25. August 2019
    
NWO - minulosť a súčasnosť 2/3 - Dolezite.sk

NWO - minulosť a súčasnosť 2/3


  2010-01-17  (21:20)  |  Vojny
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - NWO - minulosť a súčasnosť 2/3

Čo oči nevidia...!
Budeme mať svetovládu, či sa nám to páči, alebo nie. Jediná otázka je, či svetovládu dosiahneme násilím alebo súhlasom. James Warburg, židovský veľkobankár 17.2. 1950 pred senátom USA Predchádzajúca časť seriálu o slobodomurároch sme ukončili popisom symbolov, zašifrovaných na jednodolárovke. Je to najrozšírenejšia bankovka v USA. A prečo práve USA? Od Wilsona, ktorý bol prezidentom počas 1. svetovej vojny, nebol v USA prezident, ktorý by nepatril do slobodomurársko-iluminátskych kruhov, vynímajúc Eisenhowera, ktorý k ním síce nepatril, ale bol nimi riadený. (Podľa Helmuta Finkenständta) Ako veľmi sú USA pod vplyvom slobodomurárov, dokladá skutočnosť, že medzi 56 signatármi americkej Deklarácie nezávislosti z roku 1776 bolo 50 slobodomurárov. Z 29 Washingtonových generálov bolo 20 slobodomurárov. Z 55 členov konštitučného Národného zhromaždenia ich bolo 50. A všetci 13 guvernéri, ktorí roku 1776 tvorili Úniu, boli slobodomurári. (Podľa PHI). Kto chce tajiť svoje úmysly a pracovať v pozadí, potrebuje na to vytvoriť spoločenstvá, pretože tie oficiálne sa nehodia pre tajné rozhovory, konšpiráciu, osobitné dohody a podobne. Z tohto dôvodu sa Ilumináti od samého začiatku usilovali, aby okrem existujúcich spolkov tvorili nové. Celkom utajiť tieto zariadenia sa predsa len nepodarilo. Vždy sa niečo objavilo aj na verejnosti. C.O.D.E (4/91) k tomu píše: Porady tejto elitnej skupiny maklérov moci, vedené Davidom a Laurence Rockefellerovcami, tvorili priebeh svetového diania. A predsa len málo ľudí vie, že organizácie ako Trilaterárna komisia, Concil on Foreign Relations (CFR) a Bilderberská dohoda existujú. Tieto organizácie sú základom nového svetového poriadku, svetovlády elity pomocou elity a pre elitu.

(podľa CHRISTUSSTAAT 9/91) Ani v tvorbe našich štátnických plánov a v utajovaní a v moci naších tajných spolkov sa s nami nemôže nikto merať. Nanajvýš jezuitov môžu s nami porovnávať. Protokoly svetovej diktatúry, Grffin: Kto vládne svetu?

Systém, podľa ktorého je slobodomurárstvo vybudované, je nasledujúci: Oficiálni slobodomurári poznajú 33 stupňov. Stupne 1.-3. (učeň, tovariš, majster) sú zahrnuté v tzv. johanitskej lóži. Modré slobodomurárstvo tvorí humanisticko-krásnoduchovú prestavbu, ktorú používa slobodomurárstvo vysokého stupňa ako vývesný štít, ako maskovanie, i kvôli infiltrácii. Rothkranz poznamenáva: Hlavnou úlohou Modrého murárstva je maskovaná systematická infiltracia a rozklad štátu, spoločnosti a cirkvi, národného povedomia, verejnej a osobnej morálky – organizovaná kriminalita. Z neho sa stále regrutujú vyššie stupne slobodomurárov. Vyššie slobodomurárstvo pozná 4.-33. stupeň, pričom každý člen nemusí prejsť všetkými stupňami, ale môže ich preskakovať. V posledných troch stupňoch (31.-33.) sa rituálne ceremónie redukujú na minimu. Vo väčšine krajín sa prijímací rituál obmedzuje na skladanie ťažkej a najvyšším rádovým povinnostiam zodpovedajúcej prísahy. Z členov 33. stupňa sa skladá najvyššia rada (s maximálne 33 členmi), čo je najvyššie slobodomurárske grémium štátu. Sídlo súčasnej najvyššej rady je vždy mesto, v ktorom má sídlo vláda. (Platí to aj pre Slovensko.) Najvyššie rady všetkých zemí sa stretávajú v nepravidelných intervaloch. Z nich sa skladá rada 33 svetovej pyramídy. (Uvedené na jednodolárovke.) Členovia najnižších troch stupňov slobodomurárstva nevedia, že sú figúrkami veľkej politickej hry. Ide väčšinou o malých a stredných podnikateľov, akademikov, úradníkov, ktorých spravidla vyhľadali prítomní murári vyššieho rádu (ale vyšší sa nikdy nedajú poznať) a priviedli ich do lóži na základe vedeckých, morálnych i politických náhľadov a zámerov. Bývajú manipulovaní prostredníctvom rozhovorov a prednášok tak, že väčšinou to ani nespozorujú. Takto sa dajú ľahko ovplyvňovať a riadiť. Kto koná v duchu slobodomurárstva, má v povolaní zabezpečený úspech a kariéru. Ale všetkých nižších ponechávajú v neistote a v zahmlení skutočných cieľov a metód rádov. Sú používaní ako užitoční idioti. Prostredie okolo nich býva tak šikovne zinscenované, že spravidla sami neveria neskôr vyjavenej pravde. Najneskôr tam, kde majú oficiálni slobodomurári svoje hranice, v 33. stupni najvyššieho stupňa slobodomurárstva, prichádzajú na scénu Ilumináti. To sú tí, ktorí celé slobodomurárstvo (v ktorom často majú vedúce pozície) nútia k dosiahnutia svetovlády. Je skutočnosťou, že pri slobodomurároch ide o spoločnosť tajných zväzkov, z ktorých každý jednotlivo vykonáva svoju vlastnú úlohu, ktorá je podľa štátu, času a osobitných podmienok vždy inak formulovaná. Je isté, že tajná, za slobodomurármi stojaca, moc spája všetky sily a vie, kam táto cesta vedie. Zatiaľ čo prevažne množstvo slobodomurárov o tom nič nevie.

