18. August 2019
    
Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC - Dolezite.sk

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC


  2009-04-17  (09:32)  |  Amerika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
WTC - Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Mezinárodnímu týmu devíti vědců z USA, Dánska a Austrálie se ve vzorcích prachu, odebraném po zřícení věží WTC dne 11. září 2001 v New Yorku, podařilo vědecky prokázat hojné zbytky vyhořelého i nevyhořelého materiálu termitového typu, a to navíc nikoli běžného, ale v podobě nanomateriálu – nejspíše armádního stupně – a v podstatě se zcela zřejmě jedná o typ výbušniny s velmi dobrou řezací schopností u kovových materiálů, nicméně nezpůsobující takový hluk jako klasické trhaviny. Nález tohoto materiálu byl ohlášen v článku, který byl po tvrdých oponentních posudcích – tzv. peer review – publikován ve vědeckém časopise The Open Chemical Physics Journal

O věci již dříve mluvil Richard Gage, zakladatel ae911truth.org na americké talkshow Hardfire target="blank">ZDE, a zřejmě vůbec první o nevyhořelém termitu už v prosinci 2007 informoval na konferenci jeden z autorů nynějšího článku profesor Steven Jones target="_blank">ZDE – a své podezření na termit vyjádřil již například na sympoziu v červnu 2006 – viz.: ZDE.

O nynějším článku a jeho souvislostech poměrně rozsáhle informovala mainstreamová média v Dánsku – odkud pochází jeden z jeho autorů – například Jyllands Posten ZDE, Videnskab ZDE a ZDE, Politiken ZDE, Ekstra Bladet ZDE, Ingenioren ZDE, či Kristeligt Dagblad ZDE. První z autorů článku – jeden z vědců Niels Harrit – expert v nanochemii Centra pro molekulární filmy institutu Nielse Bohra na univerzitě v Kodani – rovněž televizi TV2 poskytl poměrně rozsáhlé interview:

Přímý link na video target="_blank">ZDE, Overstream ZDE, Google video ZDE, Liveleak video ZDE. Prof. Harrit vystoupil rovněž v dalších interview v dánských televizích ( target="_blank">ZDE, či target="_blank">ZDE – dánsky), a další – už prosincové interview spolu s aktivistou z dánského hnutí za pravdu o 11. září Jakobem Hede Madsenem – s anglickými titulky je target="_blank">ZDE..

Lze tedy jen doufat, že ani naše média nebudou o věci mlčet, nebo alepoň nebudou nadále rozvíjet své konspirační teorie o Usámovi bin Ládinovi – kterého například pro změnu v Nizozemí nedávno právě v mainstreamové televizi již nepovažují za původce útoků z 11. září a informovala o tom i agentura Reuters.

Tento nález lze v celých svých souvislostech považovat za další, nejspíše již v podstatě přímý technický důkaz, že se budovy WTC nezřítily následkem požárů – prý způsobených hořením leteckého paliva a kancelářského vybavení – ale jednalo se s nejvyšší pravděpodobností o důsledek předem připravené řízené demolice pomocí velkého množství této a možná i jiných dalších výbušnin.

Vysokoteplotní řezací materiál zmíněného typu by bylo lze ve zbytcích po zřícení budov typu WTC vysvětlit jiným způsobem jen s opravdu velkou dávkou fantazie – jednak proto, že se jedná materiál vyrobený s nejvyšší pravděpodobností pokročilými technologiemi, a také proto, že tak vysoké procento jeho zbytků i nevyhořelého materiálu samotného, které ve vzorcích z různých míst bylo nalezeno, implikuje, že ho na místě muselo být přítomno doslova až nejméně desítky tun.

Řízené demolici budov WTC ostatně nasvědčují i mnohé další nepřímé důkazy, a jejich rychlé zřícení bylo mnoha lidem – včetně stavebních odborníků a vědců nejrůznějšího zaměření – velmi podezřelé již dříve, a již dříve také byly ve vzorcích prachu nalezena ve velmi hojném množství typická rezidua po hoření materiálu termitového typu v podobě všudypřítomných mikrokuliček s vysokým obsahem železa.

Nalezené zbytky nevyhořelého materiálu lze považovat za materiál vyrobený za pomoci nanotechnologií a vyznačující se velice vysokou teplotou hoření – vysoko nad bodem tání železa a schopností řezat masivní ocelové nosníky – podle pokusů s největší pravděpodobností právě ten materiál, po kterém ve vzorcích prachu hojně zůstaly ony charakteristické mikrokuličky materiálu s vysokým obsahem elementárního železa – jejichž hojná přítomnost v prachu po zřícení budov WTC byla známa již delší dobu a vzbuzovala naprosto zásadní podezření.

Zároveň bylo prokázáno, že se nalezený materiál vyznačuje velice nízkou zápalnou teplotou a rapidním hořením – hluboko pod obvyklou zápalnou teplotou a naopak vysoko nad rychlostí hoření běžných konvenčních termitů, které nebyly vyrobeny za pomoci nanotechnologií. -A je to právě vysoká zápalná teplota, a nízká rychlost hoření, která použití konvenčních termitů k řízeným demolicím velmi ztěžuje až znemožňuje.

