18. August 2019
    
Nikola Tesla – humanitárny génius - Dolezite.sk

Nikola Tesla – humanitárny génius


  2011-01-26  (10:25)  |  Amerika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Nikola Tesla – humanitárny génius

Opýtajte sa ktoréhokoľvek školáčka otázku: „Kto objavil rádio?“ Keď dostanete vôbec odpoveď, bezpochyby to bude: MARCONI – odpoveď, s ktorou súhlasia všetky učebnice ako aj encyklopédie. Alebo sa opýtajte kohokoľvek: „kto vynašiel váš ‘toaster’, vaše stereo, pouličné svetlá, fluorescenčne svetlá?“ Bez zaváhania: THOMAS EDISON. V obidvoch prípadoch je odpoveď nesprávna.

Správna odpoveď je: NIKOLA TESLA, osoba, o ktorej ste pravdepodobne nikdy nepočuli, alebo len veľmi málo. Ale je toho viac. Objavil „X-rays” (Röntgenové lúče) rok pred W. K. Röntgenom v Nemecku, zostrojil elektrónkový zosilňovač niekoľko rokov pred Lee de Forestom, používal vo svojom laboratóriu neónové svetlá o 40 rokov skôr ako ich „vynašiel” priemysel, a predviedol princípy mikrovlniek a radaru o desaťročia skôr, než sa stali nenahraditeľnými súčasťami našej spoločnosti. Jeho meno však nespojujeme ani s jedným z týchto vynálezov.

Po dobu 20 rokov, na prelome storočia, bol známy a rešpektovaný v akademických kruhoch po celom svete, korešpondujúc s eminentnými fyzikmi tej doby, vrátane Alberta Einsteina, bol dotazovaný vo vede elektrotechniky, prijatý vysokou spoločnosťou New Yorku, podporovaný takými finančnými velikánmi ako J. P. Morgan, John Jacob Astor a George Westinghouse. Medzi jeho priateľov sa počítali takí umelci ako Mark Twain, a klavirista Ignác Paderewski. Jeho čestné tituly, ceny a iné ohodnotenia sa rátajú na tucty.

Tesla sa narodil v roku 1856 v Smijlane, Chorvátsko, ako syn duchovného a inteligentnej matky. Mal neobyčajnú pamäť, s ktorou sa s ľahkosťou naučil šesť rečí. Vstúpil na Polytechnickú školu v Grazi, kde štyri roky študoval matematiku, fyziku a mechaniku, prekvapiac nejedného profesora svojím porozumením elektriky, ktorá veda v tých dňoch, môže sa povedať, bola ešte ‘v plienkach’ a ktorej rozumel lepšie ako oni.

Jeho praktická kariéra začala v roku 1881 v Budapešti, kde vynašiel jeho prvý vynález, tlampáč (loudspeaker) a prišiel na myšlienku rotujúceho magnetického poľa, čo ho neskoršie urobilo svetoznámym, vyvinutím indukčného motora. Indukčný motor je to, čo poháňa doslovne každý priemyselný spotrebič, od transportných pásov po obrábacie náradie.

Čo sa týka Teslových mentálnych schopností, nielenže mal fotografickú pamäť, ale bol schopný použiť tvorivú predstavivosť s neobyčajnou praktickou vytrvalosťou. Opisuje napríklad v jeho autobiografii, ako bol schopný si predstaviť určitý prístroj, potom bol schopný skutočne tento prístroj vyskúšať, rozobrať ho a zistiť jeho správny chod a opotrebovávanie! Počas výrobnej fázy jeho vynálezov, pracoval s jeho výkresmi a špecifikáciami v hlave a každý vynález, daný dohromady bez akýchkoľvek zmien v návrhu, vždy perfektne pracoval!

Tesla spal jednu-dve hodiny denne a pracoval na svojich vynálezoch a teóriách bez odpočinku, alebo dovoleniek. Vedel posúdiť rozmery predmetu na stotiny palca (inch) a vykonávať obťažné matematické výpočty v hlave, bez pomoci logaritmického pravítka, alebo matematických tabuliek.
Bol si príliš vedomý o problémoch sveta okolo neho, a snažil sa, aby jeho vynálezy boli prístupné širokému publiku, častými príspevkami do tlače a mnohými prednáškami a vedeckou dokumentáciou v jeho odbore.

Do Ameriky sa rozhodol odísť v roku 1884. Priniesol so sebou rozličné modely prvých indukčných motorov, ktoré po krátkom a nie šťastnom období v Edisonových závodoch, ukázal Georgeovi Westinghousovi. Bolo to vo Westinghousových dielňach, kde bol indukčný motor zdokonalený. Na tento prvotný vynález bolo prijatých niekoľko patentov, všetky na Teslovo meno.

Keď prišiel do USA, pracoval krátku dobu pre Edisona, kde sa zaslúžil o mnoho vylepšení Edisonových jednosmerných motorov a generátorov, ale odišiel z dôvodov mnohých nezrovnalostí, keď Edison odmietol splniť svoje záväzky voči Teslovi, týkajúce sa podielov na ziskoch.

Toto bol začiatok ‘rivality’, ktorá mala neskoršie nepekné následky, keď Edison a jeho prívrženci robili všetko možné, aby prekazili rozvoj a inštaláciu Teslovho, ďaleko efektívnejšieho a praktickejšieho systému striedavého prúdu a mestskej distribučnej siete.

Edison zahájil „putovnú výstavu” (traveling road show), ktorou sa pokúsil poukázať na AC (alternate current – striedavý prúd) ako nebezpečný, dokonca zašiel tak ďaleko, že predviedol zabitie (elektrinou) malých zvierat, psíkov, ako aj veľkých, v jednom prípade slona, pred početným obecenstvom. Ako výsledok tohto propagačného ťaženia, štát New York zaviedol spôsob popravovania odsúdencov k smrti touto metódou. Tesla však v tomto boji zvíťazil demonštráciou bezpečnosti a užitočnosti AC prúdu, keď nainštaloval osvetlenie Svetovej Výstavy v New Yorku, v roku 1899.

Jednou z najdôležitejších Teslových prác, na konci devätnásteho storočia bol jeho originálny systém prenášania energie bezdrôtovou anténou. V roku 1900 dostal dva základné patenty na prenášanie skutočnej bezdrôtovej energie.

Prešlo len osem mesiacov po Teslovej smrti (1943), keď Americký Najvyšší Patentový Úrad rozhodol o nulifikácii (zrušení) patentu na rádio technológiu výhercovi Nobelovej Ceny Marconimu na základe toho, že tieto boli zahrnuté v Teslovom patente. „On bol mojím asistentom“, povedal Tesla raz v debate o Marconim. „On bol dôkladne oboznámený s mojimi pokusmi v rádio technológii. On vedel veľmi dobre, že mechanizmus získania vĺn je základom prenášania všetkých signálov. Bol som to ja, kto stanovil tieto základy”.

Následne, je to teda Nikola Tesla, kto je otcom rádio-technológie a nie Marconi. (Kosta Dimitrijevic, „Tesla - A Great Serbian Inventor", Ethnic American News, Volume 4, Number 10, 10.)

Je zaujímavé si povšimnúť, že Tesla, v roku 1898 opísal prenášanie nielen ľudského hlasu, ale aj obrazov a neskôr navrhol a patentoval vynálezy, z ktorých sa vyvinuli elementy, ktoré dodávajú prúd dnešným televíznym obrazovkám. Prvé primitívne radarové zariadenia v roku 1934 boli vybudované na základe princípov - vzhľadom na frekvenciu a silu - ktoré boli stanovené Teslom v roku 1917.

V roku 1889 Tesla skonštruoval pokusnú stanicu v Colorado Springs, kde študoval charakteristiku vysokej frekvencie, alebo rádio frekvencie, striedavého okruhu. Vyvinul tam silný rádio prenášač jedinečného návrhu, a taktiež niekoľko prijímačov „za účelom individualizovania a izolácie prenášanej energie“. Previedol pokusy navrhnuté na ustanovenie zákonov propagácie rádia, ktoré boli neskoršie „znovuobjavené“ a potvrdené vzhľadom na kontraverzie o vysokej energii kvantovej fyziky.

V roku 1900 Tesla napísal v Century Magazine: „že bezdrôtová komunikácia do ktoréhokoľvek miesta na zemeguli je prakticky možná. Moje pokusy ukázali že vzduch pri normálnom tlaku je vodivý a toto otvorilo nesmiernu možnosť prenášania veľkého množstva elektrickej energie pre priemyselné potreby, na veľké vzdialenosti, bez drôtov. Praktické použitie tohto poznatku by znamenalo, že energia bude k dispozícii k použitiu ľudstva na ktoromkoľvek mieste na zemeguli. Neviem si predstaviť žiadny technický pokrok, ktorý by zjednotil rôzne elementy humanity efektívnejšie ako tento, alebo nejaký, ktorý by viac prispel, alebo ekonomizoval ľudskú energiu…“ Toto bolo napísané v roku 1900!

