21. August 2019
    
Joytópia - Dolezite.sk

Joytópia


  2009-07-03  (07:48)  |  Ekonomika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
Príroda Prírodná Prirodzená Ekonómia Joytopia Utópia Peniaze FREE Bod Úrok Neúročené Pôžičky Dane Spoločnosť Sociálne Zabezpečenie Štát Banky - Joytópia

Minule som mal taký sen… alebo to nebol sen?

Bol som sám na prechádzke v lese a kochal som sa prírodou. Zrazu som zbadal, že niekto popri mne zľahka kráča. Bol to asi dva metre vysoký muž tmavej pokožky a atletickej postavy. Oblečené mal niečo ako joggingovú súpravu zlatej farby. Hoci vyzeral ako človek, zdalo sa, že nie je z tohto sveta. Z tváre mu vyžarovala taká radosť, povedal by som až veselosť, akú na Zemi vidíme len zriedkakedy. Keď som sa naňho pozrel, musel som sa smiať. Bol to srdečný, veselý smiech – púha radosť z pohľadu na tohto priateľského spoločníka.

„Prepáčte, prosím vás, nechcel som sa vám posmievať,“ vysvetľoval som mu, keď som zasa prišiel k sebe. „Som len prekvapený, že ste sa tu tak z ničoho nič zjavili.“

„To sa stáva mnohým na tejto planéte,“ odpovedal priateľsky. „Väčšina obyvateľov Zeme reaguje tak ako vy, len poniektorí sa zľaknú a zutekajú alebo sú agresívni.“

„Takže nie ste odtiaľto?“ spýtal som sa neisto.

„Pochádzam z Joytópie, to je štát na planéte Freegaia na okraji galaxie. Dostal som sa sem skokom cez časopriestorové kontínuum. Volám sa Goodfriend, Very Goodfriend.“

„Ako ste sa tak rýchlo naučili náš jazyk?“

„Rozprávame sa telepaticky. Posielame si myšlienky a náš mozog ich prekladá do našich jazykov. Funguje to rovnako aj s obrázkami, tónmi, vôňami a pocitmi. Vidíte…“

Nevidel som nič. Zmizol. Začudovaný a hlboko dojatý som išiel ďalej. Marilo sa mi to práve? Nemal by som ísť k lekárovi? Najlepšie bude, ak o tom nikomu nepoviem a rýchlo na to zabudnem.

„Niečo som vám priniesol. Malý darček.“ Počul som Veryho hlas.

„Kam ste tak zrazu zmizli?“

„Skočil som domov, aby som vám niečo priniesol.“

„Netrvá to celé roky? Myslel som si, že pri najvyššej možnej rýchlosti…“

„My cestujeme v myšlienkach. Myšlienky sú, ako je známe, voľné. Hranice času a priestoru existujú len vtedy, keď si ich vopred vymyslíme. My sme si predtým tiež vymýšľali všelijaké hranice. Naše ohraničené myslenie vyformovalo našu planétu asi tak, ako vy teraz formujete vašu. Skús to sám“ – medzitým prešiel na tykanie – „vidíš ma, pretože si myslíš, že ma vidíš.“

Práve keď to hovoril, prichádzal oproti nám cyklista. Zbežne pozdravil a prešiel cez Veryho.

„Teraz rozumieš?“

„Áno.“

„Niečo som ti priniesol – jednu myšlienku.“

„Akú myšlienku?“

„Myšlienku, že všetko je možné, čo si dokážeš predstaviť. Všetko, na čo myslíš, sa stane realitou! Všetko, čo si želáš, sa splní, keď si to budeš vedieť predstaviť.“

„Želám si 20 miliónov korún!“

„Dobre.“

„Ako? Dobre? Tak to má fungovať? To si neviem predstaviť!“

„No práve!“

Zahanbil som sa.

„Iní si to vedeli predstaviť a teraz sú milionári. Ale možno si vôbec neželáš byť milionárom? Čo si želáš zo všetkého najviac?“

„Najradšej by som bol, keby boli všetci ľudia bohatí, keby každý mohol robiť to, čo má naozaj rád a neškodil pritom iným ľuďom alebo prírode.

„Tak teraz ti navrhnem jednu cestu. Na našej planéte Freegaia sme tento cieľ už dosiahli. Poď sa na to pozrieť a potom to môžeš rozšíriť na Zemi. To je náš darček pre vás, ľudí.“

„Ako môžem prejsť cez to časopriestorové oné…“

„Jednoducho si to predstav, ja ťa povediem.“

Bolo to zvláštne. Zdalo sa mi, akoby som bol súčasne na dvoch miestach: zatiaľ čo sa jedna moja časť prechádzala ďalej po lese, tá druhá letela spolu s Verym vesmírom.

Planéta Freegaia

Blížili sme sa k jednému slnečnému systému a zanedlho sa vznášala pred nami: Freegaia, nádherná modrá planéta, úplne podobná našej Zemi. Pomaly sme sa ponorili do atmosféry a pristáli sme uprostred nádherného parku, podobného veľkej anglickej záhrade. Z rastlín vychádzala neopísateľne krásna vôňa. Sem tam prešumelo nad našimi hlavami takmer nečujne malé vozidlo. A hľa: uprostred rastlín stáli domy. Nevyzerali ako naše domy. Boli tak pekne zakomponované do prírody, že zďaleka vôbec nevyzerali ako domy. Všetci ľudia, ktorých sme stretávali, nás priateľsky zdravili. Vyzerali byť šťastní. Človek a príroda žili v harmónii.

„Ako ste to všetko dokázali? Môžeš mi povedať niečo o vašej technológii?“

„Technológia nebola nikdy problémom,“ povedal Very, „problém, ktorý sme museli riešiť, bol v myslení obyvateľov a v hospodárstve. Nedostatkové myslenie, t. j. myslenie, že na svete nie je dosť pre každého, viedlo našich predkov k tomu, že si vymysleli hospodársky systém založený na konkurenčnom boji. Teraz je naše spolužitie a samozrejme aj naše hospodárstvo poznačené nadbytkom, bohatstvom a láskou k prírode a ku všetkému, čo existuje.“

Very mi stručne porozprával dejiny ich planéty:

„V dávnych časoch ovládli planétu lúpežní, mäsožraví Ramofli. K moci sa dostali tak, že využívali svoju vojenskú prevahu na vraždenie a okrádanie slabších ľudí. Aby sa nakoniec aj sami nepožrali, boli napísané veľké knihy zákonov, v ktorých bola upravená každá maličkosť, pretože rozum a etika Ramoflov nestačili na to, aby mohli medzi sebou pokojne nažívať. V knihách zákonov sa nachádzali aj také rozumné pokyny, ako „Nezabiješ!“. Toto sa muselo Ramoflom vyslovene povedať! Počas lúpežných výprav zákony stratili platnosť alebo definovali protivníkov ako „divochov“, ktorých treba vykynožiť alebo obrátiť na novú vieru. Po skončení lúpežných výprav zaviedli „humanistickí“ Ramofli rovnaký ramoflovský zákon pre všetkých. Tak sa vytvorila stabilita a zabetónovali sa nové mocenské pomery.

Hlavnou ilúziou Ramoflov bolo nedostatkové myslenie. Predstava, že tu nie je dosť pre všetkých. Ich obľúbenou činnosťou bol preto boj, resp. konkurenčný boj. Museli existovať víťazi a porazení. Pretože zabíjanie bolo zakázané a väčšina divochov bola už aj tak povraždená alebo obrátená na novú vieru, presunuli ctižiadostiví Ramofli svoje aktivity na iné oblasti: na hospodárstvo, šport a hru. Pri športe a hre sa mohli relatívne bezpečne vyžívať vo svojom konkurenčnom boji. V hospodárstve naproti tomu viedol ramoflizmus k stále väčšej sociálnej nespravodlivosti. Priepasť medzi chudobnými a bohatými sa stále zväčšovala.

