19. August 2019
    
Na řadě je Slovensko? - Dolezite.sk

Na řadě je Slovensko?


  2010-06-01  (09:33)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Na řadě je Slovensko?

Na řadě je Slovensko?


29.05.2010

George Friedman ve své knize „Sto příštích let“ říká, že po rozpadu Sovětského svazu, tedy po rozpadu bipolárního světa, se opět objevily v plné síle „zamrzlé“ spory, které silná bipolarita rozděleného světa držela na uzdě.

Jako příklad uvádí tzv. „zónu (politického) zemětřesení“ která se na euroasijském kontinentu rozprostírá od Kyrgyzstánu, přes Pákistán, Írán, Afghánistán až po Turecko a do bývalé Jugoslávie. Říká: “Tento region byl vždy geopolitickým kritickým, bodem, ale konec studené války zde obrazně podpálil sud střelného prachu….. Celý systém mezinárodních vztahů vyletěl do vzduchu….. To, co bylo pevné, se roztříštilo.“

Dalším okruhem, který nás mimořádně zajímá a který G. Friedman pro Evropana poněkud překvapivě řadí do kapitoly o problému „americko-džihádských válek“, je jugoslávské válka. Rozpad Jugoslávie, jednoho z výsledků Versailleského míru (viz např. zde).
Uvedené informace jsou poněkud povrchní, chybí v nich například mnoho základních informací právě o otázkách, které nás nejvíce zajímají, a to vztahů následnických států, nedávno Jugoslávie, Československa a dnes hlavně Maďarska.

Nenápadně, ale vytrvale posledních dvacet let roste nebezpečí destabilizace podunajského regionu ze strany Maďarska. Většinou jsou českými novináři a intelektuály bagatelizovány, což vede jen k zvyšování problémů, do jejichž řešení budeme tak jako tak vtaženi. Maďarsko a vývoj jeho vztahů jak vnitropolitických, tak zahraničních je jednou z ukázek problémů, které nemůže pominout žádný stát a žádné národní společenství. A tou je otázka jeho přežití na daném místě a v daném čase.

Jak píše G. Friedman: “Národy a politikové se snaží dosáhnout svých bezprostředních cílů a omezuje je v tom realita, tak jako šachového velmistra omezuje šachovnice, figurky a pravidla hry…
.. geopolitika předpokládá dvě věci: Za prvé - lidé se organizují do útvarů, které jsou větší než rodiny… a musí se tedy nutně zabývat politikou…
.. lidé zachovávají přirozenou věrnost prostředí, do něhož se narodili, tj. věrnost lidem a místům…. Věrnost …. národu je lidem přirozená. Vztah mezi národy je v lidském životě zásadní, což znamená, že možnost války je vždypřítomná..
Za druhé geopolitika argumentuje, že charakter národa je do značné míry předurčen geografií, stejně jako je (tím) determinovaný vztah mezi národy.„
Pokud toto čte zásadní zastánce multikulturalismu a „trvalého míru mezi národy“, ať si raději jde číst něco jiného. Pro hluché je hudba zbytečným kraválem.

Maďaři jsou do jisté míry „cizorodým „ prvkem v Evropě“. Patří mezi ugrofinské národy a jsou, dle vlastního přesvědčení, obklopeni, když ne nepřáteli, tak silnými konkurenty. Staletí bojovali na hranici přežití, až se po roce 1848 stali „státotvorným národem“ v Rakousko-Uhersku. A jako každý mladý a nedospělý národ začali ihned s nebývalým útiskem svých nemaďarských spoluobyvatel Uher. Navíc jejich národní revoluce nepřešla v průmyslovou revoluci a Uhry zůstaly víceméně agrární zemí s důrazem na vládu šlechty – tzv. grófský sytém.

Maďaři pohráli první světovou válku a dopadla na ně strašlivě tzv. Trianonská smlouva – viz. zde a zde. Z velikého a hrdého Maďarska se stal bezvýznamný zemědělský stát. Frustrovaní Maďaři se pokusili vše řešit silou. Začali válčit na všechny strany, což byl nejhloupější nápad, co mohli dostat: viz maďarsko-československá válka, kde Maďary doslova rozdrtila československá armáda vedená v poli čs. legionáři (to je jen informace pro trdla, co neustále blábolí pomluvy a vojensky neschopných historicky zbabělých Češích)

Dále pak maďarsko-rumunská válka, která skončila obsazením Budapešti rumunskými vojsky. Další informace a děni v regionu najdete třeba na Maďarská republika rad. Poražení Maďaři se po všech svých prohraných válkách nakonec celkem nedobrovolně přidali na stranu nacistického Německa. V tom okamžiku udělali Maďaři další zásadní chyby. Na územích, která „získali“ po uzavření spojenectví v Hitlerem v takzvané Vídeňská arbitráži, což bylo jen pokračování Mnichovské dohody, se dopouštěli na nemaďarském obyvatelstvu odporných zločinů. Na Zakarpatské Ukrajině probíhaly doslova hony na Ukrajince a Židy a pouhé zastřelení bylo považováno za štěstí. Mučení, vylupování očí, stahování lidí za živa z kůže se běžně odehrávalo na veřejnosti.

