20. August 2019
    
Michail Chazin : Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy - Časť 1. - Dolezite.sk

Michail Chazin : Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy - Časť 1.


  2009-01-05  (21:47)  |  Ekonomika
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
chazin michal - Michail Chazin : Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy - Časť 1.

Hlavnou a jedinou príčinou lavínovitej krízy svetovej ekonomiky je nadvýroba hlavnej svetovej valuty – dolára USA.
Od roku 1971, keď bolo zrušené viazanie dolára na množstvo zlata, zabezpečované zlatými zásobami USA, doláre sa začali tlačiť v neobmedzenom množstve. Kúpyschopnosť dolára bola krytá nielen HDP USA (ako sa to deje v každej normálnej krajine), ale aj HDP krajín celého sveta.
To by ešte stále nič neznamenalo, ale tie štáty, ktoré začali zabezpečovať silu dolára, nikdy nemali a nemajú kontrolu nad objemom emisie dolárov. Túto kontrolu reálne nemá ani vláda USA. Takýmto právom disponuje iba Federálny rezervný systém USA (FRS).
Federálny rezervný systém USA (inak povedané Centrálna banka USA) je súkromná organizácia, patriaca dvadsiatim súkromným bankám USA. To je ich hlavný biznis – tlačiť svetové peniaze. Aby to dosiahli, súčastní majitelia FRS investovali značné množstvo času – desaťročia, presnejšie storočia – aj úsilí: prispela k tomu 1. a 2. svetová vojna, Bretton-woodske dohody z roku 1944 atď. a, pravdaže, samotné vytvorenie FRS v roku 1907.
Takto skupina súkromných osôb definitívne získala právo púšťať do obehu doláre, rozhodovať o objeme, termínoch ich emisie atď. Od roku 1971 do roku 2008 objem masy dolárov vo svete vzrástol o niekoľko desiatok krát, prekročiac mnohonásobne reálny objem masy tovarov vo svete.
Takýto stav vecí bol mimoriadne výhodný predovšetkým pre majiteľov FRS ako súkromnej organizácie a na druhom mieste pre samotné USA ako štát. O výhodách majiteľov FRS si porozprávame o niečo neskôr. Medzi výhody USA patrí možnosť od roku 1944, a obzvlášť od roku 1971, t.j. v priebehu posledných 37 rokov žiť nad svoje možnosti, teda do značnej miery na úkor ostatného sveta.
HDP USA tvorí 20% svetového HDP. Pravda, táto suma nie je úplne správna, keďže do objemu svojho HDP Spojené štáty zahŕňajú rad ukazovateľov, napríklad hodnotu niektorých druhov služieb, ktoré iné krajiny do svojho HDP nezapočítavajú. Ak to prepočítame podľa spoločných pravidiel, z 20% sa tento ukazovateľ zníži približne na 15%. No dobre, nech je to teda 20%. Pritom však USA konzumujú 40% produktov, ktoré sa každoročne vyrobia na celom svete. Otázka pre tých, čo vedia rozmýšľať, znie: ak niekto vyrába 20% (alebo 15%?), а konzumuje 40%, niekto za to musí predsa platiť, nie?
Samozrejme, že platí, a tento niekto je celý ostatný svet, ktorý dáva Amerike svoje tovary výmenou za nekryté papieriky. Pritom dochádza k obrovskému prerozdeľovaniu svetových bohatstiev v prospech USA.
Mimochodom, čím dlhšie človek pozerá na to, čo sa deje vo svete, tým viac dospieva k názoru, že nič nie je nové pod slnkom. Všetko buď tu už bolo v dejinách, alebo bolo opísané v rozprávkach. Napríklad, výmena reálnych aktív za papieriky je analogická tomu, ako za korálky a podobné haraburdy o celkovej hodnote 24 dolárov bol od Indiánov kúpený Manhattan. A schopnosť žiť na účet druhých a byť pritom najsilnejším, bola opísaná v rozprávke o Filipkovi, ktorý vysával šťavy z iných rastlín, ktoré boli slabšie ako on.
Mojou úlohou nie je odsúdenie FRS, Spojených štátov amerických ako štátu alebo kohokoľvek ešte. Netreba nikoho odsudzovať, treba len uvidieť svet práve taký, aký je v skutočnosti. Pravdivý obraz sveta umožní pochopiť, čo sa v skutočnosti deje, čo sa bude diať a čo sa dá spraviť, aby sa vás kríza buď vôbec nedotkla, alebo sa dotkla podľa možnosti čo najmenej.
Vzniká otázka: načo FRS potreboval vyrábať viac dolárov, než je potrebné pre normálne fungovanie svetovej ekonomiky?
Naozaj, ak by všetky krajiny, ktoré dobrovoľne „začlenili“ svoje ekonomiky do mechanizmu podpory a zabezpečenia kúpyschopnosti dolára, mali právo realizovať kontrolu nad emisiou dolára, nič zlé by sa so svetovou ekonomikou nestalo. Reálna masa dolárov by zodpovedala reálnemu objemu aktív, ktoré by mali byť kryté dolármi.
