23. August 2019
    
Maďarské podvody, alebo ako sa vyrábajú maďarské dejiny - Dolezite.sk

Maďarské podvody, alebo ako sa vyrábajú maďarské dejiny


  2010-01-23  (15:45)  |  Knihy
  54% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Maďarské podvody, alebo ako sa vyrábajú maďarské dejiny

Slovensko-maďarské vzťahy dôverne poznám takpovediac osobne, pretože som prežil kus života na slovenskom juhu a čiastočne aj v Maďarsku. Moju pozornosť na maďarské témy však upriamil ihneď po prevrate v roku 1989 už prvý spoločný dokument „revolučných hnutí“ na Slovensku – spoločné „Vyhlásenie Verejnosti proti násiliu a Maďarskej nezávislej iniciatívy (MNI) o spolužití národov!!!, národných menšín a etnických skupín na Slovensku“ zo 4. januára 1990, uverejnené v občasníku Verejnosť 23. 1. 1990. Deklaruje sa v ňom expressis verbis, že tieto „revolučné hnutia“ odmietajú princíp reciprocity, čiže ľudskej a občianskej rovnosti, medzi Maďarskom a vtedajším Česko-Slovenskom pri poskytovaní menšinových práv svojim občanom.


Teda vice versa, že títo „revolucionári“ schvaľujú a budú aj naďalej podporovať maďarskú genocídnu menšinovú politiku rasistickej nerovnosti, uplatňovanú už prvým fašistickým režimom Miklóša Horthyho od roku 1920, v ktorej sa po roku 1948 pokračuje naďalej až dodnes. Bol to veľmi nebezpečný, ale celkom jednoznačný signál o budúcom maďarskom ohrození demokracie a spolužitia národov v Karpatskej kotline, a udalosti posledných dvadsiatich rokov to aj celkom jednoznačne potvrdzujú. Ide v podstate o pokračovanie nepretržitého boja maďarských nacionalistov, fašistov a revizionistov proti Trianonskej mierovej zmluve a za obnovenie maďarského žalára národov, ktorý oni medzi sebou nazývajú Veľkým Maďarskom. Títo rasisti vedia, že na splnenie ich revizionistických zámerov predovšetkým treba aspoň štatisticky zachovať vykazovaný početný stav ich menšín v okolitých nástupníckych štátoch a v týchto menšinách živiť vôľu i schopnosť rozkladať zvnútra štáty, v ktorých žijú. A spolu s tým treba jazykovo či aspoň štatisticky zlikvidovať národnostné menšiny v Maďarsku (hlavne Slovákov a Nemcov), aby sa napokon mohlo pred svetovou verejnosťou dokazovať, že maďarský národ „stratil“ Trianonskou zmluvou státisíce svojich príslušníkov a obrovské územia, kým okolité národy nestratili v prospech Maďarska nikoho a nič. Až po zavŕšení tohto obskúrneho procesu získajú maďarské revizionistické požiadavky svoje fiktívne „morálne opodstatnenie“ a nikto už nebude skúmať a dokazovať, že podstata celého tohto pofidérneho konania je falošná.

Málokto vie, že už praotcovia „proletárskeho internacionalizmu“ Karol Marx a Fridrich Engels boli zarytými protislovanskými rasistami, ale je dokázaným faktom, že v tejto ideológii predbehli maďarského fašistu Horthyho najmenej o sedemdesiat rokov. Napríklad, v Engelsovom diele Demokratický panslavizmus nájdeme v jeho osobnej korešpondencii s Marxom aj takéto brutálne rasistické a genocídne názory a zámery: „... ukazuje sa, že zločiny Nemcov a Maďarov na Slovanoch patria k najlepším a najspravodlivejším činom, akými sa náš a maďarský národ môžu v dejinách pochváliť. Na sentimentálne frázy o bratstve, ktoré sa nám predkladajú... odpovedáme: Nenávisť k Rusom bola a zostáva prvou revolučnou vášňou Nemcov, od revolúcie sa k nej pripojila nenávisť k Čechom a Chorvátom; spolu s Maďarmi môžeme zabezpečiť revolúcie len najrozhodnejším terorom proti slovanským národom... a žiadne frázy, nijaké odkazovanie na neurčitú demokratickú budúcnosť týchto krajín nám nebráni, aby sme so svojimi nepriateľmi zaobchádzali tak, ako s nepriateľmi.“ Toto hovorí za všetko! Tak, ako to hovorí aj Vyhlásenie VPN a MNI zo 4. 1. 1990, hoci sa tvári antikomunisticky. A takéto protislovenské rasistické princípy boli uplatňované v slovensko-maďarských reláciách aj za komunistov. Stačí si spomenúť, že prepotrebná kultúrna činnosť Slovenskej ligy na južnom Slovensku bola po víťazstve komunistov zastavená jej pričlenením k Matici slovenskej a že rovnako prepotrebná kultúrna a spolková činnosť Matice slovenskej bola potom taktiež zakázaná, ba zákonom z roku 1951 bola zrušená aj jej členská základňa a miestne odbory i dovtedajšia starostlivosť MS o Slovákov v zahraničí. Ale „v súlade s marx-leninskou národnostnou politikou KSČ“ (taká je dikcia príslušného zákona) bol v roku 1949 založený Čemadok (Csehszlovákiai, Magyar Doplgozók Szövetsége – Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu), určený výslovne na spolkovú činnosť s plnohodnotnou členskou základňou a miestnymi odbormi i s územnou organizačnou nadstavbou, úplne financovaný zo štátneho rozpočtu. A tento spolok, ignorujúci aj vo svojom názve ešte aj po 1. januári 1993 zánik ČSFR, je celou svojou činnosťou až dodnes účinným nástrojom v rukách vodcov maďarskej štatistickej menšiny na Slovensku, ktorí sa pri všetkých príležitostiach boľševicky jednomyseľne a nekompromisne postavili proti sebaurčovaciemu právu slovenského národa, presne v intenciách K. Marxa a F. Engelsa z roku 1848.


