20. Júl 2019
    
Mlékarenství: buďte na pozoru před velkým bílým švindlem - Dolezite.sk

Mlékarenství: buďte na pozoru před velkým bílým švindlem


  2012-11-13  (09:06)  |  Zdravie
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Mlékarenství: buďte na pozoru před velkým bílým švindlem

O mléku se tvrdí, že je zdrojem vápníku a pomáhá dětem, aby vyrostly velké a silné. Mléko údajně obsahuje životní nutrienty a má pomáhat při prevenci osteoporózy. Americký úřad pro zemědělství (USDA) prostřednictvím své směrnice pro výživu sděluje, že každý by měl denně 2-3x mít ve svém jídelníčku mléčné výrobky. Mléko je obhajováno různými vládními agenturami, mnoha lékaři a reklamami mlékarenského průmyslu, na které je ročně v USA vynakládáno přes 200 mil.dolarů. Jak bychom mohli zapomínat na nespočetné tváře celebrit s dokreslenými vousy, které bývají ozdobou všeho od deníků až po bilboardy?


Ano, v Americe je mléko milováno. Situace je taková, že průměrný člověk zkonzumuje asi 300 kg mléčných produktů za rok, včetně 200 kg tekutého mléka a smetany, 35 kg mléčných tuků a olejů, 15 kg sýra a 8 kg zmrzliny (pak se nemůžeme divit že máme epidemii obezity). Celkově vyprodukují farmáři kolem 80 miliónů tun mléka a mléčných produktů ročně.

Co když nám ale celebrity, které milujeme a jimž věříme, jen lžou? Co když mléko lidskému tělu neprospívá. Co když naopak je mléko hlavním faktorem pro vznik rakoviny prsu a prostaty, srdečních onemocnění, astmatu, diabetu a dalších chorob? Co když americká vláda a mléčný průmysl jsou spolčeny, aby skrývaly škodlivé účinky konzumace mléčných produktů? Toho by přece nebyli schopni – nebo snad ano? Podle Amy Lanou, Ph.D., která je ředitelkou odboru výživy při the Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) je ovšem skutečností, že kromě výše řečeného „bylo mléko dáno do souvislostí s anemií, alergiemi, obezitou a rakovinou vaječníků“.

Proč je tedy mléko pokládáno za prospěšné, obzvláště ze strany Amerického úřadu pro zemědělství? Jak to, že je prohlašováno za zdroj, který „zvyšuje kvalitu života amerických lidí a podporuje zemědělskou produkci“?

USDA má dnes dvojí odpovědnost za napomáhání farmářům s mléčnou produkcí, když propaguje zdravou výživu. Nemyslíte si, že tady jde o střet zájmů, který zpochybňuje objektivitu vládní zemědělské politiky a zájem na zdraví veřejnosti? Nezaráží vás, že 6 z celkem 11 členů americké poradní komise pro výživu (the U.S. Dietary Guidelines Advisory Committee) má finanční vazby na producenty masa, mléka a vajec? PRCM dokonce zvítězila v soudním sporu s USDA, který jí dal za pravdu, že „USDA nečestně prosazuje zájmy producentů masa a mléka prostřednictvím svých oficiálních výživových směrnic a potravinové pyramidy“. Před tímto soudem USDA odmítala veřejnosti připustit jakýkoliv konflikt zájmů.

Výživové směrnice, vydávané USDA, dlouhodobě a důsledně zrcadlí nátlak producentů na zvýšení spotřeby masa a mléčných výrobků. USDA to ještě zdůrazňuje tím, že říká, že její směrnice by měly být „založeny na skutečnosti“, tvrdíce, že to, co by lidé měli skutečně jíst, je diskutabilní, protože se to neshoduje s jejich životním stylem. Tím se ale říká, že USDA ani nepomýšlí na to, že by bylo rozumné usilovat o zdravou stravu.

Další součástí soudní pře vedené PCRM proti USDA bylo obvinění, že mléko, nabízené ve školních svačinových programech nespravedlivě poškozuje děti barevné pleti, které mívají ve zvýšené míře nesnášenlivost na mléčné výrobky. Mezi dospělými v USA je kolem 50 miliónů těch, co nesnáší mléčný cukr. Z nich má 15% bílou pleť, 70% jsou černoši a mezi ostatní patří asiaté a původní Američané. Těchto 50 miliónů lidí trpívá na mnoho trávicích potíží, pocházejících od konzumace mléka a jeho dalších produktů. Mezi nejčastější potíže patří plynatost, otoky, průjmy, zácpy a špatné trávení.

V současnosti USDA požaduje, aby každá veřejná škola nabízela mléko a to je prosazováno volenými zástupci, kteří nabízí finanční pobídky školám, aby se instalovalo ještě více prodejních automatů. Dovršeno je to ještě tím, že studenti nemají volně k dispozici jiné alternativy než mléčné výrobky, jako jsou ovocné šťávy nebo sojové mléko. Důsledkem je pak to, že až 70% černošských a 90% asijských dětí ve veřejných školách trpí na negativní následky konzumace mléka, která je povinně nařizována americkou vládou. V důsledku vysokých mléčných dotací a široké propagace mléka v rámci školních svačinových programů tak před sebou máme něco jako ekonomický rasismus, který izoluje menšiny a nutí je spotřebovávat něco, k čemu nejsou snášenliví nebo co jim dokonce způsobuje i alergie.

Mladá děvčata v USA začínají menstruovat stále dříve. Podle sdružení pro prevenci rakoviny se nyní některá děvčata setkávají s příznaky puberty už od 3.roku. Před padesáti lety byla četnost výskytu rakoviny prsu mezi americkými ženami v poměru 1:20, ale v roce 2001 už narostla na poměr 1:8.

Proč je tomu tak? Svou roli v tom určitě hraje i hovězí růstový hormon (Bovine Growth Hormone – BGH). Ten se v přirozené formě nachází v kravském mléce. Protože je velmi blízký lidskému růstovému hormonu, jeho přítomnost v mléce byla označena za příčinu značného zvýšení těchto hormonálních hladin u lidí, což vyvolává množství problémů s růstem. A to ještě neuvažujeme u využívání umělých hormonů. Velmi často se můžeme setkávat se syntetickou formou BGH, která je vyráběna s pomocí genetické modifikace v koncernu Monsanto. Jak se vám možná vybaví, tento výrobce je zapleten do mnoha ekologických katastrof, kam patří třeba zneužívání Agent Orange nebo PCB.

