15. September 2019
    
Líbya - Dolezite.sk

Líbya


  2011-03-22  (11:32)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Líbya

Líbyjské obyvateľstvo má najvyššiu životnú úroveň v Afrike. HDP na obyvateľa činí 6000 USD. Pokiaľ ide o oficiálny "Index ľudského rozvoja", ktorý je priemerom troch indexov: indexu očakávanej dĺžky života, indexu vzdelania a indexu HDP (štatistiku spracováva každoročne OSN) a ktorý najlepšie charakterizuje kvalitu života obyvateľstva, bola Líbya v roku 2010, ako vedúci africká krajina na 53. mieste na svete, ďalší bol Tunis až osemdesiaty prvý. Pri tom v roku 1951 bola Líbya oficiálne najchudobnejšou krajinou na svete.


Dvaja britskí významní žurnalisti David Bluntly a Andrew Lycett, ktorí nie sú v žiadnom prípade priaznivci Líbyjskej revolúcie museli napísať: "Mladí ľudia sú dobre oblečení, živení a vzdelaní. Dnes si Líbyjčania zarábajú v priemere na hlavu viac ako Briti. Nerovnosť ročných príjmov je menšia ako vo väčšine štátov. Líbyjské bohatstvo je rozdelené spravodlivo v celej spoločnosti. Každý Líbyjčan má zabezpečené bezplatné (a často vynikajúce) vzdelanie, lekársku a zdravotnú starostlivosť. Nové školy a nemocnice sú impozantné podľa všetkých medzinárodných štandardov. Všetci Líbyjčania majú vlastný dom alebo byt, automobil, TV, video a telefón

Nelson Mandela nazval Muammara Kaddáfiho jedným z najväčších bojovníkov za slobodu 20. storočia s tým, že Juhoafričania môžu za kolaps apartheidu v mnohom vďačiť práve Kaddáfímu a Líbyi, a dodal, že v najťažších okamihoch života ako svojho, tak i svojich spolubojovníkov to bol práve Kaddafi, kto bol stále s nimi. Kaddáfiho "Zelená kniha" predstavuje ostrú kritiku kapitalizmu a západného parlamentného modelu mnohostraníckej demokracie. Zatiaľ sa nikto nepokúsil poprieť, že systém "priamej demokracie" prezentovaný Kaddáfim je vhodným alternatívnym modelom pre Afriku a Tretí svet, kde západný parlamentarizmus zlyhal a priniesol iba biedu, etnické i tribálne konflikty a chaos.V porovnaní s väčšinou krajín tretieho sveta a dokonca aj prvého, sa Líbyjčania majú naozaj dobre. V celej krajine prebieha rozsiahla bytová výstavba. Za byty sa neplatí nájom. V Kaddáfiho (západnými ideológmi vysmievaní) "Zelenej knihe" sa dočítame: "Dom je základnou potrebou indivídua a rodiny, preto nesmie byť vlastnený niekým iným."
Líbyjská revolúcia, vďaka príjmom z exportu ropy a zemného plynu zabezpečila Líbyjčanom tak vysokú životnú úroveň, že začali odmietať vykonávať manuálne práce v priemysle, poľnohospodárstve i službách. Vláda musela dlhodobo importovať pracovné sily
Tisíce Indov, Egypťanov, Číňanov, Turkov, Európanov, Kórejcov a ďalších utekajú z Líbye. Čo vôbec robili v Líbyi? Západné médiá tvrdia, že nezamestnanosť samotných Líbyjčanov presahuje 30%. Ak je to pravda, prečo tam pracovalo toľko cudzincov? CNN, BBC, Al Džazíra, nemenujúc všetky tlačové agentúry, nám vnucujú predstavu o ľudovom povstaní proti krvavému diktátorovi Kaddáfimu, jeho synom a nohsledom, ktorí za štyridsať rokov premenili demokratickú krajinu v peklo. Presne podľa pripraveného scenára pomocou kontrarevolučných síl počujeme rozhovory s "revolucionármi" uskutočnené údajne na uliciach Benghází alebo Tripolisu s kulisou streľby zo samopalov, pálením obrazov dikt&aacut e;tora a jeho vlajok.


