15. September 2019
    
Konopa siata vs. Alkohol - Dolezite.sk

Konopa siata vs. Alkohol


  2012-06-06  (09:39)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Konopa siata vs. Alkohol

         Konopa siata vs. Alkohol

 

V súčasnej dobe je jednou z často diskutovaných tém rastlina KONOPA SIATA (Cannabis Sativa L.), ktorá sa čoraz častejšie dostáva do povedomia ľudí. Nájdeme o nej množstvo zaujímavých informáciu z rôznych zdrojov, plné všelijakých názorov. A čím sú tie informácie o nej tak zaujímavé? Bezpochyby tým, že jedni ju odsudzujú a druhí oslavujú. Podstata jej existencie v súčasnosti, je poznamenaná úplnými protikladmi názorov vo vedeckých štúdií na jej využitie a význam, prínos či stratu, a to z pohľadu zdravotníctva i priemyslu.                                                                                                                                                                           

V konečnom dôsledku Konopa predstavuje jednu z najkontroverznejších rastlín, v rozchádzajúcich sa tvrdeniach, nie len na poli vedy, ale aj v názoroch verejnosti.  V čom vlastne pramení taká rozdielnosť v názoroch na túto rastlinu? A vôbec poznáme ešte nejakú inú rastlinu, technickú vymoženosť, či vedeckú teóriu, ktorá by sa mohla pochváliť, takou rozdielnosť v názoroch vedeckých štúdií. Ako každá minca má dve strany, ale len jednu hranu, tak aj názory ľudí sa prikláňajú k výsledkom jedných alebo druhých štúdií. Ale skúsme mincu postaviť na hranu, zhodnoťme jednu a druhú stranu a zamyslime sa nad tým, ktorá strany, ktorú preváži.                                              Určite najväčšiu rolu vo formovaní názoru na Konope v „civilizovanom svete“ zohrali médiá, v ktorých je najčastejšie spájaná do súvislostí s drogovou činnosťou. V súlade s predstavou strašlivej drogy, ktorú prezentujú médiá sa skúsme zamyslieť nad opodstatnenosťou tohto tvrdenia, jej účinkoch na ľudský organizmus a následných prejavoch jej užívateľov v spoločnosti. Pre porovnanie ju skúsme konfrontovať s ALKOHOLom, drogou, ktorá však je takmer v každom štáte povolená a bežne dostupná, ba dokonca ešte verejne propagovaná. Súboj dvoch často ľuďmi konfrontovaných bojovníkov na poli vedomia môže začať,,,                                                                                   

Na začiatok si priblížme formu, akou sú v spoločnosti tieto dva „fenomény“ prezentované a zamyslime sa na ich pravdivosťou a posolstve informácii, ktorá sa vďaka tomu v povedomí človeka ukladá. Tak napríklad počuli ste už v oficiálnych médiách, či verejných diskusiách pozitívny príbeh spojený s vyfajčenou marihuanou cigaretou? Určite len veľmi ťažko. V médiách sa to vždy točí okolo toho istého, ako „výroba a predaj omamných látok“, „mal u seba zelenú bližšie nešpecifikovanú rastlinu“, „prípade preukázania viny mu hrozí až 5 rokov za mrežami“, a pod.  V oficiálnych médiách sú mladíci prezentovaní ako zločinci a hrozí im odňatie slobody, pretože spáchali zločin, teda ZLÝ ČIN, za ktorý by mali byť spravodlivo potrestaní.                                                                                 

Ale aký zlý čin majú na svedomí? Čo zlé vykonali? Voči komu, alebo voči čomu spáchali ZLO? Dopustili sa vari vraždy konopnej rastlinky? Jej krádeže od prírody? Alebo vydieraniu pôdy pre lepšiu úrodu? Či sa previnili voči sebe, či vlastnej vôli? Začo by im vlastne mala hroziť strata slobody? A to na dobu, ktorá sa môže zrovnať s dobou trestu pre páchateľov, ktorí tieto, hore vyššie opísané zločiny vykonali na ľuďoch nevinných... Aká je to spravodlivosť a kde ostal zdravý rozum, keď človek, ktorý z vlastnej vôle prijíma a pre vlastné dobro využíva dary prírody, môže byť spoločnosťou odsúdený a v systéme hodení za mreže, bez toho aby učinil akékoľvek zlo voči okoliu či sebe? Nemyslíte, že už je čas, konečne si uvedomiť opodstatnenie týchto zákonov a skutočné dôvody, pre ktoré sa tieto zákony dodržiavajú? A pre ktoré sa vyživuje v spoločnosti ilúzia o ich potrebe? Je snáď zločin, keď si človek vyčarí úsmev na tvarí a prečistí i ozdraví si telo aj myseľ? Či to, že silnejšie precíti magickú silu prítomného okamžiku a celkovo skvalitní si vnímanú realitu? O nové veci, ktoré sú pre neho bežne skryté?! Alebo dôvodom je jeho rýchlejší duchovný aj duševný rast, ktorý prenáša i na ostatných, čím vlastne len zvyšuje celkovú úroveň ľudí vo svojom okolí? Alebo aké sú skutočné dôvody, že rastlina, ktorú predkovia pokladali za dar od bohov, má v súčasnosti také postavenie, za ktoré sa môžeme len hambiť?!

Ešte sa k tomu vrátime neskôr, ale teraz sa pozrieme na formu prezentácie alkoholu v spoločnosti i jeho postavením a zamyslime sa nad dôvodmi jeho bezhraničnej propagácii, navzdory jeho ničivých schopností. Určite, už len pri letmom prepínaní medzi tým množstvom kanálom, ktoré nám dnes ponúkajú, sa nám podarí v krátkom čase natrafiť na film, v ktorom bude hercov sprevádzať alkohol, či reklamu predávajúcu spolu s fľašou aj výstižné heslo, ktoré má podvedome zákazníka na jeho konzumáciu naladiť. Inou formou sú pravidelné seriály, v ktorých je konzumácia alkoholu na dennom poriadku, či slávnostné stretnutia a oslavy významných dní, ku ktorým konzumácia alkoholu akosi patrí, ako soľ k chlebu, sa bez seba neobídu...                                                               

