17. August 2019
    
INESS známkoval volebné programy - Dolezite.sk

INESS známkoval volebné programy


  2010-05-13  (15:52)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - INESS známkoval volebné programy

INESS dnes zverejnil tlačovú správu s výsledkami hodnotenia volebných programov politických strán, s ktorými sa uchádzajú o priazeň voličov v júnových voľbách. Prečítajte si, aké známky od nás dostali.

Tlačová správa: INESS ZNÁMKOVAL VOLEBNÉ PROGRAMY

Súčasné hospodárenie štátu vedie k vysokému zadlžovaniu jeho občanov a výhľad na najbližšie roky nie je o nič menej pochmúrny. INESS preto analyzoval volebné programy vybraných politických strán s otázkou, ako sa popasovali s neľahkou úlohou dostať verejné financie pod kontrolu a zároveň zabezpečiť pôdu pre opätovný rast ekonomiky.

Pre hodnotenie programov sme zadefinovali 5 základných oblastí, ktoré sú podľa nášho názoru dnes pre Slovensko kľúčové: rastúci deficit verejných financií, podnikateľské prostredie, ktoré je určujúce pre budúci ekonomický rast, rastúca nezamestnanosť, neudržateľný I. pilier dôchodkového zabezpečenia a  zadlžujúce sa zdravotníctvo. Nehodnotíme teda programy ako celok, ale posudzujeme ich na základe schopnosti reagovať na súčasné naliehavé problémy na Slovensku. Návrhy a postupy jednotlivých strán sme v problémových oblastiach hodnotili klasickým školským známkovaním, ktoré je bližšie popísané v stupnici nižšie. Autori zámerne neudeľujú výslednú známku celému programu,  je totiž na každom voličovi, aby zvlášť ohodnotil významnosť jednotlivých oblastí. 

Za zásadný nedostatok volebných programov považujeme plošné mlčanie strán v oblasti konkrétnych úspor vo verejných financiách a riešenie nepriaznivej situácie Sociálnej poisťovne. Strany vo svojich programoch ignorujú skutočnosť, že pre slovenské verejné financie dnes nie je dôležité, kde strany chcú utrácať na nových dávkach, ale naopak, kľúčové je, kde strany chcú šetriť.  Pri súčasnej výške deficitu, okolo 4 mld. eur, pritom nepostačuje napríklad zrušenie Fondu národného majetku, či zavedenie elektronických aukcií. Vyrovnanie rozpočtu vyžaduje ďaleko vyššie úspory, ak nemá byť dosiahnuté zvyšovaním daní, ktoré by ohrozilo slovenskú konkurencieschopnosť. Také šetrenie vyžaduje aj úpravy v transferoch a dávkach obyvateľstvu. O tom sa môže presvedčiť každý volič, keď sa v aplikácii Nakúp si svoj štát, na portáli www.cenastatu.sk, pokúsi navoliť služby štátu tak, aby boli dohromady nižšie o spomínané 4 mld. eur.

Strany tiež  nevyužili možnosť získať mandát voličov na úpravy priebežného dôchodkového systému (I. piliera). Opatreniam v tejto oblasti sa strany vyhýbajú. S  výnimkou strany Most žiadna strana nenačrtla konkrétnejšie obrysy, ako by mal byť prvý pilier upravený, aby neúmerne nezaťažoval štátny rozpočet a nevyžadoval v budúcnosti zvyšovanie daní. Volič, ktorý by si chcel vyberať na základe postupu strany v tejto oblasti, v podstate nemá na výber.

Kvalita podnikateľského prostredia bude kľúčová v snahe udržať si konkurencieschopnosť a udržateľný hospodársky rast. V tejto oblasti ponúkajú najmä opozičné a mimoparlamentné strany opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu súčasnej situácie. Komplexnosťou opatrení v tejto oblasti vyniká najmä strana Sloboda a Solidarita, ktorá by v prípade, že by sa jej podarilo navrhnuté opatrenia presadiť, významne uľahčila podnikanie na Slovensku a odstránila mnohé existujúce deformácie trhu.

Rastúca nezamestnanosť je jedným z najpálčivejších problémov na Slovensku a je tiež najsilnejším spojovadlom medzi politikmi a občanmi Slovenska, pretože strata zamestnania a nemožnosť uplatniť sa na trhu práce sa ľudí  existenčne dotýka tu a teraz. Preto väčšina strán na tento problém vo svojom programe reaguje. Systémové riešenia ponúkajú hlavne opozičné parlamentné strany a mimoparlamentné strany.

INESS považuje za najdôležitejšie problémy v slovenskom zdravotníctve  rastúce zadlžovanie poskytovateľov, nejasnú úlohu zdravotných poisťovní v systéme a rozpor medzi rozsahom zdravotnej starostlivosti, na uhradenie ktorej má občan nárok z verejných zdrojov a dostupnými financiami v systéme. Väčšina strán tieto problémy ani nedokázala identifikovať.  Predstavivosť strán v oblasti zefektívňovania fungovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  končí pri zavádzaní platby za diagnózu (DRG systém) alebo systému elektronického zdravotníctva.

Krátke komentáre k návrhom strán v jednotlivých oblastiach sú v tejto prílohe k tlačovej správe.

Tabuľka: Sumár hodnotenia volebných programov

Problém / Strana

Smer - SD

SDKÚ – DS

ĽS - HZDS

KDH

SMK

SaS

Most - Híd

Rastúci deficit verejných financií

4

3

5

3

4

3

3

Podnikateľské prostredie

5

2

5

2

3

1

2

Rastúca nezamestnanosť

5

2

3

2

2

1

4

Neudržateľný I. pilier dôchodkového zabezpečenia

4

3

5

3

4

3

2

Zdravotníctvo

5

3

5

3

4

3

4

Stupnica:

1 – Strana identifikovala problém a navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré vedú k zlepšeniu situácie v danej oblasti

2 – Strana identifikovala problém, riešenia sú však buď čiastočné, alebo ich uplatnenie znamená len   krátkodobé zlepšenie situácie v danej oblasti

3 – Strana navrhuje opatrenia, ktoré udržiavajú súčasný problematický stav

4 – Strana nenavrhuje konkrétne opatrenia, ktoré by dokázali zastaviť zhoršujúci sa stav v danej oblasti

5 – Strana navrhuje opatrenia, ktoré vedú k zhoršovaniu súčasného stavu

Strana SNS do 10.5. 2010 nezverejnila svoj volebný program v elektronickej forme, preto nebola hodnotená.

http://iness.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=2995


Johny
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-13  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chýba položka o uzákonení drog - v tom by SaS dostala 1 s hviezdičkou. Hodnotenie je opäť účelová manipulácia. Volím číslo 8.


alfo   |   ip:195.146.1   |   2010-05-13  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hodnotila sa aj realnost splnenia jednotlivych opatreni? to je podla mna podstatne


admin   |   ip:195.168.2   |   2010-05-13  (16:25)
  Azgaroth, prosim naucte sa citat. Bude sa Vam to hodit.
citujem:
97. BOD PROGRAMU
Bez dopadu na rozpočet verejnej správy

V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou, a to čoraz mladšie vekové kategórie. Trestne zodpovedný pritom je už ten, kto dovŕši štrnásty rok veku. Doterajší systém prevencie sa ukázal ako nedostatočný a na druhej strane trestnoprávny postih za jednorazové užitie marihuany je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog. Trestné stíhanie tak môže mať v konkrétnych prípadoch za priamy následok nedokončené vzdelanie a následné sťaženie uplatnenia mladého človeka na trhu práce a jeho stigmatizáciu záznamom v registri trestov.

