19. September 2019
    
NWO - minulosť a súčasnosť 3/3 - Dolezite.sk

NWO - minulosť a súčasnosť 3/3


  2010-01-17  (21:24)  |  Vojny
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - NWO - minulosť a súčasnosť 3/3

Sionizmus
Označuje sa ako mesianistická elita židovstva, ktorá očakáva, že s jej cieľmi budú solidárni všetci Židia sveta. Martin Buber: Sionizmus je niečo iné ako židovský nacionalizmus. Zo Sionu má vzísť náuka, učenie. Je to základný kameň výstavby človečenstva. (Manfred Adler. Synovia temnôt. 2. diel)

Jedna zo slobodomurárskych tajných organizácií, sionistická organizácia B´nai B´rith, patrí podľa významu na jednodolárovkovej pyramíde k Iluminátom, a tým k najvyššej hierarchii. B´nai B´rith znamená asi toľko, ako Synovia Svetla. Všade na zemi sa pokúšajú nájsť bratov, korí celým srdcom, celou dušou a celým imaním budú chcieť stáť pri nás, náš ušľachtilý cieľ priviesť k víťazstvu, k vlastnej cti, ku cti židovstva a ku cti celého človečenstva. Tým iniciuje B´nai B´rith vedenie spojeného svetového židovstva, ktorému sa tiež skutočne spojené židovské organizácie musia klaňať. (Rothkranz) Rovnako ako ostatní slobodomurári, prikladá aj B´nai B´rith veľký význam tomu, aby podľa možnosti mala vo svojich radoch mnohé bohaté a mocné osobnosti. Zdá sa, že mnohí, ktorí majú vo svete význam a meno, tejto lóži prisluhujú. Približujú to niektoré príklady: Pápež Ján Pavol II. sa stretol 22.marca 1984 s Medzinárodnou židovskou Antidiffamierungs ligou B´nai B´rith (Dcérska spoločnosť B´nai B´rith). Ocenil úzke kontakty B´nai B´rith s Komisiou pre náboženské vzťahy so židovstvom, založenej pred 10 rokmi Pavlom VI., a označil návštevu delegácie za dôkaz ďalšieho vývoja a prehlbovania týchto vzťahov. Biskup Reinhold Stecher z Innsbrucku bol vyznamenaný B´nai B´rith čestnou medailou. Americká katolícka biskupská konferencia a Antidefamation League, dcérska organizácia B´nai B´rith, tiež vytvorili spoločnú pracovnú skupinu. Nemecký minister Hans Dietrich Genscher bol v roku 1991 vyznamenaný Distinguished Statesman Award. Podľa informácií Algemeinen Judischen Wochenzeitung bol aj Helmut Kohl vyznamenaný zlatou medailou sionistickej B´nai B´rith. (CODE 4/91) 
Úlomky
A domnívá-li se nekdo, že ďábla komunismu je treba vymítit a že to nelze jinak, než pod Reaganovým vedením, mým dnešním úkolem není mu vysvetlovat, že si nevidí na špičku svého demokratického nosu. V Havel, júl 1986

Otvorený dopis Havlovi

Dlhé obdobie sa len fantazírovalo o svetovláde a centrálnom riadení sveta malou skupinou ľudí. Servírovali sa úlomky a náznaky skutočnosti takým spôsobom, že liberálna a republikánska Európa bola schopná uveriť v existenciu riadiaceho klerikálno-jezuitského centra. Skutočnosť o združovaní záujmových sfér nadnárodných priemyselných a bankových monopolov ostávala taktne bokom. Pritom už v roku 1954 bolo pod záštitou Berngardta von Lippe, manžela holandskej kráľovnej, založené združenie Bilderberg-Bilderbergský klub. Tento názov vznikol podľa Bilderbergského hotela v holandskom mestečku Oosterbeek neďaleko Arnhemu, kde sa v roku 1954 uskutočnilo prvé zasadanie tohto klubu. Svetový priemysel a financie už dávno potrebovali spoločnú platformu, na ktorej by sa komplexne združili ich záujmy. Ako šedé eminencie figurujú v tejto skupine mená ako baró Edmund de Rothschild, C.Douglas Dillon (CFR) a Robert Mc Namara zo Svetovej Banky. Nie všetky osoby prizývané na rokovania v Bildebergu sú za konšpirované vo finančných slobodomurársko-iluminátskych kruhoch. Okrem špičky sem pozývajú veľa dielčich odborníkov z jednotlivých záujmových sfér, ktoré ani nevedia, komu ich práca slúži v konečnom dôsledku. Ďalší podobným združením je tzv. Rímsky klub, financovaný Rockefellerovým klanom. Je to jednak zásterka pre verejnosť, no v skutočnosti ide, ako deklaruje riaditeľ Dr. Oppenheimer, o malú skupinu elitárskych intelektuálov, ktorí svojimi poznatkami a činnosťou majú prispieť v rámci nástupu NEW WORLD ORDER k intelektuálnemu klišé a zdokonaleniu veľkovýroby ohlúpnutých moderných otrokov. V roku 1972 David Rockefeller založil Trilaterálnu-trojstrannú dohodu, ktorá sa stala synovskou odnožov Bilderbergu. Spája privátne osobnosti západnej Európy, Japonska a Severnej Ameriky. Jeden z predsedajúcich, Zbigniew Brzezinski, sa sám vyjadril, že úlohou tejto komisie je vhodnou formou usmerňovať elitu združenú v tomto spolku. (Des Griffin, Wer regierl die Welt.) Dnes je predsedom G. Bush. Stupeň dobrovoľnosti a stupeň manipulácie sa nedá posúdiť. Rozhodne nie je manipulovaná len myseľ a počínanie obyčajných ľudí, ale aj tých, ktorí sa považujú za majetkový a intelektuálny výkvet. Všetky tieto údaje sú len úlomky. Skutočný, detailný stav vecí sa podarí asi posúdiť až o niekoľko rokov. Úlomkovité sú aj správy týkajúce sa bývalej Č-SFR i dnešnej Slovenskej Republiky.

