19. September 2019
    
Hrdinové a Jidášové roku 1989 aneb všechno je jinak. Pravda o 17 listopadu 1989 - Dolezite.sk

Hrdinové a Jidášové roku 1989 aneb všechno je jinak. Pravda o 17 listopadu 1989


  2010-08-12  (13:51)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Hrdinové a Jidášové roku 1989 aneb všechno je jinak. Pravda o 17 listopadu 1989

h1

Jiří Abraham: Hrdinové a Jidášové roku 1989 aneb všechno je jinak. Pravda o 17 listopadu 1989

Červenec 29, 2010

Disident a prezident Václav Havel, aparátník komunista Marián Čalfa, aparátník komunista Alexandr Dubček, generál StB Alojz Lorenc, poručík StB Ludvík Zifčák alias Mrtvý student, studenti 17. listopadu 1989 a KBG.

Alexandr Dubček: „Raz poviem, ako to bolo…“

Osudová nemocnice Na Homolce Václava Havla a Alexandra Dubčeka.

Den 28. říjen 1989 byl „Generálkou“ na 17. listopad 1989.

Doslov.

Začalo vydatně sněžit a Nový rok 2004, u nás v Mnichovicích u Prahy, se vykutálel jako do pohádky. Sněhová peřina pokryla stromy a nízké keře se téměř ztratily. Takovou sněhovou krásu tu nepamatuji. Jsme jako u Broučků. To ovšem nebrání, tak jako každý rok, mému rozjímání. Naopak. Napadlo mě hned po prvním nadechnutí Nového roku.

Hned po půlnočním novoročním přípitku: že by to byla ta pravá chvíle pro Václava Havla? Na druhé straně, byl ještě pár dnů prezidentem v právě uplynulém roce, a když chtěl národu něco říci, i když „minutu po dvanácté“, tak se to hodilo, po Silvestrovském programu, který byl, jak jsem slyšel, pro individua mdlého rozumu. Václav Havel ale zase neměl odvahu říci národu skutečnou pravdu. Zase to neřekl. Měl by říci: Naše země nevzkvétá tak, jak jsem si představoval, když jsem před vás předstupoval s prvním novoročním projevem prvního ledna 1990. Příčina je v tom, že nebyla odkryta praako prezident, ale Václav Havel. Odpusťte mi to. Ale dějinná skutečnost je jiná… Já jako disident jsem netušil, že 17. listopad 1989 také bude datem, kdy vybraná skupina spustí akce, kterými předběhnou naše plány ke dni Lidských prá. Akce, jejichž viditelnými hráči byla dvojice agentů Zifčáka a Dražské. Ti, mimo jiné, přivedli studenty na jatka k Národnímu divadlu na Národní třídu.

17. listopad 1989 byla promyšlená detailní konspirační operace v režii, v níž hlavní úlohu hrála Státní bezpečnost kolem generála Lorence, tehdejšího prvního náměstka federálního ministra vnitra. Cílem bylo dosazení nových komunistických funkcionářů Gorbačovského typu. Říká se mi to těžko, ale ve svém prvním novoročním projevu roku 1990 jsem řekl, že poprvé v dějinách nemusíme za svou svobodu nikomu děkovat, že jsme si ji vydobyli sami. Tenkrát jsem tomu věřil.

Ale skutečnost je taková, že já jsem byl 17. listopadu 1989 na Hrádečku, zatímco generálporučík Alojz Lorenc byl v Praze. Jeho podřízený Ludvík Zifčák, poručík, dlouhodobě nastrčený jako falešný student „Růžička“, byl „zaúkolován“ dovést studeny do připraveného „pytle“ k Národnímu divadlu. Já jsem první jakousi zprávu dostal ze vzkazu Johna Boka, než ho odvezlo policejní auto, a v době, kdy průvod studentů a dalších změnil směr, místo na Václavák k Národnímu divadlu: „Řekněte to Vaškovi… Vzkažte mu na Hrádeček!…. Řekněte mu, co se děje!… Rychle! Něco se změnilo!“

Součástí plánu bylo zmlácení studentů právě tam! Na Národní třídě. Moc široké Václavské náměstí se k tomu nehodilo! Pak Zifčák hrál další úlohu mrtvého studenta „Šmída“ před Jazykovou školou, aby mohla být rozšířena falešná zpráva agentky Drahomíry Dražské o zavraždění studenta Šmída při zákroku policie. Tím se vyvolají emoce a konečně to lidmi pohne. Nová garnitura potřebovala probudit národ z letargie a vyvolat občanskou nespokojenost, která by konečně definitivně zatřásla Miloušem Jakešem a jeho přívrženci. Předchozí nepovolené demonstrace sice ukázaly jasně, co si lidi myslí, že se s nimi dá počítat, ale Jakeš byl ještě pořádně zahryznut a jeho trůn nepřekotily. A už před devíti dny padla zeď v Berlíně.