Všetky politické strany sú výplodom slobodomurárstva. Alebo ich slobodomurári vytvorili, alebo následne infiltrovali. Politické strany sa môžu prejavovať ako mocné, lebo sú činné na verejnosti, zatiaľ čo slobodomurári ostávajú väčšinou nepoznaní v tieni. Ale v skutočnosti pracujú politické strany v základoch ležiacej, tajnej spoločnosti. Sú jej hovorcami pre určitú klientelu. J. Vaquié. Manfred Adler vo svojej knihe Slobodomurári a Vatikán píše, že podľa ustanovenia senátu USA, ktoré prešetrilo CIA, 90% tajných správ sa oznamuje pomocou kódovaných textov a obrazov, prostredníctvom médií, hlavne tlače. Georg Herlitz, ktorý bol sám slobodomurárom B´nai B´rith, poznamenáva v židovskom lexikóne: Formy, v ktorých sa spoločenský život lóži odohráva, znamenia a symboly, v ktorých sa komunikácia bratov napĺňa, sa volajú rituál lóže. Každý brat je čestným slovom zaviazaný k utajeniu týchto foriem až naveky. Keď človek pozorne sleduje obrazy v tlači (fotografie i grafická úprava titulných strán), ako najdôležitejšie a najčastejšie znamenie slobodomurárov sa javí poloha ukazovákov, palcov, založenie rúk, prípadné posunky. Ukazovák má však výsadnú symboliku. Poloha zdvihnutých alebo vystretých ukazovákov v signálnej reči zasvätencov slúži ako poznávacie znamenie, že pri rokovaniach a záveroch ide o slobodomurárov alebo o ich činnosť. (Podľa Juana Mahlera Víťazstvo rozumu. Svetový model slobodomurárstva, Buenos Aires 1978, str. 77) K tomu v záverečnej poznámke ešte dodáva: Ukazovák je, ako vyplýva z označenia, veľmi používaný pomocný prostriedok ľudskej komunikácie. Pre nezasvätených je nenápadný. Bezvýznamné gestá, používané ako poznávacie znamenie pre usmerňujúcich alebo misiu vykonávajúcich, členov lóže, sú často doplnené nadväzujúcim textom. Vyplýva to aj z toho, že nezúčastnení alebo do nemilosti upadnutí bratia bývajú zobrazovaní bez polohy ukazovákov. Keď si zoberieme fotografie známych osobností z dennej tlače, získame v krátkom čase veľký počet nápadných a pre toho, kto tomu rozumie, veľavravných polôh. Ďalším poznávacím znamením býva stisk ruky. Ako príklad uvádzame stisk medzi Kohlom a Modrowom. Pri prvom nemecko-nemeckom stretnutí ho dlho a presne ukazovali v televízii. Natíska sa otázka: Bolo nemecké zjednotenie plánované a požehnané zhora? (podľa Chrstusstaat 9/91) Ďalšie časté znamenia sú: O spojenie ukazováka a palca tvoriace kruh, uchopenie sa za bradu, za prsia, spojené ruky, poloha kravaty, poloha okuliarov, špúlenie perí. Znaky tejto neverbálnej komunikácie sa vyvíjali vyše sto rokov, spolu so špecifickou rečou zasvätencov. V prípade nutnosti politik zopakuje nič netušiacim fotografom gesto aj viac ráz a vybraný fotograf často naopak očakáva istý okamih z vystúpenia. Niektorí z častejšie verejne vystupujúcich majú svoje zvláštnosti a zvyky. Napríklad hranie sa s predmetmi, hmkanie a podobne. V rámci systému neverbálnej symbolicko-znakovej komunikácie lóži a ich zasvätencov sa javí ako dobrý zvyk a skoro slušnosť nenápadne prezentovať svoju podriadenosť. V symboloch často stretneme pentagram a hexagram, tradične používané ako magické symboly už v dávnoveku. Pentagram (človek so vztýčenou hlavou a roztiahnutými rukami a nohami) sa často objavuje v štátnej symbolike. Aj nemecký orol prešiel zvláštnym vývojom. Všade, kam vstúpi noha slobodomurárov, nájdeme ich symboliku. Vo Frankfurte nad Mohanom stojí na výstavisku veža 256,5 m vysoká a na vrchole má pyramídu, ako vyšitú podľa jednodolárovky. Ešte aj svietiace oko je symbolizované vo vrchole. Podobnosť čisto náhodná je aj medzi štátnou vlajkou bývalej Č-SFR dnešnou ČR a slobodomurárskou zásterou. Asi by sme deti mali v dejepise o vzniku Česko-Slovenska učiť niečo iné. Ako si vysvetľovať farby používané týmito organizáciami? Tím že Česi odmietli používať pôvodnú červeno bielu českú zástavu a prijali zástavu bývalej Č-SFR ich národným symbolom sa stalo slobodomurárske logo, tak ako ho má USA, Kanada, EU a napríklad vlajka Sovietskeho Zväzu a atď. 


