17. August 2019
    
Kresťanský pohľad na ezoteriku - Dolezite.sk

Kresťanský pohľad na ezoteriku


  2011-04-19  (17:10)  |  Náboženstvo a mystika
  59% hlasovalo = 19  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kresťanský pohľad na ezoteriku

Je inšpirujúce prečítať si pohľad kresťanstva na ezoteriku

 

Článok je skopírovaní s veľmi zaujímavej stránky http://vierafilozofia.sk/

 

Je dôležité, aby mal kresťan správny a presný postoj k ezoterike a neveriaci človek aby spoznal jej nebezpečenstvá.

Bohužiaľ je veľmi málo kresťanov, ktorí dobre poznajú všetky nebezpečenstvá ezoteriky. Väčšina kresťanov to nemá s ezoterickými smermi dosť jasné vo svojom svetonázore.

Človek, ktorý nie je kresťan, v ezoterike nevidí vôbec žiadne nebezpečenstvo.

Niekto sa možno rozhodne, že nebude vyznávať to preňho všedné kresťanstvo, ale naopak, nájde niečo odlišné od kresťanstva. Z nevedomosti i zvedavosti človek očakáva od ezoteriky alebo od ázijských náuk, že bude šťastnejší, ale vždy nastanú len väčšie a väčšie duchovné problémy. Z nevinného vyznávania nejakého, možno lákavého smeru, si niekedy človek môže narobiť obrovské problémy.

Ezoteriku rozdeľujeme na:

a) praktickú - okultizmus: široké využitie mágie, napr. v liečiteľstve

b) teoretickú ezoterická filozofia: t. j. východná (ázijská, napr. indická, čínska), egyptská, pohanská filozofia (náboženstvá)

Alternatívna liečba. V súlade s kresťanstvom môžeme brať do úvahy tie metódy, ktoré sú vedecky vysvetliteľné (napr. liečivý účinok byliniek). Ďalej v súlade s kresťanstvom sú kresťanskí liečitelia (nemyslím tým na kadejakých kresťanských sektárov). Základ terapie týchto liečiteľov sú bylinky a hlavne modlitba k Bohu, ktorý môže urobiť zázrak (existujú modlitebné skupiny alebo charizmovaní jednotlivci, ktorí sa modlia k Bohu za uzdravenie chorého). Pozor, nie každý, kto hovorí, že lieči v mene jediného Boha, Ježiša Krista, je naozaj Božím služobníkom. Len 1% z alternatívnej medicíny je v súlade s kresťanstvom, ostatných 99% je ezoterická alternatívna liečba, ktorá nie je v súlade s kresťanstvom (tej sa budeme venovať na nasledujúcich riadkoch).

Najprv treba zanechať skeptický názor na ezoterickú alternatívnu medicínu (skratka EAM). Novou informáciou pre niekoho možno bude to, že niektoré druhy EAM je omnoho účinnejšia ako klasická medicína. Mnohým nepomohla klasická medicína a EAM zabrala. Pomocou EAM je možné liečiť veľmi rýchlo, účinne a efektívne (je málo tých, ktorí by sa sťažovali, že im určité metódy EAM zdravie nezmenili). Ale prečo to nie je vedecky vysvetlené? V EAM sa dejú zázraky.

Zázraky môžu konať len dvaja: Boh a diabol. Pre niekoho bude možno ťažké zmieriť sa s tým, že centrom EAM je diabol, ktorý koná zázraky.

Tiež treba pripomenúť, že existujú druhy EAM, ktoré človeku nepomôžu ani neuškodia a ide tu o dobrý biznis. Vždy je však riziko, že spomínané metódy môžu človeku uškodiť a tiež nemôžeme vylúčiť pôsobenie diabla v týchto metódach (napr. kineziológia).

Je to hriech ak využívam EAM?

Áno, je to hriech. Ide o veľkú urážku Boha. Ak využívame EAM istým spôsobom, prosíme o zdravotnú pomoc najväčšieho nepriateľa Boha, t. j. diabla. Ľudia, ktorí využívajú EAM, nesmú pristupovať ku katolíckym sviatostiam. Pristupovať k sviatostiam je možné až po vyspovedaní sa z takéhoto hriechu, s presvedčením, že už nikdy EAM využívať nebudem.

Škodí mojej duši to, ak využívam EAM? Určite áno. Diabol nedáva nič zadarmo. Po aplikovaní EAM bude človek omnoho viac vystavený diablovi ako inokedy. V mnohých prípadoch sa pacient stáva posadnutý diablom. Nezriedka nasledujú aj vážne psychické choroby.

Je EAM nebezpečná z hľadiska telesného zdravia? Určite je riskantné pristupovať k EAM. Pretože diabli sú chaotické a zúfalé bytosti, ktoré nemusia liečiteľa poslúchnuť a môže sa stať, že pacient ešte viac ochorie.

Zmluva s diablom (satanom):

Liečiteľ (mág) musí mať zmluvu so satanom, aby mal čarodejnícke schopnosti, resp. aby mohol komunikovať s diablom aktívne (vidieť do diabolského duchovného sveta), alebo pasívne (zariekavaním, teda inkantáciou). Každý, kto má nadprirodzené schopnosti pomocou diabla, pôjde po telesnej smrti do zatratenia! Ide o hriechy, ktoré sa najviac protivia Bohu. V mnohých prípadoch sa stane, že ani sám liečiteľ nevie, na základe čoho EAM funguje, nevie, že spolupracuje s diablami.

Ezoterika, patrí pod ňu:

Ezoterické, alternatívne liečiteľstvo

Numerológia, Astrológia, výklad snov, čítanie z rúk

Radiestézia, veštenie pomocou prútika, kyvadla, drôtikov

Biela a čierna mágia

Okultizmus (okultizmom sa zaoberal napr. Hitler a zrejme aj Stalin)

Veštenie – ide o magický úkon, ktorý môže uškodiť duši človeka

Špiritizmus, zaoberá sa vyvolávaním duchov, ide o vyvolávanie diabla

Šamanizmus

Ezoterická Angeológia, Angelológia

Je veľmi pravdepodobné, že ezoterickí angeológovia pomenúvajú anjelov menami diablov. Bývalý exorcista ThDr. Anton Solčiansky sa v relácii Duchovný obzor v rádiu Lumen vyjadril, že diabol jedného posadnutého povedal svoje meno. Toto meno diabla našiel v ezoterickej angeologickej literatúre (to znamená, že v angeologickej literatúre nebolo spomenuté meno anjela, ale diabla).

Štyri dôvody, prečo Emila Páleša (predstaviteľa ezoterickej angeológie) nebrať vážne:

1. Nie je katolík ani kresťan

2. Je ezoterik

3. Je za zlúčenie všetkých náboženstiev (napr. zlúčiť ezoteriku s kresťanstvom znamená často zlúčiť dva protiklady).

4. Učí o neoverených a pochybných informáciách, je predstaviteľom ezoterickej sofiológie a antropológie. Sofiológia a antropológia sú zmesou ezoterických myšlienok zmiešané s kresťanskou teológiou

(Samozrejme nájdu sa aj informácie, s ktorými sa Cirkev zhoduje. Je ich avšak málo).

Psychotronika, parapsychológia

Kineziológia - metóda One Brain, alternatívna liečba, napr. liečba dyslexie

Kabala - židovská ezoterika

Chiropraktika

Homeopatia, účinná liečba za pomoci mágie. Slovensko je zrejme jediný štát vo svete, kde legislatíva dovoľuje homeopatiká predávať aj v lekárňach!!!

Počul som, že medzi kresťanmi sa šíria tieto nepravdivé informácie o homeopatii: Konferencia biskupov Slovenska uznala homeopatiu, že nie je v rozpore s učením Cirkvi. Homeopatia je podobná placebu. Homeopatia nie je hriechom. Homeopatia nemôže človeku uškodiť ani ho vyliečiť. Homeopatia nemá nič spoločné s mágiou. Homeopati dokonca chodia aj k sviatostiam, čo je dobré znamenie.

Oficiálne vyjadrenie KBS: http://www.kbs.sk/?cid=1117106898

Predstavuje homeopatická liečba nejaký konflikt s kresťanskou vierou? Mnohí kresťania sú toho názoru, že ide nielen o liečbu ktorá odporuje vedeckému lekárskemu poznaniu, ale aj kresťanskému presvedčeniu. Hovorí sa o jej magickom pozadí.

V súvislosti s viacerými otázkami adresovanými na Konferenciu biskupov Slovenska ohľadom homeopatie (v súvislosti s vierou a morálkou) Komisia KBS pre vedu, vzdelanie, kultúru a univerzity pozvala viacerých odborníkov z oblasti medicíny na stretnutie so zástupcami Slovenskej homeopatickej spoločnosti, ktoré sa konalo 25.6.1996 na Sekretariáte KBS v Bratislave. Na základe tejto konzultácie vydáva Komisia KBS pre VVKU vyhlásenie chápané ako informácia pre katolícku verejnosť. Členovia KBS text tohto vyhlásenia odsúhlasili dňa 5. júla 1996 v Nitre.

"Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská. Pokiaľ ide o morálne stanovisko, vyžaduje sa od zástancov homeopatie odborná spôsobilosť (homeopatiu nemôžu vykonávať laickí pracovníci).

V morálnej rovine sa prízvukuje to, čo hovorí konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes, 36: „Lebo všetky veci práve nakoľko sú stvorené, majú svoju stálosť, pravdivosť a dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok: toto musí človek rešpektovať tým, že uznáva príslušné metódy jednotlivých náuk a technických odborov. Preto metodický výskum vo všetkých disciplínach, ak sa koná naozaj vedeckým spôsobom a v zhode s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane do skutočného rozporu s vierou, keďže časné skutočnosti i danosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu".

