18. September 2019
    
Kto je to Maitréja? - Dolezite.sk

Kto je to Maitréja?


  2010-02-11  (11:05)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kto je to Maitréja?

 

Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známe v ezoterických kruhoch ako "Učiteľ sveta". Je reprezentovaná ako "Očakávaný", Na najväčšími svetovými náboženstva - ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imáma Mahdího Maitreya Buddha. Hovorca Maitreyu, Bližšie nepredstavovaný, Benjamin Creme, Je bielovlasý 73-ročný muž, vystupujúci na internetovej adrese lorda Maitreyu, ako aj na rôznych prednáškových turné. Už dlhé roky púta pozornosť svojimi podrobnými popismi zmien sveta, o których hovorí, že "už sú na ceste". Doslova hovorí: Naša planéta bude čoskoro počuť o osobe, ktorá sa volá "Učiteľ sveta", Ktoreho meno je osobné Maitreya, Vodca medzi majstrami múdrosti, ktorú predstavujú skupiny"mimoriadnych bytosti"Slúžiacimi ako strážcovia"božského plánu pre Zem". Hovorca lorda Maitreyu Benjamin Creme hovorí, že pre Maitreya opustil Himalaje, kde Žil vo svojom "samostvorenom"Ľudskom tele dňa 19. júla 1977 odcestoval do Londýna, kde Odvtedy pôsobí v juhoázijskej prisťahovaleckej komunite, pripravujúc sa na tzv. "Deň Deklarácie".

 

Deň deklarácie

 Benjamin Creme tvrdia, že na v tento deň sa Lord Maitreya zjaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej - pozn. red.) oznámi svoj plán. Bude učiť vybudovaniu novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko - Hovorí -- môže byť až zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento Záhadný "záchranca"Učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
Podľa viacerých skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva ekonomiky. Všetci vieme, že pre Napriek dôrazu na trhové hospodárstvo prepájanie jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy ekonomického kolapsu. Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovanie prioritou peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastu aj u nás v prevedení doslova fyzických finančných hradov. Podľa všetkého Zdá sa, že pre Vzájomné prepojnie - aké dnes aj v pripade Internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike Svetové tzv. integrujúci sily - toto prepojenie je ideálne na ovládanie narodov štátov. A preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to Dáva Samotný, Share medzinárodnej, mesaăník šíriaci Matreyove plány myšlienky:

Dr Kurt Richebacher, Bývalý vedúci Ekonóm "Managing Partner"V nemeckej Dresdner Bank hovorí:"Deflačných ekonomický kolaps je pred nami. Tento kolaps spôsobí zrútenie sa svetových búrz posunie nás do temného obdobia úsporných opatrení finanănej disciplíny.
Richebacher ďalej hovorí, že pre americkí ekonómovia ignorujú fundamentálne zákony ekonómie v prospech matematických modelov predstáv Wall Streetu v Londýne. Richebacher tvrdia, že pre bude nasledovať Pokles výroby neprimeraný rast dlhov. Jediný zázrak americkej ekonómie je udivujúca vola konzumentov požičiavať si - Hovorí označuje tento fakt za skutočnosť, ktorá zatiaľ oddialilo Maitreyov Deň Deklarácie. Podľa Richebachera - ako to uvádza "San Francisco Examiner", USA, Súčasné ekonomické pravidlá Vytvorili finančnú"bublinu", Ktorej kolaps bude mať Následky vážne. Podľa Los Angeles Time, aj súčasná internetová aktivita je obchodná "bublinou"Pripomína Maniu, typickú pre trhy, ktoré sú už pred celkovým zrútením.
Čo je pre nás najzávažnejším: Benjamin Creme, hovorca lorda Maitreyu hovorí: Má taktiež vidíme kolaps ekonomickej totality. ekonomický systém, založený na všeobecne trhových silách sa približuje ku svojej smrti. Je tu taktiež Tretia totalita, ktorú bude treba rozbiť -- náboženská totalita.
Religiózní totalita sa približuje k vrcholu svojej moci - hovorí Benjamín Creme - vidíme vzrast fundamentalistických skupín vo všetkých náboženstvách, aj v tolerantných vierach ako budhizmus hinduizmus. Je to dnes veľmi výrazné v Islame tiež v kresťanstve. Náboženská totalita bude posledná, ktorá zmizne. Potom ľudstvo pozna po prvýkrát slobodu: politickú slobodu, ekonomickú slobodu, slobodu myslenia Spravodlivosť viery.
Čo myslí hovorca Maitreyu Benjamin Creme pod pojmom "náboženský fundamentalizmus"?
V našich duchovných "zemepisných šírkach"Sa pod"fundamentalizmom"V náboženskom duchov kovová špička najmä stříkni dodržiavanie duchovných právd dogiem, ktoré by Práve dnes niekto rád zniesol zo sveta alebo ich aspoň spochybnila relativizmom - teda, že pre všetko je vecou pohľadu, pop. názoru. Medzi tieto fundamentálne náboženské skupiny z hľadiska Maitreyu (ako aj mnohých teológovia) určite patria najmä Mariánske hnutia modlitebné zoskupenia. Tieto má v prvom rade na mysli, keď hovorí o "náboženskej totalite".