Při prozkoumání vládních dokumentů se můžeme např. dozvědět, že v r.1994 obdržel Monsanto souhlas k produkci syntetického BGH pod názvem Posilac, který měl údajně zvýšit produkci mléka o 15-25%. Podle údajů výrobce je nyní Posilac podáván více než čtvrtině dojnic v USA. Co je však ještě horší, většina z 1500 společností mléčného průmyslu smíchává mléko se syntetickým BGH s nezamořeným mlékem, takže důsledkem je odhadovaných 80-90% kontaminace všech mléčných výrobků v USA.
Co ale Monsanto především zatajil před spotřebiteli je fakt, že doplňování přídavných růstových hormonů způsobuje i sekundární projevy, které se nejdříve projevují u malých dětí – především u děvčat. Spotřebitelům také ještě nikdo neřekl, že syntetický BGH, který je injekčně podáván kravám, se projevuje extrémním zvýšením hladiny inzulínového růstového faktoru (Insulin Growth Factor-1 IGH-1), který patří k látkám vyvolávajícím rakovinu. V přirozené podobě se tento faktor vyskytuje v lidské krvi v množství, které nebývá nebezpečné. Monsanto a s ním ani FDA (vládní agentura pro schvalování potravin a léků) odmítají připustit, že výzkumem bylo prokázáno přímé působení zvýšené hladiny IGH-1 na zvýšení rizik rakoviny prsu a prostaty. Aby byly věci ještě horší, Monsanto a FDA se předem dohodli, že zablokují požadavek, aby mléko se syntetickým BGH bylo označováno (a až to této doby společně blokují označování jakýchkoliv geneticky modifikovaných potravin). Důsledkem je tedy to, že každý průměrný konzument mléka vůbec netuší, že si tím zvyšuje riziko, že onemocní rakovinou.

Od roku 1994 je ve světě stav, kdy téměř všechny vyspělé státy zakázaly prodej mléka se syntetickým BGH – mezi výjimky patří USA, Kanada, Japonsko a 15 zemí v Evropě. Ve světle tohoto faktu a bez ohledu na většinový názor veškeré politické a vědecké komunity, pokračuje Monsanto s prosazováním spotřeby mléka, obohacovaného o syntetické hormony. Zkuste si to však dát do souvislostí, proč neustále stoupá počet případů rakoviny prsu a proč stále klesá věk dospívání u děvčat.

Člověk nemusí být zrovna odborníkem, aby mu došlo, že mléko lidem škodí a že peníze jsou důležitější, než zájem o prospěch lidí… Jaké jsou navíc ještě účinky na krávy, které produkují mléko? Délka života průměrné krávy v přirozených podmínkách bývá kolem 25-30 let; v typické průmyslové farmě, kde je chována dobrá polovina všech amerických dojnic, se tyto dožívají pouhých 4-5 let! Pomyslete jen na to, jak by vám bylo, kdyby vaše délka života byla zkrácena o cca 80%. Co se vlastně děje: kvůli přidávání syntetického hormonu Posilac do krmiva trpí krávy častěji mastitidou (tj. bakteriální infekcí vemene), cystami vaječníků, problémy s dělohou. Když odhlédneme od poškozování krav, zkuste ještě hádat, kde se ještě dál projevují podobné potíže? Ano, v podobě výměšků, které jsou v mléce se nakonec dostávají až k vám.

Tím, že se krávy neustále udržují březí, což je jediný způsob, jak zajistit stálou produkci mléka, musí na svět přicházet telata. To je vstup k produkci telecího masa. A protože malí býčci jsou pro farmáře bezcenní a je potřeba vytvářet ekonomické hodnoty, je potřeba zajistit i jejich odbyt. Tato telata jsou tedy odnímána svým matkám, zavírána do malých ohrádek, aby jejich maso zůstalo křehké a krmena odpadky, aby se spotřebitelé mohli „potěšit“ z jejich jemného masa, až budou zmasakrována. V roce 2001 bylo poraženo více než milion telat.

Důsledkem je pak známá skutečnost: velký byznys a americká vláda spojily své síly, aby oklamaly amerického spotřebitele. USDA říká, že je potřeba pít více mléka, zatímco prosazuje subvencování mléčných farem a prosazuje povinnou konzumaci hovězího masa i u školních dětí. Vláda utrácí miliardy k nákupu nepotřebného mléka a mléčných výrobků, zatímco tento průmysl vydává kolem 200 miliónů ročně za propagaci a reklamu. A mezitím spolu konspirují FDA a Monsato, aby ještě více zamořily už tak nezdravé dodávky mléčných produktů geneticky modifikovaným hormonem, který je zakázaný ve většině okolního světa. Není přesně toto způsob, jak profitovat za každou cenu?

Když už tedy může americká veřejnost na otázku „Dáte si mléko?“ odpovědět svým hlasitým „ANO“, přece jen lepší otázkou by bylo, zda do tohoto procesu nebyly lidé vtaženi. V roce 1990 společnost Monsanto pověřila vědce, aby naočkovali kontrolní skupině laboratorních krys původní variantu syntetického BGH. Už v rámci 90-denní studie se prokázalo, že tento hormon má souvislost s nárůstem rakoviny prostaty a štítné žlázy u krys.

Monsanto, společnost, která nám dala Agent Orange a celých 40 let utajovala informace o účincích PCB, se snažila získat schválení syntetického hormonu Posilac. Studie, která dávala do souvislosti tento hormon s rakovinou už byla před tím předložená schvalující FDA, ale Posilac byl přesto v r.1994 odsouhlasen. Zodpovědnost tedy leží na obou stranách. Výsledky zmiňované studie však nebyly veřejnosti dostupné až do r.1998 – dokud skupina kanadských vědců neobdržela kompletní dokumentaci a neprovedla nezávislou analýzu výsledků. Kromě jiných příčin k odmítnutí dokumentace ukázala, že FDA nikdy nepřezkoumávala původní studie od společnosti Monsato (na kterých bylo založeno schválení Posilacu), takže se nakonec ani neví, zda poskytnutá studie obsahovala všechna originální data.

Spoluvina FDA ale pokračuje ještě dále: Michael Taylor, mnohaletý právní zástupce společnosti Monsato, byl od r.1976 právníkem v FDA (tento člověk byl v současnosti jmenován presidentem Obamou za vedoucího odboru pro zemědělství). V r.1991 byl Taylor ustanoven do funkce zástupce komisaře FDA, kde působil do r.1994. V této funkci byl zodpovědný za předpisy, které osvobozovaly výrobce používající syntetické hormony od povinnosti je označovat ve výrobcích. To bylo považováno za hlavní vítězství společnosti Monsato. A deset dní po uvedení v platnost se Taylorova původní firma, nadále reprezentující Monsato, pustila do soudní pře se dvěma mléčnými farmami, které si dovolily označit své mléko jako bez BGH.

