16. September 2019
    
Historické pramene dokazujúce život Ježiša Krista - Dolezite.sk

Historické pramene dokazujúce život Ježiša Krista


  2010-06-26  (12:35)  |  Náboženstvo a mystika
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Historické pramene dokazujúce život Ježiša Krista

už pred Lukášom boli zápisy o Ježišovi. Samotný Lukáš začína svoje evanjelium slovami: „Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova“ /v tomto prípade pod pojmom „slovo“ má na mysli Ježiša/

Kresťanský historik Eusébios (cca 275-339) z Cézarey (grecky Kaisareia) vo svojej „Cirkevnej histórii“ cituje Papiasa (cca 100-150) z Hieropola ktorý píše: "Matúš spísal výroky Pána v hebrejčine, a každý, kto ich prekladal, prekladal ich ako len najlepšie vedel.“

z českej knihy Mireie Ryškovej: „Doba Ježíše Nazaretského“:

Thallus sepsal po r. 52 třísvazkové světové dějiny, jež se však nedochovaly. Pasáž, která připadá v úvahu, se dochovala díky kronikáři Juliu Africanovi (170-240), který „uvádí Thallův výklad temnoty, jež nastala při Ježíšově ukřižování po celém Judsku a na celém světě: ,Tuto temnotu nazývá Thallos ve třetí knize Historií zatměním slunce. Julius Africanus zmiňuje Thallovu racionální interpretaci temnoty v souvislosti s Ježíšovým ukřižováním a namítá proti ní, že je nesprávná, neboť v době Ježíšovy smrti byl úplněk. Pokud se Thallus opravdu vyjadřoval k Ježíšovu ukřižování a tradici, která hovořila o přírodním divu, pak bylo jeho cílem jakožto nekřesťana a historika tento podle něho falešný údaj uvést na „správnou míru“. Víc než o okolnostech Ježíšovy smrti by tento text svědčil o pozoruhodném zájmu nekřesťanského historika a snaze se vyrovnat s křesťanskou zvěstí o Ježíšově ukřižování racionálním způsobem.

Dopis syrského stoika Mary bar Sarapion
Podle Theissen-Merz vznikl dopis krátce po r. 73 n. l. Historické události, na které dopis zřejmě naráží, jsou sesazení a vyhnání krále Antiocha IV. z Kommagene (Válka žid. VII, 219-243) Římany a zničení Jeruzaléma a konec židovské samostatnosti v Židovské válce (66-73/74). Autorem byl syrský stoik, pohan, který má ke křesťanství vcelku pozitivní vztah. Dopis píše svému synovi z vězení. Srovnává v něm Sokrata, Pythagora a krále Židů, protože všichni zemřeli násilnou smrtí, žijí však v lidské paměti a tradici, a ti, kdo je zabili, byli postiženi katastrofou:
„...co za užitek měli Atéňané z toho, že zabili Sokrata, což jim jako odplatu přineslo hladomor a mor? nebo Samosané z upálení Pythagora, neboť jejich země byla celá v jediném okamžiku pokryta pískem? nebo Židé z popravy svého moudrého krále, neboť jim vzápětí byla odňata říše?
Neboť Bůh spravedlivě pomstil ony tři moudré: Atéňané umřeli hladem, Samosané byli zaliti mořem, Židé jsouce pozabíjeni a ze své říše vyhnáni žijí všude v rozptýlení.
Sokrates není mrtev: díky Platonovi, ani Pythagoras: díky soše Héry, ani ten moudrý král: díky novým zákonům, které ustanovil.“Josephus Flavius(37/38-100) Židovské starožitnosti XVIII, 3,3.:
„V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme/smíme nazývat člověkem. Byl vykonavatelem podivuhodných skutků, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu; a získal jak mnoho Židů, tak i mnoho Řeků/pohanů. Tento byl Mesiáš (=Christos). A když ho na základě udání našich předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo ho prve milovali, (s tím) nepřestali. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm předem hlásali Boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikl ,rod´ křesťanů (christianoi), kteří se tak nazývají podle něho.“

Zatímco Eusebios ve svých Církevních dějinách (I,111,7-8 ) se na toto svědectví odvolává, Origenés ho nezná, neboť ve svém spisu „Proti Celsovi“ říká, že Josephus Flavius Ježíše za Mesiáše nepovažoval. Text je díky tomu často považován:
1. buď za starokřesťanskou vsuvku, která se dostala do textu v době mezi Origenem a Eusebiem,
2. nebo za křesťanské přepracování nějakého stručnějšího původního textu. Této hypotéze napomáhá skutečnost, že bylo nalezeno nové znění Flaviova textu (uveřejněno bylo r. 1971), které pochází z díla křesťanského arabského historika a biskupa hierapolského Agapia (10. stol.). Ten ho uvedl v následující podobě:
„V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ; podle toho byl pokládán za Mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky.“

Josephus Flavius(37/38-100) Židovské starožitnosti XX, 9,1 – udalosť z roku 62.
„...Ananos svolal zasedání synedria/velerady soudců a předvedl před ni bratra Ježíše zvaného Mesiáš (Christos) jménem Jakub a některé další, obvinil je, že překračovali zákon, předal je, aby byli ukamenováni“.

Suetonius (70-kolem 130) - Životopisy dvanácti císařů, Život Claudia 25,3:
Cisár Claudius „Židy vypudil z Říma, protože tam vlivem/z podnětu Chresta vytrvale vyvolávali nepokoje.“
Tento údaj potvrdzujú aj Skutky apoštolov 18,2. Väčšina vedcov sa domnieva, že táto zmienka hovorí o rozporoch medzi Židmi a prvými židovskými kresťanmi ktorý ohlasovali Kristovo učenie.