 

 

"Spiritualita Maitreyu"?

Aj tu nám dáva odpoveď sám hovorca Maitreyu Benjamin Creme: hovorí, že pre študoval písomnosti Heleny Blavatskej a Alice Baileyovej, Których knihy Hlavný mali vplyv na celu tú rôznorodé škálu súčasných východných duchovných smerov, ktoré poznáme pod názvom New Age. Naši čitatelia sa už mohli s informáciami o New Age zoznámiť aj na stránkach našej M ROSY. "Madame"Blavatská, bola členkou šľachtického rodu z Ruska, av roku 1875 založila v New Yorku"Theosofické"Spoločnosť. Medzi iným učila, že pre ľudstvo sa má skontaktovať s duchovným nekonečnom pomocou vyšších bytosti, tzv. majstrov múdrosti. Alice Baileyová, ktorá sa odtrhla od teozofickej spoločnosti založila vlastnú organizáciu "Arcane Soviet", Publikovala knihy, ktoré obsahovali tzv. diktované texty, obdržané od istého "majstra", Ktorý údajne predpovedal príchod novej civilizácie. Podľa profesorky náboženských štúdií na Loyola University v New Orleans Catherine Wessingerovej k vývoju duchovného prúdu New Age veľmi prispela britská feministka Annie Besantovej, ktorá bola prezidentkou Teozofickej spoločnosti v rokoch 1907-1933. Annie Besantová k bola, ktorá predpovedala príchod "Učiteľa sveta"A jeho úlohu, ktorá bude vykonávaná osobnosťou pod menom pán (Boh) Maitréja.

 

 

Plán budúcnosti

Ako to tvrdí Benjamin Creme, keď ľudia uvidia Maitreyu - zrejme v onen pripravovaný Deň Deklarácie -- budú mať čo obdivovať. Jeho vznešenosť radosť, jeho múdrosť všetko zhrňujúcu lásku, jeho pripravenosť delit sa so všetkým, čo má čím je, a to tak, všetkými ľuďmi. Preto - podľa Benjamina Crema - "sa ľudia obrátia k nemu, aby ich viedol". Maitreya podľa Crema predostrie ľudstvu Plán budúcnosti. Tento plán má údajne toľko prekvapení, že len málo ľudí im Mohlo by dnes porozumieť. Predstavte si veľkomestá svetla - hovorí Benjamin Creme - poháňané samotným svetlom. Predstavte si dopravu, rýchlu tichú, poháňané samym svetlom, Ďaleké svety hviezdy priblíženia na váš dosah.
(Lucifer v preklade znamená "Nositeľ svetla" - pozn. Red.)
Zaujímavé je, ze - ako hovorí Creme - sloboda hraboš nemôže byť narušená, preto Maitreya očakáva jeho príležitosť na "vynorenie sa"Začatie svojej misie otvorené - toto má tzv odstartovat. deň D - deklarácie. Maitreya je netrpezlivá dlhým čakaním. Ale aj tak - čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, na to majú veľmi málo času.
Beda však zemi i moru, Lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjav. Apoštola Jána 12,12)

 

Maitreya vie, že pre príchod Antikrista nie je pre kresťanov Neznámy. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, aby ani vlastným pod svojím. Aby nalákal ľudí - tak ako prarodičov v raji sľubom "budete ako Boh". Creme hovorí, že "Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania. Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa - na toto odpovedá sám hovorca Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Podiel na medzinárodnej, Ktorý s ním uverejnil besedu:
Otázka: Rád by som si pozrel "Deň deklarácie"V televízii. Počul som, to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? Čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas dátum vopred, Nerad by som o toto vystúpenie prišiel ...
Creme: Nebojte sa - vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy - závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie Predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.
Otázka: Prečo Maitreya nepoužije pri svojom vystúpení svoje meno?
Creme: Jedným z dôvodov je, že pre Mnoho ľudí nevie, kto vlastne je Maitréja. On si praje, aby bol predstavený ako muž, jeden spomedzi iných, ktorý má myšlienky, o których Väčšina ľudí Doteraz vôbec ani neuvažovala. Týmto spôsobom nespôsobí ani rozdelenie medzi budhista, moslima alebo kresťanmi. Hovorí, že ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, ini zasa by hovorili, že je to vlastne Antikrist. Takže by tu bolo obrovské rozdelenie v názoroch na jeho osobu. Ak by sa ako predstavil Maitreya, na ktoré zasa rozdelilo budhistov. Ak hrdosť ako "jeden spomedzi mnohých"- Ľudia budú predovšetkým zaujatí jeho ideami. Každé jeho meno by bolo prekážkou ich spontánnej odpovedi na jeho idey. Musíme prijať jeho idey ako dobré, musíme chcieť sa rozdeľovať o všetky zdroje živobytie, musíme chcieť Spravodlivosť mier. Tak budeme náchylní povedať - toto je správne uvažovanie, chcel by som sa viac rozprávať s týmto mužom.
Otázka: Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom prídu faložní proroci, ktorým nemáme venovať pozornosť ...?
Creme: Áno - dneška cirkví (katolícka i evanjelické) hovoria o tom, čo si myslia, že pre Ježiš urobí - Zo pýcha Na konci sveta zostup na oblaku oddeliť veriacich od neveriacich, potvrdiac tak, či boli alebo neboli počas života na správnej ceste. Nikdy sa to takto nestane! Ježiš je už vo svete, desať Ježiš, ktorý Žil v Palestíne, je teraz velkym majstrom už osem rokov žije na okraji Ríma. Jedného dňa predstaví Maitreya Ježiša svetu ako jedného zo svojich Apostolov. Významné uvidíte tieto dve bytosti bok po boku po prvý krát spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom ako Učiteľom sveta Majstrom Ježišom.

