26. August 2019
    
Jaká je budoucnost lidstva? - Dolezite.sk

Jaká je budoucnost lidstva?


  2011-09-12  (21:13)  |  Úvahy a komentáre
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Jaká je budoucnost lidstva?

Člověk by rád věděl, jaká je budoucnost lidstva. Budoucnost všech těch dětí, jež vidíte, jak si hrají a pokřikují, takové šťastné, mírné, pěkné tváře, jaká je asi jejich budoucnost? Budoucnost je to, co jsme nyní. Žití i umírání, veškerý úděl našich životů. Je to tak po tisíciletí naší historie. Nezdá se, že bychom věnovali budoucnosti větší pozornost. V televizi běží od rána do noci nekonečný proud zábavy, mimo jednoho nebo dvou kanálů, které jsou dost stručné a nepříliš seriózní. Děti jsou baveny. Ti, co platí televizní reklamy, trvají na tom, že máte být baveni. A všude na světě je to stejné. Jaká bude budoucnost těchto dětí? Zábavou je i sport: třicet nebo čtyřicet tisíc lidí sleduje několik lidí na hřišti a chraplavě na ně křičí. Podobně sledujete i nějaký obřad nebo rituál, předváděný ve velké katedrále. To je také jenom zábava. I když můžete říkat, že je to duchovní nebo svatá věc, je to stále jenom zábava, romantický, sentimentální zážitek, vjem duchovnosti. Vidí-li všechno tohle člověk v různých světadílech, vidí-li, jak zábava, veselí a sport pohlcují lidskou mysl, musí se, pokud mu vůbec na tom trochu záleží, ptát: Jaká je budoucnost? Bude to stejné, jako je to dnes, jenom v trochu jiné a větší formě? Bude to záplava jiné zábavy? Pokud jste si tedy alespoň trochu vědomi toho, co se s vámi děje, musíte uvážit, jak současný svět zábavy spoutává vaši mysl a utváří váš život. Kam to všechno vede? Možná vás to vůbec nezajímá. Možná vám nezáleží na tom, co bude zítra. Pravděpodobně na to nemyslíte a pokud ano, říkáte si, že přemýšlení o dalších letech příliš zatěžuje, vytváří obavy a je nebezpečné. Přemýšlení o dalších letech --- ne však přemýšlení o svém vlastním stáří, ale spíše o osudu, můžeme-li použít tohoto slova. O tom, k čemu náš současný způsob života povede. Jak celý ten svět zábavy, který vyvolává sentimentální a romantické zážitky, dopadá na naši mysl. Pokud si tyto věci trochu uvědomujete, jaká je budoucnost lidstva?

 

Budoucnost je to, co jste nyní. Nenastává-li dnes žádná podstatná změna, pak je budoucnost taková, jaký je náš každodenní život dnes. Změna však nemůže být jenom povrchní --- pouhá úprava, přizpůsobení se nějakému jinému politickému, náboženskému nebo společenskému modelu. Musí být daleko hlubší, s veškerým vaším zájmem, pozorností a sympatií. Slovo „změna“ je zde ovšem dost sporné. Změna k čemu? Změna k jinému modelu? K jinému konceptu? K jinému politickému nebo náboženskému systému? Změna k něčemu? Změna k něčemu je plánovaná, vytvořená myšlením, určená materialisticky.

 

Avšak změna, jaká je zde zapotřebí, musí být v oblasti toho, co je.

 