Na maďarskej strane sa napríklad systematicky klamlivo historizuje a do neba sa vychvaľujú také pofidérne osoby, akými boli slovenskí renegáti Ľudovít Košút a Petrovič-Petőfi, alebo napríklad maďarskí janičiari tureckej Osmanskej ríše Bočkaj, Betlen, Tököli a dvaja Rákociovci, čím sa v hlavách Maďarov zámerne a cielene deformujú celé uhorské dejiny. O uhorskej kráľovskej korune, zhotovenej až v 13. storočí, sa napríklad tvrdí, že bola „svätoštefanská“, ba nazýva sa aj blasfemicky Maďarskou Svätou Korunou, ktorá vraj nie je predmetom, ale živou bytosťou, prenášajúcou údajne svoju mystickú nadpozemskú silu na svojich nositeľov!

Ale píšu a prednášajú sa aj ďalšie také psychopatické fantazmagórie, ba organizujú sa k nim aj hromadné školenia. Maďarskí „historici“ napríklad celkom vážne hlásajú, že runové písmo je maďarským písmom, ktorým Maďari predbehli aj Sumérov, že ho vynašli a používali Maďari, ktorí žili v Karpatskej kotline už pred siedmimi tisícmi rokov, odtiaľto odišli do Ázie a po tisícročiach sa sem len vrátili, takže maďarská infiltrácia do Podunajskej nížiny v 10. storočí po Kr. už nie je len „obsadením vlasti“ (honfoglalás), ale je vlastne maďarským „znovuobsadením vlasti“ (visszafoglalás), čiže Maďari sú nielen jedinými pôvodnými obyvateľmi celej Karpatskej kotliny, ale eo ipso, sú teda aj jej jedinými oprávnenými autochtónnymi vlastníkmi. O týchto psychopatických bludoch sa konajú nielen prednášky na Slovensku (napr. v roku 2007 v Šahách), ale sa k nim v Maďarsku každoročne organizujú aj dlhodobé internátne školenia pre príslušníkov maďarských štatistických menšín z okolitých štátov (na siedmom takomto kurze v roku 2006 sa napríklad zúčastnilo 588 frekventantov, z toho 70 zo Slovenska), ale na ich šírenie sa založil aj osobitný spolok Honti Corvin Kör Polgári Társulat s členskou základňou aj na Slovensku.

Z Trianonskej mierovej zmluvy robí maďarská propaganda už od čias fašistu Horthyho cielene vyfabrikovanú „maďarskú traumu“, ba už aj celkom reálnu maďarskú celonárodnú paranoju. Po páde železnej opony, keď národy Európy môžu konečne žiť v mieri a vzájomnom porozumení podľa demokratických princípov Slobody, Rovnosti a Bratstva, je naozaj tragické a neodpustiteľné, že národy Karpatskej kotliny sú znova brutálne konfrontované s patologickými prejavmi fiktívnej maďarskej ukrivdenosti a psychopatického maďarského velikášstva. 5.2009


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
jojo   |   ip:217.112.1   |   2010-01-23  (22:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jo jo. Slováci zase tvrdí, že Velká morava byl Slovenský štát, nebo co. I na mincích měli Věstonickou Venuši. Jsou snad Věstonice na slovensku ?


Martin   |   ip:195.168.5   |   2010-01-23  (23:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuj, Jojo, preštuduj si niečo z histórie a dozvieš sa, že názov Veľká Morava (Morabia Magna) prvýkrát použil cisár Konstantinos Porphyrogenetos až 50 rokov (!!!) po jej rozpade. Okrem toho sa dočítaš aj to, že v pôvodných prameňoch písaných hlaholikou a cyrilikou sa o obyvateľoch píše, že "čisto slověnsky besedujut". Jediným potomkom jazyka tzv. Veľkej Moravy je dnešná slovenčina, územie dnešnej Moravy bolo od 10. storočia počešťované a už je skoro úplne počeštené, hoci v nárečiach sa ešte vyskytujú stopa pôvodnej sloveskej gramatiky. Takže pokiaľ ide o jazykovú, etnickú a genetickú kontinuitu, tvrdenie, že tzv. Veľká Morava bol slovenský štát, je opodstatnené. Ak sa vo vtedajších dokumentoch aj píše o Moravanoch, treba to brať z hľadiska tzv. politického národa, čiže išlo o obyvateľov územia vtedajšej Moravy. Inými slovami - Slovensko dostalo názov podľa obyvateľov, a naopak, Moraváci majú meno podľa územia, ktoré obývajú. Asi ako keď sa Angličania presťahovali na americký kontonent a začali sa pokladať za Američanov, Kanaďanov, prípade tí, čo sa presťahovali (alebo boli vyhnaní) do Austrálie, sa už pokladajú za Austrálčanov, hoci etnicky sú to stále v prevažnej miere Angličania.