Líbyjčania mali mimoriadne vysokú životnú úroveň - nemali dôvod sa búriť Sestrička  zarábala 1000 dolárov, mali bezplatné  stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie, dokonca aj v zahraničí. Príspevok pri narodení dieťaťa 5000 dolárov, príspevok na bývanie  64 tisíc dolárov, každá rodina mala 2-3 automobily...

Revolučná vláda nielen mnohonásobne zvýšila zisky, ktoré krajina získavala vďaka rope, ale tiež ich nasmerovala aj na rozvoj krajiny a blaho ľudu.  Na báze štátneho sektoru bola rozbehnutá industrializácia,  boli vytvorené petrochemický, metalurgické, elektrotechnické a  ďalšie priemyselné odvetvia. Roľníci dostali pôdu, boli vytvorené družstvá  a štátne hospodárstva. Pod púšťou bola objavená obrovská zásobáreň pitnej vody  a spravená sieť potrubí, ktoré zásobovali vodou celú krajinu. Líbyjčania po prvý raz v histórii získali bezplatné zdravotníctvo a vzdelanie, priemerný vek vzrástol z 50 na 75 rokov, úroveň vzdelanosti  z 13 na 70%. Priemerný zisk na obyvateľa v modernej Líbyi je vyšší ako v Brazílii. Všetko to obyvatelia susedných krajín môžu vidieť iba v sladkých snoch. Načo by sa tento národ búril?


Nezamestnaní dostávali  príspevok $700. Za Kadáffiho obyvatelia Líbye  dosiahli takú životnú úroveň, aká sa obyvateľom bývalého ZSSR bude zdať nedosiahnuteľnou. Za zisky z ropy a plynu Kadáffi staval komfortné paneláky a rozdával byty v nich, za ktoré sa neplatilo za bývanie ani za elektrinu všetkým, ktorí chceli. Benzín v krajine stál pár drobných, každá rodina mala 2-3 nové autá. Mladomanželia dostávali niekoľko desiatok tisíc dolárov. Deti z ktorejkoľvek  rodiny mali hradené vzdelanie v zahraničí. Bezplatné # zdravotníctvo a školstvo.  Základné potraviny sa predávali za symbolické ceny, veľké dane chýbali. Cez deň takmer celé obyvateľstvo Tripolisu rel axovalo pri mori. Uvidieť pracujúceho Líbyjčana bolo v Líbyi ťažké.
Navyše, bola to vysoká životná úroveň celého národa, nebol tam žiadny fanatický islam a žiadni extrémni boháči.

http://hdr.undp.org/en/statistics/


zirafokon
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
gomez   |   ip:78.99.133   |   2011-03-22  (19:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   http://www.boinc.sk/clanky/saharska-velka-umela-rieka
táto veta ma zaujala najviac----Je jednou z mála, kde nerastné bohatstvo bolo bez zadlženia krajiny medzinárodným bankám či fondom priamo využité na zvýšenie životnej úrovne ľudu ------
už sa nečudujem prečo sú tam tie harpye-on im v podstate ukázal realne fungujúci socializmus-to nie je pre svet dobrý príklad , náhodou by ludia chceli všade tak žiť tak darmožráči by mali po chlebe.
socializmus voda ropa - hurá to rozbiť alebo sprivatizovať ved ako by to vyzeralo keby sa supy na tom nemohli nabaliť.
Je mi už naozaj na blvanie s tohto západného civilizovaného sveta.

paa   |   ip:188.167.8   |   2011-03-22  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa len čudujem, keď bolo v tej Líbií tak dobre, prečo tam nepožiadali o politický azyl naši opálení spoluobčania, mali by sa tam ako v bavlnke, aspoň podľa tohto článku.


