19. September 2019
    
Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže 28.8.2009 - Dolezite.sk

Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže 28.8.2009


  2009-08-28  (09:38)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže 28.8.2009

1) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže nevníma 17. november 1989 ako „…prudký, zásadný a násilný vnútorný obrat v ústredných hodnotách a mýtoch spoločnosti, v jej politických inštitúciách, spoločenskej štruktúre, vodcovstve, správe činností a jej spôsobe konania”[1], a teda 17. november 1989 rovnako nepovažujeme za bod výraznejšej zmeny fundamentu celej spoločnosti. Z nášho pohľadu sa hodnoty slovenskej spoločnosti týmto tak oslavovaným „demokratickým prevratom“ vôbec nezmenili, naopak, myslíme si, že v období privatizácie začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa len zákonne legitimizovala „krádež na národe a slušnom človeku“, ktorá tu prebieha kontinuálne od roku 1948 v rôznych formách celých šesťdesiat rokov a má za následok, že naši dedovia a otcovia, ktorí budovali našu krajinu z ničoho, nemajú dnes prostriedky na to, aby mohli viesť dôstojný život.

2) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže preto nevníma ani po dvadsiatich rokoch zmenu v spoločenskej štruktúre a v ekonomickom postavení obyčajných slovenských rodín, ktorú našim otcom sľubovali spoločensko-politické elity ponovembrových dní. Tieto sľuby neboli ani reálne, pretože už počas komunistického režimu došlo k novému prerozdeleniu majetku a spoločenských zdrojov medzi vedúce osoby Komunistickej strany Československa a na obyčajné rodiny sa ako vždy zabudlo. A napokon, vieme dnes naisto povedať, že zavedením eura nepokračovali politické elity len v ďalšej fáze „krádeže na národe a slušnom človeku“ ?!

3) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže na vlastnej koži pociťuje, že ani dvadsať rokov po tom tak oslavovanom „demokratickom prevrate“ nedošlo k prekonaniu ľuďom do podvedomia celých štyridsať rokov vštepovaných jednostranných boľševických mýtov o pre nás zásadných spoločenských témach historického vedomia, ako je tzv. „Slovenské národné povstanie“ či Slovenský štát zo 14. marca 1939, kde šírenie týchto subjektívnych pseudovedeckých stereotypov predstavuje dnes svojím pôsobením napríklad Nadácia Milana Šimečku či Inštitút pre verejné otázky (et alii).

4) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže nevidí ani po dvadsiatich rokoch výraznú ideovú, morálnu či personálnu zmenu v obsadení, vedení a konaní politických inštitúcií, pretože tieto neboli bezprostredne po revolúcii dekomunizované a dodnes na najvyšších politických priečkach pôsobia a národu sa do tváre vysmievajú bývalí komunisti so straníckou knižkou.

5) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže sa obáva opätovného návratu cenzúry, ktorá sa tentokrát potajme zavádza, temer ako v orwellovskom newspeaku, pod novým pojmom tzv. „politickej korektnosti“. To, čo dnes nemožno povedať nahlas, nemožno povedať preto, že je to „politicky nekorektné“. Ak má byť vravieť pravdu nie korektným, teda nesprávnym, potom je v tejto chorej spoločnosti vojnou mier a dva plus dva sú päť. Domnievame sa, že skutočná demokratická spoločnosť, by sa riadila Voltairovým výrokom: „I keď s vami nesúhlasím, urobím všetko preto, aby ste váš názor mohli vyjadriť.“

6) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže vyslovuje poľutovanie a zároveň hlboké znepokojenie nad stavom slobody a súkromia v našej vlasti, keď prijatím novely Trestného zákona v pomyselnom boji proti extrémizmu, prišlo k priamemu ohrozeniu slobody a súkromia jednotlivcov a skupín v prospech politických machinácií a v úmysle zakonzervovania súčasnej štátnej moci proti prípadnej sociálno-politickej zmene, omnoho radikálnejšej, než bola tá zo 17. novembra 1989, napriek tomu, že článok 32, tretieho oddielu druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky vraví: „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“[2] Bude teda slovenská spoločnosť hľadať Pravdu a Slobodu, alebo opäť raz vytiahneme „kladivo na čarodejnice“ ?7) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže odmieta umelé vytváranie a posilňovanie pojmového šumu v definíciách nacionalizmu, extrémizmu, terorizmu, antisemitizmu a xenofóbie médiami a politickými špičkami, pretože sa domnievame, že definície týchto pojmov sa konštruujú na politickú objednávku a ich skutočným účelom je zdiskreditovať a trestno-právne postihnúť angažovanosť politických oponentov súčasného režimu. Znepokojujeme sa, že nastúpivším tempom erózie zdravého rozumu bude v budúcnosti i kritika slanosti vôd Červeného mora považovaná za prejav rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu[3]...

8) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže sa z toho dôvodu obáva vzniku nových totalitných štátov v euro-atlantickom civilizačnom priestore, čomu nasvedčuje personálne i materiálne posilňovanie represívnych zložiek štátnej moci, investovanie obrovských finančných prostriedkov do „policajtov nového svetového poriadku“, ktorí nemajú už viac „pomáhať a chrániť“, ale „poslúchať a brániť“ staronových vodcov nového svetového poriadku, tak, ako to popisuje vo svojich dielach napríklad slovutný britsko-poľský sociológ Zygmunt Bauman.

9) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže vyslovuje morálnu podporu ťažko skúšaným srbským rodinám v utečeneckých táboroch; odmietame a so smútkom v duši za hanebné považujeme podieľanie sa Slovenskej republiky počas vlády Mikuláša Dzurindu na bombardovaní Kosova povolením preletu smrtiacich „spojeneckých bombardérov“ NATO a hanbíme sa preto za podiel Slovenskej republiky na vytvorení humanitárnej katastrofy na Balkáne. Odmietame rešpektovať nezávislosť Kosova, ktorá je hrubým porušením medzinárodného práva a žiadame okamžité a bezpodmienečné prinavrátenie územia Kosova Srbsku!

10) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže je odhodlaná pred zhubným vplyvom multikulturalizmu chrániť, ďalej zachovávať a predávať ďalším generáciám svoje kultúrno-duchovné dedičstvo, ktoré je úzko späté nielen s našim slovanským pôvodom, ale i s kulnúrno-historickým vývojom špecifického regiónu strednej Európy. Odmietame akýkoľvek kultúrno-duchovný nátlak na zmenu našich slovanských a kresťanských hodnôt – ak sme si ešte vôbec nejaké uchovali...

11) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže bude strážiť a brániť suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky pred akýmikoľvek neopodstatnenými územnými autonomistickými tendenciami či zahraničnými vojensko-politickými intervenciami podobnými tej boľševickej z 21. augusta 1968 s nasadením vlastných životov.

12) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže sa odmieta začleniť do sféry vplyvu Spojených štátov amerických a Izraela, a preto podporujeme okamžité vystúpenie z vojenského spolku vrahov a okupantov, teda zo spolku Severo-atlantickej aliancie NATO, a v intenciách tejto vôle stojíme na strane našich českých bratov v ich oprávnenom boji proti postaveniu amerického protiraketového radaru na suverénnom území českých zemí v Brdech.

13) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže odmieta novú vlnu neokolonializmu reprezentovanú globalizačnými procesmi a nesúhlasí s krvilačným vojnovým ťažením kapitalizmu reprezentovaným napríklad genocídou páchanou Izraelom na palestínskom národe (et alii).

14) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže cíti potrebu pravým menom pomenovať cigánsku populačnú explóziu na Slovensku a miesto zápasenia o slovíčka, či Cigán je Róm a či Róm je Cigán, požadujeme v záujme našich detí hľadanie reálneho riešenia neprispôsobivosti a asociálnosti, ku ktorým tisíce rómskych matiek vedú svoje deti svojou nevýchovou. Zároveň sa však ako Nerómovia odmietame nechávať diskriminovať tým, že donekonečna budeme prispievať zo svojich peňazí na opatrenia pre zvýhodňovanie jedného etnika, ktoré už šesťdesiat rokov neprinášajú žiaden akceptovateľný výsledok, i za cenu, že sa pán Dušan Čaplovič bude tváriť, že opak je pravdou.

15) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže konečne potom, ako sa vysporiada s popísanými sociálnymi, politickými a ekonomickými absurditami najvyššieho rangu všeobecného idiotizmu, potom sa s vervou pustíme do zachraňovania prírody a životného prostredia, ktoré boli práve týmto vyššie uvedeným idiotizmom zdevastované do takej miery, že sa spolu so slovutným moravským sociológom a ekológom Janom Kellerom obávame, aby už vôbec nebolo neskoro hasiť to, čo iní vo svojej chamtivosti, ale v našom mene zapálili!

16) Ako prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže by sme sa radi dožili takého spoločensko-ekonomicko-ekologického stavu, ktorý by nám a našim deťom umožňoval dôstojný život tu, v krajine, ktorú milujeme, ktorú neopustíme, a ktorej sa nemienime nikdy vzdať!

17) Prvá ponovembrová generácia slovenskej mládeže si uvedomuje, že prichádza čas, kedy mlčanie sa stáva zradou a cez vyššie uvedené body preto nahlas rozpoznávame, že dnes tu stojíme nie PO nežnej revolúcii, ale PRED SKUTOČNOU revolúciou! – Po dvadsiatich rokoch nič nerobenia je načase sa hýbať vpred!

Žiadame rektorov všetkých slovenských vysokých škôl a tú intelektuálnu elitu nášho národa, ktorej ešte záleží na budúcnosti našej krajiny, aby k svetonázorovým východiskám prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže zaujali svoje stanovisko.

Igor Cagáň, za verejné zhromaždenie
Peter Legény, za seba ako korektor
Radomír Veselý, za OR Slovenského Hnutia Obrody
Peter Basala, za Nové slobodné Slovensko
Odkazy

[1] HUNTINGTON, S. P. : Political Order in Changing Societies. New Haven : Yale University Press, 1968, s. 264, ISBN

[2] http://www-8.vlada.gov.sk/data/files/1087.rtf

[3] Odvolávame sa na Normana G. Finkelsteina: Průmysl holocaustu. Dokořán, 2007, 152 str., ISBN 8073630680.

Zdroj: http://sites.google.com/site/memorandumppgsm/Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
kalumet1   |   ip:78.141.12   |   2009-08-28  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už som myslel, že ako fajt, konečne niekomu myslí a ajhľa: antiamerikanistický guľáš okorenený historicku amnéziou. Veľa kriku pre nič, páni.


Lord X   |   ip:84.47.39.   |   2009-08-28  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1. Nesuhlasim. Nezna revolucia bola velmi vyznamna zmena. Samozrejme ze sa po nej neprestalo kradnut, prave naopak. Ale tazisko revolucie spociva v obnoveni slobody, demokracie a odstraneni socializmu, nie v odstraneni korupcie a kradnutia. To je hadam kazdemu jasne. Podla mna to bola velmi vyznamna pozitivna udalost.

2. Zmeny v ekonomickej situacii obcanov su diskutabilne, ale o celospolocenskej zmene nieto pochyb.

3. Tak tak. Tieto udalosti neboli vobec take ciernobiele.

4. Suhlasim. Komunizmus sa mal zakazat podobne ako fasizmus a jeho politicke spicky mali byt davno v base. Ale to chce asi vymenu generacii.

5. Suhlasim. Sloboda slova ma byt posvatna.

6. Viac menej suhlasim. Proti nasilnemu extremizmu samozrejme treba bojovat, ale nie rychlokvasenymi zakonmi kde nie je ani poriadne definovany.

7. Suhlas.

8. Bohapuste nepodlozene konspiracie...

9. Nesuhlasim. Kosovo podlamna uz nepatri Srbsku, pretoze v nom maju albanci uz aspon 100 rokov vacsinu. Uz som to tu v nejakom clanku pisal. Ak si chceli Srbi udrzat Kosovo, mali zabezpecit aby ich pocet albancov tak velmi neprerastol, napriklad tvrdou imigracnou politikou. Teraz je uz neskoro plakat nad rozliatym mliekom, Kosovo je albanske.

10. Ked sa chcu branit proti multikulturalizmu propagaciou slovenskej kultury, prosim. Ale nie sirenim nenavisti k inym kulturam alebo extremizmom.

11. Suhlasim.

12. Nesuhlasim. NATO ma svoje chyby, ale vystupit z neho by nebolo riesenim. Ina alternativa zatial nie je.

13. Toto mali byt 2 body. Co ma spoocny kapitalizmus, globalizacia a Izraelske tazenie? S Izraelom nesuhlasim, niekto by im konecne mal klepnut po prstoch, nech neokupuju uzemia kde maju palestinci starocia vacsinu.
Naproti tomu ekonomicka a informacna globalizacia je dobra, lebo zvysuje konkurenciu a efektivitu. samozrejme treba zabranit vzniku celosvetovych monopolov a vykoristovaniu, ale na to su zakony a urady.

14. Suhlasim.

15. Suhlasim.

16./17. Vata...


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-28  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Škoda, že taková iniciativa není i v ČR. Nikdo nenutí nikoho k podpisu, ale i když nesouhlasím úplně se vším, rozhodně bych podepsala. Vnímám to jako konkrétní krok jak slušnou formou projevit nespokojenost, lepší než nesmyslné a nekonečné diskuze na netu, které stejně v mnoha případech končí vzájemným osočováním a nic neřeší.
S kompletním zněním Charty ´77 jsem taky nesouhlasila do detailů, ale taky bych své jméno připojila. Tenkrát ovšem ještě internet nebyl dostupný a o existenci Charty jsem se dozvěděla mnohem později, a to ještě zprostředkovaně.
Pokud jde o NATO, vzpomínám si na Havlova slova, že už nikdy nevstoupíme do žádného vojenského paktu... ha-ha.
Žádný "antiamerikanistický guľáš" v tom já sice nevidím, ale co naplat, "proamerikinistická anální speleologie" je dnes oblíbeným a velmi často provozovaným sportem, nejen našich politiků...
Každý máme právo na svůj názor :)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-28  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
Musis este viac rokov zit na svete ako zijes aby si pochopil:
Ziadna zmena k lepsiemu v 89 nenastala.Ostnate hranice sa vymenili za ekonomické,zdanliva sloboda sa vymenila za otroctvo a to ze sa v radoch pred Vianocami cakalo na banany a Lego sme vymenili za dostupnost vsetkých týchto tovarov ale stratili sme polnohospodarstvo,priemysel,vlastnu menu,vlastnu banku- vysledok je rovnajuci sa kobercovemu naletu a bombardovaniu. Tomuto povojnovemu stavu ty hovorís "významna pozitívna udalost".
Ja dakujem,neprosím si!
Vymanili sme sa spod podrucia Rusov ktorý nam dovolili mat vlastnu menu a vlastnu banku a vlastne hospodarstvo ktoré bolo na vyssej urovni ako u nich samych a obsadili nas bez výstrelu Americania ktorý nas svojimi bankami a urokmi uvrhli do biedy a moralneho bahna na niekolkonasobne dlhsí cas ako bolo 40 rokov komunizmu.
Ja dakujem,neprosím si!
Fasizmus je americká politika a nie Hitlerova ,Hitler bojoval za oslobodenie od biedy proti tým ktorí ju sposobovali.
So slobodou slova si mozes vytret prdel ked nemas co jest.Ked sa dohodneme ze ja ti budem kefovat zenu a byvat v tvojom byte a zrat to na co ty zarobis a ty mi to budes vycitat a nebudes moct nic viac urobit tak taku slobodu slova si mozes strcit do riti.
Dalej sa mi uz nechce pokracovat,lebo som si spomenul ake mas myslienkove pochody aj co sa týka bankovníctva,takze lutujem cas co som ti venoval.
Vazim si a tesim sa ze ziju este aj ludia co sa zamyslaju nad svetom a napisali toto Memorandum.
Suhlasím s nimi a budem vzdy stat na ich strane!


kalumet1   |   ip:78.141.12   |   2009-08-28  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: ty FAKT nemáš čo jesť???


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-28  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja mam len ma stve ze vdaka takym ako si ty hladuje na svete takmer 3 milirdy ludi a ich krajinu drancuju tzv.demokrati a poskytuju im pomoc z MMF.
hanba im a ich prisluhovacom,debilom demokratickým.


pozeraj   |   ip:84.47.28.   |   2009-08-28  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobry clanok!
Inak viete co povedal Kalinak? - z povodnych extremistov sa mozu neskor stat teroristi! neuveritelne!!!
A USA diplomat k ROMSKEJ otazke dodal - jedinym riesenim je totalna integracia!!


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-28  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kamulet1: já taky mám co jíst. Včera bujon a dokonce i jeden banán, heč! Dnes tři brambory na loupačku, zítra si udělám palačinky a pozejtří božihodové jídlo, mám uzené žebro tak bude polívka i s masem! Hlady neumírám.


Lord X   |   ip:84.47.39.   |   2009-08-28  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv - "ale stratili sme polnohospodarstvo,priemysel,vlastnu menu,vlastnu banku- vysledok je rovnajuci sa kobercovemu naletu a bombardovaniu."

a naco nam je vlastne rozvinute polnohospodarstvo ked mozme lacnejsie a vyhodnejsie nakupovat zo zahranicia od svetovych obilnic? Koli nejakemu pocitu samostatnosti? Ked slovenski polnohospodari nedokazu konkurovat zahraniciu, naco ich umelo udrziavat? Trhovy princip ti nic nehovori?
Priemysel je na slovensku dost rozvinuty a euro je pre ekonomiku dobre...

"obsadili nas bez výstrelu Americania ktorý nas svojimi bankami a urokmi uvrhli do biedy a moralneho bahna na niekolkonasobne dlhsí cas ako bolo 40 rokov komunizmu."

...a pred 89 neboli banky a uroky?


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-28  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rádoby"Lordovi" : to Memorandum se nezabývá otázkami ekonomiky jako takové, izolovaně. Přesto se tě zeptám: říká ti něco "novomanželská půjčka"? Víš, co to pro mladé lidi znamenalo? Já ano, pamatuji si a byla to pro mladé rodiny obrovská pomoc!
A pokud jde o "poľnohospodárstvo", pro zahraniční investory je samozřejmě lepší "investovat" do ztrát, ovládnout trh a pak si mohou diktovat ceny dle svého...kde není konkurence, korporace diktují


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-28  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lord precitaj si:

http://www.hojko.com/download.php?id=30932

mozno potom napises ku kazdemu z tych 17 bodov-

súhlasím!

az na ten tvoj 9.ty bod (o tom sa v tej knihe nepise), ale tam si statocne mimo! kosovo je srbske!!!


Lord X   |   ip:84.47.39.   |   2009-08-28  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara - ja netvrdim, ze ludom sa dnes z ekonomickeho hladiska zije lepsie, ale nie je to ani ovela horsie. A statom sponzorovana mladomanzelska pozicka moze fungovat aj v kapitalizme, keby na to bola politicka vola, to je chyba dnesnych politikov, nie prevratu.
Memorandum sa vsak prilis zameralo na ekonomicku situaciu a uplne opomenulo spolocenske zmeny a novonadobudnutu slobodu napr. prejavu a otvorenie hranic. A kradlo sa aj za komunizmu, mozno este viac ako teraz, len sa o tom nepisalo. Alebo si myslis, ze nas Rakusko ekonomicky pocas 40 rokov na mile predbehlo len tak prenic-zanic?

"A pokud jde o "poľnohospodárstvo", pro zahraniční investory je samozřejmě lepší "investovat" do ztrát, ovládnout trh a pak si mohou diktovat ceny dle svého...kde není konkurence, korporace diktují"

Mas pravdu. Len dodam, ze bez kapitalizmu takisto nie je konkurencia. Pokial nie je na trhu monopol, funguje konkurencia, takze si nemoze korporacia diktovat ceny podla svojho, lebo by kazdy kupoval od ineho. Je na svetovom polnohospodarskom trhu monopol? Nie, teda funguje konkurencia a neviem kde je problem... Proti vzniku monopolov mame protimonopolne urady. Tie sice nerobia vzdy to co by mali, ale pochybujem, ze mas lepsi napad, kam z konopi...
A pokial by na svetovom trhu aj vznikol monopol na potraviny a svojvolne by zvysoval ceny, nie je nic lahsie ako znova zacat podporovat slovenske polnohospodarstvo a este na tom poriadne zarobit, lebo potom by kazdy kupoval od lacnejsieho, teda od nas. Ale na co to robit teraz, ked je na svetovom trhu dostatok lacnych zahranicnych potravin? Akurat co na tom prerobime...


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-28  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ja som prestal chodit do hospody ze naco budem s debilmi prazdnu slamu mlatit a tu ked si precitam prispevky LordaX tak musim konstatovat ze boha nemyslel som si ze existuju este aj tupsi ludia ako na pive v 5.cenovej skupine...skoda ze kri a LukyBB nie su moji susedia alebo kolegovia


Tom   |   ip:88.103.15   |   2009-08-28  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím.
Lord X napsal:
...nie je nic lahsie ako znova zacat podporovat slovenske polnohospodarstvo a este na tom poriadne zarobit,...
Jen aby ještě bylo na čem to zemědělství obnovit.


joplins   |   ip:79.138.24   |   2009-08-28  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv. ako vidim zasa operujes priatelu...co tu zasa robis!!! tahaj volaco robit...:-))))

peace!!!


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-28  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Memorandum se nedotýká jen jedné oblasti našeho života. Je to možná zrnko písku, které pomůže zastavit soukolí globálního stroje, který nás již drtí, a o to tady jde. Možná je ještě šance, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Zamyslete se nad tím.


podkova   |   ip:91.127.21   |   2009-08-28  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gratulujem autorom,je to pravdivé, verím že väčšina zdravého rozumu sa k "nám" pridá!!!!!


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-28  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
idem,mas pravdu.Ale nic sa mi nechce ked si predstavím ten donebavolajuci podvod co sa na tomto svete deje.Ale asi si to ludia zasluzia ked su takí tupí.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-28  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igor Cagáň, za verejné zhromaždenie
Peter Legény, za seba ako korektor
Radomír Veselý, za OR Slovenského Hnutia Obrody
Peter Basala, za Nové slobodné Slovensko

To je vyborne!Wow,wow wow!!! Vy chlapci,to som ja pred 20-40 rokmi!

Konecne,uz sa prebudzame - nezna revolucia bola uz vyskusana,a vidime ze nefungovala!Tak teraz bude uplne legitimne a pravne osetritelne urobit ozajstnu krvavu revoluciu(francuzkeho typu)- ktora bude uplne v sulade s demokratickymi precedencami a principmi nasej "zapadnej"civilizacie do ktorej teraz patrime.
Cromwellova doktrina "nizsej autority" (Doctrine of Lower Magistrate)je stale platna a jej platnost uznavaju vsetky staty europy!

Chlapci ozvite sa na r.vasky@live.com
Mam plan a chcel by som pocut vas nazor.

Rudolf Vasky, lider politickej (nezlikvidovanej)strany HTC.

Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-28  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to cv: nevzdávejme to, dokud je ještě jiskřička naděje...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X a kalumet1

Súložíte chlapci do nesprávnej diery.
Ale Vám to nevadí, hlavne že ejakulujete.


sxg   |   ip:78.99.197   |   2009-08-29  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63, ďakujem.
Palec hore.


kalumet1   |   ip:78.141.12   |   2009-08-29  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63
Ďakujem, veľmi presne si označil účastnícke prostredie tejto diskuzie. Za seba sľubujem, že túto ľavicovú dieru definitívne opúšťam. Ejakulujte si ti sami


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 kalumet1

Vidím, že rozmýšľanie ťa veľmi bolí, lebo si pochopil veľké hovno.
Radšej zmeníš prostredie.
Nevadí. Tú stratu prežijem.
O to horšie bude tvoje prebudenie.

S pánom bohom a maj sa dobre.


sxg   |   ip:78.99.197   |   2009-08-29  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Těm, které všichni cítíme v zádech jako parazity jde o to aby svět a lidi v něm byli rozškatulkováni. Aby existovaly pytle do kterých jsou jejich kritici vhazováni a tím umlčováni. Komunikační chyba, kterou zobecňování bezesporu je, se pro zmiňováné jeví jako velmi účinná zbraň. Pokud poukážete na ty mocné zloděje a strůjce válek z pozice náboženství, k němuž se tak vehementně hlásí (ono se to velmi hodí se k němu hlásit) jste antisemita. Pokud chcete vytvořit společenský systém, kde budou zlodějna a válečné intriky znemožněny označí Vás za komunistu protože je chcete připravit o "legitimní" zisk (chcete znárodňovat). To jsou škatule proti oponentům. Jsou na nich namalovány terče do kterých se ovládaní neškatulkovaní (tzn. obývající škatuli OVČAN) mají za úkol trefovat pokud možno něčím nahnilým. Velmi chytře zařízeno. A co s parazitem samotným ? Ten se musí také někam schovat jinak by byl moc vidět. Sám mezi škatulemi. Nejlépe je najít si také nějakou škatuli ale na rozdíl od předešlých by to měla být škatule dobře chráněná. Kritizujete politiku Izraele? Kritizujete sionismus? .. Útočíte na onu chráněnou krabici do které se parazit skryl. Jste zločinec. Je naprosto lhostejné kdo se v škatuli skrývá. I kdyby tento člověk vraždil neviňátka bude nedotknutelný. A tak si různí parazité dobrovolně lezou do škatule s nápisem ŽID, které se nikdo nesmí ani dotknout. Jsou pochopitelně židé (ti skuteční), kteří to vše vidí. Vidí zneužívání judaismu parazity nejhoršího kalibru a staví se proti. Jsou bohužel v MEINSTREAMOVÉM OZÁŘENÍ vnímání jako zrádci či sebenenávistníci. Celým příspěvkem chci jen říct, že pokud my budeme poukazovat na židy místo na ty, kteří se za judaismus skrývají, budeme tím vlastně všem těm zmiňovaným parazitům sloužit ku prospěchu. Oni se nebojí být označeni za židy (o to jim naopak jde) .. bojí se toho, že budu vytaženi zpoza šesticípé hvězdy na světlo.


sxg   |   ip:78.99.197   |   2009-08-29  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://afinabul.blog.cz/0908/obchod-s-otrokmi


Branda   |   ip:77.165.34   |   2009-08-29  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obrovská nacionalistická nechutná sračka...
...navyše napísaná tak, aby oslovila aj menej intelektuálnu časť lavice :)haha
otras a úbohosť !!! Keby to Orwell a Voltair ,ktorých si beriete do papule čítali tak by sa v hrobe obracali...totem   |   ip:87.244.20   |   2009-08-29  (12:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobry clanok a k tomu bodu 17) NEZNA REVOLUCIA BOLA PREDOM NAPLANOVANA (politickymi ,obchodnimi spickami v pentagone a postupne realizovana) je mi luto ze niektory ludia este nepochopili ze nezna revolucia nebola skutocnou revoluciou ale revoluciou ktora smeruje k NWO


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Branda

Počuj ty pravicový super-intelektuál.
Vieš, keby si mal čo, tak si to zhrnieš a pochopíš.
Uvedomuješ si skrz svojej úbohosti vôbec to, že vysoko prekračuješ aj definíciu "užitočného idiota" ?