Okrem sedenia pri televízore, môžeme reklamu na alkohol vidieť, pri prechádzke cez mesto takmer na každom kroku. Už len pri letmej predstave musí byť jasné, že najviac rozšírenými sú podniky zaoberajúce sa predajom alkoholu. Ich reklamy, ktoré v podstate ponúkajú ten istý produkt, len v inom šate, tvoria pravdepodobne tie najčastejšie obrazy, ktoré okom zachytávame. Spolu tak vytvárajú obrovský komplex zložený z malých častí, ktoré zabezpečujú dostupnosť k alkoholu, takmer na každom mieste a takmer v každom čase. Ale vieme vlastne prečo je to tak? Prečo je dostupnosť k alkoholu taká jednoduchá? Prečo je táto droga v spoločnosti bežne prijímaná? A od kedy a z akého dôvodu, z koho vôle sa táto droga, propagujúca, predávajúca a užívajúca sa vo veľkom dostala k nám? A prečo vlastne? A čo bežne prijímané účinky a s nimi spojené problémy, ktoré v spoločnosti alkohol spôsobuje? Ako sa k nim staviame?                                

Určite netreba hľadať ďaleko, aby sme sa dopátrali k štatistikám, napr. k počtu dopravných nehôd spôsobených alkohol, domácemu násiliu vykonanom v opitosti, výtržníctva, agresivity a celkovej zločinnosti ľudí, ktorý boli pod vplyvom alkoholu. Koľko máme skúseností vlastných a koľko majú naši známi? Určite pravdu o povaha tejto drogy, by vypovedali zdravotné štatistiky, ktoré spájajú osudy ľudí s jeho užívaním. ako napr. počet otráv u mladistvých, nárast rakoviny vyvolanej alkoholom, srdcovo-cievne ochorenia, cirhóza pečene, depresie a ostatné fyziologické a psychologocké ochorenia, ktoré sú priamo spojené s jeho nadmernou konzumáciou. Podľa OECD ročne v dôsledku konzumácie alkoholu zomrie na Zemi 2,5 milionána ľudí (polovica obyvateľov Slovenska). U nás v dôsledku konzumácie alkoholu zomrie ročne v priemere 7 tisíc ľudí (podľa štúdia OECD každý siedmi človek, v Rusku každý piaty). A to ešte nerátame skryté úmrtia ako samovraždy, zhoršenie zdravotné stavu, či spustenie choroby v prípadoch, v ktorých sa nedá jednoznačne preukázať zavinenie alkoholom, alebo jeho kombinácie s inou drogou.                                                          

Pri hlbšom zamyslení sa, nad počtom zomierajúcich ľudí a formou, akou je táto droga v spoločnosti prezentovaná a všeobecne prijímaná,        by sme mohli povedať, že na obyvateľoch tejto planéty prebieha akási cielená genocída, ktorá už môže mať na svedomí viac obetí, ako dohromady všetky vojny, ktoré sa udiali v tomto storočí. Ale kto je zato zodpovedný, že takáto zákerná droga, ktorá zo všetkých známych drog má na svedomí z ďaleka najviac ľudských život, je bežne prijímaná a na každom kroku propagovaná, predávaná, v mnohých prípadoch dokonca spoločnosti podvedome vnucovaná?! Už je načase si uvedomiť, že v tak veľkej miere rozšírený, a tak ľahko dostupný, asi nebude alkohol len tak náhodou?! Žeby tu bol len pre naše potešenie, pohodu a zábavu? Či pre zlepšovanie a udržovanie priateľských  medziľudských vzťahov a celkového zdravia? Alebo má celkom iný zmysel, ako nástroj určený na našu likvidáciu?

Tak a ako by sme mohli u človeka zhodnotiť fyziologické a psychologické účinky marihuany? Rastliny, ktorá je tiež klasifikovaná ako droga, ale na rozdiel od alkoholu zákonom zakázaná, médiami očierňovaná a určitými vedeckými prácami zo zdravotného hľadiska, avšak bez akýchkoľvek dôkazov klasifikovaná, ako pre človeka strašne škodlivá?! Tak napríklad, keďže skôr sa otrávime oxidom uhličitým, ako predávkujeme látkou THC, tak v celej ľudskej histórii nenájdeme ani jeden záznam o úmrtí v dôsledku užívania marihuany, alebo iného produktu z Konopy siatej. A to v dosť dlhej histórií, ktorá začína prvým z mnohých nálezom konopnej tkaniny v Catal Hüyük pred 10 tisícimi rokmi, pričom využívaná musela byť už oveľa skôr. Podľa indickej legendy bola už po boku Šivy pri zrodení sveta.                             Z niektorých vedeckých výskumov sa dozvedáme, že fajčením marihuany zabíjame mozgové bunky. Toto veľkolepé, ale v skutočnosti nepravdivé tvrdenie, ktoré priniesli vedci na základe pokusov prevádzaných na potkanoch, ktorých v uzavretých nádobách vystavili dymu z marihuanovej cigarety. Lenže im zamedzili prísun kyslíka, čím ich odsúdili na smrť v dôsledku odumretia mozgových buniek, z dôsledku nedostatku kyslíka. Iné vedecké štúdium, na základe akýchsi hodnotení IQ testov u študentov počas roka a ich porovnania, v dobe užívania a neužívania marihuany, dospeli k výsledku, že marihuana zhoršuje pamäť. No a? Ale čo ak je to na úkor tvorivosti, kreativity, intuícii, či logického myslenia, ako procesu získavania nových schopností mozgu, na úkor viac menej nepotrebnej pamäti? O tom už reč však nebola...                                         