Delenie podľa škótskeho obradu
Modrá, patrí 1-3° zasvätených, s úlohou propagovať liberalizmus a ľudské práva - modrá je dobrá! – diktatúra humanizmu, téza a anti téza ako manipulácia-média.
Červená, pre 4-18°, má na starosti revolúcie a s tým súvisiacu činnosť, vodcovia totalitných režimov ako fašizmus, komunizmus, vojenské chunty v Južnej Amerike, Afrike, Ázii, islamský extrémisti riadený Šrajnermi – slobodomurárska organizácia pre muslimský svet skrývajúca sa za náboženské symboly Islamu. Al-Kajda je tiež pod kontrolou Šrajnerov ako i Bin Ladin klan a organizácie ako je Hamas tiež kontrolovaný so CIA.
Čierna, 19-30°, sú filozofovia, ideológovia, politici,vedci-kontrola počasia, bio-smart-zbrane. www.weatherwars.info www.prisonplanet.com /zemetrasenia v j.v Ázii sú tiež ich dielom/ Biela, patrí 30-33°, najvyššie a najtajnejšie osobnosti. The Merovingian /Merovejci – dvakrát zrodený/ - Windsor – Bush bloodline – rody späté po krvy /kráľovská DNA/ Strážcovia Matrixu a ich kontakt s mimozemskými /neľudskými bytosťami/. O tejto časti organizácii sa dočítate v dielach Davida Ickeho – www.davidicke.com
Štátne symboly USA, Kanady a E.U. Komunistov a Sovietskeho Zväzu – skrytá viac významovosť symboliky. Symboly Komunistov – Kosák predstavuje symbol Saturnu. Je to symbol času a smrti. Kladivo symbol moci a červená hviezda symbol planéty Mars – Boha vojny, alebo Satana. Červená zástava je symbol ríše Khem, po arabský Egypt – kolíska templárstva a illuminátstva. Oficiálna symbolika znamená roľnícku a robotnícku triedu. Červená hviezda je symbol komunizmu, červená zástava reprezentuje krv preliatu v boji.
Symbol E.U. 12 hviezd – pôvod zo starého Egypta, kolísky iluminátstva, predstavujú 12 Sethových hviezd na nočnej oblohe sveta temnôt. Viď. Egyptológiu, a mytológiu Egypta – Ríše Khem. Vlajka a zástava USA obsahujú tieto skryté symboly a významy/oficiálne 50 hviezd je 50 štátov únie a červeno biele pási predstavujú indiánske a biele obyvateľstvo/, ktoré sa spájajú s antickou mytológiou a slobodomurárskou, [templárskou, iluminátskou filozofiou]: Vlajka USA predstavuje obdĺžnik- [chrám Šalamúnov], v hornej časti menší obdĺžnik- [svätyňa svätých], 50 bielych 5-cípych hviezd. To je 50 nebeských bytostí, ktoré zostúpili z nebies [z hviezdneho systému Sirius podľa Robert Temple – amerického žida a slobodomurára v diele Sirius Mystery] na zem. Príbeh o padlých anjeloch je známi od starej Sumérie až po kresťanskú Bibliu. Modré pole znamená kráľovská krv [kráľovské nepozemské DNA]. Obdĺžnik so 4 stranami znamená 4. dimenziu a 4 svetové strany, základ merania vesmíru. 13 pruhov, 6 bielych a 7 červených, predstavujú 13 pozemských kráľovských rodov, ktoré majú priamy pôvod od 50 “svätých“-[Argonauti-grek., Nefillim-hebr., Anunnaki-egypt., Merovingian-Merovejci-fran., etc.- ich hlavnou úlohou je vytváranie konfliktov kde koľvek na zemi a kontrolovať ľudstvo pomocou peňažnej burzy] taktiež matematický systém numerologie podľa ktorého sú naplánované svetové diania. Červená a biela predstavujú polarizáciu - + a -, mužský a ženský náboj, svetové pologule-bohatý sever a chudobný juh. Týchto 13 rodov manipuluje svet už tisícročia, [podľa www.davidicke.com]. Od týchto 13 rodov sú odvodené vybrané šľachtické rody po celom svete a každej rasy, ale s kráľovským DNA, ktoré sa podieľajú na manipulácii. V stredoveku bolo jednou z hlavných úloh Templárov zachovať čistotu kráľovskej krvi a ochrana čistoty kráľovského rodu v Európe. Tento systém funguje v podobnej forme po celom svete až dodnes. Teória čistoty rasy podľa Hitlera a fašistov za druhej svetovej slúžila viac-menej ako maskovanie hore uvedených skutočností. Hitler, Gebels, Haidrich a daľší fašisti by v tejto čistote sami prepadli. Ďalej je tu 33 a 13 päťcípych hviezd v tvare hexagramu v symbole USA, 13 šípov atď. Kanada: Málokto si všimne zvláštne zmutovaný tvar javorového listu a dvojfarebnosť vlajky, červená a biela. 