Kdo o tom věděl? Skutečně zasvěcených bylo málo, méně než prstů na jedné ruce. A pravý cíl znali generál Lorenc a dva náčelníci. Několik ostatních znalo dílčí informace.

Bez emocí je nutno přiznat, že generál Lorenc se svými společníky to provedl dokonale. Operace 17. listopad 1989, jak byla dopodrobna připravena, vyšla, a ani dohlížející rutinéři z KGB nemohli nic namítat. KGB sice měla přehled, monitorovala, ale nebyla sama. Praha byla na pořadu dne, i západní hoši měli oči na stopkách. Překvapili jak Jakešovské vedení, tak nové plánované reformní a samozřejmě i převážně mimo Prahu „vyjeté“ disidenty. Včetně Václava Havla.

Tak nějak to měl říci. Ten Václav Havel, který vracel smysl dějinám a byl Hrdina národa. Ale z Havla zbyla jen dramatická figurína exprezidenta. Havel disident byl vytěsněn a exprezident zůstal.

Jak to bylo dál? Dohaduji se a dopovím sám.

18. listopadu 1989, první den po zásahu u Národního divadla na Národní třídě, se lidé skutečně probrali z letargie. Ale až moc. Zahřátá voda přetekla.

Desítky let poslušnosti se změnily v neposlušnost A nejen to. Dokonce protestující byli skoro revoluční a i pro novokomunisty to byla nová a komplikující i nebezpečná aktivita. Takže „Lorencovi lidé“ museli přeřadit na taktiku politického řešení. Na koncepci dialogu, kterou nabízela opozice rychle se formující v OF „Občanském fóru“.

Sice by bylo hračkou opozici „OF“ pozatýkat, rozbít. Ale opozice byla také v plánu. Naopak potřebovali ji. Měli ji dávno přečtenou. Mnozí z nich byli staří známí. Byli jejich.

„Lorencovi lidé“ rámcově předvídali, co přijde, a měli několik variant. Bylo ve hře víc než jen Československo. To byl jen jeden z balvanů, které visely na krku Moskvy. A Gorbačovovi se nehodilo, aby při setkání na Maltě s prezidentem USA Georgem Bushem mu někdo předhazoval, že „ČSSR“ si spletl s Náměstím nebeského klidu v Číně. Povedlo se to v Berlíně, musí to vyjít i v Praze.

„Říše zla“ od Reaganových dnů klouzala s kopce a „Ruský medvěd“ byl vysílen a v rozkladu. Nekompromisní strategie západu, v čele s USA, donutila Gorbačova připustit neúnosnost nadvlády nad svými vazaly. Tak se Československo dostalo z poddanství SSSR.

Kromě toho, sama KSČ byla dávno rozložená. Různé skupiny proti sobě intrikovaly. Ve vedení, zvláště „Kůl v plotě a spol.“, byli na odepsání nejen pro tupost mysli, ale byli brzdou i pro změny, které by budily alespoň nějaké reformní zdání nové dynamiky vývoje k demokracii. Kromě toho „Kůl v plotě“ Milouš Jakeš přesto lehko neopouštěl své vyhřáté místo. Vnitřní boj trval celý týden. Generála Václavíka museli dokonce umravnit až z Moskvy.

Během toho týdne byli „Havlovi lidé“ plánovitě ponecháni sami sobě. Ale hoši od StB nezaháleli, sice měli „vše“ pod kontrolou, ale nezasáhli. Dali jim šanci. Václav Havel byl pro své světové renomé předurčen pro vedení. Pro Západ byl jedničkou. Ale byl vhodný i pro „Lorencovi lidi“. Vždyť pod jejich starostlivým dozorem žil jako v hospůdce s nepřetržitým provozem. Což se pro neabstinenta hodí. Tak kdoví, zda pod tou „mukou“, nevypiplali z autora „bezmocných“ pseudoschizofrenickou identitu, osobnost s ambicemi být slavný, velký, silný, již za svého života. Protože jak jinak by mohlo dopadnou drama dramaticky? V opačném případě je z dramatu komedie.

