18. Júl 2019
    
Havel hrdina. - Dolezite.sk

Havel hrdina.


  2012-01-18  (08:28)  |  Politika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Havel  hrdina.

Havel hrdina?

Lidé, kteří mne znají, moje generace, mne nabádají k sepsání pamětí o Havlovi. Po několika mých odmítavých postojů a se slovy, že je vše již za mnou, jsem se nakonec nechal doslova ukecat a zabořil se do vzpomínek.
Vedl jsem svou soukromou válku a o nějakých lidech z doslechu, kteří vedou také nějaké aktivity, jsem se raději ani neseznamoval, když se o někom dost mluví, je to již mucholapka. Počátkem roku 1977, snad květen, jsem se započal podstatně zajímat, co to je ta charta, dost se o teto skupině hovořilo, a také o nějakém programu, prohlášení. To mne zaujalo a sehnal jsem obratem toto cyklostylové prohlášení k mému seznámení. Zde jsem se poprvé seznámil také s autory, nemluvím o fyzickém seznámení, ale o psaném slově. Dost mne zarážela jedna drobnost, veškerý tisk, rozhlas a televize nabádala k odsouzení programového prohlášení Charty 77.
Jenže obyvatelé státu nebyli seznámeni s tímto programem, jak tedy požadovat nějaký nesouhlas s něčím, co neznám, to bylo dost podivné. Při bližším pokusu o seznámení s autory jsem nabyl dojem, že je vše již řízeno firmou STB, prostě mucholapka. Tedy Chartu 77 mám spojenou s Havlem, a mucholapkou. To se netýkalo jenom Havla a spol, ale také hudební skupiny kde hrál Kocáb, zde se záměrně organizovala imaginární rádoby svoboda vyžití mládeže v komunistickém Československu, jenže s tichým souhlasem a pod patronací STB, mucholapka. Je také dost zajímavé, muzikanti byli postupem času odstraněni a odejíti včetně Kerlese, Kocáb prošel vše bez šrámu, náhoda?
Rok 1989 byl dost nabyt podivným programem, na udání jsem byl v tichosti zatčen, mimochodem, copak asi dělá v současnosti konfident STB pan Votava. Nebo ředitel podniku pan Mráz, toho času spolupracovník STB? Nebo ti chlapci, co mne v srpnu autem záměrně srazili s motocyklem do srázu, díky řepnému poli jsem vše ustál bez těžkých zranění. Záměr to byl, jen vystoupili, aby se přesvědčili, jestli se nehýbu, ležel jsem v klidu po tom letu, následně otočili auto a odjeli zpět na Prahu. Měl jsem malé děti 4 a 2 roky, něco přes čtyřicet, nebál jsem se klidně položit život za tuto zem (to mne sakramensky přešlo po roce 1992). Byl jsem nakažen ideou o demokratickém státě mými učiteli ( bývalimi letci z RAF) a celkově rodinou. Postupné rozčarování mne čekalo v prosinci 1989, při nějakém banálním projednávání dalších kroků s Havlem se objevila také tvář mého bývalého pozorky STB, na můj dotaz k Havlovi, co ten tady dělá, neřekl ani slovo. Nu což, dále jsem plnil to, co bylo potřeba, zanedlouho jsem byl pomalu a jistě odstaven jako mnoho jiných kolegů z dělnické branže, již jsme byli nepotřební. Naše místa obsadili lidé z nějakého Prognostického úřadu, Klaus a spol. Dalším nástupcem byli hlavně Havlovi kamarádi, vše jsem považoval vcelku za normální jev, zná tyto lidi a věří jim. Proto se nikdo z dalších lidí pracujících pro změnu režimu nebránil, věřili jsme. Ano, byla to katastrofická chyba. Sametová revoluce byl kolosální podvod Justice a podřízených složek STB na nás, na celém národu. Všemu dobře posloužilo jméno Václava Havla, byl zde doslova hýčkán, glorifikace vznikla právě pod taktovkou Ministerstva vnitra. Pro státní moc nebyl naprosto žádný problém, aby zmizel a to naprosto beze stopy. Jak jsem byl nebezpečný třeba já, psal jsem jen své názory dopněné svými prognozami do budoucna, proč jsem měl zemřít? Vše je dost podivné. Komu jsem byl nebezpečný? Havlovi a spol?
Byl jsem zaměstnán ve stavení firmě, najednou jsem se dozvěděl, že jsme v majetku nějaké banky zvané TREND, to bylo dost neslýchané, podnik nikomu nedlužil, ba naopak. Započal jsem větřit nějakou lumpárnu, a lumpárna to byla. Izrael dlužil podniku několi desítek milionů dolarů, které poukázal naší firmě přes tuto banku, tam se prostě vypařily, podnik se dostal do potíží a následně byl v tichosti zrušen. Když jsem se pustil za podivnostmi všeho, získat pravdu, narážel jsem na podivnou zeď mlčení. Ani Klíma neuspěl a dal ruce pryč. Postupem času jsem se dopracoval k závěru, lidi co jsem znal v podniku, vesměs disidenti, byli již po smrti. Zde vzpomenu vynikajicího odborníka ve stavebnictví a také disidenta Karla Zitu. Tento člověk údajně spáchal sebevraždu a další snad ještě dva jeho spolupracovníci zodpovědní za platby z doličné Izraele. Vše je dost podivné, ten TREND vedli Havlovi kamarádi Kocáb a tou dobou jeho švagr Kratochvíl. Není bez zajímavostí, že při zjištěném tunelu na celý TREND, kde si snad tito kumpáni měli nakrást na tu dobu každý kolem 500 000 000 Kč, spáchal sebevraždu i následný žalobce. Toto je doslova ukázkový Pravdoláskový postoj Havla k národu, povolení k rabování státu mají jen jeho kamarádi a Justiční orgány s bývalou podřízenou složkou STB. Mimochodem, Kocáb byl a je ve všem pouhou nulou, odchod vojsk SSSR byl již nutný změnou režimu v našem státě. Osvědčil se jen jako zloděj.
Při nějakém sporu, to bylo snad v roce 1992, byl požádán Havel o podání finanční zprávy k hospodaření s financemi dodanými ze zahraničí pro naše disidenty. Jednalo se o obvinění, že bylo mnoho disidentů naprosto bez hmotného zabezpečení i přes nemalé částky, které Havel obdržel ze zahraničí, jak je tedy možné, že tyto peníze nebyly dány disidentům ve hmotné nouzi? Na nic nedal rozumné vyjádření, tím ze sebe nesundal známku ožraly a donašeče. Disidenti jej zajímali, pokud z toho něco káplo. ( Dost bylo napsáno v Britském tisku). Tato informace mne položila, hazardovat svým životem pro blaho zlodějů a Pravdoláskařům mne nadobro přešla. Tvrzení současných politiků a lidí, jaký to byl bojovník, jsou doslova k zeblití. Nepamatuji válku, ale ty hrůzy, které prožili účastnici, nezpochybňuji. Také nezpochybňuji trestance z Jáchymova, oni mají své prožitky a také jisté zkušenosti s komunistickou justicí (mimochodem, stále soudí a rozhodují stále stejní lidé i přes změnu režimu, nikomu to nevadí, hlavně vládě a prezidentovi, proč asi?).


