22. August 2019
    
Nepřizpůsobiví občané nemohou existovat! - Dolezite.sk

Nepřizpůsobiví občané nemohou existovat!


  2011-09-13  (16:37)  |  Úvahy a komentáre
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Nepřizpůsobiví občané nemohou existovat!

Tak jako nemohou existovat nepřizpůsobiví žáci, vojáci či zaměstnanci! Pojem „nepřizpůsobiví“ je čistým termínem novořeči! Má zastřít jev, že jsou u nás a v Evropě 22 let u moci neschopní zákonodárci, vlády a místní správy. A že všechny tyto sbory jsou prostoupeny pseudohumanisty (lidská práva bez předchozích povinností) a eurohujery (naivními přejímači zjednodušených tezí neboli heců). Od roku 1989 u nás a v celé EU evidentně a všem na očích narůstal civilizační problém s vrstvami, které vývojově zůstali trčet ve středověkých kmenových strukturách a způsobech myšlení. Ten měl být včas „řešen“ skrze intenzivní civilizační tlak českými a EU úřady. Namísto toho „fasovali“ „bílí komunikátoři“ a rómští „spolupracovníci“ peníze z různých fondů, aniž vykázali jim odpovídající efekt. Pouze se rozhazovaly peníze ostatních občanů, místo aby všechny složky správy vytvořily účinný tlak na osvojení si civilizačních zvyklostí u těchto občanů. Těch, kteří tu již byli, i těch, kteří sem přicházejí z jiných zemí. (U nás Rómové ze Slovenska.)

U nás se mediálně poprvé problém vyjevil v „bitvě o plot“ v Matiční ulici v Ústí. Již tehdy naši a EU pseudohumanisti a multikulti prosadili špatný směr řešení. Za toto epochálně vadné rozhodnutí není možné zbavit historické odpovědnosti nejen Petra Uhla, ale zejména Václava Havla. A také „antirasistickou komisi“ z Bruselu! Ti šetřením na místě nalezli zeď, pomocí které chtěla místní správa města chránit klid a pořádek slušných, jako „rasistickou“! Tak již tehdy tímto „nálezem“ dali základ později hromadně uplatňovanému principu, vlastně vytvořili precedens, který pod heslem boje proti rasizmu fakticky nadřazuje práva deklasovaných živlů nad práva slušných občanů! Vytvořili precedens, který dával „zelenou“ řádění „nepřizpůsobivých“ v celém státě. K čemu konkrétně tento jejich „antirasistický“ nález vedl, na to se může dnes jít každý na zmíněnou ulici podívat. A nejen to! Historické spravedlnosti nikdo neunikne. Vadný přístup tehdejšího prezidenta k domněle rasovému problému bude mít v kontextu s jeho eskalací v celém státě i EU dopad na dějinné zařazení samotného Václava Havla. Obávám se, že spolu s průběhem „privatizace“ jej katapultuje z desítky „největších Čechů“ do kategorie politiků typu nevinných a „dobrochtějících“ „Háchů“. Rozdíl bude navíc v tom, že Václavu Havlovi nevyhrožoval Adolf Hitler, ale činili na něj nátlak pouze bruselští „multikulti“. To jsou takoví ti typové „expertů“, kteří s měsíčním platem 300 až 500 tisíc Kč bydlí v rezidenční čtvrti v Bruselu. Úřadují v klimatizované kanceláři úřadů EU. Tito pseudoexperti přijíždějí „řešit“ kauzy jako „Matiční v Ústí“ v rámci služební cesty na „divoký východ“. Na základě své jediné předchozího praxe někde „v Harvardu“ mají v takových případech „politické zadání“ : Nalézt kdekoliv na východě takové „zdi v Matiční“ jako jasně „rasistické“. (Známe Runcimanovu misi !) Následně formou „hraběcích rad“ ukládají místním vládám a tisku a odstranění takových „zdí“. (Momentálně radí Maďarsku!)
Natruc „vypjatému pracovnímu úsilí odborníků“ lidskoprávních“ institucí v celé EU se problém se všemi druhy necivilizovaných skupin začal nezadržitelně stupňovat v celé Evropě. Najednou začali být deportováni „rumunští občané unie“ z Itálie a Francie, jaksi hoří auta v Paříži, Berlíně, Londýně. Při těchto deportacích tam ale bruselské zmocněnce pro lidská práva vidět nebylo!!! V celé Evropě pomalu a jistě vypuká krize, která nemá řešení v rámci peněz, pokládaných současnými vládnoucími za všemocné neboli za boha. Proto, že problém duchovních atavizmů nemůže být z podstaty věci vyřešen materialistickými metodami! Ateisticky myslící politici a psychologové totiž duchovní rozměr problému nejsou schopni ani vidět, natož pochopit! Není pro ně objektivně existující. Objektivně má prý existovat jen to, jak vyučují „tržně materialističtí“ znalci typu „Sisyfos“, co má hmotný podklad. Ostatní mají být jen subjektivní lidské pověry a výtvory bez objektivní podstaty, existující pouze v myslích lidí. Vždyť přece není možné nalézt ani „jedinou molekulu nepřizpůsobivosti“, jak často v TV v podobných kauzách (homeopatie, akupunktura) praví představitel klubu, ovládající radu TV. („Sisyfos“)
 
Jenže objektivní pravda o celé existující realitě je jako ona, víceúrovňová. V každé vibrační rovině reality platí autonomní nevyvratitelné zákony. V hmotné rovině přírodní, v duchovní rovině zákony duchovní. Mocenská elita společnosti je buď bude respektovat, jinak na jejich účinek skrze ztrátu moci „dojede“. Proto materialistické řešení (skrze peníze) duchovní neslučitelnosti tříd necivilizovaných (není rozhodující barva kůže) a „evropsky normálních“ lidí nemůže existovat! K dosažení žádoucí změny společnosti je nutná změna celého současného materialistického způsobu myšlení! Jen osvojením si a žitím duchovních paradigmatů myšlení evropského člověka (mj. Desatero) je možné dosáhnout stabilizaci současné západní civilizace. Buď bude, a to velmi rychle, vládnoucí mocenskou mafií objeven a respektován duchovní rozměr lidské reality, nebo stále se více rozmnožující lumpenproletariát (soubor deprivantů a deklasů různé barvy pleti) přivede celou současnou civilizaci do všeobecné a velmi drastické řeže! Přeplácení „zmocněnci pro práva menšin“, společná asimilační výuka deprivantů a normálních dětí a přeplácení „komunikátoři“ se přece již za uplynulých 22 let evidentně projevili jako neúčinní! A také poplatky na rozmnožování sexuálně nepříčetných a různé typy „pastelkovného“
. Problém se přece, vzdor všem těmto vynaloženým penězům a metodám zvládání, nezmenšil, ale narostl!!! A navíc evropské vládnoucí garnitury islámské menšiny ani k těmto nesmělým civilizačním pokusům o „civilizační asimilaci“ nedotlačili.
 
V této souvislosti vyplývá na povrch, jací vzdělanostní nedoukové nám vládnou. Vždyť stačí pohled do nedávné české historie, která měla vyučit tyto do funkcí vynesené lidi. Vždyť se předpokládá, že jsou to vzdělanci v duchu antických pouček. (Historie je učitelkou života.) Což těmto „expertům“ není známo, co zničilo Rakousko-Uherskou monarchii, ve které se Čechům za Františka Josefa I již dobře žilo? Že to byla právě skrytá právní šikana vůči „husitským Čechům“ ve srovnání s preferovanými Sudetskými Němci a Rakušáky. Tu uplatňovaly úřady i soudy monarchie. Jak prokázaly historické práce po válce, soudy monarchie za jedny a tytéž hospodářské přestupky udělovaly tvrdší rozsudky Čechům! Pod nevyslovovaným heslem, že na „husity“ musí být přísnost. Masa davu má ale větší intuici, než by si mocní přáli. Právě tato skrytá šikana nakonec přiklonila vahadlo českého veřejného mínění k exilovým snahám o vlastní stát! Nepoučena tímto dějinným příkladem naše jurisdikce „naprosto jasně zjistila“, že žháři z Vítkova usilovali o vraždu. Naproti tomu rómští „mačetáři“, prosekávající bílé lebky ve vinárně, byli nalezeni (i panem Karlem Holomkem v LN) jako pouzí výtržníci v afektu! Státní zástupce jim navrhuje zcela jiný trest. Následek je předvídatelný! Odlišným trestem soud urazí a naštve celý národ! Všichni si automaticky promítnou, jak by vypadaly tresty, kdyby vrhači zápalné láhve ve Vítkově byli Rómové a jako „mačetáři“ by řádili „bílí“ v rómské vinárně!!! Jaké by bylo vyšetřování a typ obvinění pro dvacet „bílých“ lynčovatelů, vlamujících se do domu Rómů, ve srovnání s těmi, které obdrží od soudu Rómové. Opět se mi vynořuje nedávné historické srovnání. Otec mi na moji zvědavost vyprávěl, jak vznikla ona palčivá nenávist vůči Sudetským Němcům, jinak zjevně slušným a pracovitým lidem. Také vznikla tím, že nacisté za okupace ostentativně dávali najevo, kdo je tady „vykladačem práva“. Za heydrichiády v Kounicových kolejích úmyslně salvami popravovali naše lidi za jejich demokratické smýšlení právě v době, kdy Brňáci šli do práce. Jen aby vyvolali strach. To se jim také povedlo! Zaseli masovou nenávist a strach do podvědomí všech, aniž to tito tehdy dávali najevo! I tehdy v roce 1942 si nacisti mysleli, že jsou tu na tisíc let a Hitler je bůh. A že jiná než jejich spravedlnost neexistuje! Ale duchovní zákony nehledí na mínění materialistů a běží podle svých nezvratných mechanizmů. Jednou zasetá nenávist je objektivně existující energií, která se musí vybít. Ti uhnětení a strachem posedlí Čecháčci si již v roce 1942 začali myslet: „Jen počkejte němečtí hajzlové, až vám moc vypadne z rukou!!!“ To uvidíte! A viděli. Nakumulovaná nenávist se vybila zvěrstvy, pogromem a vyhnáním brněnských Němců. Zejména nevinných, protože jak tomu pravidelně bývá, viníci tušili a včas utekli! Proto nyní bude velmi záležet na tom, jaké tresty (ve srovnání s Vítkovem) dostane teroristická rómská banda z vinárny. Když mírné, stane se zřejmým, že vládnoucí elita je vůči duchovním zákonům nevnímavá a situace se nezadržitelně vyhrotí. Je starou poučkou, že nepoučí-li se kdo z dějinných procesů, budou se tyto opakovat. Masa národa se cítěním oddělí od státu (jako za Rakouska) a začne si myslet: Jen všichni paraziti, „multikulti“, deklasové a pseudohumanisti počkejte, až vám zde a v celé Evropě moc vypadne z rukou!!!
 
Samozřejmě, že existuje řešení. Nemá nic společného s rasizmem, jak je vidět na vztazích k Vietnamcům, ale s civilizovaností. A toto jedině možné řešení běží v dávno známých rovinách : 1. rodina. 2. škola. 3. práce. 4.společenská spravedlnost.
 
