20. September 2019
    
Je stárnutie vojenských lietadiel skutočne iba ruským problémom? - Dolezite.sk

Je stárnutie vojenských lietadiel skutočne iba ruským problémom?


  2009-04-13  (16:46)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
Rusko, USA, armáda, ozbrojené sily, letectvo, lietadlo, vojenská reforma - Je stárnutie vojenských lietadiel skutočne iba ruským problémom?

Po skončení studenej vojny museli pristúpiť k znižovaniu výdavkov na obranu podobne ako ostatné štáty aj ozbrojené zložky USA. Ich hlavný nepriateľ – Sovietsky zväz sa rozpadol a nebolo nutné udržiavať tak veľké a finančne náročné počty techniky a personálu. Pádom komunizmu sa zmenila i vojenská stratégia USA. Ich ozbrojené sily sa už nemali prioritne pripravovať na možnú konfrontáciu s veľkopočetnými armádami krajín východného bloku, ale transformovať sa na menšie jednotky s možnosťou flexibilného zasahovania v lokálnych konfliktoch po celom svete v prípade ohrozenia amerických záujmov a majúce rozhodujúcu technologickú prevahu nad protivníkom. Tento trend vytvárania menších, flexibilnejších a moderne vyzbrojených armád sa od pádu železnej opony viac – menej prejavuje vo všetkých vyspelejších krajinách.

V rámci letectva USA mal spomínanú technologickú prevahu nad protivníkom zabezpečiť vývoj stíhača piatej generácie, ktorý by dokázal vybojovať a udržať vzdušnú nadvládu a nahradil by slúžiace F-15E a prvé sériovo vyrábané stealth letúny F-117 Night Hawk. Požiadavky na tento vývoj zadala vláda USA v roku 1981 a v čase „uzávierky“ ponúk – v roku 1986 – boli k dispozícii dva prototypy: YF-22 od spoločností Lockheed/Boeing/General Dynamics a YF-23 od Northrop/McDonnell Douglas. Rozhodnutie o víťazovi padlo 23.4.1991 a vyznelo priaznivejšie pre prototyp YF-22, z ktorého neskôr vzišiel F-22 Raptor. Prvý vzlet Raptora sa datuje k 7.9.1997 a podľa pôvodného návrhu malo byť vyrobených 750 sériových strojov pre potreby USA (vládnym nariadením bol zakázaný export do ďalších krajín).


Pôvodne plánované číslo sa však podľa všetkého výrazne vzdiali realite. Prvé škrty prišli ešte v začiatkoch projektu, kedy došlo k rozpadu Sovietskeho zväzu a bezpečnostná hrozba pre USA sa výrazne zmenšila. Bolo preto potrebných menej strojov k obrane amerického územia. K tomuto faktoru sa neskôr pridali škrty kvôli vysokým vojenským výdavkom na vojny v Afganistane a Iraku a nezanedbateľne k nim prispela aj momentálne zúriaca hospodárska kríza. Nový Raptor je totiž pomerne drahý stíhač aj pre letectvo USA, cena za jeden kus je až 138 mil. USD. Pre porovnanie – v súčasnosti sa cena za jednu stíhačku pohybuje okolo 30-50 mil. USD. Podľa posledných informácií tak bude do stavov amerického letectva zaradených iba 183 strojov. Spolu so skutočnosťou, že letúnom F-15E (ktoré má F-22 nahradiť) bude pomaly končiť v niektorých prípadoch už raz predĺžená technická životnosť, môže to predstavovať pre ozbrojené sily USA problém. Napriek finančným problémom brzdiacim masovejšie rozšírenie F-22 v stavoch amerických ozbrojených síl sa aj po zavedení "iba" 183 strojov výrazne zvýši bojová sila letectva. Nový Raptor je nepochybne mimoriadne výkonný stroj, ktorý v sebe spája "vymoženosti" piatej generácie, ako superovládateľnosť, technológiu STEALTH, pokročilú elektroniku a výzbroj. Stal sa prvým sériovo vyrábaným letúnom tejto generácie na svete. Doposiaľ ešte nebol nenasadený v boji.