V tom je však práve pes zakopaný. Ak si súkromná osoba a máš právo tlačiť dolár, krytý ekonomikou celého sveta, potom, ak pravdaže nie si svätý, a bankári FRS svätí nie sú, jednoducho musíš začať s nadvýrobou dolára, pretože ti to poskytuje fantastické možnosti. Federálny rezervný systém sa vytvoril práve za týmto účelom, práve preto sa robilo všetko čo sa dalo, aby sa dolár stal svetovou valutou. Tvoja nadvýroba dolára, to je tvoj a iba tvoj tovar. Pričom najlepší tovar na svete. Svojou ziskovosťou prekoná akékoľvek iné druhy zarábania peňazí. Drogy, prostitúcia, obchod so zbraňami – to sú všetko len smiešne zábavky v porovnaní s možnosťou tlačiť doláre.
Takúto možnosť FRS dostal, presnejšie zarobil si ju právom.
Na toto právo bolo minuté obrovské množstvo intelektu (tých najúžasnejších mozgov), obrovské množstvo úsilí, peňazí a roky namáhavej práce, za týmto účelom bolo zorganizovaných niekoľko kríz a zopár svetových vojen.
Poďme ďalej.
Nadvýroba dolára je potrebná nato, aby sa obohatili (a načo iné?). Za tieto prakticky virtuálne peniaze sa dá skupovať celkom nevirtuálny, veľmi reálny likvidný majetok (spoločnosti, továrne, zlato, ďalšie aktíva).
Časť peňazí je potrebné minúť na podporenie sily USA. Majitelia FRS – to je mozog. Ale mozog, dokonca aj keď má peniaze, je prakticky bezbranný proti hrubej sile. Preto mozog potrebuje veľmi silné telo - nielen silné, ale najsilnejšie na svete. Takéto telo sú USA. Z tohto dôvodu neľutovali peniaze na to, aby telo malo najsilnejšiu armádu na svete a najsýtejší ľud na svete.
Preto vždy za extra objemy konzumovaných tovarov, nezarobené ekonomikou USA, platilo obyvateľstvo USA.
Je treba povedať, že značné prostriedky sa vynakladali na zabezpečenie „dostupných“ úverov – spotrebiteľských, okrem iného ja na bývanie. t.j. človek ešte nič nezarobil, ale už dostal dom, auto, atď. Pravda, výmenou za záväzok pracovať 30 rokov, aby mohol dlh splatiť. Financovať toto všetko (dávať obrovské množstvo úverov) sa dalo iba s pomocou nekrytej emisie dolára. Pritom tí, ktorí boli „v obraze“ (majitelia FRS) výborne vedeli, že vracať tieto peniaze spotrebiteľ v plnej výške nebude musieť, keďže nastane obdobie „kontrolovaného pádu“ a všetko sa zmení, okrem iného padne aj dolár.
To však bude neskôr - zatiaľ: počas 1970-tých, 80-tých, 90-tých rokov všetko ide dobre, do kontrolovaného pádu ešte zostáva čas..
Inak, často počujem, ako sa mnohí škodoradostne tešia: – Hurá! Dolár padne, ekonomika USA sa zrúti a to bude krach USA! Je treba pochopiť jedno – mozog v podstate svojej zvysoka kašle na telo.
Mozog si pre seba vytvoril telo, ale nie je s ním kardinálne spojený, môže si pre seba vytvoriť ešte niekoľko tiel. Mozog nikdy neprehrá, ak jedno z tiel bude nutné usmrtiť, alebo výrazne oslabiť. Áno, mozog len čiastočne sídli v USA, ďalšie jeho časti sa nachádzajú v Británii, Francúzsku, Taliansku, atď.
Mimochodom, teraz mozog namiesto jedného tela vytvorí ďalšie – mnohopólový svet. Jedným z nových tiel bude Rusko. Je možné, že toto nové telo bude existovať v podobe zväzového štátu pozostávajúceho z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a možno Kazachstanu.
To, že bude uskutočnené zosilnenie a zväčšenie Ruska je takmer isté, keďže na každý nový pól sveta (telo) mozog má určité objektívne požiadavky – čo do počtu obyvateľstva, veľkosti územia, sily ekonomiky, vojenskej sily. Na blížiacom sa posilnení Ruska nie je žiaľ žiadna zásluha samotného Ruska, ale to je iná téma.
Vráťme sa k FRS.
Aby nekrytá časť emisie dolárov netlačila na trh s tovarmi a neviedla k znehodnocovaniu dolára, čo by sa nevyhnutne dialo, až by dolárov bolo v obrate oveľa viac, než tovarových aktív vo svete, geniálne mozgy majiteľov FRS vymysleli úžasné efektívne spôsoby viazania, zamrazovania značnej časti dolárovej masy v podobe virtuálneho tovaru.
Predovšetkým nato bol využitý fondový trh. Z obyčajného, normálneho, bol premenený na do značnej miery virtuálny. Skutočne, akcie podnikov stoja peniaze. Ale hlavná a takmer jediná investičná hodnota akcií na normálnom trhu sa určuje ziskovosťou podniku, t.j. možnosťou dostať zisk v podobe časti zisku podniku, ktorý sa rozdeľuje medzi akcionármi. Hodnota akcie je tým vyššia, čím vyšší je každoročný zisk z vloženého kapitálu. Tak to vyzerá na normálnom fondovom trhu.


