20. Júl 2019
    
Jak to celé funguje - Dolezite.sk

Jak to celé funguje


  2010-03-08  (12:39)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Jak to celé funguje

V materiálně zaměřené společnosti, což byly dosud všechny na Zemi (pokud je mi známo), nebylo problém vytvořit systém, který by těm, co mají bohatství, umožňoval vládnout nad těmi, kteří bohatstvím neoplývají a dále je utlačovat a obírat. Posledním takovým systémem byl feudalismus, kde vládla šlechta s králem, doplňovaná církví, která udržovala lid v pokoře. U šlechty bylo právo vládnout děděno z jednoho pokolení na druhé, z otce na syna. Lidé museli pracovali pro šlechtu zcela zadarmo, byla to jejich povinnost.

Po několika staletích už lidé potřebovali jiný, o něco spravedlivější systém, který by odrážel jejich myšlení, názory a technický pokrok ve společnosti. Zrodily se první republiky, ve kterých byli lidé relativně svobodní a mohli si zvolit ty, kteří jim budou vládnout. Ti, které si lidé zvolili, měli většinou vyšší vzdělání, zastávali nějakou lepší pozici a měli dostatek peněz. Lidé pravděpodobně věřili, že takoví inteligentní a vzdělaní lidé jim budou vládnout nejlépe. To je samozřejmě nesmysl, protože inteligence a vzdělanost nemá vliv na charakter člověka.

Ve 20.století už přestalo být pro lidi přijatelné, aby jim vládli Ti, kteří mají hodně peněz (budu je nazývat Ti, co mají), protože bylo jasné, že nezískali peníze čestným způsobem, ale okradením ostatních. Proto se museli stáhnout do pozadí, stát se pro obyčejné lidi (ty budu nazývat Ti dole) neviditelnými. Místo sebe do vládnoucích pozic dosadili politiky (Ti nahoře), což byli lidé podobní jim samým s tím rozdílem, že jejich hlavním cílem není hrabání a hromadění peněz, ale možnost vládnout Těm dole a opájet se mocí. Ideální politik pro záměry Těch, co mají, je výrazná, silná a egoistická osobnost, s pocitem neomylnosti a nenahraditelnosti. Musí umět dobře mluvit a musí mít schopnost manipulovat s lidmi a změnit jejich názory podle své představy. Hezkým příkladem jsou dva naši nejmenovaní přední politici.

Po vytvoření tohoto matoucího a neprůhledného systému se Ti, co mají rozdělili (záměrně) na dvě skupiny. První, která okrádá Ty dole legálně, tj. podle platných zákonů (většinou přes státní rozpočet) a druhá, která okrádá Ty dole nelegálně, tj. způsoby, které zákon zakazuje. Obě skupiny jsou rovnocenné a kromě toho, že pro sebe hrabou peníze, dávají i část svých peněz, o které okradou ty dole, politickým stranám, aby i ony mohly financovat své aktivity, především vytvářet zdání politického boje. Předpokládám, že každá politická strana má "své" Ty, co mají, pro které platí, že čím více peněz své straně poskytnou, tím větší je šance, že strana vyhraje volby a bude vládnout (pokud je to v tu dobu možné). Pokud ano, vložené peníze se jim několikanásobně vrátí.

Jedno důležité pravidlo, které platí pro všechny "demokratické" státy, je to, které říká, po určitém čase se musí vládnoucí politikové nahradit jinými, nebo alespoň odejít do "opozice". To nastane ve chvíli, kdy Ti dole ve "svobodných" volbách o tom rozhodnou, protože se cítí nespokojení a okrádáni. Zvolí tedy jinou stranu, která byla v opozici a která slibovala, že vše změní a napraví. Pochopitelně se nic nezmění, systém zůstane stále stejný, pouze jim budou vládnout jiní Ti nahoře a okrádat je jiní Ti co mají. Takto se může vystřídat u moci několik stran za několik desítek let. V průběhu toho, jak se strany ve vládnutí střídají a zdiskreditovávají, dochází k obměně (výměně) politiků ve stranách, takže za několik let je zdiskreditovaná strana opět "nová" a důvěryhodná. Pokud je tempo střídání, nebo zdiskreditování stran příliš rychlé a nestačí dojít k "očistě" stran(y), a lidé už nevěří žádné existující, pak je vytvořena strana úplně nová s novými lidmi, u které je, za určitých podmínek, vysoká pravděpodobnost vítězství ve volbách. Tzv. očista strany spočívá ve výměně významných politiků za nové, případně uplynutím delšího času, kdy je strana v opozici, buduje si novou pověst a lidé pomalu zapomínají, jak vládla.

Ti dole – to jsou všichni lidé ve státě, kteří nejsou aktivní v politice, nepodnikají ve velkém, nebo nestojí úplně mimo společnost. Typickým příkladem by mohl být dělník, malý úředník, lékař, učitelka, či řidič. Nemají žádné politické cíle, jsou tak zaneprázdněni každodenním životem, prací a svými problémy že nemají čas ani sílu přemýšlet o společnosti, v níž žijí. Také jim chybí informace a celkový pohled, protože vidí vždy jen kousek systému, ten, který jim Ti nahoře a Ti, co mají, dovolí vidět. Pokud něco chtějí, tak zjednodušeně jenom to, aby měli méně problémů a více peněz, protože se domnívají, že potom budou šťastnější. Toho s úspěchem využívají ty strany, které jsou v opozici (pojmenuji je Ti uprostřed), které se snaží dostat Ty dole na svoji stranu předstíráním, že bojují za jejich práva. Neustále se je snaží přesvědčit, že Ti nahoře vládnou špatně a že oni by vládli lépe pro jejich větší blahobyt. Ti nahoře se naopak snaží Těm dole dokázat, že se mají čím dál tím lépe, protože pro ně dělají všechno možné i nemožné.