Naopak, sa k nám dostávajú aj správy od množstva ľudí, z rôznych kútov sveta o tom, ako marihuanou úspešne liečia množstvo chorôb, od očného zákalu, cez astmu a cukrovku až po smrteľnú rakovinu. Na to, aby sme mohli objasniť podstatu účinkov látok z Konopy na ľudský organizmus, skúsme sa na ňu pozrieť troška z bližšia. Z čoho je vlastne zložená? Aké látky v nej obsiahnuté, sú v ľudskom tele také účinné? A aké vlastnosti jej predurčujú, že ich skutočný význam a prínos pre ľudský život je všemocne ukrývaný za nálepku, akejsi strašlivej drogy? Okrem iných prospešných látok, ako napríklad aminokyseliny, proteíny, cukry, mastné kyseliny, flavonidy a iné, tak určite najväčšiu rolu hrajú cannabinoidy, ktorých je v nej obsiahnutých dosiaľ známych 66 druhov. A aký je vlastne pre nás ich význam? A čo máme s nimi spoločné? Predovšetkým sú to ich substancie, ktoré v ľudskom tele tvoria endocannabionidný systém, zodpovedajúci za množstvo prirodzených funkcií. Cannabinoidy v ľudskom tele rozvíjajú svoje účinky prostredníctvom väzieb špeciálnych nervových receptorov, nachádzajúcich sa predovšetkým v nervových bunkách mozgu a miechy, ale aj na bunkách srdca, črevách, pľúcach, močových stenách, v maternici, v žľazách s vnútorným vylučovaním, v slezine a bielych krvinkách.                                          

Podľa ich výskytu a potrebe vedie ich aktivácia, okrem iného, k zmierneniu bolesti, zmenám vnímania času, k radosti, spomalení zápalových ochorení, atď. Endocannabinoidy patria k prírodným látkam, k tzv. neurotransmiterom, ktoré predávajú do mozgu a ostatných orgánom správy o stave organizmu, pričom podnecujú bunky k určitým reakciám. Za jednu z ich hlavných funkcií sa považuje ochrana nervových buniek, vďaka ich schopnosti ovplyvňovať vylučovania glutamánu, pri nedostataku kyslíka v mozgu. Ďalšie neurotransmiteri, ktoré endocannabionoidy ovplyvňujú sú kyselina gama-aminomaslová, glycin, noradrenalin, serotonin, dopamin, acetylcholin, enkafalin, či endorfín. Pri telesných poruchách sa množstvo cannabinoidov mení podľa potreby, tak aby bolo porucha vyrovnaná, čim vlastne predstavujú akísi samo liečiteľský mechanizmus v našom tele. Pomáhajú pri zmierňovaní kŕčov, pri bolestiach i zápaloch. Sú účinné pri zachytávaní voľných radikálov a množstva ďalších procesov v tele. Ich schopnosť prispôsobovať sa chorobným zmenám sa v súčasnosti intenzívne skúma a je len otázkou času, kedy prirodzené látky získané z rastlinného zdroja uzrú svetlo sveta a opäť začnú, rovnako ako náš endocannabinoidný systém, človeku pomáhať pri zdolávaní takmer všetkých známych ochorení a telesných porúch tohto sveta...      

Dve strany mince, z ktorej jedna je neustále pred očami, a tá druhá zahalená pod rúškom tmy, lež s úplne otočeným ich skutočným významom.

Na záver už stačí sa len zamyslieť, prečo vraždiaci jed je povolený a všemožne propagovaný? A prečo liek prírodný pre nás tak prirodzený a vlastný je zakázaný a klamstvami očierňovaný? Kto, v konečnom dôsledku, má z toho prospech a kto, v konečnom dôsledku stráca?


MM
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2012-06-06  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No neviem, či si to nejaký feťáci neobhajujú svoju marišku


Emka . xyqimeqa3   |   ip:213.81.18   |   2012-06-06  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiež neviem, ale prečo tie filcky zakazovali stéviu???


Rusty . cyjymecu28   |   ip:188.167.7   |   2012-06-06  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Definuj pojem "feťák" prosim Ta Vlado. Co si pod tym pojmom predstavujes.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-06-06  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vladimir fetuje gymnastu na krizi, ma v tom zalubu a je uz na nom riadne zavisly.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.55   |   2012-06-06  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dojde Davo on Vam to tu vsetko vytmavi.. :-)
Inac clanok je zavadzajuci uz len v tych pojmoch Jed(alkohol) a Liek(marihuana).. Kazdy jed moze byt liek a naopak.. Takze skoda citat ak to zase autor zobral tenedencne len v prospech marisi. Dat si jedno poldeco pred jedlom, bude mozno aj zdrave...


otep . delenyhi17   |   ip:85.237.22   |   2012-06-06  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekny clanok, pravdivy.. Pri navsteve Holandska nesmie chybat vonava trava. Je to tam tak isto bezne, ako ked pridete na navstevu k slovenskej rodine a otvori sa borovicka. V NL sa huli, je to zdravsie a neboli na druhy den hlava.


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Prečo vraždiaci jed je povolený a všemožne propagovaný?" Lebo niektorí ľudia sú sprostí, šéfom firiem predávajúcich alkohol je zdravie ukradnuté+majú moc a tí, ktorým záleží na zdravej spoločnosti žiaľ prehrávajú svoj boj...Treba sa teda snažiť, aby sme neprehrali aj boj s marihuanou. Netreba ju legalizovať, pretože to by bolo ako nechať rásť drakovi ďalšiu hlavu. A ja sa pýtam načo ? Nemáme tu azda už bez legálnej marihuany dosť problémov ? Neustále tu otravuje frakcia naťahaných, ktorá chce zlegalizovať svoju drogu i keď následky by zas znášali aj ľudia, ktorí drogy odmietajú.

Okrem toho ak by bola marihuana zlegalizovaná, určite by vznikli rôzne značky a začali by ju aj predávať. Viem si predstaviť aj tie reklamy: Načo čakáš ? Daj si šluka, budeš cool...a to nehovorím o internetovom marketingu frakcie huličov, ktorým je proste jedno a chvália trávu aj pred detmi. Nemajú ani trošku pochopenia a zodpovednosti a reklamujú svoju burinu za pomoci stupídnych článkov v ktorých sú zamlčiavané dôležité informácie.

Kapitalisti, ktorým nezáleží na zdravej spoločnosti, ale na obchode chcú práve legalizáciu trávy. Zaujíma ich momentálna pohoda a nie následky. Tie nech si rieši ďalšia generácia, že ? Či mám povedať "degenerácia" ?


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Dat si jedno poldeco pred jedlom, bude mozno aj zdrave..."Alkohol nie je moc zdravý, ale pri optimálnej dávke môže v určitých prípadoch pomôcť. Výhodou alkoholu je, že dokáže napríklad vypáliť parazity. http://www.osel.cz/index.php?clanek=6137 Také pivo zas obsahuje mnoho užitočných látok a víno ? Napríklad tvorba krviniek. To len tak stručne.