Nezpochybňuji zkušenosti disidentů, každý má nějakou vzpomínku, ale co mají za vzpomínku dnešní třeba třicátnici? Jak si pamatují dobu před rokem 1989. Současná vláda devalvuje morální čest na všech stranách, dává na odiv jaká je doba, co máme nyní, poukazuje na nějaké neexistující hodnoty, které máme v současnosti. Dává na odiv třeba, že máme k běžné potřebě počítače, za komunistů to nebylo. No jistě, ale zapomenou dodat že v té době to nebylo ani jinde na světě. Je to stejné jako tvrzení, že Husité prohráli pro špatnou výzbroj, nebyl jim dodán kulomet a protivník napájel koně 98 oktanovým benzínem. Je to již dost dlouho co jsem položil otázku jednomu poslanci, a to bylo: kolik bylo zapotřebí denně vozů brambor k nakrmení řemeslníků při stavbě Karlova mostu? Odpověděl snad pět potahů. Ó, jak byl moudrý, proto mají tiskové mluvčí. Správnou odpověď neznal, ani jeden vůz. Amerika byla objevena 1492 a brambory jsou známy v Evropě zhruba 250 let. Tak takové poslance a senátory máme, neznají ani základ dějinných událostí, krást ovšem to jim jde, a bez nějakých zábran, prostě Pravdoláskaři.
Celá osmdesátá léta byla vcelku zajímavá pro vzrůstající tlak nezaměstnanosti v zemích západu, a to je doložitelný fakt. O co vlastně šlo? Západní země produkovaly nadměrné množství výrobků při užití nových technologií, a socialistické státy počaly zaostávat, ale v čem zaostávaly? Technologie se nedodávaly do zemí socializmu zadarmo, bylo je nutno tvrdě platit, ale z čeho? Skutečnost byla doslova neuvěřitelně šokující, společnost krachovala na byrokracii a přebujelém aparátě každého podniku. Koncem šedesátých let jsem byl jmenován mistrem, počet mých podřízených byl 87 dělnic a dělníků. Počátkem roku 1972 jsem odešel, a to již byl jeden mistr na 30-35 lidí, koncem let sedmdesátých nebyl větší počet dělníků na mistra, než 20 lidí. A po roce 1987 se ustanovil počet na 2 lidi, to bylo již neúnosné. A co bylo skryto? Nebývalá byrokracie bez kontroly, s dobrým platem, bez nějakého postihu. Školství v zemích socializmu chrlilo stále nové a nové vysokoškolsky vzdělané lidi, ale kam s nimi? Došlo to tak daleko, že byl vytvořen Výzkumný ústav výzkumných ústavů. To byla tvrdá realita, tito vzdělanci byli vesměs děti komunistů a zaměstnanců Justice, a všech vedoucích složek státní moci, do toho se ještě muselo vejít množství dětí veksláků, zelinářů, masňáku atd.. Veškeré vlády od roku 1990 byly plně obsazeny právě vysokoškolsky vzdělanými komunistickými prominenty, viz Klaus a spol. Postupem doby jsem jednal s mnoha lidmi, kteří mne přímo zasvětili, proč byl vybrán právě Havel, byl totiž natolik tvárný a ješitný, že byl ochoten garantovat naprostou beztrestnost i největším zločincům z řad otců současné politické garnitury. I stalo se. Proto bylo zapotřebí vytvořit nějakou grolioru, jak bojoval proti režimu.
Po dohodě s Havlem v prosinci 1989, jsem započal psát takový scénář do budoucna, prostě další kroky revoluce a čemu zabránit a nově uzákonit. Naše země měla trhy přibližně v 80 zemích světa a také mnoho pohledávek, prosazoval jsem oprostit podniky od byrokracie, návrat původním majitelům v co nejkratší době při záchraně trhů. Samozřejmostí bylo zabránění vyvedení majetku firem a nová inventarizace. Toto platilo i o zemědělství, náš stát ve všech směrech nebyl po stránce v ekonomii a soběstačnosti špatně, naopak. Při změně režimu a včlenění mezi evropské země bychom byly pozadu jen po stránce naprosto zastaralých technologií, to by se dalo vyřešit do pěti let, nejedná se o překlep, to byla jen fakta. Vycházel jsem jak z mých znalostí, tak dodaných z několika pramenů, to ale je dnes již prostě pasé. ( Nedávno někdo zveřejnil že každý občan ČSR měl vlastně jistou pohledávku ve státě a to 4 miliony korun, pokud si pamatuji tak ten udaj vcelku odpovídá, současnost je jiná, každý dluží státu přibližně čtvrt milionu. Není ale bez zajímavosti jeden pohled, nominální hodnota této částky v bývalé komunistické měně by byl mezi 5-8000 Kčs.). Tento scénář jsem donesl počátkem roku do kanceláře na Pražském hradě, jednalo se o několik desítek listů formátu A4, psal se rok 1990. Snad dosud leží v nějakém šuplíku na Hradě, doba ukázala, že slušnost a občanská pokora k většině vzala poněkud jiný směr, na stát se vrhlo jen stádo supů a hladových hyen, bohužel také občanů této země. Při mnoha rozhovorech s pracovníky státní správy jsem dostal tuto informaci, "podnikat podle pravidel a také dodržovat zákonnost mělo odvahu necelých 10% občanů, zbytek již počítal, jak si beztrestně doslova nakrást". Kdo nepracoval a kradl, nebo se jinak vyhýbal poctivému životu v době komunistického režimu, pokračuje i do současnosti, náprava se nekoná. Veksláci, Estébáci a jiní státní zaměstnanci vykrádali podniky a Justice jim to právní formou legalizovala, samozřejmě nikoli zadarmo. Pro informaci co si tuto dobu nemohou pamatovat: Ještě v roce 1990 byl dům postavený na klíč za 180 000 - 200 000 Kčs, nájem bytu + služby a poplatky, plyn, el.energie v Praze byl za 10% dělnické mzdy, to bylo kolem 350 Kčs. Nyní stejný dům pořídíte za 8 000 000 Kč, běžný nájem v Praze s poplatky za 20 000 Kč. Nyní je vám jistě znám velikost krádeží státního majetku, ten je v současnosti několikset miliard korun, to je naprosto bez komentáře. Pokud by vláda dodržovala stanovený kurz a držela se cenových relací běžných v západní Evropě, tak by dělnický plat byl v současnosti od 130 000 - 200 000 Kč, jenže to množství studovaných a lenivých příživníků, zlodějů, by se muselo naučit pracovat. Sněmovna se senátem mi připadá jako pobočka nějakého luxusního kriminálu, devět z deseti je buď zloděj nebo dokonalý hochštapler, vzpomněl jsem si na Schwarze, to je exot, superlotr jde v čele. Byla napsána jedna kniha jeho podvodů a podivných aktivit, pokud to nevadí ani prezidentu, je stejné prase a dokonalý podvodník na českém národu.