Ideálními občany pro politiky jsou Ti, kteří hodně pracují a málo přemýšlejí. Proto:

a) je podporována televize, která vysíláním primitivních pořadů a seriálů lidí otupuje a podporuje jejich konzumní a stereotypní typ života. Vysílá filmy, v nichž vždy vítězí zákon a "dobro", čímž záměrně manipulují lidi k tomu, aby poctivě a pořádně pracovali a nepáchali žádné protizákonné skutky, protože potom by byli vždy odhaleni a potrestáni. Páchání protizákonných skutků je vyhrazeno druhé části Těch, co mají – nazývanou mafie.

b) je povolena konzumace alkoholu, protože pomáhá lidem zapomenout na jejich problémy a šedivý svět, ve kterém žijí. Užívání tvrdších drog je zakázáno, protože spěje k rychlejší závislosti, zločinnosti a rychlejšímu konci života, což je z ekonomického hlediska nevýhodné.

c) je podporován sport, protože pomáhá vybíjet přebytečnou (a negativní) energii, která by se mohla jinak obrátit nežádoucím směrem.

d) vzdělání není příliš podporováno, protože chytřejší a vzdělanější lidé jsou pro systém nebezpeční. Na druhou stranu – míra vzdělanosti přímo ovlivňuje ekonomický růst, který je žádoucí. Proto je vzdělání zaměřeno hlavně ekonomicky – jako příprava na budoucí zaměstnání.

e) obecně je podporována jakákoliv neškodná zábava nebo činnost Těch dole, neboť platí, že pokud člověk něco dělá, nemá čas na přemýšlení o systému, ani snahu ho změnit.

Jak už bylo řečeno dříve, skupinou, která to všechno řídí a plánuje, je relativně malá skupina bohatých lidí – to jsou Ti, co mají. Někomu se může zdát, že politici jsou mocnější, ale nejsou, protože jsou stále závislí na penězích Těch, co mají. Ti, co mají, jsou ukryti ve vedení velkých společností a firem, které úplně, nebo zčásti vlastní stát (není to ale nutností) a přes ně tunelují státní rozpočet, viz. Jak je prováděno okrádání – další část.

Druhá část Těch, co mají, která je nazývána mafií, okrádá Ty dole způsoby, které zákon oficiálně zakazuje. Tato druhá část Těch, co mají, je ještě více skryta, protože kdyby se ukázalo, že strany jsou financovány i z těchto zdrojů, bylo by to pro Ty dole nepřijatelné, mimo jiné také proto, že jsou stále přesvědčováni, že mafie je něco špatného a je třeba ji zničit. To jsou pochopitelně jen slova, protože Těm nahoře i Těm, co mají, je jedno, jakým způsobem své peníze získají. Pokud jsou zde lidé, kteří chtějí věci a služby, které není možno oficiálně povolit, je třeba je jim prodat neoficiálně (drogy, zbraně, prostituce, obchod s lidmi, ...). Policie a ostatní složky moci potlačují jen ty, kteří toto provádějí v malém, čistě pro svůj osobní prospěch (tzv. "malé ryby"). "Velké ryby" se nechytají ani nezavírají, protože slouží systému, jsou jeho součástí a bylo by nesmyslné, kdyby politici ve spolupráci s ostatními složkami nechali zavřít ty, kteří je financují.

Vzhledem k tomu, že i mezi Těmi, co mají, existuje do určité míry rivalita a konkurence, není vše domluveno předem, ale plán se přizpůsobuje stavu společnosti (kterou lze ale také ovlivnit). Nejlépe jsou na tom Ti, kteří předpoví budoucí nálady ve společnosti a mají páky na to, aby tento stav ovlivnili. Pak mohou předpovědět vítěze voleb a přizpůsobit se podle toho. Ostatní Ti, co mají, jejichž strana volby nevyhraje, se alespoň pokusí dostat stranu do vlády, nebo jiným způsobem spoluvládnout (ČSSD+ODS) nebo následně (ČSSD+KDU-ČSL+US/SZ/atd.). V případě, že ani toto se jim nepovede, nezoufají, protože vědí, že na ně přijde řada později, až dojde k pravidelné výměně Těch nahoře a proto začnou plnit úlohu Těch uprostřed – opozice. Ještě je možnost, že někteří Ti, co mají, nemají "svou" stranu, ale jednoduše financují a spolupracují s tou stranou, která momentálně vládne.

Občané neboli Ti dole jsou státem, tj. Těmi nahoře a Těmi, co mají, okrádáni naprosto nehorázně a doslova "na každém kroku". Navíc o tom většinou ani neví, protože okrádání je maximálně skryto a občanům je vtloukáno do hlavy, že toto okrádání (daně) je nutností, bez které by nic nefungovalo. Vše začíná u vaší výplaty – řekněme, že Vaše (jste svobodný, mladý muž) hrubá mzda je 13000 Kč (pozn. to je samozřejmě poplatné roku vzniku textu). Na výplatu dostanete něco kolem 10100 Kč, zbytek, tj. asi 2900 jde do kapsy státu (říká se tomu daň, zdrav. a soc. pojištění). Zaměstnavatel za Vás státu zaplatí něco kolem 5600 Kč. To znamená, že ve skutečnosti jste si vydělali 13000+5600=18600 Kč, ale dostali jste jen 10100 Kč, což je asi 54% Vašeho výdělku. Zbytek, tj. zhruba 8500 Kč jde do státní pokladny. Pokud vyděláváte více, je tento poměr pro Vás ještě více nevýhodný.