 

 

* * *

Ježiš im povedal: "Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom Mene budú hovoriť: Ja som Mesiáš! mnohých dvíha. Modlim sa, aby ste nemuseli utekať v zime, Lebo v sobotu, Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až Doteraz už ani nebude. Keby sa kravatu dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: HLA, tu je Mesiáš je alebo tamto, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáša falošní proroci budú robiť veľké znamenia zázraky, aby zviedla, ak je to možné, aj vyvolených ... Keby vám teda povedali: HLA, je na Pusti, nevychadzaju. HLA skrýva sa v dome - neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe vidno ho až po západ, bude taký aj príchod syna človeka ...
Hneď po Süzen týchto dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba nebeské mocnosti sa zachvejú.
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie človeka. Všetky kmene zeme budú nariekat uvidia syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou veľkou slávou. Posle na svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. "Mt 24,4-31
Maitreya sa teda nezjaví v deň deklarácie pod menom - vie, že sa nemôže dát identifikovať s Antikristom. Je zvláštne, že pre ľudstvo si ho musí samo "vyvoliť""Pozvať", Pretože ani Antikrist zrejme nemôže porušiť slobodnú volov človeka, ktorú tento dostal od samotného boha. Ak si ľudstvo samo Antikrista "vyžiada"- Dostane tento"zelenú". To je jeden obrovský rozdiel medzi ním Kristom, ktorý povedal "Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás".
"Lord Maitreya"Sa v súčasnosti nachádza aj severovýchodnom v Londýne. Žije v chráme, kde údajne neje ani NESPI, nevidí rozdiel medzi žiadnymi náboženstva. Odtiaľ sa zjavuje, nasmerovávajúc svoje transformujúcich energie do každého kúta zeme. Podľa Benjamina Crema - nenutene zmeny, na ktoré sa stávajú realitou inšpiruje Maitreya očakáva pozvanie od ľudstva na vstup do verejného života.

 

 

Príprava "Dňa D"

Položme si otázku: aké "nenutene zmeny"K pánu inšpiruje Maitreya, ktoré sa stávajú realitou? Podľa slov hovorcu Benjamina Crema sa tieto zrejme týkajú ekonómie finančníctva. Taktiež je možné, že pre Maitreya je hlavou slobodomurárskych lóží, ktoré prostredníctvom kapitálu manipulácie tak svetovými trhmi pripravujú Onen všeobecný kolaps - tým aj Deň Deklarácie, Kedy Maitreya ponúkne ľudstvu "plán záchrany".
Myslím, že s tým úzko súvisí aj stavanie peňazí priam na piedestal boha, aby ľudia uverili v ich moc jedinečnosť. Potom im budú tieto vzaté nahradené kreditnými kartami nakoniec biočípmi. Po tejto fáze, keď bude mať "Antikrist"Po existenčnej stránke ľudstvo v hrsti, prinúti ho, aby uznal"Antikrista"Za boha. Kto tak neurobí - budú zrejme na "fundamentalistickej veriaci"- Týchto porieši krvavou cestou, nepredstaviteľnými prenasledovaním likvidáciou.
"Fundamentalistická veriaci" - To bude Cirkev, ktorá sa zasvätila Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktorá si neda vziať Eucharistia pre ktorú bude záväzným pravý pápež. Je možné, že pre Onen "Kristus, žijúci na okraji Rima"- Ako hovorí Creme, je budúcim Antipápežom, títo dvaja (Maitreyom y) budú vystupovať"bok po boku uvidíme ich pravý vzťah".
K nenúteným zmenám zrejme môžeme priradiť aj rozmach všetkých možných siekt, których vodcovia sú pravdepodobne onym "majstrami múdrosti"- Av pravý čas sa objavia po boku svojho Učiteľa sveta (najmä korejec Sung yong Mun INI). Tí, ktorí prepadávajú nerestiam akéhokoľvek druhu V rámci bezbrehého.liberalizmu, tí budú pre Maitreyu ľahkým sústom - pretože sa duchovne sami paralyzujú, stávajú sa otrokmi rôznych závislosti. Myslím, že pre veriacich by mal byť pozoruhodný vývoj v samotnej katolíckej cirkvi, do ktorej - ezte podľa slov pápeža Pavla VI. - Prenikol satanov dYm. Aj v nej máme "modernistov"Teológovia, ktorí radi zľavujú zo zásadných evanjeliových právd, aby aj v rámci falošného ekumenizmu v posledných rokoch - čo je pozoruhodné - zostrí sa odpor proti misii Panny Márie v súčasnom svete, tak ako na druhej strane táto Misia zaznamenáva nesporný Duchovny vzrast sa práve u tzv. "fundamentalistov"Skupiny, teda hnutie, ktoré sa ako zasvätila Márii Víťazka nad satanom - určenej samotným Bohom.
Nie je teda sku prekvapujúce, že pre Samotný hovorca Maitreyu - Benjamin Creme - napada "fundamentalistickými"Skupiny. Je otázkou, prea sa vlastne Rôzni teológovia stavajú proti vzrastajúcemu pôsobeniu Panny Márie, nazývajú ho "falošnou mariánskou úctou". Rád by som si nechal predviesť týmito teológ účinnejší, alebo aspoň tak Efektívny model Evanjelizácia ako je práve evanjelizácia pôsobením Panny Márie v tejto dobe! Je prinajmenšom podozrivé, že pre mnohí Kňazi i teológovia nevidia v súčasnosti pre Cirkev ako práve nič nebezpečnejšie prijatie misie Panny Márie.
Popri tom sa bez problémov vedu polemiky o zásadných atribútoch kresťanstva - ako napríklad potreba individuálnej sv. spovede alebo dokonca prítomnosť Ježiša vo sv. Eucharistiu.

