20. August 2019
    
Michail Chazin - Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy Časť 2. - Dolezite.sk

Michail Chazin - Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy Časť 2.


  2009-01-13  (12:33)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
kriza, chazin - Michail Chazin - Skutočné príčiny svetovej finančnej krízy Časť 2.

prvá časť - http://dolezite.sk/Michail_Chazin_Skutocne_priciny_svetovej_financnej_krizy_Cast_1.html


Ukážeme si aj ďalšie prvky prípravy svetovej finančnej krízy (na príklade Ruska):

Nato je potrebné pochopiť nasledovné: všimli ste si, kde Rusko po celé tie roky držalo 90% prostriedkov, získaných z predaja ropy za vysoké ceny? Kde sa nachádzali peniaze stabilizačného (rezervného) fondu Ruska?
Správne – v USA. Tieto peniaze Rusko nadobudlo v dôsledku počínania USA v zastúpení majiteľov Federálneho rezervného fondu (FRS) a podľa správnosti Rusko ich vôbec nemalo využívať. Očividné je, že hlavné tu nebolo to, že všetci vedeli ako sa zachovať „správne“, ale to, že vláda Ruska mala a má iba jednu možnosť – bez námietok spraviť to, čo majitelia FRS potrebujú aby spravilo. Prečo je to tak – to je samostatná téma.
Pamätáte sa, ako ruskí politici a „experti“ niekoľko rokov vysvetľovali, že okamžite minúť ropné peniaze na potreby Ruska nesmieme, pretože by to spôsobilo „príšernú“ infláciu? Je treba niekoľko rokov porozmýšľať, ako ich minúť, určiť prezidentské programy, priority a až potom sa bude dať veľmi opatrne vyberať peniaze z USA a míňať ich.
Prečo USA mohli desaťročia míňať trilióny nekrytých dolárov na svoj konzumný život a nikdy to nevyvolalo „príšernú“ infláciu – to nám „experti“ nevysvetľovali.
Pravdaže, ako mohlo „expertov“ napadnúť, že ak by sme neprežierali tieto peniaze, ale investovali ich do budovania továrni a fabrík, ktoré by vyrábali tovary, teda napĺňali trh s tovarmi, žiadna zvláštna inflácia by v Rusku nevznikla. To bola pre „expertov“ príliš zložitá úloha, uvedomiť si to. Jednoduchšie je hovoriť, čo nám kážu: o nebezpečenstvách „príšernej“ inflácie, ktorá sa vytvorí v dôsledku „pumpovania“ peňazí do ekonomiky Ruska. Bola predsa treba plniť úlohu, reálny zmysel ktorej „experti“ nechápali – vysvetliť, prečo Rusko uschováva v USA všetky peniaze zarobené vďaka vysokým cenám ropy.
Keď minulý rok Rusko začalo míňať peniaze na prezidentské programy, povedal som svojim kamarátom: „A je to tu, priatelia, už nebude treba dlho čakať: Rusku už dovolili utrácať peniaze.“
No a keď v auguste tohto roku začali klesať ceny ropy, začalo byť jasné, že úloha ich udržania na vysokej úrovni bola splnená a teraz začnú hlavné udalosti na virtuálnom akciovom trhu.
Pokračujme ďalej o tom, ako prebiehala príprava na kontrolovaný pád v Rusku.

Pre budúcu realizáciu úspešného skúpenia dôležitých aktív bolo dôležité, aby veľké zaujímavé podniky nenazhromaždili do chvíle pádu trhov značné peňažné zásoby v objemoch, ktoré by im mohli pomôcť udržať sa na vode počas toho časového obdobia, v ktorom sa má dokončiť „kontrolovaný pád“.

Možný mechanizmus vytvorenia takýchto skrytých zdrojov pre podniky by mohol byť prostredníctvom neplatenia daní, prostredníctvom uschovávania peňazí v hotovosti.

Ak si spomínate, od roku 2000 a obzvlášť od roku 2003, sa v Rusku začal „neľútostný“ boj s oligarchami, ktorí neplatili dane. Vystrašili ich tak, že niektorí oligarchovia dali prísne pokyny svojim finančníkom platiť všetky dane, dokonca v tých prípadoch, keď situácia v účtovníctve reálne umožňuje dvojitý výklad toho, či je treba platiť daň v konkrétnom prípade. Tie extra zisky, ktoré sa mohli vytvoriť v ropných spoločnostiach vďaka vysokým cenám ropy, boli odčerpávané s pomocou nepriamych a ďalších daní. Spoločnostiam ponechávali nie viac ako 20% zisku, aby mali začo ťažiť ropu a iba trochu tučnieť. Preto zabezpečenie prísnej kontroly odvádzania daní predstavovalo mimoriadne dôležitú úlohu. Bolo nevyhnutné ich zozbierať podľa možnosti čo najviac.

A kam išli tieto vyzbierané dane (okrem financovania výdavkov z rozpočtu)? Správne – do USA ako súčasť rozličných rezervných a iných fondov. Takisto tam smeroval v rozličnej podobe aj obrovský každoročný prebytok rozpočtu.

Posledné tri roky v Rusku taktiež prebiehal veľmi krutý zápas s uschovávaním peňazí v hotovosti. Zabíjali sa tak dva strategické zajace. Prvý – nikto nevytvorí príliš veľké zásoby hotovosti, ktoré by mohli zabezpečiť to, aby jeho biznis „nezomrel“ počas krízy а druhý – tých 11-12%, ktoré tvorila hotovosť – tieto obrovské sumy zarábali znovu tí, ktorí mali právo ich zarábať.

Na jednej strane sa dá tvrdiť, že zápas o dane - to je to, čo robí akýkoľvek civilizovaný štát a nie je to prvok prípravy na „kontrolovaný pád“. Áno, je to tak, ale je treba si všimnúť, že za podmienok, ktoré boli v Rusku, keď na začiatku tohto desaťročia sa po prvý raz od roku 1991 začal plniť štátny rozpočet, sa tento zápas začal prakticky v tom istom čase ako začali rásť ceny ropy. Je treba si všimnúť aj formy tohto zápasu: zvolenú ukážkovú obeť (Chodorkovskij), jej spojitosť so silnými tohto sveta a hlavný objekt zápasu – spoločnosti oligarchov. Taktiež je treba sa pozrieť, kam smerovali peniaze, získané v dôsledku tohto zápasu (fondový trh USA, hypotekárne listiny bánk USA atď.). Všetko to umožňuje dospieť k záveru, ktorý bol spravený.

Potom vo svete nastal dlho očakávaný deň – začala sa kríza.