Podľa neúplných oficiálnych údajov Č-STK je pán Havel v súčasnosti nositeľom asi 60 zahraničných vyznamenaní, 12 čestných doktorátov, je členom švédskeho PEN-klubu, mimoriadnym členom francúzskeho a švajčiarskeho PEN-klubu, čestným členom rakúskeho PEN-klubu, členom výboru českého centra PEN-klubu, čestným presedom Česko-Slovenskej asociácie Rímskeho klubu, atd.
Josef Tomaš, Týdeník Politika

Zasadanie Bilderbergskej konferencie sa konalo 18.-21. 1990 mája vo francúzskych kúpeľoch Évian na Ženevskom jazere. Predsedal mu bývalý minister zahraničných vecí Henry Kissinger. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 vyvolených a mimochodom, po prvý raz boli prizvaní účastníci aj z bývalého sovietskeho bloku. (Ešte v bývalom ZSSR Gorbačov vytiahol z vyhnanstva Sacharova, aby napomohol konštituovaniu slobodomurárskych lóží.) Za Č-SFR sa tu samozvane objavil Pavel Schonfeld-Tigrid, ktorý tento štát nazýva svojou vlasťou a mimochodom vo svojich publikáciách tiež vredom Európy. (Za úvahu v tomto zmysle stojí vytesnenie Tigrida z delegácie hradčianskej lobby pri návšteve Bratislavy.) V marci 1989 sa v súkromných pražských bytoch objavila videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelnou scénou v Nemecku. Na konci deja hry bol pripojený asi 8-minútový fotografický prehľad autorovho života. Na jednej fotografii je Václav Havel so všetkými rituálnymi symbolmi slobodomurárov korunovaný na kráľa. Otec a strýko Václava Havla boli členmi slobodomurárskej lóže Bohémia. Otec staval svoje objekty len pre židovských investorov (napríklad obchodný dom Brouk a Babka, obchodný dom ASO-teraz Perla, Barandovské terasy, palác Lucerna atd.) a výhradne pre židovských majiteľov. Strýko V. Havla vlastnil so židovskou kapitálovou účasťou filmové ateliéry Barrandov. Obaja financovali sionistické organizácie, murárske lóže, PEN-klub, obaja boli členmi Rotary-klubu. (PEN-klub je murárska a židovská svetová organizácia, združujúca úspešných spisovateľov a vydavateľov. Bol založený v roku 1921 v Londýne. Jeho činnosť bola v dobách stalinizmu zakázaná. Po jeho obnovení v decembri 1989 bol V. Havel zvolený za jeho čestného predsedu. Rotary-klubu, združujúceho úspešných podnikateľov, finančníkov a priemyselníkov. Nedávno obdŕžal V. Havel medzinárodnú cenu Rotary.) Václav Havel bol zasvätený do lóže slobodných murárov v roku 1968 v rámci svojho pobytu v USA. Do lóže bol uvedený Arthurom Millerom, prezidentom svetového PEN-klubu, Židom a bývalým americkým komunistom, spisovateľom a dramatikom. Havlovi sa dostalo 30°. Zasvätenia podľa amerického rituálu (Rituel of knight Kadosh z roku 1879). Etika rytierov 30°. Zasvätenia (Kadoš) je v rituále charakterizovaná takto: Moi, rien que moi, tout a moi, tout pour moi et cela tous les moyens quels qu´ils soient. (Já jedine ja, všetko kvôli mne, všetko pre mňa, a to všetkými možnými prostriedkami.)

V murárskom ráde Kádoš (Chevalier-Kadosh) existuje 7 stupňov. V. Havel bol zasvätený v 1. stupni ako Le Kadosh Israelite (Kadoš Izraelita). Lev Trockij bol v roku 1919 v Moskve zasvätený do 33° amerického rituálu lóže Memphis-Israel, ako prejav uznania za vybudovanie Červenej armády, považovanej za vojnový prostriedok bojujúceho murárstva. Medzi prvé Havlove rozhodnutia patrilo odrieknutie všetkej pomoci Palestíne a nadviazanie diplomatických stykov s Izraelom. Všetky politické zmeny v súčasnom komunistickom svete súvisia so židovským plánom na vybudovanie veľkého Izraela, ktorý predpokladá likvidáciu odporu zo strany Arabov. Preto sa Havel ponúkol ako sprostredkovateľ v palestínsko-židovskom konflikte na Strednom Východe. Havel navštívil Masarykovo múzeum, ktoré Židia postavili v Izraeli na pamiatku svojho veľkého priaznivca a spolupracovníka (T.G.M. bol slobodomurár 28. zasvätenia francúzskeho rituálu Chevalier-Rose-Croix, Rytier ružového kríža, skrátene rosekrucián). Židia a ich svetový propagačný aparát vyhlásili Havla za pokračovateľa a nasledovníka T.G.M., čím sa symbolicky potvrdila úloha Česko-Slovenska v európskej politike, nadväzujúca na jeho poslanie z roku 1918. V kuloároch bola zaregistrovaná správa, že Havel bol počas svojej návštevy v Izraeli predestinovaný pre funkciu prvého prezidenta zjednotenej Európy v 21. stor. Havel sa tiež poklonil hrobu zakladateľa Izraela Weizmanna. Ihneď po svojom zvolení za prezidenta v decembri 1989 zobral Havel pod ochranu KSČ a jej členov, a skôr než sa občianska verejnosť spamätala, nechal v parlamente odhlasovať zákon č.15/1990 z 3.januára 1990 o politických stranách, čím bola zaistená legálnosť existencie KSČ do budúcnosti a právo na účasť vo voľbách. Svoj postoj odôvodnil tézami politiky národného porozumenia, humanitou, ľudskými právami, odpustením a láskou k blížnemu. Tento jeho významný krok poukazuje na to, že komunizmus nebude odstránený. (Podľa J. Tomáša, Týdeník Politika, publikované 31.mája 1992, Nedelní Hlasatel, Chicago.) Láskyplný vzťah disidenta k vládnucej strane, ktorá ho niekoľko rokov perzekuovala, je viac než paradoxný. O zložení zboru poradcov kolovali vtipy po celom štáte a veru im nechýbala múdrosť Talmudu. Havlov kamarát Dienstbier bol vyznamenaný v Ríme rádom Maltézskych rytierov /templárských/ v ich paláci (oficiálna správa Č-STK). O niektorých špičkách hradnej loby kolujú povesti spojené so zakladaním a otváraním slobodomurárskych lóži v Č-SFR: napríklad istý bývalý minister si z Prahy zacestoval otvoriť dve lóže do Košíc. Táto smutná skutočnosť sa však netýka len Hradčian (ktoré vraj boli na pokyn bývalého prezidenta celý deň zavreté, pretože sa tom konala schôdza slobodomurárov). O oslavných prejavoch pána Čarnogurského pri otváraní pobočky lóže B´nai B´rith sme už písali, a predstavitelia tejto lóže páni doktori Traubner a Stern nás za to patrične nemajú radi. Chápať tento pohľad ako antisemitizmus je zavádzajúci. Problémy, ktoré sme sa snažili nastoliť v tomto materiáli, sa dotýkajú tak obyčajných semitov, ale aj ľudí celého sveta, ktorí akurát nie sú vyvolení, respektíve nepatria medzi židovskú loby. Je veľmi nebezpečné zamieňať pojmy semitizmus a sionizmus. Všetci sme svojím spôsobom manipulovaní. Momentálne môžeme úplne presne vycítiť vplyv masovokomunikačných prostriedkov, ktoré nás vychovávajú k modelu konzumného života. Agresívna reklama, ňou podnecovaný snobizmus, oblbujúce (ale podnikateľské) seriály typu Dallas a podobne nás smerujú celkom jasne. Tragédia je, že toto sa zakoreňuje už aj v našich deťoch, pretože hračky musia mať práve od Matella. A keď si uvedomíme záľahu násilných a militantných podnetov, ktoré k nám plynú zo všetkých strán, človeku sa hrôzou ježia vlasy, k čomu je populácia manipulovaná. Nič nie je absolútne. Ani snahy najvyšších svetových kruhov i keď plán generála Alberta Pikeho, spomínaný v druhom diele nášho seriálu, sa zjavne darí plniť. Výchova moderných, zmanipulovaných otrokov, popieranie Boha /duchovna/ a samého seba /stádovitosť/ a snaha úzkej skupiny o svetovládu je realitou. 