Na planéte Freegaia žili odjakživa aj ľudia, ktorí pozorovali prírodu a snažili sa dokonale poznať jej zákony. V dávnych časoch ich upaľovali ako kacírov. Keď sa neskôr zistilo, že ich poznatky sa dajú vojensky využiť, vyhlásili ich za vedcov. Prírodných bádateľov, ktorých objavy neboli vojensky využiteľné, nazvali šarlatánmi a boli vystavení posmechu. Časom bola spoločenská klíma liberálnejšia a stále viac štátov konvertovalo na demokracie. Krátko pred Novým vekom sa pozorovania vedcov a šarlatánov čoraz viac zhodovali. Nachádzali sa paralely medzi prírodnými vedami, filozofiou a náboženstvami a začali sa prenášať na politiku a hospodárske vedy.

Porovnávala sa ekonómia s prírodou:

Príroda produkuje poživeň sama zo seba a obdarúva ňou všetko živé tvorstvo. Keď je príroda v poriadku, vládne nadbytok, t.j. je tu viacej potravy, ako je potrebné. Potrava sa znehodnocuje a dá sa skladovať len určitý čas. A nie je v nej nijaké úrokové hospodárstvo. Preto rastliny a zvieratá ani nenapadne, aby hromadili viac, než potrebujú. Z toho dôvodu nejestvujú „bohaté“ a „chudobné“ zvieratá alebo rastliny. A ešte niečo: Či a ako tvrdo zvieratá pracujú pre svoju potravu, sa od druhu k druhu veľmi odlišuje. Každé voľne žijúce zviera sa správa tak, ako zodpovedá jeho druhu. Ak chcete, aby zviera v zajatí pracovalo, musíte ho do práce stále poháňať. Nijaké zviera by nebojovalo za ,právo na prácu‘.“

Prirodzená ekonómia

„Potrava v prírode je ako peniaze. V oných časoch štát nedaroval svojim občanom nijaké peniaze. Naopak, ešte od nich žiadal dane. Nevládol nadbytok peňazí, ale bol ich taký nedostatok, že sa štáty museli každý rok zadlžovať. Trápne sa striehlo na stabilitu peňazí, aby si ešte aj po dlhom čase udržali tú istú hodnotu. Jestvovalo úrokové hospodárstvo, t.j. tak pohľadávky ako aj dlhy sa stále zvyšovali. Občania robili všetko pre to, aby si hromadili a uschovávali peniaze. Bohatí boli stále bohatší a chudobní stále chudobnejší. A pokiaľ išlo o prácu, väčšina občanov vykonávala podobné práce, tie však len málo zodpovedali ich naturelu. Hoci tieto im bytostne cudzie práce nerobili radi, tvrdo si predtým vybojovali právo na prácu. Napriek tomu právu boli veľké časti obyvateľstva na celom svete nezamestnané. Na druhej strane vládol prebytok ponúk tovarov a služieb.

Hospodárstvo sa teda správalo úplne opačne než príroda. Museli sme len zmeniť polarizáciu našich hospodárskych zvyklostí a uviesť ich do súladu s prírodou. Toto poznanie bolo kľúčom k Novému veku!

Tak sme vyvinuli náš nový hospodársky model, ktorý dodnes uplatňujeme na celej planéte a ktorý prináša všetkým zúčastneným bohatstvo a šťastie, model SLOBODNE DARUJÚCEHO ŠTÁTU. Joytópia má ako každý štát na našej planéte peňažnú suverenitu. Každý štát vyrába vlastné peniaze a podarúva ich svojim občanom. Najprv sa ale všetky štáty dohodli na generálnom odpustení všetkých dlhov. Aby nikto nebol poškodený, poukázal štát veriteľom peniaze, ktoré im patrili. Po tomto akte sa odstránilo úrokové hospodárstvo. Odvtedy máme nestálu menu. Nemá zmysel hromadiť peniaze po dlhší čas, pretože rapídne strácajú hodnotu.“

„Nestála mena? U nás sa tomu hovorí inflácia!“

„Slovo inflácia pochádza zo slovníka starého hospodárskeho systému a nevystihuje presný význam. My hovoríme o PRIRODZENEJ EKONÓMII, t.j. o prirodzenom kolobehu vzniku a zániku.“

„Aká vysoká je „miera nestálosti“ na planéte Freegaia?“

„Na začiatku sme trochu experimentovali. Medzitým sa všetky štáty dohodli na 100% za rok. To znamená, že po roku majú peniaze už len polovicu svojej pôvodnej hodnoty.“

„To znamená, že keď tento rok stojí rožok jednu korunu, tak o tri roky bude stáť 8 korún?“

„Rozlišujeme medzi ohodnotením a úhradou. Ohodnotenie vyplýva z bodov a zostáva konštantné. Rožok s hodnotou 1bodu bude mať aj o tri roky hodnotu jedného bodu.

Náš platobný prostriedok sa volá FREE, to znamená „voľná energetická jednotka“ (FReie Energie-Einheit). FREE vždy označujeme číslom roku. Napríklad „FREE 2004“. Hodnota platobného prostriedku FREE sa štvrťročne mení: V 1. štvrťroku je 1 bod = 1FREE, v 2. štvrťroku 1,25 FREE, v 3. štvrťroku 1,5 FREE a v 4. štvrťroku 1,75 FREE. Začiatkom roku 2005 je 1 bod = 2 FREE 2004 resp. 1 FREE 2005. Na prechode rokov sa kontá vedú paralelne v starej aj v novej mene, podobne ako to robia dnes európske štáty, keď prechádzajú z národnej meny na euro. Faktory preratúvania kurzu si môže zapamätať aj dieťa. Sú v súlade so štyrmi ročnými obdobiami a s hudbou.“

„S hudbou?“

„Áno, zodpovedajú prirodzenému radu horných tónov, na ktorom je vybudované celé Univerzum. Je to základný tón, terc, kvinta a malá septima.“

„Musíte potom každý rok tlačiť nové peniaze?“

„Áno, peniaze sa tlačia každý rok. Staré peniaze sa dajú v nasledujúcom roku vymeniť v kurze dva ku jednej. To nie je problém.“

„Ako to funguje v každodennom živote?“

„Štát daruje každému občanovi – jedno aký je starý – mesačný základný obnos 1000 bodov, ktorý pokrýva životné náklady. Matka s tromi deťmi teda dostane obnos v hodnote 4000 bodov mesačne. Takto už nie sú rodiny, príp. neúplné rodiny v nevýhode oproti slobodným.“

„Existujú ešte katalógy tovaru? Veď tie by museli každý mesiac tlačiť nové!“

„V katalógoch sa vždy udáva bodová hodnota. Tá zostáva stabilná.“

„Takže si musím vždy vypočítať cenu?“

„No, to je celkom jednoduché: Ako som už povedal, máme po štvrť roku kurz jeden a štvrť, po pol roku jeden a pol a po tri štvrte roku jeden a tri štvrte. Pre vás to možno znie nezvykle, ale nezabúdaj, čo všetko zasa odpadá: dane, zdravotné a dôchodkové poistenie…“

„Ako to?“

„Keďže štát sám vyrába peniaze, nepotrebuje vymáhať dane. To znamená: nijaké finančné úrady, nijaké účtovníctvo, nijaká čierna práca a oveľa menej administratívy. Štát financuje sociálne služby, ako zdravotníctvo, opatrovníctvo, dôchodky, pomoc v núdzi atď. Poistenia a sociálne odvody sa stali zbytočnými.“

Ochrana životného prostredia a voľné darovanie

„Teda kto ešte vôbec pracuje?“

„Je to ako v prírode: každý sa zaoberá tým, čo zodpovedá jeho prirodzenej povahe. Kto rád pečie chlieb, pečie chlieb, kto rád spieva alebo hudobne tvorí, zaoberá sa hudbou. Niektorí občania vykonávajú viacero povolaní, pretože sa im páči byť všestrannými. Iní zasa nejaký čas leňošia. Keďže peniaze sú nestále, chce ich každý rýchlo minúť a dopriať si za ne nejaký luxus. Hospodárstvo – najmä drobné remeslá, služby a umenie – prekvitajú u nás tak ako nikdy predtým. Na druhej strane každý pracuje len toľko, koľko sa mu páči, a preto nejestvuje nadprodukcia, ktorá by nevhodne zaťažovala životné prostredie.“