Tacitus (55/56-kolem 120) – Anály, XV, 44,:
V roku 64 vypukol veľký požiar Ríma. V Ríme sa šírili správy, že požiar dal založiť samotný cisár Nero (aby vraj nanovo mohol vystavať pompézne mesto - Anály, XV, 40). Preto Nero aby potlačil tieto reči nastrčil viníky a nejvybranějšími tresty potrestal ty, koho lid nazýval křesťany Původce jejich jména Christa dal za vlády Tiberiovy popravit Pontius PilatusI při umírání je ještě zahrnuli posměchem; pokryti kůžemi šelem museli hynout sápáni psy nebo byli přibiti na kříž, aby za soumraku hořeli na způsob nočních luceren. Nero poskytl tomuto divadlu své zahrady a také pořádal hry v cirku, při kterých se v obleku vozataje mísil mezi lid nebo stál na voze. A tak, ačkoliv šlo o viníky, zasluhující nejhorší tresty, rodil se soucit s nimi, protože byli utráceni jakoby ne k veřejnému prospěchu, ale pro ukrutnost jednotlivce.“

Josephus Flavius, Suetonius a Tacitus sú najvýznamnejší historici, ktorý opisujú udalosti 1. storočia a pravdepodobne aj jediný ktorých diela sa pre toto obdobie zachovali a všetci traja Ježiša spomínajú!


Lucián zo Samostaty (120-180?) – O smrti Peregrina, 11 hovorí o Kristovi ako o „prvom zákonodárcovi kresťanov“, ktorý ich presvedčil, že sú si všetci navzájom bratia a hovorí o nich, že uctievali toho ukrižovaného sofistu a žili podľa jeho zákonov.

Talmud sa zmieňuje o Ježišovi iba v negatívnom zmysle. Klauster, židovský vedec, ktorý preskúmal židovské dokumenty o Ježišovi, napísal že „tieto dokumenty vôbec nepopierajú historickosť evanjelií: iba ich používajú ako prameň výsmechu a hanobenia“.

To isté sa dá povedať aj o pohanských starovekých polemikoch proti kresťanstvu (Celsus, Porfirius): nie je medzi nimi ani jediný, ktorý by pochyboval o historickej existencii Ježiša.

V celom staroveku (a staroveký pisatelia mali predsa prístup k oveľa väčšiemu množstvu prameňov a dokumnetov než my), ba až do konca 18. storočia sa nenašiel nikto kto by pochyboval o Ježišovej existencii. Prvý kto vyslovil pochybnosti o Ježišovej existencii bol asi francúzky historik Constantin Francois Voney v roku 1791.

 

Ďalšími historickými zdrojmi sú samozrejme Biblia, Korán a Talmud.


.
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (12:40)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Napis fakty ,nie vymyly, napis aspon jedno dielo, v ktorom tvoji horeuvedeni autori napisali, co len jedinu zmienku o JK. jedinym sucasnikom tebou popisobanych autorov bol J. Flavius, v ktorom diele ho spomenul? A uvadazat ako historicke pramene bibliu, koran, talmud, tak to hadam nie. Takze vlastne clanok o nicom.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (13:00)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No jasné, Rafael! Cha-cha-cha.
Ten evidentne nemá rodimu, prácu, záujmy, len tento jediný. Prečo asi?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lebo sa nestretavam s P. Robertsonom


filip   |   ip:95.103.90   |   2010-06-28  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ostatní ateisti zas vášnivo pluskujú a mínusujú. Ste riadne zohratí tím !


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-06-28  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z čoho vznikol mýtus o Kristovi?

Prvé idey nového kresťanstva, ktoré sa rozšírili medzi ľudom, nevznikli len tak z ničoho. Veľký vplyv na vznik mýtu o Kristovi mali iné náboženstvá a kulty, ako i rôzne náboženské a filozofické názory tohto obdobia, ktoré rímska spoločnosť prevzala v dôsledku rastu náboženských nálad.
Zamýšľam sa prečo bolo potrebné nové náboženstvo?
Preto lebo otrokov a bedárov prestala uspokojovať viera v pohanských bohov. Veď títo bohovia ich nezachránili od biedy a otroctva. Stará Rímska ríša nedávala masám žiaducu duševnú útechu, zatiaľ čo túžba po nej, potreba nábožnosti vzrastala.
V prvom storočí nášho letopočtu sa medzi prostým ľudom v mestách Rímskej ríše začali objavovať putujúci kazatelia, ktorých vtedy nazývali „prorokmi“ a „apoštolmi“ ( z gréckeho slova apostolos, čo znamená posol). Chodili z mesta do mesta a učili, že čoskoro sa skončí utrpenie utláčaných a príde na zem „spasiteľ“ ľudí – syn boží. Vyzývali ľudí, aby sa pripravili na stretnutie s mesiášom – „vyvoleným synom božím“, ktorý urobí „strašný súd“, kruto potrestá zotročovateľov a očistí svet „ohňom“. Po „skončení sveta“ – po páde masami nenávidenej Rímskej ríše – uskutoční sa sen o „božom kráľovstve na Zemi“ – tisícročnom veku rovnosti a bratstva všetkých ľudí.
Vtedy začal medzi ľudom vznikať mýtus o Ježišovi Kristovi. Tých, čo verili v Krista začali neskôr nazývať kresťanmi. Zo začiatku to boli otroci, drobní remeselníci, biedni obchodníci. Vlastne prvé kresťanstvo bolo náboženstvo otrokov a prepustencov, bedárov a bezprávnych, pokorených, alebo Rímom rozptýlených národov.
Kresťanstvo vzniklo ako fantastický, zvrátený odraz zdanlivej bezmocnosti pracujúcich v boji proti otrokárom ako osobitné hnutie más, snívajúcich o zázračnom vykúpení z otroctva, usilujúcich sa nájsť spasenie a uskutočnenie svojich očakávaní. Samozrejme, tieto nádeje boli falošné. Náboženstvo nikdy nespasilo človeka, hralo iba úlohu narkotika, otupujúceho bolesť.