Každopádne alkohol za liek určite nepokladám a následky užívania alkoholu sú hrozné. Stačí si na internete vyhľadať svedectvá bývalých alkoholikov.


Feri . xahoteki5   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako tu čítam, zdá sa mi, že bez konope nebude nikdy zdravá spoločnosť,
pre niektorých, like DAVO, by som jej užívanie zaviedol povinne!


PeterObzera . jejihecu00   |   ip:46.34.240   |   2012-06-06  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alkohol je biznis a preto ho nezakazu.a keby je dovolene oboje tak by im rapidne klesli trzby. ved taku travu si viete lahko vypestovat na zahradke alebo na okne, z alkoholom je uz o dost viac prace


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2012-06-06  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento rok mali v špitály prvých troch ľudí v histórii, ktorí mali fyzické príznaky absenice prísunu kanabinolov/kanabionidov. Takže sa postupne ukazujú i tieto negatívne účinky podobné ako pri legálnych drogách a tvrdých ilegálnych drogách.


Feri . xahoteki5   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fíha až traja,,,Bohvie čo im stalo, hádam sa na liste poškrabali, alebo na fajke popálili? V každom prípade, im želám skoré uzdravenie :)


nik . xodepubi27   |   ip:195.80.16   |   2012-06-06  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dr hujer
a aké to boli príznaky okrem toho, že negatívne? a koľko denne hulili tí užívatelia a ako dlho?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-06-06  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.cas.sk/clanok/225290/strach-neopusta-taliansko-dnes-rano-sa-znova-triasla-zem.html

-čo myslíte odstúpi či bude musieť utiec?


boj o trón jeho sa vyostruje


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-06-06  (13:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hujer

tí čo ťahajú si nikda nepriznajú že sú zavisli,skutočnuú závislosť sú si schopní priznať len fajčiary tabaku,bo ostatne im ich psychiku naburávajú až tak že nie sú si to schopní priznať,že sú závislí,atk sito aj alkoholik


DrHujer . tixyxate62   |   ip:87.197.15   |   2012-06-06  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  okrem toho že negatívne neuvádzali žiadne pozitívne účinky. cca 8 rokov, pravideľne po dva jointy ( po 4 - 7 práskov), rekreačne 2násobok denne.


laci . fiqypiry20   |   ip:195.80.18   |   2012-06-06  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anketa:
zasluzim si trest (akykolvek) ked si dam raz za mesiac par praskov ?:)


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-06-06  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda opäť bude niekde v strede, nie na jednej či na druhej strane....Kto toto pochopí, ten už vie, že kde je opäť pes zakopaný, teda zlatá stredná cesta aj v tejto veci.


realista . hutidofa55   |   ip:77.247.22   |   2012-06-06  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Davo: Keby "kapitalisti" chceli legalizáciu, tak by to už dávno spravili - nebuď naivka. Pre tých, ktorí ťahajú za nitky je oveľa výhodnejší terajší stav, lebo majú zdroj čiernych peňazí. "Kapitalistom" (čiže skôr svetovládnej mafii) nezáleží na štátnych príjmoch, ale len na ich súkromných príjmoch. Čierne peniaze majú jednu veľkú výhodu, lebo to nie sú zdokladovateľné príjmi a tým pádom sa takto získané peniaze dajú používať na rôzne zákulisné ťahy bez toho, aby sa peniaze čerpali z oficiálneho rozpočtu.
Drogy sú jednoducho zdrojom ľahko získateľných čiernych peňazí, ktorých využitie je skryté pred verejnosťou. Nie nadarmo sa napríklad CIA hovorí Cocaine Import Agency...


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdá sa mi, že všetko je to na ľuďoch, pretože ako si to zariadime, tak to budeme mať
a myslím, že toto je jeden z tých najväčších bojov, ktorí keď vyhráme zaistíme si slobodu.Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Keby "kapitalisti" chceli legalizáciu, tak by to už dávno spravili - nebuď naivka." Chcú to urobiť, ale ľudia ako som ja (odporcovia buriny) im robia problém a nechcú to dovoliť.

"Pre tých, ktorí ťahajú za nitky je oveľa výhodnejší terajší stav, lebo majú zdroj čiernych peňazí." Nepíšem tu o nejakých tajných skupinách ťahajúcich nitky, ale o ľuďoch z davu, ktorým je prednejší kapitál ako zdravý národ Slovanov a ktorí chcú zarobiť hoci aj na predávaní buriny, ktorej užívatelia robia neustále reklamu. V dave je mnoho ľudí bez morálnych zábran...


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-06  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
ze marise mozes byt zavisly je neodskriepitelne...avsak neide o fyzicku zavislost....


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "a myslím, že toto je jeden z tých najväčších bojov, ktorí keď vyhráme zaistíme si slobodu." Nepridám sa k frakcii huličov. Nemám záujem vykrikovať sloboda a zároveň sa prizerať ako tu ľuďom legálne predávajú ďalšie svinstvo, ktoré im ubližuje.


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Keby "kapitalisti" chceli legalizáciu, tak by to už dávno spravili - nebuď naivka." Chcú to urobiť, ale ľudia ako som ja (odporcovia buriny) im robia problém a nechcú to dovoliť.

DAVO DAVO DAVO si zabil zas, ano kôli tebe :)))
tebe by som tal trojitú dávku denne, žeby si sa aspoň kus uvedomil kámo,,,Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "DAVO DAVO DAVO si zabil zas, ano kôli tebe :)))" Nechápeš písanému textu ? Ešte raz si to prečítaj.


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-06  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
zit vo svete bez svinstva by bolo pekne
len neviem co by sme jedli a pili kedze takmer vsetkobsahuje nejake svinstvo...
len neviem co je spravne na tom ked nejakeho 18 rocneho sopliaka chytia z jointom a chcu ho za jeho mladicku nerozvaznost a sklonu k experimentovaniu zavriet a to v sadzbe ako za nasilny cin...
mozes mi na to odpovedat...
dik...