O technických poruchách F-15 bolo napísaných viacero článkov v médiách, hlavne na prelome rokov 2007/2008, kedy pre havárie muselo byť uzemnených až 441 týchto strojov a vykonaná ich technická kontrola. Vznikli tak vo vzdušnej obrane USA nebezpečné diery a pre tento nedostatok stíhačov musela byť dokonca požiadaná o pomoc Kanada, ktorá poskytla dočasne svoje stroje CF-18 Hornet. Previerka uzemnených F-15 odhalila závažné problémy s nosnou konštrukciou až v prípade 163 strojov! A práve vadné nosníky v niektorých prípadoch nevyrobené v dostatočnej kvalite a pevnosti boli príčinami dvoch havárií F-15C roku 2002 a 2007, kedy sa tieto stíhače pri manévroch s preťažením niekoľko G rozpadli vo vzduchu.


Nezastarávajú však iba stíhacie lietadlá. Jedná sa o problém takmer celého letectva USA, kde je priemerný vek strojov 24 rokov a nedochádza k ich dostatočne rýchlej obmene. Už vyvinutý F-22 Raptor bude pre svoju vysokú cenu vyrobený iba v relatívne malých množstvách a v súčasnosti vyvíjaný F-35 Lightning II sa dočká, v prípade že sa nevyskytnú problémy, zaradenia do aktívnej služby od roku 2011, pričom štandardom v NATO by sa mal stať až v roku 2015. F-35 Lightning II vznikol na podnet amerického ministerstva obrany, ktoré požadovalo vývoj novej viacúčelovej stíhačky piatej generácie pre potreby amerických ozbrojených zložiek a spojencov v NATO. Nahradiť má dosluhujúce viacúčelové stíhače F-16, bojové A-10, námorné kolmoštartujúce Harriery a F-18. Výroba tohto letúnu spoločnosti Lockheed Martin je plánovaná vo veľkých sériách a majú byť pri jeho konštrukcii použité aj niektoré technológie z F-22. Tieto skutočnosti by sa mali pozitívne podpísať pod cenu požadovanú za jeden stroj – pohybovať má v závislosti na verzii v rozpätí 45 – 60 mil. USD, čo je o polovicu až dve tretiny menej ako v prípade Raptora. V budúcnosti by sa jeho hlavnými odberateľmi mali stať americké ozbrojené sily, britské letectvo a námorníctvo a vzdušné sily Izraela. V najbližšom desaťročí sa však pravdepodobne stíhačom F-22 a F-35 nepodarí nahradiť tisíce vyradzovaných strojov, ktorým sa už skončí životnosť.


Samostatnú kapitolu tvoria letecké tankery v počte takmer 600 kusov, ktoré boli odvodené z rovnakého prototypu, ako civilný Boing 707 a v súčasnosti sú mimoriadne zastarané. Ich vek dosahuje v priemere úctyhodných 46 rokov! Napriek tomu, že modernizácia tejto flotily lietadiel je strategického významu (dostali dokonca prednosť pred nákupom stíhačiek), tender na ich postupnú náhradu je sprevádzaný neustálymi prieťahmi. Po dvoch zrušených tendroch (ten prvý vyhral Boing a druhý európske konzorcium EADS v spolupráci s americkou spoločnosťou Northrop Grumman) malo byť definitívne rozhodnuté o víťazovi do januára 2009. V septembri 2008 však bývalý americký minister obrany Robert Gates opäť oznámil zrušenie tendra a jeho prenechanie budúcej vláde. Urobil tak preto, lebo podľa jeho slov by mu v takomto "veľmi podozrievavom prostredí" nezostávalo dosť času na to, aby o kontrakte rozhodol bez toho, aby čelil obvineniam z neobjektívnosti.


