26. August 2019
    
Novinárka vzniesla obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii a OSN za bioterorizmus a úmysel hromadného vraždenia - Dolezite.sk

Novinárka vzniesla obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii a OSN za bioterorizmus a úmysel hromadného vraždenia


  2009-07-27  (18:35)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
prasacia,chrípka,očkovanie,vakcína,vakcinácia,NWO - Novinárka vzniesla obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii a OSN za bioterorizmus a úmysel hromadného vraždenia

S blížiacim sa júlovým uvedením Baxterovej vakcíny proti pandémii chrípky na trh, rakúska vyšetrujúca novinárka varuje svet, že najväčší zločin v histórii ľudstva je už v plnom prúde. Jane Burgermeisterová podala FBI (Federal Bureau of Investigation) trestné obvinenia proti Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), Organizácii Spojených národov (OSN) a niekoľkým najvyšším vládnym funkcionárom a vedúcim predstaviteľom obchodných spoločností, a to vo veci bioterorizmu a pokusu o hromadnú vraždu. Okrem toho vypracovala súdny zákaz voči pripravovanej vakcíne, ktorý podala v Amerike. V apríli podala ďalšiu žalobu proti Baxter AG a rakúskej biotechnologickej spoločnosti Avir Green Hills Biotechnology za vyrábanie kontaminovanej vakcíny proti vtáčej chrípke, vyhlasujúc, že išlo o úmyselný čin s cieľom profitovať z pandémie.

Vo svojich obvineniach Burgermeisterová poskytuje dôkaz o skutkoch bioterorizmu, ktorý porušuje zákon USA tým, že na území Spojených štátov funguje skupina pod vedením medzinárodných bankárov, ktorí riadia Federálny rezervný bankový systém, ako aj WHO, OSN a NATO. Účelom tohto bioterorizmu je vykonanie masovej genocídy na obyvateľstve Spojených štátov, a to použitím geneticky upraveného vírusu chrípkovej pandémie s úmyslom spôsobiť smrť. Do tejto skupiny sú zapojení vysokí vládni funkcionári USA.

Konkrétne sa v dôkazoch uvádza, že obžalovaní, medzi ktorých patrí Barack Obama, prezident USA, David Nabarro, Koordinátor OSN pre chrípkové ochorenie, Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, Kathleen Sibelius, tajomníčka Ministerstva zdravotníctva a služieb pre ľudí, Janet Napolitano, tajomníčka Ministerstva vnútra, David de Rotschild, bankár, David Rockefeller, bankár, George Soros, bankár, Werner Faymann, rakúsky kancelár a Alois Stoger, rakúsky minister zdravotníctva, sú, okrem všetkých ostatných, súčasťou tohto medzinárodného korporačného kriminálneho syndikátu, ktorý vyvinul, vyrobil, zhromaždil a použil biologické zbrane na zlikvidovanie obyvateľstva USA ako aj ostatných krajín kvôli finančnému a politickému zisku.

Obvinenia tvrdia, že dotyční obvinení a mnohí iní sú zapojení do sprisahania, ktorého cieľom bolo vymyslieť, finančne podporiť a zúčastniť sa na konečnej fáze realizácie medzinárodného tajného programu s biologickými zbraňami, do ktorého sú zapletené aj farmaceutické spoločnosti Baxter a Novartis. Pomocou bioinžinierstva vyrobili a vypustili smrteľné biologické látky, konkrétne vírusy "vtáčej chrípky" a "prasacej chrípky", s cieľom mať zámienku na nútené zavedenie hromadného vakcinačného programu, ktorý by sa stal prostriedkom podania biologickej toxickej látky spôsobujúcej smrť a ujmu na zdraví ľudí USA. Tento čin je priamym porušením Zákona proti terorizmu s biologickými zbraňami.

Burgermeisterovej obvinenia obsahujú aj dôkazy, že Baxter AG, dcérska rakúska spoločnosť Baxter International, v roku 2009 úmyselne vydala do 16 laboratórií v štyroch krajinách 72 kg živého vírusu vtáčej chrípky a to za podpory WHO. Vyhlasuje, že tieto dôkazy svedčia priamo o tom, že farmaceutické spoločnosti a medzinárodné vládne organizácie sú aktívne zapojené do vytvorenia, vývoja, výroby a distribúcie biologických látok, ktoré sú klasifikované ako najvražednejšie biologické zbrane na svete, ktorých cieľom je vyvolať pandémiu a hromadné úmrtia.

V obvineniach, podaných v apríli, poukázala na to, že rakúske laboratórium firmy Baxter, ktoré je po biologickej stránke jedným z najbezpečnejších laboratórií vo svete, nedodržalo najzákladnejšie a nevyhnutné opatrenia, aby udržalo 72 kg patogénu, klasifikovaného ako biologická zbraň, oddelene od ostatných látok, na ktoré sa vzťahujú prísne predpisy o biobezpečnosti, ale práve naopak, dovolilo jeho zmiešanie s obyčajným vírusom ľudskej chrípky a rozposlalo zo svojich závodov v Orth an der Donau.

Vo februári testoval člen tímu BioTestu v Českej republike na fretkách látku, ktorá mala byť vakcínou, fretky uhynuli. Ani WHO, ani EÚ či rakúske úrady zdravotníctva tento incident nevyšetrovali. Nebol preskúmaný ani vírusový materiál a neexistujú žiadne údaje o genetike vypusteného vírusu.

Na otázky v parlamente, 20. mája, rakúsky minister zdravotníctva, Alois Stoger, odpovedal, že incident sa neriešil ako porušenie biobezpečnosti, ako to malo byť, ale ako porušenie veterinárskeho kódexu. Do laboratória bol poslaný veterinár na krátku inšpekciu.

Dokument Burgermeisterovej odhaľuje, že vypustenie vírusu bolo zásadným krokom na rozpútanie pandémie a WHO bude môcť vyhlásiť Pandemický stupeň č. 6. Spísala zoznam zákonov a nariadení, ktoré by mohli dovoliť OSN a WHO, aby v prípade pandémie prevzali kontrolu nad USA.

Burgermeisterová žaluje, že celá záležitosť okolo pandémie "prasacej chrípky" je založená na obrovskom klamstve - neexistuje prirodzený vírus, ktorý predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo. Poskytuje dôkazy vedúce k viere, že vírusy vtáčej a prasacej chrípky boli pripravené pomocou bioinžinierstva v laboratóriách, a to za finančnej podpory WHO a iných vládnych organizácií. Ako tvrdia mnohí odborníci, táto "prasacia chrípka" je krížená bežná prasacia chrípka s ľudskou a vtáčou, teda niečo, čo môže vzniknúť iba v laboratóriách.

Vyhlásenie WHO o tom, že "prasacia chrípka" sa stále šíri a musí byť vyhlásená pandémia, prehliada základné príčiny. Vírusy, ktoré sa dostali von, boli vytvorené a vypustené s pomocou WHO, a práve táto organizácia je v drvivej väčšine zodpovedná za túto pandémiu. Okrem toho, symptómy považované za prejav "prasacej chrípky" sú nerozoznateľné od obyčajnej chrípky a prechladnutia. "Prasacia chrípka" vôbec nespôsobuje smrť viac ako obyčajná chrípka.Burgermeisterová poznamenáva, že hlásené počty úmrtí na "prasaciu chrípku" sú rozporuplné a nie je jasné, ako boli tieto počty "úmrtí" zdokumentované.

Neexistuje žiadna možná pandémia, pokiaľ sa pod rúškom pomoci obyvateľstvu nezavedú hromadné vakcíny, aby bojovali proti chrípke. Existujú racionálne podklady na vieru, že povinné vakcíny budú zámerne kontaminované chorobami, ktoré boli vyvinuté na to, aby spôsobili smrť.

Zmieňuje sa o úradne povolenej vakcíne od spoločnosti Novartis proti vtáčej chrípke, ktorá v Poľsku v roku 2008 zabila 21 bezdomovcov a ktorej "hlavným výsledkom" bol "nepriaznivý výskyt prípadov", a takto svojou injekciou uspokojila definíciu biologickej zbrane stanovenú samotnou vládou USA (biologická látka navrhnutá s cieľom spôsobiť nepriaznivý výskyt prípadov, napríklad smrti alebo zranení).

Novinárka tvrdí, že rovnaké zoskupenie medzinárodných farmaceutických spoločností a medzinárodných vládnych organizácií, ktoré pandemický materiál vyvinuli, bude z vyvolania pandémie profitovať, a to vďaka zmluvám o dodávkach vakcíny. Médiá pod kontrolou skupiny, ktorá pripravila program o "prasacej chrípke", šíria dezinformácie, aby priviedli amerických občanov až k používaniu nebezpečnej vakcíny.

V prípade, že budú občania USA prinútení brať túto neoverenú vakcínu bez ich súhlasu, v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa výnimočných stavov v oblasti zdravia, utrpia značné a nenapraviteľné ublíženie a ujmu.

Burgermeisterová tiež vo svojich obžalobách tvrdí, že dotyční menovaní od roku 2008 zaviedli v USA nové zákony a nariadenia (a/alebo urýchlili ich realizáciu), ktoré zbavujú občanov USA ich zákonných ústavných práv odmietnuť injekciu. Títo ľudia vytvorili alebo umožnili, aby nariadenia, na základe ktorých bude odmietnutie injekcie proti pandemickému vírusu považované za kriminálny čin, zostali v platnosti. Títo ľudia rovnako uvalili ďalšie neprimerané a kruté tresty ako uväznenie a/alebo umiestnenie v karanténnych kempoch, zatiaľ čo občanom budú odopreté práva požadovať náhradu za ujmu alebo smrť spôsobenú nútenými injekciami. Toto je porušenie zákonov o federálnej korupcii a zneužívanie úradu ako aj Ústavy a Listiny základných ľudských práv. Pomocou týchto činov, uvedení obžalovaní položili základy masovej genocídy.

Používajúc "prasaciu chrípku" ako zámienku, obžalovaní pomocou nútenej vakcíny vopred naplánovali masovú vraždu obyvateľstva USA. Zaviedli rozsiahlu sieť koncentračných táborov a našli miesta pre masové hroby, a rovnako tak boli zapojení do návrhu a uskutočňovania plánu odovzdať moc nad USA do rúk medzinárodnému kriminálnemu syndikátu, ktorý používa OSN a WHO ako krycie organizácie na vykonávanie ilegálnych vydieračských a manipulačných organizovaných kriminálnych činov, porušujúc tak zákony, čo sa spája s vlastizradou.

Ďalej vo svojej obžalobe hovorí, že farmaceutické firmy Baxter, Novartis a Sanofi Aventis sú súčasťou zahraničného dvojúčelového medzinárodného kriminálneho syndikátu a ktorých zámerom je uskutočniť masovú vraždu, aby v nasledujúcich desiatich rokoch zredukovali svetovú populáciu o viac ako 5 miliárd ľudí. Plánujú šíriť teror, aby ospravedlnili prinútenie ľudí zrieknuť sa svojich práv a vnútili masovú karanténu v kempoch. Domy, podniky, farmy a pozemky mŕtvych budú zhabané syndikátom.

Tým, že zlikviduje obyvateľstvo Severnej Ameriky, bude mať táto medzinárodná elita prístup k prírodným zdrojom tejto oblasti, ako je napríklad voda a územia, na ktorých sa nachádza ropa. Zlikvidovaním Spojených štátov a ich demokratickej konštitúcie tým, že USA bude začlenené do Severoamerickej únie, prevezme táto medzinárodná kriminálna skupina úplnú kontrolu nad Severnou Amerikou.
Navyše, legislatíva, na základe ktorej budú vakcíny povinné, by v USA v súvislosti s vyhlásením pandémie nadobudla platnosť.

Najdôležitejšie časti z kompletného spisu

Kompletný spis z 10. júna je 69-stranový dokument poskytujúci dôkazy, ktoré odôvodňujú všetky obvinenia. Zahŕňa:

Faktické pozadie, ktoré opisuje rozvrh udalostí a fakty, ktoré potvrdzujú predpokladaný dôvod, definície OSN a WHO a ich úlohy, priebeh a udalosti od apríla 2009, keď prepukla "prasacia chrípka".

