18. Júl 2019
    
Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho - Dolezite.sk

Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


  2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho

 

Publikované dňa 05 Júl 2012. 

 

Milí priatelia, opäť začína tzv. “festival POHODA” – s podtitulom “bažant”.  Práve s týmto festivalom čiastočne súvisí aj prípad arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý bol v týchto dňoch odvolaný.  Prečo?  Dnes už emeritný arcibiskup Róbert Bezák CSsR, sa vyskytol na tomto festivale v roku 2011 ako aktívny účastník.  Pripomíname to preto, pretože táto účasť (a viacerých iných duchovných) priniesla  mnohým veriacim veľké rozčarovanie a otázky, o čo touto prítomnosťou Cirkvi na tejto oslave liberalizmu,    ”ekumenizmu” a neviazanosti vlastne šlo.  Zopakujme si len v krátkosti:

 

Minulý rok sa začiatkom júla  uskutočnil tento festival, na ktorom sa zúčastnili členovia vlády SR, samotná predsedníčka  Iveta Radičová, vedúci jej  poradného zboru, bývalý františkán a kňaz, ktorý požiadal o odsvätenie z kňazstva  - Ján Krstiteľ BALÁŽ,  kňaz na dôchodku a bývalý slezián  o. Anton SRHOLEC,  pražský arcibiskup  Mons. Václav MALÝ, a trnavský arcibiskup Mons. Róbert BEZÁK, CSsR.   Na tomto “fóre”  sa uskutočnila tzv. “ekumenická bohoslužba” ktorú  ”celebrovali”  kňaz Anton Srholec, kazateľ cirkvi českobratskej Daniel Pastirčák, rabín Baruch Myers a evanjelická farárka Anna Polcková… Podľa správy SITA  citát:   “Bohoslužbu obohatili i herečka Táňa Pauhofová, tanečníci a tanečníčky zo súboru Elledanse, mladý talentovaný hudobník Pjoni či violončelista Jozef Lupták.”   (koniec citátu)

Tomuto všetkému “predsedal”  šéfredaktor  TÝŽDŇA  a zvláštny “hovorca” ekumenických a liberálnych duchovných trendov na Slovensku  Štefan Hríb.

Môžeme sa ešte spýtať – na čo vlastne slúžia tieto “festivaly”, na čo slúžia permanentné megakoncerty západných “výpredajových” hviezd,  odkiaľ sa berú peniaze na toto masové pôsobenie na našu mládež,  keď neustále počúvame vyplakávanie našich finančníkov o kríze a šetrení?

Vystúpenie a tieto skutočnosti sme zaznamenali na našom webe (prinášame nižšie). Dnes, po odvolaní arc. Róberta Bezáka CSsR z funkcie trnavského arcibiskupa, ako aj zákaze jeho pobytu na území arcidiecézy vieme, že aj v samotnej Cirkvi sa ozvali hlasy o vystúpení arc. Roberta Bezáka na minuloročnom festivale “POHODA”.

 

 

Prinášame vám list kňaza a teológa, ktorý sa nám dostal do rúk,  a ktorý bol poslaný arc. Róbertovi Bezákovi CSsR.

 

List kňaza a teológa arc. Róbertovi Bezákovi z roku 2011

 

Vaša excelencia, najdôstojnejší pán Arcibiskup!

 

Dlho som váhal, či Vám mám napísať, alebo nie, ale predsa som sa len rozhodol. Prečítal som si veľmi podrobne článok v časopise Týždeň z 18. júla 2011 o Vašom vystúpení na Pohode v Trenčíne. Premýšľal som nad Vašimi slovami, ktoré ste tam v rozhovore s redaktorom Štefanom Hríbom uviedli. Boli ste tam aj s pomocným biskupom pražským Václavom Malým. Niektoré Vaše vyjadrenia a postoje neviem celkom pochopiť. Taktiež aj vyjadrenie pána biskupa Václava Malého vyvolávajú vo mne určité rozpaky. Na otázku redaktora, prečo dnes cirkev čosi nestíha a nevie už dnes osloviť ľudí, odpovedal najprv správne, že príčinou je tu aj vysoká životná úroveň, čiže blahobyt, ďalej vypätý individualizmus a stráca sa napokon aj povedomie solidarity, ale potom povedal niečo, s čím len ťažko môžem súhlasiť; povedal totiž, že my sa tiež nesmieme báť povedať, že aj my nevieme, že aj my hľadáme a máme svoje neistoty a že sa nesmieme báť priznať, že sme len hľadajúci. Možno to bolo treba viac konkretizovať, ohľadom čoho sa týkajú tieto neistoty. Vzbudil však dojem, že sa to týka našej kresťanskej viery a cirkevného spoločenstva, ktoré v Kristovi vytvárame. Toto však nebolo správne, pretože tým akoby bol poukázal, že ani my nemáme istotu viery, ale že pravdu len hľadáme a sme na tej istej úrovni ako neveriaci, ktorí nemajú nijakej istoty, lebo nepoznajú pravdu a nemajú nádej. Vyznelo to potom tak, že vlastne ani my nezdieľame vieru sv. apoštola Pavla, ktorý povedal; „viem komu som uveril  a som si istý“. Myslím si, že toto vyznanie viery v Krista malo zaznieť aj od biskupov na Pohode, hoci tam ľudia neprišli hľadať vieru, ale zábavu. A keď už biskupi na Pohodu pozvanie prijali, domnievam sa, že mali tam vyznať vieru v Krista; mali zreteľne vyjadriť, že Kristus je pre nás Cestou, Pravdou a Životom.

 

Je mi to ľúto, ale považujem ešte za oveľa horšie Vaše vyjadrenie na adresu kresťanského duchovného života a skutkov nábožnosti. Na otázku prečo to cirkev dnes vo svete nestíha, ste odpovedali, že tu vidíte problém cirkevnej štruktúry; cirkev má síce kostoly, v nich sa ľudia správajú podľa nejakých predpisov, prežehnávajú sa, kľakajú si, ale toto je už pasé, čiže považujete to za niečo, čo je dnes už prekonané a čo dnes mladí ľudia nepotrebujú. Tieto prejavy nábožnosti ste označili za kamennú štruktúru, ktorú už dnes svet nepotrebuje. Ďalej ste si položili otázku, aké  „hodnoty sa vymáhajú žehnaním a kľakaním“? A Vašou odpoveďou je negácia, totiž,  že tie „cirkevné hodnoty“, ktoré sa vymáhajú žehnaním a kľakaním, nie sú vlastne žiadne. „Lebo“, ako uvádzate „ v rámci kostola sa snažíme hovoriť o ľudskosti, o blízkosti, o priateľstve, o obeti“, ale podľa Vás, to nie sú „cirkevné hodnoty, ktoré sa vymáhajú žehnaním a kľačaním“.

 

Môj dojem z tohto Vášho vyjadrenia je, akoby ste pohŕdali skutkami nábožnosti, ktoré veriaci konajú v kostole a zároveň, že ich považujete za neúčinné a vlastne aj zbytočné. Váš postoj veľmi kontrastuje s postojom Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý stavia opäť práve na týchto prejavom nábožnosti a úcty voči Bohu. Možno, že ste si už všimli, že Svätý Otec už od sviatku Kristovho Tela a Krvi v roku 2008 podáva sv. prijímanie iba pokľačiačky a do úst, teda nie na ruku, ako je to všeobecne zaužívané na Západe. Myslím si, že pohŕdanie gestami poklony ako prejavu úcty voči Bohu v kostole je veľkým nepochopením liturgického cítenia a vnímavosti voči Božiemu majestátu. Veď sa práve týmto úkonom prejavuje poklona voči Bohu a pestuje sa zbožnosť.

