19. August 2019
    
Kult smrti - Dolezite.sk

Kult smrti


  2010-03-25  (05:56)  |  Technológie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Kult smrti

Kult smrti
http://www.prop.sk/kult_smrti.htm
Pokiaľ ide o všeobecne schvaľované spôsoby liečby rakoviny v Spojených štátoch a vo väčšine krajín vo svete, je tu takmer absolútny monopol. Ten monopol je príčinou, že lepšie, účinnejšie, vedeckejšie a oveľa ľudskejšie spôsoby liečby rakoviny sa neprijímajú. Pravdou však je, že v rukách klasických lekárov úplne zbytočne trpia milióny chorých. Prečo? Ja vravím, že ich na to nahovoril diabol. Smejete sa... Ale vypočujte ma. Ja sa nazdávam, že rakovinový „priemysel“ je absolútnym zlom.
Dôvodom, prečo som si vybral práve výskum rakoviny na ilutrovanie zla je to, že príklady sú také jasné. To si vyžaduje veľa ľudí v odbore, tušiacich zlo za svojimi vypočítavými túžbami, aké sa skrývajú v každom z nás, keď platí, že liečbou úmyselne ešte viac pridávajú k utrpeniu chorých, ako to inštitúcie robia celé posledné storočie. A ja vravím, že tento dejinný príklad si vyžaduje všeobecné rozšírenie zla satanskej povahy, ktoré sa postupne spúšťalo smerom nadol vo forme inštitúcií.
Tento prierez výskumom rakoviny ilustruje organizované, inštitucionalizované zlo, ktoré môže pochádzať len z veľmi dávnych čias, kedy sa tie inštitúcie nachádzali pod priamym, nekontrolovaným vplyvom samého Satana. Ja toto inštitucionalizované zlo nazývam jednoducho „slobodomurárskym“. Pretože ja som presvedčený, že tí, čo sami seba nazývajú „kráľmi-filozofmi“ alebo „adeptami slobodomurárstva“ načierajú do tradícií popierajúcich Boha, ťahajúcich sa už do čias Nimróda, staviteľa Babylónskej veže. Toto je klika, držiaca sa tradície, ktorú možno najvýstižnejšie pomenovať kultom smrti. Ale histórii slobodomurárstva - alebo teda organizovanému zlu - sa v tejto sérii budeme venovať niekedy inokedy.
Rakovina, to je skrytý, zákerný, prenikavý a korozívny spôsob, ako telo zvnútra rozožrať. Keďže toto píšem vo februári 2005, teraz sa už rakovina dostáva na prvé miesto v modernej Amerike, pokiaľ ide o smrteľné ochorenia - nahrádzajúc v štatistikách choroby srdca a artérií. ...Sústredím sa teraz na dva prípady, pretože tie najjasnejšie a najefektívnejšie ilustrujú to, čo chcem povedať.
Škótsky embryológ dr. John Beard, profesor Edinburghskej univerzity, ešte v 19. storočí objavil základ toho, čo my dnes nazývame „kmeňovými bunkami“... a experimentovaním objavil pozitívnu funkciu pankreasu a enzýmu trypsín pri liečbe rakoviny. Tento enzým je schopný úplne vyliečiť rakovinu: bez stopy odstrániť rakovinové bunky a nádory. Beard vstrekával výťažok trypsínu do myší chorých na rakovinu (Jensonovu sarkómu) - a nádory sa úplne stratili. Lekári jeho výskumu spočiatku venovali veľkú pozornosť a v odborných časopisoch (Lancet a British Medical Journal) vtedy publikovali mnohé články o úspešnej liečbe enzýmami. Bohabojní ľudia s dobrými úmyslami sa radostne púšťajú do vlastného výskumu, aby si sami overili a v praxi vyskúšali takú netoxínovú, neškodnú liečbu tejto strašnej choroby. Lenže mocní muži „Koruny“, ktorí stáli na čele inštitúcií v Európe a v Amerike, sa odmietli vzdať dogmy a zlomyseľne napadali Bearda a všetkých tých, čo pozitívne hodnotili jeho výskum.
Beard sa zápalisto bránil, zverejňujúc v roku 1911 monograf pod názvom „The Enzyme Treatment of Cancer“, kde zoširoka prezentoval výsledky svojho výskumu. Hovorí sa, že „pravda vždy vyjde najavo“. A v tomto prípade sa tak skutočne stalo, lenže monopolu establišmentu očividne o pravdu nešlo. John Beard zomrel v roku 1924 ako zatrpknutý a osamelý génius.
Diabol očividne miluje krutú iróniu, pretože rok po tom, čo Beard publikoval svoj monograf (1912) sa svet náhle dozvedel o Marie Curieovej a jej objave lúčov, ktoré vyžaruje rádium. Establišment, riadený tými, čo kontrolujú úver, taký potrebný, aby bolo možné finančne zabezpečiť rozvoj nových ideí, naskočili na vlak radiácie. Kým médiá tých čias vysmievali Beardovo dielo, madam Curieovú a radiáciu pritom ospevovali. Netrvalo dlho a nádory sa začali ožarovať a pridávala sa k tomu operácia a drahé lieky ako populárna, hoci sotva úspešná liečba rakoviny. Používanie trypsínu a iných enzýmov sa prepadlo do Orwellovej jamy pamäte. Dobrovoľné podvolenie sa potlačeniu informácie - to je to, čo si to vyžaduje, aby takéto zlo bolo možné. Sily dogmatického establišmentu preukazovali zlovestnú aroganciu tým, že úmyselne, neférovo a nepoctivo zničili Beardovu liečbu enzýmami.