 

 

"Anjel svetla"

V roku 1977 lord Maitreya povedal: Tí, ktorí hľadajú znamenia, ich nájdu. V roku 1988 Benjamin Creme vyhlásil, že pre Maitreya zaplaví svet takými udalosťami, že pre ľudský mozog ich nikdy nebude moct pochopiť. Ďalej hovorí: Prečo zázraky? Pretože Maitreya dúfa, že pomocou týchto "zázrakov"Upevní atmosféru nadeje očakávania, do ktorej sa môže zjaviť ako"Učiteľ ľudstva". Creme hovorí, že pre tieto zázraky, ktoré ľudstvo bude takto vnímať, vo svojej podstate nebudú nadprirodzenými udalosťami, ale Javy, ktoré sa dali pohybu prírody pravidlami, ktoré ešte nepoznáme.
 Tak napríklad tzv ukaz. "svetelných krížov". Lord Maitreya keď sa objavil v roku 1988 v Nairobi, v oblokoch domov okolo Los Angeles v USA náhle sa objavili svetelné kríže. Je zvláštne, že pre Maitreya údajne má používať magnetizované uzdravovacia prameňa, ba dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša Panny Márie. Toto zodpovedá udalosti, pri ktorej sa v MedĎugorí Mirjana Dragičevičovej-Soldovej zjavil satan v podobe Panny Márie.
Creme opisuje jedno zjavenie "Panny Márie"Istemu potulnému kazateľovi Jamesovi Twymanovi, ktorému povedala, že pre to tohto sveta prišlo"Svetlo"Noc je už skoro pri Konci. James Twyman sa údajne v Sarajeve dostal do konfliktu s mystickou komunitou, nazývanou Emisar Svetla. Títo povedali, že pre niekto prichádza do tohto sveta, že na táto osoba pomôže tento svet premeniť. Creme tvrdí, že "Panna Mária", Ktorá sa zjavila Twymanovi - bol vlastne Samotný"Majster"Maitreya. Maitreya si na stránkach Základné medzinárodnej privlastňuje niektoré zázraky, ako niektoré slziace sochy Panny Márie a podobne. Je týmto vysvetlený fenomén falošných zjavení, ktoré majú spliesť ľudí odvrátiť ich od pravého obrátenie evanjeliu života, ako to prináša vo svojich zjaveniach Nepoškvrnená Panna? Je zvláštne, že pre Maitreya sa údajne zjavuje na stretnutiach " fundamentalistických skupín", Ktoré považuje za"totalitnej". Zjaví sa akoby z ničoho - aj tak zmizne. Naposledy sa zjavoval: 23. mája 1999 v Chatuje (Sudán), 24. júla 1999 v Lubline (Poľsko!), 1. augusta 1999 v Číne, 22. augusta 1999 v Chorvátsku. Pritom Poľsko Chorvátsko možno považovať za štáty, ktoré možno označovať ako "najkatolíckejšie", S veľkou mariánskou úctou. Pripomeniem, že na to poľských stránok Maitreyu na internete sme sa nemohli dostať - sú neprístupné (!) Lord Maitreya prostredníctvom Share medzinárodnej siri aj svoje posolstvá, texty akéhosi "antievanjelia". V posolstve č. 135 hovorí: Moje objavenie sa pokračuje, teraz rýchle vstupim do svetovej arény. V prichádzajúcich mesiacoch všetci uvidia moju tvár, budú počuť moje slová pravdy, zhromaždia sa okolo mňa v duchov budú následovať moje vedenie.