 

A zas ďalej; ako ste nezodpovedne použili slovo liturgia, keď ste povedali: „lebo aj tu na Pohode treba byť ľudským… je tu určitá liturgia“. KKC hovorí, že „v liturgii sa sprítomňuje a sprostredkuje tajomstvo spásy“. Takže považujem porovnávanie zábavného podujatia s liturgiou (pri ktorom sa konajú aj výslovne zlé veci, alkoholizmus, drogy, neviazanosť, nemravné skutky a pod.)  za skutočne neprimerané a nenáležité. V tomto kontexte ste ďalej hovorili o zduchovňovaní a o „anonymných kresťanoch“ že teda aj tí ktorí sa nemodlia, nekľakajú a pod., že môžu byť duchovní ľudia. Keď sa aj nevedia modliť Otčenáš, že to neznamená, že človek žije len živočíšne… Dokonca ste povedali, že to už nie je len priestor kostola, ale je to celý priestor nášho života, ktorý je aj náboženským priestorom. Ba ešte viac, tvrdili ste, že Kristovo posolstvo nie je na prvom mieste liturgické , aby sme sa vedeli prežehnať, kľaknúť si, aby tam bol pekne oblečený farár a okolo neho pobehovali miništranti.“

 

Pre mňa je to zarážajúce a nepochopiteľné že ste vo svojich výpovediach zaujímali takéto stanoviská. Som totiž presvedčený, že si nemôžeme počínať v takýchto debatách tak, ako sektári, ktorí snažiac sa dokázať svoju pravdu, vyberajú si z evanjelia iba to, čo im práve vyhovuje. Je pravdou to, čo ste povedali, že v evanjeliách sú slová o poslednom súde, „hladný som bol a dali ste mi jesť…“ atď., ale to nie celá výpoveď Krista v evanjeliách. Ak by bolo tomu tak, potom by stačilo, aby sa Cirkev venovala iba sociálnej činnosti. Ale Ježišovi ide aj o niečo iné; hovorí „kto ma zaprie pred ľuďmi, toho aj Syn človeka zaprie pred svojim Otcom…“, alebo, „kto neuverí, bude odsúdený“ a mnohé iné. Nemožno brať evanjelium jednostranne a jednou výpoveďou negovať druhú. Neviem, prečo ste takto argumentovali, kde ste povedali iba polovicu pravdy. Takto nielenže ste spochybnili potrebu konať nábožné úkony pri liturgickom slávení a potrebu napr. zúčastňovať sa na slávení sv. omše tak, ako nás k tomu zaväzujú Božie i cirkevné prikázania, ale naopak ste ich aj znevážili, ako niečo nemoderné, nepotrebné a patriace výlučne iba minulosti. Označili ste to pritom za „kamennú štruktúru“, ktorú už dnešní mladí ľudia nepotrebujú. Ale na čom potom budeme budovať, pán Arcibiskup? Mali ste tam veľkú príležitosť povedať mladým ľuďom slovo o hodnote evanjelia, o úžasnej možnosti žiť v Cirkvi v spoločenstve s Kristom, o nádeji, o láske akú prežíva napr. sv. Pavol, keď hovorí „kto nás odlúči od Kristovej lásky..“ Žiaľbohu táto výpoveď tam chýbala.

 

Potom v ďalšom rozhovore ste vystúpili proti katolíckym kňazom, ktorí kolaborovali s komunistickým režimom od roku 1948 do roku 1989. Myslíte si, že toto bolo to správne publikum pred ktorým ste mali riešiť túto problematiku? Máte dojem, že to tých mladých povzbudilo k viere? Alebo naopak, neodradilo ich to skôr od viery, že keď kňazi sú takí zlí a spolupracovali s komunistickým režimom a s ŠTB, že ich vlastne treba odmietnuť aj s celou ich cirkvou? Myslím si, že ich to určite nepodnietilo vydať sa na cestu viery. Ja som bol vysvätený v roku 1971, v čase tvrdej normalizácie. A trochu o tom viem. Bol som nútený do PIT, pretože som pôsobil vo Vysokých Tatrách a práve tam mali pravidelné zasadania. Schôdze PIT sa konali v Dolnom Smokovci, kde bola aj fara a kde som býval. Keď som na schôdze nechodil, považovali to za provokáciu. A predsa som tam nechodil. Cirkevný tajomník ma do toho nútil a príslušník ŠTB ma kvôli tomu vyšetroval. Považoval som to za nesprávne a preto som sa toho nezúčastňoval.

 

Napokon ma v ŠTB prehodnotili na nepriateľskú osobu s krycím menom Helmut. Keď som si pred časom vyžiadal spis, napísali mi z UPN, že môj spis skartovali 6.12.1989. Neviem komu tak veľmi na tom záležalo, že ho tak rýchlo zničili. Píšem to nie preto, že sa teraz chcem chváliť, že som nepatril ani do PIT a ani som nebol nikdy kolaborantom a bol som považovaný za nepriateľskú osobu. Spomínam to len preto, že ja by som na takomto fóre nikdy nezačal tému kňazských agentov ŠTB, ktorých, podľa Vášho vyjadrenia, bolo až okolo dvesto v trnavskej diecéze. Pre mňa je to nepochopiteľné, pretože viete, že ani v tejto otázke, ako aj v iných to nikdy nie je celkom čierno-biele. Myslím, že viete o prípade, keď bohoslovci držali hladovku proti PIT, čo bolo iste chvályhodné, ale potom mnohých povyhadzovali zo seminára. V istom zmysle boli hrdinami. Niektorí odišli do kláštorov a viem o prípade, že jeden z nich, hoci sa stal rehoľným kňazom, neskôr zanechal kňazstvo, oženil sa, a potom horlil proti celibátu a za kňazstvo žien. Mnohí kňazi, ktorí boli síce v PIT, predsa však niečo také by nikdy nepodporili.

 

Dotknem sa len letmo ešte ďalšej otázky; biskup Malý tvrdil, že sme Evanjelium zúžili iba na morálku. Je to však pravda? Kto to tvrdí? Liberáli? Nie je práve opak pravdou, že ľudia dneška  síce chcú evanjelium, ale bez morálky? Ale Evanjelium nejestvuje bez morálnych požiadaviek. Práve tieto morálne požiadavky sú mimoriadne náročné. Ježiš hovorí; „buďte dokonalí, ako je dokonalý Váš Otec na nebesiach..“ Či to už neplatí? Veď dnešný trend vo svete je práve proti katolíckej morálke. Či nie o tom je Memorandum nemeckých teológov a Výzva k neposlušnosti u rakúskych kňazov? Oni sa snažia odstrániť kresťanskú morálku, čiže „pohoršenie kríža“ a cirkev zbaviť obety. Ale láska nejestvuje bez obety. A Boh požaduje od nás lásku, nie hocijakú ale „ z celého srdca, z celej sily a z celej mysle“ a potom aj lásku k blížnemu tak, ako k sebe samému. Práve toto je vysoký mravný postulát evanjelia. Máme však toto zamlčať a ukázať ako je dobre byť „anonymným kresťanom“ bez modlitby, bez úcty k Bohu, bez rešpektovania jeho prikázaní a pritom si plným priehrštím užívať to, čo mi svet ponúka?

