20. August 2019
    
Neoliberalizmus - Dolezite.sk

Neoliberalizmus


  2010-11-16  (22:36)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Neoliberalizmus

funguje to takto : najprv rabovači idú pre „teoretický“ výklad svojho rabovania a kradnutia k „renomovaním ekonómom“, títo im spravia po vzore Keynesa totálne Talmudický a Kabalistický výklad ekonomických opatrení, ktoré potrebujú zaviesť na orabovanie štátu. Potom prídu do slobodnej demokratickej krajiny, ak nemôžu priamo za úplatok kúpiť poslancov v parlamente,- tak bohato vyfinancujú politické strany a dosadia do parlamentu a vlády svojich Dzuridov, Mečiarov, Ficov, Bugárov, Slotov, Kadehákov atď.a začne rabovanie celého Národa.

 

 

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes
- zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.


Január 1933 – Nemecko: konšternácia !


Konšternácia je z latinského : consternātiō, čo znamená zdesenie, zmätok, alarm, teror, strach, panika, hrôza.

Keynes, ako aj jeho všetci baróni,grófi,princovia a Rothschildovci v celej úžerníckej internacionále, od konca vojny veľmi pozorne pozorovali dianie v Nemecku. V súkromí sa debatovalo len o Gottfriedovy Federovi, jeho doktríne proti “otroctvu úrokov“ a jeho Národných socialistoch, ktorých skrátene volali : Nacisti ( z nemeckej skratky Nazi ). A teraz, keď v Januári 1933 Nacisti sa dostali k moci, všetkých zachvátila absolútna konšternácia.

Vy, ktorý ste neznalí veci, sa môžete opýtať: a keď sa v roku 1922 v Taliansku  dostali k moci fašisti, neboli títo istí ľudia vtedy zachvátení takou istou konšternáciou? Odpoveď je : absolútne nie! Taliansky fašisti nemali Federovu doktrínu proti „otroctvu úrokov“ ako Nacisti.

Fašizmus.

Do dnešného dňa si ľudia pletú Nacizmus s Fašizmom a to preto, lebo Národný Socializmus po zavraždení Ernesta Roehma v roku 1934 bol ekonomicky zfašizovaný.

Ekonomický Fašizmus je primitívna chrematistika, ktorá uznáva zarábanie peňazí bez práce, ako niečo normálne . Nacizmus, opačne, považuje zarábanie peňazí bez práce, ako niečo nenormálne, ako niečo, čo je absolútne proti prírode. Ale, najväčší rozdiel medzi Fašizmom a Nacizmom je rasizmus. Rasizmus Národného Socializmu je viac ako náboženstvo : je to vôla stvoriť ľudstvo znovu, dotiahnuť evolúciu človeka do absolútnej perfektnosti v súlade s Ideou (Formou-Vzorom), ktorý generoval sám Demiurgos - Stvoriteľ Vesmíru.

Taliansky Fašizmus, nie len že nebol rasistický, dokonca povoľoval „talianizáciu“ v kolóniách, ak ste prisahali vernosť „íl Duce mu“. Tak isto, židia mali povolené členstvo vo Fašistickej strane, a v Líbyi, arabi, boli tiež členovia Fašistickej strany prostredníctvom Moslimského Zväzu Liktorov. Vo východnej Afrike, černosi, mali povolené slúžiť s Talianmi v MVSN Koloniálnej Milícii.

Preto, keď Mussolini sa dostal k moci, Keynes a Rotschildovci boli nadšení, lebo videli, že vlastne Mussolini dal do praxe ich vlastné „primitívne chytráčenie“, o ktorom v Anglicku Rothschildovci, po skončení prvej svetovej vojny, len snívali. Keyenes a všetci Rothschildovci boli zachvátení obdivom, uznaním a závisťou  (pozri späť na: Neo-liberalizmus-časť druhá: Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí. - odstavec s názvom- Primitívne chytráčenie), keď v súlade s týmto „primitívnym chytráčením“ Mussolíniho vláda začala míňať peniaze a tak dávať do EXISTENCIE (do obehu) peniaze na platenie úrokov, dividiend a ostatných ničotností - ktoré ináč, nikto, nikdy do obehu nedá a preto nikdy NEEXISTUJÚ!

Všetci Rotschildovci hovorili a vyzývali Keynesa : ...no vidíš, mal by si vymyslieť, ako tento Fašistický ekonomický systém zaviesť do našej parlamentnej demokracie, a sme zachránení !

Fašistický idioti.

Po nástupe Mussoliniho, v roku 1922, Talianska centrálna banka začala z pumpovaním peňazí do ekonomiky a tak nikto už neskrachoval pre deficit peňazí v ekonomike. Potom Taliansky chrematistici začali tiež investovať svoj “kapitál”, lebo videli, že na platenie úrokov, dividend a ostatných ničotností je dostatok peňazí v ekonomike. Takto začal „boom“ (rozkvet) v Talianskej ekonomike.

Ale títo Fašistický idioti , nechápali, alebo ignorovali, že keď v ekonomike povolia, aby si niekto odsával zisky, vo forme úrokov, dividiend ,alebo iných ničotností, že v ekonomike sa zákonite vytvorí inflácia. Aj keď mali zavedenú progresívnu daň a aj cenové a mzdové kontroly, tým inflácii nezabránili, lebo v tých cenách mali zamontovaný zisk, dividendy, úroky a ostatné ničotnosti, tak potom s takými cenovými kontrolami si len garantovali infláciu.

Tragédia Talianskych, ale vlastne, všetkých Fašistov je v tom, že nechápu, alebo ignorujú skutočnosť, že úroky vznikajú, keď musíme vrátiť viac, než sme si požičali. Dividendy a zisky vznikajú, keď musíme zaplatiť za výrobok viac, než stojí. Podstata úroku, dividendu a zisku je rovnaká: niekomu musíme platiť peniaze za NIČ! - čiže niekto nadobúda peniaze za NIČ ! A keď dovolíme nadobúdanie peňazí za NIČ, tak dovolíme znehodnocovať peniaze – teda INFLÁCIU!

Prečo cenové a mzdové kontroly nezabránia inflácii.

Keď potom sa rozhodneme zaviesť cenové a mzdové kontroly a myslíme si, že tým zabránime INFLÁCII, sme na OMYLE ! Tieto kontroly nemôžu zabrániť inflácii, ak v tých cenách ponecháme zamontované platby za úroky, dividendy a ďalšie „vysávace“, cez ktoré je možné získavať peniaze za NIČ.

Zavedením cenových kontrol sa dosiahne to, že ceny nebude možné zvýšiť, ale vysávanie peňazí za NIČ, do vačkov chrematistikov ďalej pokračuje, aj keď sa nezvyšuje. Oni potom tieto neustále prichádzajúce peniaze získané za NIČ naďalej míňajú kupovaním ozajstných a hodnotných vecí, a tak neustále do ekonomiky pribúdajú peniaze, ale nepribúdajú žiadne ozajstné a hodnotné veci ! Tak zákonite inflácia ( znehodnocovanie peňazí ) pokračuje, napriek tomu, že ceny je zakázané zdvíhať a ostávajú stabilné a robotníkom platy sa tiež nedvíhajú, pretože na ne sú tiež uvalené mzdové kontroly.

Títo fašistický idioti nechápali, že počas 6000 rokov, keď peniaze boli zlato a striebro a niekto toto zlato a striebro získal za NIČ;  že toto zlato a striebro stále malo hodnotu zlata a striebra! - aj keď bolo získané za NIČ, teda nestratilo hodnotu, ale papierové peniaze, ak sa systematicky a vytrvale niekým získavajú za NIČ, a potom sa za ne kupujú ozajstné a hodnotné veci, ktoré niekto iný vyprodukoval svojou prácou, tieto peniaze nadobudnuté za NIČ, sa zákonite znehodnotia – spôsobia infláciu.

Takže v Taliansku sa dialo presne to, o čom Keyens a Rotschildovci v Anglicku len snívali : z jednej strany Mussolini pumpoval peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze vysávali do svojich vačkov za NIČ. No a takto to išlo až do roku 1926 – zákonite potom vznikla inflácia ako hrom, tak fašisti jednoducho prestali pumpovať peniaze do ekonomiky. No a keď to chrematistici uvideli, tak aj oni prestali investovať svoje vlastné peniaze a celá ekonomika išla dole vodou. Nastal typický „bust“,( rozbitie) ekonomiky. Všetci rad radom začali krachovať. Medzi rokmi 1928 a 1932 produkcia klesla o 25% a do konca roku 1934 jedna tretina produkčných kapacít bola nevyužitá a k tomu pribudlo jeden milión nezamestnaných.

Toto si Keynes veľmi dobre všimol a zapamätal. On si jasne uvedomil, že pre ekonomiku jediné funkčné a správne riešenie aby nikdy už nedochádzalo k „boom“ and „bust“ -om, je to, čo navrhuje Gottfried Feder, teda bezúročná ekonomika, kde sa peniaze môžu získavať iba zo zárobku a nie z „investícií“. Keyensovi ale nešlo o ekonomiku, ale o zachovanie fungovania chremastistiky.

Doktrína proti “otroctvu úrokov“ Gottfrieda Federa bola iné café,
než chrematistické chytráčenie Mussoliniho Fašistov!


Keynes a všetci Rotschildovci vedeli, že výsledok Nacistických ekonomických opatrení, ktoré Gottfried Feder sformuloval v programe NSDAP, bude bezúročná ekonomika; teda príde k úplnému oddeleniu ekonomiky od chrematistiky - bod 18. programu NSDAP : trest smrti úžerníkom,- bod 11. Programu NSDAP: zákaz príjmu bez zárobku ( to znamená 100% zdaňovanie úrokov, dividiend a príjmov z prenájmov pôdy atď.).

A toto jasne bolo úplne iné café, než Mussoliniho Fašizmus. Toto bolo úplne niečo iné, než Marxistický boľševizmus. Nacisti nešli znárodňovať hlava nehlava, vo Federovom programe bolo znárodňovanie, ale len „trustov“.

Čo sú „trust“(y) ? Anglické „trust“ je slovenské : „veriť“ . K vytváraniu trustov dochádza, keď podniky začnú strácať efektívnosť pre konkurenciu s inými podnikmi. Normálne konkurenciou sa zvyšuje efektívnosť, ale ako dnes, napríklad v leteckých spoločnostiach, práve konkurenciou sa stávajú neefektívne, tak dochádza k zlučovaniu týchto leteckých spoločností. Zlúčením sa síce konkurencia zlikviduje, ale efektívnosť sa zvýši. K takémuto zlučovaniu môže dochádzať v priemysle, obchode , a všeobecne vo výrobe a produkcii.

Takto zlúčené podniky už prestanú byť jednotlivo riadené, ale dobrovoľne odovzdajú riadenie centrálnej dozornej rade – teda „veria“ - majú „trust“– v túto dozornú radu, a potom sú riadené touto centrálnou dozornou radou a ona potom robí všetky rozhodnutia tak, aby sa minimalizovali náklady na výrobu, kontrolujú ceny, odstraňujú konkurenciu atď. Proste vytvorí sa monopol. A práve takéto trust(y) Feder vo svojom programe NSDAP v - bode : 13. požaduje znárodniť. Rozbitie týchto trustov by spôsobilo zníženie efektívnosti, tak preto radšej navrhol ich zachovanie, ale zoštátnenie. Keď má byť monopol, tak potom štátny monopol. On považoval plošné znárodňovanie za Marxisticko-boľševické šialenstvo!

Ešte väčšia konšternácia!


Ale väčšia ako Keynesa, väčšia ako aj jeho všetkých Anglických barónov, grófov, lordov, princov a Rothschildov v Anglicku, ešte väčšia konšternácia zachvátila všetkých Nemeckých barónov, grófov, princov, kniežatá, statkárov, bankárov a burzových špekulantov. Gottfried Feder a jeho nacisti znamenajú koniec ich žitia v excese, luxuse, prepychu a koniec ovešiavania sa diamantmi. Hrôza, teraz budú musieť všetci pracovať ako zostatok Nemeckého národa, ak chcú jesť a žiť a nie doma sedieť, zabávať sa a poberať úroky, dividendy, renty a rôzne iné zárobky bez práce.

Ak ich nemôžeš poraziť,tak sa k ním pridaj!

Nebudem tu uvádzať celú históriu NSDAP, tak to zhrniem do podstaty, keď si Adolf Hitler uvedomil, že to, čo sa podsúva ako „parlamentná demokracia”, je len fingovaná demokracia v ktorej politický vplyv sa jednoducho kupuje za peniaze absolútne bezcharakternými beštiálnymi kreatúrami s plnými pytľami peňazí a ktorých jednoducho nie je možné poraziť demokraticky, teda šírením lepšej a rozumnejšej myšlienky riešenia vecí verejných, pretože bez peňazí nie je možné, aby akákoľvek rozumnejšia myšlienka, alebo akékoľvek lepšie riešenie bolo počuté všetkými občanmi! - Vtedy internet ešte neexistoval!

Vtedy - Adolf Hitler sa rozhodol : keď tie kreatúry s pytlami peňazí nemôžem poraziť -tak sa k ním pridám! A v tom momente oceliarsky magnát Fritz Thyssen a jeho celá svorka “von”-ov si kúpila Hitlera, a zostatok je história.

Nemecký „von“- ovia, po roku 1919
alebo, zrušenie systému kást v Indii.

Čo je to „von” (číta sa fon) ? V nemčine je to predložka ktorá znamená v slovenčine - „zo”, „z”, alebo „od”. Ako napríklad, Vlado z Elektry, Jano zo Žiliny, alebo Mikino od Ciganuf. S použitím Nemeckej predložky „von“ by to bolo : Vlado von Elektra, Jano von Žilina a Mikino von Ciganuf.

Ale v čase Nemeckej a Rakúskej monarchie táto predložka „von”, keď sa použila ako súčasť mena znamenala, že nositeľ mena je šľachtického pôvodu. Po zrušení týchto monarchií, v roku 1919 v Rakúsku, zakázali používať túto predložku ako súčasť mena, ale v Nemecku nie, tam prišlo len k zrušeniu všetkých šľachtických výsad a privilégií, ale nie k zhabaniu šľachtických majetkov ,alebo k zákazu používania predložky “von” ako súčasť mena.

