22. August 2019
    
Nové svedectvá o vražde generála M. R. Štefánika - Dolezite.sk

Nové svedectvá o vražde generála M. R. Štefánika


  2010-05-12  (11:11)  |  Z domova
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Nové svedectvá o vražde generála M. R. Štefánika

Nové svedectvá o vražde generála M. R. Štefánika


Gen. Dr. Milan Rastislav Štefánik bol neobyčajný, multitalentovaný človek. Nestretol som v mojom živote Slováka, ktorý by nebol hrdý na tohto národného génia. O Štefánikovi a jeho predčasnej smrti sa napísalo množstvo článkov a kníh.

A predsa sú medzi Slovákmi a najmä Čechmi a Moravanmi ľudia, ktorí nevedia pravdu o Štefánikovej smrti.

V roku 1981 dobroduché Slovensko-americké kultúrne stredisko v New Yorku vydalo knihu v anglickom jazyku General Milan Rastislav Stefanik. Bol som vtedy predsedom Publikačnej komisie S-AKS a jeden z pripravovateľov knihy. S-ASK si dal za úlohu oboznamovať Ameriku s históriou Slovákov, opravovať nepravdy a nezmysly písané o Slovákoch a slovenskom národe v amerických novinách, encyklopédiách a univerzitách. Primnohí historici, politici a novinári píšuci o vzniku Česko-Slovenska nesprávne vychvaľujú iba Masaryka a Beneša a vynechávajú alebo zľahčujú dôležitú úlohu ktorú Štefánik zohral pri oslobodzovaní Slovákov, Moravanov, Slezanov a Čechov zo žalára národov Rakúsko-Uhorska. Počas prípravy knihy som preštudoval dostupnú tlač o Štefánikovi v angličtine, slovenčine a češtine. A prezrel som tiež jednu z najväčších knižníc na svete, New York Metropolitan Library. Žiaľ, stále som sa nedozvedel celú pravdu o príčine smrti nášho bohatiera. Viacerí z generácie našich rodičov a prarodičov tvrdili, že Štefánikovo lietadlo bolo zostrelené česko-slovenskými vojakmi pod francúzskym velením a na rozkaz ministra zahraničných vecí prvej ČSR dr. E. Beneša. Akú úlohu hralo v tejto tragédii Benešove a Štefánikove slobodomurárstvo?

Podstatnou časťou knihy S-AKS je anglická štúdia historika profesora Milana S. Ďuricu: Milan R. Stefanik and his tragic death in the light of Italian military documents. Hoci táto štúdia (vyšla v Slovak Studies X, v Slovenskom inštitúte Cleveland-Rím) sa snaží odhaliť príčinu smrti, ešte nedokazuje, že Štefánikovo talianske dvojmotorové lietadlo Caproni bolo zostrelené. Úvod do tejto knihy napísal nebohý slovensko-kanadský priemyselník a vtedajší predseda za slobodu Slovenska pracujúceho Svetového kongresu Slovákov dr. h.c. Štefan Roman. Jeden novinový článok o Štefánikovi je od vojnového korešpondenta a člena Americkej misie na Mierovej konferencii v Paríži plukovníka Bonsala. Článok S. Bonsala pod názvom Wilson"s promise to Stefanik bol publikovaný v novinách New York World v roku 1919. Ďalej do knihy prispeli svojimi myšlienkami diplomati a historici dr. Jozef Kirschbaum, dr. Jozef Mikuš a dr. Jozef Cincik („vojaci č-s armády zostrelili Štefánikovo lietadlo"). Kniha naznačuje, ale nedokazuje zostrelenie Štefánika. Slovensko-americké kultúrne stredisko touto knihou vykonalo dobrú informatívnu službu slovenskému národu. Slovensko bolo Prahou podvedené a izolované od sveta.

Publikácie o tragickej smrti gen. Štefánika, ktoré vyšli pred a po páde čechoslovakizmu a komunizmu (1989) sú rozdelené na dva tábory: Prvý, väčšinou slovenský tábor tvrdí, že „na Štefánika bol spáchaný atentát". Druhý tábor hlása, že „ bola to nešťastná náhoda". Vďaka každému človekovi, ktorý sa úprimne snaží nájsť pravdu! Všetci vieme, že pravda oslobodzuje. Pravda vždy zvíťazí.