Takže OF v čele s Václavem Havlem jednalo s premiérem Adamcem, komunistou sice údajně proreformním, ale svým myšlením a satelitní náchylností pro budoucí děje, jak se ukázalo, nevyhovujícím. Byla potřeba najít dokonalejšího komunistu pragmatika s praxí vysoké politiky, vzdělaného v legislativě a i dalším: prohnaného politika na „úrovni“.

Mají „Lorencovi lidé“ takového muže? Kdo to je?

Jeho jméno je Marián Čalfa! Marián Čalfa byl jako komunistický právník pověřen přípravou nové komunistické ústavy. Staří komunisté chtěli vzbudit dojem i v zahraničí, že jsou pro reformy. Přičemž se nová ústava příliš nelišila od té z roku 1960. Nepřinášela žádné podstatné změny v liberalizaci: zůstávala ústavní kontinuita, vedoucí úloha komunistů a tak dále.

Čalfa byl ve vládě premiéra Adamce ministrem. Adamec pověřil Čalfu vyjednáváním se studenty a zařadil ho do svého vyjednávacího týmu. Tak se stal z neznámého Čalfy jeden z důležitých při vyjednávání s OF – s opozicí.

Dne 5. prosince 1989 premiér Adamec navrhl Čalfu na předsedu federální vlády! Sám Adamec, pravděpodobně s pomocí Čalfy, se chtěl ucházet o prezidentský úřad.

Tak Čalfa postupně vývojem událostí získal všechnu státní moc. Po demisi prezidenta Husáka převzal jeho funkci. A nyní se bývalému premiérovi Adamcovi, který ho vytáhl nahoru, „odvděčil“! Zařídil prezidentování Václavu Havlovi!

Prosazení Havla na prezidenta se z různých důvodů setkalo u mnohých s nesouhlasem! Největší překážkou však byl Alexandr Dubček. Ve všech parametrech byl před Havlem. I v parlamentu se předpokládalo, že Dubček bude mít jednoznačnou podporu. Zato Havel neměl podporu ani v rodině, manželka Olga byla proti a švagrová Dagmar mu otevřeně řekla, že podporuje Dubčeka. Sám Dubček si přál být prezidentem z mnoha důvodů, mimo jiné i ze satisfakce. Pro formu se na kandidátce na chvíli ocitlo i jméno komunisty Císaře.

Havel sám prohlašoval, že samozřejmě prezidentem být nechce, ale… pakliže se situace vyhrotí, tak… Věru jak opsáno z Richarda III., který také musil být ke kralování donucen…

Jenže Havel si velmi přál být prezidentem, ale bál se to přiznat Nakonec se tajně sešel s Čalfou, a ten mu slíbil, že zařídí, že bude zvolen. A byl skutečně zvolen, dokonce jednomyslně.

Napadlo mne, po tom půlnočním příspěvku počínajícího roku 2004 Václava Havla, teď již exprezidenta, co by tomu řekl Dubček, kdyby žil. Jo, kdyby žil…

Pořád si opakuji při takových příležitostech slova, která Alexandr Dubček před svou smrtí řekl: „…raz poviem, ako to bolo…“. Bylo to v době, kdy Alexandra Dubčeka přivezli do nemocnice Na Homolce, kde jsem pracoval na rentgenu. Při jedné kontrole jsem ho vyšetřoval na CT Když jsem skončil jeho vyšetření, šel jsem do vyšetřovny a on se hned zeptal: „Doktor, ako to?“

„Bude to dobré,“ reagoval jsem, překvapen jeho duševní čilostí. Bylo to celkem neutrální, věděl jsem o jeho vážném stavu. „To potrebujem …raz poviem, ako to bolo…“

Tak jsem jen tak nechápavě, ale povzbudivě, přikývl. Pár dnů nato zemřel.

Nabízela se asociace s Janem Masarykem… Jan Masaryk tenkrát (1947) přijel ze Sovětského svazu, kam se naše vládní delegace dostavila na Stalinovu žádost, respektive příkaz. Měli projednat situaci, která nastala tím, že jsme chtěli přijmout „Marshallúv plán“. Když se vrátil, na vlastní uši jsem ho slyšel: „Přijel jsem tam jako ministr zahraničních věcí a vracím se domů jako Stalinův pacholek. Jednou povím, jak to skutečně bylo.“ Jenže Jan Masaryk byl zavražděn. Již nic nepověděl. Zde je asi vhodné pro mladší generaci říci, že Marshallův plán byl program obnovy a rozvoje Evropy po 2. světové válce, iniciovaný a prováděný Amerikou, a dostal jméno podle tehdejšího amerického státního tajemníka C. Marshalla. Podílelo se na něm 17 západních zemí. Za příklad stojí Německo, tehdy „západní“, které se díky tomu stalo brzy po válce premiantem blahobytu a demokracie v Evropě.