Slovo „změna“ musíme tedy používat opatrně. Má-li jednání nějaký motiv, může z toho vzejít změna tohoto druhu? Může tato změna nastat, vede-li se jednání v určitém směru, za určitým cílem, k řešení, jež se jeví rozumné a racionální? Možná je lepší použít místo slova „změna“ výraz „skončení se současným stavem“. Skončení, nikoli pohyb od stavu, jaký je, k takovému, jaký by měl být. To není změna. Avšak: skončení nebo přestání… jaké je to správné slovo? Myslím, že skončení je dobré slovo, přidržme se ho tedy. Skončení. Má-li však skončení nějaký motiv nebo účel, když je věcí rozhodnutí, tak je to jenom změna od něčeho k něčemu. Slovo „rozhodnutí“ vyžaduje činnost vůle: „Budu dělat toto, nebudu dělat tamto.“ Vstoupí-li do aktu skončení touha, tato touha se stane příčinou procesu skončení. A tam, kde je nějaká příčina, tam, kde je motiv, tam ve skutečnosti není vůbec žádné skončení. Dvacáté století přineslo ohromující množství změn, způsobených dvěma devastujícími válkami, dialektickým materialismem, skepticismem k náboženským vírám, činnostem a rituálům. Stejně tak technologický svět přinesl mnoho velkých změn a s vývojem počítačů budou následovat další změny. Zatím jste ještě na začátku. Co se stane s lidskou myslí, až všechno ovládnou počítače? To je však jiná otázka a měli bychom ji řešit jindy.

 

Postupně nás stále více ovládá průmysl zábavy. Mladí lidé, studenti i děti, jsou podněcováni k vyhledávání potěšení, k romantickému vnímání světa a k nevázaným vztahům. Za tohoto stavu nikoho nezajímají takové věci, jako je prostota a zdrženlivost. Prostota není odmítání světa po způsobu mnichů nebo sanjásinů, kteří oblékají svá těla do nějaké uniformy nebo jenom do kusu plátna. Asi vás nikdy nebude zajímat, k čemu čistá prostota vede, jste-li od dětství vedeni k tomu, abyste se bavili a pomocí zábavy --- náboženské nebo jiné --- unikali sami před sebou. Říká-li většina psychologů, že musíte vyjádřit vše, co cítíte, že jakákoli zdrženlivost je škodlivá a vede k různým neurózám, přirozeně vstupujete více a více do světa zábavy, veselí a sportu, což vše vám pomáhá unikat od toho, co jste. Prostota přichází s porozuměním své vlastní přirozenosti, bez jakéhokoli zkreslení, bez jakéhokoli předpojetí, bez jakýchkoli reakcí na to, co o sobě objevíte. Prostě sledovat a uvědomovat si každou myšlenku, každý pocit, neomezovat je ani neovládat, jen je sledovat, stejně jako sledujeme let ptáka, bez svých vlastních předsudků a zkreslování. Toto sledování přináší ohromný pocit prostoty, který je za vší zdrženlivostí, za vším blázněním sama se sebou, za všemi myšlenkami na vlastní zdokonalení a naplnění. To všechno je dětinské. V celém tomto sledování je velká svoboda a v této svobodě je pocit důstojenství z prostoty. Kdybyste ale všechno tohle řekli skupině dnešních dětí nebo studentů, dívali by se pravděpodobně znuděně z okna, protože jejich svět je omezen na sledování jejich vlastních potěšení…

 

Zdá se, že člověk stále jenom sám sobě uniká, od toho, co je, od toho, kam jde. Utíká od všeho --- od vesmíru, od denního života, od umírání a rození. Je to zvláštní, že si nikdy neuvědomíme, že jakkoli daleko můžeme od sebe utéci, jakkoli daleko se můžeme vzdálit, dobrovolně, vědomě nebo nevědomě, tak konflikt, potěšení, bolest, strach a podobné stavy jsou zde stále. Nakonec převládnou. Můžete se snažit je potlačit, můžete se snažit je vůlí odstranit, vždy se však znovu vynoří. Jedním z převládajících faktorů je potěšení. I ono má své konflikty, svoji bolest a nudu. Z potěšení plyne únava a roztrpčení, které zmatek v našich životech dále zvyšují. Nemůžete tomu uniknout, můj příteli. Nemůžete uniknout tomuto hlubokému, neuchopitelnému zmatku, dokud tomu opravdu nevěnujete své myšlení. Nejenom myšlení, ale i svoji plnou pozornost, neúnavné sledování, veškerá hnutí sebe sama. Můžete říci, že to vše je únavné a možná ne tak nutné. Nevěnujete-li tomu však své úsilí, budoucnost bude nejenom ničivá a nesnesitelná, ale i nesmyslná. Není to nějaký skličující, depresivní pohled, je to opravdu tak. To, co jste nyní, je i to, čím budete v následujících dnech. Nemůžete se tomu vyhnout. Je to dané jako východ a západ slunce. Svůj podíl na tom mají všichni lidé, celé lidstvo. A bude to tak, dokud se všichni nezměníme, každý z nás. Dokud se nezměníme k něčemu, co není stvořeno myšlením.

