20. September 2019
    
Ježišove výroky vytrhnuté z kontextu - 2. časť - Dolezite.sk

Ježišove výroky vytrhnuté z kontextu - 2. časť


  2010-08-30  (16:25)  |  Náboženstvo a mystika
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Ježišove výroky vytrhnuté z kontextu - 2. časť

      O ZÁZRAKOCH: Pavol, zvaný svätý, je autorom výroku: "Ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera." Tým postavil Ježišovo učenie na hlavu. Teda nezáleží na akýchsi morálnych hodnotách spájaných s Ježišom, ale iba na tom, či bol čarodejník. Ježiš zázraky na počkanie robil zvlášť nerád. To sa opakuje v evanjeliách často. A tie, čo údajne robil...? Nuž posúďte.

      /Mk6-41/ "Potom vzal Ježiš tých 5 chlebov a 2 ryby... lámal chleby a dával učeníkom, aby ich predkladali ľudu. Tiež 2 ryby rozdelil všetkým... Tých, ktorí jedli chleby, bolo 5000 mužov." O niečo neskôr sa situácia opakuje /teraz ide o 4000 ľudí/ a učeníci v zúfalej situácii mu hovoria /Mk8-4/: "Odkiaľ by kto mohol tu na púšti vziať chlieb, aby všetkých nasýtil?" Teda nevedia nič o tom, že Ježiš predtým už 5000 mužov nasýtil piatimi chlebmi a dvomi rybami.

      /Mt9-35/ "Ježiš obchádzal všetky mestá a dediny... a uzdravoval každú nemoc a každú chorobu." Už predtým uzdravil mnohých chorých a aj vzkriesil dcéru Jairovu, pomáhali mu aj učeníci, ktorých vyslal, aby v jeho mene uzdravovali v širokom okolí. Napriek tomu, keď sa preplavili na druhý breh Genezaretského jazera, "prinášali mu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň jeho rúcha" /Mt14-36/. To jazero má rozmery 20x10km. Obec Nazaret mala napríklad vtedy 500 obyvateľov. Aké percento ľudí mohlo byť chromých, slepých a podobne, keď stále mal koho uzdravovať? /L6-17/: "...a veľké množstvo ľudu z celého Judska i z Jeruzalema, z pobrežia tyrského a sidonského, tí všetci prilšli, aby ho počuli a boli uzdravení zo svojich chorôb." A keď tam prišiel nabudúce, opäť mu prinášali chromých a slepých od narodenia. Skutočne "uzdravoval", alebo iba tak, ako súčasní liečitelia, že napriek opakovaným neúspechom stále majú svoju fanatickú klientelu?

      A napriek zázrakom sa sústavne potýkal až s chronickou nevierou, že je Boží syn. Keď uzdravoval ochrnutého, povedal /Mk2-5/: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy." Zákonníci ho okamžite napadli, že sa rúha, lebo hriechy môže odpustiť iba Boh. Teda zázrak na nich neurobil žiadny dojem. Podobne, keď uzdravoval v sobotu, okamžite ho napadli, že porušuje zákon /židovský/ - opäť nikto neostal ohúrený, že vidí zázrak. Keď kráčal po mori /Galilejskom jazere/, učeníci sa zľakli, že vidia prelud. "Ja som to, nebojte sa," hovorí Ježiš. Chceli ho vziať na loď, a hneď sa loď ocitla pri brehu, ku ktorému plávali /J6-21/. Teda pristáli vo chvíli, keď k nim Ježiš prišiel. /Galilejské či Genezaretské jazero nie je more. Dá sa pokojne obísť, a najmä ak fúka silný protivietor, je to i praktickejšie. A potom... na koľko je pravdepodobné, že by učeníci odplávali bez Ježiša? Bolo to takto: Stavme sa, že tam po brehu prídem skôr, ako vy na člne!/

      Až mi dych vyrazil výrok /J6-30/: "Aké znamenie učiníš, aby sme ho videli a uverili ti? Čo dokážeš?" Deň predtým nasýtil 5000 ľudí dvomi chlebmi a v noci potom kráčal "po mori". Ja neviem, asi to dokáže kde-kto ľavou zadnou.

      "To je hrozná reč! Kto to má počúvať?" zhrozili sa jeho učeníci, keď Ježiš hovoril, že majú jesť jeho telo a piť jeho krv. Ježiš od začiatku vedel, ktorí jeho učeníci v neho veria /J6-64/. Ani jeho bratia v neho neverili /J7-5/. Keď bol vzkriesený z mŕtvych, zjavil sa dvom svojim prívržencom, tí ho však nepoznávali. "Akí ste nechápaví! To je vám tak ťažké uveriť, čo hovorili proroci!" Po toľkých zázrakoch, po toľkých uzdravených z chorôb, aké ani dnes nie sme schopní liečiť, v jednej vete /v Mk8-16/ vylieči "mnoho" posadnutých a chorých, ale napr. v evanjeliu Jánovom učiní za celý život iba 4 zázraky. A stále mu neverili, že je Boží syn! "A my sme dúfali, že on je ten, ktorý má vykúpiť Izrael." /L24-21/ Zjavoval sa v podobe iných mužov a presviedčal ich, že je to on, Ježiš. Keď tomu pre samú radosť nemohli uveriť a iba sa čudovali, povedal im: "Nemáte niečo jesť?" /L24-41/

      O CHÁPAVOSTI: Dvanásť učeníkov, ktorých si vyvolil, takéto mali oni problémy s chápavosťou /Mk4-33/: "V mnohých takých podobenstvách k nim hovoril, tak ako mohli rozumieť. Bez podobenstiev k nim nehovoril, ale v súkromí svojim učeníkom všetko vykladal." Čiže hovoril k nim v podobenstvách, aby lepšie chápali, ale potom im podobenstvo vysvetlil, lebo aj tak nechápali.

      /L8-10/: "Vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ostatným však len v podobenstvách, aby hľadiac nevideli a počujúc nechápali." Teda aby s otvorenými ústami hľadeli, čo za múdrosť nebeská k nim prehovára, a čím je podobenstvo abstraktnejšie, tým lepšie. /Kuriozitou je podobenstvo o horčičnom zrnku, kde sa rastlina horčica popisuje ako strom, v korunách ktorého hniezdia vtáci./

      /L8-18/: "Kto má, tomu bude dané, a kto nemá, tomu bude odňaté i to, čo myslí, že má." Vyslaný bol vraj k maličkým, ktorým však zároveň odníma i to málo /rozumu/, čo majú. Bol vyslaný, aby nechápavých zadupal do zeme? A cituje proroka: "Hľadeli, hľadeli, ale nevideli, počúvali, počúvali, ale nechápali, aby sa snáď neobrátili a nebolo im odpustené."

      Podobenstvo o rozsievačovi: Niektorí ľudia chápu málo - tým bude odňaté i to málo, iní chápu lepšie, ale pre radovánky im na chápanie neostáva čas, a potom sú tí, čo chápu, a tým bude "úroda" znásobená /až stonásobne/. A čože to majú chápať? Kľúčový pojem: SLOVO. Majú chápať, že Ježiš je Boh. Všetky podobenstvá sú práve len o tom. Niektorí liberálnejší veriaci poukazujú nie na zázraky, ale na mravoučné tézy - nimi je vraj Ježiš cenný /div nie ako filozof/. Ktoré to sú? Najprv Ježiš povie /Mt5-17/: "Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť." Vzápätí nasleduje vymenovanie tých pravidiel Zákona /židovského/, ktoré ruší a mení ich práve naopak. Sú to všeobecné ľudské morálne pravidlá, o ktorých ak sa vyjadríte, že sú to "kresťanské hodnoty", tak zároveň naznačíte, že ostatné náboženstvá ich nemajú, že tí ostatní sú divá zver a len kresťania holdujú láske, odpúšťaniu, pokore, vypočutých prosbách atď. /nech sa páči, začína to v Mt5-17/. Ale vo fanatickom evanjeliu Jánovom sú aj takéto morálne perly /J12-35/: "Kto miluje svoj život, stratí ho, kto nenávidí svoj život v tomto svete, uchráni ho pre život večný." /J9-39/: "Prišiel som na tento svet k súdu: aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí čo vidia, boli slepí."  /J10-8/: "Všetci, ktorí prišli predomnou, sú zlodeji a lupiči." Najviac však "morálne hodnoty" dostávajú na frak, keď Ježiš zosiela oheň a síru na mestá, kde ho neprijali: Chorazim, Betsaida, Kafarnaum, i Nazaret /odtiaľ ho vyhnali/, samozrejme Jeruzalem, ktorý chce vidieť tak, že ani kameň na kameni...      Podobenstvo /Mt21-28-32/: Otec požiadal syna, aby mu pomohol pracovať vo vinici. On odpovedal: "Nechce sa mi." Ale potom šiel, lebo mal výčitky svadomia. To isté povedal otec aj druhému synovi. Ten hneď pomoc sľúbil, ale potom sa na otca vykašľal. "Kto z tých dvoch splnil vôľu svojho otca?" pýta sa Ježiš. Ak by ste mu odpovedali, že ten prvý, tak vás Ježiš prirovná k prostitútkam a pohanským odroňom. Vážne! Ja viem, že je to o oddanosti cirkvi, máte povedať vždy "áno", i keď sa vám nechce, ale takéto texty sú hanbou morálky a kto ich spísal, "nevedel, čo činí".

      Súhlasili by ste s tvrdením /Mt15-19/: "Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvo, smilstvo, lúpeže, krivé svedectvá, urážky...." Ja áno, ak srdce posadíme na to správne miesto do tela /je to krvná pumpa/ a symbolicky ho berieme ako prirodzené zviera v nás. Opakom "srdca" je totiž rozum.

      O SPASENÍ: Učeníci boli zhrození z jeho výrokov o boháčoch, a bodaj by nie, veď všetci významní a "vážení" ľudia vtedy aj dnes boli bohatí. "Kto teda môže byť spasený?" pýtali sa ho. Ježiš odpovedal: "U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, veď u Boha je možné všetko." Takže, ľudia, ani nedúfajte, že sa vlastným úsilím môžete zachrániť, jedine ak budete bľabotať ako ten nehodný syn - verím, verím, verím - to je to pravé orechové.

      O najväčšom prikázaní: Toto je najväčšie prikázanie podľa Ježiša: "Počúvaj, Izrael, Hospodin, Boh náš, je jediný Pán..." Ďalej to pokračuje povinnou láskou k Bohu a k blížnym. Ja skutočne neviem, prečo by som mal milovať Izrael, tá krajina je mi ukradnutá. K blížnym necítil lásku ani Ježiš, kde-koho neustále osočoval a nazýval plemenom zmijí. Ja viem, to neboli tí správni vyvolení pre jeho nebo, ale on prišiel kvôli hriešnikom, nie? Či načo vlastne prišiel?

      Chudoba cti netratí. Prišla chudobná žena do chrámu a potichúčky vhodila "do zvončeka" pár drobných. Ježiš udalosť komentuje takto /Mk12-44/" "...táto chudobná vdova dala viac než všetci ostatní... Všetci totiž dali zo svojho nadbytku, ona však zo svojho nedostatku, dala, čo mala, všetko, z čoho mala byť živá." I my tak máme robiť: dať farárom aj posledné, jedine tak vojdeme do kráľovstva nebeského. A farári, chudáci...? Ten zlatom vyšívaný Vatikán, tie obrovské majetky cirkvi, mobilné telefóny, autá, hostiny... tí ako k tomu prídu, že nemôžu byť chudobní, a teda skôr ťava uchom ihly, ako oni do nebies... Veď vlastne oni dobrovoľne idú do pekla! Chudáci.

      Ježiš mal o víne bohaté znalosti. V L5-37-39 vraj hovorí toto: "A nikto nedáva mladé víno do starých mechov, inak mladé víno roztrhne mechy, samo vytečie a mechy vyjdú na zmar. Nové víno sa musí dať do nových mechov. Kto sa napije starého, nechce nové, povie: Staré je lepšie." Ďalej /L7-33-34/: "Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno - a hovoríte: Je posadnutý. Prišiel syn človeka, je a pije - a hovoríte: Hľa, milovník hodov a pitiek, priateľ colníkov a hriešnikov!" L5-30: "Ale farizeji a ich zákonníci reptali a povedali jeho učeníkom: Ako to, že jete a pijete s colníkmi a hriešnikmi?" Nechával sa obsluhovať od zúbožených žien /prostitútky v tej dobe boli väčšinou ženy odsúdené na smrť hladom/ a hrešil učeníkov, keď mu vyčítali, že sa míňajú veľké peniaze na jeho kozmetiku /vonné masti a oleje/. Vraj /Mk14-7/: "Veď chudobných máte stále okolo seba a kedykoľvek chcete, môžete im učiniť dobre, mňa však nemáte stále."