Po skončení predbežných skúšok, začalo sa s prácou na vysielacej stanici v Storeham, Long Island. Keby sa dostala do prevádzky, bola by schopná poskytovať množstvo elektrickej energie do prijímacích okruhov. Po vybudovaní generátorovej budovy (stále stojacej), 50 metrová vysielacia veža (vyhodená do vzduchu v prvej svetovej vojne pod zámienkou, že môže byť vodidlom pre nemecké ponorky), finančná podpora projektu bola zrazu zastavená bankárom J. P. Morganom, keď sa stalo jasným, že spotreba tak široko-svetového projektu nemôže byť meraná a že sa za ňu nebude môcť účtovať. Tam teda skončila snaha Teslu o bezplatnú dodávku elektrickej energie pre celý svet.

Ďalší z Teslových objavov, ktorý je jasný každému, kto vlastnil, ale aj nevlastnil automobil, bol patentovaný v roku 1898 pod menom „elektrické zapaľovanie benzínových motorov“. Hlavnou súčasťou tohto vynálezu je cievka, ktorá je prakticky nezmenená od jej uvedenia do užívania na prelome storočia.

Tesla taktiež navrhol a zhotovil prototypy jedinečného spaľovacieho rotačného motora, založeného na jeho predchádzajúcom návrhu rotačnej pumpy. Skúšky, ktoré boli prevedené na Teslovej bezlopatkovej turbíne, naznačujú, že keď je skonštruovaná použitím novo vyvinutých keramických materiálov odolných voči vysokým teplotám, zaradí sa medzi najefektívnejšie benzínové motory na svete, prekonajúc piestové výbušné motory v efektívnosti spotreby, vytrvalosti, prispôsobivosti rôznym pohonným hmotám, cenám a pomeru sily k váhe.

Teslova veľkomyseľnosť mu zapríčinila, že ostal bez finančnej podpory, aby sledoval a realizoval jeho vynálezy. Jeho idealizmus a ľudskosť mu nedovoľovala stráviť svetové priemyselné a finančné intrigánstvo. Jeho laboratórium v New Yorku bolo zničené ‘záhadným’ ohňom. Referencie k jeho práci a úspechom boli vymetené z vedeckej literatúry a kníh. Dohnaný k hermetickému exilu v hoteli v New Yorku, v období medzi dvoma vojnami, 20 rokov jeho bohatého a produktívneho prínosu boli ľudstvu ukradnuté. Jeho jediné príležitostné objavenie sa na verejnosti boli tlačové interview na jeho narodeniny, keď povedal o svojich neuveriteľných a ďalekosiahlych vynálezoch a technologických možnostiach. Tieto boli poprekrúcané a poznačené senzacionalizmom v populárnej tlači, obzvlášť, keď opísal pokročilý vývoj zbrojných systémov v predvečer druhej svetovej vojny.

Zomrel v zabudnutí v roku 1943. Len FBI si toho všimla; prehliadali jeho papiere (bez úspechu), aby sa dostali k jeho návrhu ‘prístroja smrteľných lúčov‘. Je zaujímavé si povšimnúť, že motivácia pre americký ‚Star War‘ systém bola založená na strachu, že Sovieti začali rozmiestňovať zbrane vyvinuté na základe Teslových princípoch vysokej energie.

Verejné hlásenia o záhadnom ‚oslepovaní‘ amerických špionážnych družíc, nezvyklých zábleskov a ohňových výbuchoch vo veľkých výškach, poruchy rádiových “elf vĺn” a iné, pripisovali vierohodnosť týmto interpretáciám.

Uznanie patrí tam, kde sa žiada, za humanitné vynálezy šetriace ľudskú námahu, ako univerzálny AC (striedavý) prúd, ktorý bol zavedený do nášho denného života a taktiež vynálezy, ktorých návrhy boli k dispozícii, ale neboli ľudstvom zavedené do širokého používania.

Je nutné objasniť nedorozumenia a nesprávne informácie, ktoré sa objavili počas mnohých rokov, aký „veľký“ vraj Edison bol, a ako bol Tesla zametený pod koberec kapitalistickej moci.

Edison bol zlodej, ktorý zamestnával rôznych ľudí kvôli ich mozgom, ukradol ich vynálezy, ich nápady do takej miery, že dnes už je vlastne nejasné, čo Edison skutočne vynašiel a čo ukradol od iných.

„Edison Electric Istitute“ bol založený za účelom udržovať dojem, že Edison bol legendárny vynálezca a dosiahnuť, že školské učebnice, knihy, atď., budú spomínať len JEHO v spojitosti s týmito nespočetnými vynálezmi. Podobne ako ‚Bell Labs‘ (Bellove Laboratória).

Nikola Tesla bol génius, ktorý po vykonaní mnohých zdokonalení elektrických trolejbusov a vlakov vo svojej rodnej krajine prišiel do Ameriky, hľadajúc zamestnanie a eventuálne sa dostal pracovať pre Edisona.

Edison dostal od mesta New York objednávku vybudovať elektrárne na jednosmerný prúd (Direct Current / DC) približne na každej štvorcovej míle, aby svetlá, ktoré vraj vynašiel - pouličné svetlá, hotely, atď. – boli zásobované elektrinou.

Kopúc výkopy po celom meste pre položenie medených káblov, hrubých ako mužský ‘biceps’, požiadal Teslu, že ak mu môže ušetriť náklady určitými zmenami v projekte inštalácie, dá mu percentá z týchto ušetrených nákladov. Ústna dohoda. Približne po roku, keď Tesla prišiel do Edisonovej kancelárie a ukázal mu koľko bolo ušetrené - nejakých 100.000 dolárov, čo na tie časy boli nejaké “drobné” - ako priamy dôsledok jeho (Teslovho) technického vedenia, Edison predstieral, že nevie o žiadnej ústnej dohode! Tesla dal v tom okamihu výpoveď. Od toho momentu boli nepriatelia.

Tesla vynašiel použiteľný striedavý prúd (Alternate Current), ktorý dnes používa celý svet, keď Edison a iní už mali obrovské investície v jednosmernom prúde (Direct Current). Tesla propagoval striedavý prúd, mal úspechy v budovaní elektrární na tento prúd a dodával tento prúd rôznym odberateľom.

Jedným z nich bolo väzenie Sing Sing v štáte New York. Tesla tam poskytoval prúd pre „elektrické kreslo“. Edison samozrejme uverejnil v novinách New Yorku veľké články tvrdiac, že striedavý prúd je nebezpečná „zabíjacia sila“ a celkove robil Teslovi zlé meno.

Aby Tesla vyvrátil toto ohováranie, zahájil svoju vlastnú pozitívnu marketingovú kampaň, keď sa objavil v roku 1880 na Svetovej výstave v Chicagu, kde v ukážke o „nebezpečenstve“ striedavého prúdu nechal vysokofrekvenčný striedavý prúd - pred prítomným obecenstvom - prúdiť svojím vlastným telom a tak rozsvietiť žiarovky. Vystreľujúc mohutné, dlhé iskry z jeho „Teslovej cievky“ a dotýkajúc sa ich, atď., dokázal že striedavý prúd je úplne bezpečný pre verejnú potrebu.

Výhoda striedavého prúdu je tá, že ho je možné poslať - odborne navrhnutými dimenziami drôtov – na veľké vzdialenosti s malými stratami, a keď sa drôty spoja, čiže keď nastane tzv. ‘krátke spojenie‘ (skrat), vyprsknú iskry a len v mieste kde nastal tento ‘skrat’ sa roztavia do stavu, že nie sú viac v dotyku.

Avšak jednosmerný prúd, na druhej strane, potreboval mohutné káble, aby sa vôbec dostal na akúkoľvek vzdialenosť, a čo navyše, káble sa rozhorúčili. Keď nastalo tzv. ‘krátke spojenie’, káble sa roztopili po celej dĺžke až do budovy elektrárne, cesty museli byť opätovne rozkopané a položené nové káble.

Keď nastalo krátke spojenie čo i len v jednom svetle, obyčajne to zapríčinilo oheň a zhorel celý hotel, alebo bolo zničené všetko, čo bolo s ním v spojení! Toto samozrejme prinášalo veľké zisky tým, ktorí boli v „biznise jednosmerného prúdu“, a celkom dobrý aj pre tých, ktorí boli v ‚biznise‘ kopania výkopov pre káble, v stavebníctve, atď. A Edison bol samozrejme tiež aj majiteľom takýchto firiem.

Tesla vynašiel dvojfázový a trojfázový striedavý prúd.

Keď však v roku 1929 ‘krachli’ burzy, bankári, právnici a všetci, ktorí stratili svoje bohatstvá a nevyskočili z okien, hľadali prácu; mnohí, aby boli šťastní ako obyčajní robotníci za dolár denne.
Tesla sa našiel pri kopaní kanálov v spoločnosti schudobnených, ale vplyvných bývalých zamestnancov Wall Streetu. Počas krátkej obednej prestávky, vyprával svojim spolupracovníkom o fázach striedavého prúdu, aké to bolo efektívne, atď. Niekedy v roku 1932 pracoval na obnove nejakej prevádzky v New Yorku a jeden z bankárov, s ktorým kedysi pracoval pri kopáčskych prácach, ho našiel a vzal ho ku Westinghousovi, ktorému porozprával svoj príbeh. Westinghouse ihneď odkúpil 19 patentov a dal Teslovi jeden dolár za každú konskú silu každého elektrického motora, vyrobeného Westinghousom, použijúc Teslov troj-fázový systém.