Podobně nesmyslně si počínali Maďaři například na území Vojvodiny a také dnešního Chorvatska, kde došlo k několika masakrům – například dodnes vzpomínanému topení stovek lidí v řece na začátku roku 1945.
Od roku 1934 existovala a dodnes vlastně v jiné formě (Jóbik) existuje hnutí-politická strana Šípové kříže (maďarsky: Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom). Antisemitská a xenofobní strana, která má za cíl nejen ustanovení Maďarska v hranicích platných do roku 1918, ale i likvidaci a vyhnání „nepřátelských živlů“ z území kdysi patřících Uhrám a jejich přičlenění k Velkému Uhersku. Což se týká ve velké míře Slová-ků a Maďarů ze Žitného ostrova. A jistěže požadují odstranění demokracie v Maďarsku vůbec.

Vítězství Sovětů v druhé světové válce všechny tyto problémy zakonzervovalo. To však neznamená, jak různí „odborníci“ na Slovensko a Maďarsko vykládají, že zmizely. Jakmile padl tak obdivovaný Kádárův gulášový socialismus, ukázalo se rychle, že polozemědělský stát a jeho drobné živnostnictvo, které přežilo socialismus, nedokáží hospodářsky na otevřeném trhu přežít. K politické frustraci se přidala i frustrace ekonomická. A ta se pomalu rozšířila do většiny společnosti. Maďarsko se postupně stává upadajícím, xenofobním a útočným státem a po vítězství strany Fidesz a jejího vůdce Viktora Orbána se začala tato politika realizovat i na vládní úrovni.

Všechny ty „pochody„ na Komárno, budování „maďarských gard“, urážky a silácké řeči na stranu Slovenska se staly přijetím zákona o maďarském občanství realitou. Maďarsko se vrací ke své nedemokratické a pronacistické minulosti. Všechny sladké řeči kolem jsou jen řeči.
„Tektonický politický zlom“ dospěl až téměř k naším hranicím. To nevěstí nic dobrého. Zvláště, pokud maďarští nacionalisté, ale i jejich političtí přátelé z Rakouska a Německa, stejně tak jako Orbán nezapomenou vždy připomenout v souvislosti se slovensko-maďarským konfliktem Benešovy dekrety.

Ukazuje se, že rozpad Československa a vytvoření samostatného Slovenska, což bylo podporováno z východu Ruskem a ze střední Evropy značnou částí rakouských politiků, ale také Svazem vyhnanců z Německa, nebyl jen náhodným činem. Lze skoro s jistotou říci, že v tomto dění měli své prsty také Maďaři. Tak jako v letech 1933-1938, kdy, jak se po válce ukázalo, byli mnozí „velicí slovenští národovci“ nejen nacistickými, ale také maďarskými agenty.

Důvod podporovat ze strany Maďarska rozpad ČSR je důvod „srdeční“, ale i pragmatický. Československo bylo příliš velký soupeř, zatímco malé Slovensko s 10 % Maďarů, z hlediska tzv. Evropy „nezajímavý stát“, se zdá být relativně lehkou obětí. Což také je.
Maďarsko sice dnes útočí hlavně na Slovensko a to, co dělá, není možno hodnotit jinak než jako otevřený útok, ale podobné „zamrzlé“ problémy má i s dalšími. Rumunsko však, protože samo dává svoje pasy etnickým (ale i jen jakoby Rumunům) Moldavanům, nemů-že momentálně nahlas moc protestovat.

(Ale ten nápad s „národními pasy“ není nic nového. Jak mi říkali před lety Němci, když jsme diskutovali o „etnických Němcích“, co se stěhovali do Německa ze SSSR. Říkali, že k potvrzení „německého původu“ a tím získání občanství SRN často stačilo, aby strýc dotyčného někdy choval německého ovčáka.)
Srbsko, ohrožené maďarským nahnědlým nacionalismem, jakožto stát držený nad vodou Ruskem, ale toužící se dostat do Unie, se bude v protestech také krotit. Na druhou stranu Maďaři vědí, že není radno si se Srby zahrávat. Ti nejsou mírumilovní jako Slováci. Ti nejdřív střílí a pak se ptají.

Takže je logické, že na řadě jsou Slováci. Nejslabší soupeř a bez vlivného zahraničního protektora. Protože se však hraje o daleko více než jen o Slovensko – ohroženy jsou Rumunsko, Chorvatsko, Slovensko a také ČR (ta důrazem dávaným na Benešovy dekrety) – mohlo by dojít k destabilizaci celého regionu. A k plánovaným „přepisům hranic“.
To by mohlo velkým hráčům vyhovovat. Rusko se chce vrátit do střední Evropy. Rusové drží Srbsko a více méně i Bulharsko. Soupeřem mu je ve střední Evropě a na Balkáně Německo. To prakticky drží Chorvatsko, Rakousko, společně s Itálií i Slovinsko.
Ekonomicky pak má Německo rozhodující vliv v České republice a na Slovensku. A tím ovlivňuje samozřejmě i praktickou politiku.

Polsko a Rumunsko jsou a snaží se být ve vlivové oblasti USA. USA také usilují o to získat na svou stranu ČR, ale vzhledem k odporu proti cizím vojskům, který má nádech fobie, a silnému levicovému přesvědčení obyvatel se mu to moc nedaří.
Podívejme se na nedávnou historii. „Zamrzlé historické problémy“ v Jugoslávii byly jen částí dynamitu, který ji rozmetal. Také to byly zájmy cizích mocností a států. Rusko podpo-rovalo a podporuje Srby. Němci podporují Chorvaty. Italové a Němci mají zájmy ve Slovinsku. Rozbuškou bylo, když Německo jednostranně uznalo Chorvatsko, svého spojence za druhé světové války. Rusové a Srbové se odmítli podřídit. Přes očividný vzrůstající vliv militantních muslimů s nimi nikdo moc nepočítal. Euronovináři a politici žvanili, politici jednali. USA dlouho nestabilita v regionu vyhovovala. Když přestala vyhovovat, USA válku rázně ukončily.
Dnes se snaží Německo (spolu s Rakouskem) získat celou oblast pod svůj vliv. To nemá nic společného s nacismem. To je dlouhodobý, geopolitický tisíciletý zájem Německa. Staronacisté v pozůstalých státech po Rakousko-Uhersku toho však samozřejmě jistě využívají.
Rusko potřebuje zůstat na Balkáně. Ale rádo by získalo větší vliv. Bude tedy podporovat Slovensko. Čechům nezbude nic jiného, než s ohledem na plány a ideologii vedení Svazu vyhnanců Slovensko podporovat. Pokud to neudělají, jsou na řadě oni sami. Geopolitika jiné řešení neumožňuje.