Ako bola spravená diera v likvidite aj západných aj ruských bánk nemá zmysel rozprávať, aj tak to všetci vedia.

Mávnutím čarovného prútika (ktorý je sami viete v koho rukách) sa prestala kupovať kovové výrobky, klesli ceny ropy, prudko niekoľkonásobne poklesla kapitalizácia spoločností, banky začali rušiť úvery, zastavilo sa hypotekárne a prakticky akékoľvek úverovanie. Oligarchovia začali chápať, že už nie sú tak celkom oligarchovia.

Teraz trochu o tom, ako sa dá vysvetliť vlastenecká rétorika a vlastenecké procesy v Rusku a zároveň bezvýhradná ovládateľnosť ruskej vlády pokiaľ ide o otázky dodržiavania pravidiel a nariadení z „riadiacej centrály“. Tu je nutné priznať nasledovné: bohužiaľ, na rozvoji vlasteneckých procesov počas posledných rokov nie je žiadna zvláštna zásluha obyvateľstva ani vlády Ruska. Ako človeku je mi, pravdaže, príjemné, že sa to všetko deje, ale tu vidíme jednoducho realizáciu jedného z prvkov plánu prípravy na novú konfiguráciu pokrízového sveta. Plánu vytvorenia jedného z nových pólov mnohopólového sveta.

Prebieha stmeľovanie ruského národa, а z dôvodu historických a národnostných špecifík národa Ruska, najlepšie a najefektívnejšie sa dá stmeliť na základe vlastenectva. Pretože iné varianty v Rusku nefungujú. Preto sa počas posledných rokov veľmi dobre a efektívne ukazuje dvojtvárosť Západu, jeho dvojité štandardy atď. Netreba tu veľa rozprávať, všetci aj tak vedia nakoľko efektívne je podávaná obyvateľstvu reálna informácia o tom, čo predstavuje Západ v morálnej oblasti.

Stmeľovanie ďalšej časti národa – úradníkov a oligarchov Ruska prebieha podľa iného scenára. Amerika zrazu z ničoho nič začína robiť hlúpe, strategicky pre ňu škodlivé chyby: zatýkať ruských úradníkov a oligarchov, verne pracujúcich pre americké záujmy. Niektorým z nich sa dokonca zakazuje vstup, do USA, Francúzska, atď.

V dôsledku sa prudko mení svetonázor ruských úradníkov. Dovtedy si mysleli, že za to, že budú čestne slúžiť záujmom USA, rozkrádať krajinu a ničiť jej ekonomiku, budú adekvátne ohodnotení za oceánom, že pre nich (úradníkov) USA sú ten pravý hlavný domov, že po zavŕšení svojej misie v Rusku odcestujú na Západ a pokojne budú využívať to, čo nakradli. Tým viac, že rodiny väčšiny z nich už aj tak boli poslané do Ameriky. А tu sa zrazu všetko v ich predstave o svete otočí hore nohami. Ukáže sa, že Amerika ich vyhadzuje ako použité výrobky z gumy, určené na zabránenie nechcenému tehotenstvu.

Američania jednoducho nemali právo sa takto zachovať vo vzťahu k ruským úradníkom, dokonca ani keby ukradli časť zlatých zásob USA, ktoré sa skladujú vo Forte Knox. Nikto okrem tejto generácie úradníkov neničil Rusko lepšie a efektívnejšie. Žiadna vojna sa nedala porovnať s výsledkami ich činnosti. А tu zrazu z ničoho nič USA udrelo do svojej „piatej kolóny“ v Rusku.

Ak berieme do úvahy toto všetko, ako teda vyzerá správanie vlády Ruska? Z pohľadu vystrašených a vykoľajených úradníkov a oligarchov - ideálne. Rusko nikoho nikdy nikomu nevydá. Staré kozácke heslo: „Kto prekročí Don, toho nikomu nedáme!“ stále funguje. Z Ukrajiny uteká do Ruska bývalý minister vnútorných vecí Belokoň a bývalý vedúci Štátneho výboru pre veci prezidenta Ukrajiny Bakaj. Juščenko prská sliny, žiadajúc, aby boli vydaní, ale Rusko ich nikomu nevydá a dokonca ani Amerika s tým nemôže nič urobiť. Takých príkladov existujú desiatky.

Všetko to sú znakové signály znakové signály pre úradníkov. USA svojich vydávajú, ale Rusko svojich nikomu nedá.

Všetci ihneď pochopili, že hlavné je dodržiavať pravidlá hry: kradnúť v menšom rozsahu ako pred tým a čo-to robiť pre štát – a už si v bezpečí, si svoj. Keď štát začína neľútostne bojovať s oligarchami kvôli neplateniu daní, ale zároveň pokojne menuje gubernátorov, ktorí kradli vždy a naďalej kradnú po nástupe do novej funkcie – to nie je náhoda. Je to prvok operácie, ktorej cieľom je stmeľovanie spoločenstva úradníkov a oligarchov. Úradníci sa začínajú cítiť ochránení a v bezpečí práve v tomto štáte a ich drvivá väčšina prestáva pracovať v prospech iných štátov. Tak isto oligarchovia. Štát zase začína lobovať a hájiť záujmy svojich podnikateľov na svetových trhov, pomáhať realizovať expanziu ruského biznisu v Európe, v USA a iných regiónoch.

Dá sa o tom veľa hovoriť, uviesť veľa príkladov toho, že z Ruska sa chystajú spraviť jeden z nových dostatočne silných pólov nanovo prekonfigurovaného sveta, ktorý bude vytvorený v priebehu najbližšieho roka alebo dvoch.