Konečne mal Tesla peniaze, s ktorými mohol začať s výstavbou svojich laboratórií a zahájiť pokusy s bezplatnou zemskou energiou. Myšlienka, ktorá ho skutočne urobila nepopulárnym. Zadarmo niečo, čo organizátori vojen a ‘biznisu’ nemôžu kontrolovať? To je predsa nemožné!
A tak, deň po tom, čo Tesla zomrel v roku 1943, jeho obrovské laboratórium záhadne zhorelo, nezachránila sa žiadna dokumentácia a zvyšky boli zbuldozérované v ďalšom dni, aby sa zničilo skutočne všetko do dôsledku, teda aj to, čo ešte nejakou náhodou ostalo. Toľko teda, čo sa týka „bezplatnej energie“ pre ľudstvo.

* * *

Autorovi Marc J. Seiferovi, Ph.D., trvalo 20 rokov napísať knihu „Wizard: The Life & Times of Nikola Tesla” z dôvodov, ako udáva, preskúmať a odpovedať na mnoho otázok nezodpovedaných inými autormi, ako napríklad prečo Teslove meno upadlo do zabudnutia, či skutočne zachytil signály z Marsu, ako v skutočnosti pracoval jeho „prenášač zvuku“, čo sa presne stalo medzi ním a finančníkom J. P. Morganom, čo sa stalo s dokumentmi o jeho vynáleze zbraní „lúčov nukleárnych častíc“ a či by tento vynález skutočne fungoval.
Kniha je zostavená v chronologickom poradí a rozlišuje sa od iných biografií viacerými spôsobmi, hlavne preto, že autor mal prístup ku stovkám dokumentov, ktoré neboli nikdy predtým uverejnené, mnoho z nich získané tzv. „Freedom of Information Act“ (Slobodný prístup k informáciám).

„Wizard“ napríklad po prvýkrát vysvetľuje, prečo Tesla prestal pracovať pre Edisona, prečo Steinmetz vypustil Teslovo meno z literatúry pojednávajúcej o striedavom prúde, prečo Michael Pupin nikdy nespomenul Teslovo meno na jeho prednáškach o fyzike na Kolumbijskej Univerzite, ako Tesla predstihol Rutheforda, Bohra a Einsteina v teóriách o štruktúre atómu a o tom, čo sa neskoršie pomenovalo „Kvantová fyzika“, ako Marconi odcudzil Teslov (rádio)aparát, prečo Tesla neuspel s jeho vydavateľom T. C. Martinom, s Johnom Jakubom Astorom, JP Morganom a Johnom Hayesom Hammondom mladším, aké bolo jeho spojenie s americkým námorníctvom (Filadelfia Experiment), ako Franklin Roosevelt použil Teslove patenty zastaviť Marconimu splátky za bezdrôtový aparát, ale v tom istom čase odstránil Teslu od transakcie - Marconi (Sarnoff) Westinghouse – založiť spoločnosť RCA, ako Tesla spolupracoval s firmou Telefunken, nemeckým bezdrôtovým koncernom počas prvej svetovej vojny a americkým ministerstvom vojny počas druhej svetovej vojny, za účelom pomôcť im navrhnúť zbrane „lúčov nukleárnych častíc“ a prečo Teslovo meno bolo prebraté okultnými kruhmi.

Táto kniha obsahuje taktiež ilustráciu Teslovho „Lietajúceho krídla VTOL“, ktoré bolo predchodcom Lockheed Martin X-33 ktoré nahradilo „shuttle“ a taktiež novú sekciu o Tunguskej explózii v júni 1908 na Sibíri. Kniha obsahuje okolo 1400 poznámok (vysvetliviek) vrátane referencií ku 250-tim dokumentom nikdy predtým nepublikovaných, plnú bibliografiu a 16 stránok fotografií.

Podľa americkej tlače, Tesla počas svojho života vyhral okolo dvadsať súdnych sporov proti tým, ktorých súdil za porušenie jeho patentov. V skutočnosti však to nebol sám Tesla, ale jeho ‘financieri’, ktorí zahájili súdne procesy za neho, lebo to boli v prvom rade oni, ktorí mohli získať najviac.

„Wizard“ je nielen príbehom Teslovho úžasného života, ale aj príbehom o obchodnom vzraste Ameriky na prelome storočia, a taktiež popisom mnohých Teslových súčasníkov, ako Thomas Alva Edison, Gugliemo Marconi, George Westinghouse, Robert and Katherine Johnson, John Jacob Astor, JP Morgan, Stanford White, Franklin Roosevelt a J. Edgar Hoover.


matus Journal of the International Tesla Society
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
zoli   |   ip:160.44.24   |   2011-01-31  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je mi do placu z toho ze vzdy ked sa najde clovek vizionar ktory chce nieco urobit pre ludsku rasu ci je to technologicky pokrok alebo hocico ine je umlcany ludmi ktory chcu aby im ludstvo sluzilo len ako otroci.Tesla bol velky clovek 20storocia.Tesla urobil viac pre ludstvo ako hociktory bankar alebo papez.cest jeho pamiatke a nech jeho meno nikdy neupadne do zabudnutia.


Powers   |   ip:79.171.18   |   2011-01-31  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tesla vynašiel toto storčie, čo sa tyka elektriny 110 rokov sa nič nezmenilo
nikde
stale na krivych stlpoch su povešane kable tesla vynašiel všetko okrem polovodičovej techniky, je smutne že nikdo po nom nič prevratneho nevynašiel repsektive nepresadilo sa nič


Powers   |   ip:79.171.18   |   2011-01-31  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ospevovany einstein tiež nič nepriniesol a je najmudrejší naj lpeší vedec genius
skutočnym geniom bol však Nikola Teslazoli   |   ip:160.44.24   |   2011-01-31  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlasim s powersom.
chcel som to napisat ale neviem presne ako to povedal Tesla.povedal nieco v takom zneni ze Ensteinova rovnia je nespravna alebo ze nebude v tomto storoci uz dostacovat.


gomez   |   ip:91.127.19   |   2011-01-31  (18:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto vstúpi do Ameriky vstúpi do ...


Odi   |   ip:212.158.1   |   2011-01-31  (18:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To Powers:
pravdu mas, ani ted v nekterych vecech jeste nedokazali teslu napodobit, a jak rekl ruske profesor, alektriku jako takovou doopravdy nechape krome jiz mrtveho Tesly

a k einstanovy, tesla rekl, ze nevynalezl nic noveho(ten einstein), ze to co rika uz pred nim pred 50 lety napsal jeden srb a nekolik let pred einstainem 2 nemecti fyzici....

Jinak receno, Einstein je stejne zlodej jako MArconi, okopirovali myslenky nekoho jineho a maji za to Nobelovku. Asi to bude tim, ze oni byli arijci ci rimane ne ubozi slovane


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-31  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem preháňať,ale osobne si myslím,že Tesla bol vôbec najväčší vynálezca a vizionár všetkých čias.
Kto ho prekoná?
Edison s počtom patentov?
Asi ťažko-ved väčšinu vymysleli iba v jeho laboratoriach,ale na neho to bolo písané.
Kto je väčší vynálezca?
Da Vinci?
Kto?
Tesla je u mňa jednotka.
Málokto z neodbornej verejnosti vie,aký zásadný význam bolo napr.iba presadenie striedavého prúdu.
S jednosmerným by sme sa nikam nedostali.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-01-31  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem, ale prenášanie energie na diaľku... To je predsa nezmysel. Ak má autor na mysli rádiové vlny, tak tými si neuvaríme ani vajíčko. Článok je veľmi chaotický.
Rotačný motor je zrejme myslený wankelov. Ten sa volá podľa Wankela, nie Teslu. A je k ničomu, lebo doteraz sa nepodarilo vyriešiť jeho utesnenie.
Tesla bol geniálny vynálezca a konštruktér. Einstein bol vedec. Ak niekto nechápe rozdiel medzi týmito pojmami, tak nech si to naštuduje.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-01-31  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA-rádiové vlny sú formou elektromagnetického vyžarovania a denne ich používajú miliony ľudí napr.v mikrovlnke.
Prenášať na diaľku elektrickú energiu je možné,iba nevieme prenášať veľké množstvo a s malými stratami.
Možno-keby sme mali všetky Teslove spisy-len to by zlikvidovalo ropný priemysel-takže tie spisy asi ani len tak skoro mať nebudeme...
Tesla toho vymyslel toľko,že ťažko povedať,ktorý vynález je najdôležitejší.
Osobne je podľa mňa dosť nedocenený asynchronny elektromotor.
Hádam neexistuje človek,ktorý by ho nevyužíval a v podstate celý priemysel poháňajú trojfázové asynchronne elektromotory.
O ich účinnosti môžu primitívne spaľovacie motory iba snívať.eros   |   ip:86.40.12.   |   2011-02-01  (02:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Nikola Tesla je aj pre mna VEDEC CISLO 1. Nemam takych superlativnych slov aby som ho opisal. A na druhej strane nemam slov na opisanie tej frustracie, ktoru musel zazit s tymi americkymi hajzlami.
A teraz ked ludstvo nemoze koli tym spinam vyuzivat FREE ENERGY.