V tejto súvislosti Slovenská homeopatická spoločnosť prehlásila, že sú jej cudzie akékoľvek magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty typu New Age, vrátane reinkarnácie a gnostických bludov.

Kľúčovou osobnosťou pre človeka z hľadiska jeho zdravia je lekár s príslušnou odbornou kvalifikáciou, ktorý podľa svojich poznatkov, skúseností a svedomia rozhodne, čo je pre chorého najlepšie.

Ďalšie riešenie problematiky v otázkach homeopatie sa môže odohrávať na pôde odborných fór po zhodnotení výsledkov experimentálnych prác a vedeckých publikácii."

Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup Predseda Komisie KBS pre VVKU

Pravda o homeopatii: Homeopatiká sú diabolským duchovným liečivom. Nie je podstatné, aké majú homeopatiká chemické zloženie, ale aký príkaz diabli od homeopata do liečiva dostanú. Ide o bielu mágiu. Slovenská homeopatická spoločnosť síce prehlásila, že s mágiou nemá nič spoločné, to však neznamená, že hovorila pravdu (veď ak by SHS povedala pravdu, určite by to odradilo mnohých zákazníkov a biznis by nemal taký úspech).

Samotní homeopati chodia k sviatostiam: je to pravda. To však neznamená, že by títo ľudia nemali s diablom nič spoločné. Diablovi len vyhovuje, ak niekto prijíma sviatosti svätokrádežne.

Taktiež sa šíria nepravdivé informácie, že KBS je za homeopatiu. KBS sa vyjadrila horeuvedenou správou, že homeopatiká sú akceptovateľné, len ak sú v súlade s vedou. Avšak vieme, že princíp homeopatík nie je možné vedecky vysvetliť a napriek tomu fungujú. Teda ak nejde o vedu, ide o bielu mágiu.

Homeopatiká nie sú žiadnym placebom. Majú silnú schopnosť liečiť. Mnohí ľudia skúšali všetky možné lieky, ktoré im nezabrali. Natrafili na homeopatiká a tie im pomohli.

Joga a iné ázijské cvičenia a meditácie.

Cviky človeku môžu prospieť, ale v niektorých meditáciách sa skrýva priama modlitba k diablovi. Napr. pri modlení mantry je zrejmé, že môže ísť aj o vzývanie diablov. Ešte riskantnejšie je chodiť na rôzne kurzy jogy a meditácie.

Bojové umenia:

Taichi, Akido, Karate, Kung Fu, Čchi-kung, Tai chi, Capoeira Aché, Taekwon-do, Yu-sool, Bušidó, Nindžucu, Kendó, Džudo, Džiu-džitsu, kun-tao, Pentak-silat, atď. Bojové umenia (hlavne ich kurzy) sú často spájané s okultnými démonickými rituálmi. Obzvlášť nebezpečné je absolvovať rôzne kurzy pre pokročilých, pretože môže dôjsť k zasväteniu (čo je zmluva so satanom).

Čínska medicína

Reiki - alternatívne liečiteľstvo

Ajurvéda - indická alternatívna liečba

New Age - Nový vek. Zahŕňa širokú škálu ezoterických smerov

Mentalizmus - zaoberá sa magickým kúzelníctvom

Magické kartové hry sú rozšírené hlavne v USA, hraním môže mať človek zmluvu s mnohými démonmi

Mnohé smery východnej (ázijskej) filozofie

Smery zaoberajúce sa ufónmi - ľudia, ktorí sa nimi zaoberajú, sú zväčša aj vyznávačmi ezoterických smerov

Démonické sú magické nápoje - Voda Svetla, Diamantová voda,

Rituály s kyvadlom (virguľou)

Počiatky v ezoterike môžu mať horoskopy, nosenie talizmanov s magickým úmyslom.

Predmety s kresťanským symbolom je nosiť správne (ruženec v aute, krížik, atď.), pretože pripomínajú Božiu prítomnosť.

Scientológia

Antropozofia

Harry Potter

Je nesprávne čítať napr. knihu Harry Potter, pretože sú v nej magické rituály (dieťa sa môže ľahko naučiť okultizmu). Kniha je ezotericky, teda démonicky posvätená autorkou. Dieťa je tak omnoho viac vystavené nebezpečenstvám diabla ako inokedy.

Ani správny, dospelý kresťan by túto knihu nemal čítať.

Ezoterická hudba - ak sa v hudbe spieva neznámym jazykom, je pravdepodobné, že hudba je tvorená posadnutým. Niektorí ezotericky zasvätení ovládajú všetky jazyky.

Slobodomurári

Slobodomurári sú v podstate satanisti. Majú viacero zasvätení. Pri každom ďalšom zasvätení majú podpísanú zmluvu s ďalšími démonmi. Týka sa to všetkých slobodomurárskych smerov!!! Majú veľmi odvážne a kruté ciele (napr. nechať na Zemi 200 miliónov ľudí a ostatných zabiť, ilegalizovať kresťanstvo a iné satanské plány). Už podarilo narobiť vo svete dosť škody a utrpenia (spôsobili obe svetové vojny, globálnu chudobu na celom svete, hlad...)

Tieto ich plány skončia pre nich úspešne len vtedy, ak im to Boh dovolí. V blízkej budúcnosti sa zdá, že Boh dopustí na ľudí 3. svetovú vojnu alebo iné utrpenie, ktoré spôsobia satanovi služobníci. Nešťastie Boh dopustí na ľudí preto, aby duchovne spamätali z tejto duchovnej krízy spoločnosti a splnili sa proroctvá (Kniha zjavení). Potom Ježiš zvíťazí nad satanom i jeho služobníkmi a Cirkev bude mať opäť kľúčové postavenie.

Slobodomurárov môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

a) vyššie postavení – neodlišujú sa od satanistov. Vyššie postavený slobodomurári sú majstrami v manipulovaní ľudí a v klamaní

b) nižšie postavený – nie sú satanistami a myslia si, že konajú dobre - sú to ľudia oklamaní veľmi neuveriteľne dokonalými lžami zo strany ich nadriadených. Sú dokonalo zmanipulovaní

Jeden špičkový odborník na slobodomurárstvo a politiku povedal: „politici to sú odpad národa.“ Presne tak, mal pravdu. Slobodomurári dokážu profesionálne ovládať politiku mnohých štátov, vrátane Slovenska a v politike je dosadená malá menšina najhorších ľudí z krajiny. Ide napr. o infiltráciu do politických strán

Činnosť slobodomurárov môžeme vidieť aj inde. Bohužiaľ asi 95% najsledovanejších médii patrí práve im. (okrem iného si môžete všimnúť, že všetky média hovoria v podstate to isté na danú tému – sú jednostranné.). Čestné média sú konkurenčne zničené. Málokto si uvedomuje, aké majú média silné vplyvy na človeka. Média okrem toho, že informujú, aj sugerujú na základe podvedomia (zaoberá sa tým psychológia) a človeku priam vnucujú názor. Ide o manipuláciu. Priamu spoluprácu so slobodomurármi má napr. vedenie strany SDKÚ, ktorá je veľmi aktívne v médiach propagovaná. Ktovie, či by sa bez takejto propagandy SDKÚ vôbec ešte aj teraz dostala do parlamentu.

V médiach si môžeme všimnúť, ako diabolsky je podporovaná napr. homosexualita – hlavne v súvislosti s pochodom Pride.
Je zaujímavé, že slobodomurári majú tiež veľký záujem o túto stránku (hlavne v diskusii). Vždy išlo o nižšie postavených.

Bahaizmus, Mormonizmus

sú náboženstvá s ezoterickým základom, ktorých cieľom je združiť všetky náboženstvá.

Vegánska diéta - ide o fanatický životný štýl

Výživové doplnky (napr. koloidné striebro), kozmetické prípravky, mastičky, ktoré súvisia súvisia s ezoterickými firmami: kto používa tieto prípravky koná hriech, pretože nadmerne sa stará o svoje zdravie (nie sú pre zdravie človeka nevyhnutné!). Navyše mnohé z nich sú magicky iniciované a môžu uškodiť duši človeka

Prehnaný fanatizmus niekedy môže viesť tiež k ezoterike: napr. kto sa prehnane zaoberá svojím zdravím, ufónmi a anjelmi (napr. kto sa venuje ezoterickej angelológii), najčastejšie je vyznávačom ezoteriky. Takmer na každej ezoterickej stránke nájdeme aj odkaz na chorobne prehnaný zdravý životný štýl. Pre príklad kliknite sem. Dajte si pozor, aby ste sa nedostali k ezoterike čítaním rôznych časopisov o zdraví.

Nie je správne nadmerne sa zaoberať svojím zdravím a prehnane sa o svoje zdravie starať. Nie je to normálne ani z pohľadu kresťanstva ani z pohľadu psychológie.

Hypnóza:

o hypnóze to mnohí kresťania nemajú jasné. Využíva sa v alternatívnej medicíne a v ezoterike ako súčasť obradov alebo pre komunikáciu s démonmi. Akákoľvek ezoterická hypnóza (napr. pri nejakom ezoterickom školení) je nebezpečná.

Reinkarnačná hypnóza

V súvislosti s hypnózou sa spomína reinkarnácia - človek v hypnóze hľadá minulé životy. Žiadna reinkarnácia v skutočnosti neexistuje a psychiatri považujú túto metódu za nečestnú. Reinkarnačná hypnóza je iba výsledkom ľudskej fantázie počas hypnózy, resp. iného zložitého deja. Nejde však o realitu.