Ale dovtedy sa ešte udeje rad dôležitých udalostí, pričom takých udalostí, ktoré sa budú závažne týkať nás všetkých.
Teraz, ako sme už povedali, plným prúdom prebieha proces, ktorý môžeme pomenovať povedzme „kontrolovaný pád“.
Zrútil sa fondový trh, vznikli obrovské problémy s predajom produkcie v hutníckych, automobilových, stavebných, chemických a iných spoločnostiach. Nemá zmysel vymenúvať všetky tie problémy, ktoré vznikli – takýchto udalostí sú plné spravodajstvá.
Ale sú tu zaujímavé zvláštnosti: fondové trhy sa zrútili okamžite (v priebehu 1-2 dní) a okamžite sa prepadli o také veľké hodnoty, aby mohli spôsobiť závažné, prakticky smrteľné diery v likvidite podnikov a bánk.
Pričom banky boli prvé terče. Napríklad, ruské banky si chceli uľahčiť život a preto nemali príliš v láske úverovanie reálneho výrobného sektoru. Oveľa zaujímavejšie bolo pre nich bez akéhokoľvek bolehlavu hrať na fondovom trhu s časovo neviazanými peniazmi klientov. V Rusku virtuálny fondový trh počas posledných rokov rástol „presvedčivo“ a rýchlo. A tu zrazu počas jedného dňa sa prepadol o tretinu. V preklade do obyčajného jazyka – banky stratili tretinu tých peňazí svojich klientov, s ktorými hrali na trhu. Predať akcie za nové, nižšie ceny, by znamenalo spečatiť svoj rozsudok – prísť o obrovské sumy a pripraviť sa o nádej, že je to iba náhodný pád a o týždeň ceny vyrastú a všetko sa normalizuje. Všetci začali čakať, kedy sa ceny vrátia. A ony ktovie prečo o týždeň spadli ešte o tretinu. Objemy strát sa stali katastrofickými (v súčasnosti ceny na virtuálnych fondových trhoch v Rusku poklesli už takmer 5-násobne).
V dôsledku toho banky začali mať obrovské diery v bilanciách, nemôžu dať nikomu úver, keďže nemajú peniaze. Západné banky kvôli problémom vo svojich krajinách začínajú rušiť úvery, poskytnuté ruským bankám a spoločnostiam, čo katastroficky zhoršuje situáciu.
V najväčších ruských spoločnostiach prudko klesá kapitalizácia, s ktorou sa počítalo vychádzajúc z cien akcií spoločností na virtuálnom fondovom trhu. To predstavuje ešte jeden dôvod, vďaka ktorému západné banky začali automaticky požadovať zrušenie časti úverov а ratingové agentúry začali znižovať ratingy týchto spoločností. Od ratingu a veľkosti kapitalizácie závisí aj objem úverov. V prípade zníženia týchto ukazovateľov dochádza k takmer automatickému zrušeniu časti úverov a mizne možnosť pre spoločnosti zobrať si ešte kdekoľvek nové úvery, aby sa udržala počas ťažkých časov.
Skrátka, pre banky a veľké spoločnosti, ktoré sú závislé na úveroch, nastala apokalyptická situácia.
Keď už sme pritom, v tom ekonomickom modeli sveta, ktorý bol vybudovaný počas posledných desaťročí, bez úverov nemohol fungovať ani jeden veľký podnik, ani jedna banka. O to viac, že dostupnosť úverových zdrojov na Západe bola proste ohromujúca a úverové sadzby jednoducho sladké pre biznis. Ale celá tá sladkosť okamžite mizne, ako náhle od podniku alebo banky začínajú požadovať predčasné vrátenie úveru. Pričom príčiny sú veľmi „objektívne“, uvedené v úverovej zmluve – „pokles kapitalizácie spoločnosti o 10 %“. Ako vieme, kapitalizácia poklesla  všetkým. V Rusku 5 a viac násobne, а na Západe o 30-50 a viac percent.
Ozaj, nepripomína vám to to, ako začala kríza roku 1929 – Veľká depresia? Vtedy tiež v súlade s podmienkami úverov na kúpu akcií, kreditor mal právo žiadať, aby dlžník vrátil úver v priebehu 24 hodín (takzvaná maržová pôžička). Takéto požiadavky boli naraz a nečakane vydvihnuté a dlžníci boli nútení súrne predávať akcie, čo vyvolalo okamžitý pád trhu akcií.
Ak táto schéma výborne zafungovala počas 30-tých rokov, prečo by sa s istými modifikáciami nedala použiť dnes? To sa aj deje.
Teraz vzniká nevyhnutnosť vyriešiť úlohu skúpenia za babku najzaujímavejších a najziskovejších podnikov. Ako sa to dá urobiť? Jednoducho prísť k majiteľovi a ponúknuť mu nejakú dostatočne smiešnu sumu za jeho biznis? Najpravdepodobnejšie pošle takéhoto návštevníka kade ľahšie, dokonca aj keď bude na tom on a jeho biznis veľmi zle. Bude sa snažiť nejako prečkať ťažké časy, bude sa brániť pred súdnymi žalobami zo strany veriteľov, naťahovať súdne procesy (reálne sa dajú natiahnuť na 2-3 roky).
To nie je tá cesta, ktorá by mohla vyhovovať „riadiacej centrále“, majiteľom FRS.
Aj napriek svojej sile (aj intelektuálnej, aj finančnej), FRS nemá dostatočné zdroje, aby mohol viesť tisícky zložitých súdnych procesov s ľuďmi, brániacimi všetkými možnými prostriedkami svoj biznis. Aj faktor času tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Celá operácia musí byť dokončená v priebehu určitého, nie príliš dlhého časového obdobia, pretože po dovŕšení fázy skupovania nastane ďalšia, nemenej dôležitá etapa. Ale o tej trochu neskôr.
Ako sa teda dajú skúpiť podniky a celé odvetvia biznisu tak, aby aj ceny boli prijateľné, aj sa to dalo spraviť v čo najkratšom čase?
Veľmi jednoducho: je treba, aby štát začal zachraňovať „topiacich sa“ oligarchov, ich banky, ich spoločnosti. Štát ponúkne úvery „na záchranu“ spoločností strategicky dôležitých pre štát. Napríklad v Rusku je to do 4,5 miliárd dolárov na spoločnosť.Oligarcha bude stáť pred ťažkou voľbou:

– buď bankrot spoločnosti začne už teraz, keď nikto nedáva úvery, keď produkcia nejde na odbyt a výdavky na údržbu spoločnosti (tovární, vysokých pecí atď.) sú dokonca aj za podmienok zastavenia výroby obrovské a o 2-3 mesiace jednoducho definitívne „skonzumujú“ spoločnosť,
– alebo si zobrať úver od štátu a pokúsiť sa udržať, tým viac, že všetci „analytici“ a „experti“ hovoria, že na jar sa situácia začne zlepšovať, všetko sa vráti do normálu a oligarcha, ktorý začal pochybovať o tom, že je oligarcha, sa znovu stane ozajstným oligarchom, ako to ešte bolo v júli 2008.
Pravda, podmienky získania úveru sú trocha tvrdé a dosť sa podobajú na vzdanie sa podniku v prospech tretej strany. Ale však dúfame, že sa to zlepší. Všetko prejde ako zlý sen a znovu to bude také ako pred tým: lacné peniaze (úvery), rastúci virtuálny fondový trh, svet sa kúpe v dolároch, odbyt produkcie stále stúpa. A veď aj úver si beriem od rodného štátu s jeho priateľsky naladenými a dobre známymi predajnými úradníkmi. Keby niečo, za úplatok pomôžu predĺžiť úvery na taký čas, na aký bude treba, aby sa všetko vo svete vrátilo do normálu. To keby takýto úver ponúkali tvrdí podnikatelia, to by bolo mimoriadne nebezpečné. Fakticky, zobrať si úver za takých podmienok by znamenalo dobrovoľne odovzdať biznis do rúk tým, ktorí úver poskytujú.
Ale finta je tu v tom, že keď všetci, kto treba, si zoberú úvery a pritom podpíšu tvrdé záruky vrátenia úverov, vtedy to s financiami začne byť naozaj zlé. Keď nastane čas vracať úvery, reálne ich nebudú mať z čoho vrátiť. Ceny akcií ešte viac klesnú, ceny ropy tiež klesnú tak na 20 dolárov za barel, trhy odbytu produktov budú nulové. Takto dojde ku globálnemu prerozdeleniu majetku, ktoré predstavuje jeden z hlavných cieľov etapy, ktorú som pomenoval „kontrolovaný pád“. Pravdaže, najprv biznis prejde do rúk štátu (úradníci nečakane zaujmú tvrdú pozíciu vo vzťahu k oligarchom - ktože by niečo namietal proti príkazu tých, nesplniť príkaz ktorých je podobné smrti), no a potom biznis prejde od štátu k tým, komu má.
Teraz o silnom doláre
Dolár bude „silný“ po celý čas dovtedy, kým oligarchovia a iné spoločnosti budú musieť vracať úvery poskytnuté v dolároch. „Silný“ dolár je vrátiť oveľa ťažšie, a tiež ho bude ťažšie skúpiť v množstve potrebnom na uhradenie úveru za „mierne devalvované“ ruble a za „silne devalvované“ hrivny. Situácia pre Rusko a Ukrajinu je v tomto zmysle taká istá, ako prakticky pre akýkoľvek iný štát (napríklad, v auguste-októbri mexické peso kleslo vo vzťahu k doláru o viac ako 30%, euro kleslo voči doláru o 25% atď.) Je to obrovský, dokonca „vražedný“ pád za podmienok, keď rentabilita väčšiny podnikov tvorí 10-15%, a neexistuje možnosť si zobrať ďalšie úvery, aby sa dalo prečkať ťažké časy. Takto sa dodatočne poisťuje to, že úvery, ktoré si oligarchovia vezmú od štátu, nedokážu vrátiť.
Okrem toho, dolár bude „silný“ dovtedy, kým týmto „silným“ dolárom nezaplatia tým podnikateľom, ktorým podniky štát nevezme, ale od ktorých ich kúpi. Nájdu sa aj takí. Týka sa to ľudí, ktorí majú síce menší biznis, ale tiež veľmi zaujímavý a ziskový. Keď takýmto podnikateľom začne byť úplne zle a budú na hranici úplnej straty svojho biznisu, ponúknu im slušnú sumu - navyše v „silných“ dolároch. Vtedy prirodzene s radosťou pristanú na to, aby svoj biznis predali.
Keď sa tieto dve etapy uskutočnia, nastane najzaujímavejšia a naozaj nebezpečná etapa.
Ešte raz by som rád obrátil vašu pozornosť na to, že toto všetko píšem pre jednoduchých ľudí s celkom malými úsporami, malých a stredných podnikateľov, ktorí si našetrili 100000 až 2000000 dolárov čestnou alebo relatívne čestnou a nepochybne usilovnou prácou. Globálne procesy, ktoré sa teraz dejú, môžu zanechať ničivé následky na výsledkoch ich práce. Aby sa tak nestalo je treba pochopiť, čo sa v skutočnosti deje vo svete a čo sa bude diať ďalej. Ak budete poznať reálny stav vecí, ľahšie včas urobíte to správne rozhodnutie a ušetríte výsledky svojej dlhoročnej práce.
Prebieha globálne prerozdeľovanie majetku, vzniká nová konfigurácia sveta s novými centrami sily. Hoci hlavným cieľom prerozdelenia sú tie najväčšie spoločnosti, banky a podniky a vôbec nie malí a strední podnikatelia, úder zasiahne všetkých a je treba sa pred ním uchrániť, stihnúť sa mu vyhnúť alebo ho aspoň závažne oslabiť.
Aký postoj treba zaujať k tejto kríze? Je ťažké nato odpovedať jednoznačne. Myslím si však, že sa určite netreba škodoradostne tešiť, že mnohí oligarchovia zmiznú zo zoznamov Forbes navždy. To je normálne, jednoducho silnejší a inteligentnejší dravci „zjedia“ slabších a menej inteligentných.

Mimochodom, o inteligencii svedčí aspoň jeden nepriamy príklad. V zozname časopisu Forbes je veľa miliardárov z Ruska:

– Deripaska - 28 miliárd dolárov;
– Mardašev – 24 miliárd dolárov;
– Abramovič – 24 miliardy dolárov atď.