Jakmile vyplynuly na povrch zde uváděná fakta, byl Taylor zbaven své funkce v rámci prezidentovy administrativy. Vrátil se zpět a nyní pracuje opět pro společnost Monsato, tentokrát jako vícepresident pro veřejné záležitosti.

Michael Taylor ovšem nebyl jediným vládním úředníkem se zjevným konfliktem zájmů. Ve stejnou dobu, kdy začal Taylor působit v FDA, začala pro stejnou organizaci pracovat i Dr. Margaret Miller, patřící mezi špičkové odborníky spol. Monsato. Mezi její první úkoly patřilo přezkoumání jejího vlastního vědeckého výzkumu, který sama prováděla u předchozího zaměstnavatele. V novém zaměstnání pak stála za oficiálním rozhodnutím, vedoucím ke zvýšení dovoleného množství antibiotik v mléce. Antibiotika začalo být potřeba podávat kravám v důsledku nového rozmachu mastitid, jelikož jim byly podávány umělé růstové hormony ve zvýšené míře. Takovéto nepřístojné vztahy mezi průmyslem a americkou vládou se stávají více zvykem než výjimkou. Rozhodování FDA je realizováno primárně na základě poradních skupin, složených z vědců a představitelů, působících v mléčném a masném průmyslu a nestranní univerzitní vědci, zajišťující nestrannost, bývají v menšině.

Dobrá rada, které je lepší se držet, tedy zní: pokud je potravina vyrobena člověkem a vy to neuznáte za vhodné, pak ji nejezte!

Žijeme ve světě, ve kterém vládnou chamtivost, nečestnost a nedostatek soucitu. Abychom přežili, musíme spoléhat na svou vrozenou inteligenci a na to, co nám říká naše tělo. Musíme setřást, co na nás nakládá farmaceuticko-medicínský a pojišťovací kartel a vzít své zdraví zpět do svých vlastních rukou. Abychom si zajistili dobré zdraví a kvalitu života, musíme přehlížet nekonečné vzkazy, kterými nás bombardují média a musíme být vnímaví. Abychom se dostali na cestu k zotavení, ztratili svou závislost na předepisovaných lécích, vyléčili naše nemoci a ne pouze potlačovali jejich příznaky, musíme se vyhnout skutečným příčinám zdravotních problémů. Maso, které dnes pochází ze všeho, co běhá, létá, leze nebo plave a k tomu i mléčné výrobky, bývají zpravidla nacpány nasyceným tukem, který zanáší naše artérie.

Průmyslově zpracované potraviny, rafinované obilniny, slazené potraviny jako jsou limonády, sušenky, koláče a vajíčka musí jít stranou. Žloutky vajec obsahují mnoho cholesterolu a bílky jsou díky svým vlastnostem používány i jako základ ochranných nátěrů pro letadla, protože dobře odolávají povětrnostním vlivům.
Pokud tomu nevěříte a nadále konzumujete vejce, pak příště až sníte vejce, nemyjte své nádobí a za den nebo dva se podívejte, co se stalo. A pak se rozhodujte, zda chcete i nadále dávat něco takového svému tělu.

Věnujte svůj čas přípravě svých jídel, zpomalte a učte se relaxovat. Zajímejte se o meditaci. Je toho ještě hodně, co se můžete naučit.

Život je příliš krátký, proto udělejme, co se dá. Jen vy můžete udělat to, čemu věříte. Jste svá nejlepší investice.

Tento den ať je pro vás ten, ve kterém uděláte první krok na maratonu správného života.

(Přeloženo z http://www.naturalnews.com/027319_Monsanto_BGH_rBGH.html)

Převzato z http://hrst.webnode.cz/news/a7/


aa
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (09:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mlieko obsahuje vapnik a je zdrojom vitaminov pre telo.ale nie pasterilizovane,pasterilizacia,zabija všetky vitaminy pre telo prospešne,preto eu ako prve pri vstupe do nej trvala na pasterilizacii mliečnych vyrobkov a mlieka a zakazala predavať neupravene nou vyrobky,.dovod prečo,nech si najde každy sam,


dal . sumigutu33   |   ip:195.168.1   |   2012-11-13  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  najlepšie je piť mlieko od zvieraťa, ktoré sami chováte a jesť stravu, ktorú sami vyprodukujete


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dal

suhlasim s tebou,vieš ako ho chovaš a čo je v nom,či rast hormon alebo nie,len nie všetci mame rovnake možnosti,aj ked kapitalizmus a jeho heslo nam tvrdí že ano,


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mlieko je pre kojencov !!! Treba vám cumle, pokiaľ si nedokážete odvyknúť od kasomorfínu. http://en.wikipedia.org/wiki/Casomorphin

333, veď si môžeš kúpiť aj mliečko z automatov (nepasterizované), ale zvyšuje sa tým riziko infekcie. Proste kedy pochopíte, že mlieko je problém ?

Prevaríte ? Zničíte. Neprevaríte ? Ohrozujete si zdravie.

http://holko.blog.sme.sk/c/239363/Mlieko-z-automatu-prevarat-ci-neprevarat.html


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-13  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Ano, v Americe je mléko milováno. Situace je taková, že průměrný člověk zkonzumuje asi 300 kg mléčných produktů za rok, včetně 200 kg tekutého mléka a smetany, 35 kg mléčných tuků a olejů, 15 kg sýra a 8 kg zmrzliny (pak se nemůžeme divit že máme epidemii obezity). Celkově vyprodukují farmáři kolem 80 miliónů tun mléka a mléčných produktů ročně.

Toto je dost zavadzajuce a zle pomenovane, preco so spotrebou mlieka suvisi obezita u mladych v USA. Na skolach v USA sa podava mlieko ochutene a presladene, ten kto bojuje proti tomu, aby sa mlieko pilo len neochutene naraza na odpor lobistov, ktori z toho vytrieskali biznis v podobe presladeneho mlieka. Takze mlieko nemoze za obezitu, to by sme mohli zrovna napisat, ze list salatu v hamburgeri sposobuje infarkt.VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (09:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {mlieko obsahuje vapnik} Mlieko a vápnik je problém:

Osteoporóza, vápník, bílkoviny


Tvrdí, že člověk bez mléka nemůže žít, protože potřebuje vápník k prevenci osteoprózy (řídnutí kostí). Z toho důvodu, že můžeme neustále vidět sugestivní tvrzení a reklamy ze strany mléčného průmyslu a mléčné propagandy, zde bude vysvětleno, která fakta mluví proti tomuto tvrzení. Kosti slouží mimo jiné k ukládání a jako zásobiště vápníku. Tímto se také vyrovnáná krevní obraz, když naše strava neobsahuje dostatek vápníku. A protože mléko obsahuje hodně vápníku, je doporučováno mléčným průmyslem a většinou lékařů k výstavbě kostí a zásobení vápníkem. Závěr vypadá logicky. Avšak moderní výzkumy dokázaly naprosto jiná fakta:


Definice osteroporózy, jakožto úbytku vápníku z kostí je trochu nepřesná. Přesněji by měla znít jako pórovatění kostí. Tento proces začíná zhruba po třicátém roce a je přirozeným projevem stárnutí. U žen je tento proces díky menopauze a úbytku estrogenů výraznější. Přirozeně by tento proces neměl mít žádné výrazné následky co do pevnosti a kvality kostí. Ovšem díky tomu, že dnešní strava obsahuje látky, jež příjem vápníku do těla ztěžují, či jej dokonce z těla odvádějí, stav osteoporózy je díky tomu velmi razantě viditelný.


K těmto látkám patří kofein, bílý cukr, bílá mouka, fosfor, příjem masných výrobků, mnoho soli, rafinovaných potravin, tzv. fast-food, málo pohybu a především vysoký příjem živočišných bílkovin. Naopak je nízký příjem ovoce, zelenin, luštěnin, obilovin, ořechů, nechemizovaných a nerafinovaných potravin. Při takovéto nevyrovnané stravě dochází k překyselení organismu, které znamená velké nebezpečí a lidské tělo využívá všech dostupných zdrojů k navrácení do normálu. K tomuto používá mimo jiné vápník. Rovněž konzumace cukru, bílé mouky a dalších rafinovaných a „prázdných“ potravin jednak překyseluje organismus, ale také nepřináší do těla žádné užitné látky, tudíž je tělo musí brát ze svých zásob. Stejně tak živočišné bílkoviny silně překyselují organismus. Díky těmto faktorům lidé denně připravují svoje tělo o vápník, ale také o další minerály a vitamíny.


Mléko NEMŮŽE pokrýt potřebu vápníku člověka, protože je samo silně kyselinotvorné. Jeho vápník, díky tomu, že bylo homogenizované a pasterizované, je prakticky nevyužitelný. Navíc; k tomu, aby byl doopravdy vápník v lidském těle vstřebán je potřeba také příjmu hořčíku a to v poměru zhruba 2:1. A největším nepřítelem hořčíku jsou cukr, bílá mouka a rafinované potraviny.


Jinak řečeno: čím více je do těla přiváděno bílkovin a dalších „prázdných“ potravin, tím horší je hladina vápníku v krvi. Úbytek vápníku z kostí je tím větší, čím více je konzumovanáno těchto potravin. Toto je narozdíl od tvrzení o nezbytnosti mléka mnohokrát vědecky podložený fakt.


Toto můžeme prakticky na celém světě potvrdit: osteoporóza se začala vyskytovat u národů, jež konzumovaly mléko a mléčné produkty. USA stojí na špičce konzumace mléka a mléčných výrobků, stejně jako ve výskytu osteoporózy, obdobně je na tom Finsko, Švédsko, či Velká Británie. Eskymáci, kteří přijímají ve své stravě nejvíce vápníku na světě (2000 mg/den z rybích kostí) mají jeden z nejvyšších výskytů osteoporózy na světě vůbec, stejně jako nejvyšší příjem bílkovin, jež činí 250 – 400gr. na den!


K tomuto se váže také jeden mýtus: „Čím více bílkovin ve stravě, tím lépe!“ Kravské mléko obsahuje skoro třikrát více bílkovin, než mateřské mléko. Proč by měl dospělý člověk dostávat takové množství bílkovin, jež vyžadoval pouze ve své nejdůležitejší fázi růstu – v kojeneckém věku? Zásobení bílkovinami z rostlinných zdrojů je zcela dostačující a co více, i bez živočišných bílkovin při pestré stravě je jich více než dostatek. Co se týče obsahu vápníku, není mléko vůbec jeho nejbohatší zdroj. Sezamová semínka obsahují vápníku 6 x více, mák dokonce 12 x více, stejně jako většina zeleniny, ořechů, obilovin a luštěnin poskytne člověku vápníku více než dost, stejně jako hořčíku, jež je nezbytný pro jeho vstřebání.


Oficiální doporučená dávka vápníku je okolo 1000 – 1500 mg. na den. Výsledky, doposud největší a nejdelší tzv. Velké Čínské studie, jež zkoumala stravovací zvyklosti a zdraví Číňanů a které byly shrnuty do obrovského množství fakt, hovoří o tom, že v Číně (rozumějte na venkově) je osteoporóza neznámou nemocí, přesto že obyvatelé prakticky nepřijímají žádné mléko a co navíc, jejich denní příjem vápníku je pod 500 mg.


Stejná fakta ukazují i studie na tisících vegetariánů a vegánů. Vegetariáni měli pouze třetinový úbytek kostní hmoty v porovnání s masožravou srovnávací skupinou. Paradoxně u vegánů byl výsledek ještě lepší. I přesto, že vegetariáni a vegáni přijímají mnohem méně vápníku ve stravě, díky tomu, že nekonzumují živočišné bílkoviny a vyhýbají se i cukru, bílé mouce a rafinovaným a chemicky upravovaným potravinám, je z jejich organismu vyplavováno podstatně méně vápníku, než u „normálně“ se stravujících lidí.


Jak navíc dokázaly výsledky posledních vědeckých studií, nemají umělé doplňky vápníku ve stravě žádnou zdravotní užitnost, ba právě naopak byly dokázány přímé souvislosti mezi příjmem těchto preparátů a vzniku vápenatých usazenin v lidském organismu, ucpáváním cév, či hemoroidů.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Mleko_je_spojeno_s_mnoha_myty_205.html

A ešte:
http://vimeo.com/43657184

Zdroje vápniku:

sójové produkty

sójový jogurt, obohacený, 125 ml 367
sójové boby, vařené, 125 ml 88
sójové boby, suché, pražené (oříšky), 60 ml 60
zelené sójové boby, 125 ml 130
sójové boby, obohacené, 125 ml 100 - 159
tofu, obohacené vápníkem, 126 g 120 - 430
tempeh, 83 g 92

luštěniny, vařené, 125ml

fazole 41 - 64
cizrna 40

ořechy, semínka a jejich oleje

mandle, 60 ml 88
mandlové máslo, 30 ml 86
sezamová semínka, 30 ml 128
chléb, cereálie, zrniny
cereálie k přímé konzumaci, obohacené, 28 g 55 - 315

ovoce

fíky, sušené, 5 kusů 137
pomeranč, 1 velký 74
pomerančový džus, obohacený, 125 ml 150

zelenina vařená, 250 ml

čínské zelí 167 - 188
brokolice 79
jarmuz (odrůda brukve), listy 239
kapusta 99
kapusta, skotská 181
listy hořčice 109
okra 107
listy tuřínu 208

další potraviny
mg
melasa (sirup) z cukrové třtiny 15ml 172
mléčné výrobky
kravské mléko, 125 ml 137 - 158
sýr čedar, 21 g 153
jogurt, bílý, 125 ml333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  daevo

pochadzam z rodu kde kravka bola vždy až do kapitalizmu,čo prišiel po 1989.takže si odloš tu svoju argumentaciu na mna.