12 výčnelkov vrátane so stopkou 13.je lúč prinášajúci tento symbol). Skúste nájsť takýto javorový list v prírode. Pentagram /symbol matrixu, zlatý rez-číslo 1.618 matematický kód stavby sveta a človeka/ číslo 5+1 je 6, hexagram je číslo 6+1 je 7=13 to číslo znamená ukončenie magickej práce. E.U.: 12(podobné ako predchádzajúce) zlatých hviezd, ktoré vraj reprezentujú 12 apoštolov na modrom podklade. Viac o definícii 12 apoštolov sa dá dočítať v práci Dr.Emila Páleša: Angeológia. www.sophia.sk . Číslo 13 má veľký význam z hľadiska satanistických, templárských rituálov. V zmysle obráteného pentagramu číslo 13 sa mení na 31. Sú to dni pre rituály obete krvi. Napr.: Princezná Diana bola rituálne obetovaná [zavraždená] práve 31.8. Viac o tom v prácach Davida Icka: www.davidicke.com. Slovenský významný Slobodomurár M.R.Štefánik bol zavraždený vlastnými ľuďmi/podľa očitých svedkov českými četníkmi/ z dôvodu ochrany kráľovskej krvi, mal sa totiž stať súčasťou talianskej kráľovskej rodiny. Málo kto vie v dnešnej dobe že anglický jazyk bol vytvorení Templármi predchodcami Slobodomurárov. Templársky mágovia už vtedy vytvorili tento svetový, umelý jazyk za pomoci numerologie a vysokej mágie s víziou budúceho jednotného, totalitného, globálneho štátu. Anglovia a Sasovia pôvodne používali jazyky podobné Nemčine. English – znamená jazyk anjelov, mylne sa odvodzuje od názvu časti východného Anglicka aj to oči nevidia. Gotické chrámi sú vyzdobené symbolmi: swastiky, ying-yang, troch sĺz-666, drakmi, démonmi a sexuálnymi symbolmi ako napríklad vchod do gotického chrámu[gotický oblúk] predstavuje vagínu cez ktorú sa vchádza do matky božej – Isis, Sirius,Sothis,Set, Semiramis,etc. Už viete kde smerujú snahy globalistov? Pentagram môžeme nájsť v Markušovciach na Spiši v gotickom kostole skrytý vo vnútrajšej výzdobe v systéme magického oka. Tieto chrámy fungujú ako stroje ktoré sa nabíjajú energiou slepo veriacich a netušiacich kresťanov. Viac o záhadách a tajnej skrytej symbolike gotických slobodomurárskych stavebných diel v prácach Davida Ickeho. Tiež podrobne o význame a priebehu satanistických rituálov a ich vplyv na svetové dianie. Znásilňovanie detí, pitie ľudskej krvy, rituálne vraždy, napr. princezná Diana /po krvy mala priamy merovejsky pôvod s kráľovskou DNA/. Kanibalizmus a mágia sexu prevádzané elitnými spoločnosťami, kráľovskými rodinami, vysokými svetovými politikmi z USA, Kanady a EU www.infowars.com . Porovnanie s rituálmi woodoo v Karibiku a satanistickými rituálmi v Južnej Afrike. Satanistické rituáli ako kontaktný systém s extra dimenzionálnymi, mimozemskými bytosťami a ich vplyv na svetové dianie. Tiež sa uvádza vo vedeckých dielach Dr.Emila Páleša ako je napr. Angeologia. Slávni slovenskí slobodomurári: Ján Ámos Komenský, M.R.Štefánik, Benjamin Franklin [môžete ho vidieť na 100$ bankovke] po rodičoch pôvodom z Turca. Zakladateľ ústavy USA a najvýznamnejší slobodomurár v histórii USA. Pred južnou bránou chrámu Sv. Alžbety(Isis-Egypt., Sirius-Babylon., Semiramis-Ninive., etc. /Satanov chrám/) v Košiciach nájdete mená na dlažbe významných slobodomurárov ktorí prispeli na obnovu chrámu. Málo kto vie že sa na Slovensku pred dobitím Amerík ťažilo najviac zlata na svete tej najvyššej kvality. Toto zlato poslúžilo ako úspešný štart slobodomurárstva /novotemplárstva/, tiež ku vzniku Bank of England – Anjelska Banka a na financovanie dobitia Amerík.

