17. August 2019
    
Nostradamus ve zpětném zrcátku - Dolezite.sk

Nostradamus ve zpětném zrcátku


  2009-06-05  (04:11)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Nostradamus ve zpětném zrcátku

Dovolte mi podělit se s vámi o několik poznatků z odkazu Michaela Nostradama, jenž nám zanechal ve svých proroctvích. Dostala se mi do rukou jedna z mnoha knih zabývající se výkladem jeho prorockých čtyřverší, vydaná roku 1994 a pojednávající převážně o předpovědích pro léta 1994 až 2004. Sám velký Nostradamus údajně psal své předpovědi s úmyslem, aby zmiňované události byly pochopeny až poté, kdy se stanou minulostí. To mi pochopitelně nedalo a zajímalo mne, nakolik se jeho předvídané události vyplnili. Nutno dodat, že luštitelů a vykladačů těchto čtyřverší je mnoho a všichni jsou přesvědčeni, že jen oni sami znají ten správný klíč k jejich výkladu. Nemohu se zbavit dojmu, že vykladači v této knize se v mnohém mýlili při určení letopočtu většiny popisovaných událostí., přibližně o 8 až 11 let. Některé události až nápadně zapadají právě do dnešních dnů. Na druhou stranu zde není ani zmínka o stěžejní události z 11. září roku 2001.Vybral jsem pro vás z této knihy několik úryvků a sami si posuďte,
co nám to vlastně Nostradamus ve svých Centuriích zanechal.

Poznámka Nostradáma ( 1503 – 1566) – jenž napsal ve své předmluvě k proroctvím.

,, …rozhodl jsem se v temných a záhadných větách oznámit příčiny budoucí přeměny
( doslovně: mutace!) lidstva, zvláště ty nejnaléhavější a ty, o nichž si myslím, že nevystraší slabé lidi. Všechno muselo být napsáno v zamlženém tvaru, především to prorocké.
A tisíce jiných událostí nastanou jako důsledek povodní a neslýchaných dešťů, jak jsem to podrobněji napsal v jiných svých proroctvích tak, že jsem určil místa a čas, aby lidé v budoucnu poznali, že se tyto události skutečně staly. Až přijde čas překonání nevědomosti, vyjasní se tato událost ještě lépe…“

Přemýšlej o tom,čtenáři,tak moudře,jak dokážeš,
ty lůzo nezasvěcená,plytká,se však mému verši vyhni.
Astrologu,barbare,blázne,lépe když odejdeš!
Jinak se zasvětíte rituálům pekla jako satani.

Nostradamus,Centurie VI.100(latinské čtyřverší)

Jeho dalekým cílem bylo ukázat budoucím generacím cestu,, zpět do ráje“
Pro nové století od roku 2000 Nostradamus předpovídá - ( 1.řádek 100.verše X.století)

,,Velkou říši založí Anglie“

Tento vzkaz si vysvětlujeme, že z pohledu Nostradama se jedná o Anglicky hovořící svět, ve kterém mají v dnešní době vedoucí postavení USA.

Ve svých čtyřverších udává jako rozhodující či přelomové letopočty r.2011,2500,2700, a 3005.

ROK 2011 a následující léta označuje za ,,dobu nebezpečí pro celé lidské pokolení“.
Hovoří o tom, že mnohé země ,,třetího světa“prožijí velkou budoucnost, zatímco mnohé vyspělé země se budou řítit do bídy a upadnou na agrární úroveň.
Radí, aby lidstvo před přicházejícími událostmi, které zapříčiní velkou měrou třetí světová válka a jí následně vyvolané přírodní katastrofy, hledalo svoji spásu na jižní polokouli této země.
(domnívám se, že přírodní katastrofy by mohlo zapříčinit použití klimatických zbraní)

ROK 2500 Kolem tohoto roku nastane boj o přežití zbytku křesťanství vůči převládajícímu islámu. Nostradamus předpovídá nového zářícího vůdce,, Jindřicha Šťastného“ a radí, aby se křesťané odhodlali ke společnému postupu.

ROK 2700 Po tomto roce zapřísahává Nostradamus lidstvo, že pokud chce zachovat život na zemi, musí zničit určitou inteligentní formu bytostí, s ,,vidlicovitým nosem“, která na Zemi přijde z mimozemských oblastí.