Dr. Vladimír Šotter, Národný Inštitút Francois Marie Voltaire

http://voltaire.netkosice.sk


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-06-28  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ani prispievateľ rafael nejestvuje. Totižto nijaká literatúra nespomína mladého rafaela z Bratislavy, 20. a 21. storočie. Nikde nič. Dokonca ani o jeho matke. Kristus ako výmysel??? Božemooooj...povedal by Laco Meliško. Choďte sa, deti, baviť o niečom vhodnejšom pre váš vek. Ale neprichádza mi na um nič. (P.S.: div sá mládež, my vieme už niekoľko desiatok desaťročí určiť presne kto vládol (a ako!) v Egypte, aj pred 5-6 tisíc rokmi!!!...a žeby sme nevedeli, kto chodil a bol najvýznamnejším človekom v 1. storočí tohto letopočtu???? Aaach, božemooooj...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia Koran a Talmud nie su historicke zdroje? Odkiaľ si spadol Rafael?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB , potom historicke zdroje su aj o kralovi Artusovi, Gilgamesovi, Mitrovi a tiez si nikto nedovoli tvrdit, ze existovali.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-06-28  (14:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jezis nezomrel na krizi. Pouzil jogovu metodu vyvolania komatu a ked si mysleli, ze zomrel tak usiel z hrobky do Indie. Pri meste Kasmir je dedina s menom Pahalgam, kde ma Jezis hrob, je to jedina hrobka v Indii, kde je nadpis v hebrejcine a je tam napisane: Joshua,zidovsky prorok lezi tu v pokoji. Joshua to je skutocne meno Jezis v hebrejcine. Jesus je Grecke meno a u nas Jezis.
On zil dlhy zivot v Indii. Zomrel ako 112 rocny v spominanej dedine Pahalgam, ked prerozis Pahalgam to znamena: dedina pastiera, Jezis volal sam seba, ze je pastier a tato dedina bola pod jeho duchovnym vedenim.

Jezis nemohol umriet na krizi. Sud sa konal v piatok dopoludnia a krizovali ho poobeda. V sobotu maju zidia sabath a nechceli, aby im tam niekto ukrizovany na krizi to zneprijemnoval, tak ho vecer dali dole a ze ho potom znova daju na kriz v nedelu. Pri Zidovskom krizovani trva minimalne 48 hodin, kym zdravy clovek a Jezis bol zdravy, tak umries. Jezis vyuzil Jogovu techniku, ze sa dostal do komatu a oni si mysleli, ze umrel. Straz v hrobke boli Rimania a on usiel z hrobky, po prebrati z joginskeho komatu a odisiel do Indie. Cely krestansky vyklad Jezisovho zivota je blud, moslimovia a ine nabozenstva maju viacej realnejsich faktov zo zivota Jezisa ako krestania a ich pribehy :))). Narodil sa v Betleheme potom dlho nic, daco ked mal 7 rokov, znova dlho nic a zrazu sa objavil ako 30 rocny spasitel v Jeruzaleme, ale co robil a kde bol dovtedy uz ani zmienka. Jezis sa stal osvieteny metodami Jogy, meditacie v Indii a Tibete, ale to je uz silne susto na nasich inkvizitoroch a stado pri televizoroch...


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Múdry dá viac na svoju intuíciu, ak ju už nemá zväčša, alebo celkom zasypanú vďaka fantasmagorickému rozumu.


magor   |   ip:95.103.17   |   2010-06-28  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
tipek:ring of power?:D


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Bolo by múdrejšie sústrediť sa na Ježišov odkaz, než sa handrkovať na jasných skutočnostiach.


snakecharmer   |   ip:217.12.62   |   2010-06-28  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekné tipek .. mozes dat nejaký odkaz na zdroj toho co pises?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som zastanca ani jednej horeuvedenej hypotezy, ale myslim, ze zdroje su porovnatelne nespolahlive, ci sa jedna o prvu,alebo druhu verziu.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael - potom historickym zdrojom nie je ani chamurappiho zákonník asi


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco neodpovies, ci su realne postavy aj MITRA, GILGAMES,ARTUS?


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla mna Jezis existoval, pisomnosti ktore he spominaju je dost, mozno aj viac ako o niektorych inych historickych osobnostiach. Sice s istotou sa to tvrdit asi neda, predsalen sa dochovali z obdobia dlhsie po Jezisovej smrti, ale myslim si ze s vysokou pravdepodobnostou niekto taky zil.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To, ze zil Jezis je velmi pravdepodobne, lebo v tych dobach to bolo najrozsirenejsie meno v tej casti zapadakova, kde sa vytvorili tieto bajky, ale s istotou tvrdit, ze to je clovek, ktoremu je prisudzovane take mnozstvo cinnosti, tak to uz je velmi diskutabilne


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JEZIS BOL ZIDOVSKY FOTBALISTA.


LenkaB | ip:88.212.40 | 2010-06-28 (14:21)
40%
mínus plus
Biblia Koran a Talmud nie su historicke zdroje? Odkiaľ si spadol Rafael?