A tá istá zlovestná arogancia zničila v posledných dvoch storočiach aj iné opodstatnené alternatívne spôsoby liečby rakoviny. Kým John Beard v roku 1924 zomrel, už boli v liečbe rakoviny oficiálne pevne establišované metódy ako chirurgická operácia, chemoterapia a radiácia - t. j. rezanie, otrava a spaľovanie. V Spojených štátoch ustanovili monopol lekárov združených v odborovom zväze (American Medical Association) tým, že štát im dal licenciu na definitívne rozhodovanie o procedúrach a o forme výučby na lekárskych fakultách. Približne v tom istom čase založili a adekvátne transformovali FDA (Federal Food and Drug Agency). Pôvodne ju založili na rozumnom základe chrániť konzumujúcich, ale veľmi rýchlo ju premenili na monopolistickú ochrannú agentúru. O tomto sa možno podrobne dočítať v knihe bývalého riaditeľa tejto agentúry dr. Harvey Wileya: „The History of a Crime: How Could it Happen“.
Pri štúdiu dejín som prišiel na to, že takmer bez výnimky platí, že akonáhle sa vynorí dobrá idea a inštitucionalizujú ju, vzápätí začne hrať druhé husle a začne byť prvoradé len udržiavanie tej inštitúcie a dôvodu pre jej existenciu. Inštitucionalizovaná „zdravotnícka starostlivosť“ je klasickým príkladom poľa, kde sa pochovávajú dobré idey. Už tým, že to označujeme za „zdravotnícku starostlivosť“ sa účastníme Orwellovho konceptu o dvojzmyselnej reči. Inštitucionalizovaná medicína sa dnes už týka vyložene len zarábania na chorobe a nemá nič spoločné so skutočným zdravím a uzdravovaním.
Mnohí neveria, že diabol skutočne jestvuje. Sú presvedčení, že keď sa Satan alebo Lucifer spomína v biblii, to je len metaforický popis zlej stránky človeka. Ale ja s týmto nesúhlasím, hoci to nemôžem dokázať. Môžem len naznačovať. Ale ja osobne nemám pochybnosti, že Satan/Lucifer je skutočnou bytosťou a nie iba metaforou. Anjel svetla sa stal bytosťou temnoty. A takisto verím tomu, že táto mocná bytosť nekontrolovane vplývala na človeka, až kým sa neobjavil Kristus. Keď Kristus po páde Jeruzalema v roku 70. n. l. nastolil svoje kráľovstvo (v duchovnom rozmere pre tých, čo boli schopní počúvať a uposlúchli), diabol mal potom už len obmedzenú schopnosť priamo vplývať na ľudské správanie. Pred Kristom sa mohol Satan aktívne účastniť spolu s človekom a vytvárať organizácie na šírenie popierania existencie Boha. A ja som presvedčený, že tie organizácie stále ešte jestvujú a stále robia svoje zlé dielo, založené na establišovaných tradíciách. Kristus veľmi pevne oponoval voči týmto tradíciám človeka, ktoré robia slovo božie neúčinným.
Robiť zlo, aby z toho vzniklo čosi dobré, už to je vo svojej podstate diabolské - v zmysle „diablovo“. Počul som do kazateľnice trieskajúceho kresťanského kazateľa starej školy vysvetľovať, čo je diabol. To je najlepšie vysvetlenie toho, prečo sa všetko to, čo vzchádza z ľudských inštitúcií, stáva presným opakom toho, čo je dobré pre ľudstvo. Toto je v krátkosti tá kázeň: „Podľa Písma je jasné, že diabol chce byť Bohom. Takisto je jasné, že on nie je Boh a ani nemôže byť, a tak teda, ako môže oklamať ľudí, aby sa nazdávali, že Bohom je? Používa k tomu trik so zrkadlom. Keď sa pozrieme do zrkadla, vidíme seba takých, akí sme, aj s vyrážkami a bradavicami. A predsa je to opak reality. Ľavé oko je vlastne naším okom pravým, pravé ucho ľavým atď. Zrkadlo odráža náš obraz ako opačnú stránku reality.“