Shalom priateľu.


Jajx   |   ip:82.29.223   |   2009-08-29  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie som ziadny laviciar, ale rozumiem damogrcii ktora prisla od tych ktori uniesli Ameriku, a Europu nakazili tazkou chorobou. Suhlasim s kazdym bodom 'obzaloby'.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To LORD X

Zvicajne sa drzim len ekonomiky,ale tvoj argument k bodu 9 (Kosovo)ma tak vytocil ako len Godwinson by to dokazal!

Ved toto je presne logika Hitleroveho argumentu v roku 1939 Chamberlainovi
ktori potom suhlasil oddelenim of Sudettenland od Ceskoslovenska!

To znamena (podla tvojej Kosovskej logiky)ze preto ze po dobu viac ako 400 rokov Sudettenland bol obyvany Nemeckou vacsinov - tak teraz patri Nemcom?
A naviac,- kedze Nemecke obyvatelstvo utrpelo "etnicku cistku" v roku 1945,ako aj zmasakrovanie 250 000 nemcov Ceskov Narodnov Gardov medzi 7.majom 1945 a 30.oktobrom 1945,- tak podla tvojej Kosovskej logiky Ceskoslovensko stratilo na vecnot "pravo" na Sudettenland?

Ty sa javis pomerne rozumny a inteligentni clovek,tak preto ti nenadavam do debilov,ty si inteligentny clovek ktori bol DEZINFORMOVANY zamerne sirenymi dezinfomaciami !

Ak si das tu namahu a zacnes skumat do hlbky co sa ozaj stalo,prides nato ze Kosovo bolo jednoducho predane Saudskej Arabii! Cely predaj bol zorganizovany rodinov Georga Busha a rodinov Osama Bin Ladina!(ako zastupci Saudskeho krala).
Cele vyprovokovanie civilnej vojny v Juhoslavii bolo zorganizovane v spolupraci CIA s Al Kaidov - a k tejto spolupraci sa George Bush ml.VEREJNE-PRIZNAL !!!

r.vasky@live.com
Lord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  k neznej revolucii - aj ked bola dopredu pripravena, a po nej sa na slovensku veselo rozkradalo (takisto ako za socializmu), aj tak to bola podla mna urcite pozitivna zmena, co v memorande chyba.

Rudolf Vasky - keby som bol kosovsky albanec, urcite by som sa nechcel odtrhnut od vyspelejsieho a bohatsieho srbska. Kedze ale vacsina kosovcanov je zmanipulovana, tak vyuzili svoje demokraticke pravo (!) a odtrhli sa, co urcite povedie len k dalsiemu rozvratu a rozkradnutiu kosova, ako pises.

Ich demokraticke pravo je to preto, lebo stat netvori len uzemie, ale najma ludia, co na nom ziju. Preto by si kazdy stat mal davat sakramentsky pozor, kto v nom vlastne zije, pretoze by sa mu to mohlo lahko vypomstit...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Rudolf Vasky

Existuje jedno porekadlo

"Z HOVNA RUŽU NEUROBÍŠ...."

A je len na tebe, či budeš plytvať slovami a energiou.
Ak jej vyplytváš veľa, nezostane ti ta to, kde ju treba.

V tomto kontexte som rozšíril porekadlo o

"A AK AJ UROBÍŠ, BUDE SMRDIEŤ ZA HOVNOM."

s pozdravom Oli63
cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-29  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63
presne tak!
LordX sa nikdy inteligentným nejavil a ani inteligentny nie je.Je to zaslepený zmanipulovaný nerozmýslajuci clovek nevidiaci skutocnu realitu, podobne ako velikáni Godwinson,Slayer,Stan a dalsí zaslepenci ktorých je tu na diskusii neurekom.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X

Takze (tvoja logika )- Cesky kral pred vyse 400 rokmy si" nedaval sakramentsky pozor" a pozval do Ceskeho kralovstva Nemeckych usadlikov!

Tyto o 400 rokov neskorsie ako ty pises: " sa nechali zmanipulovat,tak vyuzily svoje demokraticke pravo" a v roku 1939 odtrhli sa od Ceska!

A to preto ako ty pises:
Ich demokraticke pravo je to preto, lebo stat netvori len uzemie, ale najma ludia, co na nom ziju.( v tomto pripade 3 miliony Nemcov).

Tak ze logika Kosova zavadza novu formu do medzinarodneho prava a to je:NEDAVANIE-SI-SAKRAMENTSKY-POZOR-KOMU-STATY-DOVOLIA-ZIT-NA-SVOJOM-UZEMI !!!???
Tak od teraz kazdy stat ktory si neda "sakramentsky pozor na to koho vpusti zit na svoje uzemie",podla medzinarodneho prava bude moc byt zbaveny casti svojho uzemia???

Drahy Lord X, ale ved toto je uz cisty Godwinsonov rozum!!!- a ty predcaj nie si Godwinson!

r.vasky@live.com

kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-29  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Branda | 2009-08-29 (11:46)
Obrovská nacionalistická nechutná sračka...
...navyše napísaná tak, aby oslovila aj menej intelektuálnu časť lavice :)haha
otras a úbohosť !!! Keby to Orwell a Voltair ,ktorých si beriete do papule čítali tak by sa v hrobe obracali...

„Je žalostné, pokiaľ si niekto myslí, že keď som dobrým vlastencom, tak sa musím stať odporcom ostatných.“

Voltaire

neobracia sa v hrobe! je mu tam (v nebi) na zvracanie z toho, ze ked sa diva na Zem tu este aj po 300 rokoch vidi pobehovat takych ako si ty!

peace


Lord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudolf Vasky - staty maju byt podlamna tvorene podla demografickeho (narodnostneho) principu, pretoze tak je to najspravodlivejsie, na uzemi ma vladnut vacsina. Pokial na vacsom uzemi nejakeho statu zije dlhodobo vacsina inej narodnosti ktora sa chce odtrhnut, mali by mat na to pravo, pretoze nadvlada mensiny nevedie k nicomu inemu len k stale sa zhorsujucim etnickym konfliktom.
Podla akej logiky je spravodlive, aby srbi aj za cenu nasilia vladli nad uzemim kde maju dlhodobu mensinu, proti voli vacsiny jeho obyvatelov? Lebo ich tam kedysi v davnej minulosti bolo viac? Kde je tu spravodlivost??

"Tak ze logika Kosova zavadza novu formu do medzinarodneho prava a to je:NEDAVANIE-SI-SAKRAMENTSKY-POZOR-KOMU-STATY-DOVOLIA-ZIT-NA-SVOJOM-UZEMI !!!???
Tak od teraz kazdy stat ktory si neda "sakramentsky pozor na to koho vpusti zit na svoje uzemie",podla medzinarodneho prava bude moc byt zbaveny casti svojho uzemia???"

tak nejak... Ked chces zabranit aby uzemie nejakeho statu ovladlo rozpinave cudzie obyvatelstvo, riesenim je tvrda imigracna a populacna politika. Ale neskoro je plakat, ked uz maju na tvojom uzemi davno dlhodobu vacsinu...


bertold   |   ip:78.99.143   |   2009-08-29  (18:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom........... G. Orwell


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X

>>taty maju byt podlamna tvorene podla demografickeho (narodnostneho) principu, pretoze tak je to najspravodlivejsie, na uzemi ma vladnut vacsina. Pokial na vacsom uzemi nejakeho statu zije dlhodobo vacsina inej narodnosti ktora sa chce odtrhnut, mali by mat na to pravo, pretoze nadvlada mensiny nevedie k nicomu inemu len k stale sa zhorsujucim etnickym konfliktom.

Prosím ťa, choď smrdieť inam.
Napríklad do toho Kosova. Po roku ti tam dajú občianstvo (albánske) a staneš sa plnohodnotným členom narkomafie podporovanej americkými obrezanými.
Keď sa ti to nebude páčiť, založ si mnohopočetnú rodinu, vypestuj hodne makovíc a amíci ti možno ujebú kus zeme. Trebárs aj na Slovensku. Potom si môžeš zapichnúť tú svoju žrď do zeme a na ňu vytiahnuť svoju demograficky jedinečnú vlajku.

Toto je moja posledná reakcia na teba a tebe podobným diskutujúcim.

Howgh môj obrezaný brat.Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X,
alebo jednoducho toto :"rozpinave cudzie obyvatelstvo", masovo deportovat ako 6 milionov Nemcov z Ciech,Polska,Francuzka atd.???

Preco by malo medzinarodne pravo uznavat masovu deportaciu Nemcov a uz nikoho ineho?
Myslis ze odtrhnutie Kosova sa bude riesit inak nez odtrhnutie Sudet v roku 1939?
Inac ti isti ktori suhlasili s odtrhnutim Sudet,su presne ti isti ktori suhlasili s odtrhnutim Kosova!!!

Opakovanie historie - SAME - SHIT,-DIFFERENT - TIME !!!(to iste hovno,v inom case!)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a pak slyšet ze všech možných rádobymírových, kvazidemokratických organizací o porušování lidských práv, občanských svobod a potlačování či dokonce terorizování menšin, dočkat se nátlaku pomocí různých embargových akcí nebo přímo vojenské agrese pod pláštíkem "boje za svobodu" těch ubožáků, kteří se nepřizpůsobili zemi, do níž imigrovali? Je mi líto, ale takové logice nerozumím.
I když diskuze sklouzla do trochu jiné roviny, přikládám citaci prohlášení austrálského předsedy vlády Kevina Rudda, kterým reagoval na požadavky tamních muslimů ohledně odstranění křesťanských symbolů ze škol, zavedení úředního jazyka pro jejich menšinu atd.:
„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa u toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst vlastenectví.“
Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu. Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž, pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk!
Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury.
Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je aby jste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití.
Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám veškerou příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi Vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé australské svobody - právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“Lord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara - Presne tak... To je ta tvrda imigracna politika o ktorej som hovoril vyssie... Pokial mame na danom uzemi vacsinu, vladneme my, prisposobte sa alebo odidte!


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X,
a co ked sa budu hrat ako ze su prisposobeny a po 50-100 ci 400 rokov a potm pekne jedneho dna zacnu vystrkovat rozky? Potom uz plati "Kosovske pravidlo"? - a tvoja Kosovska (Godwinsonska) logika???


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (19:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X - protiřečíš si, uvědomuješ si to? Budu minimalizovat: do vesnice s obyvatelstvem A se přistěhuje jedna či dvě rodiny jiné rasy či vyznání B(nechci specifikovat, proto jen označení písmeny). Jsou poněkud plodní, množí se jak malé myši a za pár let je jich víc, než původních vesničanů. Podle tvého schématu by pak celá vesnice měla patřit B-čkařům. Pokud to A-čkaři nechtějí dopustit, museli by "regulovat" jejich množení, tudíž nekompromisně zasahovat do jejich soukromého života, omezit jejich porodnost, sterilizovat je, potlačovat jejich nejzákladnější práva, případně potomky narozené "nadmíru" vyhošťovat z vesnice. Z vedlejší vesnice by pak na ně zaútočili C-čkaři, že utlačují menšinu B, a to je podle tebe správné řešení??? Asi nebudeš moc hodný člověk :(


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Tara,

to je cela pointa,- Lord X sa jednoducho nechal nakrmit so zamerne vykonstruovanymi (v dielni Bushovej CIA) dezinformaciamy o Kosove a teraz sa tychto dezinformacii drzi ako blcha kozuchu.

(neviem ci blcha sa cesky tiez povie tiez blcha)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Já jsem Slovenka, ale žiju dlouho v ČR a mám českou klávesnici, takže psaní mi jde v češtině snáz, chybí mi slovenské hlásky:))) A "blcha" a "blecha" je srozumitelné snad i pro "rodilé" Čechy ;)


Branda   |   ip:213.10.38   |   2009-08-29  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Oli63
Počuj ty pravicový super-intelektuál.
Vieš, keby si mal čo, tak si to zhrnieš a pochopíš.
Uvedomuješ si skrz svojej úbohosti vôbec to, že vysoko prekračuješ aj definíciu "užitočného idiota" ?
...praveže niesom pravičiar.... a dokopy som si to dal! veď toto...
Za titul ďakujem inak.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (19:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Važme si toho, že na těchto stránkách můžeme projevit svůj názor, nenapadejme se navzájem. Když někdo chce přijmout argumenty, přijme je, když nechce, nemá smysl si navzájem nadávat či se osočovat.
Memorandum je možnost vyjádřit svou nespokojenost se stávající situací. Konkrétní krok. Jestli bude stačit a jak se bude vyvíjet situace dál, zda se podvolíme vnucovanému globalizmu nebo jsme již pouhými otroky ukáže čas.


zaza   |   ip:77.93.216   |   2009-08-29  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S výše uvedeným memorandem souhlasím.Toto platí i pro českou zemi. Co se týká likvidace zemědělství, považuji to za cílenou aktivitu s vydatnou podporou našich vlád proti zájmům lidu.Ono je hezké nakupovat dovezené potraviny, třeba za nižší cenu,ale v jaké jsou kvalitě?Kolik z nich je geneticky modifikovaných aniž o tom víme protože to není označeno?A vy, kdo jste zastáncem těchto dovozů, znáte zdravotní následky GM potravin?Najděte si to a přečtěte a možná pak budete mít jiný názor a raději byste zaplatili o pár korun víc za naši produkci..např. soja, která se dnes přidává do kdečeho je mj.obsažena i sušenkách ad. sladkostech a je geneticky modifikovaná.Kukuřice rovněž ad.Mluvím o těch plodinách, které nejsou pěstovány u nás.Hmyz,který se na těchto plodinách přiživuje umírá, má rozežrané vnitřnosti. Jak myslíte, že to působí na lidský organismus?Jaké změny se v něm dějí? A geneticky upravené potraviny jsou cílem vládnoucích elit - je přeci více než dobré mít nemocné poddajné obyvatelstvo, které je decimováno nemocemi, zemědělce, které musí každý rok kupovat nové sadby - u gm potr.nelze si nechat část úrody a tu použít./třeba firma Monsanto.../Jsou z toho velké peníze...Vždy byla důležitá soběstačnost státu v zásobování potravinami a co máme teď - zlikvidované cukrovary,zničené zemědělství vč.chovu prasat,produkce mléka ad. a kvóty, které nám určují kolik čeho smíme vyrobit.Tzn.,že vše musíme dovážet a nechat si diktovat ceny za nekvalitní potraviny.Hlavně že ušetříme pár korun, ale už se zastánci tohoto nezmiňují jaké to bude mít po čase zdravotní důsledky pro nás, naše děti, vnoučata, kolik zaplatíme za následnou "zdravotní péči".Tedy pokud na ni budeme mít nebo se jí vůbec dožijeme.Jen hlupák se dobrovolně vzdává toho co jsme měli již vybudováno a my to udělali.Resp.naše vládnoucí třída se o to postarala. Bohužel pasivita, nezájem lidí jí to umožnil a umožňuje ji páchat veškerá svinstva, která dělají.Co myslíte, že nastane pokud se podepíše Lisabonská smlouva? Protože předpokládám, že většina se vůbec neobtěžovala ji přečíst, tak vám to řeknu jedním slovem - nastane něco čemu se dá říkat fašismus.Nevěříte,zdá se vám to nemožné?Buď jen čekejte a pak se divte nebo si to můžete zjistit sami,informací je o tom dost.Pak možná změníte názor na tu "úžasnou" Evropskou unii a taky se dozvíte proč skutečně vznikla. A co očkování proti uměle vyrobené"prasečí chřipce" a nyní v některých zemích např. i některými v tolik obdivovaném USA - má být obyvatelstvo proti násilně očkováno a farmaceutické firmy nenesou žádnou právní odpovědnost za negativní následky jež toto očkování má. Proč asi?Kdyby bylo nezávadné asi by toto nebylo nutné, že.A víte co tato očkování obsahují?I o tomto je spousta informací.Samozřejmě, že u lékaře se je nedovíte...ten vám je doporučí - jde i o ostatní očkování. Už teď je spousta dětí očkováním poškozena. A co chemtrails? nevadí vám, že se vám na hlavu sypou jedy?Jedy, které skončí v půdě, jedy, které všichni dýcháme, máme z nich různé respirační potíže a to není konečná ...A nikdo o tom nic neví,jsou to jen kondenzační páry z letadel, které se tam ovšem drží několik hodin... A to všechno přehlížíte, nevidíte... I o tom najdete spoustu informací.A co ovlivňování počasí - projekt HAARP - neslyšeli jste o tom? I o tom se můžete hodně dočíst. Pak vám možná bude jasné proč jsou v současné době katastrofy způsobené počasím. Můj názor je, že nikdo z nás nepotřeboval a nepotřebuje Evropskou unii, aby nám někde z Bruselu jakýsi úředník určoval co smíme a co ne, aby oni rozhodovali o nás bez nás, to jsme myslím již zažili a teď to tu je znovu a v mnohem horší podobě než si zřejmě valná většina z vás umí představit.Stát, ve kterém žijete, země, kde jste se narodili již nebude mít žádná práva, žádnou moc,tu bude mít Brusel. A to, čeho se dočkáme to se nebude nikomu z vás líbit, ani těm, kteří si radši koupí mrkev z dovozu o pár korun lacinější než třeba od vlastních zemědělců. A to nemluvím ani o farmaceutickém průmyslu .... Pokud někoho toto aspoň trochu oslovilo, tak dost informací najdete např. na Matrixu, Osudu, Zvědavci a spoustě dalších. Stačí jen trochu zapátrat,pokud umíte anglicky,hodně informací je i na zahraničních webech.Ale chce to trochu času a taky myslet což bohužel pro hodně lidí je velký problém a proto taky radši zírají na stupidní programy v televizi než by se zajímali o to co se děje okolo nich a raději strkají hlavu do písku před skutečností....i když se jich ta skutečnost taky týká. Mějte se.


longchi   |   ip:78.16.252   |   2009-08-29  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oli 63, sxg a dalsi bojovnici, len im dajte bande jednej, co by predala aj mater len aby boli zahojeni!! stojim na vasej strane a s clankom ako obvykle suhlasim! Treba zmenit system uplne aj s takymi debilmi, co len zaplnuju stranky a zdrzuju!nic to zato, treba vidiet aj spinu, aby sme vedeli ako vyzeraa!! Dakujem za vsetky prispevky!


Lord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudolf - Ano. Ale to co si opisal je nerealne... Za 100 rokov by sa uz davno asimilovali alebo ukazali pravu tvar... Ved to je niekolko generacii preboha... myslis ze by ich deti a deti ich deti s nimi pokracovali v takejto grandioznej konspiracii? ...
Demografia uzemia sa predsa nezmeni za par rokov... A pri dobrej imigracnej politike nebude rychlost ich imigracie vacsia ako rychlost mnozenia sa domaceho obyvatelstva, takze nebudu mat nikdy vacsinu, teda ich vystrkovanie rozkov bude irelevantne...

Tara - jedine spravodlive riesenie je mnozit sa rychlejsie, alebo zabranit ich mnozeniu vhodnou humannou populacnou politikou. Napriklad takou aku som spominal v clanku Hovorme otvorene o cigáňoch...
Pokial ale budu zit slusne a na urovni a pritom sa mnozit rychlejsie, tak ide o prirodzeny vyvoj a je nespravne branit im v tom...

Dost bolo o mne. Ked sa vam nepaci, povedzte, podla coho by mali byt spravodlivo robene hranice statov, ked nie podla narodnostneho demografickeho principu? Len aby to nedopadlo ako v Afrike, kde kolonizatori vytvorili umele hranice a absolutne neprihliadali na to kde ake etnikum zije. Dosledky pozname...


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaza: hezky sepsáno, k přečtení je toho opravdu hodně! Snad jen dodatek, že i ten Brusel řídí někdo jiný, ale to už je taky na jinou diskuzi :)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  šlechtický titule, neodpověděl jsi na mou otázku: takhle by to bylo správně? Doporučila bych ti přečíst práci jednoho z českých přímých účastníků Kosovského konfliktu, ale mám ji v elektronické podobě. Je topopis přímo z "místa činu". Ale máš pravdu, nechme toho, je to specifická otázka, která je jen jednou z mnoha bodů Memoranda.


Branda   |   ip:213.10.38   |   2009-08-29  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No len tolko že v tych časoch bolo vlastenectvo trochu o inom... a bez rasových predsudkov!

cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-29  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
jednoducho schyzofrenický debil,
kde si videl na svete hranice "spravodlivo robene"???Hranice vzdy boli tvorene dohodou a vysledkom vojny na ktore sa muselo pristupit.Kde ty zijes magor,si myslis ze kolonizatori odcestovali na Mars? Imbecil slepy co nevidi ze kolonizacia a kolonizatori iba zmenili formu ty tupec naivný decko pubertacke zasraté.ze ja sa necham takým naivným chujom vytocit


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X,
uz ti zacnem hovorit moj mili Godwinson!

Za 400 rokov sa Nemci asimilovali v Cechach po ich prichode na pozvanie Ceskeho krala?

Dnes kazdy narod(okrem baskov) ma svoj stat,hoci ani jeden nieje na "povodnom" alebo "na historickom uzemi".

Ved to je cela pointa,- europa uz bola v roku 1918 rozdelena podla narodnostneho demografickeho principu tak neexistuje pricina preco Cesi alebo Srby by mali byt pozbaveny svojho uzemia,len preto lebo neprinutily tam zijuce mensiny nasilne asimilovat!

Mas pravdu,"Demografia uzemia sa predsa nemeni za par rokov",- ale potom ked sa zmeni za 50-100 alebo 400 rokov - potom plati tvoja Kosovska logika???

Tak konecne uznaj ze tvoja Kosovska logika je zalozena na vykonstruovanej dezinformacii a vsetci si ta budeme vazit ze vies pouzivat svoj vlastny rozum.

UZ - SUHLASIS - ZE - K O S O V O - J E - S R B S K E ??????

r.vasky@live.comLord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara - nie, tak ako si to opisala ( sterilizovat je, potlačovat jejich nejzákladnější práva, případně potomky narozené "nadmíru" vyhošťovat z vesnice ) by to spravne nebolo. Ale populacna politika sa da robit aj spravodlivo a humanne.
Nie sterilizacia, ale antikoncepcia. Nie pravo rodicov mat za kazdu cenu vela deti, ale pravo deti vyrastat v slusnom prostredi...

Ano, ide len o jeden bod memoranda. Aj ked s niektorymi bodmi sa nestotoznujem, asi by som ho podporil, lebo je viac tych s ktorymi sa viac-menej stotoznujem.

cv - ukludni sa... Ja viem ako boli tvorene hranice. Ale to neznamena ze nemozu existovat aj spravodlive, aj nespravodlive hranice, aj ked tvorene vojnou. Povedz mi aspon jeden argument, preco by malo byt Kosovo sucastou Srbska? A to vyjadrovanie svedci o tvojej inteligencii...


zaza   |   ip:77.93.216   |   2009-08-29  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara:Ano,máš pravdu.Za tím vším co se dnes děje stojí jedni a ti samí.Ale tohle všechno zde rozepisovat by dalo na román.Toto byla pouze okamžitá reakce a na diskuzi.Každý kdo chce si vše může zatím ješte najít a udělat si vlastní představu o všech skutečnostech.Ale jak říkám, zabere to dost času a ne každý ho chce věnovat aktuálním věcem byť se ho to týká, ale spousta lidí to ještě neví nebo to vědět radši nechce protože by se jim zhroutil jejich svět jak domeček z karet.


Lord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Ved to je cela pointa,- europa uz bola v roku 1918 rozdelena podla narodnostneho demografickeho principu tak neexistuje pricina preco Cesi alebo Srby by mali byt pozbaveny svojho uzemia,len preto lebo neprinutily tam zijuce mensiny nasilne asimilovat!"