VIAC BY SOM VERIL MANUALU NA CINSKU KONZOLU AKO TYM KNIHAM NABOZENSTVA KLAMALI A KLAMU.AJ DNES PISU O TOM CO NEEXISTUJE.

KLOBASOVA LADY Z DEDINY NA TO NALETELA.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KORAN A BIBLIU VYTVORILI ZO ZIDOVSKYCH PRIBEHOV.NIC NEBOLO DOKAZANE A POTVRDENE.NEMALI SI AKO OVERIT INFORMACIE.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RAFAEL VAS TU DOBRE NICI.NEMATE SANCU A ZBYTOCNE SA TRAPITE.V DISKUSII JE VIDIET KTO JE KLOBASOVEHO POVODU A KTO MA INTELIGENCIU.

RAFAEL POKRACUJ.IDE TI TO NADMERNE DOBRE.POCHVALU OD ZIDA SI VAZ.MALOKTORY SLOVAK JU DOSTAVA.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX | ip:178.40.15 | 2010-06-28 (15:22)
50%
mínus plus
Podla mna Jezis existoval, pisomnosti ktore he spominaju je dost, mozno aj viac ako o niektorych inych historickych osobnostiach. Sice s istotou sa to tvrdit asi neda, predsalen sa dochovali z obdobia dlhsie po Jezisovej smrti, ale myslim si ze s vysokou pravdepodobnostou niekto taky zil.

MOZNO MYSLIS ZIDOVSKEHO FOTBALISTU JEZISA.BOL DOBRY HLAVICKAR.NABOZENSKE KNIHY NEVZNIKALI OVEROVANIM ALE VYMYSLANIM BOHOV.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak vidiš Rafael, koho zaujmom slúžiš, len tak ďalej, možno ti hodia odrobinky "globalistický liberálny kapitalisti" ty panáčik


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB , ved on si z vas robi srandu, to ste doteraz nepochopili, kazdy ma nejaku formu odmietania demagogie, on si zvolil tuto.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidíš Rafael, s kým si môžeš podať ruku a kto ti tu fandí? Takto chceš dopadnúť? Lepšie, ako Boh, však?


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavka, radsej sa chod pozhovarat s p. Robertsonom, jeho telekazne su velmi inspirujuce.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka, vidím, že si tesne predo mnou napísala to isté.


slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael,a ty máš túto primitívnu formu argumentácie,však? Myslíš si, že ma to štve? To nie. Už sem chodím len zo srandy. Veď predovšetkým ostatných presvedčích o tom, kto si. Celkom ako malé, sprosté decko, ktoré bude vkuse kričať, keď si už nemôže pomôcť: Ty si bakaná, ty si bakaná, ty si bakaná.
Fajn.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-28  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavka s tebou sa nikdy nebudem inak rozpravat, nic ine si ezasluzis, keby si si uvedomila aka si hlupa sliepka, tak o.k., ale nikdy nic ine ti nepoviem, si hlupa a ak tvrdis, ze za zemetrasenie moze diabol, tak aj primitivna.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-06-28  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moja už nebohá tetička tvrdila, že to bol prvý komunista. Ona bola vôbec veľmi pokroková. Ak by som sa mal - zdôrazňujem mal - stotožniť s nejakým vysvetlením, tak jedine s týmto. Iné neberiem.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael | ip:89.173.87 | 2010-06-28 (15:47)
58%
mínus plus
LenkaB , ved on si z vas robi srandu, to ste doteraz nepochopili, kazdy ma nejaku formu odmietania demagogie, on si zvolil tuto.


ZIDIA SI VAZIA ROZUMNYCH LUDI AKO JE RAFAEL.ON SA NEMUSI BAT ZAUJOMOV ZIDOV.RAFAEL IBA ZISKA.EU PRACUJE NAD ODSTRANENI KRIZOV ZO SKOL.


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael | ip:89.173.87 | 2010-06-28 (15:47)
64%
mínus plus
LenkaB , ved on si z vas robi srandu, to ste doteraz nepochopili, kazdy ma nejaku formu odmietania demagogie, on si zvolil tuto.

TY MAS NAOZAJ JASNO,ALE NEPOCHOPIA.KLOBASOVYM LUDOM NEVYSVETLIS.TREBA ICH PROVOKOVAT ABY ZHNILI VO VLASTNEJ MOCKE PREDSUDKOV.slavka   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S tým rozdielom, že ja to netvrdím, ale m rosa. Primitiv si tu ty.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-06-28  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, tvoj najsilnejši argument, ktory tu vidim od teba už asi po stý krát, je nejaky P. Robertson. Už si najdi niečo ine, ty chazarsky panák

S tym, že si robi srandu by som si až taka ista nebola, keďže židov obhajuje a na kresťanstvo pľuje ako sa da


GOOGLEistickyKNAZ   |   ip:85.248.42   |   2010-06-28  (16:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZIDIA SU VYVOLENY NAROD A LENKAB NEVIE CO SOM.


SOM MNOU JE TO AKO S BOHOM.NEVIETE O NOM NIC.


Yosarian   |   ip:91.191.81   |   2010-06-28  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Voltaire - veľmi dobre a výstižne si to vystihol.

