23. September 2019
    
Je obřízka to, co opravdu chce Bůh? - Dolezite.sk

Je obřízka to, co opravdu chce Bůh?


  2010-08-30  (19:26)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Je obřízka to, co opravdu chce Bůh?

Motto: Ročně je ve světě obřezáno až 3 miliony žen – to je přes 8 tisíc denně. Osm tisíc zohavení, osm tisíc bolestí a nářků, osm tisíc každodenních hrůz…

Stopněte si jak dlouho budete číst tento článek, pak vynásobte minuty číslem 5,5 a vyjde vám počet právě v této době zmučených a zmrzačených děvčátek, jejichž nářek je většině lidí na této planetě lhostejný a jejichž bolest raději nevidí, neslyší…

Tato praktika způsobuje nejen utrpení fyzické, ale i psychický šok, téměř vždy doživotní fyzické obtíže, u značného počtu žen celoživotní trauma, a nezřídka i smrt buď následkem infekcí, poporodních komplikací a nebo i sebevraždou denně rozřezávané ženy vlastním „hospodářem“…

Skutečnost, že je ženská obřízka častější, než se věřilo, vyšla najevo díky lepšímu sběru dat. Zpráva UNICEF z března letošního roku uváděla, že ročně se ve světě obřízka týká asi dvou milionů žen. Je tomu tak i přesto, že státy oficielně obřízku zakázaly, a například v Egyptě se oproti tomu rozmáhá.

Ženská obřízka je prováděna především ve 28 zemích subsaharské Afriky a částečně i v zemích Arabského poloostrova a Blízkého východu.

Nejvíce obřízek je provedeno v Egyptě a Etiopii. Podle zprávy UNICEF je jen v těchto dvou zemích obřezáno více jak 1,5 milionů žen za rok. Světová zdravotnická organizace – WHO – uvádí, že na světě jsou každoročně tímto způsobem zmrzačeny celé tři miliony mladých dívek.

Praxe obřízky, která zahrnuje odstraňování klitorisu a někdy i části stydkých pysků, se v některých, hlavně afrických kulturách považuje za rituál změny dívky v ženu a za způsob prevence před promiskuitou.

Zásah je pro postiženou velmi bolestivý, způsobuje dlouhé krvácení a v důsledku infekcí často končí smrtí. Mnoho žen, které obřízku podstoupily, pak celoživotně trpí depresemi a pocity strachu. Podle studií WHO pro 90% obřezaných žen je každý sexuální styl utrpením.

V některých zemích se také snížil věk obřezávaných dívek. Týká se to zejména Egypta, Pobřeží slonoviny, Burkiny Faso, Keni a Mali. Zdejší děvčátka tento rituál podstoupí většinou mezi čtyřmi a 12 lety, zaznamenány byly ale i případy obřízky malých, teprve ročních batolat, či týdeních kojenců.

Varování – toto video je drastické

video


Podle evropského měřítka a poznání je vlastně celý rituál obřízky žen pouhé zohavování genitálií. Postupně se stává celosvětovým problémem, jelikož mnoho uprchlických komunit ho uplatňuje i mimo Afriku. Díky všudy přítomné osvětě se postupně rozšiřuje názor, aby byl celý rituál postaven mimo zákon.

V řadě zemí k zákazu ženské obřízky již došlo. Přesto je praktikována i navzdory velmi tvrdým trestům např.:

 • Pobřeží slonoviny – minimálně pět let vězení a až dvacet let v případě úmrtí oběti
 • Guinea – celoživotní nucené práce a trest smrti, umře-li oběť do 40 dnů po zákroku


Jinde je ženská obřízka povolena nebo probíhají snahy o její přenesení do sterilního prostředí lékařských ordinací. V Egyptě, Guineji i Mali ji provede i přes formální zákaz lékař nebo jiný zdravotnický personál.

Video – Historie ženské obřízky

Otřesný dokument o tom, jak se ještě dnes zachází kvůli mužské ješitnosti se spoustou vlastních sester, neteří, vnuček a dcer… Dokument o tom, jak nejen, že tato děvčátka a ženy neznají v životě téměř nic než dřinu a hlad, ale jak je jim ještě odepíráno být lidskou bytostí, a jak jsou barbarsky regulovány na pouhou poslušnou, mužské potřeby uspokojující věc. Odehrává se to právě teď, ne ve středověku, ne na jiné planetě…

Řezy se liší případ od případu, podle šikovnosti, odměny nebo odporu obřezávačky. Ženy, které provádějí obřízku, mají ve vesnických komunitách vysokou prestiž – např. v Keni.

Celý rituál, při kterém přichází ženy o část pohlaví, je spojen se sebezapřením bolesti při obřízce a častými trvalými následky zdravotního a psychického postižení. Zahrnují šok, krvácení, znecitlivění, hnisání, usazování vápnitých látek na stěnách dělohy, urinální poruchy a infekce a možnost přenosu viru HIV. Rituál se provádí stejným nožem nebo břitvou na několika mladých ženách.