Dôkazy, že vakcíny "prasacej chrípky" sú definované ako biologické zbrane, ako to opisujú vládne organizácie a nariadenia, ktoré klasifikujú a kontrolujú vakcíny, a dôkazy o tom, že ostatné krajiny majú strach, že vakcíny na "prasaciu chrípku" budú použité na biologickú vojnu.

Vedecké dôkazy o tom, že vírus "prasacej chrípky" je umelý (genetický) vírus.

Vedecké dôkazy o tom, že "prasacia chrípka" bola vyrobená pomocou bioinžinierstva tak, aby sa podobala na Španielsky chrípkový vírus z roku 1918, vrátane citátov z článku Prasacia chrípka v roku 2009 - Španielska chrípka z 1918 prerobená na zbraň, ktorého autorom je A. True Ott, Ph.D., N.D. a reportáže z Vedeckého magazínu od Dr. Jeffreyho Taubenbergera a iných.

Genóm "prasacej chrípky"

Dôkazy o zámernom vypustení "prasacej chrípky" v Mexiku

Dôkazy o účasti prezidenta Obamu, ktoré opisujú jeho cestu do Mexika, ktorá prebehla v rovnakom čase, keď prepukla "prasacia chrípka" a niekoľko funkcionárov, ktorí sa tejto cesty zúčastnili, umrelo. Je tu tvrdenie, že samotný prezident nebol nikdy vyšetrený na "prasaciu chrípku", pretože bol predtým zaočkovaný.

Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter a WHO vyrobili a vypustili pandemický vírus v Rakúsku, zahŕňajú i výrok z oficiálneho vyhlásenia spoločnosti Baxter, že náhodne rozšírený H5N1 v Českej republike pochádzal z informačného centra WHO. Patrí sem aj opis dôkazov a Burgermeisterovej obvinenia, ktoré podala v apríli v Rakúsku a ktoré sú stále predmetom vyšetrovania.

Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter je súčasťou tajnej siete s biologickými zbraňami.

Dôkazy o tom, že spoločnosť Baxter úmyselne kontaminovala vakcínovú látku.

Dôkazy o tom, že Novartis používa vakcíny ako biologické zbrane.

Dôkazy o tom, akú úlohu v programe o biologických zbraniach zohráva WHO.

Dôkazy o tom, že WHO sfalšovala informácie o ochorení, aby mala právo vyhlásiť Pandemický stupeň č. 6 a získať tak kontrolu nad USA.

Dôkazy o tom, že Úrad pre potraviny a liečivá tají program s biologickými zbraňami.

Dôkazy o účasti Kanadského národného mikrobiologického laboratória v programe s biologickými zbraňami.

Dôkazy o zapletení vedcov, pracujúcich pre britský NIBSC a pre CDC, vo vývoji "prasacej chrípky".

Dôkazy o tom, že vražednú Španielsku chrípku v roku 1918 spôsobili vakcíny vrátane presvedčenia Dr. Jerryho Tennanta o tom, že rozšírené užívanie aspirínu počas zimy, ktorá nasledovala hneď po skončení Prvej svetovej vojny, mohlo byť kľúčovým faktorom, ktorý prispel k predošlej pandémii, a to práve tým, že aspirín oslabil imunitný systém a znížil telesnú teplotu, čo umožnilo chrípkovému vírusu množiť sa. Tamiflu a Relenza rovnako znižujú telesnú teplotu, a preto sa môže rovnako očakávať, že prispejú k šíreniu pandémie.

Dôkazy o zmanipulovaní sústavy zákonov, aby masová vražda zostala v hraniciach beztrestnosti.

Ústavné problémy: legálnosť verzus nelegálnosť ohrozovania života, zdravia a verejného blaha masovým očkovaním.

Otázka imunity a odškodného ako dôkaz o zámere spáchať trestný čin.

Dôkaz o existencii medzinárodného kriminálneho korporačného syndikátu.

Dôkaz o existencii "Iluminátov".

Dôkaz o programe vyľudnenia, ktorí pripravili Ilumináti/skupina Bilderberg a ich angažovanosť vo vývoji a vypustení umelého vírusu "prasacej chrípky".

Dôkazy o tom, že o chrípke prerobenej na zbraň sa hovorilo na stretnutí skupiny Bilderberg v Aténach v dňoch od 14. do 17. mája 2009, ako súčasti ich programu o genocíde, vrátane zoznamu zúčastnených, ktorí, ako to raz vyhlásil Pierre Trudeau, vnímajú samých seba ako geneticky nadradených nad zvyškom ľudstva.


Médiá udržujú Američanov nevedomých o tom, aké nebezpečenstvo im hrozí

Jane Burgermeisterová je írsko-rakúskeho pôvodu a písala pre Britský lekársky časopis Nature a pre American Prospect. Je európskym spravodajcom pre webovú stránku Renewable Energy World (Svet obnoviteľných zdrojov energie). Napísala veľa o klimatických zmenách, biotechnológii a ekológii.

Okrem obvinení, ktoré v apríli podala na Baxter AG a Avir Green Hills Biotechnology, ktoré sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, vzniesla tiež obvinenia aj proti WHO a spoločnosti Baxter kvôli rozširovaniu "prasacej chrípky" spôsobenej výbuchom ampuliek v obsadenom IC (InterCity) vlaku vo Švajčiarsku, ktoré mali ísť do výskumného laboratória.

Podľa jej názoru, kontrola médií vládnucou elitou umožnila svetovému kriminálnemu syndikátu rozširovať svoj politický program, zatiaľ čo zvyšok ľudí nemá ani potuchy o tom, čo sa v skutočnosti deje. Jej obvinenia sú pokusom obísť túto kontrolu médií a vyniesť pravdu na svetlo.

Jej najväčšou obavou je to, že "napriek faktom, že spoločnosť Baxter bola prichytená pri čine takmer spúšťajúc pandémiu, stále napredujú, spolu s ostatnými spojeneckými farmaceutickými spoločnosťami, dodávajúc vakcínu proti pandémii." Baxter sa ponáhľa, aby uviedla vakcínu na trh niekedy v júli.


Barbara Minton

Článek Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder vyšel na serveru naturalnews.com. Jeho slovenský překlad mi přišel emailem.

Poznámka editora Zvědavec.org

Přidám doplnění člověka, který mi ten článek poslal, protože to, podle mého názoru, vystihl přesně:

Popravde neviem,co si o tom mysliet. Nieco tak velkeho je asi poriadne susto, ale po 11/9 stoji otazka nie ci je to mozne, ale kedy... Ako povedal Chomsky: keby sa aplikovali norimberske sudy dnes, vsetci US prezidenti by museli byt popraveny...

Dnes ma Amerika asi ine problemy, ale jeden nikdy nevie. Clanok je pritiahnuty za vlasy, niektore fakty ale sedia. Zaver vyvedeny z faktov zrejme nebude spravny, jasne ale je ze nieco nieje v poriadku. Nie som priatelom konspiracii, ale historia nas uci ze clovek je schopny vsetkeho.


Souhlasím. Osobně si myslím, že nejde o plán masového vyvražďování planety, spíše o další pokus vyvolat paniku a pořádně se na tom napakovat. Pokud při tom par tisíc lidí umře - no, tím líp pro původce té paniky, aspoň to dodá hodnověrnosti. O tom, že virus tzv. prasečí chřipky je opět produktem genetické manipulace (jako všechny ostatní "nové" nemoci za posledních 50 let) a byl vypušten, ne-li přímo aby zabíjel, tedy určitě aby - mimo finančního efektu pro elity - přispěl k chaosu a k posílení centrální světové moci, myslím, není pochyb.

zdroj: cez-okno.netShare/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-27  (20:40)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No konečne sa niekto odhodlal.Klobúk dole pred Burgermeisterovou, ale pokiaľ ju nepodporíme všetci, tak potom si naozaj zaslúžime to, čo pre nás pripravili.


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-07-27  (21:00)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  mam dost, ty vole.... najhorsie na tom je ze ked to niekomu poviem, posle ma dpce, ale potom ta zena musi byt retardovana alebo retarodvani potom budeme my..dpc


Muchatte   |   ip:78.99.182   |   2009-07-27  (21:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ako to už býva retardovaných je bohužiaľ tých 90 percent ľudí Laci


Hľadajúci   |   ip:81.89.56.   |   2009-07-27  (23:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Skutočnosť,že ten vírus H1N1/prasacej chrípky/ je umelo vyrobený ľuďmi konštatoval aj slovenský virológ - je to vraj skladačka vírusu prasačej chrípky, vtáčej chrípky a ľudskej chrípky - a tento fakt sa potvrdzuje. Tiež je isté, že biologické zbrane reálne existujú a sú v arzenáloch armád viacerých štátov - roznesenie akehokoľvek vírusu po svete nie je problém - otázka je aká časť sveta je nezávislá od vlastníkov amerického FEDu a čo robia tajné služby týchto štátov...


reltih   |   ip:91.148.15   |   2009-07-28  (00:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Odtialto je povodny clanok http://www.naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html


x_aštar   |   ip:78.99.99.   |   2009-07-28  (01:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ako by sa jej len dalo pomoct?
napady?


KAMEN   |   ip:89.173.6.   |   2009-07-28  (04:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Teda neviem o tom ze zenske maju gule,tato ich zjavne ma...
Otazka znie na ako dlho.Pomoct by sa jej dalo...na druhy svet,aspon by netrpela tak dlho ako v rukach CIA a inych magorof.
It's the only way,kill them all....


Stan   |   ip:90.177.25   |   2009-07-28  (07:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Toto je český překlad obvinění:
http://www.outsidermedia.cz/Obvinuji-Vas-z-masove-vrazdy-1.aspx


vera   |   ip:89.173.83   |   2009-07-28  (13:31)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ktorý slovenský virológ konštatoval, ze je to vraj skladačka vírusu prasačej chrípky, vtáčej chrípky a ľudskej chrípky ?


venus   |   ip:78.99.194   |   2009-07-28  (14:36)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ma odvahu, ale riskuje, ze ju odstrania, tak ako mnohych pred nou..... oni totiz mozu vsetko.... nebudem sa cudovat, ked za par tyzdnov alebo mesiacov budem citat v novinach, ze novinarka Burgermeisterová zomrela na "infarkt"... alebo ze "jej lietadlo sa zrutilo..."

doporucujem pozriet si "Zeitgeist" alebo "Zeitgeist Addendum"


Lord X   |   ip:91.127.16   |   2009-07-28  (16:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To, ze nova chripka je skladačka vírusu prasačej chrípky, vtáčej chrípky a ľudskej chrípky je vseobecne zname. Ku skladaniu virusov dochadza aj prirodzenou cestou, ked sa stretnu v jednom organizme. http://en.wikipedia.org/wiki/Reassortment

Ci nova chripka vznikla umelo alebo prirodzene sa uz asi nedozvieme. Obe moznosti su mozne.
To ze chcu pomocou vakciny zabit 5/6 populacie je podla mna blbost. Chcu sa len nabalit na jej predaji, a to im aj vychadza.


Hydro   |   ip:217.31.35   |   2009-07-28  (17:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  odporucam dokument Endgame...


Majo   |   ip:88.212.36   |   2009-07-28  (18:29)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Myslim ze ta novinarka uz dlho medzi nami nebude z pochopitelnych dovodov. Ale to ze chcu zabit 5 miliard ludi do 10 rokov je dost nerealne pretoze take mnozstvo ludi nejde zlikvidovat bez podozrenia.


doc. X   |   ip:78.99.222   |   2009-07-28  (18:40)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Poz rite si tento dokument upresnuje velmi vela z clanku a pochopite ze to absurdne sa naozaj d eje.. a je velmi pravd epodobne ze sa im to podari.. pokial sa ludstvo velicerychlo nespamata

http://video.google.com/videoplay?docid=1397211403198113214


doc. X   |   ip:78.99.222   |   2009-07-28  (18:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  prosim posielajte mi emaily ako dokazem pomoct cokolvek chcem sa zapojit !!!!!!!!!

