22. August 2019
    
"Jsme na pokraji globální tranformace. Všechno, co je potřeba, je správná velká krize a národy příjmou Nový Světový Řád." (David Rockefeller) - Dolezite.sk

"Jsme na pokraji globální tranformace. Všechno, co je potřeba, je správná velká krize a národy příjmou Nový Světový Řád." (David Rockefeller)


  2009-01-09  (02:11)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - "Jsme na pokraji globální tranformace. Všechno, co je potřeba, je správná velká krize a národy příjmou Nový Světový Řád." (David Rockefeller)

Bilderberg Group je utajovaná organizace založena po druhé světové válce. Tuto organizaci má na svědomí David Rochild, Rockefeller a Cranegie. Organizace je stavěna na nacistických názorech. Snaží se o vytvoření dokonalé rasy na naší planetě.
Bilderberg group mělo první setkání roku 1954 v hotelu de Bilderberg ve městě Oosterbeek státu Nizozemsko.
Tato hromadná setkání probíhají až do dnes vždy na jiném místě, vźdy ostře střežené a utajované. Naštěstí se lovcům těchto lidí daří tato setkání odhalovat.
V tomto článku se dozvíte, KDO? našemu světu doopravdy vládne.
Přečtete si jak do sebe zapadají utajované skupiny kulatého Stolu - aby vytvořily tajnou světovou síť.

Tyto skupiny řídily záležitosti planety po stovky let.
Nyní se dostali do finální fáze - připravují se na otevřenou světovou nadvládu. Cíl, po kterém nejznáméjśí tyrani toužily celou historii lidstva!
Koncept Nového Světového Řádu je zde po staletí. Nejvíce pozornosti dosáhl během druhé poloviny 20. století.
Prezident George Bush to použil v mnoha svých projevech - což znamená, že opravdu chce nějaký Řád - ve kterém máme nějaký typ globální nadvlády. Ve které se každá lidská bytost na planetě Zemi zodpovídá opatřením, formulovaným na mezinárodní úrovni.
"It is big idea. New World Order"
"Je to velká myšlenka. Nový Světový řád."
~G. Bush Senior
Zločinecká organizace Bilderbergů má na svédomí založení organizace OSN, Evropské Unie, Africké Unie a nyní usilovně pracují na Severoamerické Unii a Asijsko - Pacifické Unii.
Všechny tyto Unie získají svého prezidenta. Jak někteří moźná víte nedávno se měl volit prezident Evropské Unie, naštěstí se tak nestalo. ALE STANE! Suverenita dalších zemí Evropy zanikne! TA NAŠE UŽ ZANIKLA. Vstupem do Shengenu a zrušením hranic jsme ztratily svou národní suverenitu, ale to není vše! Staneme se součástí Spojených Státu Evropských a brzy nás potká spojení všech unií a světová nadvláda. Konec naší svobody.
Je to pořád to stejné podívejte se zpět.
Hitler a Nacizmus, Sovětský svaz, Římské impérium.
Pokaždé se tvrdilo, že se jde založit - pro normálního člověka - utopie - ideální svět, když ve skutečnosti se vždy ukáže , že se dělá přesný opak.

Kořeny globalizace a světové nadvlády sahají do počátku lidstva. Dobývání a impérium je staré jako civilizace sama.
Babylon, Egypt, Řecko. - Ti všichni zakládali impéria v pokusu ovládnout svět..
Římský systém se dostal až k vrcholu a ovládal známý svět. Byly vytvořeny komplexní systémy vlády, aby se ovládly různící se populace.
Během periody 15 - 19 stolétí se vynořila nová impéria a vedla války o nadvládu.
Šlechta, stejně jako prosperující měšťanská třída byla financována hrstkou privátních bank. Mnoho z velkých peněžních domů zabezpečovalo své investice na obou stranách válek.
Důmyslné sítě shromažďování zpráv dávaly finančníkům jasný nástroj proti vládám, nad nimiž pomalu získávali kontrolu.
18. června 1815 sledovali agenti britského křídla dynastie Rothschildů jak se císař Napoleon Bonaparte zoufale bil za záchranu své armády z čelistí britského klešťového útoku. Rothschildův agen byl schopen dostat zprávu o Napoleonově porážce, Lordem Wellingtonem, do rukou Nathana Rothschilda celých 20 hodin před tím, než zpráva dospéla do Londýna.
Nathan, hlava britského křídla dynastie Rothschildů, vypustil na Londýnské burze fámu, že Napoleon válku vyhrál.
Veškeré akcie se propadly o 98% a Rotschild byl pak schopen koupit celou britskou ekonomiku za zlomek hodnoty.
Když zpráva o Napoleonově porážce konečně dorazila, akcie rázem stouply.
Británie byla teď nepochybným vládcem Evropy a Rotschild ovládal Anglii.
Již dost dominantní impérium rostlo ještě agresivněji. Jeho vojska a byrokracie se šířila po zeměkouli.