A na dvojkorunovej minci je Moravianska Venuša, ak sa nemýlim, našla sa v Moravanoch pri Piešťanoch. A sa mýlim, opravte ma niekto.


Jafet   |   ip:89.173.88   |   2010-01-23  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto si neuvedomí, že veľkomaďarská politika je len kabát, ktorý si obliekli Chazari v Maďarsku, ten nikdy nepochopí ich triky a úskoky na slovanoch. Prečo na slovanoch? Pretože knieža Sviatoslav ich pre ich satanské zmýšľanie a konanie vyhnal v roku 973 n.l. z územia medzi Čiernym a Kaspickým morom. Podobne v Nemecku, Česku ale aj Rusku na Slovensku, nosia kabát tej skupiny ktorú chcú ovládnuť. Milujú miesta na ministerstvách a médiach, odkiaľ majú najväčšiu moc uplatňovať svoje triky a úskoky v snahe zotročiť komunitu na ktorej parazitujú. Slovanov na Území bývalého Uhorska ovládli behom dvoch storočí,spoločne s ďalšími bojovými kmeňmi Pečenehov, Kumáncov, Sikulov,Polovcov. Takže od v 13. storočia už prepisovali históriu slovanov a prepisujú ju až dodnes. Ale to im nestačí. Oni chcú vládnuť svetu. Ale v tom sa prerátajú. Čaká ich celosvetové odhalenie. Nepomôže im skryť sa ani do NWO. Jeremiáš 23:24


jojo   |   ip:217.112.1   |   2010-01-24  (00:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Děkuji za vysvětlení. Ano, souhlasím. Brno je na Slovensku, Velehrad je čistě slovenské město, Ostrava jakbysmet, a o Praze nelze pochybovat, tam je Sklováků, jako maku. I mnistr dopravy čr je Slovák, ani po česki nevie. A New York je tiež slovenský, patří k Velké Moravě, pardon Velkoslovenské ríši. Slováci nemají vlastní historii, kníže Pribina Velké Moravě jen škodil, tak ho vyhnali z Nitry. A dnes z něj dělají pribináčky.


jojo   |   ip:217.112.1   |   2010-01-24  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozumíte mi ? Jora pod Kiváňo ?


tajfun   |   ip:87.197.13   |   2010-01-24  (03:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jojo:
Ja neviem skade berieš take somariny.Nikde v príspevku sa nepíše že velká morava bol nejaky slovenský štát,asi si to ani nečítal,tak tak tu prestan provokovat.


klifton   |   ip:78.99.174   |   2010-01-24  (06:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maďari, Česi, Poliaci by už radi videli rozdrobené Slovensko, ako súčasť svojho územia a preto najprv musia sfalšovať históriu, aby na to mali "historické odôvodnenie.


kenya   |   ip:95.102.2.   |   2010-01-24  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klifton | ip:78.99.174 | 2010-01-24 (06:16)
nebud prosim ta paranoik... niekedy to chlapci prehanate s tymi konspiracnymi teoriami a hlavne s tym plakanim....


johnzzz   |   ip:71.197.20   |   2010-01-24  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už ste úplne vymletí všetci? Autor poukazuje, že v Európe sa nachádza ďalší fašisticky štát. Mne je histórie úplne jedno. Či ju máme alebo nie. Sme uznaný nérod. A to nám nestačí? Alebo aj my Slováci musíme byť taký malicherný a dokazovať si aký sme prastarý národ a iné hovadiny? Úplne nepodstatna vec v tejto dobe. Sme všetci ľudia a na svete sú len dva tipy ľudí dobrý a zlý. A ja si myslím že šovinizmus a fašizmus by nemal nikto tolerovať či je maďar či je slovák či je turek ci je amík atd. Už sa zobuďte nemôžme donekonečna žit z histórie. Ak ju nemáme tak si ju tvorme. Treba pozerať dopredu a neotáčať sa. História slúži na poučenie. NIE NA FAšIZMUS A PODOBNé NEZMYSLI!!!!
kradnime.


johnzzz   |   ip:71.197.20   |   2010-01-24  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to kradnime my tam nejak uslo to ram nema byt :-D :-D :-D


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-01-24  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Maďari sú autochtónni obyvatelia Európy. Tu je dôkaz: Napíšem jednu vetu v 4 jazykoch: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina. Každý si to krásne môže porovnať:
sk - v jeho jazere
de - in seinem Teich
en - in his lake
hu - tavában (jazero v 1. páde = tó)

Alebo ešte krajší prípad:

sk - uložil som si to na pevný disk
de - ich habe es auf meinem hard disk gespeichert
en - I saved it on my hard disc
hu - merevlemezemre mentettem (čítaj: märävlämäzämrä mäntättäm)

:-) :-) :-)


cetron   |   ip:85.216.14   |   2010-01-24  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hypnotizer robi pred publikom show. zhypnotizuje jedneho cloveka a potom ho v hypnoze nuti robit rozne bizardne kusky. jeden z tych kuskov vynikajuco vystihuje situaciu madarov. hypnotizer da do ruk zhypnotizovaemu cibulu a vsugeruje mu ze je to jablko a ze aby ho zjedol. zhypnotizovany tu cibulu s vekou chutou a pozitkom pojeda a pred zabavajucim publikom si nahlas pochvaluje ako mu to "jablko" chuti.

madar je na tom rovnako, miesto cibule ma reci o velkom madarsku a velkom madarskom narode. stoji na podiu a rozprava, vsetci v publiku vidia a vedia ze je to klam a zabavaju sa na tom. vyuzivaju jeho stav pre svoje potesenie.


pozeraj   |   ip:95.102.19   |   2010-01-24  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to super knizka, uz ju mam skoro precitanu a odporucam kazdemu, kto chce mat prehlad o madarskej paranoidnej politike a slovenskych vztahoch.