Vážim si všetkých úprimne veriacich ľudí, ktorým viera pomáha pri ich ceste životom. Podľa mňa je však, Boh iba ilúzia pre tých, ktorý túto ilúziu potrebujú, Z. Freud vieru opisuje , ako pud sebazáchovy človeka pred strachom zo smrti , potrebu večného života.... O tejto problematike som prečítal veľmi veľa historických, biblistických kníh ( biblistika je veda objektívne vedecky skúmajúca historický vývoj náboženstva na základe historických faktov), no všetky známe fakty o náboženstve vystihuje v súčasnej dobe najlepšie dokument Zeitgeist. Preto odporúčam všetkým , ktorých táto problematika zaujíma a hľadajú objektívnu pravdu ,pozrieť si hlavne prvú časť tohto dokumentu. Ináč Jozef Flávius vtedajší židovský historik nám o živote Ježiša nezanechal žiadne relevantné zmienky, neviem odkiaľ to autor článku má?Simargel   |   ip:217.31.32   |   2010-06-28  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia prosím Vás majte rozum a ignorujte to chmuľa s nickom GOOGLEistickyKNAZ. Bude pluť ďalej tie svoje hlúposti ale keď sa mu na ne nebude nikto chytať uvidíte, že sa vráti spať na SMEtisko. Dlho som rozmýšľal či to napíšem jemu ale z môjho pozorovania mi vyšlo že je to buď vážne narušený jedinec alebo je to len cielená provokácia alebo je to všetko úplne inak. Premýšľajte o tom aspoň trošku
zatiaľ ostávam S pozdravomfilip   |   ip:78.99.106   |   2010-06-28  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odpoveď na príčiny správania sociopatov a iných odchyliek od normálu ako Gogleistickyknaz ,by nám poskytol pohľad do rodinných pomerov a prostredia v ktorom vyrastal .


Raviel   |   ip:178.40.20   |   2010-06-28  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto zase jeden z tých "verím a preto je to pravda" článkov. Všetky vymenované zdroje sú (v najlepšom prípade) dôveryhodné tak na 50%. Navyše treba brať aj ohľady na fakt ,že v Ježísovej dobe bolo meno Ježíš veľmi bežné teda o toto sa opierať nedá.
Jediným prameňom ktorý skutočne do detailu vykresluje Ježíša ,ako toho chlapík čo sa nás usmieva v kostole, je Biblia a tá obsahuje asi toľko pravdy čo legenda o Robovi Hood(ovi, teda 10%.

Tým nepopieram ,žeby Kristus existoval len hovorím ,že jediný jeho(nám známy) obraz pochádza z Biblie a tá bola, ak je mi teda známo, cez 1000 rokov používaná len k ožobračovaniu a strašeniu ľudí. Nemusím hádam hovoriť akú mieru dôvery to vo mne vyvoláva.

Ešte len tak mimo téma: LenkaB a slavka s prepáčením milé dámy(ak teda naozaj ženské ste) ale ste akurát tak poriadne kozy. Rafael tu háji svoje názory relatívne jednoduchou otázkou na ktorú stačí odpovedať áno/nie. Vy však namiesto toho aby ste odpovedali odbočujete na všetky možné svetové strany, len nie na tú na ktorú máte. Doteraz som z vašej strany rozumného argumentu nepočul ale nazývať chudáka čo sa akurát spýtal jednu primitívnu otázku, primitívom a deckom to už áno. Bože GOOGLEistickyKNAZ to bere aspoň s trochou, keď už nič iné, vy nedokážete ani to.


jozef   |   ip:95.103.19   |   2010-06-28  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pochopily ste preco na tejto stranke stale idu proti krestanstvu,jezisovi,proti viere v boha? kto a aka skupina ludi to sem dava?preco vo vas neustale vyvolavaju depresivne napetie?preco a kto to robi????


namazany   |   ip:217.12.62   |   2010-06-28  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tacitus písal o kresťanoch - lenže omyl - v I. storočí mali stúpenci Krista plno prezývok, len nie christianoi.
Suetonius písal o nejakom Chrestovy, ktorý vyvolával nepokoje v Ríme - neviem o tom, že by Kristus pôsobil dlhšie v Ríme
Flavius - podvodník, zradca, vrah ktoremu neverím ani jedno slovo.
Celsus spomína Ježiša ako nemanželského syna Márie s rímskym vojakom Pantherom, takže na neho sa odvolávať je dobrý prešľap.


Yosarian   |   ip:91.191.10   |   2010-06-28  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Flavius - podvodník, zradca, vrah ktoremu neverím ani jedno slovo.

-nebiť prefíkaného Flávia , tak sa nám pravdepodobne nezachovajú žiadne židovské anály tej doby, Flávius nikde Ježiša Nazaretského /Krista/nespomína, možno z dôvodu, že v tej dobe žilo v oblasti plno "protestantských" židovských hlásateľov, snažiacich sa reformáciu židovskej viery( čo sa im aj prostredníctvom kresťanstva podarilo) a samotný rebel Ježiš v tom množstve hlásateľov božieho slova zanikol.joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-06-28  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael- tik tak... uz si o par dni blizsie k sudnemu dnu...... tik tak...


joplins   |   ip:79.138.24   |   2010-06-28  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gogleisticky... volaco... tik tak... tik tak. hodinky letia a cas sa blizi kedy budes musiet svoje urazky povedat pekne nahlas a rovno do oci... no pohcybujem ,ze potom budes mat gule... lebo ich neamas ani teraz...

tik tak...


LordX   |   ip:178.40.15   |   2010-06-28  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - " rafael- tik tak... uz si o par dni blizsie k sudnemu dnu...... tik tak..."

No nechcem ti kazit radost, ale reci o sudnom dni vedu rozni fundamentalisti uz aspon tri tisicrocia, a nic z toho... :p

(alebo mas na mysli osobnu smrt?)


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-29  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX, nechaj ho, on uz iny nebude, je to jeden z tych, co vo dvojici chodia od domu k domu a zvonia, alebo stoja na krizovatke drziac v ruke straznu vezu, oni ini nebudu, ich jedinou utechou je viera, ze ked oni maju pobabrany zivot, treba ho slubovat aj inym. Ich sadomasochisticka viera v sudny den je sice perverzna, ale nic ine ponuknut nevedia.