My jsme museli přijmout diktát z Moskvy. Marshallův plán jsme ještě před únorem 1948 odmítli, a tím se definitivně na 40 let stali otrokem Moskvy.

Jan Masaryk byl klíčovou osobností v Gottwaldově vládě „obrozené národní fronty“ a naši komunisté ho jistě nechtěli ztratit. Kdo tedy vraždil? Kdo nemohl připustit, aby se jeho čin neobrátil proti jejich plánům? Uchvatitelům. Masaryk by jistě, ve vhodnou chvíli, „svému“ národu pověděl. V emigraci. To nemohli připustit.

Také Alexandr Dubček byl klíčovou osobností Pražského jara. Byl prvním tajemníkem KSČ. Po okupaci odvlečen do Moskvy, ale pro mezinárodní a i domácí situaci, která se nevyvíjela pro zrádce a okupanty příznivě, byl postupně vytěsňován jako předseda Federálního shromáždění (FS), až v 1970 vyloučen z KSČ.

Dubček byl, podle dohody Čalfa-Havel, také odklizen na místo předsedy Federálního shromáždění. Přesně tak jako v roce 1969 po pádu z místa šéfa KSČ, což jistě byl od Havla a komunisty Čalfy buď geniální trik, nebo tupost a nevkus. Nedivím se, že Dubček plakal. Nová politická moc ho zase posadila tam, kam ho odklidila komunistická normalizační. Pro něho to bylo ponížení, již neměl sílu pohrdat jen plakat

A proč by Dubček neplakal? Již proto, že byl politik s lidskou tváří. Ale byl i komunista. Tedy člověk nemocný chorobou ideologickou, kterou podědil. Zřejmě nákazou trvale znehodnocen. Ale nebyl svině.

Václav Havel byl vhodným mírným pobytem v base po Palachově týdnu a díky zahraničním kampaním politickou osobností. Sám o sobě šikovně prohlašoval, že je jen spisovatel a dramatik, až tomu asi sám uvěřil. Doma byl prakticky znám jen v malém prostoru. Po 17. listopadu nastal obrat. Ale doma byl Alexandr Dubček znám daleko více než Havel a v zahraničí byl rovněž symbolem československého roku 1968.

Čalfa bedlivě sledoval boj o volbu prezidenta. Poznal, že nadešla chvíle důkazu ochoty, a přešel k druhé straně. Vyzval Havla ke zmíněné schůzce mezi „čtyřma očima“, kde se zřejmě Čalfovi podařilo:

1. Dohoda, že prezidentem bude Václav Havel.

2. Podmínky předání moci politicky naivnímu, nepřipravenému, živelnému a bezkoncepčnímu Občanskému fóru (OF).

3. Východiskem je převzetí právní kontinuity komunistické legislativy, podle níž bude Václav Havel zvolen prezidentem – tím, že ústavní a právní komunistický systém zvolí prezidenta, stane se tento komunisticky parlament součástí nové moci.

4. To znamená:

a) sametový prezident bude zvolený podle komunistů,

b) beztrestnost komunistům a dopřání politického života,

c) rovnoprávnost v ekonomickém podnikání (prakticky zvýhodnění, vzhledem k nakradenému majetku a dalšímu).

Tím, že nebyla přerušena kontinuita s komunistickým režimem a komunistický kozel se stal v nové vládě zahradníkem jen s malou úpravou kožichu, měli „Lorencovi lidé“ a jim podobní vyhráno. Také nejdůležitější ministerstvo vnitra zůstalo bez kontroly a prakticky jej řídili představitelé předlistopadoví, především generál Alojz Lorenc! Byť tam byl pro forma dosazen spolehlivý souputník Sacher.

Neprovedla se restrukturalizace ústavního systému, to vedlo k rozdělení státu. Kdyby byl prezidentem Slovák Dubček, pravděpodobně by k rozpadu Československa nedošlo.

Dne 23. ledna 1990 FS potvrdilo, že KSČM je řádná a legální strana! Nový stát selhal i v majetkovém vypořádání KSČ a SSM. Václav Havel se snadno dal zlákat, předčasně, do funkce prezidenta a „své“ OF nechal napospas. Dal příklad bratříčkování s komunisty i vysokými aparátníky, a tím devalvoval ty, kteří vydrželi zůstat i za komunismu slušní, poctiví. Zradil ty, kteří zůstali věrní, jak zákony mravnosti „kázaly nám“!