Černá kniha minulosti

Nedávno som si z Nemecka objednal veľmi informatívnu knihu nazvanú Černá kniha minulosti. Kniha má výstižný podnadpis: „Zločiny proti lidskosti na území ČSR po roce 1945 a po únoru 1948 - kruté vzpomínky a svědkové století - vyprávění prominentú za mřížemi a dráty - dokumentace."

Sú to vzácne svedectvá, pamäti a dokumenty protikomunistických bojovníkov a trýznených väzňov. Tieto zozbierali a vydali autori-exulanti Zbyněk Ludvíka Václav Bureš (www.zludvik.de). Autor Z. Ludvík žije v Nemecku, V. Bureš nedávno zomrel. Obidvaja českí vlastenci strávili dlhý čas ako väzni neľudských politických systémov v uránových baniach v Jáchymove a inde. Kniha je svedecká výpoveď a obžaloba falošných ideológií komunizmu a čechoslovakizmu. Jedna kapitola je venovaná svedectvám a dokumentom o gen. dr. M. R. Štefánikovi.

Citáty z knihy Černá kniha minulosti: „Tak sa svet odpláca. Masaryka a Beneša ako politikov urobil Štefánik. Až do stretnutia s ním boli iba súčasťou davu. Keď vo Francúzsku kapitán Štefl založil 21. júla 1914 prvú českú rotu Nazdar a o deň skôr bola v Kyjeve založená Česká vojenská družina v ruskej armáde, v tej dobe bol Masaryk ešte stále poslancom vo Viedni a Beneš súkromným docentom v Prahe. V novembri 1914 boli už obidve vojenské jednotky na fronte a Masaryk ešte stále vo Viedni.Bol to Štefánik, ktorý po príchode Masaryka a Beneša na Západ uvádzal obidvoch do dôležitej a vplyvnej francúzskej spoločnosti. Dovtedy na všetky memorandá, ktoré Masaryk písal vedúcim osobnostiam Dohody nikto neodpovedal. Až légie a dr. Štefánik obidvom urobili meno. Štefánik, Slovák, francúzsky občan a generál, zakladateľ légií v Taliansku, snúbenec talianskej princezny, atakďalej."

„Čo rozprával MUDr. Rudolf Maxa, odsúdený na 16 rokov vo väznici Kartouzy. Stomatológ z Paríža, priateľ majora Štefla, francúzskeho dôstojníka, zakladateľa roty legionárov Nazdar.

Nepohodlný byl generál dr. Štefánik hlavně proto, že před odletem na ruskou frontu k našim legionářúm požadoval na schúzi svolané majorem Šteflem do Švýcarska (1918) , za přitomnosti dalších představitelú našeho osvobození, od pana dr. Eduarda Beneše vysvětlení, kam přišla většina sbírky amerických Čechú a Slovákú ve prospěch financování zahraničního odboje. Tomaš G. Masaryk svěřil ten obnos proti podpisu do rukou pana Beneše. Když tento ale nebyl ochoten podávat vysvětlení, generál dr. Štefánik zbledl rozčílením a naléhal, kam ty peníze přišly a k čemu byly použity. Pán Beneš zrudl v obličeji a všelijak se vykrucoval. Jen major Štefl zachoval klid a hladil si svúj černý vous. Vytáhl z aktovky deník „Petit Parisien" a přečetl článek, že dr. Beneš, zvaný „roy de roulette" (kráľ rulety) prohrál v Monte Carlu nesmírně sumy peněz. Článek byl zakončen otázkou, odkuď ty peníze měl. „To je provokace", zařval pan Beneš, „někdo mne chce kompromitovat manipulovanou lží". Generál Štefánik, který se mezitím uklidnil řekl: „Jsme v cizí zemí, zde se hádat nebudeme. Vyjasníme si to před národním soudem za přitomnosti prezidenta Masaryka, jak a kdo pro naši zemi pracoval a s těmi dary na osvobození hospodařil". Schúze se rozešla rozmrzele. Major Štefl před loučení s ostatními prohlásil: „Přátelé, to jsou zatím jen začátky. Mnoho si od toho neslibuji. Defraudace je kriminalita. Dr. Beneš od této chvíle nebude spát a jen kout pikle, jak se zbavit soudního přelíčení."