Na virtuálnom fondovom trhu bude iná situácia. Vysvetlia vám, že zisk má treťoradý význam. Tie 2, 3, 4 alebo 5% zisku, ktoré zarába korporácia a rozdeľuje medzi akcionármi 10, 20 alebo 50% z nich nemajú zvláštny význam.
Hlavný je rast kapitalizácie a teda rast hodnoty akcií. Dôležité je, aby rástla hodnota Vášho balíka akcií. V tom je hlavný zisk investora. V skutočnosti, v tom je práve hlavná pasca na chumajov. A netreba smútiť, že medzi chumajmi sa ocitli veľmi múdri a silní ľudia. V skutočnosti nás klamú natoľko, nakoľko sami chceme byť klamaní. Bohužiaľ, toto pravidlo je univerzálne, funguje bez výnimiek a vzťahuje sa okrem iného aj na tých najmúdrejších ľudí.
Na virtuálnom fondovom trhu sa deje nasledovné:
Povedzme, že podnikateľ zarobil jeden alebo niekoľko miliónov dolárov. Začína rozmýšľať, kam vložiť peniaze: napríklad postaviť novú továreň. Nato je potrebné vymyslieť kvalitnú produkciu, na ktorú bude dopyt, nájsť pozemok na jej výstavbu, postaviť samotnú továreň, zamestnať personál, vyškoliť ho, nakúpiť suroviny, vyrobiť produkciu, spropagovať ju, predať, atď. Sú to značné množstvá vlastnej práce, času, nervov a v dôsledku toho človek dostáva len niekoľko percent zisku z vložených peňazí. Pritom prácu a energiu je potrebné vkladať neprestajne, každý deň, každý mesiac a každý rok. Ale vtom sa objaví alternatíva – „sladký“ fondový trh. Nič netreba robiť. Je treba iba zaplatiť peniaze, a kúpené balíky akcií budú každý rok stúpať na hodnote, presnejšie, každý rok ti „nakreslia“ 10-15% k pôvodnej cene. Žiadna zvláštne bolehlavy, žiadne zvláštne míňanie síl, energie a dôvtipu.
Všetko je jednoduché a jasné, ako bezplatný syr v istom známom technickom zariadení. No ako sa pritom nenechať oklamať a nezačať veriť všelijakým ekonomickým „guru“, vysvetľujúcim, že hlavná nie je ziskovosť podniku, ale rast kurzovej hodnoty jeho akcií!
Naozaj, pre tých, kto premenil fondový trh na virtuálny, to je v skutočnosti to hlavné, keďže fondový trh, založený na hodnotení akcií vychádzajúc zo skutočnej ziskovosti podniku, by mohol „zužitkovať“, „zviazať“ dolár v objemoch desaťnásobne nižších, než trh, založený na raste kurzovej hodnoty akcií. Pre organizátorov virtuálneho fondového trhu je to naozaj dôležité, keďže tu ide o desiatky triliónov dolárov.
Mimochodom, optiony, futuresy a podobná fondová hatlanina – to všetko je z toho istého divadla s názvom „virtuálny fondový trh“.
Preto dokonca aj pre veľmi inteligentných podnikateľov bolo výhodné uľahčiť si život - klamať sa a veriť vo fondový trh. V skutočnosti sa na takomto trhu peniaze, reálne zarobené neľahkou prácou, menili na virtuálne.
Pre tých, ktorí vymysleli túto fintu s fondovým trhom, okrem úlohy „zmrazovania“ dolárov, takýto trh zároveň riešil aj ďalšie fantasticky výhodné úlohy, dával možnosti obrovských zárobkov.
Pretože, ak kontrolujete kľúčové aspekty tohto trhu, máte k dispozícii značné prostriedky (ak tlačíte doláre, s peniazmi problém nemáte – vždy si môžete sami sebe dať úvery ľubovoľnej veľkosti na prakticky neobmedzené obdobie), sami organizujete správy, na ktoré bude reagovať trh a sami určujete čas a postupnosť prichádzania týchto správ, budete zarábať fantastické peniaze. Pritom, pre vás tieto peniaze, na rozdiel od chumajov, ktorí sa tiež pokúšajú hrať na burze, budú celkom nevirtuálne a reálny zisk z nich budete mať nie virtuálnych 10-15 percent, ale reálnych 40, 50, 60,…,100%. A takto z roka na rok.
Najdôležitejšie je to , že presne viete, kedy tento trh necháte spadnúť, predtým vyberúc odtiaľ všetky svoje peniaze. A dovtedy budete každý rok skupovať kontrolné balíky naozaj ziskových podnikov, aby keď sa všetko zrúti, veľmi veľká časť reálnych aktívov zostala vo vašich rukách.
Pre ostatných hráčov môžeme fondový trh porovnať s hrou na ruskú ruletu, len v tvrdšom variante: keď zo šiestich nábojov je v bubne revolveru päť. To je tiež hra, a v nej budú dokonca aj chumaji, ktorí vyhrajú, ale bude ich celkom málo, keďže výsledky sú predurčené východiskovými podmienkami hry.
