18. September 2019
    
Je dovolené brániť inkvizíciu? - Dolezite.sk

Je dovolené brániť inkvizíciu?


  2011-03-30  (11:24)  |  Knihy
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Je dovolené brániť inkvizíciu?

Autor začína svoje skúmanie problému inkvizície tým, ako sa kresťanské spoločenstvo pôvodne vyrovnávalo s herézou. Genéza bludných učení sa totiž črtá už v listoch sv.Jána, ktorý varuje pred falošnými bratmi. Podobne sa musela proti omylom brániť prvotná Cirkev, ktorej cirkevní otcovia dôrazne žiadali vylúčenie bludárov z cirkevnej obce.

Situácia sa pravdaže zmenila, keď sa od čias cisára Konštantína stávalo kresťanstvo pomaly štátnym náboženstvom. Situácia však ani vtedy nebola jednoduchá, dokonca mnohí cisári boli Ariánmi. Táto heréza bola pritom paradigmatická, odhalila starovekým katolíkom, že bludári sa nikdy neuspokoja, kým nezničia samotnú Cirkev, samozrejme, za pomoci teroru a násilia. To, prirodzene, vyvolalo reakciu, a tak v roku 384 bol heretik Priscilián sťatý mečom, na príkaz cisára Maxima. Aká však bola reakcia cirkevných predstaviteľov? Sv.Martin i sv.Ambróz považovali tento druh trestu za vraždu a sv.Ján Zlatoústy sa vyslovil: „Poprava kacíra je neospravedlniteľný zločin.“ Tak ostal Priscilián až do hlbokého stredoveku jediným popraveným heretikom. Napriek vážnej nebezpečnosti heréz, nielen pre Cirkev, ale často aj pre životy každého, kto sa ku heréze nepridal, až do 11.storočia boli reakcie vždy mierne a vychádzali z iniciatívy svetskej moci. Až v roku 1022 dal Róbert II. upáliť niekoľko kacírov, pretože ohrozovali bezpečnosť spoločnosti.

K inkvizícii

Od 11. storočia sa opäť vo veľkom začínajú šíriť heretické hnutia. Cirkev v tomto čase stále odmieta trest smrti pre kacírov, pokiaľ sa nedopustili kriminálnych deliktov. A Cirkev často dokonca chráni heretikov pred lynčovaním, v mnohých prípadoch sa dokonca postavila aj proti trestu smrti pre kacírov zo strany svetskej moci. Veľkí svätci, ako Bernard z Clairvaux, či Norbert z Xantes, ktorí bojovali proti herézam, neposlali na smrť žiadneho heretika.

Zvláštnym prípadom sa stala heréza tzv. albigénskych. Tí opäť, ako už pred nimi iní heretici, rozpútali krvavý teror a mali na svedomí mnoho ľudských životov. Ich heréza bola natoľko nebezpečná, že sa ňou musel zaoberať koncil, ktorý žiadal o pomoc svetských panovníkov. Avšak veľký pápež Innocent III. sa pokúsil o zmier, no jeho posla bez vyjednávania brutálne zavraždili. Zákonite musela nasledovať oprávnená trestná výprava. Radomír Malý pritom vôbec nezamlčiava krutosť Šimona z Montfortu, vedúceho výpravy, s ktorou však nesúhlasila ani vtedajšia Cirkev, napr. sv. Dominik.

Dôsledkom katarského teroru však bolo, že Fridrich II. uzákonil pre heretikov trest smrti upálením. Radomír Malý pritom rozlišuje a píše takto: „Upaľovanie kacírov iba pre ich presvedčenie bolo objektívne nesprávne,“ na druhej strane je tu subjektívna stránka a: „… zotrvávanie v heréze /ale spojené s podkopávaním verejnej morálky a terorizovaním veriacich/ bolo už samo o sebe ťažkým zločinom, lebo ospravedlňovalo zločin plienenia a zabíjania,“ a to, podľa jeho názoru, ospravedlňuje taký tvrdý postoj voči heretikom.

Tretím Lateránskym koncilom v roku 1179 fakticky nastupuje inkvizícia ako vyhľadávanie kacírov. V Toulouse roku 1229 potom oficiálne zriadili súd, aby heretikov trestala svetská moc, o treste smrti však nehovorí. Pápež Gregor IX. doplnil o dva roky rozhodnutie synody, aby inkvizíciu viedli len osoby s najvyšším právnickým a teologickým vzdelaním; pre tú úlohu boli najlepšie vybavení dominikáni. Takto dostala inkvizícia svoj právny poriadok, čo opäť len zachránilo mnohé životy. Vznikol tribunál, ktorého úlohou bolo skôr viesť k lepšiemu životu než trestať.

Inkvizícia a inkvizítori

Inkvizícia tak nebola nástrojom totalitnej vlády, ale ochranným nástrojom spoločenského poriadku. Bolo by osožné poukázať na niektoré procesné pravidlá ako to robí historik Malý. Nikdy nesúdil jeden inkvizítor, ale tribúnal, ktorý sa snažil o čo najširšiu objektivitu. Na vyšetrovanie pritom nestačilo udanie od jednej osoby, ale prinajmenej od dvoch, ktoré navyše nesmeli byť v úzkom styku. Aj potom mohol obžalovaný vysvetliť obvinenie a ak bol usvedčený z bludu, mohol blud jednoducho odvolať. Inkvizítori sa snažili, aby ho nemuseli predať svetskému súdu. Kto odvolal, nesmel byť popravený.

Iným problémom bola otázka tortúry. Radomír Malý pritom upozorňuje: „Užívanie tortúry (mučenia) bolo skutočne veľkou chybou a nešťastím. Odporuje to tiež tradícii Cirkvi, keďže v 9. storočí pápež Mikuláš I. zakazuje používanie tortúry ako nekresťanský spôsob.“ Malý teda uznáva, že to bol omyl a chyba prikláňať sa k spôsobom pohanským, nie kresťanským. Aj mučenie však bolo procesne upravené, mohlo sa použiť len pri takmer istej vine, so súhlasom biskupa a tak, aby pri ňom neprišlo k zohaveniu, či k usmrteniu a nesmelo sa opakovať.

Malý argumentuje číslami a faktami. Užívanie tortúry (v 1-11% prípadov) bolo tiež vzápätí zakazované; v Aragónii napríklad už v nasledujúcom, 14.storočí, v strednej Európe pod vplyvom sv. Jána Kapistránskeho v 15. storočí. Veľmi málo vyšetrovaných bolo tiež inkvizíciou popravených, asi tak 1 – 2%. Tvrdí inkvizítori boli odvolávaní, či dokonca skončili vo väzení. Samozrejme, inkvizítori boli len ľudia, a tak sa akiste dopustili aj chýb, a to zväčša opäť pod vplyvom svetskej moci – upálenie sv.Jany z Arcu, či Jakuba Molaya. Inak však boli väčšinou inkvizítori mierni, čo autor dokladá demonštratívnym príkladom svätcov v ich radoch: Peter Veronský, Peter z Ruffi, Bartolomej z Cervere (títo inkvizítori nevydali na smrť ani jediného heretika, naopak všetci boli heretikmi zavraždení), či významní svätci sv. Rajmund z Peňafortu, sv. Ján Kapistránsky a svätý pápež Pius V., z ktorých len posledne menovaný vydal dvoch heretikov plameňom, avšak tu išlo predovšetkým o vrahov.

V roku 1542 sa inkvizícia za Pavla III. centralizuje, na konci 16.storočia sa stáva Kongregáciou. Innocent XI. Upravil navyše čoskoro použitie trestu smrti tak, že sa viac neuplatňoval, rovnako ako tortúra. Zákonník Pia VII. už trest smrti za kacírstvo ani neuvádza.

Omieľané témy

Radomír Malý vyhradil špeciálnu časť svojej knižky pre „tzv. „večné témy“, ktoré proticirkevná propaganda neustále omieľa“. Ide o španielsku inkvizíciu, čarodejnice a kauzu Galileo.

Španielsku inkvizíciu zriadil Ferdinand Aragónsky, aj s určitými politickými cieľmi. Prvým generálnym inkvizítorom sa stal Tomás de Torquemada, obeť krvavej legendy. V skutočnosti však tento inkvizítor vyvinul maximálne úsilie proti jej zneužitiu. Napriek tomu Radomír Malý, neskĺza do apológie a priznáva: „Avšak nedá sa poprieť, že v prvom štvrťročí španielskej inkvizície sa ocitlo na hranici mnoho nevinných ľudí len na základe priznania vynúteného útrpným právom.“ Vyšetrovaniu sa nevyhli dokonca ani príslušníci kléru, vrátane kardinála. Po zásahu pápeža sa ale podarilo odstrániť aj chyby španielskej inkvizície, na ktorú mala Cirkev všeobecne menší vplyv.

Čo sa týka čarodejníc, Radomír Malý poznamenáva: „Táto povera bola kresťanstvu cudzia a Cirkev ju od počiaktu odmietala ako pohanskú.“ Až vplyvom Orientu sa v 14. storočí postoj opäť priklonil k nekatolíckemu pohľadu. V 15. a 16.storočí sa k tomu pridalo rozšírenie satanistických siekt, ktoré vyrábali tieto čarodejnice. Najväčšie protičarodejnícke besnenie pritom prebehlo nie v katolíckych, ale v protestantských krajinách. Sv. Pius V. naopak procesy proti čarodejniciam zakázal.

Poslednou veľkou proticirkevnou témou, ktorou sa autor zaoberá, je Galileov proces, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie mýty vôbec. Dodnes mnohí veria, že Galileo bol upálený, a pritom v skutočnosti Galileo nebol ani len mučený. Keďže Galileo zastával mnoho vedecky mylných názorov, bol požiadaný, aby heliocentrizmus, ktorý nevedel dokázať, používal len ako teóriu, a nie jasne preukázanú pravdu, čo sprvu odmietol, pred inkvizičnou komisiou, ale nakoniec odvolal a podriadil sa Cirkvi. Ako dodáva historik Malý: „Žiadne a predsa sa točí sa nekonalo“.

Záver

Radomír Malý ponúka vo svojej útlej knižke iný pohľad na inkvizíciu než je všeobecne pertraktovaný. Inkvizícia podľa neho nebola nijakým krvavým nástrojom v rukách Katolíckej cirkvi. Práve naopak, chránila spoločnosť pred nebezpečenstvom a pred herézami, ktoré by boli pre svoju spoločenskú nebezpečnosť prenasledované aj dnes. Nebola bez chýb a bez omylov, jednoducho preto, že ju vykonávali omylní ľudia, zároveň však často aj ľudia svätí a cnostní. Oplatí sa prečítať a vziať do úvahy aj argumenty uvedené v tejto knižke, ktoré sa opierajú o uvedenú literatúru.

Peter Frišo

Je dovolené brániť inkvizíciu?
MALÝ, Radomír: Je dovoleno bránit inkvizici?
Nakladateľstvo Michael S. A.:
Frýdek-Místek 2005, 160 s.


L
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
BR   |   ip:94.136.15   |   2011-03-30  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten článok si snáď robí srandu. Žiaľ podľa môjho názoru, je to iba jednostranný a neúplný pohľad na inkvizíciu. Autorovi by som želal nech si najprv naštuduje historické fakty a záznamy o skutočnej podstate a činnosti inkvizície, ktorú zastupovali hlavne tí v mučiarňach. Nemám slov. Keď som čítal ten článok, zdalo sa mi,že niektorí ľudia považujú ostatných ľudí za hlupákov a dokazujú to práve takymito člankami a tvrdeniami. Ak si dobre pamätám, ak sa mýlim tak ma opravte, Ján Pavol II sa verejne ospravedlnil za činy inkvízicie atď. S pozdravom Braňopepo   |   ip:178.41.13   |   2011-03-31  (00:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor tohto clanku nemoze byt normalny.


sxg   |   ip:178.40.9.   |   2011-03-31  (01:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som Kresťan /keď sa židi píšu s veľkým Ž/ Kto nás zachráni pred pápežom? Pápež Benedikt XVI. odmieta myšlienku, že Ježiš bol "revolučný vodca" a za jeho smrť môžu Židia. http://afinabul.blog.cz/1103/a-ako-prvy-zaprel-krista-sam-papez


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-03-31  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..tak ci onak, inkvizicia bola choroba chorych sprostych mozgov..

..a uz sa opakujem, cele to bolo na nic, len co zomrelo nespocetne mnozstvo ludi..ach jaj..


333   |   ip:85.216.14   |   2011-03-31  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  br martintrue pepo
aj hla zili ste v tej dobe,tak zarucene viete, ze?Paulito   |   ip:213.150.2   |   2011-03-31  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pouze nazev: Je dovoleno hajit plynove komory?


Slovk   |   ip:88.212.36   |   2011-03-31  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Informoval ma jeden zo známych, že podľa zvitkov, nájdených v Palestíne, Kristus nebol tou istou osobou, ktorá je označovaná ako Ježiš. Ježiš vraj bol kazateľom, prorokom, ktorý bol popravený, avšak Krista si vymyslela asi 36 rokov po smrti Ježiša nejaká rada. To všetko by snáď nemuselo byť tak dôležité, keby táto informácia nehovorila, že Ježiš v podobe Krista jednoducho neexistoval. To by však malo mať veľmi vážne dôsledky nielen pre kresťanské cirkvi... Viac na www.voltaire.netkosice.sk, téma: Byť Ježišom, neznamená byť Kristom


333   |   ip:85.216.14   |   2011-03-31  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  br
a k tomu ze jan pavol II sa verejne osppravedlnil,nostradamus ma jeden vers ktory predpoveda zanik papeza ,a tvrdi traja od konca budu sluzit satanu, ze predpredposledny treti od konca bude zastreleni,to je zle prelozene bude postreleny,co pavol bol ,po nom bude dalsi sluzit satanu,to je terajsi co aj sluzi ved si robi co chce v cirkvy dokonca sluzi,polnocnu o desiatej.aby sluzil ju satanovi a nie jezisovi.a posledny bude satan sam.pius ci ak sa menuje co predpovedal vsetkych papezov tak tvrdi ze uz len jeden papez ostava po tomto.ked pogooglis tak to najdes.aj v zjaveni jana sa pise.