Po aféře, kdy Havel nemohl doložit finanční zprávu zahraničním sponzorům, jednalo se o podpory disidentům, se počalo s parcelací podniků zahraničním kapitálem, přecházely do majetku vesměs německým firmám. Původní majitelé, dědicové prostě ostrouhali, Justice vše dokonale zalepila nějakým moudrým zákonem. O co šlo? Jak jsem uvedl, osmdesátá léta byla pro země západu dost problematická, bylo mnoho stávek a politických otřesů. Fabriky propouštěly, nové technologie tomu také přispěly, chyběly trhy a odbyt zboží. Havel byl vydíratelný z mnoha směrů, ty finance disidentů zalepil poznámkou nějakého evropanství, uvolnil vše co se dalo, prostě povolil krádeže i zahraničním firmám, legalizoval převzetí kontroly všeho, co se zde pracně budovalo od roku 1918. Tak naše podniky ztratily trhy a to přes noc. Tím se rozjela výroba v zahraničí a politická scéna se dokonale stabilizovala, Havlovi poklepávali po ramenou a stavěla se dokonalá groliora, aby tomu nebyl konec, dával se za vzor dalším postkomunistickým zemím, také jsou nyní dokonale vykradeni. Kdo neskočil na Havlovu gloriolu v Evropě ? Snad jen Rusko a Bělorusko, tím se samozřejmě stali nepřáteli demokracie. Afrika a Střední východ také nedodržuje demokracii, tam jsou ještě nějaké tržní rezervy, kolonie. Ano, my jsme nyní kolonií. Havel byl také vydíratelný za navrácení Lucerny a Barandova, vše bylo zestátněno na základě Benešových dekretů, kolaborace s Německou Říší. Tomuto, co nyní napíši, ať si čtenář udělá sám obrázek, z několika zdrojů bylo naznačeno, že z pobytu v kriminále se stal gayem, proto se prý obklopoval celou plejádou gayů a manželstvím to zakrýval, neměl proto žádné děti s žádnou ženou. Zde je také možnost vydíratelnosti.
Havel nebyl naprosto žádným hrdinou, vše se uměle nafukuje a je chráněn jen několika tisíci zfanatizovaných a dobře zpracovaných jedinců, původně jsem o něm nechtěl napsat ani řádek, co psát o nule? Byl jsem ale z mnoha stran nabádán, abych o něm napsal co nejvíce, bylo toho hodně a knihu o podvodníku, nemám náladu psát, já ho poznal jako nefér člověka, své názory nemíním měnit. Jsem tvrdohlavý, názory jsem neměnil ani za komunistů, i přes blízkost smrti od STB, ani při mnoha infarktech. Zpočátku jsem nevěřil, že Havel hraje jen divadlo a těží ze všeho, co je mu doslova cpáno do rukou, nevěřil jsem ani podivné spolupráce s ničením ekonomického potenciálu státu, vyloženě kolaboroval za různé přísliby a odstraňoval překážky, jen aby se trhy dostaly do rukou konkurence. Měl jsem na to dost času, abych si ověřil fakta, dvacet let je dost dlouho.
Dost mne uráží také jeden z faktů, nedávno bylo výročí vysazení parašutistů k odstranění Haydrycha, dnes se těmto sochám na Bulovce říká: u kašpárků, u pimprlat atd.. Tyto sochy měly být dokonale propracovány do životní velikosti, na hrdinech se nešetří. Jak tak pozoruji, tak se čeká jen na dobu, kdy bude beztrestně postavena socha v nadživotní velikosti právě Haydrychovi. Je to naprostá devalvace morálky a cti našich rádobypolitiků. To je neuvěřitelné, jak se převrací fakta a lži se dávají za fakta, Havel si nezasloužil ani řádek o jeho smrti a byl mu vystrojen funus ještě na státní útraty, tato sranda stála několik milionů daňového poplatníka. Přitom byl již řadu let jen obyčejným důchodcem s nálepkou nesoucí vinu za vykradení státu a spolupráci se zloději.
Havlova smrt se dává na odiv skoro jako smrt nějakého mesiáše, nic se ale nezmění, smrt nuly je jen doklad, že již nebude škodit. To je fakt. Jsem smrtelný také, jako každý, u mě to bude zajímavé, o mé smrti se lidé dovědí bez nějakých mediálních šaškáren a to dokonale, šest měsíců po mé smrti bude neskonalý otřes ekonomického rázu, že budou lidé brousit vidle a plnit zásobníky do pistolí a dalších střelných zbraní. Tak se stát dozví, že jsem po smrti, bez nějakých okázalých činů a zbytečného patosu. Valná většina krutě kritizuje těch několik naivních Pravdoláskařů o jmenování letiště a třeba i ulic po divném kulisáku. Před týdnem jsem potkal staršího pána se štěnětem, musel jsem se smát do zalknutí, to štěně se jmenovalo Krypl Havel a jak bylo neposlušné, tak na něj volal: Kryple Havle ty šmejde, k noze. Při rozhovoru jsem se dověděl že jeho vinou přišel o dům a několik hektarů polností, jo lidé mu vděčí za mnohé. Lidé se inspirují, když po něm něco pojmenovat tak ano, ale podle zásluh, on pomohl jen vekslákům, kriminálníkům, nepracujícím romům, STBákům a profláknuté Justici, a mnoha dalších forem příživníkům, toto je ta pravá realita, tito jej budou bránit. Jeho slova na náš účet ( po roce 1990) mých kamarádů a také Kryla, že ty blbce nepotřebuje, se zapomenout nedají. Faktem je, že jsme byli opravdu naivní blbci.
Krpy 13.1.2012. ERS