gomez   |   ip:78.99.133   |   2011-03-22  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preto
CITIZENSHIP : Information is based upon the Nationality Law #17, dated 1954, and Law #3, dated 1979. OBČIANSTVO: Informácie je založená na štátnej príslušnosti zákona # 17, datované 1954, a zákon č 3, z 1979. Persons born before October 7, 1951 (date of Libyan Constitution), who did not have a previous citizenship and had been residing in Libya, obtained citizenship under the following conditions: Person was born in Libya. Osoby narodené pred 07.10.1951 (dátum líbyjské Ústavy), ktorí nemali predchádzajúce štátne občianstvo a bol s bydliskom v Líbyi, získal občianstvo za týchto podmienok: osoba sa narodila v Líbyi. Person was born abroad of a mother or father born in Libya. Osoba, sa narodil v zahraničí, matky alebo otca sa narodil v Líbyi. Person had been living in Libya for at least 10 years before October 7, 1951. Osoba, žil v Líbyi po dobu najmenej 10 rokov pred 07.10.1951.

BY BIRTH : Birth within the territory of Libya, on or after October 7, 1951, does not automatically confer citizenship. Od narodenia: narodenia na území Líbye, alebo po tomto dátume 07.10.1951, nevzniká automaticky občianstvo.

BY DESCENT : Child born on or after October 7, 1951, of a Libyan mother, father, grandmother, or grandfather, regardless of the child's country of birth. Podľa pôvodu: Dieťa narodené po 07.10.1951, z líbyjských matka, otec, babička, alebo dedko, bez ohľadu dieťaťa krajiny narodenia.

MARRIAGE : A foreign woman who marries a citizen of Libya may obtain Libyan citizenship if she renounces former citizenship, resides with her husband in marriage for at least two years, and notifies the Minister of Foreign Affairs of her desire to obtain Libyan citizenship. MANŽELSTVO: Žena, ktorá si vezme cudzí občan Líbya môžu získať líbyjské občianstvo, ak sa vzdá doterajšie štátne občianstvo, bydlisko, s manželom v manželstve po dobu aspoň dvoch rokov, a oznámi minister zahraničných vecí jej túžba získať líbyjskej občianstvo. If the marriage ends in divorce, the woman's citizenship will only be removed if she remarries a non-Libyan and leaves the country. Ak manželstvo skončí rozvodom, budú ženy občianstvo len byť odstránený chcete nové manželstvo non-líbyjské a opustí krajinu.

BY NATURALIZATION : Libyan citizenship may be acquired upon fulfillment of the following conditions: Person has renounced previous nationality, is a legal adult, has good morality and mental health, and desires to remain in Libya. Naturalizáciou: líbyjské občianstvo môže byť získaná na základe splnenia nasledovných podmienok: Osoba sa vzdal predchádzajúcu štátnu príslušnosť, je právne dospelý, má dobrú morálku a duševné zdravie, a želá si zostať v Líbyi. Residency requirements vary: Arab man married to a Libyan woman -four years. Požiadavky na pobyt sa líšia: arabský muž ženatý líbyjský žena-štyri roky. Person of Arab descent -five years. Osoba arabského pôvodu rokov-päť. Children (of father's nationality) of Libyan mother and foreign father -three years. Deti (z otca národnosti) líbyjských materský a cudzie otec-tri roky.


zirafokon   |   ip:95.102.20   |   2011-03-22  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sledujem vsetky oficialne spravy o Libyi v internetovych dennikoch a takisto aj taketo alternativne informacie. Prave preto som sem hodil tento článok, ktorý mi dnes prišiel mailom od kamoša. Je to fakt zložité rozmotať sa z tých dezinformácií, ktoré sú v masmediách. Skutočna pravda bude niekde uprostred.

Moja osobna stranka: www.kruhy-v-obili.webnode.sk


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-03-22  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  akurat som na arabskom chate a mam na linke jedneho co tam studoval a jeho rodin azila v libyi 27 rokov,,, taham info ,, som zvedavy k comu sa dopracujem..joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-03-22  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no takze..to co som sa dozvedel od toho typa z libye,,je to ,ze tento clanok je na hony vzdialeny pravde..
samozrejme predpokladam ze som natrafil na plateneho diskutera, ktorymi sa net len tak hemzi a ten ma uviedol do este vecsieho bludu..

no ked hovoril pravdu.,, tak tam nie je zadarmo ani zdravotnictvo..ani skolstvo..
obycajny uradnik tam dostava za mesiac v priemere 175 dolarov..

