22. August 2019
    
Největší vzpoura všech dob. - Dolezite.sk

Největší vzpoura všech dob.


  2010-02-16  (07:45)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Největší vzpoura všech dob.


Překládám poselství, které se šíří po francouzském webu. Hluboce s ním souhlasím a připojuji se. Prosím, šiřte dále.


Největší vzpoura všech dob. Anonymní dopis.


Francie, 16. 8. 2009
(Kdokoli by chtěl vydávat tento dopis za své osobní dílo, nechť je pokládán za lháře. Kdokoli by na něm změnil třeba jen čárku, nechť je nazván falsifikátorem. Kdokoli by ho použil pro řízení skupiny lidí, nechť je označen jako usurpátor.)


Dobrý den!

Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisní a vědomá.
Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává majetkem každého, kdo si přečte tento text.

Mnozí z vás jste měli dost inteligence, abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace neoficiálními cestami.

To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.

Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.

Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů, aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi pokyny.

O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že je potřebujete.

Na internetu se mluví hodně na téma „Ilumináti“. (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli, vyhledejte si tam to slovo.)

Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují (prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?

Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich „světové vlády“, která bude favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část, vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon přitažlivosti.

Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje ty, jichž se bojí.

Tak, jak je v současnosti učí „vůdcové“ zákona přitažlivosti, jsou tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout, chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já ....

Zákon přitažlivosti, tak jak je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost.

V tomto světě nikdo nemůže najít pravé štěstí. To je nepochybné.

Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se nazývá „zákon příčiny a důsledku“.

Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické.

Je evidentní, že čím více si rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a naopak.

Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku.

Čím více budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete uznávat jejich moc.

Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí.
Ale bez vás nemají žádnou moc.

Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která je ve vás, že tento den nikdy nevzejde.

Od George Bushe otce až k Nicolasu Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála tento nový světový řád.

O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.

V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání velvyslancům:
„Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude moci postavit!“

Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
“Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010.“ Tento rok „bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let.“
„Čas hraje proti nám.“

Čas hraje proti nám...

Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno.

Pozemská bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět.

Veškeré bohatství světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto světa.

V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této „vládnoucí“ kastě. Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa, jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.

Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení.

Není důležité, zda jste ateisté, věřící či agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.

Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

A existuje také stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

Popírat to by bylo lehkověrné.

Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména podle jejich činů.

Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí, než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují se.

Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu skupinu.

Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení své osobní moci.

Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a manipulací psychopatie.

Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.

Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o dobro a život bližního.

Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech světa.

Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé známé historii lidstva nikdy dosud nebylo.

Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli, převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás obelhávat a řídit.

Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší osobní moci, vašeho záměru.
Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry. Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí Vědomí.

Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.

Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence, Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost.

Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte a který nevidíte.

Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu.

To je důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává vibraci, frekvenci.

Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci.

Ale v každém případě vás tato vibrace stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.

Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.

Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné.

Díky vašim záměrům, myšlenkám (příčina) se můžete nejen „napojit“ současně na všechny lidi dobré vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).

MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky, které jsou nyní aktivovány.

Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu uvědomování a šíření tohoto poselství.

Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou provázet tímto směrem.

Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...

Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku (nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu, a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI vlnami miliónů lidí kolem celé planety.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka.

V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace již prováděna denně ve frankofonním světě.

Podle intenzity a frekvence vyvolané zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru.

Připojte svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je.
Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.

Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s „psychologickými jevy“ dokazují rovněž reálnost těchto jevů.
Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.

Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich mechanismy a jejich různé možné aplikace.

Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc?

Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?

Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás probudil z vaší letargie?

Pouze vy sami.

Od doby, co existuje svět, „autority“ vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.

Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.


Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků světa. K překladům přiložte i francouzský originál.
Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle, rozšiřujte tento dopis do celého světa.
Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.
Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.
Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané, nezastavitelné a vědomé.
„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“
Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.
Francie, 16. 8. 2009

zdroj: orgo.net

Neon
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
pilgrimdou   |   ip:78.99.108   |   2010-02-16  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Velmi krasne, jednoduche a urcite to stoji za to. Skeptikom, pokial maju aspon trocha dobrej vole, odporucam obratit sa namnozstvo literatury, ktora sa danej problematike venuje aby zistili, ze to naozaj moze fungovat. Ja som v poslednej dobe znovuobjavil dielo Alexandra Svijaša, (trilogia Karma), kde sa viacmenej hovori o tom istom, co popisuje clanok. V inych suvislostiach, obsirnejsie ale o to presvedcivejsie.
Ja do toho idem!


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-16  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  konecne akcia:-)


DavidB   |   ip:147.232.2   |   2010-02-16  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento cely list v sebe zrhna to o com tu vecsina pise ... fakt super napisane...tiez idem do toho aj ked taky moj osobny nazor tiez ako bojovat proti elitam je necinnost, ak by ludia prestali robit to co od nich vyzaduje spolocensky system. Alebo ako to vyjadruje taoismus "aktivnou nečinnosťou".


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím! Je to pravda nedá sa tu nič vyvrátiť ! Aj najnovšie poznatky sa blížia k tomu že hmota neexistuje! Je to energia ktorú naše telo vníma a cíti ako hmotu..Všetko je energia frekvencie. S tým stresom jeto pravda to môžte aj na sebe zistit. Ja som mal takú skúsenosť že som bol úplne vyrovnaný no môj kolega sršal výbuchom ktorý potláčal, po pár minútach mi padalo náradie z ruky aj keď som bol úplne vyrovnaný no môj mozog sa nedokázal sústrediť.


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (12:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ešte by sa zišlo to preložiť do slovenčiny kým to začnete šíriť :D Má niekto záujem aby to bolo bez chýb ?! Že zámer oto bude silnejší očo bude jasnejší.vela slovákov nemá rado čestinu preto je to nutné preložiť a nie ako opičky hneď brať za svoj jazyk.


Robas   |   ip:88.101.6.   |   2010-02-16  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  taky to zkusim:)


bublinka   |   ip:78.99.207   |   2010-02-16  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stred zeme je velmi silny bod,meditaciou na stred zeme mozete uvidiet oko,je zname,ze mnohi adepti ,ktori sa snazili uvidiet toto oko,ho ani po dvadsiatich rokoch snazenia a meditacie neuvideli.je mozne,ze to je to oko,ktore maju ti debilni okultisti vo svojom znaku na vrchole pyramidy (ten obrazok asi dobre pozna uz kazdy),ale to je uplny blud a opak skutocnosti-toho co oko prinasa.
V niektorych clankoch tu uz bola spomenuta noosfera.Ale pisalo sa ,ze to je zhluk myslienok,ludskeho poznania v zmysle vedy (intelektu,to je akkasa).To ale vobec nie je pravda,a kto by uvidel tuto noosferu pred piatimi siestimi rokmi,asi by tyzden nespal.
je to zhluk enrgetickeho naboja,ktory sa vytvara pri mysleni-emociach.Snad nikoho netreba presviedcat,ako svet doslova zmeni farbu-potemnie,ked clovek ma nejake zaporne pocity,ked ho zziera smutok,nenavist,strach,hamiznost atd...,tak si predstavte tuto noosferu ako sucet tychto temnych a tazkych emocii,a bolo uz bolo len pat svetelnych bodov na zemi,a vobec nie v miestach civilizaciea dokonca ani vatikanu,vyzeralo to skor na miesta domorodych kmenov,jeden v juznej amerike,v severnej uz ziadny,jeden v afrike,jeden v australii a dva na euroazijskom kontinente,vyzeralo to ako niekde v indii a cine ,alebo tibete.
Tak tym,co odporuca tento clanocek,by sa skutocne dal vyvoj tejto noosfery zvratit.
Nedavno v nejakom clanku niekto tvrdil,ze svetlo na zemi,ktoreho bolo pred par rokmi len patnast percent je teraz zase na vzostupe.Doba temna skoncila,ale urcite treba tomu pomoct.Vsetko je na hrane a je treba sa rozhodnut,kam chceme smerovat.
Hmota tvorena emociami existuje,vie sa nabalovat a aj to robi.Nemusim snad pisat,ake emocie vyhovuju psychopatom,ktori sa dokazali zorganizovat a zaporna energia je ich potravou.A tymto sajrajtom sa obaluje cela zem.
Radi robia revolucie,tak toto bude posledna,cierna na znak ich konca.


karagounis   |   ip:193.87.99   |   2010-02-16  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravim vsetkych. Idem do toho taktiez. Verim tomu ze to pomoze a dufam ze sa prida co najviac ludi. Nad takymto sposobom som rozmyslal uz dlho, je super ze sa toho niekto chopil.


clovek   |   ip:95.102.14   |   2010-02-16  (12:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonom my Slovaci vobec nemame problem citat po cesky. Netreba to prekladat a nehovor ze ty nerozumies. Clanok je dobre napisany ... pridajme sa tiez !


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (12:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jááááááj malo štúrovcov máme.... Že nevieme si ani jeden A4 formát preložiť ? to len preto sa teraz medzi 5 miliónov slovákov dostane tento český text že nikomu sa nebude chcieť to preložiť ? keď česi si dali tú námahu a preložili to z Fran. do čestiny nevidím dôvod prečo by to slováci nemohli mať napísané po slovensky... opakujem že vela ludí má odpor k čestine a nebude to ani čítať len preto že je to po česky..kdežto po slovensky by ho to asi aj zaujalo


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V texte sa píše aby si to každý preložil do svojho jazyka ja za svoj jazyk považujem slovenčinu aj keď občas spravím gramatickú chybu stále je to moj rodný jazyk na ktorý je môj mozog sústredený :D


bublinka   |   ip:78.99.207   |   2010-02-16  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stred zeme je velmi silny bod,meditaciou na stred zeme mozete uvidiet oko,je zname,ze mnohi adepti ,ktori sa snazili uvidiet toto oko,ho ani po dvadsiatich rokoch snazenia a meditacie neuvideli.je mozne,ze to je to oko,ktore maju ti debilni okultisti vo svojom znaku na vrchole pyramidy (ten obrazok asi dobre pozna uz kazdy),ale to je uplny blud a opak skutocnosti-toho co oko prinasa.Je mozne ze oko poznali a videli predkovia tychto blaznov niekedy pred troma tisickami rokov a degenerati (ich deti),ktori sa pravdepodobne mnozili len medzi sebou ho uz vedia len krelit na papier a to uz niekolko tisicroci.
V niektorych clankoch tu uz bola spomenuta noosfera.Ale pisalo sa ,ze to je zhluk myslienok,ludskeho poznania v zmysle vedy (intelektu,to je akkasa).To ale vobec nie je pravda,a kto by uvidel tuto noosferu pred piatimi siestimi rokmi,asi by tyzden nespal.
je to zhluk enrgetickeho naboja,ktory sa vytvara pri mysleni-emociach.Snad nikoho netreba presviedcat,ako svet doslova zmeni farbu-potemnie,ked clovek ma nejake zaporne pocity,ked ho zziera smutok,nenavist,strach,hamiznost atd...,tak si predstavte tuto noosferu ako sucet tychto temnych a tazkych emocii,a bolo uz bolo len pat svetelnych bodov na zemi,a vobec nie v miestach civilizaciea dokonca ani vatikanu,vyzeralo to skor na miesta domorodych kmenov,jeden v juznej amerike,v severnej uz ziadny,jeden v afrike,jeden v australii a dva na euroazijskom kontinente,vyzeralo to ako niekde v indii a cine ,alebo tibete.
Tak tym,co odporuca tento clanocek,by sa skutocne dal vyvoj tejto noosfery zvratit.
Nedavno v nejakom clanku niekto tvrdil,ze svetlo na zemi,ktoreho bolo pred par rokmi len patnast percent je teraz zase na vzostupe.Doba temna skoncila,ale urcite treba tomu pomoct.Vsetko je na hrane a je treba sa rozhodnut,kam chceme smerovat.
Hmota tvorena emociami existuje,vie sa nabalovat a aj to robi.Nemusim snad pisat,ake emocie vyhovuju psychopatom,ktori sa dokazali zorganizovat a zaporna energia je ich potravou.A tymto sajrajtom sa obaluje cela zem.
Radi robia revolucie,tak toto bude posledna,cierna na znak ich konca.
Myslim,ze aj tak je uz vsetko za bodom zvratu,ale je to este velmi tesne,takze v mene zmiernenia dalsieho utrpenia,nastavme si mobily na 12 05 a mozme to aj spravou poslat svojim blizkym.Vsetci si o tejto hodine pomyslime,ze tato zem a mudrost a poznanie ludstva patri vsetkym ludom a nie len psychopatom.vlado   |   ip:213.81.16   |   2010-02-16  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  IDEM DO TOHO!!!


hr   |   ip:78.141.10   |   2010-02-16  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne sa ten článok , ako aj spôsob k náprave tohto sveta pozdáva.
akurát to najpodstatnejšie ,by som hovoril asi takto :

Nech všetci psychopati sveta , ktorý riadia alebo sa snažia riadiť planétu Zem , nasledujú cestu vedomia , cestu Univerzálnej lásky , a to ihneď , alebo nech sú bezodkladne odstránený zo Zeme .