Rudolf Ers Druhý
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-01-18  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/MSG/RGB/EVIEW/SEGMENT3/index.htm

kuknite si vidite to chemitrals?

tam sa vari pocasie pre eu


buran . howejade62   |   ip:178.40.7.   |   2012-01-18  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slušná pravda o prechlastanom darebákovi, chrchlákovi Chavlovi. Ale ani z daleka to nie je všetko.
Lump len lumpom zostane. Ani smrť ho neočistí...


sxg . nexadipu01   |   ip:213.181.1   |   2012-01-18  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tomu Izraelu v článku: http://afinabul.blog.cz/1201/ilcham-a-jeden-uspesny-pribeh ...


alfo . resabevu49   |   ip:195.49.19   |   2012-01-18  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lasicov pohlad na Havla:

Vraj niekto v Čechách zomrel...

V nedeľu som počul rozhovor dvoch mladých ľudí, ktorí sa len tak

voľne rozprávali o politike, kultúre či ekonomike. Len tak apropo

medzi rečou spomenuli, že v Čechách zomrel akýsi politik. Nevedeli si

ani spomenúť na meno. Iba skonštatovali, že veľa pil, fajčil a

viedol nemravný život. Niekto by možno mladíkom oponoval a kritizoval

ich za neznalosť histórie a politiky. Ja im samozrejme tento nedostatok

odpúšťam, pretože aj ja som presvedčený, že v nedeľu zomrel v

Čechách politik, ktorého meno je spojené so slzami a bolesťou nášho

národa.

Zomrel človek, ktorý počas svojho života nepriniesol nič

pozitívne nielen pre slovenský národ, ale ani pre český národ, ktorého bol

príslušníkom. Verím, že história objektívne posúdi činy tohto

politika a tzv. dramatika, ktorý nedal nič dobrého žiadnemu z našich

národov.

Dúfam, že jeho meno zapadne prachom a o niekoľko rokov si nikto

nespomenie na tohto priemerného človeka z prostredia

kaviarenských bohémov a tzv. disidentov. Tento človek nevynikal takmer ničím.

Podpriemerný dramatik, epigón Becketta a Orwella, ktorý

nevytvoril nič originálne. Snažil sa písať absurdnú drámu, ale jej

zakladateľovi Beckettovi nesiahal ani po členky. Otázkou je, či to vlastne

absurdná dráma bola. Chcel sa priblížiť k Orwellovi, ale ani to sa mu

nedarilo.

Chýbal mu Orwellov zmysel pre alegóriu a hĺbku myšlienky.

Postavy v jeho hrách nič podstatné netlmočia. Sú to skrachovanci ako on.