Totalitná svetovláda – Martin Herzán - Kontrola svetovej populácie mikročipmi – [Svetovláda Slobodomurárov a Iluminátov.
Mikročipy sú vlastne elektronické prístroje schopné niesť obrovské množstvo záznamov na miniatúrnom priestore. Najznámejšie majú dĺžku 10 a šírku 2 milimetre, no niektoré sú tenké ako ľudský vlas a miniaturizácia pokračuje. Znamená to, že ich implantovanie do človeka je nielen menej zistiteľné, no sú zároveň aj ťažšie odstrániteľné. Kto by ich tam dával a načo? Jeden z dôvodov je už spomínané sledovanie pohybu človeka na akomkoľvek mieste. Všetko sa testuje najskôr na zvieratách, a preto sa odporúča majiteľom psov a mačiek zaočkovať ich miláčika mikročipom, ktorý ich pomôže nájsť, keby sa náhodou stratili. Psíka toto znamenie pod kožou vôbec nebolí, tak prečo by sme nedali čip implantovať aj nášmu dieťatku, aby sme ho našli, keby sa stratilo, alebo ho, nedajbože uniesli? Ak chcú rodičia takto (p)označiť svoje dieťa dobrovoľne (len či by súhlasilo aj ono...) nemožno proti tomu namietať, no mnoho občanov už žije s nedobrovoľne implantovaným čipom, o ktorom ani nevedia. Už na začiatku 90. rokov malo vo Švédsku implantovaných mikročipi minimálne 7000 ľudí. Tamojší výskumník Robert Naeslund ukázal verejnosti stovky röntgenových snímkou pacientov, ktoré ukazujú mikročipi v ich telách, odhalené pri náhodných vyšetreniach. Mikročipi sa implantovali najmä starším občanom pomocou injekcií do žíl, pričom im hovorili, že ide len o bežné očkovanie. Pravda o týchto pokusných králikoch vyšla najavo, až keď takto označení ľudia začali umierať na následky amnézie a oslabenia imunitného systému. Roku 1994 navrhla členka vládneho výboru pre zdravotné projekty vlády USA Mary Jane Englandová aby vláda povinne implantovala mikročipi všetkým ľuďom do tela kvôli ich identifikácii. Príslušný zákon doteraz nebol prijatý, no súčasná vláda Georga W. Busha môže s odvolaním sa na posilnenie boja proti terorizmu takýmto spôsobom podobnú právnu normu presadiť. Viaceré indície a svedectvá však ukazujú, že aj bez akéhokoľvek oficiálneho posvätenia sa už mnoho rokov nielen experimentuje so zavádzaním mikročipov do tiel občanov, no stáva sa to dokonca rozšírenou praxou. Ostatne, v USA je už štátne patentovaných niekoľko druhov mikročipov určených do ľudských tiel (napr. Patent č. 5166676 z 24. nov. 1984) Vládou platení vedci veľmi rýchlo zistili, že mikročipom možno človeka nielen sledovať, ale aj usmerňovať jeho správanie. Na pokusy využívali bezdomovcov, ktorí sa experimentom za pár dolárov dobrovoľne podrobovali, no aj väzňov, pacientov nemocníc a psychiatrických liečební a tiež deti v detských domovoch. Poldruha milióna dolárov sa investovalo na vyhľadanie miesta na tele, kam by bolo vhodné mikročip voperovať, aby mal maximálnu účinnosť. Určené boli dva body – čelo a chrbát pravej ruky [biblický znak šelmy 666 – čiarový kód]. Navrhnuté bolo aj zaviesť čip formou očkovania [vakcína proti HIV made in Slovakia?]. Stačí rozšíriť fámu o výskyte nebezpečnej infekcie či epidémie a ľudia sa ochotne dajú očkovať, ani nevedia čím. Dlhší čas prebiehal pokus s mikročipmi ovládajúcimi ľudské myslenie a správanie sa na amerických vojakoch. Projektantom šlo o to, aby vojaci šli do boja bez akéhokoľvek strachu a morálnych pochýb. Takýchto vojakov s vymytými mozgami používala americká armáda údajne už vo Vietname. Využívanie zabijáckych beštií však nemožno (zatiaľ) masovo praktikovať, lebo vojaci s mikročipmi sa často vymykali kontrole a útočili aj na svojich spolubojovníkov. Napriek tomu u niekoľkých amerických vojakov, ktorí roku 1978 v provincii Shaba v africkom Zaire potlačili ľudové povstanie, objavili v dolnej časti temena hlavy mikročip. Americký guvernér za Nové Mexiko G. Johnson navrhol v roku 1994 vláde, aby sa mikročipy ovládajúce myslenie povinne zaviedli do mozgov všetkých väzňov a zmenilo sa tak ich správanie. Vládna spravodajská spoločnosť U.S. Intelligence Community ani nečakala na legalizáciu takéhoto zákroku a už roku 1995 použila túto metódu na väzňoch vo Fort Made v štáte Maryland. Špeciálne pre implantáciu do väzňov vyvinul počítačový kolos IBM neutrálny mikročip nazvaný IBM 2020 ktorý bol (v rozpore s federálnymi smernicami) testovaný v súkromných sanatóriách a štátnych väzniciach v Kalifornii, Massachusetts a Texase. Podľa odhalených dokumentov podrobili väzňov v kalifornskom Pelican Bay pokusu, pričom im povedali, že ide len o bežné lekárske vyšetrenie. V skutočnosti im injekčne vpichli novo vyvinuté sedatíva a o hodinu neskôr im implantovali mikročip. Do 48 hodín po operácii pacienti trpeli slabým krvácaním z uší a nosa. Nič netušiaci väzni potom ako im mikročipi nastavili na frekvenciu 116 Mhz, upadli do letargie a spali 22 hodín denne. Tieto testy pritom naďalej pokračujú a v Massachusetts dokonca začali väzňov s mikročipmi prepúšťať do spoločnosti. 
Ovládne nás elita?! (Ilumináti)
Pokusy s implantovaním čipov robia vo viacerých krajinách sveta, no málokedy informácie o tom preniknú na verejnosť. Vo Veľkej Británii sa napríklad pracuje na projekte Soulcatcher (chytač duše) 2025. Projekt, ktorý zastrešuje British Telecom /firma patriaca iluminátom, všimnitesi symbol loga – stojaci muž a vňom skrytý symbol hada/, prebieha v laboratóriach BT Martlesham a Heath neďaleko Ipswichu, na mieste, ktoré počas druhej svetovej vojny slúžilo americkej armáde na prísne tajné elektronické pokusy. Soulcatcher je mikročip, ktorý sa má umiestňovať ľuďom do hlavy za oblasť očí a má zaznamenávať každú ľudskú myšlienku a pocit. Tento mikročip zároveň môže človeku vnútiť akýkoľvek názor takým spôsobom že ho človek považuje za vlastný úsudok. Profesor Zbigniew Brzezinski v jednej zo svojich štúdií napísal: Plány vlády pre budúcnosť Ameriky sú priamo spojené s vplyvom technológie a obsahujú postupné budovanie viac kontrolovanej a riadenej spoločnosti. Takáto spoločnosť by bola ovládaná elitou nebrzdenou obmedzeniami tradičných hodnôt. Táto elita by neváhala dosiahnuť svoje politické ciele použitím poslednej modernej techniky na ovplyvňovanie verejnej mienky a udržovanie spoločnosti pod prísnym dozorom a kontrolou. V knihe českého spisovateľa Martina Herzána – Totalitná Svetovláda, nie sú uvedené žiadne mená organizácií, ktoré sa snažia o svetovládu a manipuláciu ľudstva. Ďalšie rozsiahlejšie informácie sú uvedené na stránke www.davidicke.com v angličtine [v templárskom – satanistickom jazyku] a ďalších svetový jazykoch. Tiež sa tam uvádza plán na 3. svetovú vojnu, ktorý je už v súčasnosti aktívny.( Intifáda v Izraeli) Vzhľadom na ťažkopádnosť myslenia, rozšírenému oportunizmu, ignorantstva vo východnej Európe nie sú veľké šance v prijatí týchto informácií, tupou masou, ktorá nedávno vyšla z totality a znovu sa rúti do novej oveľa rafinovanejšej poslednej?!-educate-yourself.org/mc/IlluminatiFormulaindex.shtmleduca Symbolika Iluminátom a Slobodomurárov na Slovensku a v zahraničí.