Dubčeka uklidnili. Havel bude prezidentovat jen do voleb, pak přijdeš na řadu ty.

Takže „Život v pravdě a lásce“ vzal za své zřejmě hned toho 15. prosince 1989, v pátek na oné tajné schůzce Čalfa-Havel. A kde nakonec Čalfa, jak ďábel Ježíšovi, nabídl Havlovi vějičku slovy: Pane prezidente, představ si, že už 1. ledna 1990 v poledne předstoupíš na Nový rok před svůj národ a proneseš svůj projev!

Ježíš by Čalfu poslal k čertu. Havel ne: jmenoval ho premiérem! Pronesl projev a slíbil naplnit ten dějinný úkol, který vlastně proti své vůli převzal, dovést zemi ke svobodným volbám a pak se vrátit ke psaní svých her.

Za krátkou dobu bylo po svobodných volbách. Alexandr Dubček se nedočkal slibu ze strany Havla, ohledně své prezidentské kandidatury. Tak asi povinnost „bdít nad tím, aby tomu Slovákovi nebyl uzavřen přístup k té funkci nejvyšší“ musela ustoupit jiným povinnostem. Člověku zbývá jen domýšlet, kde tu velcí tohoto světa šlapali přes naše hlavy, když z „Versailleské Evropy“ muselo zmizet Československo i jiné dítko onoho systému, Jugoslávie.

Nemocnice Na Homolce se stala pro Alexandra Dubčeka osudovou. Dopravili ho tam po těžké havárii a tam zemřel.

Také pro Václava Havla byla nemocnice Na Homolce osudová. Když tam tajně služebným vchodem vešel, byl až na běžné nachlazení zdráv. Když odcházel, byl ohrožen celý stát. Byla u něho zjištěna rakovina.

Dva lidé. Oba pro svůj národ významní. Ale bohužel poznamenaní komunismem. Oba docela jinak. Zda by byl Alexandr Dubček jako prezident lepší, je otázka. Je velmi pravděpodobné, že by chtěl ty nejzávažnější přečiny komunismu odkrýt a odsoudit již jenom pro svoji satisfakci.

Václav Havel asi měl po té dohodě s Čalfou „holé ruce“. Zůstal nejen Dubčekovi dlužen svou polovinu slibu, ale rovněž sobě. Také odešel od svého díla: Před OF ležely jasné úkoly, které mělo systematicky řešit On, jeho zakladatel, dílo zanechává v problémech a vrhá se do prezidentování. Miloš Forman říká, že se Havel nezměnil od doby, kdy se s ním poprvé setkal: „Když se hrál fotbal, měl utkvělou představu, že dobrej fotbalista je vždycky tam, kde je balón. Výsledek byl, že si musel jít za deset minut lehnout, protože byl úplně schvácený. Za tou mičudou furt běhal. Nebo ho posadili na kolo a on neuměl ani zastavit, ani zatočit, tak zdánlivě pořád prchal!

Moje zkušenost. O 17. listopadu 1989 bylo hodně napsáno. Ale pořád zamženě. Zúčastnil jsem se téměř všech demonstrací. Viditelnou přípravou na den „D“ lze vystopovat přinejmenším již v lednu 1989, při výročí smrti Jana Palacha. Komunistická policie (SNB) začala nově! Jako by si na něco hrála. Něco nacvičovala: stříkali po lidech z jednoho konce chodníku na protější. Na hloučky kolem svatého Václava, ale i na nic netušící kolemjdoucí. Zdálo se mi, že tím něco sledují. Říkalo se, že SNB někde za Prahou tajně cvičí na „hasiče“! Kolem sv. Václava se dá vždy vyvolat srocení lidí. To se sporadicky opakovalo až do 28. října 1989.

Za položení květů (v lednu 1989) na místo, kde se upálil Jan Palach, byl Havel odsouzen.

V květnu 1989 požádal o podmíněné propuštění a bylo mu vyhověno. Milouš Jakeš měl po starosti. (Když se tenkrát v lednu objevil nedaleko sochy sv. Václava, v den výročí Jana Palacha, tak ho hned „balili“. Hrdina, plán nebo naivita?)

Ještě před 28. říjnem 1989 tu byly poprvé od roku 1939 svobodné volby v Polsku, zrušení železné opony na maďarských hranicích, exodus východních Němců přes Maďarsko a pak i přes nás. Ale s námi to nepohnulo. To jen sběrači trabantů měli plné ruce práce. Předem byl odpískán „Den zrady“, 21. srpen. Václav Havel varoval národ, aby se nedal vyprovokovat !