Havlov slovník sa približuje slovníku ľudí z ulice. Takmer vôbec

nevyužíva metaforu, ani iné trópy a figúry. Dalo by sa diskutovať o tom,

či to vôbec umenie je. Záhradná slávnosť alebo Audiencia sú

podpriemerné hry, ktoré by inak zapadli prachom, pokiaľ by ich nevytvoril

miláčik amerického imperializmu a pseudoumelec z Hlasu Ameriky.

Pán"dramatik" by asi menej škody urobil, keby sa venoval radšej svojej úbohej

literárnej pseudotvorbe a neťahal sa do politiky. Pre Slovákov i

Čechov boli roky jeho vlády priam kliatbou. Najprv nás šokoval

krátkymi nohavicami pri svojej inaugurácii, čím chcel pre

zasvätených dať najavo, komu patrí. Ďalší šok prišiel po udelení

diletantskej amnestie, keď vypustil z väzníc tie najväčšie beštie, ktoré hneď

začali vraždiť a kradnúť. A potom akoby sa otvorila Pandorina

skrinka.

Objavila sa nezamestnanosť, čo bol pre obyvateľov šok.

Nasledovala divoká malá a veľká privatizácia, na ktorej sa nabalili zlodeji

a špekulanti. Rozpadli sa dovtedy fungujúce poľnohospodárske

družstvá a doteraz vidíme na dedinách chátrajúce ruiny bývalých

poľnohospodárskych budov a množstvo neobrobenej pôdy. Zrušil

zbrojársku výrobu a pripravil o prácu tisíce ľudí. V duchu

falošného pacifizmu a tzv. humanizmu vyprázdnil naše odbytiská pre firmy z

USA a Nemecka. Nastal obrovský cenový šok. Ceny rástli atmosfericky a

on to obhajoval bludmi o uťahovaní opaskov. Uťahujeme si ich doteraz!

Rozpadla sa aj duchovná nadstavba spoločnosti. Degradovalo sa

postavenie učiteľa. Zavádzali sa poplatky v zdravotníctve a

zdravotnícka pomoc sa stala pre mnohých drahou až nedostupnou.

Boli zrušené robotnícke preukážky, ktoré motivovali pracujúcich

dochádzať za prácou. Začali sa rušiť vlakové a autobusové spoje, ba

dokonca premávka na celých tratiach. Vysoko rástli aj ceny kníh, novín a

časopisov. Načo má národ čítať? Nevzdelaný ľud sa lepšie ovláda.

Naopak, lenivci, ktorým sa nechcelo pracovať, dostali sociálne

dávky.

Začala sa kampaň proti všetkému ruskému a slovanskému. Havel

priam až do konca života nenávidel všetko ruské a slovanské. Umožnil

prienik amerických filmov do našej kinematografie, v ktorej začal

vládnuť kult násilia a sexu. Dal voľnú ruku maďarským iredentistom a splnil

všetky ich požiadavky. Bol osobným priateľom Miklósa Duraya. Na juhu

Slovenska sa začali premenovávať slovenské názvy miest a obcí na

maďarské. Nevhodný volebný systém umožnil Maďarom na Slovensku

ovládnuť samosprávu v národnostne zmiešaných oblastiach. Začal

sa útlak Slovákov na území ich vlastného štátu. Podporoval agresiu

USA a NATO proti slovanským bratom v Juhoslávii. Dúfam, že peklo

otvorilo svoje brány pre tohto nehodného človeka. Ani nechcem spomenúť

jeho meno, lebo to nepovažujem za dôležité. Nech narieka za ním jeho

manželka, ktorú poznáme ako ľahkú ženu Vlastičku z dedinskej

krčmy z filmu Dedičství... Priniesol viac sĺz a utrpenia pre náš národ.

Preto nemá opodstatnenie, aby sme držali za týmto človekom štátny

smútok.


alfo . resabevu49   |   ip:195.49.19   |   2012-01-18  (15:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  aj ked neverim ze je to z pera lasicu, iba to tak koluje internetom


ANONYM . sipyrige36   |   ip:195.168.1   |   2012-01-18  (16:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co s tymi srackami ma havlik,to vsetko je visledok demokracie.vid. napr. druzstva ako ste chceli mat druzstva ked ,kazdy chcel spet svoju rolku co mu komunisti ukradli,preto drustva rozbili ludia sami, tak ako vsetko.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.216.14   |   2012-01-18  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alfo

ehm ten koniec by bolo vymazat o vlasticke ,naco to tahat,ze to bola v podstate zatokopka,ale inac dobry clanok,aj ja pochybujem ze je to lasicove dielo ,ale kto vi,ale aj tak je jedno kto to pisal ten cprispevok je dobry,a co je smutne a hlavne ze je aj pravdivy bouzial.


Radi . bivewepi69   |   ip:213.181.1   |   2012-01-18  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K Lasicovi, PS čítajte radšej tento blog ako cenzurované stránky SaS:
http://afinabul.blog.cz/1201/havel-magda-lasica-a-fake


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2012-01-18  (18:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemyslia važne:

O návrhu na přejmenování ruzyňského letiště po zesnulém prezidentovi Václavu Havlovi rozhodne vláda na jaře. Po středečním jednání to uvedl premiér Petr Nečas.
V úterý k přejmenování letiště vyzvali i pražští radní. Otázku chce na vládě podle svého mluvčího otevřít ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).
Vláda v prosinci přijala zákon o zásluhách Václava Havla.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=728456bazooka . racebagi30   |   ip:109.230.0   |   2012-01-18  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdochol slobodomurár. Slúžil židom a slobodomurárom. Bol to ukážkový farizej. Všetci, ktorí mu teraz blahorečia sa tým priznávajú k rovnakému príslušenstvu - k slobodomurárstvu a židovstvu, k ich verným služobníkom.
Dobre si ich pamätajme !


sxg . nexadipu01   |   ip:91.127.15   |   2012-01-19  (01:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V CZ sú popredu, už nemôžu POCHYBOVAŤ o holokauste, Jáchymove, protikomunistickom odboji a Havlových zásluhách. To šme še dopracovali. Viete o tom, že v Rumunsku prebehla nežná revolúcia inak? Nie sme na rade teraz na Slovensku?