ROK 3005 Začíná počátek konce naší sluneční soustavy – nikoli však konec lidstva!
Nostradamus je pobouřený arogancí vědy, která si myslí, že může zabránit srážce naší planety s nějakou kometou. Doporučuje odchod do nové vlasti v kosmu, kterou podrobně popisuje !

Několik výkladů k předpovědím na léta 1994 až 2004.

Nyní si můžete sami udělat obrázek, nakolik byli vykladači Nostradama před rokem 1994 úspěšní. Možnost, že by se mýlil Nostradamus, je velmi málo pravděpodobná. I když bych si to nyní osobně velmi přál.O úspěšnosti Nostradamových předpovědí se můžete přesvědčit v mnoha dalších publikacích, kde se dozvíte například o událostech z dvacátého století.
Nostradamus předvídá, že kolem roku 2050 bude konečně uznán světovou veřejností.
Patrně bude v této době úspěšně rozluštěn klíč ke správnému výkladu jeho vizí.
Vezme lidstvo svůj osud do vlastních rukou ? Poučí se konečně ?

1994 :
- Hrozí nová atomová moc !
- Ještě horší hospodářská krize v chudých zemích !
- Kdo se přidržuje silnějších partnerů, raději odejde !
- Země a národy, uražené ve své víře, se brání !
- Přípravy na válku !
- Mocenské postavení Slovanů v bývalém Sovětském svazu, bývalé Jugoslávii a na Slovensku bude oslabeno !
- Nostradamus varuje před falešným výkladem svých veršů a před hysterií k blížícímu se roku 2000 !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Víra byla uražena – jsou očekávány prudké boje – jednota je spojená.“
2. řádek - ,,Pokud nebude udělána chyba – Nejsilnější v ochranném valu.“
3. řádek - ,,Slabé útoky otřesou převahou Slovanů.“
4. řádek - ,,Lubeck a Míšeň budou považováni za agresory.“

1995:
- Rozsáhlé manévry narušují světový mír.
- Bude vyvinuta nová zbraň ?
- Úder proti mafii – Kmotr se dostane před soud.
- Oči celého světa se dívají na Miláno.
- Chřipkové vlny zachvacují lidi.
- Přelom ve vědě : Proces stárnutí se zastaví !
- Vatikán před volbou nového papeže ?
Čtyřverší :
řádek - ,,Nový fakt (nebo : nově udělané) vykoná manévr.“
řádek - ,,V blízkosti dvou v nesprávném posouzení, něčeho, co je na pobřeží.“
řádek - ,,Lákavá pomoc vyvolených Miláňanů.“
řádek - ,,Vůdce bude zbaven očí. V Milánu v železné kleci.“1996 :
- Silnější fundamentalismus ve světě, zvláště však v islámu.
- Nové mírové hnutí se stává důležitým faktorem míru v politice.
- Nostradamus znovu varuje před velkou válkou v nejbližších letech (ještě ne třetí světová válka !)
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Vojsku bude zabráněno vstupu do města.“
2. řádek - ,,Vojevůdce vstoupí na základě přesvědčení.“
3. řádek - ,,Vojsko bude přivedeno ke slabím branám.“
4. řádek - ,,Promění se to na oheň, smrt a proudy krve.“

1997 :
- Poplach kolem nerostného bohatství moří.
- Zhoršení čistoty vzduchu.
- Ozonová díra se zvětší !
- Regionální námořní války.
- Tajné přípravy na velkou válku ?
- Zvrat v syntéze jader.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Na moři se vojenské síly rozdělí natři části.“
2. řádek - ,,Druhá část fronty udělala chybu.“
3. řádek - ,,Aby se osvobodily, hledá se pole vyvolených.“
4. řádek - ,,Nejdříve se vstoupí do trhliny vítězného úsvitu.“

1998 :
- Chudé státy a chudí uprchlíci se bouří proti bohatým národům.
- Ostré spory mezi oběťmi AIDS a epidemií a zdravými !
- Nové rasové výtržnosti mezi černými a bílými.
- Jaderné neštěstí u Lionu ?
- Nebezpečí pro naše zdraví, původce chorob v kanalizaci.
- Kosmický let USA . Nová cesta do vesmíru !
- Ožení se princ Charles podruhé ?
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Zraněný chybou jednoho barevného.“
2. řádek - ,,Překročitel na straně protivníka.“
3. řádek - ,,Zasílá dříve jmenovaným z Lionu (zprávu), kterou si vynucuje.“
4. řádek - ,,Mají odevzdat vůdce této války.“