 

 

* * *

Panna Mária prostredníctvom DonaGobbiho: Už Apostol Ján tvrdil, že pre každý, kto popiera, že pre Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka ...
Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným kristom falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista. (17. Júna 1989)

 

 

* * *

Akú podmienku má Maitreya, otvorené Aby vystúpil? Hovorí: podmienkou môjho zjavenia sa je, že pre všetci všetko budete zdieľať (myslím tým azda závislosť od centrálnej evidencie?) Potom vyslovuje ďaľšiu pozoruhodnú vetu: Musí človek veci zdielať alebo zomrieť. Kto sa neda zaevidovať, bude zrejme likvidovaný.
Kristus hovorí: Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie.
Maitreya tvrdí: Nechcem, aby ste vo mňa verili. Najprv ma zažiť vo vás. Zakúsime keď vo vás, potom zistíte moju prítomnosť vo vás. Nie je to záležitosť viery. Chcem vyjadriť to, čo som cez vás - na to som prišiel. Neprišiel som založiť nové náboženstvo. Patrím Každému. Nechcem, aby ste ma akceptovali alebo odmietali. Je to vaša skúsenosť Vnútorná o mnou, ktorá je dôležitá ...
Podľa mojej rady vám bude umožnené zmeniť kravatu inštitúcie, ktoré vyžadujú zmenu. Podľa môjho príkladov budete inšpirovaní siahnuť ku Zdroju života samého. Mojou láskou budete vzatí do chrámu Pravdy a uvidíte boha (!) Je na všetky pochybnosti, že pre Maitreya mieni "zmeniť"Predovšetkým katolícku Cirkev (!)

 

 

* * *

Keby ľstivejší bol ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, vravel zene: "Naozaj Boh povedal: nesmiete jest z nijakého stromu rajského?"Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajského môžeme žart, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: nejedz z ného nedotýkajú sa ho, aby ste nezomreli.
Tu povedal sa zene: Nie, nezomrie, ale Boh vie, že v deň, KEE budete z neho jest, otvoria sa vám oči vy budete ako Boh, budete poznať dobro zlo. (Gn 3,1-5)

Anjel Svetla
Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňování Božieho slova prirodzenými rozumovým výklad av snahe urobiť ho "pochopiteľnejším" "Prijateľnejšie"Zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. V dôsledku týchto Sirenia Bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery tak dávajú za pravdu môjmu proroctvá vo Fatime: "Prídu obdobia, Kedy mnohí stratia práve vieru."Strata viery je odpadnutie ... (Modrá kniha, 13. Jún 1989)

 

 

* * *

Je zvláštne, že pre Maitreya, ktorý chce tajomne vystúpiť v deň "D" predstaviť sa svetu, sa "nechal"Odfotografovať na svojom zjavení sa v Nairobi (Keňa), v roku 1988. Je to časť "pripravy"Na očakávané"pozvanie"Ľudstvom? (Je to zatiaľ jediná známa fotografia "Lorda"Maitreyu).
Existuje ešte osoba, ktorá o sebe tvrdí, ľe je reinkarnovanou "Pani"Blavatskou. Je to australanka Margaret Birkinová tvrdia, že pre prechádza cez nu duch Maitreyu. Zaoberá sa jasnovidectvom liečiteľstvom jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia.

 

"Dobrodinec" Maitrea

"Pán"Maitreya Siri - ako sme sa už zmienila - aj svoje posolstvá, akýsi druh"apoštolských listov". Zdá sa, že pre pre väčšinu ľudstva, ktoré nebude vedieť o čo ide, bude Maitréja Zvonenie vyzerať ako záchranca dobrodinec. Posúďte sami:
Zjavia sa skoro, ale najprv ukážem cestu novým smerom, ktorou Musí človek ist, ak prežije. Najprv sa ľudia musia sami vidieť ako bratia, synovia jedného Otca. Toto je Podstatné preto, aby postúpili jeden krok Bližšie k najvyššiemu.
V telesné dutina svete sú muži, ženy a malé deti, ktorí nemajú ani najzákladnejšie potreby pre to, aby zostali nažive tlačia sa vo veľkomestách najchudobnejších mnohých krajín sveta. Tento zločin ma napĺňa hanbou.
Moji bratia - hovorí ďalej Maitreya vo svojom "posolstve" - ako sa môžete pozerať na týchto ľudí ako umierajú pred vašimi očami nazývať sa ľuďmi? Môj plán je zachrániť týchto ľudí, mojich maličkých (!), Od istej smrti hladom od zbytočnej smrti.
Mohlo by sa stat, ze by ste sa zriekla tohto môjho vedenia, tejto príležitosti na pozdvihnutie pokrok? Nie, moji priatelia, nemyslím. Ukáže vám, že pre cesta pre človeka je cesta bratstva, blízkej spolupráce vzájomného porozumenia služby. Toto je jediná cesta: Všetko ostatné zlyhalo. Moji priatelia, iba ak človek nie je schopný toto urobiť, človek prestane existovať na tejto krajiny. Nehrozia, ale jednoducho konštatujem pravdu. Zostáva už iba málo ăasu na obnovenie rovnováhy prírody sveta.
Môj plán je, že pre moje učenie by malo predchádzať moju Prítomnosť Pripraviť moju cestu. Keď ľudstvo bude tak trocha (!) Pripravené, bude počuť môj hlas. medzičasom, moje námahy prinášajú ovocie, produkujú zmenu, priťahujú dohromady ľudí, národy prinášajú Novu nádej pre svet.

