23. September 2019
    
Inkvizičný Norimberský proces - Dolezite.sk

Inkvizičný Norimberský proces


  2010-08-22  (20:21)  |  Vojny
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Inkvizičný Norimberský proces

Verím, že veľa ľudí počulo o Norimbergskom procese, ale pochybujem, že veľa ľudí vie  o podrobnostiach. V Norimbergu totiž zločinci súdili svoju obeť, ktorá sa previnila tým, že sa bránila.


Po prvé 


 A. Proces bol hrubou paródiou na spravodlivosť a nelegálnym z pohľadu dotknutého medzinárodného práva, pretože,  podľa zásad medzinárodného práva, všeobecne uznávaných do roku 1945 stanovených mocnosťami spojených a združených v Prvej svetovej vojne, spojenci nemali žiadnu právomoc nad občanmi  suverénneho štátu nad  úkonmi vykonané v službe tomuto štátu.  B. Proces prebiehal na základe ex post facto práva. Definícia zločinu a jeho trestu bola stanovená až po spáchaní činov,  čím radikálne porušili starú  zásadu: "nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege,"niet zločinu bez zákona. niet trestu bez zákona . Deklarácia ľudských práv OSN bola založená na tejto základnej zásade, keď článok 11 tohto uznesenia uvádza: "Nikto nesmie byť potrestaný za čin ak v čase tohto činu nebol zákonom stanovený trest  v medzinárodnom práve alebo právnch predpisoch príslušného štátu.Súd porušil jeden zo základných princípov právneho štátu, že "ten, kto súdi vo vlastnej veci, je nielenže podozrivým a preto napadnuteľným sudcom, lepšie povedané nie je sudcom. Ak takýto niekto sedí ako sudca, tak nezákonnosť procesu a neplatnosť trestu sú absolútne  nespochybniteľné.C. Tribunál zrušil pravidlo dokazovania na základe dôkazov, ktoré v každej civilizovanej krajine bolo zavedené na ochranu obvinených proti predsudkom a nespoľahlivým tvrdeniam.
Po druhé.


Proces bol nespravodlivým v tom zmysle, že pokiaľ by to naozaj bolo o  zločinoch vojny, tak by mali súdiť všetkých vojnových zločincov a z oboch strán konfliktu,  nielen Nemcov. Poniektorí  tvrdia, že  vlády, ktoré nariadili zničenie nemeckých miest, a tým zničili nenahraditeľné kultúrne hodnoty a  diela a vytvorili horiace pochodne z žien a detí, by mali  tiež stáť pred spravodlivosťou. Niektoré názory sú dokonca  tak ostré , že niet  pochýb o tom, že za objednávanie ničenia  veľkých miest nepriateľa, ktoré predstavujú dôležitú súčasť základov Európskej kultúry a civilizácie, ponesú spojeneckí politický lídri zodpovednosť pred históriou. Po tretie


Proces bol nebezpečný z vojenského hľadiska, pretože postavil  vojakov pred súd  len preto, že poslušne  vykonávali základné zásady vojenskej disciplíny bez ktorých žiadna národná obrana nemôže fungovať a ocitla by sa v chaose. Každý vojak totiž prisahal, že bude brániť krajinu proti všetkým nepriateľom. Nikde sa nehovorí o tom, že predtým ako vykoná rozkaz preskúma či rozkaz je v súlade s  právom.Stručne povedané, podľa  názorov v knihe Dönitz v Norimbergu ( Doenitz at Nurnberg ),  proces bol nezákonným a nespravodlivým. Bol len pomstou, lynčom. Víťazi sa mstili na  porazených. Ďalším obsahom knihy je hlboký súcit a dojemné ospravedlnenie sa Nemcom, vrátane  mŕtvym odsúdeným v procese, ktoré  vyjadrujú popredné osobnosti. Napríklad Royal Naval admirál sir Barry Domvile uvádza: 


"Každý, kto bol obeťou nespravodlivých Norimbergských súdov má moju hlbokú sústrasť.”

 

Plukovník americkej armády a prezident súdu v Pennsylvanii  Edward Leroy von Roden napísal: 


"Táto krajina dlhuje admirálovi Dönitzovi, a  mnohým ďalším mužom, aspoň pokorné ospravedlnenie za to, že sme spôsobili ich utrpenie ... Dúfajme, že Admiral Dönitz a ďalší nepriateľkí patrioti budú vedomí skutočnosti, že existuje veľké množstvo verných Američanov, ktorí sa hanbia za správanie sa tých v našej vláde, ktorí nesú zodpovednosť za to, čo sa stalo.”“Norimberský proces s vojnovými zločincami bol populárnym po celom svete a najmä v Spojených štátoch. Nemenej populárnym bol trest: smrť. Ale ako sa to stalo? ... Ústava nebola zbierkou voľných  politických sľubov a predmetom širokého výkladu. Nebola  príjemným zoznamom fráz slúžiacim účelnosti v prípade  potreby. Bola základom amerického systému práva a spravodlivosti a Robert Taft bol podradeným obrazu svojej krajiny a vyraďovania Ústavných noriem tak, aby umožnili trestať porazeného nepriateľa. “

 


Prezidenta John F. Kennedy. John Kennedy, Profiles in Courage (New York: Harper a Row, 1964), str.189-190. “Nezáleží na tom koľko kníh je napísaných, alebo koľko regálov naplnených. Bez ohľadu na to, ako jemne právnici  analyzovali zločin, za ktorý boli nacisti súdení, nikto nikdy  neformuloval ako trestný čin  našimi právnymi normami a ani nebol mimo zákona s hrozbou trestu smrti  zo strany medzinárodného práva. Podľa našich noriem zločiny vznikli na základe ex post facto práva. Goering a ostatní  zaslúžili  tvrdé potrestanie.  Ale ich vina nie je dôvodom pre to, aby sme znásilňovali  princípy.” 


 Sudca Najvyššieho súdu USA William O. Douglas Kennedy, Profiles in  Courage str.190. 


“Celé toto rozhodnutie je duchom pomsty. A pomsta je málokedy spravodlivosťou. Odsúdení a obesení  muži budú škvrnou na americkom zázname, ktorý budeme dlho ľutovať.” 

 

Americký senátor Robert A. Taft Kennedy, Profiles in  Courage, str.191. 


“Od začiatku mi bolo jasné, že trest smrti by bol vyslovený proti mne, ako  som vždycky považoval súd za čisto politický akt  víťazov. Očakával som, že by mi nemala byť odmietnutá  smrť vojaka. Pred bohom, mojou  krajinou a mojím svedomím sa cítim bez viny aj keď nepriateľ pripojil tribunál   k mojej osobe.” 


Herman Göring.  David Irving, Göringova biografia, (New York: William Morrow a Co, 1989) str.506. “Súdna fraška v Norimbergu je oficiálne známa ako "Medzinárodný vojenský tribunál." To meno je  ohováraním vojenského povolania. Tribunál nebol vojenským v žiadnom slova zmysle. Vojakmi  medzi sudcami boli iba Rusi. Tu v Norimbergu ľudstvo a naša súčasná civilizácia podstúpila tvrdú skúšku s mužmi, ktorých vlastné ruky boli krvavé, ale ktorí sedeli v kreslách sudcov. Jeden zo sudcov  prišiel z krajiny  ktorá sa dopustila Katyňského masakru a ktorá vyprodukovala dôkazy a priviedla niekoľko svedkov, ktorí v Norimbergu prisahali, že Nemci to urobili. “ 


 U.S. NAVY admirál, Dan V. Gallery.  H.K. Thompson, Jr,  Henry Strutz , Dönitz v Norimbergu: Prehodnotenie, (Torrance: Institute for Historical Review, 1983) str.XXI-XXII. 