„Ako udržujete životné prostredie?“

„Štát financuje projekty na ochranu životného prostredia. Priemyselné odvetvia dostávajú subvencie podľa toho, ako šetria životné prostredie. Napreduje aj výskum alternatívnych energií. Okrem toho sa odstránilo autorské právo.“

„Čo to má spoločné s ochranou životného prostredia?“

„Nuž, všetky nové nápady a vynálezy patria všetkým. Predstav si, premárnili sme 100 rokov tým, že sme motorové vozidlá poháňali spaľovacími motormi. Po celej planéte sa šíril príšerný smrad. V niektorých veľkomestách boli nainštalované kyslíkové automaty, kde si ľudia mohli za peniaze načerpať čerstvý vzduch! Každý automobilový závod zamestnával vtedy svoj vlastný výskumný a vývojový tím, ktorý udržiaval svoje výsledky v tajnosti alebo si ich nechal patentovať. Nakoniec si už nechávali patentovať skoro každú jednotlivú skrutku. Nečudo, že vývoj nenapredoval. Potom, ako sa odstránilo autorské právo a každý svoje nápady a vynálezy voľne daroval, sme vyvinuli za niekoľko mesiacov pohon na nulovú energiu! Bolo to ako pri skladaní veľkej mozaiky: každý vynálezca a vývojár položil svoj kameň na to správne miesto.“

„Často používaš pojem „voľné alebo slobodné darovanie“. Čo tým presne myslíš?“

„Voľné darovanie je veľmi dôležitou súčasťou nášho hospodárskeho systému. Zatiaľ čo predtým išlo o dosahovanie čo najvyšších ziskov, pri voľnom darovaní záleží na tom, aby sme pri čo najmenších nákladoch mali z toho všetci čo najväčší úžitok alebo pripravili sebe aj iným čo najväčšiu radosť. Pritom sa nevyžaduje priama protislužba, pretože úžitok a radosť sami osebe niekoľkonásobne dopadajú na toho, kto slobodne obdarúva.

Dobrým príkladom je Slobodne darujúci štát: stačí len zadať príkaz bankovým počítačom, aby previedli peniaze na kontá občanov, a už niet chudoby. Všeobecné bohatstvo občanov dopadá automaticky späť na štát. Štát a občania sú tak či tak jedno a to isté.

Iným príkladom je to, čo vy nazývate susedskou pomocou: Jeden priateľ pomôže druhému s tým, čo najlepšie ovláda a čo tento práve potrebuje. Alebo mám nejaký predmet, ktorý už nepotrebujem, ale niekto iný ho potrebuje. Keď ho podarujem, získam voľné miesto a ten druhý želaný predmet. Vzhľadom na to, že je prebytok peňazí, stratili na dôležitosti. Všetci sme sa stali štedrejšími a máme radosť z toho, keď môžeme niečo darovať!“

„Kto robí u vás špinavú prácu?“

„Rýchly technologický vývoj spôsobil, že špinavej práce veľmi ubudlo. Naše domy sú vybavené kompostovými toaletami, ktoré sú absolútne bez zápachu. Všetok baliaci materiál a väčšina úžitkových predmetov sa dá kompostovať. Naše domy budujeme v stavebnicovom systéme, ktorý pozostáva z prirodzených materiálov. Ťažké a málo obľúbené práce vykonávajú stroje. Tie nepríjemné práce, ktoré zostanú navyše, sa buď rozdelia alebo sú zodpovedajúco vysoko platené. Trochu špinavej práce a zarobíš si na krásnu dovolenku. Už to nejeden tak urobil.“

Financovanie a investície

„Mimochodom financovanie – ako môžete financovať veľké obnosy, keď peniaze stále strácajú hodnotu?“

„Pôžičky sa dávajú v bodoch. Hodnota bodu zostáva stabilná a nezúročuje sa. Ale vzhľadom na to, že štáty už nie sú zadĺžené a dane odpadli, potreba pôžičiek drasticky poklesla.“

„Jestvuje ešte niečo také ako peňažné investície?“

„Áno, jednako svoje peniaze môžeme požičať, teda poskytnúť pôžičku súkromnej osobe, jednako sa možno finančne podieľať na projektoch, niečo také ako sú u vás akcie. V oboch prípadoch sa zúčtováva podľa bodov. Avšak aj potreba investícií poklesla. Veď o každého je stále postarané. Nikto si teda nemusí zhŕňať peniaze, aby predišiel zlým časom. Strach z nedostatku sa rozplynul. Všetci žijeme oveľa viacej TU a TERAZ. A tu a teraz sme zabezpečení. Často sa stáva aj to, že časť peňazí, ktoré máme nazvyš, niekomu darujeme.“

„Naozaj?“

„Áno, keď niekto plánuje nejaký projekt a potrebuje ešte peniaze, napíše obežník svojim priateľom. Tí, ktorým sa ten projekt páči, ho podporia a pošlú obežník svojim priateľom. Tak sa stáva, že dostane bohatú podporu od ľudí, ktorých predtým ani nepoznal. Hovoríme tomu aj financovanie Here and Now, t.j. financovanie tu a teraz.“

„A funguje to?“

„Závisí od človeka a od projektu. Ak niekomu ide len o realizáciu svojho ega, sotva na to nájde financie. Vy poznáte tento princíp ako dobročinnosť. Väčšinou dávate dary na tzv. dobrý účel, napr. ľuďom v núdzi. U nás núdza nie je, ale sú viac alebo menej dobré účely.“

„A to ste naozaj takí štedrí?“

„Niektorí viac, iní menej. Každý podľa svojej vôle. Nezabúdaj, že máme peňazí tak či tak nazvyš. Keď si ich necháme, strácajú hodnotu. A tým, že si navzájom pomáhame, získavame nových priateľov. Keď niekedy niečo potrebujeme, pomôžu oni nám.

„To mi tak trochu pripomína „reťazové listy“ a princíp „nabaľovania snehovej gule“. Neviem, či to je u nás dovolené. V každom prípade to má zlú povesť.“

„Prečo to má zlú povesť?“

„Pretože malý okruh ľudí zbohatne na úkor mnohých ďalších.“

„Nie je to tak v celom vašom hospodárstve?“

„Ale áno!“

„Princíp nabaľovania odhaľuje celý váš hospodársky systém! My používame princíp nabaľovania predovšetkým na šírenie informácií. Je to najjednoduchšia a najrýchlejšia metóda, ako dostať k ľuďom informácie. Keď každý podá tú informáciu priemerne štyrom ďalším ľuďom, tak po takom 16. – 17. odovzdaní je informované celé vaše ľudstvo. Už rozumieš, prečo je princíp nabaľovania snehovej gule a reťazových listov taký vykričaný?“

„Myslím, že mi začína svitať!“

„Okrem toho má ešte jednu výhodu: Každý odovzdá ďalej len tie informácie, o správnosti a dôležitosti ktorých je presvedčený. Vaše masové médiá vám môžu rozprávať kadečo, o čom rozhodlo pár „mienkotvorcov“.