 

A na záver, čo ešte dodať? Mal by som toho ešte veľa na srdci. Vy ste však zakončili svoj rozhovor tým, že „Pán Boh je najväčší pohoďák“, že má rád ľudí, ktorí majú radosť z blízkosti a z hudby, že v hudbe je čosi božské. To asi iba z časti je pravda. Hudbu treba rozlišovať. Nie každá hudba oslavuje Stvoriteľa. Niektoré druhy hudby svojimi textami sa vysmievajú z Boha a oslavujú diabla. Nebolo by bývalo dobre, keby ste to boli nejako spomenuli? Neviem, či je to dobré, paušálne každú hudbu označiť ako božskú… Mimochodom našiel som na internete filmové záznamy  z tejto spomínanej Pohody a niektoré som si aspoň letmo pozrel; žiaľ, skutočne som nemal dojem, žeby išlo o vážne kultúrne podujatie, ktoré by formovalo a dvíhalo ľudského ducha, ale naopak, lacná hudba s ešte lacnejšími textami a umelecký prejav asi nulový, pretože hudobníci sa emocionálne vybičujú prudkými pohybmi a veľkým rytmom, pričom dosahujú istý stav eufórie pri ktorej napr. zhadzujú zo seba vrchné šatstvo, čo však nijako nesvedčí o nejakej kultúrnej vyspelosti ani hudobníkov a spevákov a ani publika. Vy ste to však všetko bez rozdielu nazvali čímsi božským a samotného Boha ste nazvali veľmi neuvážene, ba až neúctivo akýmsi „pohoďákom“, ktorému je asi ľahostajné, čo ľudia robia. Nemyslíte si, že ste týmto spôsobom  zredukovali obraz Boha iba na púhu figúrku, ktorá je tak súca len na hranie? Mrzí ma to.

 

Najdôstojnejší pán Arcibiskup. Nepísal som Vám tieto riadky s radosťou. Máte vysoké postavenie a ste zodpovedný oveľa viac za stav Cirkvi na Slovensku, ako iba obyčajný kňaz. Komu sa veľa zverilo, od toho sa bude žiadať viac. Musíme na to pamätať, tak, či onak. Písal som Vám však v dôvere, že tieto moje slová prijmete s láskou  tak, ako som ich napísal.

 

Myslím si, že vnímate veľké vnútorné rozpory v dnešnej Cirkvi a to nielen v Nemecku a v Rakúsku, ale aj inde vo svete. Práve biskupi musia stáť pevne na svojom mieste a musia byť pastiermi, ktorí s veľkou starostlivosťou vedú svoje zverené stádo a nebojácne sa postavia aj proti bludom dneška, o ktorých hovorí aj dnešný pápež a ktoré hrozia rozvrátiť a pohltiť Cirkev. Diktatúra relativizmu, nekresťanského individualizmu, ale aj subjektivizmu a indiferentizmu a v náboženskej oblasti synkretizmu, sú pre kresťanov katolíkov vážnou hrozbou. Ak si neuchovajú vlastnú identitu, prameniacu z viery, potom neobstoja, ale naopak budú ochotní prijímať a podporovať akékoľvek neprávosti. Príkladom toho je v súčasnosti Memorandum teológov v Nemecku a Výzva k neposlušnosti v Rakúsku, čo je však nesmierne smutným zjavom. Práve preto na verejných vystúpeniach musíme vážiť slová a nedať sa  zviesť lacným populizmom, aby sme sa zapáčili davu, ale naopak, máme vždy a všade vydať svedectvo Pravde, ktorej sme uverili. . 

 

V tomto zmysle Vám vyprosujem veľa Božieho požehnania do Vašej apoštolskej práce a uisťujem Vás o svojich modlitbách.

 

S pozdravom a úctou ThDr. M. Š.

 

Na vedomie: J. Ex.Václav Malý, pomocný pražský biskup

 

Zdroj: http://www.magnificat.sk/2012/07/ad-kauza-arc-robert-bezak-cssr-ii-alebo-pohoda-ako-pre-koho/

http://afinabul.blog.cz/1207/kauza-arc-robert-bezak-cssr-alebo-pohoda-ako-pre-koho

 


nikto
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2012-07-11  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bezák je veľmi príjemný a vzdelaný človek.


smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-11  (13:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bezák to povedal dobre

"všetci sme hľadajúci"

Ale chápem prečo ho odvolali. Proste je tu zrazu kňaz, ktorý začal aj rozmýšľať, nielen slepo nasledovať literu. vlastný rozum, vlastné názory. Chápem že cirkev ho musela vylúčiť už len za toto. Pretože tam sa pravda nehľadá, tam sa už "vlastní". Stačí len počúvať a netreba nám viac rozmýšľať. Stačí veriť a všetko bude OK. Lenže ľudia už dosť dlho verili a nič nie je OK. padáme na hubu vo všetkých smeroch ...anonymous . mikurary33   |   ip:88.212.41   |   2012-07-11  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fuj to je nechutny list ... neveriaci nemaju istoty, nemaju nadej nepoznaju pravdu ... odkial to ma gasparko zvrateny ? ze neveriaci nema nadej .. ze nic nevie .. v principe je to to iste ako sharia ... len oni nikoho nekamenuju .. oni poznaju cestu a vy ovce podte za nami lebo ste hlupy a bez nadeje ... ich mali upalovat .. takych idiotov ktorí trusia farizejske reci. narod trim usta a rob na nase chramy a pohodlie a nic sa nepytaj plat dane a nespochybnuj nic co neschvalime. nadvlada v inej forme. fuj ... preco hyzdite tento web hlupostami ? ufo parkrat odfotili, jezisa ani neskusaju napodobnit photoshopom. G.Carlin, D.Icke, J.Fresco oslobodte svoje mysle. .. prestante lizat prach od noh tzv. "otcov" sektarov.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To pisal kto, nejaky cirkevny humanoid ?:-))


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-07-11  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Načo sa zúčastňoval feťácko-negro-rapo-hopo festivalu? Mal prísť v prestrojení medzi nás, na Brutal assault. Tam sa nechodia ukazovať členovia vlády ani iné vyslúžilé celebrity. Tam chodí len diabol a temnota... :-DDD


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-07-11  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viem o tom, že Bezák je charizmatický a príjemný (nestretol som ho, ale vyčítal som to z videí). Ale nezabúdajte že aj Hitler bol celkom fajn chlap, že si vypil iba jedno pivko týždenne a až potom sa ukázalo čo je to za monstrum... Takže na toto by som zase ohľad nebral.

O tom, že je dostatočne vzdelaný ohľadom Tisa, si nie som istý, pretože Tiso bol dobrý prezident a nebol iba nemou bábkou v Dolfiho rukách (napr., čo sa v dejepise nedočítate, je to, že Tiso predtým než na Hitlerovi žiadosť odišiel do Nemecka zvolal snem a až potom tam išiel, keď mal súhlas snemu. A keď tam prišiel tak mal ešte toĺko cti, že sa uprostred Hitlerovho bĺabotania drzo postavil a odišiel (hitler ho musel volať späť), preto s Tisom sympatizujem.

smartang, Cirkev ho vyhodila pretože hovoril v JEJ mene také veci ktoré by inak ona (Cirkev) nepovedala. To, že by niekedy hovorila "stačí veriť, that is all folks" som nikdy nepočul. Skôr som čítal "Veríš v Boha? Aj diabli veria a predsa sa trasú strachom." (neviem či je to Jakubov alebo Júdov list, bolo to v jednom z tých kratších sa mi zdá.

Pandemónium, vy ste tam neboli? Vraj sa tam húlila aj marihuana viete... :DDD


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.28.205   |   2012-07-11  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte aj uverejnia list ktorý potvrdzuje, že cirkev nemá záujem o životy ľudí ale o pokoru slepo vyjadrenú, dokonca rituálmi poddanosti ako je klaňanie a kľačanie o ktoré Boh nestojí, len falošná cirkev.