Na modernizácie v letectve USA sa momentálne vynakladajú nemalé čiastky, a to nielen na stíhacie letectvo ale aj v oblasti transportného letectva, vrtuľníkov a ostatných strojov. Dochádza tiež k nutnému zaraďovaniu nových letúnov do výzbroje ozbrojených síl USA a k vývoju projektov pre budúce generácie vojakov.


Ruské letectvo

Po rozpade Sovietskeho zväzu nastala v novovzniknutej Ruskej federácii veľmi zložitá situácia. Hospodárstvo sa rozpadalo, krajinu trápila vysoká inflácia a korupcia na najvyšších miestach, nezamestnanosť a mnoho ďalších problémov. V takejto situácii samozrejme nebolo možné zastaviť úpadok v ozbrojených silách, ktorý sa začal prejavovať už nejakú dobu pred pádom ZSSR a bol spôsobený problémami ako naprosto nedostatočné financovanie, organizačný chaoz, nekvalitný výcvik, zastarávajúca technika, zločinnosť, korupcia a pokles morálky. Tieto nedostatky sa snažila odstrániť vojenská reforma Ruskej federácie, ktorá bola naštartovaná koncom 90-tych rokov a trvá dodnes. Za skutočný začiatok reformy sa však považujú až prvé roky nového tisícročia, kedy sa k moci dostal nový ruský prezident Vladimír Putin. Pod jeho vedením sa Rusko stabilizovalo a konsolidovalo a začalo si znovu upevňovať svoje mocenské postavenie a svoje stratené sebavedomie. Vojenská reforma ruských ozbrojených síl sa v niektorých svojich častiach výrazne podobá reformám zavádzaným v súčasnosti v štátoch NATO, v niektorých častiach sa však diametrálne odlišuje vplyvom niektorých ruských špecifík.
So stálym zvyšovaním rozpočtu na obranu sa začala do vojenských útvarov dostávať nová technika (v prvej polovici 2007 bolo zaradených do ozbrojených síl Ruskej federácie celkovo 36 nových typov zbraní), rýchlejšie sa rozbehli nutné modernizačné programy, viac peňazí bolo pridelených na vojenskú vedu a výskum a do popredia vystúpila i personálna stránka armády (zvyšovanie platov vojakov, rôzne sociálne a motivačné programy, program výzbroje a výstroja vojaka – jednotlivca pre 21. storočie „Barmica“ kvalitatívne zrovnateľný s americkým projektom Land Warrior...). Po dlhej dobe bola väčšina peňazí pridelená na nákup novej techniky oproti stavu v predchádzajúcom období, kedy išlo viac zdrojov do údržby, výskumu a vývoja. Aj napriek tomu, že finančných prostriedkov pre ruskú armádu ako celok nie je ešte stále dostatok a niektoré programy sa kvôli tomu dostávajú do sklzu, dá sa reálne do budúcnosti pozerať s miernym optimizmom.


Poďme sa ale venovať súčasnému ruskému letectvu, o ktorom mnohí anonymní „odborníci“ z internetových diskusií smelo prehlasujú, že je iba „kopou nepoužiteľného šrotu“. K tomuto názoru ich pravdepodobne priviedli nedávne mediálne správy, podľa ktorých po dvoch nehodách strojov MiG-29 na Sibíri v roku 2008 musí byť až tretina ruských stíhačiek uzemnená. Jednalo sa o nehodu zo 17.10.2008 pri ktorej sa pilot stihol katapultovať a z 2.12.2008, kedy pilot bohužiaľ zahynul. Ihneď po druhej nehode dostalo zákaz letu do vyjasnenia príčin havárie všetkých 297 MiGov-29. Tento prípad je z veľkej časti podobný problému amerických vzdušných síl z roku 2007, kedy boli uzemnené stovky ich letúnov F-15E a USA kvôli tomu podľa nemenovaného vysokého dôstojníka USAF „prežili infarkt“. MiG-29 vznikol ako protiváha „efpätnástiek“ približne o 5 rokov neskôr a bol stavaný predovšetkým na vybojovanie a udržanie vzdušnej prevahy. Príčinami jeho nedávnych havárií bola korózia a celková únava draku vyplývajúca ako v prípade F-15E z jeho dlhovekosti. Od začiatku expertných previerok sa môže opäť začleniť do aktívnej služby iba tretina zo všetkých MiGov-29 a nad dvesto ostávajúcimi visí momentálne otáznik. Pre Ministerstvo obrany RF, ktoré má k dispozícii celkovo 650 stíhačiek, je uzemnenie dvoch stoviek z nich určite nepríjemná správa.