SaS preto navrhuje:

* Držbu marihuany v množstve nepresahujúcom 5 gramov sušiny prekvalifikovať z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov.
* Riešiť priestupky za držbu marihuany jej zhabaním a dohovorom na mieste, ak ide o množstvo menšie ako 2 gramy sušiny. Držbu v množstve 2 až 5 gramov riešiť jej zhabaním a vo forme alternatívnych trestov so systematickým využitím komplexných odborných preventívnych programov.
* Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby menšej ako 2 gramy) zapojiť do preventívneho programu spolu s mladistvým alebo maloletým aj jeho zákonného zástupcu. Rozšíriť možnosti komplexnej odbornej pomoci rodičom mladistvých a maloletých, ktorí o ňu požiadajú z vlastnej iniciatívy pri problémoch so zvládaním výchovy.
* Považovať predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži i naďalej za trestný čin. Nebrániť dovozu, výrobe a predaju liečiv (na lekársky predpis) najmä tých, ktoré neobsahujú účinnú látku THC, ako aj tých, ktoré obsahujú účinnú látku THC, pokiaľ pre ne neexistuje adekvátna menej riziková a účinnejšia náhrada, ak môžu byť nápomocné pri liečbe pacienta.

Dekriminalizáciou marihuany zabránime nežiadúcemu zhoršovaniu spoločenského uplatnenia ľudí následkom neprimeraného trestného stíhania pri náhodilom kontakte s marihuanou a zvýšime účinnosť a komplexnosť miery odbornej prevencie. Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti rozlíšime náhodilého užívateľa od dílera. Taktiež nechceme brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku môžu pomôcť pri liečbe ochorení.


alfo tu:
http://iness.sk/themes/Milo/texty/TS%20-%20priloha%20INESS%202010.pdf


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič vo zlom ale kde je spomenutá strana ĽS NS a jej volebný program ?


admin   |   ip:195.168.2   |   2010-05-13  (16:28)
  EkonomKarol, netusim, skuste im napisat a spytat sa na dovod. Odpoved kludne pridajte sem
janko   |   ip:78.99.105   |   2010-05-13  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ze sem vobec takuto okatu propagandu davate... preco robite z ludi este vacsich volov, ako uz su?


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adminovi
Ak budem mať čas napíšem im a pridám to sem. Podľa mňa je to úmyselná ignorancia správneho riešenia. Ja som už nato všetko prišiel. Hráme sa tu na demokraciu čiže vládu väčšinu ale zatiaľ volený zástupcovia podporovali iba menši extrémne bohatých a extrémne chudobným. Ja som už na všetko prišiel.

1. Jediné ako odstránime extrémnu chudobu je že ju prestaneme podporovať !

2. Jediné ako odstránime extrémne bohatstvo je že ho prestaneme podporovať !

3. Jedine tak prestanú financie vyťahovať z vačkov pracujúcich do vačkov nepracujúcich.

Ono to je také jednoduché že si to nevieš ani predstaviť asi. Také banálne že nad tým rozum stojí prečo taký systém ešte nemáme. Zamestnanci sú nútený daňami motivovaný aby radšej nič nerobili a boli chudobný. Chudobný sú motivovaný aby boli chudobný a rodili ďalších chudobných. Ja viem že nikto z ľudí nie je na vine. Systém ich reguluje aby sa tak správali. Extrémne bohatý sú napríklad daňovými prázdninami motivovaný aby sa správali ako špekulanti a bohatli extrémne. Chápeš admin o čom rozprávam ?!


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kandidát za ĽS NS tvrdí že za cigánsky problém väčšou mierov môžu politici.

http://www.youtube.com/watch?v=VeHb3ZQFk7A

Áno. Tiež si to myslím cigáni sú nie zlý iba berú čo im systém zadarmo ponúka. To systém ich motivuje k chudobe ! Jediné ako odstrániť chudobu je prestať ju podporovať. Máte iný názor ?


ferko   |   ip:95.103.20   |   2010-05-13  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zastavte uz niekto toho karola
nic ine tu nepise len o jeho snivani
zobud sa
takych odbornikov ako su v tvojej strane ti naserem za kybel


tomas   |   ip:178.40.16   |   2010-05-13  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ferko zobuď sa ty, bohužiaľ pre Teba, EK má v prevažnej väčšine vecí pravdu, ak nie vo všetkom. LSNS je nepohodlná strana pre súčasné aj minulé, vládne aj nevládne garnitúry pretože hovorí o nich PRAVDU. Bohužiaľ, väčšina ľudí sú tupé ovce, ktorým stačí k ich životu nový čas a let´s dance a ty sa radíš medzi nich. Nečudujem sa EK, že každý druhý príspevok je tu od neho, ale je to len jeho spôsob ako upozorniť na to, že LSNS je prehliadaná v predvolebných prieskumoch a pritom /podľa mňa/ sa ich preferencie hýbu od 5% hore.


Jaro   |   ip:94.113.81   |   2010-05-13  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POLIP SI PRDEL AUTOR!


Jaro   |   ip:94.113.81   |   2010-05-13  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepáč autor -POLIB SI...(preklep)


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-05-13  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ešteže tu máme SDKU, KDH, SaS, Most, SMK, inak neviem...len jedná chyba sa tam stala. mali im dať samé 1, potom by to bolo v poriadku:O)

No akosi ma to opäť nepresvedčilo, preto volím stále 8 a V. Mečiara.

A len tak mimochodom, kto stojí za tou INESS, a kto ju tvorí???


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ferko
citát:"zastavte uz niekto toho karola
nic ine tu nepise len o jeho snivani
zobud sa
takych odbornikov ako su v tvojej strane ti naserem za kybel"

Bodaj by si ich nasral pretože dvere parlamentu sú otvorené pre všetkých ľudí aj obyčajných. Toto som sa dozvedel z vystúpení ĽS NS

http://tinyurl.com/35x9qv6

Môžeš kľudne aj ty sám osobne kandidovať do parlamentu nie iba kvákať! ĽS NS učí ľudí že vysoká politika nie je iba pre papalášov ale aj pre obyčajných a čestných ľudí !


admin   |   ip:195.168.2   |   2010-05-13  (17:58)
  EkonomKarol, a kde su tie riesenia?
Dane samozrejme zriadili chudobny, nie bohaty.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin
citát:" EkonomKarol, a kde su tie riesenia?
Dane samozrejme zriadili chudobny, nie bohaty."

Áno dane zriadili chudobný ale bohatý ich k tomu potichu priviedli. Bohatý si naplánovali že dane sa otočia proti chudobným ! Dane sú dobré z nich funguje demokracia a štát len sa musia lepšie využiť v prospech pracujúcej väčšiny a nie nepracujúcej menšiny hore aj dole !

Riešenie je podpora pracujúcej väčšiny jednoduché ako facka. Táto cesta je veľká cesta preto treba začať malými krôčikmi ale neoblomne !