Burnerr@centrum.sk


QucienT   |   ip:92.52.22.   |   2009-07-28  (22:12)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Este zije ta novinarka?


a_player   |   ip:92.245.8.   |   2009-07-29  (03:02)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Majo, nemusia nás hneď fyzicky eliminovať,stačí keď tá vakcína spôsobí trebárs sterilitu alebo iné autoimunitné poruchy ( napríklad ochromenie a pod.),samozrejme postupom času,aby to nebilo do očí,že je to následok vakcinácie.


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-07-29  (08:54)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je jedno či masu vykántria vírusom :-) ... ak sa im to nepodarí, tak nezabúdajme na náš starý dobrý Izrael a jeho postoj voči Iránu ako aj na Indiu a jéj postoj k Pakistanu, ktorý susedí s Čínou. Jadro na svoje použitie už nebude dlho čakať... USA ako také idú svojím smerom, pri Phoenixe a nielen tam si už kopú hrob... Dilema je vyriešená zaočkovať sa? alebo nie ? Fakt je že sme stratili zem pod nohami, zvrátiť tento stav je možné ale ťažkouskutočniteľné vzhľadom na vymasírované mozgy drvivej väčšiny svetovej populácie. Začínam byť pesimista a to je zlé.


manoffuture   |   ip:88.212.37   |   2009-07-29  (10:46)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je to zlé, des a hrôza sa približujú stále rýchlejšie. 2010 už každému otvorí oči aby sa stretol so svojou bezmocnosťou.


Frosty   |   ip:85.248.24   |   2009-07-29  (10:59)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  JEDINY CLANOK KERY SOM CITAL TAK DUFAM ZE TU NAPISETE AJ AKO TO DOPADLO !!!


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (12:22)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ľudia boží. Prečítajte si knihu "Smrt ve středu" od Petra Hájeka.
Potom skôr pochopíte jedno. Parazit je pevne zakúsnutý do šije a cucá. Mediálny šum okolo nejakej novinárky bude v budúcnosti použitý na iné, dôležitejšie mediálne tvrdenia. To, že jej to bolo dovolené mi evokuje jednu vec. Systém niečo pripravuje a toto má byť súčasťou mediálnej kampane za niečo. Za čo ešte neviem, ale keď to príde určite to spoznám.
Systém nie je hlúpy. Všetko čo teraz dovolí bude v budúcnosti hrať v jeho prospech.

Alebo si snáď niekto naivne myslí, že novinárka zaskočila systém a on teraz nevie čo ďalej ?

Spomeňte si na Havla ako v base počas normalizácie dával interview Slobodnej Európe, pričom bolo na neho a chartu77 nasadené celé jedno veľké oddelenie ŠtB (ktoré mimochodom koordinovalo jeho činnosť).
Mediálnych príkladov je veľa ...9/11, zapálenie ríšskeho snemu, Kosovo.....


zloba   |   ip:91.127.3.   |   2009-07-29  (12:41)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  otázka: nieje náhodou táto Jane Burgermeister FAKE? Nieje to vymyslená osoba na zatvorenie úst, aby to vyzeralo, že sa s tým niečo robí...?
Nejaké fotky, videá.... nič nemôžem nájsť iba jedno interview, bez obrazu...
nejaké je to divné a moc jednoduché...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (13:01)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Ahááá, začína nám dochádzať .......


omas   |   ip:195.245.2   |   2009-07-29  (13:04)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  No a toto predpovedala biblia ze ludia buduu postupovat od zleho k horsiemu a je to tak preto ako hovoriii ludstvo potrebuje novuu vladu ktora je opisanaa v biblii nie ludsku ale boziu toot je sporana otazka ktora sa musii odstranit a Boh ju odstrani vtedy kedy stanovil pretoze vy to nevidite boh neriadi tento svet ale niekto kto sa mu vzoprel a pozrite sa ako to vypadaa a pise sa tiez ze ludia buduu omdlievat od hrozy ..ale je napisanee toto sa musii stat aby sa raz a navzdy vyriesila otazka zvrchovanosti vladnutia nad zemou ste spokojnii s touto vladou ludskou sebeckou ? Boh vam ponuka nieco lepsie ale tiez ludia pre to tiez nieco musia urobit.. Ze nesuhlasia s tymto systemom a robit veci ktore predpovedaa biblia a pridat sa na stranu pravdy.. Matus 28:19 Chodte a robte ucenikov na svedectvo vsetkym narodom a potom pride koniec. Ktore nabozenstvo robii dodrzuje tento prikaz ktory dal Jezis v 1 stor. ze na konci tychto dnii to tak budu robit Ohlasovat a varovat ludii pred koncom ale nie sveta ale zleho systemu ludskych vlad..?? Tomuto staremu svetu a systemu alebo si myslite ze o tomto je zivot ? Toto nie je skutocni zivot co dnes zijeme a nie sme slobodnii ale naopak zotroceny hrstkov ludii. Takze koniec musii prist ci to niekto uznaa alebo niee alebo si myslite ze clovek vznikol nahodou ? lusknutim prsta zhluknutim hmoty ? sa pozrite ako ste clovek uzasne vytvorenyy mame jednu pecen lebo stacii dve oblicky lebo jedna je malo a dve su akurat naozaj si myslite ze je to nahoda ? a zem nikde inde nie su podmienky pre nas zivot len a len na zemi. Nenarodili sme sa na inej planete pretoze tam nie je zivot ale tu pretoze inde to je nemoznee a bozie meno je a je jedinee znamena ..ze sa stane.. Jahve pozrite si starsie peklady biblie a zistite ze je to pravda.


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (14:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Oli63, Tvoja verzia mi dáva zmysel, tiež sa mi nezdalo, že sa tak ľahko do médií dostala takáto informácia.


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-29  (15:08)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je jedno kto podal trestné oznámenie, dokonca je úplne jedno, či ho vôbec niekto podal, pretože, ak sa aj začne viesť nejaké vyšetrovanie, výsledok vieme určite už teraz. Zvery (pretože ľuďmi sa ich nazvať nedá ), ktoré stoja za týmto komplotom sú nepostihnuteľní, stoja nad zákonmi, ktoré uvalili na nás ostatných. V neposlednom rade, také vyšetrovanie ( aj v prípade, že ho nebudú viesť slovenské orgány činné v trestnom konaní ) by sa potiahlo niekoľko mesiacov, ak nie rokov. A toľko času žiaľ nemáme. Neostáva nám iné, len šíriť pravdu všade naokolo. Uvedomiť si, že toto nie je žiadna hra, aby sme mohli čakať, ako dopadne. Tu ide o život, a to život náš, a nie tých, ktorí tento komplot spustili. A podľa toho sa začať správať. A jednať. Kým sa ešte dá. Zatiaľ ešte máme internet, ktorý nevedia kontrolovať úplne. Ak nám vezmú aj ten, tak nám už neostane iná možnosť, iba hlásať pravdu, ako apoštoli hlásali slovo božie...
Treba burcovať ľudí, vyrvať ich z letargie, zakladať spolky, domobranu, aby sa v prípade potreby mohlo pristúpiť k občianskej neposlušnosti v krátkom čase. Viem, že je tu ešte možnosť brániť sa právnou cestou, ale do toho by som veľké nádeje nevkladal. Skôr žiadne.
A naviac, taký človek vedome strká hlavu do slučky.


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (15:21)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  bee, vravíš mi z duše. To, že o tom všetkom len vravíme je málo. Rozmýšľala som nad tým čo robili ľudia v minulosti, keď chceli zmenu. Robili presne to čo navrhuješ. Proste treba konať. Vždy sa našiel v dave niekto kto mal organizačné schopnosti a spustil tajnú akciu. Tak ľudia, ktorí sa na to cítite...pokračujme, nech to nezostane pri slovách.Som hrdá na svojich predkov za to čo robili, ale kto bude hrdý na nás, keď budeme len mlieť pántami a skutek utek?


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-07-29  (15:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 bee & Katka
Som stotožnený s Vašimi názormi ale...
Preberme to reálne, koľko ľudí na území SR ste už o danej veci informovali a koľko z nich Vás bralo vážne ?
K občianskej neposlušnosti sa dá dopracovať jedine násilím... ako keď ozbrojovanie je u nás zakázané ... skúšali ste si už kúpiť zbraň a muníciu ? Nieje to až také jednoduché...
S vidlami proti vodnému delu... akurát ti vidli dajú pocit že sa niečoho držíš. Tajný spolok, môže byť ale pokiaľ má byť použitý na vyhlásenie občianskej nespokojnosti je potrebné aby bol vyzbrojený a koordinovaný na viacerých miestach nielen v SR... ako dosiahnuť túto potrebnú koordináciu ? Ak by bolo potrebné potlačiť cca 1000 ľudí poradí si s nimi polícia ..., nieje tam potrebné ani len vyhlásenie mimoriadneho stavu... tento proces ak by mal byť funkčný tak mal začať tak pred dvoma až troma rokmi... teraz už niesú diery v zákonoch, ktoré by niečo také umožnili riešiť bez vyšetrovania...

Je to len môj osobný názor a opakujem že som stotožnený s tým Vašim.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (16:14)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Katka, bohužiaľ to nie je moja verzia. To je skutočnosť. Len sa pozri okolo seba. Systémové hry krásne odhaľuje pán Hájek (ináč mediálne veľmi zatracovaný). Toto si pozri" http://www.youtube.com/watch?v=QItbGPn6-80 ". Všimni si jednu vec, ľudia čo mu robili oponentov, tú knihu ani nečítali. Čiže oficiálny odpor na základe prečítaného predslovu ? Nepripomína to niečo ?


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-29  (17:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  doc.X ďakujem za tip na video. Je to naozaj silná káva, dokáže človeka tak nasr...diť, že vydrží aj týždeň bez kofeínu. Tam vidno presne, že sú schopní všetkého a nezastavia sa pred ničím.
Ale uvedomme si jedno: tí "nadľudia" len vydávajú príkazy, presvedčení, že budú splnené, lebo na to majú výkonné orgány, ktoré ale na tom najnižšom stupni riadenia (ak sa to dá tak nazvať aj v tomto prípade) tvoríme MY(obyčajní).
A ak MY (a do MY počítam aj sudcov, políciu, vojsko, zdravotníkov, učiteľov, ba dokonca aj vodné delá) povieme NIE a a so založenými rukami budeme len stáť a pozerať sa, ako ako vrchný riadiaci orgán od zlosti hraje všetkými farbami dúhy, tak sa ani lístoček na strome nepohne.
Ja viem, že sa to zatiaľ nikdy v histórii nepodarilo, ale nikdy v histórii nehrozilo ľudstvu také nebezpečenstvo, ako teraz(a to nemám na mysli iba vírus a očkovanie). Možnože to už konečne bude dostatočne silný impulz pre NÁS všetkých spojiť sa a zachrániť ľudstvo a svet.
P.S. Nemám síce naštudovanú teóriu občianskej neposlušnosti, ale určite to nie je ozbrojené povstanie, ani revolúcia (ak sa nemýlim), ale rád sa nechám poučiť.Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (17:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Inak také vidly sú celkom dobrá zbraň. Ja som si nimi v pondelok prepichla pätu a som poriadne vyradená. To len na odľahčenie.....ak by takto uvažovali ľudia aj v minulosti nikdy by nedošlo k zmenám. Ja viem, že to nebude ľahké, ale niečo urobiť treba. To sa naozaj budeme len prizerať tomu ako nás postupne oberú aj o vlastné myšlienky??? Zlo zlom neporazíš, takže moje úmysly sú dosť vzdialené tejto myšlienke. Určite by som nepodporovala myšlienku postaviť sa vidlami na odpor vodným delám. Mohlo by to síce vyzerať dosť zaujímavo...možno by z toho kompetentní boli v takom šoku, že by sa vzdali bez násilia.