Momentálne v ruskom stíhacom letectve pôsobia 4 hlavné typy lietadiel: prepadové stíhače MiG-31, stíhače MiG-29 a Su-27 a stíhacie bombardéry Su-24. Spolu s bojovými Su-25 tvoria hlavnú časť letectva určenú k modernizácii. Prvé zmodernizované stroje boli odovzdané leteckým silám RF v roku 2003 a odvtedy modernizačný program naberá značné tempo. Pre leteckú verejnosť môže byť veľmi zaujímavá „vylepšená“ verzia Su-27, ktorá prešla tak zásadnými zmenami, že dostala nový názov Su-35. V súčasnosti sú vyrobené dva prototypy, ktoré sú podrobované intenzívnym skúškam. Do plnej prevádzky v ruskom vojenskom letectve budú prvé kusy zaradené pravdepodobne v roku 2011. V prípade Su-35 sa jedná o stroj 4++ generácie, do ktorého boli zapracované technológie vyvinuté už pre priatu generáciu. Vyznačuje sa preto superovládateľnosťou a pokročilou elektronikou.


V zaobstarávaní novej leteckej techniky bude v najbližších rokoch patriť prvé miesto určite ďalšiemu veľmi zaujímavému stroju – stíhaciemu bombardéru Su-34. Jedná sa o špičkový stroj, ktorý vo svojej kategórii nemá na svete konkurenciu. Bol navrhnutý k uskutočňovaniu vysoko presných úderov na pozemné ciele chránené silnou protivzdušnou ochranou. Jeho výzbroj tvorí jeden kanón ráže 30 mm, až 12 protilietadlových riadených rakiet a rôzne protizemné riadené rakety a pumy. Sériová výroba Su-34 sa rozbehla 9.1.2008 v sibírskych výrobných závodoch spoločnosti NAPO a doterajšia objednávka ruskej vlády činí 58 strojov do roku 2015, ktoré majú sčasti nahradiť 300-člennú flotilu Su-24. Do roku 2020 sa počíta so zavedením 200 strojov. Zbytok Su-24 by malo prejsť významnou modernizáciou, alebo budú vyradené zo stavov vojenského letectva. Medzi zaujímavosti stíhacieho bombardéru Su-34 patrí prepracovanie prednej časti tak, že dvojčlenná posádka môže sedieť vedľa seba. Posádka má počas plnenia svojich misií, ktoré môžu trvať aj 16 hodín, k dispozícii kuchynku, toaletu a lôžko a kabína je tak priestranná, že sa v nej piloti môžu vystrieť. Vstupuje sa do nej cez prednú podvozkovú šachtu po rebríku. Letún Su-34 sa podobne ako už spomínaný Su-35 radí medzi stroje 4++ generácie vďaka použitiu niektorých technológií vyvíjaných pre 5. generáciu.


