Myslím si, že v samotnom názve je obsiahnutý celý článok. Napriek tomu sa zastavím pri jednotlivých tvrdeniach.

Korupcia. Ústava SR hovorí, že: ,,Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám." (30.4.) Samozrejme to neplatí. Do parlamentu sa dostanete iba cez politické strany a ich ,,majiteľov". Politické strany sú zaviazané svojim sponzorom, veľkým korporáciám a podnikateľom ktorí  svoju podporu vnímajú ako investíciu, na ktorej chcú zarobiť. Ako? V zmanipulovaných štátnych tendroch. A to je zločin. Samotné investovanie do politickej strany za účelom napojenia sa na štátny rozpočet, napĺňa skutkovú podstatu trestného činu ,,založenie a zosnovanie zločineckej skupiny". To nie je žiadna trhová ekonomika. Parlamentné strany dostali po voľbách v r. 2006, zo štátneho rozpočtu 32,6 mil. Eur (983 mil. SK). Zákon o financovaní politických strán si schválili samotné parlamentné politické strany a zabezpečili si tak výhody, ktoré sú v priamom rozpore s vyššie citovaným článkom Ústavy SR. Občania tak zo svojich daní platia aj strany ktoré nevolili. Áno, už im chýba iba dať do Ústavy článok o vedúcej úlohe vedúcich politických stán. V Amerike sú v parlamente iba dve strany, tam sa tomuto totalitnému ideálu už dávno priblížili. Alebo má niekto pocit, že v Amerike sú iba dve strany?

Otrocká práca a mzda. Ameriku zadarmo niekoľko storočí stavalo 11 miliónov otrokov dovezených z Afriky. To isté platí o Británii, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Belgicku, Francúzsku a ďalších krajnách. Tu je základ bohatstva a konkurenčná výhoda veľkých rodín a veľkých korporácií, ktoré manipulujú s demokraciou dosadzovaním si prezidentov a premiérov a cez médiá, ktoré predostierajú plebsu ,,hru na demokraciu".

Zákony na mieru a štátne dotácie pre vyvolených. Prečo sú veľké firmy všetky v Číne a Ázijských totalitných režimoch, kde využívajú otrockú prácu ľudí, ktorým nemusia dať viac, ako 50 dolárov za mesiac, nemusia platiť odvody? Prečo nesúťažia na voľnom trhu v konkurenčnom prostredí? Idú tam, kde im vláda dá zadarmo pozemky, poskytne im desaťročia daňových prázdnin a ešte im z úradov práce dodá zamestnancov, na ktorých mzdy im aj poskytne dotácie. Toto je férová súťaž a voľný trh. Toto je trhová ekonomika. Má tieto podmienky každý subjekt v SR, keďže veľké firmy ich majú? Nie? Aká je to rovnosť šancí?

Čo sú fondy EU? Sú to iba dane obyvateľov iných členských štátov EU, ktoré za prísne stážených podmienok slúžia na rozkradnutie v konkrétnom štáte. Vládne strany majú agentúry, ktoré si z každého Eura, ktoré záujemcovi pustia, nárokujú načierno cca 30 %. To je slobodná súťaž.

Rozkrádanie daní. Pekný príklad je nástenkový tender. Šéf politickej strany ovládajúcej príslušné ministerstvo dá vypísať tender na zhotovenie niekoľkých lôg, skladajúcich sa z troch písmen. Za vytvorenie jedného loga potom odmení jeho tvorcu sumou cca 70 000.- Eur. Pre ilustráciu: za tú sumu si kúpite asi deväť menších nových áut, dvojizbový byt v Bratislave a koľko daňových poplatníkov, priemerne zarábajúcich musí rok makať, aby sa na takú sumu, neskôr ukradnutú, poskladalo vo svojich zaplatených daniach?

Manipulácia a zakrývanie skutočného stavu spoločnosti médiami. Médiá sú v rukách korporácií, ktorých činnosť pri údržbe ,,demokracie" je spomenutá vyššie. Všetky sú zásobované podobnými správami znejúcimi v jednom duchu, dodávanými akoby z jedného centra. Stopy niektorých vedú až do riadiacich centier Západných spravodajských služieb a ich krycích firiem. Slúžia na odpútavanie pozornosti od skutočného stavu spoločnosti.

Príklad: Akákoľvek cudzia vojenská prítomnosť na našom území (1968 - 1990) sa nazýva okupácia.

Akákoľvek prítomnosť našich vojsk na cudzom území (Afganistan), sa nazýva mierová misia.

Vojny, farebné revolúcie a akcie typu ,,Arabská jar". To všetko sú rôzne názvy pre intervenciu, ktorá má zabezpečiť dosadenie ,,bábkovej vlády" do príslušnej krajiny. Takto dosadená vláda potom zabezpečí privatizáciu zdrojov ako ropa, práva na ťažbu surovín, odovzdá do rúk ,,spriatelených mocností" energetické podniky, e.t.c., e.t.c.

Tieto zdroje presmerované korporáciami do materskej krajiny, zabezpečujú strategické výhody pred konkurenciou a umožňujú kontrolu politikov, médií a - samozrejme - ľudu, teda voličov. Iste ste napríklad počuli, že pohonné látky(nafta, benzín), sú u nás preto také drahé, lebo ich jednoducho kupujeme za ,,svetové ceny", a samozrejme pre spotrebnú daň. Porovnajte si aktuálnu cenu litra benzínu u nás a v USA. Zistíte, že v USA sú ,,svetové ceny" značne nižšie.

Áno, toto je môj názor.

With respect

dominik  svetík