Netvrdis pravdu... Europa nebola v roku 1918 rozdelena podla demografickeho principu, pretoze Srbi mali Kosovo kde boli v mensine, a cesi mali takisto uzemia kde mali vacsinu nemci. Tieto fakty nemozes popriet. A toto bola prave pricina a/alebo zamienka dalsich konfliktov. Takze nejde o "tam zijuce mensiny", ale o tam zijuce vacsiny!
A krasne tu vidiet, ze nedodrzanie etnickeho principu vedie k dalsim konfliktom.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (21:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už opravdu naposled k tomuto jedinému tématu, vytrženému z memoranda: Takže pokud to správně chápu, když na území nějaké americké rezervace žijí dlouhodobě (několik generací) indiáni, mají nárok na to, aby jim to území patřilo a vytvořili si vlastní stát? A jak velké území (plošně) by to mělo být, aby to odpovídalo podmínkám pro vznik státu? Co třeba jedno cikánské sídliště vedle jiného řekněme s převahou maďarů? Nebo další vesnice s převahou židů - neměl by to být satelit Izraele? OSN vymezilo pevné hranice pro "vyvolený" národ, ale ten si násilím podroboval a podrobuje i další území Palestíny, kde měli většinu populace muslimové - co s tím? A co třeba další země Latinské Ameriky, kde po staletí žijí domorodé kmeny a jsou neustále násilím potlačovány, i když mají populační většinu na daném území? Přesto se Peruánci dokázali postavit proti drancování své země!
Asijských (mám na mysli mongoloidní) imigrantů je zde čím dál více. Až se namnoží do "většiny", budou mít nárok na naše území a vyhlásit samostatný stát, hlásící se k Mongolům, Číně, Vietnamu apod., nebo jak? Máme je vyhostit, nebo je nutit k antikocepci, či nařizovat potraty, aby nepřesáhli jistý - nikým nestanovený - limit, poměr?
To mi přijde stejně nesmyslné, jako když máme rodinný dům, poskytneme jeden pokoj jedné rodině v nouzi, jim se narodí časem víc potomků než v naší rodině a tím pádem jim vznikne nárok na náš rodinný dům...
S takovým názorem opravdu nemohu souhlasit. Tím na toto téma končím. Řekla (napsala) jsemsvůj názor a za tím si opravdu stojím :)


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X - teraz uz prezyvany - Godwinson!

V roku 1918 Albanci v Kosove boli v mensine,a v Ceskych Sudetoch,hoci Nemci boli vo vacsine stale boli na uzemi Ciech.

Pointa je ze Nemci dostali svoj narodny stat - fur alle deutche in der welt,a tak isto Albanci dostali svoj narodny stat pre vsetkych Albancov na svete.

Tak niktory europsky narod (okrem Baskov ) sa nemoze stazovat ze nema svoj stat,a ked sa mu chce zit vo svojom narodnom state tak tam moze ist a nenarusovat medzinarodne pravo a poriadok tak ze bude si vytvarat dalsi narodny stat!!!
Ty Godwinson,co keby si Luzicky Srbi vytvorily dalsie Srbsko v Nemecku?- ako Albanci v Srbsku?

Tak uz konecne chapes preco Kosovo je Srbske???


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X

>>Povedz mi aspon jeden argument, preco by malo byt Kosovo sucastou Srbska?

Povedal so síce toto :
Toto je moja posledná reakcia na teba a tebe podobným diskutujúcim.
ale nedá mi nezareagovať.

Presne túto otázku si mi položil v diskusii pod Miloševičom. Tam so dal dva linky.
Vidím že diskutovať vieš, ale čo nechceš počuť to nepočuješ.

Tak že znova :
http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/europa/clanek.phtml?id=1152627

Ak máš problém prekliknúť tak aspoň úvod....

Prehľad historického vývoja Kosova

17:58 | 17.2.2008 | TASR

Priština - Kosovský parlament na mimoriadnej schôdzi napriek nesúhlasu Moskvy a Belehradu jednostranne vyhlásil nezávislosť od Srbska. Parlament schválil deklaráciu, ktorou sa Kosovo oficiálne vyhlasuje za samostatný štát.

Prehľad kľúčových udalostí dejín Kosova a Srbska.

12. - 14. storočie - Územie Kosova a Metohije bolo súčasťou srbského štátu.

1389 - Bitka na Kosovom poli medzi srbským cárom Lazarom Hrabeljanovičom a tureckým sultánom Muradom I. Srbsko sa následne stalo vazalom Osmanskej ríše.

..
..

Zhrniem to.
Správny názov je Metohija (Метохија)-srbsky. (wikipedia)
Metohija je srbské od 12-teho storočia.Je to ich zem a majú na ňu sväté právo. Vlastnou krvou ju chránili proti inváziám či už Turkov alebo Albáncov. Demograficky ho odjakživa obývali pravoslávni Srbi.

Prečo máš pocit že na vyvlastnenie tvojho bytu stačí premnoženie tvojich podnájomníkov ?Lord x   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudolf - Uz od zaciatku 20. storocia boli Srbi v mensine, je to iste minimalne od roku 1906...
link na wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kosovo#20th_century

Tara - samozrejme musi ist o vacsie uzemie, to ze ma ina narodnost v par dedinach vacsinu urcite nestaci na odtrhnutie.


Lord X   |   ip:84.47.100   |   2009-08-29  (21:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale Kosovo je na to podlamna uz dostatocne velke...
Ako som napisal, Izrael si takisto nepravom robi narok na uzemie ktore mu demograficky nema patrit... A prirovnavat stat k najomnemu domu je uplne nepresne...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Lord X

Ty si ma nepochopil.
Ja neprirovnávm štát k nájomnému bytu. Ja ho prirovnávam k TVOJMU bytu v ktorom máš nájomníkov.

Teraz, keď už vieme kto je majiteľ a kto prišelec (nájomník) sa ťa opýtam tvojou otázkou
Povedz mi aspon jeden argument, preco by NEMALO byt Kosovo sucastou Srbska?
uRudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lord X

Albancom bol urceny ich narodny stat v dnesnich hraniciach Albanska,a Srbom bol urceny ich stat (podla medzinarodneho prava) v dnesnich hraniciach.

Luzickim Srbom v Nemecku nebolo dovolene vytvorenie dalsieho Srbskeho statu (na miestach kde boli vo vacsine) na uzemi Nemecka a ani Albancom v Kosove nebolo dovolene vytvorenia dalsieho Albanskeho narodneho statu na uzemi Srbska (na tych miestach kde by mohli byt vo vacsine).

Toto je nevyvratitelny fakt medzinarodneho prava a usporiadania,a ten kto narusuje toto usporiadanie sa stava porusitelom medzinarodneho prava,cize zlocinec!

Tak uz chapes ze Kosovo je Srbske??? (Alebo sa ozaj s teba stava Godwinson)?lara   |   ip:78.98.142   |   2009-08-29  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zda sa mi, ze momentalny system podporuju len taky ktory v predchadzajucom nezili a porovnaju ho len z hladiska toho co ima vtlkli do hlavy.
zazila som ten predchadzajuci a zijem terajsi...za starych cias sa obycajnym ludom zilo lepsie, ci sa to niekomu paci, alebo nie.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-29  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Vasky a Oli63
kokot zostane kokotom aj ked si zmeni nick na LordY,zbytocna strata casu


zaza   |   ip:77.93.216   |   2009-08-29  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení, jak vás tu tak sleduju,nedá mi to neříct svůj názor.Vy tu řešíte celou dobu otázku Kosova,která se nikoho z nás vůbec netýká,ale problémy, které máte nadosah, situace jaká je a jaká bude v našich zemích - ČR a Slovensko to je na okraji vašeho zájmu.Že mě to překvapuje, zase se ukázal jeden z národnostních rysů - starat se o kdeco okolo, ale podstatné věci nechat unikat.To se pak není co divit, že si naše vlády a jejich poskoci mohou dělat co chtějí a vše jim prochází.Kdybyste tolik času co Kosovu věnovali našim problémům ....Asi byste si měli konečně uvědomit, že naše budoucnost nebude potřebovat hrdiny žvanící o ničem, ale zástupy lidských jedinců, kteří budou VĚDĚT a POCHOPÍ - historické paralely své civilizace, své země, okolnosti současného dění a budou tak schopni se podívat přímo do očí pravdě,své budoucnosti, událostem, které se kvapem blíží. Je to na každém z nás......


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-29  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2zaza
my preto tu kecame o inom lebo vieme ze na svete existuje len jeden jediný problem:
a to je UROKOVE BANKOVNICTVO V SUKROMNYCH RUKACH!
Kedze nie su schopní ludia toto pochopit tak uz mozme kecat o comkolvek, aj tak je vsetko v porovnani s týmto iba mlatenie prazdnej slamy a zbytocné.Aj Vas prispevok!


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zaza: máš pravdu, proto je tady to Memorandum zveřejněno. Handrky kolem jsou k ničemu, vytržené z kontextu a zavádějící. Ostatně diskuze vždy (nebo většinou) sklouznou někam jinam a já si začínám myslet, že to někdo dělá záměrně. Kéž bych se pletla...


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (22:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 C.V.

v Lordovi X aspon jasne vidis ako funguje mozog toho kto zozere zamerne vykonstruovanu dezinformaciu a potom sa toho nedokaze zbavit.

Presne ako Slayer a Godwinson ktory zase zozrali vykonstruovanu dezinformaciu (sirenou Uzernickov Internacionalov ),ze peniaze su"tovar"!


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-29  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jestliže se úroveň diskuze snížila k používání vulgarizmů, je čas odejít. Je mi líto, že jste spadli do takového bahna :( Dobrou noc.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 zaza, Tara

Prečo si myslíte, že Vy zmysluplne mlátite klasy a my ostatní už len prázdnu slamu ?Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-29  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Tara

Ak si myslíš, že PUCHO je vulgarizmus tak dobrú noc.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaza

Vdaka ze si nas zobudila,tak podme sa bavit o niecom co zjednoti Cechov a Slovakov a to bude prichodziaca ozajstna (francuzka) revolucia ktora krvavo vyuctuje s tymi bezocivimi chrapunskymi podvodnikmi,-a menovat ich nemusim lebo kazdy vie ktory to su.

Hoci tato revolucia bude ozajstna - krvava ,ale bude absolutne legitimna,pravne osetritelna a uplne v sulade s Cromwellovov doktrinou "nizsej autority",ktora hovory,:
ze ak vladnuca moc sa stane tak skorumptovana,ze naprava ziadnymi ustanovenymi pravnimy prostriedkami nie je mozna (lebo tieto si ustanovila sama skorumpuvana statna moc),tak "nizsia autorita"-teda obycajny ludia maju pravo a povinnost urobit napravu.

Tento krat na namestiach budeme strngat zo zeleznymi tycami.
Ten strngot bude zniet uplne inac nez strngotanie klucov.

A ked vladcovia budu sprosti a arogantni ako Nikolaj Caucesku tak skoncia horsie ako Nikolat Caucesku.
Caucesku bol zastreleny,ale tato skorumptovana banda bude ubita na smrt zeleznymi tycami!

Ale ak budu mat viac rozumu a menej arogantnosti ako Nikolaj Caucesku a ujdu este ked ujst budu moct,tak ostanu na zive. - A ak nie, - zodpovednost za ich hrozny koniec bude niest ich vlastna sprostost a arogancia!

A ja sa volam Rudolf Vasky - nech pride co ma prist!!!
r.vasky@live.com


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-29  (23:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre vsetkych:

Dnes je vyrocie S.N.P. tak nech zacnu hromy divo bit!


zaza   |   ip:77.93.216   |   2009-08-29  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oli63:Když si přečteš diskuzi,tak pochopíš...
ev:Máš pravdu, že bankovnictví v soukromých rukách je velký problém.Ale i od tohoto se odvíjí spousta dalších problémů úzce souvisejích s naší budoucností.Ti, kteří mají v rukou bankovnictví a nejsou veřejně prezentováni jelikož stojí v pozadí a tahají za nitky jsou ti, kteří stojí za např.CFR-rada pro zahraniční vztahy,skupina Bilderberg ad.Samozřejmě je tato problematika značně složitější..Proč tedy pokud jsi s těmito skutečnostmi seznámen raději neinformuješ ostatní o těchto skutečnostech a raději píšeš:- Kedze nie su schopní ludia toto pochopit tak uz mozme kecat o comkolvek..- Nenapadlo tě, že lidi toho spoustu nevědí a tohle s největší pravděpodobnosí je jedna z nich?Protože pokud sledují TV, tedy aspoň v ČR, tak tam se bohužel nedozví vůbec nic o dění u nás i ve světě.Tedy kromě katastrof... V našich zprávách se dá věřit leda tak sportovním výsledkům ..Však taky kdo jsou skuteční majitelé těchto médií, že? Pak taky těžko můžeme očekávat pravdivé a nezavádějící informace.... ty se musí hledat jinde dokud k tomu ještě máme možnost..


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-29  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2zaza
je toho tolko na internete ze kto chce najde.To je podobne ako s Bibliou, nikto sa nebude moct vyhovarat ze nepocul o Kristovi
a ked ludi nezaujima preco cele generacie chodia do prace a vzdy maju iba na to aby horko tazko prezili a vidia ze okolo maju ludia domy za 50 mil korun napriek tomu ze kapacita ludskeho zivota je cca 15000x 12x 42 = 7560000 Sk z toho polovica ide na nutne vydavky tak ako moze mat 40 rocny clovek dom za 10-20 mil. Sk????
Koho to nezaujima a nevie si to spocitat tak si zasluzi aby pracoval na bankarov.
Ja som prisiel na to ze je to skurveným systemom ktory sem doniesli kurvy kapitalistické americke po 89 a pomocou zradcov bez jedineho vystrelu nas olupili o vsetko,uplne o vsetko este si nas aj zadlzili na nasobne viac rokov ako komunisti za 40 rokov,ti nas nezadlzili vobec,za tych sme mali vlastnu banku aj menu a nikto nas neokradal.teraz sme uz neni nic, ani narod ani hovno ani ludia iba Gojimovia..ale zasluzime si to lebo nas narod je tupy ako podosva.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-08-30  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hehehe, už viem prečo som mal včera štikútku. "Kamaráti" sa činili.
Samostatné Kosovo vzniklo násilím podobne ako mnoho iných štátov. Keď sa zmení medzinárodná situácia, môžu ho Srbi skúsiť dostať späť. Zatiaľ ťahajú za kratší koniec. Proti vetrisku sa jednoducho šťať nedá. Spravodlivosť a pravda zvíťazí len ak má ten, kto ju zastáva na svojej strane moc. Jeho "spravodlivosť a pravda"!

Memorandum má zbytočne veľa bodov a chýbajú mi v ňom dôležité veci. Cv a Vasky hor sa do ulíc s heslom:
"Nech nás okráda len naša slovenská vláda!"

Prečo by sa "náš štát" (presnejšie politici) nezastával neprispôsobivých "Rómov", keď funguje na rovnakom princípe?

To cv:
Komunisti neokradli nás, po vojne okradli našich dedov a pradedov. Len si ich veselo obdivuj ďalej a snívaj si svoj socialistický sen, z ktorého si sa nakrátko po 89-tom roku prebudil.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (02:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson

Prepac mi ze som LordaX zacal prezivat Godwinson,teraz vidim ze co sa tyka Kosova mas viac rozumu nez LordX.

Tak zatial si mozes pomali zacat zhanat taku hrubsiu aspon meter dlhu roxorovu tyc,aby si bol pripraveny ked pride cas na masovy utok na tych svindlerov v Slovenskom Parlamente.

Nemusis sa nic bat,mozes byt uplne v zadu,ja budem osobne viest cely utok a mne bude stacit ked len zo zadu budes pomahat tlacit celu masu ludi vpred!- a pritom len strgat so svojov tycov.

Garantujem ti ze ten strgot bude zniet uplne inac nez strgot klucov!

r.vasky@live.comcv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-30  (08:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
veru tak,po 20 rokoch kapitalizmu som pochopil o com boli komunisti a ich ekonomika.Ty to ale do smrti nepochopis lebo sa ti paci system ked jeden narod okrada druhy a ty si medzi tymi co okradaju.
Tak si len snivaj ako sa ti bude dobre zit medzi okradajucimi.Uz dlho ale fungovat nebudu.cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-30  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LordX
"a naco nam je vlastne rozvinute polnohospodarstvo ked mozme lacnejsie a vyhodnejsie nakupovat zo zahranicia od svetovych obilnic? Koli nejakemu pocitu samostatnosti? Ked slovenski polnohospodari nedokazu konkurovat zahraniciu, naco ich umelo udrziavat? Trhovy princip ti nic nehovori?"

Z tohoto vidiet ze absolutne nevies ako funguje ekonomika, hras sa na ekonoma a si male tupe sproste decko.

Za co si chces nakupovat lacne potraviny zo zahranicia ked budes nezamestnaný????
Ty ekonomický analfabet

Slovenský polnohospodari velmi dobre konkurovali zahraniciu.Znicili ich zamerne dotovanymi potravinami aby ziskali trhy, Ty ekonomický superdebil kvakajuci do hlavy natlcene kapitalisticke nezmysly!


rado   |   ip:78.98.16.   |   2009-08-30  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SHO....mam dost...


darma   |   ip:188.112.6   |   2009-08-30  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetko je to len obrovska lziva propaganda ukazkovo elegantne zabalena do fraz o boji za lepsiu buducnost. nacisticka pachut zmiesana s prislubom dalsej (ne)doktriny... hitler tiez zacinal v nacionalistickej strane presvedcenim nemcov o lepsich zajtrajskoch a vsetci vieme ako to nakoniec dopadlo... TFUJ!


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-30  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 darma

Najdi si Grega, daj si kvety do rozpustených vlasov, potom si pichni LSD a spokojne ži svoj sen. Nedaj sa vyprovokovať ľuďmi, ktorí už majú aspoň pootvorené oči.

Spev, tanec, kvetiny a woodstok je to čo ti chýba. Nie tieto diskusie.


darma   |   ip:188.112.6   |   2009-08-30  (11:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Oli63
to podla jedneho nicku sudis ze som hipisak? je zaujimave sledovat priebeh primitivneho myslenia ako mas ty.. obmedzenost ... spev a tanec? hm..kto by uz len tancoval nad takouto situaciou,ktora sa na slovensku rozmaha.. a mimochodom ty inteligent: ked ja si mam pichnut LSD, ty si pichni susenu marihuanu ty kar


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-08-30  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

Mne je to jedno, či tam sú dnešní zlodeji, alebo tam bude nová zlodejská kohorta vedená cv.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-30  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 darma

No čo už ti na to len mám odpovedať....


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Darma

Ty vies ze LSD sa nepicha.Oli63 to ale nevie.A to preto ze pouziva svoj rozum na veci ktore su dolezitejsie nez halucinogenicke drogy.

Ty spominas Hitlera,ano Hitler je sucat historie a casu - Vox temporis,Vox Dei - cize hlas casu,hlas Boha.

Tak pocuvajme co nam tento Bozi hlas casu hovori.
Jasne je pocut ze pokial Hitler isiel po zidoch tak sa dostal k moci nie len v Nemecku ale ovladol celu Europu.Ale ked zacal ist po slovanskych narodoch bol totalne porazeny.
Albert Spear,v jeho knihe Inside of Third Reich pise ze ked Hitlera navstil kratko pred koncom, Hitler mu povedal:

"vsetko je stratene,buducnost patri silnejsiemu vychodnemu narodu".

Pocujes aj ty ten Bozi hlas casu ?-: buducnost patri Slovanom!

Tvoj:Rudolf Vasky
r.vasky@live.com


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-30  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš Vasky ďakujem za podporu, ale LSD sa dá užiť aj intravenózne (..Po tom, čo sa LSD dostane do krvi (na spôsobe aplikácie nezáleží - pri podaní per os prechádza všetok LSD do krvného obehu),...).
Ona ten rozum nepoužíva ani na drogy (...ty si pichni susenu marihuanu ty kar..).
Preto som jej navrhol jednoduchší, krajší ale hlavne bezbolestný (myslenie bolí) život.

S tými Slovanmi je to pekná myšlienka. Zahrávam sa s ňou už hodne dlho.
Ale v tomto momente sú na ťahu Rusi. Uvidíme.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-30  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a sme doma ;-)

Jeden arabský cestovateľ raz (5/6. st.) napísal:

„Slovania sú najmocnejší národ. Keby sa spojili, nebolo by na Zemi sily, ktorá by ich zastavila“.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-30  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je veľká pravda.
Slovania majú všetky devízy. Vodu, ropu, plyn, nerasty, rozum, pracovitosť, skromnosť.
Preto sa Voldemorti rozhodli už dávno, že im (nám) zoberú šancu. A darí sa im.
Pokorili Rusov, pokorili Srbov, teraz rozhadzujú Ukrajincov. Príkladov je veľa.

Slovania sú ale húževnatí. Zopár krát už vstali z prachu a čas možno hrá s nami.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (18:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri

A keby sme zaviedly tie iste ekonomicke opatrenia ako Nemci po vojne,(zakaz urocenych poziciek z MMF a Svetovej banky,100% zdanenie zyskov a dividendov ak nejdu na re-investicie a 95% zdanenie osobnych prijmov nad urcenu hranicu),
tak za 5-6 rokov ekonomicky ovladneme celu planetu!
kri   |   ip:213.151.2   |   2009-08-30  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudolf je to mozne, ba priam velmi pravdepodobne. ale historia ma aj ine empiricke poznania, ktore hovoria zial o pravom opaku. neustale sa delime. jedinym stastim pre nas je, ze uz sa prakticky nie je kam delit. toto delenie slovanov je mozne si vysvetlit iba tak (ak odhliadneme od vonkajsich sil, ktore spomenul vyssie Oli63), ze po nicom slovania netuzia tak ako po SLOBODE. ak je nasou tuzbou sloboda, tak by sme ju teda nemali upierat ani ostatnym narodom. my (slovania) uz dlhe starocia ovladame 1/5 suse na matke Zemi (sus celkom 150 mil. km2). my naozaj viac nepotrebujeme. a ako je vidiet na priklade kosova, tak budeme musiet v buducnosti este vela bojovat, aby nas o toto vsetko nejaki hajzli nepripravili.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kri

My len musime robit najlepsie co vieme a co nie je v nasich silach urobit,to nechame prirodu.

Bohyna Stastia - Fortuna je vzdy na strane odvaznych!!!


Tomáš   |   ip:87.244.23   |   2009-08-30  (21:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A predsa sa bojíme ...


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomasovi

Nevadi ked sa bojis,aj tak mozes byt uzitocny pri masovom utoku na Slovensky skorumptovany parlament.
Staci ked budes uplne v zadu masy a len budes tlacit do predu tych ktory budu pred tebov!
V celej ludskej historii vidime,ze takto sa tisice bojazlivych zbabelcov premeni na odvaznych hrdinov.

Co si myslis ze ty Francuzy ktori zautocili na Bastilu boli neaky super odvazny hrdinovia? Kde ze,hrstka odvaznych bola tlacena do predu masov bojazlivych(posratych) zbabelcov! (Dnes utok na Bastilu je statny sviatok Francuzka.)

A toto chcem aj ja zopakovat.Ja budem v predu viest cely zurivy utok a vy ostatny v tej 200-300 tisicovej mase len tlacte do predu.
Bude to take tsunami ze ked to uvidis ty a tisice zbabelcov zrazu spliniete do jedneho tela a jednej mysle a pride na teba a celu pritomnu masu ludi taky uzasny a nevysvetlitelny poci odvahy a moci ako keby ste sa premenili na 12 metrov vysokych obrov!- potom cela masa sa stane NEZASTAVITELNA!

Pozri,ja mam 58 rokov,- to znamena ze v buducnosti uz budem zit kratsie nez som zil v minulosti!- nech robim co chcem - moja buducnost je jasna - moja buducnost je smrt!

Keby sme s tymi zlodejmi,svindlermy a podvodnikmi co nam tu zaviedly 20 rokov trvajucu zdanlivu demokraciu brutalne a krvavo vyuctovali v 1989 - nemuseli by sme to urobit teraz - a ked to urobime teraz - nebudeme to musiet urobit v buducnosti.

Tvoj Vodca utoku :Rudolf Vasky
r.vasky@live.comobcan   |   ip:77.247.22   |   2009-08-30  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To sa stane az vtedy ked nebudeme mat co jest,dovtedy takato revolucia nehrozi....


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-30  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pane Vasky, nebylo by vhodné naučit se slovensky?joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-08-30  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rudolf- cau rudo. zacina sa mi pacit tvoj humor. vidim, ze sa stale hras an piesocku financii a urokov a vtomto vidis spasu ludstva. ja ti to nezazlievam, kazdeho osobna vec. ja to zasa vidim z inej stranky a to je dobre!!

je to vyborne, ze nie sme vsetci pekari lebo by bol svet zasypany rožkami!!


by the way. stym utokom to myslis vazne...??? zzzz.....:-)))

peace...


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcanovi

Je jasne ze byvas v Bratislave!Ale nevadi,chod sa pozriet na hoci ktory sud,tam mas pri kazdej sudnej sieni vylepene denne zoznamy na pojednavanie.Tam uvydis do nekonecna tisice a tisice mien :banka ta a ta proti tomu a tomu,poistovna ta a ta proti tomu a tomu.

Alebo poznas neakych sudnych exekutorov? - pozri sa na tie tisicky exekucii ktore sa vedu proti tisickam obcanov a podnikatelov.

Problem je v tom ze ak niekto este nie je totalny bezdomovec stale sa drzy akej takej hrdosti,nikto nechodi po ulici a nechvali sa tebe ze zije v biede,mizerii hlade alebo zufalstve.

Vycestuj 50-60 km. von z Bratislavy,a uvydis celkom iny svet!

Aj vo Francuzku si mysleli ze ludia maju co jest! - A vies preco? - Lebo ty ktory si to mysleli vzdy mohli jest kolace ked nemali chleba,ale v ozajstnom svete Francuzka,ked ludia nemali chleba na jedenie - UZ - NEMALI - CO - JEST!!!