EnaX   |   ip:213.81.16   |   2010-06-29  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poculi ste uz Jarovi Cimrmanovi? ;)


barbar   |   ip:95.105.14   |   2010-06-29  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlupaci ! - co tu spekulujete nad existenciou Krista.
Mozete potom smelo popierat aj existenciu hocikoho ineho - Napoleona, Nera, ... atd

A keby aj Kristus neexistoval - tak co ?

Dolezitejsie je, ze jeho myslienky su nesmrtelne !


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-06-29  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yosarian | ip:91.191.81 | 2010-06-28 (17:38)Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-06-29  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yosarian | ip:91.191.81 | 2010-06-28 (17:38)

Ďakujem za uznanie.
Voltaire.ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-06-29  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdu sa dozvieme ked uz bude neskoro...


volej   |   ip:80.87.214   |   2010-06-30  (06:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečítajte si knižku KAUZA KRISTUS od Lee Strobel - Je Ježiš skutočnou osobou z histórie?
Zachovali sa o tom nejaké dôkazy?
Prečo by sme mali veriť, že Ježiš vstal z mŕtvych?
Nakoľko spoľahlivý je Nový zákon?
Túžba nájsť odpovede na tieto otázky viedla Lee Strobela, absolventa Yale Law School, bývalého žurnalistu a dlhoročného redaktora právnickej rubriky v novinách Chicago Tribune k pátraniu po pravde o udalostiach prvého storočia. Dôkazy o tom, čo sa vtedy skutočne stalo, hľadá u popredných vedcov z univerzít zvučného mena. Jeho rozhovory s trinástimi vynikajúcimi odborníkmi z oblasti teológie, histórie, archeológie, psychológie ai. vyšli v angličtine pod názvom Case for Christ. Kniha sa veľmi rýchlo stala bestsellerom.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-30  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Volej, poazri si tieto linky http://adam.humanisti.sk/?p=26 ,
http://adam.humanisti.sk/?p=94, preto si pozorne precitaj tie renomovane univerzity, renomovane mena o ktorych hovoris


truhlik   |   ip:195.28.68   |   2010-06-30  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslim si, ze Jezis bol skutocnou, realnou postavou. Pise sa o nom v textoch mnohych autorov, takze viac zdrojov jeho existenciu potvrdzuje. Navyse pise sa o nom aj v apokryfnych textoch, z toho sa da usudit, ze to bola velmi vyrazna postava, ktora dokazala ovplyvnit myslenie mnozstva ludi..
Ako povedala teta wikipedia:
Niektorí autori sa nazdávajú že Ježiš je len mýtickou osobou a že v skutočnosti nikdy neexistoval. Historické dôkazy sú však viac krát preverené, keďže už od svojho vzniku sa kresťanstvo šírilo rýchlo. Zachovalo sa totiž množstvo dokumentov (pozri Ježiš Kristus#Biblické pramene), opisov, svedectiev.(http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo)

Jeho podobnost s bozim synom je vsak uplne nahodna :) Ako povedal rafael, hodnovernost biblie = 10%, ja to odhadujem este o kus menej...


omas   |   ip:195.28.70   |   2010-06-30  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vidim rafael ze o nich vobec nich nevies neviem preco by mali mat pokazeny zivot ci co obycajne predsudky nic ine pozri si dokument Prichody co sa tam hovori za zemetrasenia nemoze satan ale za vseobecne zlo vo svete oni sa oddavaju bohu a nie nejakej organizacii proste dnes nezijeme skutocni zivot mozno si to uvedomis po nejakej nehode alebo zivotnej situacii lebo zvacsa ludia co sa maju dnes dobre odmietaju boha lebo vidia len to co je vidno co mozem chytit hmotu nic viac peniaze a podobne a ked uz sme pri tom vies preco ot robia ??? lebo vo viacerych evanjeliach je povedane Chodte a robte ucenikov s ludi vsetkych narodov atd... takze oni len robia to co im vravi biblia a daa sa zistit ze je az velmi pravdiva len treba chciet ju spoznat kto nechce nespozna ale je jasna vec clovek ktori hresi zomrie a to funguje dokonale clovek sa vzporel bohu nepotrebuje ho no tak ked ho nepotrebuje tak nech sa paci nasiel si svoju vlastnu cestu a co ?? no jednoducho zomrie skor ci neskor ale toho je ovela viac takztie hovori ze zem je gulata a hovori to uz 3000 rokov a co kto ma pravdu no bible kedy zistili ludia ze zem je gulata ? no pred smiesnymi par storociami dokonca kvoli pravde museli aj niektori zomriet no a to je taa nadej pre ludi ktory zomreli ze budu vzkreiseny ked neeistuje vzkriesenie tak cely zivot tento je vlastne uplne nezmyselny lebo vobec nedava zmysel ved ldusia su uplne smiesni nedokazu sa dozit ani obycajnych 100 rokov. No ale rafael tymito otazkami sa budes zaoberat lebo pride ten cas na stare kolena si uvedomis vela veci.. aby si si nemyslel ze som nejaky stary mam medzi 20-30 takze som rad ze som si to uvedomil podstatne skoro ten zmysel zivota len tii co tomu nechcu verit len ti tomu neveria kvoli sebeckosti ich srdca...lebo ked neexistuje boh co to znamenaa ??? no ze si vlastne mozem robit co len chcem a to aj mnohym ludom dnes vyhovuje ze rafael ??? rob si co len chces ale pamataj ze to konci smrtou ako hovori bible na tabuli mas len od do a tym to konci tak krasny kratky zivot prajem..