Další okrádání nastává, pokud si za zbytek peněz chcete koupit nějaké zboží. Z ceny, kterou za něj zaplatíte, jde přímo do státní kasy 22%, u služeb 5%. Dále – zboží, které si koupíte, musí někdo vyrobit. Pokud je to zahraniční zboží, jeho cena se zvedá o clo, které se vybírá při převozu přes hranice. Pokud zboží vyrábí domácí výrobce, ten musí rovněž platit státu vysoké částky jednak za své vlastní zaměstnance a dále daň z příjmů právnických osob, která nyní činí 31 % ze zisku. Zboží se ke koncovému zákazníkovi dostane nejčastěji přes velkoobchod a maloobchod, které si musí k ceně rovněž přirazit nemalou částku, aby mohly platit zaměstnance a vysoké daně. Za některé zboží, např. za pohonné hmoty (tj. benzín), alkoholické nápoje či cigarety se platí další, tzv. spotřební daň, která cenu zvyšuje ještě více.

Pokud si vše spočítáte, vyjde Vám, že za Váš skutečný plat, tj. 18600 Kč, si koupíte zboží, jehož reálná cena je okolo 6000 Kč, tj. méně než 1/3 z výdělku. Tomu se říká geniálně skryté okrádání.

Další, spíše doplňkové daně, které občané platí, jsou: daň z úroků, z vlastnictví nemovitostí, z převodu či darování nemovitosti, z Vašich výher, ...atd – můžete si lehce zjistit na finančním úřadě.

Teď ještě zbývá vysvětlit, jak se dostanou peníze ze státního rozpočtu k Těm, co mají. Systém je jednoduchý: Rozpočet se rozdělí na jednotlivá ministerstva ministrům, kteří mají rozplánováno, co se za ty peníze koupí nebo udělá, včetně toho, přes koho to půjde (přes ty, kteří financují vládnoucí stranu). Peníze se pak rozdělují dál a dál menším a menším firmám, až na konci se za zbytek vykoná to, co bylo oficiálně naplánováno. Každá z firem v tomto řetězci si z peněz vezme "provizi", na čemž není nic zas tak špatného, kromě toho, že firmy v řetězci jsou spojeny s vládnoucí stranou. Nutno dodat, že tento postup se vyplácí jen u velkých, několikamiliónových zakázek. Takovýto postup je prakticky nezničitelný, protože všichni drží při sobě, protože z toho mají prospěch. Firma, která by se takto odmítla chovat, zkrachuje, protože ji nikdo nedá žádnou zakázku. Toto se dělo a děje i v obrovském měřítku, např. při prodeji státních podniků (např. Telecom, Třinecké železárny, dálnice, ... a další) a není to případ jen ČR, ale i jiných postkomunistických zemí a v menší míře i vyspělých demokratických států.

Geniálním okrádajícím prostředkem rozpočtu je tzv revitalizace, neboli "záchrana" klíčových státních či polostátních podniků, kterou vymyslela ČSSD. Jde o to, že tyto podniky řídí Ti, co mají a předstírají, že podnik je na mizině, což je sice pravda, ale neřeknou už, kam z něj odtékají peníze. Vláda (vědoma si, co se s penězi stane) prohlásí, že tyto podniky je třeba "zachránit" a napumpuje do nich pár miliard z rozpočtu. Tyto peníze si rozeberou (samozřejmě dle zákonů) vedoucí ředitelé a manažeři skrze své vlastní firmy, které jsou na podnik napojené. Je to geniální v tom, že peníze jdou do podniků zcela automaticky, není třeba vypisovat žádná složitá výběrová řízení, ani nikomu zdůvodňovat, kam a proč peníze půjdou. Při přemýšlení o těchto praktikách je třeba mít neustále na paměti, že politici jsou jen nastrčené figurky (Ti nahoře) na velké šachovnici (Těch co mají), jinak dojdete k chybným závěrům.

Část peněz, které lidé vydělali a neutratili, si většinou schovají na "horší časy". Udělají to, jak byli zvyklí z dřívějšího režimu, v bance. Neuvědomili si ovšem, že některé banky, které vznikly, nejsou zdaleka tak bezpečné jako ostatní, velké, vlastněné státem, protože je založili mafiáni nového typu, kterým je úplně jedno, kolik lidí okradou. Lidé tedy uložili do těchto bank své peníze, protože se nechali zlákat nabízeným vyšším úrokem a "leskem" banky. Tyto peníze banka použila na úvěry firmám, které byly propojené s jejími vedoucími představiteli a ti zase s politiky, případně za zajištění úvěru dostali ti, kteří ho zajistili, "odměnu". U některých, hlavně velkých úvěrů (přesné číslo neexistuje) se již dopředu počítalo s tím, že firmy (jejich majitelé) tyto peníze nikdy nevrátí. Banka potom musela, dle plánu, zkrachovat a lidé o část nebo o všechny peníze přišli. V poslední době se ukázalo, že tzv. "špatnými úvěry" netrpí jen menší banky, ale i ty největší, což je možno brát jako důkaz, že i je řídí Ti, co mají. Objem těchto úvěrů je hrozivý, ale ke krachu takové banky nedojde, protože by se to dotklo obrovského počtu lidí, kterým by mohla dojít trpělivost. Proto bylo vymyšleno lepší řešení – byla vytvořena Konsolidační banka, úvěry se do ní převedly a všichni občané je budou splácet mnoho desítek let ze svých, stále rostoucích daní. Už nyní je jasné, že za několik (desítek) let nebudou peníze ani na důchody, natož na splácení dluhů, což političtí představitelé řeší dalším, ještě větším zadlužováním budoucích generací, doufajíc v to, že ekonomika země a HDP půjdou nahoru.