Ani Vatikán neušiel infiltrácii slobodomurárstvom! Svätí!
Ilumináti, spolu s vrchnými slobodomurármi, pracujú s OPUS DEI. Takto kontrolujú Vatikán, bohatstvo tejto Zeme. Dr. Rivera, Ex-jezuita Koreňmi súčasného odpadlíctva sú vedecký ateizmus, dialektický materializmus, iluminátstvo, svetskosť spoločnosti, a to všetko má jednu spoločnú matku-slobodomurárstvo. Pápež Pius XII., 23.5. 1958

Ani Vatikán, tradičné sídlo kresťanských zástupcov Boha, neušiel slobodomurárskej infiltrácii. Kresťanstvo a prebudené Slovanstvo sa javí ako jediná možná hrádza, schopná zastaviť príval záujmov niektorých finančných kruhov, reprezentovaných práve slobodomurársko-iluminátskym snažením. Podľa taktiky týchto hnutí, žiaľ ani pápežov dvor neobišla infiltrácia a manipulovanie. Tým sa z kresťanských kruhov ukazuje azda ako jediný čistý jezuitský rád, ktorý už historicky vždy brojil a bojoval proti slobodomurárom. Posledným nepoškvrneným pápežom bol, zdá sa, Pius XII. (1938-1958). Bol to pápež 2. svetovej vojny, a ako vyplýva z charakteru tohto konfliktu, o ktorom sme písali na začiatku nášho článku, slobodomurárske nitky museli zákonite viesť aj do Vatikánu. Pius XII. Bol skutočne vysoko inteligentný, priam geniálny muž. Snahy o infiltráciu nemohli uniknúť jeho pozornosti. Vedel, že eliminovať tieto tlaky je skoro nemožné, a tak ako prevenciu použil postupné znižovanie počtu kardinálov, ktorých malo byť okolo 70, no po jeho smrti ich ostalo 45. Môžeme povedať, že tento človek ako posledný tvoril hrádzu devastácie kresťanstva. Jeho smrť je opradená mnohými nejasnými a zavádzajúcimi historkami, ale reálny sa javí variant, podľa ktorého bol Pius zrejme otrávený svojím osobným lekárom, ktorý si potom z toho spravil živnosť a záujemcom rozpredával za patričný obnos fotografie pápeža umierajúceho v kŕčoch! Za svojho nástupcu navrhoval Pius XII. Janovského kardinála Siriho. Ustanovená konkláva mohla zvoliť nového pápeža len dvojtretinovou väčšinou plus jeden hlas. Sirimu chýbal k zvoleniu stále tento jeden hlas. Strany a názory na tomto zhromaždení boli presne vyprofilované, a nakoniec bol za pápeža zvolený pápež nad hrobom, 77-ročný chorľavý kardinál Roncalli. Rátalo sa s jeho skorým odchodom na večnosť a že sa medzitým situácia nejako vykryštalizuje. Zvolený pápež prijal meno Ján XXIII. (1958-1963). Naviazal tým na tradíciu pápežov z čias najväčšieho cirkevného neporiadku, kedy boli pápeži až traja, a proti týmto vystupoval už Ján Hus. Pokračovať v tomto nezmysle, hoci len symbolicky, si v celej histórii nedovolil ani jeden zvolený zástupca Boha na zemi. Jeho nástupom k moci sa začali rúcať posledné obranné mantinely a do Vatikánu začali prúdiť také trendy, že si tento pápež vyslúžil dokonca prívlastok komunista. Orientácia vo viere sa zásluhou jeho snáh zredukovala z kombinácie vertikálnej (láska k Bohu) a horizontálnej (láska k blížnemu svojmu) iba na úroveň horizontálnu. Zodpovedá to slobodomurárskemu deizmu, ktorý Boha uznáva za Stvoriteľa, ale nie za vše objímajúcu silu. Zmenu v cirkvi môžeme dokumentovať heslom Jána XXIII: Apertuta a ministra (otvorenie doľava), ako aj profilom jeho pravej ruky, kuriálneho kardinála Augustína Bea, ktorý pochádzal zo starej židovskej rodiny vyhnanej pred stáročiami zo Španielska, ktorá sa usadila v Nemecku. Ján XXIII. Zomrel v priebehu druhého Vatikánskeho koncilu, o ktorom sa hovorí, že bol skrz-naskrz slobodomurársky. Následník, ktorého navrhol, bol milánsky arcibiskup Montini, a tento sa skutočne aj pápežom stal a prijal meno Pavol VI. (1963-1978). Montini si vyslúžil ostrohy už za života Pia XII., kedy za jeho chrbtom viedol rokovania so ZSSR, hodnotené pápežom negatívne. Za svojho tajomníka vymenoval Jeana Villota, ktorý mu zadržiaval korešpondenciu a cenzuroval prejavy. Po smrti tohto pápeža sa na scéne objavuje tragická postava pápeža Jána Pavla 1. (1978-len 33dní pontifikátu). V jeho období sa prevalila v Taliansku známa aféra slobodomurárskej lóže P2 a zistilo sa, že vo Vatikáne je za konšpirovaných okolo 100 slobodomurárov. Na 32. deň pontifikátu predložili pápežovi zoznam vatikánskych slobodomurárov. Ján Pavol 1. predviedol priam diplomatické diletantstvo, pretože ešte v ten večer povedal kardinálovi Jeanovi Villotovi, že na jeho služby ďalej nereflektuje. Pápež do rána zomrel a Villot dokázal zabrániť aj pitve. Neprirodzene modrá farba mŕtvoly však nikoho nenechala na pochybách. Ján Pavol II.(1978-), Wojtyla, sa zo začiatku javila ako prvý čistý pápež po mnohých rokoch tmárstva v srdci kresťanstva. Z jeho neskorších prejavov však môžeme vybadať zaujímavé skutočnosti. 15.9. 1982 pri svojom prejave z Jeruzalema sa vyslovil: Jeruzalem môže byť tiež Mestom človeka. (Rothkranz) Mestom človeka-City of man, je slobodomurársky verbálny kryptogram, ktorý tradične symbolizuje svetovládu a diktatúru humanity. 18.4. 1983 prijal Ján Pavol II. celkovo asi 200-člennú Trilaterárnu komisiu. (O nej budeme písať neskôr) Jeho úradu nesvedčia kontakty s B´nai B´rith (popísané ďalej). Aj dnešná situácia vzbudzuje pocity, že je, žiaľ, Vatikán asi stratený, a touto cestou môžu slobodomurári fantasticky manipulovať obrovskú časť populácie na zemi. Tvorba moderných otrokov pokračuje. (spracované podľa Týždenníka Politika a Christusstaat international 9/91


Andrej Jakubčo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
slovenskykral   |   ip:86.7.138.   |   2010-01-18  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   all; zaujimave citanie :)

no mozno na tom trochu pravdy bude :)

pre viac informacii si mozete nieco precitat :
http://www.ggccmi.org/
http://www.rgle.org.uk/

toto je slavna united gran lodge of england :) UGLE
http://www.ugle.org.uk/

G.:M.: de G.:L.: de S.A.R.

I.:T.:N.:O.:G.:A.:O.:T.:U.:

moji V.:D.:BB.:
FF.:
QQ.:HH.:

T.:A.:F.:Surinam   |   ip:195.91.79   |   2010-01-18  (11:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To by som chcel vediet odkial je info ze rodiacia Franklina boli z turca? Pocul som uz vselico podobneho druhu ale toto nie


bassboost   |   ip:78.98.16.   |   2010-01-18  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staci trosku pohladat a nieco urcite najdes

http://www.pluska.sk/soubiznis/franklinovci-z-turca.html


Krovak   |   ip:194.154.2   |   2010-01-18  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jemne naivne, mizerne gramaticke zabavne citanie
-"Obdĺžnik so 4 stranami znamená" - co znamena obdlznik s tromi alebo piatimi stranami? :-D
-"kanadska vlajka s 13 vybezkami (vcetne stopky) - ako pocitam tak pocitam aj so stopkou je ich 12 :-(
-"jing-jang" je v skutocnosti jin - jang
-"Kresťanstvo a prebudené Slovanstvo" co to dopekla je to prebudene slovanstvo? A kedy spalo?
-"jediný čistý jezuitský rád" - parada, nedavno som cital knizku o tom aki su jezuiti potvory, kto si ma teda vybrat?