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia, každý deň o 14:00 dajte ruku(-y) na predmety spojené zo Zemou, myslím, že je jedno, či je to pravá alebo ľavá, sústreďte sa na svoje Vedomie, myslite alebo povedzte tieto slová:
„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“
Funguje to, pocítite chvenie, ktoré prejde celým vaším telom...


PETER   |   ip:217.119.1   |   2010-02-16  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Síce sa mi to zdá neuveritelné, ale tiež do skúsím. Keď to skúsim, nikomu tým určite neublížim. Len s tým, že to nebudem robiť lken o dvanástej, ale každú hodnu.


noto   |   ip:195.146.1   |   2010-02-16  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o druhej nic take nefungovalo. nejak tomu neverim...


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  noto, precitaj si clanok este raz, zamysli sa nad nim hlbsie a vyskusaj to znova ale cele to musis robit vedome...


jjjj   |   ip:195.91.79   |   2010-02-16  (14:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Funguje, nefunguje? Hoďte si do google napr. ,,kvantová myseľ, holografický vesmír a pod", alebo si prečítajte kniku ,,Sila príťažlivosti" - autor Joe Vitale.


Momo   |   ip:217.12.49   |   2010-02-16  (14:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečne!!!Vďaka


Michal   |   ip:91.127.24   |   2010-02-16  (14:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fakt som citil ako keby sa nieco zo mna uvolnilo ...


Ekonom   |   ip:91.127.88   |   2010-02-16  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepozná niekto niakeho Slovenčinára ktorý by to preložil korektne?


Anty   |   ip:78.99.109   |   2010-02-16  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ROZNORODOST je pre nasu planetu najvystiznejsia KAZDY KLAD POTREBUJE PRE SVOJU EXISTENCIU ZAPOR bez zla by nebolo dobro bez psychopatov by nebolo normalnych ludi ... SU TO ZAKLADNE PRAVYDLA KLADNEJ A ZAPORNEJ SILY KTOROU SA RIADI VESMIR A ODSTRANENIM KTOREJKOLVEK Z NICH BY NASTALA NEROVNOVAHA KTORA JE NEPRIRODZENA!!!pokial sa chceme snazit o SYMBIOZU MALI BY SME SI TAKETO ZAKLADNE VECI UVEDOMOVAT A CHAPAT ICH PRIRODZENE TAKE AKE SU.NIEKTO SI PRIPADA BEZVYZNAMNY(nedoceneny) A TENTO V CLANKU UVEDENY SPOSOB MU DAVA MOZNOST PREJAVYT SA A PRIRADIT SA K URCITEJ SKUPINE LUDI(mimochodom je to vrodene,prirodzene,ze sa ludia zoskupuju a intuityvne vyhladavaju vecsie skupiny im blyzkych ludi s ktorymi sa chcu parit pretoze sa podvedome riadia instinktom roznorodosti pri rozmnozovani druhu)KTORA NAPLNA JEHO ZAKLADNU VNUTORNU TUZBU NIEKAM PATRIT,PRIRADIT SA A BYT SUCASTOU VACSIEHO CELKU.NEUVEDOMUJE SI SVOJ ZMYSEL ZIVOTA NA ZEMI A PRETO VYMYSLA SPOSOB AKO DAT SVOJMU BLUDENIU ASPON NEJAKY ZMYSEL.ODPORUCAM POZRIET A ZAMYSLIET SA - http://fuckcopyright.blogspot.com/2009/05/waking-life-snim-ci-bdim-2001.html


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozor, treba tu byť nadovšetko opatrný. Môže to byť smrteľne nebezpečné, preto, že sa tým dá docieliť práve opačný výsledok. Treba to nejako overiť, mal by to niekto nahovoriť (aj v originálnom znení), nahrať a prehrať odzadu, či tam nie sú skryté veci, vzývajúce napríklad satana. Má to podľa mňa, zbytočne, príliš zložitú vetnú skladbu. Myslím, že stačí aj iný text... Nech sa ... (psychopati) pridajú na stranu Vedomia a Univerzálnej Lásky alebo nech naveky zaniknú.
Kto nechápe o čom píšem, nech si pozrie video na tejto stránke: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9773


moon   |   ip:195.168.4   |   2010-02-16  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anty neboj sa aj bez tych psychopatov tu zostane dost zla na to aby bol vesmir v rovnovahe vzdy budu nejake rozpory medzi ludmi a tak isto neprestanu existovat choroby a tak podobne...
QucienT to co si mas mysliet v hlave nemoze mat v sebe zakodovany odkaz od zadu to funguje len u audio nahravok a v tej vete nieje ziadny chitak ...je dost zrozumitelene napisana
a v podstate je aj tak najdolezitejsie aku energiu tej myslienke das ty sam ...aj keby si si opakoval tie najhorsie veci na svete ale vlozil do toho uprimnu lasku tak to nebude mat negativny ucinok...


bublinka   |   ip:78.99.207   |   2010-02-16  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  moon,s tou druhou polovicou na 100 % suhlasim,to len ti debili prikladaju vacsiu moc tomu,co by radi videli aby ju malo.Napriek vsetkemu vymyvaniu,alebo vystiznejsie,prave preto su ludia prirodzene cim dalej tym viac v strehu.
Ale s tou prvou castou to tak nevidim.Ze tu zostane dost zla aby bola rovnovaha.to tak nie je.


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (15:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chápem ale treba byť opatrný...


Anty   |   ip:78.99.109   |   2010-02-16  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z VLKA OVCU NESPRAVIS A VYHLADIT VSETKYCH VLKOV NIEJE RIESENIE ALE VYTVORENIE DALSIEHO PROBLEMU
...


Anty   |   ip:78.99.109   |   2010-02-16  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BUBLINKLA a ako to podla teba je???Anty   |   ip:78.99.109   |   2010-02-16  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozhodne to stoji za pokus a ked to nevyde aspon to nikomu neublizi... dufajme :D


ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2010-02-16  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak už chcete praktizovať toto alebo niečo podobné odporúčam vám sústredit sa hlavne na myšlienku...
V slovách sa občas vyskytuje skrytá moc o ktorej nemusíte vedieť. Slová sú úplne nepodstatné....


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Práve kvôli tej skrytej moci sú tie slová podstatné.


ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2010-02-16  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  QucienT
Hh prepáč občas popletiem to čo píšem.
Áno sú podstatné no nie pre účel ktorý sa opisuje v článku, tam podľa mňa stačí Čistá duša, vnútorný pokoj a už to ide samo. Ťažko sa mi to vysvetluje:/


monty   |   ip:85.135.12   |   2010-02-16  (16:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, len dufam, ze nebude vadit ak zmenim mantru na "Chodte uz do p... vy ku...!!!" Som si isty, ze impulz bude mnohonasobne silnejsi. Len jedna este vec ma trapi. Ci je spravne aby sa to robilo o 12:05 podla casovych pasiem. Nehrozi, ze sa narusi rotacia zeme?


logos   |   ip:89.173.88   |   2010-02-16  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Psychopat je duševne chorý človek. Ak ste takých volili tak ste tiež psychopati. Psychopat totiž nerozlišuje, kto s ním manipuluje. Autor článku je jedným z nich. Mne to pripadá ako keď sa psychopat chce vytiahnúť z kaluže za šnúrky z vlastných topánok. Je to smutné ako sa dajú ľudia zblbnúť.Tí ilumináti majú z vás celosvetovú zábavu.
Ja som si zvolil jediného zdravého a dokonalého človeka, ktorý sa po tejto zemi pohyboval a zázračným spôsobom uzdravoval psyhicky chorých ľudí z ich telesných, duševných a hlavne duchovných chorôb. Tak im ukázal, aký výsledok prinesie jeho vláda nad zemou, hneď potom ako odstráni zlého vládcu zeme, ktorý spôsobil ľudstvu toľko psychického utrpenia. Povedal. Videl som Satana padnúť aj s jeho démonmi.


cv   |   ip:217.75.75   |   2010-02-16  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super vec...ja to budem robit kazdu hodinu a urcite to bude uspesné ale posudzovanie uspesnosti nemoze mat casovy limit, treba to robit dovtedy kym vysledok nebude zrejmý

vysvetlenie ako to funguje najdete aj tu

www.riadiacamyslienka.eu

pre tých co sa tomu smeju :trhnite si nohou


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ryuzaky, význam slov je potrebný vždy a všade...


JuKo   |   ip:217.225.2   |   2010-02-16  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu poslednu cast by som vynechal,,nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“
Moze to mat fakt zaporny ucinok na niektorych jednotlivcov...D   |   ip:95.170.23   |   2010-02-16  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skúsil som to a pocítil som zvláštny pocit ako zimomriavky alebo niečo podobné pri čítaní tej vety, je to len náhoda alebo nejaký momentálny pocit vzrušenia alebo je to ta sila, cíti to niekto podobne ako ja?


anonym   |   ip:78.99.97.   |   2010-02-16  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uplna pravda a konecne v zrozumitelnej forme... lenze je lahsie napisat, ako presvedcit...


lant   |   ip:188.75.18   |   2010-02-16  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zkusil jsem to a jakoby mnou projela zimnice, elektricky proud :)


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-16  (18:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krasa. vsetci ako jedna ovca, beeeeeeeee..

rychlo ste sa dali natiahnut, ci tu uz nie ste ovce zmanipulovane?????

nie???a preco nie??? lebo to pasuje vasmu rozumu ,_ze by to aj mozno mohlo fungovat???? teraz to je uz v pohode??? uz to nie su vypatlane mozgy ktore su manipulovane "novodobymi knazmi"????

ha????? hej poviem vam nieco- POZRITE SA NA SEBA DO ZRKADLA A OPYTAJTE SA SAMI SEBA, CO TO ROBIM??? MODLIM SA?? URCITE NIE!!!

no musim vas sklamat. nekona sa ..

vsetko sa musi stat podla toho ako to je napisane a nie tak ako si to VY PRAJETE. HOC VSETKA CEST VASMU USILIU... NO MARNA SNAHA.. musi prist syn zatartenia a nastupit teror aky este na zemi nebol a ziadne vymetanie psychopatov do vesmiru sa konat nebude... pripravte sa na to...

PS. fakt som sa pobavil ako ste zacali jednohlasne vsetci vyhlasovat, ze toto je uz ono..

no -topiaci sa aj slamky chyta... ked uz niet nadeje dobre je hocico.. skoda, ze ste na tom mnohy takto zufalo.. ale sami ste si vybrali..

majte sa pekne. a vela zdaru s mantrami!!!!


Jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-02-16  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tiez by som sa bal obsahu slov, hlavne tej negativnej casti v zavere. Ani by som sa necudoval, keby "vhodne" zvolene slova takto po internete sirili prave ti psychopati, takze bacha, preverit.
Vie sem niekto umiestnit dokaz o tom, ze u frankofonnych sudruhov je to naozaj masove a dat sem original text? Ja som presvedceny, ze samotna myslienka ma silu, ale je mi podozrive, ze niekomu tak uzkostlivo zalezi na kazdom jednom slove. Toto sa mi na tom nepaci.


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konecne niekto, kto chape tomu co som napisal...


ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2010-02-16  (19:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jozef
Presne ako hovoríš


Jan   |   ip:160.217.2   |   2010-02-16  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ekonomovi:

Máš pravdu, že je tam napsané, aby to bylo přeloženo do každého jazyka. A chápu, že ne každý má rád češtinu. Může to tak být. Co by ale nemělo být je, že vyzýváš někoho jiného k překladu. Ty to sám neumíš? Přiznám se, že bych se do toho překládání ( čeština - slovenština) nepouštěl, protože bych určitě nadělal dost chyb. Krásné dny Vám přeju.

Joplins:

Trubko. Nebo lépe, psychopate...


ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2010-02-16  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
Neboj sa všetkých to ešte nechytilo nájdu sa tu aj výnimky :)
To nieje modlenie ešte to tak xD


LordX   |   ip:158.194.1   |   2010-02-16  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..vynimocne sa zhodneme s joplinsom... clanok je podla mna len bezobsazna znoska peknych reci.. ..ved vy sa modlíte! :D


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-16  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JAN. ty nerozumny jano!! nono!!! takze uz sa mam tesit na ten odpal z planety, ked sa vy vsetci ludia"dobrej vole" zacnete sprisahavat v jednu hodinu???

hm,, tak to uz hej...pekne snicky..
ked nastupi realita, a bude doba ked brat vyda brata na smrt a rodicia svoje deti, a jedni budu druhych zradzat a nenavidiat,
tak si spomen ako si sa zaprisahaval niekde na zachode aby ta nikto nevidel s rukami na zemi a krical si nezmysly na zasykane dlazdice!!!!!!!

a potom ti poradim len jedno- " vtedy kazdy kto bude vzyvat meno Panovo, bude zachraneny!!!

nehnevaj sa na mna...bob   |   ip:78.141.11   |   2010-02-16  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne,aj ja mam pocit z toho clanku,ze nam je podsuvane"dobro"v zaujme zla a ovladania.hlavne ta zvyraznena veta, ktora je v rozkazovacom sposobe a to uz je zle.informovanost je cesta,ktora otvara vedomie a potom uz netreba na to ziadny navod.to je moj pripad.zlo musi byt vystupnovane az na samy okraj az potom sa zlomi v dobro.


sxg   |   ip:95.103.12   |   2010-02-16  (20:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetcia ste paranoidný, tu ide v podstate o preprogramovania nášho podvedomia, už nie "ale s tým ja nič neurobím" ale konečne a každý deň: "Nie je to uz prvy krat a ja sa toho uz ani nebojim, zacala sa vomne vnutorna vojna a poviem to naplnu hubu, nebojim sa toho, idem do toho celym svojim ja. Som pripraveny na moralny boj s hnilobou, som ochotny polozit aj zivot! Bud sa staneme moralnymi ludmi alebo vyhynieme. Ak nepripravime buducej generacii cestu, spravi to za nas nasa planeta. S tymto som stotozneny a toto sa prave deje. Vyber si clovek co chces, bud alebo!"
http://www.prop.sk/pisem_lebo.html


ryuzaky   |   ip:188.121.1   |   2010-02-16  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sxg viem čo tým chceš povedať no podľa mňa to nieje možné dosiahnuť opakovaním formulky. Kto na tento boj samého zo sebou má vnútornú silu a odvahu tak do toho pôjde. tomu komu to chyba nejaká formulka nepomôže.


QucienT   |   ip:78.141.74   |   2010-02-16  (20:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mor ho!


jamaja   |   ip:88.212.36   |   2010-02-16  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokúsila som sa preložiť tento dopis do slovenčiny. Preklad nájdete : http://pohlady-nazory.webgarden.cz/uvod/najv-csia-vzbura-vsetkych-cias.html


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-16  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  CHORA MANTRA...dejiny sa odvijaju tak ako sa maju a mantry to nezmenia... blbost ako traky..

inac co si predstavujeta pod tym vymetenim psychopatov????

ako to ma prebiehat?? vsetci zomru, ci ako???

a nakoniec keby aj tak pridu dalsi a ti budu spomedzi nas/vas. a sme tam kde sme boli... no ale dokedy vam to budem hovorit????


Energievibrace   |   ip:217.110.9   |   2010-02-16  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Znova upozorňujem, sladké reči v ktorých "vibruje" manipulácia a znova o čas budete počuť čo za sektu za tým stojí. (I keď možno jedinec, kt. to písal to môže myslieť úprimne)
Láska a dobro nie je "Energia" ani "vibracia". Je naša vlastná voľba, a tiež aj úsilie. Lásku však nechytíme anténou zo vzduchu! Tiež tu ani nie je pre všetkých, iba pre tých čo jej dajú dobrovoľný súhlas. Bude nás to stáť úsilie a veriacich hlavne Božie milosrdenstvo!
Hlavne veriaci - dávajte si na takéto reči pozor, zvrchu chutia ako med, potom sú však zhorknú...
Podobne ako v "Zeitgeist" - raj na zemi človek nikdy nevytvorí. (Komunisti to tu skúšali, a vyvraždili pri tom viac ľudí ako obe svetové vojny dokopy!)


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-16  (21:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  presne tak. lenze to piaci sa aj slamky chyta a pre ludi bez nadeje je to hotova spasa. co maju robit

JE TO TAKTO- KTO NEUVERI PRAVDE, UVERI ZAKONITE LžI!!!!

... amnohy pridu v mojom mene apovedia "ja som Kristus" a zvedu mnohych!! NEVERTE!!! a povedal som vam to skor ako sa stalo aby ste verili,ze JA SOM....
juro   |   ip:92.251.14   |   2010-02-16  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  znie to dobre. slovo 'psychopati' by mohlo byt nahradene slovom 'bytosti', aby to cele bolo nasmerovane na kazdeho co riadi zem, nielen na psychopatov. psychopat je nejasne pomenovanie a da sa rozne vysvetlit.


GogzMagogu   |   ip:95.103.24   |   2010-02-16  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vystizne opisana realna situacia ale žial neskoro ilumatori, slobodomurari, klub billdenberg a ine židovske tlupy maju už vsetko pod kontrolou a každy akt odporu ukoncia ako v kosove vodikovych bomb maju dost. ved financna kriza bola skuška či to maju dost pod kontrolou a na ktore krajiny to ma aky dosah aby este dolepsili a zdokonalili svoj vpyv pred poslednym uderom kedy z nas ostanu len starorimske kolony čiže otroci ktory vdaka milosti svojho pana mali kus pola ktory mohli obrabat a polovicu urody si nechat a predat. A za zarobene peniaze co za roky mozno nasetrili si kupit slobodu no v nasom pripade slovo sloboda bude vymyzana z kazdej slovnej zasoby.


Jan   |   ip:160.217.2   |   2010-02-16  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:
Trochu se zklidni...;o) Na záchodě rozhodně ohmatávat dlaždičky kvůli tomu nebudu, to jsi mě pobavil. Já si nechci připustit, že budoucnost může být tak špatná (pro někoho výhodná), jak se to v mnoha článcích a scénářích nastiňuje. Prostě nechci a to usměrňuje moje myšlení. A jestli si mám vybrat mezi tvým nástinem agonické blízké budoucnosti lidstva nebo budoucností s lepší a opravdovější lidskou společností, která bude konečně fungovat v opravdovém míru a bez násilí, tak si volím bez váhání druhou cestu. Nemám na nose růžové brýle... Nebude to jen tak lehké. Ale přijít to musí. A důsledně. A kvalitně. Na všech úrovních, které tu změnu potřebují (ekonomika, energetika, společenské modely chování, politika). A to není mantra.


putnik   |   ip:188.112.1   |   2010-02-16  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verím, že všetci ľudia sa musia podieľať na duchovnom raste tejto planety, a kto sa neprebudi (neožije, nevzkriesi) a nebude sa vedome a tvorivo podieľať na zmene, ten bude odstránený z našej planéty.
Nech všetci psychopati sveta, ktorí riadia alebo sa snažia riadiť planétu Zem, nasledujú cestu Vedomia, cestu Univerzálnej lásky, a to ihneď, alebo nech sú bezodkladne odstránený zo Zeme.
Nech sa stane vôľa moja. Amenrainbow   |   ip:81.0.116.   |   2010-02-16  (23:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok je zaujimavý,len či je to tak všetko sa da všeliako vysvetliť...


RS   |   ip:85.13.76.   |   2010-02-17  (01:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jane,
píšeš:
A jestli si mám vybrat mezi tvým nástinem agonické blízké budoucnosti lidstva nebo budoucností s lepší a opravdovější lidskou společností....
Kdyby sis mohl vybrat, tak by to tu Joplins už po sté neomílal furt dokola!
Joplinsi:
Synu člověčí, u prostřed domu zpurného ty bydlíš, kteříž mají oči, aby viděli, však nevidí; uši mají, aby slyšeli, však neslyší, proto že dům zpurný jsou. (Ezechiel 12:2)
IKOS   |   ip:147.229.2   |   2010-02-17  (01:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rozhodne nemám dobrý pocit z koncepcie tohto želania. Zasahuje to už do miešania emócii. Samotné označenie "psychopati" nesie v sebe negatívny náboj, nehovoriac o druhej časti vety, kde sa spomína ich odstránenie, čo s láskou nemá nič spoločné. Z tejto "afirmácie" cítiť silnú naliehavosť ba dokonca až agresiu. Formulácia ktorá nesie v sebe prvky negativizmu, odporu či násilia v žiadnom prípade nemôže priniesť pozitívne výsledky, jedine ich opak! Netreba byť v tomto smere hrrr! Aby sa nedocielilo viac škody ako osohu!


had   |   ip:24.253.18   |   2010-02-17  (06:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  z " mantry " je citit nenavist ( ci uz su to psychopati alebo nie ) a po druhe pre Jana je psychopat Fero a pre Fera Dezo... vyjadrenia ako psychopati, odstranenie zo Zeme... su vysoko negativne a velmi subjektivne. Negativitou sa sotva da dosiahnut pozitivny ciel ( bez nasledkov ) a navyse podla Zakonu pritazlivosti pritahuju rovnaky druh emocii, ake su vysielane. Takze ak si ludkovia chcete vysielat afirmacie urobte si vlastny koncept, v ktorom by nemalo byt nic negativne. Uz len snaha o vysielanie pozitivnych vibracii ako protiklad k negativnym staci. Spolieham sa na zdravy usudok popripade dostatok informacii o Zakone pritazlivosti ludi, ktori " mantry " odriekavaju, inak s Panom Bohom :) Jedno zname prislovie vravi " Be careful what you wish for! It may happen." " Davaj pozor nato, co si zelas! Moze sa to splnit. "


bublinka   |   ip:78.99.142   |   2010-02-17  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale no tak,nikto tak neublizil tejto spolocnosti,ako ten,co sa pridal popierat existenciu objektivneho zla.A to boli tiez rozne sekty a knihy typu luiza haily a podobne.Nech su psychopati odstraneni=nech je zlo odstranene.
Niektori ludia sa tak dasi do sluzby zla,ze sa nim stali.
... a zbav nas Zleho...