Demokracie versus totalitní systémy

Totalitní systémy jsou takové systémy, kde jednotlivec (diktátor) nebo malá skupina vládne všem ostatním a pomocí strachu, ideologie a represí udržuje Ty dole v poslušnosti.

V dřívějších dobách totalitní systémy často končily revolucí, protože nashromážděná energie utlačovaných lidí musela "vybuchnout" a smést ty, kteří je utlačovali. Demokratické systémy jsou dokonalejší o to, že energie utlačovaných lidí nemůže vybuchnout, protože nemá žádný cíl, protože utlačovatelé jsou skrytí a lidé se domnívají, že mají možnost volby, že si ve volbách mohou určit, kdo a jak jim bude vládnou. Nejhorší stav, jaký může nastat, je totální apatie, ignorace státu i voleb. Shromažďovaná negativní energie se ale musí někde vybíjet. U silných jedinců se vybíjí různými násilnými projevy ve společnosti nebo ve sportu, u slabších podporuje deprese a nepřirozené duševní stavy.

Socialismus je (byl) kombinací obou – spojil diktaturu a chytrost demokracie. Jak? Na počátku, jako obvykle se prezentoval jako systém, kde si lidé budou rovnější, každý bude mít stejně, nebudou chudí ani bohatí. Při pohledu zvenčí skutečně vypadal jako dokonalejší a lepší systém pro všechny lidi, měl spoustu kladných vlastností, ale zevnitř to byla totalitní vláda hrstky lidí nad zbytkem. U moci se Ti nahoře udržovali vládou pevné ruky a pomocí strachu. Dalším jejich pomocníkem byla ideologie, která se obecně hůře napadá než konkrétní lidé, nehledě na to, že ideologie to byla hezká. V socialismu neexistovala skupina Těch uprostřed, tj. opozice, a Ti nahoře byli víceméně totožní s Těmi, co mají. Protože nedocházelo k výměně Těch nahoře (nebylo s kým), stav společnosti se neustále zhoršoval a při pokračování by se společnost rozložila sama zevnitř. Proto Ti nahoře rozhodli o přeměně společnosti na demokratickou, přičemž většina Těch nahoře mohla zůstat ve svých funkcích (tzv. převlékači kabátů) nebo se z nich stali Ti, co mají. Pochopitelně, že Ti dole nesměli mít o tom ani zdání, protože tím by byl zmařen cíl, pro který se změna dělala a sice dodat Těm dole novou naději, pocit svobody a víru v budoucnost. Je pravděpodobné, že tento přechod pomáhaly naplánovat tajné služby jako byla KGB, STB, Stasi, atd... (viz odkaz č.1) Těm, co mají je lhostejné, jaký je politický systém, jednoduše podpoří takový, který jim umožní hrabat peníze a žít "na vysoké noze".

Při srovnání demokracie versus socialismus vychází jako dokonalejší systém demokracie, protože v ní jsou Ti dole více motivovaní, mají pocit svobody a pocit, že si mohou řídit svůj život. Do určité míry tomu tak skutečně je. Naopak v socialismu, po počátečním nadšení Těch dole, se situace začne více a více zhoršovat. Schází motivace lidí k větším výkonům, podniky nemají konkurenci a nemusí se snažit o efektivnější výrobu, rozmáhá se rozkrádání a korupce. Ekonomika se zhoršuje, je nedostatek některých věcí, což se nevyhovuje Těm dole ani Těm nahoře.

Při komplexním pohledu, socialismus byl jen způsob, jakým se chtěli Ti nahoře udržet u moci (ke které se dostali nestandardním způsobem) co nejdéle.

Obecně všechny demokracie jsou prohnilé v tom, že strany a politici na sebe vzájemně ví kompromitující věci a tak se udržují v šachu a ve hře bez možnosti dělat nějaké zásadní změny. Občas vyplave na povrch nějaká větší aféra (Šrejbr, Bamberk, Olovo, v Německu Kohl, ...), ale to je zásluha především zvědavých novinářů a skutečně nezávislých médií. Většinu médií a novin ale vlastní Ti, co mají, což znamená, že se dočtete jen to, co oni dovolí. Na druhou stranu – o něčem zajímavém je třeba psát, aby lidé noviny kupovali a četli je. Úplnou pravdu a principy, na kterých systém funguje, se z nich stejně nedozví. Politici jsou spokojení, protože mají o čem debatovat, Ti dole jsou spokojení, protože mají co číst a na co se dívat a Ti, co mají jsou také spokojeni, protože vše funguje tak, jak bylo naplánováno.

