15. September 2019
    
Nový vek - Dolezite.sk

Nový vek


  2011-02-07  (19:50)  |  Náboženstvo a mystika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Nový vek

 

Prepis videa do textu - z vystúpenia Sri Amma Bhagavana (India, štát Andra Pradéš)

21. 11. 2010

(začiatok textu z jeho vystúpenia chýba, nakoľko chýba aj videozáznam)

 

...asi 200 členná skupina detí vo veku 10 – 15 rokov. Väčšina týchto detí sa spontánne dostala do vyšších stavov vedomia bez toho, aby pre to čokoľvek urobili. Videli svoje minulé životy. Mali zážitky mimo svojich tiel. Premiestňovali sa domov, aby sa pozreli, čo robia ich rodičia, rozprávali sa so stromami, a bol tu neobyčajný fenomén: mrak nasledoval deti. Deti hovorili s Bohom, s Bohmi, ktorých uctievali vo svojich domovoch. Všetky tieto udalosti sa udiali veľmi prirodzene, a tieto deti sa prirodzene stali liečiteľmi. Nikto ich nič neučil, a napriek tomu vedeli liečiť seba aj ostatných. A tak sa veľa takých vecí udialo veľmi spontánne. Tento fenomén neskôr prerástol do Dikše, alebo Požehnania Jednoty, ako je to teraz známe v mnohých krajinách sveta. Takže čo je Dikša? Dikša je v podstate prenos Božskej energie, ktorá obratom prebúdza kundalíni a kundalíni obratom uskutočňuje zmeny v mozgu, na základe ktorých nastane božská realizácia, alebo prebudenie – a niekedy aj oboje. Spolu so vzostupom tohto fenoménu sme dostali niekoľko správ. To, čo nám bolo odhalené je pre nás automapou, ktorá nám ukazuje, čo sa stane s fenoménom, a tiež so svetom. Veľmi striktne nasledujeme tieto správy a ideme podľa nich, a ony sa viac či menej napĺňajú. Tieto správy hovoria o 13 stupňoch významného posunu ľudského vedomia. Takže prechádzame jedenástym stupňom , prešli sme jedenásť stupňov. Dvanásty stupeň začal 3. 11. 2010 a skončí asi 10. 2. 2011. Trinásty a posledný stupeň potrvá do roku 2012 a bude zahájený 11. 2. 2011.

A teraz, čo sú zač tieto správy? Preberme si ich. Fenomén začal v roku 1989. Bol to rok mnohých udalostí: pád Berlínskeho múra, pád komunistického režimu, zvláštne udalosti v Číne a v ďalších častiach sveta, ktorých dopad je vo svete stále výraznejší. Bolo nám ukázané, že rok 1989 bol rokom „počatia“ Nového Veku, počatia v maternici. A bolo nám povedané, že keď sa neskôr naplní 13 stupňov, „narodí sa dieťa“ niekedy medzi 28. 10. 2011 a 21. 12. 2012. Takže dieťa je asi 23 rokov v maternici a čas pôrodu je medzi 10/2011 a 12/2012. Čo sa stane, keď sa dieťa (Nový Vek) narodí? Podľa toho, čo nám bolo vyjavené, bude do konca roku 2012 prebudené veľké množstvo ľudí. Koľko? Predpoveď hovorí niečo medzi 60.000 až 70.000 ľudí na celej planéte. A čo sa stane potom? V roku 2012 sa zrodí Nový Vek. Je to malé dieťa, ktoré potom začne rásť. A od roku 2035 začne dieťa chodiť a rozprávať. Podľa toho, čo sme videli, nastane doba veľkej vnútornej transformácie od doby narodenia dieťaťa, čo je medzi rokmi 2012 a 2035, kedy v ľudskom vedomí bude prebiehať obrovské prebudenie. A bude sa diať obrovské množstvo vnútorných transformácií. Toto obdobie nazývame Satja Juga, alebo ináč zrodenie Satja Jugy. Od roku 2035 začne Zlatý Vek. V tomto období potom tieto vnútorné transformácie prinesú zmeny vo vonkajšom svete. Napr. do roku 2035 nebude na našej planéte chudoba. Skončia konflikty a vojny. Životné prostredie bude veľmi čisté. Ľudia budú naplnení bezpodmienečnou láskou a radosťou. Vo všetkých aspektoch života nastane ohromná transformácia. Nastanú zmeny v oblasti riadenia ľudí, vo vzdelávaní, v tom, ako ľudia pracujú. Každé odvetvie ľudskej aktivity bude dotknuté a transformované. A tak od roku 2035 začne Zlatý Vek, a vo výjavoch sa ďalej ukazuje, čo sa bude diať ďalších 1.000 rokov. O niekoľko rokov neskôr, do roku 2035 bude väčšina ľudstva prebudená a začne Zlatý Vek. O niekoľko storočí neskôr dôjde k pretransformovaniu ľudského tela. Teraz má telo dĺžku rovnajúcu sa 8krát dĺžke hlavy, ale bude to 9 krát. To bude prvá zmena, ktorú zaznamenáme. To všetko sa nám ukázalo v jasných obrazoch. Môžete to vidieť tak, akoby ste tam boli, a dokonca aj teraz to môžete vidieť, keď prechádzate veľmi pokročilým procesom. Môžete vidieť všetko, o čom som hovoril. Je to založené na skutočných prežitkoch, ktoré môže mať každý. A potom o pár storočí neskôr sme uvideli, že nebude rozdiel medzi  mužom a ženou. Vyzerá to tak, akoby sa človek stal bisexuálny, ako mužom, tak aj ženou. A o pár storočí neskôr sme nevideli ani budovy, ani továrne, v skutočnosti nič. Videli sme celú Zem ako nádhernú, čistú záhradu. Takmer ako nebo na Zemi. Ľudí sme tam videli, ale nepracovali, ani nekonzumovali jedlo spôsobom, aký poznáme. Vyzeralo to tak, že vstrebávali z prírody všetko, čo chceli

. Teda nebola potreba pracovať, ani mať žiadne organizované štruktúry ľudskej spoločnosti. Keď chceli cestovať „zavesili“ svoje telá na konáre stromov a pohybovali sa vo svojom vedomí, cestovali kamkoľvek chceli a znovu sa materializovali a hovorili s ľuďmi, robili čokoľvek chceli a potom sa zas vrátili. Je to veľmi podobné tomu, čo robí veľmi často Amma Bhagavan. Zdá sa, že ľudia budú robiť rovnaké veci. To bude odteraz zhruba za 1.000 rokov. Takže tu bude obrovské zrýchlenie rastu, ktoré začne rokom 2012. Bude dochádzať k exponenciálnemu rastu vo vedomí a taktiež v technológiach. Budú tu úžasné technológie. Väčšina súčasných technológií zanikne a nahradia ich nové technológie. Úžasné technológie, ktoré tiež pomôžu ľudstvu rapídne rásť vo vedomí. Tieto technológie nebudú stáť proti sebe, ale budú sa navzájom dopĺňať. Takto nám boli odhalené tieto výjavy. Vo veľmi jasných obrazoch sme videli, čo sa stane. Napríklad bolo povedané, že nastal posun vo vedomí od 3. 11. 2010. A presne tak sa to stalo. A čo sa stane, keď dôjde k posunu vo vedomí? Bude tu buď prebudenie, alebo realizácia Boha – alebo oboje. Čo je prebudenie? Jednoducho to znamená, že ste „zmizli“. Vo vnútri nie je nikto, nie je tu „kontrolór“. Zmizli ste. Je tu jen čistá existencia, vedomie, blaženosť (sat, čit, ánanda) a všetky veci sa dejú automaticky. Skutočne vidíte, že vaše myšlienky nie sú vaše myšlienky. Prejdú vami a zase vyjdú. Môžete to vidieť presne takto. Tiež si uvedomíte, že myseľ nie je vaša myseľ. Vaša myseľ poodstúpila a naďalej funguje. Vyprázdňujete svoju myseľ. Stávate sa svedkom vašej mysle. A neskôr zistíte, že dokonca aj sama myseľ vyprázdňuje svoj obsah ako sú: žiarlivosť, hnev, nenávisť, násilie, konflikt. Dokonca aj toto sa vyprázdňuje z mysle. To sa stane trochu neskôr. Ale najskôr uvidíte, že vaša myseľ stojí mimo. Funguje sama osebe. A vy ste jej svedkom. Tiež si uvedomíte, že vaše telo nie je vaším telom. Môžete ísť von zo svojho tela a svoje telo sledovať. Môžete byť vo vašom tele a pozerať sa, ako vaša ruka nie je vašou rukou, ako vaša noha nie je vašou nohou, ale funguje veľmi pekne. Pozeráte sa na predmet a uvedomujete si, že ste tým predmetom. Pozorovateľ je pozorovaný. Nie je rozdiel medzi pozorovateľom a pozorovaným. Je tu Jednota. Tieto veci sa dejú veľmi prirodzene. Keď sa teraz budete snažiť robiť tieto veci, nič sa nestane. Dávame učenie, aby sme ľudí pripravili na prebudenie. Tieto učenia sa praktikovať nemajú. Máme učenie, ktoré sa má praktikovať, a potom máme učenie, ktoré by ste nemali praktikovať. Tak prečo dávame toto učenie? Dávame to preto, že keď príde k prebudeniu, zo začiatku to nebudete vedieť „prijať“. A niekedy budete zmätení. Aby ste sa vedeli vysporiadať s prebudením, dávame vám toto učenie, ktoré sa nemá praktikovať ani používať. Napríklad vám povieme, že prebudený človek má prázdnu myseľ. Nemôžete sa snažiť vyprázdniť myseľ. Ak sa pokúsite vyprázdniť, naplníte sa. Toto učenie je len pomocný nástroj na vysporiadanie sa s prebudením. Takže čo sa stane. Znenazdajky objavíte bezpodmienečnú lásku, bezpodmienečnú radosť. Už sa nebudete vracať do minulosti. Už sa nebudete venovať budúcnosti. Budete v prítomnosti, ale nie preto, že sa preto snažíte niečo urobiť. Len sa to bude bez prestania diať. A náhle zistíte, že svet sa zmenil. A svetu sa nič nestalo. To vy ste sa zmenili , a svet bude odteraz vyzerať veľmi odlišne. Až do tej doby život nemal význam, nemal zmysel. Hľadali ste víziu, hľadali ste zmysel. Teraz žijete teraz. Žijúca bytosť sa nebude pýtať „Aký ma život význam? Čo je zmyslom života?“ Pretože on žije. Toto sa veľmi spontánne a prirodzene stane pri prebudení, a už sa to stalo tisícom ľudí. Podľa toho, čo nám bolo odhalené dochádza k prebudeniu od roku 1989 a podľa výjavov počet prebudených ľudí postupne rastie. Od 11. 2. Dôjde k explózii prebudenia, ktorá dosiahne počet 60.000 alebo 70.000. V tomto odhalenia nie sú až tak presné. A títo prebudení ľudia potom prebudia zvyšok ľudstva buď priamou pomocou ľuďom, alebo obyčajnou prítomnosťou budú prebúdzať druhých, dokonca ja keď sa s nimi priamo nespoja. Predpokladajme, že tu bude 70.000 prebudených ľudí, a sila, ktorú vygenerujú, sa bude rovnať 70.000 násobku 70.000. To je obrovské číslo. Táto sila bude postupne posúvať zvyšok ľudstva do vyšších stavov vedomia a nakoniec do r. 2035 bude väčšina ľudí prebudená. V roku 2012 budeme svedkami prebudenia tisícov ľudí, tisíce z nich sa prebudí. Tisíce sa budú nachádzať vo vyšších stavoch vedomia a tisíce prežijú zmenu vo svojom vnímaní a tisíce povedia: „Nestalo sa nám nič“. Taká bude situáciu ku koncu roku 2012. Potom pôjde všetko veľmi rýchlo. Do konca roku 2013 to bude veľmi rozdielne. Do roku 2014 to bude stále rozdielne, a bude sa to urýchľovať. Od tej doby sa to bude exponenciálne zrýchľovať, a potom tu budú ľudia, ktorí dosiahnu realizáciu Boha. Akúkoľvek formu Boha uctievate, ten Boh už nebude len záležitosť vašej viery a vyznania, ale bude realitou. Povedzme, že váš Boh je Ráma alebo Krišna, nebudete schopní vidieť Rámu a Krišnu len vo vnútri a vonku, ale budete sa s nimi aj rozprávať. Budete kráčať a rozprávať sa so svojím Bohom. Ak ste kresťan, budete kráčať a rozprávať sa s Kristom. Takže Boh sa stane realitou vo vašom živote. Tí, ktorí viacej inklinujú k realizácii Boha, túto realizáciu aj dosiahnu. Tí, ktorí viacej inklinujú k prebudeniu, dosiahnu prebudenie, a tí, ktorí inklinujú k obom, dosiahnu oboje. Objavíte Boha vo svojom živote. Budete kráčať a hovoriť s Bohom. Nebudete už viacej sirotami, ktorými teraz ste. Pri takom rozprávaní s Bohom dosiahnete čo chcete. Od tých najsvetskejších vecí až po najduchovnejšie stavy váš Boh vám dá všetko. To je realizácia Boha. Teraz sa pozrime, aké sú dôsledky prebudenia alebo realizácie Boha. Pri prebudení alebo realizácii Boha jednotlivec prejde úplnou transformáciou. Nie je v ňom už viac konflikt, je tam bezdôvodná láska, bezdôvodná radosť. Už viac necíti oddelenie od ostatných. Takže na individuálnej úrovni nemá žiadne problémy. Je šťastnou ľudskou bytosťou. Keď sa to stane, ovplyvní to celú jeho rodinu. To sa už deje. Hovorím vám o tom, čo sa už stalo v domovoch prebudených ľudí. Rodina sa transformovala, a akonáhle sa transformovala rodina, tak sme zaznamenali, že ľudia, ktorí prišli do kontaktu s týmito rodinami, sa tiež transformovali. Inými slovami sa to dostáva do spoločnosti veľmi prirodzene a automaticky a odtiaľ sa to šíri do iných častí krajiny. Takže jasne vidíme, ako individuálna transformácia prináša globálnu transformáciu. Keď to hovoríme, nemyslíme tým to, že sa svet zmení. Hovoríme to, že ľudia ako jednotlivci sa zmenia vo vnútri. Keď sa to stane, tak spôsob, ktorým vnímame svet, sa úplne zmení. Ukážeme si to na príklade manželov, ktorí sa stále hádajú a bojujú spolu. Keď náhle dôjde k posunu, zmení sa vnímanie manžela o svojej manželke a manželky o svojom manželovi a konflikt sa ihneď utíši. A dôjde medzi nimi k obrovskej láske. Nevyžaduje to čas. Stane sa to ihneď akonáhle dôjde k posunu. Celá atmosféra rodiny sa zmení. Ovplyvní to ich deti, ovplyvní to ich blízkych a milovaných. Ovplyvní to ich okolie. Toto sa vo svete začne diať. Začneme svet vnímať inak. Nebudeme sa už vidieť ako hinduisti, moslimovia, kresťania, Indovia, Pakistanci, Číňania, Američania. Nie. Neuvidíme sa takto. Všetko podmieňovanie sa zastaví. Fungujeme z rôznych úrovní vedomia. Takže toto základné rozdelenie na „Ja“ a „Ty“ zmizne. Keď zmizne táto oddelenosť, zmiznú všetky konflikty. V podstate všetky problémy: na individuálnej úrovni, na úrovni rodiny, spoločnosti, národov, sveta, všetky ekonomické, politické alebo sociálne problémy – nakoniec všetky problémy pramenia z pocitu oddelenosti jednotlivca. Keď to raz zmizne, bude tu úplná Jednota. Keď tu bude jednota, ako by tu mohol byť konflikt? To je zmena, o ktorej hovoríme. Zmena o ktorej hovoríme, je vnútorná transformácia. Takže dôsledky realizácie Boha a prebudenia je globálna transformácia, ktorá pripraví cestu k postupnému odstráneniu všetkých ľudských problémov. Pretože všetky problémy pochádzajú z jediného základného rozdelenia na „Ty“ a „Ja“ . Akonáhle toto zmizne, tak sa automaticky rozplynú všetky problémy. Takže cez individuálnu transformáciu dôjde ku globálnej transformácii.

Teraz sa pozrime, čo hovoria správy o 13. Fáze. Bolo nám ukázané, že od 11. 2. 2011 bude prichádzať k prebudeniu veľmi rýchlo a bude sa šíriť rýchlo ako požiar. Jediné, čo je dnes potrebné, sú zapálení hľadajúci, ktorých sa dotýka súčasný stav sveta, ktorých sa dotýkajú súčasné podmienky ľudstva a Zeme, ktorých sa dotýka utrpenie každého druhu. Pokiaľ je vo vás táto vášeň, veľmi rýchlo dosiahnete prebudenie. Cieľom tohto vysielania je osloviť ľudí, ktorí zapálene hľadajú individuálnu transformáciu a globálnu transformáciu, ktorých znepokojujú problémy, ktorým čelí dnešný človek. Títo ľudia sa transformujú veľmi rýchlo. Potom, ako sa transformujú, budú mať silu transformovať ostatných. A nielen to. Ich obyčajná prítomnosť, ich zvýšená úroveň vedomia, pomôže aj ostatným veľmi prirodzene zvýšiť ich úroveň vedomia. Predpoklad počtu týchto ľudí je okolo 70.000 (niečo medzi 60.000 a 70.000 ľudí), ktorí potom spôsobia globálnu transformáciu, ktorá začne rokom 2013. Počet 70.000 ľudí dosiahne do konca roku 2012, a potom títo ľudia budú pracovať pre ostatných a budú pokračovať v práci aj potom. Takže to, čo teraz musíte urobiť je, že budete mať tieto webcasty so mnou každú sobotu o 17:30 a v nedeľu ráno o 5:30 hod. zimného času.

 

filus

Zdroj : http://www.vimeo.com/17957112

 


Filus Jozef
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
smena   |   ip:188.112.1   |   2011-02-07  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  socialistická internacionála mala pozdrau -čest práci!
Humanglobal kapitalist internacional ho zmeniala na:
V šest v praci!


kiko   |   ip:178.41.13   |   2011-02-07  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ chceme pochopiť tieto slová, je treba nájsť pravdu, ktorá nás oslobodí. http://oponickblog.blogspot.com/


snowmaker   |   ip:95.103.24   |   2011-02-07  (23:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... no neviem, ja som skôr za postupnejšie a trochu menej progresívnejšie kroky k zlepšeniu :)


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-08  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  soros company toto je tretie a posledne varovanie aby ste prestali s tym chemitrals a nenicli mi nadherne dni na zemi.ta mlhovitost je z chemitrals.mate na to tri posledne dni aby ste to navzdy ukoncili

,a navas ludkovia mam veku prosbu prestante letat na lietadlach kade tade pokial mozete chodte vlakom elektrickym ten neskodi tak ako posratelietadlo co dela chemitrals,konecne pochopte ze tym skodite hlavne sami sebe a nam,viem ze cas su peniaze ale tie peniaze nestoja za to ako nicite,vdaka tomu nasu zem.

je cas sa zobudit,a nepreferovat cas a peniaze ale ekologiu a prirodu,kym este ako tak mate,co do ust potom vam uz ziadne love nepomoze .tie lietadla lietaju vdaka vam ,lebo chcete lietat.toto je posledne varovanie pre vsetkych.dufam ze to pochopite ,ze zmena musi zacat od vas.nie od nich.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-08  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  soros copeny dnes mohol byt nadherny den ale vdaka vasmu chemitrals neni,slnko je energi a vy nam ju beriete,ale aj tak nic nezmenite tym len nicite zem a tym hlavne seba.lebo musi prist koniec tomu,bud pride tym ze prestanete alebo pride to co ma aby bol pokoj na zemi ludom dobrej vole na veky.je to na vas.ja som vas varoval tak ako niekto chcel.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-08  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  333 podporujem tvoj názor, je potrebné sa zobudiť!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2011-02-08  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mna zaujalo to kundalini, ale je to asi prebrate z cestiny, lini bude asi leniva.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-08  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beťár jeden. Slovo kundalíni vyvoláva zvedavosť, strach a podozrievavosť. Tento pojem sa zle chápe najmä preto, lebo senzáciechtivá literatúra zdôraznila jeho temné stránky.Kundalíni energia je súčasťou každej ľudskej bytosti. Kvalita a stav tejto energie rozhoduje o schopnostiach a zdraví človeka. Dokonca rozhoduje o dĺžke života a o tom, do akej miery je život naplnený. Rafael, ako perličku to beriem,niekedy je skutočne lenivá!