Ale aby som sa tu teraz nezačal rozpisovať o celej histórii Nemecka po roku 1919, zhrniem to do jednej pointy: - zrušenie monarchie v Nemecku a zavedenie parlamentnej demokracie malo presne takú účinnosť na celú Nemeckú spoločnosť ako Ghándího zrušenie systému kást v Indii, na Indickú spoločnosť - teda absolútne žiadnu, - nič - nulovú.

Čas užitočných idiotov.

Zrušením monarchie v Nemecku neprišlo k žiadnej ozajstnej - ekonomickej - spoločenskej zmene. Statkári, továrnici, fabrikanti, magnáti, bankári - ktorí boli šľachtici za monarchie - po roku 1919 stále boli statkári, továrnici, fabrikanti, magnáti a bankári, - a ešte k tomu stále používali predložku “von” vo svojich menách.

Cisár Wilhelm II. v exile, - neprestal byt cisár Wilhelm II. v exile! Jeho syn princ August-Wilhelm, ktorý vstúpil do NSDAP, stále bol princ, hoci bol oslovovaný Hitlerom roztomilou prezývkou „Auwi”, keď mu Hitler sľuboval znovu nastolenie monarchie v Nemecku a potom, pred Strasserovcami ho označil za “užitočného idiota”.

Jeho plné meno znelo: Pruský Princ August Wilhehelm Heinrich Gunther von Hohenzollern.
Teda tento “Auwi” bol jeden typický „von”-,čiže : von Hohenzollern! Ako aj von Stauffenberg.

Auwi nebol žiadny idiot, vedel, že celé NSDAP ho považovalo za užitočného idiota, lenže, aj on sám považoval celé NSDAP za užitočných idiotov spolu dokopy aj so samotným der Fuehrerom Adolfom Hitlerom na čele.

Fritz Thyssen a jeho „von” -ovia, tiež neboli žiadny idioti, ktorí budú sypať na Hitlera peniaze len tak, pre nič za nič. Pákou financií donútili, aby sa Hitler principiálne oddelil od ľavého bloku NSDAP  a zreteľne zaujal pozíciu „von” -ov.

Aby si Hitler udržal prílev peňazí, tak musel uznať „právo” princov ,barónov , grófov, kniežat a rôznych „von”-ov na zarábanie peňazí bez práce, na exces, na luxus, na prepych a ovešiavanie sa diamantmi. A to tak, že nacisti, hoci ešte nie vo vláde, už boli ale v parlamente a tam im Hitler prikázal, aby hlasovali proti rôznym návrhom komunistov a socialistov na umravnenie „von”-ov, ako napríklad konfiškáciu šľachtických majetkov atď.
A tým jasne demonštrovali celému Nemecku, že Nacisti sú na strane zarábania peňazí bez práce, sú na strane Fritza Thyssena a celej jeho svorky „von”-ov.

Čas nositeľov „pánskej rasy”

Toto potom Hitler odôvodňoval tak, akože -„von”-ovia sú nositeľmi „pánskej rasy”, - a potom z toho logicky vyplýva, že ako „pánska rasa” majú „právo” na zarábanie peňazí bez práce, na exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa diamantmi, - hoci v súkromí týmito „von”-mi opovrhoval, robil si s nich posmešky; sám seba opravujúc hovoril: musím priznať, teda, v tej zdegenerovanej bande „von”-ov, moc pánskej rasy nie je !

Celá pobúrená NSDAP vedela, že Hitler predal NSDAP za pyteľ peňazí, ale nakoniec sa všetci uspokojili s Hitlerovým sľubom, že keď sa NSDAP dostane k moci, tak potom príde vyúčtovanie s tými zdegenerovanými „von”-mi a ostatnými praktikantmi excesu, luxusu, prepychu, ovešiavania sa diamantmi – a zarábania peňazí bez práce !

Prišiel rok 1933 a NSDAP sa dostala k moci v Nemecku, prezident von Hindenburg -(teda ďalší “von”) - vymenoval Adolfa Hitlera za kancelára.

Čas vyúčtovania.

Lenže s tým vyúčtovaním  to nebolo vôbec jednoduché. Totiž celý dôstojnícky zbor Reichswehru bol lojálny prezidentovi von Hindenburgovi, minister obrany bol von Blomberg. Celý dôstojnícky zbor Reichswehru bol vlastne zostavený z „von”-ov! Reichswehr síce bol obmedzený na 100 000 mužov a mal zakázané tanky, ťažké delá a lietadlá, ale ľahké delostrelectvo mal povolené, ako aj obrnené vozy, mínomety a podobné zbrane, ktoré by boli účinné v civilnej vojne proti aj niekoľkostotisícovej, ale ľahko ozbrojenej Roehmovej polovojenskej S.A., a nezabudnime, že „von”-ovia mali tiež niekoľkostotisícové polovojenské organizácie, ako napríklad Stahlhelm, ktorej lojalita bola na strane prezidenta von Hindenburga.

Gottfriedovi Federovi bolo jasné, že k zavedeniu bezúročnej ekonomiky a k nevyhnutnému umravneniu celej svorky „von“-ov na čele s thyssenovcami, môže prísť len vtedy, ak Roehmova S.A. jednoducho nahradí Reichswehr. Len potom bude možné poprenie „von“-om ich choromyseľného, nemorálneho a neetického nároku na finančné príjmy bez práce, exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa s diamantmi!

Roehmov plán bol, že von Blomberga vyhodí z postu ministra obrany, on sám sa stane ministrom obrany a z celého dôstojníckeho zboru „von“-ov potom urobí jednoducho dôstojníkov na výcvik jeho nového Wehrmachtu.

Čas Pontského Piláta.

„Von“-ovia, teraz už na čele s von Hindenburgom a von Blombergom mali presne opačný plán, oni chceli, aby sa z S.A.- stali regrúti nového Wehrmachtu – a držali hubu. Naviac,  „von“-ovia mali ešte trójskeho koňa v Hitlerovej SS, ktorej lojalita bola u „von“-ov, keďže,  na rozdiel od S.A., v ktorej boli prevažne nezamestnaní robotníci, v SS  bolo veľa „von“-ov a vládla tam atmosféra pohŕdania s S.A.
Prišiel Január 1934 a Roehm predložil von Blombergovi memorandum s požiadavkou, že S.A. nahradí pozemné vojsko Reichswehru a z Reichswehru sa stane výcvikový doplnok S.A.

Vzápätí Hitler dostal ultimátum od Pruského statkára, ktorý sám vlastnil rozsiahle majetky, mal finančné príjmy bez práce a bol až dvojnásobný „von“ : prezident von Hindenburg. Von Hindenburg bol dvojnásobný „von“, pretože mal vo svojom mene predložku von až dva krát, jeho celé meno bolo: Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg.

Ultimátum bolo jednoduché- ak Hitler nezlikviduje Roehma, von Hindenburg (teda on sám dvojnásobný „von) vyhlási stanné právo (martial law) a Reichswehr zlikviduje Roehma sama.
Hitler vedel, že neprijatie tohto ultimáta znamená katastrofická civilná vojna.

Potom veci mali rýchli spád, Gottfried Feder dostáva návštevu troch vysokých funkcionárov NSDAP v doprovode piatich po zuby ozbrojených členov SS, je posadený za stôl, pripravené prehlásenie lojality voči Hitlerovi je pred neho položené, pero mu je vtisnuté do ruky – a Feder, po prečítaní, ho okamžite podpíše.

Pýcha a radosť Angely Merkelovej,
Nemecka a Brusselu

Hitler sa dostal do pozície Pontského Piláta v Jeruzaleme pred 2000 rokmi! Na jednej strane krvilačná, beštiálna svorka chrematistických meničov peňazí : „von”-ov - (medzi nimi aj jeden – menom Claus Schenk Graf von Stauffenberg – neskoršie vyznamenaný hrdina nacistického Wehrmachtu a dnes pýcha a radosť Angely Merkelovej, Nemecka a Bruselu ) - kričia ukrižuj ho!, -ukrižuj ho! - jeho krv na nás a na naše deti!, - jeho krv na nás a na naše deti! A na druhej strane Ernst Roehm, ktorý chcel, ako Ježis Kristus, vyčistiť Boží chrám Nemeckého Národa od chrematistiky a poprevracať stoly „von“-om, plné ničotností, zárobkov bez práce, excesu, luxusu, prepychu a diamantov a jednoducho ich donútiť aby sa živili čestnou, produktívnou prácou, ako zostatok Nemeckého národa.

História sa opakuje : „Pontský Pilát“ vydáva Ernesta Roehma ako Ježiša Krista svojej SS!
Jún 30.1934 – noc dlhých nožov : Roehm, Gregor Strasser a iní sú zavraždení Hitlerovou SS !
Potom v prejave Nemeckému Národu, si Hitler verejne „umyje” ruky, presne, ako Pontský Pilát.

Fašista Von Stauffenberg kričí:
Adolf Hitler sieg heil! sieg heil !

Ako z anglického: hail Mary- zdravas Mária, tak z nemeckého: sieg heil doslovne je: víťazstvo Zdravas, teda gramaticky : zdravas víťazstvo- sieg heil! Darmo potom všetci Hitlerovi sieg heilovali, „Pontský Pilát“ vedel čo urobil a vôbec nebol nadšený z toho všetkého heilovania, keď potom všetci “von Stauffbenbergerovci” odišli, odvrátil sa a s totálnym hnusom a opovrhnutím nahlas sa spýtal : (parafrázované) tak a je to, - definitívne myslia si že, zarábanie peňazí bez práce, exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa diamantmi už nikto v Tretej Ríši neohrozí ?

Od tohto momentu sa Nemecko stalo fašistické ! Oficiálny 25 bodový program NSDAP Gottfrieda Federa zakazujúci zarábanie peňazí bez práce bol v platnosti, ale už sa ho nikto neopovážil pokúšať uviesť do praxe ! A tak Národný Socializmus odišiel z Nemecka preč do histórie a Fašizmus prišiel do Nemeckej Tretej Ríše urobiť históriu.

A teraz : Židia do plynu!

Predkovia týchto „von”-ov po dlhé stáročia financovali svoj exces, luxus, prepych a ovešiavanie sa diamantmi tak, že sami si požičiavali zlato od židovských úžerníkov . Aby židom mohli platili úžeru, tak zdierali daňami celý dobrý pospolitý ľud a keď, ťažko zdieraný pospolitý ľud nechcel platiť dane, urobili to naopak, vypustili židovských úžerníkov priamo na pospolitý ľud a potom týchto úžerníkov zdaňovali z úžery, ktorú vyžmýkali z dobrého pospolitého ľudu a tak financovali svoj exces, luxus, prepych a diamanty.

Potom už oni neboli zlí vládcovia ktorý zdierali daňami dobrý pospolitý ľud, teraz oni boli už dobrí vládcovia, teraz tí židovskí úžerníci s ich židovskými nosmi, boli tí zlí, ktorí zdierali pospolitý ľud úžerou. A keď sa pospolitý ľud búril proti židom, tak, zas títo „von” – ovia, zrazu boli dobrí a tolerantní ochrancovia židov a vybavovali pre židov tolerančné patenty a rôzne privilégia u kráľov, cisárov a vládcov. Títo „von”-ovia milovali zlato, a preto, že to zlato bolo u Židov, tak milovali aj židov !

Lenže teraz, keď ten génius Gottfried Feder jasne dokázal že papierové peniaze budú mať hodnotu zlata ak sú kryté produkciou a výrobou ozajstných a hodnotných vecí, tak žiadny národ si už nepotrebuje ani gram židovského zlata požičiavať na úroky !

Ááá, hááá, tak konečne teraz po dlhých stáročiach bude možné pre nás „von”- ov žiť v excese, luxuse, prepychu a ovešať sa diamantmi, a to všetko bez zadlžovania sa Židom a platenia im úžery!

To je ono, to je ono, konečne židovské zlato už nepotrebujeme! - ááá, há,há, hááá, a teraz vy chamtiví židáci: do ply-nu!, do ply-nu!, ži-dia do ply-nu! - no a pravdaže - Adolf Hitler sieg heil, sieg heil, sieg heil!

Hitlerko, ty náš vodca, aj keď sme spočiatku tebou pohŕdali a sa ti vysmievali že si maliar a natierač, ale teraz ťa už budeme nasledovať aj do horúceho pekla. Heil Hitler !

Dohra fašistickej Nemeckej ekonomiky.


A ako to potom vo fašistickom Nemecku pokračovalo ekonomicky? No milé detičky, trochu ináč než v Taliansku. Ako sme už hore spomínali, keď v Taliansku začala inflácia, tak idioti talianski fašisti v roku 1926, jednoducho prestali pumpovať peniaze do ekonomiky a došlo k „bust“-u (rozbitiu ekonomiky), ale s fašistickým Nemeckom to bolo ináč. Tam nedošlo k inflácii, ako v Taliansku.

Hitler neprestal byť Národný Socialista, on si veľmi dobre uvedomoval, že zarábanie peňazí bez práce, teda za úroky, dividendy a ostatné chrematistické ničotnosti vytvárajú v ekonomike infláciu, lebo sú to peniaze, ktoré niekto získava za NIČ. Videl, že v roku 1934 nebolo možné bez rozpútania občianskej vojny poraziť chrematistickú úžernícku svorku „von”-ov, ktorá sa živila na národe bez práce, ale keď naštartoval program vyzbrojenia Wehrmachtu, potom už bol v úplne inej pozícii než bol v roku 1934.

Keď sa naštartoval program zbrojenia, lojalita celého Wehrmachtu na čele s celým „von” -ovským dôstojníckym zborom bola 100% za Hitlerom! Teraz s plnou podporou Wehrmachtu sa Hitler kľudne pustil do celej úžerníckej chrematistickej bandy. Nie, Hitler nešiel zaviesť Federovu bezúročnú ekonomiku, zakazujúcu zarábanie peňazí bez práce, lebo teraz by to znamenalo „ meniť kone uprostred brodu“ !

A na koniec, Hitler pojebe celý chrematistický
fašistický úžernícky systém.

Likvidovaním Roehma, Hitler v podstate bol donútený nechať celý chrematistický úžernícky systém na pokoji, ale keď začal s programom zbrojenia Wehrmachtu, potom zaútočil na celú bandu fašistických chrematistikov.