 • Na světě musí vždy vládnout menšina většině. Stav, kdy by všichni vládli všem, není možný, protože je to prakticky totožné s tím, že nikdo nevládne nikomu a taky proto, že by se nikdy nedomluvili, což by nutně vedlo k degeneraci.
 • Lidé nemohou mít nikdy stejně, nemohou si být nikdy rovni, protože se od sebe příliš a v mnohém liší (od nerovných podmínek narození, přes možnosti vzdělání a uplatnění ve společnosti až k míře a orientaci vlastního úsilí a důsledkům z toho zákonitě plynoucím).
 • Vládnoucí menšina vždy okrádala a utiskovala podrobenou většinu
 • Platí, že po určitém čase se vždy musí vládnoucí strany vystřídat s těmi, kteří momentálně nevládnou.
 • Ať je systém jakýkoliv, Ti dole musí mít motivaci a víru, jinak budou pracovat stále hůře a hůře.
 • Politika je dobrý byznys. Ti, kteří mají moc, ji mohou vyměnit za peníze. Ti, kteří mají peníze, je mohou vyměnit za moc.
 • Už nyní je jasné, že za několik let nebude ani na důchody, natož na splácení rozkradených stovek miliard.
 • Z ekonomického hlediska je nejlépe udržovat obyvatele ani spokojené, ani nespokojené, ale něco mezi tím. Kdyby byli spokojení, tak nebudou cítit potřebu pracovat a tím udržovat v chodu ekonomiku a celý státní kolos. Kdyby byli trvale nespokojení, tak začnou štěstí hledat jinde nebo se v horším případě začnou bouřit. Proto strana, která momentálně vládne, přesvědčuje lidi, že se mají stále lépe. Opozice jim říká pravý opak, aby si s nimi mohla po čase vyměnit místo.
 • Ti nahoře udržují lidi ve víře, že čím více budou pracovat, tím více budou mít peněz, majetku a dalších věcí a tím více budou spokojení. Skutečné spokojenosti samozřejmě nedosáhnou, ale nebudou vědět proč. Proto je v materialistické společnosti oblíbené namlouvat lidem, že když mají to či ono, tak prostě musejí být spokojenější a šťastnější. Lidé tomu často uvěří, ale vnitřní spokojenosti nedosáhnou, nicméně sami sebe přesvědčují, že by měli. To u nich vyvolává rozpory a může přispívat i k duševním poruchám.
 • Dalším prostředkem manipulace je vytvářet v lidech víru v lepší budoucnost. Lidé pak pracují proto, že si slibují, že až dosáhnou toho či onoho, až budou mít např. byt, auto, atd..., budou spokojenější. Vždycky, když je lidem slibována lepší budoucnost, je to podvod, který je má přimět udělat to, co chce ten, kdo lepší budoucnost slibuje. Tento trik byl hojně používán komunisty, dnes jej můžete nalézt (více, či méně skrytý) třeba v každé reklamě na nějaké zboží.
 • Dokud si člověk neuvědomí, že v majetku a ve vnějším světě štěstí neleží, nemá šanci tento smutný koloběh přerušit.
 • V Orwellově románu 1984 se přebytečné bohatství vyprodukované lidmi utrácelo pomocí permanentní války. V nynějších společnostech vezme lidem přebytečné bohatství stát, za kterým stojí několik desítek multimilionářských rodin.

Závěr:

Můžete si položit otázku, "proč by to tak všechno mělo být?" Tato otázka se v případě Těch, co mají, nedá použít. U nich je správná otázka "proč by to tak nemělo být?", protože platí, že mám-li moc něco učinit, co považuji pro sebe za prospěšné a to oni mají, tak to také učiním. Mimo to, systém nevznikl za rok, ani za 5 let, ale dospělo se k němu postupně během několika desetiletí (století). Bylo by bláhové, myslet si, že systém demokracie je dokonalý, že už na něm nelze nic "vylepšit". Až lidé více vyspějí a systém prokouknou, bude vytvořen jiný, ještě rafinovanější (ale zase o něco spravedlivější) z důvodů popsaných v části "Jak to funguje", v prvním odstavci.

Kdybych měl odhadnout, jaké vlastnosti bude mít další systém, tak by to byly tyhle (optimistická varianta): Lidé se budou o politiku více zajímat, budou mít možnost ovlivňovat více věcí a podílet se na důležitých rozhodnutích. Technicky nebude problém získat názor všech lidí na nějakou otázku. Lidé si budou vládnout více sami, volených zástupců bude méně a budou se řídit požadavky svých voličů, ke kterým budou mít bližší vztah a budou se jim "zodpovídat". Doufejme však, že se neprosadí následující alternativa (pesimistická varianta): Ti co mají, společně s těmi nahoře nebudou schopni nadále udržovat stávající stav světa a společnosti v provozuschopném stavu (zejména v důsledku vlivu vývoje globálních podmínek – ozónová díra, oteplování planety, vyčerpání přírodních zdrojů ropy a plynu, nárůst populace, národní a skupinové opozice, ...) a tak postupně začnou "zpřísňovat" životní okolnosti těm dole (opět pokud možno skrytě a bez masové opozice tj. argumentačně převráceně (mediálně) kdy toto zpřísňování bude lidem zdůvodňováno jako něco co je v jejich zájmu a pro jejich dobro – např. boj proti terorismu a jiným "globálním" hrozbám všeho druhu – jichž jsou však většinou přímými původci !). Stále víc tak lidé – ale pouze ti dole – budou přicházet o svá, dlouhá staletí vybojovávána, občanská práva, soukromí, rozsah svobodného rozhodování a volný čas a naopak budou mít opět víc povinností, úkolů a omezování všeho druhu. (Ti co mají spolu s těmi nahoře tak bez problémů vystěhují půlku Prahy a zastaví v ní téměř celý občanský provoz, nikoho nepustí ani do ČR ani ven z jeho vlastní země jenom proto, aby v Praze mohli nerušeně, okázale a bezostyšně hodovat – SUMMIT NATO 21.-22.2002 v Praze) A jen doufejme, že tohle zpřísňování neskončí povinnými zpověďmi, kdy docházka bude automaticky evidována počítači Velkého bratra, monitorujícími Vaši návštěvu mj. na náboženských obřadech (společenských akcích) pomocí čipů, dobrovolně implementovaných v tělech všech těch dole. Doufejme, že nejžádanějším zbožím se nestanou atraktivně balené odpustky (hlášení), vyráběné těmi co mají a distribuované těmi nahoře všem těm dole, těm, kteří na ty co mají a na ty nahoře dobrovolně pracují, navíc sami sebe špiclují a to vše bez toho, aby si tuto situaci jasně a strukturovaně uvědomovali. Doufejme nebo udělejme něco pro to, aby se tato alternativa nenaplnila?