Tu je začiatok riešenia :

14.1. http://tinyurl.com/24kxhpc
14.2. http://tinyurl.com/2uodwya
14.3. http://tinyurl.com/3ykdgsv
14.4. http://tinyurl.com/3ylg2cp
14.5. http://tinyurl.com/33el9yt
14.6. http://tinyurl.com/32ovm5p
14.7. http://tinyurl.com/363hpag
14.8. http://tinyurl.com/34zjccc
14.9. http://tinyurl.com/33wh799
14.10. http://tinyurl.com/27zxn6o
14.11. http://tinyurl.com/2bcklht
14.12. http://tinyurl.com/26a2crl
14.13. http://tinyurl.com/26wrnwm
14.14. http://tinyurl.com/2vfde5xprave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozmyslajte ludkovia.Vsetky tieto strany mali moznost ukazat rsp. dokazat svoje sluby ktore davali pred volbami.Ale nic z toho nesplnili a je evidentne jasne o co im ide a ze im diktuje politiku niekto iny.Je to vsetko korupcia.Iba ich biznis.Sme ako chovne ovce co pre nich robia.
Mucher35   |   ip:80.242.33   |   2010-05-13  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Ktovie, koľko to SaS stálo? Zdá sa, že to riešenie spermiami je správne.


LordX   |   ip:178.40.21   |   2010-05-13  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidite? SaS ponuka najlepsie riesenia, a nie len nekonkretne blaboly alebo populizmus. Preto ich volim, nic lepsie na polit. scene zatial nie je. Snad svoj program aj splnia..


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX: ako mozes podporovat SaS?

Ako ludom otvorit oci?Ako?Je to mozne vobec?Ste ako male deti.


admin   |   ip:178.40.3.   |   2010-05-13  (20:54)
  ekonomKarol. Pozrel som si to.

bod 1 a 2 = romsko-ciganska karta, Ciastocne riesenie, viac nenavisti ako rozumu. Osobne si myslim, ze cigani/romovia by po zruseni davok isli dobrovolne do basy a vytazovali by stat tam. Potom nam obuchaju zenevsku konvenciu a magnu chartu o klobuk a postavia okolo nas velky plot. Preco neist dalej a neizolovat sa ako v severnej koreii?

bod 3 = zadlzovanie statu.

bod 4 = 12 rocny za mrezami, kde ich naucia nove triky a budu uz ako 15 rocny masters vo svojom "remesle"

bod 5 = romsko-ciganska karta, ale opakovanie je matkou mudrosti, ze?

bod 6 = zadlzovanie statu, neriesenie a prehlbovanie dochodkoveho problemu

bod 7 = caka nas o 10-20 rokov najneskor grecko, zakonom zakotvene grecko

bod 8 = prvy bod, ktory je rozumny

bod 9 = populisticky krok, kedze riesi zrnko v piesku, aj ked niesom proti.

bod 10 = KSS bude mat radost. nech zije lenin a brutalne neefektivne
podniky v rukach statu! Pracovnici, ktory maju svoje miestecka a niesu motivovany vykonom! huraaa!

bod 11 = v preklade: zahranicne fy, ktore funguju a nemaju baby marketing ako tie nase, nechceme podporit. Lebo naivne si mysli, ze my mame dostatok kapitalu. Aj ked samozrejme hranice aj tu treba stanovit, ale nie take ako on navrhuje.

bod 12 = naco mame policiu?

bod 13 = prva cast uz existuje a druha je populisticka podivna formulacia.

bod 14 = druhy bod s ktorym suhlasim


2 zo 14 nieje boh vie ake skore

este stastie, ze sa ten clovek s jeho znalostami nedostane do parlamentu. To by sme este len museli splacat, co on navymysla blbosti.
.

kde riesi:

- Rastúci deficit verejných financií?
realne ho ZHORSUJE, resp navrhuje zhorsenie
znamka: 5

- Podnikateľské prostredie
zhorsuje motivaciu prilevu kapitalu, kedze slovensko je poddimenzovane.
znamka 4

- Rastúca nezamestnanosť
neriesi vobec, iba ze chce dat pracu. Ja chcem dat kazdemu milion eur.
znamka: 4

- Neudržateľný I. pilier dôchodkového zabezpečenia
o tom este nema ani paru a to co navrhuje zrychli kolaps
znamka: 5

- Zdravotníctvo
vie, ze je zadlzene? Vie ze existuje?
znamka: 4


pevne dufam, ze jeho "strana" nedostane ani 1%. Aby nezrala peniaze danovych poplatnikov za uspech vo volbach.
Ten clovek nech ostane pri vyucovani "IT" a "robeni" web stranok


filip   |   ip:178.40.10   |   2010-05-13  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ si tento národ ešte stále dokáže vybrať medzi tými,ktorí ho 20 rokov oje...,tak si nič iné nezaslúži.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2010-05-13  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Heh, že vraj identifikovali problém. :-D

Nikto z nich neidentifikoval problém, keďže žiadna reforma finančného systému sa nekoná.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin: Ty si to ale bohovsky zjednodusil..Narozdiel od inych nas oni do tychto sraciek nedostali.Vsetko to sposobola doterajsia vlada a vyhovaraju sa jeden na druheho a nakoniec nasledky nesu obycajny ludia.
Riesenia su jednoduche len ich stale komplikujete recami.To sa neda to nie je realne atd....Co chcete vlastne??Admin ja viem ze ty chces volit SaS....Ale opat davas hlas tym istym hajzlom len v inom odeve.Nevyriesia nic!!!Aj to s tou marihuanou je chujovina.a ty to podporujes len koli tomu ze si proti tomu.Alebo dokonca s nimi paktujes.Hovno oni vyriesia pani v sackach nas dostali na mizinu a do otroctva.Sa zamysli.Neurobia nic a potom sa budu vyhovarat na EU a krizu a boh vie na co este.TU IDE O PRAVDU NIE O PRACHY.Do riti ako sa chcete zbavit klamarov?Ved vy si ich znovu zvolite!LordX   |   ip:178.40.21   |   2010-05-13  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin - pekne zhrnute :)


LordX   |   ip:178.40.21   |   2010-05-13  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave - Co je zle na SaS? Ze sa neohanaju lacnou lavicovou propagandou, ale ponukaju konkretne riesenia?


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechapete ze je to len hra?Spravia problem a potom maju velke riesenia!!!Vsak to poznate vsetci co sa zaoberate NWO a podobne.Je to hra a vy im na nu skocite opat.
Aj keby nemali hned konkretne riesenia aspon ich budu otvarat v parlamente navrhovat riesenia.Navyse "odborne" zalezitosti riesia ludia v obore.Takze tak.Ide tu o zakony ake su tu a o princip nedemokracie a korupcie co tu funguje.A TO ONI CHCU RIESIT!!!A potom sa vyriesia aj ostatne veci sami lebo nikto iny nerobi tie problemi iba politici co su plateny korporaciami a hajzlami stojacich za nimi.
ADMIN dobre ranko!!!


admin   |   ip:178.40.3.   |   2010-05-13  (21:15)
  prave, budem volit dovtedy novych a novych, pokial nepride niekto, kto co slubuje aj splni. A to co slubuje ma zmysel, hlavu aj patu, nie to co navrhuje ekonomKarol a jeho kamarati. JA ICH DEBILINY PLATIT NEBUDEM. bodka


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX:Ver tomu ze to nie je propaganda!Ver tomu ze nie je.Ty ludia si brali pozicky na zalozenie strany!To je co povedat!
Kto ma gule toto urobit?
Ziadny politik nikdy neviriesi ziadny problem.Nikdy!!!