Z článku autorů Nielse H. Harrita, Jeffreye Farrera, Stevena E. Jonese, Kevina R. Ryana, Franka M. Legge, Daniela Farnsworthe, Gregga Robertse, Jamese R. Gourleye a Bradleye R. Larsena jsem si pro vědecké záznamy dovolil přeložit Abstrakt a Závěry:

Abstrakt:

Ve všech vzorcích prachu, vzniklého při destrukci WTC, jsme objevili zřetelné rudošedé šupinky. V tomto článku podáváme zprávu o zkoumání čtyřech vzorků, odebraných na různých místech. Tyto rudošedé šupinky vykazují nápadnou podobnost ve všech čtyřech vzorcích. Jeden ze vzorků byl odebrán obyvatelem Manhattanu okolo deseti minut po zřícení druhé věže WTC, dva dalšího dne a čtvrtý okolo týdne později. Vlastnosti těchto šupinek byly analyzovány pomocí optické mikroskopie, řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM), Rentgenovou spektoskopií (XEDS) a diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC). Rudý materiál obsahuje zrna přibližně 100nm v průměru, které jsou převážně kysličníkem železa, a hliník, který je obsažen v jemných plátkových strukturách. Po separací komponentů za pomoci methylacetonu (MEK) byl hliník prokázán být v elementární podobě. Kysličník železa a aluminium jsou v rudém materiálu velmi dobře promíchany. Pokud je materiál šupinek zažehnut v DSC kalorimetru, vykazuje na přibližně 430 °C vznik prudké ale krátké exotermické reakce, hluboko pod normální zápalnou teplotou konvenčního termitu. V reziduu po zapálení těchto rudošedých šupinek lze rozlišit četné mikrokuličky bohaté na železo. Rudá část materiálu byla shledána býti dosud nezapáleným materiálem termitového typu s velmi vysokou energií hoření.

Závěry:

V prachu spojeném se zřícením Světového obchodního centra jsme ve významném množství objevili zřetelné rudošedé šupinky. Použili jsme řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM), rentgenovou spektroskopii (XEDS) a další metody, abychom zjistili povahu jemné struktury a chemické signatury těchto šupinek, zejména jejich rudé složky. Tento rudý materiál je nejzajímavější a má následující charakteristiky.

  1. Je složen z hliníku, železa, kyslíku, křemíku a uhlíku. Menší množství potenciálně reaktivních prvků jsou také přítomny, jako draslík, síra, olovo, baryum a měď.
  2. Tyto prvky (Al, Fe, O, Si, C) jsou typicky přítomné v částicích v měřítku stovek nanometrů a detailní mapování rentgenovou spektroskopií ukazuje velmi dobré promísení materiálu.
  3. Po aplikaci rozpouštědla methylaceton (MEK) došlo k určité separaci komponentů. V nevyhořelém materiálu byl v dostatečném množství jasně identifikován elementární hliník.
  4. Kysličník železa je obsažen v zrnech o velikosti přibližně 100 nanometrů s hladkými plochami, zatímco hliník je přítomen v tenkých plátkovitých strukturách. Malé rozměry částic kysličníku železa kvalifikuje materiál aby byl charakterizován jako nanotermit nebo super-termit.
  5. Analýza ukazuje, že železo a kyslík jsou přítomny v poměru konzistentním s Fe2O3. Materiál ve všech čtyřech vzorcích prachu z WTC byl v tomto smyslu podobný. V nevyhořelém materiálu byl nalezen kysličník železa, zatímco elementární železo nikoli.
  6. Z přítomnosti elementárního hliníku a kysličníku železa v rudém materiálu můžeme vyvodit závěr, že obsahuje složky termitu.
  7. Jak jsme změrili diferenciálním kalorimetrem (DSC), materiál se vznítí na teplotě přibližně 430°C a výrazně reaguje krátkou exotermickou reakcí, která velmi blízce odpovídá pozorování známého vzorku super-termitu. Nízká zápalná teplota a přítomnost zrn kysličníku železa menších než 120 nanometrů ukazuje, že materiál není konvenčním termitem (který má teplotu vznícení okolo 900°C), ale je vysoce pravděpodobně formou super-termitu.
  8. Po zapálení vícerých šupinek v DSC kalorimetru až do teploty 700°C jsme v reziduu nalezli velké množství mikrokuliček bohatých na železo, což indikuje, že došlo k reakci při velmi vysoké teplotě, protože výsledný produkt bohatý na železo jasně musel projít varem, aby zformoval tyto tvary. Přítomnost elementárního železa byla potvrzena u několika těchto mikrokuliček, neboť obsah železa byl výrazně vyšší, než obsah kyslíku. Uzavíráme, že šupinek zahřátých na zápalnou teplotu došlo k vysokoteplotní redukčně-oxidační reakci, především termitového typu.
  9. Mikrokulovité útvary, které se vytvořily při pokusech v DSC kalorimetru mají spektrální XEDS signaturu (Al, Fe, O, Si, C), která obsahuje výrazně nižší množství uhlíku a hliníku v porovnání s původním rudým materiálem. Tato chemická signatura nápadně souhlasí se signaturou kulovitých útvarů vznikajících po zapálení komerčního termitu a zároveň souhlasí se signaturou mnoha mikrokuliček nalezených v prachu z WTC.
  10. Obsah uhlíku v rudém materiálu ukazuje na přítomnost organické sloučeniny. Dalo by se to očekávat u směsí super-termitů pro vytvoření vysokých tlaků plynu při zážehu a tím z nich vytvářet materiál typu výbušniny. Vlastnosti organického materiálu v těchto šupinkách by si zasloužily dalšího výzkumu. Poznamenáváme, že se s velkou pravděpodobností rovněž jedná o onergetický materiál, ve kterém celková výše uvolněné energie pozorovaná v DCC kalorimetru přesahuje maximální energii klasické termitové reakce.

Na těchto pozorováních zakládáme závěr, že rudá vrstva těchto rudošedých šupinkách, nalezených v prachu z WTC, je aktivním, nevyhořelým termitovým materiálem, jehož výroba byla založena na nanotechnologii, a že se jedná o vysokoenergetický pyrotechnický a výbušný materiál.

Publikace článku ve vědeckém časopise po provedené tvrdé vědecké oponentuře – a tudíž se závěry jen velmi těžko zpochybnitelnými na úrovni vědecké, natož té nevědecké – je velkým zadostiučiněním pro všechny ty odborníky – včetně mě – vědce a inženýry, kteří se po leta snažili nalézt skutečnou pravdu o událostech 11. září – událostech, které vpravdě znamenaly doslova převratné důsledky ve světové politice i názoru většiny lidí obývajících tuto planetu na svět, událostech, jejichž možné motivy, provedení a důsledky byly již dlouho podezřelé velkému množství lidí na celém světě.