julo   |   ip:94.113.13   |   2010-02-17  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si myslim,ze "psychopat,ktory sa snazi ovladnut zem "je dost konkretne.A ak tam aj dosadis "bytost",taka bytost musi byt psychoticka,nie?:-)A kedze tym bytostiam v tej vete davame moznost nastupit cestu lasky a vedomia,nevidim v tom problem...bez tej moznosti by to bolo vysoko negativne,to suhlasim..
A ak chcu dalej skodit a ovladat slobodne bytosti,nech sa stratia-to je pre viac entit pozitivne,len pre tych ovladaniachtivych psychosov to bude asi inak..

joplius-a co tvoje mantry?Otce nas,..zbav nas zleho.AMEN


karagounis   |   ip:193.87.99   |   2010-02-17  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Caute, no mozno ze by nebolo dobre opakovat presne co tam je napisane. Nakoniec som spravil vlastnu modlitbu za svoju rodinu a potom aj ludi ktorych mam rad. Myslim ze kazdy by mal v modlitbe vyslovit svoje priania a illuminatov odignorovat nie je dobre proti niecomu protestovat. Lebo tym sa potom mozme lahko stat. ZA mladi som protestoval proti fajceniu a alkoholu. Teraz ma najdete kazdy den v zadymenej krcme s pivom ruke :)


pilgrimdou   |   ip:78.99.108   |   2010-02-17  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Fakt sa zda, ze struktura tejto mantry nie je ok, myslim, ze ostanem pri mojej dlhorocnej klasike: "nech su stastne vsetky bytosti". A tiez : "odpustam vsetkym, odpustam sebe".
Tymto urcite nic neriskujem a v pripade celosvetoveho zapojenia sa, by to malo taky isty efekt. Alebo sa mylim?bublinka   |   ip:78.99.142   |   2010-02-17  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jezis,aj ked ho tu mnohi popieraju,podla mna existoval.A musel to byt velmi mudry clovek.
Prosim vas,citali ste niekde,ked mal do cinenia s demonmi,ze by sa bol zachoval v zmysle terajsieho moderneho ucenia poniektorich pobludenych-"pozitivneho myslenia"????????????????????
Ved je to to iste,ako ked by ste stali proti hmotnemu prave prebiehajucemu zlu a zacali pozitivne mysliet.
Tzn. ak by pred vami niekto niekoho vrazdil,vy zacnete pozitivne mysliet??????


bo   |   ip:78.99.94.   |   2010-02-17  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dávno tomu som po rannom cvičení fyzickom kratučko sa pozdravilas matkou zemou. Opýtala som sa ako sa má. Raz bolo jej oko kľudné, raz akoby slzelo. Poprosila som o silu a ona mi odpovedala, choď do vnútra mňa a naber si. Čiže kontakt s cez červenú horiacu hrudu, až do hlavy a späť, potom poďakovanie. za tým zdvihnutie rúk nad hlavu a hneď sa prilieva ku mne duch vesmíru.
Ja to tak rozdielné , tieto dva úkony.
Vždy ďakujem, ďakujem.
Žiadne slová o posielaní do pre..., tých čo sa tackajú a robia chaos a zlo.
Seba povznášaj a sústredená enegia dobra sa vráti tam kam má ísť. Tam kam ju Univerzum pošle, i do duší tých zmätených a chorých...
Mantrovanie je starý spôsob duchovnej cesty.
Inak vjeden čas sa dotknúť zeme a byť pritom veľkor&ysý, vďačný a pokorný, to súhlasím.


bublinka   |   ip:78.99.142   |   2010-02-17  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bo:mnohi si mozu vyskusat aspon toto:pred spanim sa vo vedomi a predstavivosti uchylit do stredu zeme s doverou,ze vas ochrania napni podla toho ,co uz kto potrebuje,nechsi kazy zvoli co potrebuje a odovzda sa ,a moze to byt aj bez akehokolvek chcenia,skratka sa spojit zo stredom.Je to velmi silne.Treba to urobit celkom nenasilne s lahkostou.Kazdy si moze urobit toto nenarocne uvolnenie a zisti,,ze Zem je nieco,co s nami komunikuje.Ze je ziva a ma svoje vedomie.

mm   |   ip:82.37.114   |   2010-02-17  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Genialne.Ale este DOLEZITEjsie je rozsirovat tento a ine texty,ktore sa toho tykaju.Lebo na kazdeho jedneho z vas su tisicky inych-tupych prisluhovacov temna,ktori si to ani neuvedomuju.Dnes su konspiracne teorie vacsou pravdou,nez to,co nam predklada Elita.To si uz musi kazdy uvedomit.Tito sialenci denne zabijaju po tisicoch a aj to ich robi stale silnejsimi.Ako pise David Icke,sme vo vibracnom vazeni a sami sme si vazenskymi dozorcami.Poslednou sancou Elity bude vyprovokovat vojnu a to sa stane.Najviac ich zivi nas strach a nevedomost.Kto nevie nic o tychto vibraciach,alebo sa mu to zda neuveritelne,je toho plny internet.Zaobera sa tym aj Hermetizmus(Kybalion,napr.na Wikipedii),stoji za to si precitat aj mozno az 38 000 rokov stare Smaragdove dosky http://tajomstva.org/smaragdove-dosky/
To vam pomoze prekonat strach...


p3t3r   |   ip:91.208.85   |   2010-02-17  (17:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skúsim to tiež. Parádna myšlienka. Napadlo mi, že tak ako tma je nedostatok svetla, chlad nedostatok tepla, možno psychopati majú nedostatok lásky. Kto nepozná lásku, ten je bezcitný, surový a ubližuje iným. Keď veľa dobrých pošle naraz svoju energiu lásky do Zeme, tá sa od Zeme vráti a zasiahne aj tých psychopatov a rozkmitá ich viac = dodá im trochu lásky. Na 1 impulz trochu, na veľa impulzov poriadnu dávku, až sa zmenia na cítiace bytosti a prehodnotia svoje konanie. Pravdu má táto myšlienka aj v tom, že nie zlom ani silou ani bojovaním ide proti nepriateľom lásky, ale pozitívne. A ako každého nepriateľa aj tohto je možné rozložiť z vnútra. Nemá kam uniknúť. Vďaka autorovi za nápad.
Ja verím tomu, že jediná vec, ktorú ZLO potrebuje na svoj úspech, je PASIVITA DOBRÝCH. Takže chcieť dobro nestačí, treba aj konať.


sss   |   ip:88.212.40   |   2010-02-17  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  !N E S Ú H L A S Í M!

Iste, po prečítaní som si povedala:aké úžasné, konečne!Ale po zamyslení sa nad danou "modlidbou" som prišla na to:
Naša Zem funguje vďaka ROVNOVÁHE, ktorá je všade:
dobro-zlo, ďeň-noc...
Nepáči sa mi, že v prianí /"niečoho dobrého"/ je ukryté prianie zlého. Z toho nemôže vzísť nič dobré...
...zamyslite sa...
Ak chceme niečo zmeniť, jediné čo môžeme urobiť je priať druhým šťastie, lásku...a ak sa niečo zlé deje v našom okolí-neprávom sa ubližuje, neostať ticho, ale vysloviť otvorene nesúhlas. Pretože ak sa pácha zlo a ste ticho-súhlasíte s tým...to viete asi všetci. Takže základ je zmeniť seba, potom sa zmení naše okolie a nakoniec celý svet. Nechcime všetko hneď-do teraz nikto proti ničomu OTVORENE neprotestoval-takže ste súhlasili...
Prepáčte cez net sa Vám asi lepšie vyjadruje, VEĎ STE ANONYMNÍ...
Skúste odkryť svoju anonymitu a konajte vo svojom okolí dobro a nehanbite sa za to, urobíte tejto Zemi určite lepšiu službu...


restaw   |   ip:87.244.19   |   2010-02-17  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplis, ved ty sam tu citujes mantry, a chodis mantrovat do kostola, dufajuc,ze vdaka tomu ta caka teple miestecko v nebicku...


QucienT   |   ip:95.105.19   |   2010-02-17  (18:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Suhlasim s sss, vsetko dobru musi pramenit z naseho vnutra...


energetik   |   ip:217.110.9   |   2010-02-17  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je zaujímavé - jedni sa boja, druhí, čo sa neboja to odmietajú... Ja vám poviem, že mne sa i trocha uľavuje, keď si prečítam niektoré apokalyptické predpovede.(nie túto!!!) To čo denne vidím okolo seba je pre mňa neznesiteľné pri predstave, že "je to normálne". Ale keď si predstavím, že je to len Božia trpezlivosť, ktorá dáva do posledného času možnosť obrátiť sa, je to lepšie...

Pre Joplisa: Veriaci by každú dobu mali čakať príchod Krista, ale i jeho milosrdenstvo.

Bublinke: Ak pokladáš Ježiša "za fajn múdreho chlapíka" - musíš sa strašne mýliť. Ak by bol len človek, bol by najväčším chvastúňom a namyslencom v histórií.
Ak prijmeš, že bol aj Boh a mohol hocikedy použiť svoju moc, potom pochopíš, koľko milosti nám vydal, keď nechal ako Baránok so sebou robiť to, čo na ňom svet vykonal.
(evanjelium, ale i dnešné zázraky - hlavne Panny Márie, a vieru maličkých, je treba hlavne...)


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-17  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetik. zadal si fajn skoncil si s marianskym kultom.. chyba. maria zazraky nerobi, je to zjavenie demonov. that´s all...

mnohy pridu a povedia ja som kristus a zvedu mnohych. vid 1,5 miliardy katolikov.. to je sila..

vyjdite odtial lud moj aby ste aj vy nedostali z tych pliag ktore Boh prichystal pre velku smilnicu.. inak to bratu nebude...


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-17  (23:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetik. si vedla jak ta jedla. ziadny kristus nepride. akurat tak nejaky zid, ktory sa bude zanho pokladat, aby vladnul celemu svetu. Inac svaty uznavaju jezisa, maju ho vsade na krizoch, kostoloch, atd. Je ich symbolom. Jezis bol carodejnik, lebo chodil po vode a zazracne uzdravoval, atd. a vzapeti ti isty svaty co ho uznavaju upalili miliony nevynnych za carodejnictvo. Ako mohli? ked ich predstavitel bol tym najvacsim carodejnikom a pritom ty upaleny vobec neboli ani carodejnici. Zda sa ze jezis bol mytus, existoval, ale bol to podvodnik najvyzsieho rangu, ktory oondal vtedy nizko inteligentych ludi. Dnes by mu to nikdo nezozral. Nabozenstvo je najvacsi podvod v historii ludstva. Zem nie je rovna. Vo vesmire nie sme sami. A Bohovia su vlastne mimozemstania.


EnergetikVibrujuci   |   ip:195.91.79   |   2010-02-18  (01:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiwo?!? Si v pohode?
Pozrimeže, my tu s Joplinsom ideme riešiť vieroučnú dišputu, a nejaký "bosorák" nás tu chce vyčmudiť?
(Viem, zvačša práve tí, ktorých by sa to týkalo, majú tak zlé srdce pri spomienke na to stredoveké "upalovanie bosoriek". A vieš o tom, že cirkev ich vlastne ani neupalovala - iba ich vydala do rúk svetskej spravodlivosti... Pokiaľ sa nebavíme už o Španielskej inkvizícií...)


EnergetikVibrujuci   |   ip:195.91.79   |   2010-02-18  (02:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: Evanielik, čo? :) Ja chápem, že toto prekúsnuť nemôžeš. Viem, že Boh má zámer s každou cirvou i náboženstvom. Ak je úprimne veriaci v svoje zjavenie Boha a dobrý človek, boh ho ochráni od zlého - či pravoverného, či mohamedána, či ateistu...
(Námet: Islam a Džihád - štyria anjeli spoza rieky Eufrat. A ak to budú národy, majú to byť mierumilovní roľníčkovia, či divoký bojovníci...?!? Viac krát v starom zákone poslal "silného nepriateľa" Boh ako trest... Možno aj to je zámer. atď.)