Satan odzrkadľuje Boha. Kde Boh povznáša a tvorí, tam Satan rúca a ničí. Preto sú toľké veci presným opakom toho, čím by mali byť. V liečbe rakoviny by malo ísť o hľadanie spôsobov liečby a o upokojovanie ľudí v zúfalom stave, ale inštitúcia proti všetkej logike filtruje všetky rozumné, fungujúce objavy - ako v prípade Beardovho používania enzýmov - a namiesto toho propaguje a presadzuje šialené, ničivé procedúry rezania, spaľovania a požívania rôznych jedov, hoci dobre vie, že fungovať nebudú. Riaditelia tohto monopolu nemôžu predstierať, že nevedia o alternatívnych spôsoboch liečby, ktoré zámerne potlačili v podpore svojej dogmy. A keďže nekonajú z nevedomosti, jediným vysvetlením ich skutkov je - zlo.
...Ako redaktor známeho denníka som sa chcel osobne podeliť s príkladmi alternatívnych spôsobov liečenia rakoviny, ale mocní šéfredaktori tú ideu zakaždým zabili a odohnali ma. Len v roku 1966 tu bola jediná výnimka v malom denníku Santa Maria Times v Kalifornii, kde som mal možnosť porozprávať príbeh enzýmov Johna Bearda a o iných alternatívnych spôsoboch v sérii štyroch článkov na titulnej stránke. Tá séria článkov bola príčinou, že do toho mesta zvolala spoločnosť American Cancer Society stretnutie lekárov, ktoré sponzovala, a vydavateľa denníka si potom zavolali na koberec za to, že dovolil uverejniť tú sériu. Kritika článkov nebsahovala nič, čo by malo nejakú substanciu, a to preto, lebo Beardovo dielo substanciu má. Schopne sformulovanou kritikou bol argument: „Tom Valentine je športový redaktor, ktorý si o sebe myslí, že je doktor.“
...Dr. William Koch, vedec a lekár uskutočňoval výskum rakoviny od roku 1919 až do 50-tych rokov. Ale zomrel v exile, pretože rakovinový establišment ho vyhnal z domova v Spojených štátoch amerických. Informáciu o jeho výskume možno nájsť v knihe z roku 1968 „Cancer Cures Crucified“, ktorú napísala Suzanne Caumová. Ona sama bola Kochovou pacientkou na rakovinu, ktorú úspešne vyliečil. Ale musela ju vydať len sama; nenašiel sa vydavateľ, ktorý by sa opovážil tej témy dotknúť. ...Dr. Ralph Moss v knihe „The Cancer Industry“ ilustruje, ako sa establišmentu opätovne darilo ničiť jednu inováciu za druhou bez toho, aby ju adekvátne prešetrili a otestovali.
...Rakovina je tu s človekom už od začiatku času. Rakovinové inštitúcie existujú menej ako dve storočia. A ja vravím, že je to operácia kultu smrti. To je jediné rozumné vysvetlenie. Ja súhlasím s tým, že jednotlivci môžu byť naozaj zlí, deštruktívni a pomstychtiví, ale nerozumná história potláčania liečby rakoviny inštitúciami ilustruje, že istej sile, ako „skrytej ruke“ kapitalizmu Adama Smitha, sa darí zaranžovať všetky tie nedostatky jednotlivcov tak, že spoločnými silami hrajú potom vo veľkom orchestri zla. Je tu mocná klika kontrolujúca všetky svetové financie, ktorej členovia si osvojili tie pochybné filozofie, aké možno nájsť pod dáždnikom, nazývaným všeobecne „slobodomurárstvo“. A ja vravím, že títo zneužívajú svoju moc a vplyv na udržiavanie deštruktívneho medicínskeho monopolu, ktorý v mene uzdravovania a služby verejnosti zabíja - obraz v zrkadle!
Tom Valentine
http://www.tomvalentine.com/html/cancer_masons.html http://www.thetruthseeker.co.uk/print.asp?ID=2804
Takisto viď:
„Royal Raymond Rife and Suppressed Cure of Cancer?“ http://www.rense.com/health/rife.htm