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď aké by to bolo krásne, zobudiť sa ako v rozprávke,
kuknúť von a by v marihuanovom sade,
Odtrhnúť si šišku z gange, ktorá namiesto kríku v lete pod slnkom rastie,
Všade, je jedno na akom mieste a v ktorom čase.
Na chodníku neboli by toľké deprimujúce tváre,
či tí čo v absťákoch skrytí za prahom domu,
z obavy o triezvu v tele dušu,
bez šluku ani nedokážu v kročiť na ulicu.Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "len neviem co by sme jedli a pili kedze takmer vsetkobsahuje nejake svinstvo..." Áno, skoro všetko je zahnusené a preto sa treba snažiť svinstvo minimalizovať a nie ešte pridávať a spôsobovať ďalšie problémy. Ideál nejde dosiahnúť, ale zlepšiť sa to dá...

Tu sa mnoho ľudí strašne oháňa slovami: Alkohol je legálny, poďme zlegalizovať aj marihuanu ako keby bola prioritou degenerácia spoločnosti a nie zlepšenie.

"len neviem co je spravne na tom ked nejakeho 18 rocneho sopliaka chytia z jointom a chcu ho za jeho mladicku nerozvaznost a sklonu k experimentovaniu zavriet a to v sadzbe ako za nasilny cin...mozes mi na to odpovedat..." Áno môžem odpovedať, ale stručne. Nepatrím medzi zástancov tvrdých trestov pre huličov, ktorí pod vplyvom omamnej látky nikomu neublížili. Väznice sú plné a kto na nich bude robiť ? ... A je to aj dosť kruté. Som teda skôr za verejnoprospešné práce. No nejdem pre úsporu času zbytočne zachádzať do detailov a upresňovať dĺžku trestu. Tú by mali určiť podľa závažnosti.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.55   |   2012-06-06  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaj Davo co to zase splietas.. Kapitalisti chcu legalizaciu, kapitalisti su vsetkemu na vine. Ty si ako kto socalista ci kto si ?

Legalizaciu chcu fajciari travy a jedna politicka strana to mala v programe.

A kapitalisti chcu tiez.. ?
Mne to uz zachadza do oblasti konspiracii..
Ktori kapitalisti a ako si na to prisiel ?


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-06  (18:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
mam to chapat tak ze si za dekriminalizaciu...lebo to z tvojho prispevku vypliva...?
dalsia vec...podla teba ak po dni v praci a dalsich povinnostiach ktore z dnesneho systemu vyplivaju ak sa vecer clovek posadi da si trochu vina alebo 2 pivka alebo jointa by mal byt potrestany...?
zaujimalo by ma kalko pripadov poznas ked niekto cisto pod vlivom marisi ale cisto pod vplivom marisi urobil nasilny tresny cin...a na kolko percent z hulicov to typujes...?
a kolko asi hulicov osobne poznas su to desiatky alebo viac az stovky...?
diik za odpoved...realista . hutidofa55   |   ip:62.197.22   |   2012-06-06  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Chcú to urobiť, ale ľudia ako som ja (odporcovia buriny) im robia problém a nechcú to dovoliť." :-))))
No presvedčil si ma presvedčil, že čítať tvoje detinské jednostranné príspevky je strata drahocenného času...


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko:
"Jaj Davo co to zase splietas.. Kapitalisti chcu legalizaciu, kapitalisti su vsetkemu na vine. " Kapitalisti, ktorým nezáleží na zdravej spoločnosti chcú zlegalizovať marihuanu na ktorej by sa dalo dobre zarobiť. Nemyslel som všetkých. Stačí si prečítať môj prvý príspevok. Nemám nič proti kapitalistom, ktorí majú morálne zábrany a nedávajú prednosť ziskom pred zdravím.


Kamil:

"mam to chapat tak ze si za dekriminalizaciu...lebo to z tvojho prispevku vypliva...?" Som za zmenu trestu. Prichytených huličov by mohli posielať na povinné práce trebárs do útulkov, alebo by čistili cintoríny od buriny a podobne. ;-)

S porovnávaním alkoholu a marihuany u mňa nepochodíš. Už som ti naznačil, že moje priority sú v minimalizácii škodlivých látok.

"zaujimalo by ma kalko pripadov poznas ked niekto cisto pod vlivom marisi" Prípadov veľa nie je, lebo zatiaľ je marihuana nelegálna. Keby bola legálna, začal by radikálne stúpať aj počet nehôd a spôsobilo by to ešte ďalšie problémy.


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "http://www.freepub.comehere.cz/vsechno/marihuana-nici-nadorove-bunky"; To už som rozniesol v zuboch. Jednostranný článok v ktorom sa zamlčiava to dôležité.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.55   |   2012-06-06  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
Keby bola legálna, začal by radikálne stúpať aj počet nehôd a spôsobilo by to ešte ďalšie problémy.

Tak by si mohol to tvrdenie nejako obhajit.. Trebars rozumnym clankom ako to chodi v holandsku ci inej EU krajine kde je legalna a co negativne to prinieslo, nech sme v obraze.. V podstate Ti neoponujem, ale mohol by si to vediet niecim podlozit..

Napriklad ako tam stupal pocet nehôd a aké ďalšie problémy to prinieslo nech sme v obraze... Nie len argumentovat Tvojim predpokladom.. Sa mi to zda dosť slabe v argumentacii... A neviem to posudiť.. Veľa mylnych usudkov totiz vychadza len z ľudskych predpokladov.. A casto aj moralnych.. V podstate toto je vec moralna, teda mal by si vediet vyargumentovat praktickymi skusenostami inych krajin kde je legalna..

Najlepsie nejakou objektivnou statistikou..


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DAVO DAVO, čo ty chceš týmito táraninami vlastne dokázať,,,?


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "V podstate Ti neoponujem, ale mohol by si to vediet niecim podlozit.." Prepáč Piko, ale nemám už teraz moc času na detailnejšie opísanie problematiky a každý si môže skúsiť predstaviť sám vychádzajúc zo správania ľudí. Každopádne marketing+legálny predaj by automaticky zvýšil dostupnosť drogy. Stala by sa dostupnejšou ako sú cigarety a jej propagácia by sa zvýšila. No keby som mal času ako Šulík s Poliačikom, aj grafy by som vyrobil. ;-))) Mňa neplatia za zlepšenie zdravia a nemôžem si dovoliť celý deň vykecávať. Dnes sa platia politické trosky za degeneráciu spoločnosti.

"Napriklad ako tam stupal pocet nehôd a aké ďalšie problémy to prinieslo nech sme v obraze... " Počet problémov by stúpal so stúpajúcou produkciou tejto drogy.