Piatu generáciu v Rusku zastupuje program PAK FA, z ktorého vzišiel prototyp nového multifunkčného letúnu T-50. Prototypy strojov piatej generácie S-37, S-47 a MiG-1.42, MiG-1.44, ktorých vývoj bol začatý v júni 1986 a v súčasnosti je už ukončený, boli odložené na vedľajšiu koľaj a technológie piatej generácie vyvinuté pre tieto stroje boli použité v prospech nového letúnu T-50. Vývoj pokročilého stíhača v rámci programu PAK FA, priameho protivníka americkej F-22 Raptor a F-35 Lighting II, začal v roku 1999. Výberového konania sa zúčastnili so svojimi návrhmi letecké konštrukčné kancelárie Mikojana, Suchoja a podľa niektorých zdrojov aj Jakovleva. Výberovou komisiou bola nakoniec 26.4.2002 vybraná k ďalšej spolupráci spoločnosť Suchoj, ktorá v roku 2004 predstavila svoj prototyp T-50. Hlavným konštruktérom projektu sa stal Aleksandr Nikolajevič Davidenko a k spolupráci bola prizvaná aj porazená konštrukčná kancelária Mikojana a ako uvádzajú niektoré zdroje aj Jakovleva. Technická projekcia nového letúnu bola ukončená v roku 2006 a začalo sa so stavbou štyroch prototypov. Ich letové skúšky začali od začiatku roku 2009 a sériová výroba by sa mala rozbehnúť od roku 2015. Rusko predbežne plánuje nákup 200 strojov. Od počiatku roku 2009 bola tiež na tomto projekte začatá spolupráca s indickou spoločnosťou Hindustan Aeronautics, Ltd na základe predbežnej nezáväznej medzivládnej dohody z roku 2007 medzi Ruskom a Indiou. Z tejto spolupráce by mala vzísť nová dvojmiestna verzia Suchoj T-50 určená pre ozbrojené sily Indie (pre potreby letectva RF je vyvíjaná jednomiestna verzia). Tento letún 5. generácie by sa mal vyznačovať supermanévrovateľnosťou a použitím technológie STEALTH. Bude určený na zaistenie vzdušnej prevahy a na prevádzanie ničivých úderov na pozemné a hladinové ciele. Schopnosť ničiť pozemné a hladinové ciele bude jednou z jeho výhod oproti F-22 Raptor, ktorý má obmedzenú nosnosť púm a protizemných striel.


Program PAK FA, z ktorého vzišiel prototyp Suchoj T-50, má zabezpečiť vývoj stredne ťažkého stíhača. Objavujú sa však aj informácie, že v Rusku prebieha vývoj ešte jedného stíhača 5. generácie od spoločnosti Mikojan, ktorý sa má zaradiť medzi ľahké stíhače. K dispozícii je o ňom však tak málo informácií, že sa nemá cenu o tomto stroji viac rozpisovať.

Dôležitými zmenami prechádza aj bombardovacie letectvo stredného a ďalekého doletu tvorené tromi hlavnými typmi bombardérov: strednými Tu-22M3 a strategickými Tu-95MS a Tu-160. Do roku 2015 sa počíta so zoštíhlením strategického letectva na konečný stav 50 kusov. Znamená to vyradenie približne 30 diaľkových bombardérov Tu-95MS starších verzií a dôležitý proces modernizácie zostávajúcich 50 kusov Tu-95MS a Tu-160. Za zmienku stojí fakt, že strategické bombardéry Tu-160 sa sa ešte stále vyrábajú a podľa dostupných informácií by mala ešte nesplnená vládna objednávka obsahovať požiadavku na 5 až 10 týchto strojov. O veľkej dôležitosti strategického letectva v RF svedčí i fakt, že aj v ťažkých 90-tych rokoch, kedy sa armáda nachádzala v značne neutešenom stave, mali piloti strategických bombardérov nalietané oproti ostatným zložkám VVS vysoko nadpriemerné počty hodín. V súčasnosti prebiehajú práce na novom projekte bombardéra ďalšej generácie PAK DA, ktorý vyvíja Tupolevova konštrukčná kancelária na základe úspešných strojov Tu-160.


K modernizácii a zavádzaniu nových strojov v súčasnosti dochádza i v rámci „vrtuľníkových síl“. Staršie typy ako Mi-17 a Mi-24 prechádzajú procesom modernizácie, aby boli schopné operovať aj v noci a za každého počasia a nové typy zavádzané do výzbroje predstavujú stroje Mi-28N Nočnoj Ochotnik a Ka-52 Alligator. V poslednej dobe sa ruské letectvo začína významnejšie zaoberať vývojom a použitím bezpilotných prostriedkov. Moderné bojisko si totiž tieto prostriedky vyžaduje a tak po rokoch podceňovania nastáva obrat v tejto oblasti.