JA -

Clanok nie je vobec chaoticky. Pre mna urcite nie. A vies preco ? Lebo som videl nejake dokumenty o Teslovi, nieco som precital a tiez existuje film o tomto VELIKANOVI VSETKYCH CIAS. Film sa vola "Secret Of Nikola Tesla"
Mili JA. Pripadas mi az trapne smiesny s tymi tvojimi " To je predsa nezmysel." Nieco ti poviem. Teslovi nejaky Edison spolu s Einsteinom nesiahali ani po clenky. Ako ludia a aj ako vedci-vynalezcovia !!! A ty si tu dovolis tvrdit, ze "to je nezmysel". Na takych ako ty vidno ako pracuje propaganda. Vlastne ty musis mat very easy live. Lebo ja som strasne nasraty na vsetkych tych hajzlov ako boli J.P.Morgan a podobne.
Vies kde sme mohli byt ako ludstvo bez takych bankarov, politikov a podobne ?

Dokument o PANOVI TESLOVI:
http://www.sprword.com/videos/lostlightning/

"Electric power is everywhere present in unlimited quantities. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuels... This new power...would be derived from the energy which operates the Universe... the cosmic energy."


eros   |   ip:86.40.12.   |   2011-02-01  (02:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA -

normalne si ma nasral. Pripadas mi presne ako nektori trapasnici na diskusiach na sme.sk.
To co si tu vyprdol nema obdoby. Takych mudrlantov je bohuzial plna planeta. Aky by bol zivot lahsi bez takych mudrlantkov ako si ty. Keby to malo aspon hlavu a patu.
Ty sam si nejaky chaoticky a este k tomu bez rozumu.

namam slov...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-01  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eros
klídek! Okrem nadávania si ani nezavadil o meritum veci. Tesla bol vynálezca, nie vedec. Keby bol vedec, podieľal by sa na základnom výskume. Vynálezca je ten, čo objavy teoretikov uvedie do praxe.
Kdesi v tom článku je veta, že vzduch je vodič el. energie. Autor článku asi nebol v škole, keď sme sa učili, že vzduch je izolant. Prenášať el. energiu na diaľku sa nedalo, nedá, ani nebude dať, lebo el. energia nie je vec, ale stav - konkrétne stav atómov s neusporiadanou elektrónovou vrstvou, el. prúd je potom stav, keď sa tie elektróny uvedú do stavu normál, teda nulového napätia. Je to ako: "Volám sa Milan" preniesť na diaľku - nie je to vec, ale vlastnosť.
Rádiové vlny je elektromagnetické žiarenie s veľmi nízkou hladinou energie. To nepatrné napätie, ktoré vyvolávajú v prijímacej anténe, treba poriadne zosiliť, aby sme ho mohli pustiť napr. cez reproduktor. Infra žiarenie je niečo celkom iné, a nemyslím, že by Tesla stál pri jeho objave.
Česi majú svojho Křižíka, ktorý vylepšil veľa vynálezov iných vynálezcov, možno aj sám bol autorom niektorých dôležitých patentov, to neviem. Ale bol to on, čo zaviedol vyššiu napäťovú sústavu do trolejov, zlepšil elektromotory a pod. ale to bola taká doba, keď sa vynálezcom darilo. Dá sa povedať, že kto sa omeškal o rok s patentovaním vynálezu, ten na patentový úrad už chodiť nemusel. Za všetkým však stál základný výskum velikánov fyziky, akým bol aj žid Einstein. Mňa vôbec netankuje, či Tesla bol Slovan alebo nie, to do vedy nepatrí. Napokon drvivá väčšina vedcov boli Briti, Nemci, Francúzi a Taliani. Na ten zvyšok, včítane Rusov, pripadá menšia polovica. Vo vede nepoznám brata, vlastenectvo sa týka iných vecí.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA:
"Tesla bol geniálny vynálezca a konštruktér. Einstein bol vedec. Ak niekto nechápe rozdiel medzi týmito pojmami, tak nech si to naštuduje"

Tesla bol vedec,ktorý dokázal svoje nápady previesť do praxe.
Einstein bol IBA vedec.
Edison bol IBA podnikateľ-hochštapler.

JA-vzduch nie je izolant.
Nie je síce vodivý,ale izolant to nie je.
Alebo máš za to,že blesky sú iba halucinácie?
Inak-Tesla mal na mysli skôr využívanie ionosféry-projekt HAARP veľa napovie.

Energia sa prenášať vzduchom dá-iba je to s dostupnou (rozumej-oficiálne priznanou) technologiou problematické.
Energia sa dá dobre prenášať pri využití veľmi vysokých frekvencií a na menšie vzdialenosti.
Ale ako hovorím-s oficiálne priznanou technologiou.

Ale aj napríklad bomby na princípe elektromagnetického impulzu sú schopné vytvoriť obrovské množstvo energie,preniesť vzduchom a vyradiť elektroniku,či dokonca "hrubšie" prístroje z prevádzky.


Kotlrik   |   ip:195.91.10   |   2011-02-01  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pred časom tu bol článok http://dolezite.sk/Teoria_Chirality_196.html
veľmi zaujímavé čítanie pre pokročilých v bádaní o Teslovom živote a iných skutočných vedcoch.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-01  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker
toto sú také hádky, ako že či má myš štyri nohy alebo štyri končatiny. Volá sa to elektrický odpor prostredia. Vzduch ho má veľmi vysoký, zaraďuje sa medzi izolanty - inak by sme nemohli prenášať elektrinu v neobalených drôtoch.
Pochybujem, že sa v Teslových časoch vedelo o ionosfére, a ak aj áno, určite nie dosť na to, aby sa dala nejako využiť energia nabitých častíc. Dnes to o nej už vieme: Nedá sa.
Hovoríš stále o nejakej energii, o akej? Vysokofrekvenčné impulzy elektromag. žiarenia - to už áno, napr. laser, rentgen, gama... ale to nie je elektrina. Elektromag. bomba: Neviem presne, čo to je, ale ak vyradí elektroniku, to znamená, že živým organizmom neublíži ani zbla, že by práve mohlo ísť iba o sústredené beta žiarenie, čo je prúd voľných elektrónov. Ale to neobjavil Tesla.
Keby Tesla nebol Srb, asi by sme tu nedebatovali. Ale je ešte jeden super velikán, je to Čech a volá sa Jára Cimrman.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale no tak!
Na toto dostaneš iba tých,čo sa nevyznajú.
Tu to máš vysvetlené tak,že to pochopia aj laici:
http://www.tranzistor.sk/elektronicka-kolika/398-elektricky-obluk.html
Vieš ako objavili princíp mikrovlnky?
Nejaký dôstojník počas 2.svetovej vojny sa postavil pred radar a vo vrecku sa mu roztopila čokoláda...
Dnes takéto žiarenie dokáže zabiť.
EM bomba nie je žiadne sci-fi a či naozaj nemá vplyv na živé organizmy je otázne,lebo oficiálne ani mobily neškodia našim gebuľkám...
Ionosféru poznali aj viac než pred sto rokmi,aj ked až Appleton jej existenciu dokázal.
Ved aj blesk je len elektrický oblúk.

Prenos elektriny na diaľku je blbosť?
To by som netvrdil.
Alebo ani transformátor nemôže fungovať-ked nie je vstup energie a výstup vodivo spojený?
Funguje!
A ešte ako účinne!

Doporučujem:
http://www.zive.sk/spravy/prenos-elektriny-na-dialku-dostava-novy-impulz/sc-30-a-283569/default.aspx

Na výstave firma demonštrovala bezdrôtové napájanie desiatich 100-wattových žiaroviek pomocou dvoch indukčných cievok o rozmeroch 50 x 50 x 5 cm, vzdialených od seba 60 cm. Kovová panvica, vložená do priestoru medzi cievkami sa nezohriala.
Podľa informácií Showa Aircraft Industry dokáže ich systém pri vzdialenosti cievok 60 cm prenášať energiu s účinnosťou 90 %


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-01  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Predstavte si podobné "kruhy" zabudované v mestských cestách:
http://www.zive.sk/spravy/novy-system-prenosu-elektriny-na-dialku-prinasa-viac-slobody/sc-30-a-283969/default.aspx?forumeros   |   ip:86.40.12.   |   2011-02-01  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA -

Podla mna k veci som sa venoval tak na 95% prvej reakcie na teba a az ta druha bola o niecom inom.
To co je el.energia a veci okolo toho mne ako drzitelovi paragrafu 23 do 110 V + bleskozvody urcite nemusis vysvetlovat.
No a i cez svoje vedomosti a prax som ochotny prijat Teslove teorie o prenose el. energie na dialku ako to on mal v "plane". Neviem si to predstavit ako by to fongovalo, ale tomu sa hovori, ze som - open minded. Uz tu bolo spomenute, ze chcel vyuzit ionosferu. Ta energia sa mala dostat do hocijakeho miesta na zemeguli. Dokonca lietajuce objekty by ju vyuzivali.
Mna tiez netankuje ci bol Tesla Slovan alebo nie. To ty spominas. A uz vobec sa nemienim bavit o slovickach vedec a vynalezca. Because I do not give a shit !