Reálne je fondový trh krytý peniazmi iba na 1-2%. Teda iba 1-2% peňazí investori dokážu dostať von bez strát, keďže trh je virtuálny a od chvíle jeho vzniku sa nepočítalo s tým, že investori dokážu hromadne z neho odísť a odniesť si aspoň to, čo reálne zaplatili pri vstupe.
Je to ako banka, z ktorej sa vkladatelia rozhodli vybrať peniaze. Takáto banka sa okamžite dostáva na hranicu bankrotu. Ale normálna banka musí mať aktíva, prevyšujúce jeho peňažné záväzky, a keď banke chýba hotovosť, ktorú by mala vrátiť klientom, pre chýbajúcu sumu je banka povinná použiť prostriedky získané z realizácie aktív, aby splnila svoje záväzky voči klientom. V každom prípade banka vráti klientom aspoň 80-90% peňazí.
Na fondovom trhu však nič také nie je, tu nikto nikomu nič nedlží, nič sa vracať nechystá a nikdy ani nič nevráti.
Dno fondového trhu – to je reálna hodnota akcií, určovaná reálnou ziskovosťou podniku. Táto hodnota je desaťnásobne nižšia ako hodnota akcií na virtuálnom trhu.
Preto keď hovoria, že USA vyhradí 700 miliárd dolárov na záchranu fondového trhu а experti vravia, že to by malo stačiť, – u mňa to vyvoláva iba úsmev.
Aby bol zachránený virtuálny fondový trh, je treba vytlačiť 100 triliónov dolárov, na celú hodnotu tohto trhu. Ale ak sa vytlačia, dolár poklesne približne 10-násobne. Preto, zachraňovať fondový trh v takej podobe, v akej existoval počas posledných desaťročí, sa nikto nechystá. Je to jednoducho fyzicky nemožné.
Už zohral svoju rolu, splnil úlohy, ktoré boli pred ním stanovované a jeho tvorcovia ho viac nepotrebujú.
Pravdaže, tvorcovia tohto trhu sú ľudia veľmi inteligentní a budú sa do istého času tváriť, že na trhu prebieha boj o jeho záchranu, a niekedy, na niekoľko dní, bude rásť (mimochodom, na tom znovu a znovu budú môcť tvorcovia virtuálneho trhu zarábať, keďže práve oni rozhodujú o čase a objeme rastu). Takže v tejto hre víťazi zvonku byť nemôžu.
Mimochodom, nikdy ste sa nezamysleli nad tým, čo vám v skutočnosti hovoria „múdri“ experti a nemenej „múdri“ analytici z televíznych obrazoviek о príčinách rastu alebo pádu kurzu akcií alebo kótovania cien ropy?
Napríklad, niekto vám dôležito rozpráva na kanále Vesti (alebo na akomkoľvek inom západnom kanále) о tom, že cena ropy stúpla o $10 za barel, keďže bola zverejnená informácia о tom, že sa ukázalo, že zásoby ropy v skladoch USA sú o 1 milión barelov menšie, než sa očakávalo. Kto a aké veľké zásoby „očakával“, a prečo by úroveň týchto očakávaní mala byť východiskovým bodom pre hodnotenie zverejnených zásob? Na to sa nikto nepokúša odpovedať, ale to je ďalšia otázka z toho istého divadelného prestavenia.
Najprv o tom milióne barelov. Pre značku Brent je to približne 131 tisíc ton (zhruba približne 2500 vlakových cisterien ropy). V skutočnosti je to objem ropy, ktorý USA spotrebuje za jednu hodinu. V roku 2005 USA za 24 hodín míňali približne 21 miliónov barelov ropy. Teraz je to približne 24 milióna barelov. 1 milión barelov sa rovná 1/8760 z ročnej spotreby ropy v Spojených štátoch alebo približne 0,012% ročnej spotreby. V peniazoch tento milión barelov stojí 100 miliónov dolárov (ak je cena 100 dolárov za barel). Pričom týchto 100 miliónov dolárov nie je stratených, nikam sa nepodeli, nezmizli. Jednoducho ich nestihli dopraviť do ropného skladu. Mimochodom, ani to nie je isté, že ho tam nestihli dopraviť a naozaj tam zatiaľ nie je. Jednoducho existuje informácia, správa pre trh. Táto „šokujúca správa“ vyvoláva rast hodnoty objemu ropy, vyťaženej vo svete za rok o 228 miliárd dolárov (10 dolárov × 7,6 barelu v tone × 3 miliardy ton).
Sami môžete zhodnotiť rozumové kvality „expertov“, ktorí vám vysvetľujú, prečo stúpla cena ropy o 10 dolárov za barel. To isté sa týka 99% akýchkoľvek iných správ od finančných expertov z fondových trhov. A teraz si môžete sami tipnúť, kto a koľko zarobil na tejto správe.