„Ale môžu vznikať aj rôzne fámy. To je ako pri hre „Tichá pošta“, kde jeden druhému niečo zašušká do ucha a na konci z toho vyjde niečo celkom iné.“

„To je pravda. Preto je dôležité uviesť vždy aj prameň, teda od koho to mám. Tak sa môže každý priamo informovať a potom sa rozhodnúť, či tú informáciu dá ďalej.“

„Ako to má fungovať?“

„Na vašej Zemi máte internet. Nie je to už aj teraz tak, že každý, kto chce niečo oznámiť, má svoju stránku (homepage)? Teda každý si to môže prečítať u pôvodcu.“

„Tak čo je teda pri vašom financovaní TU a TERAZ iné ako pri našom odsúdeniahodnom princípe reťazových listov?“

„Je to postoj k človeku a k peniazom. U nás ide o voľné a slobodné darovanie. Obdarúvame iných, aby sme im pomohli zrealizovať ich želania a projekty. Keďže každý má nadbytok peňazí, ktoré naviac rýchlo strácajú hodnotu, nepadne darovanie zaťažko. Ešte sa k tomu pridruží aj pocit šťastia, že si niekomu pomohol. Nemáš radosť, keď môžeš iným pomôcť?“

„Určite, keď to robím úplne dobrovoľne, bez ohľadu na to, či to niekto odo mňa očakáva alebo nie. Vtedy sa cítim dobre.“

„Tak je to pri slobodnom darovaní. Je absolútne dobrovoľné a človeka to baví.“

„Rád by som ešte niečo vedel o tom financovaní tu a teraz. Teoreticky by mohol spustiť každý jedno alebo viacej takýchto financovaní tu a teraz. V sume by sa potom museli vyrovnávať.“

„Účel financií musí byť pre iných prijateľný. Okrem toho nie každý má v tom istom čase nejaký veľký projekt, na ktorý potrebuje veľa peňazí. V Novej ére sa už nepozeráme na peniaze ako na niečo statické, to znamená, že už sa nepýtame, kto má koľko peňazí. Statické peniaze strácajú rýchlo svoju hodnotu. V Novej ére vládne dynamický princíp. Teraz ide o to, aby sa čo najviac peňazí hýbalo čo najrýchlejšie. Pohybom vzniká tvorba hodnôt (dom, auto alebo čokoľvek iné). Okrem toho keď utratím peniaze, tak nie sú preč. Má ich len niekto iný, ktorý ich zasa chce čo najrýchlejšie minúť. Tým sa zasa vytvoria hodnoty a tak ďalej. My sa na to celé aj tak pozeráme skôr ako na hru.“

„Ako na hru?“

„Áno, peniaze už dávno nemajú taký význam ako u vás. Keďže každý má dosť peňazí, nikoho nemožno peniazmi k niečomu nútiť. Peniaze sú už jedine motivačným prostriedkom, nie mocenským. Všetko je hrou. Práca je hra, obchod je hra. Komu sa nechce hrať, ten má o niečo menej peňazí, ale ešte stále viac, ako potrebuje na živobytie.“

„Jestvuje teda ešte niečo také ako konkurenčný boj?“

„V zmysle hry áno. Určite sú niektoré „hry“ úspešnejšie ako iné. Ale: nikto nemôže naozaj prehrať.“

„Kontroluje štát tieto ‚hry‘?“

„Keďže Slobodne darujúci štát nepozná dane, nie je na to nijaký dôvod. A vôbec, na štát sa už nepozerá ako na kontrolný orgán, ale ako na súhrn všetkých občanov. Štát a občania sú jedno. A tak má štát len jeden záujem: podporovať záujmy svojich občanov.“

Prechod

„Ešte mám jednu dôležitú otázku: Ako sa vám podarilo uskutočniť prechod od starého systému do Nového veku? Ako ste vytvorili JOYTÓPIU? Bol proti nej veľký odpor? Zaobišiel sa prechod bez násilia?“

„Spomínaš si, že krátko pred prechodom bola vo väčšine štátov demokracia. A to bolo veľmi dobre. V demokracii môžeš zmeniť všetko, keď máš potrebnú väčšinu. Pamätáš si ešte, ako sa na tvojej planéte uskutočnili mierové zmeny dokonca aj v diktatúrach? Myslím na Indiu alebo na opätovné zjednotenie Nemecka. V demokraciách je to ešte oveľa ľahšie.

Začalo to tým, že niekoľko občanov na našej planéte objavilo nové zákonitosti a sformulovalo ich do modelu štátu. Tento model SLOBODNE DARUJÚCEHO ŠTÁTU nazvali JOYTÓPIA a šírili ho ďalej podľa princípu nabaľovania snehovej gule: Napísali všetko na papier a dali priateľom. Títo dali kópie svojim priateľom a tak ďalej. Iní zasa ten text rozširovali cez internet. To išlo ešte rýchlejšie. Text bol preložený do mnohých jazykov a rozoslaný do všetkých krajín. Asi po 16. odovzdaní bolo informované všetko obyvateľstvo. Paralelne k tomu začali rôzne spolky, spoločenstvá a kruhy priateľov skúšať prirodzenú ekonómiu v praxi. Vo výmenných spolkoch*, ktoré mali vtedy istý druh náhradnej meny, začali simulovať SLOBODNE DARUJÚCI štát. Iní zasa skúšali financovanie tu a teraz a VOĽNÉ DAROVANIE v obchodnom a súkromnom živote. Výsledky sa zhromažďovali a model sa stále viac zdokonaľoval. Keď bol perfektný, uskutočnili sa na celom svete voľby. Výsledok bol úžasný: Veľká väčšina planetárneho obyvateľstva sa rozhodla pre nový model prirodzenej ekonómie.“

„Bol aj nejaký odpor?“

„Áno! Spočiatku malo veľa ľudí strach o svoj majetok. Planetárne banky, ktoré mali svoj podiel na tom, že štáty boli zadĺžené, sa pokúšali o sabotáže, kde len mohli. Ale po celom svete sa šírila osveta, až ľudia celej planéty precitli, a tak došlo k obratu: Za prirodzenú ekonómiu sa začali vyjadrovať dokonca aj členovia planetárnych bánk. Tak sa počiatočný odpor rozplynul v mieri a spokojnosti.“

„Išlo po úspešných voľbách potom už všetko hladko?“

„Samozrejme, že na začiatku boli ťažkosti. Tie však nijako nesúviseli s problémami starého veku.“

„Milý Very, dobrý priateľ! Ďakujem ti z celého srdca za tieto informácie! Mám ešte poslednú otázku, predtým než odídem: Kde presne leží Freegaia?“

„Ešte pred chvíľou bola na inej hviezde.
Teraz je hlboko v tvojom srdci. Veľa šťastia!“
Tauschring = v Nemecku okruh známych i neznámych ľudí, ktorí si vymieňajú rôzne práce a služby

Autor: Bernd Hückstäd
Zdroj: Joytopia
Preklad: Vlasta Dobrovodská

Pre Dolezite.sk prevzaté z http://ekonomika.tvorivo.sk/Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
livo   |   ip:78.99.62.   |   2009-07-04  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lepsi clanok som asi nikdy necital!To je uzasné.


AJKI   |   ip:195.91.79   |   2009-07-04  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krása,chcem tam bývať..:)


milli   |   ip:78.98.153   |   2009-07-04  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nádherné!


citatel   |   ip:78.99.51.   |   2009-07-04  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmmm porovnavam Joytopiu s projektom venus. Kto napise v com su ine ?


citatel   |   ip:78.99.51.   |   2009-07-04  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  INAK TO MA UZ DAVNO NAPADLO!!!!! Ze ked sa vytazi napriklad obycajne uhlie ze preco sa peniaze neposlu na ucty obyvatelom ? Ved to uhlie patri prirode a priroda patri ludom! takze ony to uhlie kradnu zaplatia par zlodejom kvazi banikom za tu kradez a DRZOSTOU je ze vam to vase vlasne uhlie predavaju :))))!!! hlupucky ste mi ludia platite za vase vlastne zdroje este sa cudujem ze este mate nato peniaze :) dlho vam to takto nevydrziiii


alamo   |   ip:87.244.19   |   2009-07-04  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prosím.. najprv to vyskúšajte na myšiach


Yashi   |   ip:91.127.11   |   2009-07-04  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak model uz mame, a oplati sa zacat!


matkopf   |   ip:91.127.91   |   2009-07-04  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este som to nedocital, ale pripomenulo mi to trosku Aldousa Huxleiho a knizku "ostrov", alebo "Lide jako bozi" od H.G.Wellsa. Pekne. :o)


Ire   |   ip:92.245.8.   |   2009-07-04  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to nieco ako projekt Venus z Zeitgeistu ..ale presvedcit o tom celu planetu bude problem ..kazdy to ma v hlave inak nastavene


Kika   |   ip:64.29.148   |   2009-07-04  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Venus a vsetky tie projekty su uplne zbytocne a ich stvoritelia to mozno vedia.Ako znie jeden vyrok zo stranky neutralzone.

Každá krásna idea sa pre mnohých stane len zárobkovou činnosťou, pokiaľ ju nebude plniť na 100 percent celá spoločnosť. To znamená, že každá idea je nereálna.