EnergetikVibrujuci   |   ip:195.91.79   |   2010-02-18  (02:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiwo, ozaj a kde si nabral to číslo "milióny" upálených bosoriek a bosorákov... Vieš v akých cifrách sa pohybovali najväčšie národy v stredoveku? Ja o miliónoch nevinne zabitých ľudí viem iba z čias 20. storočia, keď sa tu budoval raj na zemi "bez náboženských prežitkov". Vtedy, vďaka ateizmu tu zarvalo viac ľudí ako v oboch svetových vojnách dohromady...


skydancer   |   ip:195.91.79   |   2010-02-18  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V duchu samotného článku mi nesedí znenie tej tzv. myšlienky: na konci totiž obsahuje negáciu, čím samozrejme posiluje zlo. Možno je chyba v preklade?! Pravda je taká že vesmír je založený na princípe rovnováhy, lenže každý chce vo svojej sebeckosti byť šťastný. Takže jediné, čo môžme a musíme, je zmeniť svoj vnútorný vesmír: usmerniť svoje myslenie a cítenie k dobru, teda vôľou v sebe presadzovať radostivosť, optimizmus, nadšenie nadsvetského charakteru, pocit vnútornej slobody a prianie dobra všetkým bytostiam. Jedine týmto môžme zmeniť svet, pretože zmeníme seba. Ďakujem, že som mohol prehovoriť.


sss   |   ip:92.245.8.   |   2010-02-18  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sss
skydancer
Súhlasím s tebou...ďakujem, že si prehovoril...


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-18  (12:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetikvibrujuci. tie kriziacke vrazdy sa nekonali iba 10-20 rokov. trvalo to daleko viac kamo a to este ani neni tak davno co sa stale upalovalo. asi 100 rokov dozadu. Inak aj keby len jeden nevynny upaleny. nebudem predsa podporovat svojou vierou zlo. nabozenstva su najvacsim zlom na svete. ale neutekaj od podstaty veci. tie zlociny cirkvy su najvyzsim dovodom na zrusenie cirkvy, co na zrusenie na zacatie trestneho stihania a vsetok nahrabany majetok im zobrat a rozdat ludom. dost bolo vatikankych prasat. svet uz neoklamu. mam velky strach ze nejaky fararko v kostole hovori ludom jaj upalovali, jak tvrdili ze zem je rovna, ze vsetko cely vesmir sa toci okolo zeme. tak ak im toto povedal boh, tak sa prave odhalili, ze si to vsetko vymyslaju a zhadzuju to na boha. ked adam a eva boli prvy ludia a mali svoje deti, tak s kym mali tie ich deti svoje. to sa museli medzi sebou. no a to uz je dalsi dokaz toho jak si cirkev protireci. ved oni take nieco neschvaluju. to su silne dokazi ze su to vyplody obycajnych svatych hajzlov a nie ze je to pravda ktoru im povedal boh. tak kto im to kedy povedal ze su prvy ludia, zili snad pred nymi? je nad slnko jasne ze si cirkev vymysla. ked ludstvo dospeje vyzsiej inteligencie, tak verim tomu ze cirkev tu uz nebude mat opodstatnenia. nieco tak podleho a prefikaneho nema buducnost.


Maxima   |   ip:83.168.15   |   2010-02-18  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítam a čítam a rozmýšľam a zvažujem Vaše názory. Tak len jedna myšlienka z tých desiatok, čo ma napadli : prečo by bolo negatívne a zlé, keď si budeme želať, aby psychopati, čo ovládajú túto planétu zmizli. Veď keď máte nočnú moru, tiež si celí spotení želáte, aby ste sa prebudili, aby už bolo svetlo a aby ta hnusná nočná mora skončila, odišla - trebárs aj z tejto planéty - a viac sa nevrátila. K tomu, že svet je založený na rovnováhe všetkého, teda aj dobrého a zlého : no áno, ale čo ak práve teraz je tá rovnováha porušená a prevažuje zlo? Je treba aj zlé veci, aby sa človek učil, duchovne rástol a vážil si, keď mu je potom dobre. Ale čo sa deje vo svete teraz, to je už trošku cez limit nemyslíte? Apropo, niekde som čítala, že médiá tlačia do hláv nám ovciam, čo sa im zachce. Asi je to pravda, mne stačia už tie drbnuté uputávny a drbnuté programy a k tomu drbnuté reklamy a k tomu drbnuté správy. Tak som si povedala, že na mesiac proste vypnem telku a uvidím, čo to spraví. Môžem Vám povedať, že som bez telky druhý deň a som sama so sebou taká spokojná, ako už dávno nie. Takže nakoniec ich možno fakt preštíme, tých psychošov a iluminátov :-))))


bublinka   |   ip:95.103.20   |   2010-02-18  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  maxima-dobre si sa zamyslelamne uz davno smrdi -vsetko,co zavana nekritickym pozitivnym myslenim-diablom.
V tomto zmysle si dovolim povedat,ze je 90% ludi popltenych tymto obrazom a smrdi to nainstalovanim pocitu viny a zmrazenim aktivity voci zlu.Ja za vsetko mozem,ja sa musim polepsit-a kym sa polepsim,tak sa zbavujem aktivity,lebo som dovtedy nehodny-ludia spamatajte sa,pre boha,ved nam je mozne nainstalovat akukolvek hovadinu.Bolo vam dane teke pravidlo,ze Zly si moze len ruky madlit.
Nahnusnejsie je to prespekulovane v tom,ze to poiera existenciu zla a ten ,kto doviedol diabolsku myslienku "pozitivneho myslenia" az k tejto zvratenej forme moze byt len sam diabol.Vzdy ,ked narazim na tieto krajne pochopenia -odkazy tohoto ucenia -mrazi ma.
Existuje jedna spolahliva skuska:to co vam prinesie pokoj ,mier a silu je od vyssieho,to co vam akokolvek hatmoniu narusi,je od toho ruheho.
Tak sa zamyslite,co vam prinesie vacsi pokoj:to ze kolko prace mate pred sebou,ked uverite,ze vasu neovladatelnu mysel mate premenit-v com mimochodom beznade tahate za kratsi koniec,alebo pomyslenie ,nech zmyzne zlo,nech sa strati pokusenie.


energetikvibrujuci   |   ip:87.197.11   |   2010-02-18  (18:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiwo, pozri, ešte raz: koľko tých ľudí pozabíjal ateizmus za komunizmu, a koľko ich padlo v tom "temnom" stredoveku?
Uváž prosím ťa jednu vec, pri výrokoch o "Ježišovi". Nikto sa tu neobáva do vtojich rodičov, ani do nikoho z rodiny. Pre každého kresťana je Ježiš "ako brat", prenesene adoptívny "otec". Tak sa nečuduj, ako sa tu s tebou ľudia bavia, keď ty nás takto urážaš.

Ešte raz, a to prosím nezahmlievam, koľko ľudí to tá cirkev upálila? A vieš ako a prečo sa začali križiacke vojny a aké straty boli na veriacich všetkých možných náboženstiev (kresťanstvo - islam - judaizmus ) pri dobití Jeruzalema a jeho vyplienení selžuckými turkami, či arabmi potom naspať?
Ako vždy tomu bolo, ani dnes to nie je inak, že po krvi bažiaci mocní si robia z náboženstva a histórie handru na utieranie svojich špinavých chúťok.

Kiwo, ak máš problém s vašim farárkom - je naozaj podľa toho možné odsúdiť všetkých veriacich? A ak tu chceš mať znova ateizmus a budovať tu ním raj na zemi - tak to Pán Boh s nami :)))


anjel   |   ip:217.12.57   |   2010-02-18  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si nebudem želať zánik žiadneho živého tvora na tejto zemi,ani vo vesmíre.Ja sa budem modliť za tých,ktorí nám ostatným chcú ublížiť...aby ich srdcia zmäkli a mali sme sa všetci radi.Veď o to nám predsa všetkým ide,alebo sa mýlim?


Laco   |   ip:78.98.133   |   2010-02-18  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pekna hromada dristov. Kdo tento clanok vypotil, Ivo Benda ?


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-18  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetik. ako dobre ze menujes vsetky tie nabozenstva. keby si cital pozorne co som napisal tal by si videl, ze pisem o nabozenstvach ako o spine. nie len krestanov. vojny za svojho boha ci uz alaha alebo koho vyvolalo najviac vojen na svete, tak preto je nabozenstvo to najvacsie zlo zo ziel.


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-18  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PS: keby ste hocijakeho krestana farara od narodenia izolovaly od krestanstva a vychovavali ho dajme tomu na tibete k budhismu, tak dnes by hlasal rovnako o budhovy. Je to len o tom kto kde zije, aku ma rasu a hlavne k comu ho spolocnost vedie od narodenia. vobec to nie je o osobnompresvedceny viere. tato viera bola nanutena zvyk je zelezna kosela.


joplins   |   ip:62.66.203   |   2010-02-18  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kiwo -vyborne kamarat,, vyborne!!!! a teraz si pozri video co som vlozil ja , vola sa to ,ze NEW AGE-podvod na ludstve a zistis, ze sa spravas presne podla urceneho scenara...

pozri si to prosim ta a uvazuj.. kratkozraky ludia budu vzdy tymi najlepsimi nastrojmi v rukach tyh ktory rozmyslaju dopredu!!!!!!!

treba zrusit vsetky nabozenstva, lebo z nich je najviac vojen!!! presne tak mily Kiwo.. na univerzalnom nabozenstve sa pracuje uz dlho a vsetkym sa masiruju mozgy aby sa to odstranilo...

to je ono , len tak dalej, vsetko sa odvija ako sa ma...


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-18  (23:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  staci si zadat do googla: ''miliony upalenych''. a bez komentara.je tam tych vysledkov. kto je tu ten zly. treba sa tvarit ze to nic, vsak o nic neslo, treba zavret oci predtym a ist sa modlit. vas to nikdy nezobudi. na to nemate IQ.


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-18  (23:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak sa pozri do zrkadla kto je tu ten kratkozraky.


energetikvibrujuci   |   ip:195.91.79   |   2010-02-19  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiwo: Pozri, ani na jednu z mojich otázok si mi neodpovedal. A ak tu chceš mať znova ateizmus a budovať tu ním raj na zemi ako za komunizmu - tak to Pán Boh s nami :))) (stálo to dokopy viac zabitých vlastných občanov ako všetky vojny svetové dokopy na stratách.)
2. Pozri, keď niečo vyguglíš, bolo by dobré si to aj prečítať. - Poprípade overiť zdroj... Ale najlepšie by bolo čítať nejakú obšírnejšiu a vieryhodnejšiu literatúru ako príspevky na fórach.


energetikvibrujuci   |   ip:195.91.79   |   2010-02-19  (01:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počuvajte, milí veriaci aj ostatní, ktorí dokážu ešte normálne premýšľať: nenechajte sa stále obťažovať tými rečami o "zverstách cirkvy", či stredoveku a prijmite prosím reálny pohľad na udalosti vďaka kt. nás tu Kiwo-vi podobní dookola pranierujú.

Zajtra pohľadám a pripojím nejaké aj webové zdroje na vysvetlenie toho, ako sa cirkevné súdy, koli nedostatku gramotných štátnych úradníkov začali používať pri štátnej sfére; aký bol odpor cirkvy ku vynášaniu hrdelných trestou, či užívaniu "podporných opatrení" ako napr. mučenie - a ako bola cirkev do všetkého tohto vlastne historicky zatiahnutá...
Ako som písal, málokedy v histórii sa stalo, že by samotná cirkev vynášala hrdelné tresty(i ked našli sa Judášovia i jej radoch), drvivú vačšinu tých zverstiev, za kt. nás osočujú vykonal jednoducho štát, šialený panovník, alebo organizácia.
(napr. tzv."Španielska inkvizícia", ktorá nebola cirkvou za celu dobu jej fungovania ani uznaná, ani legalizovaná - a vyvíjali sa viaceré snahy a pretrvávali protesty o jej pozastavenie; a bol to prachsprostý nástroj na vykonávanie špinavej roboty pre záujem jedného štátu! - keďže oficiálna inkvizícia (obnova kresťanského španielska) mala jasný mandát i trvanie).

