23. September 2019
    
Martin Herzán - Totalitní svetovláda 1/2 - Dolezite.sk

Martin Herzán - Totalitní svetovláda 1/2


  2008-11-14  (00:05)  |  Knihy
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
martin herzan - totalitna svetovlada - Martin Herzán - Totalitní svetovláda 1/2

MARTIN HERZÁN

"Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli."

Martin Luther King

COPYRIGH © - Martin Herzán, r. 2000

ISBN: 80-238-6339-8

Tento text z roku 2001 je internetovou podobou knihy vydané tiskem r.2000.

Text je povoleno volně stahovat a šířit.

O autorovi :

Martin Herzán - nezávislý výzkumník v oblasti skrývaných skutečností s publikaččinností u nás i v zahraničí. Spisovatel a autor několika knih literatury faktu a filosofické literatury, básník, umělec. Ak. studium - Teologická fakulta, univerzita Č. Budějovice.

Bojovník za lidská práva, aktivista mnoha humanitárních organizací a reprezentant demokratických norem.

Od ledna roku 1997 do září 2000 predseda -International Commission of Conscience- /Mezinárodní komise svědomí/ - mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti a ochranu lidských práv. Od října 2000 pracuje jako -Komisař pro lidská práva- .

Dlouhou dobu se zabývá problematikou globalizace světa pod jednu ústřední světovládu a páchaných i připravovaných zločinů proti demokracii, svobodě obyvatel a lidským právům. O tom je ostatně i tato kniha, která otevřeně a bez cenzury informuje o věcech, které jsou veřejnosti mnohdy záměrně tajeny.

Ing. Antonín Pavlík

Úvod

žení přátelé, dostáváte do rukou knihu, která může být zdrojem Vašeho procitnutí v dnešní době, která je labilní vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové.

Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí před tím úmyslně zavírají oči. Jedno je jisté - lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálum jedné globální světovlády.

Dlouho jsem tomu nevěnoval pozornost a když jsem o tom později slýchal, nevěřil jsem. Ale nebyla to vůbec otázka víry. Život sám začínal odkrývat, že ne vše je v takovém pořádku, jak se nám říká a byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v mnohých věcech vyloženě obelháváni. Když jsem později získal kontakty a stal se také předsedou oné světové organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti, dostaly se mi do rukou fakta a důkazy. Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, že v té době jsem k tomu měl už i svůj velmi osobní důvod. Přímo v mém životě se totiž začal odehrávat scénář již tolik známý. Od sledování, přes cenzury mých článků, až po zákazy prodeje mých knih. To me utvrdilo v názoru, že někdo "tam nahoře" má zájem na tom, aby se lidé nedozvěděli pravdu, a že je mnoho utajeného, co vlády úzkostlivě drží jako černé svědomí v archivech své moci.

V této knize si nekladu za cíl, přesvedčovat Vás o katastrofických scénářích nebo o svetovládném spiknutí. Všechno má svá pravidla. Chci Vám jen nastínit na základě skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě odtajněných nebo uniklých vládních dokumentů z celého světa, že tento svět směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk, jako takový, tam bude mít pouze dvě volby. Budto bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vůle nebo zemře svobodný, v bídě a perzekuci, na okraji společnosti.

Přátelé, nekladu si v této knize za cíl Vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a budete-li šokováni tím, co se zde dozvíte, pak vězte, že je to důsledek Vaší dosavadní nevědomosti těchto faktů, nikoliv přikrášlováním a zveličováním problému. A vězte, že je toho mnohem více, snad lze hovořit o úspěchu, podaří-li se mi zde odhalit alespon zlomek skutečného objemu plánu světovlády. Přiznávám, že neznám celou pravdu.

Knihu nepíši pro peníze ani pro prestiž, vím, že z toho budou zase jen problémy a knihu budu muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné co chci, je to, abyste byli informováni. Na to totiž máte plné právo. Také máte plné právo tuto knihu vzít a vyhodit ji, pokud Vám nebude názorově vyhovovat. Jestli se Vám nelíbí, nečtěte ji. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se Vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po důkazech a tyto nalézali. Jde jen o to, chceme-li být hluší a slepí, ale spokojení nebo vidět a slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se mě, která cesta je správná, musí Vám to říci Vaše svědomí.

My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a bojovat proti jejich porušování, ztratíme je. Jsou totiž výhodou pouze pro nás. Těm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překážkou k našemu uchvácení.

Martin Herzán

Komisař pro lidská práva

HISTORIE SVĚTOVLÁDY

Už od pradávna vznikaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto sjednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovršení své absolutní moci nad světem. Tyto utopické snahy o vytvoření jednoho státu a jedné celosvětové vlády známe od nepaměti a jsou spojeny s takovými diktátory jako byl Dzingischán, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a nesmyslné války o moc, zotročení lidí a likvidace ideologicky nevhodných, to je cesta ke světovládě. Jen šílenci jako byl Hitler nebo Stalin si mohli myslet, že dovedou svět ke štastným zítřkům pod totalitním diktátem neomezené moci jednoho světonázoru. Světovláda byla vždy z hlediska politické rozmanitosti světa i z hlediska čistě technického pouze bezvýslednou snahou šílenců. Ale doba se mění.

Všimněte si prosím, že dnes přichází opět snahy vytvořit jednu světovládu a tyto plány dostávají až hrůzně reálnou podobu. Rýsuje se nám tu světovláda, která nás má totálně zotročit a násilím nás podřídit v univerzálním otrockém systému pod moc a ideologii jedné světovlády. Světovlády, která je zcela labilně přehlížena, přestože je bez nadsázky zrůdnější, než všechny dosud známé totalitní systémy dohromady. Zdá se Vám to přehnané ? Ano, jistě to tak zní, ale tato kniha netouží o tom polemizovat. Chci Vám dát k zamyšlení přímé důkazy. Jen nevědomost, to jediné dnes brání totiž lidem v tom, aby se vzepřeli temto zrůdným snahám, které nemají obdoby. Lidé musí znát pravdu a ptát se svého svědomí, jestli je to svět, ve kterém chtějí skutečně žít a dokud to jde, protestovat a domáhat se svobody a svých práv. Ale nyní se již pojdme zaměřit na strukturu této vznikající světovlády.

Svět na počátku 20. století byl světem miliónu kultur, národu, mnoha státu a ideologické rozmanitosti. Svět prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války jsou schopny hýbat hranicemi státu nebo je dokonce úplně zrušit. A jednou z takových válek byla II. světová válka. Po této válce nastalo to, že z tisíců národů a států musely tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji duši pouze do dvou světových bloků. Bud se daly na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenže počátkem 90. let padla železná opona a tak se i tyto dvě závěrečné světové říše rozpadly a svět se tak spojil pod jedinou z ríší - kapitalismus. Tato dosud pouze politicko-ideologická říše má v úmyslu brzy dostát všech územních, politických i kulturních statutů celosvětové vlády. Už není jediná opozice. Vždyt i ona pomyslná opozice - Rusko, Čína, Kuba nebo islámské státy jsou ve skutečnosti dnes přímo závislé na západním světě a přes embarga a své miliardové dluhy západu byly doslova přinuceny spolupracovat. Jakákoliv dnešní veřejná státní opozice je spíše jen sehranou scénkou, v níž máme být strašeni nebezpečím odjinud. Nebot jen pod strachem my občané dovolíme těm nahoře zavádět tzv. opatření a v důvěře jim necháváme volnou ruku ve formování naší budoucnosti. A zbývá nám jen doufat, že v té budoucnosti se najde místa i pro nás.

Všimněte si prosím, že nejen politika, ale i veškeré mezinárodní obchody, věda, vše se dnes ve svete řídí jediným standardem a celý svět to v tomtéž duchu uchvacuje. Zákony, kultura, vše se začalo po pádu železné opony přizpůsobovat západnímu světu. Ne náhodou se mluví o tzv. amerikanizaci světa, USA se totiž nazývají /aniž by je k tomu kdokoliv oprávnil/ vládci a vyvolenými nad světem. Vše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými médii i veřejným míněním a likviduje nevhodné jen pro své odlišné názory. USA má své vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to aniž by k tomu měly jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod. Snad aby si státy světa rozmyslely neposlouchat ? Nikdo nedal USA moc ani neodsouhlasil jejich povýšení nad ostatními státy, jednoduše si ji vzaly sami pod tlakem svých zbraní a účelovou hrozbou jakéhosi preventivního opatření před neexistující světovou hrozbou. Americká armáda, politika a kultura pochoduje světem. Všichni vědí, že to není dokonalostí amerického národa, ale zrůdností amerického světovládného uvažování. Ale není to USA, kdo je tím skutečným iniciátorem budoucí světovlády. USA jsou spíše jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i dnes reálně možné. Ta skutečná světovládná snaha, o níž bude řeč, je mnohem rafinovanější. Lež se nejlépe schová pod návalem krásných slov. A přesně tam začíná takticky kvést světovláda.

FAKTA O SOUČASNÉ SVĚTOVLÁDĚ

Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den D ještě nenastal, ale ve skrytu je tento den se všemi následky již připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiku, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou každý správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost, a proto se dnešní světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A plán vychází. Dokonce lépe, než by kdo čekal.

Po II. světové válce bylo využito momentu celosvětového otřesení a svět tak ze strachu před dalšími válkami dal vzniknout OSN. Tato dříve jen humanitární a příručková organizace dnes přerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a diktující vládu. Zákony OSN jsou dnes povinné pro celý svět, jsou násilně nadřazena jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenší, byt oprávněné připomínky, je okamžitě ostatními členskými státy přehlasován a napadán za narušování jakéhosi mezinárodního přátelství. V horším případě přichází donucovací prostředky - hospodářská embarga, zákaz užívání zahraničních výhod i půjček atd… V nejhorším případě nastoupí dnes již nechvalně známá celosvětová armáda OSN, která je přezdívána Modré přilby. O tom, že nejde o elitu světových ochráncu, ale o taktickou zastrašující a zneužitelnou armádu, svědčí mnoho případů.

V letech 1992 az 1994, když měli vojáci OSN zajištovat mír a humanitární pomoc hladovějícím lidem v Somálsku, prováděli vojáci OSN ty nejkrutější zrudnosti na nevinných civilistech. Od ponižování, rasismu, znásilnování, mučení, až po svévolné vraždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993 na níž dva vojáci OSN zaživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyžadovalo po OSN zaplacení odškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto svetovou armádou. 26 předních státníků Somálska navíc prohlašuje, že toto je pouze špička ledovce skutečných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostali nic. Vše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kterí byli zcela zřetelně vyfotografováni pri mucení malého chlapce a byli souzeni, byli zproštěni viny. Tak takto, přátelé, funguje také OSN a ona světová síla práva.

Člověka napadá, proč zde vlastně máme OSN ? Vznikla, aby zabránila dalším válkám a krutostem. I kdybychom chtěli věřit, že Somálsko byla jen vyjímka v násilnosti OSN, pak se lze ohlédnout za podivným naplnováním celosvětového míru. Je vůbec nejaké ? Vždyt od 2. světové války, ve které zahynulo 60 milionu lidí, v prubehu dalších 50. let od založení OSN proběhlo dalších 340 válek, v nichž bylo pozabíjeno 37 milionu lidí. A to vše navzdory tomu, že bylo v téže době učiněno 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Přičemž, jak se uvádí, nejméne 20 větších válek podnítilo přímo OSN svým jednáním.

Hladomor ve světě neustupuje, naopak i pres OSN razantne stoupá a OSN už rezignuje na potravinovou pomoc a spíše hledá nehumánní prostředky snižování stavu hladovějících národností a to pod programem sterilizace žen a antikoncepce. Říkají tomu regulace porodnosti, ale jelikož jde výhradně o občany černé pleti, naskýtají se i jinací spojitosti, jak tento program chápat. Navíc jestli je toto ochrana dětí, kterou se OSN tak chlubí, co je to za ochranu, když jsou z nařízení děti zabíjeny v interrupcích a není jim povoleno úředním razítkem přijít na svět. Takováto ochrana dětí jistě není moc nákladná. Na druhou stranu v civilizovaném světě, jako je USA si byrokratická ochrana dětí vysloužila vlny protestu. Ze zákonu OSN jsou totiž děti masově odebírány z fungujících rodin i za sebemenší pochybení rodičů a jsou okamžitě umístovány v ústavech pod státní výchovu. Rodiče jsou zděšeni, již zítra jim mohou navždy odebrat dítě jen za jeho vrozený horší prospěch ve škole, za sebemenší modřinu, at si ji přivodilo kdekoliv, ale jsou případy odebrání dětí i z náboženských nebo i jen mírně sociálních rodinných důvodů. Je velmi snadné zničit dětský život, okrást ho o lásku, rodinu a ohraničit ho na čtyři zdi chladného ústavu jakéhosi státního dohledu. Ale ochranou dětí, tak to muže nazývat skutečně jen bezcitná byrokratická moc.

Realita vypadá tak, že OSN se odvrací od prapůvodní humanitární příručkové organizace a směruje ve své pýše k diktování a kontrole každého člověka na této zemi a ke svetovému politickému vlivu - ke světovládě. Vždyt už jen název… OSN je zkratkou pro Organizaci spojených národů, tedy máme co jsme chtěli. OSN je dnes světovou vládnoucí sílou, čeká se už jen na odevzdání posledních zbytků zákonodárství a autonomie státu. Zákon a armáda OSN budou v budoucnu definitivní světovládou. Vlády státu budou jen jakýmisi krajskými koordinátory, které budou mít předem z hora dáno, jak se mají zachovat. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kdysi výstižně prohlásil: "OSN je největší podvod v dějinách."

Nejvetší zrůdností jakékoliv světovlády je to, že je absolutní. Že nemá a nepripouští opozici a jiný názor. Tak tomu bude i zde a každý ví, že to smrdí totalitou, ale zároven všichni doufají, že je podepsáno již tolik smluv a dohod o lidských právech, že se nic zlého nemůže stát. Ale přiznejme si, nezůstává skutečně pouze u doufání ? Historie jasne ukazuje, že každé smlouvy i každý zákon může během dne padnout a zmetek z dílny tvůrce přeroste svého pána. Každý demokrat přeci ví, že je potřeba, aby byly alespoň dva různé světové názory, aby se mohly vzájemně kontrolovat, doplnovat a napomínat ve svých chybách. Aby si tak žádný z nich nedovolil postavit se proti svobodě člověka, a když tak některá ze stran učiní, aby si lidé mohli přejít ke druhé ideologii a nenechali se trýznit v nelidských podmínkách. Aby si lidé mohli sami vybrat svoji ideologii a ne být násilně přičleněni k jedné jediné světovládě, která má absolutní moc a může si s námi dělat cokoliv se jí zlíbí, nebot není jiného státu ani vlády, který by jí v tom zabránil. Jedna světová vláda je tedy tou nejohavnější plánovanou totalitou všech dob.

OSN v jeho současné podobě samozřejmě ještě nelze spojovat s nějakou totalitou ani světovou všemohoucností, ale již dnes lze kroutit hlavou nad svírající se pastí svetové vlády. Ta past není úmyslným tahem OSN, je to záležitost tzv. tajné vlády - zejména ekonomické světové elity, která svým gigantickým finančním a světovým vlivem může diktovat i zákony. Tajná vláda je elitní spolek nejvlivnějších lidí světa, kteří se spojili pro vybudování jedné světové vlády. OSN je prvotní nástroj, ale domnívám se, že i ten jednou nahradí skutecne gigantická globální a hlavně tyranská světovláda. A důkazy v této knize najdete. Víte, OSN je skvělá a užitečná organizace, pouze je tajnou vládou zneužívána pro vytvoření světovlády, nebot jen ona má dnes tu moc ji uskutečnit. Je to jediný celosvětový mozek postihující všechny oblasti života. Mozek, ve který mají lidé důvěru a pod jehož ruce budou ochotni odevzdat v důvěře své životy. Ale to se jim také stane osudným. Ted už se ale pojdme podívat pod poklicku OSN v budování a připravovaného vyhlášení světovlády. Fakta hovoří sama.

Roku 1945 vznikla OSN, která měla zabezpečovat mír, upevňovat demokratické principy ve světě a zabezpečovat životní úroven v chudých zemích. Nikdo by nic nenamítal. Ale už 26.července 1949 věci dostaly jiný spád, když senátoři USA schválili rezoluci č.56 o přetvoření OSN na celosvětovou vládní federaci. 9.února 1950 komise senátu pro zahraniční věci uvedla rezoluci č.66 pod názvem "Představa světového řádu", v níž se uvádí, že jednotlivé státy musí odevzdat své národní svrchovanosti pod světovládnou moc OSN. Rezoluce 66 doslova začíná slovy: "Současná charta OSN bude změněna, aby zabezpečila ústavu pro světovládu". Takto byl naprosto překroucen smysl OSN a nasměrován k politicko-světovládné byrokracii. Je nutné vzpomenout, že ještě v témže roce, 17.února 1950, bylo v senátu USA oficiálně prohlášeno: "Budeme mít světovládu, at se vám to líbí nebo ne, jedinou otázkou je, jestli světovlády dosáhneme násilím nebo souhlasem". Verejnost byla zdešena temito slovy. V roce 1968 vyzval vládní asistent sekretáře USA, Richard Gardner, k ukončení národní suverenity. Zrada střídá zradu. V roce 1975 v americkém kongresu podepsalo 32 senátorů a 92 reprezentantů deklaraci, která zcela otevřeně nutí k vytvoření globální světovlády. Kongresmanka Majrorie Hortová odmítla toto podepsat se slovy: "To by znamenalo vzdát se naší národní suverenity mezinárodním organizacím". Ale co je jedna odvážná kongresmanka proti celé sehrané mašinérii. Jen si vzpomenme na výroky mnoha prezidentu USA. George Busch prohlásil: "Co světu povíme, to se stane". W.Wilson prohlásil: "Ostatní země se budou řídit naším vedením". A třetí prezident do počtu, H.Hover, zase rekl: "Můžeme svoji politiku diktovat celému světu". Dne 5. března 1994 podepsal prezident USA Bill Clinton výkonné nařízení prezidenta c. 13, ve kterém odevzdává svrchovanost USA pod moc OSN. Ke vší hrůze však příkaz dodatečně označen jako PDD-25 dává OSN možnost rozmístit své vojenské jednotky do jakéhokoliv suverénního státu a to bez udání důvodu. Znamená to tedy snad, že armáda OSN muže kdykoliv obsadit bezdůvodně jakýkoliv stát. Mají takové násilné zákony smysl ? Pro vytvoření světovlády bezesporu ano.

Vždyt v OSN vznikla dokonce i speciální komise pro vytvoření jedné světovlády a v roce 1999 oznámila tato komise světu po tříleté přípravě výsledky plánu na ustanovení celosvětové vlády.

Tajná vláda nezahálí. Už v roce 1990 vyzval prezident Ruska Michail Gorbačov v USA k vytvoření nové civilizace. Tentýž Gorbačov se také stal záhy vůdčí osobností v budování světovlády. V roce 1992 opět v USA navrhl ustavení globální světovlády. Ostatní světoví vůdci se k tomuto připojili. A konečně, v roce 1996 na světovém fóru v San Franciscu, Gorbačov vyzval ke sjednocení národů světa pod jednu světovládu.

Přestože se o tom moc nemluví, již dávno vznikl za našimi zády Světový parlament, který se schází k jednáním o tomto světě. Na 4. zasedání Světové ústavní a parlamentní asociace /WCPA/ roku 1991 v Portugalsku byla zahájena kampaň pro ratifikování světové ústavy. Samotné sídlo světové vlády a parlamentu je hádankou. USA propaguje současné sídlo OSN v New Yorku, ale ve skrytu se plánuje neutrální půda v Austrálii. Bývalý vysoký úředník vlády Austrálie, Peter Sawyer, v úřadě vlády odhalil a zveřejnil, že ústředí světové vlády se připravuje v Canberre v Austrálii. Již stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Je jasné, že někdo dosti mocný dokáže pro jistý záměr obcházet jakékoliv zákony. Zde má sídlit tedy svetový parlament. A nenechte se mýlit ideálem svobody. Jen o kousek dál, západně od budovy světového parlamentu, konkrétně v Deakinu /předměstí Canberry/ již mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i zpravodajských zdrojů informace o politicky či jinak nevyhovujících lidech, kteří mají být pozvolna likvidováni. Ale o tom se ještě dočtete.

Světový servisní úřad /WSA/ ve Washingtonu D.C. už mnoho let provádí registraci a přeregistrování občanů státu na občany světové vlády. Samotná světová vláda už má svoji vrcholnou byrokracii. Vydává již světové pasy, světové občanské a identifikační průkazy i rodné listy a další dokumenty. Začínají se shromaždovat registry a veškerá osobní data občanů celého světa a přetvářejí se na gigantické databáze určené ke kontrole a ovládání našich životů. Máme být poslušné loutky vševědoucí světovlády.

Světovláda už je zcela funkční, zatím však pouze za dveřmi svého zrůdného úřadu, ale tyto dveře mohou být už kdykoliv otevřeny. A každý, kdo se nebude chtít kolektivizovat pod diktaturu jedné světovlády, bude ztracen, nebot naprosto každý aspekt lidského života bude spadat pod světovládu. Světovláda má již dnes k dispozici svetovou armádu - Modré přilby, globální výzvědnou službu, světovou kriminální policii - Interpol, světový soudní tribunál…. Ale vlastní síla jí nestačí, proto je cílem likvidace jakékoliv jinačí síly, aby tak pouze světovláda byla jedinou hybnou rukou.

Cílem OSN je totálně odzbrojit všechny státy, aby se nemohly bránit, a aby tak armáda OSN byla totálním vládcem a agresorem vůči jakékoliv opozici. Má samozřejmě zajištovat státům i ochranu, ale problém je v tom, že si o tom bude rozhodovat sama světovláda a je otázkou poslušnosti a oddanosti světovládě, zda vůbec nějaká ochrana bude. A toto není žádné sci-fi. Už 25.září 1961 president USA, J.F.Kennedy, předložil v ústredí OSN program pro všeobecné a úplné odzbrojení národu pod jednu globální armádu OSN. Tento dokument má kód "Department of State Publication" c. 7277. O tom, že je důvod se obávat, svědčí i prezident USA Bill Clinton, který 5. března 1994 podepsal výkonné nařízení č. 13, v němž také ukázkově nechal celé USA doslova odzbrojit pod moc OSN. O použití armády USA vždy rozhodoval lidmi demokraticky zvolený Kongres. Od podpisu prezidentského nařízení c. 13 už je však toto pouze ve svévoli OSN. Každý slušný člověk přeci musí videt skrytou zrůdnost a spoutání svobody takovým jednáním. Vždyt i v samotném Kongresu USA se proti tomuto rozhodnutí ostře postavilo celkem 33 kongresmanů, ale vše bylo marné. Než dojde k odzbrojení ostatních armád státu, mají být podle Institutu pro mezinárodní řád v průběhu odzbrojování tyto státy jištěny proti jakémukoliv odporu. Proč jenom OSN má mít pravomoci rozhodovat o našem osudu ? Je to odporná a zákeřná totalita, která se od tech minulých liší pouze svojí dosavadní mírovou tvárí, což odrazuje mnohé protestovat. Ale nemůžeme se přeci řídit tím, jak se kdo tváří, ale tím, co skutečně dělá. A když se podíváme na zákonodárství OSN, s hrůzou zjištujeme, že vetšina jejich zákonů slouží k ochraně vlád, nikoliv jednotlivců. Občan je v OSN jen jednotkou do počtu. Každý přeci ví, že světovláda nemůže ve vztahu k občanům nahradit stávající vlády. Vždyt jen jednotlivé vlády jednotlivých států, národů a kultur musí vědět, co jejich občané potřebují. Jenže pro to není v OSN místo. Člověka chtejí jednoduše předělat na univerzální bytost, která uposlechne jakýkoliv příkaz bez dotazu. Z člověka, jeho myšlení, svědomí, citu i kultury se má stát pouze sériová nemá a slepá číslice v miliardě dalších, která poslouží OSN nanejvýš k evidenci, ale nemůže kompetentně z takové výšky rozhodovat o lidském životě a osudu. Ale práve o to OSN jde, ale navíc i o totální kontrolu a manipulaci s lidským životem. Jen poslušné zástupy s vymytým mozkem lze dobře a bez protestu směrovat. Opravdu se chceme připojit k jednotnému světonázoru ? Mohou nám vzít svobodu, bezpečí, zdraví i život, ale proč nás chtějí obrat i o to v nás ? Ne nadarmo říkám, že světovláda je tou nejstrašnejší totalitou. Každá totalita totiž lidi ničila se vším co měli, ale v duši, ve svých názorech lidé meli odpor a tajně ctili vlastní pravdu. Ale světovláda po nás vyžaduje i tuto naši duši. Vždyt právě na ni útočí. Žádný z dosavadních totalitních systému nedosáhl ovládnutí sveta, protože ve svém viditelném násilnictví a fanatismu byl pro lidi odpuzující. Dnes se stačí opírat o štít humanity a slepá slova o jakémsi mezinárodním bratrství a vidíte sami, že plán vychází. Lidé se sami hrnou vstríc do propasti. Ale přiznejme si, jednou to přijít muselo.

Propaganda světovlády zasahuje naše média i životy. V dekáde roku 1990 zapocal Světový zákonný fond široký výzkum a vzdelávací program, který má vést k nové disciplíne o světovém řádu do učebnicových osnov na celém svete. Našim dětem se má ve školách už zase lhát. Ale snad Vás to neprekvapuje ? Média propagují myšlenky světovlády už s pravidelností a nikoho to již neprekvapuje.

Cesta ke světovládě se projevuje ve všech oblastech. Mezinárodní měnový fond a pridružené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažení všech současných národních měn. Tato světová měna se bude jmenovat Coby a už nyní je údajně připravena k oběhu. Tak bude mít světovláda maximální prehled o toku peněz a jen světovláda, které tyto peníze patří, bude rozdělovat podle poslušnosti podřízených. Ale než přijde Coby, všimněte si, že po celém světě si státy náhle od počátku 90. let a naráz tisknou zcela nové série bankovek. Ty jsou upraveny tak, aby mohly být během krátké doby okamžitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány jako prozatímní standardní svetová mena, než se prejde na Coby. Zároveň se zcela tiše stahují z oběhu nevyhovující bankovky, které nelze elektronicky číst nebo nemají dostatečný prostor pro viditelný nebo elektronicky skenovaný kolek. V USA se toto nepodařilo utajit a vznikla kvuli tomu ostrá aféra. V listopadu 1992 totiž Federální rezervní banka začala s utajením stahovat z oběhu zcela platné a nepoškozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí dotisk světové jednotky Coby. V Evropě probíhá plán prozatímním rušením národních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu Euro. Cílovou stanicí je však až Coby.

Světovláda se snaží získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu nad svetem, nebot jen tak lze svet ovládat a prikazovat státum, co mají cinit. Americký prezident Bill Clinton v roce 1992 při projevu priznal, že se usiluje o vytvoření Světového systému finanční kontroly, který umožní ovládnout politické systémy všech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády světa a diktovat jednou světovládou. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj /UNCTAD/ uvádí, že 368 ze 373 zásadních zákonných změn v posledních 10. letech směruje k demontáži státu. A o to má právě tajná vláda zájem. Vždyt i sám nejvetší bankér sveta - Rothschild rekl: "Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony".

Shrneme-li současnou situaci, víme, že svět se globalizuje pod jednu světovládu. Již dnes máme oficiální nadnárodní světovou vládu OSN, která brzy prevezme kontrolu nad každou otázkou lidského života v každém státě. Tatáž OSN vlastní světovou armádu /Modré prilby/ a buduje světovou výzvědnou službu. Státy padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk i tradice. Jedinou uznanou kulturou bude univerzální globální občanská společnost jedné světové ústřední světové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné již nyní verbují i neziskové organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají vytvářet společenské klima a šířit osvětovou výchovu ke světoobčanství. V roce 1999 vyhlásilo například i Ministerstvo zahraničí České republiky granty na šíření osvěty člověk - euroobčan. Americká vláda již mnoho let financuje klima přímo světoobčanské. Vždy jde však o to, zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a udelat z nich loutku, která se rychle klimatizuje na přijetí nové světové vlády. Smutné je, že světovláda se snaží rozložit i současná světová náboženství, aby je spojila v jednotnou, byt tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci rozhodování světovlády. Přesně o této svetové situaci mnohokrát hovořil i papež Jan Pavel II. Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světe, aby se tak lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních náboženství. Pravá a plodná náboženství musí být ve světovláde zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu, ale světovládě a jen pro ni žili. Jistě Vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat OSN k tradicním náboženství a zvláště křestanství. Tyto fakta jsou pravidelně publikována stejně jako materialistický přístup americké vlády k budoucnosti světa. Kdo si myslel, že s bezbožným komunismem padl i světový ateismus, velmi by se divil. Komunismus jako každá politická marnost prostě přestal být, ale ateismus přežívá v našich duších a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách světových vůdců jako ideální forma naprosté oddanosti jednomu řídícímu systému, kterým není Bůh, ale světovláda, která hodlá skutečně dosáhnout nejen politického vrcholu, ale i své fanatické mystičnosti, která má v lidských srdcích vytvářet falešnou představu lásky a víry.