Psychiatrická, profesionálna hypnóza nie je hriechom. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že hypnóza v liečení psychických chorôb nie je žiadným "zázrakom" v účinosti liečby. Pomocou hypnózy je možné riešiť psychické aj duchovné problémy. Pacient si napr. akosi viac uvedomuje, že by mal odpustiť tým, ktorí mu ubližovali, alebo si viac uvedomí, aká bolestná situácia v jeho živote spôsobuje psychickú chorobu (neodpustenie blížnemu môže spôsobiť neliečiteľnú psychiatrickú diagnózu). Pacient si nemusí pamätať na danú bolestnú situáciu, ktorú prežil v detstve. Je vhodné, ak si v hypnóze pacient nájde napr. zabudnutý ťažký hriech, na ktorý si už nespomína. Potom sa z neho môže vyspovedať. Na čo by si však pacient mal dať pozor je to, aby si v hypnóze neoddeľoval svojho ducha od fyzického tela. Ak sa chcete o tejto veci dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať.

Negatívum: samozrejme aj profesionálny lekár – hypnotizér môže pacientovi uškodiť alebo pacient môže prežiťnegatívne zážitky.

Spoveď je pre psychické zdravie veľmi dôležitá. Istý psychiater (ktorý dokonca nebol kresťanom), bol ochotný liečiť pacientov len vtedy, keď sa vyspovedali. Každého pacienta sa po vstúpení spýtal: „Boli ste na spovedi?“ Zaznela odpoveď: „Nie“. Psychiater reagoval: „Čo sa potom čudujete, že máte psychickú chorobu?!“

Ako je možné zistiť, kedy alternatívna medicína súvisí s diablom

Alternatívna medicína vo všeobecnosti súvisí s diablom vtedy, ak sa udeje zázrak, ktorý nie je od Boha.

Zistiť, že ide o zázrak, je možné:

a) vedecky:

Príklad 1: ak bylinky podané liečiteľom, neobsahujú presne chemickú látku alebo zmes, ktorá môže účinkovať na presnú diagnózu - ak v tomto prípade bylinky naozaj vyliečia, ide o bielu mágiu.

Príklad 2: homeopatia: 1/1000 roztoku nedokáže mať žiaden účinok na ľudský organizmus. Ale homeopatiká aj napriek tomuto liečia. Je jasné, že ide o bielu mágiu.

b) skúsenosťou:

napr. môže dôjsť k veľmi prudkému uzdraveniu počas niekoľkých minút.

 

Je dosť riskantné kupovať si bylinky od ezoterických liečiteľov, pretože je vyššia pravdepodobnosť, že môžu byť „začarované“.


Teoretická ezoterika

V dnešnej dobe je málokto nábožensky založený človek. A z tých ľudí, ktorí sú nábožensky založení, sa mnohí nezaoberajú kresťanstvom, ale zaoberajú sa navonok lákavejšími a zaujímavejšími ezoterickými smermi.

Bohužiaľ, aj ľudia hladní po pravde zablúdia a zaoberajú sa ezoterickou filozofiou.

Ezoterická filozofia:

  • nie je jednoznačná

  • mnohé filozofické smery si odporujú a odlišujú sa v jednotlivých oblastiach života: nezávidím ezoterikom, ak si musia vybrať z mnohých smerov

  • ide len o filozofické špekulácie, o akési nahmatávanie pravdy. Ezoterickí filozofi nikdy pravdu nenašli. Iba kresťanstvu zjavil pravdu sám Boh – Ježiš.

Odporúčam zaoberať sa radšej kresťanskou filozofiou. Iba kresťanstvo povie človeku pravdu o jednotlivých oblastiach života.

Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

(Mt 7, 15-20)

Vysvetlenie tohto úryvku evanjelia:

Ježiš vedel už pred 2000 rokmi o 21. storočí, že budú populárne smery ako ezoterika. Ich učitelia ohlasujú klamné šťastie. Pôsobia navonok, že sú šťastní, ale v skutočnosti oni sami majú duchovné problémy. Oni sami spolupracujú s diablom. Často končia na psychiatrii, kde im nepomôžu. Psychiater totiž dokáže vyliečiť v podstate len diagnózy prameniace z mozgových diagnóz.

Poznáte ich po ovocí.“
Touto vetou Ježiš vysvetlil, že falošných prorokov, (učiteľov ezoteriky) si máme
všímať, čo sú to za ľudia, či pri ich učení necítime temnotu diabla, ako sa ľudia duchovne zmenia, ak falošným prorokom uveria.

Netreba zabúdať, že prvé prikázanie je najdôležitejšie:

Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Zaujímavosť: ezoterici sú často sympatizantmi satanizmu a satanisti uznávajú ezoteriku. Zmluvu s diablom môže človek získať tak v ezoterike ako aj v satanizme.

 

 


vierafilozofia.sk
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
illuminatedBimbo   |   ip:78.98.19.   |   2011-04-26  (22:00)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tak to asi budem podla kresťanov niečo ako diablov "Generálny prokurátor?!
Aba   |   ip:213.151.2   |   2011-04-26  (22:31)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  V mnohom dávam za pravdu, no myslím že je na mieste sa aj zamyslieť prečo toľko ľudí sa začína venovať ezoterike alebo východným náboženstvám. Poviem to jednoducho:"Majú plné zuby kresťanstva" Nech sa cirkev nečuduje že jej ovečky hľadajú pomoc niekde inde, keď nemajú istotu ani v tom akej orientácie je ich farár. Hoci je pravda že tu pomoc nemusia nájsť ani vo východných božstvách, toto konanie je len následok toho že ju nenašli v kresťanstve. Mnohé veci v článku sú síce pravdivé ale štýl napísania znie naivne a fanaticky pretože bežného človeka určite nepresvedčí že zrovna katolícka cirkev je jediná, ktorá lieči v mene Boha. To povie každá. A ďalšia vec je to, že v samotnej katolíckej Cirkvi, v centre Vatikánu je podľa slov hlavného exorcistu Vatikánu Gabriele Amortha "Diabol". Kto skúma a zaoberá sa náboženstvami nepredpojato, tak nech bude robiť čokoľvek, tam mu nemôže uniknúť napríklad pohanské rituály v Katolíckej Cirkvi. Rúcha, symboly, svätená voda, sviatky a dalo by sa pokračovať.


maxipesfik   |   ip:217.144.3   |   2011-04-27  (00:43)
54% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Netvrdim ze vsetko v ezoterike je spravne, mozno 90 % nie je v poriadku a 10% je pravy zdroj. ale je na kazdom aby vedel rozlisit ovcu od vlka. len to sa neda rozumovanim a strasenim, ale citenim.
Ved ani o starozakonnych prorokoch nikto netvrdi ze boli satanisti... Jezisove zazraky boli aktom viery, ale novodobe zazraky uz musia byt magia,... ´Vegánska diéta - co je satanisticke na tom, ze sa niekto rozhodne odmietat maso? je to trochu smiesne.
clanok obsahuje mnohe pravdy o manipulovani medii, o uskaliach ezoteriky, ale aj samotny clanok je manipujuci a zavadzajuci. je evidentne ze sa nesnazi hladat pravdu, ale prezentovat svoj nazor.
Na zaver, aj ja poznam citat z Biblie: ako to ze vidis triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nevidis?


lenlen   |   ip:195.212.2   |   2011-04-27  (07:31)
60% hlasovalo = 5  
mínus plus
  chce sa mi grcat z toho clanku
tolko malosti, hluposti, sebestrednosti a nadutosti som uz davno necital

dufam ze vsetci krestania nemaju takto prazdno v palici a ze tento clanok je vyslekom nejakeho pometeneho fanatika


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-04-27  (07:49)
50% hlasovalo = 4  
mínus plus
  Kresťanstvo stráca svoje ovečky a neobmedzený monopol na pravdu. Útočí sa tu na túžbu po poznaní a slobodné rozhodovanie bytostí. Stredovek neskončil , stredovek trvá. Kresťanstvo nám bolo už dávno nanútené ako náboženstvo pokory a otroctva. Esenciou východných náboženstiev je budhizmus. Ten Boha nepotrebuje, lebo je v každom z nás. Môžeme s ním komunikovať. Kresťanstvo nám ponúka vykladačov ako čomu máme rozumieť. Veda sa v budúcnosti spojí z náboženstvom. Sú o tom celé knihy ruských autorov. Napr . Fyzika víry.
A čo sa týka homeopatie : Slovensko nie je jediný štát kde sa predávajú v lekárňach homeopatické prípravky. Boh stvoril tento svet aj vodu . Voda nie je obyčajná chemická zlúčenina. Sú o tom celé publikácie, vedia o tom milióny ľudí. Posledných 20 rokov sa množia vedecké dôkazy o tom že pri zrieďovaní chemickej látky vo vode dochádza k zaujímavému javu. Pri skoro nekonečnom zriedení chemické molekuly / homeopatia /, ktoré tam vôbec nemali byť vzhľadom na stupeň zriedenia , tvoria vyššie , geometrické , zložité útvary. tie sú zodpovedné za liečebný efekt, odstraňuje sa príčina a nie následok . To zo Satanom nemá nič spoločné. Preto alternatívne postupy naozaj liečia. Čoho sa tu autor zastáva? Západnej alopatickej medicíny, založenej na syntetických jedoch. Liečia, ale ich účinok sa nedá oddeliť od placebo efektu – viery. Celý katolicizmus je založený na rozširovaní strachu. Koncepcia Satana je mylná.

The existence of the
spacepeople
will then be proclaimed. and proven through the mass
media. At that moment, those desperately hanging on to their
religious dogmas will get problems.