Ty moj mili obcanko-obcankovic-obcankov,vdaka za prispevok.


obcan   |   ip:77.247.22   |   2009-08-30  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Vasky
ved ja s Vasimi nazormi suhlasim uplne, len rozmyslam ako to urobit bez tých roxorových tyčí a bez krvi tak aby sa vo velkej izbe v Leopoldove ci v Ilave stretli Meciar,Dzurinda a Fico a velitel izby by bol Ondrej Rigo a do analu by ich obstastnoval Jozef Slovak.
Az potom bude spravodlivost na Slovensku!


obcan   |   ip:77.247.22   |   2009-08-30  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No samozrejme ze Miki Cernak by s nimi tam musel byt tiez.Aj na p.Carnogurskeho by sme nemali zabudnut a dalsich velikanov ako p.Miklos....proste vsetci co po puci 89 rozkradli a zapredali tuto republiku cudzej mocnosti.


Sagem   |   ip:77.93.216   |   2009-08-30  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara,
tak ma Rudolf v texte pravopisne chyby a co? Mne neprekazaju, podstatna je myslienka a jeho zapalenie pre vec!

Chcem tu dat do pozornosti clanok (ono je to vlastne video-rozhovor v anglictine, ale koluje to po internete, aj ako pisany text v cestine), kde sa vyjadruje byvala finska ministerka zivotneho prostredia Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde.

(Dr. Rauni Kilde zastupovala Finsko ve WHO v oblasti tropické medicíny, je bývalou členkou Newyorské akademie věd a je zařazena do americké biografické publikace Who is Who in Medicine, Science a Engineering. Je autorkou mezinárodního bestselleru (prodáno 250 tisíc výtisků), přednáší v 6 jazycích.)

Odporucam video kazdemu pozriet, pripadne precitat text, kto neovlada anglictinu. Kto uz tomuto neuveri, tak potom neviem comu, uz asi potom uveri len gulke vo svojej hlave od nejakej cudzineckej legie...

teda clanok, video tu:

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3690-rozhovor-s-dr-rauni-kilde-o-zivote-smrti-ockovani-mikrocipech-energii-strachu-video/
Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcan

Julius Cezar bol neporazitelny vodca! A vies co bolo tajomstvo jeho neporazitelnosti??? - aj ked utocil na presilu???

Vzdy pri utoku na presilu nikdy neobklucoval ale dbal na to aby jeho vojaci boli v situacii kde nemozu ustupit,a jeho protivnici aby boli v
situacii kde mozu ustupit!

Ak tato banda nebude arogantna a sprosta ako Nikolaj Caucesku a ujdu ked ujst budu moct,tak nech si ziju.

Cezar budoval Imperium Romanum ,my ideme budovat Imperium Lasky.

Aj sa to rimuje:Rudolf Vasky ide budovat Imperium Lasky.Wow,wow,wow,wow!


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-08-30  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

40 rokov uz Slovencinu aktivne nepouzivam,a to co ovladam dufam ze do konca zivota mi neako uz vystaci.
Ale viem co je po Cesky "podrb mne zada",aj viem co je "koste",a aj viem co je "zidle".
A ty vies co je "vrchnak"?


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Vasky, viem co je vrchnak, aj tava, korytnacka, lajblik a omnoho viac:)))

Imperium Lasky znie pekne, ale nevybuduje sa pomocou nasilia. Imperium Lasky by mal budovat najprv kazdy v sebe, a to vidim ako nerealne, v celosvetocom meradle je to Utopia.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
tak si lahni do postele a pusti si telku a neotravuj tu ludi pre ktorých zmenit svet nie je utopiou.Keby boli vsetci ludia ako ty tak by ms este liezli po stromoch...zase sa musim ovladat aby som Ta neposlal tam z odkial si vysiel/a ked nechcem pouzit vulgarizmus.
Nikto tu nechce utopiu iba to co je odskusane a co funguje a to je bezurocne statne banky resp. to co bolo po vojne v Nemecku.ty manták/cka


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: ja som reagovala na "Imperium Lasky", nie na banky. Zmenit ekonomicky system nepovazujem za utopiu, za utopicku predstavu povazujem, ze vsetci ludia na planete sa zmenia v bytosti milujuce vsetkych ostatnych tvorov, a to dokonca pomocou nasilia (tyce v rukach miesto klucov). Takze preto som mantak? Ako myslis :))))


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv" k ekonomickym otazkam sa nevyjadrujem, som v tomto odbore laik, samouk, ale sedliackym rozumom suhlasim s tebou, nie s Godwinsonom. Suhlasim so statnymi bankami, narodnou menou, zmenou systemu frakcnych rezerv, vratenie bankovnictva statom. Moc penazi v sukromnych rukach je pliaga, a k pliage pocitam pocitam aj globalne organizacie ako Svetova banka, MMF, WHO a dalsie, ktore riadia Bilderbergovci usadeni ako pijavice vsade a tahajuci za nitky. Tak to je moj mantacky nazor ;)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
ospravedlnujem sa,mas dobre nazory,len ja neznasam porazenecké spravanie a vzdavanie sa pred bojom.Ludia musia pochopit ze netreba nic nove vymyslat,treba len zobrat banky sukromníkom a dat ich statu a verejne ich kontrolovat.Netreba rozpravat o kapitalizme a komunizme, vsetko je len a len o peniazoch , o ziadnom izme,izmus je len na oblbovanie ludi.
Zial ale ked som si precital clanok od Dr. Rauni Kilde a pozrel si na maps.google.com miesto na Aljaske ktoré spomina a zistil som ze je zaciernené,tak mi presli zimomriavky po chrbte a takmer sa mi rozklepali kolená...a pred chvilou som si precital svedsky clanok o ponorke Kursk tak mam na dnes dost.Idem uz konecne nieco robit,lebo pol dna len studujem.
Tak prepac a nenechaj sa vyviest z rovnovahy mojimi nadavkami obcasnými.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv: ja sa nehnevam, ani na tych, ktori maju iny nazor. Maju pravo ho vyjadrit, ale je fakt, ze na vulgarizmy som asi precitlivena, podla mna degraduju prispevky aj keby boli obsahovo kvalitne.Slusne spravanie a vyjadrovanie nikomu neublizi a je dokazom ucty cloveka voci cloveku. Tiez ma dokaze nieco vyviest z miery a aj si sprosto zanadavam, ale v sukromi, nie takto verejne.
Radsej uz koncim, aby ostatni nepisali, ze "moralizujem" ;)
Pekny den vsetkym dobrym ludom :)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zial bohu neviem sa ovladnut ked mi niekto tvrdí ze čierne je biele....budem sa teda snazit najst jemny sposob ako niekoho presvedcit ze vozidlo pohrebnej sluzby je ciernej farby a nie bielej...
alebo budem musiet zistit ze som sa doteraz mylil a fakt cierne su sanitky a pohrebné vozy su biele.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 cv

Ale PUCHO je dobré, nie ?
:-)
Taru to nenakopne a tebe sa uľaví


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (12:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63
super
Godwinson je obycajný pucho


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je, ale možno nie je úplne stratený. Možno to pochopí, keď mu život dá lekciu.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 cv

Toto by ma zaujimalo
...Zial ale ked som si precital clanok od Dr. Rauni Kilde a pozrel si na maps.google.com miesto na


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (12:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  já jsem četla rozhovor na stránkách matrix-2001, adresa http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3690-rozhovor-s-dr-rauni-kilde-o-zivote-smrti-ockovani-mikrocipech-energii-strachu-video/, je to přeložené video


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ďakujem


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na oplátku, síce z iného súdka, ale akosi všetko má jedného menovateľa.
http://tvina.sk/index.php?program=5&;video=964

sxg robí dokonalú prácu :)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63
v tom clanku co spomina Tara je odkaz na ten antenny system Haarp a je uvedené ze sa nachádza na Aljaske
"Základna HAARP se nachází na Aljašce v oblasti Gakona, což je necelých 150 mil severovýchodně od města Anchorage."

No a ked si to pozries na maps.google.com tak to miesto je tam zaciernené aby nebolo vidiet co tam je...zaujímavé a velavravné...a uplne jasné..Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-08-31  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Tara, Oli63, cv:

Ako čarovne ste si "padli do náručia". Pucho nepucho, odlišujem sa od vás len tým, že nedôverujem štátu. Mám na obrovské množstvo dôvodov z histórie aj dneška. Samozrejme, vy svoju "utópiu dobrého silného štátu" môžete budovať, ale radšej nie v skutočnosti. Nepoučiteľných, ako ste vy, ani život nenaučí, a ostatní na to len doplatia.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 cv

Nevedel som že sa jedná o HAARP
iný link
http://www.cez-okno.net/clanok/system-haarp


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Godwinson

Štátu neverím ani ja. Všade, kde sa obšmietajú obrezaní to smrdí.
Bez obrezaných by mal štát omnoho vyšší kredit. A určite by to aj lepšie šliapalo.
Tým som ti odpovedal aj na ekonomiku.
Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na HAARP se toho dá najít na netu hodně. Jen namátkou video (slovensky): http://media.bloguje.cz/783121-haarp.phpcv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson
ty predovsetkým nedoverujes sebe a vlastnému rozumu.
Stat schvaluje statny rozpocet,teda poslanci v parlamente a ten nie je vobec jednoduche zmanipulovat.Sleduju ho novinari.A keby bola Statna banka a jej suvaha a hospodarenie a zisk sucastou rozpoctu a STATNEHO MAJETKU tak by neexistoval ani statny dlh ani by bankari neokradali vsetkych obyvatelov.Od tohto sa odvija vsetko v state aj politika aj financie aj moralka aj chudoba aj stastie obyvatelov.
Pochop to konecne!!!!
A to ze my vlastne nie sme uz statom ale okupovaným uzemím cudzou mocnostou a bankami tak to uz ani nejdem rozoberat leba by ma je.. ci vlastne puchlo!


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-08-31  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Oli63:

Či je niekto "obrezaný" alebo nie, nie je pre mňa kritérium. Na vykonávanie zločinov nemajú patent len oni. Zločinci sú v každom národe. Aj bez niektorých "Slovákov" by to lepšie šliapalo.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-08-31  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To cv:

Nádejné, ale aj tak sa mi to nezdá.


Tra   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson: s tvojim poslednym prispevkom bezvyhradne suhlasim. Z toho usudis, ze sme si "padli do narucia" :)
Vzdy je vsetko o ludoch, o tom, aky maju rebricek hodnot, co je pre nich prioritou. Zastupcov korporacii (aj bankovych) nikto z obycajnych obcanov nevoli, dosadzuju sa sami, uplatnuju prioritu zachovania moci "v rodine", v sukromnyom vlastnictve. A dokial budu voleni "zastupcovia ludu" iba ich babikami, bude aj obyvatelstvo vlastnictvom (kludne to nazvem poddanymi alebo priamo otrokmi) tychto sukromnikov, takzvanej elity.
Ja by som v Memorande urcite vitala ako spravny krok zrusenie poslaneckej imunity a odvolatelnost poslancov, ktori bud porusili zakon (samozrejme vysetrene a dokazane), alebo aj napriklad ked su zvoleni za jednu stranu a v priebehu mandatu tu stranu opustia, prestupia inam. To by mal byt mandat zruseny automaticky, lebo uz nie je taky poslanec zastupcom strany, za ktoru ho volici delegovali, opustil jej program.
To by ovsem bolo asi na dlhsiu debatu a netyka sa to ibe ekonomiky, aj ked to s nou uzko suvisi :)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepacte, z nicku mi vypadlo jedno "a", Tra som ja :)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepacte, vypadlo mi jedno "a", Tra ma byt Tara :)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je dobre ze sa ti to nezda,lebo budes o tom rozmyslat.Potesilo ma ze si to hned nezamietol nejakou blbou vetou ako obycajne.Tak uz konecne zacni od 1.9.2009 pouzivat aj vlastný rozum, a mozes aj od dnes.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-08-31  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
este posledný prispevok a bezím od pocitaca do vecera.
Keby bola jedna Státna banka ktorá by poziciavala ludom bezurocne peniaze aj sama sebe teda státu tak by neexistoval statny dlh,neexistovala by chudoba,neexistovali by boháči a hlavne neexistovali by politicke strany lebo by neboli o čom.Neexistovala by inflacia,vladol by skutocne lud a bola by skutocná demokracia.To nie je moj vymysel,to je odskusane a kazdy kto rozumie ekonomike to vie velmi dobre.Kto ekonomike nerozumie ten to bude popierat bude argumentovat vsetko mozne proti.Ved uvidis za chvilu ked sem pricupka Godwinson a LordX, to uvidis tie mudrosti zase...
Za domacu ulohu rozmyslaj o tom.
Pekný den.Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-08-31  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Godwinson

Vidíš, v tom je medzi nami rozdiel. Ja tu vidím krutú dejinnú súvislosť. A od toho sa odvíjajú všetky spoločenské a ekonomické vzťahy. Kedykoľvek ich v histórii (počnúc Rímskou ríšou) dali nabok, nastal rozkvet, aj ekonomický.
Často pozerám a čítam o stave spoločnosti počas prvej Slovenskej republiky. Rozprával som sa s pamätníkmi tohto štátu.
Ver mi, ak by sme sa dostali tam, nemuseli by sme tu takto besedovať.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

Ale ved ked tyto lumpi budu dopredu vediet,co ich caka a neujdu ako sprosty Nikolaj Caucesku,tak to ubitie na smrt zeleznimi tycami bude uplne spravne aj pred clovekom aj pred samim Bohom.

Prave to ze im to dopredu oznamime,cinime velky cin "Kristovej lasky" - lebo jasne tym riskujeme vlastne zivoty - a to len preto aby mohli ujst nasmu hroznemu a brutalnemu vyuctovaniu ktore na nich chystame!!!- a tak zachranit svoje mizerne zivoty!

Tymto zurivym utokom zacne sa pisat uplne nova historia Slovanskych narodov!
Tymto zurivym utokom tretie tisicrocie sa stane tisicrocim Slovanskych narodov!

Pozri hore co som pisal Tomasovi a precitaj si to este raz.

Tvoj: Rudolf Vasky

obcan   |   ip:195.146.1   |   2009-08-31  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To bruralne vyuctovanie je mi proti srsti...staci basa na dozivotie pre tych co u nas prisluhovali bankarom a zapredali a rozpredali republiku.
Velmi dobre vieme ze to boli vsetky vlády od r.89- bez akejkolvek výnimky.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcan

Aj mne je proti srsti.Ale si predstav ze ucel nasho utoku bude len ten ze ich dame do basy!

Co s tym dosiahneme? Ja osobne poznam rodinu ktorej matka bola zavrazdena tak ze zdravotna poistovna zavedena Dzurindom zakazala jej lekarovi davat jej lieky ktore mala brat a lekar jej zacal davat ine - lacnejsie lieky a ona zomrela!

Teraz co poviem tejto rodine? Nechcem aby ste sa zucastnili na mojom masovom utoku lebo sa obavam ze k sa vam niektory z tych lumpov v Slovenskom parlamente dostane do ruk tak ich ubijete na smrt ???

Teraz,co? - zacnem lustrovat tisice obcanov aby som vyselektoval tych ktorim staci basa pre tychto panchartov a tych ktori ich chcu doslova roztrhat za ziva??? - a tym ktori budu chcet pre nich len basu,tym dovolim prist na namestie a tym druhym zakazem???

A nebudem teraz spominat tie desiatky tisice dobrich,laskavych a milovanych ludi ktory boli dohnany do takej hroznej biedy,mizerie,hladu a zufalstva,ze spachali samovrazdu!!!
A-NA-TO-SU-OFICIALNE-POLICAJNE-STATISTIKY-MINISTERSVA-VNUTRA !!!

Moj mili obcan, aj mne je to proti srsti,ale premysli si to este raz - ale do hlbky - a prides k tomu istemu zaveru ako ja:

KILL-THEM-ALL,-AND-LET-GOD-TO-SORT-THEM-OUT !!!Slovensky :zabi ich vsetkych,a nechaj Boha nech ich vytriedi!

Rudolf Vasky
r.vasky@live.com


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcan

Vdaka za tvoj prispevok.Ty si agent Bozskej inspiracie!

To bude nieco nadherne ked 300 tisicova masa Slovakov bude skandovat: zabi ich vsetkych-nech ich Boh vytriedi...zabi ich vsetkych-nech ich Boh vytriedi...,a pri tom budu strngotat zo zeleznymi tycami!!!

To bude take nieco krasne,to bude take nieco uzasne-aspon pre mna-ze uz budem pripraveny sa stretnut so svojim stvoritelom!Potom uz nevadi ked ma niekto odpali:wow,wow,woooow

-for my eyes have seen the glory of the coming of the Lord - !

Vdaka za prispevok.Tvoj Rudolf Vaskyobcan   |   ip:195.146.1   |   2009-08-31  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  i tak še mi to nezda s tyma tyčama i tou krvi..
ved kedz dame my ich do base a zrobime zakon o zakazu urokov i statnej banke i majetok im zhabeme ta to by malo stacit,ta ne, ci Boha?


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  obcan

Ako ich do tej base dostanes ??? - to bude mozne iba uskutocnenim Cromwellovej Doktriny Nizsej Autority!

Nechaj to na mna,viem ze mas strach,ale ja mam odvahu aj za teba.
Pridi na namestie ked nastane cas,tyc nechaj doma a uplne zo zadu potom tlac do predu tych ktory budu pred tebov!

Hotovo,konec,zhasla fajka!

Tak sa tesim na tvoju ucast na tejto historickej udalosti,ktora potom bude statny sviatok Ceskoslovenska a celej Europy!

Jovan ?RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (17:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  obcan

Alebo chces robit NEZNU cislo dva cize ketty ??? (neviem presne ako sa po madarsky pise dva)-!
Jedna NEZNA ti nestacila ???

Uz ta zacnem nazyvat Godwinson.


mato   |   ip:78.99.32.   |   2009-08-31  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je zaujimave sledovat, ze ked je niekto presvedceny, ze pozna pravdu(pritomnost), tak ma dojem ze jedina spravna buducnost je ta jeho vysnivana.Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prepacte, pan Vasky, ale emigrant, ktory zbabelo utiekol pred 40 rokmi sa teraz chce vratit na Slovensko a zeleznou tycou pobit vsetkych v mene Boha, ktory si to uz potom sam preberie...
JA som zachranca, JA som vasa jedina nadej, JA to urobim... a Boh mi dal suhlas... dzihad - smutne:(
Poviem vam inu rozpravku: V jednej zemi sa ludia postavili proti svojim vladcom, zbavili ich moci a pretoze za ich peniaze (danovych poplatnikov) neodvadzali pracu v prospech tychto poplatnikov, postavili ich pred sud. Kazdemu sud spocital, kolko dostal zaplatene nad "priemerny" plat radoveho obcana, a tento obnos musel dotycny vratit. Za pobyt vo vazani musel vazen platit ako najom, aj stravu. Ziadne vysady ako telefony, soj pobyt si museli zaplatit pracou na miestach napriklad ako upratovaci v nemocniciach, alebo v humanitarnych instituciach kde bezdomovcov (ktorych vdaka svojej cinnosti "vyrobili") museli obsluhovat - vydavat im jedlo a umyvat po nich riad. Samozrejme rodinne navstevy mali dovolene, lebo ti, co ich uvaznili, neprestali byt LUDMI. Dalo by sa pokracovat dalej, ale schvalne, nie je ta moja rozpravka krajsia ako ta vasa krvava?
A ze ludia nedokazu zmenit system? Ako sa to podarilo Venezeulcanom alebo Peruanskym indianom? Ludia dokazali presadit svoju volu aj bez vrazdenia pohlavarov...


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mato

Ked vies ze nieco nefunguje alebo nefungovalo, -BUDES_TO_OPAKOVAT???

Kolko este neznych revolucii??? - kolko este dvadsat roci???

Definition of insanity: doing the same thing over and over and expecting different results!

Are you insane?

Tvoj:Rudolf Vasky,
p.s.pridi na namestie ked pride cas.Budem ta cakat!


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (20:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

Ale ved to je tvoj navod na neznu revoluciu cislo 2.

Moja zbabelost? Ja ked som pristal v Amerike,ja som tam nemal bohateho stricka!Ja som zacal rovno medzi negrami.
Denno denne-dlhe roky-som bojoval o svoj zivot,o prezitie z jedneho dna na druhy!
Ty nemas ani sajnu,ty bi si bola spat behom 3 dni keby si mala zacinat ako ja!
A to bol zurivy boj denno denne - vies ako ma cernosi prezyvali?
Moja prezyvka bola "White Tornado" cize biele tornado.Skoda ze sa ich nemozes spitat preco ma tak prezyvali!

A teraz ti poviem definiciu sialenstva po slovensky:

Sialenstvo je :robenie toho isteho stale dokola a ocakavanie ineho vysledku!!!

Ty ked chces zase robit neznu revoluciu, tak podla tejto definicie si sialenec,alebo ako vychodnari hovoria : si salena!- insane!

Yours:Rudolf Vasky


Stevo   |   ip:92.52.6.6   |   2009-08-31  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co je to generacia slovenskej mladeze? Kolko vas vlastne je? A tie body su dost naivne chlapci. Ako deklaracia fajn,ale do reality nic moc,velku dieru s tym nespravite.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  R.Vasky:
citujem:
To bude nieco nadherne ked 300 tisicova masa Slovakov bude skandovat: zabi ich vsetkych-nech ich Boh vytriedi...zabi ich vsetkych-nech ich Boh vytriedi...,a pri tom budu strngotat zo zeleznymi tycami!!!

To bude take nieco krasne,to bude take nieco uzasne-aspon pre mna-ze uz budem pripraveny sa stretnut so svojim stvoritelom!Potom uz nevadi ked ma niekto odpali:wow,wow,woooow

A co takto znicit cely zivot na planete aj planetu ako taku? Ved VAS BOH si to VYTRIEDI...
A vy sa stanete jednym z nicitelov toho, co stvoril... ako vas bude sudit? Ste dobry, lebo ste znicil zlo na Zemi aj s dobrymi a nevinnymi, alebo vas bude sudit ako zleho, lebo ste znicil nevinne zivoty, ktore nedostali sancu??? Zamyslite sa nad tym a az potom uvazujte o vrazdeni "v mene Boha".Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stevo: nikto zatial nic nenapisal, ci v tej Nitre bol, uvitala by som ohlas priameho ucastnika. Takto sa tazko posudzuje.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-08-31  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepac, v Novych Zamkoch. Citam viac clankov a tak sa mi to poplietlo :) Ale to je jedno, hlavne ci je medi nami niekto ako priamy ucastnik.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

Ake "nevinne zivoty ktore nedostali sancu???" - ty si salena?

Ale ty pancharti budu mat sancu ujst tomu vyuctovaniu!
Preco to ignorujes?

To bude jedna z naj "legitimnejsich" a najlepsie pravne osetritelnejsich" revolucii aka kedy na tejto planete sa udiala.

Tak prestan s tou histeriou -"nicitelmi nevinne zivoty na tejto planete,ktore nedostali sancu".

Cakam ta na namesti,a tyc si nenos,lebo staci ked budes uplne v zadu a ostatnych pred sebov tlacit v pred.

Tara,potrebujem ta ako sol! Ta sa ukludni!
Tvoj:Rudolf Vasky


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stevo

Ty radost mojho zivota,zapamataj si:

ODVAZNI.VZDY.BOLI.A.VZDY.BUDU.V.MENSINE

ZBABELCI.A.POSRANI.BUDU.VZDY.VO.VACSINE

A prave o to tu ide,ze tato mensina transformuje posratych do rozzurenej nezastavitelnej utociacej masy!!!

Vytaj,a z teba urobim odvazneho bojovnika.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-08-31  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igor Cagáň,
Peter Legény,
Radomír Veselý,
Peter Basala,

Clapci,vy moje deti,ktore som nikdy nemal,vy moji synovia ktory ste sa mi nikdy nenarodily!!!

Nenechajte sa odradit s takymi picovinami ako ze: "kolko vas je".

Takych ako ste vy a ja ,takych odvaznych vzdy bude malo,lebo nasa odvaha to je vzacni a vynimocni prirodny ukaz, - ktory sa opakuje raz za tisic rokov!

A aj ked mna uvydite jedneho dna lezat na zemi v kaluzi krvy a s dierov
v hlave, nie ze sa poserete! - nic sa nestalo - osud sa mi naplnil a vy pokracujete dalej.

Nech Stvoritel nasho Vesmiru je vzdy pri Vas a Vy vzdi pri nom!

Rudolf Vasky,lider HTC.
r.vasky@live.comobcan   |   ip:77.247.22   |   2009-09-01  (00:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara
davam Ti K+ a palec hore za Tvoj prispevok
Tara | 2009-08-31 (19:34)
Presne tak si to predstavujem aj ja, a pana Vaskeho lahko o tom presvedcime,je to dobry clovek, len sa trochu rozohnil.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (00:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcan

Aj ty chces robit neznu cislo 2. ???

To sa chces s tymi parchatami dohovorit ze sa nechaju zabasnut?

Uvedom si ze Tara tam tara rozpravku!

Jedine ozajstna revolucia robena na Cromwellovej doktrine nizsej autority,bude pravne osetritelna! (ci uz bude krvava alebo nie) .

Ja ta nezacnem nazyvat godwinson,ja pouzijem este horsiu nadavku,ja ti zacnem nadavat do dzurindu.