1999 :
- Nové systémy obrany a zbraní ve velké, avšak pouze regionální válce.
- Chemické nebezpečí ve vzduchu : nová zbraň účinkuje tam, kde prší.
- Převrat v Íránu nebo nová agrese Iráku.
- Nastoupí syn šáha na ,,jeho“ trůn ?
- Výzva ke ,,svaté válce“.
- Izrael v nejvyšším nebezpečí.
- Následky války pro mnohé nezúčastněné země.
- Obranné systémy se osvědčují !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Vítr pro toho, kterého přinutili zanechat svůj trůn.“
2. řádek - ,, Nad zdi přehazují popel, vápno, uhelný prach.“
3. řádek - ,,Kvůli dešti jim potom nastaví rafinovanou past.“
Poznámka : Bude válka, jakou svět ještě nezažil( ne však třetí světová).Bude to válka, kterou budou vést politikové a armáda s vědomostmi meteorologů a velkými počítači.
4. řádek - ,,Poslední pomoc, kterou se vzepře její hranici.“

2000 :
- Začíná světová moc USA na 300 let.
- Válečné konflikty pokračují z roku 1999 – vojenské manévry probíhají v dosud nepoznaném rozsahu.
- Atentáty a terorismus, zvláště v Evropě, i proti jaderným elektrárnám.
- Velké sklady chemických zbraní.
- Poznání nebo dokonce orientace k vyšším a náboženským hodnotám nemá žádnou cenu, pokud jsou u moci čtyři mocní vládcové.
- Celosvětové zostření hospodářských a sociálních problémů a tím i problémů mezi chudými a bohatými zeměmi !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Veliká vláda bude vybudována Anglií.“
2. řádek - ,,Dvojnásobně těžkopádnému duchu víc než 300 let.“
3. řádek - ,,Veliká sériová vozidla se pohybují po moři a souši.“
4. řádek - ,,Ti s jasným rozumem nebudou z toho šťastni (nebo Portugalci s tím nebudou spokojeni).“

2001 :
- Válka která začala v roce 1999 skončila.
- Islám dosáhl částečného úspěchu.
- V bývalých státech SSSR noví diktátoři !
- Ohromné škody na životním prostředí jako důsledek války : vzduch bude drahý, protože musí být odmořen před vdechnutím !
- Navíc nastane veliké sucho – vegetace je zpustošena.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Nepřátelům přislíbí víru nepřátelé.“
2. řádek - ,,Nebudou se přidržovat, protestní demonstrace těch, kteří byli znovu odvedeni do vězení.“
3. řádek - ,,Princ je mrtev jako první – zbytek v košili.“
4. řádek - ,,Proklet ten zbytek, aby byl v rovnováze.“

2002 :
- Světová hospodářská krize jako následek války a nového gigantického úsilí na výzkum vesmíru. Nedostatek ropy.
- Rozštěpení OSN na dvě až tři nové malé skupiny : islámská unie, unie třetího světa, zbytek OSN !
- Nový vývoj jaderných ponorek s úmyslem podmanit a ovládnout poklady na mořském dně, což je již nyní předmětem vážných sporů.
- Obrat v emancipaci žen ?
- Nový papež nebo třetí období úřadu amerického prezidenta.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Maskované galéry plují, aby z nového nakupovaly.“
2. řádek - ,,Ti z vyššího rangu se oddělí od níže postavených.“
3. řádek - ,,Deset lodí se blíží, aby vyplulo.
4. řádek - ,,Mnozí poražení se sjednocují k vlastnímu sjednocení.“

2003 : Nostradamus oznamuje zlatý věk
- téměř neohraničenou délkou života,
- nepociťování bolesti při nemocech,
- výměnou nefunkčních částí těla,
- získáním základních životních potřeb bez práce,
- téměř absolutní mobilitou,
- náboženství bude poznáním a poznání náboženstvím,
- ovládnutím času a prostoru v makrokosmu,
- zpřístupněním mikrokosmu dle výroku ,,vše v jednom“ !
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Protože se podle toho nepostaví venku pět opěrných bodů.“
2. řádek - ,,Bude se tam kupovat oheň.“
3. řádek - ,,Při deseti duněních – pomoc přichází od zlatých.“
4. řádek - ,,Podlézačství před stolicí, zlatí budou opuštěni.“
( Nostradamus nazval pyramidy ,, Zdmi pocení“. V roce 2003 opět ožijí ?)