“Myslím, že Norimberské procesy sú čiernou stránkou v histórii ľudstva. Diskutovali sme o zákonnosti týchto procesov s niektorými právnikmi a niektorými sudcami, ktorí sa zúčastnili procesu. Nesnažili sa oprieť svoju činnosť na  právnom odôvodňovaní, ale stavali svoj postoj na predsudkoch, že podľa ich názoru odsúdení boli vinnými. Toto je v rozpore so základnými zákonnými pravidlami podľa ktorých táto krajina žila po mnoho stoviek rokov  a myslím, že tu nemôžno nájsť odôvodnenie postavené na akejkoľvek logike. Myslím si, že izraelský proces s Adolfom Eichmannom je presne v rovnakej kategórii ako Norimberské procesy. Ako právnik zastávam, a to bol vždy môj názor, že zločin musí byť definovaný skôr, ako môže byť niekto obvineným zo spáchania takého zločinu. K tomu nedošlo v žiadnom z procesov o ktorých hovoríme. “


- Edgar N. Eisenhower, americký právnik, brat prezidenta Dwighta D. Eisenhowera, Dönitz v Norimbergu. Str.168. 


“Môj názor vždy bol, že v procesy za vojnové zločiny Norimbergu boli aktom pomsty. Vojna je politická a nie právnym aktom. Ak po ukončení vojny sa má za to, že niektorí z nepriateľkých vodcov sú politicky príliš nebezpeční, musia byť ponechaní na slobode ako Napoleon a mali by byť vyhostení na nejaký ostrov. Ak ich chcete postaviť  pred súd a súdiť na základe post facto práva tak  je to  ohavné pokrytectvo a humbuk. “ 


Generálmajor J.F.C. Fuller, Dönitz v Norimbergu, str. 43.. 


“Pre mňa Norimberské procesy vždy boli  úplne neospravedlniteľné a strašnou paródiou na spravodlivosť. To platí najmä ak sú tieto procesy zamerané na potrestanie mužov vojenskej služby, ktorí boli v služby v čase vojny, čo ovplyvnilo nič viac ako celý ich dospelý život. V rámci plnenia svojich vojnových povinností títo muži slúžiaci vlasti museli samozrejme vykonávať príkazy a rozkazy, ktoré obdržali od  ich vlády. Ak by vojak mohol odmietnúť plnenie rozkazov, tak by všetky súdržnosti vojenskej služby zlyhali a od tohto okamihu by armáda zlyhala v princípe pre ktorý  existuje: Viesť úspešné vojny v záujme svojej krajiny. “ 


Admirál Robert A. Theobald, U.S.NAVY. Dönitz v Norimbergu, str.39. 


“Je mi  jasné, že akýkoľvek pokus o súdenie porazených  nepriateľov víťazmi je chyba a vytvára precedens, ktorý by nemal byť dodržiavaným  civilizovanými národmi.” 


Dr George Peabody Gooch, britský historik a autor. Dönitz v Norimbergu, str.87. 


“Norimbergské  procesy s vojnovými zločincami  boli založené na absolútnom pohŕdaní  právnych precedensov, princípov a postupov. Súd nemal absolútne žiadnu skutočnú súdnu právomoc nad obvinenými, alebo ich činmi, ale vymyslel ex post facto zločiny ktoré dovolili žalobcom konať ako štátnym zástupcom a byť sudcami, porotou a katmi. A to boli prijatí do skupiny štátnych zástupcov ľudia, ktorých armády sa dopustili zločinov početnejších a brutálnejších ako tie z ktorých obviňovali  obvinených. Preto nie je divu, že tieto procesy podkopali medzinárodnú spravodlivosť ako nikdy v ľudskej histórii. “ 


Profesor Harry Elmer Barnes, Ph.Dr, Dönitz v Norimbergu, str.148. 


“Tribunál teoreticky vytvoril právo vyhlásiť všetky akty vojny ako zločin s vylúčením z prejednávania akéhokoľvek činu spáchaného víťaznými mocnosťami.  Z tohto dôvodu bolo bezohľadné bombardovanie civilistov, ktoré mala Veľká  Británia bezpochyby na svedomí,  vylúčené z prejednávania  tribunálu. “ 


F.J.P. Veal, anglický právnik a autor,Dönitz v Norimbergu, str146. 

 

Juraj Smrek


http://www.ehistorybuff.com/doenitznuremberg07.html 

www.amazon. com neznámy autor v recenzii na knihu Doenitz at Nuremberg: Re-AppraisalĎalšie zdroje k téme


http://www.cwporter.com/two.htm

http://www.archive.org/details/AnEyeForAnEye

http://www.fff.org/freedom/0795f.asp

http://wwwm.biz.tc/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jasenovac_concentration_camp

http://www.reformation.org/holocaus.html

http://www.uboat.net/men/nuremberg1.htm


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-08-25  (11:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Dobry clanok, presne uvedene zdroje. Toto by mali ucit na dejepise uz od zakladnej skoly. Pravdu. Ale co je dnes este pravda? (ked dejiny pisu "vitazi")? A co ine nam ostava ako prezit si vsetko nanovo, ked dejiny, z ktorych by sme sa mali poucit su len hrbou lzi a manipulacii?


googolplex   |   ip:78.80.240   |   2010-08-25  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osobně věřím, že zde existuje něco jako Boží zákony... Např. nečiň jinému, co nechceš, aby jiní činili tobě samému..., nebo jsou ztělesněny ve všeobecné deklaraci lidských práv atd. A i když tyto zákonynebyly vždy zakódovány ze 100% v lidských zákonících atd. prostě tu jsou. Mělo by být záležitostí právní vědy tyto zákony objevovat... Možná právo vítězů v tom také hraje svou roli... Nevím


enk   |   ip:89.102.15   |   2010-08-25  (20:11)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  tak NP je nespravedlivý? To může tvrdit jen naprostý idiot, a né normální člověk...
Tak, když já a moje vojenská jednotka vyvraždí celou Bratislavu, a dostanu se před Norimberský tribunál , mé odsouzení je nespravedlivé, podle vaší logiky.
Vaše logika je opravdu naprosto opovržíněhodná, prostě logika bláznů, možná logika vrahů, že by?Vrazi nikdy nechtějí být souizeni za své činy, to je však normální, to všichni, kdo logicky vnímají morálku a etiku, moc dobře ví, a takové články jsou pro ně , jen ztrátou času, pro hlupáky však ne...


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-08-25  (20:45)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  v akomkoľvek právnom alebo politickom ponímaní môže byť NP považovaný za precedentný, nespravodlivý, alebo v medzinárodnom práve nelegálny... Ale neodsúď ich... raz za čas sa v histórii ľudstva vyskytne dej alebo situácia, ktorá sa musí takto vyriešiť. Toto bol jeden z nich.


filip   |   ip:178.40.92   |   2010-08-26  (08:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Norimberský tribunál pre vojnové zločiny usvedčil 24 členov výkonného výboru IG-Farben z masových vrážd, zotročovania a iných zločinov proti ľudskosti. Jeden z nich bol aj Carl Wurster (*1900- +1974). Napriek tomu, že v priebehu vojny bol člen výkonného výboru IG-Farben (1938 - 1945), ktorá produkovala a dodávala do koncentračných táborov Cyklon-B, riaditeľ BC horný Rýn, člen výboru DEGESCH, vodca vojenského priemyslu a Ríšskej ekonomickej komory a v roku 1945 vyznamenaný Kráľovským rádom za zásluhy - bol uznaný ako nevinný vo všetkých bodoch obžaloby...!