Zjavenie Jána, 13. kapitola
Morská šelma
1 Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi, nohy mala ako medveď a tlamu ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jednu z hláv mala ako na smrť dobitú, ale smrteľná rana sa jej zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal šelme svoju moc, klaňali sa aj šelme a hovorili: Kto je podobný šelme a kto bude môcť proti nej bojovať? 5 Mala aj tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhala sa; dostala moc pôsobiť štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala Jeho menu a Jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany. 7 Dostala moc aj bojovať proti svätým , aj víťaziť nad nimi. Dostala i moc nad všetkými kmeňmi, ľuďmi, jazykmi a národmi. 8 Aj jej sa budú klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života zabitého Baránka. 9 Kto má uši, nech počuje. 10 Kto iných väzní, sám bude väznený; kto mečom zabíja, mečom zahynie! V tom je trpezlivosť a viera svätých .
Zemská šelma
11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13 Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14 Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16 Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.

18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšest,


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-03-31  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok obhajuje inkvizíciu ako politici svoje vojny...
Tento zvláštny zvrhlý milenecký vzťah dvoch satanských inštitúcií politiky a náboženstva nazýva Biblia duchovnou prostitúciou, z ktorej majú obe zúčstnené strany zisk z nepoctivosti a klamstiev voči Bohu aj ľuďom. V Biblii nikde nenachádzame zmienku o tom, aby niekto z ľudí dostal Božské právo na likvidáciu svojich odporcov. Ale naopak."Kto ťa udrie po jednom líci, nastav mu aj druhé", čo znamená, ak si myslíš, že si morálne v práve, ukáž to svojimi kresťanskými skutkami, pretože nielen smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh, ale celý súd a trest patrí Bohu a on to zanedlho paradoxne vykoná rukami politických milencov smilnice. Následne potom vykoná On sám aj súd a trest nad politikmi, keď podvodnú moc demokracie nahradí pravdou teokracie, známej viac ako Božie kráľovstvo.

Celým Svätým písmom sa ťaha ako jedna červená niť varovanie pred semenom hada, ktoré bude praktizovať metódy likvidácie odporcov, ktorí odhaľovali podvody a klamstvá falošného uctievania. "Každý kto vás zabije, si bude myslieť, že preukázal Bohu svätú službu"....Samotná Biblia opisuje odpadnutie od právd Božie slova a rôznymi spôsobmi odkrýva pokrytectvo a odpadlíctvo náboženských vodcov, ktorí sa neuspokojili s jednoduchým a pravdivým učením Biblie.

" Zvonka sa sa zdáte ako obielené hroby ale zvnútra ste hroby plné úmrlčích kostí", "Utierate pohár zvonku ale vnútri ho nechávate nečistý", "Z vás samotných povstanú utláčajúci vlci, ktorý nebudú šetriť stádo a budú zavádzať sekty zatratenia", alebo "To je ten antikrist, kto popiera učenie Boha aj Syna", "Zakiaľ žijeme, bránime odpadnutiu od viery" "Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale si budú hromadiť učiteľov, ktorí im budú štekliť uši, budú počúvať učenie démonov, budú zabraňovať ženiť sa , jesť pokrmy atď. napísali apoštoli. Po ich smrti sa odpadlíctvo stalo úplne zrejmým a v roku 325 bola odpadlicka forma uctievania cisárom Konštantínom definitívne uzákonená ako štátne náboženstvo rímskej ríše a bolo nazvané všeobecné, čiže rímskokatolícke. O spôsoboch oko RKC chránila svoje výhradne postavenie hlavného semena hada Satana Diabla, ktoré bojovalo na život a smrť s tzv. heretikmi, sa písalo v článkoch o praktikách inkvizície. Zdokumentovaným prenasledovaním si RKC vystavila sama úmrtný list aj s diagnózou.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-03-31  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovk, nieco na tom bude..tiez doporucujem zaujimavy dokument Jamesa Camerona: The lost Tombs of Jesus ( Stratený Ježišov hrob )a sprievodná kniha The Jesus Family Tombs ( Hrob Ježišovej rodiny ).
..na televíznej stanici Discovery ho videli viac ako štyri milióny divákov. Vo filme a knihe sa tvrdí, že truhly, nájdené v roku 1980 v jednom hrobe v južnom Jeruzaleme, pochádzajú z prvého storočia a bol v nich uložený Ježiš a pozostatky jeho príbuzných.
joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-03-31  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martinkotrue..
tak uz mas svoju pravdu..
videl si filmm.. a dokonca na diskovery...no to je super.. aco si este videl.. aj nejakeine rozpravky..ako levi kral a tak???

dobre.. hlavne ze to tu prezentujes s vyziapovanim ako najzdravsi rozum..
si teliatko ktore hlata info ktore niekto posklada v holywoodskych studiach.. a kricis tu aku pravdu si objavil.. ty tlk..


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-03-31  (10:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este nam "doporuc" nejake linky a knihy ,,zarucene prave ..
prism..zaplav nas tou osvecujucou pravdou,, y roznych stranok,, a filmikov.. prosim nebud skupy..
podel sa..martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-03-31  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, tebe chlapca zlate, nepomoze uz ani svetena voda..
..vytikal si my aky som decky (ze mam 16 rokov), je*aky po tvari a podobne kydy..

..ja ta odhadujem tak do 30, plnostihlej postavy, v detskej izbe (pocitam ze byvas u rodicov!) mas same svate obrazky a proroctva a nad postelou mas policku, kde je iba jedna jedina kniha - typni si aka? ty trulko
Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-31  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: ti satanisti su naozaj zakerni, sluzit polnocnu omsu o desiatej. Diabolske. :-D


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-03-31  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a je dovolené brániť zlo?
je, ale rozhodnúť sa musí každý sám, ktorú stranu zvolí.
martintrue a slovk,
sami sa ukracujete o dobré, a myslíte si, že svetské poznanie je všemocné. budete musieť ešte dozrieť a poznáte pravdu.hospodin ťa nesklame ani v problémox, ale veda, humanizmus, zdravie,falošní priatelia... je to samozrejme vaša vec či xcete. ak niekedy bude prebiehať takáto debata / ak boh dá/, bol by som zvedavý na vaše názory za takýx 10-20 rokov :).


333   |   ip:85.216.14   |   2011-03-31  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak:)
nekto ma z toho srandu niekto strach a niekto ukrutnu radost:)


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-03-31  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam
..je dovolene branit cirkev?
..je dovolene branit Boha?

..ved obaja robia aj zle veci, nie vsetko co spravila cirkev bolo dobre a nie vsetko co je v mene Boha je spravodlive..
Igrik   |   ip:87.197.13   |   2011-03-31  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neobhajujem inkvizíciu, ale myslím, že pre objektivitu je potrebné poznať názory a fakty z oboch strán. Mediálna propaganda veľmi často skresľuje skutočnosti a vytvára vlastný obraz spoločnosti. Myslím to vo všeobecnosti. Myslím, že je pravdou to, že smrť podstúpilo len 1-2% odsúdených. Potvrdzujú to slová cirkevného historika a nitrianskeho biskupa V. Judáka, ktoré som na vlastné uši počul. Podstatná väčšina odsúdených nosila na znak hanby na oblečení žltý (judášsky) kríž. Súhlasím, že celá inkvizícia bola nešťastným riešením a v dnešnej dobe určite celkom nepochopiteľným.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-31  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igrik - otazka: ako by si riešil ty ako král, alebo biskup alebo pápež, keby sa ti ľudia zabijali pred očami - ak by nejaki začali vyvraždovať, ako ustanovením súdu?
A nezabudajte, že sa bavíme o období stredoveku. Na tú dobu boli inkvizičné súdy mierne, všetko zlé sa teraz snažia našiť na cirkev, ale heretikov, vrahov a pod. predsa súdila hlavne svetská moc a inkvizícia vela nevinných vyslobodila s pazúrov smrti. Prečo furt musite žrať len tu komunisticko-kapitalistickú proticirkevnu propagandu? Ved uvažujte aj vlastným rozumom. Ste všetci na prášky, ked sa vytiahne téma inkvizičných súdov, ale keď USA vyvraždí milión ludi v Iraku na zaklade nejakeho vykonštruovaného obvinenia, tak držite huby


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-31  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista - satanskou inštituciou je možno ta tvoja, nenadarmo ju založil satanista a slobodomurár Russel. Tam ti asi aj vtlkaju aj tie myšlienky o cirkvi ako satanskej inštitucii. To obrovske množstvo roboty, ktore cirkev urobila už nikto z neviem akych iracionalnych dôvodov nechce vidieť a dovoli si nazvať pomaly 2 mld. ludi na zemi satanistami...


Igrik   |   ip:87.197.13   |   2011-03-31  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - v podstate si napísala to, čo som aj ja myslel, len inými slovami. :) Je to tak, že v porovnaní s dnešnými vojnami za "slobodu" počas inkvizície zomrela len omrvinka. Neviem či to bolo dokopy za tie storočia sotva 2000 ľudí. V Iraku zomrelo milión ľudí a z toho 90% civilistov. No väčšine ľuďom takéto veci nedochádzajú...


Gasp   |   ip:87.197.13   |   2011-03-31  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Musím sa smiať po prečítaní článku :-) Satan dokáže vyplodiť hociaké nehoráznosti.


mikeborecek   |   ip:212.5.195   |   2011-03-31  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to joplins | ip:188.177.1 | 2011-03-31 (10:07)
netreba hned zavrhovat nove dokazy o existencii/neexistencii krista (a nielen jeho), len preto, ze to nevyhovuje nasemu nazoru. Ved aj ludia ktori zastavali "teoriu", ze zem je gulata boli istym sposobom odsuvani a zosmiesnovani len preto, ze nezastavali tak istu vec a to tu, ze zem je doska a na konci je plot a za nim je konec sveta...


Anonym   |   ip:87.197.15   |   2011-03-31  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admin, ty si už fakt nenormálny že tu dávaš takéto články.
Alebo je v tom istý zámer?


Krovak   |   ip:109.230.5   |   2011-03-31  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: keby si pisal zrozumitelne tak by to bolo jednoduchsie. tento usek "to je terajsi co aj sluzi ved si robi co chce v cirkvy dokonca sluzi,polnocnu o desiatej.aby sluzil ju satanovi a nie jezisovi." je totiz dost chaoticky, takze az po piatich minutach nasledneho googlenia som pochopil ze si tym chcel povedat ze sluzil polnocnu (oficialne tusim vianocnu) omsu o desiatej aby stihol o dvanastej este jednu. Po prvom precitani mi bolo jasne ze sa rozculujes nad polnocnou satanskou omsou, ktora je dokonca o desiatej.


Jozef   |   ip:217.118.1   |   2011-03-31  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reakcie ľudí na tento článok, potvrdzujú úpadok vzdelania v dnešných časoch. Málokto chápe rozdiel medzi Cirkevnou inkvizíciou a Svetskou, napr. španielskou inkvizíciou. Inkvizícia v preklade do slovenčiny znamená vyšetrovanie. To znamená, že aj dnes máme inkvizíciu a inkvizítorov. Na rozdiel od stredoveku však dnes nemôžu nikoho popraviť. Jeden príklad z minulosti: V stredovekubolo jedno hnutie ľudí, ktorí si hovorili "bratkovia". Rozhodli sa, že budú žiť v krajnej chudobe podľa Krista. Problém bol však v tom, že začali k tomu nútiť aj iných ľudí. Tých, ktorí sa im nepodriadili vraždili a mučili. Vypálili celé mestá. Ľudí násilím nahnali do hôr kde ich obrali o všetko, ženy znásilňovali s odôvodnením, že patria všetkým a robili kadejaké iné "škaredé" veci. Čo si myslíte, že s nimi urobila svetská moc ? Tušíte správne pobili cih rad radom bez pardónu. A čo sa o tom píše dnes ? To, že Cirkev zneužila svetskú moc na to aby pozabíjala ľudí s iným názorom. A tak je to z väčšinou informácií. Ešte jeden príklad: štatistika hovorí, že "liberáli" majú na svedomí 300 000 000 ľudských živitov, ktorých zabili vo vojnách, revolúciách a pri nasledujúcich hladomoroch. A ešte otázka: Bol niekto z Vás pri tom, že súdite ? Podľa mňa je to dobrý článok a vychádza z výzkumov historikov.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-03-31  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef, ani nevieš aka som rada, že ešte nie uplne všetci stratili zdravy rozum. Ludia nevedia o inkvizicii dokopy nič a media im kludne vymyvaju mozgy, tak ako je to zo všetkym


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-03-31  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zaujímavé, že ako niektorí obhajujú ďalšie zverstvo z pomenovaným inkvizícia. Ide o ďalšiu čiernu škvrnu z dejín ľudstva, ale ako vidno, niekomu to opäť nevadí...


Milan   |   ip:87.178.11   |   2011-03-31  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co k tomu dodat. I komunisti říkají, že se staly chyby, ale základ byl dobrý. A že těch popravených taky nebylo tolik, kolik se tvrdí. A většina z nich beztak byly vrazy. Snad jedno moudro: "Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly."


Geri   |   ip:95.103.13   |   2011-03-31  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepacte ale neprecital som si vsetky komenty lebo ich bolo veľa, osobne si myslim že tento članok pravdu ma a nema zaroven. vacsina inkvizici sa konala lokalne, a papez o tom ani nemusel vediet, pretože intrigy u ´´svetskych vladarov´´ boli aj su. nevravim že papezi boli vsetci dobri až na kost, a suhlasim s tym že media ohladom inkvizici vymyvaju ludom mozgy, ale hlavnym faktom je že takto ludi sa snazia rozhadat. jedinym ´´hriechom´´ cirkvi je že sa považuje za neomylnu, cim sa nepriamo stavia na uroven Boha, pretože odtialto sa zacali problemy, ktore urobila mnohym. nie som jej odporcom ale ani jej zastancom. je pochopitelne že sa kakžde spoločenstvo zvrtne, ako to bolo napriklad u marxizmu ked sa z neho vyklul leninizmus a na to stalinizmus. proste ak nieco sa zvrtne mali by sme sa to pokusit opravit, lenže co ak tou opravou sa dana vec zhorsi?


