16. Júl 2019
    
Jak to vlastně s tím Řeckem je? - Dolezite.sk

Jak to vlastně s tím Řeckem je?


  2010-03-07  (17:28)  |  Európa
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Jak to vlastně s tím Řeckem je?

Dne 24. února 2010 byla v Řecku generální stávka, která měla nebývalý úspěch. Mně osobně přihrála trochu času podělit se s vámi o některé zajímavé údaje z řecké politicko-hospodářské sféry.

Od 23. února jsou v Aténách představitelé EU, aby prošetřili, jak nakládáme s majetkem a jak je možné, že už v Řecku není co ukrást. Vláda pravděpodobně přijme ta nejtvrdší opatření, aby z »poddaných« občanů vyždímala i ten poslední grošík (připravovaná vládní opatření budou zveřejněna v týdnu mezi 1. - 5. březnem). Pokud se vládě nepodaří nashromáždit výpalné pro bratry z Bruselu, bude se muset potupně podřídit správě vzorných Evropy, kde mají lidi na to, aby jim neunikl ani pěťák. Koneckonců, kdo umí, umí a je třeba jej náležitě odměnit. Než budete pokračovat ve čtení, napište do následujícího políčka výšku svého platu, důchodu nebo podpory v nezaměstnanosti: ......... Údaj uveďte raději v korunách, aby toho na vás nebylo příliš.

Barroso nestrádá

Takže např. předseda Evropské Rady Barroso pobírá roční plat 355 000 euro. To je bratru bezmála devět milionů kaček. Do této částky nejsou započítávány příspěvky na bydlení, dopravu a další. Poznamenejme, že jen za rok 2009 procestoval 720 000 eur. Po skončení mandátu má zajištěnou doživotní rentu 62 000 eur ročně.

Předseda EU a předseda Rady Evropy mají zajištěných dalších 200 000 eur ročně po tři roky poté, co jim skončí mandát, aby se nevrátili do civilního života jako trhani. Místopředsedové EU dostávají 300 000 eur ročně. Evropští radní dostávají 240 000 eur ročně, mají nárok na 36 000 eur výdajů na bydlení, 7300 eur na diety, plně kryté cestovné. Dostávají také jednorázových 40 000 eur na tzv. zabydlení. Evropská rada utratila čtyři miliony eur za diety, dárky, recepce a cestovné.

Další, kdo na nás výhružně zvedá vyžraný prstík, je Centrální evropská banka. Předseda této instituce Jean-Claude Trichet na základě údajů z roku 2007 má roční plat vyměřený na 345 000 eur. Zvlášť dostává příspěvek na bydlení. Místopředsedové pobírají 269 000 eur ročně + další kryté výdaje. Šest členů týmu vedení ECB vyčerpalo v roce 2009 1,6 milionů eur jenom na své výplaty.

Ani Mezinárodní měnový fond není stranou mentorování a vyhrožování. Současný předseda MMF, socialista Dominic Stross, má roční plat 421 000 dolarů. Zároveň má nárok na příspěvek ve výši 75 000 dolarů a všechny veškeré osobní výdaje má plně hrazeny. Součástí jeho pracovní smlouvy je také služebnictvo od řidiče po kuchaře.

Zazobaní TV pokrytci

Ale ani naši domácí borci nepokulhávají za cizinou: Plat ředitele Elektrických rozvodů je 300 000 eur ročně a Telekomunikací dokonce 580 000 eur. Průměrný plat televizních novinářů, kteří přesvědčivě hlásají, jak se uskrovnit ve jménu zachování národní suverenity, se pohybuje kolem 200 000 eur ročně. Podle nich je kapitalistická krize jakýmsi nevysvětlitelným fenoménem, jehož překonání záleží na tom, jak rychle přispějeme na zvrácení jejího průběhu. A pak se všechno spravedlivě rozdělí. Nestydí se uvádět zavádějící či lživé informace a doufají, že jim na to lidé budou donekonečna skákat, jejich chlebodárci budou spokojení a sami si budou pakovat kapsy.

Hlavním sloganem uvnitř i vně Řecka je, že země je na mizině, že nemá peníze, že je s Řeckem amen. Uveďme si pár údajů osvětlujících opravdový stav potenciálu země a černých děr, kde finance mizí. V roce 1990 byl HDP 38 miliard eur. V roce 2009 208 miliard. Vzrostl tedy více než pětkrát.

V roce 1990 - na základě údajů finančního kolosu firmy ICAP - zisky soukromých podniků (akciových společností a s. r. o.) dosáhly 575 milionů eur. V roce 2007 vystoupily na 16 miliard eur. Zvýšily se 28krát. V roce 1990 tvořily zisky soukromých podniků 1,5 % HDP. V roce 2007 7,7 %. To znamená, že se zvýšily pětkrát ve srovnání s nárůstem HDP.

Kterak se vykořisťuje

V roce 1990 byla minimální mzda nekvalifikovaného dělníka 15 eur denně. V roce 2007 necelých 30 eur... Jinými slovy: v období necelých dvou desítek let, kdy řečtí pracující svou prací navýšili HDP více než pětkrát a soukromé firmy zvýšily své zisky 28krát, dělník navýšil svůj plat pouze dvakrát a reálná hodnota jeho mzdy je dnes na úrovni roku 1985.

HDP narůstá, avšak mzdy těch, kteří jej tvoří, nikoliv. Kde peníze hledat, když pracující je nedostávají zpět? Kam plynou finance, o kterých Papandreu před volbami věděl a o kterých dnes říká, že jsou prostě fuč a shání dohromady parlamentní vyšetřovací komisi důvěryhodnou jak falešná pětka, aby šlendrián vyšetřila.

Na základě údajů Státní národní banky Řecka byla aktiva řeckého bankovního systému na konci roku 2000 233 miliard (od roku 2000 se ve vládě vystřídal jak PASOK, tak Nová demokracie, a to zhruba stejným dílem). Toto číslo se bez větší námahy vyšplhalo na 579 miliard eur v roce 2009. Tedy o 148 % od roku 2000 a o 110 % od roku 2004, přičemž státní dluh je dnes vypočítán někde kolem 300 miliard. Pokryl by jej tedy nárůst aktiv několika bankovních domů a ještě by zbylo. Dodejme, že z tohoto 579miliardového balíku patří celých 400 miliard pouhým sedmi bankám, které si je samo sebou čestně vydělaly...