Převažnou čast sbírky amerických krajanú* získal pro první odboj předseda Čechoameričanú dr. Karel Pergler, organizátor a vúdce tohoto odboje. Hned po převratu v roce 1918 byl uklizen jako velvyslanec do USA a pozěji do Japonska. Doma byl zvolen poslancem. V roce 1932 předložil otázku amerických peněz veřejně, že je snád čas aby to prezident T.G.Masaryk, který je předal dr. Benešovi, konečně vyúčtoval.
Během 48 hodin bylo „zjištěno", že dr. Pergler je americkým občanem a na nátlak vedení státu musel republiku opustit. Že není Čechem, ač se narodil v Čechách. Přesto že po řadu let byl v zastupitelských službách našeho státu a jako takový ho reprezentoval a byl dva krát zvolen poslancem. Typická ukážka tehdejšího hradního teroru, řízeného Benešem. Kdyby se bylo bývalo ono vyšetřováni uskutečnilo, alespoň část pravdy o Benešovi by se bývala dostala už tehdy na veřejnost.
A mohlo být zabráněno uskutečení jeho dalších ničemností na pokračování, včetně zaprodáni naši země do bolševické sféry.
Aby zlí lidi zvítězili, stačí, když dobří mlčí.

Po návratu gen. Štefánika od legií v Rusku v roce 1918, kde už byl jako ministr války nového státu, psal pan Frič, jeden z účastníkú tehdejšího setkáni majoru Šteflovi (v té době již konzulovi našeho státu v Paříži), že „pozoruje intriky proti gen. Štefánikovi a znižováni jeho věhlasu mezi politiky. Že pan Beneš jediný se staví vedle T. G. Masaryka. Že má pocit, že ho hryže výhrúžka Národním soudem po návratu Štefánika do vlasti. A navíc, že se mu dostaly do rokou nějaké dokumenty, dokládajíci připravu atentátu na gen. Štefánika při jeho návratu vlakem" (pôvodne gen. Štefánik plánoval cestovať vlakom do Prahy). To bylo sděleno i gen. Štefánikovi a ten byl rád, že se někdo o jeho bezpečnost stará.

Při návratu z Italie do vlasti Štefánik tedy použil pro něj připravené trojmotorové italské letadlo Caproni. Netušil, že letí v letadle smrti. Přesto, že kde kdo v Bratislavě znal poměrně přesnou dobu příletu gen. Štefánika, určené vojenské jednotce bylo tvrzeno, že se čeká maďarské vyzvědné letadlo, které musí být sestřeleno. Vojáci poznali sice ne maďarskou, ale italskou značku na křídlech celkem zavčas, ale... !
Proto ti střílejíci vojáci byly podle stupně upovídavosti likvidováni."


Na odhalenie mohyly gen. Štefánika prišli všetci - okrem Beneša a komunistov

(Upravené podľa štúdie Miroslava Lička, Slovenské národné noviny 1990.)

„Okolnosti, za ktorých došlo k vajnorskej katastrofe boli na Slovensku verejným tajomstvom. Jeden z prvých žalobcov bol Milanov brat Igor Štefánik, evanjelický kňaz z Palanky v Juhoslávii. V liste, uverejnenom v Slovenských národných novinách v Martine, napísal: "Generálovu smrť nezapríčinila náhoda, to bola úkladná vražda! Na to poukazujú mnohé stopy, ktoré čakajú na vyšetrenie."
Milanov brat Igor urobil verejné prehlásenie preto, lebo dúfal, že na základe toho príde k súdnej obžalobe a riadnym vyšetrovaním budú praví vinníci usvedčení. Ale k tomu nedošlo! Namiesto súdu, Hrad vymenoval niekoľko komisií a jedna za druhou, ako na rozkaz, prišli k tomu istému uzáveru: Nešťastná náhoda. Verejná mienka však naďalej označovala dr. Beneša za hlavného vinníka Vajnorskej tragédie.
Ešte raz Milanov brat Igor protestoval a to pri odhaľovaní Štefánikovej mohyly pod Bradlom. V jeho prejave publikum upozornil na neprítomnosť Beneša.
V roku 1919 sa začal tajný proces s vojakmi, ktorí o streľbe na lietadlo Caproni rozprávali. Pri prelete lietadla nad delostreleckými kasárňami, vo výške asi 100 metrov jednotka vojakov dostala rozkaz strieľať najprv salvou na trojmotorové lietadlo Caproni a potom jednotlivo. Lietadlo začalo horieť. Vojaci vypovedali: „Dostali sme rozkaz, že priletí nepriateľské lietadlo a že ho musíme zostreliť". Nebolo to prvý raz, že vojaci takto hovorili. Súdne pojednávanie bolo náhle prerušené a svedkovia boli políciou zastrašení s celá záležitosť sa dočasne ututlala.
Ale žiar skutočného podozrenia pod povrchom tlel ďalej a trvale zaťažoval bratské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi."