The following dogmas will make problems for Christianity:
1. The concept of the existence of the Devil.
2. The concept that the human is a sinner at birth and that Christ
was born to remove this sin.
3. The prevailing idea about the fall of man.
4. The idea of womans subservience.
5. The idea of God as a man.
6. The idea of Antichrist and the kingdom of the Beast, and the lake
of fire and the everlasting torment.
7. The ritual of Communion.
8. The idea that Christ is the only son of God.
9. The idea of the Divine Trinity.
10. The idea of the last day.
11. The idea that the dead will be awakened on this day and that
their knuckles, which are in the Earth again shall be clothed in
flesh. (What about those who are cremated?)
12. The churches rejection of the teaching about reincarnation and
the principle of karma, and several other things that are not
listed here.

Comments: 1. The existence of the Devil. Many Christians use the
Devil as an excuse to suppress other beings by saying that these are
under the influence of the Devil, even if they do that which is good.
This because their ideas may go against some central dogmas. The
Devil is used by the religious leaders as a threat so that they can
rule the people. With regards to destructive forces, they do exist.
(read about the C component)

3. The fall of man. A long time ago the Earth was used as a place
of deportation for dissidents from other civilizations. This is the
origin of the myth of the fall of man.

6. The everlasting torment does not exist in as much as the soul is
under development at all times. With the perdition is meant the
total destruction of the planet Earth with all its life-forms due to
the Earth peoples ignorance. The Antichrist is persons or
statesystems that cultivate power and money. The beast from the
ocean with the many heads are the atomic submarines with their many
warheads.

7. The ritual of communion. In this ritual one says that one is
eating a symbolic biscuit representing the body of Jesus and drink
wine symbolizing his blood. This may be an inheritance from a
primitive culture where they believed that eating the body of someone
just deceased would make them partake of the qualities this person
had before passing away. (Ritual cannibalism) Through this ritual
the Christians hope to receive their immortality. The fact is that
through the ritual of communion Jesus would personally symbolize the
brotherhood between himself and the disciples and that this was a
personal act between him and the disciples, which later has come into
being an official act to gain for one self certain qualities without
having to develop oneself to gain these.

10. The last day. Many Christians believe that at death they lose
their consciousness, for again being awakened on the last day, then
to be judged. Evaluation is done individually right after death.
After the evaluation the person remains for a while in a higher
dimension. Here he may amongst other things plan his next life.

The following theses must be rewritten.
Today it reads: "I am the Truth, the Way and the Life. No one comes
to the Father except through me.
The new text: I represent the Truth, the Way and the Life. Humans may
come to higher insight through me.

The profession of faith must be changed, reading today:
I believe in Jesus Christ Gods only begotten son, our Lord, who was
conceived by the Holy Spirit, born by the Virgin Mary, scourged under
Pontius Pilatus, crucified, died and was buried, went to the land of
the dead, rose from the dead on the third day, ascended to heaven and
is sitting at God the Almighty's right hand, shall from there return
again to judge the living and the dead.
The new text: I believe in Jesus Christ, God's messenger, who was
implanted in the Virgin Mary, scourged under Pontius Pilatus,
crucified, dead and buried. Went out of his body. Temporarily
rematerialized on the physical plane through his etheric body on the
third day. Was lifted off the ground by anti gravitation. Is now
somewhere in the Universe according to his karma and developmentplan.
Let his words be a guide for humanity so that they can cleansen
humans of negative karma and make it possible for them to join the
universal community.

It is clear that the Christ possessed exceptional qualities with
regards to healing. He also controlled the creative aspect of his
thoughts so that he could transcend the laws of nature. Amongst other
things, he could fly. It is nearly certain the star of Bethlehem was
what today is called a UFO, in as much as it moved under intelligent
control. It is therefore likely that the spacepeople have had a hand
in the game here. It is possible that the embryo of Christ was
developed on another planet. This was then flown to the Earth on a
spaceship where it was then artificially implanted in the uterus of
the Virgin Mary. The implantation could have been done with a needle
into her stomach while she was under "electronic" anesthetic. The
person in question gets a thing on, like a headphone, whereupon he
loses consciousness. It can also be done by wireless. The embryo
could also have been teleported into the uterus through hyper space.
This teleportation can be done directly from other planets, or from a
spacecraft. After official contact has been established the
Spacepeople will probably inform humanity about this. They will then
document the whole thing with video material from the time of Jesus.
In as much as the Spacepeople do not want to be looked upon as gods,
this could be hard to digest for many Christian congregations. The
Spacepeople do not want to be worshipped as gods, but want a
cooperation on a practical and theoretical level. The angels are
beings belonging in a higher civilization on a higher life plane, on
and outside the Earth. The 10 commandments are rules that humanity
ought to follow to develop the civilization to a higher level. The
Christ incarnated to teach humanity the law of universal love. At the
time just before his incarnation the God concept was dictatorial. God
was a strict dictator who destroyed all that did not suit him. The
Christ gave the teaching, you shall love your neighbor as yourself,
and you will be judged by the same measure with which you judge
others. According to these rules, God could not be bad, because then
he would brake his own rules. He also gave a message that God had an
unlimited love for humanity. To judge other people and beings as the
Devils servants because they did not accept Christ as the highest
authority (dictator), is therefore a braking of the laws that Christ
gave himself. This part of Christianity must therefore be removed.
The word Christianity must be altered to the teachings of Christ, in
as much as there is no talk about judgment. The religion must be
rephrased so that it only focuses on Gods universal love, and the
Christ as a bringer of this without prejudice of peoples view on
life. If this is not done, and the religion only focuses on
commandeering, punishment, fear and the devil it will not survive as
a teaching in the future. It will certainly not endure the meeting
with the galactic civilization, which is based on the principle of
universal love. The body of the Christ must under all circumstances
have been genetically manipulated so that the Earthly civilizations
religious heritage, amongst other things, had been removed from the
genetic code, as not to be a subconscious hindrance for his work.
Should the here mentioned assumptions be correct, it could possibly
lead to great problems for several Christian groups when the
Spacepeople take official contact with the people of the Earth. The
spacepeople will then probably tell about Christ and his work,
documented with extensive video material, also from the time of the
Christ. It is therefore important that there is an alternative
teaching available, when this happens, which can replace the
religious picture which many Christians have held until then. If it
becomes clear that the body of Christ was manipulated to make it
advanced enough for his highly evolved soul, this will become a
problem for more Christian groups. The alternative teaching may then
guide the Christians into a universal concept of God independent of
form and civil status. This is absolutely necessary. When Earth gets
official contact with the Spacepeople, it will be clear that there
are beings who with their will alone can do whatever they like with
the physical matter and that these have natural abilities to do that
which Christ did materially (heal, fly and walk on the water etc.)
There are also beings without a physical form, who can take on the
form that they desire. There are sexless beings, and possibly beings
with more sexes than 2. There are also bodiless light beings. These
beings have no material body such as is described on Earth, but a
body built up by lightenergy. The diversity between the different
living beings is enormous as seen through present Earthly standards.
It may here be mentioned that the angels are beings from a higher
civilization and natureplane on and outside the Earth. It can also be
mentioned that the ocean on Earth is an intelligent being that is not
understood by the science of Earth. The ocean can communicate with
the help of wavepatterns, lightconditions, weather and telepathy. The
ocean also communicates with other cosmic beings. It is this being
that maintains the meteorological and climatically balance on Earth
amongst other things. The ocean has a better memory than the humans.
It is possible to communicate with it on a telepathic UTL frequency
by using low information compression speed with sinusoidal coding. It
will then be able to tell you about civilizations on Earth all long
since dead with the help pictures etc. The Christian God concept must
be able to stand this and quite a bit more. The God concept must
therefore be elevated to a much higher lever, where it is not
dependent on form or relationship. When it comes to salvation and
supernatural help through calling on the Christ, this may be
explained in different ways. Christ may today be on a higher plane of
life. He will then be able to receive the prayer as a telepathic
call. He can then help the person with the creative power of his
thought. Another being on a higher plane of life may receive the
prayer and respond to it. The Christians have established a channel
for mental communication, which is filtered through the persons
concept of the Christ. The person can therefore communicate with a
great number of beings, also Spacepeople, but he will perceive all
communication as coming from the same being, namely the Christ. This
is often utilized by higher civilizations to implant spiritual
knowledge in the Christians. This must, however, be done in an
extremely careful manner, because if the person receives information
which he interprets as contrary to the central dogmas of his church,
he will shut off all communication, as the information in that case
will be seen as messages from the Devil. If one will learn mental
communication on a higher level, one cannot have these limitations.
The call that several Christians receive to go to help people in
remote areas are often telepathic messages from groups within the
Spacepeople, working in connection with development projects for the
people of the Earth. It may also be advice directly from God. In as
much as the Christians have been indoctrinated with the teaching
about love for your neighbor, they can be used in this work. It would
be a pity if this work should stop due to special concepts regarding
God, if the Spacepeople should reveal themselves as they really are
and explain their concept of God for them. Christianity worked as was
intended for about 300 years. After that the religion began to be
corrupted by men with a lust for power, who changed the premises of
the religion. The reason for introducing Christianity was among other
things to make an end to the religious practice where the offering of
humans was usual. The religion managed to fulfill this. The
Christianity was further corrupted and several of the missionaries
lusted for power, which again contributed to the razing of other
civilizations on Earth. The situation was now out of control. It was
therefore decided to increase the technological and natural science
level on Earth to such a degree that people should realize the
weakness of the religious dogmas. This was only partly successful in
as much as it resulted in a terror regimen from the church to
maintain their power. In this manner many were burned at the stake,
which has resulted in a terrible karma for the Earth civilization and
the church. Those who rejected the Christian dogmas due to the
natural science, rejected also the God concept, and that was
absolutely not the idea. This resulted in a narrow-minded
materialism, which was hampering the development. As viewed from the
galactic civilizations, the Earth development was stuck. The
development otherwise in the universe is such that the Earth now
constitutes a braking block in the galactic development phase. The
technological development and the powerfocused dogmabelief, has made
it so that the Earth now is considered to constitute a danger for
other planets in the galaxy. The low frequency level of Humpnap
working through special laws of nature so that the civilization of at
least 2 other planets are hindered in their development. If there for
instance should break out atomic war on Earth, this could cause a
disturbance of the balance in the galactic body, so that in the worst
case over a hundred other planets could be drawn into the backwash
through unforeseen nova activities and suchlike phenomena. It is
difficult to explain how such a small planet as Earth can disturb
such a great body as the Milkyway galaxy. One can compare it with the
working of homeopathy, where a small diluted quantity can influence
a greater quantity with the same frequency pictures as those
contained in the first small quantity. This has made it possible for
the Spacepeople to work in quite a different manner than earlier.
They have built underground bases to watch over the military
technology. It is said that direct action has been taken against
tests with atomic weapons, with such a great explosive force that
they could have devastated the whole planet had they been tested.
Action is taken mentally in such a way and with a power that has not
earlier been used on the people of the planet. Action has also been
taken directly to increase the engonic frequency of humpnap. This
activity has now brought fruits in the form of the disarmament of the
atomic weapons etc. Had it not been for the fear and prejudice of the
Christian and Muslim communities with others, the planet would today
have official contact with the galactic civilization. Seen from the
viewpoint of the Spacepeople the situation with regards to the
religious dogmas is despairing. A spreading of Pope based dogma
beliefs are expected in the earlier Soviet Union and also a Muslim
dogma belief. There is also a possibility of a spreading pope based
dogma belief in EU. Something must therefore be done to hinder this.
Strong telepathic methods are being used, but against one who is
completely locked into his dogmas, such strong telepathy must be used
that it is possible that he may temporarily lose his mind. This is
considered disadvantageous and a too great disturbance in the peace
of the private life. It is therefore not done. The practice of
teaching through telepathic information to the subconscious mind is
therefore maintained. The practice of taking peoples astral body to
be taught while asleep will be intensified. The practice of taking
people consciously out of their bodies to be taught will be
considered for expansion. The plan for heightening the planetary
frequency will be maintained, as this will increase peoples mental
capabilities and thereby also increasing the capability of seeing
through the prejudices. If it once again should come so far that they
burn people at the stake with blessing of the authorities due to
religious dogmas, an invasion of he Earth would be recommended. This
could be done so that only those responsible for the stake burning
would notice it. These would then probably be kidnapped so that they
could be taught. With regards to the 10 commandments, these were
given in a different time. They can therefore be interpreted. The
commandment: you shall not commit adultery, I interpret as you shall
not lay down with someone else without the consent of your spouse and
you shall not buy sexual intercourse with money. If you are unmarried
the rule is valid if the other partner is married. between two
unmarried people the rule is not valid in as much as it is the
marriage that binds one in fidelity. If the woman gets a child, the
child must of course be guaranteed 2 parents, so that the child
locks the partnership. Abortion is not accepted in the galactic
community as a child limiting device. The rule is valid irrespective
when it comes to paid sex. The rule is valid only for sexual
intercourse, not for massage etc. We will try to take the
organization Jehovah's Witnesses under special treatment. It is a
certainty the soul of the Christ was very highly developed. This is
valid even if his body was manipulated. The energy from which he
received his power has a silverwhite color and is called the Christ
Energy. Some are of the opinion that his task also had to do with
increasing the planetary frequency. Some frequency increase should
have taken place in as much as some of his blood ran from the cross
down on the ground. If this is true, he must have had an
extraterrestrial physical body with a higher frequency than average
in his blood. Some Christians expect that Christ shall return as head
of a great invasion army. He shall then judge the living and the dead
according to the dogmas. With regards to the dead, the dogma is
wrong, in as much as they are personally judged according to their
actions on Earth (karma) shortly after they have passed away,
whereupon new plans are laid based on this and the person
reincarnates in a suitable body in a suitable plane in nature on a
suitable planet. Regarding the theses that he shall come down from
the heavens with a great army which will kill all those who do not
stay with the right teaching. I believe this is a reflection of the
wishes of the middleages priesthood. They wished that this should
happen because they saw themselves as those just who should be saved,
whereupon they would receive unlimited power. The Christ was
antimilitaristic in his doing, so I doubt very much that he would
join such a venture.. If there should be military intervention on
Earth from space to "clean up" , I am convinced that the power of the
church would be one of the first things to be dealt with. After the
Earth has got a civilized contact with the Spacepeople and possibly
become a part of the galactic civilization, it is possible that the
Christ again would visit the Earth in the form he now has. It could
possibly be as a woman. I believe however, that the Christ can appear
in the form that he chooses, as seen from the Earth's physical plane.
Tartus   |   ip:213.160.1   |   2011-04-27  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kniha CINSKA STUDIE dava vedecke dokazy o skodlivosti zivocisnej stravy, je to vedecky dokazane, tieto dokazy existuju uz 30 rokov a za ten cas som nepocul ze by katolicka cirkev oznacila meso a zivocisne produkty za hriesne.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-27  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vyháňanie diabla:)
http://www.youtube.com/watch?v=Q_69yvFZH9U&;feature=related