Domáce:S1a S2 donedávna sa nám na obrazovke objavoval gotický oblúk nad zemeguľou a dnes tu máme dva trojuholníky ktoré sa nám pred očami točia až z toho vznikne hexagram to aby sme vedeli že média sú u nás v slobodomurárskych sionistických rukách. Pentagrup – profesionálny tunelári slovenského priemyslu, Pätina – obchod so zbraňami, mená týchto spoločnosti netreba ďalej vysvetľovať ich spojenie s petagramom a pentagónom a tiež ich zločineckú činnosť. Tatra Banka: 3 stĺpy- jónsky-múdrosť, dórsky-sila, korintský-krása./podľa týchto symbolov bolo vytvorené úspešné templárske dielo – anglický jazyk/ 3 svetlá poznania v chráme slobodomurárskom na šachovnici /šachovnica symbol Matrixu/. (Sirius A, Sirius B, Sirius C) iluminátsky symbol z USA: TEXACO- pentagram s T-tau- satanistický symbol pre smrť, obetu. BT- British Telecom – symbol-logo hada a človeka v jednom – symbol Illuminátov. CBN: logo Christian Brodcasting Network a TBN: Trinity Brodcasting Network podporované a kontrolované illuminátmi, toto dokazuje že kresťanstvo od počiatku bolo kontrolované v USA a v Kanade médiami Illuminátov. Yale University domov satanistickej organizácie: Skull and Bones Society.Tu ukončili štúdia Bill a Hillary Clinton, Gerald Ford, Nixon, George Bush senior a Bush junior. V New Yorku zlatá socha Prometea s plameňom Illuminátov na Rockefeller Center NY. Symbol mesta Londýn najdvoležitejšie centrum Illuminátov na svete. Lietajúce draky držiace kríž Sv. Georga-Juraja v Londýne. Socha Slobody symbol bohyne Semiramis, alebo Isis a večného ohňa Illuminátov. Kráľovské symboly Británie:lev-kult Illuminátov, Unicorn reprezentant zotročenej bielej-nordickej rasy dobývajúcej svet pre zaujmi Illuminátov. Tento jednorohý biely kôň je uviazaný reťazou ku erbu a okolo krku má korunu. Matku Illuminátov Semiramis [Isis, Sirius, atd.] – pôvodca kráľovskej krvy možno vidieť na Staromestkom námestí v Prahe a tiež v Podhradí v zlatom prevedení ako madona držiaca dieťatko – [nove kráľovské DNA]- stojaca na zlatom polmesiaci. V Starom Egypte – pôvodne Ríša Khem sa v Tarote tento symbol vysvetľuje ako Veľkňažka – Isis- vesmírna darkyňa. Ďalej tu máme obelisk postavený na nádvorí pražského hradu so zlatou pyramídou. Toto slobodomurárske dielo bolo postavené za Tatička Masaryka. UN-OSN: listy vavrína a svet rozdelený do 33 častí predstavuje 33 stupňov škótskeho rituálu slobodomurárov. 
Záverečné heslovité odporúčania
www.davidicke.com - symbolizmus: Satanistov, Slobodomurárov, Iluminátov vo svete. V angličtine a v ostatných svetových jazykoch už aj v poľskom - www.davidicke.com Fungovanie: slobodomurárstva ako svetovej organizácie. Maďari ako satanistické plemeno v diele Davida Ickeho – Tales of the Time Loop = Príbehy z Časovej Slučky. Najobsiahlejšie informácie o globálnej konšpirácii a všetko čo potrebujete vedieť aby ste boli skutočne slobodní. – kapitola 4. The Israel connection, strana 92. Využívanie Turko – Tatárov=Maďarov v satanistických plánoch globalizácie Slobodomurármi. Židia proti Sionizmu. Sionizmus = slobodomurárske teroristické, politicke hnutie. Turko-Tatari = Chazari, Madari v pozadí Sionizmu. Aškenazi = Chazari – falošný Židia ovládli Izrael. Spolupráca Sionistov a Hitlera na vytvorení štátu Izrael, ako budúce ohnisko svetovej vojny. 9.11.2001 = USA vláda v pozadí teroristických útokov na USA. /podobný scenár ako na začiatku 2. svetovej vojny, stačí si prečítať kapitolu Propaganda vojny z diela Adolfa Hitlera Mein Kampf/. Začiatok 3. svetovej vojny naplánovanej pred 150 rokmi – v diele Davida Ickeho – Alice in Wonderland and the World Trade Centre Disaster – Why the official story of 9/11 is a monumental lie – Alica v Krajne divov a zničenie Svetového Obchodného Centra – Prečo je úradný záznam 9/11 obrovským klamstvom.