Bankovní kartel bytněl... a ve skutečnosti někdy od doby kolem 1800 financoval obě strany téměř käždé války, a samozřejmě dostával úroky z půjček, které poskytoval vládam na války, které pomáhal vyvolávat a vytvářet.

Začátkem 20. stol. bylo Německo povstávající velmocí a vůdčí silou průmyslové revoluce.
Nebyl absolutně žádný důvod, aby nějaká 1. světová válka vůbec byla, kromě toho, že to byla ideální příležitost pro bankovní kartel vydělat hromadu peněz financováním obou stran této války.

28. června 1914, byl následník Rakousko-Uherského trůnu - Arcivévoda František Ferdinand zavražděn při veřejné jízdě svým vozem.
Černá ruka, Srbská tajná společnost s napojením na francouzskou a britskou tajnou službu, se k tomu příhlásila.
A první světová válka začala. WWI has begun!
Zbraňové továrny financované bankami kontrolovanými Rothschildem, v Německu, Francii, Anglii a Rakousku financovala všechny strany.
Ve válce zemřelo nejméně 20 milionů lidí.
Byl to konflikt tak hrozný a děsivý, že lidé slibovali, že už nikdy válčit nebudou.

Říkalo se:: "Válka za skončení všech válek".

Otázka je:: "Proč chtěli válku?"

Jistě, předevšim šlo o peníze a moc, ale druhým důvodem bylo, že chtěli založit Společenství Národů.
To bylo v jejich plánech po celou dobu a jako důsledek, jakmile byla válka u konce, nebo těsně před koncem, začali formulovat tuto myšlenku Společenství Národů, aby se to, co se stalo, nestalo znovu.

Staletí praxe učinilo z Britů experty na skrýváni svého impéria za loutkové vlády a komise.
Ve jménu zastavení budoucích konfliktů navrhli aby se země připojily ke Společenství Národů.
Jejich skutečným záměrem pro Společenství Národů bylo, aby se stalo základem Světové nadvlády.
Prezident W. Wilson, který se zasloužil o založení soukromého Federálního Rezervního Systému v USA v roce 1913 silně podporoval vytvoření Společenství Národů.
Společenství se sešlo v Paříži v roce 1919. Ale mnoho zemí rozpoznalo že se jedná o hrozbu jejich suverenitě a odmítly do něj vstoupit.

Rozčarovaná Kongresem USA, který Společenství Národů zablokoval, založila britská tajná služba s pomocí rodiny Rockefellerů v New Yorku roku 1921 Council on Foreign Relations (CFR).
CFR zaměstnal nejlepší a nejzářivější postavy amerického života aby podporovaly růst Anglo-amerického impéria.
Uváděným cílem CFR je zrušení všech národních států ve prospěch všemocné Světové vlády zajišťované nepatrnou elitou.
Od roku 1930 se proponenti Světové vlády rozdělili do dvou provázaných táborů:
Fabiánské Socialisty (Komunisty) s centrem v Londýně
Národní Socialisty(Fašisty) v Itálii a Německu."National Socialism will use its own revolution for establishing a New World Order"
"Národní socialismus užije své vlastní revoluce k založení Nového Světového Řádu."
~Adolf Hitler
Zastánci fašismu ve Spojených státech a Anglii věřili že pro rychlou transformaci světa do Nového Světového Řádu by měla být užita armáda, zatímco rafinovanější zastánci socialismu říkali že inkrementalismus (cesta postupných změn) je jistá cesta ke světové nadvládě.
Major General Smedley Butler, oceněný medailí cti Kongresu, veřejně v roce 1934 odhalil pokus magnátů zahájit vojenský převrat ve Spojených státech.
Válečný hrdina dosvědčil před McCormack-Dicksteinovou komisí Kongresu - že jedni z nejmocnějších mužu v Americe - se ho pokusili získat, aby vedl vojenský převrat, chtěli ve spojených státech nastolit národní socialismus.