ala777   |   ip:109.80.0.   |   2011-04-27  (12:29)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Tento clanek je produktem SATANA a kdo ho cely precetl stal se posedly a uzavrel tim s dablem pakt a propadl tak peklu, kde se bude naveky smazit v oleji! Z takovych fanatickych clanku je mi fakt zle. To je clanek na straseni ovci v nejake sekte? Chces videt dabla? Podivej se do zrcadla a uvidis ho tam!


unlock   |   ip:213.151.2   |   2011-04-27  (12:39)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  z článku je vidieť,koho uctievajú. jedenkrát spomenuli boha, stokrát satana a diabla. mimochodom, v biblii som nikde nenašiel ani len zmienku o splachovacom záchode. všetkým, ktorí chcú zostať verní cirkvi,ktorá má ako jedna z mnohých patent na spásu, doporučujem zďaleka obchádzať tento ezoterický alternatívny diablov vynález!!!


116   |   ip:213.151.2   |   2011-04-27  (13:26)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  A kresťanské obrady nie sú démonické rituály?! Obetuje sa tam telo, ktoré sa potom požíva (hostia) a pije sa krv (víno). Načo sú všmocnému bohu rituály ako krst, prijímanie, birmovanie?! Má to čisto démonický význam.. Ezoterika je priama, bez skrytých úmyslov, a kresťanstvo je falošné a démonické.


iz   |   ip:95.103.15   |   2011-04-27  (14:01)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ľudkovia treba to brať trochu menej vážne.. Keď s te v lese - v prírode je Vám prirodzene dobre, ste v "božom" objatí, lebo všetko čo vidíte, na čom chodíte je prírodné. Keď ste v meste, veci okolo Vás sú na 90 perc. umelé, a preto zájst si do kostola na pár minút ticha určite nie je zlé.. pauza na krátky dialóg kto som kam idem sa hodí vždy. Ezoterika dokáže vysvetliť polopatisticky vysvetliť čo, prečo a ako funguje a že cirkev dáva patent na rozum a možnosť byť dobrou ovečkou.. nuž nech si každý vyberie sám. Napokon všetci sme na inom stupni poznania našeho stvorenia.. kresťanstvo je dobrý základ, odrazový mostík do poznania.
Existuje dobrý výklad biblie v slovenčine, alebo teda aspoň v češtine? prosím napíšte. vďaka.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (17:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  zdravím Vás
tak ja som tradicionalista :)

Inak v mnohom s Vami v komentároch súhlasím, že Vám kresťanstvo lezie „na nervy“ presnejšie RKC.
RKC je v súčastnosti v obrovskej vnútornej duchovnej kríze a vnútornom rozklade.

RK kňazi majú na seminároch, môžem to povedať aj veľmi ostro, vymývané mozgy kadejakými sprostosťami a bludmi.

2. Vatikánsky koncil a pokoncilové dianie v cirkvi boli silno deštruktívne a došlo k vnútornému úpadku

Kresťania laici, ktorí teológiu nikdy neštudovali majú silnejšiu vieru ako RK kňazi, ktorí na seminároch študovali. Kňazi majú veľmi vlažnú, slabú vieru.

Pokoncilová omša je iba výsmechom a paródiou zo skutočnej omše. Nie nadarmo má RKC problém pritiahnuť ovečku zo znesvätenou omšou v kostoloch.


***********************


Napriek tomu ale považujem RKC prirovnávať "k stredovekým časom" za NESPRÁVNY názor.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (17:10)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Na ezoteriku si dávajte pozor. POZNÁM NEMÁLO ĽUDÍ, KTORÍ SA NA EZOTERIKE POPÁLILI. Diabla si cirkev nevymyslela, to je reálna bytosť. Poznám jedného exorcistu a môžem vám potvrdiť, že 90% prípadov, ktoré on mal, boli ľudia, ktorí sa zaoberali praktickou ezoterikou, liečiteľstvom atď. Nepochybujem, že aj homeopatia je biela mágia

http://www.youtube.com/watch?v=1HjeyxnvvuQ


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (17:13)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Až za taký fanatizmus by som tento článok nepovažoval.