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-01  (06:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Milan - komunisti ale maju na svedomí asi 80 milionov poväčšine nevinnych životov...To sa obhajiť neda

Považujem myšlienku inkvizície za dobrú - mala predchádzať, aj predchadzala samovoľným súdom a plieneniu, postavila základy moderného súdnictva - inštitút obhajoby, svedectva atd., ak sa zneužila, tak to už bolo zle - asi podobne ako dnešne sudy. napr. španielska inkvizicia (ktora nemala s cirkvou vela spoločne a nepodliehala pápežovi). Lebo neviem, či vôbec viete, ale inkvizícia bola aj cirkevná, aj svetská.

Igrik - ok:)


informovany   |   ip:212.55.24   |   2011-04-01  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto pisal daky slabomyselny horlivy katolik ak albigenski niekoho zabili tak asi necitas knihy o historii ty fanaticky zaslepeny katolik!


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-01  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=xNO_PnqBLZQ

VATICAN=SATANIC

http://www.youtube.com/watch?v=MA1HCf4do_0
http://www.youtube.com/watch?v=bw9PJotFj7o&;feature=related

pope calls for New World Order
http://www.youtube.com/watch?v=KDGq-CVUKf4&;feature=related
štefek o vatikánskom podnikaní...
http://astro-tabu.sk/45_vatik_podnik.htmlANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-01  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rad by som vedel kolko milionov ludi maju na svedomi katolici.ako ze to sirili
lasky plne krestanstvo?asi tak ako na uzemi dnesneho polska kriziaci tam dostali
plac a uspesne vyvrazdili povodnych obyvatelov .a teraz su tam sami bohabojny veriaci co po zime spocitaju kolko bratov a sestier zamrzlo na ulici ako aj v
dalsich krestanskych krajinach.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-01  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM
hm,nepleties si nahodou katolicku cirkev z realnym bezcitnym kapitalizmom,kde ludia bez penazi nemaju ziadnu hodnotu??


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-01  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ved to spolu suvisi obaja aj kapitalisti aj cirkev tvrdia, ze k sebe patria.najvecsi nepriatelia cirkvi,aj kapitalistov su predsa ludia ktory hovoria ze vsetci ludia su si rovny a maju
mat splnene aspon zakladne ludske prava to su mat co jest a kde byvat.
ved cirkev sa pekne dohodla aj s fasistami po vojne ich krasne prichilila ,
hlavne ze platili zlatom vytrhanym s mrtvych.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-01  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dajte do google obrázky:
pope and bush
pope and obama
pope and hitler
pope and netanyahu
koho si tu vy bránite LENKA B A 333martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-01  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique to chce kliiidek, klidecek .. kazdy brani tu svoju PRAVDU..


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-01  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je len ze mas pravdu, ale zbytocne sa nejeduj nikam to nevedie :D


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-01  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique - ja nebranim Jozefa Ratzingera ani J.P.II, ak si si nevšimol a ani žiadnych slobodomurárov a podobnú háveď, ktorá sa do cirkvi snaži votrieť, mne je jasne, že mnohi z vatikánu sú v slobodomurárskom područí dnes, ale odsudiť preto celu cirkev, špiniť a prekrucať historiu, zamlčovať jej zasluhy, ktore boli a su pre Europana otazkou prežitia - to sa proste nerobi, na to treba fakt charakter


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-01  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka, aké zásluhy?martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-01  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..LEN TAK..

Tohto roku zažijeme štyri nezvyčajné dátumy:

1.1.11; 1.11.11; 11.1.11; 11.11.11, avšak stále to nie je všetko...

Vezmite si posledne dve číslice roku, v ktorom ste sa narodili a pridajte k nim vek z tohto roku - výsledok bude 111 pre všetkých !!!

Napríklad, Garri sa narodil v r.1957, tohto roku bude mat 54 .

Takže, 57+54 = 111 . Oľga sa narodila v r.1974, v tomto roku bude mať 37 rokov,

74 + 37 = 111. Ako sa Vám to páči? Podľa feng-shui je to rok peňazí .

V tomto roku je významný október. Bude mať 5 nedieľ, 5 pondelkov a 5 sobôt.. Také niečo sa stáva iba raz za 823 rokov.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-01  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stale som mal pocit ze do cirkvi sa chce votriet certik ale teraz sa dozvedam ze este sa tam pchaju aj akisi murari a oni to vsetko poseru ha,ha .
otazku prezitia europanov vyriesi nie bezcenne krestanstvo,ale ukoncenie vykradania ostatnych
krajin arabska a afriky kde obrovska chamtivost bohabojnych politikov a majitelov
kapitalu sposobila to ze tam vo vlastnej krajine ludia nedokazu prezit ale musia emigrovat a tu mislienku im este aj vnuknu, ved su predasa lacnejsi sluhovia ako
krestansky bratia a setry .to je podstata problemu.


adam   |   ip:178.40.61   |   2011-04-01  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  martintrue
týx 111 bude asi preto, že storočie má 100 rokov a teraz je 2011 tj 20 ate storočie + 11 = 111 :O, :))).
napr keď bol rok 2008 a gari sa narodil 1957 tak 57+51=108 :OO, :))).


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-01  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
koho hajim? hajim ludi.ktory sa narodili ako katolici a ziju a veria v skutocneho PanaBoha,co zvas ani jeden nerozlisuje, tvrdite ze rkc,len preto ze ich papezi a vysoko predstaveny neverili a nekonali vzdy dobro,a preto cela cirkev a vsetci katiolici su zli podla vas,mimochodm nie som katolik.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-01  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 a čo takto hájiť pravdu a nie klamstvá, slobodu a nie otroctvo, asi by si ľuďom bol viac na osoh.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-01  (19:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak si z neho ber priklad

Anonym - vieš vôbec čo su zač slobodomurari? Asi ťa to ani netankuje - hlavne a prvorade je zničiť kresťanstvo a potom už bude sveta žiť. Ludska tuposť je nekonečna...


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-01  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique
ja hajim pravdu poznam ludi co veria v panaBoha a su katolici a dobri ludia,a v stredoveku som nezil tak nemozem sudit a tvrdit nieco co pisu iny a tvrdia ze je zarucena pravda,a zil som za socika ucili ma nieco teraz ma ucia zas ine ,a vyhlasuju za pravdu a dobro a pritom je to zlo co viem z vlastej skusenosti ,preto nemozem odsudzovat veriaciych v PanaBoha v rkc,uz som tu pisal neraz ze o druhej svetovej je vela popisane a hlavne dost prodtichodne a to skoncila pred 56 rokmi a najst skutocnu pravdu je problem tak ako kto zabil skutocne poliakov v katini,jedni tvrdia ze hitler a drujhy tym co sa to velmi hodi a co vzdy zbrojili a nikdy neprestali kym cele zssr nerozbili tvrdia ze stalin.tak co cakas ze budem tvrdit o staroveku?minulost ma nezaujima zijem v pritomnosti a buducnost mozem zmenit ak sa mi podari.ale tvrdit nieco z minulosti ze je zarucena pravda lebo pisu to a to o tom je na hlavu,keby platilo a fakt sa vseci ludia toho drzali ze neoklames blizneho svojho a nevidas krive svedectvo o nom tak s tym nemam problem,a le moc zlateho telata je ukrutna a ludia dokazu za dolariky zabijat a nie to este klamat chapesto,ci?


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-01  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este nieco jedine veria v PanaBoha Stvoritela zeme i neba ,a desatoro ktore poslal ludom na zem sktrze jezisa krista moze zachranit ludi an tejto zemi,keby vseci ludia to pochopili a konali podla toho tak nie su za potreby ziadne svedske zakony,si ich pecitaj a mozno pochopis ze je tam vsetko napisane co keby kazdy clovek na zemi toho drzal a zil polda toho tak je tu skutocny raj o ktorom mnohy snivaju.


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-04-01  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kresťanstvo, možno, i keď sa im to nepodarí, ale nie cirkev, a hlavne RKC, ktorá ma všade svojich ľudí!


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-01  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale su mnohy ktory nechcu zit v raji pre svoje ego a zit na ukor inych preto zbroja proti nim,a preto su utoky denodene na vieru a cirkvi.vezmi silen take nepoziadas zenu blizneho svojho ani co jeho jest.keby sa mnohy toho drzali tak su neni rozvody a nie su iny nestasny ale ludia nie naco sa obmedzit a obetovat ,proste vyuziju mnohy prilezitost ked maju a volaju to laska,a pritom je to len o jeho egu.ze nehladi na nikoho ineho len na seba sameho.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-01  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovan
precitaj si bibliu a zjavenie jana,mozno prides na to ,ze ono sa to plni.ale nesmies byt zadubeny.a ktore myslis zidovske?


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-01  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RKC nikdy nebola krestanská
LenkaB   |   ip:88.212.37   |   2011-04-02  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique nikdy nebol clovekom. asi taku vahu ma,co si napisal


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-02  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  máš pravdu lenka;)


Ludo   |   ip:95.102.19   |   2011-04-02  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi dobrý článok. Súčasný väčšinový názor na stredovek a Cirkev bol vytvorený nepriateľmi Cirkvi v 18. storočí a neskôr. Typické boľševické bláboly o tmároch v stredoveku.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-02  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súčasný väčšinový názor na RKC si spôsobila sama táto svetská cirkev účasťou na dvoch svetových bratrovražedných vojnách. Inkvizícia je len čerešničkou na dorte špinavostí cirkví, ktorá nikdy nebola , nie je a nebude kresťanskou, aj keby si miliónkrát nalepila etiketu kresťanská. Obsah jej učenia aj jej skutky ju navždy usvedčili. Pre tých z RKC, ktorí sa cítia dotknutí,že tak nehanebne zneužívala ich nevedomosť o pravej cirkvi Kristovej, ktoré znaky sú opísané v Biblii, bude asi slabou náplasťou, že aj ostatné dcéry Matky duchovného smilstva, ktoré z nej vzišli,evanjelícke a všelijako inak reformované, sa správali rovnako. Preto ich Biblia nazýva Veľký Babylon, lebo to čo vyučujú a praktizujú má pôvod v Babylone.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-02  (14:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
desatoro ktore poslal ludom na zem sktrze jezisa krista moze zachranit ludi an tejto zemi

333, ty si fakt dokonaly lestic kostolnych lavic. To ti farar taku blbost povedal?LenkaB   |   ip:88.212.37   |   2011-04-02  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   "Súčasný väčšinový názor na RKC si spôsobila sama táto svetská cirkev účasťou na dvoch svetových bratrovražedných vojnách."

Netaraj. cirkev bola tymi režimami prenasledovana. Ty by si obvinil cirkev ešte aj z toho, že ked si sa rano zobudil, tak nevyšlo slnko

"nehanebne zneužívala ich nevedomosť o pravej cirkvi Kristovej"

a tou su jehovisti? Ale založil ich volajaky satanista, neviem či si počul. RKC založil Ježiš Kristus - "Peter ty si skala, na tebe postavim svoju cirkev"....

"333, ty si fakt dokonaly lestic kostolnych lavic"

Ty si dokonaly leštič čoho rafael?classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-02  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB ty si fakt myslíš že keby zhnila RKC tak by to potopilo aj PRAVDU ktorú šíril kristus?
ešte k tým jehovistom zakladateľom bol Charles Taze Russell tento človek hmm nejdem súdiť
ale dajte si do google obrázky jeho meno a za tým grave: to znamená hrob;)úsudok už nechám na vás.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-02  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty ktorý študujú bibliu a proroctvá nieje tam nejaký verš ktorý hovorí o tom že jedna zo sestier krestanstva bude na konci vekov prehnitá alebo niečo vtom zmysle že bude zameraná na material nie na duchovno neviem prestne ako to bolo ale viem určite že je také proroctvo ktoré prestne pasuje na RKCrafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-02  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, tomu sa ani necudujem, lebo taka krestanska fetisistka ako ty, ktora sama lesti kostolne lavice, tak od takej tu dvojzmyselnost treba ocakavat. Ved ty chodis za tymi, ktori radi lestia svojim oveckam....


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-02  (18:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classigue, ´dakujem ti za navigáciu, odteraz budem používať túto stránku na vyvracanie klamstiev ohľadne hrobu Charlesa Taze Russela a ďalších nezmysloch, ktorím verí LenkaB.

http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html

Čosa týka RKC ako duchovnej matky smilníc, ktorá sa mieša do politiky a neváha pre schválenie svojim politickým milencom obetovať milióny mladých životov na oltár molochovi vojny tým, že ich posväcovala a tiež tým, že prenasledovala napr. v inkvizícii pravú cirkev Kristovu. Možno sú to tieto texty, na ktoré si myslel:

V Zjavení 17 kapitole, veršoch 3 A odnesl mě v [síle] ducha do pustiny. A zahlédl jsem ženu, jak sedí na šarlatovém divokém zvířeti, které bylo plné rouhavých jmen a mělo sedm hlav a deset rohů. 4 A žena byla oděna v purpuru a šarlatu a byla ozdobena zlatem a drahokamy a perlami a v ruce měla zlatý pohár, který byl plný ohavností a nečistot jejího smilstva. 5 A na jejím čele bylo napsáno jméno, záhada: „Velký Babylón, matka nevěstek a ohavností země.“ 6 A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků.

alebo tiež v Zjaveni 18 kapitole, veršoch 1 Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. 2 A zvolal silným hlasem a řekl: „Padl! Velký Babylón padl a stal se bydlištěm démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták! 3 Vždyť kvůli vínu hněvu jeho smilstva padly všechny národy [za oběť] a králové země s ním smilnili a cestující kupci země zbohatli díky moci jeho nestoudného přepychu.“
333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-03  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
niekomu rozpraval a niekoho vytahal za usi ked ho nacapal ked robil co nemal:)ze rafal?s toho ta nenavit.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-03  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista
s tym sudenim inc hcirkiev a kasanim,sa ze ste jednina ta prava radsej si opatrne,mnohi ludia vdaka vstupeniu do vasej organizacie prisli o domi ,a nikda nemozu od vas vystupit ,ked rzaz lapite cesty spat neni.ste schopny aj zabit preto plcia.bo vyhrazate sa im.takze ta viera az tak super cista neni.

a nezalezi na cirvkvi v ktorej ste ale na to ako kto verite a konate.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-03  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 to čo píšeš, si vyčítal z nejakých starších ročníkov denníka Pravdy alebo Smeny, napríklad z 50 -70 rokov minulého storočia? Vtedy na ľudí ešte platila taká kontrapropaganda, vedúca k nenávisti a zastrašovaniu bez dôkazov k rôznym tzv. triednym nepriateľom. Ale teraz? Keď si možno každú vec slobodne overiť a objasniť? Snáď to nemyslíš vážne?