Poslední otázka by mohla znít: P R O Č? Odpověď je jednoduchá a stejná, jako v doslovu Orwellova románu 1984: Protože peníze, moc a majetek jsou pro většinu lidí neodolatelným lákadlem. Až toto přestane platit, systém se sám rozpadne, nebude mít základ, na kterém by mohl stát.

Nicméně i zde existuje alternativní odpověď na toto "poslední" PROČ. Ale to už je na další úvahu. Odpověď totiž už tak jednoduchá není a je skrývána žárlivěji než cokoliv jiného. Proč? Protože i Ti co mají, mají svoji vrchnost – chcete-li "BOHY". kterým slouží. A nad povahou těchto bohů se zamyslíme někdy příště. Říkejme jim buď tradičně – bohové a nebo poněkud moderněji – Ti co chtějí.

V případě, že je výše popsaná hypotéza správná, by poslední otázka měla raději znít: CO S TÍM? Jaká je nejsprávnější strategie těch dole, kteří si svoji situaci uvědomí? Jaké mají vůbec možnosti něco s tím dělat? A je vůbec na místě, něco s tím dělat? K těmto odpovědím však musíme mít k dispozici lepší hypotézu o povaze Těch co chtějí (bohů), než kterou máme k dispozici doposud.

http://www.zvedavec.org/komentare/2008/10/2821-jak-to-cele-funguje.htm
sxg
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
xxx   |   ip:95.103.16   |   2010-03-08  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Úplne som tam zbadal SDKU(Radičová), SaS a Smer.


lant   |   ip:188.75.18   |   2010-03-08  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mozna mimo misu, ale muj nazor na spolecnost:

Nemely bychom se snazit stavet pyramidovy styl spolecnosti a vse centralizovat, ale spis stavet sobestacne komunity, volne spojeni vesnic, mest, kdy kazda tahle samostatna jednotka bude mit sveho "vudce" voleneho primou volbou a bude materialne a potravinove sobestacna. Centralizace vse odcizuje, pri selhani jedne casti selze cely system, jeden hlupak znici, ovladne velkou cast spolecnosti. Kdezto pri samostatnych jednotkach se temer nic nedeje.

Tyhle casti by spolu volne obchodovali, spolupracovali jako dosud, platilo by vseobecne pravo. A v kazde vesnici/ samospravne jednotce by platili dalsi vlastni pravidla.

To co se deje ted je uplny opak, staty na sobe navzajem hrozne zavisi, nici se potravinova sobestacnost statu, kdy vse ovlada tzv trh, ktery zase manipulacne ovlada ten co ma nejvic penez... Konecny stav si kazdy dokaze predstavit.

Rozdil mezi tzv. pyramidovou a tzv. holografickou spolecnosti (viz Alex Collier), mozna by to tu mohl nekdo povolanejsi lip rozvist. Jen jsem chtel nadhodit tuhle myslenku.


xxx   |   ip:217.12.49   |   2010-03-08  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobry clanok!!!!!

xxx hore najdi si inu skratku ako xxx


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-03-08  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lant: on problem by mozno bol v tom, ze potom by sa mohli niektore spolocenstva rozhodnut nespolupracovat, ci dokonca zacat viest vojnu. Myslim ale ze decentralizacia ako taka nie je zly napad, len by som tu centralu uplne nerusil, len jej nechal ovela, ovela mensie prava.


numlock   |   ip:89.173.15   |   2010-03-08  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlas s clankom,

lant: tiez by som to tak chcel...


lant   |   ip:188.75.18   |   2010-03-08  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taky bych centralu nerusil, ta by mela spis ale vyjadrovat nazory celku, nez ze by mela celek ovladat. Nechat rozhodovani na lidech, tzn v nizsich patrech.


lant   |   ip:188.75.18   |   2010-03-08  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teda ne v patrech, ale meritku, kdyz mluvim o holograficke spolecnosti


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-08  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor článku musel spáliť hodne intelektu, aby spísal výhody a nevýhody demokracie. Ale čo keď je to tak, že Boh chcel aby si ľudia hľadali, vytvárali a užili každý spôsob demokracie. Dnes keď je jasné, že demokracia končí s dychom,a nič iné ako vojna ju nečaká,pretože to je konečný spôsob riešenia vecí "politicky" t.j. ovládať ľudí klamstvom. Predstavme si ,že v tom najťažšom okamžiku, keď ľudia nebudú poznať východisko, zasiahne Boh a ustanoví svoju teokratickú nebeskú vládu. Predstavme si výhody takej nebeskej vlády. Neexistovala by korupcia, pretože ona vláda by bola nepodplatiteľná. Veď kto by už mohol niekoho v nebi podplatiť a ako? Keďže by bola celosvetová, neboli by potrebné všetky armády sveta s ich výzbrojou. Keďže by z nebies dozerala na chod života, bola by schopná odhaliť každý priestupok hneď na začiatku, nepotrebovali by sme políciu,štátnu ani mestské, SBSky a všetky lokálne strážne služby. Táto nebeská vláda by mala tie najvyššie kompetencie, t,j, zmieriť ľudí s Bohom a vyliečiť ich zo základného defektu ich charakteru - nedokonalosti. Čím by odstránila všetky choroby, starnutie a smrť. Ľudia by sa venovali Bohu milej činnosti, celosvetovému programu premeny zeme na raj. Mali by uspokojivú prácu, starali by sa o zem, sadili by stromy, stavali domy a naučili by sa žiť medzi sebou v mieri, bez ohľadu na farbu pleti, jazyk a národnosť. Konečne by každý žil dôstojne a spokojne. Zdá sa vám to iba ako sen? Nie. Je to pôvodný Boží zámer so zemou, ktorý bol odložený a ku ktorému sa pokorne ľudstvo vráti, pretože už iná alternatíva nebude existovať. Všetky už ľudia vyskúšali a priniesli im len utrpenie, žiaľ a poníženie.Štát ako organizované násilie spoločne s demokraciou skončia a nenájde sa pre nich na veky miesto na zemi.