Maďarsko hledá cestu z krize a sní svůj sen o Velkém Uhersku. Na Srby si nedovolí. Kdyby se pokusil přejít maďarský president přes most do Slavonie, jako to zkusil na Slovensko, nečekala by jej tam skupinka policistů a státních úředníků, ale pravděpodobně tank.
Rumunsko si je celkem jisto podporou USA. Navíc Orbán ví, že kdyby si něco začal a Rumunsko vyprovokoval, zastaví se Rumuni opět až v Budapešti a nebudou tentokrát tak „mírumilovní“, jako byli tehdá v letech 1918 až 1920.

Znamená to tedy, že cílem nasměrování záměrně vybuzené nenávisti bude Slovensko. Podpora „nároků“ agresora ze zahraničí je zajištěna. Heslo „Benešovy dekrety“ svolá ty „správné“ bojovníky na maďarskou stranu. Prakticky jednomyslné hlasování v maďarském parlamentu o zákoně o zahraničních Maďarech ukazuje, že „národ“ je již připraven a kulisy postaveny.
Na tom, co udělá Slovensko tak moc nezáleží. Přesto, že jak papoušci vykřikují naši komentátoři, že za to může Fico, pravda je taková, že kdo stojí v čele Slovenska je v této věci jedno. Maďaři se rozhodli. Teď se ukáže, kdo má z rozhodujících evropských a světových politických sil na čem zájem.

Kostky jsou vrženy. Bude zase západní Evropa předstírat mrtvého brouka jako v roce 1938? Bude mít Německo zájem a dost sil Maďary zastavit? Tedy bude pro ně mít dost peněz? Bude záležet Rusům víc na „neochvějném přátelství“ s Němci anebo, jak se zdá na příkla-du Polska, už pro ně oslabení Němci nejsou zase až tak zajímaví?
Bude Rusku a Německu vyhovovat že konflikt kolem Maďarska prakticky zastaví napojení ropovodů a plynovodů z Asie k nám, Slovákům a Polákům?

Neklid jistě bude vyhovovat USA. Evropané budou muset být zticha a přestat dávat Američanům hraběcí rady, co mají dělat. A pak, jestli bude skutečně zle, Američané jsou jediní, kteří to dokáží rychle zastavit. A nastolit Pax Americana. A pak budou mít páku jak na Němce, tak na Rusy a dalších dvacet let vděčné východní Evropany na své straně.
P. S. Již skoro dvacet let poslouchám plácání o tom, jak bylo nelidské a nekulturní a politicky hloupé vyhnat po druhé světové válce Němce z Čech. Rozhodně to bylo kulturnější než to, co připravovali oni pro nás. A dovedete si po dnešních zkušenostech Slováků s Maďary představit, že by dneska žily na území ČR asi tak čtyři miliony Sudetských Něm-ců? Jak by se asi chovali – tedy jejich politické špičky - k nám? Někdy možná zkusím takový scénář vymyslet. (Někteří už jej jistě mají dávno vymyšlený.)Václav Vlk st.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.asp?r=p_zahranici&c=A100527_193306_p_zahranici_wag


pridal: rannkor
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Laco   |   ip:88.212.36   |   2010-06-01  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm, už sa ti čecháčik bude dobre spať po zverejnení takých bludov. Ty sa len pekne zaujímaj o vašu českú chudobu. Chudobou je v Česku ohrozených 18 percent všetkých deti. Pritom v rodinách nezamestnaných a neúplných domácností, kde chýba otec či matka, sa podiel takto ohrozených deti pohybuje medzi 43. až 50. percentami. Vyplývá to zo štúdie Príjmová chudoba a materiálna deprivácia deti v Česku, ktorú vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. „Chudoba v českých podmínkách neznamená hlad, nebo že by se děti v otrhaných šatech třásly chladem. Mají ale ztížený přístup ke vzdělání, k počítačům, ztíženou možnost absolvovat dobré školy, využívat zájmové kroužky, rozvíjet svůj intelekt, smysluplně trávit svůj čas, jezdit s rodiči na dovolenou či se spolužáky do škol v přírodě,“ uviedla inalytička Martina Hronová. Dodávam, že ruka v ruke k tomu ide školská šikana a ekonomický rasizmus - kto nemá značkové oblečenie či model telefonu prave "in", je out...


Peter   |   ip:195.168.8   |   2010-06-01  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aha, ako sa maly Čechacek odbavil na Slovensku a ešte sa opiera o sci-fi knihu. V ČR "Socani" prehrali a ČR pride na to ako bolo prijemne rozdavat v minulosti a platit bude potrebne prave teraz. Drzim im palce nakolko mam tam vela dobrych priatelov, co s myslienkami autora tohoto clanku nemaju nic spolocne.


jamaja   |   ip:88.212.36   |   2010-06-01  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  .....a to akože sa tešíš z tých údajov čo si citoval...naopak od teba si myslím, že jeho pohľad dozadu aj dopredu je dostatočné realistický a malo by to byť aj istým kompasom pre nás na ďalšej tŕnistej ceste.....