      Z čoho žili? /L8-1-3/: Ježiš prechádzal mestá a dediny... Boli s ním: Mária, zvaná Magdalská, Jana, žena Herodovno správcu Chuza, Zuzana a mnohé iné, ktoré sa o nich starali zo svojich prostriedkov. Okrem toho žobrali a iste i kradli. Teda chlieb si nevyčarovali, istejšie boli "klasické" metódy obživy.

      Kresťan je vraj ten, kto je pokrstený. Vzniklo to zrejme ako obrad pri prijímaní do sekty. Ján Krstiteľ hovoril /Mk1-4/: "Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť na odpustenie hriechov." Dnes sa krstia deti staré iba niekoľko dní. Akých hriechov sa stihli dopustiť? A Ježiš mal koľko toho na rováši, keď ho Ján Krstiteľ prijímal medzi svojich učeníkov "krstom na opustenie hriechov?"


                                                 Z Á V E R


      Ježiš ako dieťa nesmierne trpel. Dnes to ťažko chápeme, ale v starovekom Izraeli platilo, že žena tehotná pred manželstvom bola odsúdená k otroctvu a zatrateniu. Mária mala ohromné šťastie, že si ju Jozef bol ochotný vziať. Asi bola z bohatej rodiny /viď príbeh o svatbe v Káne v Galileji - Mária mala bohatých príbuzných/. Ježiš mal teda neznámeho otca, a predstavte si tie posmešky jeho súkmeňovcov, čo všetko mu museli robiť, ako ho týrali a mučili! Čo si asi myslel o svojej matke? Jozefa i bez toho ignoroval, teda k rodine musel mať veľmi vyhranený, a určite nie pozitívny postoj. Vyrastal z neho zatrpknutý samotár, ktorý nachádzal porozumenie v synagógach. Jeho skutočným otcom sa stal "Boh".

      Nevieme nič o jeho živote, zjavil sa náhle až ako dospelý, keď ho Ján Krstiteľ prijíma za učeníka. Príbehy o narodení, či kázaní v chráme ako 12-ročný sú rozprávky, ako mnohé iné o zázrakoch: Ján sa Ježišovi okamžite podriaďuje a Ježiš mu dokonca preberá učeníkov /Ondreja a Petra - aspoň podľa ev. Jána/. Kde bol dovtedy? Kde vyrastal, kde sa zoznámil s Tórou?

      Podľa toho, ako ho prijali v rodnom Nazarete, musel byť veľmi dlho preč. Celá rodina včítane matky bola zhrozená, že sa vydáva ze "Božieho syna". Nazareťania ho dokonca vyhnali, podobne zrejme pochodil v Kafarnaum, na ktoré neskôr zosielal síru a oheň. Obe tie mestá boli jeho "domovom", ako sa vyjadrujú niektoré z evanjelií.

      Hovoril o sebe, že je "syn človeka", čo mohla byť narážka na jeho nemanželský pôvod /poriadny sarkazmus na vlastnú adresu!/, ale zároveň našiel svojho "pravého" otca v Bohu. Mimochodom pojem "boží syn" je pôvodu egyptského, niektorý z faraónov sa tak tituloval a ostatní to po ňom prebrali. V Palestíne tej doby to bol módny výraz. Podobne bolo populárne hľadať prorokov za každým rohom a mesiáša si Židia priali až chorobne, lebo trpeli pod vládou Ríma /V r. 6 bol Ježiš svedkom povstania Židov proti Rímu./ Nepoškvrnené počatie bolo tak isto v kurze, kde-aký prorok tej doby pochádzal z panny.

      Ježiš slepo veril vo svoje poslanie, čo bol dôsledok utrpenia z detstva. Vyvinula sa u neho duševná porucha, dnes zvaná mesiášstvo. Bol dosť opatrný, aby nenapadol oficiálnu rímsku moc, preto tie jeho "múdre" výroky - čím si však nezískal priazeň Židov. Naopak - hlásal pokoru až do nemoty, otroctvo, poníženie. A zároveň že je Boh /"otec a ja jedno sme"/. Židia ho nenávideli! Tá hŕstka vyvolených, pre ktorú určil Božie kráľovstvo, mala celý život znášať pokoru a utrpenie. Keď sa tak dívam na súčasnú cirkev, tak zisťujem, že sa mu to i podarilo. Ale akosi naopak. /Prví sú prví i v nebi, a my poslední, pre nás len plač a škrípanie zubov./ Niet sa čo čudovať, že Konštantínovi sa nová viera hodila viac, než všetci bohovia Ríma dokopy!

      Mnohé z činov, ktoré údajne vykonal, jednoducho nevykonal. Keby skutočne tak nadával farizejom a zákonníkom, bol by okamžite uväznený. To Ján Krstiteľ im nadával, čo sa do nich vošlo, kričal na plné ústa o ich mamonárstve, pokrytectve, cudzoložstve, ožranstve atď. /podobne dnes duchovenstvo/, a podľa toho i dopadol. Jeho sláva tak prešla na Ježiša. Uvedomme si, že evanjeliá boli písané desiatky rokov po oných udalostiach, že boli podávané štýlom "jedna pani povedala" a nesú všetky znaky rozprávkovosti a zveličovania, ale i úplnej zámeny osôb a zmyslu. Najviac je to zrejmé na Lukášovom evanjeliu, ten si navymýšľal také bájky, že smelo môže konkurovať H. CH. Andersenovi. Práve bájky typu Lukáš boli nosnou témou výuky náboženstva, keď som naň chodil. Evanjelisti Marek a Matúš sú podľa mňa v skutočnosti jedným dielom, ktoré prepisom a dopĺňaním /či vynechaním nevhodného/ nadobudli podobu veľmi podobných, ale oddelených textov.

      Záhadou je evanjelium Jána. Toto evanjelium je tak iné, akoby hovorilo o úplne inom človeku. Odborníci tvrdia, že vzniklo ako posledné, ale čítal som aj to, že by mohlo byť naopak prvé. Podľa toho, že obsahuje len 4 zázraky /chodenie po vode nepočítam, lebo tento "zázrak" práve vysvetľuje/, tak si myslím, že bolo buď prvé, alebo aspoň nezávislé od ostatných. Lebo zázrakov rokmi pribúda, až po dnes tu máme celé pluky svätých a milióny zázrakov. Väčšina obsahu sa nevenuje udalostiam, ale "viere". Donekonečna opakuje niekoľko fráz, je teda "modlením", má zvyšovať oddanosť až do fanatizmu a z neho najviac čerpajú farári pri čítaniach z evanjelii. Ján bol ideológom nejakej náboženskej obce. Nebol apoštolom Jánom, ktorý sa na konci k dielu hlási, lebo Ján apoštol bol predsa Žid a toto evanjelium je plné nevraživosti až nenávisti k Židom. Tento odstavec je tam vsunutý cenzormi.

      Chýba evanjelium Ježišovho brata Jakuba. Síce existuje, ale nie je "sväté". Práve Jakub a Mária Magdaléna boli vodcovské postavy raného krasťanstva, ale dostali sa do sporu s Petrom. A krídlo Peter + Pavol neskôr zvíťazilo. Jakub svojho brata Ježiša nepovažoval za Boha, zdôrazňoval jeho ľudskú stránku a počítam, že bol najbližšie k jeho objektívnemu obrazu.

      Ježišovo utrpenie v noci pred popravou je trápením človeka, ktorý ide vykonať niečo hlúpe a vie o tom. Núti sa do svojho "poslania", má obrovský strach, jeho vyhliadky sú mizivé. Ale venoval tomu celý život! Presvedčoval zástupy, že je Boh. Bál sa, aby ho predčasne nezatkli /preto zakazoval, aby hovorili, že je mesiáš/. Všetko si vypočítal na efekt, na Veľkú noc, keď tisíce Židov zaplavia Jeruzalem. Mal medzi nimi aj zopár stúpencov a 12 nechápavých učeníkov. Na nich nebolo spoľahnutie /snáď na Petra, ostatní sa v príbehoch takmer neobjavujú/, ale isto utečú, keď príde na súd. Veril však, že sa stane zázrak! Tomu skutočne veril.

      Pred súdom /tých súdov bolo asi päť/ nehovoril nič. Čakal na zázrak. Uznali ho vinným, lebo hlásal, že je synom židovského Boha. To je podľa židovského práva hrdelný zločin. Tak veľmi ním pohŕdali, že ho nedali sťať ani obesiť, ale nech ho Rimania ukrižujú, lebo taký človek nemá právo na židovský pôvod.

      Keď na kríži zomrel, nastala tma. Ale iba v jeho vedomí. Zákonník Jozef z Arimatie - jeho osobný priateľ - ho fígľom dostal predčasne z kríža /z titulu postavenia mohol si dovoliť isté "netradičné" postupy/. Akože ho pochoval, ale keď sa Ježiš o dva dni zotavil, utiekol preč a možno ho sem-tam niekto videl. Prisúdili mu štatút "z mŕtvych vstaného", aký sa prisudzuje prorokom. Dodatočne vznikla legenda, že ono vzkriesenie predpovedal - pravda, po troch dňoch, ako káže mysticizmus, nie po dvoch, ako zhodne vypovedajú evanjeliá, preto je v tom taký chaos. On potom zomrel v ústraní a môžeme si len domýšľať, aký nešťastný bol koniec človeka, ktorému sa prisudzujú báje o spasiteľovi.

(pozn. red.: článok prešiel jazykovou korektúrou)


gor-gor
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-08-30  (16:54)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Správca, to čo ma byť? Ozaj tu niekomu to robí dobre, keď povytrháva niečo z kontextu, hoci tomu vôbec nerozumie, urobí z toho poriadny guľáš...a správca to sem rád hodí, asi prečo?


lant   |   ip:188.75.17   |   2010-08-30  (16:56)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Tony: taky se mi to nelibi, prijde mi, ze nekdo chce abychom se tu porad hadali


filip   |   ip:178.40.21   |   2010-08-30  (17:06)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  lant -Obyčajní ateisti sa tu do diskusii nezapájajú. Je tu stále len tá úderka ,čo bojuje aj za túto "demokraciu" s jej výdobytkami.


EK   |   ip:95.103.19   |   2010-08-30  (17:09)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Každé náboženstvo sa vzťahuje na konkrétnu dobu. Pritom môže ísť o z cela rovnaké názvy !

Takže kresťanstvo v roku 900 n.lp. bude asi politicky odlišné od kresťanstva na Slovensku v roku 2010 :D

Ale vždy ide o politiku aj keď skrytú ale v každom náboženstve, viere je politika. To nevyvráti nikto.


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-08-30  (17:10)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je to jednoduché. Čo neexistuje, alebo kde nič nie je, do toho sa diskusne nemožno ani zapojiť...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-08-30  (17:38)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Obycajni ateisti neexistuju lebo ani 2+2=5 nie je obycajny vysledok. Chybne informacie znamenaju aj chybne vysledky ktore sa skor ci neskor prejavia v plnej sile. Tak ako sa dnes povazuje otroctvo a upalovanie carodejnic za hlupost minulej civilizacie. Tak ja dnes povazujem za hlupost ateizmus, jedenie zvierat,poboznost a vobec vztah k zemi za nepripustny. Za to ze tieto svinstva robia ludia vsade navokol tak to neznamena ze je to aj spravne voci Bozim zakonom.


chitano   |   ip:86.46.161   |   2010-08-30  (19:49)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  toto je uplne mimo


RealSculduggery   |   ip:85.216.18   |   2010-08-30  (21:10)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  História sa vždy prispôsobuje podľa potreby. A kresťanskí pomazaní toho prispôsobovania potrebovali asi hodne. Článok je pekná alternatíva k "pravde" hlásanej na nedeľných kázaniach pretučnelými náboženskými fanatikmi v kostoloch, ktorí si žijú v hojnosti, ale napriek tomu ich život je podobný otrokom. Otrokom, ktorí už od detstva stratili svoju osobnosť a vlastný názor. Ten im bol vtlačený tak mohutne a násilne do zmýšľania a konania, že sa z nich stali náboženské stroje na obrábanie duší svojich ovečiek.


ANONYM   |   ip:178.40.21   |   2010-08-30  (23:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tony
vsak kolko krat som sem pisal ze je plateny sorosom a ze sa rozprava sam zo sebou,neraz,manipulace je manipulace a po kusku furt za tym svojim ,toto davno neni konspiracny veb na pomoc a osvietenie ludi ale naopak co najviac ich zmiast a odlakat od svojho narodneho dedictva a vieri v PanaBoha.precotu neni ani jeden clanok o referende?vsak je pri moci soros zlepenec.