Patt . xetecumu89   |   ip:94.230.14   |   2012-01-19  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skvelý článok, Havlovi priaznivci by zaň zabíjali :D... Kam sa na Havla chytá Mao C'Tung, Kim Ir Sen, Stalin ...


miro . vyficexo42   |   ip:91.127.57   |   2012-01-21  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochybujem, že je to Lasicov výtvor. Lasica je totižto rovnakej krvnej skupiny. Čechoslovakistický slobodomurár, lump, kolaborant a falošnosťou naplnený zloprajný panák...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Občan (ožran) Havel a polícia


2013-03-11  (15:57)  |  Politika
Mestská polícia v Košiciach dňa 16 novembra 2012 riešila s Václavom Havlom veľmi vážny prípad slobody a demokracie. Problémom bola maska Havla, neskôr prázdna fľaša v jeho ruke, jeho triezvosť či opitosť a neskôr i jeho samotná účasť na zhromaždení papalášov mesta a antikomunistov pri príležitosti 23 výročia novembrového prevratu z roku 1989.

Politická drzosť


2013-02-15  (16:36)  |  Politika
Čo si dovoľujú naši politici, je naozaj za hranicou elementárnej slušnosti. Že vďaka ich výdatnej pomoci je rozkradnutá a morálne zdecimovaná celá naša krajina, sme si za tie roky už akosi zvykli. No to, čo pred národom predvádzajú svojou pracovnou morálkou, už presahuje všetky medze. Najmä poslanci zákonodarného zboru.


K mocnému tomu dubisku ...


2013-02-06  (09:10)  |  Politika
Keď sa zavŕšila "ostblocková" séria ľudových povstaní, ktorých ľudovosť vznikla cestou z ústredia KGB do centrál tajných služieb v satelitných štátoch tábora mieru, tak by nikoho ani vo sne nenapadlo, že slovanský sen o mocnom ruskom dubisku na východe vstane do štvrťstoročia z mŕtvych.


Superman zo Smeru: Tento politik zvláda osem funkcií!


2013-01-31  (11:25)  |  Politika
Právom si zaslúži titul primátor – superman! Prvý muž Považskej Bystrice Karol Janas každý decembrový deň úradoval vo svojej pracovni. Zároveň však celé dni podľa prezenčnej listiny pracoval na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Ako to len dokázal?!


Velké spiknutí mimozemšťanů - CZ dabing


2012-12-18  (14:19)  |  Politika
Oficiálne odvysielané v televízií Science.


Čo sa na dejepise neučí – Kto stál za boľševickou revolúciou?


2012-11-12  (13:54)  |  Politika
Dnes sa deti na dejepise v škole učia, že za veľkou októbrovou socialistickou revolúciou stála najchudobnejšia robotnícka trieda, ktorá sa už nechcela nechávať vykorisťovať. Ťažko si predstaviť, že spočiatku neorganizovaná masa ľudí, robotníkov, dokáže zosadiť niekoľko storočný cársky režim a pritom vybudovať najsilnejší mocenský aparát, aký kedy uzrel svetlo sveta, v podobe ZSSR, z ktorého sa neskôr vykľuje svetová veľmoc založená na ideológií, ktorá sa ako mor rozšíri do celej Európy.


Kartová hra Illuminati III.


2012-10-19  (22:12)  |  Politika
Bermudský trojuholník - čo je za ním


Fakty k vyhláseniu Polície SR ohľadne nebezpečnosti konope


2012-10-14  (13:18)  |  Politika
V bakalárskej práci [2], ktorá cituje [3] (z ktorých pravdepodobne čerpala aj hovorkyňa) sa môžeme dočítať: “THC je 4000 krát účinnějšie než alkohol”. Teda nie je tu reč o nebezpečnosti, ale len o psychoaktívnej účinnosti. Nie je však jasné, ako sa táto účinnosť porovnávala. Mohlo by to napríklad znamenať, že 1 g THC má podobný psychoaktívny účinok ako 4000 g etanolu. Podľa [4] obsahuje marihuana 6 – 18 % THC a podľa [5] má bežný joint okolo 0,24 alebo 0,33 g marihuany. To znamená, že 1 joint obsahuje 0,01 – 0,06 g THC. Jeden panák (4 – 5 cl) vodky (37,5 – 40 % etanolu) obsahuje zas 11,84 – 15,79 g etanolu. Jeden joint by bol teda podľa týchto údajov tak psychoaktívne účinný ako 3,65 až 20,07 panákov vodky. Ak by sme brali do úvahy porovnanie jedného molu THC a jedného molu etanolu, tak jeden joint by mal potom takú účinnosť ako 0,53 – 2,21 panákov vodky.


ZSSR za Stalina - iba fakty


2012-04-21  (17:45)  |  Politika
„Ja viem, že po mojej smrti na môj hrob nahádžu kopu špiny, no vietor histórie ju neľútostne rozpráši!“ J. V. Stalin, 1943


Vítajte všetci späť v ozajstnom svete.Naša jasná budúcnosť je : OZAJSTNÁ krvavá, legitímna a právne ošetri-teľná revolúcia !