Podobně jako u mužské obřízky se jedná o bolestivý zásah, který v důsledku infekce často končí smrtí či morfologickými deformacemi.

Mužská obřízka – prováděná na kojenci po neuvěřitelně dlouhou dobu – velmi necitlivě, ale zcela jistě „hygienicky“ – bez jakékoli anesteze…

U mužů však po odstranění předkožky není schopnost vnímat sexuální prožitky dotčena, a obvykle bývá bez komplikací a druhotných následků jak psychických tak i fyzických, i když i tady dochází občas ke komplikacím. Z tohoto důvodu by se neměla provádět z jiných, než zdravotních důvodů.

Na rozdíl od ní však ženská obřízka nejen že způsobuje dlouhodobé krvácení, časté infekce, zjizvení tkáně, cisty a nádory, ale i velmi ztěžuje sexuální styk a činí ho pro ženu často nesnesitelně bolestivý.

Toto vše může vést k neplodnosti nebo k rizikům při těhotenství, a neplodná africká žena pak neznamená nic.

Rovněž psychologické účinky mohou být stejně devastující – psychologické trauma, sexuální frigidita a odpor k sexu. Může dojít ke změně chování. Dívky jsou tišší a poslušné, což je v řadě komunit oceňováno jako žádaný projev ženskosti.

Traumata jsou někdy zmírňována doprovodnými slavnostmi, dárky a pozornostmi. Pravděpodobně nejvýraznější psychologický efekt pro ty, které zákrok přežily, je pocit přijetí vlastními lidmi, uspokojení z udržení tradice a kultury a způsobilost pro manželství.

Bez obřízky by byla mladá žena vyřazena ze společnosti se všemi důsledky. Naopak obřízka ji přinese pochybný prospěch – právoplatné a čestné místo ve společenství. Tradice obřízky má hodně společného s kletbou a pověrami, jak u mužů, tak u žen. Rodina věří, že se jim může stát něco strašlivého, pokud jejich dcery nepodstoupí hrůzný rituál.

Podle tradice by neobřezaný muž nebyl mužem a žena ženou. Nesl by si podle pověry obě pohlaví. Nikdo si toto nedovolí ignorovat. Je důležité připomenout, že africké ženy se tímto aktem částečně zbavují plné a rovnoprávné účasti na životě.

V Africe se uplatňují tři způsoby obřezávání žen

Klitoridektomie tzv. Sunna cirkumcize (podle arabské tradice):

 • Odstranění předkožky klitorisu nebo i špičky klitorisu. Velké pysky a poševní vchod zůstanou nedotčeny. To vede k tomu, že žena neprožívá tolik vzrušení. Odstraněním špičky poštěváčku (klitorisu) nemusí dojít k absolutní ztrátě prožitku při ztopoření jeho zbytku.


Klitoridektomie – excize:

 

 • Klitoris zcela odejme, někdy i s malými stydkými pysky. Je vcelku běžný v subsaharské a východní Africe a na Arabském poloostrově.


Faraonská obřízka – infibulace:

 • Při té se odstraní klitoris, malé i velké stydké pysky. Při tomto velikém zásahu rána silně krvácí.
 • Rána se po zákroku sešije či se stáhne za použití trnů akácie.
 • Zůstane malý otvor, který způsobuje bolestivé močení a nedovoluje pohlavní styk.
 • Zákrokem se zajišťuje, aby ženy necítily sexuální touhu.
 • Po provdání následuje další bolestivý rituál – svatební noc.
 • Pochva se musí opět naříznout manželem, aby se umožnil pohlavní styk.
 • Další problémy přichází při porodu.
 • Po porodu se u ženy opět zašívají, protože při sexu prý poskytují mužům iluzi milování s pannou.


Zde je nutné poznamenat, že stejně jako jsou mladé ženy připravovány na obřezání, jsou mladí muži soustavně připravováni na svůj úděl Rozparovače. Možnost bohatého sexuálního života je jim odepřena stejně jako ženám a v podstatě si ho ani nedovedou představit.Mapa Afriky s vyznačením států, kde se tradičně obřízka provádí – povšimněme si, že je mezi těmito státy i Senegal – a pak navštivte diskuzi pod článkem, mnohé pochopíte

Méně známé jsou další formy obřízky, např. popálení nebo zjizvení genitálií či roztržení vagíny, které byly nebo dokonce ještě jsou praktikované u některých izolovaných etnických skupin a původních obyvatel Austrálie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Někde má ženská obřízka jen symbolickou podobu a je součástí ceremonií např.: přidržení nože v genitální oblasti, bodnutí klitorisu pro získání kapky krve, ostříhání části ochlupení či lehké zjizvení genitální oblasti.