RealSculduggery   |   ip:85.216.18   |   2010-08-31  (00:09)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Verte si v čo chcete, trebars aj v sedemnohu ropuchu, ale nechajte aj ateistov verit v to, ze vsetko je to len na zahnanie stada do kosiara pred dojenim. Narodne dedicstvo ? Z Izraela ?


Overview   |   ip:195.91.79   |   2010-08-31  (00:16)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tak tento článok je absolútna hrôza. Chce Dolezite.sk padnúť uverejňovaním takýchto slaboduchých gebuzín až na dno? Alebo ide o premyslenú prvokáciu? Asi áno. Tak zbohom.


barbar   |   ip:95.105.14   |   2010-08-31  (00:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vyzyvam vsetkych zidakov, ktori zahlcuju tento web svojimi pluvancami na krestanstvo ako nasu vieru, aby sli tie svoje exkrementy vylucovat na nejake ich talmudisticke stranky !!!
A este lepsie by bolo, keby sa rovno zbalili aj s pribuznymi a definitivne zmizli z dejin ! Zakopte sa tam v prdeli - pod Sionom...!


xml   |   ip:85.248.13   |   2010-08-31  (01:50)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov." (Sk 20,29 - 30)
"Ak vám niekto zvestuje iné evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliaty." (Gall, 9)
"Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov." (1 Tim 4, 1- 2)
"Príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie ... budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, lebo majú svrbľavé uši." (2 Tim 4, 3)

Cirkev sa v roku 1051 rozdelila. Rimskokatolicka cirkev sa odstiepila od cirkvi kt. dnes pozname pod nazvom Pravoslavna. Vsetka kritika utoci proti RKC, co je zcasti aj pochopitelne. Ale preco sa ignoruje pravoslavna cirkev? Mate svrblave usi? Neznesiete zdrave ucenie? Mate tendenciu prevratene hovorit?

Linky pre tych co na predosle clanky odpovedali nie:
www.pravoslavi.cz/filmy/flash/zjevne-zazraky.htm
http://pravoslavi.goodforum.net/obecna-diskuze-uvahy-f1/svaty-oheo-z-jeruzalema-t21.htm
www.pravoslavi.cz/filmy/flash/ohen1.htm
www.pravoslavi.cz/filmy/flash/ohen2.htm
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562215500001-cesty-viry/
http://pravoslavi.cz/filmy/flash/exorcismy/
http://pravoslavie.sk/prelest.html

A keby ste napriek vsetkemu pochybovali o tom co tu pisem tak Vam odporucam navstivit Pocajevsku Lavru na Ukrajne. Je tam mnoho svatych ostatkov nepodliehajucich rozkladu a vonaju (mosci-prejav svatosti), v pritomnosti ktorych posadnuti diablom saleju co je kazdodenny jav. Dejiny tejto lavry (velky klastor) si mozte precitat tu:
http://krutsky.szm.sk/
Poznamka na okraj.. niektori ludia zistia az na mieste, ze su posadnuty a to tak ze stracaju kontrolu nad svojim telom. Dufam, ze sa nezlaknete


rakiew   |   ip:95.102.18   |   2010-08-31  (02:51)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  je tazke predstavit a robit si niaky obraz o bibli v dnesnej dobe..tak jak by ludia pred 2000 rokmi nerozumeli dnesnej literature..ale ja verim ze biblia neni len literatura a je pisana tak ako je preto aby sa naplnilo co sa ma naplnit..

RealSculduggery...veriaci sem davaju clanky preto aby sa povzbudzovali vo viere..ateisti preco?aby sa povzbudzovali v neviere?
veriaci ho nevideli a veria..ateisti ho nevideli a neveria..kto z nich sa potrebuje viac povzbudzovat?
"chram ducha svateho" je clovek ktory je naplneni duchom svatym..zoslem vam radcu povedal jezis na vecery panovej..kazdy jeden clovek moze prezit,citit bozie vedenie v zivote..len to treba skusit s pokorou..
ak SKUTOCNE S POKOROU povies bohu ze ho chces spoznat vo svojom zivote tak som
si 100 perc. isty ze sa nieco v tvojom zivote zmeni..nemusis povedat ze v neho veris len ze ho chces spoznat..za to nic nedas..a ked nic nepocitis..nic..tak sem pis aj dalej taketo clanky..
boh miluje hriesnika nie hriech


kam   |   ip:88.100.8.   |   2010-08-31  (04:12)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka(356) na Boží obraz a podobu (1. článok); uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti (2. článok). Je vlastnosťou človeka slobodne smerovať k tomuto zavŕšeniu (3. článok). Svojimi vedomými a dobrovoľnými činmi (4. článok) sa človek buď zameriava, alebo nezameriava na dobro prisľúbené Bohom a dosvedčované morálnym svedomím (5. článok). Ľudia budujú samých seba a vnútorne rastú: z celého svojho zmyslového a duchovného života utvárajú materiál svojho rastu (6. článok). S pomocou milosti rastú v čnosti (7. článok); vyhýbajú sa hriechu,(1439) a ak sa ho dopustili, odovzdávajú sa ako márnotratný syn do milosrdenstva nášho nebeského Otca (8. článok). Tak dosahujú dokonalosť v láske."

Katechizmus KC 1700LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-31  (05:56)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zas ďalšia uboha provokacia z pera inteligenta? Bola by som zvedava na jeho citaty, ked Ježišom Kristom pohrda, ubožiak

„kde-koho neustále osočoval a nazýval plemenom zmijí. Ja viem, to neboli tí správni vyvolení pre jeho nebo“

Nie kde koho, nazyval tak farizejov a mal pravdu. Ale chod si radšej prečitať Talmud (ak si ho už nečital, lebo mam pocit, že ho celkom dobre kopiruješ), vyvoleni su iste s tebou spokojni


Rado   |   ip:85.216.23   |   2010-08-31  (08:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vacsiu FANTASMAGORINU som este nevidel.


Rado   |   ip:85.216.23   |   2010-08-31  (08:48)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  este by som dodal ktomu ze toto moze konkurovat v pohode D. Ickemu s jeho jastericami.


Nimand   |   ip:195.250.1   |   2010-08-31  (08:50)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ocividne je to ako vo vacsine pripradov ten jedinec ktorý je presvdceny o "svojej"pravde tak si haji svoje ako to byva ..nic nove ale iste veci chce ocas prehodnotit a nebyt stale zaslepený... nikomu neberiem jeho vieru no castokrat to hranici s fanatizmom...BOH je len v ludksej mysli nie srdci ako sa mnohí domnievaju ci uz je to allah jahve budha boh ci nazvat si ho mozme ako chceme...obcas si polozte otazku pri motlibte ci nehovorite so sebou samym svojim "druhym" ja .. niekto to nazyva BOh atd...zite zivot podla svojho presvedcenia stejne za chvilku tu budu samíí ajatolah ..:Dpeace


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2010-08-31  (09:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Svět se podle koránu dělí na dva domy - Dům islámu, kde islám už vládne, a Dům války, který musí být teprve ovládnut. Pokud jste to dodnes nevěděli, teď už to víte: žijete v Domě války."

"Súra 9:29 například dává nemuslimovi na vybranou jednu ze tří možností: konverzi k islámu, nevolnictví pod vládou islámu nebo smrt."


"Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný."

(M. R. Štefánik)Paul   |   ip:195.93.21   |   2010-08-31  (10:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  1 Corinthians 1:18

For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.


putnik   |   ip:188.112.7   |   2010-08-31  (11:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Stretol sa niekto s textami pisanymi Jezisom? Nepoznate niekoho s pristupom do "tajnych" Vatikanskych kniznic?
.
Autor si precital Bibliu a zacal ju interpretovat. Je vela studentov fyziky, no ich interpretacia hmotneho sveta zvacsa nevyvolava diskusiu. Zvycajne su temou diskusie interpretacie fyzikov.
Podobne by slova Pavla mal interpretovat clovek, ktory zije podobnym zivotom, ... (A tym nemam na mysli knazov, ktorych interpretacie su naucene - nie vlastne, zazite/prezite.)
.
Ak by mal "Stary zakon" autora, tak po precitani prekladov sumerskych hlinenych dosiek ho mozno nazvat plagiatorom. (Kvoli zmene mien.)
.
Ak by bol rok 1910, tak vacsina ludi co tu pisu by povazovala "Cestu na mesiac" za sci-fi. Je rok 2010 a vacsina povazuje "Cestu do stredu zeme" za sci-fi. Tusim Jules Verne nechcel byt zosmiesnovany ...prd   |   ip:78.98.116   |   2010-08-31  (11:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  velmi zaujimava uvaha, casto som o tom rozmyslal ale takto je to pekne sformulovane. k uvahe ma podnecovali prave katolicki slepo veriaci a debaty s nimi. bratranec ktoremu biskup nohy umyval, mi ho voril ze nad tym moc rozmyslam ze to nie je spravna cesta k pochopeniu, tak som rozmyslal este viac ako to myslel ? este raz ked tu niekto hovori o narodnej tradicii, do nedavna myslim tym ze nasi rodicia si to este pametaju, sa obrady zvlastnej povahy nesuvisiace s nasou historiou konali v latincine a to uz bola slovencina uradnym jazykom. kolonizacia cirkvou ma permanetne trvanie lebo inak by zanikla ako rakusko uhorsko.


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-08-31  (17:19)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ked tu uz spominate strelbu v devinskej vsi tak ja len tak na okraj zas je to podobny scenar ako vo finksu ,nedavno som cital kdesi na vebe list od finky co pisala ako to u nich prebehlo a hlavne co nasledovalo potom,niekomu prepne a vystriela par ludi a hned politici maju dvovod sprisnovat zakon na drzbu zbrani.nemyslite ze je tych nahod akosi privela na to aby to bola nahoda?a uz sa hned pise ze lipsic ide sprisnovat zakon.ja len tak ze za zlepencom stoji soros organizacia.akosi prilis vela nahod na jedenu udalost.


Dopamin   |   ip:195.91.79   |   2010-08-31  (19:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Evanielium podle tomaša Horčične seminko autor Osho


Fanfan   |   ip:77.48.106   |   2010-08-31  (22:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Díky za zajímavý článek. Myslím že není nic špatného na tom podívat se na věc z jiné perspektivy, když je ta diktovaná církví už z definice pochybná.


martintrue   |   ip:95.105.23   |   2010-09-01  (08:10)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://img710.imageshack.us/img710/9839/20096m.jpg :)


David   |   ip:92.62.224   |   2010-09-01  (14:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Kdo vlastně řekl, že to, či ono řekl Ježíš? Ještě by se dalo věřit tomu, že dělal to co je popisováno, ale hádat se o to co Ježíš řekl a argumentovat tím, že to stojí v bibli, je jako argument úplně nesmyslné. Bible byla sepsána až dost dlouho po Ježíšově smrti a ti, kdo ji psali a posléze upravovali, si tam mohli napsat co chtěli, či co potřebovali. Vždyť bible, o níž se vlastně teologové přou dodnes, sloužila církvi k ovládání lidí. To je její účel a to je důvod, proč je psáno, to co je psáno.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-09-01  (15:04)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Nieco co sa nikdy nestalo, netreba ani komentovat, su urcite dolezitejsie veci, aj na dolezite.sk, ako fiktivne reci, fiktivnej osoby.


PIUSNADBOH   |   ip:85.248.42   |   2010-09-01  (15:48)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný."