Dam este raz ten citat, lebo stoji za to:

"Electric power is everywhere present in unlimited quantities. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuels... This new power...would be derived from the energy which operates the Universe... the cosmic energy."
JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-02  (00:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  eros
neviem, či sa mi podarí odoslať ti správu, lebo Stalkerovi mi to rušili.
Takže - si elektrikár. Ja nie som, dobre. Žiadne zázračné prenosy energie nie sú možné, lebo ktorý idiot by staval tie ohyzdné stožiare vysokých napätí po celom svete, keď by to šlo prenášať odrazom od ionosféry? ČO chceš prenášať? Silnú alebo slabú interakciu, elektromagnetické žiarenie alebo gravitáciu? Vo vesmíre už žiadne iné silové polia nepoznáme. Elektromag. by sa dalo ešte prenášať laserom, ale vo vzduchu to nejde, vznikajú vysoké straty. Možno existuje nejaké okienko pri vysokých frekvenciách /UV, rentgen... gama? to asi nie/, tam sú možno straty nižšie, ale zase musí sa to odrážať od ionosféry, tak to nemôže mať vysoké kmitočty. Takže už pomaly 100 rokov od veľkého objavu Nikolu Tesla ešte stále nevieme, čo chcel umelec povedať.


sipo   |   ip:87.244.22   |   2011-02-02  (18:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.aegondss.sk/ae04.html


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2011-02-04  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myslím, že by sme mali oživiť jeho pamiatku a s nou aj jeho vynálezy. Široká verejnosť by sa mala dozvedieť, komu sme vďačný za súčasný životný komfort, ktorý považujeme za samozrejmosť... Nájde sa niekto, kto sa toho podujme spolu so mnou?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-04  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako si to predstavuješ?


specialista   |   ip:178.40.14   |   2011-02-11  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pani zlati energia bezdrotoveho prenosu uz existuje.ruski spickovy technici preniesli vzduchom 2OO kv na vzdialenost 100km bez jedinej straty.ako revizny technik vam poviem ze vzduch ktory je okolo nas je pouzivany ako izolant ale za urcitych okolnosti nieje.staci vlhkost a uz je vodivy. dielektrikum na 1meter vzduchu je elektricka pevnost 100Voltou. pocasie a medzi izolatormi to srsi a bzuci brni.chodte na stanicu vlakovu a skuste pozorovat pocasie a pochopite ze vzduch nieje moc dobry izolant,kvalitny izolant je medium plynu,kvapaliny,gelu..ale velmi uspokojivy je aj ciste vakuum koronarny ohen na izolatoroch, VN,VVN,EX-N,verim tomu co tesla vymyslel na jeho principoch funguje moderna spolocnost a mozno aj bude este velmi dlho pokial nevznikne novy ktory polozi zaklady noveho doposial nepoznaneho prenosu energie.my sme vsetci len otroci systemu v ktorom nas drzia.za komfort sa plati a bohati co ovladaju vsetko by ho po uzity novej volnej technologie zaradili medzi nas otrokou toto oni nechcu.preto tesla skoncil v zabudnuti a jeho vynalezi ludstvu tiez.cest jeho pamatke


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-11  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je to,čo som tu už spomenul.
Ionizácia vzduchu...
S tým bzučaním to ale nie je skôr tak,že vodiče mechanicky vibrujú vplyvom frekvencie elektromagnetického poľa?
Ved niečo podobné sa stáva v transformátoroch-ked sú uvolnené plechy...


ZacharY   |   ip:86.25.188   |   2011-02-12  (18:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kiezby som sa vedel na svet pozrieť Teslovou hlavou...
Tesla v porovnani somnou je niečo ako ja v porovnani s laboratornou myšou..

A JA sa tu snaží vyvrátiť Teslovo chapanie elektriny...
Nebud smiešny... Tesla bol zabudnutý práve preto že všetko čo objavil možné bolo... A samozrejme že tvoj mozocek čaká že tá to naucia v škole :)) pfffff


JA   |   ip:81.89.60.   |   2011-02-14  (05:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZacharY
ja sa nesnažím vyvracať Teslovo chápenie elektriny. Viem o energii ako takej viac, než Tesla, lebo medzi mnou a ním je celá plejáda špičkových vedcov, ktorí tieto veci objasnili, čo on vedieť nemohol. Zázraky neexistujú, sú len naším zbožným želaním. Neviem, prečo by sa Tesla nemohol mýliť? Ak je jeho najväčším objavom elektromotor na 3 fázy, no tak nič moc... Mohol trocha fušovať do kvantovej mechaniky, bol by slávnejší.


gnius   |   ip:83.217.15   |   2011-03-17  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA
preto som si dal ten názov, lebo ten platí pre Teba. Ty si génius aký nemá obdobu. Ty by si prekonal Teslu aj s Tvojimi kolegami. Doporučujem Ti prečítať si životopis Teslu a prídeš na to,že sa zaoberal aj tachyonovou energiou. Prečo potom FBI v roku 1943 zhabala všetky jeho dokumenty (okolo 1200) medzi ktoré patril aj vynález tzv. paprskov smrti na ktorých pracuje HAARP? Takže vysvetli génius.


DrHujer   |   ip:178.40.36   |   2011-03-20  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na jeseň plánujem výlet do múzea Nikola Teslu v Belehrade. Vlakom z Bratislavy. Pridá sa dakto?


miocity   |   ip:178.41.38   |   2011-06-26  (13:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ZacharY
nič horšie a arogantnejšie som tu nečítal, ale prepáč, ak si prominent vedeckej obce, a dovolíš si tvrdiť, že vieš o energii teraz viac, ako vedel Tesla pred rokmi. Pošli nám linky na články, ktoré si zverejňoval, prípadne niečo z kvantovej mechaniky...alebo ak si už podal nejaký patent, pochváľ sa, iste sa máš čím, ak Tesla vymyslel "len" elektromotor, a medzi Vami sú ešte špičkoví vedci....
Toto sú ľudia, ktorí používajú výdobytky dnešnej doby, a pred 100-200 rokmi, by si CD disk zavesili na ucho ako ozdobu, a ak by to niekto pustil a z onej skrinky by sa ozvala hudba, alebo by videli 3D film, tak by ho ho poslali k exorcistovi, ak by to bolo o pár storočí skôr, tak by takého človeka upálili na hranici. Dá sa pokračovať čo by mohlo byť ešte zázrak a nikto z nás by pred pár desaťročiami nepovedal, že niečo také je možné, napr. len "obyčajné" umelé oplodnenie. Takže o zázrakoch sa dá polemizovať. Zázrak je náboženský termín, ktorý mal dokázať existenciu Boha, alebo svätého človeka(len po smrti,okrem Ježiša)teraz je to niečo, čo nie je mysliteľné a predsa sa to stane.


jani   |   ip:90.181.14   |   2011-08-30  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HAARP opravdu pracuje na základě Teslových patentů, a to, že klimatické zbraně na bázi ELM vln mohou měnit počasí, působit zemětřesení, výbuchy sopek, (? tím pádem asi působit povodně, sucha, prý i řídit trasu hurikánů) potvrzuje mimo jiné i prohlášení ministra obrany USA - je to na webu DoD:

Presenter: Secretary of Defense William S. Cohen April 28, 1997 8:45 AM EDT

http://www.defense.gov...riptid=674

"There are some reports, for example, that some countries have been trying to construct something like an Ebola Virus, and that would be a very dangerous phenomenon, to say the least. Alvin Toeffler has written about this in terms of some scientists in their laboratories trying to devise certain types of pathogens that would be ethnic specific so that they could just eliminate certain ethnic groups and races; and others are designing some sort of engineering, some sort of insects that can destroy specific crops. Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.

So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon other nations. It's real, and that's the reason why we have to intensify our efforts, and that's why this is so important. "

To bylo uvedeno v odpovědi z roku 1997 na otázku:

Q: Let me ask you specifically about last week's scare here in Washington, and what we might have learned from how prepared we are to deal with that (inaudible), at B'nai Brith.

___________________

V současné době je HAARP podezřelý z několika zemětřesení /Čína 2008, Japonsko 2007 - epicentrum bylo přímo v největší jaderné elekrtrárně Niigata, tenkrát se ještě nic nestalo, Venezuela, Haiti 2010.../ možná šlo o spolupráci s družicovým systémem...

Zajímalo by mne, zda o tom v muzeu v Bělehradě něco tuší - zeptejte se na to, kdo tam pojedete...