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin
citát1"- Podnikateľské prostredie
zhorsuje motivaciu prilevu kapitalu, kedze slovensko je poddimenzovane.
znamka 4"

1. V tomto sa riadne prudko mýliš. Ak o tom nevieš zahraničné firmy dostávajú daňové prázdniny a ako sa to už nedávno stalo firmu zatvorili ! Naproti tomu Slovenské firmy sa nepodporujú.

http://www.youtube.com/watch?v=hqIAuIIG8jA

Dobre si pozri aj odôvodnenie tohto bodu M.K ! Napísal si že podpora podnikania 4 ?! To iba dokazuje tvoje nepochopenie volebného programu ĽS NS odporúčam ti pozrieť si linky ktoré som napísal spolu s komentármi ĽS NS.

Ja tvrdím že podpora rodinných firiem na Slovensku sa nedá ohodnotiť inou známkou ako 1- Výborne !

citát2:" - Rastúca nezamestnanosť
neriesi vobec, iba ze chce dat pracu. Ja chcem dat kazdemu milion eur.
znamka: 4"

2. Každému umožnia pracovať ! Prečo je to podľa teba 4 ?! Veď každému umožniť pracovať za peniaze je jasná 1-Výborne !

citát3:"- Zdravotníctvo
vie, ze je zadlzene? Vie ze existuje?
znamka: 4"

3. O deficitoch vieme, ĽS NS tvrdí že keď nebudme podporovať parazitov že štát pôjde do plusu a nebudeme v deficite a budú aj peniaze na bod 3 a 6(písal si že to bude deficit ale omyl!) a aj zdravotníctvo.
filip   |   ip:178.40.10   |   2010-05-13  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin-Sulík verí oficiálnym verziám o 911.Donedávna bol pri válove s Mikim.Ked vidia,že treba oživiť panoptikum,príde akože niekto nový,ale z ich radov.Je to len naivita?


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin: ale mny sa musime zbavit klamarov a zlodejov a musia za to niest nasledky!!!
A ty ich ides opat podporovat?Ved to je ta sama banda.Ich prijali do particky lebo su neskodny...Narozdiel od L-S-N-S.Oni sa ich boja lebo hovoria velmi priamo.Kto tak priamo hovori?EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Program SaS je tak dobrý pre Bratislavu ale výsledok bude taký že v Bratislave a okolí sa budú mať všetci dobre a na východe budú ľudia pracovať za menej ako je teraz už dosť nízka minimálna mzda ! SaS nechápe že prečo je minimálna mzda asi minimálna ! V Bratislave kde je veľa roboty to bude v pohode ale na východe ľudia budú pre zahraničné firmy pracovať ešte za menej ako je teraz minimálna mzda

ALE NEVÁDÍ SaS mysleli aj nato že z tejto reality budem na dne A PRETO SI ZÁHULYM MARIHUÁNKY A BUDE MY FAJN A MôžEM ĎALEJ MAKAŤ ZA 200 Eur mesačne vyhúlený keď budem nebude ma to tak trápiť a hlavne ak som Blavák a budem si húliť tiež ma nebude zaujímať čo sa deje s mojimi bratmi na východe ! Poviem ti to za všetkých Slovákov!

ADMIN si obyčajný egoistický chudák, sviňa čo myslí iba na seba.

Program SaS je tak dobrý pre metropolu ale za hranicami bude bieda,beznádej a smútok !


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tato stranka podporuje SaS a navyse je cenzurovana.
Je to moj nazor a vo velkom sa tu cenzuruje.

filip: Presne tak!

admin: myslel som ze si nestranny ale ty si zaslepenu titulmi Ing. a podobne.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin
Už si asi zabudol že vďaka tomuto serveru sme sa dopátrali že Richard Sulík nevie ani pri akej teplote sa taví oceľ ! On verí oficiálnym verziám 9/11 a ty ho chceš podporovať ? To sme potom na začiatku tam kde sme aj boli !


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EkonomKarol: Ja poznam ludi co hulia a su to citlivy inteligentny ludia ktory sa venuju vede umeniu aj praci.Na marihuane nevidim nic zle ba naopak je to liek na vela neduhov...Najma psychyckych dalej otvara cakry a rozsiruje vedomie....Samozrejme priemyselne spracovanie ani nemusim vypisovat.Porovnavam to samozrejme z farmakami alkoholom cigaretami a tvrdimi drogami.

Z ostatnym co pises suhlas.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EkonomKarol: Presne takych nam tu netreba!


LordX   |   ip:178.40.21   |   2010-05-13  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonom - a vies pri akej teplote ocel strati vacsinu svojej pevnosti? Mozme sa bavit o tom kto stoji za odvolanim NORADU , ze o nom dopredu vedeli a pripravovali. Ale netvrd mi ze mas presvedcivy dokaz o tom ze v dvojickach boli vybusniny.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poviem vám toľko že dekriminalizácia marihuany je strašne lacný BANÁN od SaS a iluminátov ktorý si vlastne iba dnešné Slovensko pretvárajú na svoj obraz !

Za rok bude každý Slovák vyhúlený a totálne sa nebude o nič a druhých zaujímať ! Sám o sebe! Tak žerte prasce ! riadne si natlačte plnú fajku.....

Sám som zato aby sa marihuana využívala na lekárske účeli ale takáto nekontrolovateľnosť povedia k naprotsto vyhúlenému národu. Nato aby THC spôsobilo psychické účinky je nutný oheň. Jeden užívateľ objavil že čisté THC dokáže liečiť a dá sa jesť. Nikdy nie je napísané že sa nemôžu zriadiť strážené plantáže a pod dohľadom ťažiť čisté THC a pacientom u lékára podávať.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba PRAVDA nas oslobodi nie SaS ani Sulik ani frackari ani politika ani zachranne balicky ani zachranne riesenia ani "odborne" keci politikov nie.Iba PRAVDA!!!A to oni prezentuju PRAVDU. L-S-N-S


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EkonomKarol:Presne tak ako pises je to lacny BANAN SaS na mladych vyhulencov.Je to trapne a priehladne.

To ale neznamena ze marisa je horsia ako chlast.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave
A ešte som aj zato aby sa marihuana občas, ale naozaj občas konzumovala ! Ale problém je že keď nemáte stabilné prostredie pre ľudí !

Prestanú hľadať reálne riešenia a namesto toho budú siahať po pravidelnej dávke marihuany ! Toto mi nikto nevyvráti že to tak nie je !


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave
Jednoducho marihuana spôsobuje to že ak ju máš v potrebných množstvách a máš trápenia nebudeš hľadať reálne riešenia ale budeš ju pravidelne užívať ! Nech mi nikto netvrdí že človek ktorý každý jeden deň húli že ten človek žije v realite !

Takýchto závislých ľudí systém potrebuje. Nato aby človek mohol húliť potrebuje sebaovládanie a to 99 percent ľudí nemá sme vychovávaný primitívne v primitívov ! Asi by bolo zdravé mať fungujúci a spravodlivý systém a potom si v piatok a sobotu zahúliť ale zatiaľ ten systém nemáme a keď väčšina Slovákov prejde na pravidelné každodenné dávky marihuany prestanú aj hľadať ten fungujúci a spravodlivý systém !


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EkonomKarol: "Prestanú hľadať reálne riešenia a namesto toho budú siahať po pravidelnej dávke marihuany !"