Carl Wurster bol od roku 1952 -1974 predsedom výboru „novej“ firmy BASF, predsedom výboru Duiburger Kupferhútte a Rober Bosh AG, členom výboru Augusts Viktória, Buna - Werke Huels GmbH, Suddeutschen Bank, Deutschen Bank, Vereinigten Glanzstoff, BBC, Allianz, Degussa.
1952 sa zároveň stal aj čestným profesorom na univerzite v Heidelbergu, Dr. rer. RK h. c. (čestný doktorát) na univerzite v Tubingene (paradoxne - práve táto sa neustále zdráha preskúmať „novú medicínu“ Dr. Hammera...)!
1953 sa stáva tiež Dr. Ing. h.c. TH Mníchov.
1955 je vyznamenaný krížom NSR za zásluhy a súčasne vyznamenaný za služby od firmy Bayer...!
1956 odišiel do dôchodku ako člen výboru BASF
1960 sa menovaný Dr. rer. h. c. na univerzite v Mannheime, čestným senátorom na univerzite v Mainze, Karlsruhe a Tubingene, čestným občanom na univerzite v Stuttgarte, čestným občanom mesta Ludwigshafen,
krovak   |   ip:95.105.15   |   2010-08-26  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  enk: ano "NP" bol v zasade nespravodlivy (aj ked myslim potrebny), pretoze ak pominieme koncentracne tabory, tak presne take zverstva ake robili nemecki vojaci robili aj spojenci. Akurat dejiny pisu vitazi.


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-08-26  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  enk:
NP je v poriadku z hladiska potrestania nemcov, ale nezabudaj, ze vojna je zla, nech uz sa vedie z akychkolvek pricin a neexistuju v nej ti dobri a ti zli. Clanok poukazuje na to, ze napriek tomu, ze spojenci spachali podobne zlociny ako nemci, neboli takto sudeni a odsudeni napriek tomu ze zodpovedni ludia o tom vedeli.
Aka je potom tvoja logika? Oko za oko, zub za zub. Tak sa riadili vsetci vo vojne. O co boli potom lepsi ako oni? Jedni dostali za svoje ciny opratku a druhy medailu ?!
Pozri si video pod nazvom: Wikileaks " istá vražda " - výpoveď amerického vojaka (slovenské titulky), na tychto strankach. Myslis ze tie "motivacne"
reci ich velitela (ako rozpraval ten vojak) o tom ako sa ma spravat ako chlap, ako sa ma "vykaslat" na toho zraneneho chlapca, ved je to nepriatel...myslis ze je to na medailu alebo na slucku??? Ja by som mu dal to druhe...
Hrdina nie je ten ktory vo vojne zabije tisice inych ludi(nazyvaju ich nepriatelia), ale ten, kto si vo vsetkej hroze uvedomi, ze robi nieco zle a nechce aby sa to dalej opakovalo. Ale kde by boli nase armady, keby kazdy vojak rozmyslal namiesto slepeho posluchania rozkazov?;-)
Takze kazda minca ma dve strany.... a nam ostava len balansovat na hrane.
nie jeden alebo druhy, vsetci su vinny, pretoze sa nechali zatiahnut do vojny.
Jedneho dna kazdy z nas stane pred "bozim sudom", ktory jediny ma pravo sudit ostatnych.


Antabus   |   ip:204.110.2   |   2010-08-26  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trik je v tom, že vojna bola Nemcom vtlačená agentmi medzinárodného bankového kartelu, ktorý kontroloval Bank of England a Federal Reserve. Pozrite článok na Dolezite.sk Vojna je kšeft. Na to, aby človek mohol poznať pravdu potrebuje spájať súvislosti. A aby mohol spájať súvislosti potrebuje načítať obrovské kvantum literatúry. Opakom je to čo robí šlachta. Povytrhávajú z kontextu príbehy ktoré im pasajú do puzzle ktoré potom vložia do učebníc dejepisu a z ktorých sa stáva dogma. Tí najväčší vrahovia nebývajú potrestaní. Ako možno prikladať akúkoľvek váhu procesu kde vrahovia- stalinovci- žalovali Nemcov za Katyň? Akú váhu má priznanie Rudolfa Hessa že ma na svedomí zavraždenie 4 miliónov v Osvienčime keď dnes je v Osvienčime tabuľa že tam zomrelo 1 milón ľudí. Hessa 3 dní mučili Britské tajné služby. Podstatnou je otázka akej národnosti boli tie 3 milióny ktoré sa vyparili zo zoznamu bez veľkej reklamy? Židia to byť nemohli, lebo tých nacisti zavraždili plynom 6 miliónov. O tom niet pochýb. Odpovede sa nedočkáte. Lebo nie je. Bolo to klamstvo. A to mám stavať svoj svetonázor na takýchto bludoch? Všetky tieto bludy smerujú tam, aby sme žili v presvedčení že tento systém je nejlepším čo nás v živote mohlo postretnúť. Celé je to podložené pseudobiblickými dogmami. A to celé stojí na Inkvizičných princípoch tak ako proces v Norimbergu. Komu sa to nepáči bude onálepkovaný: extrémisti, náckovia, anarchisti, rozvracači socialistického systému. Demokratúru si rozvracať nedáme!


VitoGenovese   |   ip:95.102.17   |   2010-08-26  (23:16)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ci bol spravodlivy a ci nie to je na diskusiu ale je dobre ze tych hajzlov niekto obesil.Co je vsak zarazajuce ze jediny zbaveny viny bol Hjalmar Schacht,riaditel Risskej centralnej banky...preco to uz netreba komentovat. V tomto kontexte logiky taktiez Hirosima a Nagasaki neboli spravodlive ciny ale v globale spravna vec..


majsa   |   ip:85.135.16   |   2010-08-27  (14:41)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Som presvedčený, že Norimberský súd nesúdil vojakov nútených plniť vojenskú prísahu, ale vysokých veliteľov a ideológov zodpovedných za zverstvá proti ľudskosti a ich prisluhovačov!!


majsa   |   ip:85.135.16   |   2010-08-27  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som presvedčený, že Norimberský súd nesúdil vojakov nútených plniť vojenskú prísahu, ale vysokých veliteľov a ideológov zodpovedných za zverstvá proti ľudskosti a ich prisluhovačov!!


emka   |   ip:88.212.37   |   2010-08-28  (10:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pred NP, tak ako pred každým inkvizičným, či vojenským tribunálom, by mali stáť predstavitelia svetovej finančnej oligarchie. Veď kto iný, ak nie práve oni z dôvodov zvyšovania zisku, má záujem na vojnách, nech sú kdekoľvek na svete. Dnes už medzi také patria aj tzv. kmeňové šarvátky niekde v africkej buši, či džungli Ázie. Všade sa vmiešajú tí, čo za úplatu ponúknu zbrane, aby potom po vojnovom ničení ponúkli za ďalšiu úplatu pomoc a vytvorili tak ekonomické otroctvo postupne na celom svete. Pokiaľ bude svetu vládnuť ekonomika, nie ekológia, pokiaľ sa necháme presvedčiť, že konkurencia je lepšia, než kooperácia, pokiaľ budeme takto v zajatí boja o hmotnú moc, budú vojny i takzvaní víťazi. Lebo žiadna vojna nemá skutočných víťazov. Akurát z chudoby, ktorá po vojnách zákonite vzniká, najviac vyťažia finančníci a ich ideológovia, ktorí stotožnili seba samých so svojím majetkom a jeho prostredníctvom chcú manipulovať, ovládať svet. Ak toto nepochopíme, ostaneme neustále v zajatí predsudkov a potrebe vytvárať si nepriateľa. Lebo skutočnými nepriateľmi sme si takto my sami. Naším stotožnením sa s hmotou zbavenou duše i ducha.