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-01-24  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A nečudujte sa maďarom, že územie bývalého Uhorska považujú za svoje. V maďarskom slovníku slovo "Uhorsko" neexistuje! Len Maďarsko. Oni to nemajú ako inak nazvať.
My tu hádžeme do extrémistického vreca Slovenskú Pospolitosť, ale nech mi niekto spomenie jediný prípad v tomto storočí, keď na Slovensku tisícky demonštrujúcich tlieskalo rečníkovi, ktorý tvrdil o maďaroch, že sú tu len dočasne, že nie sú žiadnym národom a že žijú na zemi na ktorej bolo preliate množstvo slovenskej krvi a my si tú zem nedáme!!!
V maďarsku takéto "mítingy" boli a zrejme ešte budú. A títo ľudia budú v maďarskom parlamente zastúpení možno viac, ako SNS v NRSR !!!


snehulienka   |   ip:91.127.81   |   2010-01-24  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nerozumiem, prečo do toho pán Smrek pletie Engelsa. Každý normálny čitateľ vidí, že to Engels myslel ironicky a že v skutočnosti kritizuje nemecký a maďarský šovinizmus.


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-01-24  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zabudol Maďar, že Slovákom bol!!!


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-01-24  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zožeňte si aj Jerguš Ferko: Maďarské sebaklamy.
A prečítajte si aj niečo o Ferákovom výskume genetického pôvodu obyvateľov SR, ČR a maďarska. Toto ak maďari vedia, tak ich to musí strašne srať.
Celá ich politika hovorí o ich strachu. Strachu z toho, že sú tu cudzí. Z toho, že prakticky všetci okolo nich sa navzájom dohovoria bez slovníka, len oni nie. Aj potkan útočí len zo strachu.


Gabi   |   ip:78.98.141   |   2010-01-24  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach ludia tu nenavist robia len a len politici a vidim ako to na vás posobí!!! Ide o to dobre spolunažívať s každym susedským štátom a nie sa nenavidiet...zamyslite sa nadtym. Jedna vec je v TV a druha je skutočnost!!


marcel   |   ip:88.212.40   |   2010-01-24  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nacionalizmus podla mojho nazoru je tu nato, aby sme sa mi obycajni ludia zrali medzi sebou. je to dielo tych hore. ja nemam problem s madarmi. mam kamaratov madarov aj slovakov. Su to ludia ako my. To zlo medzi nami robili politici z dovodov.....


gomez   |   ip:91.127.21   |   2010-01-24  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne tak. Najväčší nacionalisti sú politici.Mali by sa nahádzať do Dunaja z jednej aj druhej strany a bol by pokoj.


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-01-24  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jasne, ale tých politikov volia ľudia. Prečo sú slováci hovoriaci po maďarsky tak disciplinovaní voliči SMK? Chce mi niekto nahovoriť, že tí voliči si naozaj neucedomujú, koho sluhovia sú SMK a že im ide o diskreditáciu svojej vlasti pri každej možnej aj nemožnej príležitosti?
Prečo má Jobbik také preferencie?
Prečo sa u nás niekto smeje niekomu, kto volí Smer a nadáva voličom Smeru do senilných dôchodcov a zaslepených nevzdelancov? Prečo má Smer neustále nad 35%?
A čo za ľudia sú voliči Fideszu a Jobbiku? Prečo má Fidesz preferencie cez 40%?
Prečo rodičia maďarsky hovoriacich slovákov odrádzajú svoje deti od učenia sa slovenčiny? Prečo to robia aj ich učitelia?
Súhlasím s tým, že na vine zlých SK-HU vzťahov sú politici. A budem aj konkrétny:
Bugár, Csáky, Duray, Dzurinda, Mikloš, Orbán, Gyurcsány, Sólyom a vychádzajúca hviezda Vona. Potom ďaleko nič a až potom prichádza Slota. Tomuto spupnému Šašovi pridávajú na dôležitosti jedine vyššie menovaní, lebo je to ich jediná a chabá zbraň ktorou môžu strieľať na Slovensko.


Stefan   |   ip:78.98.46.   |   2010-01-25  (00:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .........Juraj Smrek nie je autorom tohto textu - text ukradol!!!


Juraj   |   ip:212.81.16   |   2010-01-25  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď si poriadne naštudujete osud Uhorska v r. 1241 - 43, tak sa logicky opýtate, ako sa môžu nazývať Maďari Maďarmi. Veď boli takmer vybití a do Uhorska Belo IV. povolal kdekoho a dal mu zem na obrábanie, lebo bez daní nebolo kráľovstva! Len sa poprechádzajte po Maďarsku a hľadajte šikmookých - Maďarov, či aspoň Kumánov...nájdete ich v Puste. Chudobných, zaostalých. Obyvatelia hlavne väčších miest sú rasovo nápadne nepodobní starým maďarom. Len choďte sa pozrieť do Miškovca, či Budapešti a zoberte si aj telefónny zoznam. Budete prekvapení.
Jedno ale na tom území žije: je jedno, odkiaľ pochádzam, chcem patriť k slávnemu veľkému Maďarsku! Patriť k etniku, ktoré prišlo do Európy s povesťou silného a nebezpečného dobyvateľa!


sudruh   |   ip:80.81.232   |   2010-01-25  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jojo
Nie som historik.
Ja osobne si nemyslim, ze VM bol slovensky stat. Podla mna to bol mnohonarodnostny stat, v ktorom zili predkovia dnesnych slovakov, cechov, moravanou, poliakov a dalsich narodnosti. Preto sa da povedat ze to bol prvi slovansky stat a nie slovensky stat.