Odborné lékařské pojednání na toto téma Genitální mutilace afrických žen – Prof. MUDr. Aleš Roztočil, DrSC, MUDr. Radek Peschout z jejichž pojednání vyjímáme:

Somatické komplikace

Tyto devastující výkony mají vysokou mortalitu a morbiditu postižených děvčat. Vzhledem k tomu, že je v senzorické oblasti klitorisu vysoká koncentrace neurovaskulámí tkáně na ploše několika mm, odstranění pouze jeho malé části je nebezpečné a má nenávratnou účinnost.

Mezi časné komplikace všech typů obřízky patří krvácení a ostrá somatická bolest. Tyto mohou vést k šokovému stavu s následnou smrtí, která není v Africe v souvislostí s těmito výkony výjimkou.

Protrahované slabé krvácení působí anemizaci, která má velmi negativní vliv na zdravotní stav již tak často podvyživených děvčat. Běžná je lokální infekce a celkový septický stav. Nejčastěji jde o infekci rány, vznik abscesu nebo vředu, sekundární hojení, sepsi, tetanus nebo gangrénu.

Pozdní komplikace jsou častěji spojeny s infibulací než s klitoridektomií:

 • Při infibulaci dochází ke komplikacím spojeným s odtokem moči a menstruační krve.
 • Následkem může být chronická pánevní infekce s následnými pelvalgiemi, sakralgiemi, dysmenoreou, dyspareunií.
 • Tyto ženy mají často problémy s fertilitou.
 • Chronická infekce močového traktu vede k poruchám renálních funkcí a k urolitiáze.
 • Nejčastější pozdní komplikací je tvorba inkluzních cyst v oblasti jizvy.
 • Tyto vznikají následkem vytvoření dutiny v oblasti sutury, která je vystlaná keratinizujícími epiteliálními buňkami a mazovými žlázami.
 • Mohou být velikosti hrášku až grapefruitu.
 • Běžná je tvorba neurinomů.
 • Typické je vytvoření koloidních jizev a jiných rezistencí, které deformují zevní genitál a působí ženě nesčetné somatické a psychické obtíže.
 • Běžné jsou úzkostné stavy, zahanbení, obavy z růstu monstrózních tvarů genitálu.
 • Někdy je přítomna výrazná kancerofobie.
 • Vytvořené bolestivé neurinomy vedou k těžké dyspareunii a dalším problémům sexuálního života


Psychické komplikace

Vzhledem k tomu, že v tradičních afrických společenstvích je často diskuse na téma sexu tabuizována, je jen málu informací o psychologických problémech žen s genitální mutilací. Z toho důvodu je jen minimum publikací, které jsou tvořeny náhodnými informacemi a spekulacemi.

Jisté je, že vztah afrických děvčat k obřízce je ambivalentní. Na jedné straně je přítomný strach z bolesti a následků výkonu, na straně druhé je u děvčete touha stát se ženou v daném společenství, kde je vysoká společenská hodnota obřízky.

Nicméně u žen s genitální mutilací je přítomen syndrom chronické úzkosti a deprese. Tyto stavy jsou často vázány na vzniklou dyspareunii a strach z budoucí sterility, která je v Africe stále chápána jako vina ženy. V případě vzniku keloidů nebo cyst má žena pocit studu za deformaci genitálu.

Sexuální komplikace

V této oblasti je přítomna interference se sociální inhibicí sexuality ženy v mnoha afrických společenstvích. Nicméně není možno paušálně konstatovat, že ženy s obřízkou nejsou schopny prožití kvalitního pohlavního života včetně dosažení orgasmu. Toto je samozřejmě odvislé od typu zákroku u ženy, její přirozené sexuální reaktivitě a psychosociálních aspektech. Insuficienci pohlavního styku mohou kompenzovat jinými senzorickými vjemy, emocemi, fantazií.

Ztráta libida je často přímo závislá od rozsahu výkonu. Platí přímá úměra, čím radikálnější zákrok, tím větší dyspareunie a následnou ztrátou libida. Z psychologického hlediska jsme často svědky popření problému ženou a přijetí sociálních norem.

Zajímavá je i mužská sexualita v závislosti na genitální mutilaci jejich manželek. Z čistě mechanického hlediska poskytuje zúžený poševní vchod (ne však velmi) díky pevnému kontaktu s penisem pro muže vyšší pocit sexuálního prožitku. Na druhé straně většinou snížená sexuální reaktivita ženy může negativně ovlivnit sexuální chování a prožitek muže.

Ženská obřízka vytváří mnoho gynekologicko urologických problémů, které jsou přímo závislé na stupni genitální mutilace ženy. Jejich řešení je odvislé od sociální situace postižené. Je nabíledni, že nemajetné vesnické ženy nenavštíví gynekologa se svými i sebenejvětšími problémy. Jejich potíže často řeší ty, které je svým zákrokem vyvolaly: místní porodní báby, nebo obřezávačky.

V Evropě se spíše setkáme se sociálně lépe situovanými ženami, i když ani to nebývá pravidlem (uprchlíci z vojenskými konflikty nebo hladem sužovaných oblastí, sociální imigrace).