Alex Jones: záznam zo satanistických rituálov z Bohemian Grove v Kalifornii v roku 2000. Tento záznam bol vysielaný aj v UK na Channel 4. Medzi zúčastnenými sú George Bush, Al Gore, Ronald Reagan, Richard Nixon, Jimmy Carter, Gerald Ford, Dwight D. Eisenhower, Lyndon Johnson, Herbert Hoover, Teddy Roosevelt, Dan Quayle, Robert Kennedy – JFK brat, Joseph Kennedy – JFK otec, Earl Warren, David Rockefeller, Laurance Rockefeller, Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, Michail Gorbačov – Sovietsky Zväz a Západ boly vždy kontrolovane tou istou mocou, Edward Teller - otec H bomby, Glenn Seaborg vynálezca plutonia, Burt Bacharach – kompozista, spevák Bing Crosby, Bob Hope, British Mi6, Ray Kroc muž kontrolujúci McDonald fast-food impérium, John Muir – zakladateľ iluminatskeho enviromentalneho frontu Sierra Club a mnoho ďaľších

Posledne sú na Slovensku v predaji knihy Da Vinciho kód a Anjeli a Démoni: od Dan Brown napísané formou detektívneho románu. Ide o rafinovanú formu propagandy Slobodomurárstva a Templárstva ale i pravdivého označenia iluminátstva že ide o satanistickú organizáciu. Informácie použité v tejto knihe sú pravdivé. (Odporúčania autora článku.)

zdroj-tajomstvá našej planéty


Andrej Jakubčo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Vladika   |   ip:89.173.88   |   2010-01-18  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Biblia hovorí jednoduchou rečou "Celý svet leží v rukách toho zlého". Na zemi ho reprezentujú satanské okultné skupiny tu podrobne opísané. Okrem tých za oponou, Satan ovláda politický, obchodný a náboženský systém sveta, ktorému dal všetku moc. Pre ľudí milujúcich pravdu však dáva Boh potešujúcu správu, že dovolí NWO vládnuť len "jednu hodinu", čo znamená veľmi krátky čas a to len preto, aby mu dovolil odstrániť celosvetovo náboženský systém, ktorý už NWO nebude potrebovať. Potom Boh odstráni aj NWO aj s jeho politickým a obchodným systémom, pretože je založený na lži a podvode, je nespravodlivý a utláčajúci. To všetko sa môžte dočítať na stránkach Biblie. Je to úžasná kniha, ktora jediná dáva ľudstvu nádej na nový svet spravodlivosti, ktorý prinesie ľuďom milujúcim pravdu, slávnu slobodu Božích detí. Bude to svet prosperity, svet bez vojen,naplnený uspokojujúcou prácou, dôstojným životom a šťastím uzdraveného ľudstva, ktoré sa stane dokonalým v každej svojej činnosti. Na tento otrasný svet sa zabudne ako na zlý sen.


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-01-18  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zial aj biblia je podla mna vykonstruovana, miestami tak, aby sa pri jej citani zastavil rozum a nerozmyslal nad tym co cita, a je v nej prilis nasilia a nijaka tolerancia, voci tym, co s nou nesuhlasia...su to bezverci, ktorych treba znicit...tak ze neviem...


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-01-18  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  znicit, alebo prinutit ich, aby uzali bibliu...


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-01-18  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vladika, kde v Biblii sa píše o tom, ako Boh nechá fungovať NWO len dovtedy, kým neodstráni cirkev?


Vladika   |   ip:89.173.88   |   2010-01-18  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef:Celý scenár je napísaný v Zjavení 17 kapitole, konkrétne fungovanie NWO na "jednu hodinu" v 12 verši. Zjavenie 18 kapitola hovorí o zničení "smilnice" celosvetového náboženského systému prostredníctvom NWO, hoci navonok bude prejavovať politický systém ľútosť z toho, čo sa mu stalo, lebo spoločne ovládali s falošnoým náboženstvom ľudstvo vi´d. verš 12. 19. kapitola hovorí o odstránení politického systému NWO, nadľudským zásahom Ježiša Krista.19 kapitola hovorí o uväznení duchovného vodcu tohto sveta Satana Diabla na tisíc rokov. 21 kapitola hovorí o požehnaniach Božieho kráľovstva, z ktorého budú mať úžitok tí ktorí neprijali na svoju ruku a čelo pečať šelmy opísanej v 13 kapitole.


VOP   |   ip:89.173.87   |   2010-01-19  (09:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vladika a skusila si si precitat aj ine bajky?


dzanydza   |   ip:95.102.63   |   2010-01-19  (20:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://video.google.com/videoplay?docid=-8066925138937638623&;ei=CIlVS6riHsL5lAfal4SiCw&q=haarp#docid=4746728395965847122


Eye Of The Phoenix : Secrets Of The Dollar Bill

dost zaujimavy a aj dost dlhy dokument..myslim ze sa to hodi k teme, kto nema problem s anglictinou a ma 3 hodiny cas, urcite si to pozrite, teda ak ste to uz nevideli :))


joplins   |   ip:213.151.2   |   2010-01-20  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vladika. je to tak ako hovoris. no ludia ti neuveria-lebo duchovne veci su pre telesneho cloveka doslovnym BLAZNOVSTVOM.

oni sa budu stebou hadat a nedaju si vysvetlit nic, lebo na to treba dar ktory dava Boh len ludom ktory o to stoja....


ved na konci ked sa vsetko pred ich ocami splni a budu vidiet aj znamenia na nebi ci zemi aj tak sa budu ruhat Bohu a nevvzdaju mu cest....


neda sa ist na nich mudrostou,lebo si privedies len problemy a nervy .... moc DUCHA JE TO CO OZIVUJE MRTVE....ale to vies.....