MysteryMaR   |   ip:88.80.226   |   2010-01-25  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem vas ludia o nieco poprosit, mne sa to nepodarilo skuste najst aspon 1 krajnu v ktorej ma mensina svoju stranu, ktora sa dokonca dostane aj do parlamentu...dakujem
SK-HU vztahy nebudu nikdy v poriadku lebo vzdy to bude niekomu vadit VZDY, budu len ti dobri a zli...Nechapem naco to je dobre, ano som Slovak a nehanbym sa zato ale preco by sme mali hadzat vsetkych do jedneho vreca??Dobre odsudme tich ktori sa spravaju ako fasisti, ktori potlacaju a urazaju narody.Skoda je natom len ta ze vela ludi sa necha sfanatizovat a ked sa ich opytate ze kvoli comu ani nevedia odpovedat.Ale je vidiet ze sme lepsi ako madari (nic v zlom) tu na Slovensku sa nemozu konat take akcie, lebo by boli hned potlacene proste u nas sa to neda,ale ked taketo nieco vidia aj ti tam hore mali by proti tomu zakrocit a nie sa pridat...snad raz bude vsetko tak ako ma byt...snad


NoirOrioN   |   ip:212.5.222   |   2010-01-25  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, nie: Veľké SLOVENSKO bol slovenský štát. Mám niečo načítané za tie roky a nie je to len to komunistické a už vôbec nie iba to falzifikované (ako toľkokrát) české. Je to v kocke jednoduché: Česi mali svoje kraje v tom čase pod správou Bavorov. Ostatné slovanské národy tiež mali svoje vlastné štátne útvary. Takže kto, hovoriaci SLOVENSKY (slovienčina či slověnčina je česká koloniálna úprava slovenského jazyka - isteže, v tých časoch sa vyslovovalo inak, napokon staročeština je tiež jazyk, ktorý má už mnoho mŕtvych slov a ktorý má dosť slovensky znejúcich slov.) Česi boli iba pár mesiacov súčasťou Veľkoslovenskej ríše, keď ich pripojil Svätopluk. Pri prvej možnosti si radšej vyložili na hlavu bavorskú nohu - opäť. O Morave/Moravanoch sa môžete hádať kdesi v humne pri sviečkach - je JEDINÁ všetkými vedcami akceptovaná pravda, že jazyk toho štátneho útvaru bol SLOVENČINA (alebo tým vaším "ě"...aj tak je to jedno) a nie "moravčina". Treba si naštudovať viacerých autorov a zamyslieť sa. Milujem..."MILUJEM", keď sa nám posmieva Čech ohľadom históriae, teda ten, ktorý siahol na všetko okolité s tvrdením "to bylo v Česku, to je naše". Div, že Uhorsko nechali tam, kde bolo. Lebo aj Samova ríša je "česká"...ale to už puká samotná zem z týchto lží...


Presporak   |   ip:89.173.92   |   2010-01-25  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ budeme vo vlastnej krajine sami sa obmedzovať a nezačneme s výukou slovenského dejepisu (a nie tých čechoboľševických a maďarónskych nezmyslov, dovtedy sa budeme my a aj naši potomkovia utápať v komplexoch vyplývajúcich z toho, že si ich otcovia nechali do všetkého kecať čechmi a maďarmi, aj keď už nemuseli.


Jaro   |   ip:94.113.81   |   2010-01-25  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  NoiOrioN-neviem,kde si to musel všade hľadať,keď sa to do bodky učilo na ZDŠ(neviem ako teraz,žeby ináč?)


pjotre   |   ip:85.216.25   |   2010-03-04  (09:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  doporucujem:
http://www.kvad.szm.com/