Dalej tvrdí, že dogmy sa nesmú otvárať k diskusii a cirkev musí tvrdo trvať na svojej ideologickej dominancii.

Bezák chcel stáť každou nohou v inom poli daleko od seba, takže výsledku sa nehodno čudovať.

Je to neuveritľné, že táto organizácia musí len vylúčiť jedného člena, aby sa odrazu tí čo sa na nej doteraz smiali, začali zastávať niektorých jej členov.

Ludia jasne nevedia čo chcú a kam majú smerovať. A to je po tom, čo ich táto organizácia "duchovne viedla" takmer 2000 rokov a o jej pravde a smere sa pod trestom vylúčenia nesmie pochybovať. Výsledky ktoré vidíme vravia samé pre seba. A jasne dokazujú duchovnú a spoločenskú hodnotu RKC.

Uzsomsavzdal . lyjunasu92   |   ip:92.28.205   |   2012-07-11  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to je skutočne pravda, že túto zaživa zahnívajúcu parazitickú organizáciu ktorá sa prejavuje ako v hore uvedenom liste vlastnými slovami, národ živí a udržiava z vlastných daní. Bezák chvalabohu išiel, teraz nech idú za ním ostatní.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-07-11  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokľaknutie je vyjadrením úcty. Boh o to nestojí, ale váži si to. Cirkev by určite nevyskočila a nezačala by diktovať také pohodlné správanie ktoré by malo skôr za následok podkopanie autority Boha. To však neznamená, že hneď je v jej úmysloch manipulácia.

"Dalej tvrdí, že dogmy sa nesmú otvárať k diskusii a cirkev musí tvrdo trvať na svojej ideologickej dominancii." Áno, presne tak, nemôže a ani sa nemá modernizovať a pretvárať podľa chuti ĺudí, "ľuď si to praje!" tu nemá čo hľadať. Svoje dogmy považuje za pravdivé a preto ich ani pretvárať nebude.

A hlavná vec pravdomluvec- Bezák pochybovať môže, ale len ako Bezák, nie ako arcibiskup, na toto berte hlavný ohľad (a to je aj dôvod vylúčenia). Podľa mňa...


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (14:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Idealne by bolo ak by sa vsetci navzajom vylucili. Koncene by bol svaty pokoj. :-)


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto.. prepac ale neda mi neopytat sa..

Si hovorcom boha ? Ako to vies co si o nom napisal..


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.28.205   |   2012-07-11  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto,

RKC splodila toľko ateistov ako žiadna iná organizácia svojím odstrašujúcim príkladom. Dnes miliony pomerne inteligentných ľudí po celom svete pomýlene prská odporom ak im spomeniete Boha - lebo ho podvedome spájajú s cirkvou, a lebo tí menej vzdelaní a menej uvedomelí majú hlásanie tejto mamonárskej organizácie za prejav jeho vôle.

Cirkev môže podkopať len sama seba a to sa jej už podarilo dokonale.

Vy ste asi jediný, komu tieto fakty ešte ušli:

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Stredoveka_Rimska_Inkvizicia.pdf


Fero . lifuroru61   |   ip:90.182.25   |   2012-07-11  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Zväzujú ťažké bremená a kladú ich na plecia ľudí, ale sami ich ani prstom nechcú pohnúť. Všetky skutky, ktoré robia, robia preto, aby ich ľudia videli...Majú radi najvýznamnejšie miesta na večeriach, predné sedadlá v synagógach, pozdravovanie na trhoviskách a aby ich ľudia nazývali učiteľ. Ale vy sa nedajte nazývať učiteľ, lebo jeden je váš učiteľ, kým vy všetci ste bratia."


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-11  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hurá, hurá, hurá...alebo...fuj, fuj, fuj...každý nech si vyberie sám, ale mňa do toho nič, to nech si riešia veriaci v cirkev...

No a dogmy cirkevné? Veď na tom stojí celá RKC na čele s Vatikánom. Preto sa nesmú otvárať, lebo ihneď by skončila. Nenadarmo sa hovorí: Lož do času, len pravda na veky!

A čas konca cirkevných lží je už tu................


Hovorpriamo . finicehe39   |   ip:92.28.205   |   2012-07-11  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto bola jedná organizácia ktorá zašla tak daleko ako je vyhrabávanie mrtvol za účelom zhabania majetku dedičov zosnulého. Cestou Inkvizície. Správne meno je nekrofiliak. Ten, čo obcuje s mrtvolami.zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2012-07-11  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium, tak mi napadlo, ze aj ty veris v Boha. Pretoze v inej diskusii som si vsimol, ze nielen ze mas to slovo problem vyslovit ale aj napisat, tak davas radsej *** :-)
Pre ateistu je to slovo ako kazde ine a nema problem ho pouzivat napr. ako slovo stolicka. Ale ty vidim, ze mas s tym nejaky problem naproti tomu slovo diabol napises v pohode. Ved to je takisto rozpravkova postavicka ci?
K muzike typu brutal assault sa nevyjadrujem. Masturbovat na hmatniku nabustrovanej gitary dokaze kazdy dilitko :-)
Nech ti BOH zehna aj ked o to zjavne nestojis!Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.28.205   |   2012-07-11  (15:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  zdravyrozum

Aj tí, čo sa zabávajú na úkor mena Boha sú bližšie k Bohu ako RKC. Lebo na rozdiel od RKC, aspoň neberú jeho meno do úst s cieľom zneužitia skutočných duchovných a ľudských hodnôt. Detinské urážky si Boh nevšíma.

Sedem Božích Zákonov:

1. Naplnenie vždy zahrňuje druhých
2. Nevhodná udalosť sa neudeje
3. Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov
4. Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy
5. Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše
6. Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých
7. Robenie chýb nie je na prekážku rastu

Porovnaj s prikázaniami na ochranu majetku, o sexe a smilnení, o pripúšťaní lži, a hlavne a predovšetkým, o klaňani, klaňani a klaňaní a uctievaní, a o pokore ... voči tým pri moci, ktorí predstavujú Boha, samozrejme! Boha mamony, to je.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec. prepac ale neda mi neopytat sa..

Si hovorcom boha ? Ako to vies co si o nom napisal..


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Buď sú tu cenzurované mená, lip - šic, kor - da, hr - íb, fi- geľ, alebo linky kde sa títo "katolíci" správajú ako slobodo - murárska zbe - rba


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-11  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravdomluvec, ale nie úmyselné robenie chýb...

A duša? Veď to je tiež len obal podstaty, teda ducha.


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lip - šic:
http://www.mogonov.sk/clanky/kocur-danko


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (15:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kor - da:
http://nadhlad.com/content/zdokumentovany-koniec-figuriek


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  be - zák, fi - geĺ:
http://www.youtube.com/watch?v=j3NmGNfGSJw


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.28.205   |   2012-07-11  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  úmyselné robenie chýb nie sú chyby, ale priestupky a teda samozrejme že nie.

Duch je naplnená Duša ako Boh, ten je najväčšou naplnenou Dušou, teda Duchom. Ináč Dušu majú aj rastliny, nielen zvieratá a Duše všeobecne sú na rôznych stupňoch vývoja.

Piko,

Z toho, čo Boh ohlásil k príležitosti Posledného Súdu, čo som si osvojil po tom, čo som to oznámenie pochopil, a preto, že to rezonuje dokonale s poznaním mojej vlastnej Duše, nadobudnutým a upevneným vlastnou skúsenosťou ako človek a ako Duša.

Rôzne Duše chápu iné časti reality.
Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-11  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto je to Bezákovi blízky? Fi-geľ...Tak to áno, len bojujte, bojujte....

sxg, vďaka za tip....