drz sa bratu, za chvilu sa to bude mliet......


dzanydza   |   ip:95.102.63   |   2010-01-20  (22:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.conspiracyarchive.com/NWO/bilderberg-members-2009-press-release.pdf

zoznam clenov stretnutia Bilderberg ktore sa konalo v Grecku minuly rok - 2009..len tak som bol zvedavy ci tam nenatrafim na neakeho znameho Slovaka..no na zozname nebol nikto zo Slovenska..no nic patram dalejRen   |   ip:95.102.69   |   2010-09-03  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hľadám muža menom Lubos Bolf,ale neviem či to meno je úplne presne.Pred zhruba 15mi rokmi býval v Bádene v Rakúsku a chodil aj na Slovensko a viem,že sa zaoberal podobnou tématikou.Stratila som na neho kontakt,15 rokov sme bez kontaktu a teraz sa sním potrebujem súrne stretnúť.Pomôžte ak ho niekto poznáte.Ďakujem.Správu o ňom mi môžte poslať na mail:2-cosanudia@azet.sk


barry . firocala27   |   ip:41.203.67   |   2013-07-07  (11:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Som súkromný veriteľ, dávam z úverov firmám a jednotlivcom na
nízka a cenovo dostupné úrokovej sadzby vo výške 2% úrok. Kontaktujte nás pre ďalšiu prácu
do spracovanie úveru a prevod do 48 hodín; EMAIL US PRÁVE TERAZ
S: barryhonestloancompany2013@gmail.com


ROBISON . lytoxajo39   |   ip:197.214.9   |   2014-03-19  (18:48)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  dobrý deň,
Kiež mier Pán s vami.
Ste obchodné muž alebo žena? Ste v akejkoľvek
finančné stres alebo potrebujete prostriedky na spustenie
Vaše vlastné podnikanie?
a) Osobné úver, obchodná expanzia.
b) Obchodné Start-up a vzdelávanie.
c) konsolidácie dlhu.

Kontaktujte nás teraz: robisonzaraloanfirm@hotmail.com

Meno: .....................................
Krajina: ..................................
Štátnej ........................................
Mesto ...........................................
Adresa: ..................................
manželský
Status: .....................................
Sex: .........................................
Vek .......................
Pôžička Suma potrebná: ....................
Doba trvania úveru: ...................................
Osobné Číslo mobilného telefónu: .................
Mesačný príjem: .....................................
Vďaka a Boh žehnaj
email: robisonzaraloanfirm@hotmail.comdiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VĚDCI VYPOČÍTALI PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU ČTVRTÉ SVĚTOVÉ VÁLKY


2013-04-15  (09:01)  |  Vojny
Přestávka mezi třetí a čtvrtou světovou válkou se chýlí ke konci. K takovému závěru dospěli vědci z ukrajinské Akademie vojenských věd na základě teorie cyklů Kondraťjeva. V souladu s touto teorií (které ještě říkají teorie dlouhých vln) vypracované sovětským ekonomem Nikolajem Kondraťjevem, může začít další světová válka během nejbližších deseti let, soudí člen Akademie vojenských věd Sergej Malkov. Na žádost naší rozhlasové stanice vysvětlil, jak si tuto situaci představuje.

Stanné právo v Severnej Kórei, príprava na vojnu? VIDEO: KLDR může odpálit několik jaderných náloží


2013-02-06  (09:22)  |  Vojny
KĽDR je údajne vo stannom práve, Kim Čong-un nariadil armáde, aby sa “pripravila sa na vojnu.” Severokórejský vodca v sobotu vydal sériu príkazov pre vrchné velenie v oblasti obrany a bezpečnosti, uzavrel tak prípravy k novému jadrového testu, citovala v Soule Kórea JoongAng Daily nemenovaný zdroj.


USA promýšlejí scénář války s Čínou


2013-01-31  (09:08)  |  Vojny
Obama označil Čínu za protivníka a nařídil prozkoumat čínské nebezpečí. Spojené státy zahájily přemisťování svého loďstva do Asijsko-tichooceánského regionu (ATR). Základem pro takovou pozici je ekonomika a politika.


Co byste měli vědět o válce v Mali: Uran, zlato, ropa a strategické minerály


2013-01-17  (09:27)  |  Vojny
Francouzská vláda uvedla, že: „Pošle 2 500 vojáků, aby podpořili vládní vojáky Mali v konfliktu proti islamistickým rebelům. Francie už do Mali vyslala 750 vojáků a francouzské přepravní lodi už v úterý ráno dorazily do Bamaka… S vysíláním vojsk po zemi i vzduchem budeme pokračovat …


6 důvodů k započetí třetí světové války


2012-12-06  (10:44)  |  Vojny
Listopad 2010. Je třetí světová válka vhodná pro zavedení Nového světového řádu? Průměrný člověk si může jen stěží představit, proč by třetí světová válka měla být cokoliv, jen ne událost ukončující civilizaci. A přesto, slyšeli jsme rétoriku neoconů, ve které navrhují, že by nová světová válka byla životaschopnou možností k nápravě umírající ekonomiky dolaru. Nebo, možná je to prostě dobrou investicí, pokud jste globalista.


Úspěšné konspirační teorie, o kterých se dnes moc nemluví


2012-07-24  (11:04)  |  Vojny
Letos uplynulo 10 let od událostí z 11. září, které byly úvodem k dosud nekončící válce s terorismem. Snad ještě než se usadil prach po pádu dvojčat, objevily se první konspirační teorie, které přiživila jak interpretace těchto událostí v oficiálních mediích, tak zveřejněná vládní zpráva. Diskuze mezi zastánci a odpůrci oficiální zprávy trvá dosud.


Sýrska slobodná armáda – oddiely smrti zachytené na videozáznamoch


2012-06-28  (08:59)  |  Vojny
Drastické videá popráv, štvrtenie zajatcov a civilistov zaživa, bombové útoky a zverstvá ‘osloboditeľov’ sýrskeho ľudu zvaných Free Syrian Army. Článok odkrýva a poskytuje desivé skutočnosti z pozadia sýrskeho konfliktu a žoldnierskych zabijakoch dovážaných do Sýrie v oddieloch smrti. Obsahuje zdrvujúce videá zachytávajúce sadizmus páchaný na civilistoch.