Začal zavádzať nové licencie pre banky, začal zhromažďovať informácie na dlžníkov, začal určovať bankám, ktoré investície majú doporučovať investorom, začal „doporučovať“ (teda nútiť) investorom nákupy štátnych obligácií alebo obligácií súkromných podnikov, ktoré boli dotované štátom.

Investorov, ktorí odmietli tieto „doporučenia“ a vybrali svoje peniaze z bánk, banky ich museli povinne nahlásiť patričným štátnym orgánom. V roku 1936 boli zavedené cenové kontroly (mzdové kontroly boli zavedené v roku 1933). No a potom útok na chrematistikov sa stupňoval, štát odmietol platiť dlhy, individuálne a skupinové fondy chrematistikov boli jednoducho konfiškované, súkromné dlhy rušené. Mestá, obce, banky, sporitelne, kreditné únie, poisťovne, všetci boli nútení kupovať štátne dlhopisy. Proste, kde sa hromadili peniaze za NIČ, tam už aj po nich išla celá Hitlerova byrokratická štátna mašinéria. Preto nikdy v Tretej Ríše nevznikla taká inflácia ako v Taliansku v roku 1926.

Takže v podstate nakoniec aj tak Hitler elegantne pojebal celý chrematistický fašistický úžernícky systém a keď už bol v tom, tak aj celé Nemecko pri tom rozjebal, ako mu to Matka Príroda prikázala. Inde si ukážeme, že Hitler konal absolútne v súlade s Matkou Prírodou alebo pre tých, ktorí veria v Boha, konal v súlade s Božou prozreteľnosťou.

Je jasné, že so zavedením Federovej bezúročnej ekonomiky Národného Socializmu, ktorá zakazovala zarábanie peňazí bez práce, čiže - cez úroky, dividendy a ostatné ničotnosti; v Nemecku by si nikto nehromadil peniaze za NIČ- teda bez práce. Ale keďže po likvidácii Roehma bol Hitler donútený prijať ekonomický model Talianskych fašistov, následkom ktorého si v Nemecku „von”-ovia hromadili peniaze (kapitál) za NIČ - tak Hitler im tieto, za NIČ nahromadené peniaze (kapitál), jednoducho odsával za NIČ- teda za pekne pomaľované a hákovým krížom pokreslené kúsky papierov štátnych obligácii Nemeckej Tretej Ríše.

Rasizmus Národného Socializmu v ekonomike.


Zdokonaľovanie a očisťovanie rasy sa chápalo, nie len v rovine fyzickej krásy, zdravia a dokonalosti, ale -predovšetkým v rovine obsahu morálky a etiky v charaktere Árijcov. Práve preto, že miešaním árijskej rasy zo židmi a negrami dochádza ku degenerácii zmyslu pre morálku a etiku v charaktere Árijca, si kladie Národný Socializmus za úlohu zabrániť tomuto miešaniu a tým  degenerácii  morálnych a etických hodnôt árijskej rasy.

Byť čisto Árijskej rasy- znamená byť človek nielen biely, krásny a perfektný fyzicky, ale na prvom mieste to znamená, že Árijec je človek s nadpriemerným a vynikajúcim- božským charakterom, v ktorom jasne manifestuje vynikajúca, dokonalá a excelentná morálka a etika. Árijec manifestuje vo svojom charaktere dispozíciu mysle Ježiša Krista! Či práve Kristus narodený nepoškvrneným počatím, totálne oddelený od židovských génov, nebol čisto Árijskej rasy ?- vysoký, modré oči, biely a blond vlasy? Charakter Árijca je zbavený morálneho kreténstva, podlosti, malichernosti, sebectva, chamtivosti, excesu, a ostatných nerestí ad infinitum.

Znak pánskej, morálnej a etickej nadradenosti Árijskej rasy,
je prijatie horného limitu osobnej spotreby.

V ekonomických vzťahoch táto čistá Árijská rasa už nepotrebuje na umravnenie excesu, luxusu, prepychu, chamtivosti a ovešiavania sa diamantmi „neviditeľnú ruku voľného trhu” Adama Smitha, ktorá je aj tak nefunkčná v modernej veľkovýrobe, ale stačí vrodená „neviditeľná ruka” čistoty Árijskej Pánskej rasy, ktorá manifestuje svoju superioritu v nadpriemernej, superiórnej morálke a etike.

Táto vyššia, superiórna Árijská morálka a etika sa prejaví v ekonomike tak, že Árijec čistej - superiórnej rasy, teda nadradenej rasy, príjme ako absolútnu samozrejmosť limit na svoju osobnú spotrebu- aj keď výsledný efekt bude ten, že sa nebude môcť vyvaľovať v nadpriemernom excese, luxuse, prepychu a jeho manželka sa nebude môcť ovešať pravými diamantmi ako princezná Henrieta von Hohenzollern.

Ale teraz späť do roku 1934.

Keď anglickí chrematistici Keynes, Rotschildovci a celá zdegenerovaná Árijská rasa, ktorej ustanovenie hornej hranice osobnej spotreby do dnes naháňa strach, teda lordi, princovia, baróni a grófi videli zlikvidovanie Roehma , tak vedeli, že hrozba okamžitého zavedenia Federovej doktríny „proti otroctvu úrokov“, je zatiaľ zažehnaná; to ale neznamená, že zavedenie bezúročnej ekonomiky v Nemecku sa už nikdy nestane, lebo 25 bodový program NSDAP Gottfrieda Federa zakazujúci zarábanie peňazí bez práce ostal v platnosti a čo bolo najhrozivejšie, že sám Feder ostal na žive a preto hrozba budúceho zavedenia bezúročnej ekonomiky v Nemecku stále existovala.

Teraz došli k záveru, že bude treba okamžite konať, že ak sa Nemeckým Nacistom predsa podarí v budúcnosti zaviesť bezúročnú ekonomiku a do vtedy v parlamentnej demokracii Anglicka a USA nebudú mať zavedené princípy Mussoliniho fašistickej ekonomiky, (teda v ktorej z jednej strany štát pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si ich chrematistici odsávajú cez úroky a dividendy), tak to je zaručený koniec kapitalizmu ako ho definoval Marx, Engels a Lenin.

Oni si boli vedomí, že peniaze kryté zlatom obmedzujú hospodársky rast, a preto aj hromadenie bohatstva- lebo množstvo zlata je „obmedzené“ . V roku 1933, došlo ku kolapsu zlatého štandardu. USA, Anglicko a Nemecko prestali vymieňať papierové bankovky za zlato, hoci, presne ako v roku 1914, oficiálne naďalej tieto bankovky boli kryté zlatom.

Strach a chamtivosť.

Na jednej strane vedeli, že peniaze oddelené od zlata im umožnia neobmedzený hospodársky rast a preto aj neobmedzené chamtivé hromadenie bohatstva bez práce, ale na druhej strane boli Národní socialisti s Federovou „doktrínou proti otroctvu úrokov“, ktorá zakazovala zarábanie peňazí bez práce a jasne dokázala že – teraz– prvý krát v ľudskej histórii, keď došlo k oddeleniu peňazí od zlata – už neexistuje absolútne žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom a táto skutočnosť im naháňala strach.

Na tomto oddelení peňazí od zlata ale najhrozivejšie bolo, že teraz, po financovaní masívnej výroby a produkcie potrebnej na vedenie celej vojny, ( pozri na : Neo-liberalizmus-časť druhá: Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.), ľudstvo malo jasný a nevyvrátiteľný empirický dôkaz, že papierové peniaze, ak sú dávané do obehu na pokrytie výroby a produkcie ozajstných a hodnotných vecí, budú mať hodnotu zlata, nie preto, že keď sú predložené banke na výmenu za zlato, že banka ich za to zlato aj vymení, ale preto, že keď sú predložené na výmenu producentovi a výrobcovi ozajstných a hodnotných vecí, on ich aj vymení za niečo ozajstné a hodnotné( ktoré sám vyrobil )!!!

Čo je paradigma ?

Slovo paradigma pochádza z gréckeho slova : parádeigma; čo po Slovensky znamená : vzor, vzorec, vzorka, šablóna, obrazec, predloha, model, formát, diagram, niečo podľa čoho sa dá postupovať, podľa čoho sa dá kopírovať.

Toto slovo „parádeigma“ je príčastie gréckeho slova : paradeiknýnai; čo po Slovensky znamená : ukázať jedno vedľa druhého.( para = vedľa + deiknýnai = ukázať.)

Slovo „paradigma“ sa pôvodne používalo len v gramatike. Dnes toto slovo sa používa aj vo vede, na označenie celého súboru praktík alebo postupov v danej vedeckej disciplíne, (vednom odbore ) v určitom časovom – historickom období.

Paradigma, je, alebo určuje vo vedeckom odbore (napríklad ekonomike), nasledovné:

1.- čo sa má pozorovať (skúmať) a po čom sa má pátrať, (skúmať, hľadať, študovať).
2.- aké otázky sa pýtať, pripúšťať(nad ktorými dumať, uvažovať), skúmať, sondovať a hľadať odpovede vo vzťahu k danej téme.
3.- ako tieto otázky zostaviť (skonštruovať).
4.- a nakoniec ako potom výsledky (odpovede na dané otázky) vykladať (vysvetľovať).

Zjednodušene povedané, paradigma je „rámec myslenia“, je to niečo, čo ohraničuje našu myseľ, náš intelekt.

Čo je axióma a postulát.

Axióma je z Gréckeho axioűn; znamená počítať (uznávať niečo) za hodné. Teda, axióma je niečo, čo považujeme za pravdu, na čo nepotrebuje dôkaz. Je to niečo „hodné nášho uznania“ za pravdu, hoci o tom, že je to pravda, nemáme žiadny dôkaz.

Vo vedných odboroch, napríklad v matematike, geometrii, logike atď. axióma je tvrdenie (pravdy) bez dôkazu, ktoré prijmeme za účelom študovania následkov, ktoré z nej ďalej vyplývajú.

Postulát je z latinské postulātum, znamená petícia, ako keď o niečo žiadame a podáme niekomu petíciu; teda môžeme povedať, že postulát je žiadosť, aby sme považovali niečo za pravdu. Preto postulát môže byť aj dokázaná nepravda, ktorú na požiadanie prijmeme ako pravdu,(teda postulujeme) ako základ pre uvažovanie, skúmanie alebo sondovanie následkov ktoré z nej ďalej vyplývajú.

Pri tejto definícii postulátu, axióma môže byť postulát, ale opačne, postulát nemôže byť axióma. Pretože axióma môže byť len pravda o ktorej nemáme žiadny dôkaz.
Ako môžeme uznať niečo hodné pravdy, bez dôkazu, že je to pravda ? Napríklad v geometrii, uznanie existencie bodu alebo priamky je axióma. My vieme bod alebo priamku definovať, ale nevieme dokázať, že ozaj existujú.

Pythagorovi žiaci definovali bod ako „monáda v pozícii“, alebo „monáda s pridanou pozíciou“. Monáda je z Gréckeho „monas“- jednotka (celok), a, z „monos“ - sám, sama ( niečo, čo je úplne oddelené od ostatného).

Aristoteles tiež túto definíciu prijal, on hovorí že to, čo je žiadnym spôsobom nerozdeliteľné je monáda, zatiaľ to, čo je podobne nerozdeliteľné a má pozíciu, je bod. On ďalej túto koncepciu bodu rozvíja ako to, čo je nerozdeliteľné, nemá hmotu, nemá váhu a je nekonečne malé.
Keďže bod je nerozdeliteľný, z akéhokoľvek veľkého nahromadenia bodov nemôže vzniknúť niečo súvislé, ako je priamka.

Ďalej hovorí, že bod je ako „teraz“ v čase. „Teraz“ je nerozdeliteľné a nie je súčasť času, je to iba začiatok a koniec, alebo rozdelenie času. A podobne, bod môže byť krajnosť, začiatok alebo rozdelenie priamky, ale nie jej časť, alebo časť veličiny.

Iba pohybom (posunom) bod môže vytvoriť priamku, a tak sa stať zdroj (pôvod, prameň, počiatok)veličiny (rozmeru).

Nebudem tu teraz uvádzať všetky vedecké definície bodu, pretože všetky definície nám vytvárajú predstavu o existencii bodu, ale nie dôkaz o existencii bodu, teda že bod ozaj existuje.

A takto môžeme pokračovať v ďalších príkladoch axiómy, keď definujeme priamku ako „najkratšiu vzdialenosť medzi dvoma bodmi“, zas, sme opísali čo je priamka, ale sme nedokázali že existuje.

My vieme definovať, opísať, vyložiť a vysvetliť čo je bod, priamka, Boh, dobro, spravodlivosť, krása, pravda, cnosť a podobné, ale nevieme dokázať, že tieto veci ozaj existujú. Ich existenciu prijmeme ako axiómu, - bez dôkazu, že ozaj existujú, preto, lebo sú to axiómy, axióma je hodná nášho uznania, a nepotrebuje dôkaz.

Čo je empirický dôkaz ?

Grécke empeirikos – skúsený, pochádza z Gréckeho empeiria – skúsenosti; a to zas pochádza z Gréckeho empeiros – čo znamená: umný, zručný, šikovný. Teda empirický znamená niečo, čo je odvodené, alebo vedené skúsenosťou alebo experimentom.

Teda empirický dôkaz je niečo, čo je preukázateľné a overiteľné na základe skúseností, alebo experimentu, teda overiteľné a preukázateľné pomocou pozorovania, alebo pokusu.

Vedecký empirizmus uprednostňuje získavanie vedeckých poznatkov z experimentovania, ktoré je overiteľné opakovanými testami, v opakovaných experimentoch. Teda empirické vedomosti a poznatky sú založené na dôkaze, ukážke, istote, doklade a svedectve, že niečo je ozaj tak, ako to niekto tvrdí.

V momente, keď v ekonomickej vede začnú byť ignorované empirické dôkazy, v tom momente ekonomická veda prestane byť veda a začne to byť magorenie šialencov.


Stará paradigma úžerníckej ekonomiky.

Paradigma dnešnej svetovej ekonomiky je veľmi stará. Jej vznik siaha možno do starého Egypta, niekam 6000 rokov pred naším letopočtom, keď sa kúsky nasekaného zlata začali používať ako peniaze. Táto stará paradigma nevznikla tak, že sa jedného dňa v starom Egypte, pred 6000 rokmi  rozhodla skupina ekonómov, že si urobia paradigmu, podľa ktorej bude fungovať svetová ekonomika a od vtedy tá paradigma funguje.