"Chtěli po mě, abych vedl organizaci 500 000 lidí která by byla schopná převzít funkce vlády."
~Major General Smedley Butler
Fašisti hluboce zapustili kořeny též v Anglii.
Edward VIII, Anglický král byl nucen abdikovat pro svoji veřejnou podporu Hitlera.

Ačkoli byl Německem vedený tábor fašistů silný, blok Fabiánských Socialistů byl schopen udržet si kontrolu nad USA, Ruskem a Anglií.
V přípravách a během 2. světové války, bankéři opět financovali obě strany, stejně jako to dělali za Napoleona.
Se vzestupem a pádem 3. Říše ležela Evropa opět v troskách.
A elita znovu tvrdila, že jedině Globální vládou může zachránit lidstvo před jistým zničením, a tentokrát elita uspěje se založením svého světového orgánu.
V dubnu 1945, byla na námořní základně Presidio v San Franciscu, vítězi 2. světové války založena OSN.
Komplex OSN byl pak postaven v New Yorku na pozemku darovaném Johnem D. Rockefellerem.
Krátce potom, co elita založila své OSN na své základně v USA, nově založena světová rada rychle začala pracovat na další fázi svého plánu: postupem formování kontinentálních superstátů.
(Jak nyní jasné dokazuje např. Lisabonská smlouva p.p.)

Prvním krokem v třístranném plánu bylo vytvoření Evropské Unie.
Unifikace Evropy se zkoušela mnohokrát a byla extrémně nepopulární.

Tam kde Napoleon a Hitler selhali v uskutečňování svých cílů silou, uspějí globalisté v utajení.
Britové vedli formaci Evropské Rady v květnu 1949.

Londýnská smlouva stvrdila pouze založení obchodu mezi Evropskými státy tak jako je N.A.F.T.A. Nebo G.A.T.T. v Severní Americe.
Jejím skutećným záměrem bylo formování evropského superstátu.

"We shall have world government whether or not you like it. By conquest or consent."
"Musíme mít Světovou Vládu, ať už se vám to líbí nebo ne, konsesem, nebo podrobením."
~James Warburg
v Komisi mezinárodníh vztahů Senátu - 17.2.1950
Jakmile byla EU založena, pod rouškou obchodních dohod, bude založena Severoamerická a Asijsko-Pacifická Unie.
Tyto tři provázané superstáty zformují jádro Světové vlády zatímco OSN bude sloužit jako světový regulátor a nátlakový orgán nad subregiony třetího světa.

Bilderberg Group sestává z hlav všech řídích skupin kulatého stolu, které spravují jednotlivé země.

Představte si elitní strukturu moci jako obrovskou pyramidu kde jen ona elita z elity je na vrcholku.
Skupina byla tak utajovaná, že do poloviny 80. let ovládaná korporární média odmítala, že by vůbec existovala.
Až do pozdních 90. let zprávy o ní pozůstávaly pouze ze vzácných jednořádkových sdělení.
Se vzestupem alternativních médií přestalo škrcení informací fungovat.

Každe čtyři roky se Bilderberg Group scházejí v Severní Americe.
V roce 2006 to bylo v Ottawě.
Noviny vše absolutně ignorují, ani slovo. V USA nikdo ani muk.

Tento rok (2006) se rozhodovalo zdaly bude nebo nebude válka s Íranem,
Jestli se daně zvýší, nebo ne, jestli se sníží, nebo zvýší ceny ropy.
A je toho samozřejmě mnohem více.