Zatím lze jen vyslovit naději, že článek – přinášející v kontextu dalších souvislostí v podstatě přímý důkaz, že budovy WTC nebyly zničeny v důsledku nárazu unesených dopravních letadel a následného požáru, ale v důsledku předem připravené řízené demolice – povede k dalšímu zkoumání souvislostí, důkazů a svědectví, stejně jako příčin a nejširších důsledků událostí 11. září 2001, a že bude znamenat zvýraznění tlaku na znovuotevření vyšetřování. A snad se dočkáme konečně jeho provedení na skutečně nezávislé úrovni – nikoli vládními agenturami a komisemi, docházejícími po letech a vynaložení velice limitovaných prostředků a opatřených velice limitovanými pravomocemi k často zcela skandálně nevědeckým závěrům. Například NIST, hlavní vládní agentura v USA, která s limitovaným rozpočtem několika miliónů dolarů vyšetřovala zhroucení věží WTC, se hypotézou o řízené demolicí cíleně vůbec nezabývala, a po ukončení vyšetřování připustila že zřícení věží není schopna plně vysvětlit. Za to si vysloužila kritiku vědců z celého světa, neboť je nebyla schopna vysvětlit vůbec, nebo možná v atmosféře strachu, že by se náhodou něco objevilo, vůbec nechtěla – neboť fondy takovýchto institucí výrazně závisí na federálních financích.

O podivných praktikách ve vědě v USA ostatně vypovídá i fakt, že původně měl být prvním uvedeným autorem zde diskutovaného článku Dr. Jefrey Farer z Univerzity v Utahu (kde byl předtím právě za výzkumy okolo WTC suspendován další z autorů článku profesor Steven Jones), ale univerzita mu po prvních oponenturách nedovolila na prvním místě mezi autory figurovat. Jeho autorství nicméně samozřejmě nebylo možné zcela popřít.

Zároveň nyní vychází kniha "Základní pravda: Příběh pozadí americké obrany 11. září" (The Ground Truth: The Story Behind America’s Defense on 9/11) člena oficiální komise 11. září Johna Farmera a bývalého generální prokurátor státu New Jersey. Kniha odkrývá, jak "byla veřejnost těžce oklamána o tom, co se stalo toho rána, kdy došlo k útokům," a Farmer tam dodává: “na určité úrovni vlády, v určitou chvíli došlo k dohodě neříkat pravdu o tom, co se stalo." A šéf Komise 11. září Thomas H. Kean, bývalý guvernér státu New Jersey, si přisazuje: “Do dnešního dne nevíme, proč nám NORAD (North American Aerospace Command) řekl, to co nám řekl,...je to tak daleko od pravdy..."

Doufejme, že nově zjištěné skutečnosti povedou k provedení vyšetřování, které zachová nejvyšší standardy jak v oblasti vědy, tak i etiky důrazného, ale spravedlivého procesu – a že budou odhaleni skuteční původci tohoto hrozného zločinu, události, o níž nyní zcela podloženě vzniká důvodné podezření, že k ní došlo za výrazně jiných okolností, a byly užity ještě výrazně jiné prostředky, než léta a za pomoci nátlakových propagandistických metod a manipulace – jak veřejným míněním tak vyšetřováním – tvrdil oficiální establishment ve Spojených státech. Stejně tak lze doufat, že skuteční viníci budou dopadeni a postaveni před spravedlivý soud, stejně jako že budou následně provedena opatření, aby se takovéto člověkem provedené katastrofy už pokud možno nemohly opakovat.

Celý více než 20ti stránkový článek v angličtině ve formátu PDF s četnými obrázky, grafy a samozřejmě odkazy je možné stáhnout ZDE, nebo ZDE.

Článek vyšel dnes na blogu Jana Zemana.

Poznámka editora

Zpráva proběhla mnoha médií, objevila se i v některých mainstreamových. Člověk by řekl, že to spustí lavinu, že se toho chopí další novináři, politikové, právníci, že budou klást otázky, volat po vyšetření, nebo aspoň vyvracet. Místo toho – nic. Ticho. Jako kdyby to nebylo důležité. Může být větší důkaz obrovské komplicity všech zainteresovaných na tomto zločinu? Nemohou to vyvrátit, tak mlčí. A doufají, že zpráva bude brzy překrytá novými událostmi.

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Historický průlom: Aktivní výbušnina super-termit vědecky potvrzena v troskách z WTC

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

Nevyhořelý termit vědecky potvrzen v troskách z WTC

PS: Diskutérov, odporúčam na linky vedúca na zvedavec a yweb, kde v diskusiách nájdu rozširujúce info.

 

súvisiaci článok http://dolezite.sk/Usvedcujuce_dokazy_Dvojicky_boli_zhodene_termitovymi_nalozami.htmlShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
BuBo   |   ip:195.146.1   |   2009-04-17  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto sa vedelo uz davno, staci, ak si pozriete video z padov tychto dvojiciek a je tam krasne vidiet, ako vybuchuju termitove naloze, bola to riadena demolacia...


klifton   |   ip:91.127.73   |   2009-04-17  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BuBo: je to stará známa vec, ani by som sa k tomu nevyjadroval, toto by mala uverejniť PRAVDA, alebo SME,tieto "mienkotvorné" denníky, ktoré bez mihnutia oka uverejnia hocijaký blud a teraz pre zmenu, by mohli aj trochu iné, čo je viac podložené faktami, ale ............. nedá mi spýtať sa ťa: " Ako rozoznaš výbuch "termitovej nálože" od hocijakej inej "nálože", teda vybušniny? (nechcem ťa tým nijako spochybňovať, ide mi len o presné vyjardovanie v dôležitých veciach, pretože nepresným vyjadrovaním už vzniklo veľa nedorozumení a zavádzaní)


milan   |   ip:85.135.14   |   2009-04-17  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kolko ludi vo Vasom okoli to vie tiez?spytajte sa znamych,kamaratov atd.Ja som touto neinformovanostou zdeseny.nevedia ani ,ze padli tri veze.


