18. September 2019
    
„Je to priamy dôkaz, že zranená nebola,“ - Dolezite.sk

„Je to priamy dôkaz, že zranená nebola,“


  2009-09-17  (15:12)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - „Je to priamy dôkaz, že zranená nebola,“

konštatuje profesor PETER súdny znalec a dekan Lekárskej fakulty UK. Najobjektívnejším a najdôležitejším dôkazom v prípade Hedvigy Malinovej je celotelové CT, na ktorom ju vyšetrili v deň údajného útoku v nitrianskej nemocnici.

Zo dňa na deň ste sa ocitli na stránkach novín... Úspešný lekár, ktorý má dokonca vraj eštebácku minulosť.
Áno, dozvedel som sa, že novinári našli istého Petra Labaša z Košíc, pod krycím menom Mlynár. Ale nie som to ja. Či som na to reagoval? Nie, ani nebudem, je to pod moju úroveň. Nikdy som nebol v žiadnej politickej strane, sedem rokov pred revolúciou som pracoval v zahraničí, bol som profesorom na Maltskej univerzite a šéfchirurgom, potom som sa vrátil domov, pracoval som, publikoval, stal som sa riadnym profesorom a od roku 2002 som súdnym znalcom v odbore chirurgia a traumatológia. Doteraz som vypracoval asi 600 znaleckých posudkov.
Znalecký posudok bol prvý posudok vypracovaný za Lekársku fakultu UK. Prečo?
Fakulta posudky bežne nerobí, musela by totiž platiť vysoké poistné. Lekárska fakulta bola vybratá v danej trestnej veci ako znalecký ústav. Požiadavka vypracovať posudok prišla z Generálnej prokuratúry SR. Pri jeho vypracúvaní som spolupracoval s lekármi, ktorí sú v ňom uvedení. To, čo sa po jeho zverejnení udialo, súvisí s tým, že lekári nie sú ochotní znášať následky mediálneho tlaku tejto spolitizovanej kauzy. Veď si len predstavte, že na základe záverov môjho posudku sa novinárka denníka Sme Monika Tódová dožadovala u rektora Univerzity Komenského, aby ma odvolal z funkcie dekana Lekárskej fakulty len preto, že nesúhlasila s mojím odborným stanoviskom.
Niektorí lekári uvedení v posudku vašu prácu verejne spochybnili.
Čo sa týka psychiatričky doc. MUDr. Kořínkovej, mal som na ňu len jedinú otázku: Ako pôsobí diazepam aplikovaný do svalu v určitej dávke, ako to bolo aj v prípade H. M. Posudzovaná osoba totiž odmietla komunikovať, poskytnúť zdravotnú dokumentáciu, rovnako odmietla akékoľvek vyšetrenie. Psychiatrička sa vyjadrila len k účinkom diazepamu na organizmus ktoréhokoľvek pacienta, pričom bola oboznámená s vekom, pohlavím, váhou a výškou takéhoto pacienta. Bez toho, aby vedela, že ide o Hedvigu M. Tento postup je štandardný, nikto nebol nikým ovplyvňovaný, ani pani doc. MUDr. Kořínková. Ak chce teraz odvolať opísané účinky diazepamu a vyhlásiť, že tento liek tak nepôsobí, prosím. Je to jej vec, ale pripomínam, že jej vyjadrenia bude hodnotiť odborná verejnosť. Zaujímal by ma odborný názor doc. MUDr. Kořínkovej, či v tejto súvislosti pôsobí medikament diazepam inak u Hedvigy M. a inak u ostatných osôb, pričom z lekárskych správ je zrejmé, že u Hedvigy M. nedošlo v súvislosti s aplikáciou medikamentu k žiadnym kontraindikáciám alebo iným neželateľným vedľajším účinkom.
Rozporuplne sa o posudku vyjadril aj ďalší z uvedených lekárov stomatochirurg Peter Stanko.
Docent Stanko je prodekanom Lekárskej fakulty, môj kolega. Jeho závery z posudku boli citované nepresne a boli zámerne skreslené. To, že vraj pani Hedviga M. nemohla dostať facku a že docent Stanko v posudku vylúčil túto možnosť, je lož! Uviedol, že „rana na dolnej pere je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená pohryznutím horným zuboradím do dolnej pery alebo vonkajším násilným tlakom dolnej pery voči dolnému zuboradiu“. Toto je presná citácia jeho záverov. Novinárka zo Sme toto odborné stanovisko jednoducho zmanipulovala, tento záver citovala nepresne. Tu však musím poukázať aj na ďalšiu časť znaleckého posudku, v ktorej sa hovorí o ďalších skutočnostiach súvisiacich s predmetnou fackou. Pacientka uviedla, že facka dopadla na ľavé líce, v dôsledku čoho ju bolela sánka vľavo. Takže úder rukou – facka by musela byť vedená od opuchu (napravo od stredu dolnej pery) po celej ľavej strane pery až cez líce. Inak sa táto facka ani vysvetliť nedá. Bližšie je to uvedené v znaleckom posudku. Čo sa týka ďalšieho kolegu, chirurga Luďka Vrtíka, ten na tomto posudku aktívne spolupracoval a nemal k nemu žiadne pripomienky. Je zarážajúce, že ide o môjho najbližšieho spolupracovníka na mojom pracovisku. Čo ho viedlo k tomu, že sa od posudku napokon dištancoval, sa môžem len domnievať. Myslím, že svoju rolu tu zohráva aj tlak médií.