2004 :
- Znovu teror a ještě teror !
- Tajemství pyramid bude konečně rozluštěno !
- Musíme číst znovu bibli ?
- Nostradamus varuje před třetí světovou válkou.
- Žena jako zákeřník budoucí pohromy ?
- Církev se opět vměšuje do politiky.
Čtyřverší :
1. řádek - ,,Do pozdní půlnoci vůdce armád.“
2. řádek - ,,Zachrání se – náhle je zvolený u jedničky ( nebo náhle zmizel !)
3. řádek - ,,Po sedmi letech – není prokleta tato duše.
4. řádek - ,,Při jeho návratu řeknou – jedna unce, kde deset
( Takto vykládá Nostradama badatel Edgar Leoni.)


Tendence a trendy do třetího tisíciletí
Informace pro celé tisíciletí 2000 až 2999 :
,,Z Anglie vzejde velká moc. Všemocnému jednomu víc než na 300 let.
Velké síly se budou pohybovat po moři a souši.
Ti kdož mají jasný rozum, nebudou z toho však šťastni.“

OSN – očekává dělení na tři části. Nejprve ji opustí islámské státy a další rozkol nastane mezi chudými a bohatými národy. Zásahy OSN budou natolik bojovné, že Nostradamus hovoří o sjednocení poražených.

HLAD VE SVĚTĚ – Nostradamus zmiňuje ,,tuberkulózu“ jako příznak tohoto hladu v části arabsko-afrického světa.

PENÍZE - ,,In God We Trust“ ( Důvěřujeme bohu ) napsali na své nové peníze zakládající otcové ( převážně svobodní zednáři ) USA. Okrášlili bankovky egyptskými pyramidami, okem boha a mottem : ,,Annuit Coeptis Novus Ordo Seklorum“ ( Nový světový pořádek slibuje nový začátek ) Od roku 2140 bude dvakrát opakován pokus zrušit peníze. Prostředek na budování a hromadění bohatství nelze zrušit.

ŽIDOVSKO – KŘESŤANSKÉ SJEDNOCENÍ – Asi v roce 2070 najdou lidé na neobyčejné expedici záznamy, jenž potvrzují staré biblické texty. Pod tíhou nových objevů budou Židé a křesťané korigovat stará dogmata. Spojí se do jediného světového náboženství.

ISLÁM – V průběhu nejbližších 500 let se islám rozšíří po celé jižní Evropě s výjimkou Španělska a Portugalska. Papež přeloží své sídlo do střední Evropy.

VÁLKY – Amerika,Evropa,Asie - ,,Mešita je ponížena, papežství povýšeno“. Nostradamus varuje křesťany před vojenskou výpravou pomsty proti muslimům.

ZMĚNY SVĚTOVÉHO NÁZORU – Vznikne nové světové pacifistické hnutí považované za ,,nezdravou polévku“.Vznikne ženská sekta ,,vítězné matky“, nové náboženství jenž bude mít dva zakladatele. První,,zákonný posel nebe“, druhý charakterizován větou,,čtvrtek prohlásí za svůj svátek“.
(poznámka : vzpomínáte si někdo na nedávný případ odloženého novorozence v Čechách, jenž byl nalezen v kontejneru na odpadky ? Dostal jméno podle dne v týdnu, kdy byl nelezen nejmenovaným bezdomovcem. Tušíte správně, jmenuje se ,,Čtvrtek“.Zmíněný bezdomovec dostal za tento lidský čin přidělený byt a nabídku zaměstnání.Z čehož se následně zbláznil a skončil v psychiatrickém ústavu. Za dobrotu na žebrotu – stále platné. )
VÍCE ZDE : Vendelín Čtvrtek – 13.12.2007
http://www.ct24.cz/domaci/1309-diteti-ktere-bylo-nalezeno-v-kontejneru-se-dari-dobre/

http://www.blisty.cz/art/38146.html
http://www.blisty.cz/art/38183.html

Vendelín Čtvrtek by dnes mohl poznat nový domov
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=518311

Policie má stopy, jak najít matku Vendelína Čtvrtka
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=521165

Vendelín Čtvrtek už je doma u svých nových rodičů
http://zpravy.idnes.cz/vendelin-ctvrtek-uz-je-doma-u-svych-novych-rodicu-f7n-/domaci.asp?c=A080123_130832_domaci_jte

VĚDA A ENERGIE – Po velkém Albertu Einsteinovi si bude svět vážit kolem roku 2030 tří vědců, o nichž se bude mluvit ještě tisíc let.Objeví nevyčerpatelný zdroj energie.