CC69UB8   |   ip:204.110.2   |   2010-08-28  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Emka pochopila o čo tu ide. Odporúčam knihu Iraq, Inc.

http://books.google.com/books id=NCCIJmi_VAYC&printsec=frontcover&dq=Iraq+inc&hl=en&ei=uw15TOvuJ4rksQPZwcXsCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false


enk   |   ip:89.102.15   |   2010-08-29  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano emka má pravdu-nic neslouží více moci a zbohatnutí, než ideologie a náboženství,proto to potom tak v Evropě dopadá, jak dopadá.Hledají se cesty, jak nejlépe manipulovat s davy(Nacismus, Komunismus,Katolicismus),jak je vyždímat pro svůj prospěch(malé skupiny napříkl.kolem mocnářů, nebo dikatátorů)!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-29  (09:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten dneska a za čias komunizmu tak nenávidený katolicizmus "môže" za to, že tu ako národ vôbec sme. Treba si zistiť, kto budoval našu národnú identitu - bola to vždy práve cirkev.

J.Tiso z listu pápežovi:

Sme si vsak celkom istí, že táto "vina" je v očiach katolíkov našou najväčšou cťou. Úsilie nepriateľov z našej činnosti vykonštruovať príčinu znevažovania cti kléru a cti cirkvi pred svetom, je naskrze farizejské. Najväčšou ozdobou láskavej matky cirkvi je, že ona sama poveruje svojich kňazov, aby slúžili malým národom, teda sama cirkev si váži malé národy a neponecháva ich napospas dravým vlkom. Kňaz ochranca a robotník svojho ľudu istotne prekáža tým, čo by chceli malé národy pohltiť a vykoristovať.yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano, ale Evanjelicka, Katolicka bola zvečša PROMADARSKAS , vynimka Hlinka a spol


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-29  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iste a Bernolakovci boli vlastne maďari. lol. Pokial viem, katolicky knaz Tiso tiež zabranil našmu rozdeleniu medzi maďarsko a poľsko a je toho ešte veľa, čo pre nas katolicka cirkev urobila. Bolo by dobre zisťovať si aj niečo ine (okrem tej komunistickej propagandy, ktora dnes vladne svetu) - a to hovorim aj o tvojich nazoroch na SNP, yosarian


emka   |   ip:88.212.37   |   2010-08-29  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A opäť je tu konkurencia najlepších s tými menej dobrými až zlými, opäť sme v zajatí konkurencie bez spolupráce, opäť nacionalistické a klerikalistické vášne bojujú proti rozumu. Dívame sa a nevidíme, máme uši, ale nepočúvame! Ostávame v zajatí, sme otrokmi predsudkov a potreby nepriateľstva. Prečo asi je to tak!?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-29  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lži budu vždy nepriateľom toho, kto hľada pravdu.

Dívame sa a nevidíme, máme uši, ale nepočúvame!

vieš vôbec, kto to povedal?
yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-08-29  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  medzi Bernolakom a Hlinkom ,bolo vakuum ?

Hlinka a spol - rozumej aj Tiso.


emka   |   ip:88.212.37   |   2010-08-29  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre LenkuB - Jeden z najväčších aj keď zneužitých učiteľov skutočnej lásky - rabi Joshua, zvaný Ježiš. Či azda aj niekto iný pred ním?


filip   |   ip:178.41.58   |   2010-08-29  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  emka-Prečo je to tak ? http://www.auria.sk/blog/preco-ludia-uveria-skoro-vsetkemu


emka   |   ip:88.212.37   |   2010-08-29  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem filipovi - nie za seba, ale za tých, ktorí ešte vedia čítať, vidieť, počuť - aj keď by sa k tomu dalo pripísať mnoho o nedívaní sa na telku, o nepočúvaní správ, ale to by mnohých v dnešnej tzv. informačnej spoločnosti rozladilo, ba priam rozčúlilo


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-29  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip-ak hovoriš o mne, ja telku skoro nepozeram. A taka mala otazočka. Nikdy ťa nenapadlo, že mediami je implantovane aj nepriateľstvo voči kresťanom? pomaly ale iste? To už snad len slepy nevidi. Mimochodom nie si ty nahodou kresťan, ked tu v članočku upozorňuješ na to,že kresťania uctievaju diabla a smrť?


emka   |   ip:88.212.37   |   2010-08-29  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem, aby sa to rozvinulo ako dialóg dvoch, troch ľudí, ale musím odpovedať - nie, nie som príslušníkom žiadnej konfesie, žiadnej denominácie ani ideologického smeru, som len jednou z tých duší, ktoré sa vydali na cestu postupného hľadania Sofie, Múdrosti. A na tejto ceste niet miesta pre médiá, tú musíš robiť v tichosti, vo svojom vnútri. A neviem o tom, že by sa v niektorm mojom vstupe objavil diabol, či smrť. Poďakovanie patrilo za internetový odkaz. Je však dobre, že sa celá diskusia o "práve v opozícii k spravodlivosti" rozvinula. Lebo v kreatívnom dialógu sa ukazujú cesty k riešeniu. Ale treba poznamenať, že i konštruktívnej hádke sa potrebujeme učiť.


emka   |   ip:88.212.37   |   2010-08-29  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, prepáč, neuvedomil som si, že to nepatrilo mne


pabluso   |   ip:178.40.18   |   2010-11-14  (16:47)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  65 otázok a odpovedí na tému Holocaust
Štvrtok, 15 Február 2007 00:01

65 otázok a odpovedí poukazujúcich na to, že nie všetko, čo je napísané v knihách dejepisu je aj pravda.
1. Aké existujú dôkazy, že Národní socialiti zámerne vyhubili 6 miliónov Židov?