Nyní se ale pojdme věnovat světovládě v pojetí tajné vlády… Světovláda má už své veškeré byrokratické aparáty vcetně toho nejvyššího. Je připravena převzít okamžitě moc pod totalitní systém, který si na základě dalších informací v této knize troufám nazývat přímo otrocký. Již dnes jsou násilně vkládány školní osnovy s cílem vychovávat už soucasnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné závislosti na úřadech a vládě. Světová média pak zpracovávají nás dospělé občany. Ovšem i světová politika i politika každého státu je již dnes řízena světovládou, chcete-li - tajnou vládou. Senátor USA William Cooper přiznal ve svém oficiálním prohlášení z 23. května 1989, že vláda USA zrídila organizaci CFR a Trilaterální komisi, jejichž cílem je v tajnosti uskutečnovat, aby na celém světě nebyl na žádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požadavkům světovlády. Některé kandidáty tyto organizace i přímo školí a dosazují. Toto dosazování figurek do vlád, jakož i případné diskreditacní nebo atentátní akce na politicky nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávislou vyšetřovací komisí vlády USA z těchto zločinů mnohokrát usvědcena. Zahraniční komise Senátu amerického Kongresu, vedená Frankem Churchem, která vyšetřovala podvratnou činnost CIA, konstatovala ve své oficiální zprávě, že vládní CIA již počátkem 60. let zformovala speciální jednotku k provádění a přípravě politických vražd. Tento projekt dostal název "ZR/RIFLE". Bývalý náměstek ředitele CIA Richard Bessel při výslechu před senátní komisí 9. a 11. června 1976 potvrdil existenci této nelegální skupiny a priznal, že jí úkoly zadával Bílý dům /vláda USA/. Reditel CIA vydal dne 11. prosince 1959 pokyn ke chronologickým přípravám vražd státníku. Teror vůči jakýmkoliv oponentum v určených státech vůči USA uvádí instrukce CIA c. 37/57, 1/57, 9/57 a 60/57. Zvláště pak ale instrukce c. 26/57, z níž cituji: "Osoby tvořící jádro vlády musí být zneškodneny. Sestavení černých listin musí být pečlivě promyšleno. Na jedné straně je duležité, aby nezustala na svobode žádná osoba, která by mohla převzetí moci ohrozit…"

Je to nezvratným důkazem o zrůdnosti tajné vlády, která zde zcela za našimi zády buduje nejprohnilejší a nejstrašnejší systém, který má vládnout pod jedinou vládou světu. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejší člen Nejvyššího soudu USA, když prohlásil: "Skuteční vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a uplatnují svou moc ze zákulisí." O tom, co asi budeme probírat v této knize, se nyní ve stručnosti zmíním.

Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně nebo pod ochranou zvláštního zákona registrovat v tajnosti každého občana do zvláštních složek, které slouží jako rozhodující posudek . Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze všech koutu světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády. Ta o nás již dnes ví veškeré potřebné údaje, vcetne tech nejintimnejších. Po celém svete jsou pripravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Světovláda hodlá všechny lidi na světě elektronicky oznacit na kuži číselným kódem a do těla každého z nás voperovat mikročip, který má identifikovat člověka, kontrolovat jeho veškeré myšlení a chování, ale má jím být také ovládán jeho rozum podle scénáre svetovlády. Lidé s tímto mikročipem v těle přijmou jakýkoliv rozkaz bez dotazu, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem. Po celém světě se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo možno totálně kontrolovat Váš pohyb, co, kde a za kolik si kupujete, kolik máte peněz atd… Po celém světě připravuje světovláda rozsáhlé razie na základě svých informací o nás lidech a jsou budovány rozsáhlé koncentrační tábory po celém světě, včetně USA, pro odpůrce světovlády a ty, kdo by mohly v momentu přebírání moci pod tento totalitní systém činit problémy. Po celém světě je připraveno znárodnění veškerého majetku pod socialisticky orientovanou svetovládu. Všechno bude jakoby všech, ale jedinou kontrolu nad tím bude mít světovláda. Po celém světě dnes lidé umírají na nemoci, které jsou uměle vytvořeny k fanatickému ideálu snížení poctu obyvatel planety. Pro odstranění byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci. Zároven je geneticky vytvářen rasový a mentální jedinec, který má být nadřazenou lidskou jednotkou. Světovláda má na svědomí odporné genetické manipulace, pro které zneužila a zneužívá již desítky miliónu lidí, aniž by o tom věděli. Po celém světě se pomocí drog, psychiatrických manipulací, včetně lobotomie, vytváří prototyp poslušného a oddaného člověka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví. Po celém světě dnes probíhají plány na okamžité uchvácení tisku, televize a všech médií pro propagandu světovlády. Po celém světě světovláda vytváří vlnu nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a prijala drastická omezení svých svobod za ideál potlacení /vykonstruované/ kriminality. Po celém světě jsou likvidováni odpůrci totalitních praktik a ochránci lidských práv. A o dosazování figurek do vlád na světě už jsme si trošku cosi řekli.

Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech mlčí. Lidé to neví, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi světovém přátelství. Fakta ale tají a dobře ví proč. Ostatně sáhnete si do svědomí, informovala Vás někdy vláda nebo úřady o tomto ? Ne, samozřejmě oni nás připravují a zpracovávají pouze na vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co nás má spoutat a zotročit. Až prijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vedet. Až pak lidé poznají, že za těmi slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze politické a hospodárské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými oblastmi každého národa, státu a lidského života.

Mužete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboly a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vždyt i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro to, abyste zavrhli budování světovlády. Snad Vám to málo, co v této knize napíši, dovede k přemýšlení. Pro někoho bude těžké to přijmout, aby nemusel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, že světovláda bude, ale už vubec neví, jaký bude její účel. A práve touto nevedomostí a naivní duverou pochodujeme do spáru univerzálního globálního otrockého systému světovlády.

DOKONALE KONTROLOVANÉ LIDSTVO

Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromaždovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole obcanu a jejich rozdelení na vláde vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a presvedcení. Vzpomenme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fašismu, ale i komunismu, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a nevhodní /za Rakouska-Uherska vlastenci, za fašismu zejména židé a za komunismu věřící křestané a disidenti/ byli sledováni, vězněni a likvidováni. Každý ví a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů o své osobě. Je to ale tak jasné i budovatelum světovlády ?

Všimněte si přátelé, že dnes, kdy žijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromaždovat osobní údaje o každém člověku a to v masovém měřítku. Ano, opět si vlády začínají dělat registry svých občanů a jelikož se tak činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie. Ale proč se domýšlet, když existují dukazy o tom, že vlády světa skutečně nelegální databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády. Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi. Jen tak může začít svoji totalitní globální vládu. Pojdme se podívat za některými důkazy.

V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu USA v roce 1975 byly vládou USA přiznány šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 231 773 amerických občanech. Z tohoto počtu tvořili přitom pouze 20% lidé, kteří byli někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionu Američanů, byli občané, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech už tato kartotéka obsahovala 180 milionu takových údajů. Senátní komise přiznala, že tyto nelegální databáze sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky se všemi občany USA.

Ale nelegální databáze o soukromí občanů sbírá nepochopitelně i armáda. Bylo zjištěno, že jen mezi lety 1966 - 1971 si armádní zpravodajská služba USA vytvorila kartotéku se záznamy o 100 000. obyvatelích USA.

V roce 1977 se ve Velké Británii provalila značná aféra, kdy se zjistilo, že anglická policie Scotland Yard zrídil své speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu nekterých domácností. Zjistilo se, že již tehdy byla vládou kontrolována ve Velké Británii každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry prispel i renomovaný deník The Times, který tuto aféru 9. zárí 1977 vynesl na veřejnost. Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, stále se rozšiřují.

Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice schválen parlamentem jeden velice podivný zákon a to i přes značné protesty občanů. Na jeho základe dostal stát neomezenou pravomoc získávat od obcanu naprosto veškeré data a informace z jejich životu, včetně těch nejintimnějších. Znovu opakuji, že veškeré totalitní systémy v historii začínají právě tím, že se začaly sbírat osobní data všech občanů dané země.

Navíc tyto naše údaje jsou vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více než 2. milionech občanů naší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok 1992 otřásla ministerstvem vnitra další aféra, když se zjistilo, že úředníci ministerstva vnitra vedou nezákonně údaje o občanech, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i takové údaje jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost či skryté duševní vady občanů našeho státu. Tyto nelegální, ale především odporné databáze mohly a můžou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům.

Na mezinárodní konferenci konané v lednu 1979 v německém Darmstadu,ke které se svými podpisy připojily statisíce rozhořčených občanu za svá práva, priznal verejne profesor Abendroth, že nemecký Spolkový úřad pro ochranu ústavy shromažduje ve skutecnosti miliony karet a spisu o všech obcanech země, kteří se nějakým zpusobem vyjádřili kriticky k naší společnosti.

Při vyšetřování Senátu USA v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentu vládní IRS bylo behem posledních pěti let vyšetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců IRS má přístup i do Integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní i další vládní úřady včetně samotné vlády USA, přestože to bylo zakázáno. Potvrdil to i americký senátor David Pryor.

Dne 7. července 1986 se dostal v USA na světlo světa patrně státní dokument "Silent Weapons for Quite Wars" ,který byl označen datem: květen 1979 a kódovým označením c. 74-1120. Senátor M.W.Cooper označil tento dokument za autentický materiál tzv. "Tajné vlády". Dokument byl omylem zapomenut v kopírce pri odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k úniku informací. Dokument 74-1120 obsahuje velmi závažné věci, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své technické příručce TM-SW 7905.1 popisuje vytváření modelu domácností, postup při sledování občanů, rodin, našeho soukromí a jeho napadání. Podle tohoto dokumentu má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a sledována od odposlechu telefonu přes analýzu odpadků, až po sledování chování dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úrední byrokratickou mašinérií na podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamu o nich, které, jak je možno z dokumentu vyčíst, hranicí až s totální špionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi.

Zbigniew Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil: "Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad vetšinou osobních informací o občanech".

Don Mc Alvany, poradce ve výzvědné službě vlády USA, veřejně přiznal, že počítačové zpracování dat Američanů umožní vládě sledovat a ovládat lidi od kolébky do hrobu. Mimo jiné prohlásil,že : "Vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty více kompletně a účinně, než jakýkoliv totalitní režim v minulosti". Dále přiznal, že od roku 1995 vládní IRS /už zde o ní byla řeč/ pocítacove zpracovává všechny Američany. Tento vládní program je již hotov a profil počítače nyní existuje ke skutečně každé rodině nebo jednotlivci. Jedním z techto projektu je "METRONET", který doslova šmíruje 110 milionu lidí v 80. milionech domácnostech v zemi. Celkový počet sledovaných se pohybuje kolem 250 milionu lidí /jen v USA/.

Vidíte, přátelé, že světovláda pracuje, pouze to my nevidíme. Ale to není vše, vlády světa pripravují plány na uchvácení obcanu už od úplného narození až po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby také zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tyto data náhle tak masově po celém světě sbírána, ale přesto se tak děje. Čtěte dál.

Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat i naše děti /OSN a snahy o ústavní výchovu dětí aj./. Kongres USA už počátkem 90. let navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám. Zákon č. S-732 vyzývá pro realizaci počítačového registru pro všechny děti mladší 6. let. Tento registr umožní vládě totální výchovnou kontrolu své mládeže směrem ke světovládě a jako zločince bude kontrolovat všechny děti v zemi. Vláda navíc vyhrožuje, že odmítnutím tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány, v lepším případě rodinám odepřou sociální dávky na dítě. Žijeme v podivně kruté době, nezdá se Vám ?

Evropa rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie /prakticky celá Evropa/ přistupují od roku 1985 k takzvané Schengenské dohodě. Říkám přistupují, ale tato dohoda je povinná pro všechny státy, které chtějí mít s EU něco do činění a to prakticky postihuje všechny státy. Schengenská dohoda je velmi diskutovaná věc, ale všimněte si, že se vždy hovoří jen o ní, ne o tom, co je v ní. Když jsem požádal vládu ČR o podrobné paragrafy této dohody, byli mi sděleny opět jen výsmešně obecně známé informace. Proc se to tak tají ? Jde totiž o jeden z nejvetších podvodu na demokracii, který má totálně kontrolovat životy lidí v Evropě. Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody vyžadují po státech, aby zakládaly elektronické výstavby archivu a počítačově zpracovávaly osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na úrovni světové. Paragrafy 5,25,29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení a to tak, jak vlády budou chtít. Lidé jsou zde jen dobytek do počtu, se kterým si můžou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Už nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25,45,46,92,94,96,101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní život, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se ptám, jak je to možné, když je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod občanů a Světovou deklarací lidských práv schválené OSN ? Je jasné, že účel svetí prostředky a ten úcel je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. A není náhodou, že tyto snahy vyvstaly současně po roce 1945 ve všech částech světa. A tyto databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají i politicky nebo jinak názorově nevyhovující, ale dokonce i ochránce lidských práv. Jakby také ne, vždyt jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žádnou totalitní světovládu nepřipustili.

Už v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA zřízena pod patronací FBI a CIA agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za občanská práva a vedla také kartotéky na osoby nepohodlné vláde. Jak vyplynulo pri odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem 60. a v polovině 70. let, vláda USA dokonce sama naplánovala a uskutečnila nekolik vražedných atentátu na ochránce lidských práv. Jednou z obětí byl i Martin Luther King.

Občané jsou samozrejmě znechuceni takovým jednáním. Když tyto prípady přerostly a občané se začali scházet před Bílým domem a masově protestovat, pověřil Senát USA zvláštní vyšetřovací výbor v čele se senátorem Frankem Churchem. Ten měl odhalit pozadí ohledně tajných vládních databází o občanech a špehování soukromí obcanu. A to se také stalo. Výbor totiž vydal v dubnu 1976 svoji záverecnou zprávu, kde senátor Church přiznává, že vláda skutečně nelegálně sleduje obrovské množství lidí a shromažduje v gigantických archivech tuny soukromých informací o občanech, aniž by o tom lidé věděli. Senátor Church přiznal dále, že vláda casto narizuje tajné sledování obcanu pro jejich politické přesvedčení, ochránce lidských práv i organizace zabývající se lidskými právy, charitou a pomoci lidem, dále rasove nevyhovující obcany a mládež. Vyplynuly i zajímavá čísla. Od června 1975 používala FBI celkem 1500 vyškolených agentu výhradne na špehování politicky nevhodných a v roce 1976 vyclenila FBI na stíhání těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv celkem 7 400 000 dolaru, což je více než dvojnásobek rozpoctu na oficiální stíhání kriminality. Zde je jasně videt čeho se vlády skutečně bojí, pravdy. Senátor Church také odhalil, že vláda pod programem "COINTELPRO" a na základě nelegálně získaných osobních dat občanů cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajištovala propouštění vládě nevhodných lidí ze zaměstnání a studentů ze škol, falešně obžalovávala a odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové přiznání, falešným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako blázny a izolovali je v psychiatrických léčebnách, ale zajištovala i fyzickou likvidaci nepohodlných osob.

Tak jak se Vám, prátelé, líbí náš spravedlivý svět a demokratické vlády ? Musím Vás však ujistit, že ani takováto aféra nic nezměnila. Přes oficiální vládní přiznání těchto šokujících praktik se nestala žádná náprava. Hned jak se uklidnilo veřejné mínění, vláda pokračovala v tomtéž, pouze své praktiky dnes lépe utajuje. Svetovláda dál ciní ve skrytu vše proto, aby rozvrátila společnost do připravovaných norem světovlády. K vyšetrování Senátu v techto věcech se ješte vrátíme.

Není pochyb, že vlády sveta na příkaz svetovlády shromaždují v tajnosti naše soukromé data a podrobné informace z našich životu. Každému by melo být jasné, že jde o zlocinný tah pro kontrolu společnosti a její manipulaci. Člověk má být redukován z občana na pouhé číslo a jeho život bude plně řízen vládou. Kdo nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žít jako člověk. Už ted jsme jen loutky oddané v nemilost úřední byrokracie. Odhalené případy mluví jasně.

Nedejte se ale mýlit jednotvárností tohoto problému. Vlády světa už pár desítek let pracují na mnohem zákeřnejším způsobu kontroly společnosti a toho se, at chceme nebo nechceme, účastníme všichni.

Světová vláda totiž počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky presunou na Vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se Vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky systém dnešních platebních a kreditních karet, který již dnes drtivě vytlačuje hotovost. Banky celého světa dávají dnes držitelum karet veliké výhody, aby lidé sami opoušteli hotovost. Vlády samotné pak postupne právními cestami naopak omezují občany, kterí dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtejí zavést tento bezhotovostní karetní systém ? Protože tak budou vedet o cloveku naprosto veškeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát, občan se tak stane prímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a človek tak bude odsouzen, nebot nikde již nic nekoupí ani neprodá. Ale nejen, že tímto lidé ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědet kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete /na základe ruzných položek cárového kódu/, kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i Váš pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vždyt sám americký senátor M.W.Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: "Budeme otroky spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické kontroly".

A tím si mužete být jisti. Vlády nás proto potrebují všechny bez rozdílu donutit prejít na bezhotovostní transakce. Delají vše proto, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly život a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu napríklad v USA zacali vydávat nové 20,50, a 100 dolarové bankovky. Vydali je však ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikacní kartu. Přitom jiné, než tyto nové série bankovek již neplatí a lidé si tak musí zrizovat kreditní a identifikacní karty, aby mohly získat od státu hotovost. Jinými slovy, hotovost je obcanum v USA nyní již povolena pouze v urcitém množství na mesíc a to jen vybraným jedincum, kterí prijali a vlastní nejakou ze státních platebních nebo identifikacních karet. Je to zrudnost, ale není to vše. Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinné sdelovat vládní složce IRS jakoukoliv transakci prevyšující 3000 dolaru. Ten, kdo platí v hotovosti touto a vyšší cástkou, je okamžite zarazen do databáze podezrelých obcanu a je s ním tak ze strany úradu také jednáno. Nechceš-li být státem šikanován, porid si kartu a plat jí. To je zákon džungle. Pritom bance nebo obchodníkovi, který by transakci prevyšující 3000 dolaru neohlásil, hrozí pokuty i vezení a to v sazbe horší než za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovosti ? Už v roce 1986 byl v USA schválen zákon císlo 31/1986, podle nehož byli všichni, od gigantických podniku po posledního stánkare na predmestí, povinni sdelovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10 000 dolaru. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vezení tem, kdo tak neuciní. Přitom americký kongresman R.Paul přiznal, že vláda tak postupuje i bez schválení Kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie.

Ale to samé je i v evropských zemích. Směrnice Evropské unie prijaté v cervnu 1991 a 1.ledna 1993 zakomponované povinne do všech členských zemí přikazují, aby kdokoliv a kdekoliv bude někdo platit hotovostí presahující 15.000 Euro, musí se prokázat občanským prukazem. Zákon prikazuje legitimovat obcana v libovolných prípadech i pod tuto hranici. Mohou Vás tak libovolne šikanovat, i když si pujdete koupit za hotové treba rohlík a napríklad Vaše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie prikazuje bankám i obchodníkum podezírat každého, kdo hotovostí platí a sebemenší podezření se musí hlásit úradum. Jednoduše, kdo platí hotove, je okamžite brán za kriminálníka. Ale to se netají, naopak, vlády chtejí, aby si tak občané připadali všude sledovaní a ponižováni a radši zvolili bezhotovostní platbu kartami.

Informace o hotovostních transakcích jsou však vyhodnocovány po celém světě, stejně jako automaticky získané informace z karet. Za zmínku stojí Sít financního trestního zákona /FINCEN/, což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý svět prostrednictvím svých pobocek M.L.A.T., které se tvorí v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústredí FINCEN jakékoliv vyšší financní transakce ve světě.

Proto vězte, přátelé, že karty přijmete, at chcete nebo ne, at souhlasem nebo násilím, ale financní hotovost už neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen cipy v našich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických pocítacu zaznamenat naše životy. Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton v New York City roku 1992 priznali, že cílem techto monstrózních spiknutí je vytvárení Svetového systému financní kontroly v soukromých rukou /tajné vlády/, který by umožnil ovládnout politický systém každé zeme a ekonomiky sveta jako celku…. Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie ? Smírit se s tím, že nám tohle vmetá do tvárí samotná vláda ? Vzpomenme na slova nejvetšího bankére sveta Rothschilda: "Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony".

A o to práve jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi i celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Všechny transakce ze všech platebních karet každého cloveka se elektronickým prenosem dat mohou centrálně v jediný okamžik sbíhat v jediném pocítaci svetovlády, která tak ví vše.

Ale než padne hotovost, jak jsem psal již v úvodu knihy, současné měny státu se mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou Coby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky svetovým kurzovním kolkem, pozdeji budou distribuovány zcela nové bankovky Coby. Avšak prevedení hotovostí světa na bezhotovostní peníze možná i tento plánovaný tah predstihne, každopádně at hotove nebo poté už bezhotovostně, budeme mít co do činění s jednou světovou kurzovní měnou Coby. A všimnete si, prátelé, velmi pozorně, že již dnes jsou bankovky světa v novém provedení tisknuty pro okamžitou světovou normu "kolkované" světové měny.

Po celém světe se totiž neuveřitelnou shodou začaly ve stejnou dobu náhle vydávat nové série bankovek, které obsahují podivné prvky, které mají sloužit k hladkému prevedení na svetovou menu a především mají všechny občany, kteří nemají dosud kartu, ale platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má nyní už po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro naši kontrolu a sledování. Víte například, k čemu ve skutečnosti slouží stríbrný pokovovaný proužek na našich bankovkách ? Bankovky s tímto proužkem jsou vydávány již po celém světě a bankéři tvrdí, že je to pouze proto, aby se bankovky nedaly tak dobre falšovat. Je to ale celá pravda ? Každý proužek je ve skutečnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Každá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný proužek. Pusobí to tak, že máte-li u sebe peneženku s penězi, tímto detektorem Vám, aniž byste o tom věděli, může vláda kontrolovat, kolik máte u sebe penez a jaké meny. Tyto detektory se používají na hranicích, administrativních budovách, ale i vládou specializovaných místech. Stát tak okamžite ví, kolik máte u sebe peněz a o jakou měnu se jedná. Vše aniž byste tušili, jak nechutně je porušováno Vaše soukromí. Ale je to jen nic oproti připravované kódované hotovosti. V USA se pristoupilo k tisknutí bankovek, kde každá bankovka je neviditelně laserem označena čárovým kódem. Pri výplatách mezd i obchodních transakcích, se vždy ví, kdo presne tyto bankovky obdržel, kdo je měl potom, kdo potom a vláda tak sleduje pohyb lidí i bankovek a zboží i služby za ne markované. Je to modernejší verze bankovek s proužky, nebot stejnou funkci plní zároven i bankovky s čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužky schovávány mezi papír uvnitř bankovek ? Proč nové edice bankovek užívají neviditelné čárové kódy. Proč na to veřejnost nebyla upozorněna ? Snahou je utajit skutečný záměr, naši totalitní kontrolu a kontrolu nad penezi. A hotovost je pro svetovládu natolik nebezpečnou věcí, že má důvod proč ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totiž bezhotovostními cipovými kartami. A my budeme skutecne otroky spoutaní bezhotovostním karetním systémem. Proto stále ty masové mozky vymývající reklamy o výhodách pro držitele platebních karet. Sami kráčíme naivně do spáru jednoho z největších světových podvodů.

V Německu vznikl roku 1994 dokonce státní úřad pro odstranění hotových peněz v této zemi. Odstranení hotovosti zde vláda narídila zákonem. Zákonným rozhodnutím v téže dobe tatáž vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském Quebecku vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z oběhu. Šokovaným občanům bylo sdeleno, že si mají pořídit kartu. Můžeme také vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do roku 1997 z města Zlín udeláno tzv. "Bezhotovostní elektronické město Zlín", jak zní oficiální program, který se má rozšířit do celé republiky.

Ale vládám nejde jen o platební karty. Všimněte si prosím, že současné magnetické platební karty /s černou páskou/ nahrazují platební karty čipové /s elektronickým čipem/. Vlády totiž zavádejí rozsáhlé identifikační schopnosti karet. Ty už nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužit i jako osobní identifikace každého človeka. Cílem je samostatná identifikacní karta, ale proti se zvedají už přes 15 let protesty po celém světe. Proto vlády postupují zvolna. Náš život je dnes zaplaven kartami od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního pojištení, knihoven až po telefonní…. Toto nepřehledné zahlcení kartami je záměr. Vlády totiž navrhují spojovat více karet do jedné za účelem lepší prehlednosti. Ano, cipy to umožnují a zpracovaní občané naivne souhlasí. Ale totéž co platí u penežních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udelat všechno proto, aby si zajistila prístup do Vašeho soukromí a Vašich životu. Ale vezmeme to postupně.

Světovláda chce okleštit naše životy a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Zacalo to platebními kartami. Už v roce 1970 sdělila dokonce samotná Barclayská banka Spread Eagle ve svém firemním časopise, že v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na magnetických discích obřího vládního počítače. Tento pocítač pro celý svět je zde doslova nazýván Velkým Bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále sledovat.

Po celém světe se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje, takže karta je zároven i identifikační. Na stejném principu čipové karty se vydávají i obcanské prukazy /zacalo to v USA/, kde na jedné kartě je v čipu zaznamenáno až na 2000 stran záznamu o Vás. Nejen jméno, adresa a rodné císlo, jak by si obcan myslel. Je zde i Váš zdravotní stav, trestní rejstrík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická príslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace, spolecenská a trídní prizpusobivost, provládní spolehlivosti, seznamy Vašich přátel, manželka, děti, rozvětvená rodina, číslo konta, digitálne zpracovaná fotografie, otisky prstu, záznam hlasu.a desítky dalších údajů, které at už pravdive nebo lžive odhalují naprosto vše o Vás. Občan žije v naivní důveře, že tyto nově vydávané občanské prukazy skutecne obsahují jen úredne standardní data. Ale oveřit si to nikdy nemohou, vše je zaznamenáno v čipu, ke kterému má prístup pouze úřady a vláda. Vše je propojeno pocítacem a Vy jste tak totálne sledováni a odhaleni. Vedeli jste, že tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družicový systém GPS, a že tak jste neustále sledováni v pohybu ? Tyto čipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v řekách a plně se osvědčil. Lidská bytost nyní dokáže být behem 10. sekund lokalizována na 8. metrech čtverecních z celého povrchu planety podle toho, kde se konkrétní osoba se svojí kartou nachází. Kolem Zeme dnes krouží 24 satelitu GPS, které jsou pro to určeny. Tyto nové obcanské prukazy jsou vydávány po celém světě. Začalo to knížkami s ochrannými prvky jako na bankovkách, pak s magnetickými proužky a nyní se přistupuje k cárovým kódum a čipům. Občanské prukazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí tak celý Váš prubeh dne a celý Váš život proudí do již zminovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje každého člověka planety. Jsme loutky v rukou mocných.

Po celém světě proti tomu vznikají vlny protestu, ale vlády přistupují k tak drastickým a nelidským postupum, že karty ze strachu už nikdo neodmítá. Jak je to s kartami platebními jsme si již řekli - vlády sledují transakce přesahující danou mez, stahují hotovost a na některých místech se už hotovost vůbec nepřijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se pouze na příděl občanům, kteří drží alespon jednu státní identifikacní kartu atd… Ale jak vlády nutí přijmout právě identifikační karty ?

V USA vláda začíná nelegálne diskriminovat občany, kteří odmítají prijmout identifikační karty s čipem. Takoví obcané mají od roku 1996 zakázán přístup na mnohé úřady, přicházejí o zaměstnání a stát jim obvykle odmítá platit sociální dávky a dokonce odpírá lékařskou péči. Též se však vžívá policejní šikana, kdy jsou tito občané úmyslně vyhledáváni, sledováni a vězněni, protože se nemohli legitimovat čipovou identifikační kartou. Ve Španelsku byla též vydána každému občanu podobná identifikacní karta. Pokud občan odmítne tuto kartu predložit, podle zákona mu může španělská policie i bez soudního povolení prohledat dům, auto, ale mohou také svévolně jako zvěř nahánet a uvěznit ty, kteří nebudou nosit státní identifikační kartu. Ne, nemluvím o fašistickém Německu, ale o současné demokratické zemi Evropské unie. Ale tyto zákony se šíří jako epidemie, žijeme v policejních státech jedné gigantické svetovlády. V USA jsou běžné namátkové razie na ulicích. Jednoduše si vyberou ulici ve meste, uzavrou do ní lidi jako dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikační kartu, je surově zbit a jde k výslechu. Americký dustojník Texe Marrs se stal v roce 1996 svedkem jedné takové vládní razie ve městě Austin. Ulice mezi správní budovou Cob Country Courthouse a rozestavěnou správní budovou byla zcela necekane uzavrena 8. až 12. policejními vozy. Nad hlavami vystrašených lidí kroužila helikoptéra, níže, než-li stanovuje limit FAA pro centrum města. Jedno z aut dokonce nemelo žádnou poznávací značku, kde byli agenti v cerných uniformách. Přes všechny zákony policie uvěznila do ulice desítky občanu a náhodně je prohledávala. Každý, kdo nemel občanský průkaz a nemohl prokázat, že je "občanem", byl surově odveden a svázán s rukama za zády jako zločinec. Do připraveného transportního autobusu pak dotáhli asi šest takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam. Policie se k celé záležitosti odmítla vyjádřit, pozdeji dokonce prohlásila, že o nicem neví. Tyto razie jsou v USA přitom na denním pořádku.

Ale všimněte si, že tyto zákony o kontrole totožnosti platí již po celém světe. V západních zemích jako zcela nový jev, na východě, včetně České republiky, jako pokračování v přežitku z totalitní doby. Ano, po celém světě, kdo se dnes neprokáže občanským průkazem, muže být svévolně odveden k výslechu, přinucen k pokutě nebo i uvezněn. Světovláda dělá vše proto, aby občané vždy měli u sebe své identifikacní karty /s čipy/. Ale pojdme se podívat do zákulisí techto snah o vytvoření svetového kontrolního dozoru cipovými identifikacními kartami.