Teraz o vysokej cene ropy. Počas posledných 8-10 rokov jediná príčina vysokých cien ropy bola to, že vysoké ceny v tomto období riešili rovnaké úlohy, ako aj fondový trh – zmraziť objem dolárov, ale na rozdiel od fondového trhu, v reálnom tovare.
Ropa je ideálna voľba pre zmrazovanie obrovskej masy peňazí. Dá sa pomýliť pri výbere objektu a zdvihnúť cenu na tovar, ktorý v prípade prílišného dvíhania cien konzument môže odmietnuť kúpiť. Ropa – to je prakticky jediný tovar, kúpy ktorého sa nikto nezriekne. Dokonca aj radového občana, ktorý jazdí na svojom aute, je prakticky nemožné znovu posadiť na električku alebo na metro. Radšej zostane napoly hladný, ale na ušetrené peniaze si kúpi benzín a bude naďalej používať automobil. Mimochodom, 69% ropy sa spracúva na benzín a dieselové palivo. Pritom ropou sa zmrazujú peniaze nielen veľkých spoločností, ale aj jednoduchých občanov, keďže počas posledných 10 rokov aj jednoduchí občania už majú príliš veľa peňazí v rukách, a tieto prostriedky tiež začali predstavovať predčasné nebezpečenstvo pre dolár – hlavný tovar majiteľov FRS.
Okrem priameho blokovania niekoľkých triliónov dolárov, vysoké ceny ropy predstavujú aj ideálny prostriedok, ako zvyšovať ceny na všetky ostatné skupiny tovarov (potraviny, produkcie strojárskeho priemyslu atď.), keďže všetky ceny obsahujú energetickú a dopravnú zložku.
Takýto dodatočný rast cien každoročne umožňoval zmrazovať ešte niekoľko triliónov dolárov.
Takže jedinou príčinou mimoriadne vysokých cien ropy počas posledného desaťročia bol priamy záujem o to zo strany USA, presnejšie tých, ktorí tlačili doláre. Bolo potrebné o niekoľko rokov oddialiť zrútenie sa pyramídy a dobre sa pripraviť na „kontrolovaný pád“ svetovej ekonomiky.
A aby sa vysoko zdvihli ceny a dalo sa tomu presvedčivé vysvetlenie, bola zorganizovaná vojna v Iraku údajne za účelom získania „lacnej ropy“. Američania tam vôbec neprišli kvôli kontrole nad jeho ropou, аle nato, aby sa iracká ropa niekoľko rokov nedostala na trh, a nestabilita v tomto regióne napomáhala rastu svetových cien ropy.
Poďme ďalej.
Veľmi zábavné bolo pozorovať na jar a v lete 2008 správy, o tom, že špeciálna komisia v USA hľadá špekulantov na burzách, ktorí môžu za príliš vysoké ceny ropy, kvôli ktorým trpí ekonomika USA. Zaujímavé je, že špekulantov ešte stále nenašli.
Nemá zmysel odsudzovať majiteľov FRS USA. Sú to jednoducho veľmi bystrí ľudia, ktorí si pre seba vytvorili obrovské, až fantastické možnosti (aj finančné, aj politické, aj vojnové), aby mohli vplývať na náš svet. Nie sú povinní sa starať o celé ľudstvo. Nepodpisovali o tom žiadne zmluvy a takéto záväzky nemajú pred nikým. Jednoducho si robia svoj biznis a vytvárajú pre seba mechanizmy pre rast a prekvitanie tohto biznisu. Cieľom tohto článku nie je niekoho odsudzovať, cieľom je ukázať svet taký, aký je a pomôcť ušetriť peniaze tým, ktorí svojou ťažkou prácou zarábali a našetrili dostatočne neveľké na dnešné pomery peniaze: 100 tisíc až 1-2 miliónov dolárov. Pod vankúšom uchrániť tieto peniaze sa nepodarí. Ale o tom o niečo neskôr. Zatiaľ pokračujme.
Mimochodom, viete ako sa určujú takzvané „burzové“ ceny zlata?
Myslíte si, že prebiehajú aukcie na burze zlata a bilancia cien ponuky a dopytu predstavuje burzovú cenu? Mýlite sa. O cene zlata rozhodujú veľmi múdri a veľmi vážení ľudia (píšem to bez irónie, celkom vážne, keďže ľudia, ktorí vytvorili tento mechanizmus, sú nesporne ľudia veľmi inteligentní a veľmi vplyvní).