nebol moc zdatny v anglictine a tak som to po niekolkych pokusoch o vytiahnutie presnejsich info vzdal..
no dozvedel som sa ,ze vraj je v libyi vypnuty net takisto ako bol v egypte!!!

surfoval som po arabskych četrumoch asi 2,5 hodiny.. a bavil som sa zo vsetkymi okrem ludi z libie priamo.. aj ten typek co mi toto napisal bol z jordanska,,ale studoval tam a jeho rodina tam zila 27 rokov.. no to som uz pisal..

bahrain.. vojna.. qatar,, natrafil som na fanatika co mi ospevoval ich krala..a ze by som ho mal urcite spoznat lebo to je najlepsi kral na svete!!

otvoil som aj lybijske chaty,,no ziaden z libie tam nebol.. az potom som sa dozvedel, ze je tam vypnuty net..
neviem co je na tom pravdy.. no vypada to tak..
no pripustam ,ze sa miozem mylit.. a ze treba len lepsie hladat..
zajtra sa pokusim znova nieco najst a pokecat..


Slovk   |   ip:88.212.36   |   2011-03-22  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve preto, že sa v Líbýí tak darí bez ruky Západu tak tam musí zasiahnúť demokracia z EU a USA


putnik   |   ip:195.80.17   |   2011-03-23  (06:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins:
Podla skusenosti s "fungovanim" "mierotvorcov" je odpojenie libijskej casti internetu sucastou "procesu importu mieru" do Libie.
Aj v pripade, ze je clanok pravdivy, a v pripade, ze je zavadzajuci, odpojenie libijskeho internetu je sucastou informacnej vojny. (Spravy/videa z Libie by mohli postvat ludi vo Francuzsku ci Anglicku proti svojim vladam ...)

Nasa vlada nahlas podporuje invaziu do Libije, co je v rozpore s mojimi statnymi zaujmami (mier (vs. vojna), spolupraca (vs. diktatura/import "demokracie/mieru"), pomoc nudznym (vs. profitovanie na nudznych - spomente si na uvahy o moznostiach vyvozu nasich tovarov, technologi, prace do Iraku/Afganistanu/Japonaska/...)).
Taketo konanie bude coskoro povazovane za neeticke, neludske, ...
Neviem ake informacie ma k dispozicii nasa vlada, a ci vobec ma ine informacie ako z "reklamy". No ak chce podporovat krizovu vypravu do Libie, mala by sa spytat obcanov. Alebo na to mandat nepotrebuje?


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-03-23  (06:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  putnik..suhlas..
speje to k svetovej diktature..
inak to uz nebude..gomez   |   ip:78.99.133   |   2011-03-23  (07:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.nadsme.sk/files/Afrika_podnikanie.pdf


FrankieL   |   ip:213.151.2   |   2011-03-23  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa Gomezovho materiálu má Lýbia počet obyvateľov, platy a iné výdavky na zamestnancov štátnej a verejnej správy v štátnom rozpočte na rok 2010 = 7 mld. USD. V štátnej správe pracuje asi 70% obyvateľov v produktívnom veku. Teda priame platy a ostatné výdavky (pôžitky) pre zamestnancov štátu sú: 7 000 000 000 / (6 300 000 * 0,7) = cca 1 587 USD na osobu v priemere. Ďalej - Rozvojové programy a projekty = 24 mld. USD;
- Verejné služby a dotácie = 7 mld. USD. Ten somár Mikloš by sa ísť ku Kaddáfímu učiť ešte prv ako ho zabijú (teraz myslím Kaddáfího).

Líbyjská vláda v rokoch 2010-2012 postupne preinvestuje do rozvojových projektov cca 69 mld. USD (v roku 2010 - 24 mld. USD, v roku 2011 - 23 mld. USD a v roku 2012 - 22 mld. USD), čím sa má postupne znížiť závislosť na predaji ropy a zemného plynu, prispieť k diverzifikácii ekonomiky, zlepšiť hospodárska infraštruktúra a vytvoriť nové pracovné miesta. Ekonomické stimuly a úpravy daňovej legislatívy majú povzbudiť záujem o podnikanie
v neropných sektoroch hospodárstva.