120 nejmocnějśích hlav států z Evropy, vysocí úředníci z vlády USA, ministerstva financí, Bíleho domu, státu, obrany. Vyrábějí světovou politiku.

Důvod, proč chtějí utajení je, že dělají zlé věci.
Zlo se děla pod příkrovem temnoty, dobré věci otevřeně na světle.

"We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order."
"Jsme na pokraji globální tranformace. Všechno, co je potřeba, je správná velká krize a národy příjmou Nový Světový Řád."
~David Rockefeller
David Rockeffeler hlava Bilderberg Group se musí účastnit všech schůzek každý rok. Společně s ním je klíčovým účastníkem jeho nastrčená figurka, H. Kissinger.
Dále jedním z hlavních účastníku je prezident CFR, Richard N. Haas, a víceprezident Rothschild Europe, Franco Bernabé.
Dále důležití Henry Kravis, Richard Holbrooke bývalý americký velvyslanec v OSN.
Také hlava Daimler Chrysleru, Juergen Schrempp nemůže chybět.
Dále majitel Washington Post, Donald Graham, Indra Nooyi - Hlava Pepsi Co. (Pepsi nápoje pro neznalé)
Nizozemská královna Beatrix a Princ Bernard.
Po té také nově jmenovaný šéf Světové banky, Paul Wolfowitz - Jsou zprávy, že se účastnil i schůzek kdy zastával funkci zástupce ministra obrany, což je porušení Loganova zákona.
Dle Loganova zákona je zločinem pro jakéhokoli člena federální nebo státní vlády setkat se s členy cizích vlád bez výslovného zmocnění prezidentem nebo Kongresem USA.

Jednoduše řečeno. Je zakázané pro jakéhokoliv člena vlády, setkávat se tajně, za zavřenými dveřmi s cizími mocipány díky problémům s korupcí a špionáźí které to vytváŕí.

Z těchto důvodů se mnoho politiků účastní ale jejich jména se neobjevují na oficiálním seznamu.
I přes Loganův zákon se New Yorský guvernér George Pataki objevuje na seznamu srazu roku 2006.
Dokonce se objevila na půl dne i Hillary Clinton.

Roku 2006 se účastnil dokonce i Ahmed Chalabi v té době stíhán pro padělání.
S ním se měl rozhodovat útok na Írán.
V Ottawě vědělo pouze 10% tázaných lidí o sjezdu Bilderberg Group v roce 2006 v hotelu BrookStreet v jejich městě.

Každý zvolený prezident který přežil volby, se před volbami účastnil sjezdu Bilderberg Group.
Bill Clinton se úćastnil v roce 1991
George Bush Starší v 85tem roce.
A Tony Blair to samé.

Americký lid volí vůdce který už byl dávno zvolen.
Musím zdůraznit že nedávno zvolený Barack Obama se účastnil posledního srazu Bilderberg Group ve Virginii kde nechybělo ani České zastoupení v podobě Karla Schwarzenberga.

MF Dnes se vytahovala jak těžce zjistila že se Karel Schwarzenberg zůčastnil přitom seznam pozvaných byl znám už dávno před tím.

Jednání skupiny Bilderberg dosud kromě Karla Schwarzenberga navštívil politolog Jiří Pehe, český velvyslanec při NATO Karel Kovanda a velvyslanec v Izraeli Michael Žantovský.
Proč se nepoučíme z našich předků?
Proč se lidstvo nachazí v koloběhu krveprolití a zotročení?

Kořistnické elity vždy odůvodňovali útisk tím že jsou nadřazené a mají božské právo vládnout, přitom jsou jen hordou nemilosrdných psychopatů, paraziticky se živících na hostitelské populaci, dokud jejich rakovině podobné šíření nezpůsobí zhroucení hostitele. Už byly tisíce tyranských vlád v historii a méně než desítky které mohou být nazývány skutečně svobodné.