Peter   |   ip:205.167.7   |   2011-02-08  (12:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SCI-FI bez faktickeho podkladu.


Raviel   |   ip:178.40.17   |   2011-02-08  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Neviem čí to bude( asi som len starý zaseknutý, materialistický komunista) ale tento článok ma pri najmenšom "znepokojuje". V rámci celého článku sa píše v zásade o tom aký bude rok 2012 prelomový a to iba v maximálne pozitívnom zmysle. Vyslovene sa v ňom píše "v pohode seďte na riti, ono sa to všetko už nejak samo spraví". Nechápem ako vôbec niekto môže stotožňovať s takýmto typom myslenia v ktorom sa od vás ,akože od jedinca, vyžaduje veľké kulové, za ktoré ešte dostanete raj.

Potom je tu ona podivnosť v časovom rozdelený jednotlivých fáz vývoja. Všetky sa totiž až priíííliš podozrivo priliehajú k tým "iluminátskym", ktoré však na rozdiel od týchto niesu medzníkmi v vývoji ale degradácií ľudstva.

Ďalej ma zaráža už len to samotné spomenutie tých 200 detí na začiatku. Otázku, prečo práve zasa a znova táto konkrétna skupina, nechám bokom, to už je vec individuálneho názoru. Skôr mi uniká prečo sme sa nikdy pred týmto článkom o nich nedozvedeli. Áno, jasné boli tu zmienky o tzv. "indigových deťoch" ale tie tu boli nanajvýš 2 a aj to s dosť očividným rozostupom. Tie sa však vôbec neprejavovali takýmito "extrémnymi" prejavmi vyššej moci, nanajvýš boli nadpriemerne inteligentné, disponovali určitým zvláštnymi talentami alebo sa rozpomínali na svoje predchádzajúce životy(čo sa prejavuje aj celkovou akceleráciou vývoja vnútornej psychiky). Takže v tomto smere sa musím pýtať čo to bolo vlastne za deti o ktorých sa tu bavím.
A u detí sa ešte chvíľku zdržíme a to u ich kontaktu s tzv. bohmi. Ak by sme totiž brali do úvahy ,že sa nikde nestala chyba a všetko prebehlo tak jak stojí v článku otvára sa nám dosť rozsiahli priestor na špekulácie. Ide totiž o to ,že každý z doterajších užívateľov channelingu alebo "mimo-telový cestovatelia" hovorilo o spirituálnej(nehmotnej) rovine ako o nanajvýš komplexnom mieste. Mieste ktoré sa priamo týka našej materiálnej roviny(by priam matéria sama by z nej mala vychádzať) nie len svojou existenciou avšak aj svojimi obyvateľmi. Mám byť plná rôznych duchov, energetických entitít,"anjelov,démonov"... a kopy iných pre ktorých ani nemáme pomenovania. Pointou toho celého však je ,že ak chcete s jednou z týchto bytostí naviazať kontakt tak absolútnym základom je schopnosť rozpoznať o akú bytosť ide(zjednodušene" či sú jej úmysly voči vám charakteru pozitívneho alebo opačného). Na základe týchto informácií môžeme teda usúdiť ,že decká vôbec nemuseli stretnúť žiadne vyššie formy bytia ale rovnako dobre mohli byť oklamané inou, viac záškodníckou entitou. Alebo ešte tretiu možnosť nám ponúka vizualizácia s pomocou ktorej si deti svojho boha, tak povediac, nevedomo vytvorili.
Samozrejme toto všetko je čistá špekulácia, vytvorená na základe mojich osobných informačných zdrojov a skúsenostný. Netreba to teda brať vážne, len som chcel poukázať na určité alternatívy aj vrámci viac "nehmotnej reálie".

Avšak toto všetko sú skôr muchy pochybností v porovnaní s tým čo ma asi najviac na celom článku "žerie", onen priebeh a výsledky "nášho prebudenia".
Dovolím si teraz vytrhnúť pár citátov pre ľahšiu zrozumiteľnosť:
"Čo je prebudenie? Jednoducho to znamená, že ste „zmizli“. Vo vnútri nie je nikto, nie je tu „kontrolór“. Zmizli ste. Je tu jen čistá existencia, vedomie, blaženosť (sat, čit, ánanda) a všetky veci sa dejú automaticky. Skutočne vidíte, že vaše myšlienky nie sú vaše myšlienky. Vyprázdňujete svoju myseľ. Stávate sa svedkom vašej mysle. A neskôr zistíte, že dokonca aj sama myseľ vyprázdňuje svoj obsah ako sú: žiarlivosť, hnev, nenávisť, násilie, konflikt. Dokonca aj toto sa vyprázdňuje z mysle. To sa stane trochu neskôr. Ale najskôr uvidíte, že vaša myseľ stojí mimo. Funguje sama osebe. A vy ste jej svedkom. Tiež si uvedomíte, že vaše telo nie je vaším telom. Môžete ísť von zo svojho tela a svoje telo sledovať. Môžete byť vo vašom tele a pozerať sa, ako vaša ruka nie je vašou rukou, ako vaša noha nie je vašou nohou, ale funguje veľmi pekne. Pozeráte sa na predmet a uvedomujete si, že ste tým predmetom. Pozorovateľ je pozorovaný."

Neviem prečo no vyprázdnenie mysli od práve týchto pocitov "vzdoru", odlúčenie seba samého akožto jedinca, spojenie pojmu muž a žena do jedného a x ďalších vecí mi pripadá skôr ako degenerácia než evolúcia vpred.
Človek ako bytosť je totiž tvorený z strašne komplexnej spleti myšlienok a pocitov, ktoré si navzájom nejeden-krát protirečia a práve preto ich vieme rozpoznať jeden od druhého. Je to ako teplo a chlad, vieme ich od seba rozlíšiť ale vieme to len preto lebo si navzájom odporujú, sú svojimi vzájomnými protipólmi. Keď však jeden z týchto pólov zmizne ako môžeme ešte povedať ,že existuje aj ten druhý? Ako vieme ,že existuje aj tma keď to jediné čo som kedy poznal bolo svetlo?
To isté je aj tu s oným vyprázdňovaním mysle, ktoré mi pripadá skôr ako uvádzanie vedomia do stavu absolútnej blaženosti(ktorá ako všetci vieme väčšinou vedie k ne-aktivite, ktorá zase vedie k degenerácií...). Potom aj používanie pojmov "bezpodmienečná láska" má až prekvapivo rozsiahli dvojzmyselný význam, môže znamenať rovnako dosiahnutie utópie ako aj úplne vypnutie vedomia ktoré už nikdy nebude prejavovať známky nespokojnosti.

Neviem celkovo na mňa článok napôsobí dobrým dojmom a skôr by v mne budil dojem "predpovedi spasenia", skôr iba vyzerá ako prekrútenia NWO do akejsi "vlastne požehnanej doby" zlatého veku ale proste niečoho proste len dobrého.
Už párkrát nám dejiny ukázali ako strašne zlé je centrovať naše bytie len okolo jedného bodu, či už náboženstvo alebo materializmus alebo čokoľvek iného sa nám proste sa vo finále ukázalo ako dlhodobo neudržateľné a podľahnúť predstave ,že dotlačením toho istého do ešte väčšieho extrému než už to je ,je proste naivná.


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-08  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Démonizmus v čistej "nefalšovanej" podobe. Článok je určený pre farmu zvierat v NWO.


L   |   ip:95.103.15   |   2011-02-08  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Požičiam si slová z českého webu, použité v iných súvislostiach, ale tak akosi mi k tomuto článku zapadajú:

"Optimismus páchne blbostí. Na odpor, zdá se, není síla."


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-08  (15:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niekomu alebo ničomu odporovať je nezmysel! Negatívna energia ,priťahuje negatívnu ! Preto Ježíš učil ,keď ťa niekto udrie nastav mu aj druhé líce.Preto je treba zostať v pohode.A tak nepodporiť negatívne energie ale poučiť sa a poďakovať za to špatné , samozrejme pokiaľ nás to poučilo, pokiaľ nie bude potrebné to zopakovať až dovtedy pokiaľ nepochopíme. Lebo dostať sa do nižších vibrácií je dosť nepríjemné. A viem o čom hovorím . Strach je na tejto ceste zabiják a špatný radca.


pepanos   |   ip:178.40.78   |   2011-02-08  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dalsie vyplody chorej mysle. Ja uz to fakt nezvladam citat. A chcem a chcem.... byt chapavy a tolerantny.


Eva   |   ip:178.41.13   |   2011-02-08  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pepanos niekto ti to káže? Alebo to sám, máš ten problém!Nečudujem sa že máš problém!


sterzen   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Iba pre odvážnych!

OSHO
Nikdy se nenarodil - Nikdy nezemřel
Pouze navštívil tuto planetu Zemi mezi
11. prosincem 1931 a 19. lednem 1990

Osho: Úsvit nového tisíciletí

OBJEVUJE SE NOVÝ ČLOVĚK. Podoba nového člověka není ještě jasná, avšak horizont rudne a brzy zde bude slunce. Je ranní mlha a podoba nového člověka není zřetelná, ale přece jen je několik věcí je o novém člověku křišťálově jasných.
A to je nesmírně důležité, protože od těch dob, co se opice stala člověkem, člověk zůstal stejný. Obrovská revoluce je na cestě. Půjde daleko hlouběji, než revoluce, která se přihodila, když opice začaly chodit po zemi a staly se lidskými bytostmi.
Tato revoluční změna vytvořila mysl, tato změna vnesla dovnitř psychologii. Nyní nastane další, daleko významnější změna, která vnese dovnitř duši, a tak člověk nebude pouze psychologickou bytostí, ale rovněž bytostí duchovní.
Žijete v jedněch z nejživějších časů vůbec.
Podle mě je toto nové vědomí nejdůležitější věcí, která se dnes děje. Rád bych vám o tomto novém vědomí něco řekl, o jeho orientacích a jeho charakteristikách, protože vy tomu máte pomoci vyjít z lůna ven - protože vy tím musíte být. Nový člověk nemůže přijít odnikud, musí přijít skrze vás. Nový člověk může být zrozen pouze skrze vaše lůno. Musíte se stát lůnem.
Sbohem starému

Jestliže nový člověk uspěje, starý bude muset odejít. Starý člověk může žít jen tehdy, když je novému bráněno přijít. Nyní tomu nemůže být bráněno, protože to není pouze otázka příchodu nového člověka do existence, je to otázka přežití celé země, vědomí samotného, samotného života. Je to otázka života a smrti. Starý člověk došel k naprosté destruktivnosti. Starý člověk dosáhl konce svých možností. Nyní není žádná možnost života se starým konceptem člověka, jedině smrt.
Starý člověk se připravuje na globální sebevraždu. Starý člověk hromadí atomové bomby, vodíkové bomby, aby spáchal kolektivní sebevraždu. Je to velmi nevědomá touha. Raději než dovolit být novému člověku, by rád starý člověk zničil celou záležitost.
Musíte porozumět, musíte ochránit nové, protože nové nese s sebou celou budoucnost. A člověk došel ke stupni, kde je možný obrovský kvantový skok.

Milování světa

Starý člověk byl jino-světský, starý člověk byl proti světu. Starý člověk vždy hleděl k nebesům. Starý člověk se zajímal více o život po smrti než o život před smrtí. Zájmem nového člověka bude TENTO život, protože je-li postaráno o tento život, onen bude vyplývat sám od sebe. Jedinec se s ním nepotřebuje trápit, jedinec na něj nepotřebuje myslet.
Starý člověk se příliš zabýval Bohem. Tento zájem vycházel ze strachu. Nový člověk se nebude zajímat o Boha, nýbrž bude žít a milovat tento svět a z této lásky zakusí existenci Boha. Starý člověk byl spekulativní, nový člověk se chystá být existenciální.
Starý člověk může být přesně popsán v upanišadovém tvrzení: neti-neti, ne toto, ne toto. Starý člověk byl negativní - život-negující, život-odmítající. Nový člověk bude život-potvrzující: iti-iti, toto a toto. Zájmem starého člověka byl onen svět, zájmem nového člověka je tento, protože z tohoto se onen rodí, a jestliže se stanete příliš zaujatý oním, minete oba.
Tento okamžik musí být prožit ve své totálnosti. Tento okamžik musí být prožit ve své spontánnosti, s žádnými a priori (pozn.př.předem; zaujatě, s předsudkem) ideami. Starý člověk nesl již připravené odpovědi. Byl napěchován filozofií, náboženstvím a všemi druhy nesmyslů.
Nový člověk bude žít život bez jakéhokoli a priori závěru na něj.
Svoboda od "ismů"

Nový člověk nebude hinduista, nebude mohamedán, nebude křesťan, nebude komunista. Nový člověk nebude znát všechny tyto "ismy". Nový člověk bude jednoduše otvorem, oknem do reality. Bude nechávat realitu takovou jaká je. Nebude na ní promítat svoji vlastní mysl. Nebude používat realitu jako obrazovku. Jeho oči budou přístupné; nebudou plné idejí.
Život starého člověka vychází ze strachu - i jeho Bůh nebyl nic, než výtvor ze strachu. Jeho chrámy, mešity, gurudwary, kostely - byly všechny ze strachu. Třásl se, obával se. Život nového člověka bude vycházet z lásky, ne ze strachu, protože strach slouží smrti, láska slouží životu. A jestliže váš život vychází ze strachu, nikdy nepoznáte co je život, budete znovu a znovu poznávat pouze smrt. A pamatujte si, že osoba, jejíž život vychází ze strachu, vytváří všechny druhy situací, ve kterých musí zakoušet více a více strachu. Váš strach vytváří situace, stejně tak jako vaše láska vytváří situace. Jestliže milujete, budete nacházet tolik důvodů milovat. Když se strachujete, budete nacházet tolik důvodů proč se strachovat.
Láska je příchuť

Láska přichází, aby se stala příchutí nového vědomí, protože strach byl příchutí starého vědomí, a to vytvářelo války. Během tří tisíc let člověk bojoval v pěti tisících válkách - jako bychom nedělali nic jiného - nepřetržité bojování někde nebo jinde. To je velice šílený stav věcí. Lidská minulost je šílená.
Nový člověk nebude pokračováním této šílené minulosti. Bude věřit v lásku, ne ve válku. Bude kreativní, ne destruktivní. Jeho věda, jeho umění - vše bude sloužit kreativitě. Nebude tvořit bomby. Nebude politický, protože politika vychází z nenávisti. Politika je zakořeněna ve strachu, nenávisti, destruktivitě.
Nový člověk nebude politický. Nový člověk nebude národnostní, nový člověk bude globální. Nebude mít jakékoliv politické ambice, protože je přihlouplé mít politické ambice. Nový člověk bude velmi inteligentní. První náznaky této inteligence se zvedají na obzoru. Ti, kteří mají oči - je mohou vidět. Děti se bouří.
Život nového člověka bude vycházet nikoliv z předsudků, nýbrž ze spontánní odpovědnosti. Starý člověk byl otrok, nový člověk bude svobodný, nový člověk bude mít svobodu v samém jádru svého bytí.
Užívání si života

Starý člověk byl velmi vážný, starý člověk byl "workoholik". Nový člověk bude hravý - homo ludens. Bude věřit v užívání si života. Odloží slova jako "služba", "obětování". Nebude se pro cokoliv obětovávat. Nebude obětí jakémukoliv oltáři - státnímu nebo náboženskému, kněžskému nebo politickému. Nedovolí nikomu vykořisťovat jeho život - "Jdi a zemři, protože tvoje země válčí."
Jeho odevzdání směřuje k životu, jeho odevzdání nesměřuje k ničemu jinému. Chce žít v radosti, chce se radovat ze všech božích darů, chce oslavovat. Aleluja bude jeho jediná mantra.
Ježíř říká: "Radujte se, radujte se. Říkám vám, radujte se."
Člověk se dosud neraduje. Člověk žije pod obrovskou tíhou vážnosti: Pracuj pro zemi. Pracuj pro rodinu. Pracuj pro ženu. Pracuj pro děti. Pracuj pro svého otce a matku. Jen pracuj a pracuj a potom jednoho dne zemři a zmiz do hrobu. A druzí budou pracovat. A tak to jde dál a dál. Nikdo nevypadá na to, že má čas užívat si života.
Neříkám, že nový člověk nebude pracovat. Bude pracovat, ale nebude to jeho toxikománie. Nebude "workoholik", nebude to drogou, bude pracovat, protože potřebuje nějaké věci, ale nebude nepřetržitě pracovat pro to, aby více a více hromadil.
Nebude hromadit. Nebude věřit ve vlastnictví obrovského bankovního balancu a nebude věřit v dosažení velmi vysokého postu; raději bude chtít zpívat píseň, hrát na flétnu, na kytaru, tančit. Nebude se chtít stát známým, bude chtít žít, opravdově žít. Bude připraven být nikým.
Proti ortodoxii

Nové vědomí bude proti všemu ortodoxnímu. Jakémukoliv druhu ortodoxnosti, katolické nebo komunistické, hinduistické nebo džinistické - jakýkoliv druh ortodoxnosti - je druh paralyzování mysli. Ochromuje to. Přestáváte žít. Stává se to strnulostí kolem vás. Stáváte se fanatiky, stáváte se neústupnými. Stáváte se jako-kamennými. Nechováte se jako tekuté lidské bytí, začínáte se chovat jako mezci.
Živá osoba musí zůstat plynoucí. Musí odpovídat měnícím se situacím. A situace se nepřetržitě mění. Jak můžete zůstávat fixovaní na své postoje, když život sám není fixovaný? Když život je řeka, jak vy můžete zůstávat neústupnými? A jestliže zůstáváte neústupnými, ztrácíte kontakt se životem - už jste ve svém hrobě.
Nové vědomí bude ne-ortodoxní, ne-fanatické; bude tekuté. Nebude reagovat, bude odpovídat. A rozdíl mezi těmito dvěmi slovy je velký.
Reakce je vždy strnulá. Máte fixní ideu, reagujete podle ní. Předtím než položena otázka, je připravená odpověď. Odezva je totálně odlišná. Posloucháte otázku, vstřebáváte otázku, vidíte situaci, vnímáte situaci, prožíváte situaci a z tohoto dokonalého prožití vzejde vaše odezva.
Odpovědný člověk nemůže být neústupný, nemůže být určitý, nemůže být strnulý. Bude muset žít od okamžiku k okamžiku. Nemůže se rozhodnout předem, bude se muset rozhodovat každý den, v každém okamžiku. A protože se bude muset pohybovat nepřetržitě s životem a jeho měnícími se výzvami, nemůže být konzistentní v tom starém smyslu.
Jeho konzistence bude pouze jediná: bude vždy ve shodě s životem.
Být rebelem