To nie je pravda ale je to moj nazor.Marisa je tvoriva a ludia robia prave to co ich naplna.Je to len o cloveku ako sa zachova ako s tym nalozi.

Narozdiel od chlastu kde sa stavaju len same nestastia,rozvody,havarie atd...
Ale to je mimo temu tohto clanku.

Inak s tebou suhlasim...


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave
citát:"To nie je pravda ale je to moj nazor.Marisa je tvoriva a ludia robia prave to co ich naplna.Je to len o cloveku ako sa zachova ako s tym nalozi."

Áno je tvorivá ale veci ktoré sú nutné a potrebujú štipku zodpovednosti idú bokom ! Mám známeho ktorý iné nerobí iba húli. Má dôležitejšie veci ako je vodovod alebo prehĺbenie studne ale on nič nerieši on ani nežije úplne je KO. Pomaly bude starý mládenec bez ženy a v schátranom do dome bez vody ktorý mu potom padne na hlavu. Proste takýchto ľudí je viac osobne ich poznám. A jedným časom aj z vlastnej skúsenosti preto tak o tom píšem lebo viem o tom všetko nemusíš mi hovoriť aký pekný obraz namaľujem keď si zahúlim. Veci ktoré som mal vyriešiť som neriešil namiesto toho som zháňal dávku marihuany a keď som ju už konečne mal nič som neriešil a bol som spokojný nežil som ani v realite väčšinou.

Živo si viem predstaviť čo urobí so Slovákmi marihuana. Vyje*ú sa na všetko po čase. Ostanú z nich "so všetkým-súhlasiaci-somárikovia"EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte k tomu alkoholu áno je to ešte väčšie zlo ako marihuana. Jeden deci vína každý deň výborne ale pol litra na posedenie skaza pre telo aj človeka ako osobu.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  EkonomKarol: Ano mas pravdu nie je to pre kazdeho.


LordX   |   ip:178.40.21   |   2010-05-13  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonom - a preto treba mladych ludi zatvarat a nicit im buducnost zapisom koli jednemu jointu! Ano, to je riesenie ako zatocit s "fetkami", a ocividne funguje! Tvrdo na nich!
Len ta zidobolsevicka SaS chce dekriminalizovat marisku do 5 g aby vsade vznikli coffee shopy a marihuana sa volne predavala kazdemu Slovakovi! Myslite na svoje deti!!


masterm   |   ip:78.98.115   |   2010-05-13  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :) všetci sa nad sebou zamyslite :))

ak nepojdete voliť, volíte v podstate všetkých čo sa dostanú do NrSr. Ničím neprispejete, len budete nadávať ako je zle.

ak nechcete voliť nikoho, nemusíte, založte si stranu a dokážte, že niečo chcete, viete a môžete zmeniť (Keď môže Paliho kapurkova, môže hocikto), ak ste slabý spojte sa s väčším, bojujte za seba.

ak pôjdete voliť, volte to čo pomôže vám aj vašim (potenciálnym) potomkom. použite rozum, čítajte pozorne a isto nájdete stranu, ktorej dať hlas.
EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  masterm
správne spárvne
Najradšej mam pič*vateľov ktorý ešte sa nehanbia presviedčať ostatných aby tiež nešli voliť :D ja nechápem čo týto ľudia vlastne chcú ? :D


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX: Odkedy je marihuana fet???Jaaaj v TV davali.To hej.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co je potom chlast???


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maly test:Jeden clovek vypije 2 litre vina a druhy vyhuli 1 gram travy.
Obaja prisli na vlastnom aute z BA do KE.Ktory sa dostane po konzumacii bezpecne domov autom?
Preco kde su v rodine alkoholici su rozvody nestastia a hadky?Preco je tolko mrtvych na cestach?Kedy trava usmrtila cloveka?
A kedy politici urobili nieco pre slusnych ludi okrem hovadskych zakonov proti ludom a slobode?


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-13  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celý ten pseudo štatistický exkrement bol zbúchaný iba kvôli podpore SaS. Stačí jediná kontrolná veta, ktorou sa dotkneme tých šamanských podvodníkov a ich liberalizácie drog a je to jasné...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-13  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Celý ten pseudo štatistický exkrement bol zbúchaný iba kvôli podpore SaS. Stačí jediná kontrolná veta, ktorou sa dotkneme tých šamanských podvodníkov a ich liberalizácie drog a je to jasné...


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alkohol sposobuje po dlhodobom neprimeranom uzivani demenciu takisto ako politika.


MartinConney   |   ip:95.105.14   |   2010-05-13  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin, nechaj EkonomaKarola tak, kazdy sa snazi fungovat podla svojich moznosti, preto aj oni maju takyto krcovity volebny program. Myslis, ze ja ich platit chcem?


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MartinConney a admin: a koho chcete platit?Sas?To je smiesne takisto predsa ba este horsie.Naivny ste.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MarinConey
citát:" admin, nechaj EkonomaKarola tak, kazdy sa snazi fungovat podla svojich moznosti, preto aj oni maju takyto krcovity volebny program. Myslis,"

Podľa mňa si sa na dolezite.sk už strápnil dostatočne konkrétne týmto článkom

http://dolezite.sk/Je_to_len_zdanie_130.html

Čestným a spravodlivým Slovákom si iba viacej otvoril oči že koho majú voliť. ĽS NS č.14


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takto by ste mali rozmyslat!! :)))

http://www.youtube.com/watch?v=N1y2kC2gLAE&;feature=related


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak to známkovanie je ako pre idiotov. SaS nemá čisté jednotky aby to nebolo také okaté :D ale má najlepšie skóre. Každý vie že hodnotenie známkami je veľmi subjektívne. Hodnotenie je často ovplyvnené vzťahom k hodnotenému :DDDDD !


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-13  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z diskusie som nadobudol dojem, že admin skúsenosti s drogami a aj záznam v registri kvôli nim už má. Myslíte si, že takýto človek je vhodný na moderovanie diskusií? V každom prípade sa pre istotu s ostatnými preventívne rozlúčim.


22   |   ip:87.244.20   |   2010-05-13  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Karol pekny a burlivy prejav, ale nieco podstatnejsie som tam nenasiel :)
Predsa cim tvrdsie budu ludia pracovat, tym lepsie im bude na dochodku :) tak sa tam vsetci ponahlaju, a popri tom vela pracuju...
Nie je ponahlat sa trochu nezdrave? A pracovat k tomu - "Vidime sa v domove?"


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Azgaroth:ale ved ta rastlina nie je droga to chlast to je droga!

Admin iba veri ze SaS je nieco ine ako doterajsia politika ale je to uplne to iste to same.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-13  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martinconey

Veď tým článkom ktorým si sa totálne strápnil si aspoň otvoril plnohodnotnú diskusiu na konci som ti ešte odporučil čo by si si mohol preštudovať.

http://dolezite.sk/Je_to_len_zdanie_130.html


Všetkým
Odporúčam si prečítať túto tému a moje príspevky.

http://dolezite.sk/Zeby_zaciatok_konca_nasej_slobody_Alebo_vsemocny_Brusel_104.html


MartinConney   |   ip:95.105.14   |   2010-05-13  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A co cakas, ze LS NS nas nebodaj oslobodi?