Jen ve 20. století bylo zavražděno přes 150 miliónů lidí rukou státu. V Rusku, rudý teror stál životy více než 60 miliónů mužů, žen a dětí.
Hitlerův režim zabil 22 miliónů. Pouze během vlády Mao-ThCe-Tunga bylo zabito více než 60 miliónů venkovských rolníků. A seznam pokračuje.
300,000 nevinných civilistů zabitých v Guatemale. Více než 2 milióny lidí brutálně zavražděných vládou v Kambodži.
1,500,000 zabitých v Turecku. 300,000 v Ugandě.
800,000 ubito k smrti mačetami ve Rwandě.

Je to smutné, ale je mnoho pŕíkladů, kde byly nevinné rodiny vyhlazeny jejich vládami, v průmyslových rozměrech a to vůbec nejmenujeme všechno.

Je historickým faktem, že stát je příčinou nepřirozené smrti číslo 1.
Pokud vezmete těch 50 miliónů lidí, zabitých mocí zešílešími vládami v posledních století a vydělíte to 100 000, počet zabitých naplní největší sportovní stadión narvaný 100 000 řvoucích fanoušků, 1,500 krát. To je 1,500 stadiónů nacpaných každý stotisícem lidí - vśichni mrtví.

Pro ty, co si myslí že se to nemůže stát jim:
BYLI JSTE VAROVÁNI!

Masakry, kterých jsme byli svědky posledních 100 let, byly jen přípravnou fází hlavního projektu Nového Světového Řádu.

Zločiny Hitlera a Stalina jsou nyní už historií, ale "komunistický" systém zla Číny není spokojen s počty bodů v závodě o největší počet mrtvých v historii.

Masové zabíjení a zotročování stále probíhá a těší se plné podpoře ze strany proponentů Nového Světového Řádu.

"Komunistická" Čína je modelovou společností pro Nový Světový Řád. Čína dostala více mezinárodních cen za svou politiku a formu vlády, než jakákoliv jiná země. V očích Globalistických plánovačů je totalitní čína budoucností.

Všichni nevyhovující (zakázané církve, stávkující dělníci) jsou posílání do táborů nucených prací. Jejich krevní skupina a tkáňové typy jsou katalogizovány v přípravě na sklizeň orgánů. Čínská vláda pak prodává orgány vězňů nejvyšší nabídce na světovém trhu.

Pokud se bohatý zákazník rozhodne letět do Číny. Vězeň je zabit a jeho orgány transplantovány.
Pokud se orgány převážejí mimo zemi, vyjímají se v pojízdných popravčích autobusech na cestě k čekajícímu letadlu.
"Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world"
"Depopulace by měla být prioritou zahraniční politiky směrem ke třetímu světu"
~Henry Kissinger
Depopulace je jeden z cílu v programu Nového Světového Řádu.
Podporuje jí spousty zbohatlíků.Bill Gates vydal 30 mil dolarů na tyto účely pro kontrolu populace.
Media uváděla lživou informaci že Gatesovi odeslali tyto peníze na pomoc dětem třetího světa.
Dalším investorem byl Warren Buffet, který to dělal zřejmě kvůli svému jménu. Věnoval 37 miliard na podporu armády. Skupin pro kontrolu populace."And, i actually think thw world will be much better when there's only 10 or 20 percent of us left."
"A já si skutečně myslím, že svět by byl mnohem lepší kdyby nás zbylo jen 10 nebo 20 procent."
~Dr. Eric Pianka 
A co si myslíte vy?!
Nenechme se ! BOJUJME!!

Technologie se stala tak mocnou ve své schopnosti destrukce že si svobodné lidstvo nemůže dovolit nechat psychopatické technokraty, s velikášskými bludy, opakovat chyby svých předchůdců, protože je velmi pravděpodobné, že tentokrát mohou zničit všechno včetně sebe sama, ve svém šíleném honu za božstvím.

Nyní slibují vytvořit neporazitelnou tyranii, před kterou všechny jejich minulé průšvihy budou blednout.
V dobách 2. světové války byly suverénní národy a jejich armády se postavily Hitlerovu konečnému řešení.
Jakmile jednou bude mít svět jednu vládu, nikdo nebude schopen zastavit plány proponentů Nového Světového Řádu na populační redukci.