Tipy a rady z války v Bosně – informace z první ruky – 1. část


2012-04-23  (06:14)  |  Vojny
elco popisuje, jaké to bylo žít ve městě celý rok bez elektřiny, paliva, tekoucí vody, dodávek potravin nebo tradičního obchodu. Jejich měna byla bezcenná, neexistovaly policejní nebo vládní síly a v ulicích vládly gangy a násilí. Strategie přežití, kterou on, jeho rodina a komunita použila k tomu, aby zůstali naživu je poučná a může změnit některé vaše priority ohledně přípravy na SHTF (SHTF = Shit Hits The Fan = výraz používaný survivalisty pro popis katastrofické situace). I když nejde o dlouhé čtení, přesto tento text doporučuji kvůli bohatým poznatkům někoho, kdo SHTF skutečně zažil.


Mikrovlnná zbraň USA


2012-03-14  (10:20)  |  Vojny
Americká armáda představila světu novou zbraň, neformálně pojmenovanou mikrovlnné dělo. „Active Denial System“ (dále jen ADS) je nesmrtící zbraň primárně určená pro kontrolu davu. Dlouho se šířily zvěsti o „dělu“, které může být namontováno na vojenském vozidle, určeném k rozehnání davu pomocí vysoce energetického elektromagnetického záření.


Kto ovláda svet: Súbory o tajných operáciach CIA odtajnené


2012-03-04  (22:33)  |  Vojny
Odtajnenie súborov CIA vnesie svetlo do ďalšej éry: časy Irán Kontra, prezidenta Reagana a pádu Sovietskeho zväzu, éra korupcie a falošného potlesku. Prvým z týchto súborov je odtajnený reťazec rozhovorov medzi prezidentom Reaganom a diplomatom Emilom Lee Wantom, ktorý umožňuje vstúpiť do sveta Bieleho domu, inak prístúpného len pre zasvätených.


Izrael zaútočí na Írán bez varování


2012-02-28  (09:51)  |  Vojny
Izraelští představitelé říkají, že pokud se Izrael rozhodne zahájit preventivní útok na íránská jaderná zařízení, učiní tak bez předchozího souhlasu či vědomí USA, citovala AP uniklou informací z americké tajné služby.


Přípravy na válku (3)


2012-01-25  (18:20)  |  Vojny
Američané a Evropané posílají válečné námořnictvo do Perského zálivu. Možná jde jen o pokračování diplomatického nátlaku. Nebo taky ne.


10 největších kupců íránské ropy


2012-01-23  (17:03)  |  Vojny
Druhý největší producent OPECu Írán prodává velké množství ropy do Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Itálie. Ale Turecko, Jižní Afrika a Srí Lanka se hodně spoléhají na dovozu íránské ropy. Americké sankce již zakázaly dovoz íránské ropy. Francie tlačí Evropskou unii, aby zvážila zákaz dovozu íránské ropy s cílem odradit Teherán od jaderného programu.


Čína a Rusko: Rozpoutáme 3. světovou válku, pokud západ nepřestane s agresí !


2012-01-17  (08:20)  |  Vojny
Ve světě právě vrcholí napětí spojené s finanční krizí a různými regionálními konflikty. Najednou se zdá, že se opět budeme dostávat do nové Studené války. Pochmurný bulletin ministerstva obrany, vydávaný pro premiéra Putina a prezidente Medveděva, dnes uvádí, že prezident Hu „v principu souhlasil“, že jediným způsobem, jak zastavit agresi západu vedenou Spojenými státy, je prostřednictvím „přímé a okamžité vojenské akce“, a že čínský vůdce nařídil svému námořnictvu „připravit se na válku“.


USA se připravují na izraelský útok na Írán


2012-01-15  (14:37)  |  Vojny
Američtí vojenští představitelé jsou stále více znepokojeni možností, že Izrael podnikne samostatně nálety na íránská jaderná zařízení, a to navzdory jejich námitkám, protože oni si přejí dát více času sankcím. Proto začali plánovat opatření na ochranu amerických instalací v regionu pro případ konfliktu.


Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí.


2012-01-12  (08:34)  |  Vojny
Video ako americkí vojaci v Iraku bijú a kopú miestne deti, keď si myslia, že ich nikto nevidí. Násilie na demonštrantoch bolo pritom dôvodom americkej invázie do Lýbie. Škoda, že USA niesú aj voči sebe také tvrdé.


Pentagon uvažuje o nasadení vojakov v Európe, ak sa rozpadne


2011-12-11  (13:18)  |  Vojny
Rozpad eurozóny by mohol vyvolať občianske nepokoje a rozpad celej európskej dvadsaťsedmičky. Vyhlásil to šéf amerických ozbrojených síl, generál Martin Dempsey, ktorý vyjadril znepokojenie z vývoja finančnej krízy v eurozóne.


Ako prežiť ekonomický kolaps


2011-12-05  (15:44)  |  Vojny
Žijeme náš každodenný život. Do práce, domov, občas dovolenka. Málokto myslí na to, že by to mohla prísť globálna katastrofa. Prednedávnom „padla vláda“ a strany sa dohodli a bolo OK, až na tie milióny za voľby. Ale pozrime sa na ekonomickú situáciu. Mestá, obce, štáty, ľudia. Všetko má dlh. Čo sa stane ak praskne najväčšia bublina ? Padne ekonomika. Obávam sa, že v tom chaose bude na hocaké prípravy príliš neskoro.


Tak predsa?


2011-11-19  (20:35)  |  Vojny
Prednedávnom sa internetom prehnala „tajná“ správa adresovaná Putinovi. Odosielateľ bol vysoký vojenský predstaviteľ Číny, ktorý mal tieto informácie zasa od bývalého žoldniera Blackwater. Žoldier, ktorého medzitým zatkla CIA sa vyjadril nejak takto: „USA chystá na takú špinavú vojnu s takým množstvom obetí, čo je pre človeka s dobrým svedomím neprijateľné, preto som dokumenty poskytol Číne.“ Myslím že každý súdny človek pri čítaní onej správy nadvihol aspoň jedno obočie. Pozrime sa však, čo sa v krátkej dobe udialo.


Čína varovala Putina: USA chce svetovú vojnu


2011-10-28  (10:21)  |  Vojny
Putin dostal vážne varovanie od vysoko postaveného čínskeho vojenského predstaviteľa. Preto to musíme tak zdôrazniť, pretože nejde o výplod bujnej fantázie autorov z nejakého undegrundového blogu, ale o varovanie najvyššieho čínskeho vedenia pre Moskvu.


Proč bude válka


2011-09-23  (18:29)  |  Vojny
I když většina lidí na Západě stále žije v domnění, že pohodu posledních desetiletí ruší pouze nahodilosti a vzdálené bouře, pod mírovým povrchem doutnají čtyři nálože. Přestože každá z nich se může jevit jako dílčí problém, ve své kombinaci vytvářejí prohlubující se tendenci k velké válce. Tedy válce, kdy na obou stranách fronty budou mocnosti schopné zasáhnout území protivníka. Tato nebezpečí lze pojmenovat: výměna světového hegemona, zbrojení, způsob života středních vrstev, úroveň politických elit Západu.