Proč tedy tak urputně předvádějí frašku na téma, kam se poděl náš skromný obolos a která vláda jej zašantročila? Čísla jsou dostupná a může si je vygooglovat i úplný začátečník. Kdo chce, snadno prohlédne, kdo se napakoval a kdo to zaplatil. Adresy, na kterých je možné finance najít, jsou známé. Je jasné, od koho je třeba je žádat, kdo by měl platit. Socialista Papandreu ze sebe na objednávku právě těch, co by měli platit, dělá s prominutím blbce a pomáhá velkokapitálu všech forem tancovat po zádech řeckého lidu... Ale miliony se netočí jenom v bankách:

- Je zřejmé, že důchodci, nezaměstnaní ba ani úředníci či učitelé neobhospodařují své sporožirové účty prostřednictvím off shore společností (firmy, které mají jinde své sídlo a jinde své aktivity). Na základě údajů zveřejněných Hospodářskou policií a publikovaných v deníku Nea 11. května 2009 bylo zjištěno kolem 10 000 off shore firem řeckých zájmů, které ročně hýbají s 500 miliardami eur.

- Dlouhodobé vklady firem a soukromých osob, jak opět dokládá statistika Státní banky, vystoupaly z 36 milionů v roce 2004 na 136 milionů v roce 2009. Majitelé těchto vkladů jsou ty nejbohatší vrstvy společnosti. Tyto částky narostly za pouhých pět let o 278 %.

- Na základě údajů Všeobecné zaměstnanecké pojišťovny jeden ze dvou zaměstnanců v soukromém sektoru má hrubou mzdu nižší než 1090 eur zatímco přibližně 250 000 pracujících pobírá pouhou minimální mzdu 740 eur, přičemž aktiva největších podniků v Řecku dosáhla 700 milionů eur (údaj ICAP).

- Vláda tvrdí, že jsme na suchu, že peníze ani pro nezaměstnané nejsou, i když z platu každého zaměstnance je zadržována částka, která by měla skončit v nezaměstnanecké pokladně. Zároveň však vláda z údajně prázdné kasy poskytla finanční podporu velkým podnikům ve výši 10 miliard eur prostřednictvím programu podpory podnikání, dalších 7,2 miliard prostřednictvím tzv. investičního zákona. Připočtěme dalších šest miliard, které protekly společnými investičními aktivitami soukromého a státního sektoru. Další čtyři miliardy vydala vláda na vyrovnání dluhů, které mají velcí zaměstnavatelé u zaměstnaneckých pojišťoven. Dohromady 27,2 miliard, což je zhruba výše schodku.

- Rozpočtový schodek 30 miliard eur se rovná výši pasiv podnikatelských kolosů uložených pouze v řeckých bankách.

- Vláda také vypomohla řeckým bankám, jejichž zisky ročně narůstají o stovky procent, aby je uchránila od dopadů krize.

- Rozpočtový schodek se rovná částce vydané na vojenské programy NATO v desetiletí 2006-15. Je téměř neuvěřitelné, že každý den v Afghánistánu stojí Řecko rovný milion eur!

- Čisté zisky burzovních společností za období 2000-09 přesáhly 60 milionů eur.

Kapitál se soustřeďuje ve stále méně kapsách a za pečlivé pomoci národních i nadnárodních vlád. Peníze existují. Patří lidu, který má právo vyžádat je zpět od nadnárodních kolosů, od finanční oligarchie, od evropské i národních vlád, od tzv. golden boys, kteří si z vykořisťování udělali výnosné zaměstnání.

V Aténách v těchto dnech debatují evropští bossové a společně s reprezentanty politických stran (kromě KS Řecka) vymýšlí, jak zaonačit, aby se řecký dělník bez velkých cavyků vzdal 13. nebo i 12. platu, placených přesčasů, sociální a zdravotní péče, důchodových jistot, jak zdanit mzdy, které i tak nepokrývají základní životní náklady. Rokují přesně ve dnech, kdy řecký parlament schvaluje podmínku Bolkenstein, která uvolňuje trh práce a knokautuje jakákoliv práva pracujících.

Ve jménu propagandy

Stejně jako by bylo naivní myslet si, že z krize nám pomůže příspěvek každého jednotlivce (jeden americký ekonom pravil, že kdyby každý Řek zaplatil do státní pokladny 3000 eur, byli bychom bez schodku a že to zase není tak velká částka a lidé by se nad tím mohli zamyslet). Bylo by hloupé věřit tomu, že Řecko je tím špatným, tím nezodpovědným, tou černou ovcí, která za všechno může a ohrožuje bezúhonnost EU. Propaganda mimo Řecko dosahuje takových rozměrů, že časopis Focus ze dne 24. února otiskl na své titulní straně sochu Afrodity mélské s vulgárním gestem a titulkem: Zdravím vás ze země podvodníků, což je výtvorem německých novinářských papoušků, kteří mají dva úkoly: jednak připravit půdu pro jednání v zájmu kontroly Řecka ze strany kapitálu německých zájmů reprezentovaných spolkovou vládou a jednak přesvědčit německý lid, že za jejich zhoršující se životní podmínky mohou nezodpovědní, dezorganizovaní, ulhaní a líní Balkánci. Ve své zarputilé snaze se předhánějí, kdo bude s vlky výti lépe a zapomínají např., že skandál Siemens nevznikl v Řecku, ale v Německu. Byli to právě reprezentanti německého Siemensu, kteří běhali po ministerstvech a rozdávali úplatky, aby prodali o pár počítačů více. Zamlčují, že demokratické dokonalé Německo jaksi zapomnělo vrátit zlatý poklad, který hitlerovci odvezli z Atén. Německo se také vyrovnalo s historickým syndromem 2. světové války, ale pro jistotu se nevyrovnalo s Řeckem, které z válečných reparací nevidělo ani fenik.

Řecko je zemí s bující korupcí a velkým schodkem, ale možná vás překvapí údaje o těch, kteří na něj pohoršeně ukazují. Schodek příkladné německé hospodářské politiky je téměř osm procent za rok 2009 (ten řecký je kolem 10 %), v absolutních hodnotách hovoříme až o 1,7 trilionu eur. Francouzský státní dluh se zvýšil o 4,5 % a dosahuje 1,43 trilionu, což představuje 74 % HDP. Dalšími rekordmany jsou Irsko, jehož schodek stoupl o 7,1 %, Velká Británie (o 5,5 %), Rumunsko (o 4,5 %). Průměrná zadluženost v eurozóně je 69,3 % HDP. Nejvyšší poměr zadluženosti vzhledem k HDP má Itálie (105,8 %), pak Řecko (97,6 %), následuje Belgie (89,5 %). Kde jsou proklamace, že v eurozóně nesmí být schodek větší tří procent? Kde jsou prognózy první lisabonské úmluvy, že do roku 2010 bude na nule nezaměstnanost a nulové budou i schodky rozpočtů?