klifton
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DIAF   |   ip:213.215.8   |   2010-03-25  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ze sme nezostali pri starom dobrom systeme prevencie a liecby, 3x otcenas a zdravas a si v pohode...
ps: tymto by som chcel podakovat diablovi ze umoznil liecbu rakoviny a tym mi umoznil zit dlhsie v tomto prehnitom svete, este raz dakujem
/sarcasm off


peterkanr   |   ip:78.141.71   |   2010-03-25  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok dokresluje stav všeobecného egoizmu a degradáciu ludského druhu na ceste k sebazničeniu, kultúra využij, zotroč, podriad, zabi,.........ap. aby si prežil sám sa stáva našou realitou


mrlei   |   ip:195.91.84   |   2010-03-25  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Slovensku sa enzýmovou liečbou zaoberá Mudr.Jurkovič. Jeho netóda
blokáciou metabolizmu nádorou a použitím enzýmu trypsín, dosahuje
vynukajúce výsledky.Napriek výsledkom nie mu je dovolené legálne liečiť touo metódou lebo zameraním nie je onkológ.Kto chce vedieť viac, nech si pozrie lin www.jurkovič.sk.


klifton   |   ip:178.41.18   |   2010-03-25  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre mrlei:
myslím, že minulý rok bol dr. Jurkovič na základe trestného oznámenia jedného pána, ktorého manželka zomrela akože po jeho liečbe, odsúdený a neviem či mu nezakázali túto činnosť. bolo by to treba overiť.

pritom údajne liečil len také prípady, ktoré už onkologovia liečiť nechceli a mal pritom pozoruhodné výsledky.

Vždy sa nájdu prostriedky ako zabrániť "ožobračovaniu" farmaceutických firiem. Jurkovičova liečba vyšla údajne ročne na nejakých 30 - 40000,- Sk a koľko vyjde "klasická"? najmenej 1 000 000,- Sk na jeden prípad.
interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-03-25  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď jasné!!! Chazarské farmaceutické firmy sa musia chrániť!! Som zvedavý, ak niektorého z majiteľov chytí rakovina, akú liečbu volí???


Roman   |   ip:91.115.20   |   2010-03-25  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Letmo som prebehol trypsin v CR a na Slovensku a je vidiet, ze Jurkovic nie je vobec neznamy.
Licenciu podla vsetkeho ztratil koncom roku 2009.
Zaujimavy je tiez odkaz http://www.sukl.cz/stanovisko-sukl-k-pouzivani-leciveho-pripravku-trypsin.
Asi je ale i podstatna vnutorna sila cloveka a stav organizmu. Bohuzial i geneticka vybava.