Nie, táto paradigma úžerníckej ekonomiky vznikala postupne na základe a je odvodená od používania zlata a striebra, teda tovaru, ako peňazí. Hoci dnes sa už zlato nepoužíva ako peniaze, napriek tomu, že peniaze boli oddelené od tovaru (zlata), táto stará paradigma ešte stále nezanikla.
Ako je to možné ? Ako je možné, že niečo také zastarané, také prekonané, niečo tak flagrantne neplatné, také absolútne prežité, ešte nezaniklo a nebolo nahradené úplne novou ekonomickou paradigmou bezúročnej ekonomiky, založenej na jasnom vedeckom a nevyvrátiteľnom empirickom dôkaze, že dnes sú peniaze  doklad o hodnote a nie tovar ?

Ako to, že do dnešného dňa táto stará paradigma úžerníckej ekonomicky, ktorá jednoducho nepripúšťa preverovať, skúmať a sondovať jasné a nevyvrátiteľné empirické dôkazy,- že dnes peniaze sú doklad o hodnote a nie tovar, (a preto neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom) - ešte stále vládne na všetkých ekonomických školách tohto sveta a riadi hospodárstva tejto planéty ? Tu si to pekne, po lopate vysvetlíme !

Bezcharakterný, skorumpovaný, chrapúň, neetický
predieravec, chytrák, klamár, švindler a podvodník.
Vo svojej práci nebral do úvahy empirické dôkazy,
a bol Fašista.

Tu je len malá vzorka toho, ako opisuje Keynesa liberál Murray N.Rothbard vo svojej knihe o Keynesovi s názvom : „Keynes, the Man“. Táto 35 stránková kniha sa dá stiahnuť zadarmo, je to v Angličtine na tomto linku:

http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf

Hoci existuje ešte spústa iných autorov, ktorí píšu horšie veci o Keynesovi, ja ich tu zámerne neuvádzam, lebo sú to proti-liberálne naladený autori, a tak môžu byť obvinení z proti-liberálnej agendy. Ale Murraya N.Rothbarda – tohto veľkého liberála – absolútne nikto nemôže obviniť z proti-liberálnej agendy a zo zaujatosti voči Keynesovi pre jeho liberalizmus. Murray N.Rothbar končí týmto:

Predsa, Keynes bol ešte oveľa viac, ako Keynesiánsky.
Predovšetkým bol mimoriadne zhubná a malígna figúra,
ktorú sme preskúmali v tejto kapitole; šarmantný, ale
mocou-poháňaný statist. Machiavelli, ktorý stelesňoval
niektoré najzlomyseľnejšie trendy a inštitúcie dvadsiateho storočia.

(statist - statismus je doktrína, ktorá dáva centrálnej vláde kontrolu nad ekonomikou, plánovaním a politikou.)

Čo keď ľudia nie sú sprostí ?
Pozorovaním rabínov Keynes prišiel na to ako ľudí zmagoriť
a potom zaviesť fašistické chytráčenie do ekonomiky.

Keynes pozoruje rabínov narábať s Talmudom.

Ďalej Rothbard uvádza (na strane 32.), že Keynes bol anti-semite. To znamená, že nemal rád židov, to ale neznamená, že židov ignoroval. Naopak, on sa o židov veľmi zaujímal, pozorne ich študoval a pozoroval. Keynes vypozoroval, že odvolávaním sa na Talmud, židovský rabíni boli schopní rozvrátiť, prevrátiť, vyvrátiť a prekrútiť nie len zdravý rozum a akékoľvek ľudské pravidlá, dohody, zmluvy a ustanovenia, ale aj ustanovenia a prikázania samého Pána Boha z Tóry, ktorú sami židia pokladajú za svätú.

Keynes si všimol, ako chytrácky rabíni použili Talmud na obídenie božieho zákazu účtovania úroku v Tóre. Študovaním histórie Keynes si všimol ,že keď cirkev kresťanom zakázala požičiavať na úrok a chrematistický židia pochopili, že teraz prvý krát vo vyše 6000 ročnej histórii požičiavania zlata na úrok – v celom kresťanskom svete nemajú absolútne žiadnu konkurenciu.

Lenže, narazili na problém. V Tóre im ich židovský Boh tiež zakazuje požičiavať na úrok. Táto skutočnosť všetkých chrematistických židov vrcholne nasrala a povedali si :

- do boha nášho židovského! - teraz máme šancu zarobiť obrovské bohatstvo na úžere, bez konkurencie, ako nikdy v histórii od stvorenia tejto planéty a náš židovský boh nám zakazuje požičiavať za úrok! No s tým sa musí niečo spraviť. Tak sa zobrali a išli za renomovanými rabínmi.

Čo urobili rabíni.

Jednoducho sa pohrali zo slovami a bolo ! Keďže v Tóre Boh zakazuje „požičiavať na úrok svojmu blížnemu“, rabíni spravili výklad slova „blížni“ ktoré sa v Tóre a Talmude vyskytuje v rôznych zmagorených skomoleniách a prišli s výkladom, že pre žida „blížny“ je druhý žid a nikto iný.

Preto, logicky, ten, kto nebol žid, nebol „blížny“ žida! A keďže židovský Boh nezakazuje zdierať úžerou nežidov, logicky židovský Boh nemá nič proti zdieraniu úžerou rad radom všetkých nežidov! No a je to! Zdierať úžerou je legitimizované u samého židovského Boha Yahweh.

A teraz hybaj ho po celej Európe zdierať úžerou všetkých goyimov, ako Talmud nazýva ne židov!
No a ne ? My máme otca Abraháma, nám sám Yahweh povoľuje zdierať úžerou goyimov! Oni nie sú naši blížni! Áhá hááá, to je ono, to je ono! Á máme sa dobre ! Ale sme múdri, šikovní a chytrí.

Keynes ďalej zistil, že neskoršie, ale aj medzi samotnými židmi boli chamtivci a lakomci, ako Rotschildovci, ktorí nechceli požičiavať ani vlastným „blížnym“ židom bez úroku !Tak zase, hybaj ich za rabínmi po ďalší Talmudický výklad z Tóry, a zas si dali výklad zmagoriť ( modifikovať ) tak, že židovský Boh zakazuje židom absolútne požičiavanie na úrok nie len blížnym židom ale aj nežidom,- len v prípade, že žid nemá možnosť iného zamestnania – v tom prípade už židovský Yahweh povoľuje výnimku, – v tom prípade už žid ktorý má zlato-peniaze a nemá možnosť si nájsť prácu, potom už môže požičiavať na úrok rovnako nie len nežidovi ale aj svojmu blížnemu židovi!

Výsledok tohoto zmagorenia bol, že od tohto momentu, žid, ktorý mal zlato-peniaze, mohol kľudne zdierať úžerou všetkých rad radom, bez rozdielu, hlava – nehlava, nie len goyima, ale aj vlastného blížneho žida !

Idiotská bezočivosť a absolútna chrapúnska logika tohto modifikovaného Talmudického výkladu je patentná : potom prostitúcia je zakázaná, ale v prípade že nie je možnosť ináč sa zamestnať – je dovolená; a čo kradnutie?, - tiež zakázané - a dovolené, obchodovať s drogami tiež zakázané - a dovolené, vraždiť ? no samozrejme že zakázané!,- ale keď niet inej možnosti sa zamestnať, tak zamestnať sa ako najatý vrah je povolené? - a tak ďalej, môžeme pokračovať s ostatnými nemorálnosťami, prehreškami a zločinmi - ad infinitum!

A vôbec, aká je reálna šanca, že žid, alebo aj nežid, ktorý mal zlato – peniaze, že by si išiel hľadať zamestnanie ako krajčír, obuvník, zámočník, pekár, farmár, tesár, murár, stolár atď.?

Keynes si všimol, že napriek patentnej idiotskej, zmagorenej logiky tohto Talmudického výkladu, do dnešného dňa sú Rotschildovci, ktorí vám povedia : - á my židia sme boli diskriminovaní,- nemohli sme si nájsť prácu, tak sme boli  nútení živiť sa úžerou!

Zhubná a malígna figúra Keynes  sa baví, dumá a uvažuje.

No, tí rabíni boli celkom šikovní, celkom obratní, oni teda vedeli, ako sa obracať, to upravovanie ich božieho zákazu úžery podľa potreby bolo celkom pôvabné, čisté a majstersky pekné. A to absolútne do očí bijúce, zjavné chrapúnstvo, odporná, hnusná a poburujúca chamtivosť, a bezočivá, nehanebná túžba a vôla zarábať peniaze bez práce bola obratne upravená na požehnanie samého židovského Boha.

Hhhm, čo keby ten sprostý a primitívny nápad Rotschildovcov, zaviesť do parlamentnej demokracie Mussoliniho fašistický ekonomický systém, ( kde z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov),bol tak isto šikovne a obratne upravený ? Potom by sa dal zaviesť aj v parlamentnej demokracii ! A tak aj keď peniaze už nebudú kryté zlatom, aj tak sa dosiahne, že celý štát a všetci občania na večné časy budú pre nás jedna veľká dojná krava na zarábanie peňazí bez práce. Áááá,háá,háá. No, teda idem si bližšie preštudovať tých židov, oni niečo vedia čo ja ešte neviem !

Tóra a Talmud.

Tóra je prvých 5 kníh Mojžišových, oddelených od ostatných kníh prorokov. Talmud je kolekcia komentárov na Tóru a starých rabínskych spisov, ktoré sa skladajú z Mišna a Gemara, tieto tvoria základ náboženskej autority v ortodoxnom judaizme.
Keď si Keynes preštudoval Tóru a Talmud a čisto technicky posúdil ich konštrukciu, videl, že je tam zmes protichodnej logiky, kopa chorých, pomätených, spletitých absurdít a konštrukcií. Ďalej jasne videl, že je tam logike odporujúca zmiešanina predikátov, dojmov a pojmov, ako aj kakofónia myšlienok, zmätku, diskordu, rozporov, disharmónie, konfliktu, nezhody a disonancie. Keynes určite musel konštatovať, že z čisto technického hľadiska -Tóra a Talmud je jedna veľká, skomolená magorina, čiže bláznovstvo.

Toto muselo byť Keynesovi jasné, lebo tiež židia sami už dávno zistili, že Tóra a Talmud má totálne zmagorujúci účinok na myseľ!

Zistili to jednoducho tak že, keď tisíc židov študovalo Tóru, alebo Talmud o samote, každý zvlášť a potom sa zišli spolu a začali medzi sebou debatovať, čo vlastne študovali, nedokázali sa dohodnúť. Nakoniec z debaty vznikla hádka, z hádky bitka  a tisíc Talmudom totálne zmagorených židov sa bili jeden druhého, hlava ne hlava, otec bil syna, brat bil brata, svokor bil zaťa, švagor bil švagra, bratranec bil bratranca, dedko bil dedka, sused bil suseda,-taká mela bola, len sa tak prášilo. Veľká sranda pozerať, ale tragédia pre židov je, že takéto bitky a presne s tých istých dôvodov sa strhávajú medzi židmi občas ešte aj dnes. ( Posledná hromadná bitka niekoľko tisícovej masy ortodoxných židov sa odohrala v USA, pred pár rokmi na uliciach v Brooklyne, štát New York ).

Keď niekto sám od seba študuje Tóru a Talmud a sám sa snaží pochopiť tú magorinu a úplne sám sa bude usilovať rozmotať a usporiadať vo svojej vlastnej mysli všetku tu spletitosť, absurditu a protichodnú logiku, tak konečný výsledok jeho úsilia bude totálne a absolútne zmagorenie jeho vlastnej mysle.

Preto židia nedovolia svojím deťom študovať ani Tóru a ani Talmud o samote, ale musia študovať po vedením učiteľa – rabína, a tak to je až do dnešného dňa.

Čo si všimol Keynes.

Keynes si všimol, že keď študenti študujú Talmud pod vedením rabína, tým sa dosiahne nie to, že myseľ študentov sa nezmagorí,- nie, oni sa aj tak zmagoria, všetci do jedného,- ale pod vedením rabína sa zmagoria rovnako, teda uniformne, presne tak, ako je zmagorený rabín, ktorý ich vedie v ich štúdiu.

Vďaka tomuto uniformnému zmagoreniu potom už nemôže vzniknúť medzi jednotlivými študentmi hádka alebo bitka o tom, čo vlastne čítali a študovali. Aj keď je to stále absolútna magorina, nikto z nich to už ale nevie, lebo pri čítaní a študovaní rabín nedovolil študentom používať ich vlastný zdravý rozum.

Pretože prevažne všetky deti majú zdravý rozum od prírody, vždy sa nájdu niektorí zo študentov, ktorí sami od seba si uvedomia, že to čo študujú je obyčajná magorina, ale čo môžu títo spraviť?

Ak títo študenti povedia priamo rabínovi do tváre, že to, čo ich učí je magorina – bude zle. Ak pôjdu na rabína tak, že mu budú klásť otázky aby sám rabín si uvedomil, že to čo vyučuje je magorina - bude zle, pretože rabín rýchlo zistí, kam jeho študenti s tými otázkami majú namierené, tak jednoducho prikáže študentom, aby sa nepýtali hlúpe otázky. Ak študenti začnú oponovať, že otázky, ktoré sa pýtajú nie sú hlúpe, ale sú k podstate veci, tak rabín pôjde žalovať rodičom na študentov, že neposlúchajú a neučia sa čo majú prikázané, ale pýtajú sa hlúpe otázky.

Potom rodičia im začnú dohovárať, a ak dohováranie nezastaví aktivitu zdravého rozumu, potom ich rodičia začnú trestať a tak skôr alebo neskôr, akýkoľvek zdravý rozum u nespočetnej masy miliónov malých židkov, je udupaný, udusený, alebo vygumovaný do totálnej magoriny Talmudu a Tóry.

Tu si Keynes uvedomil : je jedna vec zmagoriť školopovinné deti, ale ja potrebujem zmagoriť dospelých ľudí, a ešte k tomu miliónové masy dospelých ľudí, ak chcem zaviesť Mussoliniho fašistický systém do našej parlamentnej demokracie ! Dospelého človeka sa nedá zmagoriť tak ľahko ako školopovinné židovské dieťa, na ktoré sa rabín môže ísť sťažovať rodičom keď sa mu odmietne dať zmagoriť.

Kabala.