V naprosté tajnosti a bez informování veřejnosti se Kongres a prezident USA Bill Clinton dohodli založit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní identifikacní centrum. Toto zařízení už stojí ve Virginii a je vybaveno nejmodernějším počítačovým systémem pro totální kontrolu každé stránky lidských životu. Celá vec je držena v tajnosti, aby se obcané nebourili a nepožadovali po svých kongresmanech zastavení tohoto projektu. Ale jeden z poslancu Kongresu, Neal Smith ze 4. obvodu ve státe Iowa, omylem zverejnil ve svém volebním bulletinu z ríjna 1993 duležitá fakta. Kongresman v nem píše: ešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního identifikacního centra výpocetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžite získat informace ze všech státu… Dosud jsme investovali 392 milionu dolaru do jednoho takového centra pul hodiny jízdy od Washingtonu D.C. a doufáme, že bude otevreno do 2. let… Doufáme také, že všechny státy budou do tohoto systému zarazeny do roku 1998 a budeme potom dostávat informace na této rozvíjející se bázi." Jak priznala pozdeji i vláda USA, podle plánu se melo do tohoto zámeru v letech 1995 až 1999 investovat dalších 5,5 miliard dolaru.

Předsedkyně Komise pro informační reformu v americkém Kongresu, poslankyně Barbara Jordanová, navrhla v polovině 90. let označit všechny občany USA, ale i přistěhovalce státní identifikační kartou. Kongres tehdy zaplavila vlna občanských protestů. Kongres tedy toto rozhodnutí stáhl s tím, že vydání identifikačních karet bude odloženo. Místo toho však komise navrhla zřízení "Národní databáze", což je počítačový systém, v nemž budou o každém člověku vedeny základní údaje. Ale původní plán se mezitím naplnoval dále, dokonce byl obohacen o vydání karet tzv. "nepřátel státu". Celý projekt oznacení lidí I.D. /identifikacními/ kartami je znám jako "PROJECT MOSAIC".

Ale tento zrůdný projekt sahá nejméne do 80. let. Martin Anderson, poradce prezidentova výboru pro ekonomiku /za Reaganovy vlády/, verejne priznal : ,,Na pocátku 80. let, kdy jsem pracoval v Bílém dome jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, byl jsem prekvapen velikou touhou vládních byrokratu, z nichž mnozí byli jmenováni Reaganem, po zavedení státních identifikacních karet''. Už v cervenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby všichni občané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té době tento zákon vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů. V pozdější době byl však Reagan prinucen spolupracovat. Za prezidenta Clintona se tato myšlenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká vláda snažila naráz vydat tyto I.D. karty a postavit všechny občany před hotovou věc. Stalo se to výkonným narízením prezidenta, který tak obešel Kongres. A skutečně, Americká poštovní služba dostala rozkaz pripravit k odeslání prvních 100 milionu elektronických I.D. karet. Jak zástupci vlády přiznávají, tyto karty jsou propojeny totálně mezi všemi úřady, policií, vládou i tajnými službami, každý o Vás ví, co chce. Pritom se tak deje za zády obcanu, ale i bez schválení Kongresem.

Americký vědec a specialista na tuto technologii, Dr.Clark Matthews, napsal : "Vláda se chystá zredukovat každého Americana na totálne závislou bytost a na téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet. Vývoj těchto identifikačních karet a databází, které leží u jejich základu, by byl monumentálním krokem do temnoty, nového věku kontroly lidí a otroctví…. Tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnejších korporací /tajné vlády/, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou všech občanů". K tomu není snad co dodat.

Mezi tím však pro karty začala v americkém Senátu vystupovat senátorka Diane Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního výboru, Donnou Shalala, a vymysleli plán za 100 milionu dolaru, v nemž by novorozenci a všechny děti museli mít svůj záznam v Národním pocítacovém registru. Čím se provinili ? Tento záměr vyšel opět na veřejnost a občané bouřlive protestovali. A hle, Senát USA celý tento podvodný návrh stáhnul. Ale hned poté zaútočil prezident Clinton s tím, že vydají povinnou kartu zdravotní péče. To, že obsahuje všechny údaje jako státní identifikační karta, to se občané neměli dozvědět. Viděl jsem v televizi, jak prezident Clinton v Kongresu držel pred zraky milionu diváku tuto kartu v ruce a popisoval její výhody. O jejím skutecném zámeru nerekl nic. I takto se dá lhát celému národu. Když vyšla pravda najevo, prišel okamžite další vládní tlak. Označit I.D. kartou všechny školní děti a byl kvuli tomu vytvoren i zvláštní projekt ,,GOALS 2000,,. Následovaly údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyžadovalo I.D. karty pro všechny dělníky, nakonec pro všechny zaměstnané. Co se zatím podarilo dotáhnout do konce, bylo zavedení I.D. karty pro všechny vojáky USA. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995 Ministerstvo obrany k tomuto ucinilo první kroky a dnes je to již nekolik let fungujícím systémem. Uvedomme si, že vojákem se stává každý americký občan mužského pohlaví, nemá-li zdravotní vyjímku. Vojákem je i v dobe zálohy a každý muž má obvykle rodinu. Databáze je tak jiste hodně nasáklá. Ale vládě se podařil ješte jeden tah. Každý Američan byl povinně očíslován 9. místným číslem, kterým ho vyhledají kdekoliv pomocí počítače a vedou o něm pod tímto číslem veškeré záznamy. Očíslování lidí však brzy přejde na 18. místný blok číslic, který bude mezinárodním standardem. Ano, všichni lidé na světě budou totiž označeni jako dobytek na ruce nebo na čele číslem napojeným na jeden počítač světovlády. Ten má základní pozici v císle 666. Bez tohoto označení nebudete moci nakupovat ani prodávat, oficiálně ani existovat.

Zavedení I.D. karet podporuje dále i guvernér Kalifornie Pete Wilson a senátorky Diana Feinsteinová a Barbara Boxerová. V roce 1996 senátorka Kay Bailey Hutchisonová predložila Senátu návrh zákona c. 999 o povinném zavedení I.D. karet. O rok dříve, v roce 1995, delala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill prohlášení pro tisk, kde priznala, kam až plány sahají. Řekla: "Nová I.D. karta by byla vyrobena pokročilou technologií s mikročipem, magnetickým cárovým kódem, záznamem hlasu, vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu, digitální fotografií…" Promiňte mi to přirovnání, ale Hitlerovi stačilo v dokladech pouze jméno, rodné číslo a adresa.

Pokud bychom přesto chtěli věřit spásonosným myšlenkám této novodobé masové identifikace čipovými kartami, proč byly tyto karty vyprojektovány v americké Národní bezpečnostní agentuře /NSA/, která je známá nekalými a drastickými aférami s manipulací občanů, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním. Pak se človek musí zděsit pri slovech Zbigniewa Brzezinského, poradce presidenta USA pro národní bezpečnost, který řekl: "Prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatnovat témeř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech.

V roce 1996 byl podán návrh prezidentu USA, Billu Clintonovi, aby vyhlásil tak zvané výkonné nařízení pro přímé vydání identifikacních karet všem občanům. Tím by se totiž vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval demokraticky lidmi zvolený Kongres.

Skutečností je, že I.D. karty jsou jedním z největších podvodů a zločinů spáchaných na lidech, který zachvacuje svět. Je to systém pro totální kontrolu nad lidmi, diskriminaci a likvidaci nevhodných. A věřte, že I.D. karty přináší ty nejčernější obavy podvodného plánu, o kterém je řeč. Aféry, které se zde pred našimi zraky odehrávají prostě smrdí. Pojďme se podívat na některé z případů týkajících se identifikačních praktik na nás lidech.

Začátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, že vláda Austrálie nelegálně shromažduje a zneužívá data na identifikacních kartách všech 18. milionu svých občanů, přestože léta tvrdila, že nic takového není nikdy možné.

V roce 1994 například americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou společností NAFTA, vydali nové identifikační karty, které Americané otestovali na mexických občanech při volbách v Mexiku. Každý ze 46. milionu voličů měl dostat svoji voličskou identifikační kartu, za což mexická vláda utratila 730 milionů dolarů. Vláda tím slibovala kvalitnejší a poctivější volby. Karty obsahovaly fotografii, otisky prstu, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, čárový kód a plastový laminát. Byla to naprostá fraška s cílem dostat pod trvalou kontrolu do databází obcany Mexika. V těchto volbách navíc vláda nedorucila tyto identifikační karty približně 5. milionům Mexičanům, kteří patrně nevyhovovali politickým názorum CIA a nebyli tak vubec pripušteni k volbám. Jaké pak spravedlivé volby ? Ale takové věci nejsou ničím vyjmečným.

Na jaře 1982 falšovala vládní CIA volby v Salvadoru. Přiznal to samotný ředitel CIA Casey pod tlakem veřejnosti. CIA dodala v červenci 1981 do Salvadoru identifikační techniku pro označení voličů. K volbám byli připušteni pouze vláde vyhovující, předem označení lidé. Celkem 438 volicu, kterí se neprokázali identifikacním prvkem, bylo zavraždeno. Mužeme vubec věřit temto identifikačním vládním snahám ?

A k čemu mužou také být vládě dobré identifikační karty ? Vzpomínáte si ješte na Rwandu v Africe ? V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zastreleno na milion mužu, žen a detí pri masovém vraždení vojenských sil a jejich rivalu, kmenových skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsii, do kterých se stále pletlo OSN. V rámci údajné prevence vláda rozhodla, že pro všechny Huty a všechny Tutsie vydá identifikační karty, aby se prý zamezilo údajné praxi, která vedla k tolika obětem. A jak tyto identifikacní karty pomohly ? Behem genocidního řádění hutských milicí byly vyžadovány karty o totožnosti na náhodně zastavených civilistech. Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ukopáni k smrti nebo zastřeleni. To bylo tedy řešení. Vzpomenme, jak fašisté prinutili Židy za války nosit na odevu židovské hvezdy, aby na ne všichni plivali a diskriminovali je a poté snáze shromaždovali k likvidaci v koncentracních táborech. Tyto zlociny nejsou prekonány. Identifikacní znaky jsou spojeny s rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme čerpat jen z historie.

Proč má mít dnes každý člověk u sebe identifikacní kartu a s takovým množstvím osobních údaju - pres otisky prstu, vzorky lidské tkáne DNA, tedy i rasové, zdravotní i psychické vzorce, digitálne zpracované fotografie, rukopis, záznam hlasu, náboženskou, politickou príslušnost a spolecenskou prizpusobivost… Copak nevidíte, že je to ta nejohavnejší totalita všech dob urcená k likvidaci nepohodlných ? A dnešní super technika a přenos dat dokáží své. Žádný vládní argument /boj proti kriminalite ci praní penez/ nemuže tuto zrudnost ospravedlnit. Vlády to moc dobre ví, ale neřídí se svědomím, řídí se světovládou. Světovládou dosud tak výsmešne anonymní, ale tak zrudne viditelnou.

Je zcela jasné, že informace, které vlády světa získávají o svých obcanech, putují počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický pocítac pro celý svět, který je ve službách svetovlády. Existence tohoto pocítace byla dlouho popírána. Vždyt jde o centrální mozek planety, tento pocítac je nyní možná mocnejší než celá OSN. Všechny tajné databáze ústí práve sem a naše životy jsou zde zcela podchycené.

Pokud vím, poprvé existence tohoto počítače vyšla najevo v roce 1970, když již jmenovaná Barclayská banka Spread Eagle oficiálně sdělila, že v budoucnosti budeme zbaveni svého soukromí a budeme redukováni na kódy zaznamenané v jednom obrím vládním počítači. Tatáž banka přiznala, že tento pocítac nás má neustále sledovat. Šokem pro svet bylo, když v cervenci 1982 sám prezident USA Ronald Reagan v Bílém dome priznal, že tento svetovládný pocítac skutecne existuje a má brzy prevzít vládu i kontrolu nad svetem. Možná si tehdy neuvedomoval, že tím verejne doznal celý zrudný plán, který byl po desítky let vyvíjen za zády verejnosti a proti ní. Také se brzy rozbehly vyšetrování, které prinesly další informace o tomto pocítaci.

Jedná se skutecne o centrum všeho chtene i nechtene existujícího. Sbíhá se sem veškerý světový děj, od agenturních zpráv, pres zprávy tajných služeb, odposlechy telefonu, až po každou vaši položku na pokladním lístku v zapadlé samoobsluze z elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje "PLATFORM".

V souvislosti se světovým ústředním počítačem byly odhaleny další tajná pocítacová centra po celém svete. Vyšlo najevo, že každá lokalita planety má podchycenu danou oblast a informace z techto tajných počítačových center putují do centrálního pocítace. Tyto počítače byly zatím odhaleny napríklad v belgickém Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Waršavě, dále ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii a Rusku.

Veliká aféra vznikla kolem počítače v belgickém Bruselu, vždyt jde také o sídlo EU a NATO. Vyšlo najevo, že pocítac je zde umísten v administrativní budove EHS /Evropské hospodářské společenství/ a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí. Už v roce 1975 dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, potvrdil, že tento pocítac skutečně existuje, že je v budově EHS v Bruselu a zabírá celá tři patra této ohromné budovy. Co však prekvapilo nejvíce, tento pocítac se podle Eldemana úředně nazývá v překladu Bestie. Opravdu výstižný název, nemyslíte ? Eldeman však o dva roky později, v roce 1977, oznámil, že počítač Bestie bude zpracovávat data o všech lidech planety, tedy ne jen o 2. miliardách, jak tomu bylo v roce 1975. Na základě toho se odborníci domnívají, že onen centrální počítač může být právě tato belgická Bestie. Ale ve světě existuje neustále více indicií, že centrum bude v USA, dnešní světovládné a osvětové baště, v ústředí NSA. Ti střízlivější se ohlížejí směrem, kam směřovaly kroky světovlády. Do Austrálie, kde již stojí ústřední budova světové vlády i parlamentu. Zjistilo se totiž, že zde stojí i něco mnohem závažnějšího.

Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otresena vlnou afér týkajících se záhadné budovy v Deakinu /na predmestí Canbery/. V roce 1966 zde byla postavena malá telefonní ústredna. Co však nikdo netušil bylo to, že v obrovském suterénu sídlilo špionážní zařízení spravované NASA, které provádelo plošné sledování obcanu a shromaždování dat. V roce 1975 byla zapocata vedle této malé telefonní ústředny stavba, která byla oficiálně prohlašována za rozšírení této ústredny telecomu. Jenže tehdy prišel zlom. V tomtéž roce totiž senátní výbor JPAC začal prověřovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústredny v Deakinu. Tehdy ješte nebylo nikomu podezrelé, že tato budova stojí jen kousek od sídla světového parlamentu. Toho roku 1975 však senátní výbor odhalil, že existující budova telefonní ústredny má skutecne tajne postavený gigantický suterén pro pocítacové shromaždování dat o občanech obrovského pokrytí, které spravuje americká NASA. Senátní výbor také priznal, že nová budova není ve skutecnosti rozšírením telefonní ústředny telecomu, jak bylo Senátu předkládáno, ale rozšírením tajných podzemních databází a registru. Telefonní ústredna byla jen vládní kamufláží. Potvrdil to později i samotný telecom, když přiznal, že ze stavebních nákladu 250.000 dolaru nezaplatil telecom ani cent. Tuto tajnou ústřednu měla pronajata australská vláda a to už 6 měsíců před dokončením budovy v únoru 1980. Vláda to samozřejmě popírala. Oháněla se výmluvnými argumenty a v médiích se několik vládních činitelů snažilo obalamutit veřejnost. Marně. Až po velikých protestech občanů se nakonec 2. listopadu 1987 zlomil jako první ministr sociálního zabezpečení Brian Howe, když přiznal, že počítačové ústředí jeho ministerstva má skutečne sídlo v dané budově v Deakinu. Jenže protesty zesílily a 17. listopadu 1987 ministr Howe přiznal, že vlastně všechna ministerstva, celá australská vláda využívala tajné počítačové ústředí v Deakinu. Přiznal dále, že zařízení techto budov zaplněné počítači nemá nic společného s telecomem. Začátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami protestu a musela zřídit inspekcní tým, jehož výsledky byly dány veřejnosti. Inspekce vlády plne prokázala, že vláda léta do očí lhala svým občanům. Utajovaná telefonní ústředna se ukázala být Národním pocítacovým ústředím a centrem celé rady ministerstev a samotné vlády. Objevily se zde počítačové disky obsahující celé knihovny záznamu s duvernými daty o obcanech. Všechna data byla mezi ministerstvy propojena a každý občan byl tak ve svévoli vlády. Občané byli léta ujištováni o ochraně svých osobních dat, nyní se ukázalo, že data byly zneužívány, nelegálně zrízeny a došlo k porušení zákona o identifikačních kartách.

Vidíte, přátelé, že nikdy nelze nikomu věřit. Nebo stále ješte věříte tomu, že identifikacní karty nám mají prospívat a žádné nelegální vládní databáze neexistují ?

Aféra kolem vládního zneužívání identifikačních karet a nelegálních databází o všech 18. milionech obcanu Austrálie vedla k dalšímu vyšetrování. Podarilo se objevit prímé souvislosti s touto aférou a svetovou vládou, jejíž sídlo je jen kousek od inkriminovaného Deakinu. Peter Sawyer, bývalý vysoký úredník australské vlády odhalil verejnosti další fakta. V Austrálii se nacházejí tři hlavní vojenské základny patrící USA. V Nurrangeru poblíž Woomery, v Novém Jižním Walesu a tretí, nejvetší, stojí západne od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pine Gap. Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem 8 kilometru dlouhou vrtanou díru, která slouží jako gigantická anténa. Pine Gap je jedno z nejvýznamnejších center pro špionážní satelity kroužící kolem Zeme. Pine Gap má obrovské pocítace propojené s celým světem pro sber informací o každém člověku této planety. Pocítace Pine Gap jsou zároven propojené s ostatními svetovými sbernými pocítaci. Sawyer však také odhalil, že vládní aféra kolem zneužívání dat občanů se netýkala pouze 18. milionu australských obcanu, protože zarízení v Deakinu bylo též napojené na podstatné datové centra po celém světě, kde jsou shromaždovány informace o všech lidech planety. Rozhodně to potvrzuje funkcní a reálnou existenci světové vlády právě v Austrálii.

Již byla řeč o tom, že americká státní identifikační karta byla vyvinuta v NSA /Národní bezpecnostní agentura/. NSA vznikla po roce 1945 z podnětu ministerstva obrany USA. Je to unikátní světová tajná služba, protože nejsou zákonem definovány limity její moci. Muže si delat co chce a to pod ochrannými krídly vlády USA. NSA je nejmocnejší tajnou agenturou ve světe. V porovnání s ní je CIA pouhou pomocnou ,,policejní rukou,, globální NSA. Není omezena žádným zákonem, je zodpovědná pouze americké Národní bezpečnostní radě skrze záhadnou organizaci Comsec. Byla to práve NSA, která jako první na svete vlastnila pocítac pro zpracování dat o obcanech celé planety. Tento počítač byl nainstalován roku 1976 a nesl jméno Cray. Dnes má NSA nejlepší superpocítace na svete , na nichž jsou vyhodnocovány všechny, ale opravdu všechny aspekty lidského života jednotlivcu po celém svete. Ano, vše se sbíhá sem do ústředí NSA ve Fort Made ve Washingtonu. Tato svetová chobotnice je soucástí "PROJECT PLATFORM", který usiluje o vytvoření jednoho světového počítače pro řízení světa. Ačkoliv byla NSA oficiálně vytvořena až v roce 1952, vzešla z mezinárodní dohody podepsané roku 1947, jejíž oficiální název zní "UKUSA PACT". Jednalo se o dohodu mezi všemi světovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení techto informací a jejich posílání do ústredí NSA ve Fort Made. Potvrzeno to bylo napríklad 9.brezna 1977 v parlamentu pri interpelaci s premiérem Malcolmem Fraserem. A tento plán "UKUSA PACT" je platný dodnes a jeho zrudnost je stále vetší. Je to snad vůbec první světová dohoda o okleštení světa a jeho obcanu do totalitního svetového výzvedného systému. Celá věc je v rozporu s mezinárodními dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády sveta oficiálně vykašlaly ješte před tím, než byly oficiálně pro spokojenost občanů OSN schváleny. Cílem světovlády je totiž jeden totalitní a totálne kontrolovaný, lehce manipulovatelný policejní stát s poslušně oddanými a zlomenými občany.

Pokud si ale myslíte, že identifikačními kartami končí plány světovlády, mýlíte se. Plán je mnohem morbidnejší. Cipové karty jsou zde pouze proto, abychom si zvykli na bezhotovostní transakce a naše neustálé sledování. Až se tak stane a už to není daleko, světovláda prijde s tím, že karty se dají ztratit a zneužít, že je jich mnoho a nejsou po ruce. Začnou propagovat, ale zároven tvrde zavádet nový systém. Totiž spojení platební a identifikacní karty s naším telem. O co jde ?

Všem lidem na světě se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou ruku nebo celo cárový kód o 18. číslicích. Každému cloveku na svete pridelí jedno císlo a to mu prakticky vytetují. Kód bude obsahovat nejen celý Váš bankovní kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznamu o Vaší osobe k Vaší identifikaci. Chtejí nás oznacit jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou čísly uvězněné v koncentračních táborech. Náš cárový kód se nám má snímat infračervenými snímaci z našeho tela v místech, kde budeme platit nebo nakupovat, pri identifikaci, prakticky všude, kde to bude povinné nebo požadované. Systém je stejný jako s platebními a identifikacními kartami, hotovost je pouze elektronická a odepisuje se a pricítá prímo z konta. Nosíte s sebou zároven až stovky kilogramu dokumentu a záznamu o Vás, které jsou v kódu uloženy. Už nebude úniku. Půdete klidně po ulici, vláda si usmyslí, a aniž byste to tušili, náhle jste na ulici identifikováni a celý Váš život odhalen. Čárové kódy z našich tel budou snímatelné i na dálku a bez našeho vedomí. Budeme otroky spoutaní v dokonalém totalitním systému. Identifikacní karty musely prijít, kdyby nás vlády chteli označt přmo kódem na těle, vznikalo by príliš mnoho otázek a protestu. Dnes jsme schopni zcela klidne prijít opet blíže k peklu. Uvědomují si lidé vůbec, jak dalekosáhlé dusledky to prinese pro jejich životy ? Bohužel, většinou ne, ale vlády naopak dobre vedí, proc potrebují oznacit, identifikovat a totálne kontrolovat pohyb svých obcanu. Ale nejen občanů.

Čárový kód, který vznikl v 70. letech, se zacal brzy objevovat na nekterých výrobcích a potravinách. Dnes už je toto oznacení v podstate povinné. Ne prímo zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznačené výrobky diskreditují a omezují natolik, že si každý rozmyslí neoznacit svuj výrobek čárovým kódem. Vlády tak mají vždy prehled o zbozí na území státu, kdy a kdo je koupil, atd…. Urcite jste již slyšeli o svetové norme ISO 9000. Tato norma vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo oznaceno cárovým kódem. Vlády se dokonce už dohodly, že kdo nebude mít osvedcení ISO 9000, nebude moci na celé planete vyrábet ani prodávat své zboží. Už v roce 1996 prijalo jako závazné ISO 9000 kolem 100 zemí sveta, dnes už takrka žádná významnejší zeme nezbývá. Dríve to bylo nepovinné, ale doba se zmenila. Proc ? Svetovláda tak bude mít totální prehled o všem zboží v libovolné lokalite i v celosvetovém merítku. Ale duvod je ješte jeden, nejbohatší podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky zlikvidováni, norma je príliš prísná na to, aby prošli a udrželi se. Vlády tak mohou dokonce sami likvidovat vybrané nebo prímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevine na ISO 9000. Propaganda kolem ISO 9000 je skutecne velká, také v Ceské republice se tímto mnoho firem chlubí prímo na svých prospektech. Bohužel, stalo se to reklamním přitahovadlem investorů a zákazníků.

Ale zpet k oznacení všech lidí sveta tímto cárovým kódem. Už jsme si rekli, že to bude proto, abychom byli jako dobytek ocíslováni a identifikováni obrovským množstvím nelegálne získaných intimních záznamu o našem soukromí a celém životě, abychom byli neustále pocítaci sledováni v chování, ale i našem pohybu. Všechny cipové karty se proste spojí v jeden cárový kód pod jedním svetove registrovaným císlem a ten kód pujde až do naší smrti vytetovaný na našich telech.

Superpočítač světovlády tak bude v daný moment o vybraném cloveku, skupine, národu nebo všech lidech okamžite vedet vše. Gigantický a utajovaný pocítac, který se jmenuje Bestie a je umístnen v budově EHS v Bruselu, je připraven pracovat práve na bázi zpracování císla daného každé lidské bytosti. Dr. Hanrick Eldeman, hlavní analytik EHS, to v roce 1977 přiznal a uvedl, že tento superpočítač Bestie /Šelma/ je schopen označit čísly a čárovými kódy všechny obyvatele zeme. Tento čárový kód bude mít každý odlišný, jeho základ však u každého tvorí číslo 666.

Kdo se vládě znelíbí, jednoduše mu bude zablokován kód nebo jej nedostane vůbec. Bez něj však bude odsouzen k vecnému živorení i smrti, protože bez císla nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci prijít na úrad ani k lékari, bude odsouzen. Člověk se tak stává totálne poslušnou a závislou bytostí na vládě. Každý jeho sebemenší prestupek nebo odlišný názor, muže znamenat pokutu ve forme docasne zablokovaného kódu. Takto muže být beztrestne odsouzen až k smrti.

Ze je to sci-fi ? Ne, je to tvrdá realita. V roce 1988 bylo zkušebne oznaceno 10. 000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem. Po 3 měsíce zde tak vláda Malajsie testovala nahrazení kreditních a identifikacních karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem. K hruze sveta se tímto testem zjistilo, že celý systém je plne funkcní a pripravený k uchvácení vetšiny světa. To ale bylo v roce 1988, dnes už realita dostává masový charakter. Po celém svete je dnes už takto trvale světovládou oznaceno mnoho miliónu lidí. Uvedomme si přátelé, že akce už začala. Už v roce 1984 bylo jen v USA oznaceno 3 miliony lidí, kterým byl vytetován na telo tento čárový kód. A stejne jako dríve u kreditních karet i dnes jsou vyvíjeny vládní a právní donucovací tlaky, aby to obcané proste bez protestu a sami přijali.

Tak například v USA zacali už dávno nekterá letište odbavovat prednostne cestující, kterí mají svuj identifikační kód vyznacený laserem na ruce. Nekteré americké pojištovny dokonce odmítají pojištovat obcany, kterí se neprokáží svojí kódovou tetovanou identifikací na ruce. Nekteré úrady v USA, Japonsku, ale i nekteré obchody v západní Evrope odmítají vpustit dovnitr cloveka, který není oznacen cárovým kódem na ruce. Ale nátlak jde dál a tak slepí a hluší obcané dojdou k požadovanému záveru, že je to pro ne vlastne výhodné. Je to nechutná strategie.

Čárové kódy se však dávají lidem už i povinne. V USA jsou takto napríklad oznacováni všichni vezni /napr. v Tusconu v Arizoně/.

V roce 1996 vláda USA na americké vojenské základne Guantanamo oznacila 50.000 haitských a kubánských uprchlíku. Dospělé na rukou, děti na kotnících.

V izraelských kibucech, což jsou města vzniklá po roce 1948 se již mnoho let odehrává scénár, který jednou zachvátí celý svet. Neviní lidé jsou totiž v techto mestech jako ve vezení. Žijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpecení a v materiálním blahu, ale jsou úredne zbaveni vlastní svobody. Lidé, kterí žijí v techto mestech jsou zbaveni financní hotovosti. Mají pouze pridelené císla /bezhotovostní systém cárového kódu/ ,se kterými chodí nakupovat a vydelaná, stejne jako utracená cástka se vyplácí prímo z konta. Místní lidé jsou tedy otroky moci, nebot mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zboží. Nemohou ani utéci z takového systému, nebot nikde jinde by jim nikdo bez penez nic neprodal a oni by pošli v bíde. Ale nemohou se ani vzeprít uvnitr takového systému, ani jakkoliv protestovat proti cemukoliv, nebot by riskovali, že jim bude jejich konto zablokováno. Lidé nemohou opouštet tyto města, aniž by s tím zvláštní rada nesouhlasila. Lidé se zde musí pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou omezováni mnohdy až nesmyslnými uzákoneními. Zvláštní státní výbor - rada mesta, zde totálne kontroluje a šikanuje život i soukromí každé rodiny a sebemenší rozhodnutí musí být neprodlene konzultováno s oním orgánem, který muže vše zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnejší informace a nemužete zde mít žádný osobní názor ci problém, aniž by o nem nevedel i tento výbor. Děti se zde smí rodit pouze na zvláštní povolení orgánu, kterí i tomuto mohou zabránit. Už od detství jsou tu deti vedeny k naprosté závislosti na orgánech a je zlamována jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úrady. Takto funguje v demokratické zemi ve mestech kibucech totalitní systém, byt plný materiálního blaha. Je to doslova koupení si obcanu výmenou za jejich svobodu. Myslím si, že izraelské kibuci jsou dostatečně velkým trnem v oku tem, co chtejí věřit tomu, že žádná totalitní svetovláda není prakticky možná.

Ale zpět k označení lidí čárovým kódem. Prozatím, než dojde ke globálnímu oznacení na telech, snaží se nám vlády cárový kód vnutit na naše obcanské prukazy nebo karticky zdravotních pojištoven. Člověk absolutně neví, co vše o nem vlády vedou za informace, vidí jen nesmyslné svislé cáry a císlo. To je zámer. Nejnovejší generace čárových kódu, tzv. cárový kód PDF 417, je už kódem dvojrozměrným a interaktivním, který umožnuje zakládat do sebe neuveritelné množství informací, ale jde do nej zakládat i přímé kopie dokumentu, fotografie, záznam hlasu nebo otisk prstu. Kódy jsou radiofrekvencním prenosem Spectrum 24 schopny reagovat i na vzdálenost pres 100 metrů, lze je tedy snímat i na dálku a i za prekážkou. Tyto nové cárové kódy se zacaly plne užívat po celém svete od konce 80. let. PDF 417 je tedy zrejme jasným favoritem v označení lidských těl čárovým kódem, znamením doby.