Peter   |   ip:195.168.8   |   2010-06-01  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jamaja: BUBUBU, v roku 1985 nam hovorili ze v r. 2000 bude koniec sveta, teraz zasa ma byt v roku 2012 potom zasa najaky iny datum, Vo filme Terminator 1 bol letopocet 2008 kde stroje ovladli cloveka a clovek s nimi bojoval samopalmi, Prebud sa a never len rozpravkam.


imro   |   ip:95.103.17   |   2010-06-01  (12:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem kto platí autora článku ale rozvíriť také vody ktoré nemajú byť rozvírené. Smutné je že nepovie celú pravdu, že v maďarsku neni maďarská vláda ale židovská. Z izraela presťahujú ludí na územie MR, o tom prečo nikto nehovorí. Pravé meno Orbána je Olstein, len pre zaujímavosť.


mrbean   |   ip:89.173.11   |   2010-06-01  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z Petríka mám dojem , akoby hovoril maďarom.To ,že ku stretu s Maďarmi dôjde je viac ako isté.Len nie je tak jednoznačne isté,že to bude presilovka maďarská!Ešte surmiti nezasurmili...


DogTag   |   ip:62.84.153   |   2010-06-01  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO. PETER:Človeče v Terminátorovi íde o scifi srandu zasadenú do scifi prostredia.Nemám ale pocit že Trianon, Jobik, Orbán,mˇadiarské občianstvo pre Slovákov niesú práve scifi pojmy. O polovinu Slovenska sme už prišli za WWII v prospech - no hádajže koho?Dnes je nás cca 5 milionov vrátanie pol miliona cigáňov a pol miliona Madiarských občanov.Politický lobbing majú v zahraničí efektívnejší naši južný susedia než našinci....No možno - možno máš pravdu ty a Huni sa upokoja..."možno príde aj kúzelník."


Laco   |   ip:88.212.36   |   2010-06-01  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rannkor (ty, čo si poslal tento článok) sa radšej venuj chudobe v Česku, pretože chudobou je v Česku ohrozených 18 percent všetkých deti. Pritom v rodinách nezamestnaných a neúplných domácností, kde chýba otec či matka, sa podiel takto ohrozených deti pohybuje medzi 43. až 50. percentami. Vyplývá to zo štúdie Príjmová chudoba a materiálna deprivácia deti v Česku, ktorú vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. „Chudoba v českých podmínkách neznamená hlad, nebo že by se děti v otrhaných šatech třásly chladem. Mají ale ztížený přístup ke vzdělání, k počítačům, ztíženou možnost absolvovat dobré školy, využívat zájmové kroužky, rozvíjet svůj intelekt, smysluplně trávit svůj čas, jezdit s rodiči na dovolenou či se spolužáky do škol v přírodě,“ uviedla inalytička Martina Hronová. Dodávam, že ruka v ruke k tomu ide školská šikana a ekonomický rasizmus - kto nemá značkové oblečenie či model telefonu prave "in", je out...


Peter   |   ip:195.168.8   |   2010-06-01  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vsetkym co ste zblbnuty. Po oboch vojnach aj nemci zmudreli a vedeli, ze podmanit si nas mozu aj bez zbrani a to v bielych koseliach. Nemci /i ostatne krajiny/ maju celkom dobre svoje umiestnene invsticia a priamo riadene z Nemecka inych vyspelych krajin. Nemci uz nepotrebuju blbych madarov na to aby ovladali malicke Slovensko ked ho ovladaju prostrednictvom svojich lojalnych slovenskych manazerov. To mate len v hlaavch schizofreniu a paranoju, ze krpate a chudobne Madarsko ma podporit niekto, aby si podmanil Slovensko. Co by tymto Nemci zikali. Uz teraz vyuzivaju aktiva Slovenska napriamo, naco by to mali robit cez Madarov. Z historickeho sentimentu. Z toho uz nikto nezije. To co sa deje v Madarsku je len pre to aby nastupujuca vlada odklonila pozornost od svojich vnutornych ekonomickych problemov.


DogTag   |   ip:62.84.153   |   2010-06-01  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemci Nemci a zasa Nemci. Niečo ti poviem, keď sa Grécko vymknie kontrole - a asi sa to stane (www.zvedavec.org)potom budú mať celkom iné problémy niež sledovať takých hráčov na šachovnici ako MR a SR ktoré dohromady nemajú ani tolko obyvatelov ako Londýn. Múdrosť budú potrebovať na celkom iné veci. Obávam sa že nejaká divoká karta - podobná tej kosovskej nieje v čase nestability až tak celkom scifi.


L   |   ip:95.103.12   |   2010-06-01  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor na autora. je to bezcitny....... Najviac ho mrzi, ze Cesi nepozabijali vsetkych Nemcov, ale len cast a zvysok vyhnali, a je mu uprimne luto, ze my sme tu nechali Madarov zit a neposlali sme ich do vzniknuvsieho Madarska. No, .... skarede slovo si dosadte podla vlastneho slovnika.


mrbean   |   ip:89.173.11   |   2010-06-01  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem pre tých čo sa obúvajú do českého autora a to neprávom- G. Husák sedel vo väzení aj za to, že začal vysídlovať po českom vzore Maďarov. Rozbuška tu musela zostať.Ak sa to niekomu bude zdať pritiahnuté za vlasy, pripomínam,že politika sa nerobí na niekoľko dní,ale na niekoľko desaťročí dopredu....