Na základe týchto pozorovaní, John Maynard Keynes mal nepopierateľný a nesporný dôkaz že je možné hromadné zmagorenie detských ľudských bytostí, teraz ešte nájsť spôsob ako hromadne, teda masovo zmagoriť v parlamentnej demokracii dospelé ľudské bytosti, potom zaviesť Mussoliniho fašistický ekonomický systém, ( kde z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov) a kapitalizmus je zachránený.

Keynes zistil, že židia majú ešte niečo iné, čo je ešte väčšia magorina než Tóra a Talmud a je to výlučne pre dospelých, ktorí dosiahnu veku 40 rokov. Teda niečo, čo dokáže totálne zmagoriť aj ináč normálnych dospelých ľudí, a to niečo je : Kabala.

Keď Keynes podrobne analyzoval Kabalu, zistil, že Kabala je absolútny zenit talmudizovaného mentálneho zosunu do totálneho šialenstva. Ďalej zistil, že židia majú dovolené študovať kompletne celý text Kabaly až po dosiahnutí veku 40 rokov. Skutočnosť, že študovanie Kabaly spôsobí u mentálne zdravého človeka zosun do totálneho šialenstva, vždy uznávali a stále uznávajú takmer všetci učení a vysoko vážení židovskí rabíni do dnešného dňa, preto nedovolia nie len svojím malým deťom študovať kompletne celý text Kabaly, ale ani dospelým židom pokiaľ nedosiahnu veku 40 rokov.

Jednoducho židia v pozícii autority si uvedomili, že ak by dovolili študovať celému židovskému národu bez akéhokoľvek obmedzenia komplet celú Kabalu, tak na 100% by bol celý židovský národ vydaný do nebezpečenstva totálneho zmagorenia sa do ťažkej psychiatricky diagnostikovanej paralytickej mentálnej invalidity, z ktorej by ich už ale žiadny psychiater ani žiadne psychiatrické lieky nevyliečili a výsledok by bol, že behom jednej generácie by  židovský národ  zanikol.

Logika študovania Kabaly až po dosiahnutí veku 40 rokov je v tom, že do 40 rokov života človeka je už založená ďalšia generácia, tak potom keď sa aj do jedného, všetci 40 a viac roční židia zmagoria do totálnej paralytickej mentálnej a psychiatricky diagnostikovanej invalidity,- pokračovanie ďalších židovských pokolení už nie je ohrozené.

Keynes zistil, že Kabala je v podstate totálna zmagorenina Gréckej antickej klasiky, Pythagorasa, Platóna , Aristotela, Euklida, Archimedesa atď. Kabala vznikla jednoducho tak, že najprv zopár židov totálne zmagorených Talmudom si preštudovalo Grécku a Rímsku antickú klasiku, a keďže už boli totálne zmagorení pred tým, ako začali študovať,- výsledok ich študovania bolo nie odmagorenie sa, teda návrat k zdravému rozumu, ale pravý opak,- teda oni totálne zmagorili naštudovaný vyber z Gréckej antickej klasiky a toto zmagorenie napísali a nazvali: Kabala.

Keď potom Keynes debatoval s Kabalistami, veľmi dôkladne ich pozoroval, Keynes vypozoroval, že keď sa raz niekto zmagorí Kabalou, taký človek sa totálne zbaví - oddelí sa od zdravého rozumu, teda sa zmagorí, a aj ostane zmagorený.

Potom už mu niet pomoci. Taký človek potom absolútnu magorinu označí za „mystiku“, totálne idiotskú pičovinu sprostú označí za „tajuplnú ezoteriku“ a keď vám začne rozprávať absolútne kokotiny a vás pochytí hrôza, on vám povie že, to nie sú hrozné kokotiny, ale je to „transcendentná realita“ .

Ak sa ľudia raz zmagoria Kabalou, teda ich rozum sa skabalizuje, potom už neexistuje žiadny krátky proces ani rýchly spôsob, ako týchto ľudí priviesť späť, nazad k zdravému rozumu. Naopak, akákoľvek snaha a námaha sa premení na Syzifovskú prácu, lebo urobiť koniec idiotským magorinám je možné len u ľudí zo zdravým rozumom, a skabalizovaný ľudia, teda ľudia zmagorení Kabalou stratia zdravý rozum.

Problém úroku.

Čo je úrok ? Úrok po Anglicky je interest, ale opačne, interest preložený do Slovenčiny je : výhoda, záujem, zaujímavosť, dôležitosť, význam, vplyv, účasť, podiel, úžitok, úrok. Úrok v zmysle interest-u, po slovensky znamená podiel, (dividend), účasť, úžitok, úrok. Úrok je to, čo niekomu dáme, čo sme od nikoho nikdy nedostali. Dar nie je úrok, nikto od nás nemôže vymáhať dar, ale úroky vymáhať môže. Úroky vznikajú, keď sme museli vrátiť viac, než sme si požičali. Dividendy vznikajú, keď musíme zaplatiť za výrobok viac než stojí. Podstata úroku a dividendy je rovnaká: niekto od nás berie peniaze za NIČ!

Lenže je rozdiel, keď nám niekto požičia 50 kg vrece zemiakov a požiada aby sme sa zmluvne zaviazali, že mu vrátime 50kg. zemiakov s 10% úrokom, čo znamená že mu budeme musieť vrátiť spolu 55kg zemiakov, a zas niečo iné, keď nám niekto požičia 50 euro a požiada aby sme sa mu zaviazali, že mu vrátime tých 50 euro aj s 10% úrokom.

Na túto skutočnosť už pred 2300 rokmi poukazoval Aristoteles , keď definoval peniaze ako neúrodné a neplodné.

Zemiaky majú schopnosť rozmnožovať sa úrodou a plodmi, tak požadovať platbu úroku z toho čo sa dá rozmnožiť zasadením – teda čo rodí a plodí je jedna vec, ale požadovať platbu úroku z toho, čo nerodí a neplodí - teda čo sa nedokáže rozmnožovať plodmi ako zemiaky, je zas úplne niečo iné.

Nepríčetné blúznenie šialencov.Tu ale nám podsunú argument, že aj peniaze sú ako zemiaky, ktoré možno požičiavaním za interest (úrok, dividend atď), „rozmnožovať“. Že peniaze požičiavaním – investovaním „plodia“ - „prinášajú“ úrodu peňazí. Že práve interest (úrok), je to, čo „plodí“ peniaze tomu kto ich „zasadí“- teda požičia (investuje), za interest ( úrok,dividend atď). Ale takýto argument je absolútny blud, klam, fantazmagória a nepríčetné blúznenie šialencov ! Prečo ?

Preto, lebo požadovať niečo, čo neexistuje a nikdy nebude existovať, je jednoducho  šialenstvo!

Ale keď takéto jednoduché šialenstvo je ustanovené, ako požiadavka do

právne záväznej zmluvnej povinnosti, ktorá je ale podporená a istená plnou silou


zákona, súdnictva, legislatívy, vládnej policajnej moc, a medzinárodných dohovorov,


tak potom sa z tohto jednoduchého šialenstva vynorí Diabolské blúznenie úhlavnej


zloby, ale tak ohromujúcej, obrovskej a rozľahlej obludnosti, zlomyseľnosti a moci,


ktoré si človek môže predstaviť iba v Satanovi-Antikristovi, v Diablovi „in persona“ !

Jediný spôsob, ako sa zemiaky dostanú do obehu medzi ľudí je taký, že ich niekto, niekde zasadí a oni vyrastú. A jediný spôsob, akým sa dostanú peniaze do obehu medzi ľudí, je taký, že si ich niekto niekde požičia na úrok a potom ich minie. Zakaždým, keď je spravená pôžička peňazí, tá skutočná suma ktorá bola požičaná, sa minie a tak prirodzene tieto peniaze začnú obiehať medzi ľuďmi.

Tu ale vznikne problém úroku : peniaze sa nedajú rozmnožiť zasadením ako zemiaky, peniaze s ktorými úroky musia byť zaplatené - nikdy, nikde, sa nerozmnožia ako zemiaky a preto, tieto peniaze jednoducho neexistujú.

Napriek tomu, pri vzatí pôžičky, každý jeden dĺžnik je daný do zmluvného záväzku, ktorý je podporený a istený plnou silou ľudskej moci, zaplatiť späť nie len tú sumu ktorú skutočne prijal

-(to sa nazýva „istina“, a táto istina sú tie peniaze, ktoré dĺžnik prijal, minul a teraz existujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí )


-ale, tiež zaplatiť požičiavateľovi dodatočnú čiastku peňazí ako percentá z požičaných peňazí

-( to sa nazýva „úrok“, tento úrok sú tie peniaze, ktoré ani jeden jediný požičiavajúci nikdy nedostal, nikdy neminul a preto tie peniaze neexistujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí )


Každá úročená pôžička operuje tým istím spôsobom. Preto tvrdiť, že peniaze na platenie úrokov existujú v celkovom súčte obiehajúcich peňazí v ekonomike je absolútny matematický nezmysel, klam, blud a fantazmagória !

Model konvergencie úročených úverov.

Konvergencia je z Latinského : „converger“ čo znamená po Slovensky: prikloniť k sebe, stretnutie, zlúčenie, sútok, zhromaždenie.

Spravíme si model konvergencie úverov tak, že úvery dostanú naraz všetci; s rovnakou dĺžkou doby splatnosti 30 rokov a na rovnaký 7% úrok. Takto bankári spravia miliardy úverov cez ktoré budú dané do obehu všetky peniaze na tejto planéte. ( 30 rokov je 360 mesiacov )

V tomto modeli všetci dlžníci pravidelne a svedomito budú schopní platiť svoje úvery a vôbec nezáleží na tom, aká obrovská masa peňazí sa dostala do obehu, aj tak behom 12.52 roka bankári cez mesačné splátky budú mať späť celú multi biliónovú alebo triliónovú masu peňazí, ktorá sa v tomto modeli dostala do obehu !
( 12.52 roka je 150.30 mesiacov)

Takto, po 12.52 roka na celej planéte už nebudú v obehu žiadne peniaze ( budú vybraté cez poctivo splácané mesačné splátky a budú zamknuté v bankových trezoroch bankárov), ale ešte nikto z dĺžnikov nebude mať splatený svoj dlh voči bankárom, ku splateniu ktorého sa zmluvne zaviazal ! Celá planéta bude mať splatené len 41.75% zo sumy svojich pôžičiek a pred sebou ešte ďalších 17.48 rokov robenia splátok.

A to všetci, bez rozdielu akú veľkú sumu si požičali. Na príklad; ak si niekto požičal len 10 tisíc dolárov, na 30 rokov (360 mesiacov) so 7% úrokom, celková suma aj s úrokom ktorú je zmluvne zaviazaný vrátiť je $23,951.

Jeho mesačná splátka je $66.53, ( 66.53 x 12.52 roka = 10 tisíc), to znamená, že behom 12.52 roka vyberie z obehu všetky peniaze, ktoré tam dal, keď si vzal úver a zaplatil za svoju potrebu. Ale podľa úverovej zmluvy, musí ešte ďaľších 17.48 rokov robiť mesačné splátky v sume $66.53– lebo ešte dlhuje $13,951

A presne tak isto, ako na príklad aj ten, kto si požičal 1 milión. Jeho mesačná splátka je $66,530.25 a celková suma aj s úrokom, ktorú je zmluvne zaviazaný vrátiť je $2 milióny 395,089.

To znamená, že tiež za 12.52 roka - ( 150.30 mesiacov) svojimi mesačnými $66,530.25 splátkami vyberie z obehu celý 1 milión, teda všetky peniaze, ktoré do obehu sám dal. Ale podľa úverovej zmluvy má ešte 17.47 rokov robiť ďalšie mesačné splátky v sume $66,530.25 – lebo ešte dlhuje $1.395,089 ...A tak to bude ďalej so všetkými ostatnými úvermi.

V tomto modeli konvergencie úročených úverov presne za 12.52 roka všetci naraz na tejto planéte by videli jasne a zreteľne, že peniaze na zaplatenie úrokov : neexistujú !

A tak, všetkým ľuďom naraz by bolo jasné, že účtovanie úrokov za požičiavanie peňazí je absolútne Diabolské šialenstvo a zlo, pretože zmluvne sa zaviazať bankárom zaplatiť úroky na platbu ktorých peniaze neexistujú je : šialenstvo, bláznovstvo a absolútna idiotina.

Prečo ale toto Diabolské blúznenie platenia úrokov ľudstvo ešte stále praktizuje ? No jednoducho preto, že na tejto planéte v praxi nie je možné dať peniaze do obehu naraz, ako v tomto modeli konvergencie úverov ! Preto nie je možné, aby všetci ľudia na tejto planéte naraz pochopili, že peniaze na platenie úrokov neexistujú a že, žiadať úroky za požičiavanie peňazí je Diabolské šialenstvo, blúznenie, zlomyseľnosť a zlo.

Ako vznikne ilúzia, klam a fantazmagória že
peniaze na platenie úrokov existujú.


Čo je dia bállein? Je to Grécke slovo a znamená : hodiť, rozhodiť alebo rozhádzať. Z tohto slova dia bállein  potom vzniklo Grécke slovo „diabolos“; z toho potom latinské slovo „diabolus“, a naše Slovenské slovo Diabol.

Moc Diabla, je moc ľudská, on nemá nadprirodzenú moc ako je to prezentované v Hollywoodských filmoch. Moc a sila Diabla je moc a sila človeka. Diabol získava svoju moc prostredníctvom ľudí, na ktorých myseľ pôsobí princípom „dia bállein“, teda princípom Rozhádzania ( rozptýlenia, rozohnania, rozpŕchnutia, rozdrobenia, rozpustenia, uvedenia do neporiadku).

A tento princíp Rozhádzania (dia bállein)  existuje pri úročených pôžičkách.(Úročených v zmysle interest-u ). Všetky pôžičky (investície) na tejto našej planéte sa robia na princípe dia bállein (Diabla), teda Rozhádzane.

1.Všetky pôžičky sa nikdy nerobia naraz v tom istom čase - ale časovo sú Rozhádzané.

2.Všetky pôžičky nemajú rovnakú dĺžku splatnosti - ale dĺžka splatnosti je rôzne Rozhádzaná.

3.Všetky pôžičky nemajú rovnakú výšku úrokov -ale výška úrokov je rôzne Rozhádzaná.