KTO SI MYSLI,ZE JE NABOZENSTVO SLOBODOU,NIE JE SLOBODY HODNY.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-01  (17:22)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  "Nedodržiavam kontext, pretože si s ním ťažkú hlavu nerobili sami evanjelisti, a súčasní duchovní už vůbec nie. Naviac texty evanjelii nie sú žiadne originály a je v nich dokázateľne kadečo vsunuté a iste i vypustené /hrubým cenzorským sitom prešli ešte pred svojou kanonizáciou/"
Je to chvályhodné, že autor článku si priznáva, že nedodržiava kontext, ale to, že to ospravedlňuje tým, že to robí preto, že tak robia aj iný, sa mi už veľmi chvályhodné nezdá. Samotný princíp môžem robiť niečo, pretože to robia aj iný sa mi nezdá byť správny. Ťažko môžeme posudzovať evanjelistov, či Ježišové výroky vytrhli s kontextu v ktorom sa odohrali, pretože sme tam neboli, to by snáď mohli len očitý svedkovia. Preto aj obvinenie evanjelistov sa mi nezdá príliš správne. Iné je to už z nerešpektovaním kontextu samotného biblického textu alebo historického kontextu, vysledky, musia byť zákonite skreslené. Rozumiem tomu, že pre človeka s ateistickým svetonázorom, môžu byť niektoré veci, ťažko prijateľné a nie je možné pre neho brať niektoré veci tak ako sú napísané.
Keď autor tomu neverí tak v poriadku, ale na čo je dobré také očividné prekrúcanie biblického textu. Ak ho niekto prekrúca, alebo nesprávne chápe, akú cenu má, ak sa ho budem snažiť presviedčať tým, že ho budem tiež prekrúcať a vkladať do neho niečo čo tam nie je? Čo tím dosiahnem? Iba vyvolám zbytočné napätie a nepriateľstvo. Aký to má zmysel?
Oveľa užitočnejší prístup k biblii je ak biblické príbehy konfrontujem zo svojím životom. Keď sa mi niečo aj nepáči na niektorej postave častokrát zistím, že sám sa nachádzam v podobnej situacii. Ľahké je obviňovať kohokoľvek, ťažšie je priznať si, že sám môžem mať problém s tým, s čoho obviňujem iných.
Pri správnom prístupe, môže biblia poskytnúť človeku zrkadlo, aby človek zistil ako na tom je, to čo ale človek uvidí nie je nič lichotivé, napriek tomu je to, ale užitočné.
ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-09-02  (09:17)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ludkovia citate noviny majstremove co s nas robia vami zvoleni politici,je hnus .z problemovej rodiny robia slusnu za kazdu cenu aby nevyslo na javo ze zas prepiskli a rozum predstihol ciny,dokonca sa pise v pravde ze oni tam ani nebyvali ze dokonca ich ani nepustala do domu tie najproblemovejsie zeny´,hm asi ich zastrelil pred domom a kym prisla policia tak ich ponosil dnu asi pri takom prompnom zasahu nasej pilici, ako tvrdi lipsic, mal na to dost casu.a na margo policie nemozeme ich kritizovat za to ze zasiahli tak ako zasiahli uvedomte si ze su to tiez ludia co maju rodiny a deti a nemozu si predsa dovolit nadmieru riskovat za tu almuznu co dostavaju od statu a ked umru tak sa kto postarao ich rodinu,stat tou jednorazovou sumou?nezabudajte ze aj policajt je len clovek tak ako vseci.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-09-02  (09:28)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tentoraz musím výnimočne s Anonymusom súhlasiť. Dokonca až na 100%.


neznalec   |   ip:158.195.4   |   2010-09-02  (09:43)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Nehcem rypat ani do veriacich ani do ateistov,alebo neveriacich, ale naco zase vediete tie reci o bohu a kristovi a duchovi a ja neviem com este??

Viete co je smiesne, ba az smutne? Ze napriklad kamarat neveri kamaratovi ked mu povie nejaky jasny fakt, nieco z vlastnej skusenosti (resp. clovek cloveku), napriklad ze voda vo Vahu stupla o meter, lebo prsi dlho, ale skor veri nepodlozenym tvrdeniam o existencii Boha a Krista a Ducha sv. na nebesiach.

Este stale Vam nedochadza, ze patlat sa pocas zivota s nejakou vierou v boha nema vyznam? Pre mna je existencia Boha dolezita asi tak, ako cislo papuc mojej babky.


Uite   |   ip:89.173.92   |   2010-09-02  (10:30)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Toto je článok, ktorý propaguje lož, podvod, klamstvo, a ktorého jediným cieľom pisateľaq gor-gor, je znevážiť človeka, ktorý hľadá pravdu omylom na www. doležite.sk Tento web tak potrvdil, že nie je ničím iným , len druhou stranou tej istej mince médií masovej manipulácie. Podľa svojho zamerania je vytvorený okultnými satanistickými silami, ktoré vymenili Božiu pravdu za lož a zbožňujú viac sami seba čiže stvorenie a preukazujú mu svätú službu radšej ako Tomu, ktorý stvoril všetko. Preto Boh necháva na nich pôsobiť omyl, aby uverili lži, a tak aby boli súdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale mali zaľúbenie v nespravodlivosti. Túto spravodlivú odplatu dostanú za každý nespravodlivý podvod a lož, ako odplatu za to, že neprijali lásku k pravde. Ich duchovným otcom je Diabol, a oni sami chcú konať žiadosti svojho otca. Ten bol vrahom, keď začal, a nestál pevne v pravde, lebo niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí podľa vlastného sklonu, lebo je luhár a otec lži. Čo poviete na tieto Ježišove texty vytrhnuté z kontextu gor-gor, admin, azgarot???


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-09-02  (10:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  


Svet bez boha

Aspoň na strane nedogmatického ateistu existuje možnosť postupovať argumentatívne podľa kritérií prijateľnosti. Ide o vyslovenie mnohovravnej hypotézy o tom, že svet existuje a že je taký a taký; treba navrhnúť presvedčivý konštrukčný model pre jeho štruktúrne a funkčné vzťahy. A potom sa tu dá triezvo konštatovať: Bez hypotézy „boha“ sa dá svet pochopiť oveľa lepšie, rozhodnejšie, jasnejšie, jednoduchšie a presvedčivejšie!

Všetko, čo dosiaľ vedci poznášali do pokladnice vedomostí o nezmerateľnosti vesmíru, o vývoji organizmov a o mozgu človeka, sa dá len nasilu, ak vôbec, zosúladiť s vierou v starostlivého a spravodlivého boha-otca.

Je vierohodné a rozumné chcieť vidieť v rozpínaní mliečnych dráh a v genetickej hazardnej hre mutácií a selekcií nejaký hlboký alebo vysoký cieľ, niekedy dokonca starostlivý zámer osobného božského stvoriteľa? Akú nemožnosť nám to nanucuje kresťanský mýtus o spasení: že boh sa stal človekom na nepatrnej planétke v jednom z bočných ramien špirálovitej galaxie! Existujú miliardy takých galaxií. Nárok ukrižovaného na Golgote na spásu sveta a naše poznatky o skladbe vesmíru - to sa jednoducho neznáša.

Viera v boha a ateizmus sa nachádzajú na tom istom teoreticko-poznávacom základe, keďže obom chýba dôkaznosť pri výpovedi o svete ako celku. Keďže však súčasne obidva vypovedajú čosi o skúsenostných úlomkoch skutočnosti, vystavujú sa nevyhnutne empirickej previerke, t.j. pokusu o vyvrátenie.

Ateizmu prináša toto ohraničenie platnosti výpovede ozdravujúcu korektúru fundamentalistického sebapreceňovania. Pre vieru v boha to má katastrofálne následky, lebo implicitne sa tu pripúšťa odvolávanie sa na nadprirodzeno v dôsledku privilegovaného zisku vedomostí zjaveniami, od svätého ducha a zo svätých písiem. Preto viera v boha čím menej odoláva v skúške tvrdosti následkom každodenných skúseností.


postcalipto   |   ip:212.124.1   |   2010-09-02  (11:18)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  iluminati vytvorili stranku ateizmus a utocia na krestanstvo


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-09-02  (11:50)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ah aka ironia lebo svet bez Boha by neexistoval ani pikosekundu. Ateisti stale len opakuju svoje domnienky o pravde ako ma cosi byt atd. konstrukcie bez ciela zalozene na preverovani cirej hmotnej a sirokej spolocnosti znamej materie. Kto z vas moze istotne potvrdit ze Boh neexistuje ? Nikto.. Ak by sa aj nasiel taky tak si s nim rad podebatujem. Taky fanatici su rarita. Naopak pokial niekto nasiel poznanie zalozene na viere a oddal sa jej ta po case dospeje do bodu kedy sa mu pravda sama odhali. Ako nevyvratitelny princip. Ako absolutna samozrejmost. Ten kto nesie zo sebou klamstvo ten to skor ci neskor zbada a bude musiet stavat odznova. Clovek moze cerpat informacie aj zo svojho vnutra. No jeho mysel musi byt otvorena a pozorne nacuvat hlas svojho srdca.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-09-02  (12:08)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
Náboženstvá vyzdvihujú ako podstatu a údajnú prednosť viery, že nespočíva na argumentoch. No čomu sa dá veriť bez argumentov, tomu nemožno účinne odporovať argumentmi.

rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-09-02  (12:10)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  
Proti fanatizmu: Čo tu pomôže?

A tak stojíme pred otázkou: Aké sú možnosti zápasu s fanatickými ideológiami? Už Voltaire, a to bol úspešný borec s náboženským dogmatizmom, pesimisticky konštatoval: „Proti tejto epidemickej chorobe fanatizmu niet iného lieku ako ducha filozofie, ktorý mravy ľudí postupne zlepšuje a prepuknutie zla predpovedá. Keď sa raz toto zlo niekde uchytí, tu pomôže len utekať a čakať, kým sa vzduch vyčistí.“

Pre filozofa Huberta Schleicherta je fanatizmus neľudskosť v mene veľkých ideálov; opak tolerancie. Základný princíp fanatizmu znie: „Moja pravda zasluhuje osobitné postavenie voči všetkým falošným učeniam.“ Jeho náboženský variant je, že „boha treba poslúchať viac ako ľudí“. Ak sa taká zásada spojí s presvedčením, že „ja mám pravdu“ alebo „viem, čo boh odo mňa chce“, prepukne fanatizmus.

Okrem náboženského existujú aj iné formy fanatizmu: politické ideológie, rasizmus, nacionalizmus. Podľa Schleicherta však ani jeden z nich nemá tak vycibrenú a dlhšie ako tisícročie trvajúcu argumentáciu vo veciach intolerancie ako náboženský fanatizmus.

Je vôbec možné argumentatívne stretnutie o základných princípoch nejakej ideológie alebo náboženstva, prípadne dokonca jeho kritika? Bolo by to len zbytočné, niekedy asi aj nebezpečné podujatie? Stále sa to robí: misionári kážu a ich protivníci nezaháľajú. Kritici hľadajú slabiny v kázni, osvetári píšu proti tmárstvu a fanatizmu. Ako sa tu dá argumentovať?
Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-09-02  (12:25)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  My nemozme spolu argumentovat na temu Boh lebo tato tema si vyzaduje tvoje osobne zazitky,skusenosti a pocity. Vzdycky narazime tak na tmavy bod diskusie kde nesiaha tvoje poznanie. Preto ty mozes iba verit, odmietnut alebo sam prezit stav v ktorom sa odputas od navyknuteho videnia sveta. Dovtedy budes na moje nazory pozerat len z velmy tenkeho uhlu ktory nepochopil ani podstatu veci.


VanHelsing   |   ip:80.254.14   |   2010-09-02  (12:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mam taky dojem ze autor ma tiez oci a nevidi, ma usi a nepocuje. Novy zakon bol napisany cca pred 2000 rokmi. A ako uz bolo spomenute za tu dobu sa vela veci zmenilo. Problem je v tom ze autor chape vela veci doslovne alebo ich prirovnava k instituciam a zakonom ktore mame teraz.

Zena ktora dala synagoge aj to posledne to vlastne nedala ako vravi autor fararom. Povodne sa takto ziskane prostriedky prerozdelovali a isli na podporu chudobnych. Ak bohaty obcan prispel vacsinou to bolo z prebytku a neraz aj preto ze ho kvoli niecomu hryzlo svedomie. Takto sa chcel akoby ocistit aj sam pred sebou a povedal si ved som prispel velkou ciastkou. Jezis sa snazil povedat ze dolezity je umysel a umysel predchadza skutku.

Odporucam autorovi nech sa nediva na napisane veci len z pohladu materialistu. Iste veri len tomu co vidi a moze ohmatat pripadne odfotit.

Zmysel Jezisovho poslania bol v tom ze kazdy clovek ma v sebe obrovsky potencial. Sila mysle je neuveritelna. Nie je podstatne telo a jeho forma ale duch.

Dalo by sa polemizovat aj o dalsich veciach ako vyucovanie v chrame, vyhnanie penazomencov, ucenie na roznych miestach no je to na velmi dlhu temu.


neznalec   |   ip:158.195.4   |   2010-09-02  (14:18)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ale no!

Sila ducha bez tela si moze tak akurat duchnit pod perinou. Priklanam sa k tvrdeniu, ze duch je castou tela. Duch cloveka je iba jeho Povaha, podporujuca uskutocnovanie myslienok - zamerov, ktore clovek ma.

Prestante uz prosim vas vyclenovat telo - ducha a co ja viem co este.