V roce 1981 probíhalo v Bílém dome jednání za úcasti prezidenta USA Ronalda Reagana, které se týkalo zavedení státního identifikacního systému obcanu. Marty Anderson tehdy vystoupil a navrhl prezidentovi vytetovat identifikaci na ruce každého občana. Na to okamžitě zareagoval J.Wat, sekretář pro vnitrní záležitosti : "To je hrozné, zní to jako znamení šelmy". Celý kabinet ztichl. Poté prohlásil prezident Reagan větu, která obletěla svět : "Snad bychom měli vypalovat znamení už všem nemluvňatům".

Verejnost byla tehdy zdešena. Dnes prichází prezident Clinton s daleko horšími zákony a nikoho to již neprekvapuje. Svet mlcí. V celém svete se už zacínají lidé /zpravidla potají/ v porodnicích oznacovat neviditelným laserovým tetováním. Jak jsme si již rekli, na západe, zejména v USA, se tím už nikdo netají a úrady to prímo vyžadují a podminují to všemožnými výhružkami a omezeními práv a pohybu. Obcané sami tak dávají svá tela k potetování, aby mohli žít ,,v klidu,,. Ale zároven se vyskytla i nová technologie, která se zacala doslova masove užívat k identifikaci lidí této planety pro potreby svetovlády a která doplnuje technologii cárového kódu na našich telech. O co se jedná ?

Jedná se o mikrocipy, které chce svetovláda všem lidem na svete voperovat do jejich tela. Tyto mikročipy jsou miniaturní elektronické přístroje schopné, stejne jako čárový kód, pres detektor identifikovat danou bytost. Nejznámejší mikročipy mají délku 10 mm a šírku 2 mm. Ale dávno jsou užívány i mikrocipy tenké jako vlas. Tyto digitální mikrocipy jsou schopny identifikovat s obrovským potenciálem záznamu každou lidskou bytost. Stejne tak ale cloveka jako sonda sledují v pohybu po celé planete a je možno ho lokalizovat behem deseti vterin na prostoru 8 metru čtverečních z celého povrchu Zeme. Vše díky 24 satelitum GPS. Tyto mikrocipy se zprvu na prání vlád umistovaly v podobe plochého cipu v obcanských prukazech, pasech a identifikacních kartách. Již tehdy byla známá i technologie cipu v lidském tele, ale verejnost se tímto systémem mela nejdríve seznámit. Poté vlády prejdou k povinnému implantování mikrocipu do tela každého z nás. Mikročip společně s tetováním cárového kódu nás mají totálne kontrolovat, sledovat náš pohyb, ale i mnohem víc. O tom ale až za chvíli.

Všimnete si prosím, že technologie implantace mikrocipu pro identifikaci a sledování živé bytosti není žádné sci-fi. Už od konce 70. let jsou po celém svete takto cipovány zvlášte domácí zvírata, psi a kocky. V Ceské republice se to rozbehlo naplno po roce 1993. Dnes existuje mnoho let už i u nás Národní centrální registr pro identifikaci všech mikrocipem oznacených zvírat a zvíre Vám ocipují v každé druhé veterinární ambulanci. Vše v masové reklame, že Váš pes se tak neztratí a když ano, najde se a po identifikaci vrátí majiteli. Faktem ale je, že celé toto divadlo má ten hlavní úcel, že lidé zcela labilne přivyknou této technologii. Když mají mikrocip jejich domácí mazlíckové, kterí jsou mnohdy rovnoprávnými cleny rodiny, pak je už jenom krůček k tomu, aby mikročipy pod podobnými záminkami prijali i lidé. Tato technologie se nazývá RFID a mužeme videt, že Ministerstvo zemedelství CR, jakož i vláda jako taková, tvrde podporuje tuto technologii. Ale myslíte si prátelé, že jde jen o výhodu ? Je-li to výhoda, pak to má být dobrovolné. Jenže tak tomu není, po celém svete zacali být obcané úrady doslova vydíráni, že pokud neoznací svého psa mikročipem, bude odebrán nebo utracen. Vymlouvají se pritom na vzteklinu, potulování psu i preplnené útulky /jak by to bylo asi s lidmi/. V Brne vznikla bourlivá diskuse, když chtel v roce 1995 jako první v republice magistrát Brna zavést tzv. plošné /povinné/ očkování všech psu a kocek. Ministerstvo zemedelství zase prosazuje povinné oznacení všech hospodárských zvírat v CR a okamžite využilo aféry kolem nemoci "šílených krav" pro argumentaci a podporu svých šílených plánů.

Vězte, přátelé, že naše zvírátka jsou jen pocátek, takový test naší prizpusobivosti, ostatne vždy preci testujeme vše nejdríve na zvíratech. Brzy budeme oznaceni jako dobytek mikročipem i my lidé pro vládní identifikaci, kontrolu, manipulaci a sledování pohybu. Ríkám budeme, ale ono to již zacalo a to v plné tajnosti a zrudnosti. Ale lze zrudnost utajit ?

Vláda USA vyvíjela už v 80. letech identifikacní programy s mikrocipy na lidech. Bez informování k tomu zneužívala deti v detských domovech, pacienty nemocnic a léceben, ale také vezne. O tom si ješte rekneme. Ve Švédsku melo už na pocátku 90. let, podle oficiálních informací, implantováno mikročipy 7000 lidí. Bylo to práve Švédsko, které se postaralo o svetovou aféru, když švédský výzkumník Robert Naeslund verejnosti odhalil stovky rentgenových snímku pacientu, které ukazují ruzné typy mikrocipu odhalených pri náhodných rentgenových vyšetreních obcanu. Odhalil ale také i mikrocipy, které byly z vydešených a prekvapených lidí vyoperovány. Zhruba od poloviny 80. let bylo vládou tajne takto označeno, identifikováno a sledováno bezpocetne lidí. Mikročipy se implantovali zejména do starších občanů pomocí injekcí do žil. Občané o tom nebyli informováni, bylo jim receno, že jsou pouze bežne ockováni. Pravda vyšla najevo, až když náhle začali takto označení lidé umírat v dusledku amnézie a oslabení imunitního systému. Vláda udelala z lidí doslova pokusné králíky. Tato technologie je od základu obrácena proti nám. Vlády tedy dobře vědí, proc to utajují. Ale to není vše.

Vlády mají tu drzost opouštet brány podsvětí techto praktik a chtejí tuto zrudnost uzákonit. Dr. Mary Jane Englandová, členka zhoubného vládního výboru pro zdravotní projekty vlády USA, ve svém proslovu v Palm Springs v Kalifornii v roce 1994 navrhla, aby vláda povinně implantovala mikročipy všem lidem do jejich těla pro jejich identifikaci.

Ale zatímco prezidentovi muži přemýšlí, jak šikovně zalhat veřejnosti, aby ze zákona přijala mikročipovou identifikaci, z vládního podsvetí USA se začaly tyto ideály nebezpecne šírit do sveta. Už v breznu 1997 bylo oficiálne prohlášeno, že vlády Dánska, Filipín a Trinidy plánují po vzoru USA voperovat mikročipy do těl svých obcanu nebo jejich obcanských prukazu. K této iniciative se pripojily po roce 1997 prakticky všechny vlády světa jako k cílovému řešení. Jak by také ne, počítače svetovlády v Belgii, Austrálii i USA jsou pripraveny okamžitého napojení na tyto mikrocipy ve všech lidech na celém svete /od 70. let tyto pocítace fungují již na bázi zpracování cárového kódu dané každé lidské bytosti/.

Bývalý poradce prezidenta USA Ronalda Reagana, Martin Anderson, sdelil celému národu již mnoho varování pred touto technologií. V The Washington Times napríklad napsal : ,,Tento nepatrný mikrocip je jako technologické tetování a je mnohem efektivnejší než císla, kterými nacisté nesmazatelne oznacovali na ruce své obeti v koncentracních táborech''. A toto prirovnání je naprosto výstižné. Nyní se totiž postupně dostáváme k tomu, proč chce svetová vláda označit všechny lidi mikročipy. Jen identifikace ? Jen kontrola ? Jen sledování pohybu ? Jakoby to nestačilo, ješte tu něco je a tím něčím teprve končí cíle tohoto vražedného divadla. Ale dejme slovo tomu nejkompetentnejšímu….

Doktor Carl W. Sanders z USA je elektronický inženýr, vynálezce a vládní konzultant. Je také vítěz prezidentské a vládní ceny za nejlepší designovou činnost. 32 let svého života strávil ve strojním a elektronickém návrhárství mikrocipu vztahujících se k cloveku a organismu. V roce 1968 se dostal jako specialista k projektu ve meste Phoenix v Arizone. Soucasne se na tomto projektu pracovalo i v Bostonu a také Hunfordu. Celý projekt byl zameren na jednu mladou ženu, která mela zlomenou páter. Oni zjistili, že by snad mohli zapojit nervy umelé. Do tohoto projektu byly zapojeny stovky lidí. Jednalo se o projekt revolucní, první svého druhu a nikdo nevedel, jaké prinese výsledky. Podnetem k tomuto projektu se stala právě ona nemocná žena. Celý projekt nakonec vyvrcholil v mikrocip. Po implantacích nekolika techto mikrocipu této žene do míchy, se její svaly na rukou a nohou skutečně začaly napínat a končetiny pohybovat. Dr. Carl W. Sanders dostal v tomto projektu vyšší pověření a ručil za sestrojení tohoto mikrocipu. Když se pak ale rozbíhal další nadějný výzkum tohoto mikročipu, nečekaně přišlo vládní nařízení, že financování mikročipu na onu zlomenou páteř není výnosné, a že se mají zabývat jinou oblastí výzkumu tohoto mikročipu. /Pokračování v další kapitole/.

DOKONALE ZOTROČENÁ SPOLEČNOST

/Pokračování z predchozí kapitoly/. V té chvíli se stal mikročip středem zájmu. Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu mela funkční účinek na chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy na zvíratech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec došlo i k masovým tajným pokusům na lidech. Chovali se k lidem jako k dobytku. Vyhledávali laciný zkušební materiál, na kterém by mohli pod záštitou americké vlády beztrestně zkoumat. Platili bezdomovcum v USA, kteří se rádi za každý dolar podvolili i nelidským pokusům. Jezdili ale i do Indie pod falešnými záštitami humanitární a zdravotní pomoci místním obcanum. Jeden z projektu se jmenovat "PHOENIX" a v něm byl mikročip zkoumán na válečných veteránech z Vietnamu. V tomto projektu byl vyvinut mikrocip regulující hladinu adrenalinu v krevním oběhu. Zjistilo se však, že mikročipy mohou také přivodit migrénu, sexuální povzbuzení i sexuální ochablost. Predevším ale změny v lidském chování.

Bylo zjištěno, že pomocí techto mikrocipu napojených na nervová centra, lze plně ovládat cloveka, jeho telesné funkce i jeho myšlení a chování. V plné míre to potvrdily práve masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutečnost, že mikročip dokáže manipulovat lidským myšlením a chováním, vláda USA okamžite investovala 1,5 milionu dolaru na vyhledávání místa na tele, kam by bylo nejvhodnější mikročip voperovat, aby měl maximální účinnost. Byly určeny dva body. Čelo a hřbet pravé ruky. Jak ríká Dr.Sanders, funkce mikročipu byla založena na elektronické akupunktuře. Člověk, který měl pak tento mikročip v těle mohl být vlastně robot, bytost zbavená vlastní vůle, za kterou rozhodují jiní pomocí počítače, na který je mikročip napojen. Kdokoliv mohl takovému člověku poručit, aby věřil tomu nebo onomu, aby volil tu nebo jinou stranu, aby někoho zavraždil nebo byl naopak oddaným beránkem, či snad jako otrok pracoval kdekoliv a jakkoliv dlouho bez zbytečných dotazu a zdarma. Tvurci svetovlády si byli okamžitě jisti, že to je způsob, kterým světovlády dosáhnou, udrží ji a všechny lidi na světě budou centrálně z jednoho místa ovládat mikrocipy. Už chápete tu chronologii od tajných databází o Vašem soukromí, přes platební a identifikacní karty, čárový kód až po mikročipy v našich tělech ? To není žádné sci-fi, ale tvrdá realita.

Proč se vláda USA vykašlala na zdravotní program umělých nervů pro onu ženu a přikázala přesměrovat výzkum na ovládání vědomí ? A když se výzkum podařil, proč neeticky místo ukončení vláda USA okamžitě investovala dalších 1,5 milionu na vyhledání nejvýhodnejšího místa v tele pro implantaci tohoto mikročipu ? Protože cílem není pomoc, ale zotročení. Tento mikročip měl 250 000 jednotek a kromě ovládání člověka je zároveň jeho identifikací, nebot v mikročipu jsou zaneseny všechny informace o daném člověku, včetně těch nejintimnějších.

Jak dále říká Dr. Sanders, pri práci na tomto projektu si nikdo z pracovníku nevšímal jeho cíle - označit všechny lidi žijící na této planetě. Jednou za ním přišel vládní úředník a řekl, aby si informace o tom, že už je mikročip hotov nechal pro sebe. Šlo o tajný vládní projekt, proti kterému by se okamžitě zvedly po celém světě ty největší protesty.

Doktor Carl W. Sanders byl na jedné světové schůzi, kde se diskutovalo o tom, jak by se dali práve lidé s mikrocipem zároven identifikovat. Náhle prišel hruzný nápad : "Pojdme toto realizovat a na veřejnosti prohlásíme, že je to ve prospěch opuštených dě". V tomto duchu probíhala celá diskuse. Bestiálne zneužili tisíce bezdomovcu, vězňů, pacientů nemocnic i psychiatrických léčeben a dětí v dětských domovech, zvláště na Floridě, kterým voperovali mikročipy a poté je identifikovali jako dobytek. S tím byly spojeny i nelidské lékařské pokusy na dětech, které měl mít pod ochranou stát. Když se toto provalilo a vzniklo veřejné pobouření, vládní CIA poté prišla s nápadem dát obrázky opuštených dětí na kartony od mléka. Od té doby jsou mikročipy uznávány naivně jen díky nějakým obrázkum. Byl to nechutný útok na soucit verejnosti. Ale to slouží účelu, je to záměr. Dr. Carl W. Sanders se osobněčastnil 17. celosvětových schuzí, kde se toto téma prodiskutovávalo. Schuze v Bruselu a Lucemburku se spojily pro financování tohoto projektu z celého světa. Nikdo proti této bestialite neprotestoval.

Oni budou mikročipy zavádět do těla člověka injekcní jehlou nebo jej voperují do těla našich dětí hned po narození pro záměry identifikace a manipulaci naším vedomím. Ostatní by meli dostat mikročipy, at už s tím souhlasí nebo jsou logicky proti. Vlády uvažovaly o projektech, jak by se daly tyto mikročipy zavést do všech lidí bez jejich vědomí a souhlasu. Bylo navrženo, že se tak má stát formou běžných ockování, kdy bude mikročip zaveden tajně v již připravených jehlách do našich těl. Vzpomenme na aféru ve Švédsku. Jsou pripraveny i projekty, kdy budou v různých cástech sveta falešne rízené fámy z vládních kruhu, že tam a tam se vyskytla nebezpečná infekce ci epidemie a všichni musí být proti ní očkováni. Tehdy by si človek ze strachu nechal vpíchnout cokoliv. Ale byly vyvinuty i speciální programy únosu lidí a jejich lékařské prohlídky a identifikace mikročipy, aniž by o tom unešení vědeli. O tom si ale ješte povíme.

Sám prezident USA Ronald Reagan mel pravomoc podle zákona "Emigration of Control Act" z roku 1986, sekce 100, rozhodovat o tom, jaký typ identifikace lidí bude zvolen. Zda-li to bude neviditelné laserové tetování čárovým kódem nebo elektronický mikročip v těle člověka. Vezměte na vědomí tato fakta, přátelé.

Dr. Carl W.Sanders dále přiznává, že vláda USA uvolnila 500 milionu dolaru pro zaplacení /podplacení/ médií, aby veřejnosti předkládali pouze kladné hodnocení této technologie označení lidí na Zemi mikročipem a falešne tak manipulovali verejným míněním. Je to celé jeden velký podvod a největší zločin proti lidskosti, který bude kdy spáchán. Bude to nejdokonalejší totalitní systém všech dob.

Prátelé, tato fakta poskytl svetu oficiálne a na vlastní riziko přímo Dr. Carl W. Sanders, který mel vyšší pověření v tomto projektu a zodpovídal vláde za sestrojení tohoto mikrocipu. Neúcastnil se však už jeho zneužití proti lidstvu v ideálech svetovlády a ve svém znechucení nad vzniklou situací podal tyto informace světu.

Lidé se tomu musí postavit. Jde skutecne o nejhorší totalitu všech dob. Vždyt veškeré totalitní systémy v historii ,,pouze,, tyranizovaly obcany, ale slušní lidé se mohli stavet proti tomu a ve skrytu duše meli vlastní opozicní pravdu. Jenže nyní to zachvátí prímo myšlení všech. Všichni budou muset poslouchat a všichni to také delat budou, protože svetovláda nebude manipulovat jen našimi životy, ale i myšlením. Už nebude cesty zpet. Nebude nikdo, kdo by nesouhlasil, nebude nikdo, kdo by mel vlastní rozum pochopit pravdu a postavit se proti takovému systému. Naše mozky budou rízeny z jednoho svetového centra a naše životy navždy ztraceny. Budeme otroky at se nám to líbí nebo ne a budeme poslušní všichni do jednoho všemu, co nám kdo prikáže. A nejstrašnejší je, že to, co se zdá jako nepovedený román nebo hloupý vtip, je tvrdou realitou. Líbí se Vám to ?

Tyto mikročipy jsou součástí globálních snah o totálně poslušné a zotročené lidstvo. Dnes už to snad není takovým tajemstvím jako pred pár lety. V USA je státne patentováno hned nekolik druhu takových mikročipů určených do lidských těl pro záměr kontroly. Například americký patent c. 5166676 z 24. listopadu 1984 a mnoho dalších.

Všimněte si prosím, že tyto mikročipy ovládající lidské myšlení a chování jsou podporovány vládami po celém světě. Napríklad v USA probíhal dlouhou dobu pokus s temito mikročipy na zdejších vojácích. Temto americkým vojákum byl voperován do těla mikročip, o kterém již byla zmínka. Ten člověka zbaví vlastní vule a takový voják poté šel i do toho nejstrašnejšího boje bez jediné morální zásady a strachu. Byl doslova chodící bestií. Odhodlaně šel bojovat proti komukoliv a za jakoukoliv ideologii, pouze na základe rozkazu. Takový voják byl navíc částečně odolný proti různým zraněním, nebot mikročipy, jak známo, neovládaly pouze chování člověka, ale z velké části přímo i jeho telesné funkce. Přes mikročip tedy bylo možné i jakékoliv vážnejší zranění prinejmenším zbavit účinnosti na nějaký čas. Tito vojáci s vymytým mozkem, kteří byli vlastne roboty, použila armáda USA údajne již ve válce ve Vietnamu. Kdo si však myslí, že se z těchto "nadlidí" staly elitní jednotky americké armády, je na omylu. Armáda tento způsob nikdy nedokázala masově praktikovat, nebot vojáci se často vymykali kontrole a velice často útočili i na vojáky z vlastních rad, ba co více, mnohdy se totálne obrátili proti svému tvůrci. Jenže tato situace se týká konce 60. let a za tuto dobu byl tento systém zdokonalen. Ostatne zprávy o používání vojáku s temito mikročipy přicházejí i dnes a je zřejmé, že tito vojáci jsou nasazováni do mnoha ozbrojených konfliktu. Príkladem lze uvést rok 1978, kdy Spojené státy společně s Francií potlacovaly v Zairu lidové povstání v provincii Shaba. Po tomto konfliktu byl objeven u nekolika amerických vojáku v dolní cásti temene hlavy elektronický přístroj /mikročip/. Nikdo kromě Američanů samotných tehdy zrejme ješte neznal pravý účel těchto zařízení.

Jistě by bylo vhodnou pietou podotknout, že pri pokusech s touto technologií byli zneužíváni proti své vuli vězni, pacienti psychiatrických léčeben, bezdomovci a deti v detských domovech a nemocnicích. Zvrhlost techto bezbožných pokusu a snah došla tak daleko, že se vážne uvažovalo, zda-li by se nedali případně z věznic najmout osvědčení a špičkoví zabijáci, kteří by at už s mikročipem nebo bez něj, za pouhý příslib svobody a anonymity, tvořili vlivné posily v ruzných konfliktech nebo dle vládou predložených seznamu na vlastní vrub likvidovali nevyhovující jedince uvnitr svého státu. O tom, že nezustalo jen u vážných úvah si ješte povíme.

V 70. letech se k tomuto úcelu používaly mikročipy vyvinuté v projektu "PHOENIX" , které zvedaly v cloveku hladinu adrenalinu natolik, že byl chodící bestií. Pozdeji tuto funkci nahradily mikrocipy napojené přímo na mozkovou činnost a nervová centra cloveka.

V roce 1995 se proti temto projektům veřejně ohradil vysoký úredník Ministerstva obrany USA Lawrenc Korb, když prohlásil: ,,Studie Ministerstva obrany umožní vyrobit armádu zombií''.

Ale netýká se to jen vojáku. V roce 1994 guvernér USA za Nové Mexiko, G.Johnson, navrhl vláde, aby byly mikrocipy ovládající myšlení povinne zavedeny do mozku všech veznu za úcelem zmeny chování. Tento mengelovský ideál byl nakonec vládě navrhnut ke schválení jako nový zákon Dr. Varnysem v roce 1996. Jenže jak se ukázalo, vládní zpravodajská spolecnost U.S. Intelligence Community nečekala na legalizaci a už v roce 1995 použili tuto technologii na vězních ve Fort Made v Marylandu. Přitom, když to vyšlo najevo a vláda byla žalována za zneužití techto operací, tato žaloba byla ze zcela nelogických duvodu soudem zamítnuta. Taková je demokracie vyšších zájmu.

Před rokem 1998 unikl z bezpečnostního oddělení Intelli-Connection počítačového kolosu IBM dokument označený "Pouze ke čtení: Skupina projektu 7A" a je v něm zdokumentováno testování neurálního mikročipu nazvaného IBM 2020. Tento mikročip byl vyvinut speciálně pro implantaci do věznu a testován byl bestiálním zpusobem ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích, prestože je to v rozporu s federálními směrnicemi. Podle odhalených dokumentů byli vězni podrobeni testum ve zkušebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, ale bylo jim receno, že se jedná pouze o běžné lékarské prohlídky. Ve skutečnosti jim byla vpíchnuta nove vyvinutá sedativa a během dalších 60. až 90. minut jim byl do těla tajně implantován mikročip. Do 48 hodin po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, což bylo zpusobeno touto operací. Vězňům bylo však řečeno, že je to dusledek podávaných léku. Po několika týdnech testování jim byly zase mikročipy tajně vyjmuty pod zástěrkou další lécby. Z nic netušících vězňů se staly doslova chodící a mluvící záznamníky podrobené neustálému sledování. Dalším výsledkem bylo, že pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denně, pokud jim byly jejich mikročipy nastaveny na frekvenci 116 Mhz. Tyto testy nadále pokračují a v Massachussets již zacali propouštet vězně s mikročipy do společnosti. Argumenty, že je to z důvodu bezpečnosti jsou jen zlomkem pravdy.

Ve Velké Británii se pracuje na podobném projektu "SOULCATCHER 2025" ,který se však vztahuje pro implantaci do celé spolecnosti. Celý projekt zastřešuje British Telecom a probíhá v laboratorích BT Martlesham Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo sloužilo už za II. světové války americké armádě, která zde prováděla přísně tajné elektronické pokusy. Tento program "SOULCATCHER 2025" znamená v překladu "chytač duší" a jde o mikročip, který se má lidem umistovat do hlavy za oblast očí. Tento mikročip zaznamenává každou lidskou myšlenku a pocit. Zároven může člověku vnutit jakýkoliv názor a to takovým způsobem, že ho človek považuje za vlastní úsudek.

Bylo zjišteno, že tyto projekty manipulace s lidským vědomím pomocí mikročipu sahají až pred zacátek II. svetové války a nikoho snad neprekvapí, že pocátky využití této technologie sahají práve k Adolfu Hitlerovi a jeho fašistické etapě ovládnutí světa, kde úzce spolupracoval s Japonci, kterí byli už tehdy nejen spojenci, ale predevším špickoví, ale tehdy ješte nedocenení vedci. Tito fašistictí vedci po skončení války sice podléhali nejtvrdšímu soudnímu tribunálu kvůli zločinům proti lidskosti, ale v rámci tajného projektu "PAPER CLIP" byly vládou USA tajně rehabilitováni a po válce pokračovali ve výzkumu na půdě USA pro americkou vládu. Kromě fašistických vědců a lékaru zabývajících se kontrolou vedomí, byli v USA doceneni i odborníci známí z těch největších zvěrstvech spáchaných na nevinných lidech v koncentračních táborech v oblasti genetických manipulací, klonování a dalších nelidských pokusů, o kterých dnes již ví celý svět. O projektu "PAPER CLIP" si ještě řekneme neco později. Rozhodně vidíte, že vlády se neštítí cehokoliv a pokracují i v projektu kontroly vedomí a jeho manipulaci. Jaký je pak rozdíl mezi fašismem a soucasnými svetovládnými ideály ? Snad jen ten, že Hitler to nestihl v praxi uskutecnit. Nebo snad lze nazývat tyto snahy demokratickými ?

Tyto projekty byly utajovány již za II. světové války z pochopitelných důvodů. Po válce se drtivou část fašistických archivu snažila z Evropy získat vláda USA. Vzpomenme na tzv. štechovický archiv /20 km jižně od Prahy/, kde ješte mnoho let po válce Američané v tajnosti odváželi krabice s dokumentací. Tyto projekty pak kryla i komunistická vláda Československa, jak dokazují uvolnené dokumenty té doby. Bylo to v zájmu Sovětského svazu, který stejně jako USA chtělo získat co nejvíce informací z vědeckých výsledků fašistických projektů, které se odehrávaly i v našem státe. Ostatne vždy zde šlo jen o konkurenci velmocí. A co dnes ? Proc se o techto zverstvech nepíše ? Nyní už se přeci může. Nebo, že by byly důvody k utajování i dnes ? Máme to brát snad jako dukaz, že i dnes se čerpá myšlenek z těch nejtemnějších stránek lidské historie ? Ale vždyt to už preci dávno víme. Pouze je nám dnes vše obalováno do ružových kontextu. Nechci zažít takový odporný totalitní svět, kde je láska, rozum i cit nahrazován technikou v našem těle namísto naší duše. Nikdo nemá právo zbavit cloveka vlastní vůle a ovládat jeho myšlením dle svévole. Proč se ale právě to nyní s požehnáním vlád světa děje ? Co je to za svět a co to bude za civilizaci, kterou se zde snažíme vytvořit ?

Uvedomte si, prátelé, že akce už zacala. Tyto mikrocipy jsou objevovány v telech normálních lidí po celém svete už nejméne od 60. let. Ano, na rentgenových snímcích pri lékarských vyšetreních, ale i zcela náhodne. V 80. letech vznikaly až panické situace, když za svými lékaři začali chodit pacienti s tím, že vysmrkali z nosu neznámý predmet. Byl to mikrocip, který je tajne zaváden do hlavy nosní nebo ušní dutinou, aby nevznikala nápadná jizva. Když se tyto případy staly masovými, zacalo nejedno vyšetrování /vzpomenme na aféru ve Švédsku, kde vláda implantovala mikročip prokazatelne 7000 občanům /ve skutečnosti je tedy toto číslo mnohem vyšší/. Jen od 80. let bylo na žádost prekvapených pacientu vyoperováno z jejich těl nespočetně mnoho mikročipů a pak počítejme ješte ty, u nichž to nebylo možné z důvodu napojení mikrocipu na životne duležité telesné funkce, míchu nebo mozkovou oblast, kde je jakákoliv operace smrtelným rizikem. A vyjímkou není ani Česká republika. Osobně jsem zkoumal tyto prípady v naší krásné zemi a vím, že za oponou je stejne tak prohnilá jako ostatní. Ano i zde bylo odhaleno mnoho mikročipů a mnohé rentgenové snímky leží navždy v archivech nebo jsou jiz skartovány.

Cílem techto monstrózních operací a utajování dukazu je vytváření poslušné a vlastní vůle zbavené společnosti. Dnes již neexistuje otázka: "Je to pravda nebo výmysl ?" Dnes jde svetem jediná otázka: "Přijde to dnes nebo zítra ?" Bývalý agent vládní CIA Derrel Sims, který dnes vede výzkum mikročipu nalezených v lidských telech ve výzkumném ústavu v Houstonu prohlásil, že tyto implantáty byly chirurgicky voperovány pacientům, kteří ale nikdy žádný chirurgický zákrok neprodělali. Domnívá se, že jde o monitorovací zarízení. Derrel Sims vedl i operace pacientu, ze kterých byly tyto mikročipy vyoperovány. Měl jsem možnost je vidět. Potvrzuje to jasne již známý fakt, že nás vlády tajne cipují prostrednictvím povinných ockování a dalších injekcí, ale jak bylo mnohokrát prokázáno, byl do lidí implantován mikročip i při jiné operaci, napríklad slepého streva. Jednoduše se využije momentu, že je človek v dočasném bezvědomí. Ostatně vzpomeňme, jak byly ve výzkumném zarízení v Pelican Bay v Kalifornii veznové podobným zpusobem zneužíváni, když jim byla vpíchnuta nikoliv očkovací látka, ale sedativa a v dočasném bezvědomí jim byli implantovány lékaři mikročipy. Až se jednoho dne po operaci kolene probudíte v nemocniční posteli a bude Vás bolet ruka nebo budete mít jizvu za krkem, vězte, že nejste první ani poslední obětí techto zverstev. Ríkám tomu zverstva, ale co bych měl ríkat teprve vládním únosum lidí pro jejich zkoumání a nelidské lékařské pokusy, pri kterých bývají často také implantovány mikrocipy. Ale tyto fakta chci dokladovat v daleko závažnejších souvislostech až o mnoho stran dále. Jistě by ale bylo vhodné použít zde ještě citátu analytika Federace amerických vedcu ve Washingtonu, který prohlásil: "Tyto aplikace /mikročipu/ mohou mít strašné důsledky."