GENOVÁ TECHNOLOGIE – Křížením rostlin a zvířat se v budoucnosti získá nová živočišná bílkovina.

PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Přírodu očekávají drastické změny.
Nostradamus varuje před pálením lesů a amazonských deštných pralesů.

Závěr :
Vyšším kruhům bude velice záležet na tom, aby se navenek i vnitřně otevřely tvořivé Síle, božské inteligenci Světa. Tento nový filozofický proud dostává důležité impulsy především z Východu. Tento zápas o ,,přelom k Bohu“ podle Nostradama přinese porozumění stavebních plánů našeho vesmíru, které udělá ze současných střízlivých vědců bezmála kněze, a z kněží zase nadšené zastánce vědy.

Poznámka :
Přes to že nesahám velkému učenci a prorokovi ani po kotníky, jsem přesvědčen, že naplnění jeho vizí máme pouze ve svých rukou. Naše nevědomost a neochota k osobnímu zrání každého jednotlivce nám stále brání vydat se smysluplnější cestou, než-li je vlastní sebedestrukce a násilí, než tou jenž popisuje Nostradamus ve svých proroctvích. Namísto přání dalšího příjemně prožitého dne mi opravdu nezbývá, než dál zoufale volat do všech světových stran své výzvy za zachování zdravého rozumu.Bohužel stále nemám jinou možnost, než-li zakončit své psaní zvoláním - ,,zachraň se kdo můžeš“!!!
Jelínek

Nostradamus – videa :
El Libro Perdido de Nostradamus - El Final esta Cerca (Španělština)
http://www.youtube.com/v/RbeKlCMbhdU">http://www.youtube.com/v/RbeKlCMbhdU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="320">

Prophecies of Nostradamus (Angličtina)
http://video.google.com/videoplay?docid=-96451066421781901


Zdroj :
NOSTRADAMUS
(– Apokalyptické století,přežijeme rok 2012 ? Co nás čeká v nejbližší budoucnosti ?)
Autor : Manfred DIMDE
Vydavatelství – Natajoga 1994Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-05  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne tam nesedia tie rokx sak mnohe tie veci sa deju uz dnes


raoul duke   |   ip:85.248.66   |   2009-06-05  (10:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekne rozpravky...


Pomaranc   |   ip:78.99.184   |   2009-06-05  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Su to kravyny xD Ako tomu moze niektoverit nechapem...


cojaviem   |   ip:213.151.2   |   2009-06-05  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...tak snazil sa...


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-05  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a co ked to je pravda? :))


Ryuzaky   |   ip:213.160.1   |   2009-06-05  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zničit určitou inteligentní formu bytostí, s ,,vidlicovitým nosem“
:)


moon   |   ip:195.168.4   |   2009-06-05  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sranda bude ked tu naozaj pristanu a namiesto nosa budu mat dvachobotx .))


Piko   |   ip:91.127.56   |   2009-06-05  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Marihuana bola súčastou mnohých kultur,takže v poho...


matez   |   ip:195.168.5   |   2009-06-05  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co co ? co? hovoril niekto nieco a marihuane? kto ide na vhodne?


mato   |   ip:95.102.73   |   2009-06-05  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nostradamus tie jeho veršíky písal tak, aby to zaručene sedelo.
Ved tie verše sedia na čokoľvek..


pepanos   |   ip:195.91.56   |   2009-06-05  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kraviny. Ale udajny vyklad sa dobre cita, ako rozpravka pre dospelych.