2012-03-11  (13:22)  |  Politika
Tak a je to ! Moje tajné prianie sa splnilo ! Pán Boh ma vypočul. Fico má v parlamente nadpolovičnú väčšinu.


Ministerstvo zdravotníctva - člen skupiny Penta


2012-02-11  (12:59)  |  Politika
Ministerstvo zdravotníctva je formálne súčasťou vlády SR, ale v skutočnosti je spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vysunutým pracoviskom Penty. Na mieste sú otázky: Kto rozhoduje o verejnom zdravotnom systéme? Vláda, alebo Penta prostredníctvom vlády?


Ľ.Huďo-Januárové udalosti vo svete, rok 2012


2012-02-11  (08:31)  |  Politika
“Kto nepozná pravdu je iba hlupák, ale kto ju zatajuje, je zločinec.” Bertolt Brecht


Ktože to tu robí revolúciu? Osoby a obsadenie.


2012-02-10  (20:41)  |  Politika
V súvislosti s aktuálnymi protestami ku kauze Gorila v poslednom období vystupujú v médiách ako líderky-organizátorky protestov aj tri ženy. Možno by vás zaujímalo, kto to vlastne je.


Rok Penty vo vláde: 5,5 milióna rukojemníkov


2012-02-05  (12:56)  |  Politika
Čo sa tých týka, budú premené na akciové spoločnosti a oddlžené. A následne ponúknuté k privatizácii. Nepredpokladám, že by sa našiel samovrah, ktorý by chcel robiť konkurenciu Pente. Po vstupe do tohto biznisu by ho čakala výpoveď 93 % pacientov zastupovaných dva poisťovňami. A tak zostane iba jeden záujemca o kúpu. Predpokladám, že pri takom záujme bude cena trhová, t.j. dopyt rovná sa ponuke. Koľko Penta ponúkne, toľko budú stáť.


Rečníci protestu Gorila: Kto ste?


2012-02-01  (14:41)  |  Politika
Vždy budem podporovať legitímne prejavy odporu voči vládnucej moci. Ako povedal Thomas Jefferson: "Keď sa ľudia boja vlády, to je tyrania. Keď sa vláda bojí ľudí, to je sloboda." alebo: "Ktorá krajina si môže zachovať svoju slobodu, ak jej vládcovia nie sú z času na čas upozornení na to, že ich ľudia si zachovali ducha odporu?"


Financovanie cirkví treba okamžite zmeniť !!!


2012-01-25  (02:07)  |  Politika
Vo februári 2011 začal minister kultúry Daniel Krajcer dialóg s predstaviteľmi cirkví, ktorého výsledkom má byť zmena financovania cirkví na Slovensku. K financovaniu cirkví je treba uviesť, doteraz platí zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví z roku 1949, podľa ktorého štát priamymi dotáciami financuje v rámci schváleného rozpočtu platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov). Nemalé peniaze nás stojí aj cirkevné školstvo, platy učiteľov náboženstva a podobné.


Konzervatínvy inštitút Jaroslava Haščáka


2012-01-11  (14:19)  |  Politika
Mám za to, že tak ako historici delia obdobie na pred Kristom a po Kristovi, tak aj na Slovensku, časom, budeme deliť etapu verejného života na: pred Gorilou a po Gorile. Alebo, tak nejako. V každom prípade sa pri tristnom obnažení PENTA reál politiky akosi opomína ešte jedna zaujímavá skupina, ktorá tancuje tak ako Haščák a spol. píska. A síce svet tvz. „nezávislých“ think- thankov a svet mediálny (v mnohých prípadoch sa tieto svety prekrývajú). Práve tieto zoskupenia hrajú, ako nepriamo priznáva Haščák v Gorile, v celom procese korupcie, dôležitú úlohu. Oni majú totiž ovplyvňovať verejnú mienku a tak vlastne vytvárať dopyt po riešeniach, na ktorých sa PENTA kráľovsky obohacuje.


Ľ. Huďo - Národnoštátne záujmy a NWO


2012-01-05  (23:21)  |  Politika
Nový svetový poriadok nie je fikciou, konšpiračným blúznením ani prázdnym teoretizovaním. Jeho nástup a realizácia je faktom, pred ktorým …


Ľ. Huďo - Novembrové udalosti vo svete


2011-12-06  (15:14)  |  Politika
Pravda je viac ako moc, preto je trvalá. Karel Čapek


Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych


2011-10-15  (12:08)  |  Politika
Onedlho príde chvíľa, keď aj oficiálne vyhlásia Spojené štáty európske (SŠE). Samozrejme sa znovu neopýtajú ani členských krajín ani národov. Okrem menej očividných vecí to má viac, veľmi ľahko viditeľných znakov.


Euroval, cesta do pekla.


2011-10-13  (15:52)  |  Politika
EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?


Pravda o Eurovale


2011-10-12  (15:50)  |  Politika
Nechajte už prosím Grécko skrachovať. Je to jediná cesta z morálneho úpadku, ktorý v Európe zažívame.


15.11.2011 - Světová revoluce Opravdové demokracie


2011-10-11  (21:54)  |  Politika
Blíží se den, kdy se má konat po celém světě revoluce proti současnému systému typu virtuální peníze bez hodnoty či vláda mafiánů skrývajících se za iluzí práva a demokracie. Jestli se jedná o skutečné pozitivní hnutí nebo naopak nějakou předem připravenou akci globalistů, to si nechť zodpoví každý sám za sebe dle svého svědomí. Ale je jisté, že by odkaz na takovouto obrovskou akci by neměl chybět na Dolezite.sk .


Ve pátek 30.9.2011 - Eduard Chmelár utékol preč od Vaského jako čert od svacenej vody !