Proč Řecko?

Proč tedy Řecko? Proč se Evropané nezajímají o Itálii, o Německo? Proč bruselské bařtipány neirituje 20% nezaměstnanost v pobaltských republikách, ve Španělsku? Řecko je pravda zemí s rozbujelou korupcí, s neprůhledným systémem státní správy, který byl léta živen politickou tlačenkou. Ale Řecko je také takovým výlupkem třídy, na kterého se všechno snadno svede. Bez legrace je to země s aktivním a dobře organizovaným lidovým třídním hnutím. Co projde v Řecku, aplikuje se jinde jakoby nic. Navíc Řecko se nachází ve strategické oblasti. Nedej bůh by mohlo začít spolupracovat se zeměmi jako je Libye nebo Egypt, se zeměmi Předního východu, mohlo by začít spolupracovat s Tureckem (tomuto svazku je bráněno všemi možnými i nemožnými prostředky). Řecké podnikatelské lobby by mohly aktivovat svoje tradiční napojení na USA (než jsem stačila článek opravit a poslat, pozval prezident Obama předsedu řecké vlády do USA s návrhem rychlého vyřešení balkánských otázek a kyperského problému, čímž dal jasně najevo, že i Amerika má v Řecku svá práva a nenechá tam vládnout německé konkurenty tak snadno). Mohlo by také začít využívat zdroje ropy a zemního plynu v Egejském moři nebo začít vytvářet ekonomický trust společně se Srbskem a ostatními balkánskými zeměmi, kde i tak působí většina kapitálu řeckých zájmů.

Řecko není žádnou výjimkou. Je prostě na řadě první. Kapitál německých a francouzských zájmů, který vládne současné Evropě, potřebuje podřídit svému diktátu menší ekonomiky. Nemůže si ze svého úhlu pohledu v době vyhraněné konkurence s asijským, ruským a americkým kapitálem dovolit riziko, že jej jednotlivé země nechají na holičkách. Musí vládnout a pohybovat se všude. Pravděpodobně po Řecku přijdou na řadu země jako Španělsko, Irsko, Portugalsko a další. Země jako Česká republika, pobaltské republiky, balkánské státy, které se bez odporu podřizují evropskému diktátu, budou dost možná i chváleny na bruselské scéně, i když jejich občanům se nepovede o mnoho lépe než Řekům nebo Portugalcům.

Poznamenání hodné je také stále vzrůstající rozhořčení obyčejných Řeků, hlavně mladé generace, která rozhodně na proklamace oficiálních kruhů neskáče. Je otázkou krátkého času, kdy se v Řecku dočkáme dalších bouří, které budou mnohem dramatičtější a všeobecnější než bouře mládeže v prosinci 2008. Jen o přesném čase a možné konkrétní příčině se můžeme dohadovat...

(mezititulky redakce)

3. března 2010, Věra KLONTZA-JAKLOVÁ, Haló noviny

 

 


Tibor
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
xxx   |   ip:91.127.16   |   2010-03-07  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslím že Gréci sú na tom ešte dobre. http://www.svetgralu.cz/svet-gralu/Kdy%C5%BE_zem%C5%99el_milion_Ir%C5%AF Dalo my to robotu nájsť stránku kde píšu že im zhnili zemiaky, ale obilia bolo dosť. (nemáš prachy, tak pokapte)


cv   |   ip:77.247.22   |   2010-03-07  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kurva tak tu uz konci veskera sranda...taketo platy...to sa nam verejne vysmievaju a pluju do oci...ale ved aj na nich pride...zostane po nich len sracka,hajzli prasiví


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-03-07  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://spravy.pravda.sk/americke-banky-zrejme-vyplatia-rekordne-odmeny-frs-/sk_ekonomika.asp?c=A100307_210916_sk_ekonomika_p01


pozrite ake prijmi ale uz nie v milionoch ale miliardach prerozdeluju bankari na odmenach.


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-03-07  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grécko je vo všetkom vpredu. Začala tam demokracia a aj skončí.


x_astar   |   ip:78.99.5.1   |   2010-03-08  (01:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to cv
kiezby, ale vsci vieme ze sa im nic nestane a oni sa len budu dalej smiat ...


sharpiq   |   ip:66.166.23   |   2010-03-08  (03:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano, ano, clanok vlastne hovori: Nasi vlastni ludia nas predali za par drachiem, nasi vlastni ludia nam klamu do oci ako sme na tom a nasi vlastni ludia nas teraz tlacia do rieseni ktore to este prehlbia.

Co je krasne je, ze v Grecku sa nikto neozve PROTI Greckej vlade, ale vsetci ukazuju smerom von ze aha, aj ostatni maju problemy. Porovnavat s Nemeckom je smiesne, Nemecko ma inu strukturu (myslim ze az do tohto roka 1vy exporter na svete!), iny priemysel atd.

Myslim, ze je to na zamyslenie aj pre nas, aby sme nevolili lacne populisticke riesenia (13te dochodky, 20 korunacky u lekara) za masivneho zadlzovania ale programy a strany ktore sa nas budu snazit oddlzit a budu podporovat vlastnych ludi.

Grecko je krasny priklad kam vedie tzv. socialnodemokraticka cesta - zadlzovanie krajiny za masivne rozpredavanie a prevod vlastnictva statu do cudzich ruk, prebujnena statna sprava, pricom volici su zaslepovani "socialnymi" vymozenostami typu 13 a 14 plat, srotovne atd.


dana   |   ip:80.242.33   |   2010-03-08  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  božia prostoto...
sarpiq
ty si asi prišiel zo SME-tiska a síriš tu bludy o socialnodemokratickej vláde. To nie je o vláde socialistov, to je o vláde chrapúnov.
To, že tých chrapúnov je požehnane aj v pravicových stranách,na to si ešte nedošiel ???
To sú tí bankári ktorí majú stále málo, ...
ludská blbosť je asi nekonečná, a oni sú radi že majú takých tupcov


xxx   |   ip:95.103.16   |   2010-03-08  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Grecko je krasny priklad kam vedie tzv. socialnodemokraticka cesta

Jens Stoltenberg (* 16. března 1959) je norský ekonom, předseda Norské dělnické strany a v současnosti ministerský předseda Norska.
Lars Løkke Rasmussen (1964 Vejle) je dánský politik. Je lídrem dánské středo-pravé politické strany Venstre a od roku 2009 dánským premiérem. V letech 2001–2009 byl ministrem tří vlád Anderse Fogh Rasmussena, v poslední z nich jako ministr financí.(čo u nich je středo-pravé je unas lavicovejšie ako komunisti )
John Fredrik Reinfeldt (* 4. srpna 1965, Österhaninge, Švédsko) je politik, současný předseda vlády Švédského království a předseda liberálně konzervativní strany Umírnění (to čo v dansku plati aj na Švedsko)


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-03-08  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia moji.Tak ako sa ich zbavime?Nejake napady?