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-11  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nakoniec sa príde nato, že to bol len šikovný ťah Vatikánu.....


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-11  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duch - podstata, je naplneným obalu - duše. No toto, no toto...

Zvieratá majú dušu ako podstatu, tak to áno, zvieracia duša....A rastlinky? No o tom zatiaľ pomlčím, lebo viem, že ako by sa to tu skončilo.


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja to volám tri B:
Cirkev prežila Borgiovcov a prežije aj Banedikta a Bezáka.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec..
No ano, chápem Tvoju realitu.. :-)

Vieš to čo tu píšeš tie poučky mi prídu tiež ako iba poznanie pre určitý nedovyvinutý vývojový stupeň..

Na konci bude iste iba uvoľňujúce nič tak ako pri všetkých dosiahnutých koncov ciest. A hľadanie cesty novej.. Posedenie si na vrchole mount everestu. A cieľ je iste iba na to aby bola cesta zaujímavá..
Tak 'príjemné cestovanie'..


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-07-11  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg, ale svoj vlastný koniec už neprežije....


kptDaba . syvaqada   |   ip:178.41.16   |   2012-07-11  (16:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   RK cirkev sa za tie stáročia existencie stala nadmerne komplikovanou. Tuším, že to nebolo prianim jej zakladateľa Ježiša Krista. Do vienka jej dal pri založení voľnú líniu jej rozvoja - zviažeš, bude zviazane - rozviažeš, bude rozviazané. Dnešná svetová rkc je obrovský moloch s rozsiahlou sférou vplyvu v mnohorakých oblastiach. Má za sebou aj mnohé kauzy - niektoré ju dvíhajú, niektoré ju zatracujú. Neustále vzdoruje svojím neprajníkom. Preto jej dnešná komplikovanosť je aj potrebou pre odolávanie voči narušiteľom vnútorným i vonkajším. Zle je na tom to, že ťažko môžu v takejto sofistikovanej organizácií prebiehať nenúteným spôsobom samoočisťovacie procesy. Jej vrcholní predstavitelia maju potom tendenciu definovať svojho zakladateľa všelijako inak len nie ako pohoďáka. Keby toto pripustili, museli by prikývnuť na náhlu očistu tohto molocha a to aj vzhľadom na svoju samoľúbosť nedovolia. Aj preto je tu kauza Bezák.


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zbigniew Brzezinski: "Teraz keď sme zvíťazili nad komunizmom, naším úhlavným nepriateľom sa stala ortodoxná cirkev."
*
ortodoxná sa, v tomto prípade môže volať aj cirkev verná tradícií.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.237.22   |   2012-07-11  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Som totiž presvedčený, že si nemôžeme počínať v takýchto debatách tak, ako sektári, ktorí snažiac sa dokázať svoju pravdu, vyberajú si z evanjelia iba to, čo im práve vyhovuje"...hm to je zaujímavý výrok.Pre úplnosť treba dodať p.farár,že..."my chceme,aby všetci pochopili a čítali to,čo sme im v evanjeliách predpísali/teda vnútili/ a basta fidli.Niečo strašne smrdí v tom štáte vatikánskom.Že by to boli tie milióny zotročených a mŕtvych duší?alebo prichádza spravodlivosť,lebo už ani Boh sa na nich nemôže pozerať.Dopracovať sa k pravde je veru niekedy bolestné a zdĺhavé,ale nič netrvá večne.Cirkev, aj keď roky farizejsky prikrytá Bohom a mocou,ktorú si vývojom ulúpila,dostáva sa pod svetlo Božie.A to je dobre.


nikto . hegilehu69   |   ip:81.0.116.   |   2012-07-11  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, pokiaľ sa pýtaš, že odkiaľ viem, že Boha teší prejav úcty, tak to prišlo akosi samo čítaním a uvažovaním... Ako keby som sa ťa ja pýtal či si mal so svojou manželkou intímny styk keď máte syna...


anonym . batadecu27   |   ip:89.173.16   |   2012-07-11  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kde by bola dnes cirkev, keby pontifikát Jána Pavla I. netrval len 33 dní?


ANONYM . sipyrige36   |   ip:78.98.43.   |   2012-07-11  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip
ale orosch nahradil bezáka!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-07-11  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  naspravnejsia je ta viera, o ktorej nemozes zavahat :)

vtedy si clovek moze povedat s kludnym srdcom:
je to moja viera je ta jedina spravna, beeeee.

bezak zavahal a ta uz nezere...


sxg . nexadipu01   |   ip:178.41.14   |   2012-07-11  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bezák je mediálna bomba, ako pred nedávnom Františkáni, ako to dopadlo vieme ...


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2012-07-11  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Cirkev ho vyhodila pretože hovoril v JEJ mene také veci ktoré by inak ona (Cirkev) nepovedala."

"Pokľaknutie je vyjadrením úcty. Boh o to nestojí, ale váži si to. Cirkev by určite nevyskočila a nezačala by diktovať také pohodlné správanie ktoré by malo skôr za následok podkopanie autority Boha."

"Bezák pochybovať môže, ale len ako Bezák, nie ako arcibiskup"

"viem, že Boha teší prejav úcty, tak to prišlo akosi samo čítaním a uvažovaním..."

beeee. be be. beeee be bebe. bee.

BLEEE...
Milan . nygudyxe06   |   ip:188.121.1   |   2012-07-11  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velke organizacie je tazke porazit zvonka, daju sa rozlozit len zvnutra. Mame pre to velke mnozstvo prikladov z historie .

Infiltraciou ludi , ktori ju chcu zmenit , vylepsit , priblizit ludom . Jedinou obranou a sposobom ako ju udrzat je hlboky ideologicky konzervativizmus .

Ktora organizacia , spolok , viera je najsilnejsia ? Zidovska , najortodoxnejsia a najkonzervativnejsia viera urcujuca aj pravidla podrobne pravidla zitia . Nepomerne starsia ako krestanstvo . Preco prezila az dodnes a stale si posilnuje svoje celosvetove pozicie . Vdaka liberalizmu ? Ano aj nie .
Liberalizmus pre ostatnych , tvrdy ortodoxny konzervativizmus pre seba.


Ktora organizacia ako jedina na svete je schopna sa postavit celosvetovej dominancii osvietenych ?

Preco podporuju zidia a liberali Bezaka a usporiadali pre neho medialnu podporu v TV a tlaci , vratane koncertu /pre istotu na mieste , kde sa pohybuje vela turistov - ista ucast/ .

Hodia sa im infiltrovani liberali v RKC ?

Hodi sa im liberal - reformator a moderny komunikator Bezak do kseftu ?

Mozu dosiahnut podporou Bezaka, opluvanim papeza a jeho rozhodnuti nahlodavat a rozvracat RKC na Slovensku ?


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.1.   |   2012-07-11  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ta organizacia je najsilnejsia ktorej kazdy jeden clen je uprimne presvedceny o svojej pravde a ma to nielen naucene ale aj v sebe prezite. Do takejto komunity sa nie je mozne infiltrovat resp. infiltracia je zbytocna. Lebo viera kazdeho clena je tak silna ze sa jednoducha neda napadnut. Takuto vieru nikto nezlomi. A este jedna vec ako namet na rormyslanie - viera, ktora nepotrebuje byt formalne kryta strukturami je sama o sebe nenapadnutelna. Pretoze vlastne ani nevieme kde siaha, nevieme kam sa infiltrovat.