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-30  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Omas musim ta sklamat, mam za sebou take zivotne situacie, o ktorych hovoris, bol som blizko smrti, i moji blizki, nie som -nastrocny fagan, ktory este nic nezazil, ale vytrubuje do sveta hluposti. Nikdy som necitil tuzbu za svoje zivotne osudy vinit boha, alebo lietajuci cajnik. Nikto mi nemoze pomoct viac, ako moji blizki. Vasa teistika utkvela predstava je, ze kto neveri v toho vasho boha, je automaticky materialista, clovek bez empatie, nemysliaci na nic ine len na majetky a peniaze. Toto skatulkovanie je mozno az take otrepane, ze tomu naozaj verite. Ja ked sa pozriem na tych pajacov oblecenych ako Elvis, ponevierajucich sa po bohato ozdobenych chramov, myslim to iste. A v ktorejze to pasazi sa v biblii hovori, ze je gulata? To ti cirkevni hodnostari tak malo citali, ze najprv museli niekoho upalit, nez im to doslo?


truhlik   |   ip:195.28.68   |   2010-06-30  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  reagujem: lebo vo viacerych evanjeliach je povedane Chodte a robte ucenikov s ludi vsetkych narodov atd...
Jo, takze sa zobrali, nabrusili kosy a kosaky a sli na krizovu vypravu dobyt jeruzalem a popri tom robit ucenikov :D
Sa divim ako moze existovat taka falos. Ked vidim u nas, ako sa navzajom surodenci nenavidia kvoli dedicstvu, ako si robia napriek, ale popri tom chodia do kostola a sudia tych, co tam nejdu ze aki su zli ..
Ano Omas, kedysi boli ludia zvery, a ovladat sa dali len hrozbami. Cize nerob zle lebo pojdes do pekla bola dostatocna motivacia, aby sa nepovrazdili navzajom. Dnes uz je doba ina, a toto zmyslanie je zaostale. Prave preto cirkev svoje ovecky stale straca..
Ak ti bude pred ocami zomierat blizky clovek v agonii, bolestiach a krcoch, mozes sa utesovat ze takto to chce Vas boh. Ja takyto argument neakceptujem.omas   |   ip:195.245.2   |   2010-06-30  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som nepovedal ze kostol proste nic nepovie cloveku lebo aj tak pridu s neho ludia domov a robia to co robili dovtedy ziadna zmena spravania mna nikot nema sa pozri kamkolvek chces ze bozie meno je jahve jehova je len poslovencene napr jano john ale byste boli prekvapeny ze svedkovia aj zijuu podla biblie nie podla knazov ale podla biblie co ona hovori a nou sa aj riadia maju milovat blizneho ako seba nemaju ist do vojny proti cloveku vela informacii je velmi zle skreslenych keby zili ludia ako oni tak mame krajsie slovesnko nikto nikoho nezabija a prevlada laska ktoru mnoholudi dnes zial nevidi len nasielie a podobne dnes je u nas 80 precent katolikov a neni to badat vseci sa k sebe spravaju ako k poslednemu keby bolo 80 precent svedkov na sr tak je zivot krajsi pretoze sa snazia zit tak ako je napisane ale tiez musia s vela vecami bojovat nedokonalost hriesnost telo tlaci k pozitkom preto chodia na programy kazdy tyzdne aby to dokazali vydrzat v tomto nemravnom svete keby ste osobne poznali par ludi tak o nich inak zmyslate a este je predpovedane ze okrem prikazu zvestovat aj toto dobre posolstvo sa bude hlasat po celom svete na svedectvo vsetkym narodom..vy to naozaj nevidite ze su jednotni ziadne nabozenstvo nie je nijak inak jednodtne po celej zemi robia to istee ani katolici ani ziadny ini nie su tak jednotni ako oni na slovensku nie to este vo svete niektori nevedia ze je jezis boh alebo si myslia ze je syn a maju s toho galimatias ved sa pozrite boh tvoril duchovnyvh tvorov uplne prvorodeni celeho stvorenia je jezis v nebi michael potom anjeli a ludia ludstvo zhresilozial a tak to co adam stratil tak musel niekto vyvazit preto boh poslal svojho syna lebo tak velmi boh miloval svet ze dal svojho syna a kazdy kto prejavuje vieru v boha ma vecn zivot boh mohol povedat kaslem na nich mozu si za to samy suu radi ze zoieraju nemaju ziadnu nadej nech si ziju tych par rokov nie.. nie jasne poslal syna aby luduia stratili spet skutocny zivot myslite si naozaj ze dnes co zijeme je skutocny zivot ?yvh par rokov co mame myslite si ze takyto bol zame r s ludtvom ? trebalo vyriesit 2 sporne otazky ci maa boh pravo vladnut nad svetom ? a ci budu ludia bohu sluzit s lasky dnes sa ukazuje ze ludkse vlady su katastrofalne ale na toto musel byt poskytnuty cas aby boli zodpovedane ved za tento kratky zivot nic nestihame clovek je najrozumnejsi ale dokaze len zneuzivat na sebecke ucely ved aj mnohe zvierata ovela dlhsie ziju ako ludia a pritom sa riadia instinktom oproti ludom clovek je najdokonalejsie stvorenie na zemi len zial bohu a planete o ktoru sa maa starat robi len hanbu...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-06-30  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Omas, povedz mi, ci existuje jedno jedine take tebou popisovane miesto? Nikde a nikdy nebolo, ci uz to bola kolonia katolikov, moslimov, alebo vyznavacov hocijakeho ineho bozika, to, co tu popisujes je utopia. Takze nabozenstvo s tym ma pramalo spolocne, nikdy nedokaze vytvorit utopisticku spolocnost.