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (17:54)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  bee, peniaze víťazia, takže tí, ktorí sú vykonávateľmi moci, budú asi vždy poslušní, lebo im stačí zapchať ústa dolárikmi, alebo inou tzv tvrdou menou a všetko bude v poho. S tou pliagou nerátaj. V každom prípade s Tebou súhlasím, lebo aj mne tieto myšlienky vírili hlavou, že si vlastne sami sebe robíme katov.


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-29  (19:48)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Katka
Ala veď,a u nás to platí zvlášť, každý je niečí známy, skoro každý je s každým nejaká vzdialená rodina...
Všetko je len o informovanosti. Nemôžeš chcieť, aby každý hneď pochopil a uveril, čo mu povieš.(z jednej strany je to vlastne aj dobré)Človek je v podstate tvor nedôverčivý a obozretný, preto nečakaj, že s tebou bude každý hneď vrelo súhlasiť. Moja rodina, priatelia a známi si tiež spočiatku ťukali na čelo, keď som rozprával, prečo trávim noci na internete a čo sa deje. Prelomiť tú bariéru, ktorú sa im podarilo za tie roky vybudovať v našich hlavách sa nedá zo dňa na deň. Ale našťastie už existuje dosť informácií, takže stačí ukázať cestu a kto nie je celkom vymetený, pochopí, alebo aspoň zneistie a začne používať vlastný mozog, ak mu tam ešte niečo ostalo. Chce to len, aby sa na to každý pozrel z tej druhej strany, aj keď je na prvý pohľad neuveriteľná, nepríjemná a šokujúca. A určite si nikto hneď len tak nepripustí, že doteraz vlastne rozmýšľal a správal sa ako imbecil.
Čiže podľa môjho názoru, chce to presviedčať a presviedčať. Predtým za to ľudí upaľovali na hranici, dnes je to už menej drastické a hlavne rýchlejšie, tak sa neboj.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:18)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 bee

Nemyslím že presviedčanie je to pravé. Ťažko budeš presviedčať rodinných príslušníkov človeka zvyknutých na americký štandard, ktorý žije zo štátnych zákaziek.

Informovať to áno. Z vlastnej skúsenosti viem, že zasiať semienko pochybností je pomerne jednoduché. Tí, ktorí sú ešte schopní pochopiť, otvoria oči a myseľ.
Zvyšok je "na odpis".

A hlavne netreba tlačiť. Nechať ich, nech sa vyrovnajú s krutou skutočnosťou. Nech pochopia. Ak pochopia sú vyliečení.
Zvyšok nech vezme čert.....


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-29  (21:29)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Oli63
Plne súhlasím, len sa mi vidí, že čert vezme aj nás, ak ten proces pochopenia trochu neurýchlime.


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (21:33)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Naša myseľ funguje asi tak, že ak niečo počujeme prvý krát, tak tomu väčšinou nevenujeme pozornosť, ak si to vypočujeme po druhý krát, naša pozornosť začne byť trošku ostražitejšia a pri ďalších informáciách už danú vec začíname príjmať ako fakt. Na tomto príncípe pracujú reklamy a médiá. Takže opakujme a opakujme. Dne je tých informácií stále viac, takže asi nebudeme jediný zdroj, ktorý poukáže na túto vec a hádam sa viacero ľudí začne prebúdzať.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:33)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  To je pravdepodobné, keďže sme to nechali dobehnúť do tohto štádia.
Nás vezme čert ale naše deti nemusí. Alebo skôr deti našich detí. Tam je naša spása...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:35)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A tam ja vidím budúcnosť takýchto diskusií


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (21:39)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Len aby nám ich nestopli. Tu sme dobre na rane.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Je nepredstaviteľné si myslieť, že tisícky rokov vývoja systému zmeníme v nejakých diskusiách. To proste nefunguje. Systém musí padnúť na hubu (a padne čo nevidieť) a s ním musí padnúť aj Pán ľudstva.
Potom naše potomstvo, ktoré bude nami poučené začne možno budovať niečo, za čo stojí zomrieť.
howgh ....


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Katka

Diskutovať sa dá aj na pive :), ale učiť deti aby nežili ako Ďuro Mokrý a jeho Diana, je dôležtejšie. A to sa deje doma. To sa stopnúť nedá ...


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-07-29  (21:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  oli- pocuvaj, nehnevaj sa na mna ale vyroky typu- buducnost nasich deti je nasa spasa, su o nicom!!! vies dobre tak ako kazdy z nas , ze nase deti aj ked ich mame radi(alebo nase vnucata) si na nas ani nespomenu, lebo budu mat svojich starosti vyse hlavy(alebo zabavy)!!
tak ako si ty teraz nespomenies na svojo pradeda, ani nevies ako sa volal alebo co robil, a neverim, ze mu nosic kazdy mesiac na hrob kvety a kazdemu o nom rozpravas( ak to nebol STEFANIK alebo napr. TOLSTOJ)!

A keby si aj o nom rozpraval celemu svetu a nosil mu kvety na hrob 3-krat dennem JEMU BY TO BOLO ASI TAK JEDNO!!!
no takze zhrnutie- ked nas bolia zuby, tak bolia nas a nie niekoho ineho. ja tiez nevalam vinu za sucasny stav sveta na mojho deda , ze nic nerobil a bol hlupy. robil co musel a co uznal v tej dobe za rozumne a nutne, a tak to neurobia inac ani nase vnucata. tak neviem aka nasa spasa ma byt z nasich vnucat. hovadina ako bomba v kredjenci.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:51)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tešilo ma. Dobrú noc. Ak to bude možné zajtra sa ozvem.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:56)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Joplins

Vidíš a o tom to je. Keby si kus rozmýšľal, nemusel by si písať toľko bludov. Deti sa vychovávajú. Vychovávajú sa k rodinným hodnotám. Ak mi povieš, že si na mňa ani nespomenú kôli nejakej príčine, tak sa ťa opýtam :
AKO CHCEŠ NIEČO ZMENIŤ, KEĎ NEDOKÁŽEŠ VYCHOVAŤ ANI VLASTNE DETI ?


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-29  (21:57)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Teraz už naozaj dobrú noc


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-29  (22:02)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Prepáč joplins, ale teraz už budem vulgárna aj ja. Trepeš hlúposti. Koľko detí si vychoval? Ja dve a to nehovorím o iných na ktoré mám tiež vplyv. Moje deti vedia o svojich predkoch všetko čo som si dokázala zapamätať z rozprávania môjho pradeda, mojej babky, mojej mamy. Nesmierne si ctím svojich predkov aj tých ktorých som nepoznala osobne, lebo zomreli skôr ako som sa narodila . Ak si nedokážeme vážiť a ctiť svoju minulosť, nedokážeme mať ani budúcnosť. Tvoje deti si na Teba nespomenú to máš pravdu, lebo ak ich vychováš s takýmito názormi, tak to bude realita. Moje presvedčenie, že nikto sa nerodí ako zlý človek, ale že ho formuje prostredie, výchova, sa mi potvrdzuje práve na mojich príbuzných. Ak sú pre ľudí dôležitejšie peniaze, nová plazma, nový model auta, nový nábytok, tak samozrejme pracujú veľa na úkor kontaktu so svojimi deťmi. A to sa potom niet čomu diviť, že z nich ulica vychová bezcitné tvory, ktoré si na svojich predkov nespomenú. Ak som sa raz stala rodičom mojou najväčšou povinnosťou je ich výchova a nie honobenie majetku. Peniaze pominú, ale to čo zasejem do svojich potomkov pretrvá večne, práve tým, že môj spôsob života a výchovy budú aplikovať aj oni a odovzdávať svojim potomkom. O tom je večnosť.


blasphemer   |   ip:95.102.5.   |   2009-07-29  (22:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  joplins - a v com je buducnost ludstva ak nie v nasich detoch? Keby som si mal vybrat jednu vec, investoval by som do vzdelania, vedy a buducej generacie.


Nika   |   ip:85.248.76   |   2009-07-29  (22:17)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  no Oli63 ma svatu pravdu, ale az na jeden hacik, toto secko sa ma diat pred koncom sveta,nielen choroby ale katastrofy nestastia a tych je akosi v poslednej dobe az moc,husia koza mi z toho naskakuje,-------myslim ze ked uz nieco naplanovali ze to zverejnia ze sa nieco deje tak je uz neskoro-------, lebo ludia zacnu chaosit alebo co a oni to este vyuziju na nieco ine aby nam napriklad odvratili zrak od niecoho dalsieho alebo toho isteho a este horsieho,asi tak.Nie som rasistka,ale aj zidia maju v tom isto prsty a viac ako si myslite.Ich strategia je fantasticka az na to sa mi nepaci ze nicia nou vsetkych co nie su zidia.


laci   |   ip:85.248.24   |   2009-07-29  (22:26)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  katka,

a to si joplins hovori ze je veriaci... a poznam x veriacich co sa psravaju ako ... ale to sme netahajme radsej..


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-29  (22:57)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ľudia, máte si pomáhať a nie sa žrať medzi sebou. Deti sú fajn, nech už sú také, alebo onaké, ale oni nám teraz nepomôžu. Terajšiu situáciu musíme zvládnuť sami, aby tie decká mohli na niekoho spomínať.


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-29  (23:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Navrhujem zhromaždiť na tomto fóre čo najviac odkazov na veľmi dobré články a videá a tie potom môže každý začať posielať svojim známym. Keď to funguje s debilitami, ktoré som pravidelne dostával, a ktoré som zásadne neposielal ďalším desiatim, alebo siedmim ľuďom aj keď mi hrozilo, že ma nikdy v živote nepostretne žiadne šťastie, prečo by to nemohlo fugovať, ak sa jedná o niečo dôležité ?
Nechce sa mi teraz večer počítať, ale tak do dvoch týždňov by to mal mať v e-maile každý internetový Slovák + nejaké to zahraničie.
Čo vy na to ?


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-07-30  (07:23)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  katka- to ,ze si nesmierne ctis svojich predkov a rozpravas o nich svojim detom vobec nic nemeni na fakte, ze IM TO JE JEDNO. a tak sa znova pytam aka buducnost (ale ta ozajstna, nie imaginarna alebo ideologicka) ma vyvstat z nasich potomkov???

je pekne mat rad svoje deti, ale robit z nich nejaku JEDINU BUDUCNOST je trochu pritiahnute za vlasy! no ked nieje ziadna ina nadej chapem to ako chytanie sa slamky! lebo do coho ineho vlozime svoju buducnost aby to nevypadalo sebecky a malo to pecat slachetnosti a cistej lasky???

no v realite si nakoniec ten zivot zo svojimi bolestami nesieme sami a a ked sa pominieme tak nam deti prinesu kvety a pojdu za svojim, a my mame uplne ine problemy ktore nase deti nevyriesia!!

my sme deti akurat splodili a mozme im pomoct mat sa lepsie materialne, povedat im o duchovnom svete a ako sa rozhodnu to je zasa len na nich. nic viac.
JEREMIAS-
29 V tých dňoch nebudú viac hovoriť: "Otcovia jedli plánky a synom stŕpli zuby."
30 Každý zomrie len pre svoj hriech; zuby stŕpnu každému človeku, ktorý je plánky.

TAKZE KEZDY KOPE UZ LEN ZA SEBA...


joplins   |   ip:94.191.22   |   2009-07-30  (07:27)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  dufam, ze sa tu najdu mudraci co rychlo napisu , ze som tyran deti atd. aby sa blysli svojim psychologickym talentom...:-)))


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-07-30  (08:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  joplins:

V istej rovine máš pravdu ale opýtam sa...

Za čo ľudia bojovali v II svetovej ? a za čo v 89tom ?

Ti sa na to nepamätáš ?

V reálnom živote môže byť každému zosnulému jedno čo a ako riešia jeho deti ale žiadna smrť, ktorá bola zapísaná v dejinách nieje zbytočná a bezdôvodná. Nebavíme sa o americkom sne ale o živote našich potomkov. Môžme sa tváriť že sa nič nedeje a keď hovno padne tak nám bude ku sklonku života kázané že si ho máme vyžrať spolu s deťmi a deťmi ich detí, alebo to môže dopadnúť inak a naše deti dostanú priestor na vybudovanie úplne iného systému...