2011-10-03  (11:48)  |  Politika
Dňa 30.9.2011 o 17:00 sa v bratislavskom DK Ružinov uskutočnila konferencia o priamej demokracii. Vystúpili tam poprední zástancovia a teoretici z domácej a českej scény, ktorí mali obhajovať teoretické aj praktické princípy priamej demokracie ako riadenie spoločnosti priamo občanmi.


Politiku netreba! Existuje niečo lepšie! Pomôžeš to zrealizovať?


2011-10-02  (14:51)  |  Politika
Alebo sa mieniš len sťažovať a nečinne prizerať kolabujúcemu systému? AKO POMÔCŤ: http://nr.zeitgeistmovement.sk/web/pomozes-je-to-jednoduche + pridaj svoje nápady do komentára!!! Človek nezistí čoho je schopný pokým to neskúsi!


NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!


2011-08-25  (23:21)  |  Politika
Ľudstvo je spútané v neviditeľnom väzení tvorené médiami, životný štýlom a hodnotami dnešnej doby. Aby sme zničili New World Order je potrebné zbúrať hranice myšlienok a sprístupniť svet neobmedzených možností. Elity sa dajú zabiť ale NWO sa nedá poraziť len politikou a hrubou silou. Je dôležité napraviť škody ktoré boli spôsobené na našom myslení a vnímaní sveta.


Manifest - Za náš hlas!


2011-08-22  (19:43)  |  Politika
Ak súhlasíte s presadením navrhovaných zmien, uvedených v tomto dokumente, zoberte si ho prosíme za svoj. Bol vypracovaný obyčajnými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky a nesleduje žiadne sebecké ciele. Je koncipovaný s úprimnosťou a v medziach slušnosti. Neobsahuje síce požiadavky, ktoré by vyvolali okamžitú zmenu a zlepšenie situácie v SR v konkrétnych oblastiach napr. sociálnych záležitostiach či daňovej politike, ale dve základné požiadavky, ktoré sú v ňom uvedené podľa nás prinesú významné zlepšenie a posilnenie demokratického zriadenia v Slovenskej republike a v budúcnosti jednoduchšie presadzovanie našich predstáv. Dúfame, že sa pre tento cieľ dokážeme zjednotiť, pretože sami sme slabí, ale ako masu nás budú musieť rešpektovať! Prosíme Vás, podporte túto iniciatívu akýmikoľvek inteligentnými prostriedkami. Ďakujeme


Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj !


2011-08-10  (00:14)  |  Politika
V roku 1989 Slovenský Národ veril že V SLUŠNOSTI JE SILA ! A Ján Budaj sa stal PERSONIFIKÁCIA TEJTO SILY !


Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie.


2011-08-04  (14:12)  |  Politika
Dopis, který byl zaslán UBS od kolegy "strážmistra" z útvaru SDP PČR. Kolegům neřekne nic nového, ale pro občany České republiky je to nádherně popsaný pohled do myšlenek "skoro poldy", který je ještě stále "trochu civil". Doufám že se kolega neurazí za toto označení.UBS děkuje za všechny kolegy. Milí kolegové a přátelé z UBS a dalších odborových organizací! Důvod, proč jsem se rozhodl k napsání tohoto dopisu je, že si potřebuji urovnat myšlenky a zároveň s tím se i "svěřit". A protože jsem paranoidní, bude to bohužel dopis anonymní.


Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky


2011-08-03  (18:09)  |  Politika
"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Kauza Dominiqua Kahna skončená. USA nemajú zlaté rezervy


2011-07-12  (19:16)  |  Politika
New Yorská násilnicka kauza DSK skončila pre chuligánov, ako ich nedávno nazval Putin, z Federal Reserve and The City of London totálnym fiaskom. Ešte vždy pozerám na týchto chuligánov s najväčším obdivom. Zorganizovať tak dokonalý matrix ako sa im to podarilo od dobytia anglicka a založenia Bank of England stojí za zložený klobúk. Ale ako sú tlačený do kúta zvonku aj zvnútra tieto tvory bez tváre a chrbtovej kosti, ktoré nám tu permanentne pripravujú bitúnok: od Francúzkej revolúcie cez obe vojny a Boľševickú revolúciu po komunizmus atď., tak s DSK títo páni v bielych golieroch spadli tvárou do hnoja.


Lidé vyjdou do ulic. A bude to zlé...aneb se bojí ?


2011-07-09  (11:05)  |  Politika
Otázka, zda lidé vyjdou do ulic nespočívá v tom, že by se báli, ale nepovažují to za účelné. Aparátčíci mají proti lidem, dvě nejúčinnější zbraně, které použijí kdykoliv se budou cítit ohroženi na životech, nebo na svých politických postech, pokud budou ohroženy jejich příjmy, nakradené majetky, nebo politické posty. První zbraní jsou dluhy. Vzpomeňte začátky roku 2000. Do té doby získat půjčku bez ručitele bylo prakticky nemožné, pokud člověk....


Ďaľšie z politiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Emil Páleš: Jezuiti

Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pokrytecké celebrity

Americká ústava zaručuje americkým občanom vlastniť zbrane preto, aby sa mohli brániť v prípade ak sa vláda vymkne z pod kontroly. Ak zabudne, že je tu na to, aby slúžila ľuďom a nie naopak. Podľa praotcov preto, aby nemohlo dôjsť k útlaku a k zneužívaniu štátnej moci.


Prezident Sarkozy nariadil zavraždenie Huga Cháveza

Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe ...

Von z EÚ a eura, von z NATO

1000 years in 10 minutes

Rozhovor s kulturistou Dušanem Dudášem - odborníkem na...

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Aj OĽaNO sklamalo.

Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4394 s