Čo je podstatou znaleckého posudku, ktorý ste vypracovali?
Z medicínskeho hľadiska som skúmal zranenia, ktoré mala utrpieť posudzovaná osoba. Objektívne zistiť, či udávané zranenia mala, alebo nemala. Keďže som posudok vypracúval po veľmi dlhom čase od skutku, pri opise zranení a v snahe objektivizovať stav zranenia som sa opieral o dodaný fotodokumentačný materiál tváre zo dňa 25. augusta necelú hodinu po útoku, o videozáznamy z následných tlačoviek, o fotografi e z tlačovej besedy z 13. 9. 2006. Aj z celého radu CD nahrávok, ktoré prokuratúra v tejto súvislosti zadovážila a predložila Lekárskej fakulte, ako aj z jej CT vyšetrenia a dodanej zdravotníckej dokumentácie počas jej hospitalizácie na chirurgických oddeleniach v Nitre a Dunajskej Strede. Moja práca spočívala v porovnávaní výpovedí jednotlivých lekárov, štúdiu fotodokumentácie a lekárskych záznamov a v konzultáciách s inými lekármi z jednotlivých odborov.
Čo ste zistili?
Z fotodokumentácie jednoznačne vyplýva, že krv na tvári a vo vlasatej časti je rozotretá z iného zdroja krvácania než zo zakrvácaných miest. Na dolnej pere vpravo je drobná, niekoľkomilimetrová ranka, ktorá však nemohla spôsobiť také veľké krvácanie, preto sa domnievame, že krv pochádza zo spontánneho krvácania z nosa, čo i pacientka udáva vo výpovediach, že často spontánne a bez príčiny z nosa krváca. Bolo mi naznačené, že ošetrujúci lekári boli ovplyvňovaní bývalým riaditeľom nemocnice. Na základe tohto ju ošetrujúci lekár označil za zbitú. Mimochodom, aj sestričky, čo pacientku v ten deň ošetrovali, potvrdili, že keď jej umyli tvár, nemala žiadne viditeľné zranenia, vôbec nič až na drobnú „tržne zhmoždenú ranku“ na dolnej pere s minimálnym opuchom.
Vychádza lekár vždy z tvrdenia pacienta, ktorý udáva, že bol napríklad zbitý alebo napadnutý?
Áno, my lekári musíme pacientovi veriť. Bolo to aj v tomto prípade. Zmenilo sa to však po dvoch znaleckých posudkoch a vyjadreniach lekárov. Chirurgovia z Dunajskej Stredy diagnostikovali iba odreninu na dolnej pere vpravo s minimálnym reaktívnym opuchom. Žiadne iné zranenia neboli diagnostikované a opísané, až na krvné podliatiny na vnútornej strane stehien obojstranne, pripomínajúce odtlačky prstov, ktoré už boli dňa 25. 8. 2006 odznievajúce. Toto všetko potvrdzuje jeden veľmi dôležitý dôkaz, CT hlavy a brucha, na ktorom ju vyšetrili v deň údajného útoku o 10.42 v nitrianskej nemocnici. CT je také presné, že ukázalo dokonca aj vpich po injekcii, ktorou jej pichla doktorka lekárskej pomoci už spomínaný diazepam, dokonca aj s bublinkami vzduchu.
Prečo sa CT vyšetrenie doteraz v prípade nespomínalo?
Pretože to je jeden zásadný priamy dôkaz, že žiadne iné vonkajšie ani vnútorné zranenia neboli prítomné. CT dokonca ukázalo aj to, že v oblasti dutiny brušnej neboli známky vonkajšieho ani vnútorného zranenia. Pri kopancoch do dutiny brušnej, tak ako tvrdila, by musel byť prítomný opuch, resp. známky krvácania v stene brušnej, krvné podliatiny by museli byť rozsiahlejšie, splývavé, a na vonkajších a bočných stranách stehna. Na koži chrbta neboli žiadne známky poranenia ani reakcie, ktoré by museli byť prítomné, keby na chrbte na tričko bolo perom písané.
Prečo sa teda o CT vyšetrení mlčalo?