Americké Tulene vleteli do pasce Talibanu


2011-08-09  (18:29)  |  Vojny
Podľa správ úradov okupovaného Afganistanu elitné jednotky americkej armády známe ako SEAL vleteli do pasce ktorú im nastavil Taliban.


Chystá se v Berlíně nové jaderné 11. Září ?


2011-05-20  (21:46)  |  Vojny
Již delší dobu se mluví o tom, že by ze známých důvodů bylo vytořeno další 11.Září, a to v nějakém známém evropském městě a ve spojení s jadernou zbraní.


Falešná záminka pro válku v Libyi?


2011-04-21  (18:20)  |  Vojny
Intervence ale nezabránila genocidě, protože k žádnému takovému krveprolití by nedošlo. USA naopak tím, že intervencí povzbudily rebely, prodloužily libyjskou občanskou válku a výsledné utrpení nevinných. Nejlepším důkazem, že Kaddáfi neplánoval genocidu v Benghazi je, že se jí nedopustil v dalších městech, které dobyl buďto plně nebo částečně – včetně Zavíje, Misuráty, Adžábíje, které v součtu mají více obyvatel než Benghází.


Japonsko ve spárech HAARPyjí


2011-03-25  (00:01)  |  Vojny
Zapomeňte na konvenční války v Afghánistánu a Iráku, ty jsou minulostí. Dnešní války Spojených států se vedou jinak. Nepozorovaně, skrytě. Klasické zbraně nahradily zbraně klimatické a tektonické.


Západ klame o rebélii v Lýbii rovnako, ako klamal o vojne v Gruzínsku !


2011-03-20  (02:34)  |  Vojny
http://www.kp.ru/daily/25644.5/808675/ Proamerické médiá „topia“ Kadáfiho kvôli prerozdeleniu svetových zásob ropy naftovými barónmi ! „Neverte ničomu, čo vám hovoria v TV o Lýbii“ takto sa najčastejšie začínajú listy od ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v tejto krajine a nezberajú sa odtiaľ odísť. Ako to ? V krajine, kde podľa západných médií vládne strašný diktátorský režim, ktorý po tisícoch vraždí ľudí, používa bojové vrtuľníky, letectvom bombarduje obytné štvrte, „čierni žoldnieri“ jazdia džípmi po uliciach a guľometmi kosia všetkých zaradom a Kaddáfimu verné sily, ktorých je samozrejme „menej a menej“ sú pripravené použiť chemické zbrane. A pritom ľudia z Lýbie - napríklad ukrajinskí lekári, ktorých tam v nemocniciach pracuje nemálo – píšu domov, že sa nepoberajú na odchod. Ako je to možné ? Opýtajte sa sami. Vysvetlenie je jednoduché: väčšina takzvaného spravodajstva z Lýbie sú lži a klebety.


American reconstruction


2011-01-15  (16:49)  |  Vojny
Obsahom vyššie uvedeného filmu Americká obnova je o tom, čo v skutočnosti znamená západne obnovovanie krajiny.


3. svetová vojna - konflikt kolosálnych rozmerov


2010-12-19  (15:19)  |  Vojny
Už ste sa zamýšlali nad týmto konfliktom, ktorý sa bohužial neodvratne blíži? Konflikt ktorý predpovedali už mnohí ľudia v minulosti je aktuálne največšou hrozbou pre náš svet.


Další teroristický útok?


2010-10-10  (20:20)  |  Vojny
V poslednych dňoch mi ako iste aj vám neušla informacia o novej hrozbe teroristických útokov o ktorých informovali USA a neskor sa k nim pridala a potvrdila ich aj Australia. Tieto informacie vraj boli ziskané tajnými službami.


Inkvizičný Norimberský proces


2010-08-22  (20:21)  |  Vojny
Verím, že veľa ľudí počulo o Norimbergskom procese, ale pochybujem, že veľa ľudí vie o podrobnostiach. V Norimbergu totiž zločinci súdili svoju obeť, ktorá sa previnila tým, že sa bránila. “Súdna fraška v Norimbergu je oficiálne známa ako "Medzinárodný vojenský tribunál." To meno je ohováraním vojenského povolania. Tribunál nebol vojenským v žiadnom slova zmysle. Vojakmi medzi sudcami boli iba Rusi. Tu v Norimbergu ľudstvo a naša súčasná civilizácia podstúpila tvrdú skúšku s mužmi, ktorých vlastné ruky boli krvavé, ale ktorí sedeli v kreslách sudcov. Jeden zo sudcov prišiel z krajiny ktorá sa dopustila Katyňského masakru, vyprodukovala dôkazy a priviedla niekoľko svedkov, ktorí v Norimbergu prisahali, že Nemci to urobili. “


Varšavské povstání a SNP trochu jinak


2010-04-16  (16:01)  |  Vojny
O Varšavském povstání pojednává mnoho článků, ale věšinou jednostranně, zkresleně a nepravdivě, především o sovětské pomoci povstání. Ještě v roce 2005 napadl dopisovatel ČT prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, přítomného na vzpomínkovém shromáždění v bývalém koncentračním táboře Osvětim, slovy: Proč se neomluvil za to, že armáda SSSR nechala utopit Varšavské povstání v krvi. Podobná obvinění chrlili celých 60 let nejen poplatní a věci neznalí žurnalisté, ale i oficiální kruhy. Po roce 2005 se již objevily objektivnější články, ale zlatý klín poznání vrazil do této tematiky až renomovaný ruský historik prof. V.M. Falin, DrSc., v článku Mystéria druhé fronty .


Wikileaks zveřejní další video: Hněv z Farahu


2010-04-12  (14:43)  |  Vojny
Zatímco se Obamova administrativa snaží vypořádat se s videem, na němž američtí vojáci v Bagdádu zabíjejí dva reportéry agentury Reuter´s a několik dalších Iráčanů, webová stránka Wikileaks.org oznámila, že v dohledné době zveřejní další video, které tentokrát bude ukazovat mnohem krvavější americký útok.


Ďaľšie z vojen...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Tabakové spoločnosti tajili, že cigarety sú radioaktívne

O polóniu v cigaretách sa hovorilo už dlhšie. Až teraz sa zistilo, že firmy dlho vedeli aj to, ako veľmi je to nebezpečné.


Steve Jobs zomrel

Alternatíva priamej demokracie

Finančný Armagedon 2012

Markus Rothkranz – síla syrové stravy

Henri Monfort – breatharián – člověk, který žije ...

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2548 s