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-02  (14:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Chytili ste sa ako ryba na háčik!
Ježišove výroky nie sú vytrhnuté z kontextu!
Možno sú a možno nie sú. Hádajte! Ak chcete túto hádanku uhádnuť, musíte si evanjeliá PREČÍTAŤ! A veľmi pozorne, ako ja.
40 rokov som rozmýšľal o Ježišových výrokoch. Ako dieťa som v boha úprimne veril. Ale Ježišove mnohé výroky ma prudko odrádzali od viery, že je boh, lebo sú to výroky úplne OBYČAJNÉHO ČLOVEKA, a nie jedného, ale hneď niekoľkých, ktorí do textov fušovali.
Nemôžete ma nazývať satanom, lebo som poctivo doslovne vypísal slová, ktoré farári označujú za tzv. božie slovo. Viaceré "božie slová" som nechal bez komentára, lebo hovoria sami za seba. /Napr. útok hladného Ježiša na chudák figovník vo včasnú jar./
Žijem v prostredí, kde takmer iba ja jediný som ateista. Ale nikto z veriacich okolo mňa bibliu nikdy nečítal! Ani jeden! A mám pomerne nadštandardné znalosti i o dobe, v ktorej biblické texty vznikali, čerpal som výlučne z prác vedcov /i veriacich/.
Veriaci, nenadávajte mi, ale pozrite sa na svoju vieru, aká je úbohá! Ježiš povedal aj veľmi rozumné a krásne slová, ale tie sa do omrzenia premieľajú v kostoloch. Tie, čo by ho mohli kompromitovať, tým sa cirkev na hony vyhýba. Tak buďte statoční, a PREČÍTAJTE si "božie slovo", a "nehrýzte do plota", ja som až za ním.
Všetko platí iba v prípade, že sú Ježišova slová v evanjeliách autentické. A sú? Čo myslíte? Svojho farára sa na to nepýtajte, lebo vám dá stokrát modliť sa očenáš. /Mimochodom modlitba "Otče náš..." je pravdepodobne - aj podľa cirkevných bádateľov - modlitbou Jána Krstiteľa. Vedeli ste o tom?/


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-09-02  (14:49)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  gorgor
modlitbou Jána Krstiteľa. Vedeli ste o tom?/ -myslis toho co teras spava s radicovou?


LenkaC   |   ip:204.45.71   |   2010-09-02  (15:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ján Krstitel trtkava radicku?


LenkaC   |   ip:204.45.71   |   2010-09-02  (15:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ján Krstitel trtkava radicku?


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-02  (15:17)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Niektorí tu majú za úlohu popierať pravdu o čomkoľvek, poznáte ich, lebo pôsobia aj tu, a ich zámer je jasný, popierať všetko pravdivé, a lož ponúkať ako pravdu. Preto bolo povedané, že po ovocí ich spoznáte, aby ľudia vedeli, pokiaľ sú ozaj bdelí, že ktorí sú to, nech nosia na sebe aj zlaté rúno!


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-02  (16:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  gorgor:
útok hladného Ježiša na chudák figovník vo včasnú jar

Som rád, že si sa ako autor článku ozval. Ťažko bolo reagovať na celý článok z toho hladiska, že tam bolo popísaných tých výrokov veľmi veľa. Skúsim teraz reagovať na ten jeden príbeh o prekliatom figovníku. Z môjho pohladu je tvoja interpretácia vytrhnutá s kontextu a celý zmysel príbehu je prekrútený. Pokúsim sa pozrieť na príbeh z iného pohľadu.
Nemyslým si totiž žeby hlavný zmysel príbehu bol v tom, že Ježiš mal hlad a chudák figovník si to odniesol.
Pre správne pochopenie príbehu je nutné vedieť čo simbolizuje strom a ovocie. Pre ľudí ktorý poznali starý zákon to nebol problém. Tak starý, ako aj novy zákon rozumie symbolike stromu a jeho ovocia v zmysle, že strom je človek a ovocie je spôsob jeho života. Tak potom môžeme v biblii čítať o dobrom a zlom strome. O dobrom, alebo zlom ovocí ktoré strom prináša, prípadne neprináša.
Zaujímavé je kde a kedy sa odohral príbeh o figovníku. Pred príbehom je reč o chráme. Je to posledný týždeň Ježišovho života na zemi. Ježiš vie ako a kde tento týždeň skončí, nemyslým si že hlavný problém ktorý ho trápi bol, že sa zle vyspal, alebo mal v to ráno hlad. Večer príde do chrámu, všetko si prezrie, zistí v akom je stave neurobí nič a ide preč. To čo sa odohráva ďalej, nie je žiadne nepremyslené konanie, v dôsledku hladu, naopak je to veľmi dobre premyslené a Ježiš veľmi dobre vie čo robí a robi to preto, aby ľudí niečo naučil. Ak si čítal starý zákon, tak proroci často svoje kázanie nielen predniesli, ale aj niečo urobili, dalo by sa povedať, že zahrali divadlo. To isté robí aj Ježiš, preklaje figovník a opäť ide do chrámu a poprevracia peňazomencom stoli. Znovu to nie je žiadna neprmyslená reakcia, však bol deň predtým v chráme, zistil aká je situácia a veľmi dobre si premyslel, čo bude robiť a konal až na druhý deň. Nechcel náhodou Ježiš týmto podobenstvom s prekliatym figovníkom niečo naučiť ľudí pre ktorých chrám bol všetko a pritom v chráme sa už dávno nerobilo to prečo bol určený, ale to hlavné o čom tam šlo bol biznis. Nemá náhodou tento príbeh čo povedať aj dnešným veriacim, ktorí si zakladajú na tom že sú v tej správnej správnej cirkvi, že majú tých správnych duchovných vodcov. Ježiš nakoniec, povie učeníkom majte vieru v Boha, nie v chrám, systém, cirkev, duchovných vodcov. Ak zakladám svoju vieru na cirkvi, duchovných vodcoch, alebo správnom učení a nie na Bohu, moja viera nakoniec stroskotá.VanHelsing   |   ip:80.254.14   |   2010-09-02  (17:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Suhlas s Ip. Ucenie a nabozenstvo je jedna vec a cirkev ako institucia je druha. Casto je to povazovane za to iste n je v tom rozdiel. Hlavne v dnesnych casoch.


P3t3r   |   ip:91.208.85   |   2010-09-02  (17:52)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  aj ja som si dal tu namahu a precital som 100% Noveho Zakona a cez 60% Stareho Zakona. Ale najlepsia knizka o slovach Jezisa je Tajomstvo (The Secret). Video je aj na youtube. Boh je blizko nas, staci ho najst a vediet s nim komunikovat.


Supplicant   |   ip:109.236.1   |   2010-09-02  (17:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To Ip:
Veľmi pekne napísané. Nikdy som sa na to takto nepozeral. vďaka za hodnotný príspevok :-)


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-02  (20:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip
ja VIEM, čo symbolizuje strom,symbolmi je výklad biblických textov povestný. Akonáhle začneme hľadať symboly, stane sa Mein Kampf ľudomilným láskaním.
Nehľadaj v biblii, čo tam nie je. Tí ľudia okolo Ježiša sú normálni nevzdelaní robotníci tej doby. Text evanjelii dáva aký-taký zmysel, len keď sa budeš držať doktríny nezázračnosti /problém je, že texty písalo viacero ľudí, nemajú časovú štruktúru, doslova chytajú správy o ŇOM v akejkoľvek podobe, preto je ťažké hľadať v nich skutočnú povahu Ježiša/. Ak v nich hľadáš "skryté zmysly", tak ich tam nájdeš. Asi tušíš, že ja hľadám čo najvernejší prepis udalostí.
Článkom som chcel poukázať najmä na to, že veriaci nevedia, čomu veria a je im to SRDEČNE JEDNO. Ako keď farár rozkázal podpísať petíciu za zákaz nedeľného predaja, verní ju podpísali a leteli... kam inam, do obchodu!


ANONYM   |   ip:85.216.14   |   2010-09-02  (21:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  gregor
nie si ty nahodou ten jan krstitel,vek by aj sedel ked ratam tych 40rokov skumania biblie o com pises.a aj on zavadzal a neuviedol pravi dovod preco odisiel z cirkvi k radicovej zevraj pre rozbroje z vedenim:DDD


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-02  (22:06)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  gorgor:
tí ľudia tej doby, boli okrem iného veriaci ľudia, boli odchovaní na príbehoch starého zákona, farizejovia a zákoníci to neboli, žiadny nevzdelanci a tí vplývali aj na obyčajných ľudí. Rozumiem tomu, že Ty ako ateista, sa musíš držať doktríny nezázračnosti, ale nemusíš ju vnucovať iným.
Z textu pred príbehom, jasne vyplýva že príbeh sa odohral v posledný týždeň.
Neviem na základe čoho by som mal tušiť, že hľadáš čo najvernejší prepis udalostí. Prepáč ale z toho ako príbeh vykladáš mám skôr dojem, že ideš dosť povrchne.
To že rôzny evanjelisti popisujú príbeh rôzne je dané tým, že píšu rôznym ľuďom. Marek dáva viac detailov ako Matúš, pretože Matúš píše židom a Marek kresťanom ktorí boli pôvodne pohania.
V hebrejskej poezii exijstuje niečo čo teologovia nazívajú chiastická štruktúra. Myšlienky sú zoradené v určitej štruktúre (C,B,A,B,C)niekedy je štrukrúra kratšia(B,A,B) niekedy dlhšia. Pričom obvykle v strede je niečo dôležité, čo má súvis s celkom. Presne takýmto štýlom píše Marek: B-chrám, A-figovník, B-chrám
Ak si pozorne čítal a dobre pochopil, tak výklad toho príbehu je o tom, že určite nie je jedno komu verím, čomu verím a prečo tomu verím.
Máš, ale pravdu v tom, že je veľa veriacich ktorí nevedia čomu veria a prečo tomu veria. Všetkých by som, ale do jedného koša nehádzal.


Jozo   |   ip:195.212.7   |   2010-09-03  (11:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ja sa priklanam k nazorom GorGor-a. Pamatam si, ze ako maly chlapec som citaval Bibliu a tiez som narazil na verse, ktore mi nedavali zmysel. Boli to verse plne hnevu, pomsty, vrazd a podobne. Nemohol som pochopit, ako moze Boh, ktory je plny lasky chciet, aby mu clovek obetoval svojho syna, aby milujuci Boh nicil mesta (Sodoma, Gomora), ktore boli plne deti, ktore nemali sancu sa este previnit, ....
Pisete, ze vsetko je v podobenstvach a podobne. Ale preco nie je teda Biblia pisana pre obycajnych ludi? Aby ju kazdy pochopil, aby nemusel pocuvat fararove vyklady, ako ich chape on?
Dalsie moje otazky boli, preco verime v zidovskeho Boha? Preco sa Boh zalubil v zidovskom narode? Boli ostatne narody menej hodne? V co verili ludia u nas? Preco sme sa vzdali svojich tradicii? Tych otazok bolo viac ... Casom som z toho vyrastol a teraz uz viem kde je pravda. Preto si myslim, ze ulohou tohoto clanku je hladat pravdu ....


LordX   |   ip:95.102.16   |   2010-09-03  (11:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  " Ja sa priklanam k nazorom GorGor-a. Pamatam si, ze ako maly chlapec som citaval Bibliu a tiez som narazil na verse, ktore mi nedavali zmysel. Boli to verse plne hnevu, pomsty, vrazd a podobne. Nemohol som pochopit, ako moze Boh, ktory je plny lasky chciet, aby mu clovek obetoval svojho syna, aby milujuci Boh nicil mesta (Sodoma, Gomora), ktore boli plne deti, ktore nemali sancu sa este previnit, ...."