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte jedna veselá pesnička v ktorej spievajú aj o kalciu, ktorým mliečny priemysel tak často argumentuje v prospech cucania nápoja plného hnisu: http://www.youtube.com/watch?v=Tc8TrchWeO0

Hey Ivory!
Yeah Jonathan?
You're Vegan, right?
Yes, that's right, I am!
Can I ask you some questions, then?
Sure, Mann, of course you can!
Are you ready for the questions, then?
What are you waiting for?

Where do you get your protein, protein, protein
Only meat has protein so where do you get your protein

Actually lots of things have protein: Beans have protein
Greens have protein, fruits and nuts have protein, grains and seeds have protein
and here's the thing that's so obscene:
We don't need so much protein
Most people eat more than they need

Where do you get your calcium? Only milk has calcium
Healthy bones from cow's milk, calcium, I drink it, yum

Lots of plants have calcium, and lots and lots of calcium
And cholesterol, well they have none of the fat found in milk

What about our ancestors? Didn't they eat meat?
If I wasn't supposed to eat it, then why do I have these teeth?

Do your teeth look like a carnivores? All sharp and pointy, like?
No you gotta cook your meat over a roaring fire light!
Furthermore, all carnivores act on instinct
Humans make choices, they consider and they think
If humans of old ate meat
It was a choice not a necessity

If everyone were vegan, what about all the cows
and all the gajillion chickens living on farms now?
If everyone turned vegan it wouldn't happen over night
and demand would just decline and so would the supply.

Isn't vegan food just bland and gross?
No! It's yummier than most!
You care about animals more, you do!
I care about animals, people too!
Aren't vegan men weak and girly?
I find vegan men quite sexy!
B12, so there, haha!
B12's from bacteria!

Where do you get your protein? Plants!
Where do you get calcium? Plants!
Where do you get your iron? Plants!
Where do you get your zinc? Plants!

Hey Ivory!
Yeah Jonathan?
I think I get it now.
Yeah, it's all about plants.
Yep, that's pretty much it.
OK, cool, glad we cleared it up!
Me too! Let's have a snack!
OK.


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nepasterilizovane mlieko je zohnať v nešnej dobe problem,v meste nemaš žiadnu šancu,,v automatemliekovom,nemôže byť podla noriem eu nepasterilizovane mlieko,takže nvm prečo sa tu bavíš o mlieku z automatu?


z toho vypliva ,že naša populacia žijuca v kapitalizme po 1989 nema pristup ku mlieku nepasterilizovanom,tj pije mlieko ktore jej nič nedodava.a už vobec nie vápnik

to jasne vysvetluje,ten enormný narast problemov s klbami u ľudi všetkych kadekoriii v dnešnej populacii. čo nebolo pred 1989.nepoznam pomaly človeka staršieho ako 30r čo nemá problemy s kĺbamyVegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte jedna: The Truth About Dairy Cows
http://www.youtube.com/watch?v=WoFpKMVWFAY


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže deivo


máš pravdu


a tak nepite mlieko z obchodu ani od žiadnej inej firmy ,pokial nemate istotu,že neni pasterilizovane,ubližujete pitim pasterilizovaneho mlika sami sebe.


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {v automatemliekovom,nemôže byť podla noriem eu nepasterilizovane mlieko} Čítal si ten článok ? A môžeš mi dať odkaz na to nariadenie EU v ktorom sa predaj nepasterilizovaného mlieka zakazuje ?


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (09:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  {máš pravdu} V poriadku, takže môžeš ignorovať moju reakciu.


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak čítal som, že tie automaty na nepasterilizované mlieko už nemajú moc úspech a zisky rapídne poklesli. Ale to sa dalo čakať. Proste eufória a z časti marketingové drísty, ktoré boli postupne spochybnené.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-11-13  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mlieko kupujeme z mliekomatu, ale čisté ho pije len mačka. Avšak mliečne výrobky akéhokoľvek druhu sú mňam.


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2012-11-13  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Paci sa mi ta myslienkova suvztaznost typu: Kravam sa dava rastovy hormon - z toho vyplyva, ze kazde mlieko je skodlive.

Budem parafrazovat jeden vtip: Pozri vegan, zvieratka v lese si buzeruj kolko chces, ale nam rybickam daj pokoj! :-)


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2012-11-13  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak skutocne dovody na pokles predajnosti mlieka z mliekomatov su:
1. lenivost priniest si so sebou prazdnu flasu
2. ludom realne mlieko nechuti. su zvyknuti na pasterizovane zbrndy z tetrapaku.

podobne je to s pivom. vsade sa capuje s CO2 a mladi konzumenti, ked ochutnaju capovane pivo bez obsahu CO2, tak ho povazuju za skazene!

ozaj, aky nazor maju vegani na pivo? Dufam, ze kladny :-)


333 . pubacyne98   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (11:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  deivo

čital som to niekedy pri vstupe slovenska do eu ,tak si pogoogly možno najdeš,

mám ale na teba osobnú otazku si si isty sam v sebe ,že to robiš lebo si presvedčený že je to spravne a nemaš z toho žiadny zisk?lebo to čo robiš ,ubera na životaschopnosti aj tych malo družstiev, čo prežili tu,po cielenej likvidacii ,od našich politikov po 1989 a slavnej eu ,u nas na krasnom slovensku,nie v tejto krajine.


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333: Prisahal by som ti v boha, že z toho nemám finančný zisk, lenže v neho neverím. Prisahal by som ti aj tým, že nech dostanem najhoršiu chorobu ak ťa klamem, ale nie som poverčivý a som evolucionista. Takže akurát napíšem, že nemám z toho ani cent. No čítal som aj názor, že absolútny altruizmus neexistuje, pretože človek za odmenu získava dobrý pocit, takže ak si zástanca takého názoru, mám z toho určitý zisk, ale nie finančný. Ide skôr o nejaké morálne uspokojenie, alebo čo... Okrem toho zrejme by bolo nutné menej dávať na zdravotnú starostlivosť, lebo veganstvo akosi často v sebe nesie snahu zdravšie žiť, takže možno aj v tom sa dá vidieť zisk v rámci spoločného nažívania.