Žiadne, jediným dôkazom je svedectvo tých, čo prežili. Ich výpovede sú značne protirečivé a ani jeden z nich nebol svedkom splyňovania. Nie je ťažké dokázať čokoľvek, neexistovali žiadne pohoria z popola, žiadne schopné krematóriá, nevyrábali sa mydlá z ľudí ani tienidlá na lampy z ľudských koží.
2. Aké existujú dôkazy, že Národní socialiti nevyhubili 6 miliónov Židov?
Existujú rozsiahle dôkazy vrátane záverov súdneho lekárstva, demografických štúdií, dôkazov podložených analytickou a porovnávacou biológiou, existujú dôkazy ukazujúce na nemožnosť dosiahnuť také vysoké číslo a na zveličenie počtu asi o 1000% (sto krát).
3. Prehlásil Simon Wiesentahl, že na nemeckej pôde neboli vyhladzovacie tábory?
Áno. V knihách a knihároch (apríl 1975) napísal, že splyňovanie Židov bolo lokalizované v Poľsku.
4. Dachau bol v Nemecku a Simon Viesentahl tvrdil, že to nebol vyhladzovací tábor. Prečo potom tisícky amerických veteránov hovoria pravý opak?
Pretože po obsadení Dachau tisícky Američanov videli budovy, ktoré pokladali za plynové komory a preto, že masmédiá šírili nesprávne informácie.
5. Osvienčim bol v Poľsku, nie v Nemecku. Existujú nejaké dôkazy o tom, že tu boli postavené plynové komory určené na likvidáciu ľudí?
Nie. Dokonca bola vypísaná odmena 50 000 dolárov, peniaze boli uložené do banky, ale ešte sa nenašiel nikto, kto by poskytol dostačujúci dôkaz. Napriek tomu Rusi zrekonštruovali po vojne tábor tak, aby bývalé márnice a obytné priestory vyzerali ako veľké plynové komory. Tábor bol veľkou atrakciou poľskej komunistickej vlády.
6. Ak Osvienčim nebol táborom smrti, aký bol teda jeho skutočný význam?
Bol to veľký manufaktúrny komplex na výrobu syntetického buna-kaučuku. Ten istý spôsob výroby buna-kaučuku používali počas druhej svetovej vojny aj Američania.
7. Kto, kde a kedy založil prvý koncentračný tábor?
Západný svet po prvý krát použil koncentračný tábor počas Revolučnej vojny v Amerike, keď Briti uväznili tisíce Američanov. Mnoho z nich, medzi inými aj Andrew Jackson a jeho brat zahynuli na následky chorôb a krutého zaobchádzania. Neskôr Američania založili koncentračný tábor v Južnej Afrike, tu zadržiavali dánske ženy a deti. Mnoho z nich umrelo v týchto pekelných dierach, ktoré boli mnohokrát strašnejšie ako ktorýkoľvek nemecký koncentračný tábor.
8. Ako sa líšili nemecký koncentračný tábor a americký vysťahovalecký tábor, v ktorom Američania počas II. svetovej vojny väznili Japoncov a Nemcov?
Okrem názvu jediným a podstatným rozdielom medzi nimi bolo to, že kým Nemci väznili ľudí na základe skutočnej alebo predpokladanej nebezpečnosti pre ich vojenské zámery, Američania sa riadili len príslušnosťou k národu a rase.
9. Prečo Nemci zhromažďovali Židov v koncentračných táboroch?
Nemci pokladali Židov za priamu hrozbu pre ich národnú suverenitu a zachovanie národa, ďalej preto, lebo Židia mali kontakty a zastúpenie medzi komunistickými rozvracačmi. Mimochodom, každý kto predstavoval nebezpečenstvo pre Nemecko bol vystavený nebezpečenstvu zatknutia.
10. Aké rozsiahlejšie opatrenia podniklo svetové židovstvo proti Nemecku okolo roku 1933?
Medzinárodný bojkot nemeckého tovaru.
11. Vyhlásilo svetové židovstvo vojnu Nemecku?
Áno. Médiá na celom svete uverejňovali titulky:"Židia vyhlásili vojnu Nemecku"
12. Bolo to pred tým, alebo až po tom, ako sa začali šíriť dohady o existencii táborov smrti?
Asi 6 rokov predtým. Židia vypovedali vojnu Nemecku v roku 1933.
13. Ktorý štát ako prvý bombardoval civilné oblasti?
Veľká Británia 11. 5. 1940.
14. Koľko plynových komôr na zabíjanie ľudí bolo v Osvienčime?
Žiadna.
15. Koľko Židov žilo v oblastiach, ktoré boli kontrolované Nemcami?
Menej ako jeden milión.
16. Ak európski Židia neboli vyhladení Národnými socialistami, čo sa potom s nimi stalo?
Po vojne boli európski Židia stále v Európe, okrem tých, ktorí emigrovali do Izraela, USA a Kanady a asi 3000 Židov, ktorí umreli na rôzne následky vojny.
17. Koľko Židov utieklo do vnútra Sovietskeho zväzu?
Vyše dvoch miliónov. Nemci nemali záujem o túto židovskú populáciu.
18. Koľko Židov ešte pred vojnou emigrovalo z dosahu Nemecka?
Ak nerátame tých, čo ušli do ZSSR, bolo ich vyše milióna.
19. Ak Osvienčim nebol vyhladzovacím táborom, prečo potom Rudolf Franz Ferdinand Höss tvrdil, že bol?
Dávno overené metódy, ktoré na ňov väznitelia použili, ho donútili im povedať to, čo chceli počuť.
20. Existujú nejaké dôkazy o tom, že Spojenci po vojne mučili národnosocialistických pohlavárov?
Existuje rozsiahla evidencia mučení, ktoré podstúpili pred, počas a po slávnom Norimberskom procese.
21. Aký význam má príbeh o Holokauste pre súčasných Židov?
Holokaust zbavil Židov ako etnickej skupiny akéhokoľvek druhu kritiky. Ich vodcom poskytuje jednoduchý spôsob kontroly. Je základom pre rast materiálnej podpory Izraela, ktorá v súčasnosti tvorí asi desať miliárd dolárov ročne.
22. Aký význam má Holokaust pre Izraelský štát?
Ako ospravedlnenie dostal Izrael od Západného Nemecka miliardy dolárov. Využíva ho židovsko-izraelská lobby na ovládanie americkej zahraničnej politiky a na neustále zvyšovanie poplatkov za vojnové škody.
23.Aký význam má Holokaust pre hodnostárov súčasných kresťanských cirkví?
Príbeh súhlasí s ideou Starého zákona, že Židia boli oddávna prenasledovaným a vyvoleným národom.
24. Aký význam má tento príbeh pre komunistov?
Holokaust je dokonalým prostriedkom na odvrátenie pozornosti od rozsiahlych zločinov, ktoré komunisti popáchali počas vojny ako aj po nej.
25. Ako oceňuje Holokaust Veľká Británia?
Tak isto ako aj Sovietsky zväz.
26.Existujú nejaké záznamy o tom, že Hitler vedel o masovom vyvražďovaní Židov?
Nie.
27. Aký druh plynu používali Národní socialiti v koncentračných táboroch?
Cyklón B a kyanovodík.
28. Na čo sa tento plyn používal a na čo sa používa v súčasnosti?
V súčasnosti, tak isto ako aj v minulosti, sa tento plyn používa na dezinfekciu odevov a miestností a na hubenie prenášačov choroby týfus.
29. Prečo sa v koncentračných táboroch používali tieto plyny a nie plyny vhodnejšie na masové zabíjanie?
Ak mali Národní socialiti v úmysle splyňovať ľudí, mali k dispozícii omnoho efektívnejšie plyny. Cyklón B je výhodné používať len ako insekticíd a dezinfekčný prostriedok.
30. Koľko trvá kompletné vyvetranie miestností zamorených Cyklónom B?
Okolo 20 hodín. Celý proces je technicky extrémne náročný a vyžaduje si prácu kvalifikovaného personálu.
31. Rudolf Franz Ferdinand Höss povedal, že jeho muži vstupovali do plynových komôr 10 minút po smrti Židov. Ako je to možné?
Nedá sa to vysvetliť, pretože keby to urobili, stihol by ich rovnaký osud ako Židov pred nimi.
32. Rudolf Franz Ferdinand Höss vo svojom vyhlásení počas Norimberského procesu povedal, že jeho muži fajčili, keď vyberali mŕtvoly z plynových komôr. Je Cyklón B výbušný?
Je vysoko výbušný. Hössov výrok je nepravdivý.
33. Aké, údajne pravé metódy používali Národní socialiti na hubenie Židov?
Príbehy hovoria o vhodení plynovej nádoby do miestnosti plných ľudí a prúdení plynu cez hlavice spŕch. Takýmto spôsobom boli údajne zabité milióny Židov.