 

http://global21.cz/tisk.php?str=krishamurti_jakajebudoucnost&obor=spol


ceko
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
No   |   ip:91.127.22   |   2011-09-12  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neopúšťaj sa


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-12  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok som zatiaľ nečítal celý (nechám si ho v kľude na neskoršie), no hneď v úvode mi mimovoľne evokoval paralelu s textom jednej kultovej skladby "... a co děti? Mají si kde
hrááá-at...?" Áno, majú. Pred televízorom! To v čase, keď táto skladba vznikla a bol dostupný len jeden jediný federálny program, sa ani vo sne nepredpokladalo, že deti vymenia ihriská za možnosť prešťukávať sa stovkami programov. Dokonca smiešne vyznieva dnes už nostalgická skladba Madonny (nie tej odpornej kostolnej s modrým uterákom cez hlavičku!) "This used
to be my playground", ktorá by vo voľnom preklade - a v súlade s národnosťou autora článku - znela ako "tady jsem si hrával(a)..." Chlieb a hry - to bol vždy perfektný spôsob, ako
udržať ovce v spokojnej blaženosti. A zatiaľ, čo dav šalel v Koloseu, si Nero s potešením pripravoval fakle na zapálenie Ríma...


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-09-12  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aka bude buducnost? neviem, a kto tvrdi ze vie, klame :)


mi   |   ip:217.112.1   |   2011-09-13  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mi stačí budoucnost Evropy: http://www.youtube.com/watch?v=Kw9ME-ThvVY


již 2029


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (06:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Projekcia budúcnosti z prítomnosti, to my nesedí. Čím viac sa od dneška vzďaľujem tým je budúcnosť menej predvídateľná. Autor automaticky predpokladá , že na tomto svete sú ľudia, ktorí na sebe nepracujú. A tí spravia vždy malý skok a sú o schodík inde a potom zas. Svet nie je len zábava, tento aspekt je vytrhnutý z mnohých iných.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kurník, napísal som hrubku, no to som to dopracoval..


how   |   ip:217.144.3   |   2011-09-13  (06:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Mi&Sme