Ak tieto 2 prvky skombinujeme, dostaneme vieru ktoru nemozno ale ani nema zmysel infiltrovat ci napadat. Tu niekde hladajme pravu, slobodnu vieru a presvedcenie ... Tu zostane naveky cista.


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:78.145.10   |   2012-07-11  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smartang

Popísal si katarstvo.

Ich RKC vyhubila ale nie ich pravdu. Tá zničí RKC ktorú už odhalila ako falošného kresťana. A každý to vedel, že k tomu príde.

Len RKC bola ochotná vraždiť miliony po stáročia aby deň, kedy sa pravda viťazne vráti, oddialila.

http://www.dhaxem.com/documents/O_Kataroch.pdf


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang o com pisete.. Aka viera zase.. To Vam naco sluzi ? Je to nad alebo pod Vasim rozumom ?


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.1.   |   2012-07-11  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hovorim o krestanskej viere Piko. To predsa dobre viete. Viera je v srdci a rozum mi pritom sluzi na verifikaciu a kriticke posudzovanie. Moja viera je zalozena nie na slepej a naucenej viere ale aj na vlastnom preziti ako aj rozumovom presvedceni a zdovodneni. Chapem aj rozumom to, co citim ...


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.1.   |   2012-07-11  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravdomluvec
Doteraz som netusil nic o Kataroch .... ale to co o nich citam sa mi paci ... Vdaka za zaujimavy link. Skusim o tom nieco postudovat.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang takze vravite o kritickom posudzovani a verifikacii..
Mam kriticke otazky kvoli verifikacii..

Vychádzam z toho že vnem je zážitok alebo obsah vedomia, ktorý je výsledkom vnímania. Vnemy vznikajú prostredníctvom receptorov. Vnem je celostný zmyslový odraz predmetu.
Zmyslový obraz predmetu o ktorom sa bavíme je momentálne Vaša viera a boh..

Tu su moje kriticke otazky pre verifikaciu:
Čo take citite pri Vasej viere.. ?

Tuto otazku dávam aby som si overil či vnem nevznikol iba ako obraz predstavivosti bez použitia receptorov..
Zacitil ste to až po prijatí určitých informácií pomocou sluchu alebo zraku(čítaním) alebo ste to zacítil bez ohľadu na informácie ktoré Vás ovlyvňovali ?


Ďalej biologicke otazky..
Ktorým receptorom to cítite.. ?
Ake dalšie funkcie ma Vaše srdce okrem viery. Su tieto funkcie sekundarne a viera primarnou funkciou alebo naopak ?
Čo je hlavnou funkciou Vašho srdca viera alebo biologicka pumpa ?
V prípade operácii srdca mohli by Vám vieru omylom vyoperovať ?
Popíšte prosím kde presne v srdci sa nachadza viera..
http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_(org%C3%A1n)


smartang . bohupyki56   |   ip:95.103.1.   |   2012-07-11  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko
Teraz ste to nepochopili a vidiet ze to co ste napisali moze naozaj len totalny ateista. To o co sa tu pokusate je totiz cisto rozumove analyzovanie ale o tomto som ja nehovoril. V duchovnych veciach rozum len sekunduje. Naopak v realnom zivote je primarny rozum zatialco srdce sekunduje.
Poviem to len strucne co som myslel tou verifikaciou a kritickym posudzovanim. Ide o to, ze moja viera je pre mna zrozumitelna, logicka a viem si existenciu Stvoritela rozumovo vysvetlit. Pochopenie jeho existencie je tak pre moj rozum pochopitelna a normalna vec. Nemusim pritom nic extra analyzovat. Ja rozumovo nevidim dovod preco by nemal existovat - naopak, vidim v tom velku logiku. Podobne je to aj s niektorymi dalsimi klucovymi dejmi a postavami o ktorych hovori krestanstvo. Netyka sa to teda len Stvoritela samotneho.

Ste tvrdy orisok Piko. Verte, ze toto mame spolocne. Ale tak to ma byt a tak je to v poriadku. Lebo zijeme v presvedceni ktore nas naplna a dava zmysel nasmu zivotu.

Ja som za toto poznanie a presvedcenie vdacny.


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-11  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang.. Ale kdeze.. Dobre Vás chápem ale zase len zabavam..

Viem kde mate Vasu vieru a viem aj co ste tym myslel..

Viete smartang raz mozno pridete aj na to ze je to len Vasa idea.. Nie je to skutocne, iba Vy to robíte skutočným..
Vy ste boh.. Ale nesmiete si to o sebe namýšľať.. Nad Vami je totiž zákon akcie a reakcie.. Príćiny a dôsledku..
A preto musíte mať nad sebou toho čo máte v srdci že..
A milovať svoju ideu.. Chápeme sa smartang až veľmi dobre..

Ja viem poviete mi že Vaša idea je skutočná..
Aj to je pravda. Pre Vás ano..ElDolars . vuhenydi61   |   ip:178.41.12   |   2012-07-11  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko smartang prišiel o ilúzie o demokracii a tak si to vynahrádza Bohom, tak ho chudáka troška šetri a maj k nemu pochopenie, ale astrológa číselníka a filozofa lucifuka nešetri(v dišpute o Bohu a RKC) :DDDDDDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:178.40.76   |   2012-07-12  (00:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ElDolars

No mna ten smartang tiez prekvapil uz nechce byt ani europan ani demokrat.. Co teraz chce byt ?

Ja by som mu odporucil nech sa stane Slobodným človekom..
Ale teraz má zase vieru a boha tak zase mu niečo iní nahučali do hlavy.. A zase nie je slobodný ale zviazaný myšlienkami iných. Zdá sa mi dosť inteligentný, tak snáď ho raz osvieti.
Prajem mu to..


andy . pasiriwa40   |   ip:85.135.16   |   2012-07-12  (00:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak uz z tohto listu chapem, preco Robert Bezak lezi niektorym cirkevnym hodnostarom v zaludku. Dovolil si vyslovit vlastny nazor ktory podla mna vobec nie je v rozpore s evanjeliom, ale naburava zauzivanu predstavu. Bezak hovori cistu pravdu a vobec nema problem poukazat na tieniste stranky cirkvi (financovanie za Sokola, PIT). Nechapem, preco by sa mali taketo skutocnosti pred neveriacimi zahmlievat. Ved normalni ludia nechodia predsa do kostola pre knaza, biskupa, papeza, ale pre Boha. Myslim si ze R.Bezak dokonale chape Jezisovo ucenie a som presvedcena ze so svojim pristupom a dobrym srdcom si ziskal ovela viac ludi ako autor listu "ThDr. M. Š." Velmi mu drzim palce aby ho tato kauza neodradila od hladania pravdy, ale naopak, aby ho posilnila.


Pravdomluvec . wecoheda29   |   ip:92.26.217   |   2012-07-12  (01:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja vždy hovorím, že o presvedčení sa nehodno hádať lebo každý má také, k akému dospel. Ak sa nájdu dvaja z toho istého cesta a rovnako naplnení, tak to je ich požehnaním od Boha. Jeden zvládne za jedného, dvaja spolu aspoň za troch!