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-17  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "toto sa vedelo uz davno" , ano my co mame net a niesme na fejsbuku alebo www.smotanka.sk , tak vieme, lenze miliardy ludi NEVIE a presne pre nich je tento clanok ako aj pre skutocne spravy.. do oci bijuca pravda, ked uz ani toto nepohne s nicim tak neviem ...


Basa   |   ip:78.3.227.   |   2009-04-17  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mmm, tak teda tri veze? to som nevedela ani ja, ani som nikde nejake poriadne video k tomu nevidela... uuuzas, aka dezinformovanost


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-17  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poslal som to do stv,joj,markiz,ta3, uvidime co mi odpisu ak teda vobec ,,,,drzte palce


owifj   |   ip:78.141.12   |   2009-04-17  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  drzim palce aj tie co nemam. bohuzial asi nadarmo. vela veci ktore su na internete podlozene dokazmi a dost zavazne veci neboli spomenute v nasich uzasnych masovych mediach. no co najprv sme mali pro vychodne media teraz su pro zapadne. len sa otocil smer vetra. :-/


...   |   ip:213.151.2   |   2009-04-17  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja mam 17 a davno o tom uz viem :)...bohuzial 4/5 o tom nevedia ...


...   |   ip:213.151.2   |   2009-04-17  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este jedna vec ...dnes je 17.4 - END THE FED .. :) ja len tak


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-04-17  (17:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja mam za to, ze pokracovanie END THE FED je 25.4. : ) ja tiez len tak.


...   |   ip:213.151.2   |   2009-04-17  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @kri ..NIE 17.4 :) ale HOLD kazdy sa moze zmylit ... priznavam chybu :)...dnes je den narcisov...pomylila som si den noo :)


brano   |   ip:213.81.13   |   2009-04-17  (18:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je super, ze sa to vsetko odhalilo tak vcas ked amerika aj tak dosiahla co chcela. cast velke konspiracie laveho mozgu, to je tak ked sa mocne zbrane dostanu do ruk nespravnych ludi.


lara   |   ip:78.98.191   |   2009-04-17  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re: Laci - snáď budeš úspešnejší...
žiadosť o vysielania filmu ZERO komerčným televíziám
Dobry den,
chcem Vas poziadat, aby ste zaradili do vysielania film "ZERO - An investigation into 9-11"
ich reakcie: http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=newsarchiv&;id=400


BuBo   |   ip:213.151.2   |   2009-04-17  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  KLIFTON: samozrejme to rozoznaju ludia, ktory vedia rozdiel pri vybuchu, obycajny clovek mozno ani nevie, ze existuje Termit ako vybusna zmes. Pri reakcii termitu vznika roztaveny kov, ktory tecie prudom a biely dym, ktory je viditelny pri padoch Twins.


Klifton   |   ip:78.99.35.   |   2009-04-18  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BuBo: videl som ten film, bolo vidieť postupné výbuchy, ako pri riadenej demolícii, aj tie obláčiky bieleho dymu, ale nemôžeš tvrdiť, že pri pozeraní toho filmu si vedel, že ide o termitové nálože! Biely dym dáva pri výbuchu aj pentrit, aj trinitrotoluen aj iné výbušniny, že to bol termit sa zistilo až neskôr anylýzou vzoriek, ako aj to, že tam bol roztavený kov a iné indície svedčiace o riadenom výbuchu. - ty si napísal: "a je tam krasne vidiet, ako vybuchuju termitove naloze" a toto tvoje tvrdenie som označil za nepresné, nič iné.


iwufhwiufh   |   ip:78.141.12   |   2009-04-18  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete niekto preco stranka www.tvina.sk nefunguje?


xtc   |   ip:81.94.242   |   2009-04-18  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otazka nie je ci to urobili amici sami, otazka je preco. podla mojho nazoru svetu dochadza ropa a je treba stabilizovat, obsadit middle east. vojna proti teroru je len vyhovorka na boj o ropu... na rope fici cela ekonomika, civilizacia. pri jej nedostatku prezije ten kto ju kontroluje.


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-18  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nedze tvina .shit


weifwfu   |   ip:78.141.12   |   2009-04-18  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na www.tvina.sk bol posledny prispevok s videom s nemcurom co dost dobre vykladal o ekonomike a podobne. Neviete ako sa vola? Pripadne sem hodit link na to video? DIIIIIIKEEEEEEESSSSSSS


peterrr   |   ip:78.141.12   |   2009-04-18  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zeby niekto zabudol na platbu? http://www.sk-dom.us/d/tvina/
http://www.robtex.com/dns/tvina.sk.htmlsxg   |   ip:78.99.51.   |   2009-04-18  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemčúr, je aj tu, ale ešte to nepustili, takže tu:
http://afinabul.blog.cz/0904/prednaska-andrease-clause-o-penezich-a-pravu


peterrr   |   ip:78.141.12   |   2009-04-18  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VDAKA


werkwj   |   ip:78.141.12   |   2009-04-18  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v dobrej kvalite sa da stiahnut odtialto aj s titulkami. http://www.filehosting.org/file/details/23213/A_Claus_finan__n___krize___esk___podtitulky_500mb.avi odporucam pozriet


tibor   |   ip:85.216.14   |   2009-04-18  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laci co ma fejsbuk spolocne s informovanostou? ja som na facebooku a som tu. len nechapem tu tvoju spojitost. vysvetli mi to prosim... chcem byt zas o nieco mudrejsi.


sxg   |   ip:78.99.51.   |   2009-04-18  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tibor:
http://www.guba.com/watch/3000106592