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vymente politikov!!!


admin   |   ip:178.40.3.   |   2010-05-13  (23:49)
  EkonomKarol, ja som realista. Nie fantasta ako ty. Mozete ma obvinovat, ze preferujem momentalne jednu stranu. Ale to uz nemozem mat svoj nazor?
Prezentujem a podkladam svoj nazor faktami. Co robis ty? ukazujes ako typek s megafonom vrieska kraviny na ludi. Kraviny, ktore, ked presadi, tak ja a moje deti budeme splacat. A ano som sebec, lebo ja a moje deti nemienime splacat JEHO blbost.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy mate problem a to ten ze verite a podriadujete sa autoritam..
To znamena co povie politik to je spravne co povie lekar to je svate co povie farar to je ....

Rozmyslajte rozumom!


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-13  (23:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin:Ake fakty?To co oni ponukaju za riesenia to je na zalepenie oci len.Nic viac.Nie si jediny co ma deti.Ty si z blavy ale co ti ludia a deti na vychode kde ich sikanuju neprisposobivy obcania?
Ked chyti male dievca pod krk a pyta peniaze??/Co by si ty admin urobil keby tvoju dceru chytili banditi pod krk koli peniazom?A nemozes NIC!!!?Povedz.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-14  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  admin
citát:"EkonomKarol, ja som realista. Nie fantasta ako ty. Mozete ma obvinovat, ze preferujem momentalne jednu stranu. Ale to uz nemozem mat svoj nazor?
Prezentujem a podkladam svoj nazor faktami. Co robis ty? ukazujes ako typek s megafonom vrieska kraviny na ludi. Kraviny, ktore, ked presadi, tak ja a moje deti budeme splacat. A ano som sebec, lebo ja a moje deti nemienime splacat JEHO blbost."

Teraz si hovoril o SaS ? :D. Pretože s ĽS NS žiadne deficity nebudú práve naopak pôjdeme do plusu !


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-14  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave
citát:"admin:Ake fakty? Ked chyti male dievca pod krk a pyta peniaze??/Co by si ty admin urobil keby tvoju dceru chytili banditi pod krk koli peniazom?"

Admin by ich príspevok na krku svojho dieťaťa zamietol :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


XX   |   ip:78.98.141   |   2010-05-14  (01:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonom, ty si naozaj myslíš, že po nástupe ĽS NS do parlamentu sa náš rozpočet zmení z deficitu na prebytok? To je úplne reálne, však....lebo paraziti, na nich ide nadpolovičná väčšina zo šr. .....a nie, nie som voličom SaS....


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-14  (02:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty kokos ľudia markízu a aj ďalšie televízne noviny nepozerám ale toto som našiel na youtube záznam z markízi a vyrazilo mi to dych.

http://www.youtube.com/watch?v=jLoMs7MCAiA&;feature=related

:O :O :O Veď cigánsky teror aj v médiach je premietaný tak nechápem čo tu tárate že väčšina cigáňov je slušných. Pravda je taká že iba pár cigáňov je slušných s ostatnými si nevedia dať rady naozaj nikto. Ľudia trpia v bitoch s nimi nájomné neplatia fúúj hanba.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-14  (02:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia proti teroru pomôže iba sebe obrana

http://www.youtube.com/watch?v=Ab-iCZdbiXQ&;feature=related

:DDD


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-05-14  (07:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mal by som len taku pripomienku k ciganskemu problemu, kedze to tu bolo v prispevkoch spomenute:
Vsimli ste si ako cigani vydrb...ju so systemom? Co mozeme spravit? Nic. Zoberieme im "domy" - postavia si inu plechovu budu, Nedostanu ziadnu financnu podporu - budu dalej nosit do zberu dekle od kanalov, odpilene kolajnice a droty vedenia, Zoberieme im nejky majetok ako nahradu skody - oni aj tak nic nemaju, Budeme ich likvidovat - stale sa mnozia dalej (..mami, mami daj mi na cigarety - neotravuje idem si do skoly po vysvedcenie...)
Naostatok su chraneny europskymi blabolmi (pardon zakonmi) o diskriminaci mensin a rasizme atd.
Nechcem tu sirit ziadne extremisticke nazory. Vazim si kazdy jeden ludsky zivot, stojim si za tym, ze kazde narodene dieta ma pravo na plnohodnotny zivot (vzdelanie, vychovu, materialne zabezpecenie - pretoze v dnesnej dobe by sme to s kusom handry okolo pasa a kamenom v ruke daleko nedotiahli). Aj preto sa clovek v nazoroch casto rozchadza, ale co viem urcite je, ze nechcem zit ako prasivy pes na smetisku. Nie s tym potencialom, co mame vsetci v sebe.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-14  (07:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este raz sa pytam....Kto dokaze takto smelo nebojacne na verejnosti pomenovavat veci pravymi menami.Napriklad oni otvorene hovoria o korupcii,sionistoch...o vojne v Afganistane...o zahranicnych firmach co dostali dotacie od statu ake nedostane slovenska firma nikdy.Tu nas stat okradaju o miliardy.Nikdy uz nebudeme profitovat nikdy uz nebude vyssia uroven na SK a to koli tomu ze ocividne robia na ludi budu.Chcu aby ludia zazivali financnu depresiu a krizu aby nakoniec sa poddali planom NWO a globalizaciou,cipizaciu obyvatelstva.Vzdy si robili tí hore co chceli a nikdy neniesli nasledky.
Vies preco to je tak admin drahy?Lebo je to biznis pre politikov ako svina.Vies kolko a ako profituju z nas a z tohto statu?Ako chcete zmenu ked nikto nehovory a nepomenovava veci pravymi menami?Iba LS NS...
SaS sa opat iba nabalia je to zalepovacka oci.Nieco akoze urobia na oko pre ludi ale inak sa nic nepohne to mi ver.Ta strana nema gule na nejake zmeny alebo riesenia ten Sulik je zbabelec ktory si pride do politiky nabalit vrecuska nic viac neurobia.

MOJ NAZOR JE ZE TREBA VYMENIT POLITIKOV A UZAKONIT ICH TRESTNOST TJ. ZRUSENIE POSLANECKEJ IMUNITY(to ma mimochodom LS NS v progreme).
Niktora strana okrem LS NS toto nema v programe.
Este raz pisem.Politici vytvoria PROBLEM a potom ho neriesia neriesaia neriesia uuuppss idu volby a uz sa zacnu zrazu o tie problemy zaujimat a uz maju tolko navrhov planov zmien a kecov ze clovek zasne co robili 20 rokov?
JEDINA ZMENA JE LS NS!!!sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-05-14  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moje odborne hodnotenie INESS: 5.admin   |   ip:178.40.3.   |   2010-05-14  (08:31)
  EkonomKarol, s tou politickou "stranou" do plusu? podla toho co navrhuju pojdeme do grecka. Ved chcu uzakonit to co maju v grecku! A dokonca este horsie!


tomas   |   ip:178.40.22   |   2010-05-14  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://plus.joj.sk/plus-tv-archiv/lampa/13-05-2010.html

kto nepozeral včerajšiu lampu, špeciálne si vychutnajte p. Mariána Vitkoviča.


tomas   |   ip:178.40.22   |   2010-05-14  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozerať od siedmej minúty cca


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2010-05-14  (09:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preco mi nejde pridat prispevok ??


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2010-05-14  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CENZURA tu je baha!


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Nik Vám nedá viac ako Vám my vieme sľúbiť."