Pobavenitate . juxusute8   |   ip:92.26.217   |   2012-07-12  (01:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nezdá sa Vám, že pán Bezák a ten chlapík z článku "Manipulácia médií s vedomím občanov. To nie je konšpiračná teória!", čo vyzerá ako kuchár čo práve pokazil polievku, vyzerajú nápadne podobne? Je to tiež pán Bezák?
smartang . bohupyki56   |   ip:217.12.48   |   2012-07-12  (08:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Len krátka reakcia. Moja viera nemá zhola nič spoločné s frustráciou z politiky či ekonomiky. Nie je to len úlet inam, preč od reality. Bolo to moje slobodné a ničím neovplyvňované poznanie. Nepoznal som dovtedy poriadne ani Bibliu - možno ozaj len pár základných vecí ... Nie som frustrovaný, som sklamaný. Aj keď sa svojimi príspevkami snažím pôsobiť v princípe pozitívne a v prospech pozitívnych myšlienok, nedá sa občas nedotknúť smutnej pravdy ktorá je okolo nás. Nie je to však prejav frustrácie či straty ilúzie z mojej strany.Len podávam veci tak, ako ich vidím ... bez príkras. Som však v hĺbke duše šťastný a slobodný človek. Odpútaný od dogiem. Pochopil som už totiž že človek má na viac ako na tento priblblý cirkus na kolečkách ktorý sa rozprestiera všade okolo nás. Rozhliadnite sa okolo seba. Stupídna zábava kam až oko dovidí, mrhanie časom na nepodstatné veci. Oblbovanie, manipulácia a hranie hier ktoré pre nás vymýšľajú iní. Štvanie jedného proti druhému.

Mrzí ma ale keď vidím nespravodlivosť a je mi fakt ľúto tých, ktorí na to najviac doplácajú a nevedia si sami pomôcť ... OK, budem sa snažiť pomôcť ja. Na záver sa ešte zopakujem - pretože to považujem to za podstatné:
Človek má naviac ako len priblblo bečať a hrať hry iných podľa pravidiel ktoré idú proti nemu samému. Zároveň som presvečený že pozitívna energia je silnejšia ako negatívna a nakoniec aj tak preváži. Otázka je len ako sa to udeje.

Kokos že krátka reakcia ... a takto to dopadne vždy. OK, zakončím rečou klasika: Neviem či ste ma rozumeli, ale dúfam že ste ma pochopili :)))))))))

kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-07-12  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko.

ty si totalny ateista!

vsetci naokolo ti tu vymyslaju nadherne duchovne hry a nie a nie si zahrat :)


julo . gopomipy8   |   ip:213.220.2   |   2012-07-12  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Smartang-ako sledujem Vase prispevky,sme na rovnakej vlne..asi:-)
V podobnom duchu ma oslovila Koncepcia verejnej bezpecnosti
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&;v=IpBdb7oK050&src_vid=dt3F28YLdXI&annotation_id=annotation_4
59894
Je to rusky,ale urcite sa daju najst aj materialy v anglictine..
Rad by som poznal nazor viacerych ludi,bo "viac hlav,viac rozumu":-)


Peter . fikymigu16   |   ip:85.248.61   |   2012-07-12  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kauza ako hrom


snego . pyvalapo   |   ip:85.216.20   |   2012-07-12  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak Boh stvoril vesmír,vzhľadom na veľkosť tohoto"hracieho poľa",prečo by sa mal zaujímať o nejakú pokryteckú RKC,kde si v jej vatikánskej banke prala peniaze americká mafia a i?Jedine,že by bol"nadstrannícky a nadnárodný,s otcovským pohľadom na hriešne deti,ktoré miluje"a asi aj je,keďže nekoná proti nespravodlivosti a strašným utrpeniam ľudí.Boh je v nás,v každej čiastočke atómu hmoty aj nehmoty.Udal nám smer a vykašlal sa na nás systémom-robte ako uznáte za vhodné.Ako si mám ináč vysvetliť tie hrôzy,ktoré sa dejú denno denne vo svete?RKC je len dobre zabehaná firma sro a nie len ona,je ich tu dosť.Je to zločinná firma,pretože nechráni obete systému,ale kolaburuje s týmto systémom,dostávajúc každý rok nemalé držhubné od štátu a v neposlednom rade tzv.cirkevné reštitúcie(v starom meste v BA sa musia na budúci rok vysťahovať starí ľudia z bytov,ktoré si zreštituovala cirkev,takže ich božie milosrdenstvo aj takto funguje)Ak sa táto zárobková inštitúcia zastane utláčaných ľudí týmto neľudským systémom,potom má možno právo sa nazývať kristovou cirkvou.Alebo kolaborant ostane vždy kolaborantom?!sherry . foxinowa45   |   ip:95.102.60   |   2012-07-13  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ani neviem, kto je sudruh Bezak? Prvykrat o nom vlastne pocujem.


slvka . tetaleju19   |   ip:85.237.22   |   2012-07-14  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda je len v RKC úplná.
Ste tu väčšinou všetci mimo Aj diabol verí v Boha, ako tu už bolo napísané.....


Cyril . rebydixe53   |   ip:193.110.1   |   2012-07-14  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cirkev treba prestat financovat. Osprosteli uz miliony ludi a este sa pri tom aj pekne nabalili. Je to moralna spina cele to teple klerum.


Viktor . funonyfe91   |   ip:89.173.62   |   2012-07-14  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hlavný úpadok RKC začal, keď sa stala štátnym náboženstvom v Rímskej ríši. Vtedy sa do nej preliala nemravnosť, zločinnosť a korupčné spôsoby Ríma. Od vtedy si začali tiež rímski cisári osobovať právo hovoriť a rozhodovať o cirkevných záležitostiach. Pokiaľ viem až po 5. koncil, závery a články viery nadiktovali cisári a cirkevní hodnostári, ktorí neboli ochotní podpísať, pokiaľ vedeli písať, boli poslaní do vyhnanstva a ak nesúhlasil pápež, tiež bol k súhlasu násilím donútený. A tieto závery z koncilov RKC považuje za sväté a nedotknuteľné.
Tak napríklad v 5. Carihradskom koncile r. 553 cisár Justinián dal z politických dôvovov do kliatby najväčšieho teológa Origena (200 rokov po jeho smrti) a jeho učenie o preexistencii duší a reinkarnácii. Tým stratilo kresťanstvo svoju hĺbku, stalo sa plytkým a nedokázalo odpovedať na hlbšie životné problémy. Takže prestalo toto dogmatické učenie učenie už uspokojovať premýšľajúceho a hľadajúceho človeka a klérus začal potom hľadať uspokojenie v pôžitkoch, sexe, mamone a moci ako sa možno dozvedieť v knihe "Sex a lásky pápežov".zvestovatelpravdy . mirytasi20   |   ip:212.202.1   |   2014-03-14  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najväčšia udalosť môjho života bolo, keď som objavil skutočnú a celú pravdu o Bohu a jeho stvorení.