Ja nikoho neodsudzujem. Zločinné skutky sú právnym podkladom k spravodlivému odsúdeniu smilnice. V zjavení 18:4 je výzva adresovaná všetkým, ktorí vidia odpadlícke náuky a skutky cirkví, čo majú robiť, aby neschytali rany, za hriechy, ktoré nahromadili odpadlícke cirkvi až do neba.Opri sa do problému nie do mňa. Nechcem sa opakovať, ale nie je jedno čomu človek verí, lebo vierou má byť človek zachránený. Určite nie je jedno, či topiacemu podáš ruku na záchranu alebo ho potopíš, alebo či záchranár dá človeku umelé dýchanie alebo mu zatlačí oči. Neviem či ti Biblia alebo Slovo Božie niečo hovorí, ale Písmo nepustí.

Efežanom 4 kapitola verš 5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest;

1. Timotejovi 1 kapitola verše 18 Svěřuji ti, dítě Timotee, toto pověření ve shodě s předpověďmi, které vedly přímo k tobě, abys podle nich dále vedl znamenitý boj; 19 a držel se víry a dobrého svědomí, jež někteří odvrhli a zakusili ztroskotání [své] víry

Zjavenie 18 kapitola verš 4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. 5 Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví.
LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-03  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblista –
ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom
mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním
nemaj strach!“
(Dt 18,18–22)

Russel sa dostal k roku 1914 ako k roku, kedy mal konečne vypuknúť
Armageddon a zničiť zlý satanov svet. Čiže – koniec sveta: „...október 1914 roku bude
svedkom úplného konca Babylonu ’ako veľkého mlynského kameňa vrhnutého do mora’ a
úplného zničenia jeho systému.“ (traktát „O čom hovorí pastor Russel“)

Russel preložil dátum definitívneho Konca sveta na rok 1915

Russel ešte raz preložil dátum definitívneho konca sveta na rok 1918 (porov.
publikáciu Ukončené tajemství). Zomrel skôr, než sa dočkal ďalšieho fiaska…

Podľa biblických kritérií je teda Charles Taze Russel FALOŠNÝ PROROK.

Nový prezident Spoločnosti vydal knihu „Milióny dnes žijúcich ľudí nezomrú“, v ktorej
ohlásil nový dátum Konca sveta: rok 1925. V tomto roku mali vstať z mŕtvych Abrahám
a starozákonní patriarchovia a mali sa nasťahovať do luxusnej vily v San Diegu. Tento
dátum bol v časopise Strážna veža z 1. 9. 1922, str. 262 označený ako „potvrdený Bibliou“

Pokus o poslednú presnú predpoveď Konca sveta predviedol 3. prezident Spoločnosti. Po
dôkladnom štúdiu stanovil dátum Armageddonu na rok 1975.

Otázka na teba: nevaroval Ježiš Kristus pred falošnými prorokmi?
Nehovoril Kristus
„o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani
Syn, ale iba Otec". (Mat. 24:36)

Vďaka tymto falošným predpovediam konca sveta mnoho jehovistov:

prodali své podniky, opustili zaměstnání, prodali domy a pole a
přestěhovali se se svými ženami a dětmi do jiných oblastí, aby „sloužili tam, kde je větší potřeba", přičemž
spoléhali, že mají dostatek prostředků do roku 1975.
Jiní, mezi nimi i starší lidé, si nechali vyplatit pojištění a prodali cenné papíry. Někteří odložili chirurgické
operace v naději, že po příchodu milénia je už ani nebudou potřebovat.
Nyní, když rok 1975 přešel a došly jim peníze nebo se vážně zhoršilo jejich zdraví, se museli snažit
vyrovnat s tvrdou realitou a dát se znovu dohromady, jak to nejlépe šlo.
(Raymond Franz, Krize svědomí)333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-03  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista
este raz jaksi sem nepsal ze je jedno v co veri jedno je v aky cirkvi si.ale jedno neni ako veris v PanaBoha stvoritela zeme i neba a ako konas v zivote.

a este nieco by ma zaujimalo sz ake bible cerpas a pises tie zalmy.?

a k tomu umrela mi maminka a cuduj sa svete dosli jehovistky nahovarat ako jedine a vedeli ze umrela nam maminka .zaujimave ze?neverim na nahody proste o vas je zname,ze pridetenahovarat ked clovek je v zlozitej situacii.bo je lahsie manipulovatelny,a vobec ich netrapilo ze mi uz mame davno svoju vieru a sme v inej cirkvi.a predstav si jediny oni dosli nik iny ani zida.

ja som tu nezacal odsudzovat vsetky ine cirkvy a vyhlasovat ze ta moja je jedine prava narozdiel od teba.ja som len chcel poukazat,ze ani ta tva neni tak idealna,ako ine:)mozes to prijat ako varovanie, i nemusis je to tva vec.

Zjavenie 18 kapitola verš 4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran. 5 Jeho hříchy se totiž nahromadily až do nebe a Bůh si připomněl jeho skutky bezpráví.

-a kde beres istotu ze tento zalm poukazuje na cirkev by mne zajimalo?


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-03  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, lenkaB, odpovede na svoje otázky nájdete , keď si dáte do prekladača adresy:

http://pastorrussell.blogspot.com/2008/09/was-charles-taze-russell-mason.html

http://www.strictlygenteel.co.uk/

Svedkovia, predtým bádatelia nemajú čo tajiť, pretože nikdy o sebe netvrdili že sú neomýlní alebo inšpirovaní svätým duchom ako pisatelia Biblie. Naopak RKC hlása pápežovu bohorovnosť a neomylnosť. Svedkovia vďaka svojej neúnavnej snahe dopátrať sa pravdy, boli schopní odkryť nielen pravdy Biblie ale aj tajomstvo bezzákoností RKC, ktorá zubami nechtami sa snažila udržať ľudstvo v duchovnej tme. Ako tento zápas dopadne je predpovedané v 2. liste Tesaloničanom 2 kapitole verše

7 Záhada této nezákonnosti je sice již v činnosti, ale jen dokud nebude odklizen ten, kdo právě teď působí jako zábrana. 8 Potom bude vskutku zjeven ten nezákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a přivede vniveč projevením své přítomnosti. 9 Ale přítomnost toho nezákonného je podle Satanova působení s každým mocným skutkem a lživými znameními a předzvěstmi 10 a s každým nespravedlivým podvodem pro ty, kdo hynou odplatou za to, že nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. 11 Proto Bůh na ně nechává působit omyl, aby uvěřili lži, 12 aby všichni byli souzeni, protože nevěřili pravdě, ale měli zalíbení v nespravedlnosti.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-03  (18:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, mozno ty mas taku skusenost, podel sa s nami. Ja necitim voci cirkvi nevrazivost kvoli takymto excesom, ja ju neuznavam pre tie klamstva, ktorymi si vydlazdila cestu k rozsirovaniu toho najpravdivejsieho a jedineho boha.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-03  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
s tebov sa neda delit s nicim neuznava nic len svoju neomilnu pravdu,ale bohuzial len podla teba.mas len moju lutost,a smutok ,bo s takych ludi ako ty mi jse smutne.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-03  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, bol by si prekvapeny, som nadsenym posluchacom, ale fakty, fakty mam radsej ako mytologiu. Mna len mrzi, ze veriaci o historii nabozenstiev nemaju ani tolko vedomosti, co neveriaci. Lebo precitanim biblie sa o tom nikdy nedozvies, nedozvies sa ziadne zakulisne informacie o komplote zvanom Kristus. Mne je smutno prave z takychto oklamanych oveciek, ktore si nazor neurobia, ale papagajuju tie skvosty z knihy, ako keby to bola jedina pravda.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-04-03  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Opúšťam túto debatu s pozdravom, najprv si prečítajte Bibliu, potom uvidíte, ako pôsobí na život ľudí. Je to slovo živého Boha, ktoré je schopné pomôcť nám posúdiť samého seba vo vzťahu k Bohu. Dovidenia pri ďalšej debate.

http://www.jw-media.org/gbl/gbl04e.htm


333   |   ip:85.216.14   |   2011-04-03  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael
vidis a zas si myslis ,ze mas ty pravdu ,ako vzdy,biblia sa naplna hlavne zjavenie jana ale ty to nevidis lebo mnohe je utajene pred tebov,tak ako pred mnohymi co neveria v PanaBoha stvoritela neba i zeme.ale prichadza cas ked to zistia,ale to uz nebude o viere vPanaBoha stvoritela neba i zeme.bru noc ti prajem aj ostatnym.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-04  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekny vikend za nama, mrknem sem a hned sa my zdvyha zlcnikova stava!

biblista a 333: pri citani Vasich "fanatickych sprav" som si spomenul na zaber s filmu DEN NEZAVISLOSTI - Na porovnanie a prirovnanie, ste presne take typy ludi, ako ti, co vo filme isli vytat mimozenstanov na strechu mrakodrapu, a ked sa zacala vesmirna lod otvarat, bolo to take nadherne, pekne..co prislo potom uz vsetci vieme..

..tak ci onak preco si myslite, a trvate na tom ze v biblii je pravda a slovo bozie - ja Vas nechapem, sak to napisal clovek - nechapem ze to nechapete!

..nech zije MOZOG..kral oj*bov..hoblik   |   ip:89.173.17   |   2011-04-04  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len degesi kukaju braky ako den nezavislosti


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-04-04  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tazko povedat kde je pravda. Kazdy sa snazi svoje chyby ospravedlnit. No je rozdiel medzi spanielskou inkviziciou a inkviziciou cirkevnou. Ale je to dobry clanok, pretoze media zamerne nafukuju a zneuzivaju temu inkvizicie uz dlhe roky kedze su riadenie antikrestanskymi zivlami. Ostatne aj samotny vatikan je minimalne od cias II. vat. koncilu ovladany slobodomurarmi co mozme vidiet napr. aj na roznych vyjadreniach poslednych papezov.


Jihoech   |   ip:78.136.17   |   2011-04-04  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečně kniha, která popisuje inkvizici takovou jaká skutečně byla. Většina toho, co čteme o inkvisici je součástí "černé legendy", vytvořené židy, zednáři a komunisty. Pravdou je, že právě inkvisice zavedla moderní soudní proces - vše bylo protokolováno, obviněný měl právo na obhájce atd. Velmi přínosná kniha ! Autorovi dík za odvahu se kterou se vzepřel mýtům šířeným od 19.stol.levičáky


Antabus   |   ip:68.25.43.   |   2011-04-05  (00:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inkvizicia vznikla v Spanielsku po znovudobyti spod maurskej moci. Reconquista bola vydatne financovana Vatikanom. A vatikan chcel skvaru spat.Len nedavno zaviedli cez Medici Bank cirkevnu dan. A taky judaista by neplatil. Takze dostali sancu. Prestupit a platit dan, odist a nechat majetok ktory pripadol cirkvi za sebou alebo mucenie. V podstate sa jednalo o predchodcu dnesnych centralnych bankarov, ktory musia mat za kazdu cenu pod kontrolou kazdeho a jedneho cloviecika na zemi aby ho mohli drat z koze.
=========================================================================
It is becoming easy to diagnose the very root-causes of chaos in the Middle East and the ongoing war-attacks against Libya. Finance, oil, militarization & imperialism, globalization- all of these comprise a running agenda for the New World Order. Egypt and Tunisia have both fallen to interim military dictatorships and have been hooked with billions in cheap loans from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the World Bank.

Any country or nation that is running against the grain of this agenda- going against the orthodoxies of the New World Order, will eventually be flagged and brought to heal by way of military hammer. Regular acts of war against these non-globalist nation states are designed to humiliate, degrade and compromise international human rights- a condition that has become embarrassing to the world at large.
http://www.marketoracle.co.uk/Article27208.html


Antabus   |   ip:68.25.43.   |   2011-04-05  (00:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Kataroch sa cirkev naucila, ze vydatna genocida prinasa svoje ovocie. Inkviziciou sa zaviedol Kafkovsky policajny stat a ideologicka prislusnost k urcitemu celku. Obidve prasaciny dodnes pocitujeme na vlastnej kozi. Obvinovania z rasizmu, antisemitizmu ( genetickych slovanov), demokratura je najdokonalejsi system na svete a nic lepsie nas uz nemohlo stretnut, Obama je mesias, USA su nasim archetypom a podobne nezmysly omielane v skolach a mediach.
www.r1a.org


Antabus   |   ip:68.25.43.   |   2011-04-05  (00:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Kataroch sa cirkev naucila, ze vydatna genocida prinasa svoje ovocie. Inkviziciou sa zaviedol Kafkovsky policajny stat a ideologicka prislusnost k urcitemu celku. Obidve prasaciny dodnes pocitujeme na vlastnej kozi. Obvinovania z rasizmu, antisemitizmu ( genetickych slovanov), demokratura je najdokonalejsi system na svete a nic lepsie nas uz nemohlo stretnut, Obama je mesias, USA su nasim archetypom a podobne nezmysly omielane v skolach a mediach.
www.r1a.org


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-04-06  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jihoech - neevies kde by sa dala ta kniha zohnat v pdf? rad by som si ju precital


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-06  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem sice, kde sa dá zohnať tá kniha, ale môžem ti odporučiť prácu cirkevného historika a profesora na vysokej škole Viliama Judáka, ktory do svojej práce zahrnul aj skutočnosti vyplynuté po otvorení Vatikánskych archívov:

http://katologia.szm.com/inkvizicia-I-judak.pdf

http://friedo.szm.com/inkvizicia-II-judak.pdf
adam   |   ip:95.103.13   |   2011-04-06  (22:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB
obhajuješ to skoro ako tuná palko. skôr si však myslím, že výrok srholca/kňaza rkc, ale sokolom degradovaného/ je trefnejší http://blog.tyzden.sk/vladimir-palko/2011/03/20/katolicka-cirkev-a-totalita/


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-07  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anton Srholec? Duchovný brat všetkých slobodomurárov a liberálov? Od neho sa nedalo čakať nič iné...