omas   |   ip:78.141.11   |   2010-06-30  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skus ist do poyicovne a poyri si film Jan Hus cesky velkaa podobnost je tam s jezisom akurat on bol v 15 stor a jezis v 1. ale obaja zomreli za tu istu vec za pravdu a pritom nerobili nic zlee a ono to ide dokola historia sa opakuje aj dnes ludia zomieraju za pravdu. Alebo za svojich blizkych priatelov vies jednoducho mas nejaku nadej do buducnosti ??ved uz ludia co ani neveria nicomu vravia ze nieco musi prist nevedia co ale musi lebo keby neprislo tak ludia by sa navzajom povrazdili... JS robia len to co robil aj jezis v prvom storoci hlasaju ze pride nieco lepsie ale nie je to len demagogia my ako ludia tiez musime dodrziavat nejake zakony tak napriklad cestne co sa stane ked sa nedodrziavaju ? no jednoducho ludia na tych cestach zomieraju a tak isto je to aj s bozimi zakonmi su hranice kde sa moze clovek pohybovat ale nemoze ich prekrocit su to dnes neoblubene hranice lebo ludia si chcu robit co chcu ale su stale rovnake bozie zakony sa nemenia len doba sa meni a ludia a od zleho k horsiemu uz nebude lepsie uz bude len horsie dovtedy kym boh nepovie tak stop uz nebudete nicit zem.. jezis chodil z mesta do mesta a hlasal bozie kralovstvo robil zazraky ved aj dnes su zazraky ktore ludia beru ako samozrejmost ako rastie zene brusko a porodi babo ved to je cisty zazrak ako zenske telo funguje alebo ze vidiem farebne sak mozme vidiet aj ciernobielo ked je to nahoda evolucia sak jej to mohlo byt jedno alebo az ked sa vynasli pristroje co vidia ludsky organizmus zvnutra az potom clovek zasol ako to uzasne funguje vsetko je zo vsetkym prepojene keby nebolo tak clovek nemoze existovat alebo keby neexistovala voda alebo by nam stacilo vypustit kyslik tak by sme za par minut zomreli staci tak malo a hend vidime aky je zivot krehky a ze mame tento dar dalej jedlo teplota na nasej planete je optimalna priemerna vies si predstavit teploty - 200 cez noc + 300 cez den no lebo na inych planetach to tak funguje a to by clovek teda nerozchodil ani nemusime ist daleko len tuto venusa alebo mars to nehovorim ze slnecne ziarenie radioaktivne ochranna vrstva chrani alebo mesiac bez mesiaca by sme neboli ani my. Prvy krok uz boh spravil dal nam zivot druhy musime urobit uz my ze budeme posluchat jeho prikazy a tym mu dat najavo ze ano mal si pravdu ludia si nevedia vladnut tym ze ho posluchame ako niekoho kto nas vytvoril a pocuvame ho tak je stastny boh ma rad svoj vytvor ako clvoeka ale to je to iste ako ked otec ma syna a onm povie kaslem na teba otec on ti povie ja ti chcem dobre ked ma budes posluchat bude sa ti dobre darit ale ked nie dobre rob si co len chces a syn jasne kaslem na teba robim si co chcem parada nikto mi nebude rozkazovat a nakoniec zle pochodi a pride k otcovi a povie prepac mal si pravdu len som si ublizil a co urobi otec no rozplace sa a a obime syna a odpusti mu taky je boh ale nie ze to bude robit stale a zase odide a zase pride no ktoreho otca by to donekonecna bavilo.. Dnes sa boh s nami nebude rozpravat priamo to nech nikto necaka ale mozme sa mu zdoverit v modlitbe a citat bozie slovo je napisane Boziu moc je vidno zretelne od stvorenia sveta a je ju vnimat s vytvorenych veci... pozri mozes si kludne povedat ze som zaslepeny myslis si ze by nebolo jednoduchsie si robit co chcem bolo samozrejme nasa nedokonalsot to chce nie je jednoduche sa drzat bozich meradiel ale tak to maa byt keby sme boli dokonaly co znamena ze by sme nezomierali tak nemame problem ani s tymito telesnymi ziadostami ale cely svet je pokriveny a nechce pocuvat dodrziavat bozie zakony po celom svete sa hlasa teraz dobre posolstvo o kralovstve ci by si isiel do ruska finska slovenska afriky brazilie ameriky vsade pretoze sa maa vykonat toto dielo a toto dielo sa potom konat uz nikdy v v buducnosti konat nebude len teraz na pokraji tohto skazeneho sveta to je jedina pozitivna crta oproti ostatnym negativnym ked si das tu namahu a precitas si jednu kapitolu matusa 24 kapitolu tak tam je predpoved na dnesne dni a taa predpoved prisla pred 2000 rokmi aono sa to splna do bodky ale nebudem ta nutit ale skus si to precitat a potom si skus urobit vlastny nazor este pred tym ako ma posudis alebo posudis knihu podla obalu . Ja som uplne normalny clovek len dufam ze si ma nezaskatulkoval a nehnevas sa..diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Velke zahady - Kto meni podnebie na Zemi

Velke zahady - Kto meni podnebie na Zemi


Vedci zistili, odkiaľ sa vzali židia

33 důvodů proč se nebát Slováků a 33+1 dôvod prečo...

Zavŕtali BP do pekla?

OSN prostriedok na svetovládu

Já z opice nepocházím

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3268 s