Ty dzurinda,dzurindovic - dzurindov!


obcan   |   ip:77.247.22   |   2009-09-01  (01:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale Rudko
zabasneme ich,nebudeme si s nimi ruky spinit,na zivot sa nema siahat nikomu, ved aj oni posluchali selmu iba zo strachu ...a z bezcharakternosti...aj za nich zomrel Kristus...ale sediet za to budu musiet aj o majetky prist a Kristus nam odkazal ze mame milovat aj svojich nepriatelov a dobre robit tým co nas nenavidia.
Ja sa toho budem drzat a urok a sukromne banky aj tak budu znicene!
A Carnogursky musi byt v jednej cele s Meciarom ako boli aj vo vlade,potom nam budu rozpravat ako statničili resp. štát nicili


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcan

Pockaj,odvolavam ze si dzurinda.

Urobime to co Cromwell pred jeho revoluciou!!!

Zostavime "Grand Remonstrance" - cize velku staznost - ta bude obsahovat zoznam vsetkych zlocinov tohoto rezimu "Zdanlivej Demokracie" - bude to take nieco aj ako obzaloba, pripojime zoznam osob na zatknutie a dame to generalnemu prokuratorovy s poziadavkov aby tieto osoby okamzite vzal do vazby.

Ak to neurobi,nasleduje potom niec podobne co urobil Cromwell,ale uz Slovenska verzia 21.storocia.

No tak vydis.Ked Pan Boh da aj motyka vystreli!

r.vasky@live.comRUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (01:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcan

Tyto pancharti nie su teraz nepriatelmi,- oni miluju nas aj tento narod,a stale nas budu milovat (ako Slota) az do posledneho haliera ktory z tohto naroda vyzmikaju!

Tak preto tu neplati Kristov prikaz milujte svojich nepriatelov !!!

Uz som ta chcel zase pomenovat dzurindom,ale to neurobim!

Tvoj.


Igor Petrov Cagáň   |   ip:92.52.33.   |   2009-09-01  (04:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vážení a milí priatelia,

áno, v Nových Zámkoch sme 25. 08. 2009 prijali "Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže", ktorého znenie nájdete aj na http://sites.google.com/site/memorandumppgsm/home . To "sme prijali" predstavuje mládež z Prešova, Košíc, Nitry, Nových Zámkov, Považskej Bystrice či Trenčína -- takže spolupráca na texte bola viac-menej celoslovenská. Najobjektívnejšie informovala o akcii asi TV JOJ v samom závere sekcie "Domáci blok I." http://televizia.joj.sk/tv-archiv/noviny/25-08-2009/3659647.html . Naopak, redaktorka Markízy, Denisa Czibulka z NZ, sa miesto informovania o obsahu akcie pokúsila zdiskreditovať Maticu slovenskú, ktorej miestny odbor bol na akcii prítomný v zastúpení a s vlajkonosičom ( http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/pochod-extremistov-v-novych-zamkoch-podporila-matica-slovenska.html ).

Prijatie tohto memoranda vnímame ako prvý krok, ktorý by mohol viesť k nastoleniu celospoločenskej diskusii o tom, čo sa skutočne stalo po 17. novembri 1989 a kam vlastne od tohto dňa smerujeme... (neviem, či poznáte obsah Dolejšího správy, ak nie, tak odporúčam "Miroslav Dolejší: Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989" na http://www.darius.cz/ag_nikola/kgb6.html ). V listových zásielkách sme znenie memoranda poslali rektorom všetkých slovenských vysokých škôl a iným organizáciám a inštitúciám na Slovensku a v Čechách (ich presný zoznam a dni odoslania zásielok z bezpečnostných dôvodov ešte nezverejňujem, lebo dnes i právo na listové tajomstvo zakotvené v Ústave SR nič neznamená...; celkom však zatiaľ možno hovoriť asi o šesťdesiatich zásielkách).

Čakáme na reakcie a naše posolstvo šírime ďalej, týmto aj do Vašich rúk.

Je na Vás, ako s ním naložíte.

S pozdravom

Igor Petrov Cagáň

PS: Neviem prečo v tejto zverejnenej verzii chýbajú mená posledných dvoch spoluautorov a prvých signatárov: Maroš Ambróz za Odbor mladých matičiarov Košice a Jozef Andráš za Odbor mladých matičiarov Košice.


Igor Petrov Cagáň   |   ip:92.52.33.   |   2009-09-01  (04:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V prípade otázok či postrehov v súvislosti s tým, "čo ďalej", prosím, napíšte na ius.resistendi.2010@gmail.com .

S pozdravom

Igor Petrov Cagáň


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (04:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igorko

Ty drahy moj,vdaka ze si sa ozval,tak doplnim Marosa Ambroza a Jozefa Andrasa za mojich synov ktory sa mi nikdy nenarodily.

To je teda doplnok k mojmu prispevku,tu vyssie z 2009 08-31 (23.00)

Oddany:Rudolf Vasky

r.vasky@live.com


Igor Petrov Cagáň   |   ip:92.52.33.   |   2009-09-01  (04:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zároveň ponúkam odkaz na oficiálne fotografie z celej akcie: http://nss.sk/index.php?stranka=00&;id=251 (pod článkom).

S pozdravom

IPC


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (04:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IGORKO

ttp://nss.sk/index.php?stranka=00&id=251 (pod článkom)

NA GOOGLE MI TO NEFUNGUJE!
Rudolf


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (05:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Igor

Uz to fuguje.

Rudolf


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-09-01  (07:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazení
no vy ste tu toho popisali za tu noc....
Po precitani si vsetkeho a uvedomení si svojich pocitov sa uplne citím ako v novembri 1989.T.j. zhnusenie z politickej situacie, nenavist k rezimu,tuzba po zmene...
uplne presne ako v roku 1989 ked som nenavidel komunistov.
Dnes ale by som vedel zrestaurovat komunistický ekonomický systém a zobrat si aj z kapitalistického to co v nom bolo dobré.
Ale to co je tu dnes tento siokapitalizmus to je hnus vacsi ako bol za komunistov.
Ked si to ale uvedomim ze kto nam vládne od r.89 tak v podstate je to ten najvacsí odpad co sa v komunistickej stane nachadzal a co zradil aj komunisticku stranu kvoli peniazom zo zapadu.Skutocne vsetci clenovia vlad od r.1989 s byvalym komunistickým rezimom uzko spolupracovali.
Vsetci do jedneho,vrátane náčelníka stanice.
Preto vlastne tvrdim ze nemozme zacat novu revolúciu a treba skutocne dokoncit tú prvú z 89teho lebo ta ani poriadne nezacala a uz skoncila vitazstvom tých proti ktorým bola namierená.
Dolejsieho som cital,je to svato -svatá pravda co napisal.
Nemate aj Vy taky istý pocit ze k volbam chodite s rovnakou radostou resp.odporom ako pred 89tym?
Jdu blít,velebnosti.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-01  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to v skutočnosti ešte horšie.
Keď som Dolejšího analýzu čítal niekedy v polovici 1990 ako prvý ponovembrový samizdat, moje tušenie sa potvrdzovalo.
Dolejší len okrajovo naznačoval cudzie záujmy. Veľmi okrajovo. Zameral sa na odovzdanie a prebratie moci len v lokálnych podmienkach, poukazovaním na špinu charty 77, ktorá sa drala k moci.
Dnes už vieme, že tá špina bola živená záujmami smerujúcimi ku globálnemu ovládnutiu ĺudí a zdrojov zeme.
Všimni si "cv" ako rozobrali feminizmom rodinu, reformami školstva mládež alebo napríklad potravinovú bezpečnosť štátu. Nehovoriac už o modle bohatstva, peňazí. Mamon je to čo nás rozdeľuje.
Robili to tak, že ľudí zmagorili nekonečnými telenovelami a inýmí pičovinami, vnútili nám spotrebný život na úver. Dokonca tento trend badám už aj pri starších rozumnejších ľuďoch, čo ešte pred 10-timi rokmi toto tvrdo odmietali.
Ľudia nemali čas uvažovať a logicky triediť informácie, museli pracovať na svojom (mediálne vytvorenom) sne. Naučili nás, že nie poctivou prácou je človek živý.
Lož vydávajú za pravdu a jedinú ideológiu. Duša človeka v dnešnom svete nemá cenu.

Teraz je čas platiť za všetky dovolenky na Home credit, domy na hypotéku alebo autá na lízing.
A platíme vysokú daň.
Spoločnosť je rozvrátená, neplatia zákony.
Postavili človeka proti človeku, nie cez zákony ale cez peniaze a bohatstvo.
Je toho veľa.

Jedinú presnú analógiu súčastného stavu popisujú Protokoly.
Ak sa človek dokáže nad tým zamyslieť, premietne si súčastné rozloženie celosvetovej moci zistí, že odveký boj sa blíži ku koncu.
A je len na nás ako sa zachováme.


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-09-01  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super Oli63
presne tak
som rad ze existuju taky ludia ako Ty
len keby vsetci takto rozmyslali.Treba im v tom pomoct aspon takymito diskusiami, lebo aj ja viem aky som bol tupý donedávna pokial sa mi oci neotvorili.
Inak podla mojho nazoru ciel vytycený v Protokoloch sa zda byt velmi dobrý pre ludstvo,
velmi pekne hovoria o odstranení urokoveho bankovníctva, o tom ako vladca nebude vlastnit ziadny majetok lebo ho nebude potrebovat,niekedy si hovorim preco nenabehnut hned na ten system ,okamzite.
Tam sa nespomina ziadne cipovanie a zredukovanie poctu obyvatelov.
Este asi potrebujem viac casu na podrobnejsie spoznanie vsetkeho okolo toho.
Len ten rasizmus tam je do oci bijuci.Preto obvinuju teraz vsetkých z rasizmu lebo najvacsí rasisti su oni.
Zlodej krici chytte zlodeja.


Stevo   |   ip:92.52.6.6   |   2009-09-01  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z historickej skusenosti vieme,ze ludia vzdy skumpromitovali akekolvek myslienky.Nech vladli ti ,ci ini,ktori slubovali,ze za nich to bude lepsie,vzdy to skoncilo tak,ze niekto nebol spokojni a preto vznikaju zase prevraty.Taky je cely vyvoj civilizacie a tak to bude vzdy. Kto dokaze garantovat a cim,ze to co on ma v plane urobit je lepsie? Slovami to garantuje? Najlepsia garancia toho co je dobre je to,za cim ide vacsina ludi,co ma podporu ludi. Podpora myslienok z vasho Memoranda je v spolocnosti okrajova. A okrajova aj bude ,lebo je radikalna a ide mimo sucasnu politicku strukturu.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-01  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 cv
Hovoríme o Protokoloch sionských mudrcov ???
Ten je predsa o niečom inom.

2 stevo
Ani jediná myšlienka z Protokolov siónskych mudrcov nie je skompromitovaná. Všetky, podotýkam všetky myšlienky a body tohto pamfletu, si obrezaní dokážu plniť jednotne a bezozvyšku. Samozrejme, jedná sa len o nich.
My, Gojimovia, sme pre nich menej ako dobytok.
Preto oni vyhrávajú.

To si ale treba prečítať, inak tomu človek neverí.
A to už nehovorím o ich náboženstve prepísaného do Talmudu. To je sila.
Tam človek pochopí.RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stevo ale aj ostatny diskutujuci.

Keby sme s tymi spinavy krvavo a brutalne vyuctovali v 1989 tak CSR by este existovalo a garantujem ti ze cela vlada a parlament by boli dnes a este aj dalsich 40-50 rokov obsadena ludmi s moralnov a etickou urovnov Matky Terezy.

Nie preto ze by neboli chamtivy - ako dnes,...nie preto ze by netuzili po peniazoch -ako dnes,ale preto,- NEDOVOLILI by si robit to co si tie kurvy dovolia robit dnes,-lebo stale by mali pred ocami -tu hrozu,-tu krv,-tu brutalitu,-tu bestialitu,a -tu vsetku stanku a sracku.

Ale takto,si povedali:NIC_SA_NAM_NESTALO_tak a teraz ideme rabovat co sa len da,svindlovat a klamat koho sa len da!!!

Tak a preto nam nic ine neostava,len urobit krvave a brutalne vyuctovanie ktore sme neurobili v roku 1989 !

KEBY_SME_TO_UROBILY_V_MINULOSTI_-_NEMUSELI_BY_SME_TO_UROBIT_TERAZ_!!!

KED_TO_UROBIME_TERAZ_-_NEBUDEME_TO_MUSIET_UROBIT_V_BUDUCNOSTI_!!!

Vas:Rudolf VaskyRUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dodatok - A Kartago musi byt znicene!


Slovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no,moc pěkná diskuze,hodně dobré názory má Tara(podle mě),hlavně co se týče bankovnictví,já jsem taky zastáncem jedné státní banky a bezúročných půjček,ale hlavně se mi líbí to o spojení slovanských národů,ONI to dělají velmi chytře,rozeštvávají nás proti sobě,Čechy,Slováky,Rusy,Poláky,Ukrajince atd a vědí proč,kdyby se všechny slovanské národy spojily,tak budeme neuvěřitelně silní,musíme držet pohromadě,bratři,nenechejme se ovlivnit TV a tiskem,v sobotu hrajeme proti sobě fotbal,když vidím,jak si na diskusích vzájemně nadáváme,tak je mi na blití...
přeju pěkný den,bratři...:-)


Slovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky :
naprosto vás chápu,já su taky nasranej,čím dál častěji se přistihnu,jak se mnou cloumá zlost a hledám železnou tyč,jednou jsem měl dokonce sen,že jsem ty největší svině ve vládě pověsil na šibenice,už je toho na mě docela dost...RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovan

A sme doma.Takych ako ty je nas cela obrovska masa,ale ta masa vacsinov nie je napojena na internet!
Ty ktori este mozu platit za internet to su ti nahodni ktorich este kasinovy efekt uzernickeho financnictva nezosrotoval.

Prosim ta skroluj si pod toto Memorandum... a najdi si nizsie moj clanok "Pribeh Tretej Cesty" a budes v lepsom obraze.

Od teraz budem koncit tak ako Scipio Afrikanus v Rimskom senate,- kazdy svoj prejav skoncil slovami: A Kartago musi byt znicene!!!

Tvoj: Rudolf Vasky


Slovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky :
nevím proč ale nejde mi "Pribeh Tretej Cesty" otevřít,už se mi to stalo u více článků,nechci být paranoidní ale vždy to byly články s vysokým hodnocením,snad je to jen náhoda...
nemáte prosím jinej odkaz? dík


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovan

To nie je mozne.

To je tu na dolezite.sk -klikni na sekciu "z domova" to je ta mala slovenska zastava hned tam hore.
Potom uvidis hned na vrchu Memorandum....a skroluj dole a tam najdes Pribeh...
Alebo skus - reload page,alebo zavri cele windovs a potom to re-start.

A Kartago musi byt znicene!Slovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (15:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky :

nejde mi to,všechny ostatní články se mi otevřou,jen tenhle ne,ukáže se jen název,obrázek a prázdná stránka bez textu...nerozumím tomu


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovan

Tak si klikni na ekonomiku a tam mam "Cinsky mur" potom "Poznamka o povojnovom Nemecku a bezurocnej ekonomike" a je tam aj "Bezurocna ekonomika-Alternativa sucasnemu financnictvu"

Prosim ta skus to.Ak to nepojde tak to musime zistit.Alebo skus pouzit inu search engine,skus firefox,google chrome atd.(neviem ktoru mas teraz nainstalovanu)

A Kartago musi byt znicene!


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otazka pre vsetkych

Je tam este niekto iny komu nejde otvorit Pribeh Tretej Cesty?

Rudolf Vasky....a Kartago musi byt znicene!


Slovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky :

"Bezurocna ekonomika-Alternativa sucasnemu financnictvu" a "Cinsky mur" funguje ale "Poznamka o povojnovom Nemecku a bezurocnej ekonomike" nejede,a taky nemůžu otevřít např.článek "Bankovníctvo je vlastne úžerníctvo",tak jak jsem psal,ukáže se nadpis a obrázek,to je všechno...dík za pomoc
RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovan

Skus si nainstalovat google chrome.Aku mas serch engine?Alebo cenzura?
To by bolo vyborne.Tak mam potvrdene ze som trafil Hannibalovi rovno medzi oci! Wow,wow,woooow!!!

Rudolf Vasky

...a Kartago musi byt znicene a aj cela Hannibalova banda ktora nas obsadila po roku 1989


Slovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky :

"Pochmúrna budúcnosť čaká ten zlý kapitalizmus" je další věc,kterou si nepřečtu...možná je chyba u mě ale dost o tom pochybuju,protože nikde jinde a NIKDY jsem neměl problém cokoliv otevřít...s pozdravem SlovanSlovan   |   ip:77.48.180   |   2009-09-01  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Rudolf Vasky :

tak byla chyba u mě,přes google chrome to jede,stáhl jsem ho a už to funguje,nesmíme všude vidět spiknutí..:-))


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne ide ten clanok ,,Pribeh tretej cesty" otvorit, u mna je to v poriadku. Inak to, co je tu na dolezite.sk zverejnene - teda clanok Pribeh tretej cesty je len vycuc, niekolko mesiacov dozadu som si to stiahol cele vo formate pdf a vytlacil (je to 16 stran A4), hladam, ci to nenajdem :-) Mam to aj vytlacene, zial este som si to neprecital (neda sa vsetko precitat naraz, dennodenne vyjde tolko clankov), ale urcite sa k tomu dostanem - teraz mam v plane studovat nieco z ineho sudka a je toho vela, co chcem precitat :-) Hmm, tak to si ty Rudolf Vasky, je fajn, ze si tu ;-)jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...jaaaj to co mam ja vytlacene je Tretia cesta, co je nieco ine od Rudolfa Vaskeho ;-)


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   to:Jaspis

Aj ja som rad ze vidim dalsieho cloveka so zdravym rozumom,cloveka ktory pouziva svoj vlastny rozum a neda sa nakrmit roznimi dezinformacnymi srackami z dielni roznich "nadacii".

Len prosim ta neposer sa od srachu ked v buducnosti ma uvidis na Markyze ako niekde lezim v kaluzi krvi s prestrelenov hlavov, - oni to budu ukazovat znova a znova,kazdych pat minut.

Uvedom si,nic sa nestalo,to je sucast boja,- ty a ostatny ako si ty pokracujte dalej.

Iba tak jedneho dna ta Hannibalova banda ktora obsadila Ceskoslovensko po roku 1989 bude porazena a Kartago bude znicene!

Tvoj:Rudolf Vasky


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre Vsetkych.

Dnes je vyrocie ustavy.

Nech zacne fukat vietor zmeny, - Wind of change (Skorpions)

...The wind of change,blows straight in to the face of time...
Celu piesen si vypocujte na:

http://www.youtube.com/watch?v=7jrIw55t4F8&;feature=related

Hannibalovci a ich Kartago musi byt znicene!!!

Rudolf Vasky
r.vasky@live.comjaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rudolf,
momentalne citam knihu: Totalitní světovláda od Martina Herzána (http://www.knihy.own.cz/totalitni_svetovlada.pdf) a dalej si chcem precitat dalsie knihy, ktore boli zverejnene aj tu na tomto webe. Tvoju Tretiu cestu mam uz niekolko mesiacov vytlacenu a ulozenu medzi clankami o krize, peniazoch, financiach a kedze som si to aj vytlacil - tak ma to zaujalo, takze si to urcite precitam.
Niekto tu v diskusii pisal, ze kolko ludi stoji za Memorandom prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže, inde v diskusii niekto zas pisal, ze sa stale nic nedeje, ale ono sa deje a tato umelo vyvolana kriza to len urychluje.
Odcitujem cast prispevoku z ineho webu: ,,Lidé se probouzejí v letu. Internet je spojuje a brzy se vzbouří. Zřejmě vyjdou do ulic, přestanou platit daně, začnou politiky fackovat a další radosti. Jde o to, kdo první začne a jak silně zakřičí. Jde o to, jestli i armáda a policie se rozhodne jít s lidem, nebo s desítkami politiků a ekonomických elit. Podle stavu v Policii ČR soudím, že o tom vůbec zatím není jasno, lidi jsou tam hodně nasraní. Podobně zpravodajské služby."
Je fakt zaujimava otazka, preco nam bol dany k dispozicii internet? Znova odcitujem cast clanku z ineho webu: Ovládá (vládca sveta a zhruba 100 zasvetenych, teda absolutna elita sveta) všechny televize a noviny. To vede k zajímavé otázce. Proč dovolil existenci internetu? Vždyť jej mohl jednoduše rozdrtit v době jeho vzniku, kdy jej využívali jen vojenští vědci. Mohl jej zničit prostřednictvím nadměrné regulace. Nechal záměrně uniknout tajemství tranzistoru a internetu? Jaký to mělo účel?

Nespokojnych ludi je velmi vela, nasratost ludi sa stupnuje vsade vo svete a bude sa stupnovat tak, ako sa bude prehlbovat kriza a ,,kdo první začne a jak silně zakřičí" Takze uvidime, co bude na jesen...Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-01  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaspis: pokud jde o internet,já v tom vidím například možnost šíření nejen informací, ale i záměrných dezinformací, cílené manipulace. Dále možnost kontroly. Co ty víš, kdo (kolik lidí či přímo skupin) sevěnuje šmírování po netu, mohou sledovat tvou korespondenci, jaké stránky navštěvuješ, jaké soubory si stahuješ, jakých diskuzí se zúčastňuješ a s jakými příspěvky... Je to hodně mocný nástroj jak pro komunikaci mezi "obyčejnými lidmi", tak pro špiclování a následným represím. IP adresa je dobrým vodítkem ke zjištění tvé identity...


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-09-01  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaspis | 2009-09-01 (18:00)

no k tomu inetu. ti hore si zo zaciatku mohli mysliet, ze to bude dalsia zbran na vymyvanie mozgov radovym obcanom. tato zbran sa ale otocila proti nim, preto uz dlhsiu dobu proti nemu broja. napr.:

http://www.czechfp.cz/site/?p=6472


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara,
manipulacia na internete v porovnani s televiziou a tlacou je ovela ovela mensia, aj preto, ze TV je vo svete masovo rozsirena, teda TV ma vo vyspelej casti sveta v podstate kazda domacnost. Dobra prednaska o takej manipulacii v TV, pesnickach atd. je napr. tu: http://www.tvlux.sk/archiv/play/22 dalej o ovladani mylse sa mozte docitat tu: http://mind-control.npage.eu/
Takze tu cielenu manipulaciu na internete moc neberiem, skôr beriem tú kontrolu, teda si to dobre napisala ,,Co ty víš, kdo (kolik lidí či přímo skupin) sevěnuje šmírování po netu, mohou sledovat tvou korespondenci, jaké stránky navštěvuješ, jaké soubory si stahuješ, jakých diskuzí se zúčastňuješ a s jakými příspěvky..."
Uz len tento clanok o cookies o tom hovori http://www.zvedavec.org/techpor/2009/08/3277-vymazali-jste-si-cookies-opravdu.htm?PHPSESSID=30pjg25b96hlhuh264elu7brv0
Takze nie som naivny a zrejme to tak bude, ze ,,elita" uz desatrocia sleduje ludi a skatulkuje si ich na - ,,pre system vyhovujuci" a ,,pre system nevyhovujuci", tak, ako to pise Martin Herzan vo svojej knihe Totalitna svetovlada (http://www.knihy.own.cz/totalitni_svetovlada.pdf).
Lenze sa zamyslite, aky silny komunikacny nastroj nam dali a preco???


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara a Jaspis

Asolutne suhlasim a preto je tak dvolezite mat Z D R A V Y __ R O Z U M !!!

Vyselektovat informacie od dezinformacii!!!

Prene tak,mysleli si ze budu sirit dezinformacie a oblbovat ludi,ale narazili na prirodu ZDRAVEHO - ROZUMU!- to je zavada s ktorov nepocitali!

Presne podla Murphyho zakona; Priroda je na strane skritej zavady.

To si neuvedomili a teraz uz rozliate mlieko nemozu dat spat do flase- ha-ha-haaaa....

...a Kartago aj s Hannibalcami ktory obsadili CSR v roku1989 bude ZNICENE!

Rudolf Vasky


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-01  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na Zvědavce chodím taky sbírat informace :)
A na tvou otázku odpovím taky otázkou: Jak lépe zjistit, jaké panují mezi lidmi názory, nálady, emoce, než je nechat mluvit a za oponou poslouchat?


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

Iransky Shah mal tajnu policiu Savak.Tisice agentov po celom Irane v kazdej dedine.

Naco mu boli ty agenti a tie informacie ked by musel alebo miliony vyvrazdit alebo miliony zabasnut v koncentrakoch.

Jedine na to mu to bolo dobre ze usiel ked este ujst mohol a tak nedopadol ako sprosty a arogantny Nikolaj Caucesku.

Tak len nech si spicluju- ak budu rozumny ako Iransky Shah- tak ujdu a ked sprosty ako Caucesku tak zostanu a budu sa spoliehat na armadu a policiu - ako Caucesku.

Vies kto chytil Cauceska? - no predcaj Rumunsky vojaci - a pritom Caucesku bol vrchny velitel rumunskuj armady!

...a Kartago musi byt znicene!!!

Rudolf Vasky


lara   |   ip:78.98.142   |   2009-09-01  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najprv som s krvavou cestou abslolutne nesuhlasila, ale ako sa momentalna situacia vyvija, uz citim viac ako zlobu a sklamanie...
budem na namesti po Vasom boku


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-01  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaspis:
přečti si co píše lara - není to důkaz, že prostřednictvím internetu se lidi nechávají také snadno zmanipulovat? Kterýmkoli směrem ;-)


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

To lara,to bol preklep?

Ak si to ti tak od teraz ma mozes oslovovat ( ak ti to ale nevadi)"Muj Vudce" a tiez ma mozes zdravit Heil Vasky.

Nech je sranda - pre mna zivot ktory neni zity v nebezpecenstve - neni hodny zitia!!!

Sranda musi byt,aj keby sme mali obesit celu Hannibalovu bandu!