Vladika   |   ip:89.173.88   |   2010-01-18  (17:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovanstvo zaspalo na našom území v 13.storočí.Odvtedy bolo definitívne ovládnuté chazarskými turko tatárskymi maďarskými hordami. Po jeho zašlej sláve zostali nemé pamätníky zničených hradov a zámkov. Kto chce, ten si dohľadá, tak ako v prípade Franklinovcov. Aj keď podotýkam, na internete existuje infiltračná diverzia teórií a faktov, naburávajúca kauzálnu logiku, zvlášť zameraná na deštrukciu slovanskej identity, ktorá systematicky vymazáva všetky, čo i len jej stopy. Wikipédia o mestách a dedinách na zbytku slovanských území v maďarčine je toho živým dôkazom.
A kedy bude slovanstvo opäť prebudené? Potom čo aristokratické rody, ktoré slovanstvo ovládali boli donútené odísť do exilu a pohli sa smerom na západ do Veľkej Británie a neskôr do Ameriky. Väčšina si zmenila mená na maďarské, nemecké, anglické, kôli vlastnej bezpečnosti a prežitiu. Napodiv sa však stali opäť protagonistami, tentoraz svojich nových hostiteľských zemí. Ako a prečo sa to stalo, bude vysvetlené,keď na to nadíde ten správny čas.


Miki   |   ip:80.81.232   |   2010-01-20  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moji predkovia si tiež zmenili svoje priezvisko tak aby vyznelo "maďarsky".Ale hrad sme postavený nemali:(.Fakt neviem na akú kanadskú vlajku sa pozeral keď narátal 13 výbežkov.Je ich naozaj len 12.Teda tých 12 apoštolov či čo to tam bolo povedané.


morf   |   ip:95.103.6.   |   2010-01-20  (16:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podobne je aj to s Anglickym jazykom ze bol vytvoreny v clanku sa pise ze Anglovia a Sasovia pouzivali jazyky poodobne Nemcine a nespomina sa o Normanov.
Anglovia a Sasovia rozpravali jazykom anglosastina a Kelti ktori ostali prijaly jazyk a kulturu Anglictina sa stala svojim sposobom Anglofirskym jazykom.
V 11str. prichadzaju Normani a rozpravaju Anglormanstinou blizko pribuznu Starofrancustine do staroanglictiny prechadza mnoho slov z normanciny a neskor je mnoho slov prevzate z latinciny a grectiny atd.
Anglicky jazyk sa vyvijal tak ako nas Slovensky jazyk a ako aj ostatne jazyky.
Niektore veci su tu zavadzajuce aby clanok vyzeral vierohodne.


Mitsuko   |   ip:95.140.24   |   2010-01-21  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Viz: Slávni slovenskí slobodomurári. Poprvé čtu o Janu Amosu Komenském, něco takového. Zda byl svobodným zednářem nevím, ale pokud mě paměť neklame, tak měl moravské kořeny, pocházel z Moravy a k Moravě se on sám také hlásil.


skeptik   |   ip:213.151.2   |   2010-06-01  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tak ako to tu čítam, máme tu ďalšieho Nostradama alebo Dannikena. To, že červená a biela sú protiklady je čo? Čo takto čierna a biela (odjakživa používané ako protiklady). Mám pocit, že tu niekomu chýba trocha súdnosti. A tej slovenčine tiež dáva autor pekne zabrať. :(diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VĚDCI VYPOČÍTALI PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU ČTVRTÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


2013-04-15  (09:01)  |  Vojny
Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.

Stanné právo v Severnej Kórei, príprava na vojnu? VIDEO: KLDR může odpálit několik jaderných náloží


2013-02-06  (09:22)  |  Vojny
KĽDR je údajne vo stannom práve, Kim Čong-un nariadil armáde, aby sa “pripravila sa na vojnu.” Severokórejský vodca v sobotu vydal sériu príkazov pre vrchné velenie v oblasti obrany a bezpečnosti, uzavrel tak prípravy k novému jadrového testu, citovala v Soule Kórea JoongAng Daily nemenovaný zdroj.


USA promýšlejí scénář války s Čínou


2013-01-31  (09:08)  |  Vojny
Obama označil Čínu za protivníka a nařídil prozkoumat čínské nebezpečí. Spojené státy zahájily přemisťování svého loďstva do Asijsko-tichooceánského regionu (ATR). Základem pro takovou pozici je ekonomika a politika.


Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa a strategické minerály


2013-01-17  (09:27)  |  Vojny
Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat …


6 důvodů k započetí třetí světové války


2012-12-06  (10:44)  |  Vojny
Listopad 2010. Je třetí světová válka vhodná pro zavedení Nového světového řádu? Průměrný člověk si může jen stěží představit, proč by třetí světová válka měla být cokoliv, jen ne událost ukončující civilizaci. A přesto, slyšeli jsme rétoriku neoconů, ve které navrhují, že by nová světová válka byla životaschopnou možností k nápravě umírající ekonomiky dolaru. Nebo, možná je to prostě dobrou investicí, pokud jste globalista.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví


2012-07-24  (11:04)  |  Vojny
Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud.


Sýrska slobodná armáda – oddiely smrti zachytené na videozáznamoch


2012-06-28  (08:59)  |  Vojny
Drastické videá popráv, štvrtenie zajatcov a civilistov zaživa, bombové útoky a zverstvá ‘osloboditeľov’ sýrskeho ľudu zvaných Free Syrian Army. Článok odkrýva a poskytuje desivé skutočnosti z pozadia sýrskeho konfliktu a žoldnierskych zabijakoch dovážaných do Sýrie v oddieloch smrti. Obsahuje zdrvujúce videá zachytávajúce sadizmus páchaný na civilistoch.