Líbya zaznamenala v roku 2009 rast HDP o cca 4 %. Pri pokračujúcich investíciách
do prieskumu a ťažby ropy, priaznivých cenách, náraste objemu ťažby a raste
produktivity neropného sektora je pravdepodobné, že si Líbya v strednodobom
horizonte zachová trvalý hospodársky rast vo výške najmenej 5 % ročne. Devízové
rezervy Líbye podľa MMF v súčasnosti dosahujú cca 136-142 mld. USD. Je to cca
6-násobok ich hodnoty z roku 2000

A toto všetko teraz najskôr zvnútra rozvrátili a teraz rozbombardujú gangstri vedení nositeľom Nobelovej ceny vojny a jeho servilnou OSN. Bravo!


FrankieL   |   ip:213.151.2   |   2011-03-23  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte o nezamestnanosti. Na nete sa hodne spomína 30% nezamestnanosť v Lýbii. Ale podľa Zborníka z piatej vedecko-podnikateľskej konferencie zo septembra roku 2010 (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)) len lýbijský štát zamestnáva vyše 70% % obyvateľov v produktívnom veku! Nedajte sa klamať globalistickými médiami. Prebieha tam vojenská agresia a ako za každej vojny propaganda beží na plné obrátky.


alfo   |   ip:195.146.1   |   2011-03-23  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  osobne som bol v libii v tripolise v roku 2006. na prvy pohlad to tam vyzera podobne ako v kahire.architektonicky, aj kulturne. na druhej strane ziadna bieda tam nie je a ludia sa zdali byt spokojny. no na krajinu, ktora ma jedny z najvacsich zasob ropy na svete by som cakal viac.


m   |   ip:77.234.24   |   2011-03-23  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na druhu stranu vbya budete mat lacnejsi benzin, trochu krvavy, ale lacnejsi...


xexe   |   ip:46.13.2.6   |   2011-03-23  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Informace o Lybii:
http://www.businessinfo.cz/cz/sti/libye-zakladni-informace-o-teritoriu/1/1000789/


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-03-23  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  inac uz aj ta vlajka pri clanku je po funuse!!!


joplins   |   ip:94.191.14   |   2011-03-23  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je dobre!!
http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=nobeluv-vybor-pozadan-aby-odebral-obamovi-nobelovku-za-mir&;cisloclanku=2011030026


333   |   ip:85.216.14   |   2011-03-23  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pa
najprv si zisti ci vedia vobec ze existuje libia:)


paa   |   ip:188.167.8   |   2011-03-23  (19:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre 333: Hlavne, že to vieš ty, však im to povieš, nie?


paa   |   ip:188.167.8   |   2011-03-23  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre 333: Hlavne, že to vieš ty, však im to povieš, či nie?


gomez   |   ip:91.127.19   |   2011-03-23  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FrankieL | ip:213.151.2 | silne dobrý material však. vysvetluje toho mnoho. človek sa neprestáva čudovať aká sme vlastne rozvojová krajina. tak ako som písal na začiatku je mi na .... už s tohto s.......ho štátu a tých tupcov na jeho čele.


gomez   |   ip:91.127.19   |   2011-03-24  (05:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://current.com/1mscp4c#ixzz1HSG8zBMBRobo1   |   ip:85.135.15   |   2011-03-24  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení priatelia,

Dnes som dostal fotografie výzbroje líbyjských „povstalcov“s takýmto komentárom:

Some pictures of brand new guns and other arms in the posession of Libyan "revolutionaries". All of these arms were manufactured in NATO lands and in Libyan military magasines is not possible to find munitions for them. More pictures with commentary in Russian at http://nstarikov.ru/blog/8569.