Ale na svetovom zozname Forbes chýbajú takí bankári ako Rockefeller a Rothschild - prvý má dokopy iba približne 800 miliónov dolárov а druhý cca 750 miliónov dolárov. Ani miliardu nemajú. Hoci, podľa mojich odhadov, každý z nich reálne „váži“ 9-10 triliónov dolárov. Takto šikovne sa prezentovať – to je najlepší ukazovateľ ich inteligencie. Tvária sa, že nemajú ani na to, aby boli miliardári.
Tak si porovnajte IQ Rothschilda a Rockefellera na jednej strane a ruských oligarchov na strane druhej. A to pritom naši oligarchovia majú IQ oveľa vyššie, než drvivá väčšina ľudí. No ukazuje sa, že sú ľudia, ktorí sú mnohonásobne múdrejší ako oni, čo mimochodom aj je vidieť vďaka momentálne prebiehajúcej svetovej kríze.
Pokračujme v našom rozprávaní o tom, čo sa stane keď skončí prerozdeľovania majetkov.
Ďalej nastane nevyhnutné – default (krach) dolára. To je neodvratné za akéhokoľvek rozvoja udalostí, keďže nadvýroba dolára Federálnym rezervným systémom predstavuje veľmi inteligentnú, obrovskú svojimi rozmermi a rozsahom, ale predsa len pyramídu. Táto pyramída odslúžila svoje, priniesla svojim tvorcom a organizátorom jej výstavby rozprávkové zisky a zachovať ju na jednej strane je nemožné, na druhej ani nemá význam. Je treba prejsť na novú schému zarábania peňazí, na nové brettonwoodske dohody.
Prechod na nový svetový systém bez zrieknutia sa predchádzajúcej svetovej valuty – dolára - je nemožný.
Vo svete neexistuje toľko tovarov a reálnych aktív, koľko bolo vytlačených dolárov. Celkové množstvo dolárov, pustených do obehu je tak desaťkrát väčšie, ako celková hodnota reálnych aktív.
Neexistuje ani jeden variant vývoja udalostí, za ktorého by sa Amerika mohla vyhnúť defaultu dolára.
Preto default a zrieknutie sa dolára sa odohrá počas najbližších mesiacov, nech si rozliční „experti“, „analytici“, atď. hovoria, čo chcú.
Celá otázka spočíva v tom, ako sa to udeje, keďže je to veľmi závažná udalosť a veľmi nebezpečná pre všetkých, vrátane organizátorov dolárovej pyramídy. Mnohí ktorí prídu o peniaze sa totiž začnú zamýšľať, čo sa to vlastne udialo, ako a kam zmizli ich úspory a kto za to môže. Najsilnejší ťah za účelom vyriešenia tohto problému a zabezpečenia si pre seba bezpečného variantu je realizácia defaultu prostredníctvom „veľkej krvi“.
Myslím, že bude zorganizovaná obrovská „mimoriadna udalosť“ svetového merítka so státisícami mŕtvych. Pričom úder zasiahne územie USA alebo Izrael. Menej pravdepodobný je úder do Západnej Európy. Možnože zároveň s USA a Izraelom, ale nie zvlášť. Úderom iba do Západnej Európy je oveľa ťažšie spôsobiť krach dolára. Úder bude zasadený najpravdepodobnejšie s použitím jadrových zbraní alebo „špinavých“ bômb, pretože sú potrebné státisíce obetí a rádioaktívne zamorenie nemalých území (čosi na spôsob 11. septembra 2001 s jeho tromi tisíckami mŕtvych sa nehodí, to je na default príliš málo).
Zdá sa mi, že Rusko a Ukrajina sa na tento účel nehodia, pretože ak by aj Rusko a Ukrajina plus ešte nejaká krajina aj boli kompletne zlikvidované, so všetkým obyvateľstvom, krach dolára to nevyvolá. Američania a Európania sa po začutí tejto správy (o zničení Ruska a/alebo Ukrajiny) zachvejú, povedia, - „aká hrôza“ a... pokojne pôjdu piť ďalej svoje pivo.
Kto a ako zasadí úder?
Myslím si, že za týmto účelom budú použité jadrové zbrane Pakistanu, ako jedinej moslimskej krajiny, ktorá vlastní jadrové zbrane. Práve za týmto účelom bol zosadený z funkcie v auguste 2008 silný prezident Mušarraf (mimochodom zosadzovaný bol s aktívnou pomocou USA), niekoľko mesiacov pred tým bola zabitá Benazir Bhutto (tiež bola silnou vodkyňou, z pod kontroly ktorej jadrové zbrane sa nemohli dostať). K moci bol privedený Zardari – manžel zosnulej B. Bhutto. To je pekný vtáčik. Pred rokom sa závažne liečil u psychiatra. Je to vskutku koloritná postava - kým bola Bhutto premiérkou Pakistanu, podarilo sa mu dvakrát tak namočiť do akýchsi korupčných škandálov, že dokonca ani jeho manželke premiérke sa nepodarilo ho z toho dostať a raz dokonca sedel vo väzení. Ideálny vodca krajiny na to, aby sa jadrové zbrane mohli dostať k teroristom, alebo aby ich akože tajne mohli „kúpiť“ alebo „ukradnúť“ Iránci a použiť na údery proti USA alebo Izraelu.
Pripomínam, že Zardariho postavili na čelo Pakistanu práve USA čosi vyše dvoch mesiacov dozadu. Mimochodom, teraz USA robia všetko preto, aby v Pakistane vyvolali závažné antiamerické nálady. Zoberme si už len také každotýždenné útoky amerických vzdušných síl na pakistanské dediny na hranici s Afganistanom, údajne v rámci prenasledovania Talibov. Každý raz zahynie 20-40 ľudí, prevažne ženy a deti. Alebo ak sa pozrieme na nedávne zverejnené tajné nariadenie Georga Busha z júla 2008 o tom, že ozbrojené sily USA majú povolené prekračovať hranicu s Pakistanom a zasadzovať údery na pakistanskom území za účelom boja s teroristami-Talibmi, nepýtajúc si povolenie od pakistanskej vlády.
Všetko to nalaďuje proti USA všetkých v Pakistane a pravdaže predovšetkým ozbrojené sily Pakistanu, ktoré disponujú jadrovými zbraňami.
Pravdaže, po úderoch, zasadených USA (alebo Izraelu) začne celá vojna, s ešte dodatočnými miliónmi obetí. Bude predsa treba „potrestať“ tých, ktorí napadli Ameriku. Kto konkrétne napadne – či Irán, ktorý sa nejakým spôsobom zmocní jadrových zbraní Pakistanu, alebo samotný Pakistan, alebo obidva štáty naraz, alebo Bin Ládin, ktorý ukradne bombu – to nie je až tak dôležité. Dôležité je, že sa udejú také udalosti, po ktorých bude nemiestna otázka, či sa dalo zachrániť dolár. Odpovedia nám, že pravdaže, dalo sa, nebyť tých „prekliatych teroristov“ alebo „prekliatych štátov – vyvrheľov“ a tak podobne. Povedia – veď vidíte, urobili sme pre záchranu dolára všetko: vyhradili 700 miliárd dolárov USA na podporenie fondového trhu a trh dokonca „reagoval“ na naše opatrenia (teraz sa už mesiac Dow Jonesov index kolíše hore-dole v rozmedzí 8100 až 9600 bodov). Uskutočnili sme summit dvadsiatich štátov a rozhodli sa reformovať MMF a Svetovú banku, lepšie kontrolovať hlavných vinníkov krízy – príliš „chamtivých“ bankárov a ešte sme toho spravili veľa, aby sme omietli a nanovo nafarbili budovu svetového finančného systému (budovu, ktorá v skutočnosti má absolútne zničené základy a praskli jej nosné steny). Veď práve omietka a nová farba – to sú hlavné spôsoby záchrany v prípade takýchto problémov.