{lebo to čo robiš ,ubera na životaschopnosti aj tych malo družstiev, čo prežili tu,po cielenej likvidacii} Uprednostňujem pestovanie plodín pred chovom hospodárskych zvierat už len preto, že je to zdravšie, práca na poli je krajšia ako práca na jatkách, alebo vo velkochovoch a zároveň je to ekonomickejšie a etickejšie.

Dúfam, že zaniknú všetky družstvá a dúfam, že sa začne viac pracovať na poliach. Ide mi o likvidáciu družstiev, ale treba si uvedomiť, že je tu lepšia náhrada. Tým, že zaniknú družstvá sa totiž zmení len získavanie potravy a dopyt, ktorý sa vykrýval chovom zvierat sa bude vykrývať pestovaním plodín.

Takže nie je to len o likvidácii, ale aj o vzniku. Ja by som bol strašne rád, keby sa začalo na Slovensku konzumovať, ale zároveň aj pestovať viac plodín.


VegDrSpinach . faqijity8   |   ip:95.141.19   |   2012-11-13  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte dodám, že nejde len o pestovanie zeleniny, ale aj o sadenie ovocných stromov a podobne. Takže aj životné prostredie by bolo podľa môjho názoru viac na úrovni.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2012-11-13  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a travou z pod tych ovocnych stromov nakrmim zajace, kozy, ovce, kravy, aj sliepky sa tam nakrmia a vyzobu skodcov z padaniek, vcely pozberaju nektar...tak sa mi zda, ze mam efektivnejsiu metodu nez ty :D

333, tak pasterizacia znici vsetky vitaminy hej? zjavne nemas ani zakladne poznatky o vitaminoch


Svetlasila . hybaqage20   |   ip:78.99.176   |   2012-11-13  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem, prečo je v poslednej dobe na dôležitom.sk pomerne dosť článkov o škodlivosti mlieka? Veď každý človek vie čo mu chutí a čo je nasilu / telo nie je sprosté /. Je pravda, že v automatoch nie je pasterizované mlieko, ale radšej si kúpim také ako z obchodu, pretože z obchodu ti neskysne, alebo sa nedá piť. Ja osobne som aj toho názoru, že vápnik z mlieka z obchodu je nevyužiteľný a môže dokonca škodiť, pretože , ako pri všetkom, telo potrebuje mať celý arzenál prírodných zložiek aby ich mohlo spracovať, teda aj tuk na ktorý sú tieto zložky, ako potrebné vitamíny, naviazané. Inak my, keď kúpime mlieko, tak ho používame do varenia, ja si ho takto kúpené mlieko z automatu nechávam skysnúť, nesmierne mi chutí a takéto vypijem aj 4 - 7 l týždenne. A ak sú tam rastové hormóny, tak ho mám kvalitnejšie, pretože na nich mi vyrastú kyslo-mliečne baktérie.

VegDrSpinach.faqijity8: Družstvá sa nie na vine, nekupuj a neblúzni. Altruizmus ti prinesie zisk už len tým, že ty to budeš dodržiavať, to ti musí stačiť. Aj kristus vraj bol altruista a koľko škody to prinieslo, keď sa to pretláčalo.


blur . bijodyge99   |   ip:85.135.14   |   2012-11-13  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Amerika uz nepije colu ?


Miso . fagilyle7   |   ip:195.168.4   |   2012-11-13  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba sa nalievat "mliekom" z geneticky modofikovanej soje, jest "maslo" vyrobene ako vedlajsi produkt petrochemickeho priemyslu - margarin.

A clovke bude hned zdravy ako repa, pravda DAVO.

Neskutocne ako moze byt niekto taky zadubeny.


zdravyrozum . gydujudi50   |   ip:188.120.2   |   2012-11-13  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  VegDrSpinach, ked si taky odbornik, daj sem nejake plochy a vynosy potrebne na dopestovanie veganskych komodit, ktore by mali posluzit na zasytenie obyvatelstva.
Celom ma to zaujima. Tiez sposob obrabania sem hod, aby to slo bez chemie. Tiez sposob hnojenia.
A tiez napis co a v akych vynosoch sa budu pestovat plodiny na horskych pasienkoch a lukach.


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2012-11-13  (15:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na horskych pasienkoch a lukach...spravis si bylinkovy caj, salat z dateliny a potom uz len cakat kedy zdochnes


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Yanath . vepebeku80 |


prečitaj si aky je rozdiel medzi pasterilizovanou bryndzou a nepasterilizovanou,


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2012-11-13  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svetlasila . hybaqage20 |
k tomu ,že ti chuti trvanlive,ale to ešteneznamena ,že tvojmu telu aj dava niečo užitočne pre zravie,chemicke ochucovadla poznaš?


RioT . ditucohi9   |   ip:87.197.23   |   2012-11-13  (20:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://imgupload.sk/viewer.php?file=ow18alpqwro3k29febje.jpg
Toto musí byť pre Dava orgia zo samotných pekiel.


thule . xinywyre90   |   ip:92.245.21   |   2012-11-13  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovadzie maso je nachutnejsie a najzdravsie,s najvacsim obsahom potrebnych zivin pre rast a svalstvo,je dobre na klby,nema vela tukov ... a vajca a cholesterol?,existuju 2 typy cholesterolu,ako aj 2 typy tukov,kazdy sa hned zhrozi pri slove tuk a cholesterol,ale pozor,vieme,ze ten druhy je pre telo ziadnuci a prospesny! ... dalsia vec,cholesterol nachadzajuci sa vo vajciach pomaha pri vstrebavani bielkovin obsiahnutych vo vajecnych bielkach a v zltku je tiez vela bielkovin,takze tak ... vajcia,mlieko,syry sa jedli odjakziva,lebo na maso nebolo ... to,ze v USA ich dopuju ma nejak netrapi,regionalnym dodavatelom verim,maso z obchod.retazcov nekupujem ...


bujon . mowacevu78   |   ip:213.81.22   |   2012-11-14  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Davo - zelinozrut, prajem dobru chut k tej soji, kukurici a dalsim zelinka. Pozdravuje MONSANTO. :)


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.93   |   2012-11-14  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  thule s tym hovadzim masom velmi opatrne, obsahuje totiz kyselinu mocovu a na klby to je priam pohroma.
Preto sa odporuca ak robis vyvar, prvu vodu zliat, az potom znovu pripravit polievku, alebo co najviac obmedzit konzumaciu hlavne hovadzieho masa.
Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2012-11-14  (10:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333, ty si toho rozumu vela nepobral co? motas hrusky s jablkami, mlieko je jedna vec, pasterizuje sa aby ti neskyslo za 2 dni, bryndza, jogurty, acidofilne mlieko a ine "zive" potraviny su ina kategoriadiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú


 - Študentský experiment objavil, že v blízkosti wifi rúterov rastliny rásť nebudú2013-05-30  (01:15)  |  Zdravie
Malý "záhradný" experiment dánskej deviatačky testuje efekt mobilného žiarenia na rastlinách. Jeho výsledky vás môžu prekvapiť.