U těchto žen je gynekologické vyšetření poněkud odlišné než u běžné, pohlavním životem žijící Evropanky. Vyšetření je většinou přítomen manžel pacientky, který bedlivě sleduje postup gynekologa a stále se vyptává na další postup a jeho důvody. Často jsou pro vyšetření žádány gynekoložky.

Je profesionální nutností gynekologa nápadně se nedivit ani sebebizarnějšímu nálezu. Vždy další postup konzultovat nejen se ženou, ale zejména s jejím manželem. Vzhledem k tomu, že spousta obtíží je vzhledem k anatomické deformaci a funkčnímu postižení odsouzena k pravidelným recidivám (močové komplikace, kolpitidy) je povinností lékaře poučit ženu a jejího manžela o možnostech plastické úpravy genitálu do funkčnější podoby.

Ne vždy se však setkáme s pochopením. Při zamítavém postoji je zbytečné naléhat. Mnoho obtíží však jde chirurgicky léčit i bez deinfibulace: resekce koloidních jizev, exstirpace inkluzních cyst, těžká dyspareunie při příliš úzkém poševním vchodu – malá deinfibulace u velkých problémů někdy „projde".

Těhotenství a porod

Pokud žena otěhotní, nečiní vlastní těhotenství větší obtíže. Klitoridektomie většinou nevytváří peripartální komplikace. Ty jsou naopak časté u žen s infibulací zevního genitálu. Hlavní riziko pro tyto ženy nastává v průběhu II. doby porodní.

Zejména v oblastech s chybějící, nebo nedostatečnou porodnickou péčí dojde k zástavě porodu tím, že naléhající část plodu narazí na zadní stěnu sešitých zbytků vulvy (infibulace) a pokud nedojde k včasné discizi nebo spontánní ruptuře této přepážky v porodním kanále dojde k zástavě postupu naléhající části. Následně může dojít k ruptuře děložní se známým dalším scénářem tragických následků, nebo může porod pokračovat i několik dní.

U zcela vyčerpané ženy dojde dlouhodobým tlakem části plodu, nejčastěji tvrdé, kostěné hlavičky k ischemii vesikovaginálního, nebo rektovaginálního septa s následnou tkáňovou nekrózou a vytvořením píštělí. Plod se v těchto případech většinou rodí mrtvý.

Fistulou postižená žena s absolutní inkontinencí moči, stolice, nebo obou, je často manželem, rodinou, nebo společenstvím vyvržena a žije v bědných podmínkách na okraji své komunity.

V současné době se tyto ženy v některých státech (Nigerie) sdružují ve skupiny, které společným úsilím bojují proti svému společenskému a zdravotnímu stavu. Společné schůzky za zpěvů písní:

 • Ó fistulo, proč jsi mě zradila – a pocit sounáležitosti ke komunitě stejně postižených sice pomohou z psychologického hlediska, nicméně pro tyto ženy je adekvátní pomocí pouze chirurgický výkon, který odstraní fistulu a upraví zevní genitál do hygienicky a funkčně přijatelné formy.


Tyto ženy vytváří porodnický problém v porodnicích vyspělého světa, kde poskytovatelé zdravotnické péče nemají dostatek zkušeností s porodem takto postižených těhotných. Jsou zbytečně prováděny císařské řezy, nebo rozsáhlé mediolaterální epiziotomie.

Kauzální léčbou žen s infibulací je provedení deinfibulace v lokální anestezii. Suturu ranných ploch možno po porodu placenty provést jako u prosté vulvektomie. Často se ale stává, že jak rodička, tak manžel si přejí uvést tvar genitálu do původního stavu. Roli zde hraje pocit ženy, která se po deinfibulací cítí „nahá". Úzký poševní vchod pak prý poskytuje manželovi více rozkoše.

Sestavila Andrea Andrea (aa)

Souvisejíci texty – zdroje

Obřízka penisu
Obřízka ve starém Egyptě
Egypt zápasí s obřízkou i dnes
Obřízka
Obřízka nebo polití kyselinou?
Vraždy ze cti
Šejkům se nelíbí zákaz ženské obřízky

Vahábité na Balkáně obřezávají klitoris manželkám

Členové extremistického islámského hnutí Vahábité jsou znovu v středu pozorností po informacích, že svým manželkám odstraňují klitoris, aby si nemohly užívat při souloži.

Nejnovější zprávy přichází ze Sandžaku, kraje, který se nachází na razhraní Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, kde dvě ženy z této bývalé osmánské kolonie podaly svědectví o stále častějším rituálu obřezávání klitorisů, které manželky vahábitů pak činí nepřitažlivými pro ostatní muže. Tyto ženy se rozhodly veřejně promluvit o pekle, kterým prošly.

Jestli si nezakryješ obličej, budu tě muset obřezat!