1. Je tedy evidentně a urychleně nutné v rodinách „nepřizpůsobivých“ (bez ohledu na barvu pleti!) direktivně zavést plánování velikosti rodiny. Jako svého času v Číně.A vykopnout pseudohumanisty, až budou řečnit o svobodě nepříčetného množení! Nebo to s řešením problému „nepřizpůsobivých“ dopadne jak „operetní komedie“ s názvem: „Dálnice do Hradce a farmářka Havránková.“ Není nadále možné, aby se deklasované živly živily zneužíváním sociálních dávek, které „fasují“ ve formě životního minima za plození dětí. O které se pak nestarají a které nejsou vůbec do práce zapojitelné. Musí ihned začít platit obecná zákonná omezení porodnosti : „Pro jakoukoliv rodinu na sociálních dávkách mohou být sociálkou povoleny jen dvě děti! Pro samoživitelku matku jen jedno! Kdo překročí úřední doporučenou populační regulaci, ten sice nebude trestán, (jako v Číně,) ale ztratí porušením regulačních direktiv porodnosti nárok na zajištění životního minima!!! Chce-li mít ale kdokoliv mnoho dětí, může je mít. Ale musí si je uživit bez sociálních dávek! Není lidským právem ostatních živit z neodpovědnosti naplozené děti polonepříčetných!!! Zdůrazňuji, že barva pleti pro uplatnění uvedené zásady nesmí hrát žádnou roli! Uvedená zásada sociálního zajištění je odvozena od principu duchovní povinnosti ženy a muže živit své vlastní děti! Je to odpovědnost ploditele vůči Vyšší moci! Ve smyslu tohoto duchovního zákona si žena může pořídit jen tolik dětí, kolik uživí! Zákon jako kompenzaci musí naopak všestranně vyjít vstříc těm „nepřizpůsobivým“, kteří se pro racionální program plánování civilizované rodiny rozhodnou. Těm je nutné, opět z vyššího principu pomoci nemohoucímu (duševně), podat pomocnou ruku. Ve formě všestranné péče ke zcivilizování i formou bezplatné zdravotní pomoci k regulaci porodnosti.
 
2. Na základě dosavadních zkušeností je evidentně nutné, zavést zesílenou civilizačně integrační výuku ve školách. Nikoliv ale vnuceným vmíšením „nepřizpůsobivých“ mezi civilizované, v nichž tito vyvolávají rozvrat civilizačních návyků. Ale naopak! Od první do páté třídy zavést oddělenou a přísnou výuku stejné učební látky v asimilačních třídách s malým počtem žáků necivilizovaného původu.(Tak do 8?) Tu provádět jen mužskými učiteli s příplatkem, vybavených rozšířenými pravomocemi včetně možnosti udílení tělesných trestů za úmyslné vážné přestupky. Něco jako ve filmu Obecná škola. Nejlépe by bylo vyškolit na tyto učitele vhodné Rómy, třeba i s dočasně nedokonalým vzděláním. Ve smíšených třídách dochází v kontrastu se záměrem k šikaně a okrádání „bílých“, kteří si pak toto pamatují celý život. Právě prožitou šikanou v dětství vzniká podvědomý rasizmus, ne řečněním rasistů.
 
3. V rámci zajištění zaměstnání pro často nespolehlivé a méně výkonné Rómy zavést u soukromých firem jako dočasnou pozitivní diskriminaci osvobození jejich zaměstnavatelů od povinnosti odvádět za vyjmenované sociální a zdravotní pojištění. (Jako u zaměstnanců „na černo“.) Pro stát by to nebyla ztráta, protože by na druhé straně ušetřil na dávkách v nezaměstnanosti. I zaměstnavatel by vydělal. Na nekvalifikované práce by získal levnější a flexibilnější pracovní sílu. Místní správy, což už se občas děje, by rovněž měly formou pozitivní diskriminace zaměstnávat přednostně příslušníky necivilizovaných menšin. Tím by se postupně, tak během tři generací, také do těchto vrstev dostala další duchovní zásada, že bez práce nejsou koláče.
 
4. Jako kompenzaci spravedlnosti výše uvedené pozitivní diskriminace zavést naopak při hodnocení přestupků proti zákonu i dobrým mravům u nepřizpůsobivých vrstev trestání zásadně jako u opakovaných přestupků a nenapravitelnosti jednotlivce, tj. horními sazbami trestů! Lze tomuto přístupu také říkat účinná politika „cukru a biče“! Ve zkratce: „Vyvineš-li dobrou vůli, dostaneš mimořádnou výhodu. Nevyvineš-li dobrou vůli k civilizovanosti, dostaneš důkladně karabáčem.“ Jen tento typ politiky zkultivuje vrstvy, vyplavené sem ze slovenských středověkých vesnic. Všechny ostatní v médiích otiskované způsoby řešení, zejména ty od pseudohumanistů, zkrachovaly.
 
Jak je ze srovnání výše uvedených návrhů a současných postojů bruselských a našich „lidskoprávníků“ zřejmé, výše uvedené návrhy je nepochybně popudí. Naleznou mnoho „odbornými termíny oblepených zdůvodnění“, kterým že to „zákonům“ to odporuje. Není divu, mají „vědecké“ humanitní vzdělání, kde je učili to, co dosud vlády v EU dělaly a co se neosvědčilo. Já jsem vzděláním jen zvěrolékař a níže popsaný zákon jsem odkoukal ze 72 let života. Říkám proto těm „společensko-vědecky“ graduovaným bádalíkům: Zkuste v praxi dát lidská práva krávě a koze (dobytku) a vpusťte je do kultivované zahrady! Uvidíte, co vám z ní udělají!!! Ze života jsem odpozoroval tento duchovní zákon:
Komukoliv lze poskytnout jen taková práva a svobody, které kvalitou své duchovnosti, tj. mírou své žité odpovědnosti, unese!!!
Jen lidé s duchovními hodnotami, mohou mít lidská práva! Těm příslušníkům lidských komunit, u kterých byl v důsledku historického vývoje duchovní vývoj zanedbán, musí být s jeho zažitím pomoženo. Ale musí mít vlastní snahu, jako jí vyvinuli pracovití, poznání lační a porodnost regulující Vietnamci! Kdo se v EU zcivilizování bude zpěčovat, „černý nebo bílý“, s lhostejno jakým náboženstvím, nemá v této na poruchy citlivé civilizaci (EU) co dělat! Musí se vrátit do „své rezervace“, odkud přišel.
MVDr. Josef Staněk
 
 
Článok bude uverejnený v mesačníku PHOENIX.

Martin Hruštinec
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
lenlen   |   ip:85.239.25   |   2011-09-13  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slusny clanok
davam plus


contedisavoya   |   ip:109.58.13   |   2011-09-13  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A viete ake jednoduche je riesenie?
Zrusit socialne davky a detske pridavky!
Jak proste mily Watsone !


FestinaLente   |   ip:212.147.7   |   2011-09-13  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba dva postrehy:
Rád by som sa opýtal všetkých utajených rasistov, čo by robili, keby sa narodili v drevenej osade na východe Slovenska, nechodili by do školy a ich rodičia by chlastali a nikdy nepracovali.
Dávali by sami sebe za vinu, že v tej osade budú žiť aj oni?
Alebo by sa vypracovali, z osady odišli, urobili si školu a začali žiť tak, že by sa plne zaradili do spoločnosti?
Chcel by som to vidieť...

" Rómové ze Slovenska "
Netreba zabúdať na to, že vdaka českému voľnomyšlienkárstvu tu bol v roku 1948 nastolený systém, ktorý z Romov urobil ešte viac pasívnejšiu a ešte viac systém zneužívajúcu národnosť.
V dávnych dobách Česko v Europe nazývali menom Bohemia - odtiaľ výraz " bohémsky spôsob života ".
LordX   |   ip:91.127.88   |   2011-09-13  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  - socialne davky podmienit verejnoprospesnymi pracami
- limitovat pridavky na deti len na prve dve deti
- naviazat pridavky na deti na ich skolsku dochazku v minulom mesiaci, ale priamo - neospravedlnena hodina v mesiaci = nasledujuci mesiac ziadne pridavky

Toz veci ktore by mohli realne prejst. S navrhmi v clanku sa stotoznujem, ale pochybujem ze su realne ak nepozenieme pseudohumanistov z Bratislavy kade lahsie.


Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-09-13  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FistulovýLenták, ty si čo za elementa? Si zdrogovaný príživník od ĽPR, vekslák s CHF papierikmi, alebo pričmudený parazit neplatiaci dane?


laco   |   ip:193.110.1   |   2011-09-13  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Plný súhlas s článkom !!!


Marta   |   ip:80.242.44   |   2011-09-13  (23:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  súhlasím s autorom článku!


putnik   |   ip:195.80.17   |   2011-09-14  (07:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skusenost cloveka - co namietat?! Navyse rezonuje s nami mladsimi ...

"Zlodej krici: Chytte zlodeja."
Nie clovek ktory postavi mur je rasista. Mur uz vobec nemoze byt rasisticky. Clovek ktory oznaci mur za rasisticky je rasista.
Casto sa miesa schopnost vidiet veci zvonku take ako su s videnim cez vnutorny filter vlastneho ja.
Postavenie muru bolo riesenim isteho problemu. Zburanie muru prejavom syndromu "Berlinskeho muru" - aj ked oznacene nalepkou rasizmu.


JanR   |   ip:158.193.2   |   2011-09-14  (08:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Docista ste sa vsetci uz zblaznili. Nevidite ze takto to nepojde. Kto povedal cloveku ze civilizacia je povinna pre kazdeho. To ze sme sa my rozhodli ze nasa cesta je spravna neznamena ze je spravna pre kazdeho. V prvom rade sa pokusme obnovit povodne hodnoty tychto ludi, postavme ich na nohy a potom nech vlastnym sposobom a kulturou obohatia nasu spolocnost. Najvacsou chybou je pokus premenit ich na nas obraz. A skuste im zobrat davky. Vo vezniciach tolko miesta nie je a stat si nove nemoze dovolit. Prebudte saLordX   |   ip:178.40.62   |   2011-09-14  (10:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Preto by trebalo najprv zjednodusit podmienky na ziskanie zbrane pre slusnych ludi, a schvalit zakon ako v USA, ze mas pravo zlodeja ci vytrznika na svojom pozemku zastrelit. Potom nam nove vaznice nebude treba. ;)

"Kto povedal cloveku ze civilizacia je povinna pre kazdeho."

Ja to vravim. Nemal by som s tym problem keby tak zili len ludia ktori sa tak slobodne rozhodli, a nevyciciavali by stat na davkach. Ale ziju tam aj deti ktori si taky zivot nevybrali. Pokial chces mat deti, ciilizacia ma byt povinna, inak ide o tyranie deti.


Adam   |   ip:195.160.1   |   2011-09-14  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Autor článku ma nasral tým, že český problém s rómami váľa na Slovensko, akoby Slovensko bolo cigánska krajina. Vraj zo stredovekých slovenských dedín prišli do Čiech! A na Slovensko odkiaľ prišli? My môžeme povedať že z Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. Cigáni nie sú Slováci, tak ako nie Češi ako nie tí ktorích som už spomenul. Cigánsky problém je problém multikulturalizmu po roku 1989 vnucovaný nám zo západu istou vládnucou skupinou na svete s cieľom rozvrátiť národné štáty! Každý, kto je proti parazitizmu tejto skupiny je extrémista, neonacista, rasista v spojení s antisemitizmom. Toto je "riešenie" západu a výsledok tu máme. Treba cigáňom tu vytvoriť také podmienky, aby všetci ušli do nerasistických krajím a potom nech kecajú o tolerancii a pomoci tímto "chudákom" čo nemôžu za to, že sa im nechce chodiť do školy a potom do práce.


Adam   |   ip:195.160.1   |   2011-09-14  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre JanR
No, ja žasnem nad tvojou "múdrosťou". Tak ich postav na nohy, nech ťa obohatia svojou kultúrou. Podľa teba im treba naďalej vyplácať dávky, my máme na nich robiť a oni budú len kotiť deti. Si ty normálny? Napíš konkrétne čo s nimi treba urobiť aby nás začali "obohacovať" miesto okrádať a parazitovať na našej práci. Inak tvoj príspevok a teba možno zaradiť medzi tých multi-kulti a za toto by si si zaslúžil po papuli.


mrbean   |   ip:85.216.24   |   2011-09-14  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zamyslime sa - odhad na Slovensku žije cca 400 000 cigáňov . Socialne dávky min. 1 000 sk. mesačne na osobu = 400 000 000 sk. A to sú naše dialnice do svetlej budúcnosti!