"Anton Srholec, alebo ako ho dojímavo volá žurnalista Hríb „môj António“, je stále v čele peletónu. Nesklamal ani tentokrát a úroda jeho heretických blábolov nás oblažila ešte pred tohoročným klasobraním.

Denník SME, baranidlo všetkých nepriateľov Cirkvi, latrína sodomitov, papierová divízia sionistov, zástera lóžových bratov a Hyde Park všetkých im podobných, je Antóniovým obľúbeným médiom. A António je na oplátku obľúbeným „kňazom“ všetkých liberálov, ak sa dá niečo také ako sympatia osvieteného novopohana ku kňazovi vôbec predpokladať.

Ale prečo nie? Takto si oni predstavujú kňaza, alebo aspoň to, čo by z neho zostalo. Aby sa „to“ oficiálne dalo ešte nazvať kňazom, bolo „to“ Cirkvou považované za kňaza, ale zároveň aby „to“ rozprávalo ako Oľga Pietruchová. Až sa dovŕši ten vývoj, tak už „to“ vlastne nebude kňazom a z tejto blahodárnej perspektívy, sú ochotní liberálni sutanožrúti, prižmúriť oko a publikovať v svojej kompostovej jame také nekorektné slová ako Ježiš Kristus, Panna Mária a pod. Len nech sa nám tá dialektika pokroku zavŕši.

Aby im to lepšie odsypávalo, tak si najnovšie založili v SME rubriku, v ktorej sa venujú „viere“. Protikatolícka internacionála, nerozborná fronta pokroku, totiž v súčasnosti šponuje napínací hák škripca, na ktorom je naťahovaná Cirkev za účelom doznania vlastnej zbytočnosti a škodlivosti. V tomto kontexte je treba vnímať aj zvýšenú intenzitu proticirkevnej štvanice na Slovensku. Nuž a v tomto kontexte vznikla aj dotyčná rubrika, kde sa nám promenádujú do omrzenia rovnaké tváre štyroch-piatich liberálnych kňazov a s nimi nehynúce celebrity osvietenej psychológie a sociológie.

Tajomnou zhodou okolností vždy dospejú k rezultátu, že Cirkev je v podstate nemoderná, demagogická a zvrátená inštitúcia. To je všetko samozrejme varené v tej najbanálnejšej liberálno-osvieteneckej omáčke, neustále prihrievanej a servírovanej už zopár storočí, aby milý čitateľ nestratil šmak.

V ich čele nám mávajú liberálni kňazi. A tam na čestnom mieste tróni vdp. Anton Srholec. Bez kolárika na krku, aby sa náhodou niekto neurazil, s rozhalenou košeľou ako zväzák-budovateľ. Milovaný médiami ako vzor pokrokového klerika, kamarát všetkých správnych politikov, účastník Pohody, večný ospravedlňovač za cirkevné zločiny, večne mladý lekár cirkevnej skostnatelosti, atrofie a senility, budovateľ pluralizmu, bojovník proti rasizmu, disident, skrátka stelesnenie všetkých pozitív o akých sa vám bude snívať, ak zjete po ôsmej hodine večer desať hamburgerov, zapijete ich sudom kolaloky a prečítate si .týždeň, Respekt, Zrno, Sorosove pamäti a Dejiny katolicizmu od Hansa Kunga.
http://www.protiprudu.info/anton-srholec.html";Jozef   |   ip:217.118.1   |   2011-04-08  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - Myslím, že plytváš energiou. Títo to nepochopia. "Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj." Toľko jedu, koľko títo popletení ľudia vypúšťajú... Vôbec nevedia o čom hovoria. Keď nadávam na kohokoľvek bez ohľadu na to či ide o Cirkev, alebo o akéhokoľvek človeka, nie som Kristov aj keby som stokrát sám seba nazýval Kresťanom. Potešiteľné je však to, že sa tu objavuje len zopár popletených jedincov. Veríme, že väčšina uvažuje rozumne.


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-08  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem, určite naťahám a prečítam. Táto téma ma zaujíma, hlavne aj pohlad z inej strany, nie len slobodomurárkskymi médiami nafuknute a zveličene dezinformacie. Čo si myslíš o úpadku cirkvi po II.vat. koncile? Ako tak čítam tvoje príspevky zrejme aj ty patríš skôr k priaznivcom tridentu, alebo sa mýlim?


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-08  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pardon, komentar bol pre LenkuB


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-09  (07:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef - mysliš, že plytvam? Možno by sa ešte dalo niektorým tým popleteným a jedovitým ľudom otvoriť oči

prdzpola - upadok cirkvi po 2.Vatikánskom koncile je zrejma vec. Vo Vatikáne je plno slobodomurárov (počas J.P.II bola zrušená exkomunikácia z cirkvi za členstvo v slobodomurárskej lóži, potom sa tam nasáčkovali a teraz si tam robia čo chcú). deformujú katolicizmus - prekrucaju veľa vecí, čo cirkev učila. Ospravedlnuju sa za všetko, aj to, čo sa nestalo, akože kryju pedofilne škandaly, zamerne ludi znechucuju od cirkvi. Je to smutne


Sloven   |   ip:193.200.1   |   2011-04-09  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Že vám nie je hanba už, brániť niečo tak podlé, ako bola inkvizícia, ktoré toľkým dobrým ľudom spôsobila utrpenie, bolesť a smrť. A len aby došlo k priznaniu, použila tak strašné nástroje a donucovacie prostriedky, pri ktorých sa žalúdok obracia. Kde ostalo vaše cítenie, kde? Prejdite sa po takýchto mučiarňach, kde sa tie zverstvá diali, aby ste niečo pochopili, ak to vôbec ešte dokážete.

Hovoríte dookola o tej vašej neomylnej cirkvi, o tej cirkvi, ktorá Pravdu prekrútila, dogmy svoje dosadila, len aby malo moc a vplyv nad ľudmi. Vtedy ešte neboli, ani tí, ani oní, bola to len ona sama! Zo seba urobila tu naj cirkev, veď ešte donedávna sa vravelo v katolíckych kostoloch, verím v cirkev všeobecnú, a dnes, už len v katolícku, prečo asi? Lebo ona sama už od tej pýchy nevie čo od rozkoše.

A ak veriť, tak priamo a bezohľadné BOHU, nie nejakej cirkvi...


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-09  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto este upiera zbozny pohlad na taku instituciu a este ma tu drzost ju branit, tak evidentne nevie nic o tejto teroristickej organizacii. Stotoznovat sa s takymi hyenami minulych 1700 rokov, ktore sa dostali na ich tzv. papezsky stolec bud podplacanim, vojnou, vrazdami, tak to naozaj treba na to pevne nervy a hrubu kozu. Toto je akurat dokaz, ze slepa viera v boha dokaze tak zatemnit mysel, ze neuvidi tie spinavosti, ktore pachali a pachaju, aj keby boli sami ich obetami. Vam staci totiz, ze rozpravaju to, co chcete pocut, laska, pravda, kralovstvo nebeske, a ste z toho celi prec. Mozno ateisti maju v sebe viacej viery ako vsetci ti papezi dohromady. Ohovarate odporcov vasej viery, nadavate im do materialistov, ale este nikdy v historii tato cvarga netrpela biedou, len hrabala a hrabe.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-09  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani sa nečudujem, že máte názor aký máte, ked viete o histórii to, čo viete - čiže nič.

Všetky tie prostriedky, ktoré opisujete boli nástroje svetskej moci - ludia boli mučení, väznení, velakrát zavraždení - aj masovo za to, že sa postavili proti spoločenskomu poriadku - tomu mala cirkevná inkvizícia zabrániť , takže cirkev ustanovila súd - kde sa obvinený mohol brániť. Tymto cirkev položila základy moderného súdnictva - inštitút obhajoby a svedectiev. Inkvizíciou sa zachránilo mnoho životov, odsúdených bolo mizivé % (nehovorim o svetskych inkviziciach ako napr. španielska). Pochopene konečne?

Opakujem to už asi 20-krát, ale vymyté mozočky sa netrápia s tým, aby si niečo o tom zistili. Stači, že v plus 7 dni, tyždni alebo inom liberálnom smetisku napisali niečo.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-09  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak dosadim za papeza 10 rocne decko, ak v tom istom okamziku vladnu 3 papezi, ak jeden zabije druheho, aby sa dostal k moci, ak sa behom niekolko rokov vystriedaju niekolkokrat a dosadia toho isteho, ktoreho predtym zosadil iny, ktory zato zaplatil, tak dakujem pekne ,ale doverovat tejto teroristickej organizacii by som nemohol, aj keby hypoteticky panbozko poslal kondolencny telegram priamo s jeho menom. Takze mila LenkaB, ty vies o historii velke H a male o.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-09  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael - vôbec neviem, načo sa s tebou zase bavim, si uplne zaslepeny "church hater" teraz vyťahuješ stredovek a nejaku historku s papežmi a tym chceš povedať čo? že cirkev ma byť zničena? Ked sa budeš snažiť urobiť mikroskopický zlomok z toho, čo urobila cirkev, potom sa môžme baviť, inak si len obyčajný táraj


micha   |   ip:92.62.224   |   2011-04-09  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach,tak rád bych viděl adama,jak napíše ch.Třeba jen v jednom slově,jen tak,netřeba to hned hrotit:-)


ANONYM   |   ip:109.123.1   |   2011-04-10  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak a je to tu zase vsetky sracky celeho bezcenneho katolickeho krestanstva
sposobili murary ktori sa dokonca nasackovali aj za zastupcu bozika na zemi
a bozik sa na to bezmocne dival,moment ah to je diablova praca.
ozaj je to pravda ze kardinalkovia chytali papezika za gulky aby sa presvedcili ze je muz ani v tom neverili bozikovy ze si ho vybral .


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-10  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to pravda, lebo raz si zvolili za papeza zenu, odvtedy ta procedura. Inak podla LenkyB tie mikroskopicke zverstva, co cirkev na cele s papezmi napachala su uplne bezvyznamne. Ved predsa sirit lasku, pravdu, treba aj za cenu, ze ostatnych vyzabijame, panbozkovi ide o kvalitu, nie kvantitu.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-10  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oni nezabijaju ale spasaju duse,chapes ten rozdiel len pre istotu majeto zabitych si nechaju ,nevadi ze jezisko povedal rozdaj majetok a nasleduj ma ,ja sa o teba postaram.to je predsa talafatka s bozieho slova a tam su predsa ine mudrosti
ktore lepsie pasuju veriacim do kramu.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-10  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, rafael, pred prichodom cirkvi na naše uzemie tu žili barbarské kmene, ktore sa navzajom vraždili, ľudské obety rôznym molochom. Žiadna laska ku bližnemu, ale korisť a tvrda snaha prežiť. Je mi ťa až ľúto, alebo skôr smiešno, že nejaký človek si myslí, že po príchode cirkvi, už v Europe nezomrie ani jeden človek a nebudeme mať žiadnych nepriateľov. Cirkev začala kompletne budovať Europsku civilizáciu od základov, ža čo by si jej ruky nohy mal bozkať, ale ty radšej budeš stale len ako taky vred na zadku kydať na svoje historické korene a hadať sa zo všetkymi nielen ohladom cirkvi, ale aj o tom, že Kristus nikdy nežil. Toto už je choroba, čo z toho maš?

Tebe by bolo možno lepšie v krajinách, kde cirkev nikdy nevkročila, kde o Kristovy a jeho evanjeliu nikdy nepočuli. Nech sa pači, maš možnosť sa vysťahovať. Uvidime za jak dlho budeš aj so svojim lodnym kufrom naspäť a kľačať pred oltarom a prosiť Boha o odpustenie.

Preto ma nejake vaše historky o papežovych guľkach absolutne nezaujimaju. Vy ste ich asi osobne chytali. Lol. Aj keby to bola pravda, čo teraz? Treba pochovať cirkev, pošpiniť a opľuť celu našu historiu, lebo v stredoveku vraj niekto chytal papežovi gule? Ste normalny?

Anonym - kto nechce mať spasenú dušu, ani nemusí. Ako bolo napísané v Biblii: Kto sa špiní, nech sa špiní dalej, kto sa posväcuje, nech sa posväcuje ďalej.

Je to na tebe.rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-10  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB, mas pravdu


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-10  (12:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este k tej civilizovanosti, co tato cirkev priniesla. Staci par prikladov, novonastupujuci papez dal vykopat ostatky predchadzajuceho papeza, ktory bol 3 roky mrtvy, postavil ho na lavicu obzalovanych, exkomunikoval ho z cirkvi a nechal ho vliect po ulici a nasledne hodil do Tiberu. To je len jeden z mnohych civilizovanych prvkov, ktorymi tato cvarga dala najavo svoju lasku k bliznemu. A inak tvoje vyjadrovanie vobec nesvedci o krestansky zalozenej dame, ale skor o neokrochanca z 5. cenovej .