(niekoľko obrázkov najnovších samopalov a ďalších zbraní, ktoré vlastnili Líbyjskí „revolucionári“. Všetky boli vyrobené v krajináých NATO (takže nemohli byť ukoristené povstalcami z vojenských skladov, ako sa nám snaží nahovoriť západná propaganda) a v Líbyjských vojenských skladoch nie je možné nájsť k nim potrebnú muníciu. Viac obrázkov s komentárom v Ruštine na http://nstarikov.ru/blog/8569.ondro   |   ip:89.173.64   |   2011-03-24  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Průměrná mzda:
Podle dostupných údajů za rok 2009 i přes relativně vysoký HDP na hlavu a značně přebytkový státní rozpočet (přebytky v řádu několika mld. USD ročně) byly mzdy v Libyi realtivně nízké (ne však k produktivitě práce). Byla uzákoněna měsíční podpora osobám starším 80 let ve výši 130 LYD a jednorázová podpora 100 LYD při narození dítěte. Zároveň byla uzákoněna minimální mzda 250 LYD v soukromém sektoru a stanovena minimální výše starobních důchodů na130 LYD pro jednotlivce, 180 LYD pro dvoučlennou rodinu a 220 LYD pro vícečlenné rodiny. V některých důležitých odvětvích jako jsou těžba ropy a plynu, petrochemie a zdravotnictví se platy libyjských zaměstnanců pohybují na srovnatelné úrovni se světem. V ostatních méně důležitých odvětvích se platy pohybují v rozpětí od 300 do 600 LYD.

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/libye-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000789/

take desinformacie sa daju najst snad iba tu :(


gomez   |   ip:91.127.23   |   2011-03-25  (05:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   podla tých čisel to ale moc nevychádza - tam vychádza priemer okolo 800 LYD.

John   |   ip:194.85.80   |   2011-03-30  (04:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je potrebne zastavit zabijeni civilistu v Pakistanu, Afghanistanu a Libyi !!!
Bush, Obama, Cameron, Sarkozy musi byt postaveni pred mezinarodni soud za zabijeni civilistu a pouzivani radioaktivni munice v Iraku a Libyi.
Kazdy rozumny clovek by si mel precist Kadafiho Zelenou knihu aby si udelal pravdivy obrazek o Libyi. U LIBYE SE PLNE UKAZALA LEZ SDELOVACICH PROSTREDKU V PLNE NAHOTE A JEN HLOUPY NEPROHLEDNE !AdamShakirAboulifa   |   ip:178.18.68   |   2011-06-01  (00:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozdravujem vsetkych,
to co sa tam pise hore je uplne klamstvo
ja som libyec ktori zil v libyi a som teraz na slovensku
toto je moja mailova adrressa pre tych co chsu sa dozvediet viac o libyi ale myslim tu skutocnu libyu a nie tie rozpravky z tisic a jedna noc
adam.shakir@zoznam.sk


Virginie . canulamy99   |   ip:41.79.217   |   2017-06-24  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pôžička Ponuka

dobrý deň,
virginiestruchen@gmail.com
Som pani virgínia struchen jednotlivými ponukami úverov na medzinárodnej úrovni. S kapitálom, ktorý bude použitý na poskytnutie pôžičky medzi krátkodobé a dlhodobé špeciálne od 5000 Sk do 9,500,000 euro pre všetkých vážne ľudí sú v reálnom potrebujú, je úroková sadzba 3% ročne. Aj poskytuje finančné pôžičky, domáci úver, investičný úver, auto úver, osobné pôžičky. Som k dispozícii satisfaires vás maximálne 3 dní odo dňa doručenia žiadosti. Prosím, kontaktujte ma e-mailom: virginiestruchen@gmail.com pre viac informácií
srdečnediskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ako sa Iveta Radičova zachránila od roztrhania na kúsky holými rukami,zubami a nechtami.

Čo je gangsterizmus ? Je to metóda a správanie sa gangstrov. Je to použitie taktiky gangstrov ako napríklad zastrašovanie za účelom dosiahnutia niečoho. Do dnešného dňa ľudia na Slovensku si myslia, že hlasovanie o euro-vale Iveta Radičová spojila s pádom vlády preto aby vydierala SaS !


Československo umelý zlepenec

Poznate dogmy katolikov?

Krokodil

Drsné video o Eurovalu

Hnutie Zeitgeist ODHALENÉ!!! SK titulky

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ako sa chcel stať Kubo súčasťou strednej triedy


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.4592 s