Tu je treba pochopiť jedno – ľudstvo má dočinenia s geniálnou, neskutočne silnou skupinou ľudí, ktorí vybudovali štruktúru sveta, v ktorom žijeme. Ale aby sme chápali ich určité kroky, je potrebné si jasne uvedomiť, aká je ich profesia. Iba to nám umožní chápať ich postupy a prognózovať ďalší rozvoj udalostí.
Sú to účtovníci - svojim vzdelaním, svetonázorom, poslaním. Niektorí si myslia, že slovo bankár je ušľachtilejšie ako účtovník. Ale nie je to tak. Skutočný účtovník – to je profesionál a drvivá väčšina bankárov tak riadila svoje banky, že ich priviedla na mizinu. Preto účtovník, to je presnejšia definícia ako bankár.
V slovníku pojmov účtovníka sú málo zastúpené také v účtovníctve neužitočné pojmy ako humanizmus, dobrota, súcit atď.
Najdôležitejšie sú čísla, najdôležitejší je zisk a aritmetika obchodov.
V situácii, keď je treba obetovať ľudí, ale prísť k obrovskému zisku, pre nich nevznikajú zvláštne pochybnosti, ako sa zachovať. Jediný naozaj významný výsledok môže byť iba zisk.
V tom je obrovská sila týchto ľudí, ale zároveň aj ich strategická slabosť, zraniteľné miesto. Jednoducho situácia je taká, že už stovky rokov tieto princípy ich činnosti im prinášajú obrovské zisky a fungujú ako ich silná stránka. Jedného dňa však tieto princípy zafungujú ako ich Achillova päta a buď ich zničia, alebo spôsobia nenapraviteľnú ujmu práci, ktorej venovali svoje životy.
Vedľajšie účinky kombinácií, ktoré uskutočňujú niekedy tvoria desiatky miliónov životov: Prvá svetová vojna – 20 miliónov, Druhá svetová vojna – 60 miliónov životov.
Opýtate sa, aké konkrétne operácie boli realizované počas Prvej a Druhej svetovej vojny? Aby sme správne odpovedali na túto otázku je treba použiť univerzálny princíp: odpovedať si na otázku – kto vďaka tomu získal, pre koho to bolo výhodné? Napríklad, v Druhej svetovej vojne zvíťazil Sovietsky zväz, ale výhodu z tejto vojny s obrovským rozstupom od ostatných zúčastnených získali USA. V Prvej svetovej vojne to tiež boli oni.
Je to presne tak – „mozog“ uskutočnil operácie s cieľom rozhodného zväčšenia svojich možností a prudkého zvýšenia sily svojho „tela“ (USA).
A cena o hodnote miliónov životov nemala zvláštny význam, dokonca naopak – bola nevyhnutná, keďže to boli životy občanov iných štátov, ktoré mali byť oslabené.
Veľmi by sa chcelo dúfať, že za účelom spôsobenia defaultu dolára bude zvolená iná cesta, teda nie prostredníctvom krvi nevinných ľudí a vojny.
Vymyslieť takúto cestu je oveľa zložitejšie, ale v skutočnosti je to iba otázka IQ tých ktorí to vymýšľajú. Všetko je možné, všetko je reálne.
Možnosti môžu byť rôzne: od tej najtupšej, typu, že sa USA jednoducho zrieknu dolára, vyhlásia default a odvolajú sa na to, že kvôli svetovej finančnej kríze, kvôli recesii svetovej ekonomiky dolár nemôže byť naďalej svetovou valutou. Vtedy „experti“ a „analytici“ a obrovské množstvo médií, ktoré kontrolujú majitelia FRS, veľmi rýchlo vysvetlia a vsugerujú celému svetu, že tak to historicky dopadlo, že dolár bol na 90% svetovou valutou a iba na 10% vnútornou menou USA. A keďže dolár nemôže byť viac svetovou valutou (kvôli veľmi objektívnym okolnostiam, kvôli mimoriadne závažnej svetovej kríze, za ktorú nikto nemôže), nemôže aj naďalej zostávať vnútornou menou USA. Kvôli ušľachtilému cieľu uchrániť pred zničením jednu z najdôležitejších svetových ekonomik – ekonomiku USA (aby doláre, ktoré začnú prúdiť z celého sveta nevyhladili z povrchu zemského USA, bez ktorých by na svete bolo prázdno a smutno) – iba kvôli tomuto vznešenému a humánnemu cieľu USA sú nútené sa zriecť dolára a vo vnútri krajiny zaviesť „nový dolár“.
A ak zo tri mesiace po vyhlásení takéhoto rozhodnutia sa budú prostredníctvom svetových masírovať mozgy celého sveta, 99,9% ľudí si začne úprimne myslieť, že to naozaj bolo jediné a „najušľachtilejšie“ východisko zo všetkých možných, zo situácie, ktorá vznikla v dôsledku objektívnej krízy, najsilnejšej za celé svetové dejiny.
Posedel som si, porozmýšľal pol hodiny a vymyslel som ešte 2-3 už nie až také tupé varianty ako sa vysporiadať so situáciou. Nebudem sa o nich rozpisovať, keďže už nevládzem písať, nerád píšem a už je na čase končiť.
Každopádne, existujú oveľa humánnejšie spôsoby ako dosiahnuť stanovený cieľ (bez krvi nevinných obyvateľov Izraelu, USA, Iránu atď.)
Aj z hľadiska výdavkov (iba zaplatenie médiám) sú lacnejšie ako vojna.
Ale to všetko je prijateľné pre tých, ktorí robia rozhodnutia, iba v prípade, ak po likvidácii jednopólového sveta, počas budovania mnohopólového sveta vložia do jeho schémy iné princípy, nie také ako teraz – princípy získania svojho zisku, princípy zabezpečenia vlastného vplyvu vo svete, a zároveň aj princípy budovania svetového finančného systému.
Zatiaľ sa mi zdá, že sa pripravujú zariadiť všetko ako pred tým: virtuálne fondové trhy, budovanie finančných pyramíd (len už nie z jednej valuty, ale z niekoľkých), a tak ďalej.
Hoci existujú aj iné modely sveta, za ktorých si môžu zachovať svoj vplyv, ale ktovie prečo ich nevidia alebo možno nechcú vidieť.
Ak je to tak, prakticky jediná možnosť rozvoja ďalších udalostí je krv. Pretože iba ona umožní povedať, že všetko bolo zorganizované správne a iba prekliati „teroristi“, „nepriatelia“ atď. všetko pokazili a nenechali ich všetko napraviť.
V iných prípadoch by museli nazvať veci svojimi menami а potom by bolo oveľa ťažšie vysvetliť načo a kto by mal znovu budovať rovnaké pyramídy ako pred tým.
Skrátka, krach dolára, zrieknutie sa ho USA a jeho premena na prach je nevyhnutná. Nevyhnutnosť je determinovaná tým, že súčasný svetový finančný systém je postavený na princípe finančnej pyramídy.
Nech vám hovoria čokoľvek „experti“, ktorých platia tvorcovia pyramídy, nemôže sa nezrútiť a ten čas už nastal. Je to otázka niekoľkých mesiacov.
Buďte si istí, že sa to udeje na 100% nečakane pre všetkých, okrem tých, čo riadia tento proces. Do poslednej chvíle dolár bude silný a všetko bude vyzerať celkom dobre.
Potom sa všetko za jeden deň obráti na prach. Ako povedal jeden múdry človek: „Teraz za dolár dávajú 27 rubľov a čoskoro budú dávať po papuli“.
Zároveň padne aj euro, rubeľ atď. Hoci, na tieto valuty nebude default ako na dolár, ale kvôli obrovskej diere vo svetových financiách okamžite klesnú na cene 10-15 násobne.
Keď prakticky všetkým zmiznú peniaze, začne sa pomalé budovanie nového svetového ekonomického systému.
Hlavné pozície budú mať tí, ktorí vlastnia najziskovejšie aktíva (reálne podniky atď.). Najrýchlejšie zo všetkých a najviac zo všetkých začnú zarábať nové peniaze.
Ostatní za nimi beznádejne zaostanú.