Plati to aj na cirkev,zeistgeist,komunizmus a vsetko ostatne.Ak sa bude kradnut a klamat, nepomoze par poctivych. Poctivy spravajuci sa podla krasnej idei budu iba trpiet. Preto su tieto projekty zbytocne.

Predstavme si miesto, kde jedna polovica zije v skromnosti a poctivosti a druha na ich skromnosti a poctivosti zaraba. Tym sa stava idea skodliva.


lepus   |   ip:212.96.17   |   2009-07-04  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vazeny, tu zistite kto sme, a kde sme... http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
podporujem myslienku Venus, ale momentalne, a dlho je to nerealne (sam Fresko to tvrdi), ludia by museli dostat tak po hube az by sa zmenili, zmenili tak, ze by sami seba nespoznali, zabudnite... a prisposobte sa, jedina sanca ako prezit


Majdy   |   ip:89.103.19   |   2009-07-04  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krásná možnost, nemyslíte? To mi připomělo Neználka, jméno ruského autora mi vypadlo z hlavy. A k tomu projektu Venuše, viděl jsem dokument s Frescem - Future by design, on toho taky hodně vymyslel a byl většinou okraden o svůj nápad, skoro jako Tesla.Mír s námi MMM


tom   |   ip:88.103.15   |   2009-07-04  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://lets.ecn.cz/cojelets.php
http://www.zonaremix.cz/


blasphemer   |   ip:84.47.94.   |   2009-07-04  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..je tam zopar dobrych myslienok, ale velkym problemom takychto projektov je ze pokial ludia nebudu musiet pracovat, tak nebudu!


dude   |   ip:87.244.19   |   2009-07-04  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blasphemerovi:
ale pracovat by mohli, aj keby niekto napriklad opustil akusi fabriku a dal si fajront, po chvilke by sa pravdepodobne zacal venovat niecomu co ho bavi, ani podnikatelia a firmy by neprestali len tak lahko robit co robia

mimochodom, myslim si, ze akasi podobna moznost, kde ludia budu mat zakladny prijem (ked sa automatizaciou blizime k tomu, ze vela ludi strati pracu), je dost potrebna, inak to asi nedopadne dobre :)


lara   |   ip:78.98.171   |   2009-07-05  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://ekonomika.tvorivo.sk/clanok/17/gandiho-svadesi


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-07-05  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na margo rozdielnosti Venus-u a alternatívnych menových systémov:

Venus vo finálnom štádiu podobne ako teoretický komunizmus úplne vylučuje úlohu peňazí.

Peniaze sú ale veľmi užitočný vynález, možno jeden z najdôležitejších, aký kedy ľudstvo vymyslelo. Preto je podľa mnohých ľudí dôležité ich zachovanie a súčasne modifikácia do tej miery, aby slúžili rovnako dobre všetkým, nie len hŕstke, ako v súčasnosti.


joplins   |   ip:212.27.16   |   2009-07-05  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko je fajn az na jedno,- stale sa pokusate oddelit duchovno od telesna!!!
takto to nejde! musite si uvedomit ,ze duchovno existuje a je tu neustaly boj medzi dobrom a zlom!!
a tento boj neustane dovtedy kym sa nevyplni urceny cas!

ZJAVENIE JANA- " Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz.
2 Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov.
3 Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.

vsetko co je v clanku je pekne ale z ludskej vole NEUSKUTOCNITELNE!!!
tisicrocne kralovstvo Jezisa Krista na tejto zemi bude nieco podobne. ludia budu zit v mieri a bez financneho systemu, bez vojen a chamtivosti, ale bude to pod dozorom BYTOSTI KTORA MA VSETKO POD KONTROLOU A LUDMI KTORY UZ TERAZ SU POKORNY A HOTOVI TO PRIJAT!!

ZLO JE VLUDOCH A PRETO VSETKO ZLYHAVA, KAZDA JOJTOPIA ZLYHA NA POKUSENIACH KTORE SA POMALY VKRADAJU DO MYSLI LUDI POD RUSKOM VLASTNEHO MYSLENIA A ZALOZENE SU NA LUDSKEJ TUZBE PO MOCI A UZNANI OD OSTATNYCH!!!

PS. mozete si odpustit prispevky , ze som zaslepeny a cakam,ze vsetko za mna vyriesi Boh a preto nechcem nic robit. nie je to tak!!!

len viem ,ze buducnost, alebo dejiny sveta boli uz dopredu videne a napisane, a nic sa nezmeni, a skonci to zle. tento system ktory je , bude aj posledny a skonci velkou vojnou a neskutocnym utrpenim!! zbytocne sa šarpat!!!


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-07-05  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak k tomu testovaniu na myšiach :) Dobrý postreh, celkom som sa zasmial :)

Je to otázka na hospodárskych informatikov. Treba vytvoriť funkčný počítačový ekonomický model a vyladiť v ňom jednotlivé parametre, možno doplniť nejaké ohraničenia. Ale je dosť možné, že by to fungovalo.

Nemyslím si, že bez nutnosti pracovať by nikto nepracoval. Aj dnes veľa ľudí pracuje skoro zadarmo v dobročinných organizáciách, či ako dobrovoľníci, ale aj "lacní" učitelia a výskumníci a to napriek tomu, že dnes sa bez zárobku skoro ani nedá žiť. Myslím si, že veľká časť populácie by podobné aktivity podporila, keby nemuseli pracovať. Človek nedokáže nerobiť nič, to by ho zničilo.


Miso_2   |   ip:88.212.37   |   2009-07-05  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins má pravdu. Najlepšie zriadenie je diktatúra s dobrým diktátorom :)


Godwinson   |   ip:85.216.21   |   2009-07-05  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Bol to asi dva metre vysoký muž tmavej pokožky a atletickej postavy. Oblečené mal niečo ako joggingovú súpravu zlatej farby."
Odetý mohol byť leda tak v kožiach, v jednej ruke kostený kyjak a v druhej pästný klin!


blasphemer   |   ip:84.47.10.   |   2009-07-05  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ludia by trochu z nudy pracovali aj v takomto systeme, ale nemyslim ze by to stacilo... system musi byt taky, aby nutil ludi robit aspon nieco.
diktatura s dobrym diktatorom je najlepsia, ale takych je ako safranu..


daro   |   ip:95.102.28   |   2009-07-05  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si myslm ze by to uplne stacilo ....system nemusi byt taky,aby sme vyrabali nieco co vobec nepotrebujeme!


Pišta   |   ip:87.244.23   |   2009-07-05  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekna utopia, inak parodovaný utopický socializmus bez centralneho riadenia, alebo komunizmus,keby to takto bolo bez centralneho riadenia,nikto by nepracoval a každý by si valal šunky


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-07-06  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cele to je len sposobe mxslenia ...uplne bx stacilo kebx ludia pochopili cele princip a stotoznili sa snim ale bohuzial to je nerealne (najme na slovensku ...staci citat diskusiu) ludia su strasne polarizovanx...