Nový člověk bude kreativní. V každém okamžiku bude nalézat své náboženství, v každém okamžiku bude nalézat svou filozofii. A všechno bude trvale růst. Nebude oddaný minulosti, nemůže být - být oddaný minulosti znamená být poslušný smrti, protože minulost je mrtvá; on bude oddaný přítomnosti. A v bytí oddanému přítomnosti, bude rebelující proti minulosti.
Rebelství se stává jedním z jeho nejnápadnějších charakteristických rysů. A protože bude rebelem, nebude dobře zapadat s mrtvou společností, nebude dobře zapadat s mrtvou církví, nebude dobře zapadat s mrtvou armádou. Nebude zapadat nikde, kde je poslušnost základním požadavkem.
Nový člověk je spjat s vytvořením nové společnosti kolem sebe.
Nejprve nastane nové vědomí, potom nastane nová společnost. Přichází dlouhé období, ve kterém staré bude bránit novému, bude bojovat s novým, bude se pokoušet zničit nové. Ale staré nemůže uspět - čas, duch času, nebude v jeho prospěch. Staré musí zemřít. Právě tak jako staré tělo umírá a dělá místo pro nějaké nové dítě, tak staré společnosti, staré ortodoxní, musí zemřít. Už žily přesčas. Žily příliš dlouho!
Žádná vypůjčená morálka

Nové vědomí nebude moralistické, nebude puritánské; ne, že nebude mít jakoukoli morálku, ale bude mít odlišný druh morálky - morálku, která vyvstává z jedincova vlastního vnímání života, z jedincovy citlivosti, z jedincových vlastních zkušeností - ne morálku naučenou od ostatních, vypůjčenou. Nový člověk nebude charakterní člověk ve starém smyslu, protože celý charakter je svazující. Tvoří brnění kolem vás.
Nový člověk bude bezcharakterní ve smyslu, že nebude mít jakékoliv brnění. Nový člověk bude bezcharakterní ve smyslu, že nebude mít kolem sebe vězeňskou celu. Ne že nebude mít charakter, ale bude dávat charakteru novou definici. Nebude pokrytcem.
Staré puritánství, staré moralistické postoje vytvořily ve světě pokrytectví; udělaly z člověka schizofrenika: na povrchu jedna věc, hluboko uvnitř něco jiného - téměř protikladného. Starý člověk žil dvojí život.
Nový člověk přichází žít jednotným způsobem. Bude žít jediný život. Cokoliv je uvnitř něj bude také na jeho vnějšku. Bude autentický. Pamatujte si toto slovo "autentičnost" - to bude novým náboženstvím člověka. To bude novou pravdou člověka, jeho chrámem, jeho Bohem - autentičnost. A s autentičností zmizí neurózy.
Starý člověk byl neurotický, protože byl v ustavičném konfliktu: chtěl dělat jednu věc a vždy dělal něco jiného, protože něco jiného bylo požadováno. Byl naučen dělat něco proti sobě samotnému; byl potlačený. Jeho vlastní autentičnost byla potlačena; a nadto byl vnucen falešný charakter.
Velebili jsme tyto falešné lidi příliš dlouho. Nyní přišel čas - jejich falešnost by měla být odhalena. Velebili jsme tyto mahatmy a svaté tak dlouho, nyní musíme vidět jejich neurózy. Byli všichni psychicky nemocní, byli patologičtí. Zdravá osoba je celistvá osoba. Její vnitřek a její vnějšek jsou stejné. Jestliže miluje, miluje vášnivě. Jestliže se hněvá, hněvá se vášnivě. Její hněv má v sobě pravdu, stejně tak jako má v sobě pravdu její láska.

Vášeň pro zemi

Nový člověk bude pozemský. A "pozemským" nemíním materilistický. Nový člověk bude realista. Bude milovat tuto zemi. Protože jsme tuto zemi nemilovali a naše takzvaná náboženství nás učila tuto zemi nenávidět, ničili jsme ji. Je to překrásná planeta, jedna z nejkrásnějších, protože je jednou z nejživějších.
Tato planeta musí být milována, z této planety musí být radost. Je to dar. Toto tělo má v sobě tak moc mystérií, že i Budha je možný pouze díky tomuto tělu. Toto tělo se stává chrámem největších příležitostí: budhovství, nirvány. Toto tělo musí být milováno. Tato země musí být milována.

Náboženství v přírodě

Nový člověk bude nalézat svoje náboženství v přírodě - ne v mrtvých kamenných sochách, ale v žijících, tančících stromech ve větru. Bude nalézat své náboženství, když bude brázdit po moři, když bude lézt po pannenských horách. Bude nalézat svoji modlitbu ke sněhu, k měsíci, ke hvězdám. Bude v dialogu s existencí tak jak je. Jeho odevzdání bude přírodě a skrze toto odevzdání dojde k poznání nad-přirozeného. Bůh je schován zde v této zemi, v tomto dokonalém těle. Toto dokonalé tělo, Budha. Tato dokonalá země, ráj.
Nový člověk bude číst svaté písmo přírody. Ta bude jeho véda, jeho korán, jeho bible. Zde bude nalézat kázání v kamenech. Bude se pokoušet rozluštit mystéria života, nebude zkoušet demystifikovat život. Bude se pokoušet milovat tato mystéria, vstoupit do těchto mystérií. Bude básníkem, nebude filozof. Bude umělcem, nebude theolog.
Jeho věda bude mít také odlišný postoj. Jeho věda bude taoistická, nebude úsilím podmanit si přírodu, protože toto úsilí je pošetilé. Jak si můžete podmanit přírodu? - jste součást přírody. Jeho věda bude o porozumění přírodě, ne o podmaňování si přírody. Nebude znásilňovat přírodu, bude milovat a přemlouvat přírodu, aby vyzradila svoje tajemství.
Žádná politika

Nový člověk nebude ctižádostivý, nebude politický. Politika nemá budoucnost; politika existovala díky neurózám lidstva. Jakmile zmizí neurózy, zmizí politika.
Ctižádost jednoduše znamená, že vám něco chybí a vy se utěšujete, že to získáte v budoucnosti. Ctižádost je útěchou. Dnešek je všechna ubohost, zítra tady bude radost. Vyhlížením zítřka se stáváte schopni snášet dnešek a jeho bídu: dnes je vždy peklo, zítra je nebe. Stále vyhlížíte nebesa, stále si děláte naději.
Ale tato naděje nebude jakkoli vyplněna, protože zítřek nikdy nepřichází. Ctižádost znamená, že jste neschopni přeměnit váš dnešek v blaženost; jste impotentní. Pouze impotentní lidé jsou ctižádostiví: hledají peníze, hledají moc. Pouze impotentní lidé hledají moc a peníze. Potentní člověk žije. Když mu peníze přicházejí do cesty, užije jich, ale nevyhledává je, nejde po nich. Tak nebo onak se kvůli nim nestrachuje.
Starý člověk byl buď honící se za penězmi nebo v obavách o peníze, buď honící se za mocí nebo v obavách o moc; ale v obou případech bylo jeho celé soustředění na moc a na peníze. Byl ctižádostivý. Starý člověk je politováníhodný. Byl ctižádostivý, protože byl neschopný žít, neschopný milovat. Nový člověk bude schopen žít a schopen milovat. A jeho tadyteď bude tak překrásné, proč by si měl dělat starosti se zítřkem? Jeho starostí nebude vlastnit více, jeho starostí bude být více.
Autentičnost je radost

Nový člověk nebude potřebovat žádnou lež, přetvářku nebo předstírání, bude pravdivý, protože pouze skrze pravdu je svoboda. Všechny lži vytváří otroctví. Řekněte jedinou lež a budete jich muset říct tisíc a jednu, abyste ji obhájili - budete muset vyprávět lži ad nauseam. Potom to nemá konce. Jediná lež se dříve či později rozšíří přes celé vaše bytí. Je to jako rakovina.
Buďte pravdivý a nepotřebujete se skrývat, můžete být otevření. Buďte pravdiví a nepotřebujete se chránit před existencí, můžete být zranitelní. V této zranitelnosti vás pronikne existence, Bůh dosáhne vašeho srdce.
Řekněte lež a jste ve strachu. Také se budete obávat Boha, budete se bát tváří v tvář Bohu. Budete se bát tváří v tvář sám sobě. Budete od sebe neustále utíkat, od ostatních, od Boha. Budete se stále skrývat za svými neoprávněnými nároky. Pokrytectví se stane vaším životním stylem, a to je cesta do pekla. Pokrytectví vytváří peklo. Autentičnost je jediná radost - jediná radost, říkám. A jestli nejste autentičtí, nebudete nikdy radostní.
Nové vědomí nebude snášet dvojaké řeči. Nové vědomí bude vášnivě nenávidět takové věci. Tato nenávist k předstíranému je nejhlubším rysem nového člověka. Nový člověk bude oponovat strukturovaným, strnulým, neomylným systémům, protože život je překrásný tok. Není strukturovaný, je svobodou. Není to vězení, je to chrám. Bude chtít po organizacích, aby byly tekuté, měnící se, přizpůsobující se a lidské.
Naše státy jsou nelidské, naše armády jsou nelidské, naše církve jsou nelidské. Zbavují člověka lidskosti. Degradují člověka na věc, protože nerespektují svobodu člověka. Nový člověk bude respektovat svoji svobodu a také bude respektovat svobodu ostatních.
Starý člověk se stále plete, strká nos do cizích záležitostí, pokouší se manipulovat, kritizuje, odsuzuje, snaží se být užitečný, trestá. Starý člověk se stále zajímá o ostatní: "Co právě děláte?"
Nové vědomí nechá každého svému vlastnímu životu. Dokud člověk neubližuje ostatním, nemělo by se mu být překážet. Dokud člověk není pro ostatní nebezpečný, nemělo by se mu být překážet. Dokud se člověk neplete do svobody někoho jiného, neměl by nikdo do něj zasahovat.
Tekuté struktury

Starý svět zůstával bez individuality. Nenáviděl individualitu, měl rád pouze ovce, davy - lidi chovající se stejným způsobem, kde každý následuje stejnou rutinu a stejné struktury. Nový člověk bude mít všechny druhy možností. Nový člověk bude milovat tekuté struktury. Bude lidský, bude respektovat lidské bytosti. Jeho respekt bude téměř zbožný.
Nový člověk bude muset najít nové formy společenství, důvěrnosti, intimity, sdílení záměrů, protože stará společnost nezmizí okamžitě. Bude otálet, bude navádět ke všem druhům boje proti nové společnosti - jak se vždycky děje. Má tak mnoho nezadatelných práv, nemůže to jít snadno. Půjde to jedině tehdy, když se pro ni stane nemožné setrvat v existenci. Předtím než stará společnost odejde nový člověk bude muset vytvořit nové druhy komun, nové druhy rodin, nová společenství blízkosti, intimity, sdílení záměrů.
Láska ne manželství

Nové vědomí nebude mít co do činění s institucemi jako je manželství. Nový člověk bude mít přirozenou nedůvěru k manželství jako instituci. Vztah muže a ženy má pro něj hlubokou hodnotu, pouze když je rostoucím, proudícím vztahem pro oba. Bude si málo vážit manželství jako formality nebo slibů trvalosti, které se ukazují jako vysoce nestálé. Bude milovat okamžik a prožívat ho v jeho totálnosti.
Manželství nemá žádnou budoucnost. Láska má budoucnost.
V minulosti nebyla láska realita, realitou bylo manželství. V budoucnosti láska bude skutečností a manželství se bude stávat více a více neskutečné. V minulosti se lidé vdávali jeden za druhého, od té doby se postupně začali mít rádi a milovat.
V budoucnosti se lidé budou milovat a mít rádi jeden druhého, pouze pak budou žít společně. V minulosti nejprve přišlo společné soužití, a přirozeně, když žijete společně, vzrůstá náklonnost, vzrůstá závislost. Byl to potřebný jev. Manžel potřeboval manželku, manželka potřebovala manžela, a potom děti potřebovali, aby rodiče byli spolu. Byl to, více či méně, ekonomický fenomén; ale nevycházelo to z lásky.
Budoucnost pozná odlišný druh vztahu, který je založen čistě na lásce, a který bude trvat v existenci pouze dokud bude trvat láska. A nebude touha po jeho stálosti, protože v životě není nic stálé; pouze plastické květiny jsou stálé.
Opravdové růže se rodí ráno a odchází večerem. A to je jejich krásou: jsou překrásné, když přicházejí a jsou překrásné, když jejich okvětní lístky začínají uvadat. Jejich život je překrásný, jejich zrození je překrásné, jejich smrt je překrásná, protože je zde živost. Plastická květina se nikdy nerodí, nikdy nežije, nikdy neumírá.
Manželství bylo v minulosti plastickou květinou. Nové vědomí nemůže mít žádný respekt k manželství. Bude muset vytvořit nový druh intimnosti - přátelství. A bude se muset naučit žít s nestálým fenoménem lásky a všeho ostatního.

Život s nestálostí

Potřebuje to kuráž, žít s nestálostí života, protože se pokaždé něco mění, musíš se pořád měnit. Jedinec chce zůstat stálý - vypadá to bezpečněji, více zabezpečené. To je tak, jak žil starý člověk. Starý člověk nebyl dobrodružný; celý jeho zájem byla bezpečnost. Nový člověk bude mít dobrodružného ducha; jeho zájmem nebude bezpečnost, jeho zájmem bude extáze.
Jedinec bude schopný a dostatečně odvážný říct: "Nevím, ale zajímám se o vědění. A jsem připraven vejít do jakékoliv dimenze, do jakéhokoliv dobrodružství." Nový človek bude připraven riskovat. Starý člověk byl velmi obchodnický, nikdy připraven riskovat. Riziko bylo anatéma; jeho cílem byla bezpečnost.
Ale s bezpečností začínáte umírat. Je to pouze v dobrodružství, nepřetržitém dobrodružství, kde život roste k vyšší a vyšší plnosti, kde dosahuje k vrcholkům Himalájí.

Nedůvěra k autoritám

Nový člověk bude spontánní, nepředvídatelný, ochotný riskovat pro nové, mluvit a konát divoce a výstředně. Bude věřit, že všechno je možné a cokoliv může být vyzkoušeno. Nebude lpět na známém, bude vždy přístupný neznámému i nepoznatelnému. A nebude se obětovávat pro jakoukoliv budoucnost, protože nebude idealistou. Nebude se obětovávat pro jakékoliv abstraktní ideje, ideály, ideologie.
Bude mít důvěru ve vlastní zkušenosti a hlubokou nedůvěru k celé vnější autoritě. Nový člověk bude důvěřovat pouze své vlastní zkušenosti. Pokud něco nebude znát, nebude tomu důvěřovat. Žádná vnější autorita nemůže pomoci novému člověku. Nikdo nemůže říci: "Když to říkám, tak musíš věřit. Protože jsme vždycky věřili, tak musíš věřit. Protože naši předkové věřili, tak musíš věřit. Protože je to psáno ve védách a bibli, musíš věřit."
Nový člověk nebude mít co do činění s takovými nesmysly, nový člověk bude věřit, pouze když ON sám ví.
To je opravdová důvěra - důvěra v jedincovy vlastní možnosti, jedincův vlastní potenciální. Nový člověk bude respektovat sám sebe. Věřit ve vnější autority je neuctivé vůči vlastnímu bytí.
Toto je podle mě nejdůležitější jev, který se dnes děje. Do existence přichází nový člověk. První paprsky jsou už na horizontu. Připravujte se na přijetí nového člověka. Připravte se. Staňte se hostitelem hosta, který je právě teď s to zaklepat na vaše dveře v jakékoliv chvíli. A to je to, o čem je celá sannyas: příprava na přijetí nového člověka.
Bude to skvělé dobrodružství přijmout nového člověka. Bude to také riskantní, protože se to starému nebude líbit.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kundalinie sú realita.Sám som to zažil a je to nádherné prekrásne.Ťažko to ale opisovať alebo vysvetlovať.Tobôž nie človeku čo o tom nemá ani šajnu.
Ak má niekto záujem poviem mu ako sa to dá docieliť.:)


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (21:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osha odporucam.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne na to stačila slávna Oranžová kniha.
Osho je génius!


lant   |   ip:188.75.17   |   2011-02-08  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://putujicioblak.blog.cz


stanley7   |   ip:78.98.185   |   2011-02-08  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nový vek = new age
dalej čítať nemusím, ale RAVIEL súhlasím:
"Nechápem ako vôbec niekto môže stotožňovať s takýmto typom myslenia v ktorom sa od vás ,akože od jedinca, vyžaduje veľké kulové, za ktoré ešte dostanete raj."

joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-02-08  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  osho sa nikdy nenarodil a nikdy nezomrel.. to znamena ,ze je vecny ako Boh.. to znamena ,ze osho je Boh..

tak ,.. a dokonca ho prispievatel Prave odporuca.. a prispievatel Stalker ho povazuje za genia..

no ,... a mame to tu..

dalsi sarlatan, co na konci vekov prisiel balamutit mozgy ludom..

satan zuri lebo sa mu krati cas..tak posiela anjelov svetla..
a vsetci poznajuci pravdu mu to hltaju aj z navijakom..
nadhera..


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Oshoých slovách je toľko pravdy...Nikoho nenútim ani nenahováram.Nech si každí vyberie to svoje.

Ako na to napísal už stalker.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: odkial si kopiroval ten text?Mam chut precitat si Osha ale to si musim ist pozicat do kniznice.Mas to aj v inej podobe ako kniha?Ak ano mozes poslat link alebo mailom?

Dakujem :)

Par citatov:

Společnost potřebuje otroky, nepotřebuje vzbouřence.
Smích je věčný.
Každý vědec musí o svých předchůdcích pochybovat.
Člověk, který je příliš posedlý přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce.
Hromadění otravuje srdce. Veškeré hromadění je jedovaté. Pokud budete sdílet, budete jedů zbaveni.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave-mám v podstate všetky knihy,ktoré boli u nás,alebo v Cesku vydané.
Osha som čítal s otvorenú hubu.
:-D
Dalej sa už ísť asi nedá-povedal všetko.
Milovaný Osho...
prave-doporučujem si knihy zohnať v papieri-je to lepšie-vytvoríš si vzťah-v elektronickej forme je to také sterilné...
Ale skús Zápisky šílence.
To sú slová,ktoré Osho povedal na smrteľnej posteli.
Prežíval extatické stavy-iba vyspelí jedinci zomierajú zmierení a bez strachu.

http://files.osho-buddha.webnode.cz/200000336-c370eca98a/Osho%20-%20z%C3%A1pisky%20%C5%A1%C3%ADlence.pdf


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (22:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak si link musim dat sam.
http://osho.tady.info/osho/promluvy/


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: No tak dakujem:)Oranzovu knihu om cital uz v roku 2000 a este asi pred pol rokom.Musel som ju ale vratit do kniznici.Jasne kniha je najlepsia.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave-bol som chvíľu mimo.
Doporučujem tiež Horčičné semínko,ktoré pojednáva o Kristovi.
Tradiční farizejskí kresťania nikdy nepochopia Krista.
Sú úplne mimo!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto nepočuje srdce.
A myseľ je tak hlučná-neustále tlachá:
Tlachy-tlach,tlachy-tlach,že aj ked srdce občas niečo hovorí,k TEBE to nedoľahne.
Nemôže doľahnúť!
Trhovisko v tvojej hlave hučí tak silno,že pre srdce je to nemožné-absolútne nemožné!
Pomali-pomaličky prestáva srdce hovoriť...
Nevypočuté znovu a znovu,ignorované znovu a znovu upadá do ticha.prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-08  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:Tak to mas pravdu mal som rozmluvu s fanatickou krestankou.Tolko zloby som este nezazil.:))


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to hlava,ktorá riadi chod spoločnosti-inak by sme žili v úplne inom svete.
Viac láskyplnom,menej nenávistnom,menej bojujúcom,kde by neboli nukleárne zbrane.