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-10  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To len v diskusii s nechapavymi, asi sa s tebou radšej nebudem baviť

Hovorim ti, ak ti vadi cirkev a kresťanske dejiny Europy, zbal kufor a chod, neviem načo tu ešte oxiduješ, všade kresťanske symboly, na vlajkach, minciach, kresťanske katedraly, kresťanske sviatky, vianoce, veľká noc - teraz ide, všade kresťanské vplyvy. Na tvojom mieste utekam a neotravujem už slušnych ľudi


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-10  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda boli, to je fakt, to neodskriepis, to sa neda odovodnit spodobenim ako tie hlasky v biblii, tieto zverstva su zkokumentovanymi faktami. Mne sa tu paci, dokonca som rad, ze sa pohybujem medzi ludmi, ktori vyznavaju rozpravky, aspon ten zivot nie je taky fadny. LenkaB, ty si taky krestansky pokladik, ktory dokaze s takou nonsalantnostou ospravedlnit zverstva ludi hlasiacich sa k tvojmu oblubenemu bozikovi.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-10  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja viem, že ti je tu medzi kresťanmi v Europe dobre, však inde by ťa mohli bičovať alebo rozsekať mačetou a nikto by nepovedal nad tvojou smrťou ani mäkke f.

k tomu ti poviem len tolko - len vďaka cirkvi sa zverstva nepachaju dodnes, nebol tu totiž nikto iny, komu by naozaj zaležalo na ludskom živote a kto ľudi učil ucte k tomu ľudskemu životu, okrem tej cirkvi. Preto maš dnes ludske prava a relativny mier. Môžeš sa začať hadať, že nie, to boli slobodomurari a ich myšlienka humanizmu - ale o nich je známe, že len kopírujú cirkev, aby dostali ľudi na svoju stranu a potom ked sa ju pokusia zlikvidovať, aku maš zaruku, že tu bude ešte vôbec niekto, kto bude ľudske prava obraňovať? Kto? Barack Obama? Nicholas Sarkozy? Spamätaj sa! Už nebude platiť Bilia, Kristus, ucta k životu, už bude len Lisabonska zmluva alebo pakt NATO? Ako by to dopadlo s ľudstvom? Použivaj mozog a uvažuj, kde je pravda


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-10  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ha,ha ze sa zverstva nepachaju dodnes,ved ten svet okolo nas ako si nedopatrenim priznala je krestansky formovany mamickou cirkvou tak sa nanho pozrimem co tu mame:
unosi ked krestania u nesu ineho krestana kvoli jeho organom, obchodnikov zo zenami,narkomanov,ludi dochnucich na uliciach od hladu a neliecenych chorob,zvecsujuci sa pocet sebevrazd z dovodu ze v kerstanskej krajine nemam peniaze a pomali zdochnem,deti po hodine nabozenstva dokopu najslabsieho spoluziaka a zoberu mu peniaze,v kazdej obci kurvinec plny sikovnych mladych krestaniek,a veriaci maju problem ci moze byt pred alebo za kostolom,vies a v najslobodnejsiej krestanskej krajine usa su cele casti mesta kde ta rovno zabiju ak tam nepatris a nik nepovie ani meke f nad tym ako otrcis kopita a ver ze to pride aj do europi.
a k tvojim narazkam na arabske a africke krajiny tie zle zivotne podmienky su sposobene umelo KRESTANSKOU IMPERIALISTICKOU ZBERBOU ktora ich umiselne vycucava spolu s domacimi zbohatlickymi zradcami ako to v malilinkej ukazke mozes uz pozorovat u nas,zjedinym cielom sa obohatit a zit na ukor inych toto sa taha celu krestansku historiju.
obama ,sarchozi a dalsia zberba su predsa castimi hostami u sveteho otecka o com ze sa spolu bavia,o tom ze bohaty maju odsipat zo svoj ho mieska chudobe lebo ona im otvori dvere do raja,ha ha to iste co v 15.storoci a stado im to zerie.
o minulosti o vyvrazdeni celych kontynentov a ukradnuti vsetkeho leskleho uz nepisem nic,ved predsa im doniesli jeziska ha,ah
koncim tvojimi slovami spametaj sa biblia a kristus nikdy neplatili,a ani platit nebudu su to len symboli za ktore sa ukryvas.
hlavna pointa jeziskovej filozofie bola ze nemoze sa jeden valat v zranici a sto ludi dochnut od hladu .a cely svoj zivot robil jezisko za darmo,a navstevoval tych vyvrhnutych zo spolocnosti ci ze ludi bez majetku,tych ktorych krestania oddeluju murom.preto sa nikdy nevrati lebo bude hned zabity .


Krovak   |   ip:195.91.55   |   2011-04-10  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB:
"To len v diskusii s nechapavymi, asi sa s tebou radšej nebudem baviť

Hovorim ti, ak ti vadi cirkev a kresťanske dejiny Europy, zbal kufor a chod, neviem načo tu ešte oxiduješ, všade kresťanske symboly, na vlajkach, minciach, kresťanske katedraly, kresťanske sviatky, vianoce, veľká noc - teraz ide, všade kresťanské vplyvy. Na tvojom mieste utekam a neotravujem už slušnych ľudi"

chapem to spravne, ze slusny clovek znamena u teba krestan a komu sa take nieco nepaci nech radsej ide prec? krasny priklad "miluj svojho blizneho ako seba sameho"! (uprimne povedane skor sa obavam, ze to prave robis a to je Tvoj najvacsi problem - nemas rada seba a preto to siris aj na svoje okolie)


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-11  (05:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže ak niekto nonstop utoči na cirkev, kresťanov vymyšľa si, klame, dokonca v x temach vysvetľuje, že Ježiš Kristus ani neexistoval a cele dejiny Europy boli zle a jeden veľky odrb, pľuje na "svoje" dejiny, ak je teda vôbec Europan, lebo silne pochybujem, že niekto môže tak nenávidieť niečo, z čoho vzišiel, tak toto je podla mňa nedostatok sebaucty a sebalasky (a nielen seba, ale aj okolia). A ty sem prideš a ked mi to už kusa vadi, tak obviniš mňa, že mam nedostatok sebalasky a širim to na ostatnych? Ty budeš tiež jeden z tych objektivnejšich ľudi.

Anonym - k tomu sa radšej nebudem vyjadrovať, čo si napisal, lebo zas sem pride volajaky Krovak a obvini ma z nedostatku sebalasky. Necham ťa v tom,že za všetko zlo na svete môžu kresťania, nikto iny. Maj sa


Krovak   |   ip:195.91.56   |   2011-04-11  (06:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: o ine mi islo, branis tu krestanstvo plamennou recou ako levica. Keby to bolo na zivo mozno aj nejaka facka padne. Skusim ale kontrolnu otazku, nemate uz niekde v zakladoch reci o nastaveni druheho lica? Ci to len ked sa o tom hovori v kazni?
A nez sa zacnes ohradzovat - nechcem povedat ze im nemas pravo vysvetlovat ze sa mylia, ale skus sa zamysliet nad tym ako to robis a v com asi bude chyba ze to nezabera.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-11  (07:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no chyba asi bude v tom, že ti ludia si nevedia važiť nič a chyba im rešpekt k nazorom niekoho ineho. Preto som aj napisala rafaelovi, že sa s nim nebudem baviť vôbec už niekolkokrat. Pôvodne som sa nebavila ani s nimi dvoma, ale všade kde treba napluť na cirkev, alebo na niečo, čo suvisi s Ježišom Kristom, tam sa zjavi Rafael ako Knight Rider a začne šíriť tu svoju "antikampaň", chudak, ani si neuvedomuje, že robi zo seba užitočneho idiota, možno ho za to aj platia

Tie reči o nastaveni lica už mi lezu na nervy. si mysliš, že niekto bude takymto spôsobom utočiť a ja ticho budem čitať, čo za nezmysly piše? A potom, ked mi niekto pride vykradnuť dom, uvarim mu kávu? Facky ludom nezvyknem davať, to ty si tu začal vyťahovať facky, tebe to asi beha po rozume

A vôbec, toto je tema o inom, tak prestaň riešiť mňa a ked maš niečo k veci, tak napiš ale konštruktivne, nie ako ti dvaja nadomnou


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-11  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  predpokladal som ze sa na nic nezmozes ,lebo nemas co povedat.tvoj problem je v tom
ze ako sama mudro pises cela europa je krestanska a jej historia, ale nechces pochopit ze s toho vypliva ze aj pritomnost a jej dosledky su vysledkom krestanskej historije
a tu uz zacinas tvrdit vsetko zle sposobili murari ,iluminati popripadne ufoni len nie ludia prevaznej miere krestania,ze doslo k uplnemu zlihaniu krestanskej vychovi a jej hodnot,staci si spomenut ako za vojny v juhoslavii cirkev spravovala koncentracne tabori.
nechapes ze nie je dolezite ci na kazdej ulici je kostol ale to ako sa ludia k
sebe spravaju.priklad za vlady ateistov veci v skole viseli na haciku na chodbe a nekradlo sa, dnes maju deti na chodbe trezori a bezpecnostne kameri a napriek to mu sa kradne,ale pre teba je dolezite ze teraz maju deticky nabozenstvo,ktore aj tak prd pomoze a kradnut sa bude stale viac.
mislis si ze ked svoju vymislenu entytu nazves boh tak si nieco viac ako iny ludia ktororych vimislenu entytu nazves moloch.
to je zhruba asi vsetko.LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-11  (10:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " to je zhruba asi vsetko."

som rada, nemam ti vôbec chuť niečo vysvetľovať. Chod na stranku humanisti, prometheus, ateizmus, tam ti už vysvetlia čo a ako, ako ďalej postupovať


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-11  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uzitocni idioti ako pejorativne nazvala tato kostolna fetisistka nazory ludi na myticku postavu zvanu Kristus, je slabym odvarom uzitocnych idiotov, ktori tisice rokov zeru roznym cirkvam rozne vyfabrikovane bozstva. Ak niekto porovnava obdobie pred prichodom tzv. civilizacie rukou cirkvi, nemal by zabudat, ze porovnava neporovnatelne. Lebo zivot ludi v staroveku, stedoveku, a este hoci aj pred sto rokmi bol tazky, nedostojny pre utlacanych. Majetna vrstva sa mala dobre za hocijakeho systemu, ci pred prichodom krestanov, alebo vedla nich. Takze treba porovnavat obdobie, nie vplyv akehokolvek cirkevneho smeru. Cirkev v staroveku, cirkev v stredoveku sa spravala rovnako ako ine narody, kde vplyv nemala. Ano, je pravda, ze krestania neprinasali bohom ludske obete, ale radsej vyvrazdili cele domorode obyvatelstvo, ak nechcelo prijat ich boha. Takze v tom s fetisistkami kriza suhlasim, cirkev nam priniesla civilizaciu, lebo tam kde vkrocila, a ziskala vplyv,zasiala svoju lasku a pravdu. Ti, co nechceli tu lasku prijat, tych poslala na druhy svet. No povedzte, kto by nechcel verit v takeho laskaveho boha? Zrkadlom tejto christianizacie je enormny narast krestanov prave v tych oblastiach, kde tuto presvedcovaciu metodu pouzili.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-11  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael -->FATALITY --> LenkaB
you WIN --> you LOSE


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-11  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Téma katolizácie Latinskej Ameriky je témou , ktorej som sa pre neznalosť súvislostí vyhýbal i na diskusiách.Na rozdiel od fanatických kresťanofóbnych ateistov som sa nechcel púšťať do debát, kde mi chýbali aspoň základné poznatky dejín regionu.Nechcel som sa zaradiť medzi tých ateistov, ktorí v snahe očierniť všetko cirkevné nezdráhajú sa diskutovať bez znalosti problematiky.

Dnes, s odstupom času a po prečítaní a naštudovaní témy, môžem prehlásiť, že udalosti z čias kolonizácie dnešného Peru boli a sú predobrazom pomerov v našej budúcej spoločnosti vzdávajúcej sa viery v Boha a nádeje vo vzkriesenie.Spoločnosti stojacej na zmyselnosti, kde mamona a egoizmus, tak typické pre úprimný živočíšny ateizmus, sú hlavným motorom smerovania civilizácie - k zániku.Snáď niet ani krajšieho príkladu ako je príklad kolonistov z Ameriky, ktorí pre posadnutosť mocou a sebectvom odmietali autoritu kráľa a prehliadali zdesenie vtedajšieho kresťanského sveta nad zločinmi a krivdami páchanými na domorodom obyvateľstve.Je viac než jasné, že páchatelia týchto zločinov vzdialením sa od kresťanských princípov vytvorili pomery, ktoré umožnili vznik otrokárskeho systému.Vzďalovanie sa od kresťanských princípov je ateizácia.A tak paradoxne dnešní ateisti nabádajúci kresťanov na vzdanie sa viery vytvárajú podmienky na vznik spoločnosti páchajúcej podobné či snáď ešte horšie ohavnosti ako šestica súrodencov Pizarrovcov.

http://sites.google.com/site/tvojoponent/zoznamy/zoznamy-clankov/zneuzitie-viery/indiani-krestania


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-11  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Martintrue – tak fajn deti. Kedže vidim, že nedate pokoj a pravdu sami hľadať nebudete, nato ste veľmi leniví, znova exkurz do histórie, trochu vás chápem, lebo tieto veci sa nedozviete v novom čase ani plus sedmičke a čitať knihy ste už zabudli:

Redukcie - paraguajský jezuitský experiment.
Citujem: "

...Keď prišli jezuitskí misionári do Paraguaja, pristúpili k vypracovaniu misijnej stratégie, ktorú chceli uplatniť vo svojej evanjelizačnej činnosti. Jezuiti sa zhodli na tom, že Indiánov treba predovšetkým izolovať od belochov. Podarilo sa im presvedčiť španielskeho kráľa Filipa III. o nevyhnutnosti izolovať Indiánov od bielych osadníkov vytvorením samostatného indiánskeho územia, do ktorého by bieli osadníci nemali prístup a v ktorom by Indiáni našli útočište pred lovcami otrokov. Jezuitom sa podarilo presvedčiť kráľa aj o politických a hospodárskych výhodách, ktoré by z toho pre korunu plynuli. Jezuiti putovali po krajine, zakladali osady, kde sústreďovali rodiny. Keď sa osady preľudnili, zakladali ďalšie.

GAĆ, J.: Raj utracony. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006, 213 s.

Citujem:"Je pokusom o zmapovanie „svätého experimentu“ jezuitskej rehole v Južnej Amerike, kde sa jezuiti pokúsili vybudovať redukcie pre pôvodne obyvateľstvo a do ktorých bol zakázaný vstup Španielom, Portugalcom, černochom a mesticom. Problematika je verejnosti známa aj z filmu Rolanda Joffého Misia z roku 1986."