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-18  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bol priklad(fejsbuk vo svojej podstate je dobra vec,komunikacia kamarati atd.) ,priklad: pisem kamoske, pozri si ten a ten link, napr. na tejto stranke ,ona: pockaj robim si test na fejsbuku , alebo pockaj krmim zvieratko, jasne ze si ten link odomna nepozre, 99% ludi co su regnuti na F tak pouzivaju pokec,icq,msn,skype,vsade maju rovnakych kamosov ale preto ze je to in tak dobre dam si fejsbuk, to ze sa odtial ztracaju data nikomu nevadi..
k veci.. ale mal som namysli ze vacisnu ludi zaujimaju iba komercne neskutocne sracky typu paris hilton sa opila na party, a veci ako fejsbuk pokec ( v podstate su fajn veci ) ale tak ako TV, kradnu tieto socialneho hovadiny pozornost od toho doleziteho co sa deje. Ved sa pozri co je na slovensku , v telke same sracky lec denc a podobne hovadiny, a ked niekomu nieco poviem( ze wtc si odpalili sami usa) tak mi povie ze som c0c0t na hlavu ,ale pride domov a uz uteka nakrmit zvieratko, strasne ma to sere, to ze Ty mas F a chodis aj sem neznamena ze si neinformovany ale to ze ta zaujima aj druha strana veci, ked uz si tam mozes urobit dobry cin a zaspamuj kamosov spravami ake sa nachadzaju tu(apson raz spam moze byt uzitocny). ..mam pokec aby sisi nemyslel, ale nepouzivam uz dlho, splnil ucel konec ,mam jabbera ale bohuzial 100 ludi ktori su zavisli na hrach na fantastickom kliene icq6 nepresvedcis ze icq protokol je hovadina a ze EXITUJE nieco ine ,nie ani boha...takze tak

peace


admin   |   ip:91.127.11   |   2009-04-18  (14:41)
  laci, len trosku doplnim... facebook podla mojich statistik prinasa cca 36 ludi denne na tuto stranku. Roznymi sposobmi, od home, share, az po odkazy pod fotkami a mailami.
dolezite.sk ma dennu navstevnost 4200 ludi (a stale stupa) a 36 denne sa moze zdat malo, ale su to zvacsa novy ludia, ktory este dolezite.sk nepoznaju a kedze kvapkaju po 20-30 z vela miest, robi to pekny vodopad. ;)


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-04-18  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je fajn , len tak dalej , ked uz na nic tak aspon na nieco su tie kecarne dobre :-),


aminfluorid   |   ip:91.127.11   |   2009-04-18  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  treba krmit zvieratka na fasbuku spravami z dolezite.sk ;)


Janooo   |   ip:91.127.17   |   2009-04-18  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla mna sa jedna o nacasovanu informaciu. O riadenom pade sa vedelo velmi skoro. Ktokolvek si mohol prist odobrat trosku prasku ovela skor. Vedec sa pozrie na ten prasok a vyhlasi "bingo".
Zopakujem sa: Osobne si myslim, ze toto cele ma zvlastne nacasovanie.


MMX   |   ip:193.93.72   |   2009-04-20  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šírte pravdu ďalej:
http://www.debunking911.com/index.html


bax   |   ip:95.102.65   |   2009-04-24  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ved o tom sa vie davno, vela filmov ako Zeitgeist, fahrenhaid , a naviac tie budovy boli stare ,1960 r postavene a plne azbestu, vysoko poistene,divadlo pre prezratych amikov, ja si myslim ze cela europa o tom vie, a nehovori sa o tom lebo mocni tohoto sveta nechcu!


lara   |   ip:78.98.99.   |   2009-04-24  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale už sa začína - Slovenská televízia - nie je dôkaz, že Usáma bin Ladín je zodpovedný za útoky z 11. septembra - http://www.nwoo.sk/2009/04/slovenska-televizia-usama-bin-ladin-nie.html


Toper   |   ip:91.127.11   |   2009-05-02  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obama to je Bush v ciernom. Madrid to je WTC v malom
a ja tankujem stale u slovnaftu.Nic sa nemeni.
Toper


barlog   |   ip:91.127.19   |   2009-05-17  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 laci ....
tak co ozvali sa ti s nasich verejnopravnych Tv ?? :)


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-05-17  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  servus,, ne ani odpovedat sa neunuvali ti smejdi,,,,
to nema vyznam, su to trosecnici a hovna ... teraz ked typek chodi v stv a keca o $ a bilderbergu, aj ta <> co to moderuje sa uskrna jak posledna sliepka v kuriine co neznasa vajcia. tak potom kde sme ku*va.....sry za slovnik admin


durban   |   ip:85.237.23   |   2009-06-26  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HAHAHAHAHA !!!!!
zase chce niekto dobre zarobiť, vydať knihu, natočiť film, pár prednášok a milion vo vrecku.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY


 - 40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY2013-05-29  (09:28)  |  Amerika
Pokud znáte někoho, kdo opravdu věří, že americká ekonomika je v dobrém stavu, tak mu jen ukažte statistiky z tohoto článku. Poodstoupíte-li a podíváte-li se na dlouhodobé trendy, je neuvěřitelné, co se s námi děje.

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ O ODHALENÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE VE WASHINGTONU


2013-05-24  (09:12)  |  Amerika
Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzývá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.


HYDROPONICKÉ ZAHRADNIČENÍ V USA: POLICEJNÍ ŠIKANA LIDÍ, KTEŘÍ SI PĚSTUJÍ VLASTNÍ JÍDLO


2013-05-02  (09:14)  |  Amerika
Američané, kteří používají hydroponii jsou zjevně nejnovějším cílem šílené „války proti drogám“, která se už od té doby, kdy byla prvně v 80. letech vyhlášena, se zvrhla ze strašné na směšnou. Jen se zamyslete nad tímto případem: Před dvěma lety zaklepali policisté od narkotik na dveře domu muže, který si právě koupil sadbovou sestavu z místních zahradnických potřeb. Ti policisté se dožadovali, že chtějí jen vědět, co si tam plánuje pěstovat.


Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA, USA“?


2013-04-23  (10:03)  |  Amerika
Americký prezident už uznal atentátníky vinnými, federálové posílají zvláštní tým vyšetřovatelů z Gitma


TERORISTICKÉ ÚTOKY JSOU V REŽII FBI?