Jiste je to tak. Po nelegálním ocipování milionu detí, bezdomovcu, disidentu a pacientu, vláda USA začíná legálně čipovat vezne, vojáky, ale i radové obcany své zeme. Možná zatím nechodí ulicemi amerických měst zombie, ale kdykoliv mohou. Vždyt vzpomenme na konkrétní pokusy na amerických vojácích a vězních…. Kdykoliv z nás budou bestie i totálne krotké a vládě oddané zombie.

Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA ve své studii píše: "Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou prímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková spolecnost by byla ovládána elitou, nebržděnou omezeními tradicních hodnot. Tato elita /tajná vláda/ by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím své poslední moderní techniky /mikrocipu/ k ovlivnování verejného mínení a udržování spolecnosti pod prísným dozorem a kontrolou."

Prátelé, tato kapitola se jmenuje Dokonale zotročená společnost. Nejde v ní však pouze o mikročipy. Ty jsou sice cílovou stanicí celé této mašinérie, ale není to jediný zpusob vyvinutý a praktikovaný masove na obcanech této planety k podmanení se světovládě. O co tedy ješte jde ? Jde o tzv. psychologické signálové ovládání mysli a špionáž cloveka. Pojdme se tedy nyní podívat práve na tento zpusob ovládání lidstva, který dnes po boku mikročipu a s jejich pomocí ztrhává civilizaci….

Již od II. světové války vědci studovali zmeny v chování člověka pri působení různých radiových, ultrazvukových nebo svetelných vln. K tomuto objevu došlo náhodou, když se lidem pusobících v blízkosti těchto vln dělalo nevolno, začali se chovat agresivně nebo naopak znenadání usínali. Po mnoha pokusech bylo jasne specifikováno nejen jaké vlny dokáží v člověku vyvolat změny v chování, ale také v jakých dávkách a jaké přesne výsledky mají být dosaženy. Zjistilo se totiž, že tyto umelé vlny mají pri urcitém nastavení stejnou frekvenci jako prirozené vlny lidského těla, kterými jsou v našich telech ovládány nervová centra, smyslové orgány i mozková cinnost. Pokud jsou tyto naše prirozené vlny překryty silnejšími vlnami stejné frekvence, člověk reaguje práve na ne a je tak v podstate otrokem príkazu od jinud, aniž by to treba jen trošicku tušil. První, kdo v tajnosti vedl tyto výzkumy byla samozrejme armáda pro válecné úcely. Vlády to zpravidla tolerovaly a omlouvaly strachem ze "železné opony" a nebezpecí napadení. Jenže "železná opona" již padla a výzkumy a manipulace s lidmi pokračují dále a přešly z tajných vojenských základen do vládních výzkumných ústavu pro použití na změnu a regulaci chování společnosti. Pojdme se podívat na nekteré důkazy.

Tyto psychologické zbraně byly vyvíjeny již po druhé světové válce. Typický příklad jejich použití mužeme videt na válce v Perském zálivu roku 1990. Tehdy byly použity tyto technologie, které byli založeny na útoku na myšlení protivníka. Američtí vojáci zde vysílali ultrazvukové vlny urcité frekvence a síly. Ty pri delším pusobení omezují v cloveku soustredenost, pozdeji myšlení a nakonec i sebeovládání. Přitom jsou ale uchem neslyšitelné, přijímá je pouze lidské podvědomí, kde dochází k útoku na mozek cloveka. Celý svet byl prekvapen, jak z neprátelských zákopu začali náhle po tisícovkách vybíhat iráčtí vojáci a masove se vzdávali. Nikdo to nechápal, nebot meli drtivou presilu, profesionální vojsko a zbrane rovnocenné s Američany. Psychologické zbrane ucinily své.

Tehdy se vláda USA mohla pyšnit a lidé obdivovat "úžasnou" vycvičenost americké armády. Jenže radost nebyla dlouhá. Krátce poté totiž ruští politikové oficiálne oznámili, že i Rusko vlastní psychologické zbrane. Tehdy vyšla najevo i pravda o použití amerických psychologických zbraní v Perském zálivu. Americané samotní to samozrejme nikdy oficiálne nepotvrdili ani nevyvrátili. Syndrom války v zálivu, kterým však dodnes trpí všichni zúčastnení vojáci, nevyjímaje ceské, mluví sám za sebe. Ono zahrávat si s touto technologií v polních podmínkách muže mít práve tyto katastrofální následky. Dobře se podívejte, kam se poděli hrdinové Spojeneckých vojsk, kteří bojovali v zálivu, od Američanů pres Brity, Nemce, Francouze až po Čechy, všichni byli izolováni v léčebnách a vlády jim ani jejich rodinným príslušníkum nikdy neřekly, proc jim armády privezly domu psychické trosky s narušeným zdravím. A tak se první obětí války stala pravda. K této válce se ješte vrátíme v jiné souvislosti.

Psychologické zbraně, jak jsem již uvedl, nejsou už pouze v rukou armády. Zprávy o používání techto psychologických zbraní ovládajících myšlení člověka přichází i z civilní oblasti. Byly napríklad zneužity i proti nevinným civilistum. Za zmínku stojí území Waco v Texasu, kde měla být na příkaz Stevena Killiona /náměstek ředitele vládní FBI/ použita v roce 1993 tato psychologická zbraň proti asi stovce civilistu. Nikdo dnes radši nechce uvažovat o tom, kam az tyto projekty dochází.

Ale ovládání myšlení bylo použito i přímo na vysokých vojenských činitelích ruzných státu, aby byli poslušní jako roboti a celý národ smerovali dle príkazu tajné svetové vlády.

Major americké armády, John D. LaMonthe, který spolupracoval s tajnou vládní zpravodajskou službou DIA, na základe zpracovaných tajných dokumentu v 70. letech uvedl, že výzkum v Sovetském svazu pocítá s dálkovým ovlivnováním myšlenek vysokých amerických politiku a vojenských cinitelu. Potvrdila to pozdeji i sovetská vedkyne Larisa Vilenskaja, která na těchto sovetských vládních projektech pracovala a poté emigrovala do USA. Vilenskaja priznala, že probíhaly pokusy s dálkovým ovlivnováním televizních projevu vybraných politiku. O sovětských snahách dálkově manipulovat s myšlením lidí se zabývá zpráva tajné americké vládní zpravodajské služby DIA c. PT-1810-12-75.

Po pádu Sovětského svazu a "železné opony" vyšlo mnoho afér na svetlo. V březnu 1991 prezident Vedeckovýzkumného sdružení pro studium a výzkum psychofyzikální prírodní problematiky, A.V.K.Brjuchanov, potvrdil existenci vládních technologií pro ovládání mysli a priznal, že v dubnu 1983 sám pracoval na vládním projektu zamereného na manipulaci s myšlením lidí. V této souvislosti se také zmínil o válce v Afghánistánu. Vojáci, kterí odmítali jít bojovat do Afghánistánu, byli odváženi do zvláštního zarízení v Odese, kde jim byl zmenen profil myšlení /vymývání mozku/ a poté byli nasazováni do nejnebezpecnejších akcí. Sověti tedy rozhodne za Američany nezaháleli a je prokázáno, že na techto projektech spolupracovala se Sovetským svazem i naše Ceskoslovenská vláda a armáda. Kromě jiného prímo na tomto poli pracovala Ceskoslovenská akademie ved v Praze, Univerzita Karlova v Hradci Králové a Psychoenergetický institut v Praze, který mel pod patronací ústrední nemocnice, univerzitní oddelení, státní výzkumné ústavy - zejména Fyziologický institut CSAV, Ústrední institut geologického pruzkumu a Výzkumný ústav metalurgický…atd… V Československu byly také prováděny velmi drastické, až brutální pokusy na pacientech právě ve věci ovládání myšlení. Zejména dnes víme o těchto pokusech v nemocnici v Hradci Králové. Bohužel, v ničem jsme nezaostávali za Sovetskými tábory. Pokud vím, Ceskoslovenská armáda, dnes armáda Ceské republiky, nikdy oficiálne tyto pokusy nepriznala, ale bývalí vojáci, kterí se techto projektu osobne úcastnili již od revoluce mnohokrát oficiálne dosvedcili tyto projekty a média za tu dobu prinesla dostacující dukazy. Kdo nám muže zaručit, že tyto pokusy u nás nepokračují ? Když se dodnes vše prísně tají, asi to má svuj účel, ani zákon o svobode informací, který vláda České republiky schválila začátkem roku 2000 je proti tomu nedobytný. Že by se i soucasná vláda zajímala o to, jak ovládat myšlením svých občanů ? Zatím to bohužel jinak nevypadá.

Bývalý generál tajné vládní sovetské složky KGB Oleg Kulagin v srpnu 1990 v Krasnodaru oficiálně přiznal, že vláda vlastní nejen zařízení na masové ovládání myšlení obyvatel, ale i k jejich nervovému poblouznění, dálkovému zhypnotizování, až zešílení. Taktéž ale zarízení, které na stejné bázi dokáže vyvolat jakoukoliv emoci od nenávisti, euforie, strachu po naprostou labilitu. Dokáží též roztrhat přirozený biologický obraný mechanismus cloveka nebo jej okamžite usmrtit a to prímo nebo príkazem k sebevraždě. Vznikají veliké obavy, že tyto zařízení hrají velikou roli v ovlivňování voleb, ale i všeobecné nálady v Rusku i jinde ve světě dle chuti kohosi ,,tam nahoře,, /světovlády/. Jde o rozklad osobnosti, který dnes vidíme v praxi pod různými zpusoby a dusledky praktikovat po celém světě.

V USA byly sledovány tytéž cíle, vlastne šlo o celosvetový závod, na kterém však paradoxně znepřátelené velmoci horlivě spolupracovaly. Tedy, rozhodne je to dukaz toho, že tyto prostredky ovládající myšlení neslouží k obraně, jak tím byla veřejnost pri aférách balamucena, ale k útlaku obyčejných civilistů. Vždyt na koho chtěly velmoci použít tyto psychologické zbraně, když ne na sebe navzájem ? Ano, od začátku zřejmě na nás občany, protože jen vyřazením občanů světa ze hry vysoké politiky přeci vlády budou provždy bez odpovednosti a mohou si dělat, co se jim zlíbí. Zatímco v ulicích měst budou pochodovat poslušné dělnické zombie.

Jeden z ústředních amerických projektu se jmenoval "MONTAUK". Pojmenován byl podle místa Montauk Point, které leží asi 200 km východne od New York City, na nejzazším výbežku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu - Montauk Force Base 0773, kde byl umístnen gigantický radar. Ten za pomoci speciálních generátoru, oscilátoru, cívkových systému, vysokofrekvencních zesilovacu, PC a antén /delta-T-konstrukce/ byl používán k masové kontrole chování obcanu a to i za hranice USA. Vše bylo drženo v tajnosti. Podezření vzniklo, až když si lidé všimli, že kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a ,,bez príciny,, se bezvládne vrhají k zemi. Ostatně všechna zvířata se chovala velmi neklidně a lidé si stěžovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyšlo najevo, že americká vláda zde již od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s myšlením obyvatel. Na světlo vyšly také fakta, že celá tato propaganda byla rízena bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila úcinnost radaru, zprvu provádela jen drobné pokusy, kdy napríklad zamerovala jednu budovu s pokusnými osobami, nakonec byli masove ozarováni i vojáci na základně a nekolik desítek milionu nevinných a neinformovaných civilistu v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a Connecticutu. A myslíte si, že se tomu zabránilo ? Když vláda vyšetřuje sama sebe, vždy jdou obvinení stranou a tak tyto projekty nadále pokracují a to na mnoha místech sveta. Jak jde o podmanění si světa, vlády si nenechají upřít nic a neváhají sáhnout i k nejvetším zverstvum, které si jediným razítkem proste zlegalizují.

V letech 1975-76 byla vypracována pro vládu USA studie s krycím oznacením NBIT, která byla financována vládní CIA a týká se využití dálkového ovládání mysli obcanu. Tato studie byla roku 1979 predložena presidentu USA Jimmy Carterovi, který poté schválil výzkumný program této technologie.

Technologii psychologického ovládání mozku provádí ve velkém i tajná americká vládní NSA. Ta se musí potýkat s neustálými aférami kolem techto pokusu. V roce 1992 byla proti NSA vedena obžaloba /c.92-0449/, ze které vyplývají dukazy techto praktik hruzných rozměrů. Píše se zde, že NSA zajištuje a uskutecnuje sledování a manipulaci s myšlením obcanu, zmeny jejich chování a jejich pocity. V sekci 2 se dále uvádí, že personál NSA se může napojit na kohokoliv v zemi a sledovat jeho myšlení 24 hodin denne. NSA provádí tzv. elektromagnetickou stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku /RNM/ a elektronické napojení na mozek /EBL/. Vláda dokáže v kterémkoliv cloveku vyvolat halucinaci cehokoliv, muže promlouvat prímo do jeho hlavy a ješte vnutit zároven úvahu, že to vše pochází z jeho vlastní hlavy. Dokáží doslova dostat pred naše oci jakýkoliv obraz, mohou nás dálkove zhypnotizovat a poté vyslýchat nebo nám v hypnóze zakódují požadované chování v rámci programování mozku. Prirozené lidské signály jsou jednoduše přehlušeny signály umělými stejné frekvence a lidské telo reaguje poté práve na ně. Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkove a nezjistitelne sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických /EMF/ emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattu, které jsou mozkem produkovány. I lidské myšlení je v podstatě urcitý fyzikální děj a jako takový je fyzicky nejen zjistitelné /kontrolovatelné/, ale i fyzikálne ovladatelné /lze jej umele menit nebo prehlušovat stejnou, ale silnejší vlnovou frekvencí/. Takto lze člověka na dálku sledovat, ale i ovládat, mučit, nechat zešílet nebo i zabít. Kdokoliv se vláde znelíbí, lze jej zdiskreditovat psychickou poruchou a izolovat jej nebo doslova pozabíjet celou opozici, at už přímo nebo umělým rozkazem k sebevražde. A verte, že funkcnost techto projektu nezůstává pouze na papíre. Obžaloba 92-0449 uvádí príklad takového zneužití na osobě pana Plaintiffa, který byl od ríjna 1990 do května 1991 týrán vládní NSA použitím dálkového RNM 3D zvuku přímo do mozku. Plaintiff byl spolupracovník NSA a pracoval na těchto projektech. Když se však nechal slyšet, že tento nechutný projekt odhalí, byl NSA právě touto technologií umlčen. V NSA pracuje téz skupina lidí zvaná Kinnecom, což je asi 100 lidí, kteří pracujících jako otroci 24 hodin denně v sídle NSA ve Fort Made. Všichni jsou podle obžaloby odposloucháváni na úrovni mozku /sekce 5 obžaloby/. Sám jsem měl možnost hovořit s lidmi, kterí jsou taktéž, at už z politických nebo společenských důvodů takto sledováni nebo trýzněni. S trochou nadsázky mohu říci, že psychiatrické lécebny jsou jich plné. Nyní jde o to, kdo je tam z vlastní psychické poruchy a kdo tam byl "dokopán" a psychicky rozložen práve touto technologií. Rozhodně se tomu nevysmívám. Nejde o úvahu, ale o smutný fakt, který dokazují soudně řešené aféry na celém světě. Jenže případy jednotlivcu, i když jsou jich celkove stovky milionu, nikoho nezajímají. Pojdme se tady opět vrátit k masovému měřítku.

Existují totiž mnohé vyložene nemorální praktiky s temito psychologickými zbranemi v masovém merítku. Americké letectvo totiž používá tak zvané generátory ELF /Etremely low freqency/, které dokáží vyvolávat davové halucinace. Tyto ,,dábelské stroje,, dokáží v lidech vyvolat predstavu cehokoliv a to až do vzdálenosti 12 kilometru od jeho zdroje. Uvádí se, že tyto stroje se používají pri rozhánení masových demonstrací, kdy je demonstrujícím obcanum vsugerováno, že je vše v porádku, a že je cas rozejít se do svých domovu. Lidem tak je znemožnováno svobodně se vyjadrovat a vzepřít se proti zlořádu doby. Pakliže by byly do budoucna tyto stroje používány pri každém takovém konfliktu, byli bychom brzy schopni provolávat slávu i té nejohavnejší totalite, kterou lze jen zplodit. Bohužel dnes jsou touto technologií řízeny už celé národy. Například totalitní Čína nebo Irák, kterí technologii ovládání mysli získali ješte v rámci pomoci Sovětského svazu, ale i dnešní Rusko. Nebylo Vám nikdy divné, že přestože zde vládne tak tvrdý totalitní režim a neúnosná bída, že lidé neprotestují ? A naopak v masách vycházejí do ulic doslova fanaticky provolávat slávu svým vládním tyranum ? Videl jsem zábery ze Severní Koreje a bylo mi jasné, že to, co vidím není ani strach z vlády ani opravdová láska k ní, ale uměle vyprodukovaný fanatismus technologie vymývání mozku, přesne jak ji známe z odhalených afér. Připadá mi, že přestože si USA hraje na zachránce světa a některé totalitní státy neustále bombarduje, jiné totalitní státy nechává v klidu. Že by pokusná území pro budoucí použití technologie vymytých mozku pro celý svet ve světovládě ? Nebo jsou v tom jako obvykle jen mocenské a hospodárské zájmy ? Opet lze pouze durazne varovat pred temito světovládnými snahami manipulovat s lidským myšlením a v návaznosti i chováním.

Představme si město. To mesto žije normálním životem, ale během nekolika hodin v nem zacnou všichni ztrácet sebekontrolu a rozum. Tehdy je muže kdokoliv masove ovládat a vést k čemukoliv a to beztrestně, nebot nikdo neví, proc se tak tito lidé ve meste náhle zacali chovat. Kdo by tušil, že je to zpusobeno zvukem nebo lépe receno ultrazvukem, speciálne upraveným tak, aby šel proti snášenlivosti mozku a plne narušil lidské podvedomí. Predstavte si jaká katastrofa by se stala, kdyby se takové zvuky pokusil nekdo zaradit do vysílání rádia nebo televize, kteréžto média poslouchá a sleduje celý svet. A díky satelitum lze v jediném programu náhle paralyzovat myšlení celého sveta a ovládat jím z jednoho jediného zdroje. Je to ideální prostredek pro vyhlášení svetovlády, která pak muže takto ovládat celý svet. Ale je toto opravdu jen teorie nebo náznak skutecných praktik světovlády ? Pojdme se podívat na důkazy.

Západní zpravodajští odborníci už koncem 70. let s hruzou pozorovali, na jakých frekvencích probíhá v Sovětském svazu verejné vysílání. Tato totalitní velmoc prováděla vysílání v nízkofrekvencním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je právě ono elektromagnetické spektrum, které uvolňuje psychoaktivní neuronální efekty a ovládání mysli. Americané se zprvu domnívali, že Sovetská vláda se tak snaží pouze udržovat své občany v potrebných ideologických myšlenkových vzorcích. Jak se ale ukázalo, vysílání melo vliv daleko za hranice tohoto státu.

Pred rokem 1978 pak USA zachvátila hotová panika. Nejprve byly zaznamenány nad Spojenými státy velmi neobvyklé vlnové vzorce umelého puvodu. Pozdeji se ukázalo, že tyto signály vysílá sovetská stanice. Tuto informaci krátce poté potvrdila dánská tajná sluzba, která navíc zjistila, ze se jedná o vysílac s výkonem kolem 40 megawattu, umístnený mezi mesty Rigou a Gomelem. Tyto nízkofrekvencní signály ovládající myšlení vyvolávaly v obyvatelích amerických mest Eugene, Portland a Bend, které leží na západním pobreží, a také v Kanadanech z mest Timmins a Kirkland Lake doslova nervy rozkládající brucivé zvuky. Lidé náhle masove propadali psychickým a emocním potížím, ale i bolestem hlavy a nespavosti. Dr. Andrew Michrowski z kanadské Planetary Association for Clean Energy verejne prohlásil, že tyto nízkofrekvenční útoky sloužily jednoznačne k úmyslnému snížení schopnosti myšlení a obranyschopnosti obyvatel. Sledováním techto projevu bylo povereno kanadské ministerstvo dopravy. Kanadská vláda krátce poté údajně protestovala u Sovětů proti tomuto neustálému ovládání mysli amerických a kanadských občanů.

Uprostřed července roku 1993 se stal ohniskem zájmu verejnosti švýcarský rozhlas. Po nekolik dní se pri jeho vysílání ozývaly sinusové tóny, které prehlušovaly bežné vysílání. K tomuto problému se tehdy vyjádřila i armáda, ale nikdo dosud veřejně nepřiznal co se zde dělo.

Avšak staly se i daleko odvážnejší a otevrenejší pokusy s manipulací lidského myšlení pres média. Přímo ohromujícím i usvedcujícím triumfem budovatelu svetovlády je prípad z Velké Británie, kde bylo vyuzito televizního vysílání. Lidé, kterí zde dne 26.listopadu 1977 sledovali televizní vysílání, byli jiste v šoku. Presne v 17:05 hodin bylo totiž potlaceno vysílání zpráv britské televize "Southern Television" . Zvuk úplne vypadl a obraz byl silne rušen. Mezi tím se však z televize zacal ozývat neznámý hlas z neznáma, který zacal promlouvat k celému lidstvu. Bylo zde mimo jiné řečeno, že lidstvo se musí sjednotit v jeden celek pod jediného vůdce…. Když tento hlas po nekolika minutách ustal a na obrazovce naskočilo bežné vysílání, zacala masová hysterie. Byly kontaktovány patricné úrady, aby se k tomu vyjádřily, ale nikdy tak neucinily. Vzhledem k obsahu zpráv a zpusobu jejich sdělení, tedy potlačením tak silného vysílání britské televize, je jasné, že v tom mají prsty velmi vlivné skupiny budovatelu svetovlády. Mela to být snad zkouška světovlády, jak lidé na její ideologii reagují ? V souvislosti se sovětskými aférami, kde vláda práve do vysílání zpráv ukládala frekvencní vlny ovládající lidské myšlení, napadá mě souvislost s touto aférou z Velké Británie. Také byly zrovna vysílány zprávy a hlas, který zřejmě nedopatřením slyšeli normálne všichni občané, měl patrně pouze promlouvat do lidského podvědomí a utváret tak umele veřejné mínění dle potřeby svetovlády. Mohu se opírat pri tomto tvrzení o mnoho odhalených prípadu s politickou manipulací práve skrze podvědomí v televizním vysílání. Pojdme si ješte neco ríci o televizním vymývání mozku.

Major americké armády J.D.LaMothe spolu s agentem tajné americké služby L.E.Mairem uvádí ve své 3. studii vypracované pro tajnou americkou službu DIA v bode 6, že Sovetský svaz disponuje elektromagnetickými a elektrostatickými zařízeními k ovlivnování rozhlasových a televizních stanic vyvinutými sovetskou Akademií věd. Prestože tyto dokumenty americká vláda odtajnila až zákonem o svobode informací, již v roce 1968 odhalily dve americké zpravodajské novinárky, které byly na misi v Sovetském svazu, že se tam seznámily s projekty, které jsou provádeny ve výzkumných ústavech skrývaných na Sibiri. Tehdy bylo zjišteno, že Sovetský svaz pracoval na projektech, v nichž bylo možné pomocí televizního obrazu a vysílání uvést cloveka do hypnotického polospánku a tímtéž televizním programem do nej poté vložit veškeré informace a rozkazy. Smutné je, že i tyto pokusy byly a jsou prováděny zcela veřejně na nic netušících občanech v normálních vysílacích casech. Vláda tak doslova prostrednictvím televize, kterou má doma každý, vytvárí umele náladu spolecnosti dle libosti a mení vzorce našeho chování a myšlení, aniž by si toho kdokoliv povšiml. Ale vzpomente si, prátelé, stalo se to bezesporu i Vám. Sedíte u televize a v pohode se díváte. Nejste ospalí a dej Vás zajímá, ale najednou vubec nevíte, že se na televizi díváte, pouze to podvedome prijímáte jako skutecnost a po chvíli se proberete a sledujete dál, aniž by jste si toho vy nebo Vaši blízcí všimli. Ne, ted nemluvím o dobe komunistické totality, kdy jsme na techto projektech museli spolupracovat i na našem území se Sovetským svazem /záhadné pokusy v ceskoslovenském vysílání v srpnu 1982 na 2. programu a další…/. Hovořím i o současnosti, kterou, když jsme pozorní, vypozorujeme i dnes, respektive zejména dnes, taktika se nezměnila, pouze se provolává sláva nové ideologii /světovládě/.

Televizní podvědomé ovládání a kontrola myšlení nebo chcete-li vymývání mozku má dvě základní varianty. Budto jde, jako ve výše popsaných případech, o použití hypnózy, zvukových nebo elektromagnetických vln nebo jde o tzv. podprahové obrazy a průvodní vizuální jevy. O co jde ?

V této veci se nejvíce angažuje americká vládní CIA a její služby vzorne slouží americké vláde k ovládání mas. Vše je velice jednoduché. Díváme-li se totiž na televizi, lidské oko je schopno rozeznat jako pohyb teprve 24 obrázku. Naše vedomí tedy neregistruje každý z techto 24. obrázku, ale teprve vše dohromady jako celek. Podvedome však clovek zaregistruje každý z těchto 24. obrázku. Pokud se tedy mezi techto 24 obrázku umístí jeden, který tam nepatrí, lidské oko jej nepostrehne, ale podvedomí ho registruje. Umístí-li se zde například obrázek lesa, pak clovek náhle myslí na les, aniž by věděl proč. V praxi jsou však používány ideologicky zamerené obrazy. Například, vsune-li se mezi techto 24 obrázků obrázek, jak nekdo delá to či ono, človek jej může následovat, aniž by vedel proc to ciní. Takto nás mohou prostrednictvím televize vlády rídit jak chtejí. Mohou nás "nutit" volit určitou stranu, nedemonstrovat, nestávkovat, být po vuli s vládou, stejne jako vést nás k podpore jakékoliv ideologie. Takto bude svetovláda ovládat myšlením vetšiny sveta. Přestože jde o odporné a neetické projekty pro likvidaci demokracie a svobodného lidského uvažování a rozhodování, vlády se tímto usilovně zabývají. Každá totalita, která jde skrýt, je dnes vítána. Není tajemstvím, že tyto postupy zkoumá asi od roku 1984 i vládní CIA, která sama praktikovala nekolik pokusu v normálních televizních programech na nic netušící diváky. Byl dělán i jeden pokus, kdy CIA vybrala jeden zcela neznámý výrobek. Výrobek zcela nepraktický, nevzhledný a předražený. Jeho fotografii poté dosadili mezi onech 24 obrázků do normálního programu. CIA pak daný výrobek dosadila do všech prodejen v urcité lokalite. Hned druhý den po odvysílání byly všechny tyto výrobky totálně skoupeny. Přitom je nikdo neznal, nikdo nevedel k cemu to slouží, byly drahé a ošklivé. Když byla poté delána anketa s lidmi, kteří si onen výrobek koupili, nikdo z nich nedokázal odpovedet na otázku proc tak ucinili. Je to jasný dukaz, že televize nás muže prinutit cinit cokoliv a obrátit naše myšlení i proti nám.

Ač to může znít velmi drasticky, věřte, že praxe je mnohdy ješte horší. Například ve Francii vypukla před několika lety veliká aféra. Bylo zde totiž odhaleno, že práve touto metodou byla vedena televizní volební kampan prezidenta F.Miterranda, kterému tak pomohla k jeho druhému zvolení. Jenže Francie určite není jedinou zemí, kde k tomuto způsobu manipulace pri volbách a jiných rozhodných chvílích dochází.

Vec je mnohem masovejší, než by kdo cekal, nejde už jen o politické a náladové ovládání obcanů, ale o naprostý útok, hotovou sprchu vymývání mozku od dětských pohádek pres reklamy, zprávy, filmy, až po seriály. Ne, ted nemluvím o jejich ubohosti, ted hovořím o tom, co je v nich podvědomě uloženo pro manipulaci společností, ale co v televizním programu jiste nenajdete. Tato drastická "výchova" občanů k poslušnosti skutečně zasahuje už i do dětských vysílání. Ostatne jsou to práve deti, které lze nejlépe prevychovat k novým světovládným "hodnotám". Opět nejde jen o ideologicky zaměřené pohádky o tom, že jen v jednotě je síla atd... ,ale i o podprahove vložené informace. Japonskem otrásl doslova šok, když se náhle stovky Japonců začaly vrhat v jediný okamžik z křesel na zem a prožívali obdobu epileptického záchvatu. Nic netušící japonské děti, které dne 16.prosince 1997 sledovali v televizi kreslenou pohádku s postavičkou Pikaču byli přesně v 18:50 hodin doslova masově zasaženo zábleskem z televizní obrazovky, po kterém se děti dostali do transu, stavu podobného hypnóze a začali se svíjet jako v záchvatu. Přestože v tento okamžik televize ovládala všechny diváky, nejhůře to odneslo kolem 700 Japonců, u kterých se projevovaly až životne nebezpecné stavy, pricemž ješte 24 hodin po odvysílání této pohádky muselo zůstat v nemocnici ješte 208 z techto 700 lidí. Celkove se oběti počítají na miliony a bohužel právě na dětech. Po incidentu přiznal i programový ředitel TV, Hironari Mori, že při sledování programu se mu tehdy doslova zatmělo před očima. Podle Moriho měli tento incident vyšetřovat nezávislí experti, ale celý případ, pokud vím, byl umlčen.

Televizní manipulace se společností, veřejným míněním a vymývání mozku je snad nejmasovější způsob ovládání myšlení nás lidí. Mužeme si za to tak trochu sami, když každý den doslova žhavíme své obrazovky, abychom si u televize trochu "odpočinuli".