V pátek byla v Praze malá Free Energy konference, byli tam i konsturktéři, kteří se zajímají o Teslu a magnetické motory na volnou energii, bude časem někde video, různá videa k tématu byla na facebookua diskuse ke konferenci asi už probíhá na webu upramene

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=free-energy-konference-26-8-2011&;cisloclanku=2011070063

http://www.facebook.com/pages/Free-Energy-Magnetick%C3%A9-gener%C3%A1tory/154188951324471

Byla jsem tam taky... jeden elektroinženýr /konstuuje také různá zařízení, zajímá se o Teslu/ mi řekl, že když pochopil, jak to funguje, musel zavrhnout to, co se učil léta na fakultě...

Mimochodem také si prý myslím, že gravitace je tlak, ne tah - to si myslel i můj otec, který promýšlel "Unitární teorii", bylo to o mikrogravitaci a pulsující struktuře vakua... tato skrytá energie "pozadí" je možná zdrojem té volné energie magnetických motorů...Pandemonium   |   ip:188.123.1   |   2011-08-30  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímalo by ma, prečo si autor článku (viď. úvod) myslí, že o Teslovi málokto počul. Pochádza autor snáď z osobitnej školy, alebo je nebodaj produktom amerického školstva?


lucifer   |   ip:78.141.69   |   2011-08-30  (17:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a kto to je pouč nás?...lebo my to vieme...ale chceme počuť tvoj názor:)))))))...nerobíš...lebo máš veľa času...hľadáš wi-fi tak poberáš asi sociálku....neboj to zvládneš...tak do toho...my neznámkujeme:))))))))))))...ako v škole....vieš čo je škola?


jani   |   ip:90.181.14   |   2011-08-30  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oprava - také si prý myslí /elektroinženýr/ že gravitace je TLAK... ano, je to možné... prý to i někteří vědci por názornost tak učí své studenty...hmota podle té teorie ten tlak "stíní", neboť odráží mikrogravitační vlny /z pulzující stuktury vakua/...


jani   |   ip:90.181.14   |   2011-08-30  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U nás je Tesla známější než v USA, protože se po něm jmenovaly televizory... a taky z našich učebnic "vygumován" nebyl...

Byl to génius, měl ale taky psychické problémy... jednu dobu slyšel přecitlivěle drobné zvuky jako ohlušující hluk... třeba i opodál "mouchu spadnout" ... myslel si, že je jako řízený robot/automat, že vše je předem určeno, taky míval hrozné bolesti hlavy, pouštěl si do ní pak el. proud, aby mohl usnout "jako negr"

Tlustá autobiografie /kterou autor psal prý 20 let/ o něm vyšla i v češtině, mám ji... v článku ještě třeba chybí jak udělal zemětřesení na Manhattanu rezonancí malého kladívečka ve své laboratoři - to zopakovali dokonce i v Popular Mechanic - video je někde na youtube


jani   |   ip:90.181.14   |   2011-08-30  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevím, zda způsobil Tunguskou katastrofu, jak se o něm říká, rozhodně jeho věž Wanderclif byla pozoruhodná. Nejen věž nad zemí - obří cívka, ale i pod zemí - dlouhé železné tyče v tunelech... využívat chtěl asi magnetické pole Země - ta se točí ... jak dynamo... už před 1. sv. válkou rozsvítil nebe nad Manhattanem...

Jsou u Vás na Slovensku také podobné bouře jako u nás, kdy se rozsvěcí obloha jak zářivka? Že by chemtrails?

Pokud to zde ještě není, bylo by dobráé vložit na tento web tento článek /já to vkládat neumím/. Autor jistě bude rád, pokud bude uveden zdroj...

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/rozhovor-s-leteckym-inzenyrem-nejen-o-chemtrails/
jani   |   ip:90.181.14   |   2011-08-30  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikola Tesla údajně 14 dní jezdil na elektromobil bez baterie, sestrojil během chvíle nějaké zařízení do bedýnky /prý ze součástek z železářství/... lidé ho pak prý obviňovali ze spolků s ďáblem, tak prý bedýnku sebral a nikdo nevěděl, co v ní bylo...

Co říkáte tomuto autu? Je to možné? 12 V baterie se údajně dobíjí z okolí sama za provozu... Free Energy...

http://peswiki.com/index.php/Directory:Ismael_Aviso_Self-Charging_Electric_Car


jani   |   ip:90.181.14   |   2011-08-31  (02:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.upramene.cz/

Tady se setkávají příznivci Tesly a jeho vynálezů a dalších užitečných vynálezů


jani   |   ip:90.181.14   |   2011-09-01  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Další weby a odkazy:

http://free-energy.webpark.cz/

Kdysi jsem o Johnu Searlovi napsala v mailu:

"...Tato technologie byla nabídnuta všem zemím. V 70. letech profesor
> Searl, vlastenec, svůj vynález nabídl nejříve své vlasti. Šel ke
> královně a princi a řekl, „Chcete-li, mohu vám ukázat, jak postavit
> zařízení, které generuje energii a vlastně postavit nový typ kosmické
> lodě nebo vznášedla, které nahradí letadla.“ Oni ale nechtěli. Velmi mu
> děkovali. Dodnes má schovaný jejich dopis.
>
> Nabídl ho Spojeným státům. Uspořádal demonstrační let na Edwardsově
> letecké základně. Během této demonstrace udělal dálkovým ovlládáním
> obrat, který vyvolal zrychlení 25 G, jež by uvnitř tryskového letadla
> každého zabilo. Lidé na Edwardsově základně řekli, „To by zabilo
> každého, kdo by seděl uvnitř. Nechceme to, protože je to příliš
> nebezpečné, nemůžeme to k ničemu použít. ...
>
> Profesor Searl měl toto zařízení vždy k dispozici na svých přednáškách a
> mohl SEG předvést. Nyní jsou všechny zničeny s výjimkou dvou, které
> dostali lidé ze zdravotních důvodů. SEG obdržely dvě různé osoby, které
> trpěly plicní chorobou, a lékaři jim dávali šanci na několik měsíců
> života. Jednou z užitečných vlastností tohoto přístroje je, že produkuje
> obrovské iontové výboje. Tyto výboje mají léčivé účinky. Léčí lidské
> plíce a vytváří ionty..." ...
>
> Pastor p. Searla o něm psal články, a dokonce prý sám používal dar -
> malý přístroj na volnou energii o výkonu 200 W. John Roy Robert Searl
> NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH O VOLNÉ ENERGII... Zní to jako pohádka... o snech o
> kosmickém korábu letícím do nebe s motorem na bázi antigravitace
> /rotujících magnetů/ sesílaných Bohem do mysli chudého malého chlapce na
> pokračování /včetně návodu ke konstrukci/ - "slova proroka Ezechiela pro
> něho byla přesnými instrukcemi"... pastor si myslí, že Bůh vyšle v
> poslední den své anděly asi v korábech... není sám, podobně tomu bylo
> myslím i v knížce jednoho katolíka Andělé ve hvězdných lodích...Free Energy Generator and Overunity-John Searl and the Searl Effect Generator
http://www.youtube.com/watch?v=qPPBkhjp1fY

Můj další oblíbenec Viktor Shauberger:

http://www.free-energy.ws/implosion.html

V.S. pracoval z donucení pro Hitlera /myslím i v Letňanech u Prahy/, říká se, že pracoval na létajících discích na implosivní motor...snad měli i nějaké ve tvaru zvonu s rtutí... už si to přesně nepamatuju... říká se, že ke konci války evakuovali podzemní továrny přes Skandinávii do Jižní ameriky, také měl Hitler základnu v Antarktidě. Američané tam po válce vyslali výpravu, ta dopadla také zajímavě... to nechci ale rozvádět.

/Hilter byl hodně okultně zaměřen, posílal expedice do Himalájí ... je zajímavé, že ve Védách je létající zařízení také poměrně podrobně popsáno - létajíci vimany/

Schaubergera podobně jako Wernera von Brauna získali pro spolupráci po válce USA, nechtěli mu pak povolit návrat do Evropy, pár dní po návratu zemřel... asi opravdu věděl hodně. Také o něm u nás vyšly nějaké knihy, jednu mám.

Nemám knihu Hitlerovy tajné zbraně, ale mám /dosud neshlédnuté/ DVD UFO nacistická konspirace. Tam asi bude něco podobného.

Hodně se mluví o tom, že mají možná v USA ty talíře, jaké vyvíjel Hitler ke konci války... dokonce že je možná použijí aby nafingovali útok z vesmíru. Kdo ví, pokud to je pravda, tak se toho možná dožijem.


http://keelynet.wordpress.com/2009/02/20/romanian-claims-free-energy-generator/

Chtělo by to ověřit, jsem v kontaktu s několika konstruktéry, a možná se podaří domluvit spolupráci a s jednou továrnou...

Tohle zatím nikdo neověřil, možná to byli podvodníci, byl někdo snad i souzen, že na to vytahal z lidí hodně peněz...

http://peswiki.com/index.php/Directory:Perendev_Power_Developments_Pty_%28Ltd%29


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2011-10-13  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Páni, Niekto vlakom do múzea N. Teslu?