pdd   |   ip:212.55.23   |   2009-07-06  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne vsetky tie veci ohladom NWO, Venus a pod. pripadaju rovnake. Ked si vezmem v uvahu, co pisali pred desiatkami rokov Marx a Engels (mimochodom zidia), napadne sa to podoba na ten projekt Venus. A ten projekt Venus zase len niekto planuje nastolit. A kazdy system potrebuje mat vladcu - hoci len supervizora, ktory to bude kontrolovat a regulovat, ale predsa. Ja ked som ten Zeitgeist videl, na konci mi bolo zle, pretoze ta magorina, akou Venus bezpochyby je, nieje nic ine ako NWO. Obcan na jednej strane bojuje proti NWO a ako alternativu voci dnesnej ekonomike ma Venus a ten sa mu zda ako priaznivy a bojoval by zan, nie to nic ine ako NWO. Ked to chce svetova elita nastolit, potrebuje hoci len umelo vytvorit aj akusi opoziciu, ktora by sa ludom javila ako zla a aby si obcan mohol vybrat navonok to lepsie. Tak ci onak je v tom clanku kopec bludov. Ved ako moze stat fungovat bez organov ako je napr. policia?! Je statisticky i vekmi potvrdene, ze ludia, ked ziju bezstarostne, v prebytku, lahsie podliehaju zvodom ako su alkohol, drogy a roznym sexualnym deviaciam. Proste v kazdom systeme musi exstovat nejaky regulacny, kontrolny a exekutivny organ, ktory bude drzat spolocenstvo pokope. Keby to tak nebolo, zacali by sme zit ako zvery. Ved si len vezmime takych levov. Silny samec, ked napadne slabsieho, zabije ho, povrazdi mladata svojho soka, pretiahne vsetky samice, ci sa im to paci alebo nie a bude to robit, kym ho opat nezabije nejaky silnejsi samec. To je priroda, zakon prirody. A hoci sme ludia, sme sucastou prirody. A tiez sa aj dnes (poniektori) spravame ako taki levi. Preto aj ked dojde k NWO, resp. Venus, bude tu treba nejaky organ, ktory bude nespratnikov trestat. takze netreba sa nadchynat nad tym clankom. Toto vsetko uz bolo popisane v knihe Kapital, ktoru by som kazdemu odporucal, aby si kazdy uvedomil, ze dnesne casy a dnesne kroky idu presne podla marxa a engelsa smerom k Novemu veku (NWO), ci sa nam to paci lebo nie. Sme proste prilis slepi, tupi, lahostajni na to aby sme si to vobec uvedomili a nie na to, aby sme s tym nedajboze este aj nieco robili...


Z.A.B   |   ip:88.212.37   |   2009-07-06  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anarchia ma tiez svoje caro
- forma medziľudských vzťahov založená na dobrovoľnej spolupráci bez toho, aby bola vynucovaná alebo riadená inými

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Anarchia


Ramus   |   ip:188.112.6   |   2009-07-06  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To vsetko raz musi prist ,,, otazka je len kedy. Inac takyto financny system bol oskusany v jednom Rakuskom mestecku , tam boli peniaze z kolkami a casom stracali hodnotu. vysledny efekt bol fantasticky a narodna banka Rakuska to hnet zarazila. Taktiez aj nieco ako ten system darovania je nieco ako "zakladny prijem" ked kazdy bez rozdilelu dostava urcity pocet penazi na zivot. Zeby rok 2012 bol vazne prechod do zlateho veku? :o) nechajme sa prekvapit ,,, alebo este lepsie ,,, podme sa o to pricinit.


vilo   |   ip:95.102.28   |   2009-07-06  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO ramus Ešte pred tým, ako popíšem príklady, ktoré fungovali v minulosti, je potrebné spomenúť meno Silvia Gesella, na základe ktorého prác boli vytvorené tieto doplnkové meny. Silvio Gesell bol nemecký podnikateľ, ktorý bol v roku 1919 menovaný ministrom financií vo vláde Gustava Landauera v Bavorskej republíke rád. Po tom, čo však bol Landauer po týždni brutálne zavraždený marxistami, Gesella zatkli a chceli odsúdiť za vlastizradu. Nakoniec ho len vyhostili z krajiny... Na jeho prácu neskôr nadviazal americký ekonóm Irving Fisher.

Gesselov finančný mechanizmus bol založený na kolkovaných peniazoch. Po vytvorení doplnkovej meny bolo potrebné dosiahnuť, aby ľudia takéto peniaze nezhromažďovali, ale používali pri transakciách. A na to slúžilo práve to kolkovanie. Na rube každej bankovky boli prázdne políčka, kde bolo každý mesiac možné nalepiť kolok. Aby bankovka zostala v platnosti, musela mať nalepený aktuálny kolok. Tieto kolky bolo možné kúpiť za lokálnu menu v obchodoch, ktoré sa tohto projektu zúčastnili.

Jedna z najznámejších praktických aplikácií kolkovaných bankoviek bola realizovaná v malom rakúskom mestečku Worgl, ktoré v tej dobe malo asi 4500 obyvateľov. Nový starosta, ktorý poznal Gesellovu prácu sa rozhodol ju prakticky vyskúšať, pretože v meste bolo 500 nezamestnaných a 1000-ke ďalších nezamestnanosť priamo hrozila. Navyše väčšina rodín sa nachádzala na hranici chudoby...

Starosta mal k dispozícii 40 000 rakúskych šilingov, čo pri potrebe množstva projektov predstavovalo len nepatrný zlomok skutočnej potreby. Ale namiesto toho, aby tieto peniaze uložil do miestnej sporiteľne na krytie miestnych peňazí o rovnakej hodnote, ktoré vydal.Tieto lokálne peniaze potom použil na financovanie svojho prvého projektu. Pretože na lokálne bankovky bolo treba každý mesiac nalepiť kolok o hodnote 1% nominálnej hodnoty, každý, kto nimi dostal zaplatené, sa ich snažil čo najskôr zbaviť, čím dal automaticky prácu ostatným. A keď už niektorým ľuďom došla fantázia, na čo by tieto peniaze mohli ešte použiť, rozhodli sa, že nimi v predstihu zaplatí komunálne dane.

Worgl tak bolo prvým mestom v Rakúsku, ktoré si dokázalo efektívnym spôsobom poradiť s mimoriadnou nezamestnanosťou. Nielenže sa mu podarilo vydláždiť či vyasfaltovať všetky ulice, prebudovať systém zásobovania pitnou vodou, ale dokonca postavilo nové domy a skokanský mostík a to bez zvýšenia zadlženia. Je treba zdôrazniť, že väčšina pracovných miest vytvorených nebola len priamym výsledkom starostových projektov, ale zvýšeného množstva peňazí v obehu. Po tom, čo tento systém chceli zaviesť aj v ostatných rakúskych mestách, centrálna banka prepadla panike a po rozhodnutí súdu sa v Rakúsku vydávanie doplnkovej meny stalo kriminálnym činom. Krátko na to dosiahla nezamestnanosť vo Worgli 30%-nú nezamestnanosť. V roku 1934 sa v Rakúsku začali lavínovite šíriť sociálne nepokoje a po anšluse v 1938 značná časť obyvateľstva vítala Hitlera ako svoju politickú a ekonomickú spásu.

Tento experiment začal vo Worgli v júli 1932 a trval 13,5 mesiaca. Hoci bolo distribuovaných len 5500 šilingov, ale tie za ten čas obehli 416 krát, pričom vyprodukovali 2,5 mil. šilingov ekonomickej aktivity. V dôsledku toho výrobné aktíva vzrástli za jeden rok o 219 percent. Okrem toho bola z poplatkov za kolky financovaná kuchyňa, ktorá poskytovala stravu 220-tim rodinám.

Starostov politický program by dnes bol označovaný za akýsi sociálne demokratický stred, pretože energicky vystupoval proti fašizmu i komunizmu a ich utopickým teóriam, štátnemu kapitalizmu, byrokracii a nedostatku ekonomickej slobody a naopak podporoval súkromnú iniciatívu a ekonomickú slobodu.

Pár rokov pred tým však podobný experiment bol zaznamenaný v Nemecku. Hrdinom bol istý pánko Hebecker, majiteľ uholnej bane v mestečku Schwanenkirchen. Zvolal všetkých svojich robotníkov a vysvetlil im, že sa môžu rozhodnúť: buď akceptujú 90 percent svojej mzdy v ním vytvorenej mene - Ware, ktorá bude krytá uhlím čo ťažili alebo bude musieť baňu zatvoriť. Tí to akceptovali po tom, čo Hebecker sľúbil, že za Waru si budú môcť v mestečku kúpiť základné potraviny.

Wara podobne ako peniaze vo Worgli mali nalepený malý kolok, ktorým sa financovali skladovacie náklady. Tento kolok zaistil, aby si peniaze nikto nezhromažďoval do zásoby ale aby obiehali v rámci komunity.

Táto mena nielenže zachránila uholnú baňu a celé mesto Schwanenkirchen, ale začala obiehať aj v stále vzdialenejších oblastiach. Stala sa hlavným bodom hnutia Freiwirtschaft (slobodná ekonomika), ktorej teoretickou oporou bolo dielo Silvia Gesella. Aj napriek tomu, že táto mena nebola inflačnou, ministerstvo financií pod tlakom centrálnej banky túto úspešnú menu v roku 1931 zakázalo. Následne bola baňa zatvorená a opäť sociálne nepokoje vytvorili priestor pre Adolfa...