didi   |   ip:88.101.21   |   2010-03-06  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aby som sa priznala do 22teho roku mojho zivota mi nejaka madarska otazka nist nevravela. A potom sa vsetko zmenilo-mala som frajera-chlapec narodeny v Bratislave, mamu z Nitry a otec z Kosic.. statna prislusnost SR ale povazoval sa za velkeho madara lebo doma inak nerozpravali a on ako jediny zo surodencov aj isiel studovat do madarska (krestanske gymnazium Gyior). Mne to bolo jedno-sak nech sa povazuje aj za eskimaka ked bude inak normalny.. Na zaciatku to bolo fajn, aj ked ma jeho rodina este nevidela a samozrejme ze ma vsetci neznasali a musel si ma chlapec vydupat.. Nakoniec sa to utisilo (aspon v casti jeho rodiny..) a o pol roka som uz u nich doma piekla kolace a chodievala pravidelne na kavu.. Ale problem bol ten chlapec-videli sme sa len cez vikendy, lebo furt studoval v madarsku a kedykolvek presla rec na nieco slovenske, tak mi bolo do placu-nevadilo by mi ani tak, ze uraza mna (samozrejme ze si nenecham srat na hlavu-ale zase, ked ma niekto voci me kritiku ja sa najprv radsej zamyslim, ci je opravnena..)ale ked uz to presahovalo aj na moju rodinu, kamaratov a vlastne cele Slovensko, tak to uz som tazko zvladala. Dozvedela som sa zaujmave veci-napr. ze velka morava neexistovala a nikdy neexistovalo ani rakusko-uhorsko.. lebo co je to uhre-to neni ani slovo. Cyril a Metod je rozpravka, janosik bol madar (smrtelne vazne!!!)=Sik Janos! Hviezdoslav bol madar a Kempelen bol madar.. A mi vsetci sa ucime hovadiny na dejepise a mi sme nikdo-gulas, sak do 1993 Slovensko nidky neexistovalo takze samozrejme ani Slovaci!.. Heh-no snazila som sa mu vysvetlit s chladnou hlavou, ze to, ze on sa ucil dejepis inak neznamena ze 5milionov ludi na Slovensku su sprosti a on jediny vie vsetko najlepsie.. No casom sa moje nove poznatky este rozsirovali o nove zazitky. Ked som bola v Budapesti, tak som skoro odpadla-prisadol si nejaky dedko vedla nas a furt volaco kecal-rozumela som slovo Pozsony, tak som sa opytala o com hovoril. S hrozou som zistila, ze bezna debata v madarskom metre je na temu ze by sa malo zautocit na Bratislavu a obsat nasilim spat uzemie madarskeho kralovstva.. a ten moj byvaly tomu ujovi na to este prikyvoval hlavou.. U nas je jeden taky expert, co sa hrabe do tankoch na budapest, ale vacsinou na jeho osobu pocuvam len nadavky a posmesky.. No a na skolach im samozrejme visi mapa madarskeho kralovstva ako som na vlastne oci mohla vidiet.. A k mojim zazitkom samozrejme patri aj to, ze ma nikdy nepredstavil svojej krsnej mame (pani byva pri Nitre) lebo sa za mna hambil. Uz to na stastie ani nestihne.. Po 18mesiacoch som to psychicky nezvladala a popriala som mu stastie s nejakou madarkou. Zvlastne ze plakal aj chlapec aj jeho mama..

Z madarov mam teraz dost strach-je jasne ze sa hrabu na uzemie, ktore ma najvacsiu zasobu pitnej vody v Europe.. a o par rokov bude voda nad zlato. A je mi ich luto, ze su taky agresivni-podla ma to bude casom len horsie, kedze ich vlada je neschopna a madari su chudobni jak kostolne mysi-s chudobou rastie aj nasilie.. Ja uz do madarska v zivote nevkrocim.
Mam kamaratov aj slovenskych madarov, ale bohuzial som sa na vlastnej kozi presvedcila, ze to nie su len politici, co vnasaju medzi ludi rasovu nenavist a xenofobiu. Je to hlavne o ludoch..


hej   |   ip:87.244.19   |   2010-04-23  (02:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, tak to si ma "potešila".Ja poznám len jedného Maďara a mám ho veľmi rada. Je to manžel mojej sesternice.O národnostných otázkach s ním radšej nehovorím, ale asi začnem.


Ileshzi . jahonove45   |   ip:195.91.8.   |   2013-05-01  (23:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Magyary pochasdzat zo sumer. Sharrukin je sárkany. Slovák len verbež a otrok byť.


Zuzana . sebiredu1   |   ip:95.131.13   |   2015-12-20  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slováci svoju históriu nikdy nebudú mať :) A že Tököl bol Slovák :D Xixi ... Chlapec ty tu píšeš dobré hlúposti :D


Zeus . tanegubi52   |   ip:95.103.21   |   2016-10-06  (01:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mmmmmmmdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kolik Američanů čte knihy?


2013-03-13  (18:39)  |  Knihy
Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?

Dan Millman Čísla života


2013-03-10  (18:52)  |  Knihy
Dan Millman napísal knihu, v ktorej odkrýva sily pôsobiace v našich životoch a ponúka nám zároveň návod ako začať tieto sily používať v prospech seba a v prospech ostatných.


Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví


2012-12-05  (18:38)  |  Knihy
Nemusíte se vším souhlasit, ale stejnojmennou knihu si přečtěte. Pro běžného čtenáře bude asi nejděsivější zjištění, jak málo víme o vakcínách a jejich účincích na náš organismus.


Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven


2012-06-14  (08:36)  |  Knihy
Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


Bernský politický proces - Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu


2012-05-04  (00:18)  |  Knihy
PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ


Kniha Ilumináti od Henry Makowa


2012-04-26  (07:00)  |  Knihy
dovolujeme si Vas informovat o nove pripravovanem titulu Ilumináti od Henryho Makowa s podtitulem Sekta, jež se zmocnila světa ve formátu A5, cca 300 stran. Na našem eshopu ji můžete odbjednávat již nyní za zvýhodněnou cenu a pro prvních 200 objednávek máme připravený bonus ve formě knihy Tábor svatých, která je v zahraničí označována jako druhá bible rasismu a pojednává o problematice přistěhovalectví. Info na www.bodyartmag.cz/book


Opice neveria, že pochádzajú z človeka


2012-01-15  (15:29)  |  Knihy
čo sa to tu vlastne deje?