Přátelé, není však zdaleka konec příkladům světovládných snah o zotročení společnosti a manipulaci s jejím myšlením. Práve nyní se dostáváme do velmi závažné sféry. Je to oblast, která byla již od 1.svetové války zkoumána a v 50.letech poprvé masově praktikována pro rozložení společnosti a získání kontroly nad vedomím lidstva. Hovořím nyní o drogových programech našich vlád. Představte si, že se podaří vládám, aby se občané stali závislí na drogách. Potom je lidstvo jen bezbrannou loutkou závislou na příkazech mocných, ale také závislou na dalších dávkách drogy, kterou spravuje-li stát, muže ji poskytnout za vzorné chování, ale také nevhodným jedincum odeprít a ti zemrou. Tato hororová scéna je samozřejme zveličena. Je to ale reálná ukázka toho, kde se může ocitnout náš svět v brzké době. Proč ? Protože vlády sveta skutečně mají své tajné drogové programy pro ovládání myšlení svých občanů. A důkazů pro toto tvrzení je až příliš, než aby se to dalo přejít.

Americká armáda v roce 1950 zahalila San Francisco a okolí umelým smogem s obsahem bakterií zpusobujících pneumonii. Vše bez informování místních obyvatel. Tento pokus trval 6 dní a bylo mu vystaveno 800.000 obyvatel. Armádní generální štáb USA v Pentagonu přiznal v roce 1977, že podobných experimentu vláda USA prováděla v letech 1949 až 1969 celkem 239 a to ve městech New York, Washington, Key West, Panama City, Florida a San Francisco. Tehdy se doslova na desítkách milionu občanů zkoumaly úcinky a chování obyvatel pod působením ruzných chemikálií, vcetne drog a psychotropních látek. Vláda tak zkoumala, jak by bylo možné s veřejností nejsnáze manipulovat. Tyto projekty se jmenovaly "MK-ULTRA" a schváleny byly ředitelem vládní CIA Dullesem 13.dubna 1953. Na tento projekt navazoval projekt "MK-DELTA". Ovšem již na prelomu 40. a 50. let vše začalo vládním projektem "BLUEBIRD" ,který byl v srpnu 1951 prejmenován na krycí název "ARTICHOKE". Tehdejší ředitel CIA, Richard Helms, po odhalení techto projektu nařídil okamžité znicení podstatné cásti techto dokumentu. Výbor senátora Churche však tyto fakta odtajnil a obvinil americkou vládu z nelidského porušování práv občanů. Pokusy však nadále pokračovaly.

Ovšem tlak verejnosti sílil a pripojil se k nemu i Senát Spojených státu a Výbor Kongresu. Tehdy se oficiálne prokázalo, že organizátorem techto bestiálních pokusu byla vládní CIA a vláda USA. Ta pod mnohými halucinogenními látkami a drogami manipulovala myšlením mnoha milionu lidí. Sama pak tajne mezi mladými lidmi a studenty šírila drogu LSD a tyto lidi poté kontrolovala. V odtajneném dokumentu vládní CIA z 26.dubna 1952 se uvádí, že droga heroin je bežne používána dustojníky policie a zpravodajských služeb v rámci bežné praxe. Skrze policii pak vláda také distribuovala drogy do spolecnosti. Knappova vyšetrovací komise prokázala, že vetšinu drog prodávaných v newyorských ulicích dodává prekupníkum sama policie v New Yorku. Stejní policisté mají na príkaz vlády na svedomí smrtelné dávky heroinu v žilách 8 - 9 letých dětí.

Americká vláda si dala v 50. letech za cíl doslova nacistický ideál. Učinit z národa v následujících letech totálne zdrogovanou spolecnost závislou na vláde. Jakékoliv policejní razie proti prekupníkum drog se tak zdají být pouhou fraškou pro oko obcana. Ve skutecnosti šlo o konkurencní boj s tou cástí mafie, která odmítla s vládou spolupracovat a snižovala tak vláde zisky za vlastní prodej drog.

Dne 3. srpna 1977 se dokonce tehdejší reditel vládní CIA Stansfield Turner veřejně přiznal Státnímu zpravodajskému výboru a Podvýboru pro zdravotnictví, že vládní drogové testy a operace byly provádeny také v nevestincích a nocních klubech v San Franciscu a New Yorku, kde byli nic netušícím návštevníkum tajne podány drogy a poté byli zkoumáni v rámci možné zmeny sexuálního chování, ale i ostatních forem chování. Tyto kontroverzní projekty se jmenovaly "MIDNIGHT" a "CLIMAX". Ředitel CIA také dále priznal vyšetrovací komisi, že podobných experimentu pro zmenu chování a myšlení občanů se zúčastnilo nejméně 185 soukromých vedcu a 80 výzkumných institucí vcetne univerzit. Hned druhý den tuto zpoved otiskl prestižní deník Daily Telegraph a postaral se o další masový odpor verejnosti proti temto vládním zverstvum. Ovšem tyto pokusy pokracovaly opet dál, pouze s tím rozdílem, že byly lépe utajovány.

Vláda USA doslova jako nacistictí lékaři masově testovala na nevinných a neinformovaných občanech své nelidské pokusy s cílem ovládnutí národa i sveta a myšlení lidí. Jen si srovnejte fakta z koncentračních táborů a snahy hitlerovských lékařů o umělou kontrolu vědomí, která byla po druhé svetové válce roku 1945 odsouzena norimberským tribunálem pro válečné zlociny.

Jeden z hlavních vládních spolupracovníků v této oblasti byl vedoucí psychologických výzkumu univerzity v Michiganu, profesor J.McConnell. Ten otevrene priznal : "Washington /vláda USA/ sní o dni, kdy bude možno pomocí drog a hypnózy kombinovat ztrátu pameti s dumyslným systémem pobídky a trestu, aby dosáhl absolutní kontroly nad vědomím lidí."

Čím se vlastně liší tyto snahy od slov a cinu hitlerovského Německa ? Snad jen tím, že jsou ješte mnohem masovejší a dokonalejší. Americká vláda taktéž testovala tyto drogové preparáty na bezbranných dětech v dětských domovech, pacientech nemocnic a psychiatrických léceben a nejbestiálnejší pokusy musí snášet vězni.

Přes norimberské zásady a mezinárodní konvence OSN a Ústavu Spojených státu, USA doslova mucí ve svých veznicích laciný pokusný materiál pro změnu myšlení. Nejhorší povest má veznice v Butneru v Severní Karolíně a starší pokusné zarízení v Marionu ve státe Illinois. Chemoterapie a používání tzv. ,,chemických klacku,, je zde na denním porádku. Do veznu se zde láduje torazín, librium a valium. Účelem je uvrhnout vězně do úplné pasivity. Preparátem prolixin jsou u nich vyvolávány naopak deprese, které vedou mnohé vězně až k sebevražde. Jen v roce 1975 bylo použito nejméne 3600 amerických veznu pro nelegální vládní pokusy. Vláda na nich doslova jako na morcatech beztrestne zkoumala nové chemické preparáty a účinky drog. Sdružení farmaceutických výrobcu USA priznalo, že 85 procent veškerých testu nových léku je zkoumáno na vězních /přestože je to zákonem zakázáno/. Dalším pokusným místem je věznice San Quentin, která je známá jako místo, kam vláda USA odklízí politické vezne a ideologicky nevhodné. Zde se užívá plynu a tzv. "zastrašujícího prášku" - drogy způsobující strach a depresi. Ve věznici Vaccaville tuto drogu též používají a popisují, že vezni po ní prožívají pocity podobné tonoucímu cloveku. Vládní CIA také proplachovala mozky ve věznicích v Atlantě ve státě Georgia a ve městě Bordentown v New Jersey, federální veznici v Alabame a Holmsburgu v Pensylvánii. Ve městě Providance ve státě Rhode Island zase CIA prováděla pokusy s drogami na duševně nemocných lidech. Projekty "BLUEBIRD" a "ARTICHOKE" se prováděli v desítkách amerických nemocnic na nevinných pacientech. Například v New Yorku v nemocnici Mount Sinai, ale i v kanadském Allenove institutu psychiatrie při montrealské univerzitě. Kromě univerzit do toho byla namočená i akademická puda, armádní a policejní složky, vláda USA a zejména ministerstvo zdravotnictví, obrany, školství, sociálního zabezpečení a co je smutné i ministerstvo spravedlnosti. Snad práve proto nikdy nebyly tyto zločiny odsouzeny jako nespravedlivé.

Ale víte co je nejstrašnejšího na celé věci ? Ne snad ani miliony obětí, jako spíše fakt, že tyto bestiální pokusy na lidech provádeli vysokoškolsky vzdelaní lidé, lékaři a vedci, vláda a zákonodárné sbory. Na takovýchto prohnilých základních hodnotách státu a občanské společnosti nemohlo vzniknout nic jiného, než lež, násilí a útlak slušných a obyčejných lidí.

Sám prezident Svetové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, byl v 60. letech vládní CIA požádán, aby spolupracoval na vládním projektu s drogou LSD pro rozložení vzorce chování člověka a jeho preprogramování či vymytí mozku. Prezident Cameron se tohoto skutecne ujal. Sám v Allainu v Montrealu testoval z dotací vládní CIA tyto nelidské pokusy. Cameron prováděl tzv. "spánkovou terapii" ,při které uváděl pacienty na celé mesíce do bezvedomí, aby jim poté provádel silné elektrošoky a dávkoval do nich drogu LSD. Poté byly přidržováni pod silnými sedativy při vědomí a do uší jim byly poušteny v rámci preprogramování mysli stále obetí dokola stejné informace. Nekterí slyšeli tytéž slova čtvrt milionkrát. Jde o doslovné vymývání mozku. Po techto testech žalovalo mnoho jeho americkou vládu každý po 1.milionu dolaru. Je zvláštní ironií nebo bohužel bežným faktem, že Dr. Cameron pres své bestiální pokusy na lidech, byl ješte predtím členem norimberského tribunálu, který soudil nacistické válecné zlocince, kterí páchaly tytéž zvěrstva za II. svetové války.

Studie uvádí, že napríklad droga LSD byla jen mezi lety 1949-1959 testována asi na 40.000 pacientech /a to jen v USA/. Odtajnený dokument vládní CIA z 16.listopadu 1953 dokazuje, že vedení CIA objednalo ve Švýcarsku drogu LSD a to v neuveritelném množství 100 milionu dávek, tedy dost na to, aby vláda touto drogou zparalyzovala pulku národa.

Vládní snahy o zdrogovanou spolecnost prosvítají v praxi na svetlo i dnes. Vezmeme si jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-1995 spotreba drog u detí 12-17 let o drtivých 78 procent. Pocet dětí, kteří berou alespon jednou měčne kokain, se zvýšil jen za tyto tři roky dokonce o 166 procent. Mohu se tedy domnívat, že plán vychází ?

Je faktem, ze vládní CIA drogy nejen kupovala, ale i sama v tajných továrnách vyrábí. Bývalý agent CIA prohlásil, že CIA zbudovala nekolik laboratorí na výrobu LSD v oblasti sanfranciského zálivu. Výroba gigantických rozměrů je však tajena velmi dusledně. S dovozem drog na vládní účet je toho známo více. Senátor USA Bill Cooper v kvetnu 1989 uvedl, že tehdejší prezident USA, George Bush, který je zároven obchodním ředitelem ZAPATA OIL Company v Texasu, skrze tuto společnost experimentoval s novými technologiemi mimopobřežního výcviku. Uvedl, že prezident Bush dal plný souhlas k tomu, aby byly drogy dováženy do USA rybárskými lodemi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtud dopravovány do USA zásobovacími lodemi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush prizval podle senátora Coopera ke spolupráci na tomto plánu i CIA. Celý plán funguje údajně dodnes, prestože se během doby přišlo na další a výhodnější metody dopravy drog do země.

Ve skutečnosti neexistuje žádné světové hospodárství. V zákulisí existují pouze dve celosvetove vládami uznávané platidla - ropa a drogy. Dobre dnes víme, že vetšina válek, které se zúcastnily USA, bylo jen a pouze pro ochranu svých ropných zájmu /Irák aj./. Ostatne bylo to již mnohokrát priznáno vládními ciniteli USA. A stejné je to i s drogami. Napríklad válka ve Vietnamu, kterou oficiálne USA omlouvaly bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, mela podle mnoha svědectví jeden jediný zámer, udržení si drogového postavení v této asijské oblasti.

Vládní CIA totiž vyrábela opium v oblasti "Zlatého trojúhelníku" v jihovýchodní Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA údajne používala k financování svých válek. Obchod s drogami se uskutecnoval prostrednictvím generála Vang Pao, který s USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výmenou za to mohl generál Vang Pao používat americkou leteckou spolecnost Air America k preprave opia ze svého území. Opium se přepravovalo ze "Zlatého trojúhelníku" na obrovskou tajnou americkou základnu Long Tien. Odtud putovalo lodemi pres Francii do USA. Tyto fakta po válce ve Vietnamu potvrdil i největší výrobce opia v této oblasti Khun Sa, když priznal, že obchoduje se CIA, která skupuje celou jeho úrodu opia. Americký historik Dr. Alfred McCoy potvrzuje, že tyto nelegální príjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo zámerne drženo pred Kongresem v tajnosti, nebot byly obavy, že by takové operace Kongres neschválil. Americký odborník pres drogové závislosti Allen Ginsberg pri senátním prelícení, které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obžalobe před Senátem, že CIA pašovala celých 8 let z Vietnamu drogy /zejména heroin/ v mrtvých telech amerických vojáku, které byly poté policií distribuovány překupníkům v USA. Faktem je, že po válce ve Vietnamu, jak asi všichni dobre víme, byla americká armáda kritizována za to, že vyvíjí malé snahy o osvobození amerických zajatců ve Vietnamu. Později byla dokonce obžalována z úmyslného maření záchrany svých vojáku. Jak se ukázalo, vláda USA se bála, že tito vojáci vědí až príliš mnoho o drogových operacích armády a CIA, kterých se museli úcastnit a bála se, aby doma nepromluvili. Ale oni nakonec mnozí promluvili a celá věc došla v Kongresu.

Tajná vláda však sama o sobe neužívá drog pouze k ovládání spolecnosti, ale manipuluje s nimi i vládami a nejvyššími predstaviteli státu, aby je programovala dle svých svetovládných zájmu. Americký generál, William Creasy, který v americké armáde vyvíjel programy drogových operací, byl predvolán v roce 1959 pred výbor Kongresu, aby objasnil tyto armádní programy. Tehdy generál Creasy pohrozil Kongresu tím, co by se stalo, kdyby někdo podal drogu LSD clenum Kongresu. Reprezentant Kongresu, James Fulton, okamžitě zareagoval slovy: "Vy jste to už někdy zkoušeli i na Kongresu ?" Tehdy generál Creasy pred Kongresem přiznal: "Mohu vás ujistit v jedné věci, armádní chemický sbor to zatím nepovažoval za nutné."

Tím ale přiznal, že armáda USA je připravena kdykoliv ovlivnovat drogami Kongres, potažmo celou americkou vládu. Prvním šokem bylo, že místo toho, aby Kongres zakázal nebo vedl sankce proti těmto pokusům s drogami, krátce po slovech generála Creasyho, schválil Kongres výrazně zvýšený rozpočet pro jeho chemický armádní sbor a drogové programy na lidech. Americká armáda poté založila vlastní vojenské jednotky, které nesly krycí název EA-1729 a šlo o vojáky, kterým byl pravidelne s požehnáním Kongresu vymýván mozek drogou LSD. Byla to armáda zombií. Do poloviny 60. let to bylo 1500 vojáku. Některá z techto cvičení byla armádou USA dokonce filmována a poté oficiálně představena členům Kongresu. Šokem tedy je, že americký Kongres o tom celou dobu nejen věděl a nic proti tomu neudělal, ale naopak pomáhal těmto zločinům jak jen mohl. Droga LSD se krátce poté stala beztrestným způsobem, kterého policie, CIA i armáda používala pri výsleších, ale i k hromadné manipulaci spolecností. Veškerá demokracie selhala.

Selhala natolik, že vláda USA vyrazila do ulic a jak jsem již psal v začátku tohoto tématu, drogou manipulovala v celých městech desítkami milionu občanů. Cílem bylo připravit dokonale poslušné a smysly zbavené lidstvo na den "D" - den vyhlášení světovlády. Od testů se přecházelo pozvolna k cíleným akcím. Generál armády USA William Creasy přiznal, že pomocí drog vláda USA narušovala pokojné demonstrace, aby lidé nemohli proti ničemu protestovat. Drogy vytváreli v protestujících iluzi toho, že vše je vlastne v pořádku a není důvod se bránit. Na příkaz prezidenta USA, Nixona, z roku 1969, byl rozšíren tajný plán vládní CIA, která pri podobných demonstracích /zejména pod projektem "CHAOS"/ rozprašovala do davu tzv. "svědící prášek" ,což byla droga, která občany přinutila k umělému útlumu. Pritom tentýž prezident Nixon jen rok predtím postavil svoji prezidentskou kampan na zneužívání drog. At žije demokracie.

Pod tlakem znechucené veřejnosti sice americký Kongres v roce 1977 oficiálně zakázal další vládní výzkum a veškeré experimenty se zmenou vedomí, ale hned v dalším roce vypukly další aféry. Byl to pouze zámerný tah k oklamání verejnosti, aby verila, že vše skoncilo. Avšak sám ředitel CIA, R.Helms, po svém odstoupení verejne priznal, že celé tyto vládní projekty na ovládání myšlení lidí byly po tomto zákazu pouze lépe utajovány. Tyto slova se potvrzují dodnes.

Vlády a zejména jejich výkonné složky včetne armády chtejí drogami zmenit svet. Bývalý reditel výzkumu psychické zátěže armády USA, Dr. Wayne Evans, který pri své práci musel drogami manipulovat s lidmi, nakonec v roce 1961 přiznal: "Mělo by být známo, že svět, tak jak bude vypadat za 15 let, leží dnes již na stole ve výzkumných laboratorích." Pro každého z nás se zde najde jiste dostatek drog na to, abychom prohlašovali slávu světovládě a otrockému systému.

V letech 1966-1970 armáda USA testovala ve Vietnamu drogu zvanou BZ, která vyvolává šílenství. Přestože úředníci ministerstva obrany varují, že tato droga hranicí až se smrtelnými účinky, armáda USA si nahromadila více než 50 tun drogy BZ, což je dost na to, aby proměnila všechny lidi na světe v totální šílence. Odtajnená zpráva vládní CIA ze 4. září 1970 přiznává, že tato droga je používána k potlačování různých demonstrací a nabádá k širšímu využití v civilním sektoru.

Generál armády USA pro chemické prostředky, William Creasy, muž číslo jedna v drogovém programu americké armády, veřejně prohlásil, že pokud by vláda dostala drogu do městských vodovodních rezervoáru nebo ji rozprášila formou aerosolu ve vzduchu, všichni lidé daného města, státu nebo kontinentu budou beznadejne sfetovaní. Pod vlivem šíleného plynu se nezmůžou ani na sebemenší protest… Lze tak během jednoho dne ovládnout celý svět…

Ale není to jen teorie, vzpomenme, jak v roce 1950 vláda USA zámerne v jediném pokusu vystavila 800.000 neinformovaných občanů ve městech vlivu plynu ovládajícího myšlení a chování. Vláda v roce 1977 poté přiznala, že jen mezi lety 1949 až 1969 podobný pokus zopakovala celkem 239 krát a celkový pocet testovaných lidí presáhl pulku národa USA /tehdy pres 100 milionu obyvatel/. Tento případ jsem zde již popisoval před nekolika stranami.

Tyto masové zločiny, ač byly často odhaleny a odsouzeny /byt jen morálně/, mnohé zůstávají utajeny a jako utajené i dnes pokračují. A fakta o tom, že vláda muže jednoduše drogu rozprášit nad městem pak není dokázána pouze oficiálními vládními přiznáními a vyšetřovacími komisemi Senátu ci Kongresu, ale i prípady, které dodnes nikdo nevysvětlil….

V roce 1961 zaplavila mesto Rio del Mar v Kalifornii doslova hejna psychotických ptáků. Ptáci, kteří jsou velmi citliví na obsah atmosféry, začali náhle masově vrážet do domu, vráželi do aut a jako déšt padali bezvládně z nebe do ulic. Co způsobilo tento šokující jev není známo. Že by jeden z pokusů rozprašování drog ?

Jednoho večera v roce 1951 doslova zešílelo celé město Pont-Saint-Esprit ve Francii. Všichni občané byli náhle zbaveni mysli. Stovky jich behali po ulicích a křiceli, že je pronásledují šelmy. Jiní se svíjeli jako v epileptickém záchvatu. Mnoho občanů vyskákalo toho večera z oken svých domu. Mnozí občané tehdy zemřeli a ti, kterí prežili, trpěli celé týdny psychickými poruchami. Co se stalo onoho večera v poklidném francouzském městečku ?

Jsou to jen skromné příklady toho, o čem mnozí jen spekulují. Totiž, že není možné, aby se masově stali lidé zbaveni smyslu. At je to město, stát nebo celý svět, cíl se zdá být jediný - svetovláda.

Nenechte se mýlit tím, že hovorím vetšinou jen o USA, je to nejlépe zdokumentované území. Ale je známo, že tyto pokusy dělal i Sovětský svaz, ale i desítky západních a východních státu. V 50. a 60. letech byly drogy LSD podávány britským vojákům, další státy následovaly. Ve východním bloku Sovětský svaz narídil podobné pokusy s drogami všem ideologicky pridruženým státům. Sovětský svaz měl nejdříve plán drogami rozkládat západní velmoci, ale brzy poznal, že by zbytečne plýtval tak drahou surovinou, když ji muže použít na vlastním území k potlačování vzrůstajícího občanského odporu a k prohlubování a udržení si oddanosti občanů.

V techto pokusech na ovládání myšlení a chování společnosti byla vedle dalších východních státu Sovetským svazem prinucena spolupracovat i naše zeme. To, že Ceskoslovenská armáda také podávala drogy svým vojákum je dnes už věc známá. Málo se však ví, že celá naše vláda byla zapletena, stejne jako vláda USA, SSSR a dalších státu, do distribuce drog. Generál Jan Šejna, který byl před rokem 1968 sekretárem Rady obrany Československé republiky, přiznal, že nejvyšší politikové východního bloku včetně Československa jsou zapleteni do distribuce drog. Ty sloužily k vývozu, ale i pro zdejší trh. Drogy měli podle generála Šejny sloužit k rozkladu společnosti. V roce 1967 vlastnila vláda Československa už 2500 svazku o osobách, které je možno vydírat kvuli drogám. Do těchto projektu byla i na našem území kromě Státní bezpečnosti /StB/ zapojena i Sovětská tajná služba KGB. Ostatně, přátelé, nezdá se Vám podezřelé, že tak náhle po celém svete vyvstal po 50. letech celosvětový problém s drogami ? A zrovna tehdy, kdy vlády světa začaly drogy testovat masově na lidech ? Všimněte si, že takřka každá droga, která se od 60. let objevuje na černém trhu, včetne kokainu, heroinu a stovek dalších, byla předtím zkoumána, připravována a testována vědci z armády a vládní CIA. At už tyto drogy vlády vyrobily úmyslně k rozvrácení společnosti nebo jako léčivo, které se ukázalo být omamným a závislým, je potřeba vědět, že drogy nevznikly samy od sebe, ale vecpaly je do chřtánu společnosti naše vlády a věda. Důvod ?!?

Ve světě neexistovaly s drogami žádné mantinely, zvlášte šlo-li o Sověský svaz. Ještě v roce 1955 sice Chrušcov prohlašoval, že použije drogy jako zbraň proti západu, v 60. letech však začaly tyto velmoci spolupracovat. A jak jsem již uvedl, jestliže dva jediní rivalové, dvě jediné velmoci začnou spolupracovat, pak výsledkem jistě není zdrogování sebe navzájem, ale nás obyčejných lidí pro změnu vzorců chování mocenským zájmům. Tato zákulisní spolupráce zajištovala kvalitní přísun testovacího materiálu /lidí/ a zajištění dostatečného množství drog. V roce 1963 dostala vláda Československa příkaz z Moskvy k založení vlastní drogové sítě. Československá vláda spravovala drogovou sít takřka ve všech zemích Jižní Ameriky. V roce 1965 vstoupila česká tajná služba do styku s označenými bankami a konstatovala, že všechny jsou ochotny prát špinavé peníze. Dr. Joseph Douglas, poradce tajné vládní sluzby DIA, přiznal, že všechny drogové operace sovetské KGB byly predem projednávány se západními bankami. Tedy je jasné, že mezinárodní drogová sít byla sítí skutečne světovou bez politických nebo ideologických predsudku. A jak je to dnes ? Po roce 1989 dostala naše vláda nový znak a vládu. Věří někdo, že tak giganticky rozjetý plán by mel zkrachovat jen kvuli změně systému ? Není to spíše tak, že právě změna systému byla koncem bariér teprve totálního rozmachu ? Nevím, ale podíváme-li se, jak drasticky přišel po revoluci 1989 do naší společnosti drogový problém, v urcitých souvislostech lze jiste hovořit o úspěchu "určitých skupin". Kde se vzalo po revoluci najednou tolik drog a závislých, kteří padali doslova v zástupech do chodu naší společnosti ? Ale dnešek ješte nelze hodnotit objektivně, to udělají až jiní. Jisté je však jedno. Přestože se dnes ví, co se v našem státě dělo, proč se právě o tomto tématu bojí současný režim mluvit ? Proč to neodsoudili jako stovky dalších zločinů komunismu ? Je snad zákulisí stejné jako předtím ? Že jen loutky se vyměnily ? To se mohu domnívat. Patřím totiž mezi lidi, kteří se nespokojí jen s úsměvy politiků z plakátu, ale s faktickými činy.

Pojdme se ale ješte podívat na druhou stránku věci. Totiž výše uvedené případy masového praktikování drog na lidech ve světě jsou bud nelegální nebo legální, ale tajné. Ovšem nyní se podíváme, jak si vlády zahrávají s našimi životy omamnými látkami, které si zlegalizovaly a povinně nám je ze zákona nutí. Nyní hovořím napríklad o fluorování vody, očkování a psychofarmaka s návazností na psychiatrii. Ale začneme postupně - od pojmu fluor…

V 50. letech začaly vlády světa spekulovat o tom, jak by nepříliš drastickým způsobem, ale pritom účinně a trvale dokázaly manipulovat chováním a myšlením lidí. Desítky zpusobu - od elektromagnetických vln, omamné plyny a drogy byly tajeny. Ale jeden způsob se záhadně naopak vládami veřejně propagoval dokonce natolik, že celému projektu byla vytvorena celosvetová podpurná zdravotnická propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaké ?

Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatejší než olovo. Už pouhých 0,3 gramu spolehlive zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává v tele otravu, krehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale také základní složkou "léku" ovlivnujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím verbují občany, aby do sebe všemožnými způsoby polykali fluor.

Sami jiste znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky - i u nás je v obchodech prodávána fluoridovaná sůl, mléko, ale také již tolik vžité rady zubařů, že fluor nám vlastně pomáhá proti zubnímu kazu, což ale dosud nikdo spolehlivě nepotvrdil. Zub. Proto si dnes máme čistit s fluorem a jen jakoby omylem poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, když 22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala vládám ve světě, aby začaly fluorovat svoji vodu. Ano, každý clovek mel pít z kohoutku vládou garantovaný a doporučený jed /prominte - "lék"/. Opravdu věříte tomu, že celé to divadlo bylo děláno jen kvůli boji proti zubnímu kazu ? Tak pak byste měli něco vědet…

Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Německu během nejtvrdších dní II. světové války v koncentračních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z duvodu nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním pořádku i bestiální zdravotnické pokusy a podávání všemožných léku a chemických látek. Nacisté se snažili vytvářet mezi vezni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Opakované dávky fluoru totiž postihují mozek, pozvolna narkotizují a ciní cloveka labilním. Hitler proto nařídil v koncentračních táborech vymývat mozky přidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z účinku této látky byl po II. svetové válce tentýž fluor používán i ve vodě v ruských komunistických táborech. Když byl ješte koncem 40. let Hitler přesvedčen o svém vítezství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.

Takže pokud jde o úctu k dějinám, myslím si, že se "nemáme" za co stydět, protože celý svět šel po válce ve stopách ideálu Adolfa Hitlera, když se zacalo s masovým zaváděním fluoru do zdrojů pitné vody. Ke konci II. světové války vyslala vláda USA špičkového odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal techniky hitlerovského ovládání mysli. Ten ve své zpráve vládě USA poté tyto fakta potvrdil a mimo jiné uvedl: "Když se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vymenil si nemecký a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí skrze pridávání fluoru do vody, nebot tento projekt zapadal do plánu na rozšíření komunismu do celého světa."

Jenže USA už tehdy nehledalo důkazy proti Hitlerovým zločinům, ale vlastní účinný zpusob ovládání mysli lidstva. Vždyt i největší hitlerovská továrna v Německu na výrobu fluoru - I.G.Farben ve Frankfurtu, která zásobovala koncentrační tábory, se již dříve spojila s americkými koncerny s vládními zájmy USA. USA už tehdy investovaly do fluorové propagandy milionové sumy. A za zmínku rozhodně stojí, že když ke konci II. světové války Spojenecká vojska bombardovala veškeré továrny hitlerovského Německa, továrny na výrobu fluoru, vcetne I.G.Farben, zustaly naprosto nedotčeny, a to údajně z nařízení nejvyšších míst v americké vládě, která dala príkaz, aby se všem těmto budovám vyhnuli. Proč ? A proč dostali nacističtí vědci a lékaři, vraždící fluorem lidi v koncentračních táborech, azyl v USA, když se díky americkému vládnímu projektu "PAPERCLIP" vyhnuli poválečným tribunálum pro zločiny ? Je toto nejaká spravedlnost ? Záměr byl nechutnější, než by kdo čekal.

Americká vláda investovala, stejne jako stovky státu, obrovské sumy do propagandy fluoru, který se mel tak vetrít do lidského povedomí i praktického života. Tvrdilo se tehdy, že fluor prospívá zubum, což do urcité míry lze vedecky podložit. Ovšem pripadá Vám logické, proc náhle po válce investoval celý svet miliony dolaru do boje proti zubnímu kazu, zatímco zde nebyl vyrešen problém hladomoru, nemocí, vcetne rakoviny, ale i zoufalé chudoby. Snad nevěříte tomu, že to vše učinily vlády druhoradým jen pro naše zdravé zoubky ?