Môžem len tušiť. Opakujem však, že je to objektívny dôkaz, že žiadne, okrem opísaných zranení, nemala. Z reakcií médií mám dojem, že tu nejde o objektívny postoj, ale o účelové zamlčiavanie niektorých dôležitých, objektívne zistených a preukázateľných faktov.
Sanitka po útoku prevážala Hedvigu Malinovú zahalenú, je to štandardné?
To som sa pýtal aj ja, no nikto mi to nevedel vysvetliť. Ale toto nie je v mojej kompetencii zisťovať, my sme sa zaujímali iba o medicínsku stránku problému.
Z čoho ste vychádzali pri posudzovaní zranení?
Už som to spomínal, z fotografií v médiách po čine a potom aj po dvadsiatich dňoch na tlačovke. Keby bola napadnutá, v tom čase by mala ešte nejaké viditeľné zranenia. Mal som k dispozícii výpovede svedkov zo spisu, hovoril som s lekármi, so sestričkami v Nitre, v Dunajskej Strede, konzultoval som všetko s odborníkmi, kolegami z fakulty. Rok som sledoval a porovnával zranenia napadnutých žien rovnakého veku, váhy a výšky ošetrených a hospitalizovaných na našej klinike a porovnával som ich zranenia po útoku. Všetky mali krvné podliatiny, opuchy, ktoré pretrvávali päť-šesť dní, a hematómy, ktoré sa vstrebávali počas dvoch týždňov.
Je to štandardné robiť takýmto spôsobom znalecký posudok?
Je to výnimočné, úplne výnimočné. Po troch rokoch robiť znalecký posudok je veľmi náročná práca a uvedomoval som si, ako to môže dopadnúť. Ja však z pohľadu lekára konštatujem, čo tam naozaj bolo a nebolo. Malá tržná ranka na dolnej pere, ktorá vznikla vonkajším násilím alebo pohryznutím, krv, ktorá pochádzala zo spontánneho krvácania z nosa. Menštruačnú krv vylúčilo gynekologické vyšetrenie. Na stehnách mala jednoznačne odtlačky prstov, teda nebola dokopaná do brucha, do dolných končatín. Tvrdila, že po údere do tváre spadla na zem, avšak na tele nemala žiadne známky pádu, ani na rukách alebo lakťoch, resp. hlave, chrbte alebo podobne, čo by bolo pri páde typické, v danom prípade nebolo prítomné. Na koži chrbta neboli známky tlaku po písme. A napokon, všetci znalci sa zhodli v tom, že vylúčili otras mozgu.
Vedeli ste, aký bude tento prípad emocionálne a politicky výbušný?
Áno, všetci mi hovorili, nebuď blázon, do toho nechoď, zničí ťa to. Rozhodlo však to, že chcem poznať pravdu. Generálna prokuratúra ma oslovila ako dekana Lekárskej fakulty. Jednoduché by bolo zadať písanie posudku jednotlivým špecialistom. Ale ja som dekanom najstaršej a najväčšej Lekárskej fakulty na Slovensku, prednostom I. chirurgickej kliniky v
Bratislave a zároveň súdnym znalcom z odboru chirurgie a traumatológie. Mojou povinnosťou bolo vypracovať pravdivý lekársky posudok. Preto ma osobne uráža, že sa jeden medicínsky laik, aj keď advokát, vyjadruje a hodnotí Lekársku fakultu tak, ako ju hodnotí. Práve spomínaný tlak médií vnímam ako hrubý nátlak, ako úmyselné zahmlievanie pravdy a účelovú manipuláciu čitateľmi. Zo strany médií by bolo objektívne, keby bol zverejnený celý znalecký posudok znaleckého ústavu – Lekárskej fakulty UK. Za posudok, ktorý som vypracoval po konzultácii s jednotlivými špecialistami z iných oborov a ktorý som podpísal ako štatutár LF UK, beriem plnú odbornú, morálnu i spoločenskú zodpovednosť.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
bulzaj   |   ip:78.98.98.   |   2009-09-18  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze SMEtiari chcu vsetko zamiest...