Bratislava - Keleti pd. - Beograd: vlakmi Jan Jesenius a Beograd. prestup v Budapesti

alebo priamy spoj Bratislava - Beograd - vlak Avala dakedy v piatok 9:54 z BA a 20:35 v Beograde.

Vlakových spojení je viac. Prespanie v penzióne, návšteva múzea, prehliadka mesta, cesta loďou po Dunaji, nejaké to obžerstvo. Cesta cca 100 podľa počtu ľudí a vlaku, ubytko na noc od 7,50€.

November 2011, alebo február - marec 2011. Bližší itinerár mejlom.

hujerisko@hotmail.com


Janko . hafigani   |   ip:85.248.10   |   2012-11-13  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otrasny web! Chcel som si precitat tento clanok, ale neda sa... Aj ked som si text v prehliadaci zvacsil pismena su nalepene jedno na druhe. Copy/pastol som si text do textoveho editora a vy sa tu majte ako chcete ;)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


osem + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY


 - 40 ‚DĚSIVÝCH‘ FAKTŮ O PÁDU AMERICKÉ EKONOMIKY2013-05-29  (09:28)  |  Amerika
Pokud znáte někoho, kdo opravdu věří, že americká ekonomika je v dobrém stavu, tak mu jen ukažte statistiky z tohoto článku. Poodstoupíte-li a podíváte-li se na dlouhodobé trendy, je neuvěřitelné, co se s námi děje.

ZPRÁVA Z VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ O ODHALENÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE VE WASHINGTONU


2013-05-24  (09:12)  |  Amerika
Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení mimozemské civilizace (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzývá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.


HYDROPONICKÉ ZAHRADNIČENÍ V USA: POLICEJNÍ ŠIKANA LIDÍ, KTEŘÍ SI PĚSTUJÍ VLASTNÍ JÍDLO


2013-05-02  (09:14)  |  Amerika
Američané, kteří používají hydroponii jsou zjevně nejnovějším cílem šílené „války proti drogám“, která se už od té doby, kdy byla prvně v 80. letech vyhlášena, se zvrhla ze strašné na směšnou. Jen se zamyslete nad tímto případem: Před dvěma lety zaklepali policisté od narkotik na dveře domu muže, který si právě koupil sadbovou sestavu z místních zahradnických potřeb. Ti policisté se dožadovali, že chtějí jen vědět, co si tam plánuje pěstovat.


Proč Boston oslavuje stanné právo skandováním „USA, USA“?


2013-04-23  (10:03)  |  Amerika
Americký prezident už uznal atentátníky vinnými, federálové posílají zvláštní tým vyšetřovatelů z Gitma


TERORISTICKÉ ÚTOKY JSOU V REŽII FBI?


2013-04-22  (09:09)  |  Amerika
Toto jsou nejnovější informace týkající se tragických bombových útoků během Bostonského maratonu. FBI a další instituce mají dlouhou a dobře zdokumentovanou historii režírování teroristických akcí v zájmu získání větší moci.


Konfiskace úspor v Kanadě?


2013-04-05  (09:49)  |  Amerika
Vláda v Ottawě navrhuje „nouzové získání peněz“ v kyperském stylu. Politici západního světa jdou po vašich bankovních účtech. V podstatě je v novém rozpočtu kanadské vlády navrhováno „nouzové získání peněz“ kyperského stylu. Když jsem o tom poprvé slyšel, byl jsem poněkud skeptický, takže jsem se na to podíval sám. A hádejte co? Je to přesně tak, černé na bílém, na stranách 144 a 145 „Ekonomického akčního plánu 2013“, který již Harperova vláda předložila parlamentu.


USA: ARMÁDNÍ CVIČENÍ JSOU VE SKUTEČNOSTI PŘÍPRAVOU NA STANNÉ PRÁVO


2013-04-03  (09:20)  |  Amerika
Organizace Competitive Outcomes, která cvičí mladé rekruty z Výcvikových jednotek pro mladší záložní důstojníky (JROTC), Výcvikových jednotek pro záložní důstojníky (ROTC), programů pro kadety, zahraničních armád, policejních a požárních sborů, pořádá letos speciální výcvikové programy a semináře a sestavuje prováděcí manuály v Mariettě v Georgii, v Los Angeles a San Diegu v Kalifornii. Organizace spolupracuje s Armádou Spojených států, ozbrojenými i neozbrojenými divizemi ROTC a JROTC a rovněž s vojenským letectvem.


KONGRESMAN PŘIZNÁVÁ „CHEMTRAILS“


2013-03-26  (09:53)  |  Amerika
V dokumentu, který může být nazván prvním vládním uznáním „chemtrails“, veřejný činitel, jehož volební okrsek je v Clevelandu (Ohio), v návrhu zákona předkládaném Kongresu odkazuje na „chemtrails“.


DO USA PŘICHÁZÍ 20X VĚTŠÍ KOMÁŘI NEŽ TI NORMÁLNÍ


2013-03-15  (09:23)  |  Amerika
Super-rozměrní agresivní komáři s ‘dýkovitým’ sosákem se mají toto léto vyrojit na Floridě, čímž přinesou utrpení tisícům zdejším obyvatelům. To, co by se mohlo stát scénářem pro B-čkový hollywoodský film, komáři ze záplavové vody skoro 20x větší než jejich normální bratranci, mohou udeřit kterýkoliv den či noc, jejich vajíčka mohou zůstat spát i roky – a tito komáři by dokonce mohli odolávat i repelentům.


Konec amerického snu – část 2


2013-03-12  (09:49)  |  Amerika
Z amerického snu se rychle stává americká noční můra Když otcové zakladatelé USA zakládali národ, tak to dělali s úmyslem, aby vláda byla velmi omezená a lidé měli obrovské množství svobody.


80% žiakov v New York city nevie čítať a písať


2013-03-11  (17:37)  |  Amerika
Negramotnosť v New York city je na vzostupe: takmer 80 percent absolventov stredných škôl nemá základné vedomosti ako sú čítanie, písanie a matematika. Kritici poukázali na to, že len 13 percent absolventov škôl spomedzi Afro-Američanov a Latino v New Yorku dosiahnu vedomosti potrebné pre vysoké školy a 80-tim percentám všetkých absolventov chýbajú tieto vedomosti celkovo .


Plány koncentračních táborů v USA


2013-03-08  (08:49)  |  Amerika
…výtažky z plánů koncentračních táborů v USA odhalují děsivé skutečnosti. Nejen, že mají být použity pro občany USA, ale například i to, že při útěku je dovoleno užít smrtící střelby, stejně jako odstřelovači mají v případném srocení vyhledat a odstranit agitátory… Detaily, jako že lidé mají být profilováni a „aktivisté“ odděleni od ostatních, jsou už vlastně vcelku nepodstatné.


8 faktov, ktoré ste o amerických prezidentoch nevedeli!


2013-02-28  (09:39)  |  Amerika
Na počesť Dňa amerických prezidentov, ktorý sa každoročne slávi 18.februára, spomínajú ľudia na čokoľvek z ich slávnych životov. Deti v školách sa učia o ich chrabrých skutkoch, ktoré pre svoju krajinu vykonali riskujúc pri tom svoje životy. Niektoré zaujímavosti sa však v učebniciach určite nedočítajú. Mnohí si totiž neuvedomujú, že aj títo muži, ktorí sa stali symbolom najvyššej moci Spojených štátov amerických, boli len obyčajní ľudia.


SPOJENÉ STÁTY DALY SBOHEM ČTVRTÉMU DODATKU ÚSTAVY


2013-02-22  (09:30)  |  Amerika
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických potvrdilo protiústavní praktiku zabavování a prohledávání elektronických zařízení „bez jakéhokoliv podezření“ v pásu 100 mil od hranic – kde žije 197.4 miliónu Američanů, neboli 66 % celé populace.


Amerika dluží 222 tisíce miliard USD


2013-02-14  (09:19)  |  Amerika
Zhroucení finanční "pyramidy" je otázkou 2 – 5 let. Dluh Spojených států je dvacetkrát větší, než se oficiálně uvádí – říká americký ekonom Laurence Kotlikoff v interview s RT. Podle jeho propočtů činí 222 tisíce miliard dolarů. Tak drastický rozdíl mezi statistikou a realitou – říká ekonom - je možný jen proto, že se stále víc závazků prostě tají.


AMERIKA SE MĚNÍ V JEDNO VELKÉ VĚZENÍ PRO DLUŽNÍKY


2013-02-13  (11:45)  |  Amerika
Shakespearův Polonius dává svému synovi tuto klasickou radu: „Nebuď dlužníkem ani věřitelem.“ Mnozí z duchovních otců amerického národa to však viděli úplně jinak. Často žili na maximum: Byli vždy dlužníky a nikdy věřiteli. Jak vlastníci plantáží s tabákem či rýží, otrokáři a obchodníci, či pozemkoví a peněžní spekulanti, závisející na dlouhodobých úvěrech z nichž financovali svůj přepychový život, tak obchodníci a kramáři, řemeslníci a zemědělci i námezdní dělníci a námořníci. Bez dluhů by símě komerční ekonomiky sotva kdy dozrálo.