Lu   |   ip:95.103.12   |   2010-06-01  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vlk ospravedlnuje vrazdenie:
"Aby bylo předem jasné, nikdy jsem netvrdil, že se v Praze o povstání nevraždilo. Válka je o zabíjení lidí a odpovědný je za to v každé civilizaci ten, kdo ji vyvolal. "

Samozrejme. Ten, kto vojnu prehral, je ten, kto ju vyvolal a nesie zodpovednosť aj za beštialitu Čechov voči nemeckej menšine. Oni chudáci Česi za to nemôžu, že masovo vraždili, deportovali a okrádali iných ľudí.


ANONYM   |   ip:91.127.17   |   2010-06-01  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peter
hm len aby:) aj stalinovi vravela rozviedka jeho ze hitler sa chysta napadnut jeho rus a tiez tomu nevreril dokym nezbadal nemca pri moskve.


Josef   |   ip:88.212.36   |   2010-06-01  (16:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Re: auror článku.

Kde je Tvá sláva, hloupoučký Čechu? Proč jsi tak hloupý? Ty ani nevíš, co činíš. Řekni mi Čechu, která vyspělá evropská země je tak blbá. Kde je tvá země oplývající mlékem a medem? Kde je tvá sláva a hrdost? Kde je, Čechu, ptám se tě. Co jsi dnes, Čechu? Kdo si tě váží? Pro koho jsi důležitý? Co umíš? Kde je tvá moudrost? Kde je tvé bohatství? Kam si to dal? Víš, jakou máš pověst ve světě Čechu? Máš nyní pověst hloupého osla, Čechu.


ANONYM   |   ip:91.127.17   |   2010-06-01  (16:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Josef
hm dost ubohe,jedine co fakt dokazete najlepisie je urazat


Mucher35   |   ip:80.242.33   |   2010-06-01  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Čo sa na autora tak vrháte. V článku je veľa pravdy a všetci by sme si ju mali uvedomiť. Že si prihrial svoju českú polievku? Ani to mi nevadí, lebo aj v tom má pravdu. Rozmýšľajte čo s Maďarmi?


SK   |   ip:94.113.81   |   2010-06-01  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ha-veď vám raz spadnú sánky.Ešte bude veselo.


Marek   |   ip:95.102.94   |   2010-06-01  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes tu prispievaju asi samý maďari, mám taký dojem. Napádaju autora, urážajú čechov s jasným cielom poškodiť a oslabiť Slovensko-Česke vzťahy. članok je uplne pravdivý. Maďari sa dlhodobo snažia oslabovať poziciu slovenska vo svete. Oslabovať a oslabiť až na tolko aby medzinarodne spoločenstvo bolo ochotne suhlasiť z územnými nárokmi ktoré vznesú a to že sa to stane je jasné, otázka znie len kedy? Odpoveď keď nastane čas, keď slovensko bude oslabené.


Marek   |   ip:95.102.94   |   2010-06-01  (17:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímave: IP asdresa ip:88.212.36 tu píše pod tromi nickmi. Laco, Jamaja, Jozef.


Igor   |   ip:88.212.36   |   2010-06-01  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jak se na Čechy dívají sousedé, píše Tomáš Krystlík, spisovatel a žurnalista, pracoval pro Rádio Svobodná Evropa. Mezi světovými válkami byli Češi nejneoblíbenějším národem Evropy, napsal a doložil A. Klimek ve Velkých dějinách zemí Koruny české XIV. Jak je tomu dnes? Pro Poláky jsou Češi Precliczky, Wenclizcky, Pepiczky - ani jedna přezdívka není neutrální, všechny jsou mírně hanlivé, Čechy považují za vychcánky a za zbabělce. Vztah Slováků k Čechům se zlepšil od rozpadu republiky, nicméně jsou vnímáni jako již bývalí usurpátoři, kteří nahradili v roce 1918 Maďary. Naprosté změny doznaly vztahy česko-maďarské, které jsou dnes oboustranně kladné. Rakušané jsou nejoblíbenější sousední národ, ale Češi si vůbec neuvědomují, že ač Rakušané tvořili cca 7 % obyvatelstva v říši, bylo 43 % všech hledaných válečných zločinců spojenci po druhé světové válce Rakušany. Takže by je Češi měli vlastně více nenávidět než Němce. Rakušané mají Čechy za primitivnější, méně čestné, což má původ ještě ve staré monarchii, v posledních dvou desetiletích také za zloděje. O vztahu Čechů k Němcům se snad nemusím rozepisovat. Starší generace Sudetoněmců má na Čechy vzpomínku jako na „smějící se bestie“, což vzniklo z toho, že se při mučení a vraždění Němců pro druhé světové válce smáli. V Německu se ale v koutku duše stále připouští, že Češi jsou víceméně Germáni mluvící slovanským jazykem, nebo jsou tak smícháni s Němci, a že jsou jim z neměmecky mluvících kulturně nejbližší - také Poláci mají Čechy za poslovanštělé Germány. To se zřejmě projevilo i v pokynu Hitlera z 23. 9. 1940, že se Češi mají asimilovat v časovém rozmezí alespoň sta let. U žádného jiného národa (ani u Holanďanů, což jsou jazykově vlastně Němci mluvící dialektem) se s asimilací nepočítalo. Tento německý záměr rozprostřený na tak dlouhé období je v Česku v podstatě neznámý, neb je českými historiky tajen - píše o něm J. W. Brügel ve svém díle Tschechen und Deutsche 1939-1946. S česko-německou blízkostí to ale není zcela jednoduché. Nejvíce mají Češi společného se Sudetoněmci, pak s Rakušany a nejméně s Němci v Německu, byť i zde existuje výjimka: Bavoři.