...a Kartago musi byt znicene!

Rudolf Vasky p.s. I love you!!!RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lara

teraz vydim ze to je Lara,dobre aj tak.

To Heil Vasky a to Moj Vodca to je prave pre takych posratych ako Tara nech sa im jezia chlpy a nech seru do gati.

O akom zmanipulovani tu hovoris? Prave ty a aj ja sme boli zmanipulovani v roku 1989- ano.

Snad si nemyslis ze klamstvo a loz do nekonecna bude vytazit nad pravdou a uprimnostou.

...a Kartago musi byt znicene... toto Scipio (zvany Afrikanus) po skonceny kazdeho svojho prejavu v Rimskom senate opakoval znova a znova, - tak ty ho chces oznacit za "manipulatora" Rimskeho Senatu?

Nie on bol vodca ktory sformoval - Senatus Populusque Romanus - cize SPQR

Slovensky :Senat a lud Rima.

...a Kartago aj s celov Hannibalovov bandov bolo vymazane z povrchu zemskeho... presne ako to on hovoril!

Ak chces vymazat z povrchu zemskeho tuto dnesnu Hannibalovu bandu ktora sa zmocnila celej Europy musis urobit to iste co Scipio Afrikanus - a ja robim presne to iste - sformujem masu do zuriveho utoku,zautocim a vymazem tychto Hannibalcov aj s Kartagom z povrchu zemskeho.

...a Kartago musi byt znicene!

Rudolf Vasky


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-01  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  R.Vasky: lara je niekto iny nez Tara, nejsi žádný vůdce (natož můj), jsi obyčejný zbabělec, který před 40 lety zdrhnul do Ameriky (prý, tvrdíš to jen ty).
Tvůj poslední příspěvek mne jen utvrdil v mém názoru na tebe a tento můj příspěvek ber jako poslední reakci na tebe.
Ohánět se tím, že ti Bůh dal svolení vraždit všechny a On si to potom přebere bylo to nejnesmyslnější a nejodpornější, co jsem četla. Mám jiný názor na svět, jiný žebříček hodnot, jiné priority, jinou morálku.
Tvé názory ti neberu, ale já se s takovým přístupem k lidem a životu neztotožňuji.

Tara (p.s. já tě nemiluji)


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-09-01  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  p.Vasky
dnes som si po prvy krat v zivote precital zivotopis Che Guevaru.Zistil som ze bol mladsi ako moj otec,islo mu o dobru vec ale podla mna preto ze nevahal vrazdit tak skoncil na sibenici.
Touto cestou by som ja nechcel ist a nie je ani inteligentna.Ten isty vysledok sa da dosiahnut tak ako vo Venezuele,ze ludom treba povedat pravdu a vysvetlit im PO LOPATE ako decku ci starej babke ze co sa stalo po 89.To jest ze kapitalizmus potreboval trhy lebo by krachol v 89tom.Ked ich pomocou uplatneho Gorbacova a Havla ziskal tak to na 20 rokov oddialilo krach Ameriky,lebo len ona je reprezentantom kapitalizmu a zvrateneho financneho systemu.
Teraz ked vidime ako sa Amerika rozpada je jasne ze ju nezachrani uz absolutne nic.Dokonca ani nova mena amero, ani akakolvek dalsia vyvolana vojna ani utok na Venezuelu,Juznu Ameriku ci Iran.Na buduci rok je definitivny koniec Ameriky a aj sucasneho bankoveho urokoveho systemu.Postaraju sa o to krajiny BRIC a dalsie.Amerika umrie takou zbranou akou bojovala,rozkladala staty a nakoniec sa sama rozlozí.
Tesim sa ze ludia pochopili ze revolucia nemoze byt proti socializmu ani proti kapitalizmu lebo za tymito izmami stoja tí istí.A proti nim uz bude revolucia celeho sveta.Treba si ale dat pozor lebo kon ktorý skapína tak okolo seba kope.Aby zase nekopal ako v 45 pri zhodeni bomby na Hirosimu.


Tra   |   ip:94.112.16   |   2009-09-01  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv:
naprosto suhlasim. A Venezualcania sa dokazali postavit za svojho prezidenta lebo nielen poculi slova a sluby, ale aj poznali na vlastnej kozi, ze to s nimi mysli dobre. Preto sa dokazali spojit a zlikvidovat narezirovany pokus o prevrat a nasadenie babkovej vlady, poplatnej tym, ktori to financovali a organizovali.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara

Nech je po tvojom:pred 40 rokmi som bol zbabelec a co dnes? Este aj dnes teraz ma povazujes za zbabelca?

Ty si pred -20 rokmi ,si bola hrdinka neznej revolucie - a to hrdinstvo chces zopakovat?

Chod si do sve pohadky a tam si snivej,snivej,sniiivej - az ta jedneho dna prebudi klopanie exekutora ktory ta vyhodi na ulicu.

Potom sa ozves,a vyznas mi lasku.Potom mi urcite povies:muj vudce MILU JI VAS,MILUJI VAS MILUJI VAS.Chci zemrit po vasem boku!

A kartago musi byt znicene!!!!!!

Rudolf Vasky


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara,
prispevky od ,,lara" som necital, (ono zas uprimne ja tu ani vela diskusii necitam a ani clankov, lebo clanky si precitam inde, ak ma tu nieco zaujme, tak si to precitam. Inak rad citam prispevky od ,,Oli63", ,,cv", Rudolf Vasky, a inych s podobnou krvnou skupinou;-) tak neviem, ake ma/mala nazory, ale z jej posledneho prispevku sa to da vyrozumiet.
Inak ti, co su pri moci uz musia ludi len manipulovat, vymivat im mozgy, oblbovat, zatlkat, davat do eteru lzi, klamstva a polopravdy..., pretoze keby sa vsetci ludia dozvedeli pravdu - tak v ten den vsade na svete by ludia zobrali prve, co by mali po ruke, ci by to bola sekera, tlcik na maso, kuchynsky noz, vidle, hrable, pelendrek, devina, kalach,... a vsetci by sa isli s tou ,,elitou" a ich politickymi babkami ,,porozpravat" rucne-strucne!!!


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  C.V,

Jaj ty dzurinda,co tu hovoris o vrazdach?

Ten kokot sprosty z vymytim mozgom,ten kriminalnik primitivni!
Nedavaj mi ho za priklad.

Ja idem pripravit legitimnu a pravne osetritelnu revoluciu na zaklade Cromwellovej Doktriny,kde ake kolvek zabijanie bude robene len a vylucne po masovom utoku na skorumtovanu vladnu moc - ak budu pochytany.
Inac nikomu sa neskrivy ani vlas na hlave!!!

A pokial sa mi nepodari sformovanie masy,nikomu sa neskrivy ani vlas na hlave,- a keby sa nasiel neaky idiot u mna ktory by chcel robyt to co Che Guevara tak okamzite zavolam na neho policiu- ja sam osobne - nech taky idiot skonci na sibenici alebo v base !

A Kartago musi byt znicene !

Rudolf Vaskylara   |   ip:78.98.142   |   2009-09-01  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre vsetkych
v mojom pripade nejde o manipulaciu, mam uz dlhsiu dobu jasno - viem co sa naokolo deje a nesuhlasim s tymto sposobom moci a to, ze som napisala, ze budem na namesti po Vasom boku je len signal pre Vas.
Nie je to tak davno ked som sa zucastnila akcie, ktora, ked sa konala v Cechach, tak tu skoro kazdy vypisoval - skoda, ze sa nieco podobne nekona aj u nas - a ked sa akcia v BA uskutocnila /vyzva bola uverejnena aj na dolezite.sk/ tak sa nas tam zislo asi 20 a z toho bolo cca 8 Cechov. Takze ak tu pisete o nejakej akcii na namestiach pripadne revolucii, tak by som nerada opat zazila sklamanie v tom zmysle, ze slovaci len melu a "skutek utek"
chodim medzi ludi a kazdy den pocuvam iny zivotny pribeh a vsetky maju jedno spolocne - nespokojnost, sklamanie, strach z buducnosti, a hnev z toho vsetkeho co sa tu deje a ten sa v ludoch stupnuje cim dalej tym viac
kocurkovo v priamom prenose - posledna informacia ktora ma dostala je z pondelka - ked som sa dozvedela, ze stat ide pozicat nemocniciam aby mohli splatit okrem ineho pohladavky aj voci statnej kase - toto uz naozak hranici so zdravim rozumom - poziciame im aby nam mohli zaplatit co nam dlzia - to ma uz aku logiku?!


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-01  (22:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevím, jestli to budu citovat správně, ale Rotschield řekl něco ve smyslu: "Dejte mi moc tvořit peníze, a nezajíma mne, kdo píše zákony" - nebo tak nějak. Dokud se tahle situace nezmění, nepomůže žádné vraždění. Na místo jednoho zavražděného nastoupí další, který byl "elitou" k tomu vybrán. Jen se změní jména loutek. Nic víc.
Když zabijete ty, co nás prodali, dluhy zůstanou a budou se na jednotlivých státech vymáhat násilím, terorem či přímou vojenskou agresí s cílem zabrat území, jeho přírodní zdroje, zotročit lidi, uvést Orwelovskou předpověď ve skutečnost.
Anebo si myslíte, že tím, že pozabíjíte všechny "politiky", kteří nás dostali tam kde jsme, zlikvidujete státní dluhy? Zabráníte tomu, aby korporace, které nikdy nikdo z obyčejných lidí nevolil, ale které řídí kvazi-vlády, přestali drancovat naše země a míchat se do našeho života? Aby nám světové organizace (anebo "jen" ty Evropské) nařizovali co kdy kde kolik a za kolik máme dělat poroučeli i v tom, jestli si máme čistit zuby 2x nebo 10x denně (schválně jdu do extrémů).
Podle mne vraždění nepomůže. Ryba smrdí od hlavy, a to bychom měli mít na paměti. Dokud se nezbavíme závislosti na oněch celosvětových organizacích a nadnárodních korporacích (nejen těch bankovních), vražděním nedosáhneme nic, jen si prodloužíme agonii.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (22:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To:c.v,Tara a ostatny "Venezuelcania".

Ja som tu Venezuelu zamerne ignoroval,a ignoroval a ignoroval!

Ale uz ste ma vytocily.

Viete ako sa Chavez tento profesionalny vojak dostal k moci?-preto ze hrozilo totalne zmasakrovani hannibalovcov vo Venezuele!- vy curindovske kokoty a pice-DEZINFORMOVANE !

Viete preco sa prevrat ktory CIA zorganizovala( a pri ktorom Chavez bol aj zatknuty) totalne skolaboval? - preto ze hrozilo totalne zmasakrovanie Hannibalovcov vo Venezuele ! - vy curindovske kokoty a pice-DEZINFORMOVANE !

A Kartago musi byt znicene !

Rudolf Vasky


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lara,
situacia dnes este nie je tak vyhrotena alebo inak povedane, ludia v dostatocnom mnozstve este nechapu, co sa deje, aby v tomto okamihu (zajtra napriklad) vysli masovo do ulic.
Už vyššie som citoval Jiřího Mašeka: ,,Jde o to, kdo první začne a jak silně zakřičí." No ja nie som jasnovidec, ale zdá sa, že ľudia prvý nezačnú, skôr niečo spustí ,,elita" a až potom budú ľudia nutení sa rázne postaviť a brániť sa. Zrejme na jesen pride prva vacsia skuska - ockovanie...


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara a Lara

Hlboko sa ospravedlnujem za moje vulgarizmi.Ale ta Venezuela co c.v. posledne spomenul uz bola kvapka ktorou pretiekol pohar.

Pozri te si moj prispevok po nazvom "Pribeh tretej cesty"tu v sekcii z domova.(skrolujte dole po Memoradum...)Tam mame riesenie zopakovanim ekonomickeho modelu zazracnej povojnovej obnovy Nemecka,tu na Slovensku.

Tak ekonomiku budeme mat zabezpecenu a zopakujeme nieco,co sa uz vyskusalo,co sa overilo a co je nevyvratitelne funkcne a uspesne!

Rudolf Vasky


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-01  (22:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RUDOLF VASKY,
nic v zlom, ale myslim, ze by si sa mal trochu ovladat, lebo pri takychto vyjadreniach, ako si predviedol v poslednych prispevkom stracas sympatizantov. Nesklzaj prosim ta do urazok, nadavok, osobnych utokov a zostan radsej pri slusnom vysvetlovani. My tu nemame preco na seba utocit. Vopred ti dakujem aj za ostatnych.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-01  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaspis

Vdaka,a velka vdaka.
Uz som sa ospravedlnil a v buducnosti si dam pozor.

Rudolf Vasky


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-09-01  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ad chavez. prisiel k moci tak ako prichadza vacsina socialne orientovanych vodcov. mnohi dnes vycitaju exprezidentovi Rafaelovi Calderovi, ze v roku 1992 za pokus o prevrat sedel chavez za katrom a tento prezident ho amnestoval (vari vy nechcete zmenu? vari rok 1989 nemal priniest zmenu?). nasledne legalizovali chavezovu MVR. k jeho zostupu prispela aj ekonomicka kriza vo venezuele. o tej sa nie je nutne rozpisovat, banky, nezamestnanost, krachy firiem, inflacia...(pravicova proamericky orientovana vlada)

chavez je chavez a za to v co veri bojoval aj so zbranou v ruke. dnes (zatial) zbran do ruk brat nemusi, to ale neznamena, ze kvoli amikom tak nebude musiet ucinit znova.


kri   |   ip:213.151.2   |   2009-09-01  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samozrejme som mal namysli: k jeho Vzostupu


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-09-01  (23:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyjit do ulic muzete uz pristi tyden. 11.9.2009 Praha 15:00 pochod za pravdu o 11.zari.Podrobnosti na www.nwoo.org a www.911.yweb.sk. Ja si myslim,ze cesta k probuzeni mas vede hlavne pres 11.9.2001.Prave tady udelali Voldemorti nejvetsi preslap.Pisu to sem hlavne pro tu hrstku,ktera tu tak aktivne diskutuje.Doufam,ze pristi patek pretavite svoje prispevky v ciny. To Cv:ten prispevek o padu USA-nenapsal bych to lepe.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-09-02  (00:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zbytočne sa pechoriť. Slovensko je v sračkách až po oči! Eusračka, Natosračka, parlamentná vládosračka... A pomohli mu k tomu jeho vlastní "občania". Má vši v kožuchu a nôž v chrbte. Cesta von je ako cez labyrint.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (00:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Koudsk

Moj Cesky brat.
Pokial sa nejedna o masovy utok na skorumpovany Cesky parlament,chodit tam je pod moju dostojnost.

Ale ak tam pojdes ty alebo niekto koho poznas prosim ta popros ich aby zacali skandovat:... obesit(povesit?) vladu,povesit vladu...
Alebo: ...zabit ich vsetkych,zabit ich vsetkych...

No a take nieco podobne,nieco co v Cestine sa dobre masovo skanduje.

A potom mi prosim ta oznam reakciu na to,som velmi zvedavy.

Vopred dakujem, :Rudolf Vasky -e mail r.vasky@live.comjaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-02  (00:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koudsk,
mam obavu, ze od dna 11.9.2001 uz pretieklo vela vody - bolo natocenych o tom dost dokumentov, ktore boli zverejnene po web strankach (napr. http://911.yweb.sk/filmy.html), popisanych bolo o tom vela clankov a nejako to ludstvo nepresvedcilo k cinom. Myslim, ze toto pre ludstvo nebude ten hlavny impulz do boja aj ked suhlasim, ze to je nemoralnej ,,elity" najvacsi preslap a ze sa tymto vlastne prezradili, a aj toto vlastne umoznilo ludom sa prebudit a vdaka tomu sa aj dalej prebudzaju... Drzte sa v Prahe!


porucik boborovsky   |   ip:95.102.11   |   2009-09-02  (02:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaspis ty si to krasne napisal"je to nemoralnej elity najvecsi preslap ze sa tymto vlastne prezradili."len je skoda ze tych prebudenych je velmi malo.skus nieco povedat neprebudenemu.haha.dopadnes ako zly kacir a ruhac a konspirator.


porucik boborovsky   |   ip:95.102.11   |   2009-09-02  (03:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krasna diskusia vsetci mate pravdu.len chyba je v niecom inom.dam priklad.je jedna slovenska firma .robotnici nadavaju na nizku mzdu za pracu na tri smeny,sikanu od vedenia.atd.jedneho dna su pozvani do sefovej kancelarie.pre rebeliu lebo sef sa nieco dopocul.niekto zaloval.pred schodzou sa robotnici dohodli ze sa nedaju a povedia si svoje .zacala schodza jeden robos sa ozval,su nizke mzdy sikana od vedenia,zle pracovne podmienky,vedenie si nevazi snahu zamestnancou. vsetko je malo stale je pre vedenie robotnik darebak ked skoncil .co sa stalo?.ostatni co pred schodzou velice strngali zbranami klucami zacali pred sefom ohovarat toho ktory sa ozval ako prvy.a zacali vraviet ze oni su spokony a este by bolo treba zprisnit rezim a zdvihnut normy.a zmestnanca ktory sa ozval za pol roka prepustili pre nadbytocnost, staci?.co je slovak?. hovado.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (04:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Porucik boborovsky

Este nespis? Ani ja! Tak zdravym Vas.

Vsak to je pointa mojich argumentov,tak to bolo aj vo Francuzku,banda jednotlivych zbabelcov a posrancov!- ako sme aj mi Slovaci,Cesi,Ukrajinci atd.vsetky narody do jedneho!-ale nato aby sa zbabelci premenily na odvaznich musia sa stat sucastou masy.

Nechcem to tu zase opakovat ale pozri si hore moju odpoved Tomasovi.

Pozri Tomasovi 2009-08-30 ( 22:30 )

Verny odkazu Juliusa Fucika: Ludia Bdite - ja bdiem a hutam celu noc.
Tak to znamena ze som POTMEHUT???

Tvoj verny a oddany sluzobnik :Rudolf Vasky.


xy   |   ip:195.91.79   |   2009-09-02  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Gratuľujem ,,memorandistom". Konečne niekto niečo konkrétne robí a nie len drísta na weboch.


tomas2   |   ip:80.254.14   |   2009-09-02  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan vasky,

rozmyslam nad riesenim ktore ponukate a napadlo ma nasledovne:

1. slusnym sposobom sa uz odstranenie vladnucej garnitury asi riesit neda. teda myslim, nejake zalozenie strany a tak. no zaroven, vase riesenie ponuka hrube nasilie. je mozne, aby na tomto nasili vzniklo nieco dobre? oko za oko, zub za zub riesi mozno veci kratkodobo, za chvilu ale zrejme budete tam kde to je teraz.

2. nadviazem na bod jedna. podla mna je potrebne, aby ludia precitli. nemyslim tym len to, aby zacali chapat, ako ich polici ci media balamutia. myslite si, ze kradnu iba ti hore? a ti dole su svati? dam vam priklad zo zivota, ktory sa mi stal. "je moderne zateplovat, tak sa rozhodol aj nas panelak. a hned na zaciatku nas oklamal nas predseda spolocenstva, pretoze zacal tlacit spriatelenu firmu, ktora urobila ponuku omnoho drahsiu ako tu, ktoru sme si nakoniec dali spravit u konkurencie. do zmluvy si dala kadejake klauzuly, takze nebol problem nas obabrat este o viac penazi, nez bolo v zmluve uvedene. takze sme sa vybodli na predsedu a zacali zhahat konkurencnu ponuku. zacali sme najskor obtelefonovavat firmy a pri jednom z telefonatov mi chlapik vravi. pocujte, tuto prihodime 300.000,-, ktore si potom rozdelime na polovicu. co vy na to? skoro som z toho odpadol. zvysok pribehu je nepodstatny".
na tomto priklade je vidiet, ze nas chcela obabrat kopa ludi, obycajnych ludi, ktorych bezne stretavame na ulici. takze ak to tu chcete deratizovat, tak nestaci len tych hore, pretoze ti hore su len zrkadlom tych dole. takze co, kolko ludi vlastne treba vymlatit aby sa to otocilo?

3. nevidim vo vas ziadnu dalsiu viziu. myslite si, ze staci odstranit vsetkych, ktori kolaboruju, a zaviest tu nejaku banku a bezurocnu ekonomiku. a potom uz bude raj na zemi, ano?

este na zaver skusim nieco moje: aby sa toto vsetko mohlo zmenit, musia vsetci alebo aspon drviva vacsina pochopit, ze cesta konzumu je cesta do pekla. skuste vsak momentalne krochkajucich ludi odtrhnut od valova. skuste im povedat, ze sa uz nebudete po jednom vyvazat v aute. ze nebudete kazdy rok cestovat na dovolenky. alebo inak povedane, ze sa budete musiet brutalne uskromnit, pretoze si s nami priroda vytrie zadok. myslim, ze nemate najmensiu sancu toto zmenit. ludia su tupe stado, ktore momentalne bazi po zradle, zabave, bulvare a nicnerobeni. musi to byt ovela vacsi plan, co toto vsetko zmeni.


cv   |   ip:195.146.1   |   2009-09-02  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este k tej Venezuele.
Suhlasim s p.Vaskym aj s kri na adresu Chavesa .Pointa je ale v tom ze Chaves ludom hovoril co citil a hovoril im skutocnu pravdu za ktoru bojoval a vysvetlil im to.Preto títo ludia velmi rychlo pochopili o co ide a ked im Chavesa proamerický ritolizaci zabasli tak sa nastvali a vysli nastvaní vsetci do ulic a boli by schopní polozit aj zivot za Chavesa.Z tohoto sa amer.ritolízaci posrali a Chavesa pustili.Takze nebolo treba nikoho zabijat zeleznými tycami.
To je skutocná revolucia ludu, nie to klamstvo co tu organizoval západ v 89tom.To bol podvod.
Ale ak sa najde u nas taky Chaves ktorý presvedci ludi o tom co my tu na diskusii rozpravame tak potom bude revolucia spontanna a tvrda sama o sebe.V 89 nebola revolucia spontanna ,bol to organizovaný podvod,nebolo treba pouzit zbrane.
Ale ked ludia pochopia co je prícinou nasej biedy t.j. sukromne zahranicne urokove banky a sukromný bankový sektor tak sa nastvu, obstupia parlament a banky a títo bud utecu alebo skoncia velmi spatne.Pokial toto nepochopí potrebná vacsina ludí tak sa nic diat nebude.A nic diat sa nebude pokial ludia budu mat co jest a kde bývat.Takze zostava len cakat pokial uz nebude vladat CB ci ECB tlacit peniaze a potom ked si uz nebudeme mat za co kupit ani lacné cinske výrobky ani sami si ich vyrobit lebo priemysel a polnohospodarstvo mame v háji tak potom to príde samo,bez akehokolvek vodcu a nebude treba nikomu vraviet ci ma chytit do ruky roxorovu tyc alebo Molotovov koktail.Kazdy bude vediet co treba,dokonca aj policia a aj armada.A to verte ze sa spoja vsetci dokopy bez ohladu na stranícku a nábozenskú príslusnost.
Zatial podla mna ide vsetko tak ako má,ludia sa prebudzajú,vsetko chce svoj cas.
Toto je moje videnie,mozte argumentovat a kritizovat.Aj nadavat,nevadí mi to.


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-09-02  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to R.Vasky:muzete si vzit zelezne tyce a jit,ale nejdriv budete muset prejit pres miliony vystrasenych ovecek,ktere se budou bat zmeny.Jak to bylo receno v jistem kultovnim filmu:kazdy,koho jsme neodpojili,jepotencionalni agent(nepritel).Nejdriv musime lidem otevrit oci a urcite toho dosahneme vic,kdyz je pujdeme informovat do ulic,nez kdyz budeme do noci sedet u komplu a diskutovat mezi sebou. to Jaspis: vem si tuzku a papir a jdi do ulic s otazkou:Co si myslite o 11.9.2001?Mozna budes prekvapenej,kdyz zjistis,ze vice jak 80% lidi veri tem kecum.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO:Tomas 2

Ty si Tomas cislo 2?
Absolutne suhlasim ze treba umravnenie celej spolocnosti od hora az dole.

A to bola prave pointa mojho prispevku hore,ja viem ze je toho vela a asi to uslo tvojej pozornosti.

Tak chod spat hore na 2009-09-01 (13:36)-adresovane: Stevo ale aj ostatny diskutujuci.

A teraz:-ty nevidis vo mne dalsiu viziu? - Kolko si mal rokov v 1989-?Ty si uz zabudol na tie krasne,nadherne,ocarujuce, a absolutne totalne uzasne vizie neznej revolucie???- ak si bol moc mladi na to aby si to pamatal,spitaj sa tych starsich ktori si to pamataju!

Nie moj mili,revolucia robena na zaklade krasnich vizii bola vyskusana v 1989,teraz ideme vyskusat revoluciu robenu na zaklade zurivosti vystupnovanej do obludnej krutej bestiality! - potom pride k takemu umravneniu v celej spolocnosti ze aspon na dalsich minimalane 50-100 rokov sa neopovazi nikto urobit to co vam pri vasom zateplovani domu s tymi 300 000.

Nie pre chybajuce vizie dnes cela spolocnost je zkorumptovana a zlodejska - mili moj - ale preto ze vsetci do jedneho pocnuc od vlady a parlamentu a konciac v romskej osade plnej hladujucich ciganov - vsetci do jedneho su absolutne a totalne presvedceny ze ked budu kradnut,podvazat,svindlovat,klamat,chytracit,atd. - ze sa im NIC_NESTANE!

Pred rokom 1989 komunisti mali heslo:"kto nekradne okrada svoju rodinu".