V Holandsku pociťujú problém, ktorý spôsobuje marihuana. Majú aj zvláštnu políciu, ktorú platia z daní aj odporcovia drog. Ďalej majú problém s tým, že sú coffé shopy v blízkosti škôl a negatívne ovplyvňujú deti. Viac sa dozvieš na infodrogy.sk


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Holandské ministerstvo spravodlivosti a predstavitelia piatich miest na juhu krajiny vyhlásili, že zavedú nové obmedzenia prevádzkovania kaviarní s marihuanou, pretože sa v ich mestách zvýšil počet násilných činov súvisiacich s drogami.

Predstavitelia iniciatívy dnes oznámili, že dôjde k zatvoreniu mnohých tzv. coffee shopov na základe využitia daňových zákonov a zákonov o vedení účtovníctva. Zostávajúce prevádzky budú musieť zaviesť systém vstupu len pre registrovaných členov.

Vláda už v minulosti uvažovala nad zavedením systému členstva v coffee shopoch, kde sú k dispozícii ľahké drogy, čím by sa obmedzil prístup k nim pre turistov.Minulý týždeň došlo v meste Eindhoven k útoku samopalom na jeden dom a v dôsledku vyhrážok zabitím sa musí starosta mesta Helmond skrývať pod policajnou ochranou. Polícia tvrdí, že oba prípady súvisia s drogami.

http://icm.sk/index.php/obcan_a_spolocnost/clanok/holandske_mesta_obmedzia_kaviarne_s_marihuanou_mno
he_zatvoria/


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-06  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
chces bojovat proti skodlivym latkam..? to chapem...bojujes aj za zakaz alkoholu... ale neodpovedal si mi na otazku...ze keby som vecer po praci atd. pozil pivo ci aj mne by si nadelil tzv. socialne prace...?
lebo alkohol je skodlivy tak ako marisa a z tohoto pohladu je to pre teba jedno...takze preto som tam uviedol obe latky lebo pre teba su obe skodlive a hotovo...nechcel som porovnanvat...
a znova si mi neodpovedal tak sa ta spytam este raz pretoze si napisal pripadov nie je vela ja chcem pocut aspon jeden...ktory ty poznas...?
este jedna mala poznamka...myslim ze s tvojim postojom ti asi malo kto zavesi na nos ze huli...z coho logicky vypliva ze nevies kolko ludi v tvojom okoli huli...takze tvrdenie ze by zacalo omnoho viac ludi hulit je minimalne zcestne...nemyslis..? a tym chcem povedat ze by narast nebol az taky velky...prieskumi hovoria asi od 15 az 25 percent s cim by som z mojich skusenosti suhlasil....


Davo . jafilehy   |   ip:88.198.55   |   2012-06-06  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemám problém odpovedať na každú otázku, ale nemám čas na všetky tie vaše drísty. Nemienim viac strácať čas odpovedaním každému jednému užívateľovi na každú jednu otázku na bezvýznamnej stránke. Ak by som však videl, že nejaký váš článok účinne zavádza verejnosť, vyjadrím sa k tomu.


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je Boh vesmír a jeho tvorba je evolúcia, tak človek na vrchole medzi živočíchmi a konope na vrchole medzi rastlinami sú pod Slnkom najbližší spojenci, ktorých vzájomná spolupráca zabezpečí trvalý a udržateľný spôsob života pre človeka, v nekonečnom blahobyte... :)


333 . jipasovi07   |   ip:85.216.14   |   2012-06-06  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tvrdíte že nie ste závislí ,a hrozí vám trest za to a riadny a aj tak hulite.prečo?keď nie ste závislí.


poznama spoznal som dost huličov,a môžem povedať ,že sa to húlenie podpisalo na ich psychike a myslení,že je to haluz,že mariša v podobe hulenía je neškodná.

a keď sme už pri alkohole,stačí mi dať 3 štamrle aby som sa vyliečil z chrípky,dobrej domacej slivky cez 52% a netreba mi žiadne lieky a antibiotika, takže tak o zákaze alkoholu,a k mariši som za aby sa použivala ako liek ale nie na vymetenie hlavy.ju vám riadne poznačuje,ale žial bohu vám to nedochodí.


Peter . qykafetu14   |   ip:62.168.74   |   2012-06-06  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odlišovať konopa siata a konopa indická


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-06  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  davo
nemas ziadne osobne skusenosti len to co sisi precital alebo ti niekto povedal... takze uz len z tohoto pohladu tu dristas ty...pretoze si PREDPOJATY....ale berem to tak ze ti dochadzaju argumenty....


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-06  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333
ten kto huli kazdy den a hovori ze nie je zavisli este neprisiel na to ze je...
nie vsetci hulia koli zavislosti...
marisa v nevizretej osobnosti je skodliva...
tvoje 3 stamprle mi nikdy nepomohli z coho vypliva ze kazdy je iny a nieco ine mu je vhodne...
a ak si myslis ze alkohol nema na teba vpliv tak si jednoducho mimo....


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-06  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A to v dosť dlhej histórií, ktorá začína prvým z mnohých nálezom konopnej tkaniny v Catal Hüyük pred 10 tisícimi rokmi, pričom využívaná musela byť už oveľa skôr. Podľa indickej legendy bola už po boku Šivy pri zrodení sveta.
V celej ľudskej histórii nenájdeme ani jeden záznam o úmrtí v dôsledku užívania marihuany, alebo iného produktu z Konopy siatej.
Podľa OECD ročne v dôsledku konzumácie alkoholu zomrie na Zemi 2,5 milióna ľudí (polovica obyvateľov Slovenska).

No čo k tomu dodať,,,
Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.55   |   2012-06-06  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak ako chlapi ako ste poriesili tento zeleny problem..
Vidim ze Davo tu uz dal nejake holandske argumenty... Tak to je uz ine, to je uz ine... To uz nevyzera ako argument kvoli 'predsudkom'.. :-)

Akosi mi tu zatial chyba 'holandsky' protiargument...
Kto ho ma nech ho sem supne...