O cene zlata v súčasnosti rozhodujú členovia rodiny Rothschildovcov, ktorí sa stretávajú vo svojej londýnskej vile a na základe burzových obchodov, o „pôvode“ ktorých vedia iba oni, rozhodujú o tom, koľko má stáť zlato. Mimochodom, v duchu som im tlieskal pred 6-7 rokmi, keď potichučky znížili cenu zlata na 250 dolárov za trójsku uncu. Potom sa ako mávnutím čarovného prútika objavilo množstvo článkov o tom, že zlato prestalo plniť funkciu pokladu a krytia časti zlato-valutových zásob, že zlata by sa centrálne banky mali zbavovať. V dôsledku toho centrálne banky Švajčiarska a Anglicka predali investorom polovicu svojich zlatých zásob, ak sa nemýlim – čosi približne okolo 2 500 ton, (skúste si tipnúť, kto ich skúpil). Pričom, zdá sa, nezostalo iba pri centrálnych bankách Anglicka a Švajčiarska. Vtedy som nemohol veľmi sledovať situáciu, pretože som nemal internet, a v novinách a časopisoch o tom písali málo.
Potom, v priebehu 3 rokov cena zlata stúpla na viac ako 1000 dolárov za trójsku uncu.
Teraz sa pohybuje okolo 750-800 dolárov, ale nebojte sa, keď bude treba, rýchlo stúpne aj na 2, aj na 3 tisíc dolárov za uncu. Presnejšie, nie dolárov ale nejakých iných peňazí, ktoré doláre vystriedajú.
Každý si môže predstaviť, aké by to bolo s jeho osobným blahobytom, ak by mal právo určovať cenu zlata pre celý svet. Potreboval by sa venovať ešte nejakému podnikaniu alebo toto podnikanie je hodné všetkých iných druhov podnikania dohromady?
Teraz je treba povedať o tom, čo sa deje vo svete v súčasnosti, a čo bude ďalej.
Teraz prebieha „kontrolovaný pád“. Je treba chápať, že pre tvorcov virtuálneho fondového trhu sa nič strašné nedeje. Všetko ide podľa plánu. Táto etapa „kontrolovaného pádu“ tiež má priniesť obrovské zisky a posilniť pozície majiteľov FRS na celom svete. Etapa pádu je nevyhnutná, pretože zákony fyziky nikto nezrušil, a každá finančná pyramída skôr či neskôr spadne. To egyptské pyramídy môžu stáť stáročia, finančné sa nevyhnutne rozpadajú.
O niečo neskôr by sa zrútila aj sama, o 2-3 roky, ale vtedy by sa tento proces stal nekontrolovateľným a mohol spôsobiť škodu záujmom tvorcov pyramídy. Aktívna príprava na kontrolovaný pád prebiehala dlhé roky. Ide o to, že počas tejto etapy bude nevyhnutné pokupovať za pár drobných najhodnotnejšie podniky а za týmto účelom bude potrebné prísne kontrolovať všetky finančné toky a mať možnosť priškrtiť tie z nich, ktoré budú ohrozovať záujmy skupovania podnikov (napríklad tie, ktoré by mohli pomôcť podniku, atraktívnemu pre majiteľov FRS, aby sa udržal do konca krízy).
Bola takáto príprava? Môžeme uvidieť jej stopy? Bola. Uprostred 90-tých rokov a počas ich druhej polovice prakticky zmizlo bankové tajomstvo. Oficiálna zámienka snáh o zrušenie bankového tajomstva bola nevyhnutnosť zápasu s neplatením daní. Pod hrozbou toho, že pre banky v Švajčiarsku a iných krajinách, kde sa deklarovala prítomnosť bankového tajomstva, budú zatvorené bankové trhy USA, Kanady a ďalších krajín, prakticky všetky štáty sa zriekli bankového tajomstva ako takého.
Ale vedieť len to, že nejaké peniaze niekam odniekiaľ idú nestačí. Je treba získať možnosť, ak bude nevyhnutné aktívne pôsobiť na situáciu. Ďalším krokom bol 11. september 2001. Udalosti, ktoré sa vtedy udiali, vyriešili celý rad úloh, ale teraz vypichneme iba jednu, ktorá nás zaujíma v rámci témy nášho článku. V dôsledku týchto udalostí boli prijaté zákony o zápase s financovaním terorizmu. V skutočnosti nie je ťažké sa dovtípiť, že teroristi takmer vždy sú financovaní vôbec nie cez banky, a aj na organizáciu teroristických útokov sú potrebné smiešne sumy – zvyčajne menej ako niekoľko desiatok tisíc dolárov.
V skutočnosti, hlavným cieľom prijatia týchto zákonov bolo vytvorenie mechanizmu blokovania bez rozhodnutia súdov na ľubovoľne dlhé časové obdobie (hoci aj na 20 rokov) akejkoľvek sumy, ak sú podozrenia, že táto suma je údajne určená v konečnom dôsledku pre teroristov. Súdna procedúra je v danom prípade nepohodlná – to trvá dlho, je potrebné predložiť dôkazy, že sú to naozaj teroristické peniaze a navyše je ťažké kontrolovať obrovské množstvo súdov po celom svete. Takto bol získaný reálny nástroj na pôsobenie v nevyhnutnom prípade na situáciu počas blížiaceho sa „kontrolovaného pádu“.