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-03-08  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uvidíte že nastane čas kedy budu politici utekať pred ľuďmi.Budú zbavený moci.Je to jednoduché.Zbaviť sa politiky.Čo nie je jednoduché je ako to urobiť.Chcete čakať dovtedy kým nebude už iné východisko?Škoda lebo čím skôr tým lepšie.Ale čo už musíme padnúť na hubu "dno" aby sme sa prebrali.Pokiaľ sa nás to vyložene osobne netýka nebudeme robiť nič.ALE TO JE VEĽKÁ ŠKODA.


prave   |   ip:94.229.32   |   2010-03-08  (10:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to to iste dookola.Najprv sa vyrobi problem a potom sa ponukne riesenie.Najprv pride jedna politicka strana napacha problamy a potom pride druha a ponukne akoze riesenie.Ale ake risenie?Znovu sa to opakuje.Aj ta dalsia vyraba len problemy.A takto to pojde doodkola stale.A to je vsade.Npr. prasacia,kriza atd...


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-03-08  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby Greci, a nielen oni,Nemci, francuzi a ini, co uz 20 rokov parazituju na rozpade vychodneho bloku, mali take platy a ceny ako u nas, tak uz davno tam nie je ani jeden politik, povesali by ich.


bublinka   |   ip:91.127.7.   |   2010-03-08  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidm,ze tento clanok tu ako inak presiel s mensim povsimnutim a potom hajde riesit "dolezite "otazky nabozenske.
ludia,to ste naozaj tak ovplyvnitelni,to si naozaj nevsimnete posledne CIELENE sirenie nenavisti voci grecku aby tam preslo vsetko aj z medzinarodnym schvalovanim? Tak vedzte,ze to,co sa stane grecku,mate do roka do dna doma,vazeni ignoranti.
Ale vy sa tu pokojne bavte o nabozenskych nazoroch,ktore vam tu narocky niekto podsuva,aby ste sa nebavili nebodaj o podstatnom.
Ak ste pri zmysloch:hovorim Vam,velmi,velmi pozorne sledujte co siri sionisticka tlac o grecku a vedzte,ze clanok je pravdivy.A spomnete si na to,ked budu horiet Ateny a dalsie grecke mesta.Greci nie su vymeteni slovaci,aby ste si obcerstvili pamat,tak si prestudujte grecke dejiny od antiky,minimalne.Ten duch tam je stale.Duch,ked inteligencia (skutocna) umierala v cele bojov za Grecko a nie najomni sionisticki vrahovia,ako su preni "bojovnici" sucasnych fasisitickych svetovych sil.
Este raz Vas prosim:velmi pozorne sledujte,co bude sirit sionisticka tlac,teda to,co si MATE mysliet o grecku.


Lu   |   ip:91.127.16   |   2010-03-08  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Evropská Unie posílá do Řecka svou zásahovou jednotku
http://afinabul.blog.cz/1003/evropska-unie-posila-do-recka-svou-zasahovou-jednotku


sharpiq   |   ip:66.166.23   |   2010-03-08  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dana, bublinka: Co je na tom ze ich pomenujem tak ako sa sami volaju? Posledne volby v Grecku vyhral PASOK ktory sam seba charakterizuje ako SocDem. Druhi boli ND (konzervativci, krestanski demokrati). Volby '07 - PASOK, ND. Volby 04 - PASOK, ND. Volby 2000 - PASOK, ND. Volby '96 - PASOK, ND. Volby '93 (prekvapenie) - PASOK, ND. Staci si pozriet wikipediu a uvidis, ze poslednych 20 rokov tam vladnu tie iste ksichty a Grekom to tak vyhovuje.

Az na roky '04 - '09 a po '09 znova bola vzdy zostavena SocDem strana (PASOK + socialisti). Ich opatrenia su rovnako SocDemacke - 13,14 platy, zvysovanie platov v statnej sprave na ukor sukromneho sektora atd. atd. Myslel som ze Google tu vie pouzivat kazdy, zial, asi to tak nie je.

Na druhej strane je pravda, ze kvazipravica v '04 sklamala a preto sa na celo znova dostal PASOK. Takze ak sa to chova ako socdem, vyzera ako socdem a vola sa to socdem, tak to socdem nie je?

Greci by sa mali ozaj nasrat a v prvom rade vyhodit tu luzu co tam vladne teraz. A pre nas by to malo byt druhym poucenim (hned po Madarsku), co sa stane s krajinou, kde sa rozpredavaju pozemky, zakazky sa dohadzuju kamaratom a ludom sa lepia oci "vydobytkami" socialno-demokratickych vlad.


sharpiq   |   ip:66.166.23   |   2010-03-08  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A aby som doplnil preco to serie Nemcov, Francuzov a pod. Pozrite si strukturu prispevkov do EU a kto do nej prispieva a ako. Myslim, ze by nikoho netrapilo keby sa Grecko chovalo "rozumne", teda ak si presustruju prachy, tak budu setrit. Grecka vlada vsak vyhlasila, ze su v problemoch a ze ziadaju (ano, ziadaju!) aby im zvysok EU dal dalsie peniaze, pretoze to ohrozi stabilitu EU.

To je asi tak ako keby sa na vas sused, ktoremu vypomahate s domom (fondy EU) 20 rokov ozieral v miestnej krcme, rozbijal peniaze v automatoch jedneho dna postavil pred vas dom a na celu ulicu zacal kricat aby ste mu dali dalsie peniaze, pretoze ak nie, tak cela ulica bude ohrozena tym, ze on tam bude robit bordel, tym padom bude odstrasujucim prikladom pre dalsich ludi, co si tam chcu postavit dom a casom sa vsetci z tej ulice odstahuju prec.


David   |   ip:90.177.17   |   2010-03-08  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to v příjmech úředníků z Bruselu nejsou uvedeny úplatky, které musí dosahovat téměž astronomických výšek. Když si představím, kolik musel dostat Barrosso, za povolení pěstování GM brambor, kupříkladu.