Zostrelenie gen. Štefánika - likvidácia posledných svedkov ešte po roku 1945.

„Po zostrelení talianskeho trojmotorového lietadla Caproni č. 11.495 s gen. Štefánikom a jeho talianskym vojenským sprievodom, po výsluchoch vojakov v máji 1919, ktorí priznali, že sa zúčastnili streľby na lietadlo, začali títo vojaci umierať za záhadných okolností. O tom sa dozvedeli aj účastníci streľby Jiří Forman z Plzne a Oldřich Fořt z Litomyšle. Obaja v tú dobu pracovali v Prahe. Keď spozorovali, že i oni sú sledovaní a že po ich idú, jednej noci utiekli do Paríža. Tam sa živili maľovaním bytov až do roku 1938. Až keď prezident Beneš v roku 1938 utiekol z Prahy na aeropláne do Londýna, páni Forman a Fořt sa odvážili navrátiť domov. Po príchode domov zisťovali, čo sa stalo s vojakmi, ktorí dostali rozkaz strieľať na Štefánikovo lietadlo. Všetci už boli mŕtvi až na dvoch Slovákov. Jeden bol Karol Murgaš a druhý bol jeden starý lesný inžinier. Napríklad zistili, že jeden z nich Bohumil Raiman umrel v roku 1930 v Proseči za nevysvetliteľných okolností.

Po skončení 2. svetovej vojny a návrate Beneša na prezidentský stolec do Prahy, poslední štyria svedkovia boli ihneď uvrhnutí do väzenia. Ale nehovorili nič o streľbe, lebo vedeli čo ich čaká. Hneď v máji roku 1945 J. Formana zavreli na 16 rokov, O. Fořta na 16 rokov, lesného inžiniera na 20 a Karola Murgaša tiež na 20 rokov."

Tak umlčali všetkých svedkov o zastrelení Štefánika. Ale pravdu nemožno zastreliť!
Možno ju iba dočasne umlčať!

Táto česká kniha nazvaná Černá kniha minulosti je jeden z významných svedkov trvalo svedčiacich o politických vraždách a o utrpení čestných ľudí pod nečestnými politickými systémami čechoslovakizmom a komunizmom. Na základe už zozbieraných materiálov bolo by múdre zorganizovať súd o zostrelení Štefánika a urobiť definitívnu bodku za politickou vraždou nášho protibolševického milovníka svojho národa a bojovníka za slobodu európskych národov.

_________________________________
* Milión dolárov, zbierku amer. Slovákov „Za slobodu Slovenska", osobne
do Masarykových rúk odovzdal katolícky kňaz, maliar, vedec, vynálezca účinkujúci vo Wilkes Barre. Pa. Jozef Murgaš v roku 1918. Masaryk ho pritom pozval na Hradčany. Pri návšteve Prahy v roku 1926 prezident Masaryk odmietol Murgaša prijať.

Prevzaté z http://voltaire.netkosice.sk/index2.html, Jerry Jaroslav Krúpa, Florida USA
Dátum: 6.5.2010


Jerry Jaroslav Krúpa, Prevzaté z http://voltaire.netkosice.sk/index2.html
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
klifton   |   ip:95.103.59   |   2010-05-12  (15:05)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  čo čakáš od príslušníkov "vyvoleného národa"? tí všade prinášali len zlo. a potom sa divia, že ich chcú likvidovať.


cenzura   |   ip:195.168.1   |   2010-05-12  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   tato stranka je cenzurovana a majitelom je sdkumrbean   |   ip:89.173.11   |   2010-05-12  (18:25)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
   Slobodomurári sú len riadení " vyvolenými" a fémové vraždy sú vykonávané v zaujme " vyššieho princípu".Na ilustráciu - A .Dubček.