Ucitel   |   ip:89.173.88   |   2010-03-26  (07:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľmi dobre napísaný článok o najsofistikovanejšom systéme aký kedy bol vymyslený o zdravotníctve. Potom ako Satan zviedol ľudí na cestu nezávislosti na Bohu, sa rád vystatoval, že dokáže káždého s "oslabenou imunitou" voči nemu zviesť, pretože "každý dá všetko za svoje zdravie a život". Jób 2 kapitola. Dnes sa tento satanský systém už vôbec netají tým, čím je "falošným dobrodincom", keď s každou "vyliečenou" chorobou vám s istotou zavedie ďalšie štyri nevyliečiteľné. Stačí si prečítať ich príbalové letáčiky s akými všetkými kontraindikáciami musí človek počítať pri užívaní lieku. Tak si zabezpečuje alibi v duchu známeho hesla "operácia sa podarila" , ale pacient zomrel. Zvlášť nenažrane vystupujú nadnárodné farmaceutické spoločnosti, zaštítené WHO, ktoré vnucujú štátom v záujme ochrany zdravia občanov, hromadné nákupy zamorených vykcín. Takisto ich boj proti alternatívnym spúsobom liečny, vďaka ktorým ľudstvo prežilo až do dnes je sofistikovaný. Znemožňovanie, priame zakazovanie alebo len zosmiešňovanie alternatívnych spôsobov liečby, formou kontrapropagandy ide na plné obrátky. Sofistikovaný systém dotiahnutý do "ad absurda" sa zabezpečil povinným výberom odvodov do zdravotných poisťovní od každého zamestnanca. Oproti tomuto "výpalnému" si porovnajte spôsob liečby Ježiša Krista, ktorý prišiel na zem , aby zrušil všetky Satanové diela na nej vrátane klamlivého zdravotníctva. Žena ktorá sa ho len dotkla, bola uzdravená z nepríjemneho výtoku krvi, na liečenie ktorého od nej vytiahli doktori celý jej majetok. Takisto si spomeňte na veľké zástupy ľudí, ktorí chodili za Ježišom často len preto aby ich mocou božieho svätého duch vyliečil. Práve preto sa musia splniť slová vzorovej modlitby "Otčenáš", aby sme boli uzdravení a nie liečení ako sa to deje dnes.


Karol   |   ip:85.248.42   |   2010-03-26  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  UCITEL TY MAS SATANA V HLAVE,LEBO HO TVORIS.DAVAS MU VLASTNOSTI.


FAITHDELUSION NAPISAL.

JEDINA MOZNA PODOBA SATANA MOZE BYT LEN LUDSKA MYSEL A TEN KTO O SATANOVI HOVORI HO TVORI.


klifton   |   ip:95.103.25   |   2010-03-26  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Royal Raymond Rife:

k tomu by som odporučil ešte tieto dva články, ktoré sa zaoberajú jeho mikroskopom:


http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1006&;pjmeno=&kredit=&p1=

http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1007&;pjmeno=&kredit=&p1=

veľmi zaujímavé a DôLEŽITÉ


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-03-26  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ucitel ty si dobre zmagoreny z tej knihy. Opisujes to, ako keby si zil v tej dobe, co je nesporne zaujimave, ak vezmeme do uvahy,ze tieto zlataniny vznikli niekolko desatroci po jeho smrti, ak vobec nieco take ako jezis skutocne existoval.


Karol   |   ip:85.248.42   |   2010-03-26  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RAFAEL A BOH SA LEN DIVA A SMEJE SA ZE MA UCITEL MALO DOKAZOV.MOZNO SI SLAHA HLAVU O STENU A HOVORI SI PRECO TYCH ZAZRAKOV UROBIL TAK VELA LEBO TERAZ MA NEBO PLNE DEBILOV.


PeterPeter   |   ip:79.97.66.   |   2010-03-30  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm... deti božie a ktoré z vás prečítalo knihu Otca?

Ty? Ty? Aj vy?