Nebýt dvou Maďarů, tak by si hoši ze SNB ani nepískli. Svobodná Evropa opakovala varování Václava Havla. Bylo vidět, že na to nemáme. Máme Ludvíka Vaculíka, ale nemáme polského Walesu. Chartisté jsou evidovaní pod drobnohledem, prolezlí agenty StB a jen izolovanou skupinkou, která se hodí…

Kdo, safraporte, bude dělat revoluci? Napoví nám něco 28. říjen 1989?

Na Václaváku bylo dost plno. Ale co to! Policie nebyla skoro vidět Čekal jsem projev nebo reprízu předchozích policejních akcí. Vůbec nic. Před rokem to bylo sice hlavně na Staroměstském náměstí, ale zato dost divoké.

Tohoto 28. října 1989 odpoledne nebylo projevů, ale začal průvod od svatého Václava dolů. Nepokračoval však až na Můstek, ale zahnul do Vodičkovy a pak ulicí Palackého a směřoval k Národní třídě a Národnímu divadlu! Jen ojediněle, aby se neřeklo, se vynořili dva až tři příslušníci. Jediný „anton“ stál uprostřed, napříč mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Žádná vodní děla, žádní obrněnci. Strážci pořádku pouze regulují průvod, stojí na rozích ulic.

Nebyl to obraz prvomájových průvodů, ale co do mohutnosti a šíře záběru, byla pohybující se masa ulicemi Vodičkovou a Palackého srovnatelná.

Na rozdíl od prvních májů se nekřičelo: Ať žije KSČ! Ale naopak: Pryč s KSČ! Pryč s vládou jedné strany! Nechceme Kůl v plotě! Štěpáne, jsi na ráně. A další… Hesla odpovídala přání lidí. Technická úroveň byla dokonalá. Náhodný účastník mohl podlehnout dojmu, že už je to tady! Směřovali k Národnímu divadlu na Národní třídu. Že by měli den otevřených dveří nebo zeje naproti hospoda a hostí zadarmo?

Generálka.

„Lorencovi lidé“ si potřebovali vyzkoušet nanečisto přímo to místo střetu, kde bude „mlátička na studenty“. Přímo před naplánovaný střet „listopadové nadílky“! Zamýšlený prostor Národní třídy se dal nejlépe pro tento účel „uzamknout“! Dlouhodobé přípravy na den „D“, to je 17. listopad 1989, tím končily.

Potřebovali GENERÁLKU. Tou byl 28. říjen 1989! Vše vyšlo. Generál Alojz Lorenc se zhostil úkolu perfektně. I poručík Ludvík Zifčák. I studenti ze 17. listopadu 1989. I Marián Čalfa.

DOSLOV

V prvním novoročním projevu k národu měl Václav Havel pravdu, ale myslel to jinak. To, že nemusíme nikomu děkovat. Ani StB. Rozbili komunistický neřád především sami pro sebe! Sami se zachraňovali před sebou! Vskutku kavkovské! Všechno je jinak.

Přece si neudělali Lorencovi lidé „revoluci“ pro nic za nic. Udělali to proto, že byla pro ně nutná. Původně zamýšlená výměna se neuskutečnila, protože se ukázalo, že nestačí. Že je potřeba vyměnit nejen celý dopravní prostředek socialismu, ale že události vyžadují zcela novou variantu: náš český kapitalismus! Po okupaci – vstupu vojsk – se starý komunismus transformoval na komunistický pragmatismus: zůstali jen všehoschopní kariéristé a přibrali nové, sobě podobné. Pro svou kariéru, svůj žlab, udělají vše. Samozřejmě, pod státní ochranou, nejsou hrdinové, ale pragmatici.

K nutnému ideologickému kotrmelci bylo třeba hesel jako: „Nejsme jako oni“ nebo „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí“. Byl vhodný „samet“. Hodil se sametový prezident. A nebyl vhodný Dubček, který chtěl začít tím, že všem vyloučeným (z KSČ) bude vráceno členství ve straně.

Co dál? K tomu měli připravené lidi. Kde? Především v Prognostickém ústavu!