 

časť 2: http://dolezite.sk/Michail_Chazin_Skutocne_priciny_svetovej_financnej_krizy_Cast_2.html

 

zdroj: http://chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=523&c=Michail_Chazin_Skutocne_priciny_svetovej_financnej_krizy__Cast_1Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Eva   |   ip:78.157.16   |   2009-01-08  (10:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Řízený pád.Je až neuvěřitelné jaká je závislost evropy a světa na zdrojích ovládáne "mocnostmi"-bez scénaře a smluv odpovědnosti.Při světové globalizaci se zapomělo na zdroje?Proč obchody z jednoho konce světa na druhý?Hospodářská krize v Evropě už začala v 90létech.Byli jsme tak zaneprázdnění vnitřními záležitostmi nebo vše bylo přesně načasované aby na trhy Evropy přišli amíci a "skoupili"-zničili 100leté podniky ,které obuli,ošatili atd?


JankoHrasko   |   ip:91.148.20   |   2009-01-09  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neverim v clanok je scifi a viac klame ako samotne fakty.Teoria Hier John Nesch!


black   |   ip:88.212.17   |   2009-01-14  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je smutné ako niektorí ľudia to majú v hlavách vypachtlané. Nemajú ani šajnu o tom ako prebieha emisia peňazí centrálnou bankou (nech už má akúkoľvek právnu formu). Nerozlišujú hotovostné a bezhotovostné peniaze. Nechápu ani to, že aj komerčné banky emitujú bankové peniaze /pri poskytovaní bezhotovostných úverov/, a tak zvyšujú svoje bilancie. Smutné. A primitívne. Chudobní duchom tí, ktorí na niečo také veria.


cosa79   |   ip:83.100.23   |   2009-01-31  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sme len obycajny otroci nic viac a niekto sa znas smeje ze nam to nedochadza, to je to najsmutnejsie :(


Johnatan Johndrng   |   ip:199.67.20   |   2009-02-03  (23:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Nemam co dodat porite sa je to v priamom prenose pred vasimi ocami staci sa len pozriet von oknom. Nikto to nechce vidiet pretoze nikto nechce prist o ten imaginarny pocit slobody ktory je taky slastny. Zapchaju Vam usta a zavru oci peniazmi ale tie peniaze neexistuju. Nikto to nevidi co pise Chazin sa presne stalo a srand je aj to ze sa o tom hovorilo uz predtym davno. Najviac sa teraz bavim ze o vsetkom tomto rozpraval pan J Jilek velmi rozumny clovek ktory napisal knihu Financni a Komoditny Derivaty v praxi. Pracujem pre jednu z najvacsich bank na svete s Americkym pozadim a plne suhlasim s danym clankom. Len ignorant alebo obmedzeny hlupak nevidi co sa deje. V prvom rade vam zoberu slobody a v druhom rade toto je moderny sposob OTROCTVA. Som zvedavy ako budu ludia reagovat na taketo clanky a im podbne do jedneho roka. Ked to uvidia v praxi. Neexistujuci dolar hehe a namiesto neho AMERO alebo tomu podobne. Vsetko vedie k Svetovlade. Amerika si prezrala buducnost na neviem kolko rokov a bude to robit dalej pokial sa ludia nezdvihnu a nezburia a nieco vazne nespravia. Ale kto by mal robit revoltu ked vzdelanie v USA je take ake je tiez organizovane znizuju ludom vzdelanie inteligenciu, reflexiu skrz TV, Media, Informacie hybu svetom a virtualnymi trhmi. Okrem toho Neviem aka bude tretia svetova vojna ale 4ta bude s kyjakmi a palicami. Konecne zmizne z povrchu zeme bakteria zvana ludstvo.


Miriiik   |   ip:85.216.23   |   2009-02-09  (12:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim,
rada by som sa spytala na skratku FRS - odkial ste ju vzali (nakolko sa nepouziva) ..a tiez slovne spojenie fondovy trh. Nic take totiz v ekonomickej teorii neevidujem...ale mozno to uslo mojej pozornosti ;)

Pre tuto chvilu snad len praci cest a ..mier vsetkym :)


mitgevN   |   ip:77.240.17   |   2009-02-17  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FRS je asi Federalna Reserva


Pavka   |   ip:212.20.74   |   2009-03-03  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chazin má bohužel pravdu. Celý svět drží v rukou několik jednotlivců ve prospěch jedné skupiny vyvolených obyvatel planety.Je to popsáno podrobně už ve Starém zákoně.


brano   |   ip:213.151.2   |   2009-03-08  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolaps spolocnosti uz tu je davno.Financny a ekonomicky to len pritvrdi.Nieco je riadene,ale nikto nema a neovlada vsetko na 100 percent. temne sily,nech si akokolvek a cokolvek planuju dostanu skor,alebo neskor uder. Este sa snazia zo vsetkych sil udrzat vsetko v starych kolajach.Ale zmena je tu. Aj ked pre vela ludi bude bolestiva. Je to ako porod.uz to maju zratane a este o tom ani nevedia,alebo si to nepripustaju.V tomto prechodnom obdobi sa treba pripravit na turbulentne obdobie. Snazit sa byt sebestacny,ist mimo velkych miest a mozno sa aj pripravit na prejavy agresie prip. nasilia od niektorych spoluobcanov,ktorí to nebudu zvladat,pripadne ich pozenie hlad.Netreba sa bat a strachovat,treba to chapat.Snazit sa vibrovat lasku.Ale byt pripravený. Ved ked vidim,ze na mna ide padnut strom,ktory som pilil,uhnem. Iba hlupak ostane stat na mieste a potom aj tak dopadne.
Kolaps a zmena je potrebna.Nova doba pre nas a nase deti sa rodí-uchuáááá:-)


jp   |   ip:212.55.25   |   2009-03-31  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
FRS=federalnaja reservnaja systema
(Федеральная резервная система США )