x_aštar   |   ip:95.102.83   |   2009-06-05  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  znie to krasne niektore tie veci
ufo - to je to k comu sa priklanam najviac (co sa tyka roku 2012) :D, mohli by dojst
aj ked by som sa asi hodne bal, mozno by to zmenilo ludi a pohlad na svet.
UFO - nad trencinom -http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/foto-a-video-nezvycajny-ukaz-na-nocnej-oblohe-sokoval-trencanov.html#video
no ktovie nieco tie proroctva do seba mozno maju v roku 1500 pisat o ufo.... to musel byt sfetovany jedine ako sibila
ktovie mozno drogy aktivuju nejake centrum mozgu u nejakych jedincov kt. normalne nevyuzivame takze - zase nic nevieme snazme sa byt preto lepsi den co den a v kazdej veci sa zdokonalujme.


mato   |   ip:95.102.73   |   2009-06-05  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cesta do minulosti teoreticky možná je, ale vidieť budúcnosť podľa mňa nie je možné. ..Ufónom by som sa veľmi potešil, pretože by to otvorilo ľuďom oči. Bolo by obzvlášť zaujímave rozprávať sa s nimi o náboženstve.. buď majú svoje, diametrálne odlišné; alebo keď im povieme koľko prostriedkov do cirkví ide, keď budú vidieť zástupy ľudí čo prišli pobozkať pápežovi prsteň; tak so smiechom odletia...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2009-06-05  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto neuveri pravde, uveri zakonite klamstvu... tak do toho,hlatajte!!!


x_aštar   |   ip:95.102.83   |   2009-06-05  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins neopieraj sa do ludi ked niecomu veria, sam vies ze teba nepresvedci nik - takisto ani ty nepresvedcis druhych. to ze niekto veri v nieco insie neznamena ze je zly alebo ubohy.
boh je spravodlivi sudca a to ze niekto v neho neveri neznamena ze ho neprijme a ty to posudit nemozes lebo si iba clovek ako ja alebo iny...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2009-06-05  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  2 x_astar- nikomu jeho vieru neberiem! nikoho ani presvedcit nechcem, toto je diskusia!! a prave preto ,ze Boh je spravodlivy a my sme hriesny tak neprijme toho kto odmietol jeho syna ktory o sebe povedal , ze JE PRAVDA!!, LEBO NA TOM TO JE ZALOZENE SPASENIE!! TAKZE KTO NEUVERI PRAVDE, UVERI KLAMSTVU!! jednoducha rovnica.


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-06-05  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno a pravda je že sme vo vesmíre sami že ? si trápny


sheddow   |   ip:91.127.18   |   2009-06-05  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mám známeho, ktorý vie čítať myšlienky druhým... prečo by niekto nevedel predpovedať budúcnosť ?


mato   |   ip:95.102.73   |   2009-06-05  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čítať myšlienky a predpovedať budúcnosť je trošku iná káva..Myšlienky pomaly budú vedieť čítať aj prístroje, už sa o tom písalo. Čo sa týka budúcnosti, môžeš predpovedať pravdepodobný vývoj..no ale vidieť budúcnosť..Nechcem vravieť, že je to nemôžné.. ale kým neuvidím náznak vedeckej dôveryhodnosti, ostanem skeptický


Kokso   |   ip:83.240.11   |   2009-06-07  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ predpokladáme, že budúcnosť je možná len v jedinej variante a fakticky ako priame pokračovanie prítomnosti,tak teoreticky by mala byť predpovedateľná. Avšak keď akceptujeme možnosť neustáleho vzniku nekonečného počtu paralelných budúcností postaveného na neustálých zmenách súčastnosti,tak možnost predpovedania budúcnosti sa dostává do oblasti hádania a hmly(čo mi trochu pripomína pokus určiť polohu elektrónu poďla kvantovej fyziky).


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-08  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mi iluminati tvrdime, ze je potreba obmedzit populaciu. Nostradamus predpovedal, ze bude v roku 2012 vojna,kde bude vyhladenych viac ako 50 percent ludi. Uz vam to konecne zapada ?


2011 “Mezi Iónskými kuchyněmi – nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován – na trůnu se raduje vévoda z léčky.” iónský – chémia. Dedičné hriechy pre deti – je šanca prežiť v horách a v špeciálnych podzemných krytoch.


A o tom vam hovorim. Dedicne hriechy su chamtivost a nevedomost vlastnych cinov.