Cirkev mimo svojich vlastných lén nemala možnosť (okrem kléru) nikoho súdiť a už vobec nie moc výkonnú - to, že klérus bol štátom poverený vykonávať aj súdne funkcie, bol len nudzový krok akútneho nedostatku, s kt. sa niekedy stal zvyk atď...

Takže nerobme tu zo seba kajúcnikov za veci, ktoré sa nikdy nestali - alebo sa stali inak ako sú interpretované, negeneralizujme fakty a udalosti, kt. spolu pramálo nesúvisia. Namiesto googlovania si sem tam niečo prečítajme, nech si tú "pravdu" radšej overíme, doplníme, korigujeme - a nemusíme ju domýšľaním a zveličovaním nahradzovať.


PeterPeter   |   ip:79.97.66.   |   2010-02-19  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja ked si klaknem a polozim dlane na zem, budem vedome a uvedomenlo mysliet na seba, mojich blízkych a na stastie ze mozeme byt spolu s prianim priaznivych udalosti v nasich zivotoch a budem priat silu, usudok pri prekonávaní prekázok zivota spôsobených kýmkoľvek a čímkoľvek.
NEMÁRNITE SVOJU SILU MYSLE A SÚSTREDTE SA LEN NA TIE NAJDOLEZITEJSIE VO VASOM ZIVOTE.


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-19  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetik. to ty si my neodpovedal ani na jednu z mojich otazok. ja som ti prilozil aby si si pohladal v

googly ''miliony upalenych'' zadaj si tam a uvidis. co sa vsak teba tyka tak uz konecne odpovedz: 1. ako

mohli nejaky svaty upalit niekoho za carodejnictvo ked ich velky predstavitel jezis bol tym najvacsim

carodejnikom, ktory zazracne uzdravoval, chodil po vode, atd. a prestan sa stale vyhovarat na druhych ze

oni vrazdili viac. to neospravedlnuje cirkev. to mi tu chces ty hovorit ze je to ok? vies ako sa citila

taka zena ked zaziva horela? vies ty vobec co to je za peklo? jak mozes si tu tak spokojne hovorit o

cirkvi ze je dobra, jak mozes? nemas ani pary aka to je bolest. tak ako moze niekto potom verit tejto

institucii? co myslis ze kto ty si. uvazujes ty vlastne vobec celou svojou dusou? 2. odpovedz co s tym

adamom a evou, ktory mali svoje decka, ze s kym mali tieto decka svoje? 3. odkial cirkev prisla na to ze

zem je rovna? 4. ze vsetko cely vesmir sa toci okolo zeme? a prestan mi vkladat komunismuz. to je tvoja

veta, nie moja. ja nesuhlasim zo vsetkym co je zle, vratane toho tvojho komunismu, a + kapitalismu,

nabozenstiev, NWO, a podobnych hajzlov. a aby sme boli v obraze: NWO presadzuju ludia ako G. Bush, ktory

je silnym krestanom. NWO on buduje napr. patriot actom. NWO su totiz to krestania (ako vatikan, ang.

monarchia a us vlada, + zidia ktory vlastnia mnoho korporacii, ktore tahaju za nitky us vladu.) tak tu

to mas a mozes aj na luster vyskocit, ked sa ti pravda nepaci. Jezis existoval ale bol to podvodnik

velkeho zrna, a vychadza najavo ze to bol terorista, ktory si chcel presadit svoje nabozenstvo zo

svojimi ucednikmi tak ako NWO. Vies v tej dobe keby si vytiahol z vacku dajme tomu co i len nejaku

kalkulacku tak by ti vsetci popadali k noham ako k bohovi. chcem tim povedat ze vtedy ludia nemali moc

velke IQ a nebolo lahke ich okydat aj dnes sa to tak robi. prestan si zabedneno nahovarat ze cirkev je

dobra. ja viem ze dnes sa pozmenila oproti minulosti, ale minulost uz nevymazu. a nevytvaraj z ateistov

nieco ako instituciu. vsetci sme boli na pociatku ateistami, to len cirkev a ine nabozenstva zacali

postupom casu prichadzat az potom. ateista je vlastne uplne slobodny clovek, ktory nepodlahol klamstvam

nabozenskych institucii a to je jedno ci krestanstvo, moslimstvo, atd. Uz ma unavuju tak slepy ludia ako

si ty ktory nedokazu prekuknut o co kraca. 5. odpovedz tu ludom ako to je s vekom tejto planety? co

dinosauri? opoludia? praludia? co je to vyvoj zivocichov az k dnesnym typom? ja si myslim, ze cirkev si

nevedela odpovedat, tak si tu odpoved nasli sami: zem je rovna a hotovo, prvy clovek bol adam a eva. ked

sa ukazalo ze zem neni rovna, ukazalo sa ze cirkev klamala. ked bol vynajdeny dalekohlad cirkev zatajila

jeho existenciu. to su tak silne dokazi o klamani cirkvou, ze nejde ich nevsimat. ak niekto hentak podlo

klamal ako sa da potom verit ci neklamu aj v inych oblastiach? 6. preco sa clovek narodi hriesnikom? a

musi byt pokrsteny? co to vlastne za obrad sekty je? ak existuje boh myslite si ze je to naozaj nutne?

tento rytual? a co oce nas? : oce nas, ktory si na nebesiach posvat sa meno tvoje (preco by sa malo jeho

meno posvatit, ked je uz svate prv nez vznikla tato modlitba? naco priat co uz je?) chlieb nas

kazdodenny daj nam dnes (preco nam? preco nie hladujucim detom v afrike, ktore zomieraju v tisicoch za

den?) a ak tak moc ta modlitba nefunguje. cela ta modlitba oce nas nema zmysel. vobec nema zmysel si ju

aj priat. radsej by mali vymysliet novsiu. ako napr. chlieb nas kazdodenny daj vsetkym hladujucim,

nedovol uz viac utrpenia, bolesti, nech sa dobro siri po svete ako svetlo. Ludia chodiaci do kostolov su

vacsinou dobraci. neni im moc hriechov co odpustat. ide vsak o ludi ktory uz maju nejaky ten vek za

sebou a blizi sa ich cas, tak sa boja co bude dalej a preto sa utiekaju k bohovi liskat, lebo ked na to

dojde aby ich zobral k sebe. boja sa co bude dalej. je to normalna psychologicka reakcia. takze si

myslim, ze ludia co chodia do kostola su povacsine dobry, ale zaroven su aj slabomyselny. nemaju nadhlad

nad vecami, dalekeho videnia, nevedia sa cez to preniest a prekuknut to. pretoze je to pre nych lahsie

stravitelne. povedat si cirkev je dobra a nemusia to dalej riesit. nezaujimaju sa o skutocnu pravdu, o

tu naozaj skutocnu, nie o tu ktora im bola vstepovana ako ze je to pravda. Pozri si dokumentarne filmy

ako su Zeitgeist, Ring of power, valkou se to vyresi, palestina je stale problem, chariots of gods.

hladajte, patrajte, informujte sa, nepocuvajte len jednu instituciu, kazda si chce aj tak len po svojom

svoje presadit. rozsirte si informacny obzor a potom si vytvorte verdikt. treba uvazovat, mysliet

energetik. prestuduj si Danikanove vysledky. Mimozemstania existuju a to je to kde vznikly bohovia. ked raz pridu, ale to musime vyspiet na vyzsiu uroven, tak ich ukazanie sa zhody vsetky nabozenstva, pretoze kazde nabozenstvo si vytvorilo obraz boha ako je jeho ludska rasa (budha, alah, boh) a co mimozemstan? budeme musiet cakat kedy sa tak stane a konecne raz a nyvzdy zanikne zlo ako nabozenstva, vlady, korporacie, banky, NWO, a vela inych pliag tohto sveta, ale na to sa musi najprv zmenit mentalita spolocnosti.


energetikpulzujci   |   ip:87.197.11   |   2010-02-19  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiwo, v pohode?
Vieš, ak by som ti chcel systematicky a v rámci formy a priestoru diskusného fóra odpovedať - no vieš, nemám na to písať knihu. Okrem toho som sa chcel rozprávať i s inými (al. radšej inými - ako rozmýšľať, či ťa pri tom písaní netrafil šľak... :) )
- Ale keď musíš, tak musíš:
Pri Daniken-ovi som sa dobre zasmial (srandujem, viac ráz ma z tých jeho šialeností prechádzal pot po čele...), ale už aspoň viem čím si nakŕmený...

Tebe to neprijde, že ty veríš na "vyľmi pochybné veci"(či z pohľadu ateizmu, či z pohľadu veriacich "normálnych" náboženstiev - Daniken,Zeitgaist,...), a si v nich extrémnejší než moslimský zástancovia džihádu? A pranieruješ nás tu za naše názory, aj keď hovoríš o "miery" a "vibrujúco - energetickej - láske"? A nenecháš nás tu sa porozprávať, tých čo by sme si radi slušne vymenili - bárs aj rozdielne a odporujúce názory (volá sa to Pluralita = zmes úcty a tolerancie ku odlišnému názoru)

Aby som tú diskusiu udržal v nejakej rozumnej miere - keďže som ťa už upozorňoval, ako je to stými nadávkami na Ježiša, a tiež aby si používal jednotku riadkovanie - pretože aj forma môže byť spam:
INTERNET NIE JE AŽ TAK ANONYMNÝ, AKO SA NIEKTORÝM ŠKOLÁKOM ZDÁ!!! AK NEBUDEŠ DODRŽOVAŤ ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SLUŠNOSTI, MOŽE SA STAŤ, ŽE SI BUDEŠ MUSIEŤ OBHAJOVAŤ NIEKTORÉ SVOJE VÝROKY ZOČI VOČI NIEKOMU (a urazil si tu dosť ľudí - i v iných diskusiách)

Keďže používaš pevnú IP adresu, nenúť ma, aby som tu zverejnil adresu toho pripojenia. Dohodneme sa? Mál som iba jednu požiadavku (neurážať Ježiša, a teraz i dodržiavať riadkovanie - ja na oplátku nebudem urážať Danikena, a budem používať veľké, iba keď to bude gramaticky nevyhnutné..., ok? :))) )


energetikpulzujci   |   ip:87.197.11   |   2010-02-19  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O tej inkvizícii, i pre Kiwa:
Nikto dnes nemôže samozrejma dôjsť k presnému číslu obetí inkvizície. Jednak preto, že "inkvizícia" je určitý právny úkon, druherak, že podiel naozaj Cirkevných pojednávaní i inými inštitúciami (Španielska, al. hociaká iná štátna inkvizícia) je z pohľadu využívania cirkevných súdov v stredoveku nejasný (prečo, som uvádzal v príspevkoch vyššie - vačšinou sa jednalo o nedostatok gramotných štátnych úradníkov)
Pokiaľ existujú oficiálne čísla o stredovekých hrdelných trestoch vykonaných na základe cirkevného rozsudku (bez zohľadnenia príčinnej podstaty prípadu = všetky ) - pohybujú sa v max. desiatkach tisícov (za obdobia niekoľkých stoviek rokov!), vačšina autorov však "len" tisíce.