V súčasnosti sa používajú doplnkové meny len minimálne. Snáď jedinou, ktorá sa vo významnejšej miere používa je systém vzájomných zápočtov zvaných LETS, ktoré sa používajú predovšetkým vo Veľkej Británií, Kanade a na Novom Zélande. Takýmto typom peňazí by som sa chcel venovať v ďalšom príspevku. No žiadne nevyužívajú akýsi systém zdržného poplatku, aký mali Wara a mena vo Worgli.

galgan
Lord X   |   ip:91.127.27   |   2009-07-06  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vilo - nedalo by sa to aby ludia rychlo minali svoje peniaze a nedrzali ich zabezpecit prosto zvysenou inflaciou? ..ale zaujimave, btw...


kesso   |   ip:147.175.1   |   2009-07-06  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jedina moznost ako nieco take ako joytopiu dosiahnut je skryta v cloveku ako jednotlivcovi (alebo povedzme otec rodiny)
kazda rodina by sa mala osamostatnit od systemu , od spolocnosti, jedine tak mozu peniaze stratit svoju silu, pomocou ktorej su ovladane masy na ukor dalsich mas - tou malou skupinou zhnitej "elity"....

potom uz staci sirit tuto skutocnost, ze clovek sa vie o seba sam postarat pomocou toho principu nabalovania sneh. gule , a nazivat si pokojne v mieri a cakat kym sa svet zmeni


blasphemer   |   ip:78.99.156   |   2009-07-06  (23:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "kazda rodina by sa mala osamostatnit od systemu , od spolocnosti,..."
hm... to si mam pestovat potraviny alebo co vlastne? Nemyslim ze tadeto vedie cesta...


kesso   |   ip:147.175.1   |   2009-07-07  (01:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano ... pestovat si sam zeleninu ovocie , ked tak chovat ovce , kozy , kravicku , co myslis pred 30 rokmi to ako u nas fungovalo...este teraz mas vela dedin kde to ludia tak robia , len treba mysliet aj na energiu , napr solarna... a si vystarany ...mnohi to tak idu riesit....
a mnohi aj budu musiet imho...


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-07  (05:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šťastie budú mať tí, ktorí to budú mať ako riešiť. Horšie to bude s panelákovou generáciou, ale v konečnom dôsledku si ľudia vždy poradili a v ťažkých časoch sú ľudia k sebe navzájom oveľa ústretovejší ako v dobách dostatku, viď súčasnosť. Dedina, poľnohospodárstvo, obnoviteľné zdroje sa dostanú na úroveň, ktorá im prináleží. Hádam sa ešte dožijeme doby, kedy sa nebude hovoriť sprostý sedliak, ale sprostý manažér. Sedliak si je aj manažérom, ale ten manažér si svoje žrádlo nevyprodukuje, pretože je to príliš ťažké a príliš smradľavé. Myslieť si, že tá utópia ktorú teraz žijeme má dlhé trvanie je iba sen z ktorého sa podaktorí budú budiť len veľmi ťažko a s nočnými morami.


Lord X   |   ip:91.127.17   |   2009-07-07  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energeticka nezavislost je velmi dobra vec... sice vyzaduje vacsie pociatocne investicie ale to sa vrati, hlavne aj v ekologii, ked to bude robit vela ludi..
ale uplne sa osamostatnit od spolocnosti je nemozne.. zatial je potravin v obchodoch az prebytok a su lacne takze potravinova nezavislost sa mi zda teraz zbytocna.. narobis sa a aj tak si sam nevypestujes tolko kolko by si potreboval.. mozno ako odpocinok, ved aj ja mam malu zahradku.. ale teraz je este stale lepsie a vyhodnejsie ist do tesca :D
Ale ak sa raz dnesny system zasobovania potravinami zruti, potom ina moznost nebude, ale nemyslim si, ze aj potom budu vsetci zavisli na domacom pestovani.. niektori to budu robit vo velkom a ostatni od nich budu kupovat..
uplne osamostatnenie by bol navrat do stredoveku...


kesso   |   ip:78.98.85.   |   2009-07-07  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to by nebol stredovek , to mi ver... novy polnohospodarsky vek dajme tomu :D

tu ale sa treba bat tych ...vin co sa pokusaju robit so semenami plodin genetickou manipulaciou...tu bol nato clanok... o tej semennej banke co sponzoroval aj Gates... slachtia plodiny tak aby sa dali zasadit len raz a potom nedaju nove semena...


a_player   |   ip:92.245.8.   |   2009-07-09  (00:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  semená-terminátory..ináč,tu je skvelá prednáška o GM produktoch a o celom systéme,ako to vlastne funguje,ako oklamali roľníkov v Indii,z ktorých tisíce spáchali samovraždu a do jakej riti to celé smeruje:

http://afinabul.blip.tv/file/2319903/


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-09  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tejto oblasti sme vo veľkej miere a našťastie dosť zaostalí. Poznám veľa ľudí, ktorí si pestujú vlastné plodiny z vlastných semien. Už len dúfať, že sa GM nepremnoží a nezamorí celú krajinu do pádu tohto chorého systému.


a_player   |   ip:92.245.8.   |   2009-07-09  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ak sa aj zamorí,budeme platiť za to,že užívame patentované GM rastliny,pretože patent má prednosť pred zámerom jednotlivca,hoci farmár-pestovateľ nemôže svoje pole pred vôbec žiadnym peľom ochrániť. Máš pravdu Katka,je to naozaj chorý systém a jeho metastázy sa rozrastajú pomaly do všetkých odvetví,ktoré spoločnosť využíva. A to slovo pomaly je tiež len relatívny pojem.


kesso   |   ip:78.98.85.   |   2009-07-09  (19:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja len ozaj dufam ze slovensko je taka mala dierka ze sa budemem mat cast nejako ohradit , urobit si osobne rastlinne banky v pivniciach and stuff..


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-09  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja okrem iného verím aj v silu prírody. Dokáže si v konečnom dôsledku poradiť so všetkým. Či to však prežijeme to už až také isté nie je, isté však je to, že až tak silní nie sme, aby sme všetko nezvratne zničili.


a_player   |   ip:92.245.8.   |   2009-07-09  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý postreh. Matička Zem je sama o sebe žijúci organizmus a vplyv ľudstva ju len tak nemôže zničiť. Určite má v zálohe obranné mechanizmy,či už ona alebo samotný vesmír,ktoré sa jednoducho nedajú obísť. Ak sa nezmeníme my,zmení nás univerzum. Taký dokonalý systém musí predsa počítať so všetkým.


Peter PK   |   ip:77.234.25   |   2009-07-10  (01:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je zaujimave ako sa citatelia postavili k tomuto clanku, ktoreho hlavnym ucelom je zmenit u ludi nahlad na veci ako funguju. Skuste nekritizovat co sa pise v clanku ale pozrite sa na to co by nam ludom na Zemi tu opisovana zmena priniesla.
Ked sa tak nad tym nasim ubohym systemom na tejto Zemi zamyslim, tak zistujem, ze je proti zdravemu rozumu, jednoducho funguje presne opacne ako by mal. A akonahle niekto z mysliacich ludi prednesie myslienku o zmene, tak v prvom rade mu ju vacsina ludi dobre okyda. Miesto toho aby sme ho podporili a skusili zmenit system zmenou nahladu. A este jeden odkaz pre vsetkych negativistov: verte, ze sa to da... vsetko sa da, len to treba skusit, prosim vas vsetkych, hlavne nieco robte a nesedte so zalozenymi rukami a nenadavajte na cely Svet, pretoze prave tymi svojimi nadavkami a negativizmom sme tento svet dostali tam kde je dnes. Ze neviete co mate robit? Jeden znamy podnikatel povedal, ze vsetko co som v zivote urobil dobre som nikdy predtym nerobil.