Pro ty, kteří jsou imunní proti psychologickému naprogramování, už byly postaveny stovky táborů FEMA po celých Spojených státech v jejich cestě za redukcí populace.
Žádná metoda se předem nevylučuje.

Tito temní stavitelé mají v úmyslu vypustit sérii epidemií, pomocí lidmi vyrobených biologických zbraní, každá další horší, než ta předchozí, a zároveň, expandovat policejní stát, aby vynutil řádné vyhlazování obyvatelstva vše ve jménu boje proti neviditelným teroristům.

A Georgia Guidestones stojí dnes jako chladný testament svaté mise elity.
Vytvořit systém dvou tříd, kde ta spodní je nucena žít jako otroci v narvaných uzavřených městech, zatímco elita si bude užívat zbytku Země, vyvine se do nadlidí za pomocí pokročilých implantovaných technologií, žít věčný život a cestovat vesmírem.
Toto je slib dávaný vnitřním členům Nového Světového Řádu a agendy Bilderberg Group.

Proto se musíme vzpamatovat a všechny tyhle lidi zničit. Nenechte se ovlivňovat televizí, nenechte se ovlivňovat novinami. PROBUĎTE SE!

Někteří spolupracovníci se domnívají,že ve skutečnosti existuje ještě 1 skupina,která stojí za všemi těmito skupinami a vše skutečně existuje.Její cíle mohou být stejné jako cíle těchto skupin,ale v tomto případě nemáme absolutně žádné informace o působení takové skupiny.
Z jednoho nejmenovaného zdroje,který nikdy nebude zveřejněn z bezpečnostních opatření si máme důvod myslet,že tato „tajná" skupina si říká Výbor Patriotů.Ale nic více se o nich nedá zjistit.

Zdůrazňuji že veškeré informace zde uvedené jsou několikrát ověřené jejich publicisty.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
JankoHrasko   |   ip:91.148.20   |   2009-01-09  (19:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To bude super,jedna svetovlada -nebudu vojny, ved nebude nikdo bojovat sam proti sebe a bude konecne jedna rec atd.Super!


JoeMontana   |   ip:78.98.112   |   2009-01-09  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano akurat uz vacsina z nas nebude mat pravo zit na tejto planete lebo im geneticky nebudeme zapadat do predstavy o cistej rase


Dave   |   ip:147.251.5   |   2009-01-09  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to janko hraško:
Ak ten tvoj príspevok nebol myslený ironicky ale vážne tak skutočne verím, že veľkosť tvojho mozgu sa od veľkosti penisu Janka Hraška moc nelíši. Ak si si dal tú námahu a prečítal tento článok a jediné čo si si z toho vzal je táto tvoja hlúpa a iracionálna myšlienka tak sa nedivím že sa to tým mocichtivým sviniam tak ľahko darí ovládať náš svet a aj nás. Je mi až zle pri pomyslení že aj taký ľudia ako ty existujú


Pavel J. Hejátko   |   ip:212.80.64   |   2009-01-10  (02:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kdysi jsem již něco podobného četl. Je to dost děsivé a věřím, že to tak je. Kdo podobné věci přejde mávnutím ruky a "plácáním" o paranoie autora je sám jedna z prvních chodících mrtvol. Otázkou je - jak tomu múžeme my - obyčejní smrtelníci zabránit??? Jak je zlikvidovat??? Určitě ví o každé proti nim namířené akci, ještě než je nahlas vyslovena... Když dokázali přežít 1000 let, tak asi tak blbí nebudou...