Tak tak. Boh v biblii sa sprava ako obycajny zly clovek, alebo skor ako nejake decko ktore sa hra s hrackami, a nie ako vsevediaci a milujuci stvoritel. Zaujimave je aj porovnanie, kolko ludi v biblii zabil boh, a kolko satan:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread602571/pg1


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-09-03  (11:43)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To preto lebo Biblia nie je hodnoverny zdroj informacii a je zmanipulovana. Uz som to snad x krat napisal. Iba hlupaci mozu stat za kazdym slovom v Biblii. Bhavadgita a Mahabharata su naopak knihy ktore ponukaju cloveku vysoky nadhlad a strucne vysvetlene zaklady a principy zivota. Vztah clovek-Boh a potreby duse.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-09-03  (11:43)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To preto lebo Biblia nie je hodnoverny zdroj informacii a je zmanipulovana. Uz som to snad x krat napisal. Iba hlupaci mozu stat za kazdym slovom v Biblii. Bhavadgita a Mahabharata su naopak knihy ktore ponukaju cloveku vysoky nadhlad a strucne vysvetlene zaklady a principy zivota. Vztah clovek-Boh a potreby duse.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2010-09-03  (12:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jožo:
Verím tomu, že Biblia ako celok predstavuje Boha ktorý bez podmienok miluje každého človeka. Problém je, ale to že my ľudia sa svojím rozhodovaním múžeme dostať do takého stavu, že náš charakter sa zdeformuje natoľko, že nám už ani Pán Boh pomôcť nemôže, nie preto že by nechcel, ale preto že my to odmietame. Biblia je písaná pre obyčajných ľudí. Problém je, že bola napísaná v inej dobe a kultúre, ako žijeme my. Jeden z problémov Sodomy a Gomory bola sexuálna neviazanosť, z čím súviseli sexuálne choroby a degenerácia. My sa často dívame na veci len z našej ľudskej perspektívy. Boh sa díva na svet s perspektívy večnosti a záchrany človeka pre večný život. Príklad Sodomy a Gomory, ale ukazuje na to že človek, alebo spoločnosť môže dospieť do takého stavu, kedy už ani Boh nemôže pomôcť, pretože rešpektuje slobodnú vôľu. Možno je to nedokonalé prirovnanie, ale je to niečo, ako keď lekár vyreže rakovinový nádor. Pre Boha bola oveľa väčšia bolesť, to že tí ľudia v Sodome a Gomore sa sami pripravili o možnosť, žiť večne.
Čo sa týka židovského národa, tak Boh ho nemal radšej ako iných ľudí. A ak si ho vyvolil tak preto, alebo kvoli tomu, aby šíril poznanie o Bohu aj medzi ostatních ľudí. História židovského národa ukazuje, že v tomto poslaní neustále zlyhávali. Čo sa týka obetovania Abrahámovho syna, mám dojem že jeden z dôvodov prečo to Boh od Abraháma žiadal bolo práve ukázať ľuďom, ktorí v tej dobe a kultúre bežne obetovali deti kvoli tomu aby si naklonili božstvá, že nič také pravý Boh od ľudí nežiada. Veď nakoniec Izak obetovaný nebol


Jozo   |   ip:195.212.7   |   2010-09-03  (14:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip:
Prepac, ale nemozem s tebou suhlasit. Ak by Boh z Biblie respektoval slobodnu volu ludi, tak by v nijakom pripade nezasahoval do nasich zivotov.
Dalsi priklad mas potopu sveta. Nech mi nikto nehovori, ze len Noe a jeho rodina boli najlepsi ludia na svete, ktori si zasluzili prezit. Ostatni ludia boli hodni menej ako zvierata, ktore sa zachranili s nimi. Prepac, ale vobec sa necudujem, ze krestanstvo straca na sile, je to moj uhol pohladu. V tomto smere mi je sympaticky nazor Groovera. Ja osobne verim v Boha, ale urcite nie v toho biblickeho. Moje otazky zodpovedali vychodne filozofie, ktore su daleko prepracovanejsie, a hlavne, platne v kazdej dobe.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-09-03  (15:46)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jozo:
Nepožadujem od Teba, aby si so mňou súhlasil, tak sa mi nemusíš ospravedlňovať.
Problém je, že sa rodíme v stave v ktorom Bohu nedôverujeme. Boh nezashuje do našich životov bez nášho súhlasu. (Aj keď v určitom zmysle musí zashovať, lebo ináč by sme ani živý neboli. On nás udržiava pri živote, každý náš nádych je dôsledkom toho, že nás stále udržiava pri živote.) Ak Boh nechce, aby sme zostali v stave vzburi, ponúka nám niečo lepšie, ak to nepríjmeme tak to rešpektuje.
Čo sa týka potopy Noe 120 rokov oznamoval, že príde potopa a staval koráb. Myslíš, že ak by niekto chcel isť do korábu, žeby ho nezobral? Nikto mu neveril, ani keď videli, že zviratá idú do korábu. Možno ich to na chvíľu zarazilo, ale keď videli, že sa nič nedeje, len sa mu zrejme ďalej vysmievali.
Na základe čoho chceš poznať Boha v ktorého veríš? Len na základe svojích skúsenosti? Nedá sa stavať len na základe svojich skúseností. Biblia jasne upozorňuje, že je tu niekto kto sa za Boha vydáva, aby ľudí zmiatol a zviedol.


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-03  (21:18)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip
si jediný z prispievateľov, kto má bibliu prečítanú.
Raz za mladi som v kostole položil farárovi otázku - bohužiaľ neviem akú - a ten odo mňa utiekol s pokrikom: satan, satan...! Vidíš, to bol hlúpy človek. Tiež by isto vedel "vysvetliť" všetko, čo Ježiš zbrklo a v hneve vypustil z úst a našiel by v tom "skrytý", prevažne úplne opačný zmysel. Kultúrny človek má rozum nie na to, aby "vysvetľoval" hlúposti popísané v biblii, ale aby pochopil, prečo ich ľudia napísali.
Ježiša som kedysi považoval aspoň za humanistu, ale teraz už nie. Cirkev skutočne stojí na jeho vôli, je taká, akú ju chcel mať. Plodí armádu otrokov - tých pravých pre Ježišovo kráľovstvo - za to by cirkvi odpustil i pokrytectvo a prepych.
Mimochodom téza o zrejme neautentičnosti Ježišových výrokov samozrejme neobstojí. Buď sú sväté všetky, alebo žiadny - to ako z hľadiska veriacich. Je isté, že napr. celé evanjelium Jánovo neobsahuje žiadny skutočný Ježišov výrok. Ktoré sú "pravé", to sa už zistiť nedá, ale ktoré jeho nie sú, to je pomerne zrejmé. Ja som vypísal tie /časť z nich/, ktoré buď nie sú jeho alebo ho usvedčujú z prirodzenej ľudskosti - no pochopiteľne, veď to bol človek. Boha z neho spravil až Pavol, zvaný svätý.
Ak ide o vieru ako takú: Netešilo by ťa, že to vzrušenie, ktoré máš z viery a pocit lásky z titulu bohabojnosti, by mohlo nahradiť posolstvo od mimozemšťanov, ktorí pred 2000 rokmi všetky tie udalosti natočili skrytou kamerou? Videl by si, ako to SKUTOČNE bolo. No, a to robia vedci - odhaľujú skutočnosť.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-03  (22:23)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  gorgor:
To, že sa na niekoho naštveme pre jeho názor, može byť dobrým znamením pre nás, že s tým naším názorom to nemusí byť všetko v poriadku.( To len naokraj toho čo si hovoril o tom farárovi, nie že by som mal pocit, že si sa na mňa naštval pre moje názory :-))
Problém je, že každý z nás k biblii pristupuje z určitým predporozumením a na základe toho sú aj rôzne výsledky ku ktorým dôjdeme.
Nie som si istý, či by som vedel vysvetliť všetko čo Ježiš povedal, ale z môjho pohľadu sa mi nezdá, že by Ježiš konal zbrklo.
Nemyslím si, že by cirkev bola taká ako ju Ježiš chcel mať. Dobrá charakteristyka súčasnej cirkvi je v Zjaveni dopis Laodicei. Nie si ani studený, ani horúci. Vlažnosť charakterizuje súčasnú cirkev.
Zaujímalo by ma na základe čoho si myslíš, že Jánovo evanjelium neobsahuje žiadny Ježišov výrok. Je pravda, že v niektorých Ježišovych rečiach nie je celkom jasné, kedy prestáva hovoriť Ježiš a začína hovoriť Ján ako pisateľ. Ja beriem Bibliu ako celok a môžme sa baviť o čomkoľvek čo je v nej napísané, aj keď nesľubujem na všetko uspokojivú odpoveď.
Nesúhlasím s tým, že z Ježiša urobil Boha, až Pavol. Ježiš veľmi dobre vedel kto je a prečo tu je. Jasné je že Ježiš bol človek, ale to je len jedna časť pravdy. Osobne verím tomu, že Ježiš je súčasne aj Boh a bol si toho vedomý.
Čo sa týka tých zázrakov, tak u Jána je ich minimálne sedem, nie štyri (rátam aj chodenie po vode.
Keby dobehli mimozemšťania s kamerou a videozáznamom, tak by som im neveril, ak dobre rozomiem Biblii tak jedného dňa dobehne tieš "mimozemšťan" bude sa vydávať za Krista, bude hovoriť slová ktoré si môžeš prečítať v evanjeliach a bude robiť zázraky podobné tým ktoré robil Kristus. Nebude to ale Kristus, ale zvodca, pred ktorým Kristus varoval.
Ešte by ma zaujímalo ktorý sú to tí vedci ktorý odhašujú skutočnosť.


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-04  (08:00)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip
Ján skutočne nevedno kedy hovorí za seba a kedy ako Ježiš. Tým jeho výpoveď ako celok stráca na vierohodnosti. Bol to ideológ niektorej z raných cirkví - on im určoval, ako sa majú modliť, všetky tie obrady, v čo majú veriť a interpretáciu Ježiša si vykladal po svojom. Ako nakoniec úplná väčšina pisateľov asi 50 evanjelii, ktoré existujú.
Kto sú vedci? No napríklad tí, čo skúmajú práve tie "Nie dosť sväté" evanjeliá. Práve prebieha na niektorom zo satelitov program o Ješišovych utajených rokoch, jeho rodine a priateľoch /autor Robert Beckford/. Ale neuveríš im, lebo ty by si neveril nikomu, kto by ti chcel nabúrať vieru, ani mimozemšťania.
Biblia je celok? To ako keby si siahol do knižnice s knihami o rybách a tvrdil, že každý rybár má pravdu. Nevieš, že Židia za sväté považujú trocha iné knihy, než kresťania? A moslimovia si z nej vyberajú zase niečo iné? Čo je pravé - to je staroveká literatúra z oblasti Blízkeho východu. Časť z nej je tzv. biblia. Pre mňa osobne Starý zákon nemá žiadnu hodnotu /vari okrem časti Kazateľ/. Nie som Žid, ani ním netúžim byť, tak neviem, prečo by som sa mal zaujímať o dejiny tohto národa. Ktorý navyše zďaleka nie je tak pokrvne čistý, ako to o sebe tvrdí. /Židia sú geneticky zmesou rôznych národov arabskej oblasti, ale teraz sa tam sťahujú "bieli" Židia pôvodne z oblasti Čierneho mora./
O konkrétnych Ježišových výrokoch som "napísal, čo som napísal", ako by povedal Pilát. Ak veríš, niet o čom diskutovať. Diskusia je o vzájomnom informovaní, a viera je o verení. Evanjelista Ján nedopatrením naznačil, ako to mohlo byť s tým chodením po vode. Neviem, prečo by som mal veriť verzii napr. v Lukášovi, keď Ján podáva logické vysvetlenie. /Podobne neverím, že v zime chodí Mrazík a obaľuje stromy snehom, keď je pravdepodobnejšie, že na ne padá sneh z oblohy./ Pozri, aké "zázraky" dokáže vyrobiť bulvár. A on nie je vynálezom dneška, ale práve naopak - v staroveku bol priam na vrchole slávy.
Cirkev je predovšetkým podľa hesla: Kto nejde s nami, ide proti nám. Vieš dobre, že Ježiš sa v tomto duchu vyjadril mnohokrát. A tomu verím, že je to autentický výrok, lebo väčšina činov a slov Ježiša je plne v tomto duchu, najmä jeho cieľový bod misie: Som BOH.
Čosi ako morálne posolstvo Ježiša vlastne neexistuje, lebo originálny nebol v ničom /pred ním sú za tisíce rokov mnohí a mnohí myslitelia staroveku, z ktorých nakoniec čerpal/. Zázrak samozrejme neurobil žiadny, podobne ani Mohamed, Krišna, Manitú ani nikto. Takže ostáva onen cieľový bod misie: Som BOH. To je málo. To je nič.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-09-04  (11:25)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
Niektorí vykladači Nového zákona nám tu vytýkajú naivnosť a nehistorické myslenie. Vraj nesmieme byť takí naivní, žeby sme verili, že evanjelisti mali naivný prístup k historickej pravde. Na tej im vraj vôbec nezáležalo, ale prebrali predpovede o Ježišovi a na nich založili zázračné historky – zázraky vraj neboli v tých časoch nič neobyčajné; čo iné mali kázať ako slová Starého zákona?! Ale Lukášovo evanjelium sa snaží o lokalizovanie diania okolo Ježiša do svetského dejepisu. Učeniu o tom, že boh sa stal človekom, protirečí snaha vytvárať fikcie. Ježiš mal byť historická osoba a tí, čo o ňom podávali správu, poznali rozdiel medzi pravdou a lžou. Ako si potom mohli myslieť, že historické nepravdy sú osobitne vhodné na šírenie kresťanských právd?

Strategické spracovávanie historickej pravdy v mene vyššej pravdy je dedičné zlo ustanoveného kresťanstva. Tu evanjelisti vymýšľali skutočnosti, ale až dodnes je kresťanom zakázané o nich čo aj len zapochybovať. Dejiny racionálnej kritiky biblie od raného novoveku jasne ukazujú, aké škodlivé bolo tvrdošíjne pridŕžanie sa biblických udalostí pre dôveryhodnosť kresťanského posolstva vcelku. Úradné cirkvi sa ešte aj dnes pokúšajú zabrániť teologickej osvete jednoduchých veriacich. Nakoniec je to však pochopiteľné, lebo čo ostane z „jadra“ kresťanstva, ak sa odstránia fiktívne obaly? Čo ostane zo vzkriesenia, ak necháme na pokoji prázdny hrob? Pavol hovorí:

rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-09-04  (11:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  
Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista.