tukol som na tvoj link a nejde. vraj sme kupili autorske prava....
Buducnost europy vidim v sebestacnosti - vzdy tu bola, ale to by mladi ludia museli chciet makat. A to oni nechcu - lebo emerika im povedala, ze staci mat v ruke mobil, telku, internet, autak a vsetko pojde samo od seba......Peter   |   ip:85.248.61   |   2011-09-13  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo sa týka budúcnosti tak som optimista v tom, že svet bude dovtedy svetom dokym nepadne najaky meteorit a nezniči cele ľudstvo. Ale som aj pesimista lebo človek ako taký sa pretvorí v taký druh ćo by som už ja nechcel vidieť a ani neuvidim. Clovek bude ako prazdny bezduchy stroj, ktory svoju energiu bude musiet ďať na veci alebo aktivity čo nepotrebuje.
Ak hovorime a pojme Prostota =Sl. Jednoduchosť, tak by som to prirovnal k mojmu 20 mes .synovi. Ja sa uz zaoberam takymi hrackami ako PC, automatizacia, elektrosystemy ale vždy keď si sadnem ku mojmu synovi a hram sa s malou hračkou on prejavuje tú hodnotu jednoduchosti keď sa z nej teší a ja sa tešim s nim, a to je to čo zložitý svet mu bude brať a to tým čim bude zložitejši a náročnejši a ako bude musieť svoju energiu dávať ne tie ostatne zbytočnosti.
Vrátim sa do roku 1989 keď sme mali na pultoch z každého tovaru po dva druhy a teśili sme sa ak sme niečo dostali.Zivot bol naplnený vecami, čo sme si sami urobili a robili rodosť. Preto si myslím, že niekto vo svete povie, že ideme sa zbaviť tej zbytočnej svetovej energie čo dávame na zbytočnosti a merítkom nebude pokrok ale jednoduchosť a účelnosť. Tzn. načo vyrábať energiu antihmoty za použitia ďalśej energie keď sa dá energia vyrábať JEDNODUCHO zo slnka, z dreva a biomasy kde si slnko pri fotosyntéze ukladá energiu, zo zeme kde niekoˇko 100 km pod povrchom to vrie a gravitačne sa to tlaći na povrch /geotermal/. Naco nosit plyn z Ruska alebo odkadial.
A mnohé nezmysly kde dávame zbytočnú energiu.
A tiež sa obávam vojny klasickej. Lebo ak si predstavime aka je vsade prezamestnanost, ak sa prestanu vyrabat zbytocne produkty v dosledku, ze niekto necha svetovy system tak klesnut ze nikto nebude potrebovat takmer nic okrem zakladnej obizivy a aby mal kde prespat, kopa muzov strati pracu a bude nevyuzita. Bojim s akonvenscnej vojny ked niekto vyzenie chlapov od rodin za ucelom preriedenia obyvatelstva.
Alebo sa stane, ze namsto tratora co poseje za 100 robotnikov niekto zisti, ze ludi je tolko nazvys, ze radsej ich za dennu obzivu nechame rucne siat aby sa doma nenudili a aspon nemusime kupovat traktor naviac.
Osobne si myslim, ze navrat k jednoduchosti a pravej podstate zakladenj vyroby statkov a energii z pody a slnka je navrat do lepsej buducnosti pre dalsie generácie.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (08:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Napriek prevládajúcim pesimistickým a stašiackým pohľadom na budúcnosť vidím ju kladne. To čo je teraz onedlho nebude. Cyklus sa skončí a spravíme skok v kvalite. Veľa je prorokov ale málo vyvolených. Bude tu niečo čo si väčšina z nás nevie predstaviť.


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Starý dobrý Krishnamurti. Jeho kniha "Vnútorná revolúcia", ma oslovila a dá sa povedať že aj ovplyvnila. Je to vlastne filozofia- "TU A TERAZ"- ktorej leitmotívom je vedomé prežívanie prítomného okamžiku, keďže minulosť už neexistuje a budúcnosť ešte neexistuje. S istou nadsádzkou (dúfam, že nikoho neurazím), by sa dalo povedať, že filozofiu TU A TERAZ majú naši rómsky spoluobčania ako-keby v krvi, a dodržujú ju bez toho aby o nej niečo čítali.
Táto filozofia nás učí koncentrácií a schopnosti vnímať, čo je dobré, ale netreba zabúdať, že my stále budeme zodpovedný za budúcnosť. Každý "Hľadač Pravdy" by si mal spraviť výlet aj na Východ (ja som tam skoro ostal), kde sa môže pokochať prastarým monumentálnym myslením.
Ako povedal Jung: "Veľmi radi by sme sa nasťahovali do chrámov Orientu, ale pritom zabúdame dončiť naše kresťanské chatrče" (ten citát asi nieje presný, ale myšlienku som dúfal zachoval)lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prastare monumentalne myslenie ?
:)))

Slavko pokukaj sa co sme mali/mame doma
na co kukas k susedovi ?
nezavid
prestuj svoju kulturu
http://www.vedy.sk


paci sa mi ako europania furt kukaju na vychod
a ani 10 z miliona este nie je napriklad buddhom
ziande osvietenie ? ale ved robia co treba a stale nic ?Peter   |   ip:85.248.61   |   2011-09-13  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovolte mi vyzvat proroka GORDONA aby nas oboznamil s jeho videnim do buducnosti, lebo kazdy vie napisat ze nieco bude ale nenapise CO?