 

 

* * *

Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista ... Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom ao alebo sa uctieva, Takže sa posadí v Božo chráme bude sa vydávať za boha. Potom sa zjaví desať zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst zničí jasom svojho príchodu, toho, ktorý hrdosť pôsobením Satana tak všetkou mocou, znamenia zavádzajúcimi zazrakmi za każdym zvodom do neprávosti pre tych, čo idu do záhuby ... (Druhý list solúnčanom 2,3)

Neverte Každému duchov, ale skumaju duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, de hrdosť, už teraz je na svete. (Prvý list Jána 4,1)

Spôsob, akým Maitreya ponúka svoju osobu aj kresťanom, ktoré prijali za svojho Spasiteľa Ježiša Krista, pripomína starú ľudovú rozprávku o vlkovi, ktorí sa snažia napodobňovanie matkinho hlasu oklamať kozliatka:
Uvidíte ma veľmi skoro, každý svojím vlastným spôsobom. Tí, ktorí hľadajú ma z hľadiska môjho milovaného apoštola Majstra Ježiša, nájdu jeho kvality vo mne. Tí, ktorí hľadajú ma ako učiteľa, sú bližšie ku cieľu, pretože to, čo som, je Učiteľ ... Nič vás neoddeľuje odo mňa čoskoro mnohí z vás si to uvedomia. Som s Vami vo vás. Ja sa pokúšam vyjadriť to, čo som cez vás. Pretože kvôli tomu som prišiel.
Mnohí ma budú vidieť ako ich vodcu. Mnohí ma nebudú poznať. Mojím vstúpiť cieľom je do života všetkých ľudí cez nich zmeniť ich život.

 

 

Znamenia tmy

 

 

 

Buďte pripravení čoskoro ma uvidieť. Buďte pripravení počuť moje slová nasledovať moje myšlienky ist podľa môjho želania. Prijmite ma do seba Nechajte ma pracovať cez vás. Urobte ma časťou vás samých Ukážte ma svetu. Dovoľte mi prejavovať sa cez vás poznať boha. Nech Božské Svetlo, láska sila jediného boha Svätého teraz sa prejaví v rámci vašich sŕdc myslia. Nech sa toto prejavenie vás vedie k Poznaniu, že pre Boh prebýva ticho, teraz naveky vo vnútri vás všetkých ...(Maitreya vo svojom "posolstve" z novembra 1999)

Namiesto záveru

Viem, že pre klamstvo, ktoré hrdosť na tento svet, bude take veľké, že pre otrasie najsilnejším. Najsilnejším! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil, pretože sa Cirkev potrebuje očistiť. Ale keď zostaneš pri svojej MAME, potom ťa na klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa oklamať nedas. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať ...
sestra Maria Goretti (Iveta Korčáková), Kráľovnej pokoja z Litmanovej, 4. 11. 1995

Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho
Svedectvo Duch vás privedie k pochopeniu celej pravdy
(18. Mája 1997)

Na toto ľudstvo zošlem lásky luce svetla svojho Nepoškvrneného Srdca. Osvietia vám cestu, po ktorej Musíte ist, Aby ste sa vrátili k Bohu po ceste obrátenie, modlitby pokáním. Lebo iba v mojom srdci Nepoškvrnenom nájdete útočisko vo chvíli trestu. Keď do nej (cirkví) vstúpil človek neprávosti dovŕši ohavné spustošenie, vyvrcholiace strašným rúhaním všade sa rozšíri veľký odpad, vtedy moje Nepoškvrnené Srdce pozbiera malý zvyšok verných, ktorí budú v utrpení, v modlitbe av nádeji očakávať návrat môjho syna Ježiša v slave (13. Mája 1994)

Opakujte tak silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila:

Prid, Svähttp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htmtý duchov, prid na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Lord Maitreya ostro sledované Stopa

(22. Mája 1994)
Množte všade vehttp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htmčeradle modlitieb, o ktoré som vás prosila, ako Bezpečné miesta, ako útulky, kde sa môžete skryť strašnú pred búrkou, ktorá vás Caka. Vo večeradlách budete uchránění od zla od všetkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia. (31. Decembra 1993)

 

Pripravil: Anton Selecký

Zdroj:


jjj
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Neviem   |   ip:77.234.24   |   2010-02-11  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ani to nemusim citat cele, zas niekto zneuziva meno a fakty s nim spojene na manipulovanie ludi. Maitreya je buddha buducnosti (rozumej dalekej), podla buddhizmu sa pocas nasho eonu na zemi objavi tisic historickych buddhov a kazdy z nich nanovo zalozi buddhizmus aby sa jeho ziaci mohli tiez stat buddhami. V sucasnoti zijeme v ere 4teho buddhu Sakjamuniho a to priblizne v polovici jeho cyklu. Takze kym nevimyznu zo sveta jeho ucenia, novy historicky buddha ktory sa bude volat Maitreya, sa neobjavi.


bo   |   ip:91.127.18   |   2010-02-11  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak tento článok je chaos.S chybami nielen gramatickými. Prosím adminov aby dohliadli slovenčinu..kubiki   |   ip:91.127.14   |   2010-02-11  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to je poriadny gulas tento clanok...ctrl+C actrl+V nie je tazke...:-DANONYM   |   ip:91.127.21   |   2010-02-11  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len satan potrebuje cloveka na svoje hnusne skutky,PanBoh nie.na to nezabudnite.ludkovia mili.