Ten, na podnět Gorbačova*), dal vybudovat již v předstihu tehdejší premiér Štrougal. Byla jich celá kupa, komunistů-pragmatiků, mimo jiné Ježek, Dyba, Dlouhý, Kočárník, v čele s Komárkem, Klausem a Třískou – ti dva byli propagátoři nevětšího zla, privatizace pod zhasnutým světlem (Dušan Tříska komunista a agent, Václav Klaus nebyl dobrý ani za člena KSČ, ale zato se vytáhl jako ministr financí: dal zelenou všem tunelářům a špinavým penězům, tedy zlodějům a podvodníkům všeho druhu. Tříska byl prakticky autorem privatizace, kterou ale hlásal Klaus).

Nakonec se všichni shodli na sametové tlusté čáře. Hrdinové i Jidášové.

Na čáře a na hříšti bez mantinelů. Na tlusté čáře pro komunisty (s majetkem, který jim zůstal, včetně valut v zahraničí), veksláky, šidící zelináře a další, jim podobnými, a velkou části národa, která měla jen „holé ruce“. Zásadní bylo (pro začátek) dohodnout se na pokračování komunistické právní kontinuity a legitimity, Čalfa pro to udělal vše. Díky důvěře, kterou u Havla získal, a své pružnosti to nebylo tak těžké. Potřebovali, aby Václav Havel jako symbol změny zaštítil český ekonomicko-komunisticko-pragmatický kapitalismus, naše odborníky a politické vězně. Vyrovnání s komunismem tak bylo, hned od počátku, znemožněno.

K tomu všemu byl tou nejlepší investicí Václav Havel; žil v jiném světě. Dlouho pěstovaný a natolik nedospělý, že byl lehce použitelný ve své pseudoschizofrenické identitě a své slabosti intelektuála, s touhou být velký, slavný a historický již za svého života.

Měli jsme jen jednoho vzdělaného prezidenta, který nelhal. Měl ducha zdravého, nepil, do pozdních let „sokoloval“, jezdil na koni. Byl nám vzorem: TGM.

Václav Havel neuměl na kole ani na koni, zato pil. A dal lavinovitý příklad prostituování s komunisty, s Čalfou. Na něho se pak odvolávali všichni, i nekomunističtí „pragmatici“!

Dal facku těm, kteří si s komunisty nezadali, včetně politických vězňů.

Jiní jsou hrdinové i Jidášové ze 17. listopadu 1989. Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, ale nesmí být v rukou zločinů. Komunisté patří ke zlu. A stále platí: pravda vítězí, ale dá to fušku.

Musí se ovšem chtít tu pravdu vyjevit. Jinak je všechno jinak.

Ve skutečnosti však pravda nevítězí, pravda zbývá!

Jak říkávala moje maminka: pravda podobna je soli, pálí, bolí, sype-li se do očí. Tak je to i s pravdou 17. listopadu 1989.

Použitá literatura:

1. Bartuška Václav: Polojasno. Exlibris, Praha,1990

2. Keane John: Václav Havel. Politická tragedie v šesti dějstvích.Volvox Globator. Praha, 1999

3. Kriseová Eda: Václav Havel. Životopis. Atlantis, Brno, 1991

4. Měchýř Jan: Velký převrat či snad revoluce sametová? Progetto, Praha, 1999

5. Pehe Jiří: Vytunelovaná demokracie. Academia, Praha, 2002

6. Husák Petr: Budování kapitalismu v Čechách. Volvox Globator, Praha, 1997

7. Husák Petr: Česká cesta ke svobodě. Revoluce či co? Volvox Globator, Praha, 2002

8. Suk Jiří: Labyrintem revoluce. Prostor, Praha, 2003

Jiří Abraham v českém zahraničním časopise Nový Polygon 5/2004


rannkor
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
3Xl   |   ip:212.5.205   |   2010-08-12  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekne zhrnuté. Take nieco sa dalo tušiť.


putnik   |   ip:188.112.6   |   2010-08-12  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TGM nebol svaty.
S Havlom malo tiez par ludi aj zo Slovenska skusenost. (Este z cias "disidenstva".)
To co sa dostava na verejnost je zatial len slaby odvar.


valis   |   ip:90.182.24   |   2010-08-13  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznam tento clanok, realne a dobre napisane. Dost dobre je aj toto : http://www.analyza.wz.cz/ ,ak by bola co len polovica z toho pravdou (podla mna urcite je) - tak na niaku realnu zmenu nie je sanca.. a je to v prvom rade nasa vina. Poznanie pravdy nas vsak oslobodzuje, ked nie ako spolocnost ,tak aspon ako jednotlivcou a to vzdy malo , ma a aj bude mat hodnotu.


googolplex   |   ip:78.80.240   |   2010-08-13  (19:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Není to komplexní pojednání:1) již před 17/11 se rozpadl komunismus v NDR, Polsku a Maďarsku. Jugoška byla také taková všelijaká... Po nás přišlo Rumunsko a Bulharsko... 2) Spouta bývalých emigrantů často vypráví o tom, že již na konci 70-tých let se běžně v západních médiich hovořilo o V.H. jako o příštím prezidentovi ČSSR!!!