Servt   |   ip:90.176.58   |   2011-09-14  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak jsem si říkal, co bych dělal já na místě židovského patriota v Izraeli, abych vůbec přežil já i můj národ v zemi, zaslíbené Jahvem mým (fiktivním) předkům, obklopené mnohem početnějšími semitskými příbuznými národy arabskými, které nás nemají rády od těch dob, co praotec Abrahám vypudil svého nemanželského syna Ismaele, od něhož arabové odvozují svůj historický původ. Příbuzní jsou tradičně chudobnější a o to populačně zdatnější, navíc se netají přáním na likvidaci všech židů. Totální válka (např.jaderná) by byla sebevražedná - tak zbývá jediné možné řešení - obrátit zájem i zášť milých příbuzných jiným směrem, třeba do bohaté Evropy, plné „nevěřících psů“, ostatně už tam jednou muslimové byli, (Maurové ve Španělsku, Turci v jihovýchodní Evropě), takže tam trefí. Naší baštou jsou Spojené státy, tak tou jejich zas může být Evropa. Gojové nás podpoří všechny. K tomu jim musíme trochu napomoci - zastavit politickou, vojenskou i kulturní integraci Evropy, rozložit NATO, zapojit Rusko. To si vezme se svými soudruhy na starost náš člověk Pružinskij, křesťanský husitský našinec, který navíc obličejem žida ani trochu nepřipomíná (bohužel o to víc jeho výrazný syn). Také pár jiných politiků a novinářů nám pomůže žabomyšími hádkami o politické korektnosti, toleranci a nacionalizmu. Němci už k tomu významně (byť i možná nezáměrně) přispěli holocaustem našich předků a jejich vypuzením z Evropy. Tím vytvořili životní prostor a podmínky pro imigraci muslimů, a to i na místa Němců, „hrdinsky“ padlých v jejich boji proti židobolševizmu. Dobře jim tak! Muslimové si tam mezitím s předstihem postaví mešity a minarety, třeba i ve Vatikánu (aspoň je nebudou muset stavět v Jeruzalémě). Až slavnostně (spolu) založíme Palestinský stát, bude už jenom potřeba zřídit konzuláty, obchodníci už tam dávno jsou. My pak papeži přátelsky poradíme, jak mají křesťané (mimochodem u nás vzniklí a založení), co nejlépe s muslimy vycházet. Za to se přestaneme tolik kamarádit s protestanty, kalvinisty a husity, aby na nás katolíci vzpomínali v dobrém. No, a kdyby snad chtěli němečtí neonacisté v budoucnosti antisemitský holocaust reprízovat (tentokrát proti našim semitským bratrancům) - tak aspoň arabové na vlastní kůži poznají, co to doopravdy je – a Němci budou vzpomínat: „zlatí židi, proč jsme se jich tehdy zbavovali“.
Šalom, salam aleikum, pochválen (žid) Ježíš Kristus.Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-09-14  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jediné humánne riešenie je také, že by sa našiel dostatočne veľký ostrov s vybudovanou infraštruktúrou a tam by sa premiestnili cigáni z EU. Museli by sa o seba starať sami a už by sa nemohli vyhovárať na diskrimináciu ohľadne zamestnania, lebo tam by mali práce vyše hlavy :)


JanaKatarina   |   ip:178.41.10   |   2011-09-14  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zoberiete ciganom davky a zacne hromadna rabovacka. Oni sa nebudu stitit ani zabit cloveka, ktory by si chranil vlastny majetok. Riesit sa to malo uz davno, teraz je neskoro. Snad len evolucia ich casom eliminuje.


Miroslav   |   ip:213.160.1   |   2011-09-14  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja navrhujem, aby sa tu v diskusii niektoré veci použili a plus sa doplnili napr. na Slovensku o to, že každý desiaty zamestnanec musí byť cigáň, tak ako je to teraz že každý dvadsiaty musí byť invalid. Ak ho firma nemá, musí zaplatiť odvody ako keby ho mala. Tiež myslím, že je to jednoduché, ale veľmi účinné riešenie. Problém može nastať vtedy, keď zistíme že ony nechcú robiť.


karolostatny   |   ip:178.40.23   |   2011-09-14  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  S autorom suhlasim. Nepacil sa mi vsak vyrok slovenske stredoveke vesnice... pokial ide o neprisposobyvych obcanov ide o produkty prostredia a to nieje "stredoveka SK dedina", ale stale sa zvacsujuca zbierka chatrci pri tychto dedinach.. integraciu skusali uz komunisti, ale jej funkcnost by bola zabezpecene len v pripade rozbitia tychto komunit na jedincov alebo rodiny, ktore by zili zamostatne, co ale pri momentalnom populacnom boome uz asi ani nieje realne. problem ako aj mozne riesenie je rovnaky/e na Slovensku


mrbean   |   ip:85.216.24   |   2011-09-14  (19:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Riešenie - vysťahovať do vojenského priestoru Oremov laz a zorganizovať ostré voj. cvičenie vojsk NATO. Nácvik humanitarneho bombardovania.


JeanLaroux   |   ip:85.160.11   |   2011-09-14  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Líbí se mi, že autor na straně jedné velmi trefně analyzuje a také se na straně druhé snaží nalézt řešení. Bohužel se v navržených bodech s autorem ne zcela ztotožňuji ale snahu najít systémové řešení rozhodně vítám. Pro nalezení skutečné koncepce je to dobrý vstup ale chtělo by to ještě mnoho věcí prodiskutovat protože mnoho z návrhů má druhou stranu mince, kterou si autor zřejmě moc neuvědomuje. Chce to do hledání řešení zapojit více hlav neb více hlav více ví.

Co tedy já vidím v jednotlivých navržených bodech jako tu druhou stranu mince ? Vezmu to po bodech z navrženého řešení.

1.Hodnotím pozitivně slova "bez ohledu na barvu pleti" - ANO nesmí jít nikdy o řešení zaměřené proti určitému etniku nebo rase což by bylo diskriminační ale musí jít o řešení šité na míru pro ekonomicky vyčleněnou skupinu. To je již dobře zdůvodnitelné a myslím správné. Jakékoliv represe či naopak zvýhodnění pro etnikum tj. dle barvy pleti je naopak podle mne ŠPATNĚ. Plánování populačního růstu. Zde bych byl již velmi opatrný. Je zde na straně jedné think-tank šířený mj. např. Billem Gatesem, který říká, že vzhledem k nedostatku zdrojů a ekologickým dopadům přemnožené populace hrozí lidstvu potažmo planetě krize. Osobně nevěřím v teorii o přemnoženém lidstvu. Je to fáma. Zdrojů a místa je dost. Současně lidé přírodu až tak ekologicky nezatěžují jak se tvrdí. Co je fakt je špatné přerozdělování zdrojů ale zde není tím, kdo drží v ruce černého Petra ta populace ale někdo jiný. Někdo ze skupiny do které patří sám Bill Gates. Tito lidí říkají, že je třeba snížit populaci a mluví o vakcinaci a dalších chemických metodách na sterilizaci (snížení fertility) potažmo nemluví o metodách, které rovnou zabíjí a o nichž se vesele v mnoha kruzích "konspiruje". Když si odmyslíme různé možná-konspirace a na chvíli i připustíme argument oněch teoretiků, že je třeba populaci snížit, nemůžeme rozhodně akceptovat myšlenku na celosvětovou aplikaci. Musíme zde rozlišovat, že jsou země (komunity uvnitř zemí), kde mají rodiče klidně 10 dětí a zde je tedy třeba porodnost omezit protože tyto skupiny mají paradoxně nízkou sociální produktivitu a zvýšené sociální nároky, jež hradí majorita v lokálním i globálním měřítku. Oproti tomu jsou zde produktivní rodiny s jedním nebo dvěma dětmi a zde je naopak potřeba porodnost zvýšit neb jde o TY, kteří vychovávají budoucí generátory HDP. Plošné snížení porodnosti zde tedy naráží. Je třeba sledovat skupiny, kde můžeme regulovat a skupiny, kde bychom měli naopak porodnost podpořit. Tímto směrem se vydal AUTOR článku ve svých závěrech ALE !! zde je právě ta druhá strana mince. Tento přístup projevující se v navržených řešeních (byť logický) je také silně DISKRIMINAČNÍ a tedy těžko prosaditelný. Jen těžko někdo prosadí, že sociálně slabí budou mít třetí a další dítě bez přídavku zatímco ti sociálně "silní" budou mít klidně dětí 5 a přídavky na ně. Umí si tohle někdo představit do důsledku ? To by byla katastrofa podobná nacistickému sociálnímu inženýrství. NE, že by zde systémové a vyvážené řešení neexistovalo ale neunáhlujme se... OK .. Pojďme dále k myšlenkám autora ... Pseudohumanisty vykopnout ? Na první pohled souhlas. ALE .. i ten pseudohumanista je člověk s názorem. Chceme snad upravovat systém na principu eliminace názorových odpůrců ? OPRAVDU ? Nezbývá nám než své řešení prosadit u davu voličů a pak ať si v rovnocenné diskuzi pseudohumanisté argumentují dále. Jistě .. okřiknu se sám. Ale ONI mají rafinovaný monopol na řízení systému a od koryta sami neodejdou. Ty voliče ZASE nějak před volbami zmanipulují a kára pojede dál .. No .. To je ale už jiná pohádka vyžadující jiné řešení, že ? ;) Vraťme se tedy k tématu. Co se stane, když sociálně slabým a zejména neproduktivním příjemcům sociálních dávek sebereme na třetí a další dítě přídavky s motivací je demotivovat od vydělávání na výrobě potomstva ? Stane se to, že 1. Začnou křičet (a oprávněně), že jsou diskriminováni vůči bohatým (čti produktivním), kteří přídavky mají neomezené a ani je ke svým platům na rozdíl od těch slabých nepotřebují. 2. Stane se také to, že díky regresivnímu vývoji ve společnosti začne do kategorie sociálně slabých díky ztrátě zaměstnání padat stále více těch, kteří byli dosud produktivní a o svou práci přišli z důvodu reorganizací, šetření, snižování výr.nákladů, propouštění atd. Co s jejich přídavky ? Najednou nedostanou přídavky na třetí a další dítě ? Ve chvíli, kdy ne vlastní vinou přišli o práci jim vrazíme ještě kudlu do zad, jen proto, že jsme jednou nastavili pravidla zacílená na sociálně slabé ? Chce to více přemýšlet než přijdeme s nějakým řešením.