Čo myslíš ?


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (09:02)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  2 Joplins

Nechápeš jednu základnú vec. A tou je súčasný stav veci. Dospeli sme do momentu, odkiaľ už v našom časovom horizonte niet návratu.
To čo tu je, budoval systém tisícročia, myslíš, že prečítaním nejakých viet vytrhnutých z kontextu sa tento systém poserie a bude dobre ? Alebo si snáď myslíš, že dvihnúť vidly má nejaký zmysel ?
Obeta má zmysel len vtedy, ak sa niečo zmení.
Prečo nik nespomína mŕtvych Srbov, Palestíncov (a to je len blízka minulosť) ? Lebo pre mainstreem neexistujú. Ale oni sú. A to je rozhodujúce. Ak na to zabudneme kôli našim bachorom, nie sme hodní žiť.

Ich obeta bude dôležitá v budúcnosti.
A o to sa musíme postarať my ale hlavne budúce generácie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>katka- to ,ze si nesmierne ctis svojich predkov a rozpravas o nich svojim detom vobec nic nemeni na fakte, ze IM TO JE JEDNO. a tak sa znova pytam aka buducnost (ale ta ozajstna, nie imaginarna alebo ideologicka) ma vyvstat z nasich potomkov???

Trepeš nezmysly človeče.
Ak sa chcem pohnúť dopredu, musím mať jasno vzadu. Minulosť je dôležitá pre úspešné riešenie budúcnosti. Minimálne preto, aby sme sa vyvarovali chýb, lebo keď neviem kto som, ako viem kde idem ?
A prečo niekde idem ?
Mám cieľ ?
Prečo sa gojim nie je schopný z minulosti poučiť ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>je pekne mat rad svoje deti, ale robit z nich nejaku JEDINU BUDUCNOST je trochu pritiahnute za vlasy! no ked nieje ziadna ina nadej chapem to ako chytanie sa slamky! lebo do coho ineho vlozime svoju buducnost aby to nevypadalo sebecky a malo to pecat slachetnosti a cistej lasky???
no v realite si nakoniec ten zivot zo svojimi bolestami nesieme sami a a ked sa pominieme tak nam deti prinesu kvety a pojdu za svojim, a my mame uplne ine problemy ktore nase deti nevyriesia!!

Áno, každý si svoj kríž nesie sám. Vidím, že aj ty máš hodne naložené...
Ale určite platí aj to, že ZA HRIECHY RODIČOV TRPIA DETI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
>>my sme deti akurat splodili a mozme im pomoct mat sa lepsie materialne, povedat im o duchovnom svete a ako sa rozhodnu to je zasa len na nich. nic viac.

Toto je v celku rozumne a súvisle vyjadrená veta. Len by som vyhodil slovíčko "akurát". Lebo splodením dieťaťa sa voči nemu zaväzujem. Mám povinnosť. Starať sa o jeho fyzické a duševné zdravie. Aby z neho nevyrástol človek, pre ktorého je rodina príťaž v kariére. Je dôležité mu odovzdať odkaz. Aby nemusel tápať tak ako teraz mi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>TAKZE KEZDY KOPE UZ LEN ZA SEBA...

Áno. Presne toto ťa systém naučil dokonale.
Nechať zomrieť na ulici človeka v diabetickej kóme s odôvodnením že je len opitý (to je len paralela).
Kopať sám za seba.
A keď ostaneš na tomto svete sám, budeš si môcť kopnúť aj sám do seba.

Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (09:05)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Joplins
Musím utekať do práce, ale ešte sa tu ozvem a skúsim ti odpovedať


Frosty   |   ip:85.248.24   |   2009-07-30  (10:26)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ako mozte verit biblii sak tam je napisane ze beloch noe ako jediny z kopou zvierat na clnku prezil vyhubenie sveta ale ked on bol biely jak to ze tu su cernosi , zlty a cerveny ?


fuk   |   ip:195.28.68   |   2009-07-30  (10:40)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Frosty

Pre odľahčenie situácie:

Čo ti vieš aké mal chute... :-)))))Frosty   |   ip:85.248.24   |   2009-07-30  (10:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  chute mohol mat ale vyber nie :Dnikita   |   ip:84.245.88   |   2009-07-30  (12:01)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  vsetci hovorime o detoch ako o nasej buducnosti,...ale buducnosti akej? kazda generacia vychovava deti len aby sa mali lepsie a to lepsie spociva hlavne v materialne a velmi malo v duchovne, poznam iba malo rodin ,ktore dali prednost vychove deti pred budovanim kariery,deti vychovavvaju v krestanskom duchu a vidim velky rozdiel medzio tymito detmi a detmi, ktore su sice vychovavane v blahobyte ale su odkazane viac menej na seba alebo na nespocetne kruzky, ktore im maju naplnit cas, lebo rodicia buduju firmy, su dlho v praci ale velmi malo casu travia v spolocnosti svojich rodicov ,ak sa najde cas, tak povedzme na super dovolenke. Takže to čo sa dnes deje so svetom je to smerovanie k materializmu, co najviac mat a odklonenie od bozich zakonov a vysmievanie sa bohu a veriacim v neho. Cestu k naprave vidim ja osobne v navrate k bohu a dodrziavanim jeho zakonov.


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (12:07)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ... a ešte nejaké odkazy:

http://project-respublica.blogspot.com/2009/04/propaganda-okolo-prasacej-chripky-v.html

http://project-respublica.blogspot.com/2009/05/zaockovat-sa-musime-akurat-tak-proti.html

http://www.protiprudu.info/podla_vladneho.html

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3129-media-siri-poplasne-zpravy-umyslne.htm

a nejaký citát...

,,Pravda klope na dvere a my jej odpovedáme, choď preč, hľadáme pravdu! A ona smutne odchádza."
Robert M. Pirsig


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (12:08)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ... a ešte nejaké odkazy:

http://project-respublica.blogspot.com/2009/04/propaganda-okolo-prasacej-chripky-v.html

http://project-respublica.blogspot.com/2009/05/zaockovat-sa-musime-akurat-tak-proti.html

http://www.protiprudu.info/podla_vladneho.html

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3129-media-siri-poplasne-zpravy-umyslne.htm

nejaké video:

http://blip.tv/file/2224472

a nejaký citát...

,,Pravda klope na dvere a my jej odpovedáme, choď preč, hľadáme pravdu! A ona smutne odchádza."
Robert M. Pirsig


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (12:16)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  predošlí príspevok som odoslal 2x, nejako mi to blblo - prepáčte. V predošlom som aj pripojil prednášku v nemčine so slovenskými titulkami - pozrite si to, ešte raz:

http://blip.tv/file/2224472

Teoria ockovania mozno stojí na vratkých nohach. Mozno si ockovanim ublizujeme. Mozno je to cele neuveritelny, tragicky omyl...
nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-07-30  (13:03)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  celý farmaceutický priemysel je nie o ludskosti ale o zarabani a pocitani zisku v mene pseudoludskosti, ved si len pozrite dobre regale v lekarnach, kolko zbytocnosti na rozne zbytocnosti su ponukane, vitamin na krasnu plet, vitamin na krasne vlasy, na potenciu, na poruchy spanku, stolice , na ostre videnie, vitamon pre zeny, pre muzov, pre deti, pre sportovcov pre tehotne, chyba len vitamin proti ľudskej hluposti, o čo jednoduchsi a zdravsi zivot viedli nasi rodicia a prarodicia bez tejto pseudopomoci,.vakcina je nieco co skutocne pomoze. Ale len prihnat dolariky na ucet nezaockovanich. A vsimnite si na co vsetko vakciny pomaly pribudaju, papilloviru, vtacia chripka, prasacia chripka, nova vakcina proti tetanu atd...Odmietnut by mal mat pravo kazdy!


Smith   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (13:04)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Najlepsim a najviditelnejsim dokazom toho ze sa nas chce elita zbavit je chemtrails. Nepochopim ze sa elita odhodlala takym do oci bijucim sposobom likvidovat nas bez rizika ich odhalenia. Vidno ze sa odhodlali viac pritvrdit lebo kontaminacia potravin sa im zda prilis pomala tak presli na vzduch co je v podstate brilantnym riesenim pretoze ide o najelementarnejsiu zlozku potrebnu pre zitie cloveka a jej kontaminacia je najrychlejsim sposobom ako eliminaciu ludstva urychlit. Nepochopim preco sa uz davno neorganizuju ziadne protesty proti tomu a nechce sa mi verit ze o tom ludia nevedia pretoze to sa neda prehliadnut. Uz len priemerne inteligentny clovek by mal pochopit ze ked sa vypusta take velke mnozstvo chemikalii do ovzdusia tak to musi clovek ci chce alebo nechce vdychnut do seba a to nehovorim o tych vzoroch ciar po praskovani ktore ostavju dlho na oblohe a nedaju sa prehliadnut.


Frosty   |   ip:85.248.24   |   2009-07-30  (13:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ja neviem coho sa bojite sak vzdy sa najde nekto kto to zastavi..v dnesnej dobe to tipujem na Chucka, Stevena a Arnyhozloba   |   ip:91.127.18   |   2009-07-30  (13:18)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Smith - Ked niekomu nevysvetlíš čo to chemtrails je, stále to bude pre neho len neškodná čiara z lietadla, pretože sa o tom v brainwashingových médiách absolutne nič nepíše, 95% ľudí o tom ani nemá šajnu, ani ich nenapadne, že by to mohlo byť niečo iné. Ja som bol takí istý, až pokiaľ som na to náhodou nenarazil na nete a nezačal to pozorovať. Bohužiaľ je to tak...


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (13:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Oli63,
odkazy na web stránky sú fajn, len nezabúdaj, že ľudia sa lenivý si hľadať články ohľadom tejto témy, takže vhodnejšie je dať priamo odkaz na konkrétny článok, ako som uviedol vyššie ja...

Ešte raz odporúčam prednášku o vakcínach v nemčine + slovenské titulky - má to cez 2 hod, ale pozrite si to:

http://blip.tv/file/2224472

Frosty,
len tak mimochodom - Arny je ,,varený a pečený" ľudmi, ktorí to celé riadia...


Bee bee   |   ip:87.197.13   |   2009-07-30  (13:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Joplins, len tak mimochodom, ty si nepamatas nic z toho, co ti hovorili, co ta ucili a co ti davali rodicia? Alebo stary rodicia? Alebo si to nepamatas?

P.S. prispevky od nicku "bee" nie su moje, len aby nenastal omyl...


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (13:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Horal

Ja to viem, preto ten uštipačný úvod..

K tej lenivosti.
Ak niekto začne pochybovať, jeho prvý krok k uzdraveniu je začať samostatne myslieť, hľadať a tvoriť si názor. To bolí. Nech číta a triedi sám.

Na to aby mu niekto zhŕňal informácie máme náš skvelý mainstreem.


Basa   |   ip:78.102.18   |   2009-07-30  (14:02)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  teda neda mi to, skukla som ten link na youtube, co sem poslal Oli63(http://www.youtube.com/watch?v=QItbGPn6-80), poviem vam tak dobre som sa uz davno nezasmiala- v ironickom slova zmysle- nad ubohostou toho fischera a moderatorky. moje postrehy- moderatorka dostala nakazane, aby hajek sa nemohol prezentovat doveryhodne, stale mu skakala do reci, umyselne menila temu a vycitala to hajkovi, rezia vyberala citacie z knihy absolutne vytrhnute z kontextu tak, aby pomocou nich mohli hajka obvinit pomaly aj z rozsirovania nenavisti a klamnych informacii, no a fischer tam bol na to, aby hajka znemoznil ako cloveka bez logickeho uvazovania. ti dvaja su naozaj uboziaci, inak vsimajte si sposob akym moderatorka komunikuje s hajkom a ako s fischerom- ten ma vzdy volno a ani raz mu neskocila do reci, naproti tomu hajkovi nedovolila povedat suvisle 10 slov. okrem toho velmi sa mi pacili jeho reakcie, napr. ta ze to moze povedat ona za neho, alebo on sam atd., naozaj vyborny prispevok, hajek si lepsiu reklamu ani priat nemohol, bohuzial ale bude fungovat len u tych, ktori vedia "wo co gou", napr. ten telefonujuci bol tez taky ciciak- ze hajek nahovara ludi aby neverili mediam a ze popiera terorizmus- jakyyy magor, ten clovek je na obrazovke na 100% nalepeny od rana do vecera, ale inak ten mail tez nebol spatny... ze ci to neskonci pri popierani holokaustu- ja nepopieram ze holokaust sa na slovanoch nestal, tomu zvysku ale moc neverim, jo a knihu pred tym nez si ju kupim, tak si ju v knihkupectve zbezne prelistujem, aby som vedela, ci sa mi na nu oplati minat peniaze...:)


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (14:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Basa
Veru oplatí.
Síce vedome obchádza pomenovať Voldemortov, ale robí to rozumne.
Ale samozrejme, názor na ňu si treba urobiť vlastný.