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen, ja som na tej stránke bol, a niektoré veci sa mi tam fakt zdali "pritiahnuté za vlasy" (napr. tie hlinené postavičky znázorňujúce človeka s dinosaurom). Mnoho vecí sa tam nedokazuje, ale jednoducho tvrdí. Môžem byť samozrejme konkrétnejší.
Slovania sú dôležitý preto lebo svoj "zlatý vek"- kultúru majú len pred sebou, a preto nemusíme závidieť ostatným národom.


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osobné invektívy nemajú na sieti čo robiť. Naučte sa čítať. Bude tu niečo čo si väčšina z nás nevie predstaviť. Napísal som nás nie Vás. S týmto predsa dosť ľudí môže súhlasiť. Napríklad si nevieme predstaviť dôsledky krachu EU alebo svetového finančného systému. To si len myslíme, že vieme ako to bude. Napríklad prvý rok po takýchto udalostiach . Ale čo bude o 5 , 20 rokov.? Príklad zo života. Všelijaký paraziti tu podvodne a úplatkársky, z chamtivosti uzavreli zmluvy aby mali super bezpracný príjem počas dlhej doby. Napríklad parkovacie služby na 30 rokov. To som fakt nepochopil , kto vie čo bude zajtra, o rok o 10, 30 rokov?

lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo
mne sa strasne pacilo slovne spojenie
"prastare monumentalne myslenie"
Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenlen
proste som len hľadal slová na vyjadrenie toho čo je pre Východ (orient) charakteristické, teda akýsi holistický(jednotu, nirvánu hľadajúci) duchovný pohľad na svet. Západ je viac "analitický", materialistický, diferencovanejší. No a Slovan by mohol tieto protiklady skĺbiť.
Ten rozdiel pekne vyjadril Páleš:
Ind hovorí: Ja som dobrý svet je zlý, odchádzam zo sveta.
Slovan povie: Ja som dobrý, svet je zlý, svet sa musí zmeniť.gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-09-13  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď už spomíname Východ, je tu stránka matrix , je platená ,ale nevadí , stačí si prečítať úvod a pochopíte , napr. že to čomu človek veril a počul tisíckrát môže byť úúúplne ináč. Priaznivci vedy.sk si prídu na svoje. http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5741-tajemstvi-cinske-zdi-prolomeno-aneb-ukazka-toho-jak-system-manipuluje-s-historickymi-fakty-1/


Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K téme slovanstvo má čo povedať aj kniha Duchovná úloha strednej Európy

http://www.sophia.sk/kniha/duchovna-uloha-strednej-europy


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo

skor si myslim ze Slovan zije podla SVEDOMIA
nebude hovorit co je dobre a co nie pretoze to je relativne
ale svedomie je univerzalne meritko nasich cinovSlavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (17:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenlen, ale ak je dobro a zlo relatívne, tak v čom spočíva to univerzálne merítko?


Toudy   |   ip:95.102.10   |   2011-09-13  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co furt nechapete univerzalnemu meritku. Sak to je evindentne. Dobre, alebo ak chcete moralne je to, co podporuje zivot. A zle je to, co ho nepodporuje. Cela moralka je postavena na tom. Cela biblia, vsetky nabozenstva sa o to snazia. Spravat sa tak, aby ludia prezili.


julo   |   ip:89.176.40   |   2011-09-13  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toudy-a co je podla teba zivot?
Male porovnanie s demokraciou(tiez nevyjasneny pojem).Je to vlada ludu..ale kto patri do "ludu"?vsetci slobodni muzi?vsetci slobodni?vsetci?:-)

Slavo-relativita dobra a zla mi unika..su sice priklady,ked nieco pre mna zle je pre niekoho dobre,ale clovek so svedomim nepovie,ze masakry v Lybii(Iraku,Nigerii..)su dobre,pretoze bude lacnejsi benzin...stejne bude drazsi:-)