34. Ako mohol byť takýto hromadný vyhladzovací program utajovaný pred Židmi určenými na likvidáciu?
Nedalo by sa to utajiť. Faktom je, že sa nikde splyňovanie nevykonávalo, fámy o ňom pochádzajú výlučne zo židovských zdrojov.
35. Ak Židia určení na likvidáciu vedeli o svojom osude, prečo išli na smrť bez akýchkoľvek protestov?
Na svoju záchranu nepodnikli nič hlavne preto, lebo nikto nemal v úmysle ich zabíjať. Židia boli len zhromažďovaní a nútení pracovať.
36. Koľko Židov zahynulo v koncentračných táboroch?
Asi 300 000.
37. Aké boli najčastejšie príčiny ich smrti?
Množstvo z nich podľahlo epidémiám týfusu, ktoré počas vojny periodicky zúrili v celej Európe. Ďalej to bolo od hladu a na následky nedostatočnej lekárskej starostlivosti. Ku konci vojny sa na ich likvidácii podieľali aj spojenecké vojská tým, že bombardovali úplne všetky železničné transporty.
38. Čo je to týfus?
Je to choroba objavujúca sa všade tam, kde je koncentrované väčšie množstvo ľudí v nehygienických podmienkach. Je prenášaný všami hniezdiacimi v šatách a vlasoch. Vojaci a námorníci mali podľa tradície ostrihané vlasy, čo pomáhalo znižiť nebezpečenstvo týfusu. Iróniou je fakt, že čím viac Cyklónu B sa používalo v koncentračných táboroch, tým viac Židov malo šancu prežiť vojnu.
39. Aký je rozdiel medzi tým, keď vo vojne zahynie 6 000 000 Židov a keď ich zahynie 300 000?
5 700 000. Okrem toho nikto nemal v úmysle nikoho vyhladzovať.
40. Množstvo zo Židov, ktorí prežili "tábory smrti" hovorí, že videli ako Nemci hádžu mŕtvoly do jám a pália ich. Koľko by na to spotrebovali benzínu?
Omnoho viac, ako mali v tom čase k dispozícii.
41. Môžu byť ľudské telá spaľované v otvorených jamách?
Nie, je nemožné, aby mŕtvoly dokonale zhoreli pri takomto spaľovaní a to z dôvodu, že sa v otvorenej jame nezachytáva dostatok tepla.
42. Podľa fám o Holokauste boli Národní socialiti schopní spáliť telá Židov v priebehu 10 minút. Koľko trvá spálenie mŕtvoly v modernom krematóriu?
Asi dve hodiny
43. Prečo boli v koncentračných táboroch kremačné pece?
Aby sa efektívne a hygienicky zbavili mŕtvol po týfusových epidémiách.
44. Ak predpokladáme 100% vyťaženosť všetkých kremačných pecí na celom území ovládanom počas vojny Nemcami, koľko mŕtvol mohli spáliť v čase kedy boli tieto pece prevádzkované?
Okolo 430 600.
45. Môže byť kremačná pec prevádzkovaná 24 hodín denne?
Nie, pretože 50% času zaberajú opravy a čistenie pece.
46. Koľko popola ostáva po spálení mŕtvoly?
Toľko, koľko sa zmestí do topánkovej škatule.
47. Ak bolo spálených 6 000 000 ľudí, čo sa stalo s popolom?
To by sa ešte malo vysvetliť. Toľko mŕtvol vyprodukuje tony popola, avšak ešte sa nenašli záznamy o nejakých väčších skládkach.
48. Ukazujú fotografie Spojencov naozaj plynové komory v Osvienčime?
Nie. Faktom je, že na týchto fotografiách nenájdete ani stopy po údajných obrovských kúdoloch dymu, ktoré sa nepretržite vznášali nad tábormi. Neexistujú ani záznamy o otvorených jamách na spaľovanie tiel.
49. Aké boli hlavné ustanovenia Norimberských rasových zákonov z roku 1935?
Zákony proti vzájomným sobášom medzi Nemcami a Židmi. Podobné zákony sú dodnes platné v Izraeli.
50. Mali Američania nejaký nádskok pre Norimberskými rasovými zákonmi?
Zákony proti vzájomným sobášom a sexuálnym vzťahom medzi príslušníkmi rôznych rás existovali v niektorých amerických štátoch omnoho skôr ako s nimi prišli Národní socialiti.
51. Akú úlohu zohral Vatikán v čase, keď malo byť zabitých 6 000 000 miliónov Židov?
Keby existoval vyhladzovací plán, Vatikán by o tom celkom iste vedel. Keďže žiadny nebol, Vatikán nemal dôvod na to, aby sa proti nemu postavil.
52. Sú nejaké záznamy o tom, že Hitler vedel, že nastane vyhladenie Židov?
Nie, nie sú.
53. Spolupracovali Národní socialiti so Sionistami?
Áno. Obe skupiny sa usilovali o vysťahovanie Židov z Európy a snažili si počas vojny udržať vzájomne dobré vzťahy.
54. Čo bolo príčinou smrti Anny Frankovej?
Týfus.
55. Je denník Anny Frankovej pravdivý?
Nie. Záznam zostavený Dietliebom Felderom zo Švédska a dr. Robertom Faurissenom z Francúzska nezvratne dokazuje, že tento slávny denník je obyčajným literárnym výmyslom. (Tento denník bol údajne písaný guľôčkovým perom, ktoré sa však vynašlo až po skončení druhej svetovej vojny. pozn. NS Info Slovensko)
56. A čo množstvo fotografií zobrazujúcich jamy plné mŕtvol nachádzajúce sa v nemeckých koncentračných táboroch? Mohli byť tieto sfalošované?
Fotografie môžu byť sfalšované. Avšak je omnoho jednoduchšie pripojiť k fotografii nesprávny komentár. Podľa snímky nna ktorej je jama plná mŕtvol sa nedá určiť, či tí ľudia zahynuli od hladu, či boli splynení, alebo či umreli počas epidémie týfusu. Obrázky zabitých nemeckých žien a detí, obetí spojeneckého bombardovania civilných cieľov, boli predkladané ako fotografie mŕtvych Židov.
57. Kto zaviedol pojem "genocída"?
Raphael Lemkin, poľský Žid. V roku 1944 sa tento pojem po prvý krát objavil v jeho knihe.
58. Bol filmy ako Holokaust alebo The winds of war (Vetry vojny) dokumentárne?
Nie. Tieto filmy neukazovali históriu a boli viac menej fiktívnym a predramatizovaným dielom s historickým podkladom. Naneštastie príliš veľa ľudí ich pokladá za dokonalý obraz histórie.
59. Koľko kníh odmietajúcich aspoň niektorú časť mýtu o Holokauste doteraz vyšlo?
Asi 80. Väčšina z nich je ešte v štádiu prípravy.
60. Čo sa stalo po tom, keď Ústav pre historické posudky ponúkol odmenu 50 000 dolárov tomu, kto dokáže, že Židia boli v Osvienčime skutočne splyňovaní?
Žiadny z dôkazov nebol dostatočne hodnoverný, ale našiel sa jeden z tých, čo údajne prežil a zažaloval historický ústav za urážlivosť ponúknutej odmeny, pretože táto ponuka ho oberá o spánok a kazí mu jeho obchody. Vysúdil si odškodné 17 000 000 dolárov.
61. Čo hovoríte na to, že každý kto pochybuje o Holokauste je automaticky pokladaný za Antisemitu alebo Neonacistu?
Je to blud, ktorý slúži na odvrátenie pozornosti od faktov a dôkazov. Vedci, ktorí odmietli teórie o Holokauste zastávali rôzne postoje, boli to aj demokrati, aj republikáni, ďalej socialisti, liberáli, dokonca samotní Židia. Neexistuje súvislosť medzi odmietajím Holokaustu a neonacizmom. V súčasnosti rastie počet židovských vodcov súhlasiacich s tým, že dôkazy o Holokauste sú nedostatočné.
62. Čo sa stane s historikom, čo spochybňuje pravdivosť materiálov o Holokauste?
Stáva sa objektom kampane, ktorej výsledkom je strata jeho akademických pozícií, zníženie platu a sústavný psychický nátlak na jeho osobu.
63. Utrpel Ústav pre historické posudky nejaké škody za svoje snahy?
Budova ústavu bola už trikrát vystavená bombovému útoku a dvakrát bola obliehaná židovskými obrannými légiami vyhrážajúcimi sa personálu vyvraždením. Vyhrážanie sa po telefóne je skutočne každonennou záležitosťou. Všetky noviny sa k nám stavajú nepriateľsky.
64. Prečo má Váš názor na históriu takú malú publicitu?
Vláda z politických dôvodov nechce pripustiť žiadnu polemiku o údajoch obklopujúcich židovský mýtus o Holokauste.
65. Kde je možné získať viac informácií na túto tému?
Na adrese:
The Institute for Historical rewiev
P.O. Box 1306
Torrance California 905 05
USA