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-10  (07:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter PK, len tak pre zaujímavosť, takmer všetci čo k tomu článku prispievali svojimi komentármi cítia blížiacu sa zmenu, ale cítia aj to, že tá zmena si vyžiada mnoho obetí. Bez toho to asi nepôjde, lebo zlo, ktoré drží vo svojich rukách životy obyčajných ľudí a celú túto planétu je tak naviazané na money, že sa len tak nevzdá svojich pozícií. Ak si si nevšimol veľa ľudí tu podporovalo ostatných v odvahe vysporiadať sa s dobou, ktorá príde. Ak by sme tu boli všetci negatívne naladení ako tvrdíš, tak by asi nik nehovoril o tom, že aj keď sa stane to najhoršie, tak zem to prežije. A toto už naozaj nie je negatívny a ani sebecký postoj. Okrem toho nechcela som vŕtať, ale k článku mi napadla jedna kacírska myšlienka. Ak všetci dostanú rovnaké množstvo peňazí, alebo bodov či čo to bude, je zaujímavé si predstaviť ako s tým naložia naši romski priatelia. Myslím, že oni s rýchlym zbavením sa peňazí problém mať nebudú. Za tri dni im pretečie gágorom všetko čo dostanú na svoje početné rodiny. A potom keď už nebudú love či body, budú zase kradnúť, zabíjať, atď?
Nepopieram, že tento systém je dobrý, ale len tak ľahko to neprebehne. Bohatí tohto sveta sa len tak ľahko svojich peňazí a moci vládnuť všetkým nevzdajú. Choré existencie ako násilníci, závislí ľudia, vrahovia atď. len tak pre našep pekné oči sa ráno nezobudia s dobrými dušičkami. Preto tu všetci vravíme o tom, že si síce uvedomujeme nutnosť zmeny a uvedomujeme si aj to, že sa neodvratne blíži, ale že to zas až tak ľahké nebude a bude to trvať desaťročia kým nastane Joytopia. Celý proces si vyžiada veľa obetí. Som realista a tej verzii ako, že sem prídu bytosti z iných planét, dobrých vezmú so sebou na obežnú dráhu Zeme, kým sa to tu všetko prečistí, tak prepáč tomu fakt neverím. Čo sme si tu nadrobili, to si aj pekne spapkáme.


Slovensky Kral   |   ip:82.132.13   |   2009-07-10  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter PK:

a co si urobil pre zmenu ty?

uz si rozdal peniaze? ci nejake este mas? uz mas zahradku a pestujes nieco???

ps:
http://www.thezeitgeistmovement.com/joomla/index.php?option=com_community&;view=profile&Itemid=704&userid=24099
:)kesso   |   ip:78.98.85.   |   2009-07-10  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  peter pk ... neviem ktoru diskusiu si cital ale asi nie tuto k joytopii , nechapem aky ma vyznam kritizovat ostatne prispevky,a hlavne , ten tvoj bol najnegativnejsi zo vsetkych. nic nove si nam nepovedal a len si sa nad nas ostatnych povysil


Roman   |   ip:84.144.21   |   2009-10-01  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nastastie sa tato metoda v Nemecku rozrasta a nachadza stale viac a viac nadsencov... ;)


skart   |   ip:62.202.80   |   2009-10-02  (00:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skvelý článok...ako myšlienka by sa to v rôznych komunitách isto ujalo, ale akonáhle by to dosiahlo väčšie rozmery, elity by sa začali strachovať o svoj majetok, a zriadili by opatrenia na zničenie takéhoto nezávislého systému...ale aj tak by som isto podporil podobné projekty, ak by sa nejaké v okolí vyskytovali...


DrLeonardDiCaprio   |   ip:41.206.15   |   2010-03-19  (17:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  REG NO. XW.H67554ITALY
Plot 3245 Cecily Layout Milano Taliansko

MOTTO: Vaša blahobytu, je naše obchodné oddelenie.

E-mail: dicaprioloanfirms@hotmail.com


Vážený pán / Vážená pani,

Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s veľmi Minimálne ročné úrokové sadzby nízke, ako 2% do 1 roka do 10 rokov splácania dobu v ktorejkoľvek časti sveta. Dávame sa pôžičky v rozmedzí $ 5,000 USD na 500000000 dolár USD. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou, budete mať bezesné noci znepokojujúce, ako sa dostať Legitímna úver úveru? Ste hryzie si nechty na rýchly? Namiesto bitia do seba, kontaktujte DiCaprio Loan Firma (Loan Services) teraz Loan špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť Bad Credit History, objaviť získať riešenie, ktoré je naša misia. Zainteresované osoby by ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Veriteľ `s Meno: Leonardo DiCaprio Lenderová` s Názov firmy: Leonardo DiCaprio HELP FONDY Veritelia Email: dicaprioloanfirms@hotmail.com.

Borrowers INFORMÁCIE:

Mená :_________ Adresa :________ Vek :_____________ Fax :________ telefónne číslo :______ Počet :__________ Povolanie :__________ firmy :__________________ Krajina :_______________ Sex :_______________________ mesačný príjem :______________ sumu potrebnú :______________ úveru Čas :________________ Email Address :________________ Stručný opis individuálne ..............................


God Bless You

Best Regards, Leonardo DiCaprio

harryjossy . tufuhexa0   |   ip:41.203.67   |   2013-06-14  (07:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujete úver Ak áno, napíšte nám na email podnikom; larrybensonloanfunds@gmail.com s nižšie podrobnosti


Kontaktujte firmu cez e-mail: larrybensonloanfunds@gmail.com

meno:

množstvo:

doba trvania:

Krajina:

Tel.:

povolanie:

pohlavie:


SirEvaDemeter . regesufi58   |   ip:67.221.25   |   2014-08-23  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potrebujú naliehavú pôžičky?
* Veľmi rýchly a naliehavo previesť na váš bankový účet
* Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peniaze na váš bankový účet
* Nízka úroková sadzba vo výške 2%
* Dlhodobé splácania (1-30 roky) dobu trvania
* Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná splátka
*. Ako to trvá dlho, než financovať? Po odoslaní žiadosti o úver, môžete očakávať, že predbežné túto odpoveď menej ako 24 hodín a financovanie v rámci 72 až 96 hodín po obdržaní zaslať informácie, ktoré potrebujeme od vás.

Kontaktujte Legitímna a licencovaný úver spoločnosti authourised
že finančná pomoc do iných krajín.
Pre viac informácií a prihlášky kontaktovať úver teraz e-mailom: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
generálny riaditeľ
CASHFIRMARENA FIRM
LONDON


williampaul . xegixubo27   |   ip:41.220.69   |   2015-07-02  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý deň pán / pani:

Získanie úveru legitímna boli vždy obrovský problém Ak chcete klientmi
ktorí majú finančné problémy a potrebujete riešenie pre neho. Otázka
úverové a kolaterál sú niečo, čo klienti sú vždy obavy,
o tom, kedy žiadosti o úver z legitímnych veriteľa. Ale .. sme urobili
že rozdiel v poskytovaní úverov priemysle. Sme schopní zabezpečiť pre úver
z rozsahu 2500 dolár. na $ 500,000.000 tak nízke, ako 3%

Naše služby zahŕňajú nasledovné:
Konsolidáciu dlhu
Druhá Hypotéka
Obchodné úvery
Osobné pôžičky
Medzinárodné pôžičky
Úver na všetky druhy
Rodina úver
E.T.C

Žiadne sociálne zabezpečenie a žiadna kontrola kreditu, 100% záruka. Jediné, čo musíte
urobiť, je, dajte nám vedieť, čo presne chcete, a my iste, aby
si svoj sen. (Williamfinance@hotmail.com). hovorí ÁNO, keď vaše banky
Povedz nie. Konečne, my financovať malom meradle úver firma, sprostredkovatelia, malé
meradlo finančné inštitúcie pre nás majú neobmedzenú kapitál. Pre
ďalšie podrobnosti, ako ísť o obstaranie kontakt úveru nás, Láskavo
okamžite reagovať na tento e-mail: williamfinance@hotmail.comdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zásadný omyl kresťanských cirkví!

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného úpadku civilizácie na planéte Zem.


Jak zabít civilizaci

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

"(ne)Milujem" pasterizované výrobky !

Falcon HTV 2 zmizol.

Grékom ani euro zo Slovenska!

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3167 s