2013-04-22  (09:09)  |  Amerika
Toto jsou nejnovější informace týkající se tragických bombových útoků během Bostonského maratonu. FBI a další instituce mají dlouhou a dobře zdokumentovanou historii režírování teroristických akcí v zájmu získání větší moci.


Konfiskace úspor v Kanadě?


2013-04-05  (09:49)  |  Amerika
Vláda v Ottawě navrhuje „nouzové získání peněz“ v kyperském stylu. Politici západního světa jdou po vašich bankovních účtech. V podstatě je v novém rozpočtu kanadské vlády navrhováno „nouzové získání peněz“ kyperského stylu. Když jsem o tom poprvé slyšel, byl jsem poněkud skeptický, takže jsem se na to podíval sám. A hádejte co? Je to přesně tak, černé na bílém, na stranách 144 a 145 „Ekonomického akčního plánu 2013“, který již Harperova vláda předložila parlamentu.


USA: ARMÁDNÍ CVIČENÍ JSOU VE SKUTEČNOSTI PŘÍPRAVOU NA STANNÉ PRÁVO


2013-04-03  (09:20)  |  Amerika
Organizace Competitive Outcomes, která cvičí mladé rekruty z Výcvikových jednotek pro mladší záložní důstojníky (JROTC), Výcvikových jednotek pro záložní důstojníky (ROTC), programů pro kadety, zahraničních armád, policejních a požárních sborů, pořádá letos speciální výcvikové programy a semináře a sestavuje prováděcí manuály v Mariettě v Georgii, v Los Angeles a San Diegu v Kalifornii. Organizace spolupracuje s Armádou Spojených států, ozbrojenými i neozbrojenými divizemi ROTC a JROTC a rovněž s vojenským letectvem.


KONGRESMAN PŘIZNÁVÁ „CHEMTRAILS“


2013-03-26  (09:53)  |  Amerika
V dokumentu, který může být nazván prvním vládním uznáním „chemtrails“, veřejný činitel, jehož volební okrsek je v Clevelandu (Ohio), v návrhu zákona předkládaném Kongresu odkazuje na „chemtrails“.


DO USA PŘICHÁZÍ 20X VĚTŠÍ KOMÁŘI NEŽ TI NORMÁLNÍ


2013-03-15  (09:23)  |  Amerika
Super-rozměrní agresivní komáři s ‘dýkovitým’ sosákem se mají toto léto vyrojit na Floridě, čímž přinesou utrpení tisícům zdejším obyvatelům. To, co by se mohlo stát scénářem pro B-čkový hollywoodský film, komáři ze záplavové vody skoro 20x větší než jejich normální bratranci, mohou udeřit kterýkoliv den či noc, jejich vajíčka mohou zůstat spát i roky – a tito komáři by dokonce mohli odolávat i repelentům.


Konec amerického snu – část 2


2013-03-12  (09:49)  |  Amerika
Z amerického snu se rychle stává americká noční můra Když otcové zakladatelé USA zakládali národ, tak to dělali s úmyslem, aby vláda byla velmi omezená a lidé měli obrovské množství svobody.


80% žiakov v New York city nevie čítať a písať


2013-03-11  (17:37)  |  Amerika
Negramotnosť v New York city je na vzostupe: takmer 80 percent absolventov stredných škôl nemá základné vedomosti ako sú čítanie, písanie a matematika. Kritici poukázali na to, že len 13 percent absolventov škôl spomedzi Afro-Američanov a Latino v New Yorku dosiahnu vedomosti potrebné pre vysoké školy a 80-tim percentám všetkých absolventov chýbajú tieto vedomosti celkovo .


Plány koncentračních táborů v USA


2013-03-08  (08:49)  |  Amerika
…výtažky z plánů koncentračních táborů v USA odhalují děsivé skutečnosti. Nejen, že mají být použity pro občany USA, ale například i to, že při útěku je dovoleno užít smrtící střelby, stejně jako odstřelovači mají v případném srocení vyhledat a odstranit agitátory… Detaily, jako že lidé mají být profilováni a „aktivisté“ odděleni od ostatních, jsou už vlastně vcelku nepodstatné.


8 faktov, ktoré ste o amerických prezidentoch nevedeli!


2013-02-28  (09:39)  |  Amerika
Na počesť Dňa amerických prezidentov, ktorý sa každoročne slávi 18.februára, spomínajú ľudia na čokoľvek z ich slávnych životov. Deti v školách sa učia o ich chrabrých skutkoch, ktoré pre svoju krajinu vykonali riskujúc pri tom svoje životy. Niektoré zaujímavosti sa však v učebniciach určite nedočítajú. Mnohí si totiž neuvedomujú, že aj títo muži, ktorí sa stali symbolom najvyššej moci Spojených štátov amerických, boli len obyčajní ľudia.


SPOJENÉ STÁTY DALY SBOHEM ČTVRTÉMU DODATKU ÚSTAVY


2013-02-22  (09:30)  |  Amerika
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických potvrdilo protiústavní praktiku zabavování a prohledávání elektronických zařízení „bez jakéhokoliv podezření“ v pásu 100 mil od hranic – kde žije 197.4 miliónu Američanů, neboli 66 % celé populace.


Amerika dluží 222 tisíce miliard USD


2013-02-14  (09:19)  |  Amerika
Zhroucení finanční "pyramidy" je otázkou 2 – 5 let. Dluh Spojených států je dvacetkrát větší, než se oficiálně uvádí – říká americký ekonom Laurence Kotlikoff v interview s RT. Podle jeho propočtů činí 222 tisíce miliard dolarů. Tak drastický rozdíl mezi statistikou a realitou – říká ekonom - je možný jen proto, že se stále víc závazků prostě tají.


AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY


2013-02-13  (11:45)  |  Amerika
Shakespearův Polonius dává svému synovi tuto klasickou radu: „Nebuď dlužníkem ani věřitelem.“ Mnozí z duchovních otců amerického národa to však viděli úplně jinak. Často žili na maximum: Byli vždy dlužníky a nikdy věřiteli. Jak vlastníci plantáží s tabákem či rýží, otrokáři a obchodníci, či pozemkoví a peněžní spekulanti, závisející na dlouhodobých úvěrech z nichž financovali svůj přepychový život, tak obchodníci a kramáři, řemeslníci a zemědělci i námezdní dělníci a námořníci. Bez dluhů by símě komerční ekonomiky sotva kdy dozrálo.