Noob . finifysa51   |   ip:213.151.2   |   2012-06-06  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo

Asi tolko k tomu Holandsku, uz raz som sa vyjadril ze pocet uzivatelov v Holandsku nijak nestupol prave naopak, percentualne je na tom lepsie ako policajne staty typu Britania, USA, kde su tvrde opatrenia proti marihuane, avsak bez ziadneho uspechu, v pocte uzivatelov. Je uplna hlupost si to mysliet.

Mýtus:
Holandská legislativní úprava, která umožňuje volný nákup, prodej a užívání marihuany, vyvolala zvýšení počtu jejích uživatelů, zvlášť mezi mládeží.

Fakta:
Holandská drogová politika je ta nejméně represívní v Evropě. Již po více než dvacet let si Holanďané nad 18 let smějí kupovat a užívat cannabis (marihuanu a hašiš) ve státem povolených coffee-shopech. Tento přístup však nevyvolal žádné dramatické zvýšení užívání cannabisu. Procenta užívání marihuany v USA a Holandsku jsou pro většinu věkových kategorií uživatelů obdobná. Avšak v případě mladších dospívajících je toto procento v USA dvojnásobné. Holandští občané ve své většině podporují současný přístup k užívání cannabisu, který je spíš považován za normální, než dramatizován.

zdroj Daphne Bergsma, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-06-06  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  každa lyška svoj chvost chvali.asi tak


nie na mariši zavislosť neni,pritom riskujete väzenie a davate za jednu cigu nekrestanské prachy,len aby ste si dali práska:)fak neškodná vec


JanVzorkovy . tecatady88   |   ip:95.103.42   |   2012-06-06  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hodim vam sem aj Kanadsky argument. V Kanade je v podstate trava dekriminizovana a tolerovana. Je kopa obchodikov kde kupite vsetky mozne pomocky a nastroje na spravne pestovanie v domacnosti. Coffee shopy ako v Holandsku sice nemaju, ale na recept v lekarni vam travu predaju. A nie je problem kupit travu aj na cierno niekde inde. Hulenie na verejnosti je samozrejmost, nikto nema problem ubalit si jointa v bare, kde je povolene fajcenie. Dokonca som videl aj manika co si sulal jointov priamo v McDonalde na stole. Nikto sa nad tym necudoval. Moj sukromny dojem je ze trava sa v Kanade fajci viac ako cigarety. Samozrejme len na miestach kde je fajcenie povolene, na to su citlivy.

Co sa tyka alkoholu, tam je uplne ina situacia. Vladne tam statny monopol. Alkohol kupite len v specialnych predajniach, ktore su vzdy ako naschval mimo centier, a ich dostupnost je stazena aj tym ze otvaraju len od 11:00 a vacsinou zatvaraju uz o 18:00. Len par z nich ma vynimku az do 21:00. Alkohol kupite iba tam. Ziadny supermarket, ziadna benzinka... Z toho vyplava hlavne to ze Kanadania su alkoholici. Tam nikto nekupuje jednu flasu, kupuje sa po celych skatuliach aby bol chlast vzdy doma. Realita je taka ze radsej chlastaju, pretoze zakazane ovocie chuti viac. Co sa tyka hulenia, tak naozaj len sporadicky, pretoze hulenie je dostupne a nikto vas za neho nebude nahanat do basy. Alkohol to je ine, ak vas uvidia pit alkohol na verejnosti, a to ani bary a restauracie nemaju vynimku (pit alkohol sa musi len vnutry, ziadne letne terasy... tam jedine malinovku), teda ak pijete na verejnosti pachate trestny cin, sadza 1-4 mesiace, pripadne verejnoprospesne prace a samozrejme pokuta. Takze takto to funguje v Kanade. Chlasta sa tam viac ako na Slovensku, soferovat do 0,5 promile je dovolene. A napokon ved aj podla statistiky je Kanada jeden z najvacsich spotrebitelov alkoholu na svete...


olobolobee . fequmuty10   |   ip:212.89.22   |   2012-06-07  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo
Ty si taky typicky mYslitel...skusenosti ziadne ale za to kecou za 3 kyyyble.
Mudrovat o niecom o com clovek nema ani paru je jednoduche ale zavadzajuce. Co sposobuje alkohol kazdy vie ale ako vplyva trava vo vseobecnosti na organizmus treba OBJEKTIVNE analyzovat. Ibaze ziadna farmaceuticka spolocnost sa do toho nepusta pretoze ak by potvrdili ze to ma vazne protirakovinotvorne ucinky tak ich trzby pojdu dole hajzlom...oni nechcu aby sa ludia vyliecili z rakoviny...oni iba chcu predlzovat zivot chorych. Rick Simpson ma hmotne dokazy o blahodarnych ucinkoch marihuanoveho oleja na nadory a rakovinu koze atd. A ked stym dosiel na kongres farmaceutickych spolocnosti s podkladmi a zacal to riesit tak ho aj oni zacali riesit a nakoniec zavreli.


MM . sidasafa91   |   ip:217.75.73   |   2012-06-07  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alkohol supnut pod monopol statu a len do urcenych obchodov - som za.
Marihuanu povolit pre vlastne ucely a vlastne pestovanie. Zakazat akykolvek predaj a pestovanie na komercne ucely + zaroven zdvojnasobit tresty spachane pod vplyvom omamnych latok a drog.

Sledovat vyvoj v kriminalite,nehodovosti atd.. a na zaklade toho zvazit ci to je vhodne alebo nie.

PS: extremne tvrdo postihovat na cierno predavany alkohol aj marihuanu.

NO A MAM TO ZBUCHANE ZA 5 MINUT. DOVOLUJEM PARLAMENTU POUZIT TO :-))


Morph . gisawifi5   |   ip:178.41.10   |   2012-06-07  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pani na VS som mal spoluziaka ktory vacsinou ani neprisiel o skoly ked si rano nepraskol takze mi nic nevravte o neskodeni fajcenia marihuany. A nedalo sa nim vydrzat, mal hlupe a od veci poznamky k preberanej tematike. Ked som ho raz zazil cisteho tak to bol uplne iny clovek, palilo mu to, zrazu aj matematike rozumel konecne a kladol rozumne otazky. Neverim ze mariska je neskodna vo velkom mnoztve. Navyse chlapec nema ani buducnost v odbore lebo ked mas pozitivny test v zariadeniach ako pracujem ja, tak na 1 rok distanc. A kolko vydrzia inkriminovane latky vo vlasoch ...? okrem toho som zazil aj spoluziaka na strednej ktory sa tak zmenil za rok ze az ... a ten priblbly usmev co mu od hulenia ostal ... nici ta burina zivot ... nepotrebujeme viac ludi ktori tak dopadnu ...