cenzura   |   ip:195.168.1   |   2010-05-12  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blokovanie ip ti ivanko nepomoze vstci co moju rodinu okradli skoncia v base namiesto toho aby ste si ma kupili ke uz tak tak ste ma odrbali a vsetci ste sa vyhodne napakovali co ste sa mohli aj bez toho ze by ste ma odrbali odrbali ste sami seba


cenzura   |   ip:195.168.1   |   2010-05-12  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetky dokazy su pripravene na cd a disponuje snimi viac ako 10 ludi toto sa uz neda vybavit tu sa ide podla zakona aj ked je cely postaveny presne opacne a atak ide o pravdu


longchi   |   ip:194.125.9   |   2010-05-12  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to tak, tito neznabohovia robia len peklo a potom ludom vysvetlujte, ze co sa vlastne deje, ked na vas budu cumiet jak na debila


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-05-13  (08:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Preto treba vykonať exhumáciu pozostatkov M.R.Štefánika, uviesť veci na správnu mieru a otvoriť aj Čechom oči, akýchže to svobodných zedíkú mali a majú na čele svojho štátu. Viď Vašek Havlú, terajší predseda vlády a pod.....


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2010-05-13  (08:39)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To:cenzura..O čo Ti ide? Akosi nevhodne sem zapadáš!Či toto je volanie o pomoc? Troška jasnejšie!!!


teslav   |   ip:217.31.32   |   2010-05-13  (11:24)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   General este zil a bol dostreleny pistolou!

Vyzyvam vsetkych vnukov a potomkov byv. CS. legionarov zo zemi Ceskych Moravskych a Slovenskych aby sa spontanne spajali a kontaktovali medzi sebou jenotlivo, aby sa organizovali v kluby, aby sponinali na nasich dedov vyhnanych skrz svetovladne manipulacie a boli nechutne pouziti na rozne zakulisne ciele, bola im vnuteny model démonkracie ktora ich priviedla z krestanskej rise do otroctva MNFrepublik, za sa krestanske bratske narody museli medzi sebou 2X vyvrazdovat za cenu
,, falosnej "slobody" rovnosti" bratstva" a bez Boha ako je tomu dodnes v EUnuchovi"

Keby zil General urcite by vykonal to ze by im tie plany prerusil!!!, prepacte ale skoda ze bol General pri vsetkom talente dobracky naivny lebo Masaryk bol rovnaky zlocinec ako Benes, Milan mu naivne veril ze je autoritou, skoda ze bol Milan naivny ako to vyplyvalo z jeho idealistickej povahy a neprekukol tychto dvoch zlocincov ako ho manipuluju a neporiesil ich,na to vsetko zvolil riskantny Ikarov prichod kedy mu slnko vlasti prinieslo smrt zlocincami ktory uz vo vlasti ovladali masy , keby prisiel po zemi a stal na zemi a nelietal v oblakoch tak by nedal sancu zlocincom poskodit nase narody vlastnou smrtou! A preto budte v odboji opatrni!!! Zlocincom uz patri vsetko ale nie vsetky nase duse!
Zdravim BRATOV Cechov Moravakov Slovakov
Srbov Rusov Poliakov Ukrajincov Slovincov Macedoncov Bulharov Rusinov Lemkov a vsetkych slovanov, dalej bratov v Kristu a Europe Madarov Rumunov Talianov Grekov Francuzov Nemcov Spanielov a celu Europu ktora netuzi byt EUnuchom!!!

Logic   |   ip:83.208.11   |   2010-05-14  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Letadlo naváděl na přistání francozský důstojník, to je oficiální informace. Neoficiální je, že hned u letiště si udělal trampolínu dajaký čehún. No a když letělo letadlo kolem letiště, čehún vyskčil a u karbarátori zastavil kulový kohout - přívod benzínu. No a letadlo se zříilo. Vražda !!!


Logic   |   ip:83.208.11   |   2010-05-14  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravděpodobnější varianta: Když Štefánik startoval, vloudil se mu do letadla černý pasažér. Pravděpodobně celý let proseděl na podvozku. Při přeletu Dunaje zavřel kulový kohout - přívod benzínu a zachránil se skokem do Dunaje.