 

Záver


Ak by som mal charakterizovať niekoľkými slovami dnešné trendy v dvoch veľkých armádach sveta - v americkej a ruskej - tak by som povedal, že nič prevratné nás nečaká a procesy naštartované pred niekoľkými rokmi v oboch armádach budú pokračovať s malými zmenami aj naďalej.

USA pod šéfovaním nového prezidenta Baracka Obamu si budú chcieť aj naďalej udržať postavenie vedúcej mocnosti vo svete a tomu bude prispôsobený ich vojenský rozpočet na ďalšie obdobia. Výška tohto rozpočtu by mala zostať približne rovnaká ako minulých rokoch počas pôsobenia Georga Busha ml., malo by však dôjsť k prehodnoteniu niektorých armádnych programov, o ktorých si nový prezident a jeho poradci myslia, že nie sú tak veľmi potrebné v porovnaní s nákladmi na ne vynakladanými. Dobrým príkladom tohto môže byť podľa ministra obrany Roberta Gatesa aj nový letún F-22 Raptor, ktorý ešte nebolo možné nasadiť do vojenských operácií v Iraku a v Afganistane. Na druhej strane sa plánuje zvýšenie rozpočtu v personálnej oblasti, či už na zvyšovanie stavov pozemných jednotiek alebo na zdravotnú starostlivosť o vojakov.

V oblasti letectva sa dá očakávať priebežná modernizácia niektorých už zastarávajúcich letúnov a dlho očakávané dodávky nových moderných F-35 Lighting II, podstatne lacnejších ako Raptory, ktoré by mali pokúsiť vyriešiť problémy so starnúcou flotilou stíhačov a bojových lietadiel. S veľkým záujmom budú sledované aj nové tendre na tankovacie lietadlá, ktoré by mali byť postupnou náhradou za súčasné, kriticky staré tankery.

Armáda Ruskej federácie je už niekoľko rokov von z najhoršej krízy plynúcej z rozpadu ZSSR a novozavádzané reformy s podstatne zvýšenými platbami do vojenskej oblasti začínajú pomaly prinášať svoje ovocie. Rozsiahle modernizačné programy nielen v letecte boli už naštartované a armádne oddiely dostávajú stále viac novej techniky. Niektoré z nových zbraní svojimi vlastnosťami predčia západné typy. Problémy, ktoré čiastočne brzdia tento proces a s ktorými sa ruské ministerstvo obrany bude musieť popasovať, sa týkajú predovšetkým personálnych otázok a v niektorých prípadoch nepríjemného spomaľovania modernizačných programov.

V ruskom letectve sa začína situácia dlhodobo zlepšovať. Podobne ako v celej ruskej armáde zlepšenie technického stavu lietadiel má byť dosiahnuté výraznými modernizačnými opatreniami a zavádzaním nových druhov lietadiel do výzbroje. K tejto oblasti ozbrojených síl sa zvykne pristupovať osobitne dobre preto, lebo letectvo býva väčšinou výkladnou skriňou armád. Prioritou v oblasti výskumu bude preto očakávaný nový letún piatej generácie.

Z porovnávania ruských a amerických ozbrojených síl by v súčasnosti vyšli lepšie USA, takéto porovnávanie sa dá však urobiť iba veľmi povrchne. USA a Ruská federácia majú totiž rozdielne vojenské doktríny a z nich vyplývajúce rozdielne priority a rozdielne scenáre pre vedenie boja v prípade ohrozenia. Preto sa z tvrdenia, že USA má momentálne svoje ozbrojené sily kvalitatívne lepšie, nedá odvodiť, že v prípade hypotetického priameho útoku USA na Rusko by vyšli USA víťazne. V prípade uspokojivého priebehu vojenských reforiem v RF sa dá očakávať kvalitatívne zrovnanie ozbrojených síl Ruska s najvyspelejšími západnými štátmi v rozmedzí rokov 2020 až 2030.