Basa   |   ip:78.102.18   |   2009-07-30  (14:40)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  to Oli63: mozno aj k tomu sa odvazi pokial ho nestihnu umlcat, neviem z toho ceskeho prezidentskeho uradu mam coraz vacsiu radost, hadam im to pri dobrom zdravi este dlho vydrzi


Smith   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (14:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zloba :
Je pravda ze vacsina ludi o tom nema ani sajnu ale zmierit sa s tym a brat to ako normalnu sucast zivota je dost extremne pre psychiku cloveka ktory o tom nieco vie. Myslim ze najlepsim sposobom ako s tym aspon trochu bojovat je posielat rozne odkazy na stranky ludom co pozname cez emaily pretoze len necinne sedenie a spoliehanie sa na ostatnych ze to za nas urobia nieje najlepsim riesenim. Myslim ze keby o tom vedelo aspon 20% ludi tak by sa to uz urcite rozbehlo rychlejsie ako ked o tom nikto nic nevie. Ale vsimol som si ze ludia ktorym som o tom hovoril vacsinou na to reagovali takym sposobom ze to neni mozne a ze vlada urcite nechce aby sa nam nieco stalo a keby sa taketo veci diali u nas tak by o tom urcite vedeli. Takato je reakcia bohuzial vacsiny ludi. Urcite o tom vlada kazdeho statu vie ba dokonca si myslim ze tie postreky su financovane z nasich dani pretoze nie je mozne aby Americania dokazali pokryt financne chemtrailsove postreky po celom svete len z vlastneho vrecka. A tym je to este horsie pretoze v dnesnej dobe sa uz neda spolahnut ani na vlastnych ludi (politikov) ktory su tu preto aby nas chranili. Aj ked je pravda ze politikom je to srdecne jedno co s nami bude pokial budu mat vihriate miesto v kancelarii a plat s dostatocnym poctom nul. Ale nepochopim ze su ochotny to dokonca tolerovat ked vedia ze to postihne aj ich rodiny a znamych. Myslim ze keby sa proti tomu postavila aspon jedna vlada v state a vyslala by stihacky ktore by tieto lietadla dokazali zastavit a nasledne kompromitovat; odhodlali by sa aj ostatny ale to treba len chciet.


Katka   |   ip:217.145.2   |   2009-07-30  (15:00)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  joplins, prepáč, ale úprimne Ťa ľutujem...a to nemyslím vonkoncom ironicky. Musel si mať ohromne pusté detstvo, keď píšeš také veci, ako že deti niečomu učím a tie to majú na háku. Nepoznáš moje deti a veľmi by si sa divil, aké sú to citlivé, úprimné a múdre bytosti. To je chvála mojich detí, nie moja. Ja som sa len snažila pre ne spraviť všetko čo bolo v mojich silách, aj keď som na to bola sama. Klamem mala som mamu a babku.
Ja dosť veľký problém v tejto oblasti vidím v tom, že už neexistujú, alebo sú len veľmi chabé vzťahy generácií. Mladí v honbe za mamonom nemajú čas na deti a ani na svojich predkov a deťom kontakt so starými rodičmi nesmierne chýba. V tom ohľade máš pravdu, že veľa ľudí kope za seba, ale nemôžeš povedať, že všetci. To, že Ty žiješ v prostredí, kde to takto funguje je naozaj smutné.
Ale aj na tomto sa média podpísali obrovskou mierou....dnes je už hanba byť starým a starý sa automaticky stáva nepotrebným. Daň za takéto správanie už celkom slušne splácame. Dúfam, že je každému úplne jasné ako.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (15:13)
42% hlasovalo = 2  
mínus plus
  2 Katka

Nemáš pocit, že hádžeš perly sviniam ?
:)


nikita   |   ip:84.245.88   |   2009-07-30  (15:25)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ano Katka mas pravdu, byt starym nie je in, vid co nam vnucuje reklamy, ake vzory nam podsuvaju, ake rady sa vsade docitas proti vraskam, starobe, celilitide a co ja viem co vsetko, preto musime zasahovat vychovou, vstepovat detom ako vravis lasku a uctu k starkym, poskytovat im "ine reklamy", davat im lasky kolko sme schopne im dat, budu ju vediet aj vracat, ak dieta lasku nedostava, skutocnu lasku, nevie ju potom odovzdavat dalej a hlada zmysel v praznom nadobudani veci.


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (15:29)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Oli63, píšeš:
,,Na to aby mu niekto zhŕňal informácie máme náš skvelý mainstreem"
Nesúhlasím, na to zhŕňanie informácií sme tu my ,,prebudení", aby sme ich šírili ďalej ,,neprebudeným". Aj celý tento web - www.dolezite.sk je o tom - zhŕňa a preberá dôležité informácie z rôznych iných webov, nakoniec na konci každého článku je uvedený zdroj...
Keď sem dávaš odkazy len na web a nie na článok - myslím, že môžeš ľudí skôr odradiť od hľadanie informácií, v tomto prípade konkrétne ohľadom ,,prasačej chrípky"

Smith,
píšeš: ,,Myslim ze keby sa proti tomu postavila aspon jedna vlada v state a vyslala by stihacky ktore by tieto lietadla dokazali zastavit a nasledne kompromitovat; odhodlali by sa aj ostatny ale to treba len chciet."

Sklamem ťa:

29.6.09
Indie a Nigérie donutily přistát chemtrailsová letadla:

Američané údajně v „panice“, když v Indii a Nigérii byla donucena přistát chemtrailsová letadla

Sorcha Faal, 29. 6. 2009, překlad: Orgonet.

Ruští vojenští analytikové dnes uvádějí v Kremlu zprávu, že americké vojenské síly „dělají paniku“ kvůli nuceným přistáním, která nařídily nigerijské a indické letecké síly dvěma ukrajinským letadlům AN-124 provozovaným americkými leteckými silami a umístěným na jejich gigantické, avšak tajné letecké základně Diego Garcia v Indickém oceánu.

Podle jejich zprávy Letecké síly Osvobozenecké armády čínského lidu (PLAAF) informovaly indické a nigerijské zástupce výzvědných služeb o přítomnosti těchto Američany provozovaných ukrajinských letadel z důvodu rostoucích obav, že Spojené státy rozšiřují v zemské atmosféře „biologické látky“. Jak varují někteří čínští představitelé, jedná se o americko-evropský pokus o provedení masové genocidy prostřednictvím rozšíření H1N1 viru prasečí chřipky, který je rizikem pro celou pozemskou populaci.

První z těchto letadel, které bylo nuceno přistát, jak pokračuje zpráva, bylo nad Indií, když toto Američane provozované letadlo AN-124 změnilo svůj volací signál z civilního na vojenský, když se připravovalo vstoupit do pákistánského vzdušného prostoru, což vyvolalo okamžitou reakci indických leteckých sil (IAF), které ho donutily přistát v Bombaji. Druhé letadlo bylo donuceno k přistání nigerijskými bojovými stíhačkami, které okamžitě zajaly posádku i letadlo.

Nejpodivnější na zprávách poskytnutých jak indickou, tak nigerijskou výzvědnou službou o těchto letadlech je nikoli zpráva o zbraních, které nesly, ale o rozsáhlém úložném systému, který, jak se praví, mohl nést 45 000 kg a z nějž vedl „technologicky sofistikovaný“ systém nanopotrubí ke krajům křídel a horizontálním stabilizátorům, aby obsah nádrží byl „rozprašován“ na „mlhu vzdušného typu“.

„Zuřivé“ žádosti o propuštění těchto letadel činěné Spojenými Státy jak vůči Indii, tak Nigérii vedly představitele Indického ministerstva obrany k tomu, že umožnilo, aby zajaté letadlo AN-124 byl propuštěno. Avšak Nigérie musela být „přesvědčena silou“, aby propustila zajaté americké letadlo, i když to původně odmítla učinit. Jedno z jejích důležitých naftových potrubí bylo totiž vyhozeno do vzduchu jednou z mnoha Američany podporovaných teroristických skupin ve své zemi.

Po mnohých, často rozporných názorech obklopujících tyto chemtrails není naším cílem zkoumat je do hloubky, nicméně poznamenáme, že v roce 2002 americká organizace Sunshine project obvinila americkou armádu z „provádění výzkumu a vývoje chemických zbraní, čímž porušuje mezinárodní zákony o kontrole zbraní“, a dále uvedla:

„Tajný program JNLWD's (US Department of Defense's Joint Non-Lethal Weapons Directorate – Oddělení ministerstva obrany pro řízení neletálních zbraní) se nezabývá vysoce letálními látkami jako VX nebo sarin. Klade spíše důraz na „neletální“ chemické zbraně, které ochromují. Poradci JNLWDS definují „neletální zbraně“ jako ty, které způsobí smrt nebo stálé poškození jedné ze 100 obětí. (1). Ředitel výzkumu JNLWD řekl americkému vojenskému časopisu: „Potřebujeme něco kromě slzného plynu, něco jako uklidňující látky, anestetické látky, které by lidi uspávaly nebo jim dělaly dobrou náladu.“ (2) Tyto zbraně jsou zamýšleny pro použití proti „potenciálně nebezpečným civilistům“, v antiteroristických operacích, potlačování vzpour a v dalších vojenských operacích.

Hlavní cíl operace JNLWD je použití drog jako zbraní, obzvláště tzv. „uklidňujících prostředků“, což je vojenský termín pro chemické zbraně ovlivňující mysl či uvádějící ve spánek.“

V souvislosti s tímto tajným americkým vojenským programem vypouštění „uklidňujcích látek“ na občany je zvláštní, že se zdá, že to funguje jako na žádný jiný národ – žádný jiný národ není tak poslušný a spokojený se svou záhubou než právě Američané, kteří, jako jediný případ, dovolili, aby jejich presidentská volba Al Gora byla ukradena Georgem Bushem ve volbách r. 2000, a ještě hůře, dokonce si vůbec nevšimli, že jejich současný prezident Barack Obama pokračuje v Bushově nezákonné politice, k níž patří jeden z nejnebezpečnějších zákonů pro tyto lidí, umožňující, aby americká vláda zadržela kohokoli z nich bez soudu, jakmile je označen za „teroristu“.

Ale k nejhorším obavám našeho světa, jak jsme již dříve psali, je, že čínské výzvědné služby se zřejmě nemýlí ve svých zprávách o amerických plánech na masovou globální genocidu. Můžeme si přečíst zprávu rakouské investigativní novinářky Jane Burgermeister, která minulý týden podala dvě žaloby na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a Spojené národy, v níž se praví...


Smith   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (16:03)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tak nam uz zrejme neostava nic len cakat na nasu vlastnu zahubu a spoliehat sa na to ze este existuje aspon iskierka nadeje a zastavi sa tak ohavny plan likvidacie ludstva.