No to bola Biblia a tú nenapísal Otec, veru nie, ale vaši skryvodliví bratia.


Ja osobne si myuslím, že áno, Karol, my tvoríme realitu nech je akákoľvek.
Áno, telo má nekonečnú samoliečiacu schopnosť- ale len pokiaľ veríme v naše telo, dušu a v naše spoločné vedomie-- v našu Zem.


PIPO   |   ip:91.191.10   |   2010-04-03  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samí Boh a diabol...a autor si nevsimol že rakovina je dielom Pána.Chcel by som sa pri tejto príležitosti opýtat veriacich, ako ide dokopy rakovina s ich predstavou o dokonalom dobre v podobe ich stvoritela? A preco by sme mali vobec bojovat proti niecomu co pre nás Boh vymyslel?rovnako ako vsetky tie víruy a baktérie staršie ako my.Ved vsetko co Boh robí má urcite zmysel a to nejaký dobrý!


Lukino   |   ip:91.191.11   |   2010-04-04  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak článok je to pekný ak by nebol postavený do pozície DOBRA = BOH a ZLA = SATAN , myslím že Vy veriaci by ste tie morálne princípy mali najprv začať používať v živote a potom ako spoločnosť nebudeme riešiť konflikt „ducha“ ale začneme sa zaoberať niečím skutočným ako napríklad progresívne a humánne metódy liedžby ... Niečo čo raz môže pomôcť každému z nás .
S pozdravom

Lukinofirex   |   ip:13.17.125   |   2010-04-06  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  smrt a utrpenie ako cisty biznis - dokaz:
takto sa robi lekarsky podlozene stiahnutie nepohodlneho pripravku z dosahu ludi
http://www.sukl.cz/stanovisko-sukl-k-pouzivani-leciveho-pripravku-trypsin?highlightWords=trypsin
a tu je zas lekarsky podlozeny dokaz ze enzymaticke lieky neskodia ale dokazu zastavit cely rad ochoreni
http://www.wobenzym.sk/cdweb/spc-wob.htm
z toho mi vychadza ze za celou radou vaznych ochoreni a degeneracii ktore nas postihuju je nedostatocna funkcia niektorej zo zliaz v tele, a treba jej len docasne pomocta a liecit ju.. a dovodom takychto zlyhani je hlavne stres, unava a otrava jedlom, vsetko produkovane programovo systemom na zotrocenie sveta
paci sa mi ako p. Jurkovic ide na liecbu nadoru z pohladu ekonomiky organizmu - metabolizmu a ako sa nador maskuje aby sa stal najvacsim prijmatelom zdrojov v tele pre svoj rast, pripomina mi to dnsenu situaciu parazitickych institucii, ktore sa coraz viac vymykaju svojej povodnej ulohe (mimikry) a nekontrolovatelne rastu a pohlcuju vsetky zdroje uz aj na generacie dopredu, co sa moze skoncit jedine smrtou systemu, pretoze to uz nikto nevladze dalej tahat, dokoknca si zacinaju uz vyvijat silove a zakonne nastroje svojej ochrany a nutenia ludi zivit ichhyacynt   |   ip:217.75.82   |   2010-04-06  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a tí skorumpovaní tupci v bielých halenách sa tvária,že v tých farmacetických plátkoch sa dozvedajú tie najušlachtilejšie múdrosti na záchranu svojich pacientov


radik   |   ip:95.103.70   |   2010-04-12  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu ide len o to, že musí existovať aj dobro, aj zlo, pretože je potrebné zachovať slobodnú voľbu človeka, ktorú dostal od Boha, aby sme si jednoducho vybrali akí chceme byť...tak toľko
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Boom v špeciálnej pedagogike

Kto sa v dnešnej dobe rozhodne okolo 13-stej a 14-stej hodiny vybrať do ulíc, bude mať možnosť zažiť pocit akoby bol práve v Indi...


Manifest - Za náš hlas!

Naše vedomosti sú len kvapkou v mori

Nalepovací počítač na čelo "teda znak šelmy&...

David Icke - The Herd Mentality

Využívanie vs. zneužívanie energie Zeme

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.353 s