Klamavá reklamní kampaň Angeliny Jolie ???!


2013-05-22  (17:54)  |  Zdravie
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty AUTOR: MIKE ADAMS ZDROJ: http://www.protiproud.cz/


PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu


2013-05-22  (12:22)  |  Zdravie
Nevím o žádném Číňanovi, žijícím tradičním čínským životem, který by někdy použil kravské nebo jiné mléčné výrobky na nakrmení svých dětí. Tradice povoluje kojení ale nikdy ne používání mléčných produktů. Kulturní Číňané považují naši zaujatost mléčnými výrobky za velmi zvláštní. Vzpomínám si na pobavení velké delegace čínských vědců, krátce po skončení kulturní revoluce v osmdesátých letech.


John Virapen: Acylpyrín vás môže zabiť skôr, ako sa dostanete k dverám lekárne


2013-05-20  (15:29)  |  Zdravie
Len málokedy sa do prvej trojky bestsellerov dostane literatúra faktu od úplne neznámeho autora. Johnovi Virapenovi sa to podarilo, čim len dokázal, že téma, o ktorej sa rozhodol písať a zasvätiť jej život, je výsostne aktuálna a pre ľudí zaujímavá. Jeho bestseller Nežiaduci účinok: Smrť je šokujúcim priznaním bývalého riaditeľa farmaceutického priemyslu, ktoré odhaľuje zločiny páchané dennodenne v odvetí, ktoré by sa malo starať o zdravie ľudí. A keďže John Virapen bol hosťom na tohtoročnej Bibliotéke, niet divu, že som neodolal jedinečnej príležitosti spraviť s ním rozhovor.


Jak si zajistit 100% zdraví


2013-05-20  (14:34)  |  Zdravie
„Člověče, vzpamatuj se! Vyžeň všechny ty šamany, léčitele a duchy z hlavy, zapomeň na jejich moudra a běž na dovolenou!“


Zdravotní devatero


2013-05-19  (17:20)  |  Zdravie
Léčit nemoc je jako začít kopat studnu až když dostaneme žízeň.


14 LET STARÝ HAMBURGER Z MCDONALD’S VYPADÁ TÉMĚŘ JAKO ČERSTVÝ


2013-05-14  (10:00)  |  Zdravie
Víme dobře, že produkty rychlého občerstvení jsou plné syntetických chemikálií a že mají doslova devastující vliv na náš organismus. Nedávno objevený, „mumifikovaný“ hamburger z McDonald’s je však vizuálním důkazem toho, jak málo se takový frankesteinovský pokrm změní za 14 let.


Štúdia náhodne odhalila, že chemoterapia rakovinu ešte viac podporuje!


2013-05-09  (08:16)  |  Zdravie
Počas toho ako jedna skupina výskumníkov sledovala prečo sú nádorové bunky také odolné, dospeli k oveľa dôležitejšiemu zisteniu. Počas výskumov skupina objavila, že kým chemoterapia vo veľkej miere poškodzuje zdravé bunky, zároveň ich stimuluje na to, aby produkovali takú bielkovinu, ktorá predstavuje v podstate pohonnú hmotu pre rast nádorových buniek. Okrem toho sa nádor stáva ešte odolnejším voči ďalšej liečbe.


Za zdmi mlékárenského průmyslu (pravda nie je propaganda)


2013-05-04  (15:47)  |  Zdravie
„Holou pravdou je, že morální pravda je často extrémistická a musí být, protože když je nespravodlnost absolutní, pak se proti ní někdo musí postavit — absolutně.“ Tom Regan


Mámo, táto, přijel on – očkovací kamión!


2013-05-04  (13:00)  |  Zdravie
Očkovací kamión, akce, která má za cíl zvýšit prodej vakcíny proti klíšťové encefalitidě. Roadshow zavánějící porušením hned několika právních předpisů i principů humánní medicíny.


Ako som sa vyliečil


2013-05-02  (08:25)  |  Zdravie
Choroba ma kvárila 3 roky. Z času na čas mučivé bolesti, samovoľné intenzívne krvácanie a dennodenné vymieňanie obväzu. Navyše hnisavý výtok riadne zapáchal. Tri roky utrpenia pominuli. Ako? Bez lekárskej starostlivosti.


PROČ NEKUPOVAT BIO?


2013-04-19  (09:24)  |  Zdravie
My Češi jsme obzvláště opatrní. Vše zdravé okamžitě podezíráme a rovnou kritizujeme. Všichni víme, že biozemědělci postřikují v noci. A je nám jasné, že označení bio je na potravinách jen za účelem klamání naivních spotřebitelů. Co jsou naše nejčastější argumenty proti všemu, co je bio?


Proč pije člověk potravu pro telata?


2013-04-18  (16:39)  |  Zdravie
I když na nás reklamy na mléko a mléčné výrobky útočí ze všech stran, stále častěji můžeme slýchat informace, že pití mléka není zase až taková výhra, ba dokonce že může způsobit více škody než užitku. Pojďme se na tuto záležitost podívat a používat u toho zdravý selský rozum.


Veganství vede ke smrtelným chorobám


2013-04-14  (06:04)  |  Zdravie
Přísná vegetariánská dieta může být pro člověka životu nebezpečná. Odborníci tvrdí, že zvláště Indové dodržující extremní rostlinnou stravu mají v těle nadbytek homocysteinu. Tahle aminokyselina ve zvýšené koncentraci poškozuje výstelku cév, vede k ateroskleróze a také poruchám mozku. Takové choroby končívají často smrtí.


Kde sa berú a kam tečú príspevky Lige proti rakovine?


2013-04-12  (15:11)  |  Zdravie
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna modrá planéta. Vládli však na nej nenásytné farmaceutické koncerny. Nikto ich v láske príliš nemal. Ľudia totiž tušili, že u nich nie je všetko s kostolným poriadkom.


Odhoď narcis, kúp si jabko!