roko   |   ip:85.216.14   |   2010-06-01  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazdy je nejaky, slovaci, cesi, nemci, madari atd. dolezite je ci nas viac veci zblizuje alebo rozdeluje. preto ked so vezmem cechov a madarov tak je jasne kto patri kam. s cechmi nas spaja mnoho veci, rec, kultura povaha, politika.. proste mnohonasobne viac ako toho co nas rozdeluje. ked si zoberiem madarov, tak je to presne naopak, prakticky vsetko nas rozdeluje a par veci spaja. je mi luto ludia, ale tu je vymalovane.


Kvank   |   ip:78.99.199   |   2010-06-01  (22:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po dlhej dobe rozumny a objektivny clanok. Vysidlit sa mali aj Madari. Pozyvam vsetkych navstivit juzne Slovensko. V mestach sa to ako tak da. Ale v dedinach visia madarske vlajke, a v samoske nekupite so slovencinou nic. Ako slovak mate problem umiestnit svoje dieta do slovenskej skoly. Vacsina skol je s vyucovacim jazykom madarskym, a dokonca je uz v Komarne univerzita s vyucovacim jazykom madarskym! KONIEC KONCOV, MOZEME SI ZA TO SAMI!!!


Peter   |   ip:195.168.8   |   2010-06-02  (08:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel by som prispiet par faktami na urobenie objektivnejsieho obrazu o nasich spoluobcanoch Mad. narodnosti. Pochadzam z NZ, ja osobne mam korene slovenske ale ani to sa neda presne povedat nakolko moji predkovia z jednej strany osidlovali oblasti z Polska a z druhej strany z Moravy. Okolo mna je dost moravskych priezvsk. Je pravdou ale to, ze vedlasie obce boli uz zmiesane. Vysidlovanie po 2. sv. vojne prebiehalo sposobom, ze presuvali slovakov z MR dali im tolko zeme ako im zobrali v MR. Takmer vsetci slovaci z MR po 2. vojne sem prisli a ostali rozpravat madarskou recou. Dediny okolo BA ako Biskupice, Luzna boli takto vytvorene. Ludia sice prisli ale s madarskym jazykom. Komunisti im dokonca dali podmienky na to aby si madarsky jazyk ponechali. V 80. rokoch nebolo ziadnou vynimkou ze na obchodch bol Slovensky aj madarsky nazov. To nie ako teraz Coop Jednota alebo englicke butiky New yorker, to boli potraviny-elelmiser /ci ako to bolo/, restauracia- vendeglo a pod. Skole boli normalne skoly s vyucovacim jazykom madarskym. Takze sme si pekne drzali deti slovakov dosidlenych z MR a pestovali si "svoj" jazyk. Tragediou bolo len to zo po 1989 roku si vascina tychto slovakov z MR priznala narodnost madarsku aj ked mali predkov slovakov z MR. Takze to je raalita. V rodine mame aj kvazi takichto madarov. velmi dobre chapem interaktivity tzychto madarov ako sa pozeraju na svoj juh akoby tam bol aj vychod slnka krajsi. Ale ani jeden by tam nechcel zit. Osobne si myslim, ze tato bublina spasne volbami u nas. Je to len osvedcena madarska karta. Osobne si aj myslim, ze madrska mensina z tohoto sporu vyjde dost sklamana co bude mat celkove nasledky na zlepsenie vztahov medzi slovakmi a slovenskymi-madarmi na SR.


Brano   |   ip:193.87.3.   |   2010-06-02  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som z NZ tiez a jednoznacne suhlasim s Petrom.
Ohladne predchadzajucich prispevkov ohladne Cechov: Nepoznam nikoho osobne, kto by nenavidel Cechov. Nielen ja si myslim, ze v tazkych casoch nas vzdy podrzali a mame im byt za co vdacny. Mame s nimi vela spolocneho, no s Madarmi velmi malo. Po udalostiach v Madarsku dufam, ze nebudeme mat spolocne s nimi nic.


Androzo   |   ip:78.98.223   |   2010-06-02  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jediny komu destabilizacia v europe moze vyhovovat su USA. Presto ale elita taha si za nitky ako im to momentalne vyhovuje, vstric novym svetovym poriadkom.. A A Kladivom do hlavy elitarovi!
A A
A O A
A A A ALukas   |   ip:188.167.3   |   2010-06-02  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked sa posunu hranice tak tu na dolniakoch narobim bordel .. bordel budem mlatit MADAROV rozbijat hlavy a bude to take ako nacikovia proti zidom v Polsku alebo v Rusku lebo ma to sere ako niekto kto si mysli ze nieco co stratil je jeho ! a musime velmi rychlo zakrocit


firex   |   ip:13.17.125   |   2010-06-02  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madari su kulturni chudaci a vela raz to uz dokazali... Jedine co dokazu je rozbrblat co sa da a potom zhanat niekoho co by to za nich dal do poriadku lebo sami nic nevedia len kecat a 'bojovat' (proti mierumilovnym usadlikom).
Mali radsej zostat pekne pri tych svojich konikoch, kocovani a neotravovat slusnych ludi svojimi detinskymi 'imperialnymi' ambiciami.. Odporucam mongolsku step, myslim ze by boli konecne stastni (pokial by ich domaci, ich davni bratia, neupiekli na razni)