To je heslo dňa.
Toto je motto každých volieb a to nejdem rozoberať pozadie moci.
Zvyčajne si tieto politické výkaly akosi nevšímam ale to čo sa
deje na politických bilboardoch dnes je strach a hrôza.

Tie politické prostitútky majú o nás, goji_moch veľmi nízku mienku.
A asi vedia prečo.
Nejdem to analyzovať, stačí si prečítať diskusiu.
Kde sa dvaja goji_movia bijú, vyhráva cha_zar.

Cesty na východ sľubujú už min.20 rokov a na plagátoch sa dozviem,
že už konečnč budú.
Zrazu zistili, že 150 km na východ od Bratislavy je hladová dolina,
ale už konečne nebude.
Zrazu nie sme bezcenná masa, ale zodpovední OBČANIA, ktorí ich zvolia.
A keď ich zodpovedne zvolia, tak oni zodpovedne dokončia dielo skazy.
Ku kvalite Sulíkovho semena sa vyjadrovať nechcem, lebo ho nemienim ochutnať.

Jediní, ktorí ma ako tak upútali, sú kot_lebovci.
Ale.
Zmenu, ktorú by mohli priniesť, neprinesú.
Je to dané našim jarmom v EÚ. Tu musia nastať iné pohyby.
Nastanú.
A vtedy bude dobré mať v parlamente ľudí ich zmýšľania.

"Nik Vám nedá viac ako Vám my vieme sľúbiť."


rannkor   |   ip:88.103.83   |   2010-05-14  (09:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ADMONOVY
podla vsetkeho si sa rozhodol volit SaS pretpze su "novy"

musim ta sklamat Sulik nieje NOVY on uz mal moznost pracova aj ako poradca vo vlade a na miniostertvach

je to iba daksi oblbovac ktoremu sa ztial podarilo nakradnut malo a tak chce viac


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slová, ktoré sú rozdelené medzerníkom mi nastavený filter na tomto fóre nepustil, keď boli napísané vcelku.
Takže pozdravujem admina.tomas   |   ip:178.40.22   |   2010-05-14  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63 pekne, admin je ch@zar.


tomas   |   ip:178.40.22   |   2010-05-14  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chazartomas   |   ip:178.40.22   |   2010-05-14  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale mne to ide :DDDDDDDDDDDDDd


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gojim


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže neprešli kotle_bovci
pozdravujem admina a pluralitu názorov


tomas   |   ip:178.40.22   |   2010-05-14  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  porekadlo čo je pravda, nieje hriech tu teda asi neplatí....


hovnival   |   ip:178.41.99   |   2010-05-14  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   to ADMIN.prosim nedavaj na stranku slovenske politicke dristy.mam dost blbosti a dristov ked citam aktualne.sk alebo pravdu..SME..toto je stranka o niecom inom ako o propagande SDKU.alebo sa milim?.


indel   |   ip:195.146.1   |   2010-05-14  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochopil som: Iba Sulík to dokáže. Ok. Ďakujem. Beriem na vedomie.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-05-14  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  test. Len skúšam, či mi ešte ide vkladať príspevky, keďže som zásadne proti SaS a legalizé...


LordX   |   ip:78.99.114   |   2010-05-14  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave - " LordX: Odkedy je marihuana fet???Jaaaj v TV davali.To hej."

Jasne ze som moj prispevok myslel ironicky, ako reakciu na ludi ktori pisu ze vdaka dekriminalizacii ako ju navrhuje SaS budu vsetci Slovaci do roka vyhuleni a bude im vsetko jedno, a podobne keketiny. :)


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-05-14  (13:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto je INESS? :-)))))))))))))))))))))))))))))))): Dvaja pomerne čerstvo vyštudovaní bratia, jeden prírodovedec/chemik, druhý ekonóm (UK) a traja mladucki studentici :-)))))))))))))))))))))))))))))))))) Aha: http://www.iness.sk/modules.php?name=Content&;pa=showpage&pid=4NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-05-14  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechce niekto z MASMÉDIÍ vedieť M.O.J.E. známkovanie programov, vlád, strán??? Nie??? Prečo nie??? Čo som ja - inakší ako INESS? :-))))))) Kuuuuuuuuuu*va....


rannkor   |   ip:88.103.83   |   2010-05-14  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co sa tyka politiki a politickych nazorov, preferovanim len jedneho politickeho nazoru a smeru kleslo dolezite.sk po uroven SMEtia, aktualne.sk markizy JOJky a podobnych akoze mienkotvornych medii


ferko   |   ip:95.103.39   |   2010-05-14  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  esteze ekonom karol je jeden z mala a vsetci sa tesime ze sa tam nedostanu

ale zato sas sa dostane potom budu predcasne volby a sas bude vo vlade
uz je to naplanovane a konecne nam bude lepsie bez fica a staresiny
c. 14 to vzda lebo to skonci biedne tych 20 dedinarov na vychode co ich podporuje na to stacit nebude

jedine zeby EKONOM :D karol spravil poriadny marketing ako to zatial mozme videt asi ho dobre platia lebo som nevidel ziadny bilboard


LordX   |   ip:178.41.50   |   2010-05-14  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak ci tak je dobre ze tu mame aj c.14. Ak sa tam dostanu, konecne sa bude ciganska otazka riesit, minimalne zo stracu aby sa tam nedostali znova. Ak nie, tak aspon odoberu hlasy SNS, ktora dufam konecne skonci pred branami parlamentu..


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-05-14  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No oveľa lepšie by bol ak by pred bránami Národnej rady skončili SaS, SDKU, KDH, SMK, Most...verte, že lepšie by sa nám dýchalo, lebo všetci tí už dokázali, že ako to myslia s týmto štátom, hoci niekto bude namietať, že SaS je nová strana, ale zabudne povedať, že kto je v nej a kde aký vplyv mal!


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 ferko | ip:95.103.39 | 2010-05-14 (18:23)

.....tych 20 dedinarov na vychode co ich podporuje

Počuj ty superinteligent zo západu. Keby si mal pod nosom toľko cigánov ako tí úbožiaci na východe, inak by si sa k tomu postavil.
To čo prezentuje 14-ka ohľadom cigánov je tvrdá realita.
Ovšem inteligenti zo západu tomu nerozumejú. Ani nemôžu. Veď to je ďaleko a v televízii hovoria že je to OK. Že vlastne na vine je tých 20 dedinárov z východu, ktorí to tam kazia...
Ten tvoj západný inteligentný život nie je narušený ničím tak nepodstatným ako sú cigáni.
Na každého raz dôjde. Aj inteligent zo západu raz narazí na na nich. Potom však nebude človeka, ktorí tú všetkú západnú inteligenciu bude ľutovať.
Nezaslúži si to.

ferko   |   ip:95.103.39   |   2010-05-14  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ich mam pred sebou az moc blizko takze viem o co ide nastastie nepatria zas az k tym najhorsim
a inak mal som na mysli tych 20 dedinanov ktory podporuju c.14
vsetci vieme ze ten problem je treba riesit ale nie tak ako to navhuju oni
ti ludia co ich budu volit len koly tomu su tym zaslepeni a myslia si ze ich potrebujeme ale oni nic ine neriesia
nie su odbornici nevyznaju sa maju naivne predstavy o celom diani a velmi naivne si myslia ze uspeju


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 ferko

Ak odmietaš ich riešenie, potom máš nejaké svoje.
Von s ním. Veľmi rád by som našiel inú alternatívu.
Vopred ďakujem


LordX   |   ip:178.41.50   |   2010-05-14  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63 - http://www.120napadov.sk/socialne-odkazane-spolocenstva-sos/6


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-05-14  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prečítam a dám vedieť


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-05-15  (07:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  120 nápadov pre lepší život..., ale len pre nás občania, to sa asi opäť zabudlo povedať!