Kázeň a viera však nesmú byť daromné a svedectvo nesmie byť falošné – teda hrob bol prázdny.


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-04  (14:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  rafael
asi si na túto tému vzdelanejší ako ja, najmä dejiny cirkvi ma príliš nezaujímajú, sú to dejiny častokrát jadrnej hlúposti. Našťastie tu máme text, ktorý nepustí - evanjeliá - a historické fakty.
Mne diela evanjelistov pripadajú ako práce amatérov, ktorí boli po ruke, aby spísali na základe legiend príbeh o človeku, ktorý oficiálnym miestam nestál takmer za zmienku. Nemyslím si, že by tam ktokoľvek čokoľvek písal s jasným zámerom. Gramotných ľudí bolo ani nie 10%, z toho iba nepatrná časť fandila prvým kresťanom, tak úroveň pisateľov evanjelii nemohla byť valná, vydaril sa iba Lukáš-rozprávkar.
Reálny môže byť takýto prípad: Dnes, včas zrána, videl som v púšti oblak /hmly/, a keď sa rozostúpil, objavil sa anjel /pútnik v bielom rúchu/ a oslovil ma: Zdravas, ktorý si verný! Potom mi rozpovedal ešte neznámy príbeh o našom Pánovi, čo sa dialo v tú noc, než bol vynesený hore...
A príbeh by sa dostal medzi kanonizované práce. Žiadny zámer, žiadne symboly, proste náhoda. A náhodne sú poskladané i udalosti v evanjeliách, preto učeníci nevedia o tom, že Ježiš už 5000 ľudí nasýtil, že chcú od Ježiša dôkaz /zázrak/, hoci deň predtým čaroval ako Copperfield... Tie texty nemajú KONTEXT, veľa častí je tam násilne vsunutých a iné sú vypustené, Ježiš v jednom z ev. vstane z mŕtvych dvakrát po sebe... Nie, tam nikto nič neplánoval vyjadriť niečo "medzi riadkami". Až keď sa práce ujal prvý profik - Pavol farizej, teda vzdelanec na úrovni - začalo kresťanstvo nadobúdať formu skutočnej organizácie, dobre financovanej a dobre organizovanej, s patričnou tvrdou cenzúrou a s textami zavádzajúcimi profesionálny fanatizmus, na aký sa amatér Ježiš nezmohol. /No veď nenechal po sebe jediný písomný záznam, to Mohamed bol oveľa rozumnejší a nenechal nič na náhodu. Ježiš si bol 100%-ne istý, že už onedlho vstane po pravici otca, preto nepísal. Pre neho bol posledný súd otázkou pár rokov, tak načo sa zdržiavať písaním./


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-04  (15:29)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Gorgor:
Tím, že som povedal, že beriem bibliu ako celok som myslel, že beriem všetko čo je v nej napísané. Otázka výberu kníh je niečo iné. Stotožňujem sa čo sa týka Starého zákon z výberom kníh, ktorý uznávajú židia. Čo sa táka Nového zákona v tom je kresťanský svet jednotný. Aj v našej kultúre su len dve verzie katolícka a protestantská, ktoré dokonca zohladňuje nový ekumenický preklad, ktorý bol v týchto dvoch verziach vydaný.
Ja mám starý zákon rád a myslým si, že bez neho nie je možné dobre pochopiť nový zákon. To platí aj naopak bez nového ťažko je možné pochopiť starý. Pavel hovorí, že boli židovskému národu zverené výroky Božie(Rimanom 3,3)
Čo sa týka Jánovho evanjelia, tak vačšinou je jasné kedy hovorý Ježiš, len pri niektorých dlhších Ježišových rečiach to nie je zreteľné, pre mňa to ale neznamená že Ján nebol inšpirovaný pisateľ. Na rozdiel od Teba si myslím, že pisatelia Nového zákona, veľmi dobre vedeli komu píšu, prečo píšu a čo píšu. Problém je že to bolo napísané dávno a je potrebné to vykladať.
Tie evanielia ktoré nazývaš nie dosť sväté sú evanjelia gnostické, nesú znaky pozdného vzniku a naozaj nemajú z kresťanstvom veľa spoločného.
Čo myslíš pod tým, že evanjelista Ján nepriamo naznačil, ako to mohlo byť s tým chodením po vode. Nie celkom tomu rozumiem.
Čo sa týka Pavla z jeho spisov celkom jasne vyplýva, aký to bol človek a o čo mu šlo. Z môjho pohľadu je to človek veľmi dôveryhodný.
Chyby sa dajú nájsť všade, keď ich chce človek nájsť. Aj v tvojích výpovediach je rozpor. V jednej tvrdíš, že z Ježiša urobil Boha Pavol. V ďalšej už zase, že to bola Ježišova misia robiť zo seba Boha. Taktiež z toho že považuješ novozákonné spisi za nedôveryhodné niekedy prichádzaš na základe ních až k prekvapivo jednoznačným záverom, s ktorými si ale z môjho hľadiska absolutne mimo.
Ježiš napríklad jasne povedal, že o hodine posledného súdu nevedel, keď bol na zemi, neviem odkiaľ si prišiel na to, že pre neho to bola otázka pár rokov.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-04  (15:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Gorgor:
Ešter čo sa týka toho čo hovoríš o učeníkoch, že jeden deň prežili zázrak a na druhý deň nevrili. Ja im rozumiem nieraz som zakúsil niečo čo som vnímal ako Božie požehnanie, priznanie a potom keď som sa dostal do podobných situácii tak som mal pochybnosi. Viera nie je jednorázová záležitosť. Uveril som a potom už celý život prežívam 100% dôveru a nemám pochybnosti. Viera je celoživotný zápas. Nemám nič proti tomu ak niekto moju vieru spochybňuje, pretože nie je dokonalá a človek rastie len cez krízi. Krízi viery sú veľmi užitočné. Ak verím niečomu čo pravda nie je, je veľmi užitočné ak prídem na to, že to nie je pravda.


todesengel   |   ip:213.151.2   |   2010-09-04  (16:10)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  nuž ja osobne mám k Ježišovi svojský názor, bol to antisemita ktorý sa snažil otvoriť ludom oči , revolucionár a nie bož syn


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-04  (20:02)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip
otázky, ktoré mi kladieš, som zodpovedal už vo výpise z evanjelii - buď v 1. časti alebo v 2. Asi sa nedokážeš na tebe dobre známe texty pozrieť nezávislým pohľadom. Všetko, čo treba ku chodeniu po vode povedať, už som povedal.
Ak prežívaš 100% dôveru a nemáš pochybnosti, tak nemôžeš prežívať celoživotný zápas a mať krízy.
Z Ježiša urobil boha až Pavol, lebo Ježišovi sa to nepodarilo - čo si tam odporuje? Bez Pavla by bol Ježiš iba jedným z mnohých židovských rebelov, ktorý navyše nenašiel sympatie samotných Židov. Jakub a Mária Magdalena považovali novú vieru za židovskú záležitosť. Bol to až Pavol, ktorý ju vyviezol medzi pohanov. A Peter, pravdaže, ale Pavol vtlačil všetky hlavné charakteristiky kresťanskej cirkvi - napr. aj averziu cirkvi voči ženám /aký to opak voči Lukášovi/, Pavol asi nebol sexuálne takpovediac väčšinový.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-09-04  (21:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Gorgor:
Možno som sa zle vyjadril, ale vôbec si nepochopil, to čo som chcel povedať:
"Viera nie je jednorázová záležitosť. Uveril som a potom už celý život prežívam 100% dôveru a nemám pochybnosti. Viera je celoživotný zápas"
Prvá a tretia veta vyvracia čo je v tej strednej vete. Tou strednou vetou som nechcel vyjadriť to čo prežívam ja, ale ako pravá viera nefunguje.
Vidíš aký problém máme niekedy pochopiť to čo hovoria ľudia ktorí sú naši súčastníci, nie to ešte to čo bolo napísané takmer pred 2000 rokmi.
Ja nepotrebujem čítať Pavla aby som došiel na to, že Ježiš je Boh, evanjelia úplne postačujú. Pavel je len ďalší svedok, ktorý Ježišové Božstvo dosvedčuje.
Ako si prišiel nato, že Pavel a Peter vtlačili cirkvi averziu voči ženám? Ak aj niekto averziu k ženám má, určite sa nemôže odvolávať na Petra, alebo Pavla.
Pozrel som sa ešte raz na tie tvoje články a pochopil som ako si to myslel s tým chodením po vode, že Ježiš prešiel po brehu. Problém je, že je to len Tvoj výklad Ján nič také netvrdí. Z toho textu nevyplýva, že Ježiš prešiel po brehu, Ján doslova hovorý, že ho videli chodiť po mori. Čo na tom že boli hneď pri brehu, neznamená, že Ježiš nechodil po vode. Ďalší evanjelisti len pridávajú ďalšie podrobnosti.
Tvoj prístup k textu sa mi nezdá príliš férový vyberáš si z neho čo sa Ti hodí. Ako aj s môjho predchádzajúceho príspevku. Vidíš veci ako ich vidieť chceš. Netvrdím, že to robíš zámerne.


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-05  (07:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip
ty si zase doteraz nepochopil ani slovka z toho, o čom sú moje články.
Sú 2 verzie jedného príbehu. Prvá je nezaujímavá, taký obyčajný príbeh, akých sa dejú tisícky denne a je netaktné, ak ti takú somarinu vôbec niekto vykladá.
Druhá je rozsahom niekoľkonásobne dlhšia, sú v nej situácie, aké poznáme zo snov, má svojich hrdinov podobných princovi Bajajovi a drakovi.
Prvá verzia príbehu - to je moje zhrnutie /záver/ o Ježišovi. Druhá verzia, to je: chodenie po vode, čarovanie s vínom, "vstaň a choď" a pod.
Pozri, ja neznášam americké filmy, sú plné superhrdinov, ohromných pištoľníkov, karatistov chodiacich dolu hlavou a je tam veľa falošnej morálky a zaručene "šťastný" koniec. Tie filmy vyrábajú na tony pre ľudí s nižším intelektom, akých je na svete absolútna väčšina. Mňa keby zavreli do cely a donútili by ma pozerať také skvosty ako markíza, JoJ, či nova, tak celkom určite scvoknem.
Americké filmy, kostoly a biblia, to je určené pre ľudí s nižším intelektom. Ľudia, ktorým to páli, nemusia byť nutne ateisti, viacmenej neholdujú masovým akciám na Svätopeterskom námestí. /I v čele Vatikánu stoja pragmatici, teda otrlí neznabohovia, ktorí sa na zázraky nespoliehajú./
Svojimi článkami som nemienil "obracať" vercov na nevercov, to je nemožné. Chcel som poukázať na to, čo i ateisti prehliadajú: Že i jadro viery - Ježišova morálnosť - je iba mýtom. Samotné texty evanjelii nevedomky odhaľujú skutočnú povahu tohto človeka. Poznám mnoho ľudí, ktorí sú morálnejší ako on. Moja verzia, ako žil a ako skončil, je samozrejme iba návrhom. Všetci pisatelia evanjelii /i apokryfných/ boli jeho prívržencami, takže jeho skutočná povaha vyvstáva z textov ako z chlpatej deky. Ale dá sa nájsť. Mňa zaujíma skutočný /nezaujímavý/ Ježiš. Nie kvôli tomu, čo hovoril, ale kvôli tomu, čo vďaka Pavlovi spôsobil: Miliardy zhlúpnutých ľudí. Isteže, nebyť tandem Ježiš-Peter-Pavol-Konštantín, verili by ste inému fetišu. /Asi by to bol islam./


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-05  (08:43)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ani ja neholdujem masovým akciam a na svätopeterské námestie by si ma ťažko dostal, možno len ako turistu, keď by tam nebol ten dav.
Biblia nie je určite pre ľudí z nižším intelektom a nedával by som ju narovnakú úroveň s americkými filmami. Naopak pri správnom prístupe je to perfektný nástroj na rozvýjanie intelektu. Biblia je pre každého. Poznám kopu inteligentných a nesmierne vzdelaných ľudí, ktorí sa venujú poctivému skúmaniu biblie.
Ak považuješ Ježiša za nemorálneho a nezaujímavého, kladiem si otázku či si ho dobre pochopil. Ďalšia otázka je či každý prívrženec Ježiša, kto sa k nemu hlási, musí byť nutne ten kto ho správne pochopil. Z toho potom vyplýva aj ďalšia otázka či za tie miliardy zhlúpnutých ľudi ako ich ty nazývaš, môže skutočne Ježiš a Pavel. Nemože byť príčina aj v tom, že tí ľudia nepochopili Ježiša ani Pavla?
Netvrdím, že som Ťa dobre pochopil o čo To ide ani nechcem hodnotiť tvoje pohnutky, môžu byť dobré, ale niektoré závery ku ktorým si došiel v tých článkoch sú z môjho pohľadu nezmyselné a vyplývaju z Tvojho ateistického presvedčenia.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-05  (18:33)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Každý z nás môže byť Einsteinom aj Ježišom , alebo matkou Terezou, ale nie Pápežom či politikom, lebo dobrý môže byť každý, ale nie všetci sme zlý