A hlavne nezabudnite zo všetkeho ďalej obvinovať cirkev. Aj z nevestincov – počula som minule, ako farar prikazal veriacim jeden postaviť. A ešte aj z vojny v Iraku . Aj z nacizmu samozrejme, nevadi, že v koncentrakoch zomierali rehoľnici a Hitler nemal rad cirkev – tvrdil, že kresťanstvo bolo vytvorene židmi na oblbnutie nepriateľa. Nevadi, že napr. dokonca Tiso dostaval listy z Vatikánu, aby odmietol Hitlerove požiadavky.
Nevadi, že počas kolonizácie cirkev ostro protestovala, aby sa bezhlavo zabíjali domorodci – Len tak ďalej detičky, budujte si krajšiu budúcnosť.ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-11  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to je pekne co si nam tu ukazala,cize skromni krestania prisli a posudili ich kulturu ze sa rozpada a treba ju zachranit,preto im zabavali tie tony zlata nalozili ich na lode a odviezli domov a celu cestu sa medzi sebou zabijali a okradali, ale co by neurobili pre svojho blizneho ,mudro znicili vsetky dokazy ich kultury len na zlato sa ich nenavist nevstahovala .
a je holi fakt ze populacia povodnych obivateloch zdecimovala po bohabojnej navsteve krestanov ledva na 10% ale to urcite urobili ty diabolsky 6 bratia a ich kumpani.
a tie kostolne oslovenia si nechaj na nedelu,ked budes lezat na bruchu pred sadrovou soskou,a dufaj ze nepride niekto napravat krestansku europu v ktorej ludia uz nechcu mat ani deti,a uz vobec sa starat o svojich starych rodicov presne
takym bohumilim sposobom ako jezuitske rehole .


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-11  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co sa tyka nevestincov je historicky fakt ze nevestince platili poplatok aj cirkvy ale peniaze predsa nesmrdia.


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-11  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - mame podobny pohlad na vec...dlhsie som tu nebol. Inak ohladom II. vat. koncilu (pastoracneho nie dogmatickeho!) ti mozem doporucit rozhovory s Mons. Lefebvre - urcite stoja za vygooglenie, kedze spominany Monsignor bol na nom priamym ucastnikom a popisuje ako spinavosti sa tam diali, len aby sa dopomohlo k upadku katolicizmu.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-12  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto chce pochlebovat organizacii, ktora ho zivi, je uplne jedno ako naraba s informaciami, hlavne je, ze ocisti tu cvargu, vsak p.Halko? Ale daleko horsie je, ak este niekto slepo veri tomuto paskvilu, vsak LenkaB? Ak popieranie krestanstva je ateizacia, co je popieranim inych nabozenstiev krestanmi? Logika vravi, ze je to to iste, ale p.Halko vo svojej nadutosti a domyslavosti si mysli, ze on uznava jedine a prave nabozenstvo. Takych tu uz bolo, myslim tych pravych nabozenstiev a davno zanikli a zaniknu aj tieto dnesne, nielen krestanske, ale aj zidovske, moslimske, a mozno vzniknu nejake nove, lebo dovercivych ludi vobec neubuda. A za par sto rokov, ak sa civilizacia nevyvrazdi, budu tu Halkovia, LenkyB a ini fetisisti, ktori sa budu s rovnakou vervou bit do prs a obhajovat jedine prave nabozenstvo.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-12  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
A tak paradoxne dnešní ateisti nabádajúci kresťanov na vzdanie sa viery vytvárajú podmienky na vznik spoločnosti páchajúcej podobné či snáď ešte horšie ohavnosti ako šestica súrodencov Pizarrovcov.

Tato veta vlastne dokumentuje uroven tohto pisalka z katolickych novin, nikto vas nechce predsa presviedcat, aby ste sa vzdali krestanstva, nechajte si ho, zasluzite si ho. Len si nechajte doma vo vlastnych pribytkoch si vesajte muciarske predmety aj s mrtvolami na prekrizenych brvnach, klanajte sa sadrovym odliatkom, ale nemyslite si, ze ak niekto vasim mytom neveri, automaticky chce podrezat vsetkych vo svojom okoli. Tuto zvratenost nam cirkev dokazala a my neveriaci sme sa poucili, ze toto naozaj do slusnej spolocnosti nepatri.martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-12  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, co si o tomto myslis?

http://www.osud.cz/andele-odvadeji-dusi-zemreleho-cloveka-do-nebe-video

cudujem sa, ze to tu este ziadna bozia ovecka nehodila, aj ked, oni sa teraz asi modlia a velebia, aha, chapem.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-12  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neboj sa, za chvilu tu bude kopa komentov o dokaze. Jednoducho je uverit, ako sa vobec zamyslat, co je to za jav, kto, alebo co to sposobilo. navyse, ak by to bola pravda, preco sa to nedeje neustale. ved predsa neustale zomieraju ludia, dokonca aj taki,ktori splnaju kriteria tej zeny. Navyse nikde nie je napisane, ze to bolo prave kvoli tej zene. na druhej strane, ak jje niekto nachylny tomu uverit, uveri tomu. ja ti dam iny link, urcite si o nom pocul, toto predvadzat niekde v Amazonke, uz mu stavaju chram a modlia sa k nemu, skratka ludi nepoznane a nevysvetlitelne laka, niekto chce zistit ako to robi, iny zasa uveri podvodu.
http://www.bomba.cz/video/criss-angel-levitace-super-trik-best-kouzelnika/


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-12  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak mne sa najviac pacilo toto kuzlo
http://zaujimavosti.net/zabava-hry-mix-koktail/ako-prezident-vaclav-klaus-ukradol-v-chile-pero


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-12  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  criss vie ako oj*bat oci nadcencov.
a klaus tak toto zabil..

ale mne sa najviac paci, ako niekto na slovensku riadi statny podnik a spreneveri miliony a nakoniec dostane este aj odstupne, ked odchadza z topiaceho sa podniku.

do p*ce, tak to klobuk dole, kuzlo najsamlepsie!


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-12  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael – žiješ v krajine, kde je 80% kresťanov. Kto si ty, aby si si vyhradzoval právo prikazovať im, čo majú robiť?
Okrem toho, že sa spolu s komunistami, nacistami, "osvieteneckými liberálmi" z čias krvavých revolúcií a aj súčastnosti snažiš na Europskych národoch spáchať kultúrnu samovraždu, porušuješ aj všeobecnú deklaráciu ľudských práv, konkretne čl. 18:

Článok 18. Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd
Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo obsahuje aj voľnosť zmeniť náboženstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru, sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.


Na našom malo Slovensku Kristus vždy bude pritomny, aj keby sa všetci moralny zvratenci, satanisti, diktátori liberalizmu a zvrátenosti,sodomisti, lakomci a iná haveď išla pokrajať, lebo im nastavil zrkadlo.

"Vás nemá dôvod svet nenávidieť. Ale mňa nenávidí, lebo svedčím o tom, že jeho skutky sú zlé".

A teraz pomedituj nad tým, prečo nenávidíš Krista a každu zmienku o ňom.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-12  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prdzpola - maš konkretny odkaz na tie rozhovory? Už som o ňom niečo počula, ale nie zas nejak veľa, celkom by ma to zaujimalo


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-04-12  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cha-cha- cha, tak toto je dobreeee...Uz som ti raz napisal, nenavidiet mozes niekoho,kto existuje, alebo existoval. Ty skus pomeditovat, preco Halko, ty a vam podobni nemate radi tych, ktori nezdielaju vase sialene predstavy.


martintrue   |   ip:195.80.18   |   2011-04-12  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aLenkaB v risi divov :DD

pocuj, moja mila, ty co tu hajis historiu a deklaraciu..
..vsak to vsetko je ZLE, ZLE, ZLE, a este ZLE.

z historie je mi jasne len jedno, ze mechanizmus (system), ktory bol a ludstvo sa nim riadi je ZLE.

zamysli sa, vsak takto to zmyslanie v percentach nezdvihneme a stale budeme len cakat a cakat a cakat..


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-12  (14:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nerada vediem diskusiu s totalne nechapavymi. Opakujem navštivne portaly založene ložami, tam vam určia ďalši postup - s vami už nemam o čom ďalej debatovať.


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-12  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidi sa mi ze ty bi skor potrebovala aby niekto navstivil tvoju lozu.LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-12  (16:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O moju ložu sa ty neboj, skôr sa mi vidi, že niekto "znesvätil" tú tvoju a teraz si to vybijaš na cirkvi


ANONYM   |   ip:195.168.1   |   2011-04-12  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked mislis,to bi bolo velmi jednoduche,stacimi pocuvat pri plote v nedelu veriacich ked tiahnu s pase.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-12  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby si počuval veriacich ešte lepšie a nielen spoza plota mohol si sa naučiť aj spravne pisať a dokonca aj čitať a zaroveň pochopiť zmysel textu a potom raz by si si mohol prečitať a Bibliu :)


prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-04-12  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - jasne, napr. tu: http://www.vendee.cz/texty/vynatky_lef.html
http://katolikrevue.ath.cx/
http://sacrumimperium.blogspot.com/2009/02/jeho-eminencia-mons-marcel-lefebvre-co.html
mal som ich v založkach viac, ale odkedy som formatoval disk som o ne dosiel...no da sa toho viac vygoogliť


Paa   |   ip:188.167.8   |   2011-04-12  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Feudálna cirkev z radov inkvizítorov bola plná indivíduí, ktorí by dnes mali atribút deviant. Podľa mňa sa v stredovekej cirkvi na poste inkvizítorov úplne našli mnísi a kňazi hlavne homosexuálne orientovaní a tí, ktorí trpeli rôznými duševnými poruchami, sadizmus, masochizmus, schizofrénia, pedofília a.i. Tých pár normálnych mníchov, ktorí svoj život zasvätili vede v tom dobrom slova zmysle je len dôkazom, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Niektorí trúfalci z radov mníchov a kňazov, ktorí kritizovali praktiky inkvizície skončili na hranici a boli upálení, alebo mučení a poprvení inak.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-13  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prdzpola - dik, no podla mňa hovoril pravdu. Neviem, či vieš, ale isty papež sa pokušal o exkomunikáciu slobodomurárov z cirkvi. Bol otrávený a na jeho miesto nastúpil J.P.II....prdzpola   |   ip:92.60.63.   |   2011-04-13  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - pozri aj tuto knihu: http://www.ulozto.cz/8647821/reforma-definitivni-pdf


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-13  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zjavenie Jána - LSD? Mariška? Lysohlávky? Na čom fičal?


lol   |   ip:188.123.1   |   2011-04-13  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inkvizícia - fašizmus - koniec sveta a smrť pre neveriacich

tak toto je na zamyslenie

a toto ešte nie je postavené ako zločiny proti ľudskosti mimo zákon


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-13  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prdzpola - stiahla som si to, prečitam. Začala som trochu a vystihuje to podla mňa situáciu, aj ked my do toho hlbšie nevidime, ale ked vidim, čo sa v tom Vatikáne deje a ako cirkev je stále ticho a prispôsobuje sa nejakym fašistom-liberalistom, tak je jasne, že tam nebude niečo v poriadku.

Inak tu je članok o tom papežovi - Jánovi Pavlovi 1. - zistil machinácie po založeni "Vatikánskej banky", prepojenie vatikánskych pohlavárov zo slobodomurárskymi lóžami, začal sa pýtať, prečo su tam slobodomurari, ked podla predpisov mali byť z cirkvi exkomunikovaní a v úrade sa udržal 33 dní. Oficiálne zomrel na infarkt. V roku 1983 bola zrušená exkomunikácia slobodomurárov z cirkvi. Zaujimave čo?

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&;file=article&sid=8949


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-17  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej Jan Pavol I. papežoval tušim len par tyždnov, ak si dobre pamatam...Je to možné že to tak bolo, vôbec by som sa tomu nečudoval, pretože dnes sú v cirkvi vačšinovo prezentované názory ktoré sú v rozpore s katolíckou. Za členstvo v slobodomurárskej organizácii sa kedysi exkomunikovalo, dnes? Niekde som videl fotky kde bol nejaký cirkevný hodnostár v slobodomurárskej šerpe, to hovorí za všetko...Od dôb Pavla VI. jednoducho už je slobodomurástvo ok, a tak to potom aj vyzerá.
pozri aj tieto encykliky:
http://www.vendee.cz/texty/humanum.html
http://www.vendee.cz/texty/mortalium.html


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-17  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB - ospravedlnujem sa, 83 už bačoval JPII. Za Pavla VI. bol "len" zničený rímsko-katolícky ritus


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-18  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikán je plny slobodomurarov - dnes už asi neexistuje v zapadnej civilizacii oblasť, v ktorej by nemali svoj vplyv....

Prečitala som prvu encyklyku:

"Zbujnělá svými úspěchy drze zdvihá hlavu sekta zednářská a jak se zdá, nebude vůbec klást meze své zarputilosti. Všichni její straníci jsou spjati jakousi ničemnou dohodou a společnými tajnými cíli, prokazují si vzájemně služby a jedni povzbuzují druhé v odvaze k páchání zla. Tak rozhořčený útok vyžaduje stejně rozhodnou odvahu; nuže toho je třeba, aby se také všichni dobří sdružili v co nejširší společenství a to jak činu, tak modlitby. Od nich tedy žádáme, aby se proti postupující síle sekt postavili svorně do sevřeného šiku a ani o píď neustoupili, a rovněž ať úpěnlivě vztahují své ruce k Bohu v modlitbě a od Něho ať se důtklivě dožadují, aby křesťanství kvetlo a vzmáhalo se, Církev nechť si vydobude potřebné svobody, zbloudilí kéž se vrátí na cestu spásy, a ať již jednou bludy ustoupí z cesty pravdě, neřesti pak nechť udělají místo ctnosti."

Tymto by sa ludia mali začať riadiť. Mimochodom čital si protokoly sionskych mudrcov?


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-24  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme, a všetko to sedí, napĺňajú sa. Vela ludí tvrdí že je to podvrh, ale je myslím že sa stačí pozrieť čo sa deje. Jednoducho ich obsah sa žial napĺňa do bodky.


prdzpola   |   ip:213.151.2   |   2011-04-24  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB - pozri čo sa vystavuje v galérii vo francúzsku: http://www.vendee.cz/texty/a-vand.html


dara   |   ip:78.98.245   |   2011-06-10  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak niekto bráni inkvizíciu, niečo s ním nie je v poriadku. Brániť vieru mučením a zabíjaním nebolo v úmysle Krista...ale jeho nasledovníci si prispôsobili jeho učenie a mnohí si riešili svoju nenávisť k ženám týmto spôsobom. Nie, nemôžem uveriť, že ktokoľvek vzdelaný a zbožný by ZAVRAŽDIL človeka V MENE KRISTA pre kacírstvo.Viem, že bola iná doba, ale nie sme o niečo Ďalej vo všetkých oblastiach? Budeme slepo obraňovať túto dobu preto, aby sme nehodili trochu špiny na cirkev? Ak by prišiel Kristus dnes na zem, ten by vám,pravoverí, dal.....Martin   |   ip:62.197.21   |   2011-08-08  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je co za nezmysel ze Galileo nevedel dokazat svoju teoriu heliocentrizmu? Tym prvym dokazom boli Jupiterove 4 mesiace Io, Europa, Ganimed a Kalisto. Vsetky ktore videl vo svojom dalekohlade obiehali okolo planety co bol 1. dokaz toho ze vsetko neobieha okolo Zeme. Druhy dokaz mal zapomoci planety Venusa, ktora menila fazy. Najskor z nej ubudalo az napokon bola vo faze kosaciku presne ako nas Mesiac. Jasny dokaz toho ze obiehala okolo Slnka.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kolik Američanů čte knihy?