Som rád, že je tu tento článok, pretože dosť sa na tejto stránke ezoterika propaguje a je vhodné si pozrieť aj iný názor.
*****
Kresťanské obrady sú iné pohanské. Pohania sa modlia k bohom/démonom a kresťania sa modlia k Bohu


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (17:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Žiaľ s tým diablom vo Vatikáne máte tiež z časti pravdu (LEN TU NIE JE NA CHYBE KRESŤANSTVO ALE VATIKÁN). Čítal som nejaký článok o tom, ako vyháňal exorcista diablov s biskupov sídliacich vo Vatikáne.
Medzi tradicionalistami je známe, že celý 2. vatikánsky koncil bol riadený nejakými štyrmi kardinálmi, tichými zradcami, tichými „Judášmi“, ktorí sú skôr satanisti ako kresťania. Títo zradcovia spolupracovali zo slobodomurármi (v Ríme majú obrovskú lóžu), aby mohli ľahšie zničiť cirkev

Samozrejme po tejto ničteľskej práci sa stala RKC, ktorá sa vnútorne rozkladá a je na pohoršenie neveriacim a nekresťanomTradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (18:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj iz
Tu sú nejaké videá od tradicionalistu Eliáša Dohnala (sú tam výklady Biblie). Je to platne vysvätený biskup, ktorý bol slobodomurárskym kardinálom Huzarom – ničiteľom cirkvi, pre svoju pravovernosť nespravodlivo a neprávom exkomunikovaný (s duchovného hľadiska však táto nespravodlivá exkomunikácia nie je platná)

Dohnal je skvelý teológ, to nie sú také NUDNÉ PRÁZDNE kecy na kázniach, ako majú RK páni farári, ktorí majú vymyté mahoj iz
Tu sú nejaké videá od tradicionalistu Eliáša Dohnala (sú tam výklady Biblie). Je to platne vysvätený biskup, ktorý bol slobodomurárskym kardinálom Huzarom – ničiteľom cirkvi, pre svoju pravovernosť nespravodlivo a neprávom exkomunikovaný (s duchovného hľadiska však táto nespravodlivá exkomunikácia nie je platná)

Dohnal je skvelý teológ, to nie sú také NUDNÉ PRÁZDNE kecy na kázniach, ako majú RK páni farári, ktorí majú vymyté mozgy zo seminárov.

Dohnal hlása skutočné živé evanjelium,
je charizmatik
a skvelý teológ.

Avšak tiež by som dopredu upozornil, že biskup Dohnal má aj svoje chyby, napr. prehnaný názor na JP II., trošku divné modlitby v ich tradicionalistickom spoločenstve. Niekedy robí tradicionalizmu aj trochu zlé meno

ALE Z HĽADISKA TEOLÓGIE, JE VEĽMI DOBRÝ NEHLÁSA BLUDY ALE ČISTÚ TEOLÓGIU

ALE SOMOZREJME NETREBA SI VŠÍMAŤ JEHO CHYBY, ALE TREA SI ZOBRAŤTO DOBRÉ ČOHO JE VÄČŠINAA


Komentáre pod videami si netreba všímať, provokujú tam kadejakí extrémne fanatickí antitradicionalistickí provokatéri, netreba si to čítať, je to založené aj na kope klamstva
http://cs.gloria.tv/?media=139585

http://cs.gloria.tv/?media=139424

http://cs.gloria.tv/?media=139045

http://cs.gloria.tv/?media=138818

http://cs.gloria.tv/?media=138021

http://cs.gloria.tv/?media=138017

http://cs.gloria.tv/?media=138016

http://cs.gloria.tv/?media=138009

http://cs.gloria.tv/?media=138006

http://cs.gloria.tv/?media=137659

http://cs.gloria.tv/?media=137257

http://cs.gloria.tv/?media=137103

http://cs.gloria.tv/?media=137026

http://cs.gloria.tv/?media=136645

http://cs.gloria.tv/?media=136644

http://cs.gloria.tv/?media=136480

http://cs.gloria.tv/?media=136337

http://cs.gloria.tv/?media=136310

http://cs.gloria.tv/?media=136225

http://cs.gloria.tv/?media=136109

http://cs.gloria.tv/?media=136082

http://cs.gloria.tv/?media=135306

http://cs.gloria.tv/?media=135304

http://cs.gloria.tv/?media=134810

http://cs.gloria.tv/?media=134683


Sorry ak sam tam dal 2 rovnaké videá
slvka   |   ip:213.151.2   |   2011-04-27  (19:53)
53% hlasovalo = 5  
mínus plus
  pRAVDA, celý článok. A hlupáci, čo si myslia niečo iné. Ste na takej mizernej duchovnej úrovni, že ťažko pochopíte, že jedine RKC je to pravé orechové. Aj keď je v kríze. Práve pre takých, ako ste vy. Skôr, či neskôr to uznáte. Bude varovanie a potom veľký zázrak. A možno o pár mesiacov......A RKC máte v zuboch práve pre to, že ste pod vplyvom Zlého. dIAbol útočí na RKC - veď si to dajte dokopy - hlupáci!


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-27  (19:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vsetko co je spomenute v clanku je zle.len viera v boha a krestanstvo je dobra.waw.tolko kravin som uz davno necital.radsej by som siel k ludovemu liecitelovi ako k panbozkaovi co mi povie.staci 10 zdravasov a vsetko bude ok.
vsetky vychodne filozofie pripadne bojove umenia su dielom satana?ved tie maju dlhsiu tradiciu ako krestanstvo.
Vracat sa mi chce z takehoto clanku,toto musel napisat neskutocny fanatik alebo zufalec ktoremu odchadzaju ovecky alebo clovek ktory je posadnuty satanom.
lutujem z celeho srdca autora,pretoze vo vsetkom vidi len zlo.tak od dnes sa ani nebiciklujem lebo je to dielo satana.
nechodim na zachod lebo to co zo mna vypadne je dielo satana.neumyvam sa lebo voda je dielo satana.
necitam knihy lebo je to dielo satana.( mozna ze preto su taky sprosty krestansky fanatici )
AKO VLASTNE AUTOR NAPISAL TENTO CLANOK KED POCITAC JE DIELO SATANA?


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-27  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ezoterická hudba - ak sa v hudbe spieva neznámym jazykom, je pravdepodobné, že hudba je tvorená posadnutým. Niektorí ezotericky zasvätení ovládajú všetky jazyky

tak toto ma dostalo :)))takze ked spravny krestan nerozumie arabskemu jazyku alebo jazyku ABorigancov je robena posadnutym.HEHEHHEE


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-27  (20:06)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  slvka.ty si tiez prava sfanatizovana ovecka.teba nikto nenazval ze si hlupak a tu utocis na ludi ktory maju iny nazor ako ty.neviem cim to je ale vas je velmi vela ktory si svoju vieru chrania tak ako ty.FANATIK


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-27  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj tradicionalista.
akurat som cital v novinach ze krestania prebrali od pohanov,symboly velkej noci ako napr malovanie vajicok,baburiatka a ine.je to pravda?
dalsia moja otazka preco tak strasne vadi cirkvy ine nabozenstvo,preco ludia nemozu verit naapr aj v jezisovu mihalnicu alebo ritierov radi JEDI.to sa RKC cirkev musi pasovat za svetoveho policajta alebo co?nad tym nerozmyslas niekedy?


illuminatedBimbo   |   ip:78.98.19.   |   2011-04-27  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nazval by som to asi ako "Morálna inkvizícia" dnešnej doby......a mám obavu že je to posadnutost kde sa dajú takto davy lahšie ovládat a manipulovat.
Takáto posadnutost dáva možnost každému ovládanému si vytvorit nepriestrelné ego v ktorom sa dobre darí namyslenosti,že stojí práve ON na tej správnej strane.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hanzolo

kresťanská viera nie je relativistická. Ona pozná iba jednu pravdu jednu cestu.

A práve tieto myšlienkové smery relativuzmu a hlásanie rovnosti všetkých náboženstiev (sú to idei New Age, a slobodomurárstva) v RKC tvoria hlavné dôvody (okrem iných) vnútorného úpadku RKC.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ešte by som doplnil ku komentáru hore: idei nie len rovnosti náboženstiev ale aj považovanie všetkých náboženstiev ako správne cesty


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ABY SOM NEBOL LEN NEGATÍVY POVIEM AJ POZITÍVNU VEC:
-TRADICIONALISTI VERIA K CELKOVEJ DUCHOVNEJ OBNOVE CIRKVI
-VIACERÍ DÔVERYHODNÍ KATOLÍCKI AJ PRAVOSLÁVNI MYSTICI HOVORIA, ŽE ONBOVENÁ CIRKEV BUDE EŠTE ŽIVŠIA A PLNŠIA ŽIVOTA, AKO VIERA PRVÝCH KRESŤANOV (PLNÁ ŽIVÉHO DUCHA SVÄTÉHO). VTEDY BUDE URČITE ZBAVENÁ MNOHÝCH BLUDOV

Môžem pridať články na tieto témy


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-04-27  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto musel vypotit riadny fanatik s vymytou hlavou a keby si ten pako co to tu zavesil dal aspon namahu s nejakym ezoterickym obrazkom ale nie, on sem prdne ilustraciu z pana prstenov :D


hanzolo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-27  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dalsia forma krestanstva http://sk.wikipedia.org/wiki/Radio_Maryja


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-27  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ak si si všimol, tak ilustracia znazorňuje boj Gandalfa s demonom, takže vôbec nieje od temy:)

Inak s člankom celkom suhlasim (nedala som ho sem ja, aby ma volakto nezačal zase obviňovať).
Brian   |   ip:95.102.18   |   2011-04-27  (22:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Totálne pritiahnuté za vlasy. Ako vždy sa kresťanstvo vyjadruje o inom učení s despektom, a robí tak z akéhosi neomylného piedestálu. Keď tvrdíte, že len vaše slová a vaša viera je pravdou, tak vedzte, že vás vedie ego (satan vo vašej terminológií).
Prečítali ste jednu knihu a tvárite sa, že ste zožrali múdrosť sveta a že každý s iným názorom sa mýli, alebo že je rovno posadnutý diablom. Odvolávate sa na bytosť o ktorej ste sa dočítali zo svojho šlabikára, no nikdy nemáte istotu, že bol... Rovnako teda veríte, ako prívrženci ezoteriky alebo východných náuk. Kritizujete teda len ľudí, ktorí sú ako vy.
Samozrejme ľahko teraz vstať a vykríknuť plný rozhorčenia, že tá vaša viera je tá pravá a jediná. Ale ak si nechcete priznať a pochopiť ten základný princíp viery, tak je to len egoizmus a dosebazahľadenosť vážení. Začnite rozmýšľať nabudúce premýšľať pred tým než zložíte dokopy takýto článoček a priznajte si, že nikto v skutočnosti nevieme kde je pravda a bojujeme tu len za vlastné názory. Ktoré sú samozrejme do jedného úplne mylné, pretože pravda je asi príliš obsiahla pre naše chápanie.