Přestože je fluor prudce jedovatá látka, propaganda tvrdí, že v malých dávkách prospívá zubům. Avšak stejný fluor, který polykáme v tabletách od lékaře, nebo si s ním čistíme zuby, je také hlavní složkou jedu na krysy. Přes propagandu se stále ozývaly desítky vědců a organizací proti tvrzení o prospešnosti fluoru, ale byly vždy doslova umlčeny. Úřední razítka a vládní doporučení pak jen posílila důvěru naivních občanů ve fluor.

V 50. letech však začalo masové fluorování pitné vody /prosím neplette si fluor s chlorem, chlor samozřejmě do vody patří/. Fluorování pitné vody bylo onoho 22. června 1969 nařízeno všem státům Světovou zdravotnickou organizací. USA se tohoto ujaly okamžitě, mnohé státy v Evropě, které však do tohoto vlaku naskočily, fluor zase rychle odmítly vzhledem k nepríjemným statistikám, nulovým účinkům a neefektivnosti. Jenže mocná ruka tajné vlády a propagandou zfanatizované davy udělali své a tak se voda zacala fluorovat po celém světě včetne USA.

Americký Národní ústav pro dentální výzkum /NDIR/ se však ocitl v trapné situaci. Nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39107 amerických detí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí s vodou fluorovaných a nefluorovaných oblastí. Navíc fakta jsou mnohem horší, podle zprávy American Assotiation of Poison Control Centers /AAPCC/ během let 1984 - 1989, tedy jen během pěti let se v USA otrávilo 20132 lidí fluorem. Taková jsou tedy fakta.

Fluorování vody není nic jiného než násilné podávání "léku" celé společnosti. Je to pozvolná otrava organismu, ale hlavně požadovaná kontrola vědomí a chování obyvatel, nebot vodu z kohoutku pije každý.

Odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944. Ale to byl záměr. Už koncem roku 1967 odebíralo fluorovanou vodu 72 milionu občanů USA.

Fluorování pitné vody je doslova vodou do mlýna totalitním systémum, at už skrytým nebo egocentrickým. V Československu se začala voda fluorovat v roce 1958 - 1962 ve městech Tábor a Písek. To byly první testovací města. Jejich občané se staly doslova pokusnými králíky v dávkování tohoto jedu. Následovalo Brno a do roku 1973 byla voda v Československu fluorovaná v podstatě ve všech vetších městech a sítích zásobující ostatní obce aj..

Ve vládních dokumentech a odborných publikacích se uvádí, že fluorování pitné vody skončilo v Československu v roce 1988 a od té doby se v tom na našem území údajně nepokračuje. Ale věříte tomu ?

V Praze bylo fluorování vody zahájeno 18. února 1975. Ale už rok predtím, v únoru 1974, byl pro fluorování vody hygienikem schválen a Národním výborem v Praze potvrzen fluorokřemičitan sodný, přestože byl tehdy podle platných predpisu zařazen mezi jedy. Stačilo jedno razítko a jako zázrakem se z jedu náhle stal "lék". Zajímavé, že ? Vláda po celou dobu věděla, že je nám do pitné vody přidáván jed, její snahy nevedly k zabránění tomuto zločinu, ale k utajování pravdy a rozširování falešné propagandy o blahodárných účincích fluoru. Je pravda, že v březnu 1988 Ministerstvo zdravotnictví přikázalo zastavit fluorování pitné vody, dokud se neobjasní škodlivost fluoru /trochu pozdě nemyslíte ?/. Jenže napríklad Magistrát hl.m. Prahy povolil teprve v září 1995 zrušení fluorování pitné vody v Praze /4 Podolí/. Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny s umělým obsahem fluoru - sůl, mouka, mléko, minerální vody, tablety s fluorem, aj…

Pokud úřady neklamou, v současnosti nám z kohoutku v České republice neteče fluorovaná voda, není pro to ostatně ani legislativní podklad. Ale ve světě se fluoruje s plným nasazením stále dál. Ale ještě chci něco zmínit. Propaganda fluorování v Československu byla velmi násilná. Lékaři přijíždeli do škol ládovat dětem neznámé léky, protože by jim to rodice u lékaře nikdy nedovolili. Doslova šokem však jsou naprosto lživá, až zločinná čísla, kterými se vláda oháněla v oblasti dávkování fluoru v Ceskoslovensku. V oficiální učebnici pro lékařské fakulty z roku 1980, které Ministerstvo školství schválilo pod číslem: 24 698 / 78-31 ze dne 23.8.1978 se píše následující… Smrtelná dávka fluoru u dospelého človeka je zde uvedena 3,5 až 5 gramu, zatímco ve skutečnosti je u dospělého smrtelná dávka už 0,3 gramu. Dále zde vláda naší vlasti schválila, že pro dítě je smrtelná dávka 1 gram /což je asi 7 zubních past/. Ale dnešní císla hovoří o 0,1 gramu /a 1 zubní paste/. Takže naše vláda veřejnosti nejen lhala, ale vystavovala ji doslova smrtelným dávkám, které by porazily i slona. A tragédií je, že tyto informace léta sloužily a možná slouží dodnes našim budoucím lékařům v lékařských fakultách. Tak to je, přátelé, ta propaganda o našich zdravých zubech. Nechává Vás to klidnými ? Mě tedy ne.

Nic jsme si nezadali s nacistickými tvůrci fluorového média. Přestože mnohé státy chápou zločinný podtext fluorování vody a nekteré se tomu vzeprely, ostatní až fanaticky fluoru využívají, ale i zneužívají. Přitom Americký úřad pro potraviny a léky považuje fluor za neschválenou látku, o jejíž nezávadnosti nebo účincích neexistují dukazy. Tentýž úřad také potvrdil, že fluor vubec není nezbytnou složkou výživy, jak nám vládní propagandy neustále tvrdí.

Ve Velké Británii pije fluorovanou vodu kolem 5,5 milionu obyvatel. Obsah fluoru, který vláda přidává v Británii do vody je 1,5 ppm. A to i presto, že by jeho koncentrace ve vode nemela presáhnout 0,5 ppm. Ale pozor. Podle zprávy Floridské mezinárodní univerzity stací už 0,45 ppm roztoku fluoridu sodného ke zpomalení reakcí člověka. Podle odborníka na fluor I.E.Stephese, bývalá britská premiérka, Margaret Thatcherová, v polovině 80. let zvětšila rozpočet na fluorování v Severním Irsku, což nebylo způsobeno náhlou starostí o zuby tamnějších obyvatel, ale snahou zkrotit zdejší lid, který žádá odtržení od Velké Británie. Fluor, jak je známo je základní složka psychiatrických a zklidnujících a sedativních léků. Vězni v koncentračních táborech byli fluorem neustále udržováni v mentální pasivitě, aby neprotestovali a poslouchali příkazy bez dotazu. Až zase půjdete do obchodu nakoupit nějaké jídlo, dobře se podívejte na jeho složení, v dnešní době si nemužete být jisti ničím.

Jenže fluor není jediný způsob hromadného, ale přitom vládami přímo a otevřeně propagovaného zpusobu změny chování. Vlády celého světa totiž mají uzákoněny zdravotní programy, v nichž povinne každý clovek musí během života podstoupit různé, státem garantované očkování. Dokonce člověku, který odmítne přijmout toto ockování, hrozí vysoký trest. Vlády a zejména ministerstva zdravotnictví tvrdí, že očkování je pro naše dobro, a že zmenšuje rizika nákaz, infekcí a nemocí.

Nikdo neupírá vládám fakt, že díky hromadným ockováním se předešlo v historii mnoha, dříve masovým, nemocím, epidemiím a zdravotním problémům. Očkování prostě do našeho života patrí jako jeden ze způsobů prevence našeho zdraví.

Jenže, co vše skrývá také pozadí projektu určených "pro naše zdraví" ? Už jen fakt, proč jsou očkování nařízena vládou a lidem není dána v zákone volba toto ockování odmítnout, jasne ukazuje, kdo je zde v roli obeti. Vlády do nás mohou ládovat beztrestně v podstatě cokoliv, od skutečných očkovacích látek, až po nejruznejší chemikálie a omamné jedy, pod záminkou zdravotního ockování. Základní listina práv a svobod sice dává občanu výhradní právo na své tělo a tudíž je jen na jeho přání, zda jakýkoliv zákrok na sobě připustí, ale také dobře víme, že v tomto světě už dávno neplatí právo, ale zákony a ty si dělají vlády samy.

Zákony nutící lidi k podstoupení očkování hranicí až s fanatismem nacistického Německa, kdy lidé též museli polykat a nechávat si injektovat všemožné látky, kterým se už tehdy říkalo ockování. Že na toto "očkování" zemřeli v rukou Dr.Mengeleho a dalších v koncentračních táborech tisíce nevinných lidí, to už nikdo nepovažuje za duležité.

V celém světě obvykle platí, že očkování jsou zákonem a vládou lidem pouze doporučovány, ale nejsou přikazovány. Kupodivu státy, které se nazývají demokratické, mezi ne zpravidla nepatří. Ve všech státech USA je očkování povinné. Přes protesty občanů, pouze v Západní Virginii a Mississippi, mohou občané ze zákona odmítnout očkování z náboženských důvodů. Vláda v USA postupuje velmi tvrdě. Neočkované děti prožívají v této zemi doslova peklo. Vláda jim upírá mstivě mnohé výhody a doslova je šikanuje, že se vzepřeli jakémusi očkování. Neočkované děti zde mají problémy dostat se na školu či do jiných státních institucí - do knihoven, na přednášky, je jim upírán řidičský průkaz a dospělí zpravidla přichází o zaměstnání a mají problémy najít si jiné. Všude jsou bráni jako chronické chodící nákazy a protistátní živlové. Přitom jde o lidi, kteří si prostě očkování nemohou finančně dovolit nebo jej zcela rozumně v některých případech z morálních nebo zdravotních důvodů odmítli. Takovéto státní pronásledování lidí z přesvědcení a jejich diskriminace je na denním pořádku.

Ale Česká republika není o nic lepší. V naší zemi platí zákon - paragraf c. 4 vyhlášky 91/1984 Sb. z roku 1986, podle kterého je i v České republice očkování povinné a jsou zde tvrdé sankce za neuposlechnutí.

Proč takový násilný nátlak ? Je to jen tvrdá ruka v dobré snaze likvidace nemocí ? Rád bych řekl, že ano, ale stále se zde vnucuje tentýž problém - aspekt kontroly vědomí a chování lidí. Že bychom byli ockováni nejen pro fyzické zdraví, ale skryte i mentální vzorce chování ?

Všimnete si prosím, že vetšina ockovacích látek má své vedlejší účinky a mezi ty nejčastější patří právě poruchy mozku, myšlení, orientace a spánku. Je to náhoda nebo neco více ?

V roce 1992 byla v České republice provedena studie neurologických komplikací po očkování ADTP, které se ládovalo do našich dětí. Při této studii bylo sledováno 100 dětí, které měly v rozmezí let 1977 - 1998 komplikace po tomto očkování. Po tomto očkování zcela zjevně docházelo ke stavům poruchy vědomí, epileptickým záchvatum, až stavům bezvědomí.

Americký odborník a konzultant pres očkování, Dr. Harris Coulter, priznává, že mnoho očkovacích látek, přestože jsou legální, vyvolávají lehké poškození mozku. U cloveka se snižuje adaptace na výchovný proces a nastávají poruchy myšlení a chování.

Když se začalo ve světě s očkováním Pertusse, neboli dávivého kašle, vypukly mezinárodní protesty proti této ockovací látce. Ockování dávivého kašle dosahuje takových rizik a dramatických příznaku, že bylo toto očkování na nátlak verejnosti v mnoha zemích zakázáno /napr. Švédsko, Velká Británie…/. V USA dokonce Kongres schválil zákon o odškodnení všech lidí poškozených tímto očkováním. U nás je dávivý kašel ockován pravidelne od roku 1951 dodnes a pochybuji, že by lékari informovali obcany o těchto nebezpečích. Ti by totiž zákonitě museli takováto svinstva odmítnout. Snad práve proto musí jezdit lékari po školách a deti si ockují v této státní instituci bez přítomnosti rodičů, protože rodiče by to nikdy u lékaře nedovolili. Reakce na vakcínu proti dávivému kašli vyvolávala rapidní zmeny v myšlení, psychickou retardaci i smrt. Někomu tam nahoře se ale právě takovéto vedlejší účinky hodí, jak jinak už si to vysvetlit ? Není tím cílem zmena lidského myšlení a vedomí, pozvolné zkrocení lidstva do poslušných nemyslících robotu ? Vzpomínám si, že když jsem byl malé dítě, také u nás ve škole se konaly takové lékařské "přepadové" akce. Náhle přišel lékař, my se museli vysvléci a přímo ve tříde začalo více než povinné očkování. Jedno z těchto očkování bylo velmi podivné. Všechny děti totiž u něj museli povinně stát a nahlas číst z tabule nějaké věty a stále do kola. Nikdo z nás nevěděl proč. Dnes už vím, že to mohla být součást vymývání mozku. Copak jste nekdy slyšeli, že se musí při očkování nahlas číst stále do kola tytéž věci ? Byli jsme pokusní králíci v bezmoci stěn školy. Skoro všem se z toho motala hlava. Nějaký čas po tomto očkování si vzpomínám, že byl taktéž ve tríde zkoumán náš postreh a mentální reakce na pohyb. Tyto prapodivné očkování skutečně smrdí záměrnou manipulací s vědomím. Myslím si, že pohled do očkovacích průkazu nás lidí musí přivádet zasvěcené lidi do mdlob. Jsme chodící chemikálie s nálepkou "zdraví".

Není pochyb, že ockování, které nám stát nutí, mení naše vzorce chování a myšlení. V jakém rozsahu, to závisí na dávce a odolnosti organismu. Tentýž stát si schvaluje vlastní normy, jaké dávky jsou prípustné a jaké ne. Tak si muže stát jako legální dávku odsouhlasit i tu, která nám už poškozuje myšlení a to jen proto, že má o zlomek vetší úspešnost vuci prípadné nemoci /jestli vubec/. Není pochyb, že toto povinné ockování mnohdy nejen poškozuje naše zdraví, ale hlavne naše lidská práva. Vzhledem k odhaleným aférám ale mám právo také říci, že vlády nám neríkají vše o vedlejších úcincích ockovacích látek. Přitom každá očkovací látka má své vedlejší účinky, pričemž mnohé vedlejší účinky poškozují tělo více, než případná nemoc, proti které je očkování preventivne vedeno. Jsme stále pokusnými králíky. Myslím si, že kdyby si zákon v této zemi hleděl občanů a ne ochrany státních zájmu, či byrokratické džungle EU, každý bychom dnes měli právo stát pred soudním tribunálem a předkládat oprávněně jednu žalobu za druhou. Jenže nezbývá však nic jiného, než zvracet nad našimi očkovacími průkazy, protože jejich obsah je skutecne mnohdy k omdlení. Já vím, že situace dnes není už tak násilná jako pred rokem 1989, kdy nám lékari fackovali v ordinacích děti, že nechtěly být očkovány a dospělí byli vyhazováni ze zamestnání, ale copak žijeme stále v klecích utajovaných skutečností ?

Je jisté, ze státy /stejne jako u fluoru/ zneužívaly své lékare k šírení falešné propagandy o blahodárných úcincích ockování, podvržené a prikrášlované statistiky, umlcování úmrtností nebo výmluvy na jiný druh nemocí, jako bychom to neznali…. Mohu uvést ukázkový příklad….

Za II. svetové války německá vláda očkovala své občany proti záškrtu. Ovšem hned, jak se začalo s očkováním, záškrt se zvýšil o 17 procent a úmrtnost dokonce o 600 procent. Po válce bylo očkování zastaveno a případy onemocnění záškrtu samy poklesly a to i navzdory totálně podvyživeným a strádajícím občanům.

Není povinné očkování přežitek z koncentračních táborů ? Nejen svými následky, ale i svým násilným uplatňováním ? Proč jsou jeho skryté účinky na ovládání myšlení a chování lidí tajeny ? Proč mají být přitom všichni lidé očkováni ? Nejsou zde zamlčovány jednodušší a přírodní způsoby pro záměrné užívání chemikálií ovládajících myšlením ? Nebylo by to poprvé…. Vypadá to, že první obětí těchto vládních projektů se stala pravda.

Každý máme právo požadovat po lékaři, aby předložil veškerou dokumentaci a státní schválení očkovací látky, kterou nám chce implantovat a informoval nás o všech vedlejších účincích. Každý máme právo jakékoliv očkování odmítnout a stejně tak zastupovat i své děti. To je právo dané mezinárodními smlouvami o lidských právech. To je tedy právo. Avšak zákon, ten nám jde po krku, nebot na rozdíl od práva zastupuje pouze vládní zájmy daného státu. Podle Ústavy CR, cl. 10, jsou však veškerá lidská práva, včetně Základní listiny práv a svobod občanů, nadřazena jakýmkoliv ostatním zákonum. Klidne se tedy v ordinaci hádejte, lékarum jde pouze o body, Vám o zdraví. Zvažte však dobře, které očkovací látky jsou ty liché.

Nyní bych rád prešel k podobnému, ale více diskutovanému problému. Začneme se totiž točit kolem tématu psychiatrie a ovládání myšlení lidí léky.

Mnohé léky, které jsou nám předepisovány, ač mají tlumit ruzné nemoci, zpravidla jsou u nich mnohé vedlejší negativní úcinky. Zajímavé je, že takrka u každého léku je jako vedlejší úcinek snížená pozornost lidí, zhoršená orientace poruchy spánku nebo myšlení. Při takovém chemickém kouzelnictví by se to snad ješte dalo prejít jako skutecne nechtené vedlejší príznaky. Presto platí pravidlo, že rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v jeho podaném množství. Útok na lidské svobody tedy nemusí být pouze v léku určeném pro změnu chování, ale i v obyčejném léku. Bohužel, platí zde totéž co u očkování - můžeme věřit nebo být přesvedčováni sebevíce o prospěšnosti predepisovaných léku, ale jejich skutečné složení a veškeré účinky asi v návodu nenajdeme. Mnohdy jsme tak vystavováni takovým vedlejším příznakům, že kdybychom to predtím vedeli, nikdy bychom tyto léky nepolykali. Když jsem byl malé dítě a stonal jsem s těžkou horečkou, vzpomínám si, jak mi lékař predepsal nejaké léky. Když byl otázán, jestli to nemuže mít negativní účinky, lékař se zarazil, ale poté chlapsky na rovinu přiznal, že on sám by svým dětem nikdy nic takového nepredepisoval. Co myslíte, není podobná situace každodenním rituálem v ordinacích našich lékaru ?

Ale já nyní nechci spekulovat o úcincích běžných léků, chci se zaměřit přímo na léky, které jsou urceny v psychiatrii pro zmenu myšlení, chování, utlumení temperamentu nebo uvržení do lability. Pakliže by byly takovéto léky používány pouze v psychiatrických ústavech, s veškerým vedeckým garantem a v souladu se zákonem, pak by mě téma zmeny myšlení v této věci nechalo klidným. Ale fakta jsou, zdá se, zcela jiná. Zdá se, že státní programy netouží lécit duševne choré v psychiatrických lécebnách, ale spíše ucinit z nás všech blázny a labilní bytosti. Toto zdánlivě přehnané, až diagnózní narcení však má své faktické dukazy na to, aby obstálo. Pujdeme se tedy podívat, jak naše státní programy ve světě vychovávají novou společnost… .

Doufám, ze tím už nejsem nudný, protože je to věc velmi závažná - totiž vzpomente na snahy fašistického Německa o manipulaci s lidským myšlením a chováním, vzpomente na fanatické projevy Adolfa Hitlera a ještě zfanatizovanější davy, které mu doslova v uhranutí hajlovaly. Vzpomente na vězně v koncentračních táborech nadopované psychiatrickými preparáty pro zlomení a uklizení jejich osobností. Tyto zločiny se odehrávaly za ostnatým drátem pod krvavou vztyčenou rukou Adolfa Hitlera. Dnes se vynořují fakta o podobných světových programech a snahách o psychiatrické dopování celé společnosti, ale nikdo proti tomu dnes neprotestuje. Jsme už tak zapomětliví a zatuplí nebo vidíme zlo pouze tam, kde se motá ostnatým drátem ? Jsme bytosti věřící úředním razítkum jako zdroji a záruce pravdy, byt je schvalovali a razili lidé s rukama stejne krvavými. Pojdme si o tom tedy něco říci.

Zneužívání psychiatrie a psychofarmak je vecí známou i po dobe fašistické éry. Bohužel mnohdy jen z totalitních komunistických lágru a zemí nevalné povesti. A snad proto všichni prehlíželi, že i v demokratických zemích se pod lékarskými plášti skrývá plán na podkopání celé spolecnosti do vzorcu a norem požadovaných vládami. O takovémto politickém zneužívání psychiatrie toho bylo již mnoho napsáno. Prvními obetmi se staly naše deti, jako materiál nejlépe prevychovatelný, nebot nemají dosud plne vyvinutý intelekt. Lék, který se zapsal do jejich duší, a který zná celý svět, se jmenuje ritalin a práve ritalin se stal zjevne modlou svetových mozku o prevýchovu k nové robotizované lidské společnosti.

Ritalin je doslova ládován do našich dětí po celém světě. Děti ani nemusí být duševně nebo psychicky nemocné, jakmile díte projevuje jen nadprumerný temperament, neposednost, nesoustředěnost nebo špatný školní prospech, lékař nasazuje ritalin pro "zklidně".

První protesty proti ritalinu vyvstaly, až když se rodice zhrozili nad chováním svých detí. Dříve zlobivé, ale čilé, bystré, hravé a veselé děti, se náhle nemotorne motaly po pískovištích, nedokázaly si hrát, ignorovaly kamarády a ve škole zcela bezduše zíraly skrze spolužáky. Jejich strojově přednášené odpovědi a totální ignorování citu, pozice rodicu a lásky, dávaly jasný důvod k obavám, co se vlastne děje….

A pak vyšly fakta na povrch. Ritalin je lék používaný už od 40. let, přičemž až v 80. letech se z nej stal doslova celosvětový a masový lék podávaný našim dětem pro každou hloupost. Prestože bylo prokázáno a výrobce to veřejně přiznává, že ritalin je látka způsobující závislost a působí spolehliveji než droga, presto je s podporou národních zdravotnických programu ládována do našich dětí.

Budujeme zde otrockou a totálně oddanou generaci labilní spolecnosti. Každý dobre ví, komu je to ku prospechu a proč.

Jenže ritalin nejde zničit, stal se obrovským byznysem. Jen v roce 1992 bylo v Německu prodáno téměř 100.000 balení. Už v roce 1986 se obrat z prodeje ritalinu vyšplhal k cástce 75 milionu dolaru a i nadále stoupá. V samotném Nemecku je obrat z prodeje ritalinu odhadován na více než 1.000 000 marek rocne. Tento smrtelný byznys vede k tomu, že je ritalin predepisován i naprosto zdravým detem, kterým je umele upravena diagnóza. Jen v roce 1992 bylo na ritalin vydáno témer o 50 procent více predpisu než predtím. Jsou to naprosto hrozivá císla.

Ritalin, tato droga likvidující spolehlive lidskou osobnost, už opustila i brány lékarských ordinací. Napríklad v nemeckých materských školkách a školách jsou detem tyto léky podávány uciteli a vychovateli, kdykoliv se jim uzná za vhodné. Domu si tak zpravidla rodice odnáší mentálne zlomené deti, což jim ale vyhovuje, protože doma zasednou do rohu a nezlobí. Vychovatelka Ute Sanderová z materské školy v Hamburku je jedna z tech, která se staví proti temto státním programum. Prohlásila: ,,Nikdy bych svému díteti ritalin nedala. Videla jsem prípady detí predávkovaných ritalinem a je to hrozné. Je to stejné jako jim dát drogy. Deti po ritalinu už nejsou tak štastné, nehrají si, nejsou normální.''

Nechci nyní hledat návaznost s fašistickým Nemeckem, ale hrozivým faktem je, že v Německu je téměř každé třetí díte pod psychofarmaky. To jsou strašná císla. Například hessenská zemská vláda zpracovala svoji studii, která byla veřejnosti zveřejněna v září 1990. Z této studie vyplývá, že každé 9. díte v hessenských základních školách spolkne denně nějaký lék na mentální vývoj a dokonce každé ctvrté díte mezi 6.-10. lety bere denně léky psychofarmatické léky pro zvýšení výkonu a koncentrace. To je až neuveritelné, je to doslova společnost chodících robotu.

Německá vláda přiznala v polovině 90. let pouze 4500 dětí, kterým měl být ritalin predepsán. Jenže podle studie profesora Gerharda Nisena, lékarské kapacity z Würtsburku, bylo za jediný jen za jediný rok dětem v lékárnách vydáno pres 1.400 000 tablet ritalinu, což ostre kontrastuje s vládní zamlžovací verzí. Celým prípadem se dokonce zabýval Zemský kriminální úřad a Zemský úrad pro opiáty. Podle dalších šetrení vyplynulo, že okolo 20 až 30 procent detí v Nemecku je pod pravidelným nebo obcasným vlivem psychofarmak.

Světová organizace proti porušování lidských práv CCHR jiz mnoho let bojuje proti zneužívání psychiatrie i léku ritalin a odhalila mnohé státní aféry. Vládám se to samozřejmě nelíbí. Není tajemstvím, že od ledna 1995 bylo schváleno podávání ritalinu i v Ceské republice. To i přes odpor veřejnosti a zasvěcených odborníku. Sám ředitel Státního ústavu pro kontrolu léciv, MUDr. Milan Šmíd Csc., prohlásil v dubnu 1995, že ritalin v sobe skrývá mnohé nebezpecí a dlouhodobé úcinky tohoto léku nejsou ješte prostudovány. Ale ritalin není v naší republice nic nového, vystrídal pouze do té doby užívaný lék aponeuron. Každopádně ritalinové nebezpečí putuje světem jako hrozba svobodnému vývoji a rozhodování nás lidí.

Tajný dokument c. TM-SW 7905.1, komentovaný americkým senátorem W.Cooperem, o jehož obsahu zde již byla řeč, uvádí jako jeden z utajovaných cílu tajné svetové vlády, pod krycím názvem "FAKTOR 3.- MATKA" uvádí, že musí vzrůstat trend odlučování dětí od matky, at už do jeslí, mateřských škol nebo ústavu, aby se zabránilo citovému rozvoji jedince a nebyla to matka, ale stát, který bude vychovávat tyto nové děti. Doslova se zde píše tato zajímavá věta: "Naočkování drog pro změnu chování - ritalin, může urychlit přechod dítěte - povinné."

Je-li toto realita zákulisí našich vlád a lékařských pláštu, je to jen dalším potvrzením již známých faktu. Státní útoky na vedomí spolecnosti však mohou mít nejen plošný, ale i individuální rozmer, napr. proti určité rase, ideologické skupině či společenské vrstvě. V USA jsou takto napríklad diskriminovány cernošské děti.

Cernošským 6 - letým detem se ve školních posudcích prisuzuje zpravidla automaticky "potenciální" agresivita a sklony k násilí a mentálne podprumerná zaostalost. Mnohým je bezduvodne vnucováno psychiatrické vyšetrení. Milionum školákum se zde skutečně bezdůvodně podává ritalin nebo jiné amfetaminy, jen kvuli predsudkum proti cerné pleti. Zatímco z celkového poctu amerických školáku jsou za takto postižené považovány 3 procenta, ve skutecnosti je klamnou diagnózou postiženo kolem 30 procent školáku patrících k utiskovaným menšinám. Menšinám je zde pak na základě těchto klamných diagnóz upíráno studium na školách a jsou považováni za nevychovatelný delnický odpad spolecnosti. Ale více si o tomto rekneme až v souvislosti s celosvetovým vylidnovacím procesem o mnoho stran dále.

Nyní už bych rád opustil omezené téma psychiatrických léku a rád bych se podíval na psychiatrii jako celek….

Zneužívání psychiatrie je vec velmi diskutovaná. Od historie po současnost je zaznamenáváno po celém svete kvantum prípadu politického nebo jinak ideologického zneužívání psychiatrie. Zde bych s ukázkovými případy z německých koncentračních táborů asi neuspěl. Největší znepokojení vyvolaly až psychiatrické aféry v totalitním Sovětském svazu, které obletěly svět a doslova přehlušily ostatní státy. Možná, že vyzdvihování zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu prospívalo druhé velmoci, USA, od které tak svět odvracel pozornost k Sovětskému svazu. USA totiž na tomto poli vubec nezaostávalo a další státy také dobře ví, o čem je řeč.

Kdokoliv se totiž znelíbí své vládě, může být označen za duševně nemocného a může být takto beztrestně izolován od společnosti v psychiatrické léčebně, ač je ve skutečnosti naprosto zdráv. Pobyt v léčebně má totiž dokázat sledováním Vaši poruchu nebo normálnost. Ale kdo se nedostal do psychiatrické léčebny jako blázen, z toho tam blázna lehce udelají. Léky, které jsou povinně podávány v těchto léčebnách, totiž mohou totálně měnit vzorce chování a myšlení lidí. Mohou nás dočasne i trvale přeměnit v naprosto psychotické nebo zcela labilní, pomočující se bytosti. A to uvádím jen obecný souhrn tisícovek odhalených a souzených případů ve světě.