Morph . gisawifi5   |   ip:178.41.10   |   2012-06-07  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nehovorim ze alkohol je lepsi ... ale ked ma driape nejaka choroba tak za stamperlik preventivne si dam
btw. v Plus7 dni bol clanok o studii nejakeho ceskeho profesora ktora ukazovala ze konzumenti vina (denne 0,5 L) zili o 5 rokov dlhsie a mali iba 35-45% vyskyt srdcovocievnych ochoreni oproti vzorke co abstinovala


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-06-07  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak! Navyše sa feťáci, užívajúci toto narkotické seno, rehocú ako kobyle. Len sa prejdite okolo diskotékových brlohov! Určite vtedy vidia lietať ružové slony...


kamil . teqalaci   |   ip:95.105.25   |   2012-06-07  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium
kto alebo co je pre teba fetak..?
detom marisa do ruky nepatri tak ako alkohol...
narkotika najdes aj v debilnom nurofene a ked si prechladnuty tak to do seba ladujes...
a pred senkami pobehuju biele mysi...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-06-07  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan-otrombelium..

a čo by si dorábal s ľudmi čo chľastajú lacné, chemické črvené..sú po ňom agresívni, nadávajú a sú sprostí?

Daj nejaký z tých tvojích tvrdých súdov.

:-DDDDDD
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:217.91.24   |   2012-06-07  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "ved taku travu si viete lahko vypestovat na zahradke alebo na okne, z alkoholom je uz o dost viac prace"

aj alkohol si vieš ľahko vypaliť, až na to, že to zakazali, z alkoholu je ťažky biznis a po ulici pobehuje čim ďalej tym viac opitych detí...
Nechcem kaziť rozpravku o liekoch, ale tak to dopadne podla mňa aj s marihuanou... Inak poznam par alkačov - trosečníkov, ktorý pravidelne opakujú, že alkohol je liek...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-06-07  (16:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trosečníkov??:-DDDDD


dusan . rupudapo98   |   ip:95.102.22   |   2012-06-07  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MM
presne tak
kto by chcel húliť alebo robiť čaj by si vypestoval bez obavy zo straty slobody
a kto by chcel piť, išiel by si do štátneho obchodu po flašu
a bol by pokoj, jedno z najlepších riešení :)


Foumi . dyqyhewu65   |   ip:95.102.23   |   2012-06-07  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ,,Feťáci čo vidia ružové slony." - závidíš, že ty ich nevidíš?
,,Rehocu sa z každej pytloviny." - zato, že ty sa nevieš zasmiať na ničom?
Pochopíl politikov, prečo to nechcú legalizovať (love, love a ešte raz love)... ale vás!!! ľudí každodenného života? až vy ste tí feťáci, ktorý kvôli somarinám nevidíte skutočný svet!
LEGALIZE IT - Ja si nemyslím, žeby tráva mala byť zlegalizovaná, ja chcem aby bola povinná!!! :)


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:217.91.24   |   2012-06-07  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " trosečníkov??:-DDDDD"

hej :)

"- Ja si nemyslím, žeby tráva mala byť zlegalizovaná, ja chcem aby bola povinná!!! :)"

no prosim - a takychto blbcov stale pribuda...


skurka . datihuri77   |   ip:91.127.71   |   2012-06-07  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  strašne ma irituje alkohol ,a reklamy na alkohol ...(spravny chlapi piju kozla ....


Woody . lijifafa88   |   ip:88.212.37   |   2012-06-07  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano .. vyzera to ako nejaky ciel .. ale skuste mi niekto povedat ako by to tu vyzeralo kebyze sme vsetci na zemi zdravsi .. ak by sa neumieralo v takych poctoch ..


tuja . nefurivo20   |   ip:217.140.7   |   2012-06-08  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pani priznavam sa ze som necital vsetky comments, ale musim povedat, ze ma Davo prekvapil. Suhlas. Vsetkeho vela skodi, a nieco netreba vobec skusit ( chemicke whatever sr*cky ).. Tiez ma asi Davo pravdu v tom, ze keby sa to zlegalizuje ihned na sa na to objavi bussiness a reklamy. A taktiez suhlasim ze deti treba riesit pokial su mlade (nechat ich sa ucit a nepustat ich k latkam ako alkohol a ganja.. aspon do 16tich [nebudte pokrytci, a spomente si kedy ste boli prvy krat opity] deti treba proste drzat vramci pravidiel ) Clanok je mierne zavadzajuci by sa mohlo zdat, ale podla mna vcelku pravdivy. aj ked podotkol by som, ze ak vas irituju reklamy zruste si doma telku. to je to najlepsie co mozte pre seba urobit... celkovy reklamny opticky hluk uz asi aj tak nevnimame.. i ked podvedome stale.. a ak vas naozaj irituje tato reklama, postarajte sa o to aby zmizla.


olobolobee . fequmuty10   |   ip:212.89.22   |   2012-06-08  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ,,Feťáci čo vidia ružové slony."....zboznujem taketo kecy...fetovanie nieje fajcenie marihuany aby bolo jasne a aby bolo jasne mariHURIANA sa nepicha do ziiil! Mam pocit ze najmudrejsi TU su ty co PRD vedia...iba si myslia ze vedia. Prestudujte si par dokumentov a potom si vytvorte vlastny OBJEKTIVNY nazor a nie taky co je zalozeny na pokusoch zo 60-tych rokov.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Prečo je televízia nepozerateľná?

Potom všetkom vyvstáva otázka, prečo sa vysielajú programy, ktoré negatívne ovplyvňujú správanie a zosmiešňujú morálne hodnoty zatiaľ čo primitivizmus, bezohľadnosť, a ďalšie negatíva sa v nich glorifikujú.


Vítejte v jedenásté dimenzi (ELEGANTNÍ VESMÍR 3. čá...

Prečo je televízia nepozerateľná? (pokračovanie)

Čo sa od doktorov pravdepodobne nedozviete

Kdo je nejbohatším mužem na světě?

Brzezińského Velká šachovnice

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.2804 s