Pětadvacetiletá žena z Rožaja v Černé Hoře si postěžovala, že už nikdy nebude moci mít jiného muže poté, co jí bývalý manžel odstranil klitoris. Vzala si ho v cizině a nevěděla, že patří k hnutí vahábitů. „Nechtěla jsem nosit hidžáb, a tak manžel přišel s jiným požadavkem. Chtěl mi odstranit klitoris, což byl více jeho výmysl, než nutnost pro manželku vahábita. Život mám již teď uplně zničen,“ říká bývalá manželka vahábita za Sandžaku.

Informace o obřezávání žen potvrzují i lékaři v Novém Pazaru, kteří nedávno museli intervenovat v případě ženy, které se manžel pokusil násilně odstranit klitoris, kvůli čemu málem vykrvácela. Nešťastná žena byla převezena na soukromou kliniku v Bělehradě, kde jí zachránili život.

Obřezávání žen je zločin, protože klitoris je orgán, který je velmi důležitý pro každou ženu a jeho odstranění může poškodit ostatní orgány – říká jeden lékař z Nového Pazaru.

Vahábité se k manželkám chovají jako k otrokyním

Vahábité ze Sandžaku často žádají zvláštní proceduru při porodu jejich manželek, protože chtějí, aby porod prováděly výhradně ženy. V porodnici v Novém Pazaru jim vesměs vychází vstříc. Zajímavé je, že tamní gynekologové, kteří byli na odborné praxi v islámských zemích, ve kterých jsou též vahábité, říkají, že tam neviděli podobné případy.

Vahábité se k manželkám chovají jako k otrokyním a nedopouští komukoliv, kromě vlastního otce a bratra, vidět tvář manželky. Žena nesmí ani obsluhovat hosty.

Nikdy se neví, kdy se mezi mužem a ženou může probudit touha, ani co tu touhu může probudit, mohou to být oči ženy, její obličej, vlasy nebo jakákoliv jiná část těla. Žena si musí svou krásu hlídat a odhalit jí pouze svému manželovi,“ říká jeden novopazarski vahábita.

Vahábitské patroly terorizují obyvatele

Skupina vahábitů tvrdí, že v Novém Pazaru již existují jejich patroly, které představuji šárijskou policii odhánějicí mladé páry, které si na ulici vyznávají lásku. Vahábité ve více městech otevírají své obchody, kam chodí jen oni, nebo jejich sympatizanti. V Rožanju například otevřeli řeznictví „Halal“, kam chodí výhradně vahábité.

Mezinárodní krizová skupina pro prevenci konfliktů ve světě konstatovala, že jsou vahábité v Sandžaku extremistické islámské hnutí, které se čím dál více šíří.

Řádění Vahábitů v Kosovu – klikejte zde

Vahábité v Novém Pazaru, Sjenici, Tutunu a ostatních sandžaských městech dnes kontrolují mnohé mešity, což je znepokojivé a má to příznaky extremistického působení – píše se v pravidelné zprávě Krizové skupiny… zdroj

Slovo závěrem

Neexistuje etické zdůvodnění kulturní zvyklosti společenství, které poškozují zdravotní stav ženy a ničí její sexualitu. Proto by mělo být celé spektrum genitálních mutilací žen eticky celosvětově zavrženo a legislativně zakázáno. Tento trend je díky mnoha organizacím včetně WHO nastolen, nicméně praxe ve většině afrických zemích je stále zcela odlišná. Lze jen doufat v mírný pokrok ve snížení celosvětové frekvence těchto výkonů.

Nicméně musíme očekávat, že se s rostoucí imigrací budeme nejen v EU, ale i v České republice v budoucnosti setkávat s těmito případy stále častěji.

ORIGINÁL S ILUSTRÁCIAMI NA http://atllanka.net/index.php?text=341-je-obrizka-to-co-opravdu-chce-buh

 


GOD DELUSION
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pavolpi   |   ip:217.119.1   |   2010-09-04  (23:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to len chori ludia mozu robit take veci.
je to zlocin.


hogofogo   |   ip:78.99.105   |   2010-09-05  (02:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priyebany na hlavu debili.OBREZAVACORGANOV   |   ip:216.104.3   |   2010-09-05  (08:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  AJ V BIBLII BOH PRIKAZUJE OBRIEZKU. KRESTANIA SU ZIDIALenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-05  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1) kresťania už desaťročia bojuju proti ženskym obriezkam v Afrike

2) kresťania obriezku nikdy nerobili, robili ju židia

Ešte nejake ďalšie klamstva?

Veľmi smutná vec, táto ženská obriezka, ktorá sa robí najmä v Afrike. Takto zohavená žena sa s tým musí trápiť po celý život. Asi pred tyždnom som pozerala film o svetoznámej modelke zo Somálska - Waris Dirie, ktorá mala tiež ženskú obriezku, v mnohých Afrických krajinách mala žena bez obriezky problém sa vydať a bola pre rodinu hanbou...Smutne
TEOLOG   |   ip:204.152.2   |   2010-09-05  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LENKAB NEPOZNA HISTORIU.KRESTANIA MALI OBRIEZKU POVINNU A PRIJATIM NOVEHO ZAKONA SA POSTUPNE TENTO BOZI PRIKAZ ZACAL IGNOROVAT.KRESTANIA SA OBREZAVALI,LEBO PREBRALI NABOZENSTVO ZIDOV.AJ DNES CHODIA POCTIVY KRESTANIA NA OBRIEZKU A JEZIS MAL OBREZANY PENIS.