pEET . nubavahe41   |   ip:195.146.1   |   2011-12-06  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka B - nie ste vy sestra náhodou? :D ...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VĚDCI VYPOČÍTALI PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU ČTVRTÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


2013-04-15  (09:01)  |  Vojny
Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.

Stanné právo v Severnej Kórei, príprava na vojnu? VIDEO: KLDR může odpálit několik jaderných náloží


2013-02-06  (09:22)  |  Vojny
KĽDR je údajne vo stannom práve, Kim Čong-un nariadil armáde, aby sa “pripravila sa na vojnu.” Severokórejský vodca v sobotu vydal sériu príkazov pre vrchné velenie v oblasti obrany a bezpečnosti, uzavrel tak prípravy k novému jadrového testu, citovala v Soule Kórea JoongAng Daily nemenovaný zdroj.


USA promýšlejí scénář války s Čínou


2013-01-31  (09:08)  |  Vojny
Obama označil Čínu za protivníka a nařídil prozkoumat čínské nebezpečí. Spojené státy zahájily přemisťování svého loďstva do Asijsko-tichooceánského regionu (ATR). Základem pro takovou pozici je ekonomika a politika.


Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa a strategické minerály


2013-01-17  (09:27)  |  Vojny
Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat …


6 důvodů k započetí třetí světové války


2012-12-06  (10:44)  |  Vojny
Listopad 2010. Je třetí světová válka vhodná pro zavedení Nového světového řádu? Průměrný člověk si může jen stěží představit, proč by třetí světová válka měla být cokoliv, jen ne událost ukončující civilizaci. A přesto, slyšeli jsme rétoriku neoconů, ve které navrhují, že by nová světová válka byla životaschopnou možností k nápravě umírající ekonomiky dolaru. Nebo, možná je to prostě dobrou investicí, pokud jste globalista.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví


2012-07-24  (11:04)  |  Vojny
Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud.


Sýrska slobodná armáda – oddiely smrti zachytené na videozáznamoch


2012-06-28  (08:59)  |  Vojny
Drastické videá popráv, štvrtenie zajatcov a civilistov zaživa, bombové útoky a zverstvá ‘osloboditeľov’ sýrskeho ľudu zvaných Free Syrian Army. Článok odkrýva a poskytuje desivé skutočnosti z pozadia sýrskeho konfliktu a žoldnierskych zabijakoch dovážaných do Sýrie v oddieloch smrti. Obsahuje zdrvujúce videá zachytávajúce sadizmus páchaný na civilistoch.


Tipy a rady z války v Bosně – informace z první ruky – 1. část


2012-04-23  (06:14)  |  Vojny
elco popisuje, jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu. Jejich měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní síly a v ulicích vládly gangy a násilí. Strategie přežití, kterou on, jeho rodina a komunita použila k tomu, aby zůstali naživu je poučná a může změnit některé vaše priority ohledně přípravy na SHTF (SHTF = Shit Hits The Fan = výraz používaný survivalisty pro popis katastrofické situace). I když nejde o dlouhé čtení, přesto tento text doporučuji kvůli bohatým poznatkům někoho, kdo SHTF skutečně zažil.


Mikrovlnná zbraň USA


2012-03-14  (10:20)  |  Vojny
Americká armáda představila světu novou zbraň, neformálně pojmenovanou mikrovlnné dělo. „Active Denial System“ (dále jen ADS) je nesmrtící zbraň primárně určená pro kontrolu davu. Dlouho se šířily zvěsti o „dělu“, které může být namontováno na vojenském vozidle, určeném k rozehnání davu pomocí vysoce energetického elektromagnetického záření.


Kto ovláda svet: Súbory o tajných operáciach CIA odtajnené


2012-03-04  (22:33)  |  Vojny
Odtajnenie súborov CIA vnesie svetlo do ďalšej éry: časy Irán Kontra, prezidenta Reagana a pádu Sovietskeho zväzu, éra korupcie a falošného potlesku. Prvým z týchto súborov je odtajnený reťazec rozhovorov medzi prezidentom Reaganom a diplomatom Emilom Lee Wantom, ktorý umožňuje vstúpiť do sveta Bieleho domu, inak prístúpného len pre zasvätených.


Izrael zaútočí na Írán bez varování


2012-02-28  (09:51)  |  Vojny
Izraelští představitelé říkají, že pokud se Izrael rozhodne zahájit preventivní útok na íránská jaderná zařízení, učiní tak bez předchozího souhlasu či vědomí USA, citovala AP uniklou informací z americké tajné služby.


Přípravy na válku (3)


2012-01-25  (18:20)  |  Vojny
Američané a Evropané posílají válečné námořnictvo do Perského zálivu. Možná jde jen o pokračování diplomatického nátlaku. Nebo taky ne.


10 největších kupců íránské ropy


2012-01-23  (17:03)  |  Vojny
Druhý největší producent OPECu Írán prodává velké množství ropy do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Itálie. Ale Turecko, Jižní Afrika a Srí Lanka se hodně spoléhají na dovozu íránské ropy. Americké sankce již zakázaly dovoz íránské ropy. Francie tlačí Evropskou unii, aby zvážila zákaz dovozu íránské ropy s cílem odradit Teherán od jaderného programu.


Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud západ nepřestane s agresí !


2012-01-17  (08:20)  |  Vojny
Ve světě právě vrcholí napětí spojené s finanční krizí a různými regionálními konflikty. Najednou se zdá, že se opět budeme dostávat do nové Studené války. Pochmurný bulletin ministerstva obrany, vydávaný pro premiéra Putina a prezidente Medveděva, dnes uvádí, že prezident Hu „v principu souhlasil“, že jediným způsobem, jak zastavit agresi západu vedenou Spojenými státy, je prostřednictvím „přímé a okamžité vojenské akce“, a že čínský vůdce nařídil svému námořnictvu „připravit se na válku“.


USA se připravují na izraelský útok na Írán


2012-01-15  (14:37)  |  Vojny
Američtí vojenští představitelé jsou stále více znepokojeni možností, že Izrael podnikne samostatně nálety na íránská jaderná zařízení, a to navzdory jejich námitkám, protože oni si přejí dát více času sankcím. Proto začali plánovat opatření na ochranu amerických instalací v regionu pro případ konfliktu.


Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí.


2012-01-12  (08:34)  |  Vojny
Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí. Násilie na demonštrantoch bolo pritom dôvodom americkej invázie do Lýbie. Škoda, že USA niesú aj voči sebe také tvrdé.