JankoHrasko   |   ip:91.148.20   |   2009-01-10  (09:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Dave , to len taky chudaci ako ti sa boja centralneho riadenia.
Doporucil by som ti navstevu u psychologa.
Nakoniec prave taky ludia ako tvojho tipu - su skodna pre tuto planetu a ti skoncia zle, to ti garantujem!


mirek56   |   ip:82.114.20   |   2009-01-10  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NADÁVAT jednotlivým našim poslancům, „konšelům“, zastupitelům je podle mého názoru NEEFEKTIVNÍ - chce to v příštích VOLBÁCH systémovou politickou ZMĚMU. Všichni naši zastupitelé se již svými SLIBY I SKUTKY dost dlouho občanům PŘEDVEDLI. Je to doba 20 let po MAJETKOVÉM PŘEVRATU v listopadu 1989, při budování naší arogantní liberální PRAVICÍ MAFIÁNSKÉHO KAPITALISMU A PRÁNÍHO ABSURDISTÁNU V ČR. Proto - DOPORUČENÍ PRO OBČANY – VOLIČE: V příštích volbách poslanců, zastupitelů obcí a krajů NEDÁT HLAS stranám modro-černo-zelené vládní koalice, ale dostavit se VŠICHNI K VOLBÁM pro překonání NEDEMOKRATICKÉHO VOLEBNÍHO ZÁKONA, kdy v ČR jsou volby platné i když se k volbám dostaví MÉŇE NEŽ 50% zapsaných voličů. Nezúčastnění dávají automaticky svůj hlas lhářům a zlodějům pravice, která si tento zákon v Parlamentu i Senátu odhlasovala (měli dosud většinu). Na Slovensku a jinde jsou volby PLATNÉ až při účasti NAD 50%. A TAK V ČR MENŠINA VLÁDNE VĚTŠINĚ OBČANŮ (totalita) !!! (Příklad, volební účast Senátu bývá cca 17%.) ° Nespokojeným občanům-voličům ČSSD předkládám tuto výzvu: CHCETE ABY ČSSD PLNILA SVÉ VOLEBNÍ SLIBY ? - TAK VOLTE KSČM ! Jedině totiž v případě, kdy nebude mít jinou možnost výběru partnera, JÍ „NEZBUDE“ NIC JINÉHO, NEŽ SVÉ PŘEDVOLEBNÍ SLIBY P L N I T !!! Farizejská pseudolevice ČSSD chce KAPITALISMUS s lidskou tváří. Levice KSČM chce moderní evropský sociální stát - SOCIALISMUS - bez chyb minulosti.


545646546546+46949+479+47   |   ip:218.97.19   |   2009-01-10  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dave :X


Johnny017   |   ip:85.237.20   |   2009-01-10  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozrite si video Zeitgeist....na googlevideo.com je aj so slovenskymi titulkami...je tam o tejto spolocnosti Bilderberg hovorene...ako maju naplanovane ovladnut celu nas svet


tony   |   ip:78.99.13.   |   2009-01-10  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zeitgeist je aj tu

http://dolezite.sk/Vydany_dokumentarny_film_Zeitgeist_II__ADDENDUM.html

oba diely aj s titulkami


Ja   |   ip:85.135.24   |   2009-01-11  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia, uvedomte si o com tu diskutujete. Zas dalsi zo serie supertajnych spiknuti proti bezbrannym obyvatelom planety. Celu tuto story aj spolu s Zeitgeistom som uz videl a pocul z viacerych zdrojov. A myslim si, ze niekto sa na tom pekne zabava. Ludom sa asi paci zit v neustalej paranoi a hladat si vnutornych skrytych nepriatelov.


Petr   |   ip:89.102.24   |   2009-01-11  (14:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je potrebne si uvedomit, ze to nejsou vymysly. Psychoza strachu zacala 11.zarim 2001, kdy v podstate pres noc Kongresu podstrcili represivni zakon "Patriot Act" o kterem nema do dneska tuseni cca 95% americanu. Uvedomte si prosim, ze 96% sdelovacich prostredku vlastni osoby zidovskeho puvodu, kteri manipuluji naladami obyvatelstva dle sveho uvazeni. Jiz od valky Severu proti Jihu neni nic jen tak, ale vzdy jsou ve hre penize a touha po moci. Za vsim, zlem vzdy stoji zidovska komunita, ktera smeruje k novemu svetovemu poradku. Jiz dedecek soucasneho prezidenta Bushe byl bankerem v New Yorku a vydelaval na valce tim, ze dodaval obema stranam. To same byla valka v Iraku v souvislosti s ropou. Nynejsi financni krize je zase snahou manipulovat s obyvatelstvem a v tichosti zkupovat znehodnocene podily ve firmach v USA atd. S novym U.S. prezidentem to nebude o nic lepsi viz. jeden z clanku na teto strance.