Zákonite, následok tohto rozhádzania je, že do celkového súčtu peňazí obiehajúcich v ekonomike sa dostávajú peňažné objemy istiny z nových úverov v rôznych časových intervaloch.

A preto nemožnosť splatenia úverov aj s úrokom sa neprejaví naraz a v tom istom čase u všetkých dlžníkov, ktorí splácajú úvery aj s úrokom; ba dokonca mnohí dlžníci splatia svoje úvery komplet aj s úrokom !

Nikto všetkým ľudom na tejto planéte ešte nevysvetlil, že ten, kto splatil svoj dlh aj s úrokom, splatil ho nie preto, lebo v celkovom súčte peňazí obiehajúcich v ekonomike ozaj existujú peniaze na platenie úrokov, ale preto, lebo úvery, cez ktoré sa dostávajú peniaze do obehu sú robené rozhádzane, z rôznou dĺžkou splatnosti a rôznou výškou úroku – teda na princípe „dia bállein“ -(rozhádzania), ktorý je princíp existencie samotného Diabla !

Takto sa potom vytvorí v mysliach miliardových más ľudských bytostí bývajúcich na povrchu našej zemegule, zdanlivo neprekonateľná a úžasne silná Diabolská fantazmagorická halucinácia, klam a totálny blud, že v celkovom súčte peňazí obiehajúcich v ekonomike, existujú peniaze aj na platenie úrokov.

Jednoduchosť.

Čo je jednoduchosť ? No predsa to, čo je jednoduché ! A čo je jednoduché ? No predsa to, čo je zrozumiteľné ! A čo je zrozumiteľné ? No predsa to, čo je jasné ! A čo je jasné ? To, čo nie je komplikované ! - a to je potom ľahko pochopiteľné, - a to je zreteľné, - a to je čisté, - a to je úprimné, - a to je pravdivé, - a to je dobré, - a to je Božské ! - a tí ktorí uznávajú existenciu Boha, uznávajú Prírodu ako stvorenie Boha. A takto sa veriaci v Boha spájajú s neveriacimi, lebo aj tí, ktorí neuznávajú existenciu Boha, uznávajú existenciu Prírody.

Príroda je jednoduchosť a jednoduchosť je príroda! Príroda vytvára vysoko komplexné organické (živé) aj anorganické (neživé) systémy, ktoré sú zároveň aj jednoduché, preto že sú usporiadané.

Usporiadanosť a poriadok je to, čo aj z komplexnosti robí jednoduchosť. Komplex je celok, ktorý sa skladá z veľa častí. Náš celý Vesmír v ktorom žijeme je jeden obrovský komplex a preto, že je usporiadaný, je pre nás ľudí pochopiteľný.

Platón vo svojej knihe Timaeus opisuje Limit, ako nástroj usporiadania a poriadku, ktorý Demiurgos použil pri stvorení Vesmíru a všetkého, čo je v ňom ( teda aj nás ľudí ).

Čo je Demiurgos ?

Grécke „dēmiourgós“ - znamená „pracujúci (robotník) pre ľudí“. Grécke „dęmos“- znamená ľud, a „ergos“ -znamená pracujúci (robotník), odvodené od Gréckeho slova „érgon“ - práca (robiť).
Platón pomenoval Demiurgos Boha, ktorý usporiadal a stvoril z chaosu tento náš materiálny svet.

Demiurgos stvoril Vesmír tak, že na chaos, ( neporiadok, rozptýlenosť, roztrúsenosť, rozhádzanosť atď.), imponoval svojou mysľou (nous) usporiadanie a poriadok.

Demiurgos použitím Limitov (v zmysle Platonových definícii,) najprv stvoril,- generoval - dal vznik Ideii (Formy – Vzoru ) a potom generoval Kópiu, a tá Kópia- to je náš viditeľný hmotný-materiálny svet-Vesmír a všetko, čo je v ňom. Preto materiálny - hmotný svet, my sami a vôbec celý Vesmír nie je perfektný, lebo usporiadanie materiálu - hmoty je len Kópia originálu Ideii (Formy – Vzoru). Celý hmotný Vesmír a všetko, čo je v ňom je len ako keby „odtlačok“ Limitov Idei (Formy – Vzoru ), teda iba napodobenina originálu Limitov samotnej Ideii ( Formy – Vzoru ), tak hmota ostáva najmenej usporiadaná substancia, ktorú stále ešte možno zdokonaľovať (usporiadať), aby sa čím viac podobala, Idei (Forme – Vzoru ), aby bola čím vernejšia kópia Limitov Idei (Formy – Vzoru ).

Keď Platón nazval Boha, Stvoriteľa Vesmíru, pracujúcim,
tak potom každý čestne pracujúci je vtelenie Boha !

A tu práve stvorenie človeka má úlohu ďalej zdokonaľovať Vesmír. Človek ako kópia – napodobnenina Demiurga-(Pracovníka pre ľudí) je len pokračovateľ Demiurgového tvorenia Vesmíru. Každý z nás je - ako keby odtlačok nehmotnej, večnej, perfektnej a skaze nepodliehajúcej Ideii (Formy – Vzoru ) samotného Demiurga, (Pracovníka pre ľudí)– Boha, Stvoriteľa Vesmíru v hmote. Človek je hmota v ktorej prebývajú nehmotné Ideii, (Formy – Vzory) generované Demiurgom v procese jeho tvorenia Vesmíru.

A to je vlastne príčina a zmysel našej ľudskej existencie - poslania nášho života. Život nám bol daný aby sme pracovali a zdokonaľovali to, čo Boh stvoril -a to tak, že počas nášho života budeme robiť presne to, čo by sam Pán Boh-Pracujúci robil, keby bol v ľudskom tele! Preto je nutné, aby sa každý človek po narodení  „naučil“, aby nadobudol vedomosti prečo je tu a čo má robiť.

Keď si preštudujeme Platonové knihy „Meno“ a „Phaedo“  zistíme, že vedomosti sú vrodené a nie naučené. Platón tam oddeľuje „Vedomosť“ od „Názoru“, hovorí : to čo hocikedy môže byť vec (obsah) Názoru, nikdy nemôže byť vec (obsah) Vedomosti. Vedomosť je určitá a neomylná, Názor je nie iba nepresný (omylný, mylný ), ale je nevyhnutne mylný, (nutne sa mýli – je chybný), pretože predpokladá  skutočnosť toho, čo je len zdanie.

Platón tvrdí, že vedomosť je vrodená, tak že učenie je vyvolávanie - vyhrabávanie Ideii, ( Foriem – Vzorov, ktoré sú zahrabané hlboko v duši ). Toto vyhrabávanie Ideií (Foriem-Vzorov) sa robí pod vedením vypočúvateľa ( ktorí kladie otázky) a tak otázkami učiteľ – (vypočúvateľ) potom vynáša z hĺbky duše na povrch to, čo už je v mysli duše od doby ešte z pred narodenia sa.

Platón hovorí, že my, naša duša existovala s „ Ideou, (Formou , Vzorom) Dobra“ ešte pred tým, ako sme sa narodili a s perfektnou Vedomosťou všetkého . Takže, keď sa my niečo „naučíme“, my sa vlastne „rozpamätáme“.

Nevedomosť a ignorantstvo je potom v podstate „zabudnutie“ odkiaľ sme prišli a prečo sme tu .

Anámnésis.


Grécke slovo anámnésis doslovne znamená : „strata zabudnutia“, ( zbavenie sa zabudnutia ), rozpamätávanie sa, spomienka. Sokrates ( učiteľ Platóna ) zistil, že ľudia sa neučia niečo, čo nevedia, ale sa rozpamätávajú na to, čo už vedia. Teda učením naša myseľ, teda myseľ našej duše nezískava nové vedomosti, ale sa rozpamätáva na to, čo už dávno vie .

Platón vo svojej knihe „Meno“, túto teóriu anámnésis ďalej rozvádza : naša duša je nesmrteľná a opakovane prichádza na svet, vedomosť je vlastne v mysle duše od večnosti, ale každý krát, keď sa duša narodí, jej vedomosti sú zabudnuté šokom narodenia. Čo my vnímame ako učenie, potom je v skutočnosti opätovné nájdenie, oživenie, obnovenie toho, čo sme zabudli.

Sokrates videl seba nie ako učiteľa, ale ako „pôrodného asistenta“, ktorý pomáha narodeniu vedomostiam, ktoré už sú v študentovi.

Platón v Menovi, uvádza príklad, kde Sokrates dáva malému chlapcovi otázky o geometrii. Najprv chlapec odpovedá nesprávne, a je zmätený, ale pýtaním sa ďalších otázok ho Sokrates dovedie k správnej odpovedi. To ukáže, že aj keď chlapcovi nikto nepovedal správnu odpoveď, on sa mohol dostať k pravde len tak, že sa rozpamätal na to čo vedel, ale už zabudol.

Táto metóda vyučovania ( otázkami ) sa do dnešného dňa nazýva Sokratická metóda.
Myseľ človeka je takto potom  schopná opäť nájsť – obnoviť – oživiť vedomosti, ktoré už má, ale ktoré zabudla šokom narodenia sa v ľudskom tele, teda šokom uväznenia do hmoty ľudských zmyslov ( zraku, sluchu, hmatu, čuchu, citu, príjemností, bolestí atď.)

Potom rozpamätaná myseľ má vedomosť, ktorá je určitá a neomylná a ostáva perfektne zdravá a usporiadaná; v dôsledku čoho je v perfektnom súzvuku, v perfektnej harmonii a v perfektnom konkorde so zdravým rozumom samého Demiurga, Boha, Stvoriteľa! Takto „rozpamätaní“ ľudia sa potom stávajú ako keby vtelenie ( kópia) samého Demiurga Boha. Takí ľudia počas svojho času, ktorý im Príroda nadelí tu na zemi, robia presne to, čo by robil sám Stvoriteľ Demiurgos, keby chodil tu medzi nami.

A tak zmysel a podstata života človeka je čestne odvedená práca. V tomto kontexte peniaze sú náš doklad o práci ktorú sme čestne vykonali.


Protivník.

Diabol je pomenovaný ešte aj Satan ! Slovenské slovo Satan pochádza z Gréckeho slova „satanas“ : a znamená protivník. Satan je protivník človeka, je protivník Boha a je protivník Krista, teda Antikrist. Je to klamár, pokušiteľ, strojca, záhuby a zatratenia ! Tento protivník zavádza zdaním, ilúziou, klamom, bludom a fantasmagóriou.

Tak isto, tí ktorí neuznávajú existenciu Diabla - Satana, uznávajú existenciu rozhádzania, uznávajú existenciu zmätku a neporiadku, uznávajú existenciu protivnosti, uznávajú existenciu zdania, ilúzie, klamstva, bludov, fantasmagórie a zla. A takto dôjde k spojeniu tých, ktorí uznávajú existenciu Diabla-Satana, s tými, ktorí existenciu Diabla-Satana neuznávajú.

Preto vznikli dve pomenovania toho istého princípu zla. Princíp Zla sa vytvára alebo rozhádzaním, zmätkom a neporiadkom - vtedy autor zla je Diabol, alebo princíp Zla sa vytvára zlučovaním, zhromažďovaním a usporiadavaním - vtedy autor zla je Satan.

Diabol rozhádže a uvedie do neporiadku to, čo je Dobré a Satan opačne, zlučuje, zhromažduje a usporiadava to, čo je Zlé.

A práve usporiadaním Zla do perfektného poriadku - často do absolútne super sofistikovaných perfektných systémov - Satan vytvára zdania, ilúzie, bludy, klamy a fantazmagórie . Tieto, spôsobia to, že absolútna zvrhlosť a Zlo sa u ľudí, ktorí sa nerozpamätali odkiaľ prišli na svet a prečo, potom vytvorí zdanie – názor, že absolútna zvrhlosť a zlo je absolútne dobro.

Preto je tak dôležité držať sa Platónovho ostrého rozlišovania medzi Vedomosťou (Dobra), ktorá je spoľahlivá (neomylná) a Názorom ( čo je Dobré), ktorý nie je spoľahlivý (neomylný).

Názor , pochádza z meniaceho (posúvajúceho) sa sveta zdania ( pocitov, citov, dojmov, senzácii, rozruchov, vzrušení a vnímaní), ale Vedomosť , pochádza zo sveta večných (nadčasových) Foriem - Ideí ( „to ti esti“ - to čo je ).

Bolo by dobré, keby ste si preštudovali celého Platóna a Aristotela, alebo aspoň Platónovu knihu : Republika- tam sú tieto koncepcie objasnené príkladmi metafory slnka, rozdelenej priamky a alegóriou jaskyne.

Peklo.

Peklo zo všetkým neopísateľným utrpením, hrôzou a mukami, presne ako aj zaťažovanie peňazí úrokom so všetkým následným utrpením, hrôzou a mukami - má vo svojej štruktúre vysoko sofistikované, spletité a definitívne pozorovateľné zákonitosti, logiku, a vedecky odvoditeľné príčiny, z ktorých sa dajú vyvodiť absolútne racionálne a vedecky dokázateľné, brilantné definície, pojmy, ako aj a racionálne a vedecky odvoditeľné poučky, formulácie par exelence, ako aj absolútne geniálne matematické rovnice, geometrické grafy a tabuľky !

A práve, presne tak isto ako aj v prípade Pekla, vysoká sofistikovanosť ekonomiky, v ktorej sú peniaze zaťažované úrokom, vytvára zdanie krásy a radostného očarenia, celá spletitosť úrokov v ekonomike, vytvára zdanie pôvabu a láka pozornosť bádateľov a vyvoláva nadšenie u každého študenta ekonomiky.

Nevšímavosť a nepozornosť
.

Ale keď študent si nevšíma a nevenuje pozornosť utrpeniu druhých, bolesti druhých, mizérie druhých, zúfalstvu druhých, hrozným mukám, ktoré druhí prežívajú, hroznej bezohľadnosti, ktorej sú druhí vystavení, obludnej beštiálnosti a krutosti ktorej obete sa druhí stanú, ako aj rôznym klamstvám, podvodom a švindľom ktorým druhí naletia;  

-ale upriami svoju pozornosť len na sofistikovanosť, usporiadanosť, spletitosť, zákonitosti, logiku, brilantné vedecké definície, pojmy, ako aj a racionálne a vedecky odvoditeľné poučky, formulácie par exelence, ako aj absolútne geniálne matematické rovnice, geometrické grafy a tabuľky;

- tak potom, zákonite, nie len Diabolské Peklo, ale aj finančný systém zaťažovaný úrokom, sa začne zdať ako úžasne, krásne a dobré “inteligentné dielo”!