2013-04-12  (15:09)  |  Zdravie
Áno, Liga proti rakovine nelieči. Sú však nedeliteľnou súčasťou chorého systému a pomáhajú udržiavať jeho status quo. Toto je ich najväčším hriechom…


Rostlinné bílkoviny


2013-04-10  (12:20)  |  Zdravie
V tomto článku bych chtěl předložit některá fakta ohledně rostlinné bílkoviny. Tato fakta velkou měrou ovlivnila můj pohled na problematiku rostlinných bílkovin a můj jídelníček.


Tatarák i s tasemnicí


2013-04-09  (17:49)  |  Zdravie
O tom, že pojídání masa s sebou nese poměrně nemilá rizika, se může přesvědčit stále více lidí, kteří si v minulých dnech pochutnávali na tataráku a dalších masových "lahůdkách". Spolu s masem se totiž dostaly do jejich děla i zárodky tasemnice.


Zastavme ten smrteľný kolotoč!


2013-04-09  (15:18)  |  Zdravie
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ale pokud je musí žrát laboratorní zvířata, nedopadá to dobře. A co na to člověk?


Báj o upíroch


2013-04-07  (19:56)  |  Zdravie
Veľa duchovných ľudí dnes hovorí, že my ako Slovania zohráme kľúčovú úlohu v nadchádzajúcich zmenách. Už sme však jednou zásadnou vecou prispeli, ani si to neuvedomujeme. Prispeli sme vedomosťou o tom, čo sa stalo. Dnes tieto báje vďaka ich príťažlivosti a vďaka médiám a pozná už hádam každý. Tieto príbehy obrazne opisujú, čo sa stalo. A opisujú hlavne to, ako z toho von. Dávajú riešenie.


6 ODSTRAŠUJÍCÍCH DOPADŮ TOXICKÉ CHEMIKÁLIE BPA V PLASTECH


2013-04-05  (09:47)  |  Zdravie
Bisfenol A, (BPA) je často používaná toxická chemikálie se schopností narušovat funkci hormonů. Můžeme ji najít v mnoha plastech, vnitřních obalech plechovek a dokonce i na amerických dolarech a účtenkách.


Byznys v bílých pláštích


2013-04-02  (21:15)  |  Zdravie
Tak opět další reportáž tentokrát odhalující špici tohoto ledovce jménem farmaceutika a její podvody a kšefty s lidskými životy i s zdravím. Vidíte zde jasné svědectví jak farmaceutických zástupců tak doktorů uplácených zájezdy dárky i hotovostí. Šokující realita, tak popřemýšlejte nejste náhodou také obětí tohoto monstrózního zvráceného byznysu ?


Výhody Syrové Stravy


2013-04-01  (10:52)  |  Zdravie
Otázkou není "Je to těžké?"... Otázkou je "Stojí to za to?" Změna mé stravy změnila celý můj život k lepšímu. Nikdy bych ani nečekala všechny ty pozitivní změny, které se staly mě a mé rodině.


Můj život na syrové stravě


2013-03-30  (14:56)  |  Zdravie
Mé rozjímání, ke kterému jsem se dostala díky syrové stravě :-) Jakmile pročistíme své tělo, přichází na řadu naše duše...


Lékaři: Veganství a další "zaručené" diety? Škodí zdraví!!!


2013-03-29  (07:05)  |  Zdravie
Jednostranné diety mohou podle lékařů poškodit zdraví, trvalé zhubnutí však nepřinesou.


CO OBSAHUJE SENDVIČ MCRIB OD MCDONALD’S: GMO PŘÍSADY, TOXICKÉ A ZAKÁZANÉ INGREDIENCE


2013-03-27  (12:46)  |  Zdravie
Sendvič McRib je na vrcholu oblíbenosti. Tisíce lidí zaplavují webové stránky, jako je „McRib locator“, aby si sendvičem McRib řetězce McDonald’s nacpali břicho.


Pozor na etikety i u ovoce a zeleniny


2013-03-27  (07:29)  |  Zdravie
Čtěte i etikety při koupi ovoce nebo zeleniny. I ovoce může obsahovat nebezpečná éčka, přidanou vodu nebo aspik.


Studie: Marihuana škodí hlavně mladým, může jim trvale snížit IQ


2013-03-23  (16:14)  |  Zdravie
Obecně především u mladých lidí převládá názor, že cannabis je neškodná droga a nenese žádná zdravotní rizika. Přitom právě tato skupina je jejím užíváním negativně ovlivněna.


ZDECHLINY V JÍDLE!


2013-03-22  (07:05)  |  Zdravie
Ještě ani neodezněla aféra s koňským masem vydávaným za hovězí, a už se nad námi ženou další černé mraky s daleko hrůznějšími potravinovými skandály, než jsme doposud v médiích zaznamenali. V polském masokombinátu přidávali údajně do klobás a jiných masných mletých výrobků, maso z uhynulých zvířat, což je absolutně smutný a hlavně nechutný případ, který vyvolává stále častější otazníky nad bezpečností současných potravin.


Léčba konopím


2013-03-21  (07:37)  |  Zdravie
Pokud se mocným tohoto našeho světa povede mne odhalit, já půjdu do vězení a z mojí dcery se opět stane křečemi zkroucená a bolestí řvoucí lidská troska


PŘÍRODNÍ ZABIJÁK RAKOVINY, KTERÝ JE 10 000X SILNĚJŠÍ NEŽ CHEMOTERAPIE


2013-03-18  (09:05)  |  Zdravie
Anona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Jelikož některé velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji. Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná.


Konopné semínko je dokonalou potravinou


2013-03-14  (19:37)  |  Zdravie
Konopí patří mezi nejdokonalejší rostliny z hlediska výživy.


Ďaľšie zo zdravia...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tajomstvo obelisku.

Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?

Svet ktorý príde....

Znamenie Antikrista

Ďalšie prekvapenie na Google Earth...

Dvadsat rokov nas odrbavali a teraz ocakavaju ze im znovu ...

Archív

Počátek občanských nepokojů v USA?

První náznaky organizovaného občanského odporu, inspirovaného zejména španělským hnutím 15-M, se objevily 17. září ve Spojených státech. V zemi, jejíž představitelé se domnívají, že disponují monopolem na výklad demokracie, je stále více lidí nespokojených se stávajícím systémem banksterského kapitalismu a vlastní neutěšenou sociální situací. Skupina aktivistů doufá, že také Američané začnou s pokojnými masovými protesty na Wall Street.


Aj OĽaNO sklamalo.

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Alternatíva priamej demokracie

Pesticid od Monsanta infikuje rostliny nemocí podobnou ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.2742 s