Srdce by nikdy nepodporilo vývoj akejkoľvek deštruktívnej metody.

Srdce by nikdy nebolo v službách smrti.

Ono je život-tlčie za život,buší za život...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Z toho si nič nerob-sú to typickí farizeji plní predsudkov.
Taký joplins-vôbec nemá šajnu o Oshovi,ale už vie,že je to diablov služobník.
Keby si prečítal mnou spomínané Horčičné semínko,tak by pochopil,akú nesmiernu úctu Osho mal voči ozajstnému Kristovi.
Hlbka,do akej Osho išiel je nesmierna.
Tím navštevovačom mrtvych kostolov sa o nej ani nesníva-zatočila by sa im zrejme z toho hlava!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Navštevovači kostolov ani nedokážu vysvetliť,prečo má zablúdená ovečka väčšiu hodnotu,ako stádo oviec poslušných a následujúcich svojho pastiera...
Osho sa na týchto pseudokresťanoch a falošných uctievačov Krista zabáva...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak si odvážny-počúvaj srdce.
Ak si zbabelec-počúvaj hlavu.
Ale raj nie je pre zbabelcov!
Raj otvára svoje dvere iba odvážnym.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-08  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Osho sa zabáva na ľuďoch ktorí blúdia, Kristus plače. Trochu rozdiel, alebo nie?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (23:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozvaní kresťania svojou vierou Krista ponižujú.
Vôbec im nedošlo,kto to je!
Opakujem:
Navštevovači kostolov ani nedokážu vysvetliť,prečo má zablúdená ovečka väčšiu hodnotu,ako stádo oviec poslušných a následujúcich svojho pastiera...

Pseudokresťania iba tápajú v tme!
Vedia iba papagájovať-nič nejde z ich vnútra.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-08  (23:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moje slová sú iba siete-rozhodené aby chytili rybu.
Moje posolstvo je bez slov...Liberte   |   ip:85.248.9.   |   2011-02-09  (03:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nekráčame k novému veku,je to iba dalšia ilúzia ktorá nás má udržať v stave existencie,to o čom sa píše, tu vždy bolo.Všetko dianie v "našom"svete je zaciklované.Všetko sa už niekde stalo,deje sa alebo sa len znovustane.Žijeme v nepravidelných kruhoch v ktorích sa prelíname tak ako elektroni z nižšej orbity na vyššiu,zem okolo slnka alebo slnko okolo jadra galaxie.Oprate diania nie sú v mojich ani vašich rukách.Všetko je predom dané.Ak by nebolo, dokázal by som meniť fyzikálne zakony.Žiadny ludský počin ešte nezmenil podstatu ludského byťia.Ludský život by som prirovnal k vlakovej stanici z ktorej sa nedá odísť nijak len vlakom.Tak čakáme na vlak o ktorom nevieme kedy príde a ani kam nás zavezie.


joplins   |   ip:95.209.23   |   2011-02-09  (04:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker..

vela stastia, ti prajem , ked si budes uzivat sam v raji boziu pritomnost.

nech nic neskali vas vztah zo stvoritelom , nech chodis sam po raji k jarnemu vanku vecernemu a nech Boh vola tvoje meno,, "stalker, kde si"?

(a mozno este osho a abdruhsin) budete traja..

take male mile spasene trio..
kaslem ti na to..


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-09  (07:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
vieš ty si presne ako zvyšok otroctva svetového... od malička si zasunutý do tohoto systému a každý deň a na každom kroku máš všade tento systém... si tak úbohý, že si ani nedokážeš predstaviť, že by niečo také mohlo byť pravda... a radšej to hneď zavrhneš akoby si tomu mal dať šancu, ano, si človek s vedomím o veľkosti ping-pongovej loptičky... americké ministerstvo obrany spolupracuje s Hollywoodom už cez 50 rokov... a teraz vždy keď sa niečo objavý ako hore uvedený článok, pre teba to je holliwood... povieš mi na čo sa vôbec vyjadruješ k takýmto tématom? keď tomu ani šancu nedáš? si obyčajný .... a posmech sa vždy používa, keď sa niečomu nerozumie alebo tomu rozumieť ani nechceš... sewas bratm, prajem ti skoré otvorenie mysle :)


Ip   |   ip:188.112.9   |   2011-02-09  (07:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
ak je niekto na takej "duchovnej" vysočine, že sa na všetkých, ktorý majú iný názor ako on musí dívať z vrchu, tak minul cieľ aj keby mal neviem aké poznanie pravdy.
Na svoje srdce by som veľmi nespoliehal:
Jeremiáš 17,9 Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?
Čo stoho keď rozumieš tomu prečo má zblúdená ovca väčšiu hodnotu, ako stádo polušných ak sa podľa toho nesprávaš?
Prepáč, ale aspoň z Tvojích príspevkov nemám ten dojem.


333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-09  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker | ip:89.173.36 | 2011-02-08 (23:03)
50%
mínus plus
Navštevovači kostolov ani nedokážu vysvetliť,prečo má zablúdená ovečka väčšiu hodnotu,ako stádo oviec poslušných a následujúcich svojho pastiera...

-no vysvetli?stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (09:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn:
Vždy ma upokojí zistenie,že je nás viac...
Joplins a jemu podobní urobili za posledných 500 rokov jediný pokrok:
Už neupaľujú odporcov...

Ip:
Nie je Jeremiáš súčasťou Starého Zákona?
Kto ti káže počúvať ho?
Kristus?
Farizej jeden!
To sa máme držať aj príkazu:
Oko za oko,zub za zub?
Vyberáš si,čo ti vyhovuje!
Starý Zákon bol písaný pre ľudí,ktorí žili v istej dobe,v istých podmienkach,ale potom prišiel Kristus a naplnil Starý Zákon vytvorením toho nového - ak o tom náhodou nevieš!

A Kristus káže lásku!

A kde tá láska asi tak vzniká?
Há?
V mozgu?
Mnohí si myšlienkové pochody zamieňajú s citmi.
Láska nie je racionálna-nemá s mozgom nič spoločné!
V penise?
Mnohí si lásku zamieňajú so sexom.
Sú tiež mimo!
V žalúdku?
...
Nič si nepochopil!
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Liberte:
Odjakživa sa vedú spory o tom,či je všetko vopred dané,alebo či sme sami strojcami svojho osudu.

Ak by bolo všetko vopred dané,tak nemáme žiadnu vinu,ani prospech zo svojich skutkov.
Boli by sme iba naprogramovaní roboti,ktorých nemožno súdiť,lebo iba robili to,na čo boli naprogramovaní.

Nie sme ani strojcami svojho osudu,lebo lebo naše možnosti sú limitované našimi danosťami.
Niekto dostal do vienka vysoké IQ,ale zostal na vozíku.
Môže sa snažiť koľko len chce,ale špičkový šprintér z neho nebude.
Musí rozpoznať svoj údel.

Ked spomínaš vlak...

Ano-nastúpiš na vlak v BA,ktorý má konečnú v Košiciach.
Ale je na tebe,či zostaneš sedieť-lebo môžeš vystúpiť na polceste,prestúpiť na vlak do Prahy a tam sadnúť na lietadlo na Tahity...stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  28. Ježiš povedal: Postavil som sa doprostred sveta a zjavil sa im v tele.
Našiel som ich všetkých spitých. Jediného smädného som nenašiel. A moje
duša sa zarmútila pre ľudské deti, lebo slepé sú vo svojich srdciach a
nevidia, že prázdne prišli na svet a opäť prázdne sa ho chystajú opustiť.
Teraz však sú spité. Až zbavia sa svojho vína, potom učinia pokánie.

29. Ježiš povedal: Že telo prišlo do bytia kvôli duchu, je zázrak - keď však
duch kvôli telu, to je zázrak zázrakov. Ja však žasnem, že toto veľké
bohatstvo v takej biede našlo si domov.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html#ixzz1DRr0BPguValdo   |   ip:95.103.17   |   2011-02-09  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Krásné...preto stále opakujem : Prebuďme sa a začnime tvoriť novými myšlienkami a skutkami Novú Zem, teda nový život. Život plný lásky, lebo stvorenie je čistá láska, lebo skutočný stav-je čistá láska, milovaní.
Aj keď nie sme sme z rovnakých galaxií, sme jeden, lebo sme z jedného zdroja oživení, z jedného srdca- jedného vedomia.
Začnime preto teraz hneď a skutočne, tak ako by sme chceli, ako by to malo byť a Vy viete-cítite. Aj keď je to ťažké, myslite na zákony vesmírne a začnite sa nimi riadiť. Ten najmenší plamienok rozpustí aj najväčšiu temnotu okolo Vás, verte tomu a tvorte. Milovaní sme všetci.
Vystúpte z vlaku, ktorý nám súperi vnútili, veď tu a na iných stránkach to už viete. Matrix má svoje hranice a vibrácie lásky rozložia akéhokoľvek superbojovníka, ktorého Vám súperi postavia do cesty. Ako aj Neo pochopil, nie bojom ale svetlom/ vibráciou/ vyhráme a tak to aj bude. Namaste.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - súhlas
a berte joplins tak, že keby sem neprispieval, tak by sme zabudli ako vyzerá tuposť... takže mu vlastne ďakujem...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš povedal: Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec. Jedna
zablúdila, z nich tá najväčšia. Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
jednu, až ju našiel. Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
deväťdesiatdeväť.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html#ixzz1DRsc6EGKpetacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to by som fakt rád vedel kolko nás je...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...viac,než 99...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy ste všetci asi podstatne mladší ako ja, mám 45...
ale ja zatial len počúvam svoj sedliacky rozum...
také ako Osho - to mi otvárate obzory :)... ďakujem


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-09  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Ježiš ako človek, ktorý sa vzdal toho byť rovný Bohu a nevyužival to, že je Boh, bol vychovaný na Starom zákone a mal Starý zákon v úcta nezrušil ho, ale naplnil. Starý zákon citoval keď odolával pokušeniam. Učeníkom po vzkriesení ukazoval, kde všade v Starom zákone sa o ňom píše. Ak si nenašiel Krista v Starom zákone pochybujem, že Ho poznáš.
Aký bol zmysel príkazu oko za oko a zub za zub?
Zastaviť zlo, alebo rozširovať zlo?
V tej dobe to bola hranica pre ľudí aby nerobili ľuďom horšie ako im urobili oni. Naša prirodzenosť je taká, že ak nám niekto ublíži máme tendenciu ubližovať dvojnásobne. Zmyslom toho príkazu v Starom zákone bolo zlo zastaviť a nie rozširovať.
Nový zákon nie je proti Starému zákonu, vysvetľuje ho. Platí to ale aj naopak bez starého nepochopíš nový.
Láska nie je len pocit. Pretože pocit tu dnes je a zajtra môže byť úplne iný. Ježiš hovorý: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. (Marek 12,31 rovnako ako starý zákon 5. Mojžišova 6,5)
Rozum a srdce musí byť v rovnováhe. Sústrediť sa len na jedno je extrém.
Pravá láska má ďaleko viac spoločné z rozhodovaním a konaním ako len z cítenim a vôbec nemusí byť spojená z príjemnými pocitmi. Ježieš keď bol na kríži sa necítil dvakrát príjemne. Pocity nasledujú nemali by viesť.


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petecajak..ako vyzera hlupost??

mam dojem ,ze kazdy normalny clovek po case s tejto stranky odisiel..

samy posahany fanatik a osvietenec novej doby ..

tvorme novy svet svojimi miyslienkami..boze..

PS aj ja by som rad vediet kolkov vas je posahanych v tom kruzku osvietenych,,kolko najdenych oveciek ktorych Jezis miluje nadovsetko na svete..
mali by ste si dat zraz,, aked bude letiet nejaka kometa okolo , tak stalker vam predpise nejaky napoj a vsetci spolocne sa poberiete do raja..ktory bude akurat letiet okolov podobe komety..

osho-abdruhsinovski pobludenci...

PS:PRE stalkera..
aj abdrushin sa vyjadroval o Jezisovi v luperlativoch a nadherne.. a popritom si prisvojil jeho miesto..

mne netreba citat vyplody toho starca osha aby som vedel odkial vietor fuka.. no tebe treba vsetkko hltat a zrat ako hladnemu psovi, aby si si ukojil svoje ego a pychu..ze ty jediny si nasiel tu spravnu kombinaciu a recept na spasu..

lebo jednoduchost evanjelia ti nevonia.. ty mastickar...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak-to sme takmer vrstovníci-ale na veku nezáleží.
Poznám hlúpych päťdesiatnikov,aj dvadsiatnikov.
Poznám ale aj ľudí v tých rokoch,ktorí dokážu vidieť jasne.
Vek tela nehovorí o ničom.
Vek ducha je už niečo iné.
Počúvaj svoj sedliacky rozum!
Kristus sa vyhýbal vzdelaným ľudom,lebo tí uctievajú iba svoje IQ a racionalitu.
Z mozgu si urobili zlaté teľa.
Bud si istý,že študenti bohosloveckej fakulty Boha len tak ľahko nenájdu!
Kristus si vyberal za svojich učeníkov spomedzi nevzdelancov.
Boli to tesári a rybári...
Lebo ked im povedal-podte a následujte ma,tak oni nešpekulovali jak Beta s <>,nekalkulovali-jednoducho následovali...
Toto je tá nevinnosť.
Je to iná kvalita,ako vypočítavosť.petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Ip:
asi si naozaj pravý.
ale ak si si istý že píšeš 100% pravdu,
prečo nebojuješ proti joplins dňou i nocou?
veď ti robí pravému len problémy.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins ja som napísal tuposť... tuposť... tuposť...
Belousovová Annnna!!!:)))


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale aspom mám istotu že nás je viac. a možno veľa - len sme sa doteraz schovávali...
ale cítim že budeme musieť čoskoro vyliezť zo svojich brlohov:)))


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak mám 50 a stará duša ako je stalker, prináša múdrosť 5000.r. starej duše . Ak vieš o čom hovorím! Takže súhlasím , stalker ,ďakujem za všetkých.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kto sa este prizná ???:)))


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petkocajak.. hlavne ze ty si chodiaca inteligencia, na ten nek..

hm to hej..

na tvojom mieste by som sa venoval ,zene a detom ( ak si bol vobec schopny nieco take dosiahnut) a nie si tu pisat s tupcami a osvietencami..

pekny den ti prajem..

PS.. 5OOO rokov starej duse??
no do marie.. tak uz to tu je samy reinkarnovany mojzis a noe..

stalker je mozno Jezis..

kurwa asi by som mal odtialto vypadnut..petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otáska znie. kde by si chcel joplins vypadnúť???...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins nebojsa poď objímem ťa.


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odpoved znie..na inu stranku.. a tuo vam prenechat aby ste si tu mohli trkutat tie vase 5OOO rocne voloviny o reinkarnovani duse!!

demoni sa smeju z vas.. podhodili vam ucenie a teraz su z vas pozujuci starci,, oslahani vetrom vekov.. opradeny starou mudrostou..

ste na smiech Bohu aj demonom..
legia demonov co bola v jednom cloveku ,ktoru Jezis vyhnal , a zrutila sa do mora.. sa prevtelovala tisicrocia az nasla miesto v abdrushinovych ucenikoch, ktorych utvrdzuje v reinkarnacii ...

blud ako vysity..
totalne na smiech..joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto..
jasne 5OOO rokov stara dusa.. hm.. to hej..

poznas prislovie, "kto chce kam , pomozme mu tam?"

to co si zacal hladat,(ked ti nestacilo jednoduche evanjelium) ti pomohli najst demoni.. oni ti daju aj logiku, aj zazitky aj dokazy..daju ti vsetko..len aby si im uveril..
su to majstri v klamani..

a ty sa teraz spravas ako 5000 rokov stara dusa , nieco ako " castlepol je ted skusenej zapadan, kterej zná lecjakej trik a lest"

blud ma moc..hold.. z toho len tak leahko nevyjdes..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (10:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D
Oto...
:-D
Podme sa všetci objať...
:-D
joplins-neboj!
Ochránime ťa!
:-D
petacajak-všetci sme boli raz joplinsom.
Asi nevyhnutná fáza vývoja...
Malé dieťa objaví bublifuk a má dospelých za hlupákov-ked nad bublifukom mávnu rukou...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto, ty budeš dobrý policajt a ja zlý dobre?
ja náhodou chcem aby joplins vypadol z tohoto fóra...
ale zas by sme mali mať pred očami stále tuposť nie???


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-02-09  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, svojim odchodom z tejto diskusie resp. stránky by si chýbal minimálnemu počtu ľudí, ak by sa vôbec nejakí našli :)
Je ľahké zosmiešňovat a urážať niečo o čom nemáš ani len tušenie, ale verím, že aj tebe sa raz otvoria oči a hlavne srdce :)

Želám všetkým pekný a slnečný deň :)


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dík, ďalší???...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Buďme ako deti, nechajme ho. Nech sa hrá ako chce.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (10:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-skúsim inak.
Nechce sa ti spoznávať Oshove názory?
Beriem!
Odsudzuješ Oshove názory bez toho,aby si ho poznal?
Neberiem!

Osho celý život bojoval proti tomuto neľudskému systému.
Bojoval proti dogmám a predsudkom.
Bojoval nekompromisným pohľadom a úprimnosťou.
Pravda za každú cenu-či sa nám to páči,alebo nie.
Pravda je pravda a ak sa nám nepáči,je chyba v nás.
Osho bojoval proti pokrivenému pohľadu na Boha.
Neznášal všetok establišment,neznášal náboženstvá-lebo mali farizejský a pokrivený pohľad na Boha i človeka.
Osho bol ale silne veriaci.
Neveril však dogmám a hlúpostiam.
Celý problém...petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker,oto,zemislav.
ako žijete? podnikáte? ste slobodní umelci?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Venoval som sa drevo rezbe a som aj na živnosti.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja podobne. spracovávam nerez ak by si potreboval nejaké nerezové doplnky do drevorezby - som k dispozícii...


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker..ja si to precitam.. a som zavedavy na tie reinkarnacne bludy.. bude tam jedna a koncim z celym oshom..

petkocajak dostal asi erekciu, tak sa vytesuje.. hura..

inac ,zaujimalo by ma odkial ste sa tu vsetci vzali??
to mate nejake stranky o tychto putovaniach duse, a pozyvate sa aby ste zaplnili cely svet??

toto je ine hnojisko.. raz tu maju zraz ateisti.. uz uz to tu ovladli..no odisli..
potom jehovisti.. potom abdrushinovci..oshovci.. za chvilu tu budeme mat ciganov.. a uz hadam pride koniec..


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ups , ba vlasnte nie koniec..prevtelime sa vsetci.. znova.. a znova..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja slúžim ľudom.
Ako pokojný bojovník...
Nepracujem však na pumpe...
:-D
Umeniu sa nevenujem-nemám talent.
Možno iba fotografia,či video-ale iba sebe-pre radosť.Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Neskočili sme do materializmu?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a čo? veď žijeme v materializme sme ním obklopení:)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-len neskúšaj začínať so Zápiskami šialenca.
To by ti úplne vyskratovalo mozgovňu.
Na to nie si pripravený.
Túto knihu od Osha som čítal medzi poslednými.
Je to vyvrcholením jeho života.
Posolstvá diktované zo smrteľnej posteli...
Pri čítaní som plakal ako decko.
Na pochopenie obsahu je ale dobré venovať sa zo začiatku ľahším knihám ako napr.Život, láska, smích,vyskúšať si aspoň pár meditácii z Oranžovej knihy,či už spomínané Hořčičné semínko,venujúce sa evanjeliu podľa Tomáša.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins dokážeš vidieť auru? To je to, čo mal Ježíš okolo hlavy nakreslené.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-09  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajek:
pravý je iba Ježiš, takže mne joplins problémy nerobí,
ale reagoval som včera na neho rovnako ako na stalkera v článku: Čím to je že vždy tí zlí majú sa fajn ?
Je pravda, že mi je Joplins názorovo najbližšie aj keď nesúhlasím zo všetkým čo píše a aj z niektorími prejavmi.
Nebojujem proti nikomu, len mi je ľúto keď ide niekto z môjho pohľadu po neprávnej ceste navyše s veľkým sebavedomím.Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-09  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
Kto je podľa Teba Ježiš a aký je rozdiel medzi ním a Oshom?
Na prípadnú reakciu odpoviem večer, alebo zajtra.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po nesprávnej ceste?
Znamená to,že zablúdil?
Hmm...