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-05  (18:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vinidi:
Kto si pripustí sám v sebe, že je zlý? Mám dojem, že vo svete je oveľa viac zla, ako ľudí ktorí si pripúšťaju, že zlo konajú. Ti čo sú hore sú len viac viditeľný a ich konanie má väčší dosah, ale v princípe nesprávame sa často podobne aj my?
Tá istá vec, ktorá je v naších očiach veľmi zlá, ak ju robí niekto iní, zrazu nie je až taká zlá keď ju robíme my. Sebe odpúšťame oveľa ľahšie ako druhým. Každý z nás má v sebe potenciel robiť neskutočne zlé veci.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-05  (19:14)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Domýšľavosť už nejedného položila do kolien, ak nie tu na Zemi, tak mimo nej na 100%! J.A.S.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-05  (19:54)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Človek sa rodí zo svojej vnútornej podstaty vedomého ,,JA´´ už dobrý a ako jedinečná nádherná bytosť. Chorá spoločnosť zamedzením poznania skutočnej podstaty vlastného bytia, nám postupne od útleho veku dieťaťa skrz ideológie a vieru násilne nanucuje dogmy, aby sa pretrhlo puto jedinca s univerzom .Potom biedni človiečik slúžil tu na zemi zaužívanej moci , je len bábkou v rukách samozvaných vládcov . Všetko nešťastie sveta má korene v nevedomosti ľudí a je to práve cirkev čo udržuje túto nevedomosť , aby bola naplnená túžba po moci !!!


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-09-05  (20:03)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Vinidi pekne si to napisal..


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-09-05  (20:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Človek ja ako semienko, zasadený do zeme, ktoré sa postupne vyvinie v nádhernú bytosť, ak o to ozaj stojí a usiluje sa, aby bol raz tou nádhernou bytosťou, ktorá si zaslúži touto usilovnou prácou, byť...! J.A.S.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-09-05  (21:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Suhlasím s tím, že každý človek je jedinečný, má nekonečnú hodnotu a v spojení s Bohom sa môže stať aj nádherný. Len tú schopnosť stať sa nádherný nemá sám v sebe, ale len v spojení z Bohom. Nie na základe vlastných zásluh, ale z Božej milosti. Náš problém je že sa rodíme v stave nepriateľstva a vzbury voči Bohu. Sami sa z toho nedostaneme. Boh, ale našiel riešenie, sám niesol dôsledky našej vzbury a dáva nám možnosť noveho začiatku. Niekto sa nemusi nechať držať v nevedomosti, nech by ho už chcel držať v nevedomosti ktokoľvek.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-06  (09:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ,,JA“som, som tým čím som a nie som tým čím nie som. Čomu veríme, tak sa aj stane.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2010-09-06  (18:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vinidi:
je možné aby mal človek aj nereálny pohľad sám na seba?


gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-06  (21:08)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Načo je boh? Nie je lepšie bez boha? Bez spasenia, hriechov, diablov, zázrakov, bez "dobra" a "zla"? Veď my sa bez toho úplne pokojne zaobídeme a budeme takí istí, akí sme.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-06  (22:12)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ip
Áno, niekto verí tomu že je z prachu alebo rebra a dušu mu vdýchol Boh, iný verí že je opicou a to je to nereálny pohľad ktorý mu nanucuje chorá spoločnosť, ale každý komu sa podarí oslobodiť svoju myseľ od iluzórnej hmotnej reality v ktorú veríme, tak až potom môže uvidieť človek pravdu o sebe o svojej prirodzenej podstate a stane sa súčasťou vedomého ,,JA“ ktoré je skutočné a pravdivé. My sami sme súčasne tvorcom, umelcom aj obrazom AMEN!vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-06  (22:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  gorgor
Človek stvoril Boha na svoj obraz nie naopak ako nás o tom chce presvedčiť cirkev a jej fanaticky posluhovači. Preto aby človek uveril v Boha jediného používajú psychologický aj fyzický nátlak. Pravda je že my sme bohovia a tvorcami vlastného osudu. Všetci vládcovia sveta to dobre vedia, ale je to najstráženejšie tajomstvo, aby si udržali moc na zemi nad ľuďmi.gorgor   |   ip:81.89.60.   |   2010-09-07  (06:06)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vinidi
JA neexistuje, človek je skutočne opicou. Ak si pozorne preštuduješ dejiny ľudského druhu, nájdeš tam aj odpoveď na otázku, či existuje boh. Veriaci sa tetelia istotou, že boh sa nedá dokázať, a teda ani poprieť. Nie je to tak. Že boh neexistuje, TO JE DOKÁZANÉ. My poznáme presný postup, ako si človek boha vymyslel. Nemusíš sa utiekať k fantáziám o akomsi "JA" /o duchu/. Ľudské správanie je totožné s opičím. Mňa osobne také poznanie neuráža, lebo som našiel svoje miesto v prírode. Ale vidím ostatné opice, ako sa parádia, ako sa nadrapujú, ako sa vyhlasujú za bohov - šlapú na plyn a napchávajú sa božím telom - cítim sa tu ako v blázinci! Človek je opicou, ktorej preskočilo vo veži!
Skončila mi maródka, odmĺčam sa.


vinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-07  (07:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Gorgor
Tak ako veríš, tak sa aj stanevinidi   |   ip:80.242.33   |   2010-09-07  (07:14)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Gorgor
Tak ako veríš, tak sa aj staneAnetka   |   ip:89.176.23   |   2010-09-08  (20:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Papež Jan XII. miloval sex! A krutě na to doplatil!


Papež Jan XII. (asi 937-964) je jedním z nejubožejších a nejzvrhlejších mužů, kteří kdy tento významný úřad zastávali. "Žádná počestná žena se neodvážila na ulici, neboť Jan prznil všecko - dívky, vdané ženy i vdovy, rovnou na hrobech svatých apoštolů," tvrdí o něm cremonský biskup Liutprand (asi 922-972). Papež si zařizuje harém v Lateránském paláci, ale i jinde má spousty milenek. Ty nejoblíbenější odměňuje zlatými kalichy, které pocházejí přímo z baziliky sv. Petra. Svůj zvrácený sexuální chtíč se neostýchá ukojit ani na své vlastní matce a sestrách, které jeho úchylku nedobrovolně snášejí s tichým odporem a se slzami v očích. Otovi I. Velikému (912-973) dojde se zhýralým papežem trpělivost, teprve když Jan XII. nechá oslepit svého duchovního rádce, vykastrovat kardinála, jenž na následky zákroku zemře, a když zjistí, že papež světí lidi za peníze v konírně a bez ohledu na věk (díky Janovi se tak biskupem stává třeba i jeden 10letý chlapec). V neposlední řadě také kuje pikle proti samotnému císaři…bicikel   |   ip:78.98.242   |   2010-09-17  (23:12)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tiež mi raz napadlo, že Ježiš asi trpel mesianizmom, čo je dosť vážna diagnóza. Bože, odpusť mi toto rúhanie.


Uite   |   ip:89.173.92   |   2010-10-24  (21:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Každé rúhanie proti Bohu a Kristovi bude odpustené, le rúhanie proti Božiemu svätému duchu nikdy, ani teraz ani v prichádzajúcom novom svete spravodlivosti. Hriech proti Božiemu svätému duchu je trvalé, nekajúcne a vedomé rúhanie sa dôkazom Božej existencie prejavenej v jeho Stvorení a napísaním inšpirovanej Biblie, ktorá obsahuje pravdy o Bohu a jeho zámere so Zemou, ako aj vysvetleniu prečo pripustil na zemi zlo, kto ho robí a ako bude so Zeme odstránené. Zvlášť je nebezpečné rúhať sa tým, ktorí tieto pravdivé myšlienky a pravdy Božieho slova šíria po celej Zemi, aby boli ľudia bez výhovorky, že nemali možnosť počuť, vidieť, pochopiť,uveriť na základe nevyvrátiteľných faktov.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (22:28)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pre autora clanku.
Vdaka aj za tvoj nazor. Vsetci by sme mali mat dostupne informacie zo vsetkych stran, aby sme sa mohli sami a slobodne rozhodnut, vo co budeme verit.

Nemam nic proti VERIACIM a ani im tu vieru neberiem. Som ale za prisne zakazanie:

a) konkretnej cirkevnej vyuky na skolach
b) cirkevne ci nabozenske obrady vykonavane na detoch (od nevinneho KRSTENIA az po OBRIEZKU)

V skolach by detom mali rovnomerne podat informacie o VSETKYCH NABOZENSTVACH (sucastnych aj minulych uz neexistujucich) a to v zhruba stejnom rozsahu, bez ohladu na to, v co very ucitel, ci v co very vetsina populacie v jeho okoli. A to vsetko s rovnakou vaznostou. Deti sa rodia ako cisty papier, este nevedia rozoznat co je pre nich dobre a co nie. Dnes spolocnost vseobecne uznava, ze deti sa rodia slobodne a s plnymi pravami ako individualne bytosti. Nerodia sa ako otroci predurceny k nejakemu cielu, ci kastracii ci zohaveniu pohlavnych organov. Preto by malo byt na vysostnom rozhodnuti tychto, k akej virese sa daju. Ovsem na to potrebuju dostatok informacii z kazdej strany a zaroven schopnost kriticky mysliet. Toto rozhodnutie ale nemoze spravit 5-6rocne dieta ci novorodenec, ale koresponduje s vekom, ked uz zacina byt svojpravne (14 az 21 rokov).

Neviem ci si to nabozensky zalozeny ludia uvedomuju, ale dobrovolne upieraju detom moznost volby, ak ich krstia ci im robia obriezku, teda z nich robia ich vlastnych otrokov. Ak do nich este aj hustia svoju pravdu bez toho, aby im predkladali aj alternativy so stejnou serioznostou presvedcenim, tak je to recept na vyrobu fanatika. Pretoze deti nemaju zivotne skusenosti, a moralne autority su pre nich rodicia a skola, pripadne blizke okolie. Slepa viera bez porovnavania, kritickeho myslenia a slobodneho rozhodovania, teda nemoze pochadzat z poznania, ale len z cisto prijatia danej pravdy od autority. Toto je fanatizmus podla definicie fanatizmu.

Som za to, nech si kazdy very v to co chce, nikdo by nemal nikoho zosmiestnovat ci mu svoju vieru vnucovat (=ani detom).


MARTIN . qewufeky91   |   ip:85.163.9.   |   2012-05-08  (13:30)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  AKO ZNICIT PRAVE KRESTANSTVO?NAJLEPSIE JE KED TO BUDE V ICH STREDE. ASI TAK ZE ZNEHODNOTIME PRAVOST BIBILIE. A TAK UZ TO POJDE LAHKO VSAK? PRIDE DOBA KED LUDIA BUDU VIAC MILOVAT LOZ AKO PRAVDU. ALE TY CO POCUJU HLAS SVOJHO SPASITELA NA TAKE HLUPE CLANKY NEDAJU A TO NIE JE FANATIZMUS. ALEBO MAME VERIT VEDE TEJ KTORA KAZDY ROK SPOCHYBNI SVOJ PREDOSLI VYSKUM PRETOZE NEMA PEVNY ZAKLAD A JE LEN Z CLOVEKA? NEVIEM JA SA V CLOVEKU STALE SKLAMEM MOZNO TEN CO PISAL TEN CLANOK ESTE ASI NIE.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Slováci v Anglicku I.

Prišlo aspoň k jednej strate slovenského života, jeden mladý človek bol dohnaný k tomu, aby si sám ubližoval na zdraví a tento v súčasnosti umiera, jedno dieťa sa narodilo postihnuté, jeden malý chlapček bol utýraný do kómy a ďalšieho chlapca zmlátili až mal tvár fialovú a modrú, pred nápravnou ustanovizňou, kde sa mal stretnúť s tlmočníčkou - a dodnes to nik doma, ani v Anglicku neriešil.


Ukážka ľudskej hlúposti chamtivosti. Časť 1.

Môžeme sa dať do poriadku, ale bez šampóna!

Podkožní implantáty se budou vyvíjet v Brně?

skutočnost o Usama bin Ladinovy

10 způsobů, kterými vás policejní stát sleduje

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Odhalenie kampane Bohatšie Slovensko

Wikileaks - Ron Paul komentuje depeše o meetingu USA se ...

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.3496 s