zdroj:

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=556&c=Michail_Chazin__Skutocne_priciny_svetovej_financnej_krizy_Cast_2Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
mirek56   |   ip:82.114.20   |   2009-01-14  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  1 - TOPOLÁNKOVA VLÁDA NEMÁ PŘEDSTAVU, JAK ČELIT KRIZI
°° Čas běží a dopady ekonomické krize se i u nás projevují STÁLE DŮRAZNĚJI !!! Podniky snižují výrobu, export klesá, roste počet nezaměstnaných, stagnují a snižují se mzdy stále většího počtu zaměstnanců. VLÁDA V TOMTO SMĚRU, TEDY K OMEZENÍ NEBO DOKONCE ZASTAVENÍ RŮSTU KRIZOVOCH JEVŮ, ZATÍM PRAKTICKY A KONKRÉTNĚ NEUČINILA NIC !!! ZDÁ SE, ŽE TOHO ANI NENÍ SCHOPNA !!! JE VE STÁLE VĚTŠÍM ROZKLAU, NEZVLÁDÁ ANI FUNKCI PŘEDSEDNICTVÍ V EVROPSKÉ UNII. °° Pravdou je, že DŮSLEDKY SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE se u nás projevují s určitým zpožděním. To ale neznamená, že nemohou být VELMI ZÁVAŽNÉ A DLOUHODOBÉ. K jejich řešení je nutné vypracovat OBJEKTIVNÍ ANALÝZU SITUACE, STANOVIT OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A JEJICH PRIORITY !!! Zásadní otázky, jako změna struktury výroby (průmyslu), budou mít dlouhodobý charakter. Stejně tak změna teritoriální struktury vývozu. Jsou však možná opatření, která lze provést poměrně rychle. Jde především o ZASTAVENÍ POKLESU REÁLNÝH PŘÍJMŮ VĚTŠINY OBYVATELSTVA, zvýšení jeho kupní síly a tím oživení OBCHODU I VÝROBY. Právě to je významnou položkou vývoje hrubého domácího produktu a celé ekonomiky. K tomu je třeba ZASTAVIT DALŠÍ UPLATŇOVÁNÍ TZV. REFOREM VLÁDY, které vedly právě ke snížení kupní síly obyvatelstva. ° Je nutno konstatovat, že dosavadní dopady na obyvatelstvo byly ve větší míře způsobeny politikou POSLEDNÍCH VLÁD. K největším zátěžím patří bezbřehý RŮST NÁKLADŮ NA BYDLENÍ - DŮSLEDKY DEREGULACE (zdražování) NÁJEMNÉHO, RŮST CEN ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VODY A DALŠÍCH SLUŽEB. TO JE MOŽNÉ PŘEKONAT Z M R A Z E N Í M NÁJEMNÉHO A PŘÍSLUŠNÝCH CEN NA ÚROVNI ROKU 2008. Lze to provést LEGISLATIVNÍ CESTOU NEPRODLENĚ a až potom vypracovat koncepci dalšího postupu v těchto oblastech. Logicky by se měla zvýšit úroveň minimálních mezd a plně by měla být realizována valorizace důchodů, životního a existenčního minima a sociálních dávek. Prostředky na to lze získat ZASTAVENÍM NEHOSPDÁRNOSTÍ VE STÁTNÍM A SAMOSPRÁVNÉM APARÁTU. Účinná a okamžitá opatření jsou tedy MOŽNÁ !!! (Dokončení – část 2. )mirek56   |   ip:82.114.20   |   2009-01-14  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 - TOPOLÁNKOVA VLÁDA NEMÁ PŘEDSTAVU, JAK ČELIT KRIZI
°° Zatím však vláda i její poradci POSTUPUJÍ OPAČNĚ !!! Doporučují pokračovat důsledněji a razantněji v ASOCIÁLNÍCH REFORMÁCH, VE SNIŽOVÁNÍ DANÍ apod. S těmito doporučeními vystupuje i BÝVALÝ KANDIDÁT SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE NA FUNKCI PREZIDENTA Jan ŠVEJNAR, AMERICKÝ EKONOM. Jeho návrhy jsou ve „střihu USA“. Mimo jiné v Právu (6.1.09) v rozhovoru říká: „Já bych například doporučil snížení daní tam, kde nyní zpomaluje výroba, tedy firmám, a současné snížení nákladů na pracovní silu. Podniky by mohly lépe investovat, mohly by udržet více levnějších pracovníků.“ Komu by to prospělo ? PŘEDEVŠÍM PODNIKATELŮM, kteří často ještě stále mají vysoké zisky. Zlevnit dále pracovní sílu může znamenat SNÍŽENÍ MEZD A JINÝCH VÝHOD. To už se děje. Nebo ještě dále snížit SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, A TAK DONUTIT OBČANY K VĚTŠÍ SPOLUÚČASTI ??? ° To není vše. Jan Švejnar dále navrhuje snížení příjmů státního rozpočtu (po snížení daní a příjmů). „Nebránil bych se ani zvýšení daní na spotřebu nebo z pozemků, staveb, prostě s realit.“ TEDY DALŠÍ DOPAD NA VĚTŠINU OBČANŮ !!! To jsou skutečně GENIÁLNÍ MYŠLENKY EKONOMA, který ani nezná metodiku tvorby hrubého domácího produktu. Tvrdí totiž ve svém rozhovoru, že HDP „tvoří z 80% vývoz“. Ve skutečnosti HDP tvoří pouze saldo vývozu a dovozu. Když je aktivní, tak HDP zvyšuje, pasivní snižuje. V posledních letech kladné saldo tvořilo pouze dvě až tři procenta HDP. Rychlejší efekt přinese v současné době především SNÍŽENÍ ZBYTEČNÉHO DOVOZU. ° Kdy se konečně dočkáme od vlády něčeho POZITIVNÍHO ??? Nejlepší by byl JEJÍ ODCHOD ZE SCÉNY !!! …VV… (Zdroj – www.halonoviny.cz -) °° Proto,
NADÁVAT jednotlivým našim poslancům, „konšelům“, zastupitelům je podle mého názoru NEEFEKTIVNÍ - chce to v příštích VOLBÁCH systémovou politickou ZMĚMU. Všichni naši zastupitelé se již svými SLIBY I SKUTKY dost dlouho občanům PŘEDVEDLI. Je to doba 20 let po MAJETKOVÉM PŘEVRATU v listopadu 1989, při budování naší arogantní liberální PRAVICÍ MAFIÁNSKÉHO KAPITALISMU A PRÁNÍHO ABSURDISTÁNU V ČR. Proto - DOPORUČENÍ PRO OBČANY – VOLIČE: V příštích volbách poslanců, zastupitelů obcí a krajů NEDÁT HLAS stranám modro-černo-zelené vládní koalice, ale dostavit se VŠICHNI K VOLBÁM pro překonání NEDEMOKRATICKÉHO VOLEBNÍHO ZÁKONA, kdy v ČR jsou volby platné i když se k volbám dostaví MÉŇE NEŽ 50% zapsaných voličů. Nezúčastnění dávají automaticky svůj hlas lhářům a zlodějům pravice, která si tento zákon v Parlamentu i Senátu odhlasovala (měli dosud většinu). Na Slovensku a jinde jsou volby PLATNÉ až při účasti NAD 50%. A TAK V ČR MENŠINA VLÁDNE VĚTŠINĚ OBČANŮ (totalita) !!! (Příklad, volební účast Senátu bývá cca 17%.) ° Nespokojeným občanům-voličům ČSSD předkládám tuto výzvu: CHCETE ABY ČSSD PLNILA SVÉ VOLEBNÍ SLIBY ? - TAK VOLTE KSČM ! Jedině totiž v případě, kdy nebude mít jinou možnost výběru partnera, JÍ „NEZBUDE“ NIC JINÉHO, NEŽ SVÉ PŘEDVOLEBNÍ SLIBY P L N I T !!! Farizejská pseudolevice ČSSD chce KAPITALISMUS s lidskou tváří. Levice KSČM chce moderní evropský sociální stát - SOCIALISMUS - bez chyb minulosti.chitano   |   ip:83.70.72.   |   2009-01-28  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne slovo do roka a do dna mozno skor uvidime