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-27  (23:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. PRAVDA JE LEN JEDNA NIE 2 ANI 10

2. Netreba miešať RKC s kresťanstvom


Yanath   |   ip:85.159.10   |   2011-04-28  (03:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lena, jo, jasne, az na to, ze gandalf je ezoterik jak vysity :P


gordon   |   ip:195.168.4   |   2011-04-28  (07:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda sa mení, len ľudia sa nemenia.


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-04-28  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "keby si ten pako co to tu zavesil dal aspon namahu s nejakym ezoterickym obrazkom ale nie, on sem prdne ilustraciu z pana prstenov :D"

"lena, jo, jasne, az na to, ze gandalf je ezoterik jak vysity :P"

Tak vidiš, maš tam vlastne ezotericky obrazok, pripadne ked ti vadi prave to, tak si tam domysli nejakeho kňaza a nebudeš potrebovať agresivne utočiť na všetkych okolo
classique   |   ip:217.12.49   |   2011-04-28  (10:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mňa najviac zaujalo že okultizmom sa zaoberal stalin:)))
Tento článok mne príde ako nejaký duchovný zákonník už my tam chýbajú len paragrafy a odseky:)ale za ranné pobavenie dávam PLuS + :DDD


alfo   |   ip:85.216.16   |   2011-04-28  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  taky paranoicky clanok som uz davno necital


yen   |   ip:217.119.1   |   2011-04-28  (16:15)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mnohé náboženstvá si vyvlastňujú Boha v svoj prospech, ale neuvedomujú si pri tom, že zároveň tým popierajú jeho univerzalitu, t.j. Boha samého - len toľko


hanzolo   |   ip:160.44.24   |   2011-04-28  (18:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tieto ich plány skončia pre nich úspešne len vtedy, ak im to Boh dovolí. V blízkej budúcnosti sa zdá, že Boh dopustí na ľudí 3. svetovú vojnu alebo iné utrpenie, ktoré spôsobia satanovi služobníci. Nešťastie Boh dopustí na ľudí preto, aby duchovne spamätali z tejto duchovnej krízy spoločnosti a splnili sa proroctvá (Kniha zjavení). Potom Ježiš zvíťazí nad satanom i jeho služobníkmi a Cirkev bude mať opäť kľúčové postavenie.

waaw toto je ten vas BOH?tak nas velmi miloval ze obrtoval pre nas svojho jedineho syna a dopusti 3 svetovu?uz fakt k tomuto clanku nemam slov.
hanzolo   |   ip:160.44.24   |   2011-04-28  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dneska som absolovoval stressmanagement.pozval sa k nam jeden psychoterapeut.rozpraval nam historky zo svojej 40rocnej praxe.jeden pribeh ma celkom zaujal.
Obzycajny slovensky manzelsky par,ona nanho naliehala aby chodil do kostola.on zacal chodit ale vobec sa mu tam nechcelo.cele to dopadlo tak ze chlapik sa ocitol v ordinacii psychoterapeuta lebo mal nutkanie v celom kostole zakricat Jezis je K*k*t a Maria je K*rv*.Luk   |   ip:80.87.209   |   2011-04-28  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepochybujem, že 99% ĽUDÍ NEMÁ EXTRÉMISTICKÉ NÁZORY NA KRESŤANSTVO.

VIDIEŤ, ŽE NIEJAKÍ ZAKOMPLEXOVANÍ IDIOTI SI TU V DIDKUSII POTREBUJÚ RIEŠIŤ SVOJE KOMPLEXY A PSYCHICKÉ PROBLÉMY.

EŠTE ASI NEPRIŠLI NA TO, ŽE ANTIKRESŤANSKÝCH DEBILKOV TU VŠETCI POVAŽUJÚ ZA BLÁZNOV A TAKTO SI RIEŠIŤ KOMPLEXI JE ÚPLNE ZBYTOČNÉ


zoli   |   ip:85.216.16   |   2011-04-28  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo jako povieš svojmu bratovi: Daj, nech vyjmem ivierko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku? Pokrytče, najprv vyjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata.
MATÚŠ 7:1-5zoli   |   ip:85.216.16   |   2011-04-28  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mimochodom (ked uz ideme do extremov), preco ma na webstranke autor (http://vierafilozofia.sk/) negativ obrazku Pana Jezisa? nie je to tak trochu antikrestanske?


roman   |   ip:88.103.89   |   2011-04-29  (08:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pane autore, jste blázen, naštěstí ten neškodný... Vy, fanatičtí věřicí v boha jste největší nebezpečí, to vy jste tím "dáblem". Pochopte, že Vám vymyli mozek...


roman   |   ip:88.103.89   |   2011-04-29  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mimochodem, jestli ten váš bůh stvořil léčivé byliny, pak asi chtěl abychom se jimi léčily.. Křesťanství je plné podobných paradoxů, které dokazují nepřirozenost této víry... Nebýt tohoto náboženství, tak by nám jistě po předcích zůstay drahocenné informace jak nakládat s léčivými bylinami, informace které byli systematicky likvidovány inkvizicí... Podívejte co církev napáchala proti pokroku ve středověku. Vaše víra v boha je zlo, zlo které zatemňuje mysl


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-04-29  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pán autor by mal prestať fetovať a strašiť ostatných tými jeho bludmi, to sa nedá čítať takéto sračky... takú ti dám na nos, keď ťa stretnem, že hneď sa prebereš do reality... ty chudák.


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-04-29  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš pravda ezoterika občas môže pripomínať satanistov. Ezoterika dáva silu , keby k nám pán Boh nebol k nám taký dobrý nedal by nám ju . Neodsudzuj celý svet , ale snaž sa ho pochopiť . Kdo je lepší ten kto odsudzuje celý svet , alebo ten , kto nás má rád a dokáže nám odpustiť .


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-04-29  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verí na duchov , čudné , všetci veriaci veria na posmrtný život . A verím že ak budem stáť zoči voči neprávosti zastanú sa ma aj pán Boh .


pitbul   |   ip:195.91.10   |   2011-04-29  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môj názor na boha je taký , že ak posudzujeme veci nesprávne nechá nás utopiť v našich chybách , ale ak ich posudzujeme správne a snažíme sa pomôcť druhým dovolí nám vytvoriť skoro taký malý raj na zemi .


maja   |   ip:95.103.12   |   2011-04-30  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda, takú riadnu kravinu som ešte nečítala. Poznám ľudí ktorý sa zaoberajú ezoterikou a EAM ako to tu nazval a na 100 percent viem, že nikto z nich nemá zmluvu s diablom. Ten, kto napísal tento článok asi nie je normálny. Mal by si prečítať knihu od Neale Donalda Welscha - Hovory s bohem.
A o tom kresťanstve:
Verím v boha, verím v EAM, ale čítala som teraz starý zakon - písmo svaté. Normálne som sa v istých častiach zľakla.Rozdelenie zvierat na čisté a nečisté. Len ukameňovať každého kto ma iný názor a báť sa boha. Myslím si, že toto Boh určite nechcel.Maja   |   ip:95.103.12   |   2011-04-30  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte. Boh stvoril Adama a Evu. Ako vznikli ďalší ľudia: Adam a Eva mali deti. A to potom tie deti medzi sebou sa rozmnožovali? Incest? Veď nikto iný nebol.


paznecht   |   ip:188.123.1   |   2011-04-30  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vacsie sracky som tu este necital
hnoj
hnoj
hnoj

Autor:
co tu ludom mutis hlavy ??
pozor aby na teba nevyskocil demon zo zubnej pasty, ked si rano umyvas zuby!!!..ak si ich vobec umyvas


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-04-30  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  maja: liečitelia nevedomo spolupracujú s diablom a neuvedomujú si to

knihu od Neale Donalda Welscha - Hovory s bohem
Ten autor je pomätený - propagoval homosexualitu. Okrem toho neviem či ten autor nie je ezoterik


hanzolo   |   ip:160.44.24   |   2011-04-30  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ahoj tradicionalista.
takze kazdy liecitel spolupracuje s diablom.hmm zaujimave.mojej kamaratke sa snivali dost divoke sny demoni a tak.tak sla k liecitelke a ta hned vedela ze je zle.od vtedy co u nej bola je vsetko ok.
vies mi to prosim ta vysvetlit?

tiez ma prekvapilo v clanku to ze angeologia je zla,napriek tomu je v Biblii neskutocne vela anjelov.takymito clankami si RKC serie do huby.nezda sa ti?


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-01  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nuž liečitelia majú k tomu diablovi blízko. Nie je prekvapením, že vedia s ním vyjednávať.

Len satan nedaruje človeku nič zadarmo. Jedny problémy ustúpili, iné skryté problémy sa zasa objavia.
Pokiaľ liečiteľka urobila nejakí magický úkon, určite tvoju kamarátku tým oddialila od Boha. Potom sa diabol uspokojí a dá človeku pokoj.