2. Co je to ten "Necivilizovaný původ" ?? Je jistě nutné se zaměřit na vzdělávání a integraci ale jaká chceme nastavit hodnotící kritéria podle nichž budeme vybírat TY, "necivilizované" nebo sociálně slabé, nepřizpůsobivé či jak je nazveme ?? Víte já bych neSEPAROVAL podle civilizovanosti atp. ale podle schopností a HLAVNĚ podle reálného předpokladu využití těch schopností pro společnost. Tím mám na mysli otočení vzdělávacího a zaměstnaneckého systému. Dnes to funguje tak, že se studuje (něco - cokoliv) a pak se hledá práce, která ale pro absolventa není a tak absolvent sedí na pracáku a medituje jestli má jít dělat něco co nestudoval nebo si raději počkat. Čím bys holčičko chtěla být ? Chtěla bych být lovkyní perel. A tak holčička vystuduje školu Lovců perel a pak všichni diví, že u nás není moře a není kde lovit ty perly. Ano přeháním ale takto absurdní systém funguje i v systému rekvalifikací, které uchazečům hradí stát. Tady se (až na výjimky) neškolí na práce, které jsou k dispozici ale na něco co si školící středisko vymyslí - co se školitelům dobře platí. Já tedy navrhuji to otočit. Je třeba objet všechny možné zaměstnavatele a zeptat se jich, KOHO potřebují a na jaké pozice. Pak to teritoriálně rozdělit ve vztahu ke školám a říct, že potřebujeme reálně tolik a tolik kominíků, tolik a tolik pekařů, tolik a tolik manažérů a ředitelů atp. A tomu se pak uzpůsobí obory ve školství, učitelé atd. atd. A už na škole se podle schopností budou směrovat žáci do dalšího vzdělávacího stupně. Někdo, kdo na to má bude směrován výše a někdo kdo sice moc rozumu nepobral ale zato je manuálně zručný bude naopak směrován na určité odborné vzdělání. Nakonec .. každý se na něco hodí. Tomu systému je třeba přizpůsobit i rekvalifikace a dodatkové vzdělávání zejména těch lidí, kteří nejsou produktivní a těží se sociálního systému. MUŽEME JE HNÁT DO PRÁCE ALE !!! Nejdříve je jim třeba tu práci nabídnout !!! Když řekneme A musíme říct současně i B. Jinak to nefunguje

3. Pozitivně ani negativně prosím NEDISKRIMINUJME. Účel sice často světí prostředky ale v určitých případech to může nadělat nakonec ještě mnohem větší paseku. Zavádět úlevy na odvody sociálního placeného zaměstnavatelem pro některé ? To si opravdu neumím v praxi představit. Jak stanovit hodnotící kritéria ? Zkuste to domyslet více do hloubky a zjistíte, že je to nesmysl a nic moc to nakonec ani neřeší.

4. Opět diskriminujeme ? Někoho dle nějakého kritéria někam zaškatulkujeme a pak na něj budeme brát při trestech jiný metr ? Proboha já opravdu doufám, že jsem záměr autora jen špatně pochopil. Třeba to tak nemyslel. Myslím, že autor článku při svých myšlenkových pochodech dospěl k poznání, že ne vždy se dobrá vůle setká s dobrou odezvou. Můžeme někoho zaškolit, najít mu práci ale on stejně dělat nebude a raději bude krást nebo dělat ještě horší věci. Souhlasím, že v tomto případě musí přijít na řadu BIČ. Bič na kohokoliv bez rozdílu. Absolutně nesouhlasím s pseudohumanistickým nesmyslem, že účelem trestu je převýchova (ve vztahu k trestanému) a izolace od společnosti (ve vztahu k zájmu celku). To jsou až sekundární účely trestu. Primárním a výchozím účelem trestu je ODSTRAŠENÍ (ve vztahu k potenciálnímu zločinci - individuální zacílení a současně i směrem k ostatním - společenské zacílení). Jde o to aby se nám vězni neseskupovali na zimu ve skvěle vybavených vězeních, kde dostanou co se jim zlíbí byť třeba někoho zavraždili, znásilnili atp. a my ostatní jim to zaplatíme. Pseudohumanisté udělali s trestu absurditu. Vězení musí být vzhledem k povaze spáchaného zločinu tak tvrdé aby ODRADILO potenciální zločince od spáchání trestného činu. Mé řešení tedy spočívá v drsných spratanských podmínkách ve vězení, v tvrdé - nucené dřině, která bude využita ve prospěch společnosti tj. na náhradu nákladů pobytu ve vězení, na náhradu škod způsobených zločinem, na veřejně prospěšné práce atp. Vězni mohou třeba opravovat naše rozbité silnice. SUMARIZACE CUKRU A BIČE: Tady máš možnost vystudovat (A), Tady máš práci (B) = cukr, Volíš zločin ? Tady je trest, kterého by ses měl skutečně bát (C) = bič. Opět musí být splněno A, B i C současně. Jen něco z toho = celé to nefunguje.

Znovu opakuji, že jsem rád za tento článek autora. Vůbec jej nechci nějak hanit. NAOPAK ! JE skvělé, že se snaží hledat skutečné systémové řešení na rozdíl od našich zastupitelů, kteří jen umí opakovat zažité fráze a skutek utek. Pokud jsem byl někde ve své krátké reakci :-) až příliš kritický pak se omlouvám. Ještě jednou tedy autorovi díky za jeho práci a přeji hodně optimismu. Díky lidem jako je on se jistě situace jednou změní. Musí !
vierona   |   ip:95.103.21   |   2011-09-14  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mysim ze toto je prenas zaujimave a potrebne - Bylo nás tam 2000. Extremistů pár desítek. Nevěřte médiím, mají příkaz buď lhát nebo alespoň mlčet. Sobotní večer byl masakr. Prosíme o podporu a pomoc. V protestech budeme pokračovat dál, ale potřebujeme podporu z celé republiky. Snaží se nás umlčet. Cikáni to tu zde vnímají, že zvýšená přítomnost policie je tu proto, aby je chránila před námi. Proto se nyní již nestydí přepadávat i za bílého dne. Jsme zoufalí, musíme se bránit. Dnes v noci jsem mluvil s policisty z rumburského oddělení. Jsou nemilosrdně masírováni z pražského policejního vedení. Denně dostávají pokyny, jak mají umlčet protesty v regionu, je jim z toho zle, ale mají strach o místo. Místní policisté jsou většinou s námi, ale musí poslouchat rozkazy z Prahy. A ty zní: "zlikvidovat tento zárodek možného problému, nesmí se to rozšířit po celé republice." Proto tu dohlíží i ministr Kubice, aby všechno proběhlo, jak má. Bijci z Prahy, středních Čech a také už z Moravy nám dnes v noci ukázali, jak se tato vláda hodlá vypořádat byť i jen s náznaky občanské nespokojenosti. Lidi, dnes bojujeme ve Varnsdorfu i za vás .... jestli nás zlikvidují, pak půjdou i po všech ostatních. Pomozte nám. Ve svých městech a obcích jistě máte svoje problémy. Dejte najevo, že chcete, aby byly řešeny. V roce 1989 to začalo v Teplicích. V roce 2011 to začíná ve Varnsdorfu. Nebo se vám líbí, co se na nás šije v parlamentu? Cikánský problém je jen špička ledovce Z diskuse ve Varnsdorfu 11. Září 2011
..vyvolávání nepokojů mezi obyvatelstvem, provokace a podněcování k výbuchům agrese na všech stranách je v plánu NWO. Vzhledem k tomu, že napjaté vztahy s romskou a dalšími menšinami v naší zemi jsou dobře známy i v zahraničí, tak je snadné si domyslet, že právě toto je oblast, kterou se bude snažit NWO využít ve svůj prospěch. A když si to dáte dohromady s tím, co se zároveň dělo v Olomouci, tj. armádní cvičení na potlačení demonstrací mírumilovných aktivistů: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-armada-cvici-ve-stepanove-potlaceni-demons.html


vierona   |   ip:95.103.21   |   2011-09-14  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave v USA v roku 1968 boli kvoli takym neprisposobivym zriadovane domobrany-pre ochranu vlastnych rodin a majetku -u nas vcelej csr su úiata kolona na ovladnutie -je dobre pocuvat ludi ktorí o tom hovoria !


Peet   |   ip:95.102.94   |   2011-09-14  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Riešenia sú prosté! Lenže ten, kto nechce riešiť vymyslí ten najnemožnejší spôsob, aby to nešlo ...
Aký je pre úradníkov problém vyplácať dávky menšine len z toho,
čo štátu prinesú ??? ... Žiadny, jednoduchý, matematický!
Celý umný národ je proti, len vládni darmožráči si ich držia kvôli eurofondom ...


jean   |   ip:46.135.14   |   2011-09-15  (06:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Peet. Ta prostá řešení jsou vždy ta nejhorší


Jean   |   ip:46.135.14   |   2011-09-15  (07:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemislav. Když je stěhovat na ostrov tak jak je vybírat do transportu? Podle etnicity? Tzn. Dělit smíšené rodiny. Odebírat rodičům děti? Nebo je třídit podle nepřizpůsobivosti? A jaká kritéria nastavit? A kde vezmete vlastně ten ostrov? A za co na něm vybudujete infrastrukturu? Bude tam moci někdo i dobrovolně? Třeba já, když by mě ta česká politika lezla až tak na nervy, že bych chtěl utéct? Co tak koupit ten ostrov pro nás a ty nepřizpůsobivé tu nechat našim žvanícím zastupitelům at si ka ně makají sami? ;-)


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-09-15  (08:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jean: na začiatok by stačilo transportovať obyvateľov nelegálnych osád a cigánskych neplatičov z miest, takže to by bolo takých 90% ich etnika. A keď nie ostrov, tak ich poslať všetkých do Izraela. Tam sú všetci "obeťami" antisemitizmu a tak by si z "obeťami" rasizmu určite porozumeli :D Ale vidím to tak, že asi skôr ja odídem niekde na samotu a tam si budem fungovať, alebo sa začlením do nejakej eko-komunity, lebo z tejto spoločnosti sa stáva čoraz väčší exkrement...


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-09-15  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vazeny, dobre rady, len kto ich uskutocni? Dnes este nemate vo vlade taku politicku silu ktora by bola schopna spravit poriadok s tymto problemom. Na obzore su politicke hnutia ktore chcu riesit tento problem, len potrebuju vasu podporu. Pred kazdymi volbami sa vecsina z vas hrdinsky vystatuje ze nepojde volit a v percentech to i dokazuje a tym si vlastne kakate sami do valova. Preco nepodporit takych ktory hladaju vychodisko z tych sraciek? ONI ich potupne nazivaju extremisti ja ich nazyvam narodovci.


mefff   |   ip:195.91.94   |   2011-09-15  (23:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten clanok sa neda citat. Preboha. Ved treba pouzivat odstavce. Takto je to len masa pismen.


andrej   |   ip:87.197.99   |   2011-09-16  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cigani su celospolocensky problem,ktory je zamerne prehliadany a odkladany do suplikov,nakolko riesenie je "diskriminujuce"a odporuje politickej korektnosti,masivne sa uplatnujucej po celom svete,ktora nici akykolvek zarodok vyjadrenia pravdy.Korenom problemu je najma to,ze Cernosi,Cigani,Arabi,ci ine cierne rasy povazuju sami seba za menejcennych,uz z pohladu toho,ze ich vlastna rasa nedokazala to,co dokazali bieli Europania.Najvacsi rasisti su prave samotni cernosi,ktori z pohladu technologickeho pokroku dosiahli najzalostnejsi vysledok,teda ostep,luk a sipy.Mozu vrieskat o zrovnopravneni,o hrdosti ciernej rasy,ci o comkolvek,vzdy budu vnutorne citit,ze by nikdy nedokazali to,co Europania a na tom nezmeni nic ziadne vrieskanie,tliachanie o "rovnopravnosti",ci cokolvek,cim sa snazia sami pred sebou ospravedlnit svoju zaostalost.Preto je humanne riesenie nemozne,zavistlivy primitiv vas chce aspon udriet,nakolko vie,ze na vas ako primitiv nikdy nedosiahne...


FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-16  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bože môj - Andrej!
Ja som myslel, že ľudia tvojho druhu vymreli v štyridsiatom piatom...
Ešte nám začni tvrdiť, že mozog bieleho človeka je väčší než u ostatných rás a budeš jasný...
Primitívne názory nácka s IQ húpajúceho koníka, ktorý má ako jediný zdroj informácií knihu Mein Kampf.


andrej   |   ip:87.197.99   |   2011-09-16  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvoj nazor ti neberiem,je mi jasne,ze si "humanistka"a "aktivistka" ktora nechape,ze spajat nekompatibilne sa neda.Vyskusaj spojit elektricky kabel z vodovodnym potrubim a cakaj "toleranciu".Ak tomu nechapes,pozri sa,ako to vyzera v krajinach,kde to urobili a ako tam to "spoluzitie" vyzera..FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-16  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Možno by si mal pouvažovať nad tým, či je technologická vyspelosť prejavom vyspelosti.
A deliť ľudí podľa farby kože je strašne hlúpe.
Ešte nezabúdaj na to, že mnohí mali pred Europanmi obrovský náskok vo vede a kultúre-napríklad spomínaní Arabi, alebo číňania, či mnohí iní.
Z istého pohľadu je práve biela rasa najbarbarskejšou, najnekultúrnejšou a najprimitívnejšou.
A žiadne sebazničujúce technologie to nevyvrátia.


andrej   |   ip:87.197.99   |   2011-09-16  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  technologicky pokrok podla teba nie je prejav vyspelosti naroda?Mas prevratene hodnoty,zrejme povazujes barbarske zvyky cernosskych kmenov za nieco viac,nez to,ze v nasej kulture sa nemusis bat,ze ta napichnu na razen a upecu,nakolko u nas existuje nieco,ako ludske prava. mozes pouzivat net,mozes telefonovat,sledovat televiziu,pokrok v medicine,ktory je podla teba samoznicujuca technologia..Obrovsky naskok vo vede a kulture je trochu sporny,totizto urcite veci zmenili nabozenske prudy a s tym spojene tmarstvo.ISte,nemam pochyb,ze si pseudoaktivista,ktory nikdy nemal moznost byvat vedla ciganov a zazit ich "kulturu",presne kvoli takym,ako si ty nas caka osud ciganskej kolonie..


FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-16  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto je neskutočné!
Ešte aj dnes možno stretnúť náckov...

Považuješ snád skonštruovanie jadrovej zbrane za pokrokové?
Za istých okolností možno považovať technologický pokrok za prospešný a nedeštruktívny.
To vtedy, ak ide ruka v ruke s pokrokom duchovným.
Ak ale duchovný pokrok zaostáva a dôraz sa kladie na pokrok technologický, je iba otázkou času, kedy zničí civilizáciu.
Technologický pokrok skrátka nemôže predbehnúť pokrok duchovný.

Daľej si treba všímať aj subjektívne vnímanie jedincov.
Národy žijúce bez technologií v súlade s prírodou sú oveľa šťastnejšie aj bez peňazí, playstationa, či plazmy.
Nepotrebujú komunikovať cez tvoj pokrokový FB, nepoznajú prostitúciu, nevyhladzujú živočíšne druhy, či iné národy.
Bieli europania hlavne neslovanského pôvodu sú asi najbarbarskejšou, najneznášanlivejšou a najnamyslenejšou rasou.
V časoch, ked číňania používali papierové peniaze, magnet, či strelný prach, europania upaľovali ľudí, ktorý liečili iných.

To všetko, čo si napísal, si myslel vážne, alebo si len provokatér z radov našich orgánov?
Pozerám, že neskrývaš IP - takže asi patríš medzi provokatérov, ktorí majú za úlohu vyprovokovať diskutujúcich k prejavom neznášanlivosti.
Skrátka sa mi nechce veriť, že by niekto mohol byť tak arogantný a nevzdelaný.


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-09-16  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestineLente, preco je pre teba niekto hned nacek, ked ma iny nazor jak ty? Predsa samotna priroda rozdelila zivocichy do plemien s rozdielnymi vrodenymi vlastnostami a hodnotami. Taktiez ludske plemeno je rozdelene do roznych ras s vecsimi, alebo mensimi schopnostami. Podla teba je priroda ten najvecsi nacek.


FestinaLente   |   ip:67.159.56   |   2011-09-16  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne ale vadí vážení inteligenti to, že hovoríte o väčších, alebo menších schopnostiach a nie o rôznych schopnostiach.
Ak my dokážeme skonštruovať lietadlo, to z nás ešte nerobí schopnejšiu rasu.
Amazonskí indiáni sa liečia bylinkami a žijú v harmonii s prírodou a sú šťastní.
Samozrejme, pokiaľ neprídu nenažraní bieli s motorovými pílami.
Z tohto pohľadu sú amazonskí indiáni oveľa vyspelejší, čo z nás robí podradnú rasu.
Potom akým právom onálepkovávaš bielych nálepkou "vyspelí, teda nadradení" ?FestinaLente   |   ip:67.159.56   |   2011-09-16  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osobne si myslím, že existuje iba jedna menšina, ktorá má dokázateľne menší mozog:
http://www.youtube.com/watch?v=Kt46Gl0U4P4&;feature=related


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-09-16  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj nebohy otec ucastnik druhej svetovej vojny hovorieval ze jeden Nemec zavazil za piatich Rusov. Tu niejde o inteligenciu, lebo ta sa da naucit a potom mame svinu inteligenta. Tu ide o vrodenu schopnost, zodpovednodt a respekt, ktora sa neda naucit. Cim tmavsia plet tym je tych schopnosti, zodpovednosti a respektu menej. Jednoducho cigani su na tarchu spolocnosti a len sprosty stym nebude nic robit, takze nakoniec cigani su ty najmudrejsi ze dokazu hlupakov vyuzit. Takze momentalne v intelegencii nas predbiehaju, preto apelujem na vsetkych konecne sa chydte ludia rozumu a prestante byt hlupaci.


LordX   |   ip:95.103.94   |   2011-09-16  (17:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "nepoznajú prostitúciu"

Tak to si ich uz asi moc idealizujes, ved ide o najstarsie remeslo. :))

A o tom ze nevyspele narody ziju stastnejsie by sa dalo polemizovat.. Skor ide o romanticky mytus.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_happiness.png


225   |   ip:78.98.6.9   |   2011-09-16  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stotoznujem sa s autorom clanku v popise problemu a ciastocne s riesenim v bode 1.

Som vsak toho nazoru, ze cigansky problem sa ziadnou (nasilnou / vnutenou) asimilaciou riesit neda. Svoje modely spravania maju tak vzite a su tak odlisne od majoritnej populacie, ze asimilacia sa mi zda byt nemozna.

Cigansky problem nevznikol vcera ani v 89-om, snazia sa ho riesit uz od stredovekych cias Rakuska-Uhorska. Stale neuspesne, pretoze vyriesit ho, t.j. asimilovat ich, cize primat k tomu aby prijali to co my oznacujeme za civilizovane spravanie, zrejme nie je mozne.

Jediny realny naznak riesenia, aj ked samozrejme humanne neprijatelny, predviedli nacisti. Povedzme si otvorene, kolko z nas si mysli, ze jedinym riesenim je poslat ich do plynu (pripadne na daleky ostrov, ...).

Osobne sa vsak s takymto riesenim v ziadnom pripade nemozem stotoznit. Tych co ziju treba nechat zit, ale ako spravne usudil autor clanku, prioritnym (a obavam sa ze jedinym) riesenim je zamerat sa na ich mnozenie (ci skor nemnozenie!). Je predsa chore, ked spolocnost podporuje mnozenie sa prizivnikov, s ktorymi su len problemy a ktori nicim neprispeju do spolocneho kolaca.
Podporovat parazitov, ktori len skodia a nie su v nicom na uzitok, take cosi v prirode neexistuje, to je skratka chore.

Ake humanne riesenie existuje? Myslim, ze v prvom rade by to mohli byt odmeny za dobrovolne sterilizacie. Ako velmi spravne podotkol diskuter JeanLaroux, vsetky kriteria musia byt nastavene ekonomicky a nie etnicky / rasovo. Kazda zena vo veku od X do Y (napr. od 18 do 25 rokov), ktora uz ma aspon 1 dieta (velmi dolezita podmienka, aby sa kvoli ekonomickemu tlaku nedali sterilizovat aj bezdetne - to by bolo skutocne nehumanne) a ktora je dlhodobo (napr. aspon 2 roky) odkazana na socialne davky (a takisto aj jej manzel - ak je vydata), by sa mohla dobrovolne (podciarkujem sama dobrovolne) rozhodnut pre sterilizaciu, za co by jej bola vyplatena urcita davka (napr. 1000 euro), nazvime ju davka na podporu planovaneho rodicovstva.

Dobry napad je aj ten autorov na obmedzenie vyplacania pridavkov, socialnych davok, pomoci v hmotnej nudzi (a ja neviem co este vsetko sa da poberat) len na 2 deti.
Na rozdiel od autora clanku si vsak myslim, ze toto by nemalo byt len „Pro jakoukoliv rodinu na sociálních dávkách" ale vseobecne pre kazdu rodinu, inak by to bola diskriminacia. Zato by boli vsetky rodiny pri viacerych detoch podporene nie pridavkami na deti, ale moznostou znizit si danovy zaklad za kazde dieta (v tomto uz ziadna diskriminacia nie je).
A je tu este jedna dolezita vec - zakony nemozu mat spatnu platnost. T.j. s tymi zrusenymi pridavkami a dalsimi davkami by to platilo len pre deti narodene po prijati tohto zakona.

Zhrniem to teda takto: problem s "neprisposobivymi" sa neda riesit, ale cim ich bude menej, tym bude problem mensi. A ulohou zdravej spolocnosti je
1. nastavit kriteria tak,
2. humanne im pomoct s tym,
aby ich bolo menej.


andrej   |   ip:87.197.99   |   2011-09-16  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre festina lente Je len priznacne,ze "aktivisti" z radov LPR a dalsich Anarchistickych spolkov najradsej napada ostatnych,ktori nezdielaju taky naivny nazor,ako oni a preklepuju si ludi,ktori su podla nich "podozrivi" je len utvrdenim nazoru,ze sa jedna o najnetolerantnejsich ludi,ktori sa mozu vyskytnut na dikusiach a ironiou osudu si radi davaju privlastok "tolerantni".Vraj nevzdelani,hlupy a rasisticki..Ak pohrdas internetom,plazmou a cimkolvek,co podla teba znamena destruktivny vynalez,nechapem,co robis na diskusii,mal si byt davno v Amazonskych pralesoch,kde by si bol stastny a spokojny.Tie teorie,ktore propagujes sa pomaly zacinaju nazyvat utopia,nakolko sa neosvedcil v praxi ani jeden argument,ktorym hyris ty sam a dalsich "tolerantnych" popierajucich prirodne zakony,proti ktorym je naivne bojovat.Ak si naozaj taky humanista a vzdelanec,nestracaj cas na diskusiach,nastahuj sa do Letanovskej osady,kde budes moct toleranciu a spoluzitie naplno vychutnat a verim,ze sa zamyslis nad inymi nazormi,ktore nezapadaju do tvojho modelu,ktory povazujes za spravny a neotrasitelny.Na rozdiel od teba nemam chut sa znizit na tvoju uroven a urazat ta,v diskusii vzdelanych a slusnych ludi sa nadavky a napadanie povazuju za nepripustne,len si na to ako "tolerantny,vzdelany a slusny" clovek zabudol..


FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-17  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  225 - V Indii svojho času ponúkali mužom, ktorí sa nechali dobrovoľne sterilizovať rádio.
Možno by sa dalo ísť takouto cestou - ponúknuť mužom a ženám istú sumu.
Ale ako to urobiť?

Hlavným problémom je to, že pre Cigánov nie je chlap ten, čo má málo detí.
Ak by sa cigánsky pár rozhodol mať iba dve-tri deti, boli by okoliu na smiech.
A čo si to za chlapa - šak máš iba jedno decko!
Nevíš urobyt dalšé?

andrej - ak by si bol Cigán a niekto by ťa bezdôvodne označil za menejcenného pre spoločnosť, nebol by si urazený?
Povedal by si si - no čo?
Načo som sa narodil ako Cigán?
Je to proste moja vina a týmto priznávam svoje miesto medzi nižšími formami života?
Ved rozmýšľaj!