Obama podepsal novelu, která ruší strop státního dluhu


2013-02-06  (09:20)  |  Amerika
Prezident USA Barack Obama podepsal v pondělí novelu zákona o dočasném zrušení maximálně přípustné výše státního dluhu USA.


Závěrečná řeč kongresmana Rona Paula ke konci jeho posledního funkčního období


2013-02-01  (09:09)  |  Amerika
Ron Paul je americký kongresman, který působí v americké politice již přes 30 let. Vždy hájil základy americké ústavy a vždy hlasitě kritizoval její postupný rozklad, na němž postupně pracují všichni poslední američtí prezidenti za spolupráce a podpory většiny kongresu. I když je členem republikánské strany, tak vystupoval velmi často i proti vlastním spolustraníkům


Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?


2013-01-24  (09:08)  |  Amerika
Kdo skutečně drží veškerou moc? Minule jsme si řekli „suchá fakta“ ohledně organizace Fedu. Viděli jsme, jaké má orgány, a že se skládá z regionálních bank, které mají členské banky. Kdo ale doopravdy drží moc? Ve Fedu je 7 guvernérů, 12 regionálních bank a tisíce členských bank, ale jak pozorný čtenář viděl, 100 % moci drží Washington, respektive prezident (a Senát). Udělejme si pokus a představme si, že celá země přijala argumentaci Rona Paula a chtěla by skoncovat s kvantitativním uvolňováním.


Kandidát Nobelovy ceny: Obama se ptá vojenských velitelů, zda budou „střílet do amerických občanů?“


2013-01-24  (09:06)  |  Amerika
Předkládané šokující tvrzení pochází od “jednoho z předních amerických válečných hrdinů” Jim Garrow v roce 2009 nominovaný na Nobelovu cenu přišel se šokujícím tvrzením, když řekl, že vrcholný vojenský veterán mu řekl, že “lakmusovým papírkem” o otestování nových vojenských velitelů je to, zda poslechnou rozkaz ke střelbě do amerických občanů, nebo ne.


Americká vláda tvrdí, že pravda je příliš komplikovaná a nebezpečná, aby mohla být vyzrazena veřejnosti


2013-01-17  (09:24)  |  Amerika
“Když to děláme my, tak to není fašismus”: Historie se opakuje … V klasické historické knize o nacistickém Německu Mysleli si – Jsme svobodní, píše Milton Mayer: „To, co se tu dělo, bylo postupné navykání lidí, kousek po kousku, na to, že se jim vládne s překvapením; dostávají se k nim rozhodnutí přijatá v tajnosti;


USA plánovali atómový útok na Rusko a Čínu


2013-01-16  (09:38)  |  Amerika
V 60-tych rokoch minulého storočia čakali USA, podľa jedného z nedávno zverejnených dokumentov, formálne len na najmenší dôvod pre nukleárny útok na Sovietsky zväz a Čínu. Ako dôvod pre to by stačila hoci aj “neúmyselná udalosť”.


Kritik Obamova „seznamu na odstřel“ nalezen v New York City mrtev


2013-01-14  (09:44)  |  Amerika
Prominentní americký blogger a počítačový mág Aaron Swartz, který promlouval proti “listu na odstřel” presidenta Baracka Obamy a kybernetickým útoku proti Iránu, byl v New Yorku nalezen mrtev. Policie našla v pátek tělo tohoto 26-letého muže v jeho bytě v New York City v městské části Brooklyn, řekla mluvčí hlavního ohledávače mrtvol tohoto města.


Pokrytecké celebrity


2013-01-03  (09:12)  |  Amerika
Americká ústava zaručuje americkým občanom vlastniť zbrane preto, aby sa mohli brániť v prípade ak sa vláda vymkne z pod kontroly. Ak zabudne, že je tu na to, aby slúžila ľuďom a nie naopak. Podľa praotcov preto, aby nemohlo dôjsť k útlaku a k zneužívaniu štátnej moci.


11.září 2001 - Architekti podali vědecké důkazy o řízené demolici


2012-12-07  (16:09)  |  Amerika
Architekti a inženýři podali vědecké důkazy o řízené demolici 11.září 2001. Řešení záhady pádu 3. budovy Světového obchodního centra (budovy č.7), která spadla za rekordních 7 vteřin. Toto je nejlepší profesionálně vyrobený patnáctiminutový informativní a poutavý dokument AE911Truth o 11.září. Dokument o WTC 7. Prosím šiřte jej, též mezi architekty a inženýry.


Stredná v Texase trestá študentov, ktorí odmietnu byť sledovaní mikročipmi


2012-10-11  (17:34)  |  Amerika
Istý stredoškolský obvod v Texase na začiatku tohto roka čelil kritike po tom ako ohlásil, že bude vyžadovať od študentov, aby pri sebe po celý čas nosili ID kartu (identity card – doklad totožnosti, občiansky) obohatenú o mikročip. Študenti, ktorí odmietli byť monitorovaní tvrdia, že zo strany predstaviteľov školy cítia nepríjemnú odozvu.


Tajný osud Ameriky (2. časť)


2012-09-25  (15:36)  |  Amerika
Prvý diel pojednával o tajných dejinách dobývania amerického kontinentu. Tento druhý sa už priamo zameria na tajný osud Spojených Štátov Amerických, ktorý mu bol predurčený dlhú dobu pred ich založením a o ktorom píše vo svojej knihe aj slobodomurár Manly Palmer Hall.