Moralista   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Julo ja s tebou súhlasím,že dobro a zlo nie sú relatívne, iba som chcel vedieť prečo ich za relatívne považuje lenlen, resp. podľa čoho nás svedomie riadi.Slavo   |   ip:92.245.5.   |   2011-09-13  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten predchádzajúci príspevok je samozrejme od Slava, teda odomňa. Sori


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SLAVO
univerzalne meritko je SVEDOMIE
u Slovanov
ruka v ruke spolu s vychovou od RODicov
nemyslim egoisticke svine co ani nevedia preco maju dieta
myslim skutocnych rodicov
vela ludia vie o com hovorom
vela ma tu smolu, ze nie

ano mnoho ludi svedomie utopilo v sebe
prehlusuju jeho hlas chlastom , mamonom , sexom
skratka co je po ruke


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  julo...dobro...je to..ak na zemi neexistuje zlo...ak je pre teba niečo dobré...a pre druhého zlé...splodí to ďalšie zlo v tvare niečoho...čo znova ublíži tebe...a tak to pôjde dookola...až kým ľudia nepochopia že kľúč k absolútnemu dobru majú rovno v BOŽÍCH DESIATICH PRIKÁZANIACH....život človeka je jednoduchý...ak by dodržiavali tieto zákony...ale ak budú stále podliehať len a len svojim potrebám...budú to potreby ktoré plodia zlo...preto sa neustále a všade na SVETE útočí a zapiera BOH...aby zvíťazila potreba nenásytných, pyšných, arogantných jednotlivcov....ktorý sa povýšili do jeho pozície...a ostatných nechali pracovať a trpieť pod ich vládou.


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-09-13  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NEEXISTUJE...ZLO KTORÉ BY NEBOLO UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁKONOCH...NEEXISTUJE...preto sú tieto zákony dané pre ľudí SAMOTNÝM BOHOM.


lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  10 prikazani je pre idiotov bez svedomia
je to pre biorobotov
pre zombiakov bez duse

vymysleli ich zidia pre gojov

presne tieto reci idu spolu s tym ako su uzitocne prikazania
lebo boh nam chcel vlastne dobre
ten boh ktory si vybral zidovsky narod ?
ten boh co nechaval vyhladit cele mesta ?
co si nechava hovorit PAN ?
aby mal svoje ovce ?


ludia prebudte sa
BUDTE SLOVANIA
MATE SVOJICH BOHOV=PREDKOV
adam   |   ip:195.80.16   |   2011-09-14  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len
:D o 10 prikázaniax je ten príbeh ináč!
Pán boh vymyslel 1 prikázanie a ponúkal ho rôznym národom. ponúkol arabovi, nexcel ho, ponúkol čiňanovi nexcel.... až stretol na púšti na sinaji žida-mojžiša a ponúkol mu ho.
a mojžiš sa spýtal "a koľko stojí?"
boh mu odpovedal "je zadarmo"
a mojžiš-žid nato: "tak mi ix daj 10"


rob   |   ip:92.52.22.   |   2011-09-14  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Angeológia môže potvrdiť že "Božstvá" sú predkovia.Angeológia ich opisuje ako sily a nálady v prírode a človeku. pravzory, praobrazy, ktoré to vybudovali a pôsobia. angeológia prehlbuje z časti védsku(slovanskú) kultúru na úroveň myslenia dnešného človečenstva-súčasnosti.taktiež novým lonom Angeológie sa stalo Slovensko.ak by som chcel osloviť čitateľov vedy.sk a fanúšikov Slovanskej kulrúry tak si dovolim povedať, že Slovanské Božstvá sa teraz nechávajú spoznávať svojim globálnym pôsobením súčastnosti v Angeológií, tak ako predkresťanskému Slovanskému národu vo Védskej kultúre podľa vedy.sk
ostať slovanom pri videní sveta spred dávnych časov, by bolo odievanie týchto bytosti do starých otrhaných šiat a postupne odumieranie chladom, ktorý silnie v svojom vplyve tiež,a ne? :)