"Keď vtáčka lapajú, pekné mu spievajú!"


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-05-15  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX: Ja som velmi za to aby sa vsetky problemy riesili ludsky.
Nemam rad radikalne riesenia len v prospech jedneho.
Som presvedceny ze riesenie ohladom tejto problematiky sa da vyriesit.
Ale ako vidno doterajsia vlada nema zaujem riesit nic.
No tento problem spolunazivania obcanov nie je jediny.Tu ide aj o politiku ktoru nam vnucuju iní.A o tom vsetkom hovori.M   |   ip:213.151.2   |   2010-05-15  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Berúc do úvahy spôsob cenzúry ako aj vyjadrenia admina v tejto diskusií kladiem si otázku, aký je potom vlastne rozdiel medzi mainstreamovými masmédiami a dôležité.sk. Na jednej strane sa tu síce objavujú články poukazujúce na obludnosť mocných tohto sveta ako sú napr. sionisti, ilumináti, Bildenberg group, Trilaterálna komisia, CFR a pod. ale akákoľvek kritika bábok týchto mocných na slovensku, gašparkov na motúzku sa na dôležité.sk prísne stráži. Napr. Ivan Mikloš sa smel zúčastniť tajného stretnutia Bildenberg group, Iveta Radičová je oficiálne zakladateľkou a predsedníčkou Sorosovej nadácie Otvorná spoločnosť, ktorá si poctivo plní svoju špinavú robotu na slovensku už ani nehovoriac o učebnicovom farizejskom pokrytectve "kresťanských" politikov. Tak mi teda odpovedzte, ak komplet všetky naše denníky, rozhlasové stanice, televízie a takmer všetky týždenníky v rukách týchto spomínaných mocných skryto alebo otvorene podporujú SDKÚ, KDH, SaS (už aj tým s dlhším vedením dochádza, že SaS budú súčasťou budúcej vládnej koalície SDKÚ KDH SaS maďari len vám nie?)a maďarov a na dôležité.sk neprejde žiaden článok kritizujúci týchto zapredaných prostitútov a prostitútky, možno ešte považovať doležité.sk za alternatívny zdroj informácií? To je admin taký naivný, že si nevie zrátať dva a dva, alebo skôr nami vedome manipuluje? Netreba sa mi ďalej rozpisovať, veď si budede už čoskoro prežívať vládu týchto slizkých hadov na vlastnej koži. Je mi len smutno, že aj stránky tváriace sa ako alternatívne nami skryte manipulujú. To sa dá ale ľahko vysvetliť, bezzásadových pri zemi sa plaziacich je dnes prevažná väčšina a bezcharakterne tvrdými lakťami sa derú k vplyvu.


EkonomKarol   |   ip:178.40.23   |   2010-05-15  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  M
Máš Pravdu ! Ja som to už písal aj adminovi. On nechápe reálny svet vôbec ! Žije si asi niekde v Blave kde je relatívny kľud. A to platí o všetkých aj pánoch. Oni vidia iba ako sa žije v Bratislave ale ostatné časti Slovenska nechcú si všímať. Tí páni ale zabudli že obyčajných ľudí z východu stredoslovenska je viac a dochádza im už trpezlivosť. Títo ľudia raz prídu aj na hrad si po vás svine panské.


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-05-15  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Nechtiac som to preklepol M je Marian.
Faktom zostáva, že v Blave je dnes aj pozbieraná kadejaká zgerba z celého slovenska a tak to tam aj vyzera. Gádžovia Prešporáci a pozbieranci sa v Blave hrajú na pánov a pritom zostávajú len trápnymi malomeštiakmi, ktorí sa už ani nevedia porozprávať na čo i len trochu hlbšiu tému.


sxg   |   ip:95.103.56   |   2010-05-15  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Blava, volí Sulíka, je snáď jasné prečo tam je toľko MVO...


sxg   |   ip:195.80.16   |   2010-05-15  (18:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Téma: Závadný recept?
Tradiční Romská kuchyně je založená na bramborách, protože to byla plodina, ke které se již v minulosti mohli Romové na polích lehce dostat a nahrabat si je.
http://www.protiprudu.info/diskusia/index.php?subpage=forum&;s=posts&f=1&t=2339


Rasto   |   ip:95.102.91   |   2010-05-16  (08:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba sa smejem na niektorych prispevkoch , typu "Za rok bude každý Slovák vyhúlený a totálne sa nebude o nič a druhých zaujímať !"
Ludia rovnako hulia ci je to zakazane , ci povolene. Mnozstvo ludi ktory zacnu hulit iba skrz dekriminalizaciu , je oproti celkovemu mnozstvu uzivatelov nepatrne ! Takze potom podla teba je uz kazdy Slovak davno vyhuleny, davno sa o nic a druhych nezaujima :D
MAGOR :DAzgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-16  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len upresním predošlý príspevok nahradením niektorých slov presnejšími. Vyhulený=nadrogovaný... dekriminalizácia=voľné šírenie drog... množstvo užívateľov=množstvo narkomanov...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-05-19  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja to vidím tak, že ten modrý zlepenec vyslal opäť svojich, aby hovorili medzi ľudom, že načo pôjdete voliť?, že to či ono...Ale verte, že oni pôjdu voliť, a potom, veď sa rozpamätajte, že čo sa tu dialo v rokoch 1998 po voľbách až do roku 2006, alebo tak rýchlo opäť niektorí zabúdajú???


dsatro   |   ip:78.98.173   |   2010-05-20  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Do sa dalo cakat :D opozicne strany na dvojky trojky (SAS dokonca jednotky) a koalicia 4-5. Ak je toto nezavisle hodnotenie tak potom dolezite.sk je tiez =D


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-05-20  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin má problém!!! FEMA ho má v merku!!


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-05-20  (23:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  M
presne tak
admin je umna chuj ako vsetci zastancovia NWO
dalsi podvodnik ktoremu sme naleteli ale nevadi cely tento skurvený system krachne tak ci tak a snim aj hajzli bezcharakterní ktorí si myslia ze ich to nezasiahne...


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-05-22  (01:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin(istrátor) je obyčajný agent západu. On ale za to nemôže. Je to mladý IT, nerozozná pravdu od lži a je to prvovolič. Bodaj by nevolil SaS, keď mu sľúbili "legalizé" drogy...!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Kvantová psychologie - nekonečné možnosti

Každý zdravý člověk se narodí s mozkem se obrovskou schopností rozlišovat skutečnost a lživé manipulace. Zastarale pojatou výchovou a učením je však tato schopnost silně potlačena, což má pozdější dopad na kvalitu žití člověka a lidstva obecně. Naštěstí lze tuto schopnost s trochou snahy obnovit.


New World Order : už aj na Slovensku

David Icke odhaľuje Matrix (SK titulky)

Hrdinové a Jidášové roku 1989 aneb všechno je jinak. ...

Život v Matrixe (David Icke)

Fidel Castro sa domnieva, že Izrael nebude prvý, kto za...

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4086 s