Nerád sa opakujem,ale niekedy musím-lebo ľudia sú často nepozorní:

Ježiš povedal: Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec. Jedna
zablúdila, z nich tá najväčšia. Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
jednu, až ju našiel. Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
deväťdesiatdeväť.

Stále to tí pseudokresťania nepochopili...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-dobre vieš,aké zrádne je škatuľkovanie,dobre vieš,aká nedokonalá je naša reč.
Ak ti odpoviem na tvoju otázku,budeš sa chytať slovíčok a podstata ti unikne.
Rafael fungoval rovnako.
Ignoroval podstatu a bazíroval na definíciach,pričom chybu pri písaní "Y",či "I" bral ako dôkaz slabomyselnosti a dôvod nebrať argumenty vážne...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (11:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   stalker nemôžu to pochopiť lebo sa tlčú do prs a odriekajú, moja vina moja preveliká vina!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ako slúžiš ľuďom?...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a medzi zablúdenou ovcou a pastierom sa vytvorí kvalitatívne iný vzťah...
ak príde vlk,verné a poslušné stádo sa rozprchne,ale zablúdená ovca zostane pri svojom pastierovi...
preto Kristus vravel,aby odstúpili tí,čo mu pripomínali a tvrdili,že ho velebili...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TT je dosť malé mesto a neviem bližšie špecifikovať moje povolanie bez toho,aby som neodtajnil svoju totožnosť-čo nechcem.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-09  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
reagoval si hneď tak ešte stíham.
Z môjho pohľadu jeden veľký rozdiel tu je.
Ježš Kristus je Stvoriteľ a Osho je stvorená bytosť, stačí ak toto poprieš a Osho mi nemá čo povedať. Alebo má určite, má nejaké dobré myšlienky od každého je možné sa niečo naučiť. Ale v podstatných veciach ohľadom Boha a spasenia, asi nie.
Ešte k tomu blúdeniu. Blúdime všetci. Najviac snáď tí ktorí to nevedia, alebo si to nepriznajú.
Aj lietadlo keď letí tak väčšiu časť letu nie je nasmerované presne na cieľ, ak by pilot nerobil korekcie, nikdy nedoletí do cieľa.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (11:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dík, to stačí...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip čo stvoril Ježíš? Ježíš bol učiteľ a nie stvoriteľ!


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-02-09  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak: Áno, ďaľší :) Žijem si dobre a fungujem ako technik dodávateľskej kvality v automotive priemysle. Ale rozmýšľam nad živnosťou, lebo takáto práca ma vôbec nenapĺňa a príde mi ako zmysluprázdna činnosť. A čo sa umenia týka, tak sa práve začínam učiť hrať na 6 dierkovú pastiersku píšťalku :D


Ip   |   ip:188.112.6   |   2011-02-09  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto:
Otzky mám rád, rovnako ako keď mi niekto odpovedá keď sa pýtam. Takže som rád, že sa pýtaš.
Neviem akú rolu u teba zohráva Biblia, ale keď chceš vedieť môj pohľad tak dám jeden citát.
Kološanom v 1. kapitole sa píše:
... vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.
14. V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
15. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením,
16. lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.
17. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.
18. On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom.
19. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť
20. a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
21. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky,
22. teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony,
23. ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom.
Hlavne verš 16. odpovedá na otázku ktorú kladieš.
Môžme diskutovať dokedy budeš mať chuť, ale teraz už musím naozaj končiť, tkže na prípadnú námietku si busdeš musieť počkať.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-čo stvoril Kristus?
Nového človeka?
Súhlas!
Každý,kto niečo stvorí je stvoriteľ?
Nie je stvoriteľom všetkého Boh?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip v písme je napísané : oko za oko zub za zub ! čo o tom vieš ako to je myslené?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (11:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip kráčaš po špatnej ceste !Obviňuješ Boha a tvrdíš že ťa potrestá za hriech! veď to je blbosť! prepáč ale ja to vidím inak.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (11:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker prečo s rovnakou vervou investuješ energiu do Ip,u ktorého to má veľkú cenu a do joplinsa, kde je to ťažšie?...stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Boh netrestá,lebo je nekonečne milosrdný.
Trestáme sa sami pýchou,ktorá nedokáže prijať skutočnosť nekonečnej lásky.
Sedíme dobrovoľne vo väzení,pričom zámky sú otvorené.
Kristus tiež povedal-klopte a bude vám otvorené.

Prijmite skutočného Krista-nie verziu Hell 01.01!

13. Ježiš povedal svojim učeníkom: Teraz ma porovnajte a povedzte, komu sa
podobám. Šimon Peter mu povedal: Si ako spravodlivý anjel. Matúš mu povedal:
Si ako múdry filozof. Tomáš mu povedal: Majstre, moje ústa nie sú schopné
vypovedať, komu sa podobáš. Ježiš povedal: Nie som tvojím majstrom, lebo
ty si pil a seba opil z bublajúceho prameňa, ktorý som pomeral. Vzal ho,
odviedol nabok a povedal mu tri slová. Keď sa Tomáš vrátil medzi druhov,
pýtali sa ho: Čo ti Ježiš povedal? Odpovedal im: Keď vám poviem čo len
jedno z jeho slov, vezmete kamene a hádzať ich do mňa budete - a oheň
vzíde z tých kameňov a spáli vás.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html#ixzz1DSSZiWNzstalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemám právo niekoho posudzovať/odsudzovať.
Tiež som sa niekedy hrával s angličákmi,tiež som bol oddaný pseudokresťan a videl som mne nepodobných ako budúce palivo pekla.
Vyrástol som z toho.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  máš pravdu, všetci rastú a práve preto slabším viac...
pochopiteľne


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak nedávno som videl film Mučeníci.
Nie je to len brutálny horor.
Je tam niečo viac-skutočné zmierenie sa so smrťou už počas života.
Doporučujem.
Dosť ťažký film-len pre milovníkov tohto žánru...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ťa obdivujem. Ja to zatiaľ vidím ako určitú formu masochizmu:)...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skúsiť to musíš,ale moja trpezlivosť má tiež svoje hranice.
Raz som jednému povedal,že sa s ním odteraz odmietam baviť na podobnú tému.
Môžme preberať čokoľvek,čo sa netýka duchovna.
Dovtedy som ho musel k takým témam dovliecť,odkedy som mu tamto povedal,pýta sa sám.
Jeho zvedavosť a túžba po odpovedi je čoraz väčšia.
Ked voda zovrie,zalejem čaj.
Kristus nemá rád vlažných...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o.k., ja chcem len vedieť či je to v poriadku že nebojujem na všetkých frontoch ako ty. že mám skrátka takých joplinsov na saláme?...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko je v poriadku.
Boh používa celý vesmír a všetky prostriedky k šíreniu Pravdy.
Inšpiruje tvorcov sci-fi,básnikov,či revolucionárov,niekdy dokonca aj opilca v krčme.
Ticho povie veľakrát viac,ako reč.
Pokrok je nezastaviteľný-aj joplins raz na to príde.
Pokrok sa nedá zastaviť,lebo aj ked niekto urobí krok späť,následne budú jeho kroky vpred ráznejšie.Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chalani cesta boja , bojovníka ,je špatná! Treba nájsť iné slová, ktoré nehovoria o boji ale o mieri a láske!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naša reč je veľmi obmedzená.
Ked spomínam bojovníka,mám na mysli toho pokojného.
http://www.uloz.to/7352300/pokojny-bojovnik-peaceful-warrior-2006-czdabing-avi
Lebo cesta iného bojovníka je cestou ega...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto - súhlas. mier a lásku musia na tebe vidieť keď ideš na ulicu...ale možno treba aj bojovať ako stalker?...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no veď. cítim v sebe dosť veľké ego na to aby som bojoval...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pokiaľ sa niekto rozhodne pre boj, nech je ako kolvek ušľachtilí, vždy, vždy to bude boj ! Netreba bojovať ,zlé sa zničí samé. Matka Tereza o tom pekne povedala keď ju pozvali na demonštráciu proti vojne . Odmietla a povedala keby ste podporovali myšlienku za mier tak prídem.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (13:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenže už čakáme veľmi dlho aby sa zlo zničilo samé...
nechcem byť netrpezlivý ...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a niesme všetci Matka Tereza:)...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa , ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Všimni si koľko je tu záporného slova (ne )a porovnaj čo sa v skutočnosti deje! Asi to bude inak ako je to prezentované , čo myslíš?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (13:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovo má veľkú silu ! Treba opatrne s nim zaobchádzať ! Lebo to čo s úst vychádza je dôležitejšie ako to čo do nich vchádza!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (13:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slovo je energia.
Energia je formou hmoty.
Slovo je formou hmoty.
Hmota je formou slova.

14. Ježiš im povedal: Keď sa postíte, páchate na sebe hriech, a keď sa modlíte,
budete zatratení, a keď dávate almužny, na duchu si škodíte.
Nech prídete do ktorýchkoľvek končín a budete putovať krajinou, ak vás
prijmú, jedzte, čo vám podajú, a uzdravujte chorých medzi nimi. Lebo
nepoškvrní vás, čo vchádza do vašich úst, ale to, čo z nich vychádza, to
vás poškvrní.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html#ixzz1DSqIsCrAOto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale je to tvorivá forma, preto vás nabádam na zváženie slov.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznám človeka,ktorý na vlastnej koži zakúsil to,že cez jeho ústa bolo prehovorené.
Aj v Písme je písané-nestarajte sa.
Ked príde čas,cez vás budem hovoriť.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a neprišiel už čas?...
kde sa dostanem k Horčičnému semienku?...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Evanjelium podľa Tomáša nájdeš tu:
http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html

V knihe "Hořčičné semínko" Osho komentuje toto evanjelium.

Kúpiť sa dá napr.tu:
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_knihy-krestanstvo-biblia_Horcicne-seminko-Osho_127323.html


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker ja s tebou súhlasím ale , keď niekoho niečo hnevá musí to nájsť v sebe a odstrániť.Len tak nájde pokoj a pochopenie. A už sa k tomu iba zasmeje.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (13:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Súhlasím-odstráni to pochopením,nie potlačením,alebo zabitím v boji...
Pokojný bojovník ako bojovník iba vypadá-je to ilúzia,aby ho tak bežní ľudia videli.
Lebo tí vidia iba to,čo chcú vidieť.
Pokojný bojovník ide cestou pochopenia,prijatia a odhodenia.Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nahraď slovo bojovník za hľadač pravdy, alebo iné!A objímem ťa aj keď len v duchu.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D
Ale ved stále hovorím,aká nedokonalá je ľudská reč.
Z istého pohľadu bol aj Kristus,či Buddha bojovník,z istého pohľadu to boli tí,čo zvíťazili odovzdaním sa...
Reč a jazyk nikdy nedokážu vyjadriť presne naše myšlienky,či city.
Nemám problém nahradiť slovo bojovník za iné slovo.
Ale len pre teba a tebe podobných...
Inak-ľudská reč musí zostať nedokonalou,aby motivovala ľudí na chápanie ducha a nie tela.
Kto pochopí hmotnú nedokonalosť reči,ocení duševnú dokonalosť ducha.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre, už či bojovať ticho alebo hlasno ale netreba sa niekde prihlásiť?...napr. u súdruha žinčicu?:)))


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V novom veku niet víťazov ani porazených. Všetci sme jeden! Všetci sme tá nádherná energia lásky a porozumenia!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kurňa ale ten joplins tu chýba...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo by si chcel?
Vytvoriť partizánsku skupinu Oklahoma-stred?
Potom sa ohlási ego,niekto sa stane vodcom...
Takto začínali aj katolíci a dnes chodia ovešaní zlatom a hlásajú nezmysly...
Každý musí začať u seba-musí zmeniť seba.
Ako môže zmeniť svet,ked sám nie je?
Medituj,študuj,pozoruj...
Staneš sa chemickou látkou,na ktorú budú ostatní reagovať zmenou.Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak Ja sa hlásim do nového veku ! Len neviem kto má zoznam a kto zapisuje. Môže teda aj tá žinčica! Pri najhoršom pobehnem.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  možno by sa to mohlo volať aj Oklahoma-stred:)...
ale aspom by mi mal kto poradiť ako sa správať k svetu okolo mňa...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak Buď sám sebou a buď príkladom. Nevnucuj a nechaj nech sa pýtajú.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hladného slovom nenakrmiš,ani smädnému nepomôžeš.
Nepotrebuješ vedieť chemickú značku vody-stačí,ked im ukážeš,kde ju nájdu.
Alebo sa staň vodou-chemickou látkou a ostatní na teba budú reagovať.
Ty nereaguj-iba bud.
Možno niekto zhrdzavie,možno sa niekto uvidí v odlesku,možno niekto zistí,čo potrebuje.Borat   |   ip:92.52.22.   |   2011-02-09  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja vydet véla ,véla dóbrych ludoch na téjto fóre,len tak dálej


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (14:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto:
k otázke oko za oko a zub za zub som sa vyjadril v príspevku o 9:50
Ako som obvinil Boha?
Boh hriech odpúšťa, ale mi to odpustenie potrebujeme prijať. Ak odmietneme odpustenie má to tragické následky na vine ale nie je Boh, ale človek.
Hriech v gréčtine hamartia znamená minuť cieľ. Za to že niekto nepríde do cieľa, nie je nutné trestať, už to samé je, že sa niekto minie cieľa je tragédia.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak dieťa na prvý krát netrafí lyžičkou do huby,tak hreší?


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto:
ešte čo sa týka desatora, to nie je imperatív, ale zasľúbenie alebo ukazovateľ smeru. Dôsledok ak skutočne Boh bude na prvom mieste.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Borat-leto sa blíži-porad,kde by som zohnal
http://www.studentpoint.cz/data/resized/files/kultura/fotky/clanek-plavky2010/379x1000-23d2-borat-mankini.jpg


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  39. Ježiš povedal: Kňazi a teológovia dostali kľúče k poznaniu, ale ukryli
ich. Nevstúpili, ani nenechali vstúpiť tých, ktorí chceli. Vy sa ale
staňte chytrými ako hadi a nevinnými ako holubi.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html#ixzz1DT6hOoompetacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tolko krásy boratovi netreba...nechaj aj nám:)...


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (14:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
robíš presne to z čoho si chcel obviniť mňa a čím si zdôvodnil prečo mi neodpovedáš na rozdiel medzi Ježišom a Oshom.
Všetko sa dá prekrútiť.
Ježiš je Stvoriteľ všetkého pretože je Boh.
Ján ináč píše presne opak toho čo Tomáš: Vy ma voláta Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte lebo som.(ján 13,13)
A to SOM nie je len také hocijaké ale presne to isté ktoré Mojžiš počul z horiaceho kra.
Na otázku, čo s Biblie berieš ako pravdive a ako rozlíšiš čo pravdive je a čo nie, a ako rozlíšiš čo môžeš pridať, alebo čo nie, mi asi odpoveď nedáš.Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
tie prvé dve veti, bola reakcia na to dieťa zs lyžičkou


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš nie je Boh.petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na to ti dám odpoveď aj ja čo som toľko neštudoval - srdcom...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  šiestym zmyslom?...
tušením súvislostí?...
odvodením si reality okolo seba?...joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tolko mudrosti okope som este nevidel.. no skutek utek..

patacajak pise- oto - súhlas. mier a lásku musia na tebe vidieť keď ideš na ulicu...ale možno treba aj bojovať ako stalker?...

na tebe tu lasku vidiet.. toto je to co sa vola 5000 rocna dusa , preskusana zivotmi?? toto je ta laska nebesak ktoru osvietenci noveho veku v sebe maju a ktorej nikto nerozumie, ??

to tvoje expanzivne a namyslene vykrikovanie a nadavanie do hlupakov, je to co mam dosiahnut po precitani osha a abdrushina??

prisel si na tuto sranku len vcera auz tu vsetkyhc vyhadzujes, vysmievas sa , robis tu poriadky a pritom hovoris o nejake neskutocnej laske a uvedomeni si seba sameho, ktora sa da dosiahnut len skumanim a skladanim mnohych uceni,,pochopenim komplexneho duchovna ktore nie je dane vsetkycm len par vyvolenym..

toto je to specialne, co si obdrzal??

no vies co?? nie je rozdielu medzi tebou a mnou.. ja viem vybuchnut,,. prirodzenost sa ozyva stale.. no ty si taky isty a tvrdis tu co si dosiahol a pochopi..no rozdielu medzi tebou , mnou , fanatickym katolikom ,islamistom, ateistom nevidno!!!

je jedno ci pouzivas nadavky alebo laskavy sarkazmus.. je to jedno .. mato jeden a ten isty efekt..
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-počul si-srdcom.
Nepotrebuješ memorovať encyklopédie a špekulovať-stačí cítiť milujúceho Boha.stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš povedal: Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec. Jedna
zablúdila, z nich tá najväčšia. Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
jednu, až ju našiel. Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
deväťdesiatdeväť.petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - nikdy by som ti nenadal do hlupákov.
ja som napísal "tupec". už si to konečne zapametaj...
ani ja som od teba nepotreboval "sviňa lenivá" mimochodom ako vieš že som lenivý? :)))


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš povedal:

Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec.

Jedna
zablúdila, z nich tá najväčšia.

Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
jednu, až ju našiel.

Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
deväťdesiatdeväť.
petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - máš pravdu. nieje rozdiel medzi tebou a mnou. sme na rovnakej ceste...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (14:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip Už Mojžíš falšoval pri prikázaniach ! Dostal hodnotenie svojho ľudu a urobil z neho zákon, použitím slovíčka (ne)! Preto že pochopil aký je vlastne jeho ľud. Moc mu to nepomohlo! Je to to vidieť doteraz !Nezabíjajú, nekradnú atď.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
preto to tak vo svete vyzerá lebo pre väčšinu ľudí je najväčšia autorta to čo cíti a každý cíti niečo ine.
Na to že Ježiš nie je Boh si ako prišiel?
To nie je výsmešná otázka, vážne ma to zaujíma.


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak..

ospravedlnujem sa ti..


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak..

ospravedlnujem sa ti..


lant   |   ip:188.75.17   |   2011-02-09  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kdyz se clovek uplne uklidni, mysl, pocity, telo a zahodi vsechny nesmysly co dela, jako je opakovani ostatnich bez pochopeni toho co se opakuje (= prejde z automatiky do manualu), bude zit tady a ted, tak zazije to, co je psany v clanku.