Tipy a rady z války v Bosně – informace z první ruky – 1. část


2012-04-23  (06:14)  |  Vojny
elco popisuje, jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu. Jejich měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní síly a v ulicích vládly gangy a násilí. Strategie přežití, kterou on, jeho rodina a komunita použila k tomu, aby zůstali naživu je poučná a může změnit některé vaše priority ohledně přípravy na SHTF (SHTF = Shit Hits The Fan = výraz používaný survivalisty pro popis katastrofické situace). I když nejde o dlouhé čtení, přesto tento text doporučuji kvůli bohatým poznatkům někoho, kdo SHTF skutečně zažil.


Mikrovlnná zbraň USA


2012-03-14  (10:20)  |  Vojny
Americká armáda představila světu novou zbraň, neformálně pojmenovanou mikrovlnné dělo. „Active Denial System“ (dále jen ADS) je nesmrtící zbraň primárně určená pro kontrolu davu. Dlouho se šířily zvěsti o „dělu“, které může být namontováno na vojenském vozidle, určeném k rozehnání davu pomocí vysoce energetického elektromagnetického záření.


Kto ovláda svet: Súbory o tajných operáciach CIA odtajnené


2012-03-04  (22:33)  |  Vojny
Odtajnenie súborov CIA vnesie svetlo do ďalšej éry: časy Irán Kontra, prezidenta Reagana a pádu Sovietskeho zväzu, éra korupcie a falošného potlesku. Prvým z týchto súborov je odtajnený reťazec rozhovorov medzi prezidentom Reaganom a diplomatom Emilom Lee Wantom, ktorý umožňuje vstúpiť do sveta Bieleho domu, inak prístúpného len pre zasvätených.


Izrael zaútočí na Írán bez varování


2012-02-28  (09:51)  |  Vojny
Izraelští představitelé říkají, že pokud se Izrael rozhodne zahájit preventivní útok na íránská jaderná zařízení, učiní tak bez předchozího souhlasu či vědomí USA, citovala AP uniklou informací z americké tajné služby.


Přípravy na válku (3)


2012-01-25  (18:20)  |  Vojny
Američané a Evropané posílají válečné námořnictvo do Perského zálivu. Možná jde jen o pokračování diplomatického nátlaku. Nebo taky ne.


10 největších kupců íránské ropy


2012-01-23  (17:03)  |  Vojny
Druhý největší producent OPECu Írán prodává velké množství ropy do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Itálie. Ale Turecko, Jižní Afrika a Srí Lanka se hodně spoléhají na dovozu íránské ropy. Americké sankce již zakázaly dovoz íránské ropy. Francie tlačí Evropskou unii, aby zvážila zákaz dovozu íránské ropy s cílem odradit Teherán od jaderného programu.


Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud západ nepřestane s agresí !


2012-01-17  (08:20)  |  Vojny
Ve světě právě vrcholí napětí spojené s finanční krizí a různými regionálními konflikty. Najednou se zdá, že se opět budeme dostávat do nové Studené války. Pochmurný bulletin ministerstva obrany, vydávaný pro premiéra Putina a prezidente Medveděva, dnes uvádí, že prezident Hu „v principu souhlasil“, že jediným způsobem, jak zastavit agresi západu vedenou Spojenými státy, je prostřednictvím „přímé a okamžité vojenské akce“, a že čínský vůdce nařídil svému námořnictvu „připravit se na válku“.


USA se připravují na izraelský útok na Írán


2012-01-15  (14:37)  |  Vojny
Američtí vojenští představitelé jsou stále více znepokojeni možností, že Izrael podnikne samostatně nálety na íránská jaderná zařízení, a to navzdory jejich námitkám, protože oni si přejí dát více času sankcím. Proto začali plánovat opatření na ochranu amerických instalací v regionu pro případ konfliktu.


Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí.


2012-01-12  (08:34)  |  Vojny
Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí. Násilie na demonštrantoch bolo pritom dôvodom americkej invázie do Lýbie. Škoda, že USA niesú aj voči sebe také tvrdé.


Pentagon uvažuje o nasadení vojakov v Európe, ak sa rozpadne


2011-12-11  (13:18)  |  Vojny
Rozpad eurozóny by mohol vyvolať občianske nepokoje a rozpad celej európskej dvadsaťsedmičky. Vyhlásil to šéf amerických ozbrojených síl, generál Martin Dempsey, ktorý vyjadril znepokojenie z vývoja finančnej krízy v eurozóne.


Ako prežiť ekonomický kolaps


2011-12-05  (15:44)  |  Vojny
Žijeme náš každodenný život. Do práce, domov, občas dovolenka. Málokto myslí na to, že by to mohla prísť globálna katastrofa. Prednedávnom „padla vláda“ a strany sa dohodli a bolo OK, až na tie milióny za voľby. Ale pozrime sa na ekonomickú situáciu. Mestá, obce, štáty, ľudia. Všetko má dlh. Čo sa stane ak praskne najväčšia bublina ? Padne ekonomika. Obávam sa, že v tom chaose bude na hocaké prípravy príliš neskoro.


Tak predsa?


2011-11-19  (20:35)  |  Vojny
Prednedávnom sa internetom prehnala „tajná“ správa adresovaná Putinovi. Odosielateľ bol vysoký vojenský predstaviteľ Číny, ktorý mal tieto informácie zasa od bývalého žoldniera Blackwater. Žoldier, ktorého medzitým zatkla CIA sa vyjadril nejak takto: „USA chystá na takú špinavú vojnu s takým množstvom obetí, čo je pre človeka s dobrým svedomím neprijateľné, preto som dokumenty poskytol Číne.“ Myslím že každý súdny človek pri čítaní onej správy nadvihol aspoň jedno obočie. Pozrime sa však, čo sa v krátkej dobe udialo.


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu


2011-10-28  (10:21)  |  Vojny
Putin dostal vážne varovanie od vysoko postaveného čínskeho vojenského predstaviteľa. Preto to musíme tak zdôrazniť, pretože nejde o výplod bujnej fantázie autorov z nejakého undegrundového blogu, ale o varovanie najvyššieho čínskeho vedenia pre Moskvu.