Wladis   |   ip:193.110.1   |   2010-03-08  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zamyslite sa nad tymto : všetky krajiny su velmi zadlzene,...ale komu to vsetko dlzia ?
Tento svet a spolocnost by sa musela zmenit od zakladov..je na zaplakanie ked tlsty politik co nic v EU parlamente nerobi ma 400,000eur ročne...a obyčajny robotnici ktory vyrabaju niečo materialne a zvyšuju HDP maju ale 8,000 ročne. Ak existuje nejaka spravodlivosť tak nech sa už ukáže...


bublinka   |   ip:78.99.20.   |   2010-03-09  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Wladis:spravodlivost nepride,budeme ju musiet dosadit na miesto odkial bola vyhnana.
http://afinabul.blog.cz/1003/evropska-unie-posila-do-recka-svou-zasahovou-jednotku
- davam tu este raz do pozornosti odkaz od LU,ludia,uz vytvarate doma mninmalne ludove milicie,ci?... pojde kazdy sam za seba? to je teraz sionisticky moderne,ci nie? avam tu staci hodit nejaky ateisticko-nabozensky clanocek a mate co tliachat tyzden.
Uvedomujete si vobec,co odkaz od Lu znamena?


moon   |   ip:195.168.4   |   2010-03-09  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bublinka ma uplnu pravdu ...mam kopec kamaratiek ktore ziju v grecku a mozem vam povedat ze vsetci greci velmx dobre vedia ze to je cele umelo vxtvorene ...proste EU potrebuje obetneho baranka v zalohe kebx nahodou nebolo na koho zviest ze preco sa nepodarilo zvladnu krizu tak pvedia ze kvoli grecku lebo bolo treba do nho napumpovat peniaze...hej   |   ip:87.244.19   |   2010-03-11  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Táto kríza ako i všetky ostatné a vojny, boli vyvolané a vyrobené umelo a náročky.
Ide o to, aby v spoločnosti vládol strach, ktorý je potravou, pre sily temna.
Keď ľudia napriek neznesiteľným životným podmienkam dokážu vo svojich srdciach hromadiť lásku. Sily temna zahynú pre nedostatok potravy.
A ľudstvo bude konečne žiť slobodne a vo všeobecnej hojnosti.
Láska a dobro zvíťazí!Vlado   |   ip:195.113.1   |   2010-04-27  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nejde tu o vulgarizmus, len o fakta, že autorka umi využivat 3 mužov, jeden je na pisanie a je stary, druhy na odbornost, ten je mladši, a treti nejmladši, Manolis,ten je dobry pro Grecko a do postele.


Jura   |   ip:195.113.1   |   2010-04-28  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Študoval som v Prahe. Jaklovu znám víc než dobre. Vždy sa chtela zviditelnit. Dosud v Cesku žiju. Co ta vždz chtěla být? Honí hodně zajicov najednou, vždycky šak bola velmi vypočitavá a podnikavá. Ne že bysma nesledovali či nás nazaujimaly fakta, čo sa v Grécku deje, ale táto autorka šla iba odjakžíva po kariére. Nedá sa jí uprít akýci vrozeny ustní prujem, ta už teho napisala, predevšetkym o sobě, chytá se, to má můj predchodca pravdu, najmä mužov, kterí ji ku kariéru napomohou. A protože Manolisa znám jako prima kolegu z výšky, preju mu velmi, aby si našel nějakú dvacítku, protože Jáklová už svoj kulminačný bod mladí ma davno v tej svojej štyricítce za sebou. Její písenie ma nezaujímá, o Grécku mám také dobré informácie, to nečekám na Jaklovú, na kolko židlach by tím svým postarším zadkom chcela eště sedět. Omluvám se za slovensko-ceský prispevok.


Jura   |   ip:195.113.1   |   2010-04-28  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Študoval som v Prahe. Jaklovu znám víc než dobre. Vždy sa chtela zviditelnit. Dosud v Cesku žiju. Co ta vždz chtěla být? Honí hodně zajicov najednou, vždycky šak bola velmi vypočitavá a podnikavá. Ne že bysma nesledovali či nás nazaujimaly fakta, čo sa v Grécku deje, ale táto autorka šla iba odjakžíva po kariére. Nedá sa jí uprít akýci vrozeny ustní prujem, ta už teho napisala, predevšetkym o sobě, chytá se, to má můj predchodca pravdu, najmä mužov, kterí ji ku kariéru napomohou. A protože Manolisa znám jako prima kolegu z výšky, preju mu velmi, aby si našel nějakú dvacítku, protože Jáklová už svoj kulminačný bod mladí ma davno v tej svojej štyricítce za sebou. Její písenie ma nezaujímá, o Grécku mám také dobré informácie, to nečekám na Jaklovú, na kolko židlach by tím svým postarším zadkom chcela eště sedět. Omluvám se za slovensko-ceský prispevok.


Jura   |   ip:195.113.1   |   2010-04-28  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Študoval som v Prahe. Jaklovu znám víc než dobre. Vždy sa chtela zviditelnit. Dosud v Cesku žiju. Co ta vždycky chtěla být? Honí hodně zajicov najednou, vždycky šak bola velmi vypočitavá a podnikavá. Ne že bysma nesledovali či nás nazaujimaly fakta, čo sa v Grécku deje, ale táto autorka šla iba odjakžíva po kariére. Nedá sa jí uprít akýci vrozeny ustní prujem, ta už teho napisala, predevšetkym o sobě, chytá se, to má můj predchodca pravdu, najmä mužov, kterí ji ku kariéru napomohou. A protože Manolisa znám jako prima kolegu z výšky, preju mu velmi, aby si našel nějakú dvacítku, protože Jáklová už svoj kulminačný bod mladí ma davno v tej svojej štyricítce za sebou. Její písenie ma nezaujímá, o Grécku mám také dobré informácie, to nečekám na Jaklovú, na kolko židlach by tím svým postarším zadkom chcela eště sedět? Omluvám se za slovensko-ceský prispevok.


Pavlna   |   ip:195.113.1   |   2010-05-03  (18:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Jsem Češka, provdaná za Slováka Eda. Vací nám trocha, že jsme se rozdělili. Jaklovou znám z gymplu, byla vždycky velice průbojná a prošlo jí tehdy víc neý nám ostatním. Tatínek byl velký funkcionář KSČ. To nám ale nevadí, tehdy ano, i když teď vídíme, že v mnoha ohladech je to i horši než dřív. Mám Ale d o t a z. Píšeš tak odvážně do řeckých listů? Zúčastňuješ se stávek? Anebo o tom jen povídáš, to tys vždycky ráda. Nevadí, to ti nemáme za zlé=., Nevíme však, proč máme na Řecko všichni doplácet, ty sama jsi psala vykládala, jak se tam máte ohromně, což je pravda, proto ses tak za Manolisem do Řecka hnala. Ale vžijte se vy, Řekové, do naší situace. Jsme chudší než vy, u vás byla a ještě možná i je dost velkých výhod. Jsem na Slovensku ráda, je to moje druhá vlast, vlastně jedna, protože nás rozdělili, znovu opakuji, piš tak do řeckých novin a od Slováků nežádejte takovou sumu podpory. Pavlína s manželem Edom, deti Martin a Zuza.