Ešte ani jeden z vás mi nedokázal odpovedať na otázku, ako by postupoval v prípade, že by sa narodil v Letanovciach.
Ako by sa vypracoval, ako by sa zaradil do spoločnosti.
TOTO by som fakt rád počul!


otvoreneoci - problémom tvojho dedka a možno aj teba je v tom, že nerozoznáš Rusa od Čečenca, či Gruzínca.
Podľa všetkého ani nerozlišuješ medzi Bielorusom a Ukrajincom.
Všetko to boli obyvatelia ZSSR a teda Rusi.
Rusi dali svetu najlepších spisovateľov, či skladateľov, ale aj maliarov a režisérov.
Veľa súčasných diel sú iba plagiátom starej ruskej klasiky.
Videl som Nemcov v akcii, ale aj Rusov, či iných z východných slovanských území.
Radšej 100 ožratých Rusov, ako jednu pripitú Nemku!

LordX:
Máš pravdu - amazonské pralesy sa len tak hemžia domorodými prostitútkami.
Nehovoriac o polynézankach, ktoré by sa pred kolonizáciou vyspali za kokosový orech s každým...

andrej   |   ip:87.197.99   |   2011-09-17  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svet vzdy ponimal veci pravymi menami,zmena nastala po 2.svetovej vojne,kedy sa zacala era tzv.naivneho pseudohumanizmu,kedy sa akykolvek naznak "rasizmu"odsudzoval a potieral,kedze sa obavali novych "holokaustov".Vysledok tohoto diania sa prejavil naplno tym,ze akakolvek opozicia voci naivnemu pseudohumanizmu musela byt tvrdo potlacana,dokonca az za hranicu unosnosti,kedy autori politicky korektnych myslienok vytahuju dokonca fantasmagoricke nezmysly,ktore pretlacaju,ako jediny a spravny svetonazor.Prikladom je,ze v Amerike maju problem vzdelavat cernochov,nakolko dosahuju mizive vzdelanie,oproti inym studentom.Pavedci sa s tymto javom vyrovnali skutocne originalne,totiz vyhlasili,ze je "rasisticke" pozadovat,aby cierni studenti dosahovali rovnakeho priemeru,ako bieli studenti,hoci sami hlasaju teoriu o rovnosti a s nepriaznivymi testami IQ u ciernych studentov vyhlasili,ze existuje viacero typov IQ.U cernochov vraj prevysuje IQ bielych najma hudobne IQ,pohybove IQ a podobne..Prikladov je dost,aby sa politicky "korektny" prud dostatocne zhovadil na to,aby ho ludia prestali brat vazne.K tomu,co vravis,ak by si sa narodil,ako cigan..Ja sam mam priatelov medzi ciganmi,no ide o ludi,ktori su slusni,vzdelani a cistotni,ktori sa sami distancuju od ludi z osad,ktorych sami nazyvaju zdegenerovanymi.Ak sa nemylim,tak aj cigan Rytmus ich tak nazval a LPR sa islo p....t.Cudne,ze oni nemaju zabrany ich nazvat menejcennymi,no ty sa nad tym cudujes a ides vyskocit z koze.Ja urcite netrvam na tom,aby ludia inych ras chodili okolo mna v predklone,no nebudem pocuvat naivnohumanitny prud,ktory hlasa uz take bizardnosti,ze je to neprijemne aj samotnym "farebnym",nakolko bluf v strete s realitou vzdy zakonite musi padnut a demaskovat nezmyselne tvrdenie.Daj si otazku,preco sa "rasizmus" vzdy vztahuje len na bieleho Europana?Rasizmus je uplne prirodzeny,nakolko umoznuje prezit vlastnej rase,naivnohumanisticky prud je moznost,ako zahubit vlastny narod a spustit samodestrukciu naroda,za ucelom dokazania "tolerancie" k inym rasam...


otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-09-17  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked sa narodis v Letanovciach s tym nespravis nic, lebo jak clen nizsej rasy si ochudobneny o geny ktore bielych stavaju na vyssi stupienok v spolocnosti. Nevidim dovod sa znizovat na uroven tych druhotriednych ras, ked za moje geny sa mozeme podakovat nasim praodcom ze tak huzevnato pracovali na tom aby sme dnes boli tam kde sme. Dostali sme to od vienka od prirody a ak niekto je tu rasista tak potom matka priroda ma za to zodpovednost ze nas tak rozdelila. Ja som velmi tolerantny k inym rasam, ale je nacase zhodit jarmo ktore nam ho ONI navlekli na siju. Dat im spet to pravo aby sa sami starali o seba, odobrat akekolvek podpory a kto sa nevmesti do koze tomu ju pekne naklepat. Nastavat veznice a tam ich drzat podla zasluh pokial tam nezhnije posledny neprisposobyvi. Za pedesiat rokov nebude na Slovensku jeden cigan, lebo ty ktory sa prisposobia sa nebudu viac hlasit k ciganom. Najlacnejsie a najhumannejsie riesenie, nakoniec mozno by sa podarilo z nich ziskat i nejaky uzitok. Kazdy jedinec je zodpovedny sam za seba a svoje konanie.


Eu   |   ip:85.248.57   |   2011-09-17  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.osud.cz/video-prednaska-elenin-muze-zdecimovat-zemi-jiz-koncem-zari-iii

vie niekto o tomto niečo ?


Chameleon   |   ip:80.242.35   |   2011-09-18  (12:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je lacnejsie zaplatit dobrovolnikovi sterilizaciu zo statnej kasi ako platit potencialnemu nezamestnanemu a dalsim jeho potomkom zas a zas a zas s tej istej kasi do nekonecna.Sproste povedane ked nemas co dat zrat decku tak si ho nerob ,lebo rozsirujes chudobu....Skoda ze to nechapu nasi zakonodarci a radsej im postavia dalsie byvanie cez eurofondy a bodaj by sa nemnozily ale to je uz ina taska tema...Keby nebolo tolko nezamestnanych stat by musel prepustit kopu nepodstatnych uradnikov.Visiim zaujmom to tak zrejme vihovuje aj ked bezny obcan nechape tuto dramu....FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-18  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otvoreneoci - nepochopím, ako sa ty môžeš hlásiť k Bohu, ked pohrdaš ľudskými bytosťami.


vierona   |   ip:95.102.17   |   2011-09-18  (19:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  “Kocábinka”
Včera v 23:48
Drzost Kocába je neuvěřitelná. On se stylizuje do role zneuznaného zachránce cikánského problému. Prý ministerstvo pod jeho vedením dávno recept připravilo. Prý také předvídal stávající problémy, jež vyvřely na Šluknovsku.
Ve středu předal Kocáb nynější vládě petici vyzývající "k řešení konfliktu mezi majoritní populací a Romy na Šluknovsku a v dalších problematických oblastech České republiky". Troufalost delikventa vracejícího se na místo činu, s níž se snaží opět zviditelnit, je nebetyčná.
Kocábovo ministerstvo v předchozí vládě opravdu vyplodilo dokument "Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013", o tom není sporu. Podle mě však ale nejde toliko o knížecí rady, ale přímo o přilévání oleje do ohně. Abychom nebyli na pochybách, vidíme to hned v preambuli tohoto spisku: "Jedná se o strategický dokument, který obsahuje opatření směřující k vyrovnání šancí a vstupních znevýhodnění Romů, které jim brání plnohodnotně participovat na kulturním, společenském, ekonomickém a politickém životě většinové společnosti."
Ano, hned na začátku se ohání zprofanovanou "pozitivní diskriminací". Za vším hledejme dnes už dostatečně profláknutou "politickou korektnost", která prostřednictvím těchto samozvaných pseudointelektuálů zachvacuje společnost jako rakovina a nese už své neblahé plody, dokonce i v mezinárodním měřítku. Marně rozumní lidé poukazovali, že jeden pseudohumanistický extrém vyvolá na principu akce-reakce i extrém opačný.
Jen proto, že společnost je dlouhá léta pod vlivem takových Kocábů - nebo jejich guru Havla -, tak se politika zcela odtrhla od reality. (Nemůže nás překvapit, že to jsou titíž, co infikovali společnost ekoterorismem a zneužívají fanatiky k zeleným loupežím.) Co to je za farizejský přístup? Totiž:
Když se jedná o nárocích údajně znevýhodněného etnika, tak se tato problematika dlouhá léta široce zneužívala k obhajobě nezasloužené péče státu i k obhajobě různých - údajně vyrovnávacích - zvýhodnění. Když se však měla řešit konkrétní problematika, třeba zločinnost, zneužívání dávek, neochota se vzdělávat nebo pracovat, tak se nesmí vést ani statistiky. Cikáni jako by z ničeho nic neexistovali.
Najednou existují jen nepřizpůsobiví. Že z nich je 99% Cikánů, se nesmí ani vyslovit. Takové eufemismy s oblibou používali komunisté. Kam tato pštrosí politika vedla, si ještě dobře pamatujeme. Když se však mluví o podporách a výhodách, najednou z ničeho nic vyvstane "romský problém". Předchozí cikánské patologické průvodní jevy ale jako by ani neexistovaly. To jen ti nepřizpůsobiví...
Já vám řeknu, co nejlépe přizpůsobí nepřizpůsobivé: Když se společnost nebude přizpůsobovat nepřizpůsobivým! Když přestane ty chudáčky nepřizpůsobivé ještě za jejich nepřizpůsobivost odměňovat nějakou pozitivní diskriminací.
Mi je jedno, jestli je někdo Cikán nebo bílý. Ale jen Cikán věděl, že když by ho měli vystěhovat z bytu, který neplatí, nebo mu obstavit dávky, že se okamžitě vynoří nějaký aktivista typu Kocába a bude poukazovat na "romský problém". Kdybychom to přestali rozlišovat, bylo by po problému.
Jen Cikán si zvykl, že se u něj toleruje rasismus nebo méně závažné přestupky. Byl také zvyklý, že odešel od soudu s nižším trestem než případný majoritní delikvent. Sám jsem v televizi viděl, kterak tisková mluvčí bagatelizovala i střelbu na policisty. Pistole prý byla jen plynová... Pokřik "bílá svině" se stal jen jakýmsi "neškodným" folklórem. Když Cikáni dojdou k úrazu, protože při krádežích pro sběrné suroviny dojdou k úrazu, popotahován nebo postižen bývá majitel nemovitosti, protože si ji řádně nezabezpečil. A došlo to až tak daleko, že Cikánům vůbec nepřišlo, že sekání mačetou do "bílých sviní" není hospodská rvačka.
Nechci vyvolávat nějaké psychózy proti Cikánům, necítím se být rasistou. Oni jen pragmaticky parazitují na tom, co pro ně Kocábové připravili. Každou "pomoc" dokáží okamžitě zneužít. Však přijde další a oni hlady neumřou. A kdyby měli, klidně si beztrestně živobytí opatří drobnými krádežemi. No nekupte to!
Kocábové vidí řešení v různých koncepcích, programech, dotacích a tisícovkách sociálních pracovníků. Nepochybuji ani na vteřinu, že každou takovou pomoc dokáží Cikáni v roli "potřebných" okamžitě zneužít. Dokud to půjde, svých návyků se nezbaví.
Bez ohledu na to, zda je člověk Cikán nebo bílý Čech, tak musí poznat na vlastní kůži, že za svůj způsob života a činy ponese následky. Když se bude vyhýbat práci, povede se mu prostě špatně. Když nebudou posílat děti do školy, je to přece trestný čin, stejně jako když posílají děti krást; to by měla být přitěžující okolnost. Když se dopustí násilí s rasovým podtextem, bude měřeno všem stejně. Když někdo něco ukrade, musí být důsledně vymáhána škoda.
Je to tak jednoduché...jen nechápu, proč vůbec tak samozřejmé věci nejsou uplatňovány. Cikáni, pane Kocábe, nejsou hloupí. Oni pochopí rychle, co se jim vyplatí, a co ne. Oni jen parazitují na vaší hlouposti. A ta už zde vládne dvacet let. Celá jedna generace je pokřivena takovými ješitnými a ctižádostivými rozumbrady. To takoví jako vy nesou odpovědnost za dnešní stav. Metaforicky řečeno, to vy jste vložili mačety do rukou Cikánů a pasovali do role spasitelů takové podvodníky, jako je Lukáš Kohout.
otvoreneoci   |   ip:67.213.71   |   2011-09-19  (05:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FestinaLente, Ja nepohrdam ludskymi bytostami a dokonca nedokazem bezdovodne ublizit zvieratu, ale nech nikto neziada aby som sam zo seba robil vola. Priroda nam dala jasne zakony ktorymi sa riadi zivot na tejto zemi, len my ludia sme sa rozhodli odbocit z tych zakonov a podla toho tak i vyzerame. Jednym zakonom proti prirode je nutena solidarnost, v prirode existuje solidarnost, ale dobrovolna. V prirode existuju i paraziti, jako napriklad blcha, komar a nikto sa nepohorsuje nad tym ked ich taky orangutan ulovi v kozuchu a zneskodni. Nevidim dovod preco by ludska spolocnost nemohla odstranit ciganskych parazitov zo svojho kozucha. Tym nemyslim zabitie ale oddelenie od spolocnosti. Prave v svatom pisme je ze sa ma oddelit kukol od psenice. Ja nemienim byt pre NICH taznym volom i ked ty jak vidim plnis pre NICH funkciu uzitocneho idiota.


FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-19  (08:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Si normálny?
Ty sa považuješ za veriaceho človeka a pritom si schopný hovoriť o ľudoch ako o parazitoch, ktorých treba odstrániť?
Zaujímavé, že všetci bieli sú v poriadku, podľa teba iba tí cigáni sú zdrojom problémov.
To máš aký slovník?
Kto je parazit?
Aj tvoja matka na dôchodku je parazit?
Alebo postihnuté dieťa?
Treba ich odstrániť?
Bieli neparazitujú?
Aké kritéria by si zvolil pre odstránenie tých parazitov?
Kam by si ich poslal?
Nepripomína ti to nič?
Je mi z teba zle!


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-09-19  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nestrácajte zbytočne čas reakciami na Festinu, lebo tá zjavne nemá žiadne skúsenosti so životom v tesnej blízkosti cigánov alebo nejakej peknej multi-kulti štvrti a pletie hrušky s jablkami. Kedysi som si tiež myslel, že všetci ľudia sú rovnakí, ale život sám mi ukázal, že to tak nie je a pokiaľ sa dotyčná nedostane do určitých životných situácií, tak bude aj naďalej žiť vo svojej ružovej bubline...


FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-19  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš problém s chápaním písaného textu?
Ja som sa nikdy nezastával darmožráčov, iba považujem všetky riešenia vychádzajúce z podradenosti rás za choré.
Poznám cigánov, ktorí žijú poctivo a riadne makajú a platia účty.
Starajú sa o deti a nepijú.
Poznám bielych, ktorí sa rozvážajú v drahých limuzínach a v živote nerobili.
Jediný nástroj, ktorý držali v rukách je golfová palica.
Tí na svedomí iné peniaze!
A vy mi tu idete trepať o tom, že viete, kto je na vine.
Ved to je vrchol primitivizmu:

1.Všetky problémy hodiť na nejakú rasu/menšinu.
2.Navrhnúť rýchle a konečné riešenie.

Chodte si sadnúť na pohárik s Jánom Slopom - zhruba do tej skupiny totiž patríte.


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-09-19  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok bol o neprispôsobivých občanoch a nie o zbohatlíkoch. Tým pádom tu ľudia reagujú na daný článok a problém s chápaním máš teda zrejme ty :) Namiesto toho aby si prispel nejakým konštruktívnym príspevkom s návrhom riešenia daného problému, tak sa tu len obúvaš do diskutérov a nazývaš ich náckami. Chlapče, veď ty si rovnaký ako tí, ktorých odsudzuješ :) No nič, idem si ja trošku zahajlovať, schlastať sa so Slotom a potom skočím na partičku šachu za Sorosom...


FestinaLente   |   ip:193.200.1   |   2011-09-19  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemislav - možno keby si si prečítal všetky reakcie, pochopil by si, o čom rozprávam.
Tu jednoducho všetkých cigánov hádžete do jedného vreca s tým, že ide o menejcennú rasu, ktorú treba od nás izolovať.
Ako inak nazvať ľudí s takýmto názorom, ak nie náckom?
Zbohatlíkov spomínam preto, že vytvárate dojem, že za 100% problémov na Slovensku môže 100% cigánov.
Lebo 100% gadžov žije poctivo a aj ked nie, nejedná sa o menejcennú rasu a teda ich netreba izolovať.
Pracujúceho cigána treba poslať preč a invalidné biele dieťa nie.
To je váš meter.
Ved niečo tak primitívne som už dlho nepočul.
Vraj černosi a všetky iné rasy okrem bielej sú menejcenné, navyše cigáni sú parazity!
Ved ste vypatlaní náckovia!

Ani jeden z vás mi doteraz nedokázal odpovedať na jednu otázku:
Ako by postupoval v prípade, že by sa narodil v cigánskej osade?
Ako by sa stal užitočným pre spoločnosť, ako by sa zaradil a prispôsobil?

A ešte niečo:
Kto môže za to, že z cigánov urobil to, čím dnes sú?
Oni?


pol . rufuwuhu5   |   ip:176.61.19   |   2012-01-11  (14:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tebe nevadí že ide o 500 000 parazitov?????????????????????
prajem ti aby si mala takéhoto suseda aspoň zlava aj sprava


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-01-11  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď už ste vzkriesili znova túto stále aktuálnu tému, podeľme sa spoločne zo šťastnej náhody, ktorá si vzala dvoch neprispôsobivých elementov. Dopočul som sa, že pričmudeného zo Supershitu roztrhlo na dve polovice pri nehode. Hneď som si vybavil súvislosti - to bol ten, čo svoj pochybný pôvod nezaprel a počas tej pofidérnej relácie ukradol komusi mobil.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Čo ak Mars...


2013-05-06  (17:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes stačí pár atómových bômb a na Zemi život zanikne. Keby k niečomu takému došlo, mohli by ľudia v civilizácii pokračovať na Marse. Vlastne by boli nútený. Čosi ako nový začiatok.

Československo Európe nevoňalo


2013-04-25  (10:34)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Monštrum zvané ego (alebo ego - falošné centrum).


2013-04-21  (11:51)  |  Úvahy a komentáre
Takže máš dve centrá. S jedným sa narodíš, je dané samotnou existenciou. To je tvoje vlastné ja(self). To druhé centrum, ktoré vytvára spoločnosť, je ego. Je to falošná vec – a je to obrovský trik. Prostredníctvom tvojho ega ťa spoločnosť ovláda. Musíš sa určitým spôsobom správať, lebo iba vtedy ťa spoločnosť ocení. Musíš určitým spôsobom chodiť; určitým spôsobom sa smiať; musíš sa riadiť určitými spôsobmi, morálkou, kódexom. Iba vtedy ťa spoločnosť ocení, a ak sa to nestane, tvoje ego bude otrasené. A keď je ego otrasené, nevieš, kde si, nevieš, kým si.


Spomienka na slobodu


2013-04-04  (03:47)  |  Úvahy a komentáre
Keď pozeráte telku každý deň, ani vám to nepríde… Keď počúvate rádio denne, ani vám to nepríde… Pozriete si, čo vás zaujíma. Nejaký dokumentárny film napríklad. Chvíľu správy. Keď sa objaví politik, vypnete to. Predvčerom išiel pekný dokumentárny film o anglických záhradách. A tá superstar tiež nebola taká zlá, keby len niektoré tie detská tá porota tak nezhadzovala. Až nepríjemné to bolo mne miestami. Niekto sa na tom možno smeje. Vlastne je všetko asi v poriadku.


Žena a úcta


2013-04-02  (04:26)  |  Úvahy a komentáre
Veľká noc. Akosi sa nám tie zvyky zvrhli. Dievčatá sa cítia ukrivdené. Môžno až duchovne znásilnené, keď sú studenou vodou oblievané, švihané korbáčmi… Muži, často podnapití, im dávajú silne pocítiť, kto je pánom. Je toto ale naozaj tá podstata nášho zvyku?


Bitcoin, demokracia, náboženstvo, Slovanstvo.


2013-03-29  (11:46)  |  Úvahy a komentáre
Iba poznaním tisícročných dejín dokážeme pochopiť súčasné spoločenské dianie, dokážeme sa efektívne a múdro správať, dokážeme nestratiť hodnoty, ktoré sme v živote pracne vytvorili, dokážeme neublížiť tým, čo si to zaslúžia, dokážeme vychovať deti múdre, prosperujúce a odolné proti sociálnym parazitom.


Nevýslovné utrpenie odišlo, no môže zase prísť


2013-03-28  (07:36)  |  Úvahy a komentáre
Druhá svetová vojna je pomerne dobre zdokumentovaná. Sfilmované hrôzy rôzneho druhu vynikajúco varujú do budúcnosti. Ľudia, nebuďte hlúpi... Ten čas ukázal, ako veľmi ste boli vinní, ako veľmi ste šli nesprávne.


Chcite žiť obyčajne


2013-03-27  (09:08)  |  Úvahy a komentáre
Ale žiť. Súčasný svet je v zajatí virtuálnosti, priam sci-fi. Nič obyčajné sa neprijíma, to je nuda. Ako v Japonsku, chce to robotov na všetko, aj namiesto psa a potom aj cintoríny pre psov – robotov.


Čo to bol za režim?


2013-03-19  (08:55)  |  Úvahy a komentáre
V poslednom čase v komentároch pribúda nostalgických spomienok na bývalý režim. Ľudská pamäť je naozaj nedokonalá. A je to tak správne. Aspoň nás nepríjemné spomienky toľko netýrajú.


Belgický poslanec sa nebojí nazvať zločin zločinom


2013-03-12  (09:56)  |  Úvahy a komentáre
Všechno je to strategie. V Iráku si naši američtí spojenci přivlastnili zásoby ropy. V Afghánistánu se opium a narkotika ukázaly jako velmi užitečné a pomohly jim k pohádkovým ziskům. V Libyi, Tunisku, Egyptě, a dnes v Sýrii, hlavním úkolem bylo a dosud zůstává svržení umírněné moci a její nahrazení mocí islamistů, kteří se brzy stanou obtížnými a které my beze studu budeme likvidovat pod záminkou boje s terorismem a záštitou Izraele.


Kofein je hořký, jedovatý a rostliny ho tvoří aby se ochránily


2013-03-09  (07:48)  |  Úvahy a komentáre
Pro včelu to moc slavně nedopadlo. Kofein totiž není návykový jen pro lidi. Pro rostlinu to ale byl tah přímo geniální. Stačilo doladit jeho obsah v nektaru aby včelám nepřipadal moc hořký a pak už se jen těšily z pravidelných návštěv závisláků. Přesně podle strategie drogových dealerů. Místo idylického vztahu květinky s včelkou Májou tu máme spíš brutální snahu vytvořit si co největší armádu závislic. Zdá se, že vše jede v sobecké režii ku prospěchu vlastních hrátek lásky a opylení.


Veľký brat sa už pridlho pozerá, viete to, lebo Orwell to vedel už dávno!


2013-03-05  (17:24)  |  Úvahy a komentáre
V budoucnosti nebudou však ani manželky ani přátelé. Děti budou matkám odebírány při narození, jako se odebírají vajíčka slepicím.