Original knihy v rustine:
http://russtv.ru/ekonomika/hazin/index.html
Vydana v roku 2003EuroHujer   |   ip:188.92.11   |   2010-07-31  (01:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Souhlasím s naprostou většinou myšlenek uvedených v článku v rovině fungování "virtuálního fondového trhu" podle definice autora.
Podle mého názoru je skutečné filozofické pozadí odlišné od autorova spekulativně-konspiračního hledání "Šedých eminencí s absolutní mocí".
1) Centrální banky obecně přečerpávají hodnotu (peníze) z ekonomiky do bank již svojí podstatou. Jejich vzájemná nezávislost a vzájemná oddělenost ekonomik působí samoregulačně na kurs měny k ostatním měnám. Je otázkou, zda je většina CB nezávislých? Zřejmě asi ne. Nebudu rozebírat důvody. Negativní dopad držení dolaru jako rezervní měny je dostatečně popsáno v liberální ekonomii.
2) Společně s Rakouskou školou ekonomie (RSE)vidím problém emise měny hlavně v NEDOSTATEČNÉ VÝŠI BANKOVNÍCH REZERV, která určuje míru úvěrové expanze.(viz i fiduciární prostředky)
3) Akceptuji autorovu definici "virtuálního fondového trhu", nicméně mám odlišný názor na podstatu jevu. Podle mě je trh na burze reálný. Virtuální je pouze cena akcií!!!
Virtuálnost není možné nijak nařídit či jinak zavést. Virtualita ceny stojí a leží s převažujícími spekulacemi obchodníků na zhodnocování ceny akcií v čase! Dočasné zkušenosti ukazují, že je to nejdynamičtější strategie zhodnocení vkladu. Z právního hlediska je to legitimní. Bohužel je to spekulace na svůj lepší odhad na úkor jiného investora s horším odhadem či informacemi a tudíž je to legalizace postupů ne příliš vzdálených podvodnému jednání. Pominu-li morální rozměr, je z ekonomického hlediska důležité to, že je potlačen mechanismus strategie porovnání skutečné hodnoty akcií podle poměru dividend ku vložené částce s hodnotou úročení vkladu u peněžních ústavů. Za normálního ustáleného stavu by strategie spekulace na růst ceny akcií kopírovala křivku inflace a byla tudíž nezajímavá. Proto je potřeba rozehrávat různé hry na turbulenci ceny, kde vydělá pouze autor turbulence a to ještě ne vždy. V současnosti je to hra s cenou kakaa nezávislého spekulanta. Pokud bude dostatečně finančně nezávislý na půjčkách, tuto hru asi ustojí. Jinak prodělá poslední pětník.

Ona není potřeba žádná konspirativní teorie. Stačí dostatečná finanční síla a prodejnost expertů k získání prospěchu. Naopak ovládnutím veškeré ekonomiky by například Rothschildové získali vlastnosti státu i s negativními důsledky řešení sociálních problémů. Takto stojí mimo a pouze těží ze svého postavení a majetku.


DrHUjer   |   ip:178.40.11   |   2010-07-31  (02:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hujer, súhlas. V prírode bývajú najjednoduchšie riešenia tie správne. A toto je jedným z nich. Nič viac netreba. Šedé eminencie sú takisto štatistami. Tak ako každý z nás. Sila molocha bánk predčí akúkoľvek silu rodiny. Vidieť to je na Sicílii v malom.


ja   |   ip:217.75.94   |   2011-07-29  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podme hlbsie s analyzou. ono cely ten system moze fungovat jedine na podklade dostatocneho mnozstva bielej rasy. keby sa pokusili nainstalovat u cinanov, indov, ciernych, moslimov bez pozadia sily bielych, velice rychlo by bolo po cirkuse. A na tu silu bielych sluzi krestanstvo. Preto tak dava do popredia rodinu. Najvacsia zbran proti celemu divadlu je jednoducha a zaroven strasna pre slusnych ludi. Nemat deti, resp. vydierat esde eminencie miznutim rasy. Lebo oni su tiez z nasej a podobnej rasy a ked by sme vymizli, tak je aj po nich. Toto nedokazu prekrocit. Takze si myslim, ze podmienovat porodnost vysokym zivotnym standartom je jedine, co sa da robit. Je to sebecke, nechutne a strasne, ale inak to nejde. To je jedina zbran, toho jedineho sa boja, lebo tam machinacie , papieriky zlato a podobne hluposti nepomozu. Mozu vydierat stylom, ze ked nechcete Vy, budu mat iny...Ale ine rasy ich zjedia.


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-07-29  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja
tebe to dnes páli. áno so smrťou hostiteľa zväčša hynie aj parazit. dospel som k podobnému poznaniu, súhlas.


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-07-29  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale pozor
poučenie z prírody!


adam   |   ip:195.80.16   |   2011-07-29  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.magazinluna.sk/default.aspx?p=magazinearticlepage&;article=239diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Zastávám se ženy, která odmítla zaměstnat Romku, a navrhuji řešení

ekonom Petr Mach se zastává podnikatelky, na kterou Česká televize nasadila romskou "figurantku" se skrytou kamerou, aby ji usvědčila z diskriminace. ***


To slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo... oprava, znova sp...

Pani Radičová – a je to?! Galko? Prečo?! Ľudia – ...

Kto boli naši predkovia? DNA európskych národov

Akú odpoveď na núdzový stav? Generálny štrajk.

Financial Times: Eurozóně zbývá deset dní

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Hlinové vystúpenie v parlamente

Den bez lékaře, nákupů, médií

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.3973 s