susicat1   |   ip:141.48.22   |   2009-07-07  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dajme tomu este 2 - 3 rociky....ako bolo naznacene v clanku....na skupenie tych naj podnikov a dotiahnutie detailov treba cas, treba aby sa obnovila dovera ludi vo fin. sektor, ktory teraz pokrivkava, aby poukladali maximum peniazkov do baniek,...Ak uz maju rozbehnuty takyto super plan treba maximalizovat vynosy z neho(-:


susicat1   |   ip:141.48.22   |   2009-07-07  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dajme tomu este 2 - 3 rociky....ako bolo naznacene v clanku....na skupenie tych naj podnikov a dotiahnutie detailov treba cas, treba aby sa obnovila dovera ludi vo fin. sektor, ktory teraz pokrivkava, aby poukladali maximum peniazkov do baniek,...Ak uz maju rozbehnuty takyto super plan treba maximalizovat vynosy z neho(-:


Pikao   |   ip:78.98.10.   |   2009-12-08  (23:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co radite teda robit? investovat zbytok volnych prostriedkov do vyroby? alebo mam kupit doma krb, drevo, samopal, 3 prasce a zasiat hektar zemiakov, fazule a kukurice? jak sa potom ludia nemaju nechat vydrbat? aby ti, co cely zivot makali a naskrabali 10 tisic eur na horsie casy uchranili sami seba, aspon trochu? myslim, ze spravne bude minut to...
ak padne dolar, padne cely svet, to je jasne ako facka, ja sa teraz ale pytam na opatrenia (nie ako tomu zabranit, lebo to sa nebude dat ak sa o tom rozhodnu oni) ako sa uchranit a stlmit dopady...
realne navrhy a konstruktivnu kritiku, dakujem vopred


EuroHujer   |   ip:188.92.11   |   2010-08-02  (09:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Základní poznatek z článku:
AUTOR ABSOLUTNĚ NEROZUMÍ EKONOMII A CÍTÍ POTŘEBU ŠÍŘIT SVOJE BLUDY.
1) Autor nezná rozdíl mezi PENĚZI a PENĚŽNÍMI SUBSTITUTY. Peníze jsou veškeré virtuální prostředky směny, které jsou nutné pro fungování ekonomiky. Dolary jsou pouze jedněmi z mnoha peněžních substitutů, jejichž reálná hodnota se velmi liší od námi vnímané hodnoty. Lidé doplácejí na různé machinace právě díky zaměňování peněžních substitutů za peníze. Tisknutím dolarů se peníze nemění, mění se pouze hodnota dolaru. Je to dynamický proces, takže vlastně ani nejde přesně určit hodnota DOLARU.
2) Autor velice dobře popisuje krizové jevy, bohužel z nesprávného směru. Akcie, dolary a vůbec většina komodit má tržní cenu, která je závislá na poptávce a na nabídce. Různé fámy a "expertýzy" ovlivňují tržní cenu.
3) Silně pochybuji o IQ finančníků. Podle skutků mají IQ okolo 100. Bohužel moc a síla není v rukou inteligentních lidí. Daleko charakterističtější pro finanční úspěch je sobectví, arogance, bezpáteřnost ...
4) Nová brettonwoodska dohoda je utopií. Základem nápravy je postupné OMEZOVÁNÍ ÚVĚROVÉ EXPANZE BANK. Jediným způsobem je termínově omezený nárůst bankovních rezerv! Stoprocentní rezervy jsou neopodstatněné, ale nikdy by neměly klesnout pod 80 procent. Je to dáno jednak pojištěním vkladů, státními zárukami za vklady ...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Igor Cagáň, alebo nočná mora politikov

Tento študent sa postavil proti mocným, aby ochránil práva Slovenských občanov. Patrí mu vďaka. Možno si prostestom skazí šance na úspech v živote, ale možno sa mnohý inšpirujú a konečne nás prestanú ignorovať.


Kotleba ako idol 16 ročných

Čo je to rasizmus a predsudky rasistov

Znamená 2012 koniec sveta?

Robert Kaliňák

EARTH 2.0

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Den bez lékaře, nákupů, médií

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2652 s