Lubo   |   ip:195.113.1   |   2011-05-19  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Byl jsem upozorněn na přečetení tohoto článku. Sutorku také osobně velmi dobře znám, pocházím z Nymburku, kde jsem vystudoval gymnázium. To, co píše autorka, Pavlína, je pravdivé. Rodina Jaklů byla pověstná, dá se říct i obávaná. Jejich dcery měly být něco mimořádného, zvlášť nynější Řekyně. To věděl celý Nymburk, že se vdává do Řecka. Byl jsem na Krétě jednou a mohu vám říct, že jsem šetřil hodně dlouho, abych si tento desetidenní pobyt mohl dovolit. Nedokážu si představit, že bych si to mohl zopakovat ještě jednou, když už máme dvě děti. Jaklová žije v krásném prostředí, kam se běžný občan nedostane, protože je to drahá záležitost. Také Manolise znám osobně z vysoké školy. Byl to mírný a hodný student, Jaklová ho popadla hned, když zjistila jeho finanční poměry, on je totiž z dobré rodiny. Prostředí, v kterém dnes žije, by si nemohla u nás dovolit,. Kromě toho, jak jsem zjistil z anglíičtiny na jejím facebooku, je v knihovně. To je ten nejlepší džob, jaký mohla chytit. Má sestra je také archeoložka, vychovává dvě děti a ve svých třicetipěti letech musela už složit Ph.D, absolvuje pravidelné terénní praxe, tam jedině jí pomůže moje máti, jinak odvádí pravidelnou publikační činnost. Opravdu je velký rozdíl mezi archeoložkou v Řecku a v naší republice. Při tehdejším pobytu v Řecku jsem bohužel zjistil, že, to prosím bez urážky Řeků, že tento národ je přece jen jiné mentality než český národ.I když Jakloová přeložila Hrabal s velkou slávou, to tehdy věděl celý Nymburk, není tak hrozné osvojit si řečtinu,když tehdy neměla ani toho jedináčka.
Doporučuji jí, aby si vážila, že měla možnost provdat se do Řecka, ta země je opravdu kouzelná,Kréta je jedno z nejlepších míst této země, a hlavně ať si váží Manolise, který vůbec nezná její minulost a pověst rodiny Jaklů. Moje sdělení je pravdivé, přál bych si jen jedno: navštívit i se svou rodinou Řecko, na které nemám finance. i když jsem také vysokškolák. Poznamenávám, i když nerad, že podporuji maminku, která má jako vdova tak ubohý důchod, že nebýt mého finančního přispívání, živořila by. U nás jsme dávno zvyklí na úsporná opatření, v Řecku se bojuje za výhody, které tam měli, my nikdy ne.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE


 - EVROPŠTÍ VŮDCI SE DĚSÍ REVOLUCE2013-05-30  (10:42)  |  Európa
Německo se děsí revoluce, pokud Evropa zavrhne model blahobytu… Německý ministr financí Wolfgang Schaeble v úterý varoval, že neúspěch v boji proti nezaměstnanosti mládeže by mohl Evropu rozervat na kusy a zavrhnout model blahobytu tohoto kontinentu ve prospěch tvrdších amerických standardů by zažehlo revoluci. Německo spolu s Francií, Španělskem a Itálií podporovalo naléhavé akce k záchraně generace mladých Evropanů,

LISABONSKÁ SMLOUVA VE SROZUMITELŠTINĚ:


2013-05-19  (12:22)  |  Európa
1) Německo si v Evropě bude dělat co chce. Běda, jestli ne.


Španělsko dávno za hranicí smrti


2013-05-07  (09:16)  |  Európa
Dva nejděsivější grafy nezaměstnanosti všech dob. Španělsko je ve velké krizi, a ta je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy viděl.


Těžká hra EU: ‚Přichází další konfiskace bohatství‘


2013-05-03  (09:06)  |  Európa
Bez pochyby dojde k dalším konfiskacím bohatství… Střadatele a investory v Evropě čeká další „konfiskace jejich bohatství“, jelikož tento kontinent se potýká s řešením problémů se společnou měnou, řekl šéf banky… Evropští politici se uchýlí ke „snadnému řešení“, radši vezmou bohatým peníze, než aby ve snaze poradit si s problémem zadlužení kontinentu zvedali daně a krátili výdaje, řekl Lars Christensen, šéf Saxo Bank. – UK Telegraph


MERKELOVÁ EVROPĚ: „PŘIPRAVTE SE VZDÁT SE SUVERENITY“


2013-04-24  (09:09)  |  Európa
Tsunami likvidity, které začalo v září 2012 v budově Marriner Eccles, a pokračovalo vlastní expanzí kvantitavního ulehčování BOJ epických rozměrů před třemi týdny, už poskytlo Evropě podnět, aby před sebou zase kousek kopala mrtvolu svých neřešených problémů k nevyhnutelnému rozpadu po dobu o pár měsíců delší, ale trh pomaličku, ale jistě, začíná už prokukovat ty umělé hodnoty natlačené do italských a španělských dluhopisů, tažené recyklovaným financováním od ECB přes bankovní a repo sazby a samozřejmě přivezenou japonskou hotovost, a krizové podmínky se tudíž s duněním už vrací.


Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus


2013-04-19  (09:29)  |  Európa
A jaká ironie, když ruský premiér Dimitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.


Budoucnost EU a jak v ní přežít


2013-04-07  (23:35)  |  Európa
Jsem euroskeptik! Nevěřím na světlé zítřky, které nám EU připraví. Nevěřím ve výhody společné měny. Nevěřím v blahodárné účinky přerozdělování a regulace a nevěřím ani na globální oteplování. Bohužel. Jsem ekonom a podnikatel. Zamýšlím se nad tím, jak se bude vyvíjet evropská i světová ekonomika. Jak zajistím důstojný životní standard pro svou rodinu a jak je uživím v dobách nejhorších. Nemám však křišťálovou kouli. A tak se jednak dívám zpět do historie a jednak studuji principy, podle kterých se přírodní, ekonomické a sociální zákonitosti řídí.