OBRIEZKA JE SPECATENIM ZMLUVY.KRESTANIA NEBOJUJU PROTI OBRIEZKE.STACI SI POZRIET KRESTANSKE FORA.EK   |   ip:95.103.13   |   2010-09-05  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Včera na Jojke bola propaganda že obriezka znižuje o 50 nakazenie HIV vírusom.

Ale to je kkt ! pretože HIV je mýtus vírusy neexistujú :DDDD Nasrali si do huby..

Židom chcú umelo zlepšovať psychyku

http://tinyurl.com/35yqy7b


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-05  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "TEOLOG" - na to, že za všetko zle na svete môžu kresťania ti tu snaď už nikto neskoči. A ak ano, tak mu treba.
Misionari boli ti, ktori širili povedomie o tom, že ženska obriezka je hluposť. V mnohych štatoch je už aj oficialne zakazana. Tvrdenie, že kresťania môžu ešte aj za žensku obriezku v Afrike svedči jedine tak o tvojej zniženej kognitivnej schopnosti. Ahoj


EK   |   ip:95.103.13   |   2010-09-05  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TEOLOgovi nemám dôvod neveriť kresťania sa menili ako sa im to hodilo vidno to aj v prítomnosti.


Bg   |   ip:85.248.42   |   2010-09-05  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TERAZ SU KRESTANIA PROTI OBRIEZKE?MAJU TO PRIKAZANE OD BOHA A VO SVOJEJ NEOMYLNEJ KNIHE.STOROCIA TO DODRZIAVALI.VERIM TEOLOGOVI.LENKAB UZ UKAZALA SVOJU HLUPOST A NEOBJEKTIVITU NA STRANKE DOLEZITE.DNES SA SKRYVAJU ZA PAR MISIONAROV A TVARIA SA AKO ODPORCOVIA OBRIEZKY,KTORU IM URCIL ZIDOVSKY YAHVE.


TEOLOG   |   ip:69.162.13   |   2010-09-05  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LENKA TY JEDNA DEDINSKA HUSA.TY SA CHCES SO MNOU SKRIEPIT?SOM 22 ROKOV TEOLOGOM.TEOLOGII SA VENUJEM DALEJ,ALE IBA PRE PENIAZE.POZNAM KLAMSTVA,KTORE KRESTANSTVO SIRI A PRETO SIRIM NA INTERNETE PRAVDU.KEBY SOM VYPOVEDAL V MEDIACH CELU PRAVDU,STRATIL BY SOM PRACU A MUSEL BY SOM PRACOVAT AKO OTROK.PRESTUDUJ SI DEJINY A POTOM SA VYJADRUJ V DISKUSIACH.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-05  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, takže EK, mohol by si objasniť, ako môžu kresťania za žensku obriezku v Afrike? Ak sa obriezka vykonavala davno pred prichodom bieleho človeka do Afriky a davno pred tym, ako si niekto z nich prečital Bibliu? Komu vdačia za to, že obriezka je v mnohych krajinach zakazana, ak nie misionarom? Pred prichodom bieleho človeka obriezka zakazana totiž nebola. Naozaj by ma zaujimali tvoje logicke postupy.

čo sa tyka tvrdeni, ktore tu odzneli, dokonca ani židia nevykonavali žensku obriezku, iba mužsku a s prichodom Noveho Zakona bola odstranena aj tá.

Kresťania sa praveže neprispôsobovali, kresťania vždy mali svoju vieru a svoje sväte pismo od Boha. prispôsobovali sa vždy ateisti, ako im to vyhovovalo, raz boli komunisti, potom kapitalisti, potom verili na toto, na hento, podla toho, čo bolo momentalne v mode. presne tak, ako dnes.
LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-09-05  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teolog - ty širiš akurat tak slobodomurarske bezvyznamne kecy a tie uražky si nechaj na doma pre toho, kto ich chce počuvať


EK   |   ip:95.103.13   |   2010-09-05  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  citát:"No, takže EK, mohol by si objasniť, ako môžu kresťania za žensku obriezku v Afrike? Ak sa obriezka vykonavala davno pred prichodom bieleho človeka do Afriky a davno pred tym,

Nie nemohol. Iba tvrdím že nemám dôvod neveriť teológovi. On nech to vysvetlí.