putnik   |   ip:195.80.17   |   2010-02-11  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otazka na ortodoxnych krestanov:
Cakame na druhy prichod Krista alebo necakame?
Pride alebo nepride?
Chceme aby prisiel alebo nechceme?


fastfood   |   ip:78.99.70.   |   2010-02-11  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   mne to pripada ako keby to pisal nejaky jehovista.jedneho poznam.


bublinka   |   ip:95.102.12   |   2010-02-11  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://mrosa.szm.com/maitreya/maitre02.htm

fastfood:to bude nieco ine


bublinka   |   ip:95.102.12   |   2010-02-11  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a este:http://mrosa.szm.com/maitreya/maitre03.htm

"Ako sme uviedli v minulom pokračovaní, Maitreya navštívil 13. septembra 1992 Bratislavu. Skúšali sme hľadať súvislosti, zatiaľ však vieme, že začiatkom decembra 1992 bola v Bratislave slávnosti inaugurovaná sekta "reverenda" Moona pod pláštikom Federácie žien za svetový mier."
stigd   |   ip:78.99.82.   |   2010-02-11  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nieco na tom bude treba byt jednoducho ostražitý.TomasG   |   ip:78.98.50.   |   2010-02-11  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  normalne sa mi to nechce ani čitať, lebo už z dialky to vyzera jak blbosť...


logos   |   ip:89.173.88   |   2010-02-11  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fastfood, potrebuješ ísť k očnému lekárovi, keď nevidíš rozdiel medzi tým čo tu čítame a tým čo ponúkakajú na svojich stránkach svedkovia ? Rozdiel medzi ich posolstvom, ktoré šíria po celej zemi a úroveň ich literatúry vo vyše 300 jazykoch je ako "nebe a dudy".


Roman   |   ip:188.23.18   |   2010-02-11  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No dobre, dobre. Kam a kolko je potreba poslat penazi?


slovenskykral   |   ip:86.18.159   |   2010-02-12  (01:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaujmave... xixi

anonym: je pravda ze Boh nepotrebuje cloveka, ale je aj pravda, ze k nam stale zosiela KODEX DOBRA prave v podobe prorokov ... ludi...

preco asi?


zenmaster   |   ip:112.142.6   |   2010-02-12  (02:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  boh ktory zije iba vo vasich predstavach je iluzia ktora vznikla na zaklade strachu zo smrti, pokial toto nepochopite s bohom sa nikdy nestretnete


ANONYM   |   ip:78.99.204   |   2010-02-12  (07:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovenskykral
ja som to myslel trosku inak ze satan potrebuje cloveka na to aby konal zlo Boh nepotrebuje ludi,aby len cez nich konal dobro.


Ignac   |   ip:78.98.31.   |   2010-02-12  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maitrea bude predstavovat duchovneho vodcu new age, nabozenstva slobodomurarov, ktorym chcu ovladat masy, a preto aj likviduju vsetky existujuce nabozenstva (nie len kat. cirkev, ale aj islam v ich zemi, ateizmus,...atd.), lebo pokial tieto budu existovat, tak neovladnu duchovne ovladanie ludi.

Ignac z loyoly


zora   |   ip:212.20.11   |   2010-02-12  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale podívejmese.Že by se již začaly naplňovat protokoly sionských mdrců,kdy si lidé budou přímo přát, aby přišel nový vyvolený, který je vysvobodí z toho marasmu záměrně tvořeného deformovaným kapitalizmem? Viz.protokoly od. č.22 - 24.


hlasudu   |   ip:213.81.21   |   2010-02-12  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ulisne OTAZKY: Otazka na ortodoxnych krestanov:
1-Cakame na druhy prichod Krista alebo necakame?
2-Pride alebo nepride?
3-Chceme aby prisiel alebo nechceme?
----------------------------------------------
hodnoverne ODPOVEDE:
1- Ano cakame na druhy prichod Kristov, ale Pismo jasne tvrdi ze predním pride syn klamstva ktory sa bude vydavat za Proroka-Spasitela-Bohorovneho.
A zaroven bude zvadzat ludi na svoju stranu, kto mu uveri bude potrestany. Bude to modlosluzba.
2-Ano Ježiš pride ale ako sam hovori (v evanieliu)
bude to takto: ako vystupil zázračne hore do Raja tak príde na Zem opať, bude to ukaz zaračný, na oblakoch, v sláve, z anielmi, s celou mocou, bude to niečo neopakovateľné a nefalšovateľné.
Nebude pochýb že je to ON - Kristus. Ale predtým príde zvodca aby stiahol mnohé duše do lží a oddelil ich od Boha, bude pyšný a plný spladkých jedov, bude to demagóg ký tu nebol!, jedmi pre dušu oklame povrchních a otrasie lžou vieru silních!
3- ano chceme aby prišiel Ježiš Kristus Syn živeho Boha na Zem druhýkrát,a príde, tak ako sam predpovedal ale predtým príde antikrist (lord Majtreja?) a tohoto zvodcu musíme ignorovať!Neviem   |   ip:77.234.24   |   2010-02-12  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlasudu - ved nech len pride druhy krat, druhy krat ho s radostou posleme znova naspat ;)


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-12  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem. len nebud taky spupny!!! nevies co ta caka a ako by si sa choval, tak sa pozastav!!