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


2011-12-27  (22:53)  |  Knihy
Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


1984 - George Orwell


2011-12-25  (14:21)  |  Knihy
V roku 1984 je svet rozdelený na tri mocnosti: Euráziu, Východoáziu a Oceániu. V podstate sú všetky tri mocnosti rovnaké: vládne v nich tvrdá diktatúra, bieda a obyvatelia každej z mocností fanaticky nenávidia ľudí vo zvyšných dvoch. Všetky tri mocnosti sú neustále vo vojnovom konflikte, bojujú o tie územia, ktoré nepatria ešte žiadnej z nich a o konečné víťazstvo a vládu nad svetom, hoci sa to žiadnej z nich nemôže nikdy podariť. Hlavným hrdinom románu je úradník Winston Smith, ktorý žije v Oceánii, v Londýne. Na čele diktatúry tu stojí tzv. Veľký brat. Oficiálna ideológia sa nazýva Angsoc (pôvodne anglický socializmus) a jej ústredné heslá znejú: Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila


ZELENÁ KNIHA - Muammar Kaddafi


2011-12-24  (13:40)  |  Knihy
Nástroj vlády je prvoradým politickým problémem, jemuž celí lidské spolecenství. I konflikt uvnitr rodiny je casto výsledkem tohoto problému. Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních spolecenství. Národy dnes celí tomuto trvalému problému a spolecenství jsou vystavena ruzným nebezpecím a težkým dusledkum, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyrešit s konecnou platností a demokraticky.


SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU - Eckhart Tolle


2011-12-17  (21:05)  |  Knihy
Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Takí ste dôležití !


Kniha Vatikán ve světové politice


2011-09-29  (21:17)  |  Knihy
Ale zatímco úsilí USA a SSSR je sledováno s rostoucími obavami, úsilí Vatikánu je zkoumáno zřídka. I když ani jedna důležitější událost, která přispěla k dnešnímu chaotickému stavu věcí, nenastala, aniž by se na ní nepodílel Vatikán.


Niečo málo o dôležitosti kníh


2011-04-30  (18:56)  |  Knihy
Čítať a čítať.Každý prečítaný riadok je zažatou sviecou v nasom živote.Čím viac prečítame, tým viac svetlejší bude náš pobyt na zemi.


Brána k moudrosti


2011-04-23  (17:24)  |  Knihy
Novinka roku 2011 z oblasti osobního rozvoje. V knize jsou ukryté také informace ze zákulisí dnešní doby, především však rozcestník.


AdaM - Život Hrou


2011-04-18  (10:08)  |  Knihy
Zábava je prekážka, je to obmedzenie, ide o akýsi nezodpovedný prístup. Stali ste sa profesionálmi vo svojom obore. A ten obor sa nazýva život. Pristupujete ku svojmu životu tak, ako to robia dnešní hráči Manchestru pri výbehu na Old Traford. Tréner, majiteľ, spoluhráči i diváci, všetci do jedného od neho očakávajú skvelý výkon. Čakajú, že dá gól, že pomôže tímu vyhrať zápas či dokonca ligovú trofej. Rovnako aj vy pociťujete tlak okolia. Aj oni od Vás očakávajú, že niečo vo svojom živote dokážete, že uspejete ako silné osobnosti, že sa presadíte v tomto silnom konkurenčnom prostredí.


Vlastná cesta


2011-04-12  (12:24)  |  Knihy
Hitom 21. storočia sa stáva úspech, kariéra, ambicióznosť, odhodlanie a zápal. Je smutné, že sme všetci prijali hru tohoto systému a berieme život, aký nám spoločnosť ponúka. Je smutné, že nikoho z nás už nezaujíma, prečo je všetko v tomto svete postavené na hlavu. Všetko sa robí presne naopak. Prečo je tomu tak?


Je dovolené brániť inkvizíciu?


2011-03-30  (11:24)  |  Knihy
Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.


Bahno usedlé v člověku


2011-01-19  (15:28)  |  Knihy
Úvodem chci poznamenat, že to co budete dále číst, je výsledkem mých vlastních dlouhodobých úvah – výsledkem letitých studií zasvěcené i laické literatury, popisuji také vlastní bohaté zkušenosti a v neposlední řadě jsou tyto listy součtem mého nekompromisního pohledu na minulý i současný svět. Jsem také pevně přesvědčen o tom, že mnoha lidem se určité pasáže nebudou líbit – je však nutné pořádně rozvířit bahno usedlé v člověku za uplynulá tisíciletí!


Človek je sám kováčom svojho osudu


2011-01-08  (00:13)  |  Knihy
Ako funguje psychika, myslenie, city, pocity, pamäť, ako správne myslieť, ako sa správne koncentrovať pomocou jednoduchých cvičení. Ponúka možnosť ako sa človek môže stať kováčom svojho osudu. Cieľom čitateľa sa má stať zdravie, životný úspech a sebadôvera. Tento cieľ sa má dosiahnuť cestou učenia, poznania a praktického využitia. Poznanie a vedomosti majú praktickú cenu, lebo len oni prinášajú vhodné nazeranie na správne prirodzené myslenie, konanie, na správny životný svetonázor, ktoré určujú správanie ľudí. Úplný úspech môže byť cez poznanie len tak dosiahnutý, keď sa prenesie do celkového a aj do každodenného života.


Sme humatoni?


2010-10-06  (08:09)  |  Knihy
Sme alebo nie sme humatoni, obyvatelia ‘matrixu‘ tohoto sveta? Clanok je analogiu knihy Matrix s ‘nasou realitou‘, mozno je to uz stara otrepana tema,ale coraz aktualnejsia. Sme alebo nie sme humatoni?