Praxe je po celém světě taková, že stačí, abyste se znelíbili svému sousedovi a ten na Vás pošle psychiatra nebo policii s tím, že jste blázen. Mužete se obhajovat sebevíce, at už tituly nebo svědectvím blízkých, ale zpravidla putujete k ponižujícímu psychiatrickému vyšetrení. Je jen ve svévoli psychiatra, jestli z Vás udelá blázna nebo ne, taková je realita. Psychiatrie zná totiž diagnózu na jakýkoliv stav člověka, stačí, abyste oprávněně zvýšili hlas na psychiatra za jeho neoprávněné nebo dotěrné otázky ci celkový přístup a jste rázem nebezpeční a psychopatičtí jedinci ohrožující společnost. Naopak, když jste klidní, jste obyčejní labilové ohrožující svoje zdraví a chod společnosti svojí nepríčetností. A co nedokáže diagnóza, to dokáží psychiatrické léky a injekce. Je to dokonale uzavřený systém. Nikdy jsem u psychiatra nebyl, ale jako ochránce lidských práv je zneužívání psychiatrie na mém stole na denním pořádku a z výslechu mnoha svědků vím, že kdo se jednou dostane do spárů psychiatra, není pro něj už úniku. I kdyby byl totiž propuštěn jako v současné době vyléčený, jeho posudek a zdravotní záznamy, které svědčí, že onen člověk měl co dočinení s psychiatry, mu pořádně zkomplikuje život, od nalezení vhodného zaměstnání, může mu být odepřena výchova dětí nebo v podstatě rozložena celá rodina a osobní život ve společnosti. Opět vím o čem mluvím. Čím více se človek brání, že není blázen, tím více je pokládán za blázna. Je to jako hon na čarodejnice. Dokud budeš lékarum tvrdit, že nejsi blázen, budeš pokládán za blázna a lháre. Až přiznáš, že jsi blázen, budeš jenom blázen, ale v obou případech se můžeš těšit na pohled na svet skrze zamrížované okno.

Nelze samozřejmě upírat psychiatrii svuj význam a přínos, zvláště moderně chápaná psychiatrie založená na méne lécích a větší volnosti pohybu pacientu, přináší skutečne pozitivní léčebné výsledky skutečně nemocných. A nelze ani psychiatry házet do jednoho pytle, znám mnoho těch, co by pro své pacienty udělali vše. Považuji za nutné to v této souvislosti ríci, protože si budeme i nadále povídat o věcech, které by Vás mohly jinak od psychiatrie vyloženě odradit….

Každý totalitní systém, ale bohužel i takrka každý demokratický stát, používá psychiatrické léčebny pro odstranění ideologicky nevhodných lidí. Nevhodní lidé totiž jsou v psychiatrických lécebnách izolováni od spolecnosti a pod všemožnými omamnými látkami, léky a psychiatrickým nátlakem jsou prevychováváni k obrazu potrebné ideologie. Lidé takzvane neprevychovatelné neceká zpravidla nic jiného než trvalé chirurgické poškození mozku a doživotní koma nebo smrt, kterou lze v techto zarízeních lehce a legálne nafingovat. Navíc clovek prohlášený za blázna ztrácí svéprávnost a práva bežného obcana. Je neevidovaný a zcela ve svévoli státu, který jej muže jako údajne psychicky nemocného tiše znicit. Toto se zdárne a masove užívalo za komunistické vlády i u nás, to všichni dobre víme. Všichni ale také víme, že psychiatri byli jedni z tech, které v podstate nepostihoval lustracní zákon a stejní psychiatri dnes nadále v tech samých lécebnách pokracují. Máme verit tomu, že jim pouhá zmena politiky ve vláde zmenila všem celou osobnost a morálku ? To bychom byli teprve asi blázny… .

Nový režim po roce 1989 totiž přinesl tzv. bodovací systém zdravotnické péče. Čím více jsme nemocní nebo čím více zákroku na nás lékař provede, tím více bodu, a tedy peněz, za Vás dostane. To však vede k tomu, že mnozí lékaři doslova vymýšlí falešné nebo přehnané diagnózy, aby na nás co nejvíce vydělali. Je to obyčejný kapitalistický byznys, stejne jako podávání léku. Konkurenční boje farmaceutických kolosu doslova vmetají na naše recepty zbytecné léky, jen protože za jejich predepsání lékar dostane vetší peníze do své kapsy. A o to více to platí v programech duševního zdraví. Jsme-li prohlášeni za blázna, pak pobyt v lécebne a doslova stovky léku, které se do nás perou, jsou výdelkem do kapes bílých pláštu. Takzvaná falešná diagnóza není pojem neznámý, vzpomenme jen na odhalené aféry u nás i ve svete. Skutecnost je taková, že existují prumery a dané normy, kolik bláznu za dané období bude léceno. Tak se stává, že jsou z ciste ekonomických duvodu blázni doslova vyrábeni. Představte si psychiatrickou léčebnu se 300 lužky a dva blázny v ní. Taková léčebna by zkrachovala a doplatí na to jen samotní psychiatri. Jediná "záchrana" je vytvořit 298 bláznů pro pokrytí kapacity a nákladu placených pojištovnou. Je nesporné, že i dnes musí do psychiatrických léceben odcházet i lidé, kterí jsou bud zcela duševne zdraví nebo jejich stav neprekracuje jen přirozený stres nebo jinou formu pritežujícího, ale přirozeného stavu. Otázka pak nezní, jestli je to od státu spravedlivé nebo ne, ale zní - jsme zneužíváni jen pro peníze nebo se nás někdo snaží vyřadit ze hry ? A to zde nechci odbočovat z tématu kontroly vedomí k tolik známým sexuálním zneužíváním pacientu, násilí a mučení, jakož i testování nebo předávkování léky za zdmi psychiatrických léčeben.

Jedno je zcela jisté, psychiatrické léčebny jsou státem zřízeny proto, aby měnily naše chování. Jestli k dobrému nebo k horšímu, to je ve svědomí státu a lékařů. Mužeme též doufat, že jakékoliv zneužívání je přinejhorším ojedinelé. Pakliže by jednoho dne obletělo svět nařízení pro plošnou změnu vzorců chování nevyhovujících lidí nastupující světovládě, mohou být tyto již dnes funkční izolační střediska použita k masové izolaci, převýchově i likvidaci oponentů, jak známe z totalitních státu. To není teorie, to je zveličený fakt vztažený na celý svět. Ale o tomto globálním aspektu likvidace oponentu bude řeč až o pár stran dále.

Nyní se už ale pojdme podívat na některá fakta - opět se nechci zabývat případy jednotlivců, musel bych uvádet statisíce případů /a to jen odhalených/, podíváme se proto na masové vládní manipulace společností skrze psychiatrii.

V bývalém Sovětském svazu, dnešním samostatném státe Ukrajina, ve meste Dnepropetrovsk, existuje psychiatrický ústav, kde jsou dodnes násilne drženi predevším politicky a nábožensky nevhodní lidé, byt jsou mnohdy naprosto zdrávi. Praktiky z této lécebny již dávno obletely svet a protesty proti ní se zvedají na mezinárodních úrovních. Ukrajinský Dnepropetrovsk není pouze táborem izolacním, nýbrž jsou zde delány i pokusy na prevýchovu lidí na státní ideologii. Je zde operativne i medikamenty menen vzorec myšlení a chování obvykle zpusobem tolik známým. Tento tábor. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Napríklad v polovine 90. let byla vedena žaloba c. 92-0449 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agenture/. Hned v prvním bode obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvorila tajnou sít nazvanou "DOMNIT" a ta je celosvětově znám jako nejstrašnější v daném resortu. Lidé jsou zde doslova pokusnými králíky ve svévoli a zároven nezájmu státu. Vetšina drívejších oponentu a disidentu totalitního systému prošlo práve nápravným lécením a vymýváním mozku v Dnepropetrovsku, aby byli odklizeni a stali se neškodnými, ci dokonce prímo povolnými systému.

USA jen dohánelo svuj protipól. Vládní CIA mela již po válce k dispozici látky schopné trvale poškozovat mozek. Ale vláda si nechtěla mnohdy špinit ruce likvidací nevhodných a tak toto prenechali psychiatrum, kterí mohli takto likvidovat masy prímo ze zákona. Když se dostaly v USA podle zákona o svobode informací na verejnost dokumenty vládní CIA, v nekterých techto materiálech bylo prímo vládní CIA navrhováno uvádět vybrané jedince do stavu šílenství prostřednictvím psychologického nebo farmakologického ataku a potom je umístnit do psychiatrické léčebny už jako zlomené a skutečně nemocné. Podle techto vládních dokumentu mapujících situaci v USA v 50. a 60. letech, bylo velké množství lidí nedobrovolně umístováno do psychiatrických ústavů, včetne lidí, o kterých se i ve zprávách CIA hovorilo jako o duševně zdravých. Je tedy jasne dokázáno, že vláda zneužívá psychiatrie proti nevyhovujícím občanům. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Například v polovině 90. let byla vedena žaloba c. 92-0049 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agentuře/. Hned v prvním bodě obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvorila tajnou sít nazvanou "DOMNIT" a ta provádí skryté kontrolní psychologické operace proti určeným lidem, jejichž výsledkem je, že človek je diagnostikován jako duševne chorý.

Už v roce 1977 statistiky odhadovaly, že v psychiatrických lécebnách v USA je 169.000 pacientu proti své vuli. Když znepokojení Americané protestovali u vlády za svá obcanská práva, dostalo se jim oficiálního prohlášení Dr. Jima Johnsona, vládního komisaře pro duševní zdraví, který se doslova vysmál demokracii, když rekl, že kvuli občanským právům přeci nebudou lidé umírat na ulici hlady. Přiznal tedy, že psychiatrie jsou plné duševně zdravých lidí, ale omlouval to tím, že kdyby byli propušteni, žili by v bídě. Jak by také ne, vždyt když jsou zbaveni svéprávnosti, práci si jen težko najdou. Otázka je, kdo je svéprávnosti zbavil a z normálního života vytrhl a izoloval v techto zarízeních a pro jaký zámer. Tyto otázky nepotrebují otazníky.

Po Sovětském svazu /dnešním Rusku/ a USA, je další baštou zneužívání psychiatrie "demokratická" Velká Británie. Zde platí tzv. "zákon o psychicky nenormálních delikventech" z roku 1959. Článek 65 tohoto zákona dává právo britskému ministerstvu vnitra /tedy i policii/ beztrestně a zcela bez udání důvodu umistovat lidi do psychiatrických léčeben. Tak chutná demokracie.

Ale psychiatrie nejsou pouze léky a psychiatrické lécebny. Nejtemnejší stránky psychiatrie jsou bezesporu psychochirurgické zákroky prímo na mozku lidí, tak zvané mozkové lobotomie. Lobotomie je v podstatě chirurgická operace mozku, pri které se zámerne odstraní nebo poškodí části mozkové tkáně, aby se tak zvláště silně depresivní a agresivní pacienti stali pouze ležícími a přežívajícími "mrtvolami". Lobotomie je operace nenávratná, člověk po ní už navždy zustává labilní a nemyslící ležící loutkou. A tyto operace jsou velmi casto zneužívány i na zcela zdravých občanech, aby se z nich vytvorili neškodní a němí blázni. Lobotomie se stala světovou metodou pro likvidaci politicky nevhodných, jejich ideologickou paralyzaci, ale i zesmešnení v ocích verejnosti a blízkého okolí. Je to snad ta nejstrašnejší z věcí, kterou se představilo 20. století.

Neznám stát na světě, který by lobotomie nevyužíval a zároven nezneužíval pro mrzačení nevinných, slušných, ale názorove odlišných obcanu. Prestože tyto praktiky byly norimberským tribunálem pro zločiny II. světové války odsouzeny jako zvěrstva proti lidskosti, po válce se na ne pozvolna navázalo a dodnes jsou lobotomie mozku prováděny po celém světě, včetne České republiky. Kdo dal právo z rozhodnutí státu změnit násilně druhým lidem myšlení nebo je jakéhokoliv myšlení navždy zbavit ? Nehledě na to, že při této řezničine umírá na sále pruměrně každý třetí člověk. I kdyby lobotomie měla smysl, každý slušný lékař by ji mel už jen pro toto obrovské riziko úmrtí odmítnout. Ale lékař, který je schopen násilně zbavit lobotomií človeka rozumu, zřejmě pacienta chápe pouze jako materiál, ke kterému nelze brát morální ohledy. Ale mužeme se divit temto praktikám ? Vždyt po II. světové válce svet klečel u kolenou poraženým nacistům a prosil je o výsledky svých vedeckých a lékařských pokusů z koncentračních táborů. Také víme, že stovky těchto nacistických bestií z koncentračních táborů dostalo po válce azyl v USA /ale i v Sovětském svazu/, kde poté legálně pracovaly pro vládu USA v rámci projektu "PAPER CLIP". Jak máme navíc hovořit o lidské poválecné psychiatrii, když i sám prezident Světové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, od 60. let pracoval pro americkou tajnou vládní složku CIA, kde osobně provádel na množství pacientu silné elektrošoky, dávkoval je drogami, uváděl lidi na mnoho měsíců do bezvědomí a poté je při vědomí pod silnými sedativy mučil a vymýval jim mozek v rámci vládního programu změny chování /tento případ je zde popsán detailně před několika stranami/. Tentýž prezident Světové psychiatrické asociace byl po II. svetové válce členem norimberského tribunálu a odsuzoval nacisty za zvěrstva, která sám poté s pomocí vlády USA prováděl a to i přes svoji pozici. Ale nebyl sám, existují dukazy napojení vlád na psychiatry, jejichž úkolem je doslova lobotomií likvidovat vybrané jedince nebo je izolovat od společnosti jen pro jejich myšlení, které vládě nevyhovuje. Lobotomie a chirurgické poškození mozku se tak zřejmě stává masovým vládním postnacistickým ideálem. A hned se o tom pojdme dále přesvedčit.

Například americký doktor Randolph Crepson ze Somersetu v roce 1975 přiznal, že on sám na příkaz americké vlády provedl nekolik takových operací. Prestože v ríjnu roku 1977 zemrel, zanechal po sobe následující oficiální priznání:

"Provedl jsem pět těchto operací na lidech - na čtyřech mladých mužích a jedné mladé ženě, kteří se zdáli být naprosto zdraví. Operace se skládala ze dvou cástí. Pacientům bylo odstraněno centrum pro sexuální chování, čímž jim byl odstraněn pohlavní pud a byla jim také odstraněna osobnost. Po těchto "úpravách" uposlechli jakýkoliv příkaz bez dotazu. Vlastně to byli skuteční myslící roboti.

Uvědomil jsem si, že to, co jsem dělal, bylo velice neetické a velmi ostře jsem proti tomu protestoval, ale bylo mi řečeno, že tyto operace byly životně důležité pro bezpečnost země.

Nikdo mi ve skutečnosti neřekl, že tito pacienti byli použiti na špionáž, ale tento dojem jsem nabyl. Bylo mi přikázáno podepsat Státní tajemství….

Přesto jsem měl zřetelné výhrady k tomuto aspektu mé práce. Brzy bylo zřejmé, že po me bude požadováno, abych delal více operací, včetně operací na zdravých lidech…možná mnohem víc… a tehdy jsem se rozhodl odejít.

Neměl jsem v úmyslu v následujících trech letech jít do penze, ale vlivem okolností jsem se k tomuto kroku odhodlal.''

Tolik tedy odhalení doktora Crepsona.Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pao   |   ip:195.168.2   |   2010-12-12  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na stiahnutie vo formáte pdf tu:
http://www.knihy.own.cz/totalitni_svetovlada.pdfdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kolik Američanů čte knihy?


2013-03-13  (18:39)  |  Knihy
Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?

Dan Millman Čísla života


2013-03-10  (18:52)  |  Knihy
Dan Millman napísal knihu, v ktorej odkrýva sily pôsobiace v našich životoch a ponúka nám zároveň návod ako začať tieto sily používať v prospech seba a v prospech ostatných.


Varovné signály očkování: Lékaři o nich nemluví


2012-12-05  (18:38)  |  Knihy
Nemusíte se vším souhlasit, ale stejnojmennou knihu si přečtěte. Pro běžného čtenáře bude asi nejděsivější zjištění, jak málo víme o vakcínách a jejich účincích na náš organismus.


Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven


2012-06-14  (08:36)  |  Knihy
Vydavatelství Anch BOOKS nedávno vydalo knihu autora Michaela Morrise: Co neSmíte vědět! Interview se uskutečnilo na podzim 2011 krátce po vydání knihy v Německu. *** V začarovaném kruhu. Stefan Erdmann v rozhovoru s autorem Michaelem Morrisem


Bernský politický proces - Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu


2012-05-04  (00:18)  |  Knihy
PRAVÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ


Kniha Ilumináti od Henry Makowa


2012-04-26  (07:00)  |  Knihy
dovolujeme si Vas informovat o nove pripravovanem titulu Ilumináti od Henryho Makowa s podtitulem Sekta, jež se zmocnila světa ve formátu A5, cca 300 stran. Na našem eshopu ji můžete odbjednávat již nyní za zvýhodněnou cenu a pro prvních 200 objednávek máme připravený bonus ve formě knihy Tábor svatých, která je v zahraničí označována jako druhá bible rasismu a pojednává o problematice přistěhovalectví. Info na www.bodyartmag.cz/book


Opice neveria, že pochádzajú z človeka


2012-01-15  (15:29)  |  Knihy
čo sa to tu vlastne deje?


Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


2011-12-27  (22:53)  |  Knihy
Pět tajemství, která musíte objevit dříve, než zemřete


1984 - George Orwell


2011-12-25  (14:21)  |  Knihy
V roku 1984 je svet rozdelený na tri mocnosti: Euráziu, Východoáziu a Oceániu. V podstate sú všetky tri mocnosti rovnaké: vládne v nich tvrdá diktatúra, bieda a obyvatelia každej z mocností fanaticky nenávidia ľudí vo zvyšných dvoch. Všetky tri mocnosti sú neustále vo vojnovom konflikte, bojujú o tie územia, ktoré nepatria ešte žiadnej z nich a o konečné víťazstvo a vládu nad svetom, hoci sa to žiadnej z nich nemôže nikdy podariť. Hlavným hrdinom románu je úradník Winston Smith, ktorý žije v Oceánii, v Londýne. Na čele diktatúry tu stojí tzv. Veľký brat. Oficiálna ideológia sa nazýva Angsoc (pôvodne anglický socializmus) a jej ústredné heslá znejú: Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila


ZELENÁ KNIHA - Muammar Kaddafi


2011-12-24  (13:40)  |  Knihy
Nástroj vlády je prvoradým politickým problémem, jemuž celí lidské spolecenství. I konflikt uvnitr rodiny je casto výsledkem tohoto problému. Tento problém se stal velmi vážným od vzniku moderních spolecenství. Národy dnes celí tomuto trvalému problému a spolecenství jsou vystavena ruzným nebezpecím a težkým dusledkum, k nimž vede. Nedokázaly jej dosud vyrešit s konecnou platností a demokraticky.


SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU - Eckhart Tolle


2011-12-17  (21:05)  |  Knihy
Ste tu, aby ste božskej podstate univerza umožnili prejaviť sa. Takí ste dôležití !


Kniha Vatikán ve světové politice


2011-09-29  (21:17)  |  Knihy
Ale zatímco úsilí USA a SSSR je sledováno s rostoucími obavami, úsilí Vatikánu je zkoumáno zřídka. I když ani jedna důležitější událost, která přispěla k dnešnímu chaotickému stavu věcí, nenastala, aniž by se na ní nepodílel Vatikán.


Niečo málo o dôležitosti kníh


2011-04-30  (18:56)  |  Knihy
Čítať a čítať.Každý prečítaný riadok je zažatou sviecou v nasom živote.Čím viac prečítame, tým viac svetlejší bude náš pobyt na zemi.


Brána k moudrosti


2011-04-23  (17:24)  |  Knihy
Novinka roku 2011 z oblasti osobního rozvoje. V knize jsou ukryté také informace ze zákulisí dnešní doby, především však rozcestník.


AdaM - Život Hrou


2011-04-18  (10:08)  |  Knihy
Zábava je prekážka, je to obmedzenie, ide o akýsi nezodpovedný prístup. Stali ste sa profesionálmi vo svojom obore. A ten obor sa nazýva život. Pristupujete ku svojmu životu tak, ako to robia dnešní hráči Manchestru pri výbehu na Old Traford. Tréner, majiteľ, spoluhráči i diváci, všetci do jedného od neho očakávajú skvelý výkon. Čakajú, že dá gól, že pomôže tímu vyhrať zápas či dokonca ligovú trofej. Rovnako aj vy pociťujete tlak okolia. Aj oni od Vás očakávajú, že niečo vo svojom živote dokážete, že uspejete ako silné osobnosti, že sa presadíte v tomto silnom konkurenčnom prostredí.


Vlastná cesta


2011-04-12  (12:24)  |  Knihy
Hitom 21. storočia sa stáva úspech, kariéra, ambicióznosť, odhodlanie a zápal. Je smutné, že sme všetci prijali hru tohoto systému a berieme život, aký nám spoločnosť ponúka. Je smutné, že nikoho z nás už nezaujíma, prečo je všetko v tomto svete postavené na hlavu. Všetko sa robí presne naopak. Prečo je tomu tak?


Je dovolené brániť inkvizíciu?


2011-03-30  (11:24)  |  Knihy
Téma inkvizície je zväčša spracovávaná z odsudzujúceho hľadiska. Je však oprávnená otázka, ako to skutočne bolo a či nie je dôvod tento pohľad prehodnotiť ako neobjektívny. Aj preto je dobré preto a preto má význam prečítať si malú publikáciu s titulom Je dovoleno bránit inkvizici? od českého historika Radomíra Malého, v ktorej sa autor pokúsil korektne s inkvizíciou vysporiadať a poukázať na to, že odsudzujúci pohľad na inkvizíciu môže byť vcelku veľmi mylnou paradigmou.


Bahno usedlé v člověku


2011-01-19  (15:28)  |  Knihy
Úvodem chci poznamenat, že to co budete dále číst, je výsledkem mých vlastních dlouhodobých úvah – výsledkem letitých studií zasvěcené i laické literatury, popisuji také vlastní bohaté zkušenosti a v neposlední řadě jsou tyto listy součtem mého nekompromisního pohledu na minulý i současný svět. Jsem také pevně přesvědčen o tom, že mnoha lidem se určité pasáže nebudou líbit – je však nutné pořádně rozvířit bahno usedlé v člověku za uplynulá tisíciletí!


Človek je sám kováčom svojho osudu


2011-01-08  (00:13)  |  Knihy
Ako funguje psychika, myslenie, city, pocity, pamäť, ako správne myslieť, ako sa správne koncentrovať pomocou jednoduchých cvičení. Ponúka možnosť ako sa človek môže stať kováčom svojho osudu. Cieľom čitateľa sa má stať zdravie, životný úspech a sebadôvera. Tento cieľ sa má dosiahnuť cestou učenia, poznania a praktického využitia. Poznanie a vedomosti majú praktickú cenu, lebo len oni prinášajú vhodné nazeranie na správne prirodzené myslenie, konanie, na správny životný svetonázor, ktoré určujú správanie ľudí. Úplný úspech môže byť cez poznanie len tak dosiahnutý, keď sa prenesie do celkového a aj do každodenného života.


Sme humatoni?


2010-10-06  (08:09)  |  Knihy
Sme alebo nie sme humatoni, obyvatelia ‘matrixu‘ tohoto sveta? Clanok je analogiu knihy Matrix s ‘nasou realitou‘, mozno je to uz stara otrepana tema,ale coraz aktualnejsia. Sme alebo nie sme humatoni?


MEDZINÁRODNÝ ŽID, Henry Ford


2010-07-30  (09:24)  |  Knihy
Proč je židovská otázka přetřásána? Protože existuje a protože její vnikání do amerického života má přispět k tomu, aby byla řešena a ne aby přispívala k dalšímu trvání oněch neblahých, vedlejších okolností, které obklopují tuto otázku v jiných zemích. Již dlouho se zabýváme ve Spojených státech židovskou otázkou.


Igor Bukovský, Pavol Lipták : Hneď to bude


2010-07-16  (17:23)  |  Knihy
Pre všetkých, ktorí sa radi zdravo stravujú a varia ľahké zdravé jedlá, je určená kniha, ktorej autormi sú Igor Bukovský a Pavol Lipták. Knihe dali výstižný názov – Hneď to bude.


2.1 GB ebookov o voľnej energií!


2010-05-24  (23:05)  |  Knihy
Tím čo sa zaujímajú o voľnú energiu ponukam moju zbierku kníh na danú tému. Je tam nieco okolo 977 kníh zväčša v anglickom jazyku.


Prognóza na 100 rokov


2010-05-24  (15:25)  |  Knihy
Recenzia na velmi zaujímavú knihu od Georga Friedmana.


Európska Únia: Cosa Nostra


2010-04-12  (02:05)  |  Knihy
Vojenské výdavky členských štátov sú spolu 311 920 000 000 USD ( v 2008 )! Ako je možné, že 495.128.529 miliónov občanov nemá právo voliť a ich hlavné demokratické práva boli pozastavené. Od bezvízového programu s USA po nemecko-ruské plynové potrubie. Spoločné záujmy 500 miliónov európskych občanov nie sú kompatibilné zo záujmami národných politikov. Heinz Duthel, European Union: Cosa Nostra


Pôvod postkomunistických elít: Od Pražskej jari po rozdelenie Československa


2010-04-07  (00:21)  |  Knihy
Ako to, že sa Československo rozdelilo na dve krajiny v roku 1993 tak mierumilovne najmä v porovnaní s Ruskom a Juhosláviou? Táto kniha obsahuje sociologickú odpoveď na túto otázku a empirické vysvetlenie rozpadu Československa sledovaním politických procesov, ktoré začali Pražskou jarou v roku 1968. Gil Eyal: The origins of postcommunist elites: from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia


Šlomo Sand: Vymysleli si sionisté dějiny židovského národa?


2010-04-05  (16:11)  |  Knihy
Podstata sdělení této knihy se dá shrnout do věty „Dějiny židovského národa byly vymyšleny, aby vyhovovaly požadavkům sionismu.” Kdyby něco takového řekl např. nějaký palestinský představitel, jistě by byl některými obviněn z “antisemitismu”. U izraelského (židovského) autora, potomka rodičů přeživších holocaust, to ale asi dost dobře nejde... Z genetického hlediska není prakticky žádný rozdíl mezi dnešními Palestinci a většinou izraelských Židů.


Marec - mesiac knihy.


2010-03-30  (08:04)  |  Knihy
Končí sa marec - mesiac knihy. Preto je na mieste otázka: "Čítate?"


Podobenstvo o jaskyni


2010-03-29  (23:43)  |  Knihy
V siedmej knihe svojho diela Ústava (Politeia VII, 514a – 515a) grécky filozof Platón (420 - 348) napísal peknú alegóriu hlbokého zmyslu, ktorá sa preslávila ako „podobenstvo o jaskyni.“ Je podaná vo forme dialógu medzi Platónovým učiteľom Sokratom a istým Glaukonom. Odcitujem toto významné podobenstvo bez dodatočných komentárov. Jej zmysel pochopí každý sám.


Kniha kníh


2010-03-26  (09:52)  |  Knihy
V tomto príspevku by som chcel poukázať na zopár krásnych výrokov od Santiága - postavy z knihy Alchymista. Táto kniha je plná rôznych výrokov a určite si dokážete bez nanútenia vybrať ten, ktorý vám niečo dá. Výroky som nevyberal z knihy ja, ale sú pre mňa väčšou inšpiráciou ako otrocké cnosti z biblie. Osobne si myslím, že keby boh existoval a keby sa už rozhodol písať, bolo by to minimálne na úrovni alchymistu a nie na úrovni myslenia otrokárov. Pre mňa bude až do konca života viac slobodný pastier oviec Santiágo - postava z knihy, ako "syn boží Ježiš - postava z knihy" A prečo ? Lebo mám ako človek bližšie k pastierovi ako k bohom, ale stále mám viac rozumu ako ovca, ktorá má byť riadená.


Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady


2010-03-25  (15:37)  |  Knihy
Podvod a korupcia v tunajšom zdravotníctve nie sú žiadnou raritou, skôr základným fenoménom. V rozhodujúcej miere sú do neho zapletené aj úrady, ktoré sotva kontrolujú (farma) priemysel, lekárov a zdravotné poisťovne, skôr s nim kolaborujú.


Kniha: PEDOFILI V SUTANÁCH - OCHRÁNTE SI DETI


2010-03-12  (09:07)  |  Knihy
Sexuálne škandály kňazov. Pápež prehovoril. Ježiš nechcel celibát. Aká je sexualita kňazov? Vatikán čelí žalobe za zatajovanie. ...Čo neviete o cirkvi. Škandály po celom svete – detské obete a súdne procesy. Cirkev všetko utajuje. Množstvo šokujúcich faktov. Je náboženstvo vecou morálky alebo iba pokrytectva? Aká je skutočná morálka cirkvi? Zneužívanie detí a mladistvých nie je samozrejme, problémom výlučne katolíckej cirkvi. Je však isté, že autoritatívne sexu nepriateľské katolícke prostredie takéto psychické poruchy silne podporuje. Viedenské noviny „Der Standard“ uvažujú takto: „Príčiny pedofílie nie sú nejaké zvláštne tajomstvo.


Ďaľšie z kníh...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Opice neveria, že pochádzajú z človeka

čo sa to tu vlastne deje?


Blíží se konec svobodného internetu?

Kauza Gorila: Únik utajovaných informací je oprávněn...

Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud zá...

Vznik oka

Nigel Farage - nechceme novu svetovu supervelmoc.

Archív

Ako také ovce

To bolo prvé, čo som si pomyslel, keď som včera videl Fica, Dzurindu, Mikloša a Radičovú v jednom šíku, ako sa hrajú na veľkých Európanov. Neverím vlastným očiam a ušiam, keď týchto ľudí, ktorí už dávno mali byť na politickom dôchodku, vidím a počujem. Fico ešte donedávna mal plné ústa národnoštátnych záujmov, Dzurinda s Miklošom ani nie pred dvomi rokmi odmietli pôžičku Grécku a Iveta Radičová len tri dni dozadu navrhla referendum v prípade zásadných otázok.


Prednáška o peniazoch a peňažnej politike

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Hlinové vystúpenie v parlamente

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4971 s