Vira(stejne jako mysl) je neco jako ohen. Dobry sluha zly pan. Zalezi na tom kdo koho ovlada. Ale zazit to a videt to na vlastni oci. Za uklidneni se a pozorovani sebe sama nic nedate.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  okrem toho joplins ja som vyššie napísal aj že mi chýbaš:)...a uprimne...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-opäť záleží na použitom jazyku...
Ježiš nie je Boh.
Koho vzýval,ked umieral na kríži?
Seba?
Kristus vravel som syn človeka.
Boh je syn človeka?
Sme deti Božie?
Som aj ja syn Boží?
Vidíš,aký zradný je jazyk-naša reč?
Ja ti dám inú otázku-zaleží na tom?
Inak-ešte mi stále nikto nevysvetlil,prečo má jedna zablúdená ovca väčšiu hodnotu,ako stádo poslušných.
Teda-ja odpoved poznám-iba by ma zaujímalo,ako sa s tým vysporiadate vy...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je joplins ako príbeh Salieriho a Mozarta. Mohol kopať okolo seba ako zdochýňajúci kôň " aj tak vie že nemá na Amádea"


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslím že bez rozumu by zablúdená ovca nezablúdila...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker súhlasím s tebou že Ježíš nie je Boh, To cirkev urobila s Ježíša Boha aby odvrátila pozornosť od pravého.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ovca sa našla ako stratený syn.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  žeby mal rád tých čo rozmýšlajú?...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zopár myšlienok od milovaného Osha-otvorte oči,uši a vnímajte srdcom:

http://www.youtube.com/watch?v=fA4seJiYRIs


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto:
Prikázania nedal Mojžiš, pochádzajú od Boha a dal ich preto lebo s tým máme ako ľudstvo problém. Nefajčiar nepotrebuje mať nápis zákaz fajčiť. Prikázanie je pre priestupníkov. Prkázanie len odhaľuje ako na tom sme. Nedávaju nám ale silu žiť podľa prikázaní. Prikázania nie su tu preto, aby sme sa ich zachovávaním dostali do neba. Sú skôr na to aby sme poznali ako na tom sme. A uznali že sami si nedokážeme pomôcť. Potrebujeme spasiteľa ktorý nielen zobral na seba dôsledký naších prestúpeni, ale nám dá aj silu zachovávať zákon tým, že úplne premení naše srdce. Potom už nezachovávame zákon sami aby sme boli spasení. Ale s vďačnosti za to čo Boh urobil pre nás a robí v nás.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ďakujem za spoločnosť, už musím ísť pre juniora...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stádo zostalo bez pastiera!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip-mýliš sa!
Každý človek dokáže rozoznať ozajstný hriech bez toho,aby čítal tabuľky a prikázania!

Ip-asi ti ušla moja otázka:
Prečo má jedna zablúdená ovca väčšiu hodnotu,ako stádo oviec poslušných?

Ježiš povedal:

Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec.

Jedna
zablúdila, z nich tá najväčšia.

Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
jednu, až ju našiel.

Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
deväťdesiatdeväť.Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip pochop že to je hodnotenie národa a potom sa stalo prikázaním. ale špatným. Ježíš povedal snímam hriechy tohto sveta tak prečo žijete v hriechu?


JanaKatarina   |   ip:194.1.157   |   2011-02-09  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto už čo má byť za článok?!


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Slovko Boh v starom zýkone je v množnom čísle. Verím tomu že Ježiš je rovnako Boh, ako Boh Otec a Boh Duch Svätý.
Syn človeka je mesiašsky titul ktorý chce povedať, že Ježiš sa stal človekom.
Syn Boží je mesiášsky titul ktorý hovorí, že Ježiš je Boh. Treba čítať písmo v celosti jasne svedčí o tom, že Ježiš je Boh.
Čo sa týka tej stratenej ovci tak to je triviálna vec, neviem čo z toho robíš takú vedu, práve preto, že je stratená a potrebuje pomoc.
Ježiš je v inom zmysle Syn Boži ako sme mi Božie deti.
Záleží na tom pretože musí Byť zachovaný rozdiel medzi Stvoriteľom a stvorenou bytosťou. Práve preto začali problémy, že Satan tento rozdiel poprel a úspešne v tom pokračuje do dnes, ale už len na našej zemi.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip a čo UFO ako na nebi tak aj na zemi . To nie sú naši?


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Čo sa týka tej stratenej ovci tak to je triviálna vec, neviem čo z toho robíš takú vedu, práve preto, že je stratená a potrebuje pomoc"

Ahá...tak triviálna záležitosť...

:-D

39. Ježiš povedal: Kňazi a teológovia dostali kľúče k poznaniu, ale ukryli
ich. Nevstúpili, ani nenechali vstúpiť tých, ktorí chceli. Vy sa ale
staňte chytrými ako hadi a nevinnými ako holubi.

Ježiš podľa teba sem-tam rozoberal aj triviálnosti?

Hmm...

Ip-teraz si sa ukázal v plnej "nádhere".

Tvoja viera nestojí ani za fajku tabaku-zaklínač hadov je na tom lepšie...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda je úplne niekde inde.Nemusíte veriť tomu čo hovorím.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa Ip a jemu podobných triviálnosť nehodná povšimnutia:

Ježiš povedal:

Kráľovstvo je ako pastier, ktorý má sto oviec.

Jedna
zablúdila, z nich tá najväčšia.

Opustil tých deväťdesiatdeväť a hľadal tú
jednu, až ju našiel.

Unavený povedal jej: teba milujem viac, než tých
deväťdesiatdeväť.Ani jeden z nich netuší prečo.
Výsledok dogmatického prijímania viery.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip bojíš sa Boha?


mart   |   ip:62.197.19   |   2011-02-09  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PRAVE

mohol by som ta poprosis o nejake info ohladom kundaliny??


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto..Jezis nie je Boh??

JN 14,9
Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca?

dalej.. Jezis odpoveda . som ktory som.. to je Bozie meno v starom zakone..

nieco vam poviem.. satan pouziva vzdy extremy..

jeden je ked sa clovek nazaujima o Bozie slovo vobec..
a druhy je ked sa zaobera Bozim slovom prilis a este k tomu vsetko zduchovnuje a hlada skryte vyznamy namiesto aby prijal jednoduchu spravu..
ani jehovisti sa nevedia stotoznit s jednoduchostou biblie,,nejde om to dolu krtkom..tak vymyslaju, kombinuju,,zduchovnuju.. co nepasuje do ucenia oznacia ako podobenstvo..

spajate jedno slovo z izaiasa a druhe zo zjavenia a mate nove vety..nove ucenie..

toto je chore.. spajate reinkarnaciu s Jezisom.. jeden vers vyzdvihujete a druhy zatracujete..

ak Jezis nie je Boh , tak bol za nas obetovany len stvoreny tvor(to iste hovoria aj jehovisti)

mysli,ze tu to uz nabera riadne obratky.. tento blud je ine kafe,.. neskutocne ako satan dokaze prekrutit slovo Bozie, pouzije v nom superlativy a krasne reci o Bohu a Jezisovi auz ma svojich stupencov, ktory si este aj namyslaju ,ze spoznali uz tu konecnu a pravu pravdu..

ako som pisal..blud ma neskutocnu moc.. ja som rad ,ze neverim kadejakym oshom, abdrushinom.. russelom ..smithom.. atd atd..

mnohy pridu v mojom mene a povedia "ja som Kristus" neverte!! toto mi staci..


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins Ježíš je presne taký Boh ako ty alebo ja.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kedy už pochopíte že sme bunkami Boha, jeho súčasťou ! Keď je pod kameňom je aj v tebe!


Borat   |   ip:92.52.22.   |   2011-02-09  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  my v Kuseku citat portal dolezite.sk, to barz fajne, tu chodit nacisti,sionisti,fasisti i komunisti,teisty i ateisty,z nasej planety ,mimo planety... namiesto tychto hodnotnych débat odprúcam pozriet dobra film,kto ho pózriet búde dobra clovek, ja vela pochopit. zatial dopocutia

http://filmy.kinotip.cz/doktor-smrt-2010/


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-09  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto..naozaj??

diablova loz sa nemeni uz tisicrocia... aj adama a evu oklamal takisto ako teba.. "budete ako bohovia"

toto hovoria hinduisti..brahma.. to bozske vo mne..ja som taky isty..

bludite..bludite..neskutocne ste oklamani.

satan je pes.. a dostal vas,,cez krasne reci..aj o Bohu ,,aj o Jezisovi..aby ste sa nezlakli..
je to pes nad psov..vie ako klamat.. je to otec lzi..vie ako na to..a vy ste mu naleteli..

neskutocne..
PS.. pokial Boh obetoval stvorenu bytotost za hriechy ludi.. a staci mu to.. tak je nie cisty!!!

pokial obetoval obycajneho tvora..nieco co moze vytvorit znova milion krat, a milion krat to moze obetovat.. tak je nespravodlivy a malicherny..

je takisto malichery ako allah ktoremu staci ked sa raz za zivot dotknes ulepeneho kamena v mekke a otazka hriechu je vyriesena..

ani toto vas osho ci abdrushin nenaucil??

takto si predstavujes, Boha?? ktory obetuje (kvoli sebe) za hriechy ludstva len nejaky vyrobok z pasovej vyroby??

si na tom biedne aj stym oshom.. neskutocne biedne..

toto vas osho nenaucil??Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins Prepáč ale ja nemôžem za to že nedokážeš cítiť Božiu prítomnosť.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO diabol alebo entit, potrebuje tvoju energiu strachu. Pokiaľ poskytuješ slúžiš! Ale komu?


Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
trivialný neznamená bezvýznamný, ale základný.Ip   |   ip:188.112.8   |   2011-02-09  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
chcel som tím povedať skôr, že to je asi väčšine ľudí jasné, ale ak máš nejaké plnšie vysvetlenie tak sa s ním podeľ.


Lolek   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip: Oto sa táže? Ip a čo UFO ako na nebi tak aj na zemi . To nie sú naši?

Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lolek pre teba... http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/595.html


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-09  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker 19 - päť stromov... vysvetli.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (17:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip:
Triviálny = banálny,nevýznamný
http://slovnik.dovrecka.sk/vyhladavanie?search=trivi%C3%A1lny16. Ježiš povedal: ľudia si možno myslia, že som prišiel, aby som na svete nastolil mier, a netušia, že som prišiel zasiať rozkol na túto zem - oheň,meč a boj.
Lebo päť ich bude v dome, traja budú proti dvom a dvaja proti trom, otec proti synovi, a syn proti otcovi, a zostanú osamotení.

Spolu to súvisí-ide o 5 zmyslov-ale fakt odporúčam radšej tú knihu-nedokážem v dvoch vetách parafrázovať Oshov komentár...

Vidíš-napríklad aj to s tou zablúdenou ovcou...
Pochopil som to až vdaka Oshovi.
A taký Ip,alebo joplins to radšej považujú za bezvýznamné.
Nedokážu vysvetliť,prečo je zablúdená ovca cennejšia ako stádo poslušných oviec.
Je to pre nich nebezpečná otázka,ktorej sa radšej vyhýbajú.
O sto rokov z toho nejaký vatikánsky šmejd urobí apokryf...
Lebo nepohodlné veci treba z Písma vykopnúť...
Tak,ako vykopli zmienky o reikarnácii.

39. Ježiš povedal: Kňazi a teológovia dostali kľúče k poznaniu, ale ukryli
ich. Nevstúpili, ani nenechali vstúpiť tých, ktorí chceli. Vy sa ale
staňte chytrými ako hadi a nevinnými ako holubi.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Evanjelium_podla_Tomasa_172.html#ixzz1DTtCH7lRanonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-09  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Stalker-ja myslím že zblúdená ovečka má preto takú veľkú cenu, lebo aj pastier cíti za ovečku zodpovednosť a keď ju nájde nielen že je šťastný že ju znova domov priviedol a dokazuje to aj že je zodpovedný pastier aspoň tak to vidím ja. Neviem ale keď nato nechcú odpovedať tak som zvedavý.


dana   |   ip:213.151.2   |   2011-02-09  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  keby všetko čo bolo napísané v článku bol holý nezmysel,či výmysel, balamutenie či odvádzanie od podstaty,tak ak mi nikto povie, že pozná niečo lepšie pre ludí dnešnej doby, tak dávam klobúk dolu.
keby sme to prijali za svoje, môže sa to stať skutočnosťou či realitou. Ide o to, či spochybníme zasa niečo dobré a hodnotné.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (19:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus

Povedal:
Teba milujem viac,než tých deväťdesiatdeväť.

Zablúdený má pre neho väčšiu hodnotu,ako stádo poslušných a oddaných.

Kristus nemá rád vlažných a stádo je vlažné,lebo ked príde vlk,rozprchnu sa-zostane iba zablúdená ovca.

Kristus hľadá vriacich-horiacich,lebo tí sú už pripravení...


anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-09  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže to ako napríklad ak niekto má silnú vieru a pri tom žije normálny život aj s jeho neresťami ale do kostola nechodí ani na spovede tak ten bude spasený a ostatný čo poctivo do kostolov chodia tak ti budú oklamaný?


Apotol   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://home.gts.sk/olinko/27.htm


ushiro   |   ip:213.151.2   |   2011-02-09  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto 2011-02-09 (13:18)

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa , ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

4. Cti otca svojho i matku svoju.

5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

4. Prikázanie je zlé! Nevidíte? Necítite? ... to svojho, svoju? To je tam vložené dodatočne a zámerne!!!
Koľkí potomkovia nevydarených rodičov musia pri tomto zvádzať neskutočný vnútorný boj!

Správne má byť: Cti otca i matku.
Inak povedané - cti si úlohu oca a úlohu matky.
Je to mierené na zodpovednosť rodičov.


JsemTu   |   ip:78.136.16   |   2011-02-09  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ALE CO KDYŽ NENÍ VE SKUTEČNOSTI NIKDO KDO NÁM NAKONEC PŘIJDE NA POMOC? Jedinec porazí státy? Jak? Článek nebere v potaz zájmy a živé síly - a že ti samí, co se mě snažili držet v nevědomých peklech, teď sladce zpívají... a lákají do dalších pastí.


anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-09  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  apotol-a čo teraz? to mám akože prestať veriť v BOHA? ti si myslíš že moja viera sa vyvíja od správania ďalšieho Božieho zástupcu tu na zemi? Pápež je tiež len človek a určite ak má za ušami to neovplyvní moju vieru. Pochop žijem tak aby sa ľudia okolo mňa usmievali a moja viera my tu cestu ukazuje. Sorry ale pápež a vatikán mojou vierou neotrasú. BOH nezhrešil, to je pre mňa dôležité.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ushiro-som jeden z nich.
Vdaka tomu som začal pochybovať.
Vdaka tomu som začal ale aj hľadať!
Počul som dve verzie,ktoré toto vysvetľujú:

1.Desatoro nie je príkazov,ale znakov toho,kto je na správnej ceste.
Ciže-ak nekradneš,si na dobrej ceste...
2.štvrté prikázanie nehovorí o biologických rodičoch.

Osobne som prestal Desatoro vnímať v momente,ked som uznal to,že Nový Zákon je pre nás-nie ten Starý-ktorého súčasťou je aj Desatoro...

Anonymus-ani nie tak.
Ide o oddanosť-odhodlanie ísť kamkoľvek pri hľadaní Boha.
Ak máš toto odhodlanie,nie si vlažný.
Túžiš za každú cenu dopracovať sa k Pravde.
Horíš túžbou po poznaní Boha a si ochotný obetovať všetko.
Tvoja túžba po Bohu je tak vzácna,že si vzácnejší,ako stádo vlažných kresťanov,ktorí síce poslúchajú nariadenia,ale ich viera má viac spoločného s vypočítavosťou,ako s láskou k Bohu.
Preto ak príde vlk,vlažní zdupkajú a zablúdená ovca,ktorá nekompromisne hľadala pravdu ostane.
Musíš horieť láskou k Bohu-to myslel Kristus podobenstvom o zablúdenej ovci-zablúdená ovca hľadá,skúša-nie je cenná preto,že by odpadla od viery,ale pre odvahu-pre silnú túžbu nájsť.
Preto Kristu nemá rád vlažných-nemajú cenu.
Môžeš im však pomôcť,aby zovreli-zahoreli.
Kristus tiež vravel o tom,že k nemu prídu mnohí a budú mu pripomínať svoju oddanosť.
Kristus aj povedal,že ich odoženie.
Toto je celé o tom!
Ale aj tak doporučujem tú knihu-parafrázovať Osha je prakticky nemožné...


lo21   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  3 .Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.Čo je napísané v písme? A 7 deň je sobota a nebudeš atď.....stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ach ten Starý Zákon!
Kristus niečo o sobote povedal...
Už to zahodte!Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus ver a tvoja viera ťa uzdraví, hľadaj a nájdeš, klop a otvoria ti! Spolky sú čertove volky!Pokiaľ skončíš túto púť, sám za seba si zodpovedný ak si niekto myslí že mu pomôže dáka organizácia tak je vedľa.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-09  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker.. citim steba volaco jehovisticke.. stale omielas dookola podobenstvo o stratenej ovci..
vysvetlil ti to osho.. svojim vykladom..uveril si tomu , fajn..
teba milujem viac ako ostatne..ostatne ovce sa rozprchnu ked pride vlk!!
aj toto ti narozpraval osho?? odkial osho vie. ci sa ovce rozprchnu ked pride vlk..mysli si to??
dalej- z akych ovci pozostava stado?? z veriacich ludi, ci zo vsetkych ludi..(papierovych krestanov)??
ak papierovy krestania..tak ano, rozprchnu sa.. to vieme.. no ak znovuzrodeni.. tak pochybujem..
mas diery vo vysvetleniach.. a riadne..
dalej- pri podobenstve o stratenej ovci , je aj ta o stratenom zlatom penazi..
a teraz mi vysvetli.. ci aj tych 99 zlatiek ma mensiu hodnotu ako ten jeden strateny??
z materialneho hladiska tazko..a z duchovneho ano...
no len preto lebo ten ztrateny je strateny a potrebuje zachranu.. a nie preto lebo je hodnotnejsi!!
to iste aj z ovcou.. luto mu je stratenej..(ako Jezis plakal nad ludmi, co bludia ako ovce bez pastiera) , luto mu je ,ze potrebuje pomoc.. a nie preto ,ze by bola hodnotnejsia ako tych 99 co ma doma!
A TO ,ZE JU MILUJE VIAC AKO TYCH 99 JE NAPISANE AKURAT TAK V TOM TVOJOM TOMASOVOM EVANJELIU.. V OSTATNYCH JE - ZE SA VELMI TESI A RADUJE Z TOHO ZE JU NASIEL!!A TOTO JE MARKANTNY ROZDIAL, STALKER...A TESI SA PRETO, LEBO SA VELMI BAL..A NIE PRETO LEBO JE HODNOTNEJSIA AKO OSTATNE..

TAKTO NEROZMYSLA NIKTO NA SVETE..A TY SA NAM TU SNAZIS NATLACIT DO HLAVY,ZE TO TAK JE..UPLNE PROTI LOGIKE! ň
VYKLADACI POSLEDNYCH DNI RADI POMENIA SLOVICKA A UZ TO DAVA INY VYZNAM..
TAKISTO SA BOH A CELE NEBO RADUJE NAD KAZDYM KAJUCIM SA HRIESNIKOM..
OTAZKA PRE TEBA..KTO JE Z NICH NAJCENEJSI?? (PODLA OSHA)??
uplne zle ti to ten osho vysvetlil!
a vies co, skus premyslat sam o jednoduchych bozich pravdach,, bez super-duchovnych vykladacov.. iba ta mylia!!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...opustí stádo...a ide hľadať jednu zablúdenú ovcu...
Joplins-jehovistov si vážim viac,než bežných katolíkov-odieračom kolien a vymetačov kostolov...
Už len preto,že nie sú takí pokrytci a berú vieru nekompromisne.

joplins...
Svoje hodnoty si predstavil tým,že si plný predsudkov sršal oheň a síru na človeka,ktorého vôbec nepoznáš!
Aké typické pre ľudí tvojho druhu...