Obama podepsal novelu, která ruší strop státního dluhu


2013-02-06  (09:20)  |  Amerika
Prezident USA Barack Obama podepsal v pondělí novelu zákona o dočasném zrušení maximálně přípustné výše státního dluhu USA.


Závěrečná řeč kongresmana Rona Paula ke konci jeho posledního funkčního období


2013-02-01  (09:09)  |  Amerika
Ron Paul je americký kongresman, který působí v americké politice již přes 30 let. Vždy hájil základy americké ústavy a vždy hlasitě kritizoval její postupný rozklad, na němž postupně pracují všichni poslední američtí prezidenti za spolupráce a podpory většiny kongresu. I když je členem republikánské strany, tak vystupoval velmi často i proti vlastním spolustraníkům


Poznejme nepřítele: Anatomie Fedu II. Je Fed soukromý?


2013-01-24  (09:08)  |  Amerika
Kdo skutečně drží veškerou moc? Minule jsme si řekli „suchá fakta“ ohledně organizace Fedu. Viděli jsme, jaké má orgány, a že se skládá z regionálních bank, které mají členské banky. Kdo ale doopravdy drží moc? Ve Fedu je 7 guvernérů, 12 regionálních bank a tisíce členských bank, ale jak pozorný čtenář viděl, 100 % moci drží Washington, respektive prezident (a Senát). Udělejme si pokus a představme si, že celá země přijala argumentaci Rona Paula a chtěla by skoncovat s kvantitativním uvolňováním.


Kandidát Nobelovy ceny: Obama se ptá vojenských velitelů, zda budou „střílet do amerických občanů?“


2013-01-24  (09:06)  |  Amerika
Předkládané šokující tvrzení pochází od “jednoho z předních amerických válečných hrdinů” Jim Garrow v roce 2009 nominovaný na Nobelovu cenu přišel se šokujícím tvrzením, když řekl, že vrcholný vojenský veterán mu řekl, že “lakmusovým papírkem” o otestování nových vojenských velitelů je to, zda poslechnou rozkaz ke střelbě do amerických občanů, nebo ne.


Americká vláda tvrdí, že pravda je příliš komplikovaná a nebezpečná, aby mohla být vyzrazena veřejnosti


2013-01-17  (09:24)  |  Amerika
“Když to děláme my, tak to není fašismus”: Historie se opakuje … V klasické historické knize o nacistickém Německu Mysleli si – Jsme svobodní, píše Milton Mayer: „To, co se tu dělo, bylo postupné navykání lidí, kousek po kousku, na to, že se jim vládne s překvapením; dostávají se k nim rozhodnutí přijatá v tajnosti;


USA plánovali atómový útok na Rusko a Čínu


2013-01-16  (09:38)  |  Amerika
V 60-tych rokoch minulého storočia čakali USA, podľa jedného z nedávno zverejnených dokumentov, formálne len na najmenší dôvod pre nukleárny útok na Sovietsky zväz a Čínu. Ako dôvod pre to by stačila hoci aj “neúmyselná udalosť”.


Kritik Obamova „seznamu na odstřel“ nalezen v New York City mrtev


2013-01-14  (09:44)  |  Amerika
Prominentní americký blogger a počítačový mág Aaron Swartz, který promlouval proti “listu na odstřel” presidenta Baracka Obamy a kybernetickým útoku proti Iránu, byl v New Yorku nalezen mrtev. Policie našla v pátek tělo tohoto 26-letého muže v jeho bytě v New York City v městské části Brooklyn, řekla mluvčí hlavního ohledávače mrtvol tohoto města.


Pokrytecké celebrity


2013-01-03  (09:12)  |  Amerika
Americká ústava zaručuje americkým občanom vlastniť zbrane preto, aby sa mohli brániť v prípade ak sa vláda vymkne z pod kontroly. Ak zabudne, že je tu na to, aby slúžila ľuďom a nie naopak. Podľa praotcov preto, aby nemohlo dôjsť k útlaku a k zneužívaniu štátnej moci.


11.září 2001 - Architekti podali vědecké důkazy o řízené demolici


2012-12-07  (16:09)  |  Amerika
Architekti a inženýři podali vědecké důkazy o řízené demolici 11.září 2001. Řešení záhady pádu 3. budovy Světového obchodního centra (budovy č.7), která spadla za rekordních 7 vteřin. Toto je nejlepší profesionálně vyrobený patnáctiminutový informativní a poutavý dokument AE911Truth o 11.září. Dokument o WTC 7. Prosím šiřte jej, též mezi architekty a inženýry.


Stredná v Texase trestá študentov, ktorí odmietnu byť sledovaní mikročipmi


2012-10-11  (17:34)  |  Amerika
Istý stredoškolský obvod v Texase na začiatku tohto roka čelil kritike po tom ako ohlásil, že bude vyžadovať od študentov, aby pri sebe po celý čas nosili ID kartu (identity card – doklad totožnosti, občiansky) obohatenú o mikročip. Študenti, ktorí odmietli byť monitorovaní tvrdia, že zo strany predstaviteľov školy cítia nepríjemnú odozvu.


Tajný osud Ameriky (2. časť)


2012-09-25  (15:36)  |  Amerika
Prvý diel pojednával o tajných dejinách dobývania amerického kontinentu. Tento druhý sa už priamo zameria na tajný osud Spojených Štátov Amerických, ktorý mu bol predurčený dlhú dobu pred ich založením a o ktorom píše vo svojej knihe aj slobodomurár Manly Palmer Hall.


Tajný osud Ameriky (1. časť)


2012-09-22  (12:10)  |  Amerika
Veľa ľudí verí, že myšlienka jednej svetovej vlády pod nevinným plášťom demokracie vznikla v 18. storočí, kedy začali naberať osvietenecké ideie na sile. Nie je tomu tak. Táto myšlienka je oveľa staršia. Aspoň tak to tvrdí okultista a slobodomurár Manly Palmer Hall vo svojom prevratnom diele „The Secret Destiny of America“ (Tajný osud Ameriky).


13 nejděsivějších experimentů na lidech prováděných americkou vládou


2012-09-17  (10:14)  |  Amerika
Ve Spojených státech byly prováděny četné experimenty na lidských pokusných subjektech, které byly považovány za neetické, a byly často prováděny nelegálně a bez vědomí nebo souhlasu jednotlivců.


Hrozí USA vojenský prevrat?


2012-09-04  (09:01)  |  Amerika
Nová správa vydaná Ruskou ”Federálnou službou pre vojensko-technickú spoluprácu” cirkulujúca v Kremli uvádza, že dôstojníci generálneho štábu boli minulý týždeň varovaní ich americkými partnermi počas cvičenia s North American Aerospace Defense Command (NORAD), že hrozba zvrhnúť Prezidenta Obamu prameniaca z ”niektorých prvkov” v rámci americkej armády je ”reálnejšia ako sa zdá” a môže veľmi dobre spôsobiť na zavedenie stavu stanného práva v Spojených štátoch.


Osmnáct kritických postřehů z USA


2012-08-11  (09:29)  |  Amerika
Do Spojených států jezdím zhruba dvakrát ročně, ale ještě nikdy jsem se nezdržel tak dlouho v malém městě (šest týdnů, Ormond Beach, Florida). Stejně tak jsem tam nikdy nebyl v době tak podivné nálady, jaká byla v letošním lednu a únoru (taková podivná směs strachu a naděje...). A tak jsem si všiml věcí, které jsem dříve neviděl. Některé mě nadchly, jiné mě rozesmutnily. A protože se přikláním k rozšířenému názoru, že americká společnost je vcelku nemocná, viděl jsem spíše to negativní. Možná se na to zaměřuji také proto, že styl života Američanů zcela bez rozmyslu kopírujeme i u nás. Zde je to, co mi dalo facku, otevřelo oči, přinutilo mě přemýšlet. Kolikrát to jsou kraviny, ale možná jen na první pohled.


Zoznam zúčastnených Bilderberg 2012


2012-06-01  (12:10)  |  Amerika
Včera 31.5.2012 sa v Chantilly vo Virgínii, Spojené Štáty Americké, začalo tohtoročné stretnutie neslávne známej skupiny. Uvidíme čoho sa v najbližších dňoch a týždňoch dočkáme, keďže je známe, že títo nikým nevolení a zastupujúci len svoje vlastné záujmy, každoročne ovplyvňujú politické a ekonomické dianie vo svete.


Ďaľšie z Ameriky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Předstíraný atentát na papeže

Wojtylu propagandisticky účinně dopravit do „nemocnice“ a tam jej po týdny zdánlivě léčit, k tomu bylo zapotřebí zednářsky zasvěceného lékařského a ošetřujícího personálu, ale především před nezasvěcenými perfektně zajištěný nemocniční pokoj.


Cesty mladých vedúce do krajiny Záhuba.

Niekoľko faktov o tradicionalizme

Relativizmus

Podepište petici, aby byl váš hlas slyšet při projedn...

Chystajú sa nás vyhladovať

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3567 s