Tajný osud Ameriky (1. časť)


2012-09-22  (12:10)  |  Amerika
Veľa ľudí verí, že myšlienka jednej svetovej vlády pod nevinným plášťom demokracie vznikla v 18. storočí, kedy začali naberať osvietenecké ideie na sile. Nie je tomu tak. Táto myšlienka je oveľa staršia. Aspoň tak to tvrdí okultista a slobodomurár Manly Palmer Hall vo svojom prevratnom diele „The Secret Destiny of America“ (Tajný osud Ameriky).


13 nejděsivějších experimentů na lidech prováděných americkou vládou


2012-09-17  (10:14)  |  Amerika
Ve Spojených státech byly prováděny četné experimenty na lidských pokusných subjektech, které byly považovány za neetické, a byly často prováděny nelegálně a bez vědomí nebo souhlasu jednotlivců.


Hrozí USA vojenský prevrat?


2012-09-04  (09:01)  |  Amerika
Nová správa vydaná Ruskou ”Federálnou službou pre vojensko-technickú spoluprácu” cirkulujúca v Kremli uvádza, že dôstojníci generálneho štábu boli minulý týždeň varovaní ich americkými partnermi počas cvičenia s North American Aerospace Defense Command (NORAD), že hrozba zvrhnúť Prezidenta Obamu prameniaca z ”niektorých prvkov” v rámci americkej armády je ”reálnejšia ako sa zdá” a môže veľmi dobre spôsobiť na zavedenie stavu stanného práva v Spojených štátoch.


Osmnáct kritických postřehů z USA


2012-08-11  (09:29)  |  Amerika
Do Spojených států jezdím zhruba dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje...). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily. A protože se přikláním k rozšířenému názoru, že americká společnost je vcelku nemocná, viděl jsem spíše to negativní. Možná se na to zaměřuji také proto, že styl života Američanů zcela bez rozmyslu kopírujeme i u nás. Zde je to, co mi dalo facku, otevřelo oči, přinutilo mě přemýšlet. Kolikrát to jsou kraviny, ale možná jen na první pohled.


Zoznam zúčastnených Bilderberg 2012


2012-06-01  (12:10)  |  Amerika
Včera 31.5.2012 sa v Chantilly vo Virgínii, Spojené Štáty Americké, začalo tohtoročné stretnutie neslávne známej skupiny. Uvidíme čoho sa v najbližších dňoch a týždňoch dočkáme, keďže je známe, že títo nikým nevolení a zastupujúci len svoje vlastné záujmy, každoročne ovplyvňujú politické a ekonomické dianie vo svete.


Ďaľšie z Ameriky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čierne slzy zeme

Dostali sme sa tam, kde sme možno nikdy nechceli byť. Sme v bode, z ktorého návrat je nemožný. To, čo sa teraz deje v mexickom zálive, je katastrofa biblických rozmerov. Vieme o nej len to, čo vyplavia na povrch, okrem odporne zapáchajúcej masy ropy, aj média. A to je len malá časť veľkej skladačky, ktorá so sebou nesie nebezpečenstvo o akom sa nám nesnívalo. Či sa už má jednať o vyliatie celého ložiska do vôd oceánu, katastroficky výbuch obrovského množstva metánu, počítaného na kilometre kubické, alebo roztrhnutie dna a uvoľnenie priechodu ďalším obrovským a zničujúcim tlakom. A tie tam nepochybne podľa vyjadrení expertov sú. Ak nezastavíme tieto odvážne a hazardné činy páchané na životnom prostredí a neprestaneme ho devastovať tempom ako doposiaľ, môžeme sa v lepšom prípade ocitnúť v tieni bezpečnejších jaskýň. Do kamenných stien sa naučíme vyrývať obrazy posledných modelov áut, iPhonov, notebookov, alebo oceánov plných ropy a mŕtvych rýb. Možno to bude posolstvo pre civilizáciu ktorá príde po nás, aby poznala ozajstnú pravdu nášho bezhlavého ničenia zeme, i seba samých. Pomyselná pyramída hodnôt bude niesť na svojom vrchole maketu dvojičiek - WTC, aby navždy pripomínala pravdu posledných dní, spravodlivosť, morálku a špinavú silu moci, aká ovládala tento svet. Kruté a reálne, ale smutné konštatovanie tejto krátkej epochy moderného človeka! Kam to smerujeme, čo nás ťahá za hranice tohto nezmyselného diania devastácie planéty a ľudských hodnôt? Čo sa to stalo, že za pár krátkych rokov prišlo k tak veľkému celosvetovému prepadu vo všetkých smeroch a na všetkých úrovniach? Ak by tento príbeh, ktorý stojí na podlomených hlinených nohách niekto nazval koncom sveta, poslednými dňami, alebo blížiacou sa apokalypsou, pozerali by sme na neho akoby spadol na hlavu. Poriadne by sme ho zosmiešnili a vyhlásili na blázna či priblblého vizionára, ktorý nevie čo hovorí. Všetko by sme to samozrejme stihli skôr, akoby by sme sa vôbec nad jeho slovami aspoň zamysleli, i keď všetko tomu neuveriteľne nasvedčuje a zapadá do obávaného bodu v čase. Kto vníma toto dianie otvoreným srdcom, ten musí cítiť, že sa deje niečo veľké...niečo, čo tu ešte nebolo... K tomu netreba prorokov, vedcov ani politikov, stačí ak necháme voľne pracovať všetky svoje zmysly, nebudeme ich ovplyvňovať a presvedčovať vlastnými potrebami. Výsledok sa určite dostaví a možno bude šokujúci. Povodne, ktoré ovládli prevažnú časť sveta, hurikány na miestach kde po nich nebolo ani chýru, suchá, extrémne teploty, zemetrasenia, obrovské kruhové prepady zeme, zosuvy pôdy, topenie ľadovcov...vojny, zmeny klímy, sú ozajstným mementom, že doba začiatku konca sa nebezpečne priblížila a hlavne rapídne zrýchlila. Planéta sa bráni z posledných síl.


Kymatica

Citite ten narastajuci strach?

€uro - smrť malého obchodníka?

Německá vláda vnucuje incestní pedofilní praktiky ...

2010: K ČOMUSI SA SCHYĽUJE...

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2966 s