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-30  (16:43)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ďakujem všetkým za adresy stránok a článkov, ale:
Viem, že všetky uvádzané stránky sú super, ale vžite sa do nazerania ľudí, ktorí o tom nevedia vôbec nič a hlavne nemajú čas a spočiatku ani chuť si niečo prezerať. To, čo im pošleme, musí byť niečo, čo ich chytí za srdce, ale pritom krátke. Ak je pri článku, alebo videu uvedený aj zdroj, oni si už tie správne stránky nájdu...
Treba len vzbudiť záujem, zapáliť iskričku, kto bude chcieť, plameň si rozfúka sám.
Stačí jedna, max. dve vzorky na jeden problém: NWO, dvojičky, chemtrails, kríza, prasačia chrípka, a možno aj 2012, aj keď to určite do spiknutia nespadá, prípadne iné témy, ale musí to mať nejakú súvislosť a hlavne náboj. Porozmýšľajte


a_player   |   ip:78.98.68.   |   2009-07-30  (16:51)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Smith,
nádej je ilúzia. Obama vďaka slovíčku 'nádej' o°ebal celé USA.
Tiež si myslím,že efektívnejšie ako posielať odkazy známym, by bolo
tlačiť letáky a lepiť ich kde sa dá. Niečo podobné ako toto:
http://www.europskenarody.info/KNIHY/Propagacny_letak.pdf


bee   |   ip:195.168.8   |   2009-07-30  (17:08)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  A ešte niečo: veľmi nerád sa oháňam náboženstvom, ale jedna veľmi známa veta, ktorá ozaj platí je asi z toho odboru: Pomôž si človeče, aj pánboh ti pomôže. Ozaj to funguje, lebo ak človek nesedí so založenými rukami, ale začne niečo robiť, má svoj cieľ a ide za za ním, tak sa mu to podarí bez toho, aby pánboh čo i len prstom pohol...


x_aštar   |   ip:91.127.94   |   2009-07-30  (18:34)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  nadej je teda naozaj silne slovo
vieme co americka vlada pachala uz na indianoch v casoch ked este len kolonizovala USA (chripkou nakazene deky a podobne) ja sa ojebat nenecham vakciny su svinstvo


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (18:36)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  re zloba | 2009-07-30 (13:18),

,,...Ked niekomu nevysvetlíš čo to chemtrails je, stále to bude pre neho len neškodná čiara z lietadla, pretože sa o tom v brainwashingových médiách absolutne nič nepíše..."

No nejaká tá prvá ,,video-lastovička" už poletuje:

25. července (25. júla, t.j. pred 5 dňami) vysílal History Channel dokument ze série It is impossible: Chemtrails and Weather Modifications, kde je zřejmě poprvé veřejně mediálně uznána existence chemtrails a užívání počasí pro vojenské účely. Z tohoto pořadu je na youtube sestříháno desetiminutové video, které najdete zde s českými titulky:

http://www.overstream.net/view.php?oid=enivshssllrc

Je to cca 10 minútové video z českými titulkami. Podľa návrhu ,,bee" to môže byť jedna ,,vzorka" na tému chemtrails.

Na dvojičky by sa dalo niečo vybrať tu:

http://www.paralela.ic.cz/dokumenty_stitulky.php

11.září 2001 soubor filmových dokumentů, videí a fotek... k 30.07. je to 16-ty dokument od vrchu (na http://www.paralela.ic.cz/dokumenty_stitulky.php je veľa zaujímavých dokumentov, ktoré odporúčam pozrieť - väčšina sa dá aj stiahnúť)

No a som zvedavý, dokedy tu tento článok a diskusia ostane, či ho admin nebude nútený stiahnúť, ako článok a diskusiu o holokauste...

joplins   |   ip:94.191.21   |   2009-07-30  (18:38)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  bee- ked vidim z akym POKORNYM OSPRAVEDLNENIM si napisal, ze ty sa ku krestanstvu nehlasis a je ti vobec trapne aj vytukat na klavesnici slovo Boh tak mam naozaj dost!!! to by si sa fakt az tak za to hanbil len aby ta naznemoznili diskutujuci ktori ta v zivote nevideli ani neuvidia a az tak ti zalezi na tvojom pokrokovom rozume a nazore a aby si nahodou niekto o tebe nepomyslel ,ze aj ty si vypatlana ovecka????

tak toto som uz dlho nezazil. len tak dalej!! aby si nahodou nedostal lepru ked napises nejaky citat z biblie alebo spomenies Boha!!!

davaj pozor.!!!


wertexx   |   ip:213.151.2   |   2009-07-30  (20:12)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pri čítaní jeho príspevku mňa osobne vôbec toto nenapadlo joplins a to si myslím že vačšinu tiež nie, niektoré tvoje príspevky sú teda pekne trápne


joplins   |   ip:94.191.21   |   2009-07-30  (21:19)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  za to ,ze to nenapadlo teba neznamena, ze to je zle ked to napadlo mna. zasa sa stavias do pozicie vseveduceho???

a rozpavaj za seba!!

ja som tam dost citil ten alibizmus. ja sa nerad ohanam nabozenstvom( aby ste si o mne nahodou nieco nemysleli) no chudacik....


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-30  (21:20)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 Horal

Mńa to neodradilo. Skôr ma to naštartovalo. Možno je to povaha. Neviem.
Ale jedno viem iste tak to nejfunguje - Dejte mi lidi, já to udelám.
Vývoj nie je možné ojebabrať.
Ak sa niekto chce niečo dozvedieť a naučiť nik z nás mu to nevleje do hlavy. Aby vedomosti boli trvalé, musí si to preskákať sám. Musí sa znova naučiť mať vlastný názor na vec. O čo lepší by som bol od mainstreamu keby som mu pekne po lopate nadiktoval články a potom ho presviedčal o jedinej pravde - mojej.
Tým sa nič nenaučí a robím mu medvediu službu.
Porekadlo "Ľahko príde, ľahko odíde" platí všade.
Samozrejme, zaujímavosti hodné diskusie, treba linkovať.


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (21:42)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Oli63,

súhlasím s tým, čo si teraz napísal, až na tú prvú vetu, teda aj tá je ok, lenže u teba - nie u ostatných ľudí.
bee to vyššie celkom dobre napísal:,,Viem, že všetky uvádzané stránky sú super, ale vžite sa do nazerania ľudí, ktorí o tom nevedia vôbec nič a hlavne nemajú čas a spočiatku ani chuť si niečo prezerať..."

Ja som si to tiež sám prelúskal, iba na môj popud, čítal, vyhľadával, ale to je aj mojou povahou, vlastne aj ty si to napísal...

Dnes máme veľmi veľa informácií dostupných na dosah prsta, lenže veľa ľuďom sa ani len klikať na PC myš nechce, čo sú tak pohodlní v dnešnej dobe... Preto si myslím, že je lepšie tu dať priamo článok o danej téme, ako len odkaz na web stránku - nech si to prečíta a uvažuje o tom, čo najviac ľudí a nestrácajú čas vyhľadávaním takýchto veľmi dôležitých informácií. Veď koľko ti to zaberie času 5-10 min? keď už máš prehľad, kde sa o čom píše. Je veľmi dôležité, aby sa o takýchto témach dozvedelo čo najviac ľudí.


Frosty   |   ip:85.248.24   |   2009-07-30  (22:48)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  chodte radsej hrat Counter-Strike jak tu sa hadat


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-30  (23:46)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Smith | 2009-07-30 (16:03)

,,Tak nam uz zrejme neostava nic len cakat na nasu vlastnu zahubu a spoliehat sa na to ze este existuje aspon iskierka nadeje a zastavi sa tak ohavny plan likvidacie ludstva."

Myslím, že tadiaľto vedie správna cesta:

,,Kolektivní vědomí lidstva si vyžaduje transformaci, ke které může dojít jen skrze jednotlivce. Transformace vědomí je nutná pro přežití lidstva."

pozrite si video s českými titulkami (9 min.)

http://www.overstream.net/view.php?oid=anrgr7m4izirkok   |   ip:91.148.15   |   2009-07-31  (00:57)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Heej haloo.

Ved Jane Burgermeisterová ani len neexistuje.

Haloooo, budicek.

Najdite mi o nej aspon daku zmienku. No pome..

A posielajte linky sem.


ĎUĎO   |   ip:87.244.20   |   2009-07-31  (08:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Sú to len obyčajní zlomyselní a bezohľadní ľudia bez kúska citu, hladiaci si svoje - slobodomurári - bankári!! Samozrejme že sú angažovaní vo všetkých organizáciách, ktoré majú nad obyvateľstvom zásadný vplyv na zdravie. Na jednom monumente jasne v štyroch rečiach stojí vytesané že ne tejto Zemi nemôže presiahnuť počet obyvateľov toľko a toľko....hovorí sa tu jasne o genocíde!!! Je nás tu už veľa, preto toľko rozdielov, nezhôd, vojen, duševene chorých a pokusov o ovládnutie Zeme a nový svetový poriadok v podaní hlavne USA a IZRAELA!!!


pohan   |   ip:195.91.79   |   2009-07-31  (09:28)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ja vam poviem co treba spravit.

1:)Vypnite internet - konspiracia nekonspiracia vypnite ho. INTERNET NIE JE SLOBODNE MEDIUM, A NIKDY ANI NEBOLO A ANI NEBUDE.
Ziadny clanok ani video sa neobjavi len tak, vsetko je to planovane, nic nie je nahodne. ani tento a ani hocijaky iny clanok. BEZ OHLADU NA SKUTOCNOST A PODLOZENE FAKTY!!! Je to len sucast propagandy. Obrovskej propagandy a formovania nasich mozgov od pociatku vekov. NIE SME SLOBODNI !!!, chovame sa tak ako to je naplanovane.

2:)Zahodte telefon - akykolvek doma mate, vypnite ho a zahodte ho.

3:)Vypnite televizor v domacnosti na dobro.

4:)Chodte do ulic. Dohodnite si stretnutia (pre chytacov za slova - dohodnite si ich predtym ako vypnete a zahodite telefony) a chodte do ulic. Prejdite cely svet alebo aspon svoju krajinu, kraj, mesto, dedinu, ulicu, alebo aspon zaklopte susedom a spytajte sa ich ako sa maju, co robia, ako sa citia, ci nepotrebuju pomoct s niecim, ci nemaju chut na kus reci,skuste im povedat co sa skutocne deje. Nebojte sa nicoho, bojte sa len svojich zlych a SLABYCH (to su tie ktore vam teraz behaju myslou) myslienok.

5:)Neverte ziadnym spolkom, ziadnemu zeitgeistu, krestanstvu, jehovismu, judaizmu, politike, socializmu, komunizmu, konspiracnym teoriam, ziadnym nezavislym webom, televizii, printovym mediam ani nicomu. Verte len tomu co vidite a citite vo svojej hlave a vo svojom srdci. Verte sami sebe.

6:)Ked spravite aspon tolko krokov po svojich nohach, kolko ste dokazali napisat slov v tomto alebo v inych forach, a spravite co pisem, vtedy system padne

7:)Vsetci vieme ze ci sa tak stane alebo nie.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2009-07-31  (10:38)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  2 pohan

Po dlhej dobe konštruktívna reakcia.
Je to pravda, asi to tak cítim aj ja.
Len vzhľadom k pracovnej náplni nemôžem úplne odstaviť mobil a internet.
Ostatok sa dá a určite by priniesol ovocie.
dik


PeterM   |   ip:217.39.89   |   2009-07-31  (11:02)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Velice zaujmave az hroza

http://www.czechfp.cz/site/?p=8090


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-31  (11:07)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Takže pohan 31.07.2009 o 09:28 hod vypol internet, následne zahodil telefón, vypol v domácnosti na dobro televízor a išiel do ulíc na dohudnuté stretnutia, pýtať sa susedov, ako sa majú, čo robia, ako sa cítia, proste išiel za ľuďmi, čo z vyššie spomenutého nič nespravili a pokúša sa im povedať, čo sa skutočne deje...