ako je napisane-" akoze ja zijem ,hovori Pan, jedneho dna sa kloni predo mnou kazde koleno a kazdy jazyk vyzna ,ze Kristus je Pan Panov"!!!

a myslim, ze aj ty sa jedneho dna sklonis pre nim,.. ci ches ci nie...

jedni sa sklonia dobrovolne ako pred svoji zachrancom a druhy sa sklonia nasilu ako pred svojim sudcom.. tak si vyber!!!
neviem   |   ip:77.234.24   |   2010-02-12  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - a vyberam si moznost cislo 3 ;) na rozpravky som prestal verit ked som mal 3 4 roky a tvoj Boh, Kristus a vsetka ta chamrad su len rozpravkove bytosti vymyslene skupinou ludi ktora nimi ovlada inu skupinu ludi, do ktorej patris aj ty sam. Dokonca vas drzo nazivaju ich oveckami :D co to o vas hovori ??


KIWO   |   ip:87.244.20   |   2010-02-12  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý strom dáva dobré ovocie,zlý strom zlé ovocie a tak spoznáme dobré od zlého.To isté platí i o faošných pror.Chvíľu o ktorej polemizujú všetci nik a nikdy nebude vedieť,len BOH./JHVH/


dzigi   |   ip:94.136.14   |   2010-02-13  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fastfud citas a nerozumies takze citaj a premyslaj potom budes hodnotit objektivne a otvoria sa ti konecne oci a ucujes a pochopis.


Fred   |   ip:195.91.79   |   2010-02-14  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanok som si rychle prebehol, ale ked som narazil na meno autora Anton Selecky, hned mi bolo jasne, byvaly mozno aj terajsi sefredaktor ultra fanatickeho krestanskeho (marianskeho) mesacnika M-Rosa..takito ludia su uplne mimo


mEIlosh   |   ip:77.234.24   |   2010-02-16  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  taky bullshit som uz dlho necital dokonca ani biblia sa nan nechyta :D :D


slovenskykral   |   ip:86.18.159   |   2010-02-17  (03:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlas luydu, ale pred prichodom Krista a nastolenim jeho 1000rocnej rise a pred koncom nasej existencie cloveka a konecnym sudom pride clovek, bude niest znak KRALA KRALOV A PANA PANOV, bude bojovat proti zlu a ustanovy dobro... za nim bude stat a bojovat BIELA ARMADA


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-17  (06:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovensky kral. a toto mas odkial priatelu??? ci najprv pride jeden ktory bude mat znak Pana a ustanovi dobro a napokon pride sam Pan ktory ustanovi este jedno dobro a budu dva dobra a budemem mat tisicrocny "dobro"festival lodenica!!!

a ktomu ta "biela"armada.. no to uz hej.

a nebude mat nahodou Jezis napisane na bedrach WHITE POWER??? co???


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-17  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  asi tu prestanem chodit lebo sa tu zmagorizieva......


firex   |   ip:84.73.186   |   2010-02-19  (00:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj mne sa zda, a na zaciatku to bol celkom dobry bod na webe, teraz je to uz za hranicou reality vacsinou


AntonSeleck   |   ip:188.112.9   |   2010-02-19  (01:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Priatelia, ke´d som si prečítal "článok" o Maitreyovi, skutočne to tu vyznieva ako chaos - bez vysvetlienia, odporúčam vám skôr si prečítať knihu na www.magnificat.sk na linke Naša Knižnica knihu Diaľnica do pekla. Ináč - dosť ma zabavilo: "ultrafanatický časopis M ROSA. Kto chce, môže si tento mesačník prečítať aj na našom webe www.magnificat.sk Selecký


slovenskykral   |   ip:86.18.159   |   2010-02-23  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: Jezis nebojuje! Je sice NAS Pan, ale nie general!! on nebojuje... ked by mal bojovat bojoval by hned!! ale to by sa nestalo to co sa stalo a malo stat a jeho dusa plna utrpenia by neusadla na trone...

bojovat bude clovek .... jeho mec budu slova / pravdy/ ktorimi bude karat Narody... REVELATION 19:11


firex: suhlasim :)


juraj . colopumy40   |   ip:92.245.5.   |   2012-05-02  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  už to, že tzv Maitreya bude spolupracovať s vládou hovorí, že nemože byť ten "dobrý chlapík", Kenedy ked chcel len dostať pod koltrolu dolár tak ho odstránili. Ak robíte správne veci tak idú po vás, ak ste populárny, tak zrejme tancujete tak ako vám niekto iný píska.


anonym . batadecu27   |   ip:85.162.31   |   2012-05-11  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tomu kto pisal ten clanok neverim ani nos medzi ocami klamar jedendiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

David Icke - The Herd Mentality

An excerpt from David Icke‘s Turning of the Tide 1996. TAGS: David Icke Herd Mentality Turning of the Tide 1996 nufffrespect illuminati new world order conspiracy 9/11 obama police state alex jones 2012 truth government global bilderberg bush martial deception cfr 2011


Využívanie vs. zneužívanie energie Zeme

Právo na dlh!

NEW WORLD ORDER : Postavme sa im!

Seismické důkazy odhalují podzemní jaderný výbuch ji...

Výzva k spoločnému postupu občanov proti skorumpované...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4021 s