Pracoval jsem v jatkách, dnes maso nejím


2013-02-22  (17:53)  |  Úvahy a komentáre
Přinášíme osobní výpověď bývalého pracovníka jatek v Uherském Hradišti. Jednalo se o provoz, kde se manipulovalo s již mrtvými zvířaty.


Máte zakázané


2013-02-21  (08:11)  |  Úvahy a komentáre
Nie som obhajcom bývalého, neslobodného režimu. Avšak po roku 1989 sa mnohé zmenilo. K lepšiemu, ale aj k horšiemu. Už vyše 23 rokov máte zakázané:


Ako prežiť nový svetový poriadok. Odkaz sebe samému


2013-02-20  (10:12)  |  Úvahy a komentáre
A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom. MOR HO!


Ako poraziť otrokársky systém.


2013-02-17  (12:07)  |  Úvahy a komentáre
Súčasná kríza je krízou morálky ľudstva. Spoločnosť sa zmení, ak sa zmenia jednotlivci v nej a nie keď sa zmení politika a vláda. Ak poznáme systém fungovania chazaro-židovského finančného systému, tak vieme ho aj riešiť. Otázka je či chceme zmenu a slobodného občana, alebo uprednostníme konzum a finančné otroctvo.


Nemocnica na kraji mesta…


2013-02-08  (09:41)  |  Úvahy a komentáre
Dnes ráno som náhodou narazil na článok, ktorý mi v tých najpestrejších farbách namaľoval obraz budúcnosti nášho zdravotníctva… Obrázok bol síce skutočne pestrofarebný, namaľovaný v štýle absolútneho realizmu, ale vôbec ma nenadchol. Skôr by som povedal, že vo mne vyvolal hrôzu. Uvedomil som si totiž, že k dosiahnutiu takého obrazu, vďaka našej vládnej politike, vlastne cieľavedomo smerujeme. Áno, cieľavedomo nasledujeme príklad autorov toho obrazu. Dávame si od nich radiť, ako na to? Oficiálne sa stotožňujeme sa s ich ideológiou. Tvrdo presadzujeme zavádzanie všetkých pravidiel zvráteného a nikdy v prospech obyčajných ľudí nefungujúceho systému... Pokúšame sa o samovraždu, alebo sa len nechávame niekomu vyvražďovať?


Naše deti nemajú detstvo


2013-02-08  (09:13)  |  Úvahy a komentáre
Kvôli škole. Naše deti sú zničené. Veru, nechcel by som byť dnes školopovinný. Jednoznačne sa v tomto národe vznáša myšlienka, že naše školstvo je slabé, deti sú nekvalitne vzdelávané a tým pádom nás nemôže čakať pekná budúcnosť. Naše deti totiž vraj nechápu, nerozumejú predpísanému učivu v osnovách pre matematiku, fyziku, chémiu. Hrozný stav, ak uvážime, že ich rodičia tomu väčšinou nerozumejú už vôbec.


Československo Európe nevoňalo


2013-02-06  (10:02)  |  Úvahy a komentáre
Nechcem teraz obhajovať zarytých federalistov. Pokúsim sa len načrtnúť zopár myšlienok spojených s výhodami spoločného štátu.


Vilo Rozboril: Zajtra zarobím na vašom kriplovi


2013-02-04  (17:45)  |  Úvahy a komentáre
Pravda je taká, že Vilovou úlohou je každého účinkujúceho priviesť k slzám a robí to kvôli vám, vy tie slzy totiž očakávate. Nie vždy sa to darí, ale Vilo je taký anjel, že neváha deptať napríklad deti, ktoré to už aj bez toho nemajú ľahké. Takto v predminulej časti sa nezabudol chalana, ktorý mal v izbe presne nula stupňov, spýtať Je ti zima?


V ťažkých časoch...


2013-01-25  (03:57)  |  Úvahy a komentáre
V ťažkých časoch ekonomicko-spoločensko-morálného úpadku sa masovo prebúdza nespokojnosť zo spoločenským poriadkom, prebúdza sa záujem o veci verejné a o to o čo by sa ľudia v dobrých časoch nezaujímali: pozerajú do histórie a analyzovaním a porovnávaním histórie s ich dobou sa snažia nájsť príčiny úpadku. Výsledok je pararelne ten istý: príčinou úpadku je lakomosť a nenásytnosť elít, ktoré nemorálne v rozpore zo spoločenským poriadkom, o zákonnosti pomlčím keďže sú to tie isté elity kto vytvára zákony, vysávajú ekonomiku a demoralizujú spoločnosť do času až sa spoločnosť dostane do slepej uličky. Na dnešnej situácii môžme pozorovať, že čim reálnejšia je demokracia, Švajčiarsko, Škandinávia a Benelux kde je prerozdeľovanie spoločnosťou vytvorených hodnôt najrovnomernejšie, tak tým je spoločnosť zdemoralizovaná menej a v podstate len znášajú následky úpadku iných. Ekonomická depresia v rokoch 1873-1896, ktorá de facto vyústila do vytvorenia Federal Reserve a oboch svetových vojen, vyprodukovala mysliteľov a o jednom z nich J.M. Keynes povedal: „Verím, že sa v budúcnosti viac poučíme z odkazu Silvia Gesella ako Karola Marxa.“


Ako je to v SKUTOČNOSTI s vysokou školou?


2013-01-24  (22:26)  |  Úvahy a komentáre
Áno mám 20 rokov, som prvák VŠ, ktorý tu momentálne nebude pliesť „kritické“ a často krát „skľúčené“ stavy, ako mu chýba mamičkina strava, a iné srdcervúce pocity čo mu ležia na srdiečku (o tom možno nabudúce :). Skôr mám iný problém.


Žijeme v najlepších časoch


2013-01-22  (09:00)  |  Úvahy a komentáre
Hlavne my, Slováci. Ani si to neuvedomujeme a ešte sme aj akosi večne nespokojní. Prosím vás, prečo sa napr. priam zatajuje, že Slovensko má za ostatných 8 rokov úplne najvyšší hospodársky rast z celej EÚ? Zo všetkých 27 štátov naše hospodárstvo poskočilo najviac.


Ako sa dostať zo zovretia systému obnovením sebestačnosti


2013-01-21  (23:23)  |  Úvahy a komentáre
Veci potrebné pre prežitie: Bezpečnosť, Dom, Voda, Potraviny, Odev a obuv, Energia, Doprava, Zdravotná starostlivosť, Peniaze..... toto všetko sme si nechali zobrať, stali sme sa závislí na systéme a ten systém toho patrične využil.


Opľuli Mikloša, Kuric bol obscénny a Mihály opäť hysterický


2013-01-19  (23:33)  |  Úvahy a komentáre
Vstupné na ples bolo 500 eur, čo mnohí hostia plesu s úsmevom ohodnotili ako pár stovák. Keď zoberieme do úvahy to, že milión Slovákov žije na hranici chudoby a že zvyšok nezarobí ani 350 eur, nedá sa ples považovať za nič iné, ako výsmech. Preto sme sa akcie s názvom „Slovensko nepotrebuje celebrity“ zúčastnili aj my, členovia SP, pretože rovnako i my považujeme takéto jednanie „elít“ za výsmech slovenskému národu a vždy sme ochotní sa postaviť za trpiacich ľudí.


Chov hospodárskych zvierat


2013-01-14  (14:54)  |  Úvahy a komentáre
Ošípané sa chovajú v betónových kotercoch, v budovách bez okien, kravy sa udržujú v stálom kolobehu gravidity, aby sa vyprodukovalo čo najviac mlieka, teľatá sú hneď po narodení odobraté a reťazou pripevnené v klietkach iba trochu väčších ako sú samotné zvieratá a po niekoľkých mesiacoch umelej stravy sú premenené na jemnú teľacinu.


Pomätený svet Monči F.B.


2013-01-10  (21:55)  |  Úvahy a komentáre
Na výstrelky „bláznivej Monči“ sme si akosi chtiac-nechtiac v poslednej dobe zvykli. Ten posledný, ktorý som však mal možnosť zhliadnuť, vo mne vyvolal zmiešané pocity, nakoľko som nevedel, či sa mám tomu smiať, či plakať.


A je vôbec možná zmena systému ?


2013-01-05  (04:35)  |  Úvahy a komentáre
Rád by som Vám predstavil svoju krátku esej ktorá má slúžiť výlučne na zamyslenie. Napísal som ju svojim internet priateľom, systémovým bojovníkom.


Telefonicke sutaze - Fair play alebo podvod?


2012-12-23  (14:12)  |  Úvahy a komentáre
Priznam sa ze za cely svoj zivot som volal na telefonicku sutaz iba dvakrat a urcite tusite ze som sa nedovolal priamo do sutaze. Otazky alebo ulohy tychto sutazi vyzeraju na prvy pohlad velmi jednoducho avsak kazda uloha ma nejaky chytak.


Ako som sa naučil byť sám


2012-11-10  (09:47)  |  Úvahy a komentáre
Ponížili lásku na sex a priateľstvo na fejsbukový lajk. Hľadaj šťastie v instantnom svete, kúp si niečo, zaži pocit šťastia. Zažeň pocit hladu, smradu, samoty, hľadaj pocit pohodlia, mäkka a istoty,… pocity, pocity, nadradené nad city. Dnes som si vybral byť tu pri jazere bez ničoho a sám. Je ticho, hladina je veľké zrkadlo a len niekedy sa vzduchom zachveje dlhé hrmenie vzdialenej búrky. Nikto tu nie je a nikto nepríde. V Laponsku už pár dní nemám spojenie so svetom. Robím zlobu… mal by som behať po meste, kupovať drinky dievčatám s rúžom na perách, zabávať okolie historkami a tešiť sa z priazne okolia. Ja už nechcem, nechajte mi moje ticho, ja som tu rád sám…


AKO TO BUDE 21.12.2012


2012-10-24  (18:14)  |  Úvahy a komentáre
Dnes, keď píšem tento text sú necelé dva mesiace do legendárneho dňa, ktorý predpovedá Majský kalendár. Ak mám veriť presnosti prepočtov a porovnaní súčasného merania času s tými dávnominulými a ak by aj sedeli do bodky, máme tu teda 21.12.2012 čosi ako vrcholový bod tohto veľmi dávneho príbehu. Čo sa má vtedy udiať? Superkatastrofa, ktorá zmietne celý starý svet, ukončí túto story a časť vyvolených katapultuje do Novej Zeme vo vesmíre? Ak sa tak stane – kto budú tí, ktorí budú vzatí tam Hore?


Je pozeranie porna správne ?


2012-10-23  (13:45)  |  Úvahy a komentáre
Do pošty my dnes prišiel článok s názvom 5 dôvodov, prečo POZERAŤ PORNO. Tak by som chcel začať úvahu o tom či je takéto pozeranie vôbec správne ?


Ďaľšie z úvah a komentárov...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Názorne a múdro o obehu peňazí.

Logické vysvetlenie peňažného obehu pre kazdého.


Válka o modré zlato - Nad vodou se nedá zvítězit

Na strane obyčajných ľudí.

NWO - minulosť a súčasnosť 1/3

NWO - minulosť a súčasnosť 2/3

NWO - minulosť a súčasnosť 3/3

Archív

Stručne k Ládinovej smrti

Bin Ládin sa stal číslom jeden v TOP hľadaných ľudí na svete za posledných 10 rokov. To vieme všetci. Pozrime sa, ale teraz na fakt primitívny vývoj udalostí posledných dní. USA teda hľadajú Ládina 10 rokov, potom ho akože nájdu. Čo sa, ale stane? Krvavo ho popravia. Tak neviem, ale dúfam že nie len mne pripadá táto celá akcia smiešna, nelogická a teda ak bola predsa skutočne zrealizovaná, vyzerala ako by ju zataktizoval prvák základnej školy...


V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí v...

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Lietadlá spred tisícročí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2834 s