Napr. ako nedávno môj známy, spolubývajúci z internátu, keď sme sa o dianí vo svete trochu bavili mi povedal zhruba toto: ,,žiadna kríza nieje, môj brat má firmu a teraz má toľko objednávok, ako nikdy predtým. Však ty veríš aj tomu, že si američania zhodili dvojičky"
A potom choďte medzi ľudí a rozprávajte im o chemtrails, NWO, nebebezpečnom očkovaní, o svinskej chrípke,...


pohan   |   ip:195.91.79   |   2009-07-31  (13:13)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Horal: 4:)..........Nebojte sa nicoho, bojte sa len svojich zlych a SLABYCH (to su tie ktore vam teraz behaju myslou) myslienok.
kok   |   ip:91.148.15   |   2009-07-31  (13:34)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hej Dudo

pises "Na jednom monumente jasne v štyroch rečiach stojí vytesané že ne tejto Zemi nemôže presiahnuť počet obyvateľov toľko a toľko..."

Ako sa vola a kde je umiestneny ten monument?


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-31  (16:20)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  kok,

tu si môžeš niečo prečítať o tom monumente...

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3341-zahadny-americky-monument-a-jeho-odkaz-udstvu/


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-07-31  (16:53)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  pohan,

tvoj bod ,,1:)Vypnite internet - konspiracia nekonspiracia vypnite ho."

takú absolútnu, totálnu hlúposť napísať v súčasnosti, nehnevaj sa na mňa človeče, ale ak toto myslíš naozaj vážne - tak si strašný HLUPÁK.

Ak to ešte niekomu nedošlo, tak internet je naša jediná, ale zároveň aj najsilnejšia zbraň, a tí šmejdi na vrchole pyramídy to dobre vedia...

A je len super, že existujú ľudia, ako sú napr.:

Andreas Claus - ekonóm, ktorý chodí medzi ľudí a rozpráva o finančnej kríze a šíria sa jeho prednášky aj po internete (http://beo.sk/spolocnost/920-andreas-claus-a-jeho-skvela-prednaska-o-financnej-krize)

Anita Petek, ktorá sa zaoberá problematikou vakcín, tiež chodí medzi ľudí a informuje ich, jej prednášky si tiež môžte pozrieť na internete (http://blip.tv/file/2224472)

Eckhart Tolle - duchovný učiteľ, v súčasnosti veľmi uznávaný (http://www.overstream.net/view.php?oid=anrgr7m4izir) alebo aj (http://www.martinus.sk/?uItem=26321)

Richard Gage - architekt, ktorý prednáša o udalostiach z 11.9.2001 (http://911.yweb.sk/filmy.html)

a veľa, veľa ďaľších

taktiež, ako sú desiatky a desiatky web stránok a blogov, ako sú:

http://www.matrix-2001.cz/
http://www.osud.cz/cs/index.php
http://www.zvedavec.org/
http://www.blisty.cz/
http://www.protiprudu.info/
http://www.paradigma.sk/redakcny_system/index.php
http://www.suvislosti.eu/index.php
http://beo.sk/
http://www.paralela.ic.cz/
http://www.matrix-2012.cz/
http://orgo-net.blogspot.com/
http://www.nwoo.sk/
http://www.rizikaockovania.sk/
http://www.badatel.sk/
http://www.zakladnyprijem.sk/zakladna-idea
http://afinabul.blog.cz/
http://www.budicek.hovnet.cz/index.php
http://www.cez-okno.net/
atď...

a že všetci robia, čo robia a snažia sa ľudí pravdivo informovať, a ja im všetkým Ďakujem.pohan   |   ip:195.91.79   |   2009-07-31  (20:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Horal: myslím to naozaj vážne - som strašný HLUPÁK.

"ti smejdi na vrchole" ako si ich nazval, tak ti sa tak akurat dobre bavia na tomto. Alebo si myslis ze sa boja toho miziveho percenta populacie co sa k "pravde" dopracuje na zaklade takychto webov? Alebo ludi co napisu 300liniek na dalsie podobne weby? Neboja sa nicoho, ziadne weby im ich plany nekrizia. Ani diskusne fora. Jedine coho sa skutocne boja, je odhodlana masa ludi v uliciach rozhodnuta zburat im ich plany! Myslis ze keby ti ktori strngali klucami v '89, keby to robili cez internet ze by bola nejaka revolucia a nasledny prevrat?
( x dalsich pripadov si dohladaj kde chces, a je jedno ci boli riadene "smejdami" alebo nie. )

A este, neber to ako urazku, ale nazyvat niekoho HLUPAKOM, alebo akokolvek niekoho urazat cez miliony metrov kabla to je asi tak odvazne ako vycikat sa do bazena. Zamysli sa ci je to naozaj nutne, a ci to ma vobec nejaky vyznam. Dokonca ani len "ti smejdi vrchole" niesu smejdi. Su to zrejme dost inteligentni ludia kedze stvorili taky system ako tu teraz mame, To by asi len tak nejaky "smejd" nevytvoril. To ze je ten system plny grciek to uz je cena. Nasa cena.


daro   |   ip:91.127.17   |   2009-08-01  (11:37)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  precitajte si nieco o tamiflu!http://aktualne.centrum.cz/zahranici/clanek.phtml?id=643908


Horal   |   ip:77.93.216   |   2009-08-01  (12:44)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  pohan,

áno bavia sa na tom, keď nás vidia bezradne pobehovať, ako mravce v mravenisku (teda tie bezradne nepobehujú, ale môže to tak vyzerať, rovnako ako aj my nakoniec nemusíme bezradne pobehovať, len to tak môže vyzerať:-), čo sa bude len stupňovať...
A áno máš pravdu - boja sa odhodlanej masy ľudí rozhodnutej zbúrať im ich plány. Lenže na to, aby tá odhodlaná masa ľudí vznikla - to musia byť ľudia, môžme ich nazvať ,,prebudení" nie zmanipulovaní, ale ,,prebudení" (prebudení dávam do uvodzoviek, lebo naozaj prebudení tu tak skoro zrejme nikto nebude). K prebudeniu niekomu môže stačiť napr. to, že dostane výpoveď v práci, iný sa prebudí po manželkynej facke, niekto zas pri plači svojho malého dieťaťa, ktorému nebude mať čo dať jesť a niekto sa prebudí po prečítaní nejakého článku uverejnenom na niektorej web stránke na internete, ku ktorému sa preklikal napr. aj z odkazu, ktorí sme tu my dali...
A teda sa boja takých ľudí, ako som vyššie spomenul a toho, čo robia - najmä človeka, ako je Eckhart Tolle a jemu podobným...
Myslím, že to mizivé percento populácie nieje už len tak mizivé percento, myslím, že vo svete sú už milióny a milióny ľudí ,,prebudených". Aj keď z niečo cez 6,5 miliardy ľudí sa to môže zdať, ako len mizivé percento, lenže títo ,,prebudení" môžu vo svojom okolí prebúdzať ďaľších ľudí, už len tým, ako konajú, rozprávajú, myslia a cítia a nemusia nikoho presviedčať o svojej pravde...
A preto tí, čo tieto udalosti, ktoré sa teraz okolo nás dejú, spustili a riadia ich, budú ich aj urýchľovať a zrejme to tak bude, že tie udalosti naberú do konca tohto roka rýchly spád a od r.2010 to už pôjde veľmi rýchlo (lisabonská zmluva, atď.)...
Myslím, že tebe je jasné, že ,,nežná revolúcia v '89" bolo len zinscenované divadlo. Je jedno, či boli riadené ,,šmejdami" alebo nie? Tebe je to jedno? Internet je zrejme najväčšie a najmasovejšie komunikačné médium, aké kedy ľudstvo malo a je ešte stále RELATÍVNE slobodné, aspoň v zmysle toho, že je to to najslobodnejšie, čo ešte máme - zatiaľ, dokedy? - to je otázne...
Dospeli sme do bodu, keď stávajúci systém bude musieť byť nahradený. A ako sa môžme dočítať na rôznych iných miestach, táto revolúcia sa bude musieť udiať v našich hlavách, pretože tí, čo majú moc, majú už tak obrovskú moc, že my inak ten systém nepoložíme. Preto je dôležité, aby sa informácie šírili, pokiaľ sa dá a záleží na nás všetkých na každom jednotlivcovi - akú budúcnosť si praje.
(inak je zaujímavé, že si si vybral číslovku ,,300" - ,,300liniek)
Neberiem to ako urážku a ja som teba samozrejme nechcel uraziť (možno mi to vrátiš alebo niekto iný), pretože si myslím, že to myslíš dobre. Ale áno nazvať ťa hlupákom bolo nutné, pretože aj cez tie milióny metrov kábla, aj cez tú vzdialenosť, aj napriek tomu, že ja o tebe nič neviem a ty nevieš nič o mne - aj napriek tomu to na teba zapôsobilo. Rovnako, ako to zapôsobilo na veľa ďaľších ľudí, pretože aj to, čo tu píšeme a ako to píšeme pôsobí aj na ostatných ľudí, teda tých, čo to čítajú... takže význam to určite má.
Tí na vrchole môžu byť inteligentní, ale sú to zároveň aj tí najväčší ŠMEJDI, akí zrejme kedy po tejto planéte kráčali, sú absolútne bez morálky, ktorí za svoje konania budú niesť plnú zodpovednosť (tu nech si každý doplní to, čomu verí).

Snáď som to tu napísal aspoň trochu zrozumiteľne a dá sa to pochopiť, ako to myslím, aspoň teraz to takto vnímam a cítim.

Všetko dobré


obsidian   |   ip:77.93.216   |   2009-08-01  (12:58)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  precitajte si

Grécko sa rozhodlo zaočkovať všetkých občanov a obyvateľov krajiny proti novej chrípke typu A (H1N1).

http://dnes.atlas.sk/svet/eu-a-europa/582003/grecko-zaockuje-populacie-proti-chripke-typu-a-(h1n1)


raimond   |   ip:95.105.16   |   2009-08-04  (21:32)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ak ste ju nevideli pozrite si toto video, tu hovorý: http://e.blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?file=http%3A%2F%2Fblip.tv%2Frss%2Fflash%2F2235415%3Freferrer%3Dhttp%25253A%25252F%25252Fregeneracnecentrum.sk%25252Fclanky%25252F2009%25252F07%25252Fnovinarka-vzniesla-obvinenia-proti-svetovej-zdravotnickej-organizacii-a-osn-za-bioterorizmus-a-u%26source%3D3&;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip.tv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer.swf&feedurl=http%3A%2F%2Fdurino.blip.tv%2Frss%2Fflash&brandname=blip.tv&brandlink=http%3A%2F%2Fblip.tv%2F%3Futm_source%3Dbrandlink&enablejs=true


raimond   |   ip:95.105.16   |   2009-08-04  (21:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Tu je kradší odkaz: http://blip.tv/play/AYGIuHuXrSo


Tukac   |   ip:88.212.36   |   2009-08-05  (07:18)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  http://www.prop.sk/o_ptaci_chripce.html


miso   |   ip:87.244.19   |   2009-08-11  (13:09)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zdravim,

ako to myslite s tymi vakcinami? To akoze ked mi obvodny lekar povie ze sa mi treba zaockovat proti nejakej chorobe(napr. zaskrt,chripka,tetan, atd), tak mam odmietnut?
Cele to chapen ako velky biznis farmaceutickych spolocnosti.Cize virus + protilatka. Ale neche sa mi verit ze by do protilatky pridavali nieco cim by sposobovali smrt, aj ked v neskorsej dobe. Vsak naco su im mrtvi ludia? Peniaze beru od zivych.
AKo to teda vlastne je v reale?


Morpheus   |   ip:195.91.79   |   2009-08-18  (17:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Hovori vam niečo meno Osho? odporučam si prečitať jeho knihu Odvaha.skuste ju najsť v knihkupectvach
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Ján Pavol II. Aká je pravda?

Názor katolíckych tradicionalistov na Jána Pavla II. je veľmi neznámy, preto si je vhodné vypočuť aj ich názor


Ján Pavol II. Aká je pravda? Časť 2.

Příliš mnoho lidí v Evropě?!

USA: Biskup nariaďuje modlitbu k archanjelovi Michalovi

Kaddáfí mobilizuje 800 tisíc vojáků a členů milice

Ako dalej, Europa? Treba nám rasistov?

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Maléry pána živnostníka

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.4049 s