2013-03-13  (18:39)  |  Knihy
Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?

Dan Millman Čísla života


2013-03-10  (18:52)  |  Knihy
Dan Millman napísal knihu, v ktorej odkrýva sily pôsobiace v našich životoch a ponúka nám zároveň návod ako začať tieto sily používať v prospech seba a v prospech ostatných.


Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví


2012-12-05  (18:38)  |  Knihy
Nemusíte se vším souhlasit, ale stejnojmennou knihu si přečtěte. Pro běžného čtenáře bude asi nejděsivější zjištění, jak málo víme o vakcínách a jejich účincích na náš organismus.


Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven


2012-06-14  (08:36)  |  Knihy
Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


Bernský politický proces - Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu


2012-05-04  (00:18)  |  Knihy
PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ


Kniha Ilumináti od Henry Makowa


2012-04-26  (07:00)  |  Knihy
dovolujeme si Vas informovat o nove pripravovanem titulu Ilumináti od Henryho Makowa s podtitulem Sekta, jež se zmocnila světa ve formátu A5, cca 300 stran. Na našem eshopu ji můžete odbjednávat již nyní za zvýhodněnou cenu a pro prvních 200 objednávek máme připravený bonus ve formě knihy Tábor svatých, která je v zahraničí označována jako druhá bible rasismu a pojednává o problematice přistěhovalectví. Info na www.bodyartmag.cz/book


Opice neveria, že pochádzajú z človeka


2012-01-15  (15:29)  |  Knihy
čo sa to tu vlastne deje?


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


2011-12-27  (22:53)  |  Knihy
Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


1984 - George Orwell


2011-12-25  (14:21)  |  Knihy
V roku 1984 je svet rozdelený na tri mocnosti: Euráziu, Východoáziu a Oceániu. V podstate sú všetky tri mocnosti rovnaké: vládne v nich tvrdá diktatúra, bieda a obyvatelia každej z mocností fanaticky nenávidia ľudí vo zvyšných dvoch. Všetky tri mocnosti sú neustále vo vojnovom konflikte, bojujú o tie územia, ktoré nepatria ešte žiadnej z nich a o konečné víťazstvo a vládu nad svetom, hoci sa to žiadnej z nich nemôže nikdy podariť. Hlavným hrdinom románu je úradník Winston Smith, ktorý žije v Oceánii, v Londýne. Na čele diktatúry tu stojí tzv. Veľký brat. Oficiálna ideológia sa nazýva Angsoc (pôvodne anglický socializmus) a jej ústredné heslá znejú: Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila


ZELENÁ KNIHA - Muammar Kaddafi


2011-12-24  (13:40)  |  Knihy
Nástroj vlády je prvoradým politickým problémem, jemuž celí lidské spolecenství. I konflikt uvnitr rodiny je casto výsledkem tohoto problému. Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních spolecenství. Národy dnes celí tomuto trvalému problému a spolecenství jsou vystavena ruzným nebezpecím a težkým dusledkum, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyrešit s konecnou platností a demokraticky.


SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU - Eckhart Tolle


2011-12-17  (21:05)  |  Knihy
Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Takí ste dôležití !


Kniha Vatikán ve světové politice


2011-09-29  (21:17)  |  Knihy
Ale zatímco úsilí USA a SSSR je sledováno s rostoucími obavami, úsilí Vatikánu je zkoumáno zřídka. I když ani jedna důležitější událost, která přispěla k dnešnímu chaotickému stavu věcí, nenastala, aniž by se na ní nepodílel Vatikán.


Niečo málo o dôležitosti kníh


2011-04-30  (18:56)  |  Knihy
Čítať a čítať.Každý prečítaný riadok je zažatou sviecou v nasom živote.Čím viac prečítame, tým viac svetlejší bude náš pobyt na zemi.


Brána k moudrosti


2011-04-23  (17:24)  |  Knihy
Novinka roku 2011 z oblasti osobního rozvoje. V knize jsou ukryté také informace ze zákulisí dnešní doby, především však rozcestník.


AdaM - Život Hrou


2011-04-18  (10:08)  |  Knihy
Zábava je prekážka, je to obmedzenie, ide o akýsi nezodpovedný prístup. Stali ste sa profesionálmi vo svojom obore. A ten obor sa nazýva život. Pristupujete ku svojmu životu tak, ako to robia dnešní hráči Manchestru pri výbehu na Old Traford. Tréner, majiteľ, spoluhráči i diváci, všetci do jedného od neho očakávajú skvelý výkon. Čakajú, že dá gól, že pomôže tímu vyhrať zápas či dokonca ligovú trofej. Rovnako aj vy pociťujete tlak okolia. Aj oni od Vás očakávajú, že niečo vo svojom živote dokážete, že uspejete ako silné osobnosti, že sa presadíte v tomto silnom konkurenčnom prostredí.


Vlastná cesta


2011-04-12  (12:24)  |  Knihy
Hitom 21. storočia sa stáva úspech, kariéra, ambicióznosť, odhodlanie a zápal. Je smutné, že sme všetci prijali hru tohoto systému a berieme život, aký nám spoločnosť ponúka. Je smutné, že nikoho z nás už nezaujíma, prečo je všetko v tomto svete postavené na hlavu. Všetko sa robí presne naopak. Prečo je tomu tak?


Bahno usedlé v člověku


2011-01-19  (15:28)  |  Knihy
Úvodem chci poznamenat, že to co budete dále číst, je výsledkem mých vlastních dlouhodobých úvah – výsledkem letitých studií zasvěcené i laické literatury, popisuji také vlastní bohaté zkušenosti a v neposlední řadě jsou tyto listy součtem mého nekompromisního pohledu na minulý i současný svět. Jsem také pevně přesvědčen o tom, že mnoha lidem se určité pasáže nebudou líbit – je však nutné pořádně rozvířit bahno usedlé v člověku za uplynulá tisíciletí!


Človek je sám kováčom svojho osudu


2011-01-08  (00:13)  |  Knihy
Ako funguje psychika, myslenie, city, pocity, pamäť, ako správne myslieť, ako sa správne koncentrovať pomocou jednoduchých cvičení. Ponúka možnosť ako sa človek môže stať kováčom svojho osudu. Cieľom čitateľa sa má stať zdravie, životný úspech a sebadôvera. Tento cieľ sa má dosiahnuť cestou učenia, poznania a praktického využitia. Poznanie a vedomosti majú praktickú cenu, lebo len oni prinášajú vhodné nazeranie na správne prirodzené myslenie, konanie, na správny životný svetonázor, ktoré určujú správanie ľudí. Úplný úspech môže byť cez poznanie len tak dosiahnutý, keď sa prenesie do celkového a aj do každodenného života.


Sme humatoni?


2010-10-06  (08:09)  |  Knihy
Sme alebo nie sme humatoni, obyvatelia ‘matrixu‘ tohoto sveta? Clanok je analogiu knihy Matrix s ‘nasou realitou‘, mozno je to uz stara otrepana tema,ale coraz aktualnejsia. Sme alebo nie sme humatoni?


MEDZINÁRODNÝ ŽID, Henry Ford


2010-07-30  (09:24)  |  Knihy
Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena a ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích. Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou.


Igor Bukovský, Pavol Lipták : Hneď to bude


2010-07-16  (17:23)  |  Knihy
Pre všetkých, ktorí sa radi zdravo stravujú a varia ľahké zdravé jedlá, je určená kniha, ktorej autormi sú Igor Bukovský a Pavol Lipták. Knihe dali výstižný názov – Hneď to bude.


2.1 GB ebookov o voľnej energií!


2010-05-24  (23:05)  |  Knihy
Tím čo sa zaujímajú o voľnú energiu ponukam moju zbierku kníh na danú tému. Je tam nieco okolo 977 kníh zväčša v anglickom jazyku.


Prognóza na 100 rokov


2010-05-24  (15:25)  |  Knihy
Recenzia na velmi zaujímavú knihu od Georga Friedmana.


Európska Únia: Cosa Nostra


2010-04-12  (02:05)  |  Knihy
Vojenské výdavky členských štátov sú spolu 311 920 000 000 USD ( v 2008 )! Ako je možné, že 495.128.529 miliónov občanov nemá právo voliť a ich hlavné demokratické práva boli pozastavené. Od bezvízového programu s USA po nemecko-ruské plynové potrubie. Spoločné záujmy 500 miliónov európskych občanov nie sú kompatibilné zo záujmami národných politikov. Heinz Duthel, European Union: Cosa Nostra


Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po rozdelenie Československa


2010-04-07  (00:21)  |  Knihy
Ako to, že sa Československo rozdelilo na dve krajiny v roku 1993 tak mierumilovne najmä v porovnaní s Ruskom a Juhosláviou? Táto kniha obsahuje sociologickú odpoveď na túto otázku a empirické vysvetlenie rozpadu Československa sledovaním politických procesov, ktoré začali Pražskou jarou v roku 1968. Gil Eyal: The origins of postcommunist elites: from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia


Šlomo Sand: Vymysleli si sionisté dějiny židovského národa?


2010-04-05  (16:11)  |  Knihy
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde... Z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.


Marec - mesiac knihy.


2010-03-30  (08:04)  |  Knihy
Končí sa marec - mesiac knihy. Preto je na mieste otázka: "Čítate?"


Podobenstvo o jaskyni


2010-03-29  (23:43)  |  Knihy
V siedmej knihe svojho diela Ústava (Politeia VII, 514a – 515a) grécky filozof Platón (420 - 348) napísal peknú alegóriu hlbokého zmyslu, ktorá sa preslávila ako „podobenstvo o jaskyni.“ Je podaná vo forme dialógu medzi Platónovým učiteľom Sokratom a istým Glaukonom. Odcitujem toto významné podobenstvo bez dodatočných komentárov. Jej zmysel pochopí každý sám.


Kniha kníh


2010-03-26  (09:52)  |  Knihy
V tomto príspevku by som chcel poukázať na zopár krásnych výrokov od Santiága - postavy z knihy Alchymista. Táto kniha je plná rôznych výrokov a určite si dokážete bez nanútenia vybrať ten, ktorý vám niečo dá. Výroky som nevyberal z knihy ja, ale sú pre mňa väčšou inšpiráciou ako otrocké cnosti z biblie. Osobne si myslím, že keby boh existoval a keby sa už rozhodol písať, bolo by to minimálne na úrovni alchymistu a nie na úrovni myslenia otrokárov. Pre mňa bude až do konca života viac slobodný pastier oviec Santiágo - postava z knihy, ako "syn boží Ježiš - postava z knihy" A prečo ? Lebo mám ako človek bližšie k pastierovi ako k bohom, ale stále mám viac rozumu ako ovca, ktorá má byť riadená.


Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady


2010-03-25  (15:37)  |  Knihy
Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. V rozhodujúcej miere sú do neho zapletené aj úrady, ktoré sotva kontrolujú (farma) priemysel, lekárov a zdravotné poisťovne, skôr s nim kolaborujú.


Kniha: PEDOFILI V SUTANÁCH - OCHRÁNTE SI DETI


2010-03-12  (09:07)  |  Knihy
Sexuálne škandály kňazov. Pápež prehovoril. Ježiš nechcel celibát. Aká je sexualita kňazov? Vatikán čelí žalobe za zatajovanie. ...Čo neviete o cirkvi. Škandály po celom svete – detské obete a súdne procesy. Cirkev všetko utajuje. Množstvo šokujúcich faktov. Je náboženstvo vecou morálky alebo iba pokrytectva? Aká je skutočná morálka cirkvi? Zneužívanie detí a mladistvých nie je samozrejme, problémom výlučne katolíckej cirkvi. Je však isté, že autoritatívne sexu nepriateľské katolícke prostredie takéto psychické poruchy silne podporuje. Viedenské noviny „Der Standard“ uvažujú takto: „Príčiny pedofílie nie sú nejaké zvláštne tajomstvo.


SEXUÁLNE ŠKANDÁLY PÁPEŽOV


2010-03-10  (08:35)  |  Knihy
Myslíte si, že pápeži dodržiavali desať Božích prikázaní? Neverte tomu! Mnohí z nich boli vyslovení zločinci, vrahovia, smilníci. Utajované hanebné skutočnosti z dejín svätej stolice a Vatikánu. ...Bonifác I. (418 – 422) bol ďalší syn kňaza, ktorý sa stal pápežom. Nebolo to ale bez problémov, lebo mal soka menom Eulálius. Obaja boli riadne zvolení a na pápeža vysvätení v rovnaký deň, 27. decembra 418. Ale úspešný bol Bonifác, pretože bol blízkym priateľom Gally Placidie, sestry cisára Honoria. Udalosti dospeli do krajnosti, keď v roku 440 n. l. pápeža Sixtusa III. (432 – 440) postavili pred súd za zvedenie mníšky.


Ďaľšie z kníh...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Free Energy - MEG

MEG je zkratka pro bezhybný elektro-magnetický generátor (Motionless Electromagnetic Generator), který po dodání prvního elektrického impulsu (na uvedení stroje do chodu) energii produkuje. Celkový princip fungování je složitý až matoucí (pro toho, kdo nerozumí kvantové mechanice nebo euklidovskému a neeuklidovskému prostoru)


Kto je kto a komu zapredali svoje duše

Dane - do nekonečna, na večné veky a nikdy ináč ?!

Daňový úrad.

Nezamestnanosť.

Bezdomovci

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3955 s