Ako veľa ľudí som bol aj ja vychovaný ako kresťan zo všetkým čo s tým súvisí: chodenie do kostola,spovedanie sa a podobne. Už od mlada som však pociťoval ,že to čo v kostole počujem mi často nedáva zmysel a nenaplňuje ma. V existenciu Boha samozrejme som veril od mlada, lebo mi bolo jasné, že niečo tak nádherne a presne fungujúce ako je naša zem a celý obrovský vesmír nemôže vzniknúť a fungovať len nejakou „náhodou“,bez učinkovania nejakého nadprirodzene múdreho a dokonalého vládcu (Boha). A teda stále som mal chuť čítať ezoterickú literatúru, pozerať veštice ,študovať iné náboženstvá a trvalo to dlhší čas, až som pri tomto mojom štúdiu natrafil na dielo od autora: ABD-RU-Shin – Dielo: Posolstvo grálu vo svetle pravdy. No a to bol pre mňa zlomový okamih, lebo som si uvedomil, že to je to, čo som vlastne podvedome hľadal a čo má obrovkú cenu kôli kompletnosti pravdy , ktorú toto dielo obsahuje. Sú tu logicky správne vysvetlené všetky veci, ktoré ma zaujímali. Povedali by ste napríklad, že je nesprávna jedná zo základných dogiem cirkvi , že Ježiš prišiel na zem preto ,aby za nás zomrel a tým nás vykúpil? Ja som to už pociťoval dávnejšie a v tomto diele sa mi môj správny pocit potvrdil. Nie, Ježiš neprišiel na zem preto ,aby za nás zomrel a teda nebolo to jeho cieľom, ale svet bol tak skazený, že ľudia (paradoxne pod vedením cirkevných hodnostárov napr. Kaifaš) Ježiša zradili a ukrižovali. Bol to hriech ľudí voči Bohu a nie Boží zámer! Možno sa spýtate: však Ježiš bol Boží syn , tak prečo sa nezachránil? No on sa zachrániť aj mohol (aj keď v tele na zemi,kde vládne temno je to náročnejšie) ,tým že by bol pred ľudmi a najmä cirkevnými hodnostármi odvolal jeho tvrdenie, že je Boží syn. No lenže toto Ježiš povedať nechcel a z jeho božskej prirodzenosti ani nemohol, lebo by tým poprel celé svoje učenie a pôsobenie na zemi a nikto by ho viac nebral vážne a dnes by sa o ňom už nikto viac ani nezmienil. Teda radšej sa nechal ukrižovať ako by mal poprieť svoje učenie a tým že sa nechal radšej ukrižovať vlastne zároveň aj jasne potvrdil to, že svoje vyhlásenia myslí úplne vážne, lebo nejaký tárajko, ktorý by to hlásal pre slávu a peniaze,čo je dnes hit vo veľa veciach, by sa zľakol a všetko ihneď odvolal. Teda temnu tento jeho zámer nevyšiel a cirkev na obhajobu svojich predstaviteľov si vytvorilo nezmyslenú obhajobu. A zámerne hovorim vymysleli ,lebo aj Biblia jasne na veľa miestach hovorí , že Ježiš mal k takýmto nezmyslom úplne iný postoj- pozri napr. evanjelium Matúša kapitola 21- Podobenstvo o zlých Vinohradníkoch, v kapitole 26 verše 42,59,60 a mnoho ďalších. Dokonca cirkvi používajú argument, že už starovekí proroci predpovedali násilnu smrť Ježiša a teda že to bolo plánované. No je to nelogická blbosť, lebo čo myslíte ,prečo prišiel Ježiš na zem? Preto že si chcel urobiť výlet s bonusom ukrižovania ? Veru nie, on prišiel preto ,aby nám ukázal ako máme správne žiť , lebo my ľudia sme boli veľmi zlý a Ježiš si uvedomoval toto riziko, že ho pre tu ním hlásanú PRAVDU popravíme, lebo niektorým táto pravda pre ich mocenské ciele bola nepohodlná, ale to ho malo od jeho umyslu nám pomôcť odradiť? Nie on tu prišiel aj s týmto veľkým rizikom, lebo Boh je láska a pre zradcov následne aj spravodlivosť. To som uviedol ako príklad a takýchto vecí je v tomto diele množstvo, teda neváhajte a študujte túto ABSOLUTNU PRAVDU, nakoľko dnes by už ľudia mali byť zo svojím duchovným vývojom, kôli ktorému vlastne žijeme na zemi oveľa ďalej a teda máme čo doháňať.
Jedná sa o dielo písané autorom ,ktorého nám prisľúbil aj Ježiš a je o tom aj zmienka v Jánovom evanjeliu v kap.14 a 16. (pozri napr.www.biblia.sk). Teda je to dielo ,ktoré naväzuje na Bibliu ale sú v nej vysvetlené tým najkompetentnejších aj veci ,ktoré Biblia spomína len v náznakoch,často podobenstvách, alebo nie úplne jasne a celkom presne. Rozdiel je v tom ,že Ježiš hovoril tak a toľko ,ako to umožňovala vtedajšia zrelosť ľudí a Bibliu navyše nepísal ani osobne Ježiš ,ale ľudia na základe toho čo „počuli“ od Ježiša alebo o Ježišovi, teda niektoré veci sú v dôsledku toho len ľudsky interpretované a teda zahmlené..A k tomu neskoršie zásahy ľudí do biblických textov a tiež výklad biblických textov je často zmetený. Ale Ježiš nám prisľubil, že ešte po ňom neskôr príde Duch pravdy (zaznamenané aj v ev.Jánovom kap.14,16) ,ktorý nás uvedie do plnej pravdy a naučí nás všetko a pripomenie nám všetko.Teda nie je potrebné sa obávať ,ale len vážne študovať,všetko máme v tomto diele v dispozícii, len potrebujeme chcieť sa troška namáhať. Veď aj Ježiš povedal :kto hľadá (pravdu) ten nájde. A naznačil tiež ako tú pravdu (pravdivého autora,učiteľa Božej pravdy) rozoznáme od tých nepravých : napr.evanjelium Matúša kap.7 : Dajte si pozor na falošných prorokov (duchovných učiteľov) , ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Možno sa opýtate niektorí, že prečo sa o tomto diele nehovorí v kostoloch. No jednoducho aj preto,lebo v tomto diele autor aj kritizuje cirkvi za ich pôsobenie a teda som v kostole ešte nikdy nepočul o tomto diele hovoriť a to ani v dobrom ani v zlom a kňazi sa tiež k tomu stavaju vyhýbavo, čo je nanajvýš zaujímavé, lebo na „falošných“ a oni ho za falošného považujú, by mali minimálne svojich veriacich verejne upozorňovať a argumentovať. Záver si vie urobiť z toho každý sám pre seba. Dielo nájdete v knižnom vydaní v knižniciach ,alebo podľa mojich skúsenosti lepšie, úplnejšie (bez cenzúry) a aj z ďalšími doplňujúcimi informáciami na www.absolutnapravda.sk /knihy a súd. Ďalšie veľmi dobre dielo naväzujúce na dielo Abd-Ru-Shina je dielo Večné zákony od Natálie de Lemeny Makedonovej.Vo svojom diele okrem iného odhaľuje aj cirkvou utajované pravé 3.Fatimske posolstvo. Toto dielo nájdete knižne v knižniciach alebo aj na nete napr. www.spiritualdecision.com/vecne-zakony_ostatne_Natalia-de-Lemeny-Makedonova.html

Na záver: ja nemám zo šírenie tohto slova žiaden finančný prospech a ani o žiaden nemam záujem a teda berte túto moju informáciu ako vyjadrenie môjho hlbokého presvedčenia bez bočných ľudsky mocenských záujmov. Želám Vám príjemne štúdium.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Římskokatolická církev je největším pokrytcem na světě


2012-05-04  (08:39)  |  Náboženstvo a mystika
Římskokatolická církev je největším pokrytcem a lhářem na světě. 25. ledna jsou pronášena krásná slova plná pokory a lásky, ale všichni tak nějak vědí, že papežská poslání jsou pouhými lacinnými slovy, kterými se neřídí ani církev, natož papež sám. Církev organizovaná v Římě je právě tou církví, kteá se jako ztracená ovečka ztratila ze své původní cesty.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Pozor na etikety i u ovoce a zeleniny

Čtěte i etikety při koupi ovoce nebo zeleniny. I ovoce může obsahovat nebezpečná éčka, přidanou vodu nebo aspik.


Bill Gates nečekaně spouští edukativní program zam...

Chcite žiť obyčajne

CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY...

Severní Korea uvedla raketové vojsko a dělostřelectvo ...

Svetová finančná pyramída v číslach

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Aj OĽaNO sklamalo.

Proč pracujeme v mizerných podmínkách? Odpověď..


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.5182 s