Bg   |   ip:85.248.42   |   2010-09-05  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PODLA SVETOVYCH ODHADOV JE KAZDY TRETI TEOLOG ATEISTOM.NEMOZU POVEDAT PRAVDU VEREJNOSTI,LEBO BY STRATILI PRACU A AJ TAK BY NIC NEDOSIAHLI.VERIACI BUDU AJ TAK VERIT DALEJ.ROBIA TO PRE PENIAZE.SU AKO PRAVNICI,KTORY OBHAJUJU PODVODY.ESTE VAM TO NEDOSLO?MUHAHAAAAHUUUU TEOLOG VAM NIKDY NEMOZE POVEDAT PRAVDU,LEBO JE PODPOROVANY VATIKANOM.

Bg   |   ip:85.248.42   |   2010-09-05  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NETREBA NIC VYSVETLOVAT.OBRIEZKA JE SIRENA BIBLIOU.


anitka   |   ip:77.247.22   |   2010-09-05  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO JE ZAVÁDZANIE A LOŽ, KEĎ NIEKTO TVRDÍ, ŽE OBRIEZKU PRIKAZUJE BIBLIA.
NEČÍTAL JU POTOM CELÚ !!!


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-09-05  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Takýto vážny článok si naozaj nezaslúži takúto primitívnu diskusiu. Aspoň v takýchto vážnych chvíľach by niektorí mohli načrieť hlbšie do svojej duše a pokúsiť sa vyjadriť hlbšie myšlienky.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-05  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja dušu nemám. Na vyjadrenie hlbších myšlienok používam rozum. K tomuto článku nemám čo povedať. Ostatní diskutujte, rád si to prečítam.


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-09-05  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by boh naozaj stvoril človeka dokonalého, k obrazu svojmu, tak neverím, že by o podobných veciach neuvažoval vopred. Preto si myslím, že akákoľvek obriezka nemá s bohom nič spoločné...


QucienT   |   ip:95.105.14   |   2010-09-05  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ani s náboženstvom


hlava22   |   ip:213.151.2   |   2010-09-05  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TEOLOG Ty si videl Jezisov penis???


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-05  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím s Marianom. Niektorí nech sa radšej zapodievajú sami sebou, možno potom už nebudú mať chuť sa vyjadriť k čomukoľvek, tobôž k tak vážnej téme, ako je táto.


BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-09-05  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zlí, zlí inkvizítorskí kresťania. Zlí, zlí teroristickí moslimovia. Za všetko zlo môžu kresťania a moslimovia. Židia sú len obete spiknutia kresťanov a moslimov. bla bla bla...
Takéto slobodomurárske sračky neznášam a tí ktorí im na tento hnoj skočili naozaj ľutujem.
Židia mali obriezku pokial viem, nie kresťania. Všetko čo bolo predpovedané sa naplňa. Klamstvo vládne svetu.
A tí ktorí sa chovajú ako užitoční idioti vo svojej nevedomosti, tak by mali začať sa aspoň trocha vzdelávať. Klamstvo ťaží len z ludskej nevedomosti. Lož hynie so stretnutí s pravdou. A kto je otec lži?


Anetka   |   ip:89.176.23   |   2010-09-05  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  My žijeme v Evropě, žijeme určitý životní styl na hranici konzumu a proto se nám zdá, že je to odporné a nemorální. Každý se narodil do země, ve které existují jistá pravidla a tento člověk se s tím musí smířit. Těm ženám to přijde normální, i když musí podstoupit strašlivou bolest a psychickou újmu. Zatímco vy (my) tady sedíme, čumíme do počítače a kritizujeme ženskou obřízku, v Africe umírají lidé, ženy jsou znásilňovány děti popravováni. To my přijde odporné… a nikdo to neřeší!
Netahejte sem zase náboženství !!!BOBO   |   ip:209.119.1   |   2010-09-05  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ja dušu nemám."

Nie si sám kto ju "už" nemá, takých ľudí je viacej. Teraz ju má niekto múdrejší než si ty, duša nie je hold pre každého.
Určite viete koho tým mám namysli :)


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-09-05  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Eee... Seba?


VVVVV   |   ip:195.68.23   |   2010-09-06  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujimave citat niektore prispevky a sledovat ako sa tato diskusia zvrhava na superenie nazorov o nabozenstve. Pritom z tohoto clanku mam pocit ze skor ide pri zenskych obriezkach o "vytvorenie" sexualnej zdrzanlivosti u zien (v ponimani tich zvierat, ktore to vykonavaju) ako o nabozenske presvedcenie, aj ked v niektorich castiach je to ritualne...
Pre mna nexistuje nic tak nabozensky nadradene a dolezite aby to ospravedlnilo taketo ublizovanie! Bavime sa tu samozrejme o zenskej obriezke, ta muzska sa s tym neda porovnavat. Ale aj tak by som bol velmi zvedavy, kolki z vas by si nechali spravit dobrovolne obriezku (aj, alebo hlavne muzi, vzhladom k tomu ze vecsina prispievatelov je muzskeho pohlavia)!
Kazdopadne ked africki muzi schvaluju tento typ "zdrzanlivosti", velmi vrelo by som im odporucal podobny sposob zdrzanlivosti a sice kastraciu hrdzavym nozikom - odrezat im to tam dole. A ked si spomeniem na dalsiu vec a to ako trpia a su znasilnovane deti + nakazene HIV, len preto ze ti "domorodci" veria poveram, ze styk s pannou ich dokaze vyliecit. To je bohuzial realita. A trpia ludia.vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-06  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Tí čo sa delia o moc na zemi si sami určujú pravidla akým spôsobom si označia svojich otrokov. Tak ako je odporná ženská či mužská obriezka, tak nie menej je odporný akt krstenia svätenou vodou. Rozdiel je len vtom že v jednom prípade ide o fyzické z ohavenie tela a v druhom je to rozhodnutie rodičov za dieťa, keď sa ešte nemôže tomu brániť. V princípe sa tu naskytuje otázka čo je horšie, keď ťa niekto fyzicky zohaví, alebo ti ukradne tvoju dušu?