Posledná poznámka na záver: pri pátraní po odpovedi na moju pôvodnú otázku načrtnutú už v nadpise som došiel k záveru, že problémy so starnutím leteckého parku momentálne nemá iba letectvo RF, čo najlepšie dokazuje "aféra" okolo stíhačiel F-15E z roku 2007. :)

Článok je pôvodne umiestnený na blogu autora http://culak.blog.sme.sk/c/188689/Je-starnutie-vojenskych-lietadiel-skutocne-iba-ruskym-problemom.html

(c) Jozef Culák


Zdroje článku:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II

http://en.wikipedia.org/wiki/F-22_Raptor

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_Project_1.44

http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_PAK_FA

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_Project_LFI#cite_note-3

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/146224-pri-havarii-stihacky-f-15d-zahynul-v-usa-pilot.html

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/138471-americke-letectvo-prozilo-infarkt-pomoci-museli-kanadane.html

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/126177-americke-letectvo-zastavilo-lety-stovek-stihacek-f-15.html

http://dnes.atlas.sk/svet/230196/

http://fokus.respekt.cz/Americka-vojska-v-zajetych-kolejich-3951.html

http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2007/clanky/zarazovani-nove-vojenske-techniky-do-ozbrojenych-sil-ruske-federace.html

http://osx.cz/Flying-revue/Armada/Ruske-letectvo-na-vzestupu-1.-cast

http://osx.cz/Flying-revue/Armada/Ruske-letectvo-na-vzestupu-2.-cast

http://www.palba.cz/viewtopic.?t=1829

http://www.letectvo.sk/index.?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=37

http://www.letectvi.cz/letectvi/Article61789.html

http://www.letectvo.sk/index.?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=28

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/160691-tretina-ruskych-stihacek-nemuze-letat-uzemneno-je-200-korodujicich-migu-29.html

http://www.atmonline.cz/news/2009/unor/270209b.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Suchoj_Su-34

http://en.wikipedia.org/wiki/PAK_DAShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-08-22  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Starnuca vojenska technika je problem po celom svete a nahradit ju je velmi financne narocne.
V europe sa snazia nahradzat starnucu vojensku techniku neustale mensim mnozstvom novej techniky, lebo krajiny maju problemy zdvovodnit nakup novych zbrani kedze europa sa neciti byt s vonka ohrozena.
V rusku je situacia pravdepodobne ina, kedze ruska stara vojenska technika a nie len letecka je velmi stara a rusky vojaci kvoli tomu mavaju v konfliktoch vysoke straty a preto je pravdepodobne laksie presvedcit ludi ze treba dat peniaze na novu.


Jozka7   |   ip:89.176.17   |   2010-02-07  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pane kolego, ty udaje o USAF jsou nepresne, Vy si pletete typy F-15! Stale pisete o F-15E, ovsem to je dvoumistna uderna verze, ktera byla pro USAF vyrabena jeste pred osmi lety a pro zahranicni zakazniky je v upravenych derivatech vyrabena dosud. A rozhodne neni zastarala. Typem, ktery ma byt nahrazen letouny F-22 Raptor, je F-15C, tj. cistokrevny stihac pro vybojovani vzdusne nadvlady. Ty maji opravdu az tech tricet let stari, ovsem cast z nich ma byt modernizovana kvuli zastaveni vyroby F-22.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Je načase prehodnotiť multikulturalizmus

Torontský denník Sun prináša článok, kde samotní príslušníci imigrantských menšín vyslovujú nespokojnosť s dávnym nápadom kanadskej vlády pobádať novoprišlých imigrantov uchovať si svoju vlastnú kultúru, svoj jazyk, vierovyznanie a hodnotový systém.


Shromáždění a pochod za pravdu o 11. září

Projekt Montauk

László Sólyom není prezidentem Uherska

Mein kampf?

Kedy sa začínajú slovenské dejiny?

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ako také ovce

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2315 s