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-09-18  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SMEtiari su len vazali ktory oblizuju zadnu cast tela, umiestnenu medzi nohami a trupom. Zamiest to chcu ludia s SMK(zadna cast tela), ktorym SMEtiari lizu uz spominanu cast tela.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-18  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemohl by někdo stručně napsat, k jakému případu se to vztahuje? O co šlo?
Posudek vypadá odborně a věrohodně, manipulace v masmédiích, vytrhávání vět z kontextu či jejich překrucování je všem, kteří nemají hlavu jen proto aby jim nepršelo do krku, jasné :)


lara   |   ip:78.98.142   |   2009-09-18  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tara
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hedviga_Malinov%C3%A1


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-18  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lara díky:)
Nevím proč, ale něčím mi to připomíná brutálně zbitou naši Kačenku Biomasu


doki   |   ip:89.173.54   |   2009-09-18  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Držím vám palce pán profesor, vedeli ste, že do čoho idete, boj so sedemhlavým drakom bude ťažký, ale vy určite obhájite váš odborný posudok.
Sám nemám žiadne dôkazy o tom, čo sa tam vlastne stalo v osudný deň, ale za všetko hovorí tá hystéria v médiách a na politickej scéne, čo sa zakrátko objavila /vrátane politickej obhajoby zo strany SMK v osobe advokáta - poslanca Gála/.
Mne úplne stačí vaša presvedčivá argumentácia v tomto článku /verím, že podobne argumentujete aj v posudku/. Človek, čo chce zamlčovať dôkazy a konštruovať vlastné teórie, by nikdy podobným spôsobom neargumentoval ako vy, zamotal by sa do vlastnej siete neodborných a ničím nehovoriacich téz.
Oceňujem váš ľudský aj odborný postoj v tejto háklivej, vykonštruovanej politickej téme.
Som z medicínskej branže, viem o čom hovorím a nemám záujem vyslovovať súdy, či sa to stalo tak či onak. Čo však robia médiá, je absolútne neakceptovateľné, nebezpečné. Raz pravda vyjde najavo!Iron Maiden   |   ip:62.168.12   |   2009-09-18  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na tricku mala napisane: Dunai s makkym "i". Mna by len zaujimalo, ktory Slovak by napisal Dunaj s makkym "i"?kesso   |   ip:78.98.119   |   2009-09-18  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pripájam sa k Dokimu , úplne podporujem pána Petra... takýto ľudia sú šperkom tam hore :)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-18  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podle mého názoru by měli být voláni k odpovědnosti vyšetřovatelé, kteří nezajistili potřebnou dokumentaci, jejíž součástí měla být zdravotní prohlídka. Pokud by bylo vše řádně vyšetřeno hned v době činu (či krátce po něm), nebyl by prostor pro spekulace a manipulace v masmédiích. Takhle to má prof.Peter těžší, ale o to víc si zaslouží uznání :)


Balduin   |   ip:84.245.71   |   2009-09-18  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepáčte no tvárite sa tu akoby ste nevedeli, že už v tej dobe to bolo prehnane nafúknuté médiami. Čo ma zaráža najviac je to, že niektorí zmienovaní znalci, ktorí sa podielali na tvorbe posudku od neho nakoniec buď odskočili, alebo ho minimálne spochybnili. Teraz prepáčte ten vulgarizmus, ale čo som k...t, že sa pod niečo podpíšem a keď to nevíde tak odstúpim. Snáď si mali stáť za slovom a byť jednotní v názore.

Myslím si, že táto kauza je smiešna v porovnaní s kauzou Daniela Tupého alias skrachovaného dílera, ktorému sa ešte ľudia poskladali na pomník. Na Slovensku sa vám o nacizme ani nesnívalo asi tak.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-09-18  (19:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto vie ake tlaky a mozno aj vyhrazky neustale znalci dostavali, ked svoje vlastne posudky spochybnili.