Toudy   |   ip:188.123.9   |   2010-03-08  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak
Vsetky vojny boli a su o suroviny a nerastne zdroje. Preto musime ekonomiky stavat na surovinach a zdrojoch, ktore su obnovitelne aby k vojnam nedochadzalo. Taketo ekonomiky budu zarovet v symbioze s prirodou, ekologiou a dlhodobo udrzatene. Musime taktiez pochopit, ze exponencialny rast cohokolvek je neudrzatelny a skonci skaredo. Mame len jednu planetu s ktorou musime vystacit a tomuto zakonu sa podriadit. Musime obmedzit rast populacie, zamerat sa na kvalitu, nie na kvantitu. Bud sa dohodneme,alebo sa budeme klbcit je to na nas :)


Lu   |   ip:91.127.16   |   2010-03-08  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.blisty.cz/2010/3/8/art51504.html


eM   |   ip:78.99.50.   |   2010-03-08  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi pekná analýza súčasného stavu. Rozhodne som za decentralizáciu, usporiadanie spoločnosti podobne ako zmienil lant. Je potom otázna potreba štátu. Štátna "moc" by mohla zostať naozaj v rovine reprezentačnej a nie riadiacej.
Krovak:
To video pod článkom osvetľuje rozdiely medzi formami usporiadania spoločnosti. Je jasné, že je pôvodom z USA, kde obhajuje pôvodnú ústavu. To je v pohode, len očierňuje anarchizmus, ktorý je práve v amerike stotožňovaný s terorizmom. Ak si každý jednotlivec uvedomí, že nieje možná nadvláda človeka nad iným človekom, či už po mocenskej, alebo morálno-duchovnej stránke, nevidím zmysel napádania.

POSTUPNE BY SME MALI PREJSŤ OD KONKURENCIE KU SYNERGII...

Ucitel:
Ako môžte vedieť, čo chce Boh? Stále budeme mať len domnienky, ale nikdy fakty. A na základe domnienok obhajovať súčasný stav je krátkozraké...


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-08  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eM,keď si niekto niečo myslí, ešte to nevie. Mýliť si dojmami s pojmami vedie ku katastrofe. Ale ak si dáš tú námahu a prečítaš si Bibliu a získaš pomocou dôkazov ktoré poskytuje /inšpirácia, pravdivosť, poctivosť, proroctvá, rady a vedenie/ dôveru k Bohu, hraničiacu s istotou, že ťa Boh nikdy nesklame. Jeho sľuby sa určite splnia. Celá Biblia je vystavaná na prvom proroctve zaznamenanom 1. Mojžišovej 3:15, ktoré potom Boh doplnil ďalšími vyše tristo proroctvami, aby sme mu mohli dôverovať, že od pôvodného zámeru, aby ľudia opäť žili v raji neupustil. Dovolil len buričom, nech dokážu, že sú schopní vybudovať bezpečný a spravodlivý svet bez neho. Nedokázali to. Tak Boh bude oprávnený zakročiť v čase, keď sa im to bude zdať najmenej pravdepodobné. Urobí to v prospech tých, ktorí mu dôverovali, a ktorí si taký život prajú, pre aký sme stvorení. Pre mňa proroctvá Biblie nie sú domnienky ale Božie výroky, ktoré sú dokázané a overené, že sú pravdivé. 99,99% obsahu Biblie sa už splnilo, prečo by som mal pochybovať, že sa nesplní to 0,01%?


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-03-08  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak chcete piramídu otočiť naopak a viacej rozhodovať o rozpočte našej vlády tu je CESTA http://dolezite.sk/Zakladny_prijem_pre_vsetkych_video.html


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-03-08  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tiež mi článok pripomenul SaS a JaT :D


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-08  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Většinu médií a novin ale vlastní Ti, co mají, což znamená, že se dočtete jen to, co oni dovolí."

To je ta spravna vsetkovysvetlujuca veta.
Kto vlastne sponzoruje dolezite.sk?
slovenski robotnici?

Jedneho dna sa vsetci paraziti preberu. Pride den, ked zase bude treba makat, aby clovek prezil. A bude zase klud.

la   |   ip:87.244.19   |   2010-03-09  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v tomto clanku je kus pravvdy ale i kus zavadzania,zaciatok ma potesil ale uz ku koncu bolo jasne za koho autor kope


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-09  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg,

a ty to odkial vies, ze su robene zadarmo?

odrazam sa od jednoduchosti, ze na vsetko treba peniaze.
je totiz tazke uverit tomu, ze ti co maju, nechaju internet bez povsimnutia. najma, ked je utociskom prave mladych ludi, ktori su jedinou hybnou silou v populacii.
konkretne tato stranka je plna paradoxov. v mnohych clankoch je sireni strach, beznadej a demonstrovana nekonecna sila systemu, ktory nie je mozne nijakym sposobom porazit. na to, ze system su len ludia, tak je jeho neporazitelnost cistou teoriou.


eM   |   ip:91.127.16   |   2010-03-09  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klinec:

4 stranky, ktore uvadza sxg poznam aj osobne. Stretol som sa s tvorcami min. raz a viem, ze nemaju poniaze od nijakej strany, robia to, pretoze citia potrebu to robit. Ak si vsimnes, tak polovica stranok je riesena ako blog, ktory je zadara...

s nihilizmom sa daleko nedostanes...