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-06  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako mi môže niekto ukradnúť dušu, leda tu z bicykla, tak to áno? Môžem vlastnú dušu zapredať, poprieť, ale nik nemá tu silu, aby mi ju ukradol. A prirovnávať krst vodou, k niečomu tak ohavnému ako je obriezka u žien, je ozaj pomýlené!


LordX   |   ip:95.103.24   |   2010-09-06  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Muzska obriezka ma svoj vyznam, ked muz zije v prasnom a piesocnom prostredi, nie je to dvakrat prijemne ked sa mu tam dostanu zrnka piesku. Preto sa v minulosti rozsirila na strednom vychode.
Zenska samozrejme nema ziadny.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-06  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď niekto koná na príkaz - bartolomejská noc, vraždí- križiacke výpravy, upaľuje na hranici- inkvizícia ma taký človek dušu, alebo mu ju ukradla katolícka cirkev aby ho mohla manipulovať. Duša je nositeľ mravného a duchovného života a priesečník citu, vedomia a etiky ako bytostne individuálnych schopností.


xtc   |   ip:217.75.87   |   2010-09-06  (22:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludska hlupost je nekonecna, ludska rasa odsudena na zanik...


Doris   |   ip:77.87.232   |   2010-09-07  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tady je ukazka z filmu Kvet pouste a Ukamenovani Sorayi M. A ano, za vsetky biedy sveta mozu viery, stupidne blbe viery!

http://www.atllanka.net/index.php?text=551-stoning-of-soraya-ukamenovani-sorayi


EK   |   ip:178.40.14   |   2010-09-07  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviete sa zmierať s realitou tak znova !

Včera na Jojke bola propaganda že obriezka znižuje o 50 nakazenie HIV vírusom.

Ale to je kkt ! pretože HIV je mýtus nebezpečné vírusy neexistujú :DDDD Nasrali si do huby..

Existujú vírusy ale vonkoncom nemajú schopnosti ako sa im pripisuje pri HIV.LordX   |   ip:95.102.24   |   2010-09-07  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ale to je kkt ! pretože HIV je mýtus nebezpečné vírusy neexistujú :DDDD"

Lol, neprehanas to uz trochu s tymi konspiraciami? :DD


Raviel   |   ip:95.102.24   |   2010-09-07  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viete myslím ,že tento článok(+ príspevok od Doris) vcelku pekne ukázal čo to znamená bezpodmienečne praktizovanie dogmatickej formy viery.
A je smutné ,že cez toto všetko mnohý sa stále tejto formy viery zastávajú, aj tu u nás v modernej Európe.


kalashnikov   |   ip:220.233.2   |   2010-09-08  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TEOLOG- ??? SKRIEPIT SA, UTOCIT, MOJA PRAVDA A VSETCI SU HUSACI!


kalashnikov   |   ip:220.233.2   |   2010-09-08  (01:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MIMOCHODOM,OBRIEZKA ZO ZDRAVOTNEHO HLADISKA JE VELMI PROSPESNA - NIEKTO TO POVEDAL BBC, CNN, SBS....????


Filozof94   |   ip:85.237.23   |   2010-09-09  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto nepozná písmo nemá sa čo ozývať...
(1 Kor 7:18): "Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať."

(Rim 2:25-29)"Obriezka osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou."
"A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona, nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku?"
"A neobrezaný na tele, čo plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ."
"Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je tá, ktorú vidieť na tele, "
"ale Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery; a jeho chvála nie je od ľudí, ale od Boha."

(Gal 5:6)"Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku."

1. o Ženách sa nikde nič také nespomínalo ani prinajmenšom bolo hovorené o Židoch mužoch...
2. Obriezka nie je podstatná z hľadiska viery... pretože z hľadiska viery je podstatná len láska a to či lásku činíš a žiješ v nej...


Mefistofeles   |   ip:78.102.17   |   2010-09-15  (00:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vykuchat i s vaječníkama!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Československo Európe nevoňalo

Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Čítanie myšlienok

Čertov hostinec

Sme chodiace laboratóriá

Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac ...

Slováci sa budú učiť rómsky jazyk. Ukážka ...

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4964 s