Behom roka 2008 až po rok 2009 ešte budú mať ľudia poslednú možnosť na zmenu a nápravu svojich pomýlených cestičiek a spôsobov života pred prichádzajúcimi radikálnymi zmenami, ktoré si svojou ignoráciou zákonov života vynucujú.

A o tom vam hovorim, mate poslednu sancu zmeny a uplne ma ignorujete. radsej sa ohanate nabozenstvom a to vam bude osudne. V tom je ta ironia.

Z proroctví na rok 2010, 2011 a 2012 plyne

Počátek 3. světové války na konci roku 2010, nejpozději na začátu roku 2011. Použity jaderné a chemické zbraně. Počet obyvatel na severní polokouli se má zredukovat na 50%.
V Africe budou války o vodu.


JE MI TO LUTO, ALE JE TO NA VAS. JA IBA UPOZORNUJEM NA NASLEDKY VASEHO NEVEDOMIA.


Iluminator   |   ip:213.181.1   |   2009-06-08  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nostradamus bol naozaj veľký človek a tento názor by som nezmenil ani keby sa jeho veštby nenaplnili. Osud je len pomenovanie pre udalosti, ktoré sa stanú nech urobíme čokoľvek a preto je otázka veríš na osud úplne zbytočná. To sa radšej spýtajte - Veríš, že sú veci dané a budúcnosť určená ? Ale späť k tejto osobnosti. Michel de Nostredame, latinsky Nostradamus, sa narodil 14.decembra 1503 vo francúzskom Saint-Rémy de Provence. Nostradamus nebol iba veštec, ale aj významý lekár. Možno by sa mnohý mohli inšpirovať Nostradamom, aby pochopili poctatu medicíny. Samozrejme nemyslím na poctivých lekárov, ktorý určite existujú a vykonávajú svoju náročnú prácu. Nostradamus poukazoval na silu ducha od ktorého bolo závislé aj zdravie človeka.Veľa skúseností získal od svojho otca, ktorý ho zasvätil aj do tajomstiev astrologie, matematiky a prezradil mu tajomstvá liečivosti rôznych byliniek. Raz keď vypukol v krajine mor, Nostradamus zachránil život tisícom ľudí. Vymyslel rôzne antiseptické postupy a doplnil bylinnou liečbou. Nostradamus liečil mor hlavne hygienou, inštrukciami o čistote, vetraní a odmietal rozšírené púšťanie žilou alebo prikladanie pijavíc. Na rozdiel od iných lekárov pred morom neutekal, ale cestoval po krajine a pomáhal. Nedokázal však uchrániť pred smrťou svoju ženu a deti. Tento tragický zážitok ho zmenil a duchovne prehĺbil. K téme by som hlavne dodal, že veľa ľudí upravuje a rozširuje falošné reči o jeho proroctvách pre manipuláciu ľudskej mienky a preto som umiestnil tieto informácie na NeutralZone. Jeden z najznámejších podvrhov je proroctvo o dvojičkách, ktoré Nostradamus nepredpovedal. Podvrh znie : V roku nového storočia a deviatich mesiacov, z nebies príde veľký kráľ Teroru, nebo bude horieť na štyridsiatom piatom stupni. Oheň stíha to veľké nové mesto. V meste Yorku bude veľký kolaps, 2 dvojčatá (bratia) rozorvaní chaosom Keď pevnosť padá, veľký vodca podľahne Tretia vojna začne, keď to veľké mesto bude horieť.


zdroj : neutralzone


Jozef   |   ip:78.99.136   |   2009-06-12  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  90% sú tam nezmysly a ostatok dotvorila fantázia tých, ktorí sa to snažili rozlúštiť.


laci   |   ip:213.151.2   |   2009-07-14  (07:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vykladači Nostradama už tisíc rokov tvrdia že predpovedal tie roky v ktorých žili!Teraz tvrdia že je to o tomto veku,pred sto rokmi tvrdili že to bolo o ich veku-a ohýbajú ,dokladajú,vymýšľajú len aby sa to k niečomu dalo prirovnať!Záhady majú ľudia radi a preto si ich pestujú!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


štyri + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Cizí můj dluh

přišel mně mailem zajímavý postoj.... předkládám k diskuzi


Írán versus Izrael: Co média chtějí, abyste zapomně...

Lekcia angličtiny.

Milý Robko,

Banková mafia II

O reklame a psychológii

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Naše výhody vstupu do EÚ

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.257 s