Pentagon uvažuje o nasadení vojakov v Európe, ak sa rozpadne


2011-12-11  (13:18)  |  Vojny
Rozpad eurozóny by mohol vyvolať občianske nepokoje a rozpad celej európskej dvadsaťsedmičky. Vyhlásil to šéf amerických ozbrojených síl, generál Martin Dempsey, ktorý vyjadril znepokojenie z vývoja finančnej krízy v eurozóne.


Ako prežiť ekonomický kolaps


2011-12-05  (15:44)  |  Vojny
Žijeme náš každodenný život. Do práce, domov, občas dovolenka. Málokto myslí na to, že by to mohla prísť globálna katastrofa. Prednedávnom „padla vláda“ a strany sa dohodli a bolo OK, až na tie milióny za voľby. Ale pozrime sa na ekonomickú situáciu. Mestá, obce, štáty, ľudia. Všetko má dlh. Čo sa stane ak praskne najväčšia bublina ? Padne ekonomika. Obávam sa, že v tom chaose bude na hocaké prípravy príliš neskoro.


Tak predsa?


2011-11-19  (20:35)  |  Vojny
Prednedávnom sa internetom prehnala „tajná“ správa adresovaná Putinovi. Odosielateľ bol vysoký vojenský predstaviteľ Číny, ktorý mal tieto informácie zasa od bývalého žoldniera Blackwater. Žoldier, ktorého medzitým zatkla CIA sa vyjadril nejak takto: „USA chystá na takú špinavú vojnu s takým množstvom obetí, čo je pre človeka s dobrým svedomím neprijateľné, preto som dokumenty poskytol Číne.“ Myslím že každý súdny človek pri čítaní onej správy nadvihol aspoň jedno obočie. Pozrime sa však, čo sa v krátkej dobe udialo.


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu


2011-10-28  (10:21)  |  Vojny
Putin dostal vážne varovanie od vysoko postaveného čínskeho vojenského predstaviteľa. Preto to musíme tak zdôrazniť, pretože nejde o výplod bujnej fantázie autorov z nejakého undegrundového blogu, ale o varovanie najvyššieho čínskeho vedenia pre Moskvu.


Proč bude válka


2011-09-23  (18:29)  |  Vojny
I když většina lidí na Západě stále žije v domnění, že pohodu posledních desetiletí ruší pouze nahodilosti a vzdálené bouře, pod mírovým povrchem doutnají čtyři nálože. Přestože každá z nich se může jevit jako dílčí problém, ve své kombinaci vytvářejí prohlubující se tendenci k velké válce. Tedy válce, kdy na obou stranách fronty budou mocnosti schopné zasáhnout území protivníka. Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.


Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu


2011-08-09  (18:29)  |  Vojny
Podľa správ úradov okupovaného Afganistanu elitné jednotky americkej armády známe ako SEAL vleteli do pasce ktorú im nastavil Taliban.


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?


2011-05-20  (21:46)  |  Vojny
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Falešná záminka pro válku v Libyi?


2011-04-21  (18:20)  |  Vojny
Intervence ale nezabránila genocidě, protože k žádnému takovému krveprolití by nedošlo. USA naopak tím, že intervencí povzbudily rebely, prodloužily libyjskou občanskou válku a výsledné utrpení nevinných. Nejlepším důkazem, že Kaddáfi neplánoval genocidu v Benghazi je, že se jí nedopustil v dalších městech, které dobyl buďto plně nebo částečně – včetně Zavíje, Misuráty, Adžábíje, které v součtu mají více obyvatel než Benghází.


Japonsko ve spárech HAARPyjí


2011-03-25  (00:01)  |  Vojny
Zapomeňte na konvenční války v Afghánistánu a Iráku, ty jsou minulostí. Dnešní války Spojených států se vedou jinak. Nepozorovaně, skrytě. Klasické zbraně nahradily zbraně klimatické a tektonické.


Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !


2011-03-20  (02:34)  |  Vojny
http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


American reconstruction


2011-01-15  (16:49)  |  Vojny
Obsahom vyššie uvedeného filmu Americká obnova je o tom, čo v skutočnosti znamená západne obnovovanie krajiny.


3. svetová vojna - konflikt kolosálnych rozmerov


2010-12-19  (15:19)  |  Vojny
Už ste sa zamýšlali nad týmto konfliktom, ktorý sa bohužial neodvratne blíži? Konflikt ktorý predpovedali už mnohí ľudia v minulosti je aktuálne največšou hrozbou pre náš svet.


Další teroristický útok?


2010-10-10  (20:20)  |  Vojny
V poslednych dňoch mi ako iste aj vám neušla informacia o novej hrozbe teroristických útokov o ktorých informovali USA a neskor sa k nim pridala a potvrdila ich aj Australia. Tieto informacie vraj boli ziskané tajnými službami.


Varšavské povstání a SNP trochu jinak


2010-04-16  (16:01)  |  Vojny
O Varšavském povstání pojednává mnoho článků, ale věšinou jednostranně, zkresleně a nepravdivě, především o sovětské pomoci povstání. Ještě v roce 2005 napadl dopisovatel ČT prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, přítomného na vzpomínkovém shromáždění v bývalém koncentračním táboře Osvětim, slovy: Proč se neomluvil za to, že armáda SSSR nechala utopit Varšavské povstání v krvi. Podobná obvinění chrlili celých 60 let nejen poplatní a věci neznalí žurnalisté, ale i oficiální kruhy. Po roce 2005 se již objevily objektivnější články, ale zlatý klín poznání vrazil do této tematiky až renomovaný ruský historik prof. V.M. Falin, DrSc., v článku Mystéria druhé fronty .


Wikileaks zveřejní další video: Hněv z Farahu


2010-04-12  (14:43)  |  Vojny
Zatímco se Obamova administrativa snaží vypořádat se s videem, na němž američtí vojáci v Bagdádu zabíjejí dva reportéry agentury Reuter´s a několik dalších Iráčanů, webová stránka Wikileaks.org oznámila, že v dohledné době zveřejní další video, které tentokrát bude ukazovat mnohem krvavější americký útok.


Wikileaks video uz je vonku!


2010-04-05  (18:03)  |  Vojny
Slubovane video od wikileaks o tom, ako usa vrazdia civilistov


Ďaľšie z vojen...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Hlasovanie o eurovale a (ne)čakané odhalenie.

Tak a o Eurovale sa zmienim ešte raz. Možno nie naposledy, ale všetkého veľa škodí. Teraz by som chcel len spomenúť charakter našich politikov pri hlasovaní všeobecne. Poďme na to: Hlasovanie o Eurovale nám odhalilo, že keď politikom (niektorým) na niečom extra záleží, tak sa dá hlasovať veľmi dlho, a samozrejme aj opakovane. Tzn., že je jedno či sa daná téma schváli, alebo nie. Lebo ak nie, môže sa hlasovať znovu. A keď by to zas nevyšlo, tak by sa hlasovalo zas. A tak dookola. Toto ale nepripomína demokraciu, ale diktatúru. A prečo sa vlastne hlasovalo? Išlo o to, aby sa navýšil Euroval, tzn. aby sme schválili viac finančných prostriedkov ktoré odídu z tohto štátu na splácanie dlhov/výdavkov iných. Nie konkrétne Grécka, ale pravdepodobne tam pôjde väčšina z týchto financií, lebo Grécko je hlbšie než je matematicky možné (USA samozrejme prekovávajú aj túto rovnicu :-) ).


Voliť nemá zmysel

Hranice a obranné zóny Spojených štátov európskych

Postoj západnej vedy k reinkarnácii

Príbeh o postojoch k Eurovalu pred voľbami 2010

Moslimskí imigranti vo Švajčiarsku: Chceme zmenu vlajky...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3849 s