Prisiel rok 1989 - a - tymto kurvam sa NIC_NESTALO!!!
O,wow toto je super,povedali si - a vysledok bola privatizacna rabovacka a plienenie ktora sa da prirovnat iba ku vpadu Hannibalovej hordy do Rimskeho imperia - a - zase - NIC_SA_IM_NESTALO!!!

Dnes som uplne sam,(okrem anonymnej"Lary"ktore hore slubila ze bude po mojom boku),-nevadi - SILNI_CLOVEK_JE_NAJSILNEJSI_SAM! - a mozno zajtra budem mrtvy,- ale moja dispozicia mysle tu zostane - ta je nesmrtelna - skor alebo neskor tato moja nesmrtelna dispozicia sa rozsiry na celom uzemy Ceskoslovenska - a potom tymto Hannibalovym kurvam nepomoze ani PANENKA_MARIA_SASTINSKA !!!

Tak,ahoj - tvoj oddany sluzobnik: Rudolf Vasky.
r.vasky@live.com
jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-02  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koudsk,
ty si vobec nepochopil, co som 2009-09-02 (00:26) napisal? Je tu este niekto, kto to nepochopil?


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-02  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cv,
perfektna reakcia, ako zvycajne. Len 1 vec:
,,Zatial podla mna ide vsetko tak ako má,ludia sa prebudzajú,vsetko chce svoj cas."
Nemyslis, ze aj tej druhej strane ide o cas?


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (15:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaspis

No vidis,ale aj taky su,zaujima ju sa o veci vzdialene od nich 6000 km.
preto lebo na to nereba odvaha a spolu sa poprechadzaju po zlatej Prahe,
a budu si predstavovat ze sa prechadzaju po Manhattane - kokoty !

A takychto su miliony - a teraz ti vyjavym tajomstvo mojej odvahy - preco som pripraveny zomriet uz aj zajtra - alebo aj hned teraz - ja nie som odvazny - ja som totalne zufali z tychto nepocetnych milionv kokotov sprostych ako tento cicinbrus KOUDSK.
Smrt bude pre mna oslobodenie sa raz a na vzdy od milionov Koudskov.

Ahoj,tvoj Rudolf


porucik boborovsky   |   ip:91.127.14   |   2009-09-02  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viete co mi povedal jeden neprebudeny ked som s nim hovoril o nizkej mzde ,o nasilnom ockovani,znizeni stavu ludstva?.povedal ze mam sa len modlit lebo som posadnuty diablom. diabol ovladol moje myslienky lebo sa takymito vecami zaoberam.ked sa budem modlit za odmenu po smrti pojdem do neba.a ti bohaci a podvodnici pojdu do pekla.


lara   |   ip:78.98.142   |   2009-09-02  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este raz a naposledy:
vidim, ze niekto si tu vysvetluje moje prispevky po svojom a mozno som sa len zle vyjadrila - nemam 20 ani 30 rokov a uz davno som vyrastla z iluzii, ak pisem, ze budem stat po Vasom boku - neznamena to, ze tuzim po krvi inych, ALE SOM OCHOTNA OBETOVAT SVOJU VLASTNU AK TO BUDE POTREBNE!!!
nasa generacia sa stal obetou najvacsej manipulacie aka bola kedy v novodobych dejinach CSSR spachana:
1968 - prisli vojaci a zamedzili prevratu - v 1989 to islo vsetko zrazu tak lahko - otazka - preco? Nie je Vam to ani trosku divne?
momentalne sme sa podla mojho nazoru stali otrokmi zapadne vyspelych europskych krajin - napr. robotnik v Nemecku zarobi tolko o com sa tym nasim moze len snivat - a teraz ked chce vlada zvysit minimalnu mzdu o par euro tak sa nam idu zahranicny investori vyhrazat, ze zrusia dalsie pracovne miesta - a to dostali, za to, ze prisli podnikat na Slovensko take vyhody o ktorych sa nam ani nesniva - moj nazor - tak sa zbal a podnikaj si doma - uvidime kam by ta s takou mzdou poslal nemecky robotnik - ako je este stale mozne, aj po nasom vstupe do EU, ze sa este stale Europa, rozdeluje na zapadne a vychodne pasmo? a na zaklade toho je disrtibuovany tovar - napr, prasky na pranie, potraviny atd. Vsak nam sem vozia odpad a hnoj a chudak clovek zo svojich par eur kupuje sunku ktora ako sunka len vypada, ale vobec tak nechuti, kupujeme rajciny z dovozu, ktore ako rajciny ani zdaleka nechutia a pritom si vieme dopestovat svoje vlastne, ale odbytiste u nas nachadzaju len tie dovozove... takych prikladov je vela a obracia sa mi zaludok ked to pisem. Proste Slovensko so svojimi obyvatelmi sa vdaka ponovembrovym predstavitelom tohto statu stalo prostitutkov pre zapadny blok. Sme len ich otrokmi a je mi z toho zle, nemame ziadnu dostojnost a hrdost, pre par grosov sme ochotny zradit vlastnu mater! Zazila som ako zapadny manazeri davali ludom 100- percentny priplatok za pracu nadcas. Prisiel Slovak a aby sa im aspon trochu zapacil, tak okamzite znizil toto precento na 50 - vraj to im musi stacit - nehovorim, ze tito mamazeri davali ludom neviem ake prachy, bola to presne desatina z ich mzdy, ale slovak manazer ludovo povedane - hovado - im zobral este aj z toho mala !
A ja mam teraz verit, ze keby sa konecne ludia spamatali a vysli do ulic tak si to ti zapadniarsky parchanti nechaju len tak vyfuknut? o tom pochybujem - ide predsa o nemale prachy a dalsie investicie, ktore budu branit akymkolvek sposobom, len aby neprisli o to co im tu u nas tak krasne prekvita a prechadza - ved doma by si to dovolit nemohli!
a tak to tu je so vsetkym...lara   |   ip:78.98.142   |   2009-09-02  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teraz som si to po sebe precitala - sorry za pravopisne chyby


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (17:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lara

Opravujem,som sam! - ako Scipio Africanus v Rimskom Senate!

A Kartago musi byt znicene!!!

Rudolf.


lara   |   ip:78.98.142   |   2009-09-02  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vyčistiť Augiášov chliev
http://www.protiprudu.info/vycistit.html


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-09-02  (18:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To si ze me vy dva snad delate prdel ne?To vy si poradne prectete moje prispevky.to Jaspis:ja tvuj prispevek pochopil dobre.Ja souhlasim,ze bylo napsano a natoceno hodne a s lidma to vubec nehnulo.A vis proc to s lidma nehnulo?Protoze to nevi,protoze vetsina nevi,ze existuji nejake takove filmy.A vis proc to nevi?Protoze to nebylo v televizi.K tomu,ze by to stejne nezpusobilo revoluci-ja neco takoveho napsal?Ja napsal,ze 911 je ten spravnej impulz pro otevreni oci.Ja vim ze by to nezpusobilo prevrat,jenom by ovce prestaly nekriticky papouskovat vsechno,co jim reknou v telce a zacaly by konecne myslet vlastni hlavou. to Rudolf Vasky:ja vim,ze si ted budu zbytecne nicit klavesnici,ale naposled to prekousnu.Proc myslis ze si budu predstavovat,ze jsem 6000 km daleko?Myslis si,ze budeme bojovat za prava obcanu v USA?Nic jsi nepochopil.At si amici shodijou vsechny baraky,mne je to u prdele,ale at nam o tom "nase" media reknou pravdu.Mam na mysli media v bezprostredni blizkosti,ne 6000 km daleko.


Koudsk   |   ip:217.77.16   |   2009-09-02  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokracovani:Mam na mysli media,na kterych je zavislych 80% obcanu CR/SR.Ale do zdi se tezko mluvi.Ja tam v patek pojedu a ty tady muzes dal diskutovat o hovne,kdyz myslis,ze je to lepsi.Treba si to precte nekdo,kdo krome milionu kecu obcas taky neco udela a k necemu to bude.Ty muj vudce.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-02  (18:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koudsk:
Mas, pravdu, je to moznost jak dat otevrene najevo, ze nejsme uplni tupci, ze vime o tom, ze nam vlady lzou! Nebyt vaznych zdravotnich problemu, urcite bych se pridala. A taky bych upozornovala na to, ze vlada, ktera si mezi sebe usadila na knizeci trun clena Bilderberg Group neni vladou pro lidi, ale pouhym loutkovym divadlem a sluhou bankeru a prumyslovych magnatu, ktere musi poslouchat. Media jsou jejim prostredkem k diktatu, ovladani verejneho mineni. 911 je vhodnym prikladem a duvodem, ktery snad probudi vice lidi z konzumniho zpusobu zivota.Snad...


Tara   |   ip:94.112.16   |   2009-09-02  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lara:
tebe sa ospravedlnujem, vyznelo to tak, ze si bola absolutne proti krvavej ceste, ale teraz si ochotna vyvrazdit vsetkych v budove Parlamentu v mene Boha, ktory si to potom preberie.
Vieme aka je situacia a ja si myslim, ze pomocou Memoranda by sa mohli prebudit zo svojho spanku a letargie aj dalsi.
Prijemny vecer zelam :)


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  porucik boborovsky

Ty moj kamarat,presne o tom co hovoris John Lennon spieva vo svojej skladbe "Working class hero" :

...they keep you doped up with religion,sex and tv. and you think you so clever-classless-and -free,but you are still fucken peasant as far as I can see...

Slovensky:...oni ta drzia nadopovaneho s nabozenstvom,sexom a televizorom,a ty si myslis ze si chytri (mudry?)-bez triedny-a-slobodny,ale ty si stale (iba) pojebany sedlak pokial to ja vidim..

Ten vulgarizmus je v orginale fucken=pojebany,tak sa nehnevajte na mna.

sladbu si mozte vypocut tu:

http://www.youtube.com/watch?v=njG7p6CSbCU

Klikni si na: more info (pravom hornom rohu) a tam uvidis celi text.

... there is room at the top,they are telling you still,but first you must learn how to smile as you kill,if you want to be like the folks on the hill...

Slovensky:...tam je miesto na vrchu,stale ti hovoria,ale najprv sa musis naucit ako sa usmievat pri zabijani,ak chces byt ako ty ludkovia na kopci...

Toto je krasne opisana dnesna moralka zapadnej civilizacie do ktorej sme boli vcucnuti Hannibalovcami po roku 1989 !

Porucik,chcem ta za mojho porucika ked pojdem do utoku,a v tom momente ked ma uvidis mrtveho na zemi v kaluzi krvy,preberies velenie a pokracujes v utoku - to bude moj rozkaz pre teba !

...a Kartago musi byt znicene !

Tvoj velitel a sluzobnik : Rudolf Vasky


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-02  (20:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koudsk,

tak skusim este raz a budem ta tu citovat, aby si to mal na ociach, co si mi napisal...

pisal si:

,,Ja si myslim,ze cesta k probuzeni mas vede hlavne pres 11.9.2001. Prave tady udelali Voldemorti nejvetsi preslap"

na to som ti ja odpisal:

citujem sam seba:

,,mam obavu, ze od dna 11.9.2001 uz pretieklo vela vody - bolo natocenych o tom dost dokumentov, ktore boli zverejnene po web strankach (napr. http://911.yweb.sk/filmy.html), popisanych bolo o tom vela clankov a nejako to ludstvo nepresvedcilo k cinom. Myslim, ze toto pre ludstvo nebude ten hlavny impulz do boja aj ked suhlasim, ze to je nemoralnej ,,elity" najvacsi preslap a ze sa tymto vlastne prezradili, a aj toto vlastne umoznilo ludom sa prebudit a vdaka tomu sa aj dalej prebudzaju..."

Na to mi ty napises:

,,vem si tuzku a papir a jdi do ulic s otazkou:Co si myslite o 11.9.2001?Mozna budes prekvapenej,kdyz zjistis,ze vice jak 80% lidi veri tem kecum"

Takze znovu, neber to ako urazku, rypanie, znechucovanie, odhovaranie, znevazovanie tejto akcie a tak podobne... Je to moj pohlad a ja si v tomto momente myslim, ze toto nie je cesta, ktora vedie k prebudeniu mas (aj ked niekolko desiatoktisicom/stovkamtisicom/niekolko milionom ludi? to oci otvorilo a otvara dalej...). Vltavou uz pretieklo vela vody od toho dna, vo svete o tom hovorilo s ludmi a prednasalo ludom vela odbornikov (jeden priklad za vsetkych - Richard Gage http://911.yweb.sk/filmy.html) urcite vo vela, vela statoch, po webe vo svete koluju desiatky/stovky dokumentarnych filmov, stovky/tisice clankov, na internet ma dnes pristup vo vyspelej casti sveta dost ludi (odhad - aspon pol miliardy?) takze kto ma snahu, chce pochopit a hlada pravdu - tak tie informacie, ktore sa najviac priblizuju realite a pravde si kazdy moze vyhladat. A teda kde sa ludstvo pohlo od 11.9.2001 a kam smerujeme?

Tu odcitujem diskutera ,,cv" kedze s tym v prevaznej (pisem v prevaznej, lebo ja verim aj v ten duchovnejsi rozmer) miere suhlasim, kedy sa ludia masovo ,,prebudia"

,,ked ludia pochopia co je prícinou nasej biedy t.j. sukromne zahranicne urokove banky a sukromný bankový sektor tak sa nastvu, obstupia parlament a banky a títo bud utecu alebo skoncia velmi spatne.Pokial toto nepochopí potrebná vacsina ludí tak sa nic diat nebude.A nic diat sa nebude pokial ludia budu mat co jest a kde bývat.Takze zostava len cakat pokial uz nebude vladat CB ci ECB tlacit peniaze a potom ked si uz nebudeme mat za co kupit ani lacné cinske výrobky ani sami si ich vyrobit lebo priemysel a polnohospodarstvo mame v háji tak potom to príde samo,bez akehokolvek vodcu a nebude treba nikomu vraviet ci ma chytit do ruky roxorovu tyc alebo Molotovov koktail.Kazdy bude vediet co treba,dokonca aj policia a aj armada.A to verte ze sa spoja vsetci dokopy bez ohladu na stranícku a nábozenskú príslusnost.
Zatial podla mna ide vsetko tak ako má,ludia sa prebudzajú,vsetko chce svoj cas."

Len kolko toho casu na prebudzanie budeme mat...

Moj zaver v tomto prispevku: vsetko sa pocita, akakolvek snaha o poodhalenie a priblizenie sa pravde, jej vysvetlovanie, teda sa samozrejme pocita aj akcia 11.9.2009 Praha 15:00 pochod za pravdu o 11.zari, ktora ma zmysel, pocita sa aj Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže (aj ked to tiez nie je nic spasonosne) a aj taketo diskusie maju zmysel a tak podobne...

P.S.1: ja samozrejme viem, ze take dokumenty neboli v TV (mozes si precitat moje prispevky z 2009-09-01 (18:00) a 2009-09-01 (18:47))

P.S.2: ked som pisal drzte sa v Prahe - myslel som nie v den 11.9.2009, ale najblizsie mesiace a roky...RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaspis

Fantasticky dobre povedane! Vdaka,zachranil si ma!
Ja uz len do ko....v by som mu vynadal.

Vdaka! Rudolf Vasky


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-09-02  (20:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pan Vasky,
netreba chciet umierat,smrt Vam neutecie tak naco sa s nou ponahlat a brat ju ako vykupenie.
Nebojte sa este je tu na svete dost roboty a povinnosti pre nas.
O tom ze sa ludia prebudzaju svedci aj toto video,pozrite si ho a nenamyslajte si ze ste sam.

http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&;hraj=1005


cv   |   ip:77.247.22   |   2009-09-02  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A este nieco,je to mozno otrepané ale dobré, bude zaujimat aj p.Vaskeho.
http://www.protiprudu.info/diskusia/index.php?subpage=forum&;s=posts&f=1&t=1504


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-02  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson napísal :
Zbytočne sa pechoriť. Slovensko je v sračkách až po oči! Eusračka, Natosračka, parlamentná vládosračka... A pomohli mu k tomu jeho vlastní "občania". Má vši v kožuchu a nôž v chrbte. Cesta von je ako cez labyrint.

Ako som už raz konštatoval, možno mu jest pomoci.RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-02  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oli63

Aj ja som si to kedysi myslel,ale zabudni nato,Godwinson to je Dzurinda z opacnej strany.Zbytocne tu zabera miesto.Nech si zostane v ekonomickej sekcii,lebo este sem mi pride a ja mu tu budem musiet skaredo vynadat!

Prosim ta najdi ho niekde,napis mu tam neake prispevky a nech sa tam niekde v trantarii rozpisuje.Ja tu riesim pripravu ozajstnej revolucie Francuzkeho typu.

Vdaka,tvoj:Rudolf Vasky


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-02  (23:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :)


porucik boborovsky   |   ip:78.99.45.   |   2009-09-03  (07:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmm. kua chlapi kazdy mate kusok pravdy.co narobite ?.sancu prebudit sa ma len clovek ktoremu sa zacne zdat ze v tych spravach nieco chyba,nieco nesedi a nejake spravy su vynechavane. zacne hladat nieco ine.a takych stranok ako dolezite,zvedavec a prop je kolko?.3 alebo 4.a natrafi na ne clovek len velkou nahodou.takze premyvanie a preprogramovanie mozgu pomocou iba urcitych informaci krasne prosperuje . vlastne all noviny a tv noviny su v rukach premyvacov.(rychlozbohatlikov).dnes je zrovna tema kde sa premyvaju mozgy ze robotnik nemoze mat vecsiu minimalnu mzdu.a viete ze to zabera aj medzi robotnikmi?su uz taki robosi co vravia ze odbory su zle lebo chcu zvysit robotnikom mzdu.ak mate aj vy nieco proti pozrite si hospodarske noviny tam su uvedene minimalne mzdy v inych statoch.a zauimave ze v tychto statoch firmy nekrachuju koli minimalnej mzde mzde.hmm? mne pripada ze to slovensko sidli na marse.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-03  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 porucik boborovsky

Takých stránok je veľa. Veľa ľudí to aj číta. Len zlomok diskutuje. Prečo ?
Strach.
Kým má človek čo stratiť, snaží sa žiť tak, aby na seba neupútal pozornosť.
Jeho myšlienky sú (zatiaľ) pre systém nečitateľné, takže kým nereaguje je v relatívnom bezpečí.
To nás naučil socializmus.
Dnes anonymita neexistuje. Všetci čo tu diskutujeme to robíme s rizikom represií.
Od 1.9.2009 u nás platí nový zákon o popieraní holokaustu. Podľa neho môžeš až na 2 roky do basy, ak nájdu u teba v PC nezhodný materiál. A to si ešte s nikým nekomunikoval. O nezhodnosti materiálu rozhodne NEZÁVISLÝ SÚD.

Je tu však jeden podstatný rozdiel.
Za socializmu existoval len 1 nepriateľ a bol presne definovaný. Dnes je tých frontov veľa, človek stráca prehľad a úder čaká z každej strany. Preto je ten strach ešte znásobený.RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (09:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63

Ale to je v poriadku.Lebo ty co sa vrtaju v holocauste su dalsi Koudskovia.Co tam po 9-11,co tam po holocauste.Je to zbytocne odvadzanie pozornosti od Hannibalcov 1989,ktorych musime teraz znicit.

Inac s ostatnym absolutne suhlasim!- Prave preto si zas musime najst jedneho nepriatela- presne definovaneho ako Hannibalovci 1989 - a tak nestratime prehlad!

A teraz do utoku, na nich a na ich Kartago.

Ahoj : Rudolf Vasky


tomas2   |   ip:80.254.14   |   2009-09-03  (09:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 porucik boborovsky:

problem s min. mzdou je ten, aspon pokial ma pamat neklame, ze kazde zvysenie min. mzdy zvysi aj odvody, pretoze min. mzda je naviazana na odvody. a preto sa vela ludi brani. najviac to bohuzial postihuje zivnostnikov a ja sa vobec nedivim, ze uz im to lezie na nervy. navyse, bavime sa o cca necelych 2% ludi, ktorym sa ta mzda ma zvysovat o par susnov, no to, ze sa to zivnostnikom uz pomaly pravidelne zvysuje o 15+% na odvodoch, ked sa zvysi min. mzda, nikto nechce vidiet. nech zrusia to previazanie a potom nech to dvihaju aj niekam ku hviezdam, mne je to jedno.

2 pan vasky

ano som dalsi tomas..
pan vasky, hovorite, aby sme neboli idealisti a uz neriesili veci tak ako v 1989. vase spravanie, a prosim neberte to nijako ofenzivne, je ale tiez idealisticke.
1. neverim, ze sa do ulic dostane len tak 300 000 ludi a budu chciet riesit veci vasou cestou
2. vlada nebude sediet na riti, bude sa snazit aktivizovat armadu a dalsie obranne zlozky statu
3. ak by ste ich aj vsetkych do jedneho dali dolu, co dalej? myslite, ze brusel bude stastny, ze sa mu jedna provincia dostala spod kontroly, ze uz nebude kde vyvazat ich odpad? pozrite sa na izolaciu slovenska v obdobi 1996-1998, ked bol pri moci meciar. proste ho v eu nechceli, tak mu to dali vyzrat. ja sice nie som zastancom eu, ale eu ma na nas obrovske ekonomicke paky. aj keby sme brusel kompletne ignorovali, slovensko ekonomicky pojde dolu a toto sa ludom pacit nebude.

prepacte moj skepticizmus, skuste ho prosim vyvratit. dakujem.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-03  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 all

Toto vystihuje celú túto polemiku

Andrej Sládkovič - Slávy dcera

Ai, zde leží zem ta, před okem mým selzy ronícím,
někdy kolébka, nyní národu mého rakev.
Stoj noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled.
Neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší nežli divé války, hromu, ohně divější,
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.
O, věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
o, krajino, všeliké slávy i hanby obraz!
Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné,
od Dunaje k heltným Baltu celého pěnám:
krásnohlasý zmužilých Slavianů kde se někdy ozýval,
ai, oněmělť už, byv k ourazu zášti, jazyk.
.
.
.
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/142/Kollar_Slavy-dcera/1


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomas 2

To si dobre povedal...bude sa snazit aktivizovat armadu a dalsie obranne zlozky...
Ano,ako Rumunsky Causesku a Iransky Shah, a ostatny.

Ale k tvojmu bodu 3.to by som ti musel opisat cely plan a na to tu nie je miesto,ale len v strucnosti:
tu nepojde len o male mizerne Slovensko ale koordinovane s Ceskom,Madarskom,rakuskom,Polskom,mozno Ukrajinov,ale urcite z celim byvalim rakuskom-uhorskom.
To bude potom nasledovat premenenie celej Europskej Unie na Uniu Europskych Narodov!

Co si myslis,ze co som robil od roku 2002 ked mi Fico ukradol 11% volicsku zakladnu.
Tu pojde len o to kde sa to zacne, - presne ako to hore "Jaspis"citoval:

"Jde o to, kdo první začne a jak silně zakřičí."

Tu na Slovensku,ja chcem byt ten kto to zacne a silne zakrici!Alebo pripravym dalsich ktory to po mne zacnu a zakricia!

Tak zatial len tolko.
Ahoj.
sklamany   |   ip:91.156.42   |   2009-09-03  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dost sokujuca deklaracia.
akym pravom rozpravaju autori za "prvu ponovembrovu generáciu slovenskej mládeže"?

rozdelovanie ludi na narody, hladanie odlisnosti a definicia "narodnej hrdosti" je nieco co sposobuje vacsinu problemov vo svete... spolocne s nabozenstvom. A tento pamflet je plny takychto veci.

kto dava ludom vlastnicke pravo na Zem? na hocijaky kusok Zeme? to ze niekde zili moji predkovia? somarina, nie? Zem sa neda vlastnit - ani jednotlivcom, ani rodinou, ani narodom...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-03  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 sklamany

No človeče, ty si iný kolík.
Už mi len chýba doplniť, že tvoj otec je vesmír a matka venuša.sklamany   |   ip:91.156.42   |   2009-09-03  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Oli63

tak mi prosim povedz ako definujes pravo slovenskeho naroda na tuto zem ty - kolko rokov musi zit narod niekde aby to vyhlasoval za svoje?


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Oli63

Prosim ta Oli63 ale aj ostatni,

Ignorujte tohoto Koudska cislo 2. ktory teraz pise pod nazvom "SKLAMANY".,je to tu uz zaplnene,- nech si najde Godwinsona niekde v trantarii a tam nech s nim debatuje a pise o holokauste a nech ho zacne popierat.

A teraz vidis ako dobre ze u nas plati zakon o popierani holokaustu.
Ked chces takehoto korunovaneho idiota dostat do base za to ze je idiot,nech zacne popierat "holocaust" a je v base!

Zatial popierat prava Slovakov na tuto zem,nie je trestne !!!

Tak preto len zmanipulovanim "Sklamaneho" do popierania holocaustu ho budeme moct dat do basy (debila s vyjebanym rozumom) za popieranie nasho prava na tuto zem.

Tak chlapci,najdite "Sklamaneho" niekde inde,a tam sa ho pokuste zmanipulovat do popierania holokaustu a budeme mat pokoj, uz sa mi tu neobjavy.

Vdaka Panu Bohu ze mame zakon o popierani holokaustu! Este sa tesim na zakon o popierani 9-11,ten nam chyba ako sol!

Vidis oli63.,vsetko je na nieco dobre.

Tak sa maj.
Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-09-03  (17:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 Vasky

Múdre slovenské porekadlo znie :
KAŽDÉ ZLO JE NA NIEČO DOBRÉ.

To platí, mám to odskúšané.

ahoj
RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oli63

Tak,tak moj mili kamarat,si rozumny.Mi sa len sustredime na jedneho jedineho nepriatela a to je Hannibalova banda 1989.