Týmto sa ale ešte nechcem vyjadrovať o príčinách, či dokonca opodstatnenia "inkvizičných" (= štátnych, al. vačšinových procesoch, proti mnohokrát nechutným zločinom, ale ako v každom právnom systéme i omylom, či zneužitiam) iba chcem poukázať na absolútne "vyšinuté" počty, a úplnú neznalosť vôbec základných t.j.: demografických charakteristík tých čias...
Ako potom by mohli podobní "autori" mať vôbec zrelosť, poznatky, či schopnosť pochopiť oveľa zložitejšie systémy - ako právne a administrtívne usporiadanie a vývoj, keď ich marginálne vyjadrenia sú ak nie úplná lož, tak absolútne Scifi!


ellen77   |   ip:99.35.35.   |   2010-02-20  (06:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechce sa mi to tu cele citat, ale v kocke moj prispevok: to co sa ziada v tomto liste, je presne to, co chcu mocni pani tohoto sveta - mat pasivnych, nerozmyslajucich ludi, ktori budu niekde - v strede zeme meditivat nad nesmrtelnostou chrusta, a nebudu sa starat do svetskych veci.Najlwepsie bude, ak budete vsetci travit cas posielanim energie do stredu zemem a pre istotu nepojdete ani k volbam, alebo zase date hlas nejakym zlodejom, neozvete sa, ked vas v obchode okradnu, ked vam v urade nevyjdu v ustrety, nezazalujete zamestnavatela pre nepsravodlivu mzdu, lebo naco, sak sa vsetko vyriesi, ked bude dost tej energie v strede zeme...Ludia, toto je presner to, co chcu mat z nas - jednohlasne blaciace ovce, bez vlastneho usudku, a vlastnych poziadaviek. A poviem VAm, cesta, ktoru od vas chcuj je urcite lahsia, lahsie je meditovat a posielat energie ako bojovat a natahovat sa s niekym...takze ja urcite nebudem nikde posielat nikake moje vybracie...


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-20  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetik. tebe to sem pisem ako prvykrat na tejto stranke. neurazal som v inych prispevkoch pred. pisal som zatial iba do dvoch clankov, ale pripravujem mega clanok skutocna pravda o svinstvach cirkvi. ak ta to uraza, tak vermi je to este nebeski pocit oproti tomu co citili vestci ty upaleny. inac nemus pisat knihu, ved stacilo tu ludom strucne odpovedat. namiesto toho si vyuzil priestor na vykrucanie sa aby si nemusel odpovedat. a na zaver este jedni energetik: ak sa ti toto nepaci ver ze to som si ja nevymyslel, je to totiz to vysledok cinoc cirkvi, ja som iba predstavovatel ich cinov. takze ked sa ti nepaci tato pravda tak sa ti nepaci cirkev, ale radsej zatvaraj oci predtym a chod sa zabedneno modlit. az na tie pocty ktorych bolo tak vela ze sa naozaj nedaju dopresna dnes uz scitat. cize pripustam ze ich mohlo byt menej 100 000 ale aj viacej miliony. az na toto co sa neda presne urcit je to vsetko pravda a ked sa ti nepaci mozes aj na luster vyskocit. si obetou cirkvi jej zovretia. tupe stado sa nikdy nezaujimalo o skutocnu pravdu, na to mali svojho pastiera ktory ich viedol a co povedal on bola pravda a mementa ovecky to zozrali aj s navyjakom, bez sebemensieho uvazovania. este raz ti musim zdoraznit nejde tu o to kolko upalily ale ze vobec upalily. tak neuhybaj od podstaty veci, ze ako mohli ked ich idol jezis bol tym najvacsim carodejnikom. Ludia ide tu o velke zlo, ktore sa dnes tvari svato, ale minulost uz nevymazu. ja nikdy nezabudnem na to co urobily, kolko bolesti sposobily za nic. a preto kto mate trochu inteligencie zvazte to ci budete verit takejto institucii.


pavukova   |   ip:195.91.79   |   2010-02-20  (18:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  energetik:Skus si pozriet v Biblii slova proroka Ezechiela, kde presne opisuje pristatie mimozemstanov a ich kozmickej lode. Daniken hovori presne o tom. Chapem, ze nie je jednoduche prijat taketo veci a udalosti pokial sa nestanu nasimi vlastnymi a preto je na kazdom, ako to preciti srdcom. Ale barbarstvo je to, ked nie sme ochotni ani vo svojom srdci toto skumat. Ine je, ked skumame a nepochopime ale potom nam to iste Boh vysvetli, ked vie, ze je to nase chcenie a slobodna vola, pretoze skor ako chceme, nas do nicoho nutit nebude. Tak vela lasky...


Energetickpulzer   |   ip:195.91.79   |   2010-02-20  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiwo - ty si ale riadny vták - pre mňa, za mňa zverejňuj čo chceš, snažil som sa diskutovať k veci a vo faktoch.
Ale o tom Ježišovi som ti už povedal svoje: neurážaš len mňa, urážaš niekoho ako otca miliónov ostatných ľudí, takže ako som písal - zverejníme adresu toho pripojenia... Budem rád, keď si s niekym budeš vymieňať názory zoči voči, a nie tu vybuchovať pulzujúcov nervivosťou pod pláštikom anonymity.
Všetko má svoje medze i hranice, viem, že sa dajú oveľa ľahšie prekrúcať, keď sa diskutuje tvárou v tvár...

P.S.: Okrem toho, už chápem, prečo posledný čas je kvalita mnohých príspevkov vo fóre vyššia ako vačšina článkov na tomto portály... Len tu vešaj tie svoje astrálno - neteistické - dannikenove "výskumy", ak dolezite.sk chceš úplne potopiť. Všimni si akým smerom ide sledovanosť tohto portálu...


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-21  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins. vsimol som si nevsimnutelne. ze sa sem svaty snazia implementovat a zmenit tu mentalitu k ich zalezitostiam. to bolo vzdy prednostou cirkvy, implementovat sa do spolocnosti a sirit si tam svoje svatske nazory ako mor. inak toto nie je krestanska stranka, takze ak sa ti nepaci pravda, navstiv svojske adekvatne cirkevne stranky kde ti nebudu protirecit. problem v nabozenstvach je ze si zaumienily svoj postoj a uzavrely sa a nechcu, opakujem nechcu pocut ze je pravda ina. nechcu. lebo oni maju svoju pravdu a nepripustia moznost milenia sa. aj keby bola pravda ina oni si budu stale mlet svoje. ja viem ze robis detektiva s tou adresou. najradsej by si my zapchal usta alebo ma rovno upalil, tak to byvalo, ked mal niekto ina nazor ako svatost. to ste cely vy. skutocna pravda vam nici plany. nabozenstva nemaju buducnost. prichadzaju na to ovecky a prestavate ich mat pod kontrolou a preto ich treba ocipovat. chytry vedia o co ide a vam sa takyto chytry nepacia co odhaluju skutocnu pravdu.


Miku   |   ip:88.102.12   |   2010-02-21  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jako člověk, který už viděl mnoho dokumentů a ví o čem je řeč, bych hodnotil článěk tak na 2-.

Jako člověk, který o tom nikdy neslyšel, tak na 6 a to ta stupnice je jenom do pěti. A to je ten problém.

Článek je celkem dobrou věcí pro lidi co už "vědí", ale nikdy nemůže otevřít oči normálním lidem, působí na ně fanaticky, jak kdyby jej psala skupina největších psychopatů co kdy kdo posbíral.(bez urážky Fr. autorů, nebo odkud je originál)

Je potřeba probudit masy, milióny lidí na celém světě a můj osobní názor je, že je potřeba to vzít z úplně jiného konce. Chce to vytvořit článek, či www stránky(psané nezaujatě,otevřeně,celkem stručně), kde budou jasná nesporná tvrzení s důkazy, které si může každý prohlédnout pomocí internetu. (napr. 11/09/2001 - aneb jak se vypařily 2 letadla atp., poté uvést fotografie Pentagonu a Shanksville,to jsou nezvratné důkazy)+ Výroky prezidentů, vládních příslušníků a bankéřu o NWO ,opět s důkazy pokud možno(když nebudou zrovna z r. 18XX) A takto pokračovat, seřadit informace od zcela jasných(které lidem otevřou oči), poté to spojit s tím co se děje nyní, a dále řadit (pro ně)spekulativní informace, které si přečtou jako poslední.(+ odkazy na dokumenty, sestřihy a další weby) Celé by to mělo být doplněno správnými otázkami a odpovědmi ohledně NWO,nadvlády bankéřu nad světem a okrádání lidí. Ve světě kde několik % lidí ovládá přes 90% světových finančí by se dalo žít uplně jinak.

A TYTO webové stránky s jejich obsahem bych rozesílal, aby se uploadovali,překládali a dávali na různé servery,domény od asie po ameriku a aby odkazovali na jednu centrální stráku, kde by bylo vše, perfektně rozepsané. (ne jen jedny www stránky na jednu zemi na světě, třeba 100+ těchto stránek jen v ČR)


Lily   |   ip:84.47.9.1   |   2010-02-21  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre veriacich a hlavne v bibliu a kresťanstvo.
Prečo má kresťanstvo znak trojuholníka s okom v strede? A podľa prvého prikázania by sme sa mali modliť len k Bohu, tak prečo sa modlíte aj k tým ostatným svätým? Máme veriť v jedného Boha a trojuholník je znakom otca syna a ducha svätého(zevraj v jednej osobe) nie je to trochu na hlavu?
Ďalej ak je tá biblia taká svätá prečo sa v nej píše že keď sa chlapci posmievali Elizeovi, že je plešatý, preklial ich v pánovom mene a v tom z lesa vybehli dve medvedice a roztrhali chlapcov? (zdroj pre tých čo sa musia presvedčiť. Od 23. veršu: http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=12&;kapitola=2 )
po 1. preklial v pánovom mene? fuu to znie
ozaj láskavo.
po 2. za vysmievanie ten pán poslal dve medvedice aby roztrhal chlapcov? deti? a ževraj spravodlivý

Bola som veriaca kresťanka, ale keď som mala veriť v to že cirkev je neomylná (ak neuverím tomuto žvástu nemôžem mať birmovku) a veriť v bibliu v ktorej sa toto píše tak som si veľmi rýchlo rozmyslela či je to ozaj také sväté a či je to Boh v čo verím a nie cirkev.