Maj sa pekne-joplins...

http://www.youtube.com/watch?v=fA4seJiYRIs


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-09  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker
plne s tebou suhlasim aj mňa vždy poteší, keď zistím, že nás je viac, len by som sa potreboval niekedy aj porozprávať o nejakých veciach len v mojom okolí nemám s kým... a čoskoro asi moja osvietená prdel bude bývať v stane :D takže si kúpim teplí spacák :D a budem mať fúru miesta a času na realizovanie svojej duše :D :D


emanuel   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nový vek__ Večné zákony__http://www.vecnezakony.weblahko.sk/Vecne-zakony-1_-2.html


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-09  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TO ISTE je aj v podobenstve o marnotratnom synovi..
ked sa vrati, ten ktory vsetko minul na chlast a devky.. tak sa otec neskutocne raduje.. dava mu najavo svoju lasku sposobom co starsieho brata hneva... a pyta sa..
preco si taky.. on vsetko minul a ty mu vsetko das,, vobec ziadny trest??
ja om ti sluzil stale,,nic zle somnerobil a mne si nikdy nic tak nedal..

a vysvetlenie??

1 - podla osha.. ten strateny marnotratny hlupak, je hodnotnejsi,lebo vsetko premrhal,, no uvedomil si co urobil a vratil sa,,to sa mu pocita.. je hodnotnejsi ako syn ktory bol uvedomely,, ktory nechcel otca ranit,, ktory sa snazil no nicim nevyburcoval otcove vasne a zmysly!! jednoducho len zil a posluchal..a pre otca bol vlazny.. bol niekto na koho bol otec zvyknuty!!taka sediva mys ,ktoru si otec uz ani nevsimal..

a toto vysvetlenie ci vyklad je od zakladu chory!!!

2 - normalne vysvetlenie.. ten marnotratny hlupak, ktory si uvedomil co vykonal,, no az na zaklade hladu a biedy ktoru zazival.. sa vyda naspet k otcovi..predpoklada otcov hnev..no otcova laska KTORA SA NEMENI. HO PREKVAPI..

spravi hostinu atd atd..
a druhy syn ked otcovi vycita , co to robi.. dostava odpoved..
TEBA MILUJEM TAKISTO.. VSETKO CO MAM JE TVOJE..

NO RADUJEM SA NEVYSLOVNE, LEBO TENTO TVOJ HLUPY BRAT,,KTORY JE MOJIM SYNOM TAKISTO AKO TY.. BOL MRTVY A OZILL A JA SOM SA VELMI BAL,, A TERAZ KED SA VRATIL SOM STASTNY.. PAMETAM CO UROBIL,,NO JE CAS SA RADOVAT..LEBO MI KAMEN SPADOL ZO SRDCA..

A NIE PRETO ,ZE JEHO MILUJEM VIAC AKO TEBA..!!!

TOTO JE DOLEZITE DOZOZNAVAT.. A NEPOCUVAT OSHOV A SARLATANOV..joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-09  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  STALKER.. nehraj sa na sveteho lebo sa tu naslo par jednotlivcov ktori ti zobu z ruky a citaju hltavo tvoje prispevky..

viem ,ze to lichoti a citis sa byt nieco ako vodca..no toto na mna neplati..
ja som srsal ohen a siru,, a som obycajny vymetac kostolov???
si hlupak stalker.. pisal som viac krat kto som a co som a ty si to cital.. tak kde ma zasa tlacis??

a tu siru a ohen si plul aj ty, ked si sa tu hadal o somarinach s ateistami,,rafaelom..
aj si nadaval,, akurat si nenapisal plne slovo..ale do P..I..

toto s teba svätca nerobi,, stalker.. uz som precital nejeden tvoj prispevok a viem ako reagujes..
si taky isty ako ja..
len teraz hras formu,,lebo prisli ucenici a tak si zrazu velice duchovny..

sranda.. ako sa ludia spravaju ..vzdy ucelove..
a aj ty sa maj pekne..stalker.. a oblbuj si dalej tie svoje ovecky tymi zduchovnelimy frazami aby si vypadal lepsie..


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-09  (21:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
a ty snáď závidíš stalkerovi? alebo čo ťa núti stále mať posledné slovo a aj tak pretlačiť na silu svoj pohlad na vec? je to viac ako trápne od teba že tie svoje negativity rozosievaš po celej stránke... tými svojimi slovami akurát značíš, že sa cítiš byť ohrozený... musel by si veľa informácií vstrebať aby si sa pozeral na svet aj inými pohľadmy... ja mám tak rozsiahle informácie v tejto oblasti čo si ani predstaviť nedokážeš, ale tebe stačí ten tvoj jeden pohlad na vec + pár prečítaných článkov a je s teba všeznalec...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-09  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
dobre možno som sa pomýlil vo význame slova trivialný. To slovíčko sa mi spája s tým čo hovorieval učiteľ keď povedal to sú trivielne veci = myslel tím že je to každému jasné.
To s tou ovcou a stádom nie je až také jednoduché. Pretože je viac možností. Záleží aké stádo Ježiš mal na mysli. Je viac možností.
Mohol myslieť veriacich anjelov v nebi, tí nepotrebujú pokánie lebo nezablúdili. Alebo mohol mať na mysli ľudí ktorí si myslia, že pokánie nepotrebujú. Ďalšia vec je čo sa týka tej ovečky. Vie že je stratená, alebo nevie že je stratená. Takže možností je viac. Ale v podstate má Boh rád všetkých aj tých čo nepadli, aj tých čo padli a neuvedomujú si to, aj tých čo padli a uvedomujú si to. Tí tretí mu spôsobujú najväčši radosť, ale myslím si že má rad všetkých rovnako bez podmienok.

Oto:
Boha nie je potrebné sa báť, aj keď záleži na tom čo si pod tým predstavuješ. V určitom zmysle je potrebné mať pred ním úctu rešpekt. Báť sa ho zarmútiť, alebo narušiť vsťah s ním. Ale strach v zmysle čo som to vyviedol, teraz ma už nebude mať rád. Schovávať sa pred ním a báť sa priznať s previnením, alebo chybou to naozaj nie je nutné. K Bohu môžme prísť taký aký sme, nemusíme sa snažiť pred tým polepšiť ako k nemu prídeme. Miluje nás bezpodmienečnou láskou, jeho náruč je stále pre nás otvorená. Čaká len na to aby sme k nemu prišli a otvorili svoje srdce.
joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-09  (21:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JN.. nechval sa ,, znie to blbo..
mne staci ,ze Boh zariadil veci jednoducho..

nie miliony info ta dostanu do neba..
evanjelium je pre jednoduchych ludi . obycajnych robotnikov a rybarov.. toto si nepochopil pri svojich tonach informacii???

ja viem len jednu vec.. ja nikoho nevyzdvihujem.. ziadneho cloveka..ziadne specialne vyklady,, ziadneho posledneho proroka.. ci ucenie..

toto ti nevonia..
myslis,ze spasenie je podmienene vysokou inteligenciou a skladanim skladacky?? si na omyle.

a ked pochopis,ze ja tu nikoho nepropagujem,, teda nerozsirujem "svoju" pravdu tak ti mozno svitne..
vy tu vytahujete do nebies oshov a abdrushinov bez ktorych sa neda dostat do neba ci poznat pravdu..

a toto zavana demonizmom..
no chapem ,ze si domotany tolkymi informaciami a tak sa tti ten kolomaz zda ako pravda..
joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-09  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn. a ked rozsievas ty svoje negativity a pohlady na vec , tak to je v poriadku???

aahaa,,uz chapem,, ty mas na to pravo..lebo ty jediny poznas pravdu..

sila..


tibir   |   ip:91.148.18   |   2011-02-09  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Syn človeka totiž prišiel zachrániť, čo sa stratilo...Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-09  (22:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty si ani neuvedomuješ, že tvoje slová už píšeš len zo zlosti... vôbec nerozumiem o čom píšeš v tom prvom komente, uplne od veci ja s evanjeliom nemam nic spolocne a oshovi a jemu podovnym ludom davam vzdy 50% ... ja vsetkemu totiz to davam 50% a je to urcite lepsie ako u teba že vsetko hned zavrhneš, ja si potom aspon vyberiem kto mal pravdu :) ... žial tvoje slová sú viac provokačného zámeru a prekrúcaš jedno z druhým, a to že sú provokačného zámeru dosvedčuje že si mal potrebu dopísať ten druhý koment... žial pre teba ja už viac energie nebudem dávať do písania s tebou, zmysel toho neexistuje a nepodporujem tvorbu negatívnej energie... môžeš napísať čokolvek, ale mňa neodradíš, vždy ťa budem milovať rovnako ako svoju rodinu alebo človeka čo ma zabije, nikdy neprestanem milovať :) utíš na chvilu ego počúvaj srdce ;)...


AB   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (22:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins. Doslova ťa ľutujem . Tak obrovské ego som ani nevidel.


tibir   |   ip:91.148.18   |   2011-02-09  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lukáš 15:4-6 Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia; 6 potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu.


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-09  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
teraz sa ukázalo ako okrem používania slov potrebujeme vysvetľovať čo pod ními myslíme.
Aj keď som sa to predtým snažil vysvetliť ako tomu rozumiem, nechápem prečo si ma stále obviňoval, že to považujem za bezvýznamné.Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-09  (22:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   joplins .Musím konštatovať že sa vôbec nemáš rád. To nehovorím o láske ! Preto, nenávidíš všetko okolo.Určite nenávidíš zrkadlo. Pozri sa doň a povedz tomu človeku čo tam vidíš že ho miluješ a pritom sleduj svoje srdce . Potom pochopíš!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-09  (22:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-parádne som sa zasmial!
Dakujem ti.
Píšeš:
nehraj sa na sveteho lebo sa tu naslo par jednotlivcov ktori ti zobu z ruky a citaju hltavo tvoje prispevky.

Nikto mne nezobe z ruky,lebo iba parafrázujem a prezentujem myšlienky Osha.
Nechválim sa cudzím perím!
Ak je niekto zaujatý jeho myšlienkami,som len rád-daľší ľudia,ktorí nie sú ochotní slepo prijímať dogmy.
Tu vôbec nejde o moje ego!
Ja som nula,ktorá iba kopíruje text dalej.
Na nič sa nehrám a je na každom,aby zvážil,či Oshove myšlienky stoja za povšimnutie.
Podľa mňa stoja.

Ukázal si sa joplins ako typický pseudokresťan.
Nadávaš na Osha bez toho,aby si poznal jeho myšlienky.
Pred 500 rokmi by si ma asi ako člen inkvizície upálil...

Nikto mi nevysvetlil veci do tak úžasnej hlbky,ako milovaný Osho.
Nehanbím sa ho tak nazvať,lebo mi dal veľa.
Kto si myslí,že som nejaká obeť vymývania mozgov-je to jeho vec.
Iba by som si prial,aby si pred tým-než ho v duchu odsúdi-prečítal aspoň jednu jeho knihu bez predsudkov.
Joplins-ty nemusíš.
Ty to už asi nevieš...

Vytýkaš mi vulgarizmy...
Ver mi-v civilnom živote nadávam ako dlaždič.
Naučil som sa to v minulosti-udržiaval som si tak duševné zdravie.
Beriem to ako výborné ventilovanie hnevu.
Mnohí nemali také náročné zamestnanie a tak sa im ľahko káže o krasomluve.
Minule mi nadávanie vytýkal jeden katolík.
Plietol sa mu jazyk-ked si totiž vypije,rád dáva kázne...

Jn:
Poznám dôverne tvoje problémy...
:-D
Stáva sa mi,že začnem rozprávať a poniektorí odídu-lebo vravím že-vraj rúhačské veci.
Ich odchod komentujem s tým,že nevadí-každý nemá natoľko pevnú vieru,aby si dokázal vypočuť moje názory...
:-D

Ip-kašlime na triviálnosti...
Je tu ale viac problémov.
Napríklad taká Sodoma-Gomora...
Ale to je na dlho...

AB-kresťania majú buddhizmus za konkurenčné náboženstvo.
Preto nemajú ani šajnu o tom,čo je to EGO.
Kristus a Buddha by si ale skvele rozumeli.
A ja pôjdem na veky-vekov do pekla,lebo som si to zdovolil povedať...


:-D
333   |   ip:85.216.14   |   2011-02-10  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  | ip:85.216.14 | 2011-02-09 (08:36)
45%
mínus plus
stalker | ip:89.173.36 | 2011-02-08 (23:03)
50%
mínus plus
Navštevovači kostolov ani nedokážu vysvetliť,prečo má zablúdená ovečka väčšiu hodnotu,ako stádo oviec poslušných a následujúcich svojho pastiera...

-no vysvetli?

-JA len tolko stakler,kedze ty vysvetlujes nieco co je bozie kralovstvo a ako si ta najde.ja vysvetlim to co pises tu.zabludena ovecka ma taku hodnotu.aky je jej pastier ak je pastier dobry zatulana ovecka ma zlu hodnotu,ale ak je pastier satan tak zatulana ovecka ma velku hodnotu,a ted si najdite sami odpoved aky je vas pastier,a ci osho je tiez ten pastier. aby ste ako zatulana ovecka.nemali hodnotu pre bozie kralovstvo.LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-10  (01:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „len neskúšaj začínať so Zápiskami šialenca.
To by ti úplne vyskratovalo mozgovňu.
Na to nie si pripravený.
Túto knihu od Osha som čítal medzi poslednými.“

To je nejaká autobiografia?

„jehovistov si vážim viac,než bežných katolíkov-odieračom kolien a vymetačov kostolov...“

Sektu jehovistov založil Charlez Taze Russel – rodinný klan charakteristicky bojom proti kresťanstvu a obchodom s ópiom, ktorý má čo do činenia s vrcholnými stupňami slobodomurárstva. Na strážnej veži maju bežne slobodomurárske symboly. Zase si naletel nejakym sektárom.

Navyše pohrdaš a vysmievaš sa z jednoduchych pracujúcich ludi, ktori v nedelu proste idu do kostola poďakovať a pomodliť sa k Bohu a dokažu si pred nim klaknuť. Aby tej tvojej pýche nepredchádzal pád (čo ti teda neprajem)stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (04:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB-nemám čo dodať...
Odhalila si ma!
:-D
Teraz musím priznať,že Strážna veža mala pôvodne v názve aj "Sionistická"...
LenkaB-možno by stálo za pokus čítať naozaj a nie iba vytrhávať z kontextu...
Nijakým sektárom som nenaletel,nie som žiaden Jehovista.

"Zápisky šialenca" zapisovali žiaci,ktorí bdeli pri Oshovej smrteľnej posteli.
Je vyvrcholením jeho diela.

S tým vytrhávaním z kontextu mal Osho tiež svoje skúsenosti:
Raz povedal,že Hitler chodil skoro spať,skoro ráno vstával,nepil alkohol,nefajčil,žiadne ženy...
Ved žil skoro ako mních.
Na druhý deň bolo v miestnych novinách palcovými titulkami napísané:
"Osho vyhlásil Hitlera za svätého"...
Nejaký novinár si chcel zarobiť a novinár sa vždy teší,ked môže pridať nejakú tú krv,škandál,či nechutnosť...
LenkaB a ostatní-nechovajte sa podobne!

333-vyššie je všetko vysvetlené.

Inak-nerád sa opakujem,ale skúste:

http://www.youtube.com/watch?v=fA4seJiYRIs

čo také strašné káže?stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (05:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB...
Raz som videl v nedeľu ráno babky a už ťahali čiaru do kostola.
Veľmi sa vtedy šmýkalo-aj ja-zdravý a silný som mal čo robiť.
Nie-oni musia ísť,lebo boha nájdu iba tam!
Spadnú,pôjdu do nemocnice-vieš ako to chodí.
Starí ľudia zomierajú v posteli na zápal pľúc...
Ale v nedeľu musia,inak by boli celý týždeň bez boha!
On je iba tam!
A iba v katolíckom kostole!
Ze?stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (05:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj tak tam chodia iba preto,aby mohli všetkých dobre poohovárať!
A keby neprišli,zas by ostatné ohovorili ich-aké sú bezbožné...
Dakujem pekne!
Ja do kostola nechodím-ja som skutočný veriaci!
Nemáme sa modliť v skrytosti?


ANONYM   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo keby sme spoločne hľadali pravdu?

najskôr rozdelenie nepriateľov:

osvietenec versus iluminát

pravo - slávny(katolík)versus prehnitý klérus

slušný ateista versus skorumpovaní bankári a politici

najdite sa každý v košiari pokiaľmožno na ľavej strane!
idem k lekárovi ale slubujem Vám že príbeh(podobenstvo)o fungovaní sveta vymyslím...petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (07:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prepáčte, ten príspevok 07:33 je môj.
neviete mi poradiť akú klávesu mám stlačiť aby som sa po odoslaní príspevku dostal hneď do aktualnej diskusie?...


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-10  (07:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker.. bez osha by si bol strateny???

nemal by ti kto vysvetlit dopodrobna evanjelium??

bez jeho osobnosti by si bol prazdny a nespaseny??

tak to mas stastie ,ze si sa narodil az po oshovi a mal si moznost citat jeho knihy..lebo inac neviem neviem..

pises: Nikto mi nevysvetlil veci do tak úžasnej hlbky,ako milovaný Osho.
Nehanbím sa ho tak nazvať,lebo mi dal veľa.

jednoduche slova od jezisa krista ti nestacia, bez osha by si bol strateny??

propagujes tu ucenie cloveka,, tak isto ako russel.. ci smith..
vzdy musi byt pri vas niekto kto vam vsetko vysvetli a potom sa uz vas zivot toci len okolo toho cloveka..
ako katolici zbozstili Mariu..
a teraz je maria u katolikov viac ako Jezis..
toto je to co ma najviac hneva..


prekliaty clovk co dufa v cloveka..

mne stacia slova aj vysvetlenia Jezisove..
je vtom jednoduchost a staci mi to..ked tebe nie..tak hladaj vysvetlovacov..a.vodcov..petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (07:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a už ho aj mám.

Príbeh:
Píše sa dátum 24.12.1918. niekde v Poľsku(ospravedlnujem sa historikom,čas a miesto je vymyslené).
Zúri 1 sv. vojna, v zákopoch na seba mieria Pruský a Ruský vojak. Sú vianoce, štedrý večer a každý hromží na sk@rvenú vojnu. Nasadili obaja biele šatky, vyliezli zo zákopov a stretli sa...