Skonštruovanie ekonomickej teórie v technike
totálnej magoriny Talmudu a Kabaly na zavedenie
princípov Musoliniho Fašistického ekonomického
systému do parlamentnej demokracie.


Na základe analýzy Tóry, Talmudu a Kabaly John Maynard Keynes dostal Satanský brilantný nápad : jednoducho urobím to isté, vezmem túto veľmi jednoduchú Rotschildovskú chytrácku primitívnosť –z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov  – a tým istým spôsobom magorenia, ako zmagorili židovskí autori Kabalu, ja zmagorím toto jednoduché Rotschildovo primitívne chytráčenie tak, že nikto nebude vedieť o čo ide a nazvem to : „The General Theory of Employment, Interest and Money“ – teda :Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí.

A keď si moju Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí, preštuduje tisíc, alebo aj milión ľudí, každý zvlášť, nebudú sa môcť dohodnúť čo vlastne čítali, budú tak zmagorení, ako keby tisíc židov, každý zvlášť o samote študovali Tóru, Talmud alebo Kabalu....áááá, háááá, hááááá, háááááááááááá ! Potom zaručene, jediný spôsob, ako bude možné predísť hádke a bitke bude, že si mňa pozvú, aby som im všetko vysvetlil !

Potom ja a moji žiaci, ktorých si na Cambridgejskej univerzite uniformne zmagorím, budeme ako múdri a vysoko vážený rabíni, sedieť za katedrou a vysvetľovať ostatným, čo vlastne čítali, a budeme ich usmerňovať, čo si majú ako vykladať, čomu majú ako rozumieť a čo majú ako chápať, aké otázky majú klásť, s čím sa majú zaoberať, čo majú skúmať a po čom majú pátrať !

- budeme robiť presne to, čo rabíni robia v židovských školách, áááá,hááááá,háááááá to bude ale sranda ! - a ja John Maynard Keynes budem pri tom vyzerať ako neaký super génius ! - a zarábanie peňazí bez práce už nikto neohrozí...háááááá, hááááá, hááá, há !

Tak, a ak sa aj nájdu ľudia so zdravím rozumom v parlamente, alebo vo vláde, a postavia sa na odpor mojej teórie, teda budú tvrdiť, že celá moja nová ekonomická teória je magorina, v ktorej podstate ide o pumpovanie peňazí do ekonomiky aby Rotschildové deti a kadejaká skurvená úžernícka háveď mohla do nekonečna bohatnúť bez práce, a mať stále viac a viac, - tak potom, ja im jednoducho poviem, že nechápu moju teóriu, že nie sú ekonómovia, že by mali ísť študovať ekonomiku !

A keď niekto začne hovoriť, že teraz, keď peniaze sú oddelené od zlata, už neexistuje žiadna legitímna príčina zaťažovať peniaze úrokom, poviem im, že nerozumejú funkcii úroku !,- poviem im, že nerozumejú funkcii peňazí !,- poviem im, že nerozumejú funkcii dividend!, zisku!,- a kadejakých iných úžernických pičovín!

A keď neprestanú argumentovať a klásť rozumné, relevantné otázky ktoré idú k meritu veci, tak jednoducho budem ďalej do nich biť, že nerozumejú akumulácii kapitálu, že nerozumejú dôležitosti úspor, budem im hovoriť, aby sa to išli doučiť, poviem im, že sú nevzdelaní, že sú sprostí a nech sú radšej ticho, lebo všetci dookola sa dozvedia že sú sprostí a nevzdelaný a budú mať trapas.

Poviem v parlamente všetkým demokraticky zvoleným zástupcom ľudu, že keď budú ticho, nikto nezistí že sú sprostí a nevedia nič o ekonomike! - a takto zlikvidujem akúkoľvek a kohokoľvek opozíciu zarábaniu peňazí bez práce !

Ááá, háá, háá, ha, ja vyjebem z celým demokratickým systémom vládnutia! ako nikto ešte nikdy nevyjebal v celej ľudskej histórii! Nikto už nikdy sa ani nepokúsi spomínať bezúročnú ekonomiku založenu na peniazoch oddelených od tovaru a nezaťažených úrokmi !

Do piče, há, hááá, čo keď si aj milióny ľudí preštuduje moju Všeobecnú teóriu zamestnanosti, úrokov a peňazí ? - nikdy sa nebudú môcť zhodnúť na tom, čo vlastne čítali !

A čo keď sa aj nájdu milióny ľudí zo zdravím sedliackym rozumom, ktorí pochopia, že tá moja „Všeobecná teória“ je obyčajný primitívny švindeľ ? - ááá, há, háá, nič sa nestane, lebo ďalšie milióny ľudí to budú chápať úplne ináč a tí ich prekričia a vy-nulujú ich - úplne bez toho, aby som ja osobne zasahoval do debaty ! Hááá, hááá, hááá, ! To je ono, to je ono, Havel na hrad, Havel na hrad!!!

Čo potom urobil Keynes.

Keynes potom urobil výber ekonomických teórii, totálne tieto teórie zmagoril a to tak, že z tých teórii urobil zmes novej komplexnosti, protichodnej logiky, pridal tam kopu chorých, pomätených, spletitých absurdít a konštrukcii.

Ďalej tam spravil logike odporujúcu zmiešaninu predikátov, dojmov a pojmov, aby z toho vznikla kakofónia teórii, myšlienok, zmätku, a absolútneho nezmyslu. A to všetko potom opatrne zabalil do slovníku plného honosných odborných a na študovaných slov. Celý syntax urobil totálnu spletitosť, ktorá je vystupňovaná do myseľ zmagorujúcej popletenosti .

Zaužívané výrazy nahradil novým, nezrozumiteľným žargónom, chybné závery zabalil do eufemizmov, a celú tú úžasnú nepochopiteľnosť zabalil do fingovaných argumentov, fingovaných problémov a fingovaných riešení.

Ale nech hovorí liberál Murray N.Rothbard.

Kliknime si zas na tento link: http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf otvorme si jeho knihu : Keynes,the man, - skrolujme na stranu 18, a začnime čítať časť s názvom : Selling the General Theory. Vy ktorí neviete Anglicky, dajte si to nejako niekomu (ale odborne) preložiť, bude to stáť za to !

Nebudem tu teraz robiť kompletný preklad (hoci v budúcnosti ak mi čas dovolí to urobím), teraz len to podstatné, čo tam Rothbard hovorí :

„Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“ nebola vôbec revolučná, ale iba úplne staré a často vyvrátené merkantalistické a inflacionistické bludy (omyli, klamy) prestrojené do nového ligotavého kroju, preplneného s novým vykonštruovaným a prevažne nepochopiteľným žargónom.


Murray N. Rothbard ďalej pokračuje :

A teraz prišiel Keynes, s jeho modernou „vedeckou“ ekonomikou, hovorí, že tá stará „klasická“ ekonomika to má všetko nesprávne : že, práve naopak, to je morálna a vedecká povinnosť vlády míňať, míňať, a míňa, ;  brať na seba deficit na deficit, s cieľom zachránenia ekonomiky od takých nerestí ako: šetrnosť a balansované rozpočty a nespútaný kapitalizmus;  a tak vyvolať zotavenie z depresie. Ako vítaná bola Keynesiánska ekonomika vládami tohto sveta !


...starí ekonómovia, ktorí pochopiteľne nemali trpezlivosť na nové komplexnosti ( teda čo som nazval Talmudizovanie a Kabalizovanie), mali tendenciu odmietnuť „Všeobecnú teóriú zamestnanosti, úrokov a peňazí“ ako nezmysel a odmietli sa pustiť do tohto úžasne nepochopiteľného diela....Všeobecná teória je zle písaná kniha, zle zorganizovaná...oplýva tmárstvom, hniezdi v zmätku...

Ďalej Rothbard cituje Samuelsona, (1946), 1948: 145, Hodge 1986: 21-22, ktorý spomína že: 12 až 18 mesiacov po uverejnení Keynesovej knihy „Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“, nikto v Cambridgeskej univerzite nevedel vylúštiť o čom tá kniha je.


Rothbard ďalej spomína Harryho Johnsona, ktorému bolo jasné, že Keynes zámerne používa stratégiu zmätku –teda čo ja nazývam Talmudizovanie a Kabalizovanie. Harry Johnson hovorí:  V tomto procese –Talmudizovania a Kabalizovania– veľmi pomôže dať starým koncepciám nové a pomätené mená...takto „nová teória“ má zodpovedajúci stupeň obtiažnosti pochopenia...

Teda uzáver toho, čo Rothbard píše o Keynesovej „Všeobecnej teórie zamestnanosti, úrokov a peňazí“ je, že každému a všetkým zmámim liberálnym ekonómom, teda Hayekovi, Misesovi, celej Rakúskej škole, celej Londýnskej škole atď. bolo jasné; že Keynesová Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí, je jedná veľká magorina. Každému, hneď bolo jasné, že to, čo Keynes podsunul ako novú ekonomickú teóriu je do očí bijúca magorina, teda magorina, ktorá bola zámerne skonštruovaná tak, aby to aj magorina bola .

V roku 1942 Keynes dostáva titul : Prvý Barón z Tiltonu.

Lenže, potom postupne všetkým začalo svitať o čom to celé Keynesové magorenie je ! Že je to o zachovaní úžerníckeho finančného systému jednoduchou Rotschildovskou chytráckou primitívnosťou, ktorú Mussoliny zaviedol už Taliansku v roku 1922 a ktorej podstata je že : z jednej strany vláda sa zadlžuje a pumpuje peniaze do ekonomiky a z druhej strany si chrematistici tieto peniaze odsávajú úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov !

Preto Hayek nebol ochotný zdemolovať túto magorinu Keynesovej „Všeobecnej teórie“, tak ako zdemoloval predchádzajúcu Keynesovú : „Treatise on Money“  magorinu.

Murray N.Rothbard túto Hayekovu neochotu vysvetluje rôznými výhovorkami : zase si môžete kliknúť na http://mises.org/etexts/keynestheman.pdf  a pozrieť na stranu 34.

Všetkým Rotschildovcom, barónom, lordom, kniežatám, grófom a ostatnej naničhodnej hávedi došlo, že : Keynes vo svojej Všeobecnej teórie zamestnanosti, úrokov a peňazí, splnil ich sen a túžbu, teda vyriešil problém zavedenia princípu Mussoliniho fašistickej ekonomiky do systému parlamentnej demokracie !


Po rozpútaní druhej svetovej vojny sa Keynes stal poradcom na ministerstve financií jej „Veličenstva“  a Mussoliniho fašistickú primitívnosť zaviedol do praxe : z jednej strany sa Britská vláda začala zadlžovať za peniaze ktoré boli oddelené od zlata, tieto peniaze začala pumpovať do ekonomiky a z druhej strany si celá rotschildovská háveď tieto peniaze odsávala úrokmi, dividendami a ostatnými ničotnosťami do vlastných vačkov !

Všetci rotschildovci, baróni, lordi, grófi, princovia a princezné, kniežatá a kňažné no proste celá naničhodná háveď, ktorá sa živí zarábaním peňazí bez práce jasala ! Z vďaky a uznania v roku 1942 sa táto háveď rozhodla udeliť Keynesovi titul Britského Impéria a tak z chrapúnskeho magora sa zrazu stal britský Lord ! Keynesovi bol udelený titul : Lord Keynes, Prvý barón z Tiltonu .


Keynes - zakladateľ modus operandi neo-liberalizmu;
alebo to isté hovno, len v inom balení.

„Modus operandi“ je latinsky a znamená to „spôsob fungovania“, alebo „spôsob prevádzky“.
Keynes svojou „Všeobecnou Teóriou“ dokázal , že je možné jednoduchým a primitívnym Talmudizovaním a Kabalizovaním zamontovať do ekonomickej teórie akúkoľvek sprostosť, zlo, hovadinu, pičovinu, magorinu, debilitinu, blbosť alebo totálne vygumovanú kokotinu .

Keď druhá svetová vojna skočila a kolonizované národy volali po slobode a demokracii, úžernícka háveď už bola prichystaná. Národy tejto planéty chcú mať slobodu a demokraciu ? Áááá, Hááááá, Háááááá, my im teda dáme slobodu a demokraciu !

Tak ,kolonializmus bol zlikvidovaný a nahradený neo-kolonializmom a neo-liberalizmom. Proste to isté hovno, len v inom balení.

Modus operandi starého, teda pôvodného liberalizmu som už opísal v : Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.

Modus operandi starého liberalizmu bol založený na modus operandi Petra Minuita, ktorým kúpil v Amerike ostrov Manhattan od miestných indiánov. Podstata tohto modus operandi bola primitívne oblbovanie zrkadielkami, gorálkami, starými flintami, ohnivou vodou atď.

Teraz modus operandi rabovania a kradnutia neo-liberalizmu funguje oblbovaním ekonomickými teóriami.

Je to ale tak isto primitívne a funguje to takto : najprv rabovači idú pre „teoretický“ výklad svojho rabovania a kradnutia k „renomovaním ekonómom“, títo im spravia po vzore Keynesa totálne Talmudický a Kabalistický výklad ekonomických opatrení, ktoré potrebujú zaviesť na orabovanie štátu.

Potom prídu do slobodnej demokratickej krajiny, ak nemôžu priamo za úplatok kúpiť poslancov v parlamente,- tak bohato vyfinancujú politické strany a  dosadia do parlamentu a vlády svojich Dzuridov, Mečiarov, Ficov, Bugárov, Slotov, Kadehákov atď. a začne rabovanie celého Národa.

Aj keď je to nový liberalizmus,
je to stále : to isté hovno.

Tak ako židovský úžerníci si išli k rabínom po šalamúnsky zmagorený výklad Talmudu, keď chceli praktizovať úžeru, presne tak isto teraz neo-liberálny rabovači, ktorí chcú vyrabovať hociktorý štát na tejto planéte, si najprv idú pre ekonomicky výklad svojho rabovania k renomovaným „výhercom“  Nobelových cien za ekonomiku, títo im spravia šalamúnsky, totálne talmudicky a kabalicky zmagorený výklad ekonomiky a tento výklad potom rabovači a zlodeji použijú ako dôkaz absolútnej legitimity svojho rabovania a kradnutia.