Johny   |   ip:62.168.11   |   2010-06-02  (16:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekny a zaujimavy clanok... dakujem zan


Abrakadabraa   |   ip:80.242.44   |   2010-06-02  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok , momentálne velmi aktuálny .


palo   |   ip:212.183.1   |   2010-06-02  (21:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem za citanie, velmi dobre a trefne.


palo   |   ip:212.183.1   |   2010-06-02  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dakujem za citanie, velmi dobre a trefne.


ggg   |   ip:195.146.1   |   2010-06-03  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pri valove je vsetkym prasatam skvelo


Elielilamasabachtani   |   ip:62.168.58   |   2010-06-03  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že autor má triezvy pohľad na históriu a súčasnosť. Dúfam, že budúcnosť neprinesie vojnovú beštialitu, ktorá sa odohrávala počas spomínaných konfliktov. Znásilňovanie, mučenie, mrzačenie pre zvrátenú zábavu....takých strašných vecí je schopný len človek ospravedlňujúci svoj boj za ,,vyššie ciele". Afganistan, Balkán, Rwanda, Irak....to sa už nesmie opakovať. Vojna motivuje k neopísateľným ukrutnostiam a bezcitnosti.


Daf   |   ip:89.176.21   |   2010-06-05  (08:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj!Ja práve pochadzam z takej oblasti kde je vacsinovy jazyk madarsky,ja som tiez madarskej narodnosti, ale kvoli tomu nie som horsi obcan SR!!!Nie som zastanca ani jednej strany, jak sa mi nepaci ked sa v mojej pritomnosti nadava na Slovaka, tak isto sa mi nepaci ked sa nadava na Madara!!! Mam s tým velke skusenosti, tým ze zijem v Prahe na mna niekedy vytahuju slovensku "kartu", a niekedy zas madarsku.... nema to konca kraja!Ja len jedno nechapem, ked pridem domov na slovensko, tak nevidim ze by boly nejake obrovske problemy. Jasne ze sem-tam sa nieco stane, ale oproti tomu co robia politici na oboch stranach je uplne hovno!!! Na jaku p..u sa do toho serie politik, iba ak chce zakryt svoju cinnost a odvratit pozornost od dalsieho tunelovania namy zarobenych penazi!Ja ako madar "zijuci" (dal som to do uvodzoviek lebo nezijem na slovensku), nemam radost z tejto situacie, my nepotrebujeme dvojite obcianstvo, my potrebujeme na vychod prácu, a mozno ani ja by som potom nezil v Čechách!!!Nech uz prestane ta nenavist, a zacnime sa starat o to aby sme sa mali lepsie!Tak dufam ze to vsetci pochopia dobre co som tu napisal, a nebudu si hladat zamienku na mna utocit!Sorry ak som mal gramaticke chyby!


Odi   |   ip:90.177.12   |   2010-06-05  (15:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pred rokem 38 v CSR take rikali, nemec si nedovoli, francouz nam pomuze...

A kdyz se podiva clovek co se deje v madarsku, tak veta od DAFa:
"narodnosti, ale kvoli tomu nie som horsi obcan SR!!!"

neni o tom kdo je horsi obcan, je to o tom, ze kdyz madarsko napadne slovensko, vezmes zbran a budes strilet do slovaku po boku madarske pravidelne armady.

Ale co, kdyz jsou lide volove a nepouci se dejinami, zaslouzi si trpet. A fakt je ten, ze Cesika republika slovensku nepomuze s bratrstvi, ale kvuli tomu, ze bude dalsi na rade. A verit se da spise cloveku ktery kona na zaklade zisku nebo rodiny, nez na zaklade bratrstvi.

A co udelal stalin, kdyz zapad nechtel pomoc CSR? Dohodl se s nemcem, proc? protoze mu bylo jasne, ze zapad mu nepomuze... Jedine co mame asi stesti, polak proti tomu nepujde, bo se bude bat naroku nemecka, takze oficialne bude vzivat slovaka nebojuj, fakticky pujdou pres tatry zbrane, coz pujde aj pres beskydy. A kazde bude cekat jak to dopadne. Kdyz vyhrajou madari sme v prdeli vsichni.


Daf   |   ip:89.176.21   |   2010-06-05  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nesud ma pokial ma nepoznas, cize odkial vies ci budem strielat do slovakov, alebo do madarov!Ja som pacifista, cize sa im nato mozem akurat tak...., predsa nebudem zabijat, a nechcem ani ja zomriet pre idey nejakych ludi, ktory su mi ukradnuty!Ja nechcem patrit pod madarsko, svoju krajinu uz zruinovali, a nebol by som rad keby si NÁS (slovenskych madarov) chceli priclenit ku svojmu statu, ale nepaci sa mi ani to co sa deje na slovensku.Pokial budu na svete nacionalistické parlamentne strany, a budu hlasit pravicovu politiku, tak sa najdu aj taky dusevny chudaci ktory ich budu volit!A nakoniec, je mi z toho zle, vidiet ako sa dve susedne krajiny v strede europy hádaju ako male decka, a robia si napriek.... no proste úbohé!!!


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-06-06  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rasizmus nieje nieco NEPRIRODZENE ale naopak, je to UPLNE prirodzena vlastnost cloveku.

Prirodzene clovek vytvara komunity = spolocenstva podobne zmyslajucich a citiacich ludi. Pretoje prirodzene, ze vznikaju spolocenstva ktore maju voci inym spolocenstvam ine nazory ci hodnoty.