Toudy   |   ip:84.47.116   |   2010-03-09  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eM
Plny suhlas!!


klinec   |   ip:85.216.14   |   2010-03-10  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eM,

nazyvat ma nihilistom je dost povrchne.
tento svet stoji na prirodnych zakonoch. k nim patria napr. tie fyzikalne, podla ktorych su veci bipolarne. ak by vladca tento fakt ignoroval, jeho moc by sa velmi rychlo skoncila.
preto je aj jeho vlada bipolarna. na jednej strane su masmedia, ktore siria istu mienku masovo a na strane druhej su "tajne" media, ktore siria "antimineku" len medzi "zasvatenymi".
v jednom mas pravdu. tak ako v prirode existuje vzdy nahodny prvok, co je vlastne dokazom toho, ze tento svet mysli, lebo vie v danom okamihu robit veci aj inak, tak je tomu aj u ludi.
verim teda, ze existuju aj ludia, ktori to robia len tak. tento server vsak povazujem za druhy pol vlady. dovody som uz spomenul.DrHUjer   |   ip:213.160.1   |   2010-03-11  (07:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lant, sebestačné komunity by boli oklieštené znížením materiálneho blahobytu, do ktorého sa dnešným luďom nechce. Sebestačnosť všetkých komunít v potravinovom kontexte je nemožná. Nie všetci sa môžu venovať pestovaniu potravín...potom príde na radu výmena tovaru medzi ľudmi, tam nastane potreba nejakého kurzu čo za koľko, lebo niektorí ludia sa budú venovať činnostiam, ktoré potrebuješ možno raz za život ( neurochirurgický zákrok ), a nemôžu sa venovať iným činnostiam, ktoré oni potrebujú trebárs každý deň ( jedlo, doprava, energia ) Tu nastane nezhoda v pomere cena - úžitok, potreba ukladania hodnoty vo forme niečoho ( peniaze v banke ) a začína centralizácia...


Kiwo   |   ip:87.244.20   |   2010-03-13  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Politika je mafia najväčšieho rangu.Peniaze,korupcia sú chápadla ,ktoré využívajú politici.A mafia je len útvar vedľa SIS./všetko zlé musia na niekoho hodiť/,ale najdú pachateľa a zakryjú oči nám občanom.Volme naďalej šéfov ,ktorý šefujú aj mafií.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vladimír Putin: USA sú parazitom globálnej ekonomiky

"Kto kontroluje potraviny ovláda ľudí, kto kontroluje energiu môže ovládať celé kontinenty, kto kontroluje peniaze, môže ovládať svet." Henry Kissinger


Tajná historie Monsanta: Agent Orange a mrzačení nevinn...

Dopis, který byl zaslán UBS aneb Jak to chodí u Policie...

Člověk a jeho vyhlídky

Diškancovmu kempu pre bezdomovcov hrozí zánik

Bermudský trojuholník - vyriešená záhada

Archív

Aj OĽaNO sklamalo.

Aj OĽaNO sklamalo. Až by obyvateľstvo – voliči všetkých krajín sveta mali právo si vytvoriť volebný zákon bez účasti politických strán a mohli si voliť len osobnosti zo svojich obci či miest, krajov do parlamentu a mali pravo kontrolovať svojho voleného zástupcu a taktiež ho pri klamstve či korupcii odvolať, tak by vo svete neboli vojny, nebola chudoba, neboli protesty a demonštrácie a perfektne by fungovala aj trhová ekonomika k spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Nebolo by tu integračného a globalizačného procesu v tej podobe, ktorú poznáme až dnes. Takže systém až príliš vyhovuje veľkokapitálu korumpovať politické stranícke záujmové skupiny, ktoré väčšine ničia život na čo nemajú právo. Zmenou volebného zákona by sa dlhodobo neudržal žiadny zástupca ľudu pri možnosti zastupovať svojich voličov, ale cez politické stranícke záujmové skupiny sa do parlamentu dostanú nečestný občania v každej krajine sveta, ba dokonca sa majú možnosť aj dlhodobo udržať u verejnej moci, keď ich voliči nikdy nemôžu za klamstva a podvody z postu ústavného činiteľa odvolať a potrestať, vid rôznych politikov politických trvalých karieristov v každej krajine sveta s výnimkou Švajčiarska a Islandu. Takže keď už tým politickým stranám už dnes nedôveruje až 40 percent obyvateľstva, tak sa pripojme k ním a zväčšime nespokojnú väčšinu, ktorú politici z politických strán majú len vďaka strachu 30 percent obyvateľstva z pravice. Už dnes by ich systém sa zrútil ako domček z kariet, keby neovládali vlastníkov a redaktorov z médií hlavného prúdu či politický verejnoprávne média, ktoré manipulujú obyvateľstvo žijúce v strachu z pravice v prospech ich systému prichádzať k slobodným voľbám, ktorí si vytvorili pre seba čiže pre 30 % obyvateľstva každej krajiny vo svete. Prečo zabránili obyvateľstvu politické strany vo svete vytvoriť si občianske Ústavy a občiansky volebný zákon? Odpoveď na tuto otázku som už dal v predchádzajúcich slovách, takže aj OĽaNO s týmto nechce pohnúť do predu a vyhovuje mu v plnej miere súčasný volebný zákon..


Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Počátek občanských nepokojů v USA?

Alternatíva priamej demokracie

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3545 s