Seprenon   |   ip:95.105.14   |   2009-09-18  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po prvé, ten profesor sa volá Labaš.
Po druhé, všetci tunaprítomní fundamentalistickí vlastenci mi prídu veľmi trápni, ale smiešni :-)

Dajte pozor na túto paranoju, ktorá môže prerásť do schizofrénie, alebo už prerástla? :-)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-18  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Seprenon: paranoia = stihomam mohla postihnout právě onu dotyčnou dívku... nebo máš protiargumenty? :)


Seprenon   |   ip:95.105.14   |   2009-09-18  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara:
Už len to, že viacerí podpísaní profesori sa jasne vyjadrili, že sa tam nepodpísali, svedčí o tom, že niečo na tom posudku nebude v poriadku.
Inak, úplne ma fascinujú tieto národovce - ak ich ministerstvo vnútra obmedzuje (napr. Šarišské Michaľany) - vtedy sme policajný štát.
Ale ak koná národne (a rovnako hlúpo) - vtedy je všetko úplne v poriadku.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-09-19  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Seprenon
Co chces vlastne povedat, ze kazdy kto sa zaujima o pravdu je podla teba trapny paranoik?
To ze tvrdia ze sa tam nepodpisali nijak nenaznacuje ze posudok nie je v poriadku, ale to naznacuje len to ze stym nechcu nic mat.


Smiesne.   |   ip:78.98.173   |   2009-09-20  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madari uz nie su neexistuju,kocovne kmene z oblasti Kaukazu z aziatickymi crtami{sikme oci}uz davno splachol tok casu v zaplave mnohych genov okolitych narodov ak Rumuni,Germani,Slovania a pod.,Je smiesne dnes tvrdit,ze som Madar,hlavne ak mam svetle vlasy a modre oci,ze.To ako keby cernoch tvrdil,ze je Sved.


insider   |   ip:213.151.2   |   2009-09-20  (01:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetci lekari ktori ju vysetrovali v Nitrianskej nemocnici sa zhodli uz hned v ten prvy den na tom ze si to urobila sama. Zial kvoli medialnemu a politickemu tlaku nikto z nich nemal odvahu povedat to vtedy nahlas, okamzite by mal vyhadzov a tak radsej vsetci hrali stanovisko mrtveho chrobaka. Takze v tomto novom posudku je len konecne to co sa vedelo uz prvy den ale nemohlo sa to povedat lebo sa to nehodilo.


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2009-09-20  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smiesne

"Madari uz nie su neexistuju,kocovne kmene z oblasti Kaukazu z aziatickymi crtami{sikme oci}uz davno splachol tok casu v zaplave mnohych genov okolitych narodov ak Rumuni,Germani,Slovania a pod.,Je smiesne dnes tvrdit,ze som Madar,hlavne ak mam svetle vlasy a modre oci,ze.To ako keby cernoch tvrdil,ze je Sved."

Ku ktoremu clanku to vlastne pises, popripade na koho reagujes?
Pises od veci.


Smiesne.   |   ip:78.98.173   |   2009-09-21  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reakcia na sustruh,pisem sustruh aby som nemusel to nechutne oslovenie hromadnych vrahov ani napisat,nie este vyslovovat.Pisem o neexistujucom narode,podla ktoreho sa prezyvaju a nakolko sa v tomto clanku pojednava o Madaroch reagoval som na temu Madari.Neviem co je na tom k nepochopeniu?:}


cocasmola   |   ip:78.98.173   |   2009-09-21  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevsimaj si sustruha,je to pacient psychiatrickej liecebne.


Primitivy   |   ip:78.98.173   |   2009-09-27  (02:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ti tam dole tam na juhu su uz taky blazni,ze si vybijaju svoju frustraciu a neschopnost na Ciganoch a okolitych narodoch,lenze uz nemozu ako kedysi ist znasilnovat,rabovat a zotrocovat okolitych mierumilovnych ludi a tak im neostava nic ine ako ist po zobrackej palici.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

STALO SA NIEČO DIVNÉ CESTOU NA MESIAC?

Cesta na měsíc se nekonala. Astronauti kroužili kolem Země a přistání byla jedna velká šaráda. No a? Narozdíl od 9/11 nikdo nezemřel a nikdo nebyl zraněn. Navíc už je to tak dávno, že je zbytečné o takových věcech vůbec diskutovat.


UFO - Skvelá báchorka z KGB? (video, slovensky)

Je na vine preľudnenie?

Holografická paradigma

Obchod s chorobami

Podivné modlitby kněžstva „skleníkové vědy

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Naše výhody vstupu do EÚ


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2078 s