Logic   |   ip:83.208.11   |   2010-05-14  (17:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebo ho zostrelili USA rakoutou země vzduch, kterou si díky stroji času půjčili od Talibanců.


alim   |   ip:78.141.78   |   2010-05-19  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Príspevok o skutočnej smrti M.R.Štefánika je zaujímavý. Na Slovensku je už dlho aktívna Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Jej jednou z významných akcií bolo osadenie pamätníka so sochou generála M.R.Štefánika, v poľnej uniforme letca na novom námestí pred novým Slovenským národným divadlom v Bratislave (nová štvrť "Eurovea") na nábreží Dunaja. O našom národnom hrdinovi a "Ikarovi slobody" existuje mnoho publikácií,spomienok,článkov v sborníkoch, almanachoch, časopisoch,novinách a príležitostných článkov a prejavov. Tých informácií, často protichodných, je obrovská záplava. Až sa v tom ťažko orientovať. Zrod nového štátu, tobôž štátu viacnárodného, akým Československo od samotného vzniku skutočne bolo (Česi,Slováci,Rusíni,Nemci, Maďari, Slezania, Poliaci, Lužickí Srbi) je vždy prekryté mýtmi a legendami. Existovalo skutočne "české sprisahanie" veľkého rozsahu v najvyšších špičkách "zakladateľov" Československého štátu? Veď pri zrode Československa bolo mnoho významných a oddaných Slovákov, nielen z Európy, ale aj zo zahraničia, hlavne z USA, Kanady, Argentíny?! Medzi zakladateľov boli aj zástupcovia Dolnozemských Slovákov z Maďarska, aj Srbska (Juhoslávie). Medzi nich nepochybne patril aj Milan Hodža, synovec M.M.Hodžu, politik, poslanec, minister a ostatný premiér predmníchovského Československa! Svedectvo staršieho brata M.R. Štefánika Igora Branislava z Vojvodiny (Srbsko) je samozrejme veľmi významné. Veď svojho brata Rastislava sledoval osobne, a ako evanjelický kňaz pôsobil v Báčskej Palánke (Vojvodina,Srbsko),predtým aj v slovenskom Sarvaši na Dolnej zemi (Maďarsku), kde v roku 1898 maturoval na tamojšom gymnáziu (lýceu) aj jeho brat Milan Rastislav, založeného evanjelickým kňazom a významným európskym pedagógom Samuelom Tešedíkom v r. 1779 ako Praktickohospodársko-priemyselný inštitút, prvá vzdelávacia inštitúcia tohto zamerania v Európe vôbec! Treba poznamenať, že za svoje zásluhy a reformy S.Tešedík dostal najvyššie štátne vyznamenania od cisárov Jozefa II. aj Leopolda II.
Bolo by vhodné v auguste (21.8.) pri príležitosti 130. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika zorganizovať v Bratislave medzinárodné sympózium o živote a diele tohto veľkého slovenského vlastenca, vzdelanca aj vedca a vojenského činiteľa! Alebo aspoň Štefánikove dni so spomienkovou akadémiou, s návštevou jeho pamätníka a mohyly na Bradle.


alim   |   ip:78.141.78   |   2010-05-19  (15:04)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ďakujem administrácii tohto diskusného fóra, že ostatných diskutujúcich diskrétne šetrí od nekultivovaných hulvátských ignorantov typu "Logic". S úctou "alim".