Dnes, totálne zmagorení absolventi renomovaných ekonomických škôl jednoducho nahradili totálne zmagorených absolventov renomovaných stredovekých židovských ješív!

A tak vzniklo heslo neo-liberalizmu :

Čo keď ľudia nie sú magori ? - my ich zmagoríme a spravíme z nich opice !


Mr. Vassky Rudolf
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
yosarian   |   ip:78.141.74   |   2010-11-17  (17:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uz som načisto poleteny tou ekonomikou. :_)


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-11-17  (21:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ten Vaského slovník nemá chybu. Ja som si toto jeho dielko prečítal už 2 krát a furt sa idem posrať od rehotu nad niektorými slovnými spojeniami.
Sranda ale nieje, že to zvonka naozaj vyzerá tak, že má pravdu.


meff   |   ip:195.91.94   |   2010-11-17  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Brilantné !!!


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-11-19  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor príspevku (alebo ten kto článok odporučil) zabudol napísať, že medzi liberálov patria tí, ktorí sa k ním hlásia SaS, čiže Sulík a podarená skupinka s bláznom Matovičom.
Nevidím zmysel dávať také dlhé články, to už môžete rovno knihy.robertsmutny   |   ip:95.102.14   |   2010-11-19  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmmm, prudko zaujimave... chyba tam uz len to, ze grecky boh Hermes bol bohom obchodu a zaroven bohom vsetkych zlodejov... :)


bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-19  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ked autor tuto exceletnu pracu pisal,tak sulik a matovic este "neexistovali", alebo sa prinajmenson len rodili. Ale v podstate pise o liberaloch, neoliberaloch a inych blaznoch,, vsetkych menovat nemohol


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2010-11-19  (17:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Re: bublinky v mozgu | ip:178.40.33 | 2010-11-19 (12:56)

Pokiaľ nečítaš celý text, tak sa nevyjadruj. Je napísané: „Autor príspevku (alebo ten kto článok odporučil)...“.bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-19  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ved neutocim, len konstatujem co sa autora tyka


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-11-19  (23:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dal som si záležať na pochopení pri čítaní článku a absolútne súhlasím!!! Je to dôkladná štúdia o okrádaní ľudí práce, či duševnej, alebo manuálnej! Všetky vývody majú jasnú logiku vychádzajúcu z dejín a aj dnešných skúseností. Je to priama trefa klinca po hlavičke. Bolo to síce dlhé, ale v podstate sa to skrátka viac oklieštiť nedalo, aby kontext bol súvislý! Bravó p.Vasský!!! Ono, viem, že Ste písali na túto tému viackrát, ale táto štúdia je mimoriadne vydarená a zrozumiteľná! Hádam sa aj dakto zodpovedný zobudí! Tak nám Pán Boh pomáhaj!


lunex   |   ip:88.80.249   |   2010-11-25  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takýto, podstate venujúci sa článok problému a taká slabá diskusia. aj to svedčí o smerovaní tejto sajty. väčšina diskutérov sa tu odbavuje na článkoch, ktoré si nezaslúžia ani len prečítanie a tu, kde sa jedná o blahobyt každého z nás, veľké ticho.

mňa by ale ešte zaujímalo z akých prameňov mr. vassky čerpal okrem tu spomenutých.


bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-26  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu sa nejedna len o blahobyt,ale aj o odstrihnutie nasich diabolskych spoluobcanov od financnych prostriedkov a tym moznosti vyuzivania a zneuzivania ludi na vsetko,na co ich potrebuju pouzit,ci uz na osobny prasaci zivot,na svoje zvratene diaboldke mocenske hry na vojny a krizy.
Tiez sa divim,na com sa tu dokazu ludia prebavit.Nech uz vyzera nepriatel za tymto chaosom akokolvek potrebuje nasu energiu,nasu pracu a kym ju bude dostavat,lebo tak si nastavil svet,my mozme akurat tak diskutovat na nete,kym to niekoho z mocnych uz neprestane bavit a povie a dost hratkam na internete pre tu cvargu.Aj tak sa o nocom vaznom a zmysluplnom ,ako je tento clanok tam nedokazu bavit


yosarian   |   ip:46.34.253   |   2010-11-26  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toto je alternativny pohlad,vo vela veciach mi to otvorilo oci v podstate to koresponduje s prednaskou andreasa clausa,len ten vydi ine vychodiska 1.okamzite prestwt pouzivat dollar2.vytvorenoe bankovych alternativ kde zisk bude sluzit na spolocenskee blaho, ono totiz bezurocna ekonomika je iba iluzia,utopoa,pproblemom,ako takym je zdrojova ekonomika,boj o suroviny,tu je pes zakopany,monetarna politika fiat money,kasinovy kapitalizmus,,, vassky ponuka altrnativu,taku ,ako marx,na papiery to vyzera dobre,ale j to iba ekonomicka utopia


bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-26  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak je to utopia,tak koli ludskej zvratenosti.Ak to vidis takto,tak potom len odporucim to,co odporuca na www.Osud.Cz pan Masek- drzme si klobuky-pojedeme z kopce.
a takto si sa zamyslel ty:
-----
"vytvorenie bankovych alternativ kde zisk bude sluzit na spolocenskee blaho, ono totiz bezurocna ekonomika je iba iluzia"-to nie je iluzia?
yosarian   |   ip:46.34.253   |   2010-11-26  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   je to realnejsie,vasskeho sa mi velmi paci,ale je nepresaditelna v dnesnom svete ,ak uvazujes realne skor sa mi vydi clausove riesenie,pozri jeho vydeo,a pochopis,pri keho ceste netreba robit ani revoluciu,staci par spravnych jedincov a celospolocensku osvetu


bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-26  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co to znamena v dnesnom svete? To znamena ze par jedincov ovlada tento svet.Media su ako by ich jedna mater mala a tito sa svojej moci len tak nevzdaju,myslim,ze to nemaju v plane.Na taku zmenu potrebujes mat moc nad mediami,bankami a vojskom(a hlavne nad kapitalom), je jasne,ze ich nekupis, tak si ich budeme musiet vziat cestou tevolucie,tak, ako to v historii uz byva,revolucia nekupci, ale berie co treba.Bez revolucie to nepojde.


ANONYM   |   ip:78.141.74   |   2010-11-26  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dnes ma internet,ktory je dobrou alternativou k mainstreamu,banku si treba zalozit druzstevnu, nasilie plodi nasilie,kazda revolucia poziera vlastne deti, sice ju naplanuju intelektualy, ale vykonavaju ju zlocinci,to tu uz bolo v 45, historia je matkou mudrosti,poucme sa


bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-27  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  revolucia su porodne bolesti, ludska populacia musi zase postupit dalej,alebo skape.Nemyslim si ,ze mame na vyber,ci bude, alebo nie,ale otazka znie: aka bude.
Tiez si nemyslim,ze to budu nejake farebne prevraty,ktore sa volaju revoluciami.To nie.To co nas caka nebude mensie, ako to,co sa odohralo v rokoch 1917 a vyssie.Nebudu to nejake miestne hratky miestnych,alebo globalnych fasistov.Bude to boj o nove usporiadanie spolocnosti.A nebude to ani novy svetovy poriadok podla sionskych a ani inych psychopatov.Bude to uplne nieco nove.


zlobivykrtecek   |   ip:188.92.11   |   2010-11-28  (21:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedokáži rozeznat, jestli si z nás autor dělá srandu, či má v hlavě ..srán.?
Takovou slátaninu jsem ještě nečetl.


bublinka   |   ip:95.103.16   |   2010-12-08  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v tvojom pripade mozno treba aby si zacal niecim jednoduchsim,verim te ,ze je to pre teba tazke na pochopenie.Stan.


Gabo   |   ip:82.119.23   |   2010-12-08  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to zložité pre toho, kto má nastavené myslenie podľa algoritmov súčasného systému. Každé vybočenie potom vníma bolestivo, lebo mu to rúca myšlienkový svet. Stačí však len trochu snahy a menej zaujatosti a súvislosti sa vynoria. Mnohí považujú tieto teórie za anarchiu, alebo prinajmenej za ilúziu, či utópiu.
Neoliberalizmus má logiku v tom, že zdôvodňuje potrebu a nevyhnutnosť kastovania, kde "vyvolení" svojím hromadením bohatstva, láskavo umožňujú prežívať svojim otrokom.
Na opačnej strane, je však opačné garde. Ľudia žijúci z vlastnej práce, ktorí tvoria všetky skutočné hodnoty sveta, láskavo umožnia prejaviť niektorým ľuďom svoje schopnosti, vyšvihnúť sa nad šedý priemer. Samozrejme nie pomocou tvorby falošných peňazí, požičiavaných na úrok.


PavolPijak   |   ip:212.81.19   |   2011-07-20  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nedávno som čítal knihu "Demokracia je principiálny omyl". Viem, že neveríte vlastným očiam, ako som aj ja neveril, keď som dostal túto knihu do rúk. Autor knihy Pavol Peter Kysucký tvrdí, že demokracia je degeneratívny systém a produkuje z dlhodobého hľadiska len zlo rovnako ako aj socializmus, ktorý všetci dobre poznáme. Autor obhajuje tržnú ekonomiku, ale tvrdí, že demokraciu (systém štátneho zriadenia) vymysleli a udržujú pri fungovaní vrstvy zlodejov a mafiánov, ktorí si vymysleli dobrý politický systém, za ktorým sa môžu skryť a za nič neručia. Však všetci vieme, že už Kaliňák, posledný minister vnútra tvrdil v televízii, že ich SMER je dobre fungujúca s.r.o. Je to jasné, SMER neručí za nič, je s ručením obmedzeným a je to dobre zarábajúca firma, zarábajúca peniaze z korupcie. Po každých voľbách nastúpia noví politici, podľa autora knihy noví zlodeji a nič sa nielenže nemení, ale zákonite sa musí zhoršovať. Hlavne v knihe sa tvrdí, že s demokratickým systémom sa nedá nič urobiť, pretože medzi absolútne bezcharakterných demagógov a zlodejov a mafiánov sa ľudia s charakterom nedostanú. Teda, čím je demokracia rozvinutejšia, tým menšia šanca na to, že tam budú aj charakterní politici. Nemôžu vydržať medzi zlodejmi. Súčasne som bol prekvapený, že rovnaké názory, že demokracia je zlodejský systém sú známe už viac ako 70 rokov od amerických teoretických ekonómov ao sú Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, ale aj nemecký ekonóm Hans Hermann Hoppe. V knihe na konci sa cituje nemecký ekonóm Hans Hermann Hope, ktorý tvrdí, že tým, že demokratickí politici nie sú za nič zodpovední, tak v skutočnosti ani nikdy neriešia žiadne problémy, o ktorých by aj vedeli, pretože z princípu fungovania demokratických vlád, kedy sú pri moci obmedzený čas, len možno jedno volebné obdobie, tak chcú nakradnúť čo najviac. A po nás potopa. Okamžite som si kúpil aj knihu od tohto nemeckého ekonóma a je to tam jasne popísané ešte ostrejšie. Tržná ekonomika s tým nemá nič spoločného. Naopak demokracia deformuje tržné prostredie a spôsobuje mu veľké škody. Ako hovorím, prečítajte si najskôr túto knihu a potom doporučujem kúpiť aj knihu od Hoppeho „Demokracie, anarchie a omyly ekonomie“, vyšla v nakladateľstve Liberární institut, Praha. Hoppeho kniha je v niektorých častiach dosť teoretická a kto nerozumie ekonomike, asi tým teoretickým dôkazom nebude rozumieť. P. P. Kysucký navrhuje aj riešenie, ktoré ekonomickí teoretici podľa mňa nenašli. Autor v knihe „Demokracia je principiálny omyl“ navrhuje nový štátny systém, ktorý sa má v budúcnosti presadiť proti súčasnému demokratickému. Súčasný systém štátneho zriadenia s tržnou ekonomikou v Číne mi to trochu pripomína. Mne sa to celkom pozdáva: Knihu je možné kúpiť v niektorých kníhkupectvách alebo priamo cez www.negativa.sk . Ale kniha nie je len o demokracii. Je to podstatne zaujímavejšie. Je tam toho veľa. Napíšte mi Váš názor na tieto knihy, ak si ich prečítate.


anna . nyberywa03   |   ip:41.203.69   |   2013-10-16  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Pozdravljeni,

Ali ste potrebujejo posojilo? lahko dobite vaše težave rešiti, če
zaženete z njim. Am gospa Anna. Iz Slovenije, prejšnji teden Ponedeljek,
Iskal sem posojilo za plačilo za moje račune, tako da sem se v
Roka različnih prevar in sem bil prevare z različnimi posojilodajalec, če ne
za gospe, Sadaih ki je moj dober prijatelj predstavil me na gospo Mary Lisa
(CEO) Mary Lisa Loan Home, in on mi pomaga s posojilom 200,000 €
brez stresa. Torej Moji Dobri ljudje Slovenija, ga lahko obrnete
preko E-pošta: mrsmarylisaloanhome@gmail.com In ne pozabite povedati
mu, da sem vam predstavim svoje podjetjediskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Václav Havel – z jiné strany mince

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Jak se vyhnout zubnímu kazu

Prevence vzniku zubního kazu je mnohem jednodušší a efektivnější, než je jeho léčba pomocí plomb nebo jiných stomatologických zákroků. Navíc vám může tato prevence ušetřit značné množství finančních prostředků. Léčba zubního kazu vás může stát stovky dolarů v závislosti na míře poškození.


V USA byl zahájen prodej žárovek, které mohou svítit ...

Zabijak kortizol - ovládnite stresový hormón a ovlá...

Dobré správy pre Slovensko!

Kniha Ilumináti od Henry Makowa

Potraviny které vám zlepšují paměť

Archív

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Po udalostiach, ktoré pohli verejnou mienkou v celej Európe, po šokujúcom precedense, keď európskych a vládnych politikov vôbec napadlo siahnuť na súkromné vklady a to dokonca aj drobným vkladateľom, sme sa rozhodli vyzvať politikov, ktorí sa často a radi stavajú do úlohy zástupcov a ochrancov ľudu, aby jasne vyjadrili snahu presadzovať záujem občanov, ktorý hlásajú predovšetkým pred voľbami.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti

Stanovisko poslaneckého klubu Die Linke v německém ...

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.469 s