Proč bude válka


2011-09-23  (18:29)  |  Vojny
I když většina lidí na Západě stále žije v domnění, že pohodu posledních desetiletí ruší pouze nahodilosti a vzdálené bouře, pod mírovým povrchem doutnají čtyři nálože. Přestože každá z nich se může jevit jako dílčí problém, ve své kombinaci vytvářejí prohlubující se tendenci k velké válce. Tedy válce, kdy na obou stranách fronty budou mocnosti schopné zasáhnout území protivníka. Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.


Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu


2011-08-09  (18:29)  |  Vojny
Podľa správ úradov okupovaného Afganistanu elitné jednotky americkej armády známe ako SEAL vleteli do pasce ktorú im nastavil Taliban.


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?


2011-05-20  (21:46)  |  Vojny
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Falešná záminka pro válku v Libyi?


2011-04-21  (18:20)  |  Vojny
Intervence ale nezabránila genocidě, protože k žádnému takovému krveprolití by nedošlo. USA naopak tím, že intervencí povzbudily rebely, prodloužily libyjskou občanskou válku a výsledné utrpení nevinných. Nejlepším důkazem, že Kaddáfi neplánoval genocidu v Benghazi je, že se jí nedopustil v dalších městech, které dobyl buďto plně nebo částečně – včetně Zavíje, Misuráty, Adžábíje, které v součtu mají více obyvatel než Benghází.


Japonsko ve spárech HAARPyjí


2011-03-25  (00:01)  |  Vojny
Zapomeňte na konvenční války v Afghánistánu a Iráku, ty jsou minulostí. Dnešní války Spojených států se vedou jinak. Nepozorovaně, skrytě. Klasické zbraně nahradily zbraně klimatické a tektonické.


Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !


2011-03-20  (02:34)  |  Vojny
http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


American reconstruction


2011-01-15  (16:49)  |  Vojny
Obsahom vyššie uvedeného filmu Americká obnova je o tom, čo v skutočnosti znamená západne obnovovanie krajiny.


3. svetová vojna - konflikt kolosálnych rozmerov


2010-12-19  (15:19)  |  Vojny
Už ste sa zamýšlali nad týmto konfliktom, ktorý sa bohužial neodvratne blíži? Konflikt ktorý predpovedali už mnohí ľudia v minulosti je aktuálne največšou hrozbou pre náš svet.


Další teroristický útok?


2010-10-10  (20:20)  |  Vojny
V poslednych dňoch mi ako iste aj vám neušla informacia o novej hrozbe teroristických útokov o ktorých informovali USA a neskor sa k nim pridala a potvrdila ich aj Australia. Tieto informacie vraj boli ziskané tajnými službami.


Inkvizičný Norimberský proces


2010-08-22  (20:21)  |  Vojny
Verím, že veľa ľudí počulo o Norimbergskom procese, ale pochybujem, že veľa ľudí vie o podrobnostiach. V Norimbergu totiž zločinci súdili svoju obeť, ktorá sa previnila tým, že sa bránila. “Súdna fraška v Norimbergu je oficiálne známa ako "Medzinárodný vojenský tribunál." To meno je ohováraním vojenského povolania. Tribunál nebol vojenským v žiadnom slova zmysle. Vojakmi medzi sudcami boli iba Rusi. Tu v Norimbergu ľudstvo a naša súčasná civilizácia podstúpila tvrdú skúšku s mužmi, ktorých vlastné ruky boli krvavé, ale ktorí sedeli v kreslách sudcov. Jeden zo sudcov prišiel z krajiny ktorá sa dopustila Katyňského masakru, vyprodukovala dôkazy a priviedla niekoľko svedkov, ktorí v Norimbergu prisahali, že Nemci to urobili. “


Varšavské povstání a SNP trochu jinak


2010-04-16  (16:01)  |  Vojny
O Varšavském povstání pojednává mnoho článků, ale věšinou jednostranně, zkresleně a nepravdivě, především o sovětské pomoci povstání. Ještě v roce 2005 napadl dopisovatel ČT prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, přítomného na vzpomínkovém shromáždění v bývalém koncentračním táboře Osvětim, slovy: Proč se neomluvil za to, že armáda SSSR nechala utopit Varšavské povstání v krvi. Podobná obvinění chrlili celých 60 let nejen poplatní a věci neznalí žurnalisté, ale i oficiální kruhy. Po roce 2005 se již objevily objektivnější články, ale zlatý klín poznání vrazil do této tematiky až renomovaný ruský historik prof. V.M. Falin, DrSc., v článku Mystéria druhé fronty .


Wikileaks zveřejní další video: Hněv z Farahu


2010-04-12  (14:43)  |  Vojny
Zatímco se Obamova administrativa snaží vypořádat se s videem, na němž američtí vojáci v Bagdádu zabíjejí dva reportéry agentury Reuter´s a několik dalších Iráčanů, webová stránka Wikileaks.org oznámila, že v dohledné době zveřejní další video, které tentokrát bude ukazovat mnohem krvavější americký útok.


Ďaľšie z vojen...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

ŽALOBA NA FARMACEUTICKÉ KORPORACE

Následující řádky obsahují výňatky z oficiální žaloby, již podal u Mezinárodního soudního dvora v Haagu MUDr. Mathias Rath a ostatní. Obsáhlé podání obviňuje světové farmaceutické korporace a vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Úplný text v angličtině je k dispozici na internetu


Projev íránského prezidenta Mahmouda Ahmadinejada na ...

Ako nazerali na židov historicky významné osobnosti?

Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

Čína opúšťa dolár - ten pôjde ku dnu

Takto vyzerá hospodársky kolaps

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.1921 s