Ja   |   ip:85.135.24   |   2009-01-11  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Netvrdim, ze neexistuju ziadne zaujmove skupiny, ktorych cielom je zarabat majetok na ukor inych. Taki ludia stale boli a netvarim sa, ze neexistuju. Samozrejme existuju a zarabaju kde sa da a vsetkymi moznymi sposobmi nehladiac na moralku, etiku, zakony a popritom klamu a predstieraju nam iluziu serioznych obchodnikov. Ale nerobil by som z toho az taketo paranoidno-sprisahanecke zavery.


Petr   |   ip:89.102.24   |   2009-01-11  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to o tom, ze to je kontinualni proces vice jak 100 let, coz znamena, ze to nejsou nahody. Kazdy napriklad vi, ze Lenin prijel do Ruska v roce 1917 pres Nemecko. Malo kdo ale vi, ze dostal v Nemecku od zidovskeho bankere Warburga 60 mil. tehdejsich USD aby svrhl cara v Rusku. Jde o to ze finance ovladaji svet a ten kdo je tiskne v USA (FED) ten ovlada celou americkou administrativu a ma snahu ovladnout cely svet. Jen mala perlicka - v USA je cca 350mil. lidi a z toho cca 8 mil. lidi zidovskeho puvodu a Ti ovladaji vetsinu ekonomiky USA. Je to takovy maly nepomer...


Luky   |   ip:78.99.81.   |   2009-01-20  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Caute, som rad ze nie som jediny kto tomu veri. A podla mna uverim tomu chce silny zaludok , resp. priznat si to, lebo prejavy spominaneho su v spolocnosti lahko vidno. Teda ak clovek ma viac koliesok ako Janko hrasko v hlave. Podla mna by to chclo rovnaku taktiku aku maju oni. Spolcovat sa, byt jednotni, ovsem svoje aktivity zamerat na pozitivne ciele. Ale co takto si zalozit odboj? S planom tiez na 100 rokov, s cielom ist im po krku? To by bolo ako vo filme...


JankoHrasko   |   ip:91.148.20   |   2009-01-20  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj pre "Lukyho"
Svetovu vladu treba brat ako pozitivum vo vyvoji ludstva, podstatne je ale to aby bola dobra.
Centralne riadenie je nutnostou pre lepsi kordinovanejsi postup riesenia problemov ludi na planete.
Pre menej chapavych:aj ludstka mysel a nie len ta pracuje centralne - jedinci s poruchou centralneho riadenie su takzvan.schyzofrenici - a maju problem s riadenim svojej osobnosti.Problem riadenia my ako ludstvo teraz prezivame prave kvoli tejto schyzofrenii svet riadia vsetci a nikdo.Ale liek mame - je to centralne riadenie!Nova svetovlada!


immro   |   ip:195.28.13   |   2009-01-20  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Hraška:
http://na-severu.blogspot.com/search/label/ponerologie


JankoHrasko   |   ip:91.148.20   |   2009-01-20  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre "immro" vcelku pravdivy clanok v odkaze / http://na-severu.blogspot.com/search/label/ponerologie, ale poznam podobnu studiu priamo s USaf kde tych 95% "upravovali".
Len nevidim suvis v kontexte N.S.Poriadok!


Mattto   |   ip:195.168.5   |   2009-04-03  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hrasko obes sadiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Vývoj kresťanstva

Je to jedna vec, keď je duchovné hnutie prenasledované a jeho členovia, a hlavne vodcovia, sú kruto trestaní - a je to úplne iná vec, keď sa také hnutie stane štátnou vierou, aktívne členstvo v ktorej zabezpečí jednotlivcovi moc nad ľuďmi a obsype ho materiálnymi vymoženosťami.


Je predseda Jobbiku Slovák?

Nebezpečné lietanie?

Papierové zlato ?

Europarlament

Smrt hokejistů je tragédie, co dělá společnost je je...

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Lietadlá spred tisícročí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.3853 s