MEDZINÁRODNÝ ŽID, Henry Ford


2010-07-30  (09:24)  |  Knihy
Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena a ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích. Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou.


Igor Bukovský, Pavol Lipták : Hneď to bude


2010-07-16  (17:23)  |  Knihy
Pre všetkých, ktorí sa radi zdravo stravujú a varia ľahké zdravé jedlá, je určená kniha, ktorej autormi sú Igor Bukovský a Pavol Lipták. Knihe dali výstižný názov – Hneď to bude.


2.1 GB ebookov o voľnej energií!


2010-05-24  (23:05)  |  Knihy
Tím čo sa zaujímajú o voľnú energiu ponukam moju zbierku kníh na danú tému. Je tam nieco okolo 977 kníh zväčša v anglickom jazyku.


Prognóza na 100 rokov


2010-05-24  (15:25)  |  Knihy
Recenzia na velmi zaujímavú knihu od Georga Friedmana.


Európska Únia: Cosa Nostra


2010-04-12  (02:05)  |  Knihy
Vojenské výdavky členských štátov sú spolu 311 920 000 000 USD ( v 2008 )! Ako je možné, že 495.128.529 miliónov občanov nemá právo voliť a ich hlavné demokratické práva boli pozastavené. Od bezvízového programu s USA po nemecko-ruské plynové potrubie. Spoločné záujmy 500 miliónov európskych občanov nie sú kompatibilné zo záujmami národných politikov. Heinz Duthel, European Union: Cosa Nostra


Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po rozdelenie Československa


2010-04-07  (00:21)  |  Knihy
Ako to, že sa Československo rozdelilo na dve krajiny v roku 1993 tak mierumilovne najmä v porovnaní s Ruskom a Juhosláviou? Táto kniha obsahuje sociologickú odpoveď na túto otázku a empirické vysvetlenie rozpadu Československa sledovaním politických procesov, ktoré začali Pražskou jarou v roku 1968. Gil Eyal: The origins of postcommunist elites: from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia


Šlomo Sand: Vymysleli si sionisté dějiny židovského národa?


2010-04-05  (16:11)  |  Knihy
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde... Z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.


Marec - mesiac knihy.


2010-03-30  (08:04)  |  Knihy
Končí sa marec - mesiac knihy. Preto je na mieste otázka: "Čítate?"


Podobenstvo o jaskyni


2010-03-29  (23:43)  |  Knihy
V siedmej knihe svojho diela Ústava (Politeia VII, 514a – 515a) grécky filozof Platón (420 - 348) napísal peknú alegóriu hlbokého zmyslu, ktorá sa preslávila ako „podobenstvo o jaskyni.“ Je podaná vo forme dialógu medzi Platónovým učiteľom Sokratom a istým Glaukonom. Odcitujem toto významné podobenstvo bez dodatočných komentárov. Jej zmysel pochopí každý sám.


Kniha kníh


2010-03-26  (09:52)  |  Knihy
V tomto príspevku by som chcel poukázať na zopár krásnych výrokov od Santiága - postavy z knihy Alchymista. Táto kniha je plná rôznych výrokov a určite si dokážete bez nanútenia vybrať ten, ktorý vám niečo dá. Výroky som nevyberal z knihy ja, ale sú pre mňa väčšou inšpiráciou ako otrocké cnosti z biblie. Osobne si myslím, že keby boh existoval a keby sa už rozhodol písať, bolo by to minimálne na úrovni alchymistu a nie na úrovni myslenia otrokárov. Pre mňa bude až do konca života viac slobodný pastier oviec Santiágo - postava z knihy, ako "syn boží Ježiš - postava z knihy" A prečo ? Lebo mám ako človek bližšie k pastierovi ako k bohom, ale stále mám viac rozumu ako ovca, ktorá má byť riadená.


Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady


2010-03-25  (15:37)  |  Knihy
Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. V rozhodujúcej miere sú do neho zapletené aj úrady, ktoré sotva kontrolujú (farma) priemysel, lekárov a zdravotné poisťovne, skôr s nim kolaborujú.


Kniha: PEDOFILI V SUTANÁCH - OCHRÁNTE SI DETI


2010-03-12  (09:07)  |  Knihy
Sexuálne škandály kňazov. Pápež prehovoril. Ježiš nechcel celibát. Aká je sexualita kňazov? Vatikán čelí žalobe za zatajovanie. ...Čo neviete o cirkvi. Škandály po celom svete – detské obete a súdne procesy. Cirkev všetko utajuje. Množstvo šokujúcich faktov. Je náboženstvo vecou morálky alebo iba pokrytectva? Aká je skutočná morálka cirkvi? Zneužívanie detí a mladistvých nie je samozrejme, problémom výlučne katolíckej cirkvi. Je však isté, že autoritatívne sexu nepriateľské katolícke prostredie takéto psychické poruchy silne podporuje. Viedenské noviny „Der Standard“ uvažujú takto: „Príčiny pedofílie nie sú nejaké zvláštne tajomstvo.


Ďaľšie z kníh...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

JIM HUMBLE o MMS
Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr

Masívna flotila UFO nad Zemou

EURO nie je slovenská mena a nikdy nebude

Varovanie líbyjskému ľudu

Počátek občanských nepokojů v USA?

Archív

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade nestačia“ PhDr. Miloslava Zemková ...

WHO klasifikovala mobilní telefony jako potenciálně karcinogenní! Rada Evropy doporučuje zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách!


Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Lietadlá spred tisícročí

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3573 s