Nic ine,nikto iny nas nezaujima!Nebudeme plytvat cas,namahu a usilie na picoviny a Hannibalova banda 1989 si tu bude dalej lebedit ako nic.

Tvoj:Rudolf Vasky


sklamany   |   ip:62.237.33   |   2009-09-03  (17:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diky RUDOLF VASKY,
potreboval som si to cele nejako zaradit - skoro som totiz ziskal pocit ze je tato debata myslena vazne, ale teraz vidim ze to je cele vtip. Skoda, lebo debaty na takuto temu by mohli byt uzitocne... ale debata nie je podla mna ked niekoho nazves "debilom s vyjebanym rozumom" len preto ze sa opyta otazku...

tak skusim mozno este raz... PRECO MAJU SLOVACI PRAVO NA TUTO ZEM?


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sklamany

Najprv mi dokaz ze holokaust sa nestal a potom sa budem s tebou bavit!

You fucken asshole,you stupid mother-fucker,go fuck your self,go fuck your mama,you fucken shity scumbag,

Odpal prec od tialto do pice,ty kokot,chod sa bavit prec do pice s Godwinsonom,to je partner pre debatu s tebou,ty cicina sprosta s vyjebanym,s zmagorenym mozgom! Uz sa tu neukazuj - ty chuj,chod pojebat vlastnu mater ked nemas co robyt!

Ja sa volam:Rudolf Vasky r.vasky@ live.com - cakam tvoje podakovanie ty jebo!
sklamany   |   ip:62.237.33   |   2009-09-03  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem Rudolf


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sklamany

Aj ja tebe budem velmi vdacny, ked sa uz v zivote neozves!
Ked si sklamany,ostan Sklamany a odpal tam kde slnko nesvieti!


nasraty   |   ip:62.237.33   |   2009-09-03  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pocuvaj rudolf,
nechapem co ta tak vytocilo. To ze som si dovolil polozit otazku k tvojmu genialnemu planu podla mna nie je dovod na to aby si ma posielal do pice asi 30 rozlicnymi sposobmi.

Ak mas plan ktory chce menit svet, tak je dobre ziskat na svoju stranu ludi, a nie ich rovno posielat do p... ci to chces menit svet ty+oli63? trocha malo na revoluciu, nie? kde uz chces ziskat podporu ak nie medzi ludmi co venovali niekolko minut svojho zivota na to aby tie tvoje prispevky citali.


RUDOLF VASKY   |   ip:85.216.16   |   2009-09-03  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nasratemu

Ty zasraty fagan,ty budes este zit v buducnosti dlhsie nez si zil v minulosti,ale ja som stary 58-rocny kokot,u mna je to pravy opak - ja budem zit v buducnosti kratsie nez som zil v minulosti!

Poslednych 20 rokov odislo do prdele a ani neviem ako!A ta vyjebana "Hannibalova" banda ktora prisla z "Kartaga" a vyrabovala a vyplienila Ceskoslovensko po roku 1989,presne ako Hannibal Rimsku Risu, ta banda si tu teraz pekne lebedi a mysli si ze ma vyhrate!

Ako Scipio Africanus,aj ja mam len jedini ciel na zostatok mojho zivota:alebo vymazem tuto hannibalovu bandu z povrchu zemskeho a znicim Kartago,alebo budem mrtvy.

Ak mi chces pomoct sformovat masu do zuriveho utoku,tak sa mam o com bavit, - som tvoj ponizeny sluzobnik,ak sa chces bavit o niecom inom for me,you are totaly useless mother fucker!,ktory mi marni cas a zabera miesto tu v diskusii.

Tak,ahoj tvoj: sluzobnik.


kamoš   |   ip:87.244.23   |   2009-09-04  (08:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vasky, ty si už jak Iluminátor.


jaspis   |   ip:77.93.216   |   2009-09-04  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedavno som nasiel na internete jednu knihu. Vyberam teda par odstavcov z nej, myslim, ze sa to tu celkom hodi a stoji za to si to precitat a pouvazovat nad tym...

niekolko odstavcov z kapitoly - Zore slovanskej kultury:

Sotva by sme niekoho presvedčili, keby sme sa snažili dokazovať, že minulosť Slovenska je rovnako bohatá na svetodejinné udalosti a rozhodujúce kultúrne impulzy ako minulosť národov v Západnej Európe napríklad tým, že naši predkovia mali bohatú ľudovú umeleckú tvorbu alebo že niektorý zo slovenských rodákov vynašiel v Amerike padák. Kostol, do ktorého naše pramatky a praotcovia zatiaľ chodili, nebol postavený v slovenskom štýle, ale v štýle románskom alebo gotickom. A v súčasných encyklopédiách sa na každú slávnu osobnosť z Východu nájde aspoň desať Západoeurópanov. Slovensko ešte nedalo svetu ani renesančnú maľbu ako Taliansko, ani gotické katedrály ako
Francúzsko, ani parlamentný systém a lokomotívu ako Anglicko, ani kníhtlač, bankovníctvo a burzu ako Benátčania, Nemci a Holanďania.

Aby slovanský svet nemusel mať komplexy v porovnaní so Západnou Európou, musí si uvedomiť tri veci:

1. To, že Slovania v minulosti nedali navonok svetu toľko, koľko Západná Európa, neznamená, že svetu doteraz
nič nedávali: lebo oni dávali veľmi veľa, ale vnútorne, duchovne. Pretože však to duchovné patrí k nočnej
polovici človeka, nie je navonok také viditeľné, aspoň nie bezprostredne.
2. Slovania boli doteraz len čakajúcou kultúrou, ktorá sa pripravovala, učila od ostatných a šetrila sily, aby prevzala štafetu v čase, keď budú potrebné jej špecifické schopnosti. Každá kultúra má svoje ,,ročné obdobie", kedy prináša plody.
3. Aby sme mohli rozpoznať latentné vlohy a budúcu veľkosť Slovanov, musíme uplatniť úplne iné meradlá
hodnôt, než aké sú teraz bežné.

Teda to, čo je zatiaľ viditeľné zo Slovanstva navonok, to sú len vrcholky ľadovca, osamelé osobnosti, ktoré sa skôr ako ostatní prepracovali k vedomému používaniu svojich vyšších, duchovných schopností. Toho, čo sa doteraz zo slovanského impulzu stalo uvedomelou súčasťou svetovej kultúry, nie je veľa. Slovanská kultúra zatiaľ
ako celok ešte neudáva ,,tón", nie je určujúca pre kultúru celosvetovú, ako je to teraz v prípade kultúry anglosaskej. Čierni Afričania, Japonci alebo juhoamerickí indiáni, ktorí počúvajú rockovú hudbu z tranzistora
a na tričku majú reklamu na Coca-colu sú len symbolom toho, ako prenikavo sa americký spôsob života a systém hodnôt presadzuje vo všetkých častiach sveta.
Je to dané tým, že v minulých storočiach vyvrcholil vývoj utilitárneho, pozemsky orientovaného rozumu, ktorý súvisí so špecifickými danosťami západne položených národov. Duševnú silu myslenia, ktorá sa osamostatnila a stala uvedomelou v Aristotelovej logike, exaktné matematické myslenie, použili Západoeurópania na ovládnutie prírody a vedecko-technickú revolúciu, ktorá zmenila tvár sveta. Všimite si dobre, a premýšľajte o tom, že objav logiky, cieľavedomého používania sylogizmov, ktorý by sa v Aristotelových časoch nedal považovať za nič viac, ako len za myšlienkovú hračku filozofov, sa v priebehu jedného platónskeho mesiaca (= 2190 rokov) doslova zhmotnil v počítačoch, ktoré rozhodujúcim spôsobom prenikli do všetkých oblastí života a rozhodujú o predstihu jedného národa pred druhým.

Budúcnosť Slovanov teraz nespočíva len v ďalšom vystupňovaní sily rozumu a vedecko-technického pokroku, ktorý práve vyvrcholil, ale zase v niečom nenápadnom, zdanlivo bezvýznamnom: je to očistená a premenená sila cítenia a predstavivosti, rýdza morálna intuícia, aká sa zatiaľ objavila len u výnimočných osobností, ktorá sa má v nadchádzajúcej kultúrnej epoche stať rozhodujúcou poznávacou a tvorivou celospoločenskou silou.

Pravdaže, technický pokrok bude napredovať ďalej míľovými krokmi, ale nebude už tým hlavným, o čo pôjde. Ľudia budú čoraz intenzívnejšie prežívať čosi iné: že ani zmnohonásobený technický a výrobný potenciál už nebude prinášať väčší úžitok, kým nebude spojený s morálnym prvkom; čoraz bolestnejšie budú pociťovať prázdnotu života
orientovaného na vonkajšie veci a nezmyselnosť kvantitatívnej produkcie, ktorá neobsahuje prvok krásna a ani
žiadnym iným spôsobom neslúži ako odrazový mostík pre ducha.

Slovanský svet nie je teraz vystavený takým veľkým tlakom, skúškam a odriekaniu náhodou, ani nie preto, že by bol od anglosaského sveta horší; ale preto, že má ťažšiu úlohu: vytvoriť niečo nové, nový spôsob života, ktorý bude adekvátnou odpoveďou na zmenené globálne podmienky.
A pri opúšťaní starej formy spoločenskej rovnováhy a hľadaní novej rovnováhy na kvalitatívne vyššom stupni, musí vždy nastať rozkolísanie celého systému, určité kratšie alebo dlhšie obdobie chaosu.
Tou odpoveďou však nemôže byť už len technický a rozumový pokrok samotný. To, čo pred nami stojí, sa už nebude dať zvládnuť len vynájdením nejakej novej technológie, žiadnou chytrejšou reorganizáciou hospodárskej politiky, ani zvolením tej ani onej strany. Ľudstvo nebude môcť nájsť odpovede na globálne problémy, ani pokročiť ďalej bez toho, aby zmenilo svoj hodnotový systém, bez vnútorného zušľachtenia. Inými slovami, už sa nebude dať ďalej vyhýbať tomu, aby sme sa zmenili sami. Nestačí meniť politiku, štruktúru kapitálového portfólia, regionálnu štruktúru priemyslu, ani nič podobné. Lebo to je práve to, čo teraz robíme: suplujeme duchovnú činnosť, ktorú by sme mali urobiť, zvýšeným hmotným úsilím. 90% všetkého, čo teraz robíme, by mohlo odpadnúť, keby sme sa trochu namáhali duchovne, keby náš hodnotový systém prešiel vývojom a mohli sme si v dôsledku toho zariadiť život múdrejším spôsobom.
Nech sa Američania ďalej pýšia tým, že majú najlepšiu životnú úroveň, pretože majú najviac právnikov a policajtov, najviac lekárov a dolárov preinvestovaných v zdravotníctve a všelijakých službách na jedného
obyvateľa, že toho najviac zjedia a spotrebujú. My sa musíme zaskvieť tým, že budeme mať najmenej policajtov, lebo ľudia budú poctiví; najmenej lekárov, lebo ľudia budú zdraví; najmenšiu justíciu, lebo ľudia budú mať vlastný zmysel pre Spravodlivosť; najmenej úradníkov, lebo ľudia budú sami od seba vedieť a robiť, čo treba, a že sa toho málo vyrobí, lebo sa toho aj málo vyplytvá a ľudia sa začnú vzdávať rozličných pseudo-potrieb... My sa musíme naučiť doslova nahradzovať hmotné inštitúcie cnosťami!
Deväť desatín nášho spoločného úsilia vychádza nazmar, lebo pracujeme jeden proti druhému, alebo nezmyselne, naprázdno, alebo zničíme už urobené kvôli svojim slabostiam. Toto budú ľudia teraz prežívať stále šokujúcejším spôsobom: ako sa všetko obracia navnivoč bez vnútornej cnosti!
Vážení, tu nebude stačiť pracovať ani dvanásť, ani šestnásť hodín denne! Ľudia by sa, pravda, radšej upracovali k smrti, lebo to je ľahšie, ako sa pozrieť do zrkadla pravdy a prekonať sám seba. Nariekať a žiť biedne bolí menej ako sa vzdať nejakej závislosti či predsudku, na ktorom lipneme, a nechať tak zomrieť časť vlastného ja.

Americká kinematografia a literatúra žánru ,,fiction" v symbolickej skratke predstavuje americkú predstavu o budúcnosti: Američan si ju predstavuje len ako extrapoláciu technického pokroku donekonečna, bez kvalitatívnej premeny duchovnej podstaty človeka. V týchto fictionfilmoch ide v podstate vždy len o ten istý systém hodnôt, o ten istý motivačný prierez a tie isté psychologické zápletky na pozadí pokročilejšej technológie. Priemerný Američan 3.a 4. tisícročia sa po duševnej a duchovnej stránke ničím nelíši od dnešného: jeho duševný svet je rovnako obmedzený, životné ciele triviálne, žiadna ušľachtilejšia hodnotová orientácia.
S duševným svetom a morálnou kvalitou človeka sa v západnom prístupe k problémom počíta ako s konštantou. To je príznačné pre zníženú schopnosť západnej pologule tvoriť duchovne a snahu riešiť všetko hmotne, technologicky. Novú odpoveď na život dnes však nemôže dať nikto, koho schopnosť aktívne tvoriť je obmedzená iba na hmotnú oblasť - pretože duchovnú nevníma - ale ani nikto, kto je síce v duchovnej sfére, ale je tam len pasívny, neschopný samostatnej tvorby, len skupinového nasledovania. Tú novú, duchovnú odpoveď môžu dať svetu len ozajstné duchovné individuality!

Našou úlohou je naučiť sa formovať veci ešte v ich duchovných zárodkoch, nie lopotiť sa s ich hmotnými následkami! Keď je dub ešte malým klíčkom, dá sa vytiahnuť zo zeme dvoma prstami. Keď je už storočný, budete potrebovať dynamit, elektrickú pílu alebo buldozér s reťazami, spálite kanister nafty a kilowatthodiny elektrickej energie. Našou úlohou nie je budovať stále väčšie strojové parky a vytrhávať stále viac storočných dubov - ale naučiť sa ovládať jemnejšie sily, po mocou ktorých budeme veci ovplyvňovať včas a elegantnejším spôsobom.

Osud Slovanov sa teraz pritvrdzuje, lebo z pohodlnosti nevyužívajú, nechcú sa naučiť uvádzať do života špecifické sily, ktorými boli obdarení. Každý jednotlivec, každý národ je obdarený schopnosťami, ktoré zodpovedajú jeho úlohe. Sily, ktoré dostal, a nepoužíva ich, sa obracajú proti nemu. Karma je rozdiel medzi tým, čo človek robiť
má (jeho úlohou) a tým, čo robí. Keď sa neusiluje ,,zo všetkých síl", tak tá časť síl, ktoré necháva ladom, začína pôsobiť ako ,,karma", osudový osteň, ktorý ho usmerňuje zvonka, pokiaľ je k svojmu vnútru hluchý.
Vinou Slovanov je, že sa usilujú robiť len to a toľko, ako Anglosasi a Germáni, ale nie to, čo robiť majú. Pretože ich úloha a darované schopnosti sú väčšie a hlavne - iného druhu. Rozumiete? Slovania majú preto teraz taký ťažký osud, inak nehodný Európanov, lebo sa blíži čas, kedy budú musieť prevziať štafetu; pijú kalich trpkosti - lebo Boh do nich vložil svoju nádej! Keď sa dvaja atléti budú pripravovať - jeden na okresnú súťaž a druhý na olympiádu - čo myslíte, ktorý z nich bude musieť mať tvrdší režim, ktorý si viac odriekať? No predsa ten lepší!
Na to, aby sa západní Slovania mohli vyhnúť takému stupňu rozkladu, aký postihol južných a východných, aby sa život stále viac nezamotával, ale rozmotával, je rozhodujúce jedno: musia sa čím skôr začať starať o to, aby správne pochopili svoju duchovnú úlohu a začali ju vedome plniť!
To je však presný opak toho, čo teraz robíme! Namiesto odstránenia problémov sa ich snažíme kompenzovať zvýšeným výrobným a administratívnym úsilím; namiesto investovania do kvality človeka investujeme stále viac do kvantity hmoty, máme stále menej času na duševné obohatenie a duchovné zušľachtenie, lebo nás tlačia vraj dôležitejšie
=hmotné problémy a tak ,,duchovno" musí počkať, a pritom úplne ignorujeme fakt, že tieto hmotné problémy sa množia ako dračie hlavy len preto, že podceňujeme a zanedbávame duchovné potreby človeka.
Namiesto toho, aby sme pretriedili klíčky, kým sú malé, sa vidíme, ako budeme dosahovať veľké ,,úspechy" pri vytrhávaní storočných dubov. Nečudujte sa, že v očiach múdreho človeka, ktorý vie, kedy by sa dali povytŕhať klíčky, je prevažná časť nášho hospodárskeho a politického života len zbytočným pobehovaním a premiestňovaním
hmotných predmetov a že musí k nejednej vašej poctivej a úmornej ,,práci" zaujať tvrdý postoj.

Pamätajme, že negatívnou stránkou tej bytosti, ktorá pôsobí od Západu je, že robí zo svojich ľudí stroje, ktoré nakoniec pracujú od rána do večera celkom samoúčelne (tzv. workoholikov), ktorí potom už na akékoľvek vlastné duševné obohatenie alebo zamyslenie nad zmyslom života nemajú čas, lebo večer odpadávajú olúpení o všetky sily do postele, aby ráno zase utekali do práce a sú si navzájom všetci takí zadĺžení, že nemôžu z kola von.
Slovanská kultúra začne rozhodujúcim spôsobom pretvárať viditeľný hmotný svet podľa svojho vnútorného založenia až vtedy a do tej miery, do akej sa vyššie duchovné články človeka začnú stávať súčasťou jeho denného vedomia.

My vôbec nepotrebujeme vzťahovať svoje sebavedomie do minulosti! Lebo to prevratné majú Slovania svetu ešte len teraz dať! Až Slováci nájdu spojenie k svojej národnej duši, ona ich zjednotí pri spoločnom diele rovnako mocne a rovnako prirodzene, ako ktorýkoľvek západoeurópsky národ v dejinách. Potom, až budeme na to pripravení, archeus
Germánov odovzdá žezlo archeovi Slovanov a ten sa stane novým duchom času.
Tak ako sa anglosasko-germánska kultúra zrodila doslova v lone kultúry rímskej, zrodí sa slovanská v lone germánskej. Pochodeň novej kultúry sa rozhorí vždy v bode trenia, styčnej plochy dvoch kultúr.
Pritom rodiaca sa kultúra sa učí, preberá do seba od tej kultúry, ktorá je práve na vrchole, to, čo táto môže poskytnúť - použije to všetko však len ako odrazový mostík pre rozvinutie vlastných, úplne nových síl,
ktoré onú starú kultúru preklenú a prekračujú míľovými krokmi. Aj germánske gardy najprv slúžili v rímskom štáte len ako ľudia druhej alebo tretej kategórie, žoldnieri, otroci, barbari (barbar = neoholený, bez kultúry): aby Rímu vzápätí v neuveriteľne krátkom čase niekoľkých storočí prerástli cez hlavu a vybudovali na jeho troskách gotickú Európu.

Aj Slovania chodia teraz ,,otročiť" do západných krajín za podradné, polovičné mzdy; slovenské dievčatá robia slúžky v anglických domácnostiach. A pritom sa rýchlo učia, prijímajú do seba všetko, čo západná kultúra môže poskytnúť. Zvážte len, že dnes skoro každý mladý človek vo Východnej Európe ovláda angličtinu alebo nejaký iný západoeurópsky jazyk aspoň pasívne, takže môže vnímať a prijímať do seba západnú kultúru plnými dúškami. Západoeurópania však slovanskými jazykmi nerozprávajú skoro vôbec; sú zvyknutí, že to nie je potrebné, pretože sa
všade dohodnú vo svojej materštine. To má za následok, že o zážitok duševnej podstaty slovanstva prichádzajú, zostáva im neznámou. Vnímajú ju len cez stereotypné okuliare svojich vlastných televíznych reportérov a žurnalistov. Ani tí, čo do Východnej Európy pricestujú, sa nemôžu intímne spojiť s jej atmosférou, pokiaľ tu nepracujú a nezačnú sa učiť i jazyk. Avšak Slovenka, ktorá pracuje ako slúžka v rodine, už nevidí len naleštené fasády veľkomiest, ale vidí vnútro, vidí im do duše.
Pri každom pohybe medzi Západnou a Východnou Európou sa teraz hromadí hmotné bohatstvo na Západe a duchovné bohatstvo, životná skúsenosť na Východe.
Dá sa preto očakávať, že zástavu uvedomelého slovanstva vztýčia a ponesú zo začiatku západní Slovania, ktorí do seba dlhý čas prijímali vplyvy germánskeho sebavedomia a rozumovosti, len čo sa im podarí tieto spojiť so slovanskou citovosťou a duchovnosťou. Ich úlohou bude sprostredkovať najkrajšie plody germánskej kultúry slovanskému svetu.
Úlohou románskej a anglosasko-germánskej epochy bolo rozvinúť dušu rozumovú a dušu vedomú. Výsledkom uplynulej epochy je tzv. kámamanas (sanskr.), čiže maximálny rozvoj rozumu a osobného sebavedomia človeka. Tento rozum však zatiaľ slúži len na rafinovanejšie ukájanie najnižších pudov a vášní (káma) a ono sebavedomie sa zakladá
zatiaľ len na hmotných statkoch. Takéto spojenie manasu s kámou (rozumu s vášňou) bolo potrebné, lebo len tie najhrubšie a najsilnejšie pudy mohli byť tým hnacím motorom, ktorý motivoval ľudí rozvinúť mentálne schopnosti až do krajnosti a sformovať silné ego.

Ale Slovania - my teraz celý tento technický a rozumový potenciál vezmeme a dáme ho do služieb duchovných cností! Pretože Slovania odjakživa neboli zahľadení dolu do zeme, ale hore ku hviezdam a žili v prirodzenej oddanosti duchovnému svetu. Preto slovanské národy museli čakať - kým románska a germánska kultúra nevydá svoje plody - lebo
až na ich základe majú vybudovať ďalšie podlažie duchovného chrámu ľudstva.

záver kapitoly - Trojčlennosť sociálneho organizmu:

Stredná Európa má svoje vlastné poslanie, svoju úlohu, ktorú za ňu nemôže urobiť nikto druhý; ale túto úlohu si musí najprv uvedomiť; potom nájde svoju stratenú dôstojnosť a nenechá sa prevalcovať raz fanatickou ideológiou od východu a druhý raz slepým kapitálom zo západu!
V Strednej Európe má ako medzi dvoma mlynskými kameňmi gigantov Západu a Východu po prvý raz vzniknúť duchovná individualita, duchovný človek. Aby mohol vzniknúť, je potrebné, aby Európa prijímala do seba sily z oboch strán. Ak sa však príliš jednostranne odovzdá tým silám, ktoré prichádzajú zhora a z východu, dostane sa síce do ,,duchovna", ale so stratou individuality, t.j. vznikne z toho nejaký druh rovnostárstva. A ak by sa príliš jednostranne oddávala tým silám, ktoré prúdia zo zeme a zo západu, získa síce slobodu, ale tá ,,sloboda" bude iba voľnosťou v hmotnej oblasti, pretože duchovný život zanikne.

zo zaveru kapitoly - Zostup vyssieho ja do duse cloveka:

Mojím želaním je, aby sa na Slovensku uskutočnila naozajstná, duchovná revolúcia. Nie hmotná revolúcia, pri ktorej sa len horúčkovito premiestňujú fyzikálne objekty, a ľudia zostanú tí istí. Ale skutočná revolúcia srdca, ktorá sa odohrá s každým osamote v tmavej komôrke, ale strhne so sebou tie najvyššie kozmické sféry. Aby sme
navždy nahradili všetky spoločenské zmätky dokonalým prevratom v našom vnútri. A ak mi niekto povie, že v to nemôžem dúfať, odpoviem: v nič iné už nemôžeme dúfať!

Emil Páleš, Duchovná úloha Strednej Európy, 1995.


Rudolf Vasky   |   ip:85.216.16   |   2009-09-04  (16:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaspis

Vdaka,vdaka a este jedna obrovska a giganticka VDAKA! Trafil si presne!

Emil Pales je niekto koho si uzasne vazim a to do takej miery,ze ho povazujem skoro za svatca Slovanskeho Naroda!

Inac,pred rokmi on spravil so mnou rozhohor o Bezurocnej ekonomike a aj uverejnil clanok Cinsky mur,vo svojom casopise Sofia.
To su tie dva prispevky ktore su aj teraz tu na Dolezite.sk

Ale to ze ti si tu uviedol Emila Palesa,je jasny dokaz ze dispozicia tvojej mysle harmonizuje s dispoziciou mysle Emila Palesa!

Preto si ta vazim,az do takej miery ze ta skoro povazujem za agenta Bozej Prozretelnosti!

Tvoj: Rudolf Vaskydiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Znamená 2012 koniec sveta?

V poslednom čase sa vyrojili príspevky o konci sveta, ktorý má nastať v roku 2012. Po internete sa šíria rôzne katastrofické scenáre, v kinách boduje film 2012 o konci sveta, všade čítam kde a prečo k tomu dôjde. Väčšina zdrojov sa odvoláva na predpovede mayského kalendára, ktorý v decembri 2012 jednoducho skončí. Je táto alternatíva reálna, alebo ide o čistý výmysel?


Robert Kaliňák

EARTH 2.0

Budúcnosť ľudí – stať sa biologickými robotmi pre ...

NALAĎTE SA NA FREKVENCIU ZEME

Vypukne občianska vojna na Slovensku?

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4639 s