Dkujem   |   ip:217.112.1   |   2010-08-13  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Děkujeme poručíkovi Zifčákovi, že nám obětí fiktivního studenta Martina šmídka zajistil všemožné kapitalistické vymoženosti. Obchody plné banánů, možnost cestovat, nezaměstnanost, exekutory a hajzlpapír. Proto to bylo, ne ?


Croix   |   ip:78.24.11.   |   2010-08-13  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na toto téma mohu doporučit jako dobrou úvodní průpravu, která je ale velmi výstižná a má hlavu a patu Analýzu 17. listopadiu M. Dolejšího. Zaslouží si být čtena... Jinak článek sám o sobě je důležitý a je dobře , že byl napsán a zveřejněn. Osvěty není nikdy dost. http://casodej.cz/analyza17.htm


Croix   |   ip:78.24.11.   |   2010-08-13  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jinak, kdyby měli skuteční tvůrci 17. listopadu 89 být oslavováni, museli by jsme oslavovat - konsekventne uvažováno, pokud jste z toho převratu nadšeni, proč ne - šefa 13. oddělení UV KSČ Rudolfa Hegenbarta a šéfa StB Alojze Lorence...


duves   |   ip:178.40.96   |   2010-08-15  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto si prečítal Miroslava Dolejšího pred 20 rokmi, tak sa nečuduje


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-08-16  (06:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako sa robí revolúcia, keď máte stroj času a vrátite sa "TAM" - na námestie v niektorý jesenný večer r.1989. Na www:neznyrev.sk článok: Nežná revolúcia.


jana   |   ip:88.100.24   |   2010-08-18  (04:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svou úlohu prý též sehrálo to, že STB věděla, že se stav již neudrží a potřebovali skartovat záznamy.

A Havel - možná z vděku těm, kteří ho jako disidenta léta finančně z ciziny podporovali, podpořil později on je - schválil "humanitární" bombardování v Jugoslávii...

Amíci se potřebovali dostat do Kosova, a pomáhali jim přitom prý i členové Al Kajdy, placení CIA...


SMRTSINISTMVEVEDENESKREPUBLIKY   |   ip:85.71.205   |   2010-08-21  (21:04)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vlastizrádce židozednáře a siónistu Havla je třeba postavit před soud a náležitě potrestat nejlépe trestem smrti ! A ty čuráky kolem něj zrovna tak !!! Vondra, Dyba, Dlouhý, Kočárník, Schwarzenberg = TO JE MAFIE ŠMEJDŮ MEZINÁRODNÍHO SIÓNISMU A ŽIDOZEDNÁŘSKÝ TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDY !!!


longchi   |   ip:109.76.15   |   2010-08-24  (01:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bravoooooooo, pekne si to povedal, len ci to ti ludia pochopia????? skor ta budu mat za fasistu!!


jozef   |   ip:178.41.55   |   2010-09-26  (11:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  co sme cakali od ceskeho opilca a slovenskeho koridora...a baranceky hrkali klucikmi o dusu...a teraz sa cuduju...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-26  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj keby nehrkali, aj tak by k tomu došlo...,zámienku by si vždy našli, verte tomu, stačí sa pozrieť, že ako sa niečo nastoľuje, o čo jednoduchý občan by nikdy nestal.


Zambo   |   ip:178.40.24   |   2010-11-19  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak prosim o konstruktivny prispevok, ako docielit vyvazeny ekonomicky stav, pre ludstvo (alebo aspon pre jeden stat). Nie som idealista, ale v tolerancii maximalne 50% rozdielu v prijmoch jednotlivcov.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Otvorený list podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Dušanovi Čaplovičovi.

S hrôzou som si prečítal v tlači Váš úmysel postaviť nové byty pre našu menšinu -Rómov z východu republiky.Iba pre nich!Všetko za neuveritelnú sumu 200 milionov EUR /cca 6 miliard Sk/.


CAPITALISM: A LOVE STORY

Agenda Smrť pre zisk

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA ?

KNIEŽATSTVÁ NA STREDNOM DUNAJI: OD SAMA PO PRIBINU

ČIPY OHLÁSILI UŽ AJ NA SLOVENSKU!

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2647 s