Sice sme vsetci jeden zivocisny druh: "HUMAN", ovsem mame viacero (tusim 5) rozdielnych RAS. Kazda RASA je geneticky velmi odlisna, z toho plynu aj jej ine moznosti ci limity. A to jak od fyzickych moznosti az po intelekualne moznosti. Je prirodzene, ze stejna RASA ma +- stejne prirodzene vlastnosti a ma podvedome snahu vytvarat si svoje vlastne spolocenstvo.

Toto moze platit este aj medzi SLOVAKOM a CIGANOM.
Ovsem, MADAR ci SLOVAK je geneticky velmi velmi blizky, preto spada pod stejnu RASU, a tu sa uz neda hovorit o roznych SPOLOCENSTVACH na zaklade genetickej rasy, ale skor IDEOVEHO presvedcenia (=narodnej=historickej hrdosti).

Preto, tak trochu nechapem Madarskych spoluobcanov. Ziju tu uz niekolko generacii, a stale svojim detom davaju NARODNOST Madarsku. Pre tento pocin nieje ziaden GENETICKY dovod ! Ak im je zivot na uzemi Slovenska lepsi, ako zivot na uzemi Madarska, preco svoje deti ucia MADARSKY a priznavaju im MADARSKU narodnost ? Nemaju snad zaujem na tom, kedze do buducna tu planuju ostat zit, sa PLNE integrovat do socialnej-spolocenskej kultury, ktora je na tomto uzemi vetsinova, a ktora im a hlavne ich detom umozni lepsi zivot, ako na uzemi, kde sa narodili ich PRA-PRA-RODICIA?

Ak sa niekdo i po niekolkych generacii svojich predkov, ktory ziju na tomto uzemi NEASYMILOVAL do spolocnosti Slovakov (geneticky tomu nic nebrani), preco nadalej sa uci vyhradne madarsky jazyk, navstevuje madarske skoly a hlasy sa k madarskej narodnosti ci dokonca zvazuje madarske obcianstvo ? Dovod je jednoduchy ... tradicia/kultura/historia ... inak povedane PRETRVAVAJUCI POCIT NADRADENOSTI.

Je potom prirodzene, ze spolocenska skupina, ktora je na tomto uzemy Slovanska majoritna, citi HROZBU, pretoze sa na jej uzemy rozmnozuje - zije komunita, ktora sa povazuje za NADRADENU, iny dovod tam nieje, preco sa neintegruje.

Ak niekdo adoptuje male dieta madarskej narodnosti do slovenskej rodiny, a nikdy do smrti sa nedozvie ze bol povodne madar, sa uplne stotozni so slovenskym narodom - komunitou. Cize vsetko je to len o vychove deti v tychto komunitach-spolocenstvach. Je prirodzene ze POKOJ tam nemoze nastat. Je len otazkou casu, ked sa jedna skupina pokusy zo svojho uzemia vytlacit inu. Preto po prehre jednej zo skupin na tomto uzemy BY MALO BYT POVINNOSTOU tuto druhu SKUPINU vystahovat prec. Len tak sa do buduca zamedzi podobnym konfliktom. Ano, je to krivda voci sto tisicom ludi, ovsem dalsie generacie stoviek milionov ludi v buducnosti budu tymto problemom usetreny.

Napriklad, ak slovak zije a pracuje v CR, a planuje tam zalozit rodinu a uz ostat zit tam, mal by si casom az to bude mozne zaziadat aj o CR obcianstvo, a mal by mat enormny zaujem hlavne vzhladom k jeho detom, aby sa PLNE INTEGROVAL do spolocenstva ceskeho naroda. Snazil sa nielen rozpravat po Cesky, ale trvat na tom, aby jeho DETI sa v prvom rade 100% stotoznili nielen s kulturou ceskeho naroda, ale aj s jej jazykom. Ak tak neurobi, casom jeho deti budu za to vyclenovany z komunity a vznika tak spolocenske napetie. Ono, malo by platit, koho chlebik jes a do buducna budes chciet jest, toho recou rozpravaj a podmienky zivota dodrzuj.

Cize ... nejde o RASIZMUS vpravom zmysle SLOVAK vs MADAR, ale len o pocit NADRADENOSTI, ktory nema nijaky realny zaklad, len IDEU vstepovanu madarskym detom od ich rodicov ci komunity.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Illuminati - čast 1 / 7

Illuminati - realita dnešných dní Oni vlastnia všetko. Banky, ropu, médiá, komoditné trhy, vojenské a spravodajské spoločenstvá, prezidentov, vlády. Ak chcú aby sa niečo stalo, stane sa.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Návod na podrobení lidstva (pro začátečníky)

Mít obrovský majetek a mnoho peněz, je příliš nebezpečné, protože to přitahuje pozornost, ale když jste rodina a spolupracujete jako jeden tým, tak se majetek po rozdělení mezi ostatní členy rodiny už tak velký nezdá. To je základ. Další věc, je aby se o vás moc nepsalo, nemluvilo a vůbec, aby jste byl mimo hledáček médií, nebo když by se o vás média měla zmínit, tak jen jako o lidumilovi, který zakládá dobročinné asociace, fondy pro nemocné apod.


Čo sa stane keď " manipulátorov " začnú ...

END GAME - Alex Jones VS Realita 2.časť: Otroctvu sa ...

Chemtrails dôkaz na Prime

11. výročie bombardovania Juhoslávie

Podobenstvo o jaskyni

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.2941 s