Inak ja poznám svedectvo o jednej liečiteľke, ktorú začal škrtiť diabol a prežila poriadne traumy.Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-01  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vtedy si ani sama liečiteľka neporadila s diablom


Tradicionalista   |   ip:80.87.209   |   2011-05-01  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Angeológia je samo o sebe dobrá vec - je to učenie o anjeloch.

Ezoterická angeológia obsahuje aj dosť pravdy. Ale Páleš je ezoterik (aspoň minimálne veľký sympatizant ezoteriky), a do angeológie dáva aj mnoho ezoterických bludov, okultistických poznatkov...

Človek môže mať dobrý úmysel študovať ezoterickú angeológiu, ktoré obsahuje aj pravdu. Ale s touto pravdou človek do svojho svetonázoru strhne aj bludy a sprostosti, ktoré oddaľujú človeka od Boha


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-05-01  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  !!!PROSÍM PREČÍTAJTE!!! to čo tu trepete o tých liečiteľoch, och :D... poznám starého veľmi starého človeka, čo v živote neštudoval ezoteriku, ani sa nezhováral s diablom, ani si nedomýšľal žiadne bludy o ktorých tu hovoríte... ale keď vstúpite do jeho prítomnosti ucítite naozaj dobrú energiu, ak vás boli hlava, tak v jeho prítomnosti prestane a to je zaručené a odskúšané na nespočetne veľa ľuďoch... je liečiteľ a som si na 99999999999% istý že žiadne pakty s diablom nemá... tomu čomu venujete pozornosť, čomu veríte a aké myšlienky máte, to sa stáva vašou realitou, takže kto chce nech si toho svojho diabla v tej zdegenerovanej hlave vytvorí, ale prosím Vás, netrepte toho diabla zbytočne do hlavy ďalším ľuďom! ďakujem


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-05-01  (17:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Krestania ktori uprimne veria v Boha su my ovela blizsie ako vsetci ezoterici v kvalite vasne. Spiritualita vychadza z potrieb duse, nie tela. Ezoterici uspokojuju prevazne telo a so spirituality si urobili zabavu. Mnohi z nich uz skusali voodo a rozne kuzla cim manipuluju, hazarduju s energiou a neriesia skutocne hodnoty vo svojom vnutri. Ezoterika je dobra skola ucenia pre tych co vedia malo o jemnohmotnom svete no so spiritualitom ma v dnesnej dobe malo spolocneho. Gramotnost spirituality a duchovnej vychovy je na ezoterickych blogoch primala. Realizacia duse sa tak skor priputava k falosnemu egu. Duchovny materializmus je jedna z hlavnych prekazok pri triezvom inteligentnom mysleni a ctnostnom spravani. Clovek hladajuci sebarealizaciu sa tak lahko strati v kope balastu a spamu.


Igric   |   ip:87.197.13   |   2011-05-02  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môžete sa tu rozčuľovať koľko chcete, nadávať na kresťanstvo, RKC a pod. Avšak myslím si, že v tejto vete je zhrnuté všetko:
"V súlade s kresťanstvom môžeme brať do úvahy tie metódy, ktoré sú vedecky vysvetliteľné (napr. liečivý účinok byliniek)."
Keďže sa žiada vedecké vysvetlenie, znamená to, že kresťanstvo sa snaží liečiť v súlade s vedou a nie proti nej. Veľa som čítal o homeopatii a je dokázané, že nespĺňa žiadne vedecké kritéria pre liečbu. Preto liečenie v súlade s kresťanstvom nie je žiadny fanatizmus alebo spojenie s diablom.


TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-05-03  (08:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jj pre RKC je brain a common sense zlo, takze som zly, oh aky som nato hrdy :) btw bavite do kolecka o nesmrtelnosti chrusta co ma asi taku relevanciu ako moje slipy v pracke :]


TyNikdy   |   ip:87.197.11   |   2011-05-03  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este ad addendum, da sa tu citat tak 1 clanok zo 100, ktory nesposobi mozgovu atrofiu, admin rob s tym nieco, toto by som nazval zumpou ludskeho intelektu


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-05-03  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podstata je: JA som - Ja chcem...všetci hľadáme BOHA aby nás osvietil - ale svetlo nesmie svietiť do očí - skôr so mňa na svet...napr. na autora tohto paškvilu :)...


Duan   |   ip:87.244.21   |   2011-05-08  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skvelý článok- dobre som sa zasmial :D ... že zmluva s <i>diablom</i> ... áno modlite sa za moju dušu :P ...

Farewell...


Lulubela   |   ip:88.212.40   |   2011-05-28  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcela som len k tomu napisat, ze existuje dokument
JEŽIŠ KRISTUS - PRAMEŇ ŽIVEJ VODY

kresťanská úvaha o new age

kde sa okrem ineho pise
New age propaguje širokú škálu liečebných praktík, ako sú akupunktúra, biofeedback (biologická spätná väzba), chiropraktika, kinezioterapia, homeopatia, iridológia, masáže a rôzne druhy bodyworku (ako sú ergonómia, Feldenkraisova metóda, reflexológia, rolfing, polaritná masáž, terapeutický dotyk atď.), meditácia a vizualizácia, stravovacie terapie, psychické uzdravovanie, liečenie pomocou rastlín, kryštálov, kovov, hudby alebo farieb, reinkarnačné terapie a nakoniec dvanásťstupňové programy a svojpomocné skupiny.

cely dokument si mozte precitat TU:
http://www.kbs.sk/?cid=1116973610


Satan   |   ip:178.40.29   |   2011-08-12  (16:45)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Len jedno, človek by mal hladať vlastné štastie, poprípade pomôcť inému ak ho o to poprosí. Odsudzovať ľudí, za to že majú svoj názor je detinské a totalistické. Ten Váš ospevovaný Satan nie je všade naokolo milý kresťania, je v každom z nás bez ohladu na to či som kresťan alebo nie. Jediné čo tento článok dáva čitateľom je bohužial pohŕdanie pre tých, ktorý neveria a strach pre tých ktorý veria. A tomu sa vážený hovorí satanove dielo...


jjj . vijugequ18   |   ip:195.91.14   |   2013-09-12  (23:58)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  rada by som povedala, ze TRadicionalista ma velku pravdu...su to overene a pravdive, aj ked smutne veci ...niekto sa tiez spytal ako je mozne ze nejaka liecitelka pomohla cloveku ...pravda je, ze liecitelstvo funguje, aj homeopatia fuguje...problem je len v tom, ze kazda moc, ktora nie je oD BOHA, nie je dobra ...diabol vam da vsetko len aby vas dostal...ste chori ?chodte za liecitel on vam da zdravie...ale naozaj sa to prejavi na niecom inom ...na psychike alebo inej nemoci...aj Boh vas moze vyliecit..On kona zazraky, ovela vacsie ako diabol...ale neda vam zdravie sa vhodenu mincu do automatu ...On vie co robi, kedy to urobi a aj akym sposobom .j . rehidaqo01   |   ip:91.228.16   |   2014-05-29  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Potom ked som chory sa idem vyspovedat a cakat na "zazrak", viera ma ma uzdravit. Alopatia je ties vierou v uzdravenie, chenicke ucinky na dosledok, nie na pricinu.
Je mi jedno aka sa da nalepka na liecitela/doktora ked je pokus replikovatelny a dokazatelny, tak je vedecky z momentalneho chapania vedy lekarstva. Nie na kazdeho ma alopatia rovnaky ucinok, nelieci dusu ale telo, nieco za nieco, nieco sa navonok uzdravi, nieco zas poskodi (pecen), cize ezoterika? Niekedy alternativnou liecebnou metodou, cize ezoterika? Boh mi predpise lieky? Ked to povie autorita, tak je to pravda? Co tak skumat a nie len posluchat?Lenka14 . ragoneku63   |   ip:188.92.13   |   2015-04-19  (17:38)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Nuž, článok vnímam v mnohých smeroch ako pravdivý, som veriaca, ale..nechápem, prečo by malo aj koloidné striebro nejaký súvis s diablom. Striebro sa používalo po celé stáročia ako liečivý prostriedok a sú dokázané jeho pozitívne účinky na organizmus, len v tomto storočí sa naň akosi "zabudlo" pretože prím začala hrať moderná medicína a milióny piluliek, práškov, ktoré namiesto liečby len potláčajú príznaky. Možno si len treba dávať pozor okdiaľ si to striebro objednávame. Nemyslím si, že všetci dodávatelia koloidného striebra sú ezoterici.HelenaGaparoviov . fogudare52   |   ip:195.160.1   |   2015-04-29  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh lieči a privádza do neba. Proti nemu je satan a privádza do pekla. Záleží na každom len na každom samotnom kde chce ísť.


HelenaGasparoviov . quqokewa97   |   ip:195.160.1   |   2015-04-29  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po prečítaní tohto článku má každý čo najväčšiu slobodu. Až do smrti.


Satan . kahukixo90   |   ip:141.0.12.   |   2016-01-13  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Totalni magor a hrisnik nejvetsidiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zamestnanci Monsanta nejedia GM potraviny

Monsanto zakázalo geneticky modifikované potraviny vo svojich vlastných jedálňach. Už v roku 1999 skupina Friends of Earth odhalila, že spoločnosť odmieta servírovať vlastným zamestnancom rovnaké geneticky modifikované potraviny, ktoré neustále vnucuje chudobným krajinám so sľubom, že im pomôže zachrániť populáciu pred hladovaním.


Sme vyspelejší než Česi

SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)

Konec amerického snu – část 2

Zlato proti strachu z inflace

Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.5114 s