Bankovní loupež startuje hlubokou depresi


2013-04-05  (09:48)  |  Európa
Ta verze je zdánlivě betonová. Tím víc je však v reálu matoucí. Míní, že „kyperská konfiskace hotovosti“ dolehne hlavně na „bohaté jedince ruské provenience, vyhýbajícím se daním“, píše Tyler Durden na Zero Hedge. Právě ti ovšem patří do sorty, postižené ze všech nejméně. Většina „těch nejbohatších a s nejlepšími konexemi“ už totiž přísné restrikce obešla.


O budúcnosti Európy rozhodnú sporitelia


2013-04-03  (09:23)  |  Európa
Cyperský kompromis dopadol naozaj „zaujímavo“: 5 miliárd eur skonfiškovaných vkladov s možnosťou výmeny za akcie bánk a 10 miliárd eur ako finančná pomoc… a k tomu tradičné úsporné opatrenia.


Takhle se cítíte, když vám globální elita zkonfiskuje životní úspory


2013-04-02  (09:06)  |  Európa
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „prachatí evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Kypr zavádí internetovou měnu Bitcoin


2013-03-28  (09:07)  |  Európa
Země, která zažívá vážnou hospodářskou krizi, spustí bitcoin-bankomaty. Tohle hlásí portál „Now This News“. Místní orgány počítají se zavedením měny, která se používá pro on-line nakupování, hlásí RT.


Kyperští střadatelé to mají za sebou, kdo bude další?


2013-03-28  (09:06)  |  Európa
Když se o Kyperské krizi začalo mluvit před třemi týdny, prvotní návrhy na zdanění byla uváděná v procentech. I tak se mluvilo o pohromě, jelikož do té doby nemyslitelné bylo vysloveno a to, že v západně demokratických zemích by se mělo brát lidem kvůli problémům přetrvávající dluhové krize. Banky, které byly vtaženy do záchrany Řecka


Nejabsurdnější nařízení a nápady EU. Známe vítěze


2013-03-22  (09:42)  |  Európa
V rámci ankety o Nejabsurdnější bankovní poplatek jsme se rozhodli vyhlásit i podkategorii – Nejabsurdnější nařízení či nápady z EU, říká Patrik Nacher. Vedla nás k tomu poslední událost, kdy EU plánuje přijmout kvóty pro ženy ve vedení evropských firem. Do konce roku 2012 mohli lidé nominovat absurdity z dílny EU, ale i ze strany našich politiků a úředníků. A do konce února 2013 pak mohli návštěvníci webu hlasovat o 19 navržených absurditách. Prvnizpravy.cz informuje finanční poradce Patrik Nacher.


Co dál v Evropě: Kontrola kapitálu


2013-03-21  (09:09)  |  Európa
Teď je už i těm nejnaivnějším pozorovatelům bolestně jasné, že odteďka, když je Kypr oficiálně „nenapravený“, je pro Evropu největší hrozbou to, co by se stalo kdyby … po novém otevření kyperských bank – je zaplavily výběry z účtů, co vytáhnou 10% úspor, jak dnes varoval centrální bankéř této země, nebo 20%, 50% anebo úplně všechno? Je jasné, že někteří nebo všichni zahraniční „oligarchové“ konta rychle vyberou


RUSKO MŮŽE CHTÍT VÝMĚNOU ZA VÝKUP Z DLUHŮ KYPERSKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV


2013-03-21  (09:05)  |  Európa
Pokud chcete vědět, proč je EU nervózní z kyperského vyjednávání o výkupu z dluhů s Ruskem, podívejte se dále do této Ekatrimerini zprávy o stavu vyjednávání mezi těmito dvěma zeměmi. Je pravděpodobné, že Rusové požádají o nějakou formu kompenzace za takovouto investici. Námořní přístav na Kypru pro ruskou flotilu a přístup k zásobám zemního plynu této země patří mezi ty odměny, o které může Moskva usilovat.


Vzkaz Nigela Farage Evropanům: “Vyveďte své peníze pryč, dokud ještě můžete”


2013-03-20  (09:04)  |  Európa
V prvním televizním vystoupením Nigela Farage od oznámení kyperské daně z bohatství si tento Angličan nebere žádné servítky. I po všech těch letech a s veškerou jeho zkušeností se zoufalou bídou vůdcovství Evropské unie „si nikdy nemyslel, že by se mohli uchýlit i ke kradení peněz lidem ze spořících účtů.“


Kyperská krádež


2013-03-19  (10:00)  |  Európa
O víkendu se udála i v našich socialistických končinách nevídaná věc - EU nutí kyperskou vládu mimořádně jednorázově zdanit všechny vklady na místních účtech[1], aby sama poskytla svoje (rozuměj: daňových poplatníků v EU) peníze na záchranu této země.


ROZHOVOR: NIGEL FARAGE O EU, UKIP A VELKÉM PROBUZENÍ V BRITÁNII


2013-03-04  (09:03)  |  Európa
Přinášíme exkluzivní interview s Nigelem Faragem, které vedlo Daily Bell. Nigel Farage je zakládajícím členem Strany nezávislosti UK, která byla založena v září 1993. Je členem Evropského parlamentu za oblast Jihovýchod a je vůdcem parlamentní strany v rámci parlamentu EU. Ústředním cílem této strany je zaprvé stažení UK z Evropské unie a zadruhé obnovení vlády nad Británií opět prostřednictvím Parlamentu.


Protestujúci Bulhari: "Zahájte proces voči každému, kto je zodpovední za drancovanie krajiny po roku 1989!


2013-02-27  (09:21)  |  Európa
Desítky tisíc Bulharů se sešly v celonárodním protestu proti chudobě, vysokým cenám energie a korupci. V neděli pod heslem „Pojďme zapálit monopoly" obrovské množství lidí vyšlo do ulic v různých částech Bulharska, včetně hlavního města Sofie, a vykřikovali „zbabělci", „mafie" a „máme hlad" a „chceme také financování od EU." Odhaduje se, že se 20 tisíc lidí shromáždilo před parlamentem a centrální bankou, aby daly najevo své frustrace. „Kde je Bojko? Hraje fotbal, jak to dělá vždycky v neděli? Jeho země je v plamenech, ale hasič (což ej Borisova profese) číslo jedna není nikde vidět....," řekl jeden z vůdců protestu Yanko Petrov.


Ako vnímam Nemcov?


2013-02-17  (09:07)  |  Európa
Veľké značky ako BMW, wolkswagen a Bosh, úspešná ekonomika a technologický pokrok po druhej svetovej vojne. V stredoveku údajne až 30 percent obyvateľstva slovenska hovorilo po nemecky. Potomkovia týchto karpatských nemcov nikde neodišli, nevymreli žijú tu, len hovoria po slovensky. Nenechajme sa však zmiasť.