P.S.: Tí vystetení kňazi čo znásilňujú deti, by nemali mať náhodou veľkú silu od ich boha? veď sviatosť má obrovskú silu (birmovkou prijímaš silu duchovnú, múdrosť ducha svätého a ďalších 5 darov a to len pri birmovke, aké dary prijímajú pri sviatosti kňažstva)Kiwo   |   ip:195.91.79   |   2010-02-21  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem, prečo sa obraciaš na Joplinsa - ten už s tebou asi komunikovať prestal, ale jedno mi je. Ja priamo s tebou nemám moc čo argumentovať, pretože na akúkoľvek moju faktickú otázku si mi odpovedal, že si mám pozrieť vo vyhľadávači.
Mnoho rokov som sa zaujímal o otázky týkajúce sa dejín, i cirkvy a to zo značne odbornejhších a podloženejších materiálov. Tvoje vyhlásenia sú len výkriky založené na generalizácií niečoho, čo si započul asi niekde v televízií, bez nejakej podloženosti vo faktoch (tie posuny v cifrách, bagatelizácia, vystrihovanie - čiže vyslovená tendencia)
Uznávam ale, že sám som začínal sa o tieto témy zaujímať pod tlakom určitých tendencií a nezrovnalostí toho, čo som zo spoločnosti pochytil.
Keby si sa o to naozaj úprimne (a trocha viac odborne a reálne) zaujímal, prišiel by si k jednému zásadnému poznatku - že nie cirkev sa vmiešavala celé dejiny do politiky; ale naopak politika ju potrebovala, využívala a tlačila niekam, kde cirkev nikdy ašpirácie v žiadniom prípade nemala (napr.: i ono "verejné" súdnictvo, kt. sme tu preberali. -vedel si inak, že bosorky mohli byť upálené iba podľa štátneho, a nie cirkevného práva?)
Keď si sa stal takým revanšistom upalovania bosoriek ( drvivou vačšinou cirkvou neuznaných "inkvizícií"), vieš koľko zomrelo násilnou smrťou koli vierovyznaniu minulý rok duchovenstva, či len obyčajných veriacich? (niekoľko tisíc duchovných: rehoľníci, kňazi; a niekoľko desiatok tisíc laikov - všetko len v nábožensky motivovaných incidentoch!!! - a apropó, viac krát boli i upálení...) Za minulý rok podotýkam, a to nebol žiadny extrémny rok. Vieš koľko ľudí pošlo v historií, za to že hlásalo dobro v kristovich šľapajach? Ani nemuseli kradnúť nemluvňatá, ani obcovať so zvieratami... Vieš koľko ich bolo upálených? (čo bol vlastne najťažší hrdelný štátny trest potom, ako bolo zakázané ukrižovanie)

Čo s tým však má robiť Kristus a jeho svatí, ktorí ak dostali po líci nastavili druhé? Čo s tým majú každoročne zabité súčasné sestri? Ja viem čo náboženstvá (ako i dejiny) vždy poslúžia krvylačným beštiám ako dobrá zástierka. Ale ak niekto vyhlási, že niečo robí v mene Krista - takých už bolo... Podľa ovocia ich poznáme.
("vypátrať" tú IPčku nie je naozaj problém, vobec na to nemusíš byť detektív - ja to ale robiť nebudem...)


ip1959179Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-23  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No mnoho rokov sa zaujimas a tie tvoje odborne materialy su biblia a jej podobne svate knihy ktore si napisali ako im vyhovovali. Precitaj si este raz co som napisal. neni to z mojej hlavy kamo ja som to len zosumarizoval. kazdy az na teba vie ze cirkev tvrdila ze zem je rovna, a ostatne veci co som tam napisal. tak sa uz zobud konecne do reality, ktora sa ti sice nepaci ale tvoj problem zo zrakom. politika nepotrebovala cirkev ale naopak. to cirkev vzdy tahala za nitky kralov ako dnes korporacie a bynky us vladu. cirkev rohodovala ze sa pojdu vyberat dane a kolko sa bude vyberat. bosoractvo si vymyslela cirkev preto upalovanie bolo ich dielom a nie politiou. a mohol by som pokracovat a pokracovat. ludia uz zacinaju chapat veci i ked ich je este malo ale garantujem ti ze nabozenstva nemaju buducnost, maju iba minulost a aj to zlu.


nova   |   ip:95.170.22   |   2010-02-23  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no uvažovanie hodné Šalamúna ufffffffff.....
na čo sa to hráš? to chceš dokázať sebe prostredníctvom nás všetkých tu diskutujúcich s ktorými si určite počítal,že máš patent na rozum a tým ešte posilniť svoje nezdravé ego?! zobuď sa a netrep bludy.


analyzator   |   ip:87.197.18   |   2010-02-23  (19:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SUGESTIVNE PRIANIE: Nech všetci psychopatí sveta, ktorí riadia alebo sa snažia riadiť moju planétu nasledujú cestu Vedomia, cestu Univerzálnej lásky a to hneď,alebo nech sú bezodkladne odstránení zo Zeme.

SUBJEKTIVNA ANALYZA SLOV PRIANIA:
1. aby boli vsetci PSYCHOPATI odstraneni >>> nezelam si ich anihilaciu.
2. MOJU planetu >>> nemyslim si, ze planeta je moja, nie som jej vlastnik.
3. nemam zaujem o nasledovanie cesty VEDOMIA >>> vedomie pouzivam bezne
4. nemam zaujem o nasledovanie cesty UNIVERZALNEJ lasky >>> paci sa mi konkretna laska prejavena v skutkoch
5. neprajem si, aby sa nieco udialo HNED, BEZODKLADNE >>> nezalezi mi na urychlovani procesu priania, kedze nesuhlasim s predoslymi bodmi

VYSLEDOK: s obsahom daneho sugestivneho vyjadrenia zelania sa nestotoznujem a citatelom odporucam zamysliet sa nad cielom autora myslienky: KOMU to pomoze k COMU? Mne osobne to nepomoze, avsak to este nevylucuje alternativu, ze to NIEKOMU moze pomoct k NIECOMU.

NIECO = univerzalna vedoma okamzita anihilacia psychopatov.
NIEKTO = dufam, ze odpoved poznate ;-)


VibrujuciEnergizr   |   ip:217.110.9   |   2010-02-24  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslel som, že si vták Kiwo - ty si ale Didus Inaptus... :))) (a teraz googluj)
Už ma to - a asi ani nikoho iného - nebaví, maj sa pekne, a pokús sa nezadusiť zlosťou...


Kiwo   |   ip:87.244.22   |   2010-02-27  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nova: nehram sa na nieco ako ten vas jezis. nemusis citat co pisem ked ti rozumovo zaostavas a tvoje chapanie nedosahuje na taku uroven a radsej si povies uvazovanie salamuna. uved ake bludy trepem. pred pravdou zatvaras oci.


Peter   |   ip:85.135.16   |   2010-02-28  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sila ludskej misle je strasne vysoka , zoberte si to ze zatial dokazeme vyuzit 5-6% mozgu . Treba verit sam sebe ,svojim schopnostiam a svojej vnutornej sile . Napriklad ked mate chripku a mate s toho cim dalej vecsie depresie tim viac je vam zle , ale ked mislite pozitivne alebo si to proste nepripustite tak ta chripka prejde ako male nachladnutie .


vlado   |   ip:96.22.93.   |   2010-03-01  (06:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze k tomu clanku:nemyslim si,ze by ta fraza mala byt vyslovovana v tom jedinom moznom a spravnom zneni,ved zem nejakym slovam nemoze rozumiet.skor tu ide o vas vnutorny odkaz,ktory sa snazite tymto,nazvem ho,gestom do zeme vyslat.musim sa vsak priznat,ze si nemyslim,ze to pomoze odstranit zo zeme psychopatov.chapem,ze ma mnohi beru za skeptika,neviem vsak, ci si oni uvedomuju,ze mozu byt povazovani za naivky.tak ci tak sa pokusim najst knihu od alexandra svijasa,o ktorej pisal pilgrimdou.tiez verim tej rovnovahe, o ktorej tu viaceri pisete.ked je dobro,tak musi byt,do certa,aj zlo.ked je sladkost,musi by aj kyslost.momentalne ma zlo prevahu a nemam ani sajnu,ako by sa tento stav dal zmenit.nemyslite si vsak,ze tu prevahu malo zlo furt a stale?suhlasim tiez s ekonomom,ked pise,ze by to malo byt napisane po slovensky.jednoducho by to tak malo byt a bodka.svojimi vedomostami ma uplne fascinovala lily.ja som nikdy o nejakom elizeovi ani nepocul a verte mi, alebo neverte,ani som o nom pocut nepotreboval.najviac sa mi tu paci kiwo, lebo sa na nikoho nehra a pise,ako sa hovori,z mosta do prosta.cirkev by mala byt zrusena a basta.trosku mi iba vadia tie jeho gramaticke chyby.najvacsie blbosti tu tara energetik.vraj boh je otcom milionov ludi.je to od neho svinstvo, ked sa vyhraza kiwovi, ze "uverejnime adresu toho pripojenia". vsimnite si toho mnozneho cisla.az ma napada,ci nahodou on,energetik,nie jeden z tych psychopatov,proti ktorym vy ste ochotni vlozit svoje ruky,kazdy den o 12:05,do ohna.


Blhy   |   ip:92.62.224   |   2010-03-08  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koukal jsem, jak u clanku pisete rozpory, maji-li to prelozit, nebo nemaji-li to prelozit do cj....vynjste blazinci..kdyz vidim film..a je slovensky, mam ho rad, kouknu se...kdyz potkam hezkou holku, kecam s ni, je slovenka...neotocim se...stejne tak u kamarada...kdyz si koupim pomazankua je ze slovenska, nevyhodim ji..a kdyz lezu na vase stranky....a ctu tu, ze by se to melo prelozit do slovenstiny, pac nekteri slovaci nemaji radi cj...pak se vazne divim....sakra ..my..co vubec cteme tenhle clanek, bysme meli vedet, ze cely svet...je z jednoho masa..ne?!...natozpak ty joo slovaci s cechama...vzdyt je to uplne fuk!..hlavne ze si rozumime a ze nam jde vsem o dobro veci:)...tak se radujte a nebazirujte na kravinaaach:)..at setaky nekam dostanem...uz se tesim, az zitra po 12 ucitim energii i slovaku, ve svem tele:)...az budu s rukou na zemi myslet na to, aby spatni lide, spatne energie zacali byt dobrymi.


Dikus   |   ip:91.148.33   |   2010-03-15  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked citamtieto komenatare vidim ze zdanlivo dobry prispevok (list) je zase len jednym z mnoha podnetom kzahalovaniu skutocnosti a sluzi na zakrivanie realneho sveta ako pozname. svet nebude lepsi nejakymy modlidbamy a prianiami nech zahinu psychopati. je to velmi zle a citim s toho velmi zlu energiu a myslienky. sloboda mysleniu ale berte vsetko z nadhladom pretoze sami sme svoji pani guroovia majstri ucitelia spasitelia k vedeniu nepotrebujeme priucki ani navody iba ukazat inym a byt otvoreny moznostiam ze aj taketo veci existuju. tak ludia budte sami sebou budte otvoreny novim moznostiam ale neucte sa ich podla precedensu lebo to je zamerom dat nam ich rozumi a ovladat vas a vasu mysel. pocuvajte vlastny rozum zime ako organizmus nie ako jedinec ludia som rad ze niesom sam vedomi v tomto nelogickom a hlupom svete ste super rozjimajte svoj intelekt :)


maros   |   ip:78.98.77.   |   2010-05-08  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebojujte ale tvorte. dakujem


bublinka   |   ip:95.103.21   |   2010-05-08  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  maros:ked vidim vyplody takychto rychlokvasenych duchovnych,tak neviem,ci sa mam chytat za brucho,alebo sa pozvraciam na mieste.


Voyager   |   ip:95.103.12   |   2010-06-29  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DAKUJEM , IDEM DO TOHO !


frnnkpkad . perakefu52   |   ip:91.236.74   |   2012-09-07  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Markus Rothkranz – síla syrové stravy

Markus říká, že příroda je dokonalá, syrová zelenina a ovoce poskytuje ze všech jídel největší ochranu proti rakovině. V okamžiku, kdy se pokusíte přírodu změnit, jestliže vaříte jídlo, zabijete enzymy (nějak kolem 40-46 stupňů Celsia), tak začnete zabíjet své tělo. Enzymy jsou silou života, to je to, co naše tělo potřebuje. Jedení živočišných produktů a pití alkoholu nás zabíjí.


Henri Monfort – breatharián – člověk, který žije ...

Výzva: Povedzme nie eurovalu!

KRISHNAMURTI - dokument o moderním indickém mudrcovi

OPERACE TROJSKY KUN - RECKO aneb Pravda o Recke dluhove ...

Vizualizácia dlhu USA

Archív

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať zákony!

Opäť sa ukázalo, že na Slovenskú existujú ľudia rovní a rovnejší! Podľa aktuálneho vyjadrenia slovenskej prokuratúry a polície, keď pani Beňová prežíva emócie, môže porušovať zákon a urážať ľudí. Takýto neštandardný postup polície a prokuratúry je absolútne odlišný, oproti správaniu kompetentných orgánov voči ostatným občanom. V danej veci si pozorne prečítajte priložené vyjadrenie prokurátorky.


Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ako také ovce

Stručne k Ládinovej smrti

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.4897 s