Zábava.Aj tak sa každý veselí po svojom. nepozeráš tv? nepozeraj!- ak si myslíš že to nieje zábava.a ak to skutočne nieje zábava tak nato postupne prídu aj iný.nikomu to do hlavy nenaleješ cez ľivik. ale ak to zábava je,tak pre vlastnú tvrdohlavosť sa zriekaš zábavy, ktorá tu je pre teba.(príkladne povedané):
Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetky božstvá, polobohovia a anjeli su podriadené Bohu.

http://www.youtube.com/watch?v=rVxmvwcnc-I&;feature=related


rob   |   ip:92.52.22.   |   2011-09-14  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vedy.sk je ako zdroj na referát o slovanstve na dejepis,(bez uražky) nie zdroj ktorý by mi dostatočne pomohol sa zorientovať v sebe a každodennnom živote. aj keď som si to chvíľu myslel.čo som tam čítal už si jasne nepamatam. to čo mi to dalo, mi ostalo a pôsobí to ďalej. tak isto som natom bol s krisnamurtim.
a tak isto natom budem ešte veľa veľa veľa krát.všetky falošné predstavy sa pomaly rozplývajú do prázdna, ale tie skutočne ostávajú a silnejú :)

http://www.youtube.com/watch?v=nLirOZpe7_8rob   |   ip:92.52.22.   |   2011-09-14  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover a ako si nato prisiel?
myslel som si že je to tak, že súčet všetkých tých bytosti božstiev a polobohov a anjelov a demonov je samotný tvorca.


anon   |   ip:95.105.16   |   2011-09-14  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Budúcnosť ľudstva najlepšie predpovedá novoprijatá legislatíva po 9/11 v USA. Nie som právnik, ale zákonné nástroje, ktoré predpovedajú a ponúkajú radikálne zakročenie, bez potreby preukazovania dôkazov,... atď. vypovedá samé o sebe na čo všetko už "volená" moc myslí v čase pokoja !!! Rozpracovanosť uvedenej legislatívy po9/11, podstatne postúpila za hranice humanizmu, tam hľadajme svoju budúcnosť, však sa pripravuje už dnes. Znalci uvedenej legislatívy to môžu skúsiť doplniť alebo vyvrátiť


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-09-14  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh sa vie nekonečné krát expandovať no nestratí pritom svoju vlastnú podobu. Jeho vlastnosti sú aspoň stručne vysvetlene vo védach ktore su kvalifikované ako objektívne poznanie Boha. Nikde na svete nenájdeš lepší opis Boha a duší ako takých.

Celý tento hmotný svet vznikol pomocou jeho jednej energie ktorá sa volá mahat tattva a má ho nastarosti pán Brahma, tvorca vesmíru ktorý taktiež slúži Bohu. Sila, moc a poznanie ktorými disponujú všetky bytosti vo vesmíre od Brahmu po baktérie nie je nič iného ako Božská energia s ktorou manipuluje sám Boh a delí ju podľa toho ako si ju daná duša zaslúži podľa svojich činností.

Duše ktoré ignorujú poznanie, fakty a logické spoznávanie nielen empirických znalosti ale aj zmyslu a účelu života su degradované do zvieracích či nižších jemnohmotných tiel následkom svojej negatívnej karmy. Niektorí však nepochopili ani to že nie sú telo ale duša ktorá je večná, nezrodená, nikdy nevznikla a ani nikdy nezanikne.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Má prasaciu chrípku v Ukrajine na svedomí spoločnosť Baxter International?

Všetci sa pamätáme na nedávnu udalosť, kedy firma Baxter dodala do Českej republiky vakcíny proti chrípke, ktoré boli nakazené vtáčou chrípkou. Firma Baxter sa teší sa dobrej spolupráci zo Svetovou zdravotníckou organizácou.


Jane Burgermeister o pozadí očkovania (video)

Na Ukrajine "Pľúcny mor" . Nový kmeň chr...

Vyliečiť sa bez liekov

2012...koniec sveta?

PRIDÁTE SA ?

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Maléry pána živnostníka

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2089 s