EU pozměňuje minulost aneb 1984 v praxi


2013-02-08  (10:35)  |  Európa
Evropská unie se uchýlila k nejhorší praxi popsané v Orwellově románu 1984. Přečtěte si tento závažný text, který odhaluje, jak EU pozměňuje oficiální dokumenty a mění minulost. Lež=Pravda.


Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu koncernu BMW


2013-02-04  (09:21)  |  Európa
Potomci nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse drží téměř 50 procent koncernu BMW. Rodina si měla podle deníku Jerusalem Post přijít k bohatství z části i v koncentračních táborech. Harald Quandt měl na jaře 1945 jen 23 let. Jako důstojník vzdušných sil byl vězněn v libyjském přístavu Benghází. Tam dostal dopis na rozloučenou od matky, Magdy Goebbelsovy, manželky ministra propagandy a jednoho z nejvlivnějších mužů Hitlerovy Třetí říše Josepha Goebbelse.


Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka


2013-01-31  (09:09)  |  Európa
„Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku. Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.


David Cameron proti účasti Nigela Farage v televizních debatách


2013-01-22  (09:06)  |  Európa
Britský premiér David Cameron minulý pátek, 18. ledna, zopakoval svůj požadavek na to, aby Nigel Farage, předseda Strany za nezávislost Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP) byl vyloučen z televizních debat předsedů politických stran před dalšími parlamentními volbami.


Čo nové v Grécku?


2013-01-21  (13:55)  |  Európa
Posledné týždne bolo trochu tichšie okolo Grécka. Niet sa čomu čudovať, veď dostali vyše tridsať miliárd eur (takmer celý dlh Slovenska) a to bude na chvíľu stačiť. Slovo „chvíľa“ treba brať v tomto prípade doslova, lebo už sa objavujú prvé hlasy, že sa treba zamyslieť na ďalšími peniazmi pre Grécko. Medzinárodný menový fond sa nechal v piatok počuť, že Grékom bude treba 9,5 miliardy eur, samozrejme, navyše ku všetkému, čo doteraz bolo zaplatené či prisľúbené.


Po celom Grécku sa objavujú alternatívne meny k euru


2013-01-11  (09:12)  |  Európa
Bol to náročný deň na trhovisku v centre Volosu. Angeliki Ioanitou predala slušné množstvo olivového oleja a mydla, zatiaľ čo jej priateľke Marii sa darilo pri predaji koláčov. Ani jedno jediné euro však nezmenilo svojho majiteľa - žiadny zo zákazníkov sa v toto sychravé dopoludnie neunúval priniesť so sebou peniaze. "Je to všetko o výmene a solidarite, vypomáhaním si v týchto ťažkých časoch," vysvetľuje Angeliki. "Mohli by sme povedať, že mnoho z nás sníva utópiu o živote bez eura." V tomto uponáhľanom prístavnom meste na úpätí Mount Pelion, v centre gréckej najúrodnejšej roviny, domáci prišli s novým spôsobom, ako sa vyrovnať s úspornými opatreniami


20 faktů o kolapsu Evropy, které by každý měl znát


2013-01-10  (09:22)  |  Európa
Ekonomické sesypávání Evropy se zrychluje. I když média mainstreamu nepřestávají vykřikovat, že finanční krize Evropy byla „zažehnána“, z Evropy přicházející ekonomické statistiky pokračují ve zhoršování. Aktivit výrobců v Evropě měsíc za měsícem ubývá, nezaměstnanost v eurozóně zase prorazila další fungl nový rekord a oficiální míry nezaměstnanosti jak v Řecku, tak ve Španělsku jsou daleko vyšší než vrchol míry nezaměstnanosti ve Spojených státech během Velké deprese ve 30. letech.


Marshallův plán


2013-01-08  (09:07)  |  Európa
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace v Evropě byla zoufalá. Do toho ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce, se lidé radikalizovali. Nejhorší situace byla v Německu.


Von z EÚ a eura, von z NATO


2013-01-04  (08:55)  |  Európa
Švajčiarsko sleduje more EÚ, ktoré ho obklopuje, a spoločnosti, ktoré sa v ňom topia, už iba s neveriacim potriasaním hlavy. Robí si veľké starosti z toho, čo sa zo susediacich krajín stalo. Po 40 rokoch "spoločného trhu" je situácia skutočne zlá a klub sa postupne zmenil na nafúknutý, byrokratický a diktátorský útvar, kde aparátčikovia v Bruseli svojimi rozhodnutiami dusia 27 krajín. Sme svedkami doteraz nevídanej deštruktívnej krízy, ktorá ožobračuje všetkých občanov EÚ.


Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


2012-11-29  (08:53)  |  Európa
Nigel Farage: Čeho je moc, toho je příliš


Bilderberg svolává mimořádnou schůzi v Římě, aby zachránil vládu Maria Montiho


2012-11-16  (13:50)  |  Európa
Média v Itálii hlásí, že byl řídící výbor Bilderbergu [viz seznam členů] svolán na mimořádnou schůzi v Římě, aby diskutovali rozvíjející se evropskou krizi a jak zachránit svého muže v Itálii, Maria Montiho.


Protesty v Polsku: Tisíce lidí, vodní děla a slzný plyn (VIDEO)


2012-11-14  (09:14)  |  Európa
Protesty v Polsku a naše média opět mlčí. Tisíce mladých lidí v centru Varšavy zaútočili dlažebními kostkami a lahvemi na policisty během pochodů v Den nezávislosti. Polská policie zareagovala použitím slzných plynů a vodními děly. Při protestech bylo zraněno 18 lidí, z nich bylo osm policistů. Tři příslušníci bezpečnostních složek mají vážná zranění.


Ďaľšie z Európy...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Čo nás môžu Američania naučiť?

Američania sú úžasný národ a môžu nás veľa užitočných vecí naučiť:


Súhlasím

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Farmaceutický priemysel, rakovina a chémia v potraviná...

Nezaujíma ma Americký civilizačný model. Zaujíma ma ...

Ples v Opere: Víťazi to nikdy nevzdajú

Archív

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou AIDS

Výzkum provedený týmem rostlinných a živočišných vědců zjistil, že Monsantovská chemikálie glyfosát, která je hlavní složkou v jeho oblíbeném herbicidu Roundup, se zdá zodpovědná za infikování rostlin syndromem podobným AIDS, který ničí jejich imunitu, blokuje vstřebávání některých vitaminů a minerálních látek a nakonec je zahubí.


Momentky z, ehm, z EHMK2013

Počátek občanských nepokojů v USA?

Ale vážení Slováci, veď vy nemáte prezidenta!

Alternatíva priamej demokracie

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.4359 s