alim   |   ip:78.141.78   |   2010-05-19  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dovetok: Samozrejme je neodškriepiteľné, že Milan Rastislav Štefánik svojim životom a pôsobením sa zaraďuje aj k významným svetovým štátnikom. Stál pri zrode nového štátu, Československej republiky, ktorá sa rýchlo zaradila svojim hospodárskym rozvojom aj demokraciou medzi najvýznamnejšie štáty predvojnovej Európy! Pri jeho zrode stálo veľmi mnoho významných slovenských aj českých politikov, verejných činiteľov, vzdelancov a vedcov, dokonca aj svetovo známych a významných! Medzi nich patril aj Milan Hodža, právnik, novinár, publicista, politik, národohospodár (agrárna oblasť), signatár Martinskej deklarácie, minister viacerých vlád nového štátu,od r.1935 jeho predseda vlády, v r.1939 koncipoval projekt nového štátoprávneho usporiadania ČSR s federatívnym samosprávnym postavením Slovenska!
Ešte pred 1.WW patril k poradcom následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este, ktorí spolu so širokým okruhom dôverníkov, politikov a poradcov pripravovali premenu Rakúska-Uhorska na demokratický federatívne usporiadaný štátny útvar v Strednej Európe! Často sa schádzali aj na stredočeskom zámku Konopiště, sídle známeho českého rodu, z ktorého pochádzala aj manželka následníka, p.Chotková. Po rozpade monarchie M. Hodža viedol mierovú diplomatickú misiu v Budapešti.
Aj preto pokladám svoje pochybnosti o rôznych konšpiratívnych teóriách, dôkazoch, indíciách, podozreniach a pochybnostiach, za opodstatnené.
"Existovalo skutočne "české sprisahanie" veľkého rozsahu v najvyšších špičkách "zakladateľov" Československého štátu?"
Je nevyhnutné, aby sa týmto vážnym podozrením zaoberali seriózny právnici,historici,ústavy pamäti národa korektne a vydali pravdivý obraz tých "revolučných a prevratných" mesiacov a rokov v živote národov, obzvlášť Slovákov a Čechov!
Polopravdy, chýry, mýty a legendy len škodia pamiatke veľkého syna nášho národa, aj rozdeľujú spoločnosť na obidvoch stranách spoločnej hranice dvoch nových suverénnych a demokratických štátov Slovenskej republiky a Českej republiky. Obidva štáty sú rovnocennými členmi všetkých najvýznamnejších demokratických organizácií sveta! Ak tieto chýry vyplývajú len z niektorých osobnostných čŕt oboch historických osobností (aj E.Beneša), ktoré mohli vyvolávať antipatie, medzi dvomi ústrednými aktérmi prevratných historických udalostí,je potrebné sa konečne odhodlať, osvetliť a odstrániť večné podozrenia! Je 90 rokov od týchto udalostí, to by mala byť dostatočne dlhá doba na urobenie korektného a objektívneho aj "historického súdu" nad okolnosťami smrti Veľkého Človeka aj štátnika slovenského národa!


morfeus   |   ip:88.27.14.   |   2010-05-19  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  musime uznat že m.r stefanik a dubcek boli nasimi najvacsimi slovakmi v historii nasho naroda..je mi velmi luto a na zaplakanie ako dopadli. preco musia vzdycky len ti dobry takto skoncit?asi preto ze hladeli na dobro a blahobyt chudobnejsich vrstiev..a to sa zrejme nepacilo urcitym osobam, ktore maju karty v rukach a hraju sa s nasimi osudmi.uz je zrejme iste ze ich smrt nebola nahoda.tak si prajem jedno: aby takychto ludi ako boli oni bolo viac, lebo dobro musi zvitazit nad zlom...este raz dakujem vam pan general stefanik a pan dubcek za vsetko co ste pre slovensko a cesky narod spravil....vivat
ps:ospravedlnujem sa za chyby v texte


CHron . susevyme13   |   ip:217.12.49   |   2013-12-11  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Exhumovat'
Naklonovat'najmenej 100 Milankov.


CHron . susevyme13   |   ip:217.12.49   |   2013-12-11  (22:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Exhumovat'
Naklonovat'najmenej 100 Milankov.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


päť + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

ČO S NAMI PLÁNUJÚ BOHÁČI

Početnosť mesto má upchaté črevá nemôže si prdnúť je nás tak veľa tak veľa! v pavučine lapené autá mesto je znudené má čas tak strašne veľa času! človek má jediný pokus správne sa zaradiť do pruhu svet má kvantá ľudí a preplnených miest


11. září 2001 jako příležitost na vytvoření Nové...

Seriál - Conspiracy Theory - Jesse Ventura

Prvý Český FILM o lekárskej Marihuane !

Je človek naozaj mäsožravec ?

Dobrý typ na šetrenie vody i peňazí!

Archív

V česku vzniklo nové politické hnutí, které spojí všechny politické strany ve prospěch českého národa.

Vážení spoluobčané, dovolte nám představit nově vznikající občanskou organizaci ANO. Na to aby tato nová politická síla mohla vzniknout oficiálně potřebuje tato organizace především Vaši podporu, a to nejde bez sdělení Vám myšlenek a směru tohoto nového politického názoru a hnutí.


„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2896 s