Kto si myslí že títo dvaja sú nepriatelia?...
Nie je náhodou ich spoločný nepriateľ ten čo ich do tej vojny navliekol?... ilumináti,prehnitý klérus,skorumpovaní bankári a politici?...

rozmýšlajte! pokračovanie neskôr...


joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-02-10  (07:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker..pozrel som si video co si dal..

musim ti povedat , ty si doslova v pici bratu..

aj s oshom...

cista sekta, ako vysita..!!

ak si toto neprekukol, tak si na to velmi zle..
a je uplne jedno ake brilantne myslienky tu roztriasas o laske,, je jedno ako sa prezentujes,, je to sekta podobna ako moonova..
cista sekta. stalker..

zobud sa..hore.. vstavame. !!petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (07:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - prečo 1918? ked si vymením jednotky za nuly, tak dostanem dátum narodenia môjho milovaného syna, o ktorom som 9.augusta 2006 ani netušil že žije, lebo som si ho so svojou milovanou manželkou o dalších 6 mesiacov adoptoval a vytrhol ho z pazúrov Detského domova.( to aby si vedel že som sa zmohol aj na rodinu - ako si ma chcel zosmiešniť)


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (07:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
máš úplnu a čistú pravdu... ja to viem dávno, ale vysvetli to ľuďom čo denno denne pozerajú do bedni, kde hovoria to čo chcú a nie to čo je pravda...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (07:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a prečo v Poľsku? obaja sú na cudzom nepriateľskom území - žiadne výhody...z hist. hľadiska je Poľsko trňom v oku aj jednej aj druhej strany. Všimnite si paralelu
prus - rus. rozdiel len jedného písmena. v podstate spojenci v mimulosti aj v budúcnosti...
prušiaci boli protestanti - prušiak bude reprezentovať osvietencov. stalker,oto,zemislav,borat,lant,Jn atd.
rusi boli pravoslávni kresťania (parafrázujem sláviť pravdivo alebo správne - to o sebe tvrdia katolíci)...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rus reprezentuje zatiaľ Ip a samozrejme milý joplins...
a ateista? stojí nad oboma a kybicuje im do toho...
bis gleich...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-10  (08:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
ešte sa vrátim k tej stratenej ovci, lebo ak som Ťa pochopil dobre, tak Ti šlo o to že Boh nemá rád vlažných. Problém je že to nie je pravda. Boh nemá rád ten stav v ktorom sa vlažný ľudia nachádzajú, ale tích ľudí miluje rovnako ako každú inú stvorenú bytosť. Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika. Ak sa ale hriešnik ztotožní z hriechom nakoniec ho to zničí. Ak by Boh nemal rád vlažných prečo by im dával posolstvo a výzvu k zmene pozri Zjavenie 3,14-22. Vlažný človek je tiež stratená ovečka, len o tom nevie, je spokojný sám zo sebou a svojím poznaním.
Izaiáš hovorí, že my všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu... a dôsledky toho niesol Ježiš na kríži.
Čo sa týka Sodomy a Gomory tak Ty s Tvojho pohľadu asi ťažko pripustíš, že človek môže prekročiť určitú hranicu keď už ani Pán Boh mu nemôže pomôcť, pretože podľa teba má ďalšiu šancu v ďalšom živote. Ale čo ako to nie je pravda? Dnes je deň spasenia. A ak dnes počujete Jeho hlas nezatvrdzujte svoje srdcia. Ďalši šance nemusia prísť nie preto, že by ich Boh nedával ale preto že naše srdce sa stane necitlivé a nerozozná ten správny hlas.


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (08:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  môže to byť poľský roľník čo ide náhodou okolo...

no čo idete do toho?...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (08:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
len pokračuj pokračuj veľmi ma pobavilo, ale páči sa mi to rozdelenie :D


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este rečová bariera medzi oboma. o tom by vám vedel stalker. aj tu na fóre sa vlastne navzájom nerozumieme...
možno aj v podstate myslíme podobne - veď predsa všetci tu hľadáme... to by nás malo spájať...reč je nedokonalá na vyjadrenie všetkých pocitov...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som asi 7 rokov žil v Nemecku, cítim sa byť nestranný v porovnávaní germánskej a slovanskej nátury...
dokonca jeden z mojich najsilnejších mimozmyslových zážitkov je z toho obdobia... Herman nech ti je zem ľahká...ale o tom potom...


Ip   |   ip:188.112.1   |   2011-02-10  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak:
máš pravdu, že všetci bojujeme a všetci sme na nepriateľskom území. Našími skutočnými nepriateľmi, ale nie sú ľudia. Ako Pavol píše nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, zo svetovláscami temnosti tohoto veku a duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Tento boj ale nemôžeme vyhrať bez Boha, preto máme mocnieť v Pánovi a sile jeho vlády a obliecť na seba celú zbraň Božiu. (Efežanom 6,10-18)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (09:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko je inak !!! (démoni) civilizácia ktorá tu vládne potrebuje vašu negatívnu energiu za svojím účelom,akákoľvek negatívna energia je pre ňu dobrá! Keď sa vadíte , bojujete ,trápite sa , atď. USA chystá určitú projekciu na nebi na totálne zblbnutie ľudí kde sa na nebi zjaví Ježíš a mnohí naletia ! Svetovláda je tu! Dostaneme do prdele čip a máme po slobodnej vôli! To je tá trúba ktorej naletia mnohý! Je treba poznať tých ktorí nás ovládajú a zaujať správne stanovisko! A ešte aký je rozdiel - sekta --náboženstvo????????


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (09:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  v prvom rade keď obaja vyliezali zo zákopov, museli prekonať niečo, čomu sa hovorí strach...
tu si na vás rusi vytiahnem vášho rímskeho biskupa Karola Wojtilu - možno aj preto Polsko...prosím ho o pomoc aby som to rusovi vysvetlil čo najzrozumiteľnejšie...

za celý pontifikát vás(alebo nás)vyzýval:NEBOJTE SA!!!
NEBOJTE SA!!!...prečo joplins za každým rohom vidíš satana?...prečo sa bojíš?...prečo neposlúchneš svetca?(k tomu Jan PavolII smeruje)...

ja ti poviem ako džonyho vidím ja: ja nepotrebujem 5 rokov skúmania jeho zázrakov aby mi vatikán oznámil že je svätý...ja som jeho energiu cílil aj cez televíznu obrazovku...pre mna bol vo svojich obmedzených možnostiach svätý už za života...viete ako som to zistil? - SRDCOM!!! to je to čo sa vám tu snažíme do tých hláv vtľcť - OTVORTE SI SRDCIA!!!...


lenlen   |   ip:194.228.1   |   2011-02-10  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je sranda kolko ludi ma problem s vlastnym egom
:)
v zajati svojich vlastny myslienok
netvrdim ze ja nie som , ale dufam ze nie az tak moc
preco si myslite ze ak vas prestanu ovladat myslienky tak prestanete existovat ?Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (09:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  napísal som článok a nedá sa odoslať!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lapaji, lapaji, aj tak už končíte!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip - prosím nevyťahuj tu na mňa citáty z biblie...

Ty by si mal tie citované pasáže cítiť srdcom...
nie ich vedieť odraprať naspamäť :)))...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ten tvoj citát(Efežanom)asi čítam prvý raz v živote ale mu rozumiem... chápeš?... aj ty mu rozumieš?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Poznajú deti niektorého proroka? A ich je kráľovstvo !Prečo ? Lebo sú v prítomnosti a sú šťastné ,neriešia blbosti!


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak.
takze podla teba bol Karol Wojtila svetec a ty si citil energiu cez obrazovku , hej?
hm... dobre.. a citil si energiu od osha ked dvihal ruku na tych svojich sektarskych zhromazdeniach.? a ty mi ides hovorit o otvorenom srdci..

ak bol wojtila svetec tak ja som butrus butrus gali..
no toto je na dlhsie.. inac tolko domotanych nazorv ako sa tu v poslednom case objavili , som uz dlho nevidel..
aj osho aj abdrushin aj papez svetcom aj vsetko dokopu aj chlieb z lekvarom ...

mam podozrenie, ze sa tu dostali ludia co maju za ulohu pomylit a domotat. plateny diskuteri..joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ip..

vidis s kym sa bavime??

ludia co ani necitali bibliu a v edia vsetko lepsie,,citia srdcom ,,nas odsunuli na kostolne lavice. to sa vola odborne predsudky..

hlave ze citali osha a sektarske ucenia a davaju nam tu priklady a pribehy,,zo srdca.. to my zadubenci nemozme pochopit..

one ano..oni z otvorenym srdcom a ocami co povedia je svete..

oni poznaju pravdu a my im tu odriekame basnicky z bibie..

to je krasa..


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  od Osha som energiu necítil, lebo som sa len všera o ňom dozvedel:)))...ale ak si ho prečítam, možno pocítim energiu...

asi si butrus butrus gali :)))... a to je kto?...

no ponúkni nejakú slušnú cenu...:D


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins. Pred 30.r. som začal čítať bibliu , a ty kedy ?


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som Osha šuhajko nečítal - takže 1:1 za tú bibliu ktorú si mi vytkol:)...

presne odriekate - strácate drahocenný čas...
môžte ho využiť užitočnejšie... môžte niekomu zavtedy pomôcť...


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto . mozno pred 13 ..no to je jedno

lebo ti si sa tam dzvedel o reinkarnacii a roznych inych bludoch. takze ti to bolo asi zbztocne..


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na koncile v Carihrade ju odstránili z písma, v domnení že tím prerušia a naštrbia zákon spätného pôsobenia. Bohu dík funguje ďalej .


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - ja mám otca radikálneho katolíka :)...

ja mám za sebou dlhoročný existenčný boj týchto dvoch smerou myslenia... ty si pre mňa slabý pacient...


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-10  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker nechcem ti brať iluzie, ale je čas sa prebrať do reality: Osho, vodca nebezpečnej sekty, kazateľa chudoby so zbierkou Rolls-Royce-ov, násilne deportovaný z USA kôli sérii kriminálnych činov spáchaných jeho sektou...

Within a year the leadership of the commune became embroiled in a conflict with local residents, primarily over land use, which was marked by hostility on both sides. Osho's large collection of Rolls-Royce automobiles was also notorious. The Oregon commune collapsed in 1985 when Osho revealed that the commune leadership had committed a number of serious crimes, including a bioterror attack (food contamination) on the citizens of The Dalles. Osho was arrested shortly afterwards and charged with immigration violations. He was deported from the United States in accordance with a plea bargain.[4][5][6] Twenty-one countries denied him entry, causing Osho to travel the world before returning to Pune, where he died in 1990.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rajneesh

"Zápisky šialenca" zapisovali žiaci,ktorí bdeli pri Oshovej smrteľnej posteli.
Je vyvrcholením jeho diela."

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Novy_vek_39.html#ixzz1DXvDlNnf


Jeho vlastni žiaci ho nazvali šialencom? Pekne... Môj dedo s podobnou literatúrou kúril v peci, mali v dedine jedneho Hare Krishna – ktory sa snažil niektorich presviedčať – takže ked došli noviny, mali sme zasobu 
od Osha som prečitala „cesta modreho oblaka“ a musim povedať, že je to ťažky brak, typicka sektarska literatura, nechapem, ako ťa to mohlo tak zobrať.joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze ludia zmenili bozi zakon..svojvolne..boh nie je vsemohuci a ani pravdovravny..

no boh nas chran..mamepo riti ked sa dostaneme k nemu..

bude si s nami robit co chce..

ziadna spravodlivost nas necaka..
bude nas sudit podla nalady..
nic..
verte si comu chcete..spajajte si a domyslajte k boziemu slovu bajky..

vasa vec..cas sa krati a suc prichadza.. ziadna opicka, ci lepsie telo v buducom zivote..

sud a koniec..joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka b

suhlas..

aj ja som cital o oshovi to iste..

je to sekta na pohladanie..

a niektori s otvorenym srdcom to uplne prehliadaju..

tlak..


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to si nechcem predstavit co dorabal ten brataty sektar z naivnymi zenami v tej jeho sekte..
ako kazdz novodoby spasitel sa vyzival n grupakoch..


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano joplinsko - posledný nech zhasne! :)))...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins Koniec to bude, ale trpieť budú tý ktorí si to želajú ! M"j BOH já: Všade prítomná lásky plná energia ktorá naplňa a oživuje všetko živé atď . Neni to ďeduško ktorí čaká na to kedy ma môže zmlátiť!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  už len kôli príspevku lenkyB si to musím prečítať.
:)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nesúďte lebo budete súdený (zákon spätného pôsobenia) čauuu!!!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - ešte k 20:38
existujú aj iné fóra,kde sa dá pokecať?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins . Stretol si sa s bytosťami z iných svetov ? Ja áno, aj s jednými , aj z druhými a ver že koniec nieje !


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2011-02-10  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  „ a to si nechcem predstavit co dorabal ten brataty sektar z naivnymi zenami v tej jeho sekte..
ako kazdz novodoby spasitel sa vyzival n grupakoch..“

Tak určite, ked už mal milovaný Osho tu možnosť, tak niektoru určite pozval do svojho Rolls Royce... Niektorí tu propagovali aj knihy Carlosa Castanedy – ten robil presne to isté – vyhlásil svoje semeno za životodarné, ktoré prebúdza ducha a snažil sa ho samozrejme prebudiť u čo najväčšieho počtu žien jeho sekty

„Nijakým sektárom som nenaletel,nie som žiaden Jehovista.“

Nepisala som nikde, že si jehovista. Reagujem na tvoju poznamku o tom, ako si viac važiš jehovistov ako tych, čo chodia do kostola. – čo take urobili jehovisti? Doniesli ti domov stražnu (predtym sionistickú) vežu a s trpiteľsko-blahosklonnym vyrazom pokecali?

A ešte k tým kostolným babkám –Mňa babka učila, že Boh je všade. Ale dôvod – prečo sa nemodliť len v skrytosti a nestretnuť sa v nedelu v kostole fakt nevidim. Čo hovorí Biblia:

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

„ako katolici zbozstili Mariu..
a teraz je maria u katolikov viac ako Jezis..“

Zase to vyťahuješ. U katolíkov ani náhodou nie je panna Mária viac ako Ježiš. A katolíci ani náhodou nezbožštili Pannu Máriu. Kým Ježiš Kristus patrí do svätej trojice Otec, Syn a Duch svätý, a je spasiteľom, Panna Mária pre katolíkov nie je Boh, ale naša svätá matka.
Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ha ha ha (žijú medzi nami )


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto - dá sa aj inde?


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenkaB - lenže aj na tomto fóre sa stretávame v jeho mene...tak načo? by sa trepal do kostola?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB Čo robia niektorí kňazi s deťmi ?


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zato si zbožšťujete oveľa bezcennejšie veci ako je matka spasiteľa...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (10:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto má pravdu viem o čom hovorí...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sekta ako sekta. Osloboďte sa buďte sami sebou . Jednoducho povedané netrápte sa buďte šťastný !


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn HURÁ


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nájdeme ako to vlastne je?


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a presne tak ja som chcel to isté napísať... sekta ako sekta... cirkev mala na úplnom začiatku určite dobré ciele... no dnes aj po stáročiach ich krviprelievania, je stále najrozšírenejšou legálnou mafiou...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn Spolok ktorí vládne svetu! Kto to je?Kto do toho spolku patrí?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jedna debata a toľko názorov (rozdeľuj a panuj)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ej3BYXUv6QY/TELjqpTSBvI/AAAAAAAAAA0/OTR2cL4e2O0/s1600/alien39.jpg&;imgrefurl=http://zahady-nati.blogspot.com/&;usg=__qBa_FCymEXOIkNyIYJBjYxTqkQY=&h=450&w=700&sz=27&hl=sk&start=0&zoom=1&tbnid=FiCNYEGS3IUHVM:&tbnh=95&tbnw=147&ei=4blTTcKOLNKEswbpp-3pBg&prev=/images%3Fq%3Dmimozem%25C5%25A1%25C5%25A5ania%26hl%3Dsk%26sa%3DG%26biw%3D1920%26bih%3D890%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:10%2C228&itbs=1&iact=hc&vpx=1184&vpy=252&dur=1234&hovh=180&hovw=280&tx=118&ty=107&oei=4blTTcKOLNKEswbpp-3pBg&esq=1&page=1&ndsp=66&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1920&bih=890


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel som vám ukázať akého som tento rok vyfotil neviem to tam dostať, čerta jedného.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takéhoto http://www.pluska.sk/slovensko/rozhovory/su-mali-sivi-skaredi.html


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sme článok v potravinovom reťazci ! Pochopí to niekto?Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, čo na to hovoríte ?????? žijú medzi nami ???? Ježíš je iná frekvencia ,Cháááápeš?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veštci, ktorí sa dokázali presunúť v čase a priestore .Popisovali udalosti svojimi očami . Keď myšlienka poletí rýchlosťou mrknutia oka !Ako sa ten prístroj volá???Človek bude hovoriť do kameňa v strede púšte a dohovorí sa s človekom na jej okraji !!! Ako sa volá ten prístroj????


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  iná frekvencia o to tu ide... my sme všetci na jednej vlnovej frekvencii... raz ešte tak pred 3 rokmi som našiel v lese zváštne stopy akoby malých mužíčkov naozaj malé stopy a nerozumel som čo to je... zavolal som priateľa ten je poľovník a sám povedal, že v živote nič také nevidel... ja som tie stopy sledoval a verte či nie oni proste končili v strede lesa... a o to tu ide, žijú medzi nami, im stačí zmeniť frekvenciu a prelínajú sa medzi svetmi....nech žije OTO ! :)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn dííki . Pri úraze som sa dostal do do iného stavu vedomia a komunikoval som s nimi . A môžem povedať že nás programujú!!! Od tohto sa treba oslobodiť !!! A sme v ráááji ! Potom prídeme na to že nás nikto nevyhnal od nikiaľ !!! Iba nás ovláda, lebo potrebuje našu negatívnu energiu ! Sme energetické bytosti ,vidieť to aj na sv. obrazoch (aura)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kristová energia sem intenzívnejšie začala prúdiť, preto sa veľa ľudí začína prebúdzať ! To všetko funguje ! Len skladačky treba skladať inak!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pozrite si tento dokument ! Ale pozorne ! Kto s kým a prečo?http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/595.html


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto..

si oblbnuty demonmi ktori tu ziju uz tisicrocia,, jezis ich vyhnal z ludi a oni sa tulali a prevtelovali do inych tiel..
pri hypnoze rozprava z cloveka demon..presne miesta, adresy , mena..vsetko sedi..

je to satanova loz..
ak si mal nejaky zazitok cestovania v case..astralne putovanie..hypnoza, ci klinicka smrt,,,a videl si minulost..ci co ja viem.. bol si oklamany..

demoni podporuju ucenie o reinkrnacii tym ,ze rozpravaju cey ludi v hypnoze..

aj ked sa to zda super pravdive..jejto loz..bezohladu ake mas zazitky...jezis pred tym varoval.. hovoris ze citas bibliu a nic z nej nevies.. das sa unsat kazdym ucenim ko vietor unasa list stromu..

nie si pevny a preto mas zazitkz ktore ti vymietli mozog..satan je bohom to´hto sveta ma moc ti sprostredkovat hocijake tripy a halucinacie ktory skalopevne uveris..

podcenil si toho tvora..

takisto ho podcenila j stalker z oshom...
blud na blud..


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej s tým programovaním ono ja to cítim aj s tými aurami... stačia mi 2 minuty meditácie na slnku a všetko navôkol mňa je modré až to priam oslepuje tým žiarivým modrastým svetlom... akurat mam teraz problem, že už nechcem prispievať do ohňa tejto spoločnosti a neviem kam alebo ako... niekedy ma ťaží moje vlastné telo... ale zase predčasne odísť? dá sa to vôbec?


MAdness   |   ip:95.103.69   |   2011-02-10  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak sa môžem pripojiť do debaty, aj keď som si veľakrát povedal, že tu už nespravím. :)
Ja som nečítal ani bibliu ani korán, ani iné učenia nábož.. Nečítal som ani ospevovaného Osha. Ak si myslíte, že kniha je silnejšia ako cit ste úplne vedľa. Kto Vám povedal, že aby ste konali a poznali dobro musíte si najprv prečítať nejaké 2000 ročné zvitky alebo slová nejakého dedka (mudrca) ? Nechcem urážať, ale Naozaj ste tak zakomplexovaní alebo naozaj tak nenávidíte iné zmýšľanie ako je to vaše? City ako láska, ochota pomáhať, súcitnosť a mnoho ďalších aj tých negatívnych má človek v sebe. Týmito knihami sa človek snaží nájsť cestu, ale neznamená to, že iná cesta neexistuje... A ak sa aj vyberiete určitou cestou nezaručí to Vašu "dokonalosť a jedinečnosť" oproti iným ľuďom a ich vlastnom výbere. Možno práve Vaše zapálenie Vás môže priviesť k úplne inému koncu...
Tak ako som už písal veľa veľa krát skúste prejaviť určité porozumenie a zanechať boja za vlastnú pravdu. Problémov, kt. delia svet je mnoho. Skúste sa aspoň na 10 sekúnd zamyslieť a potom môžte znova na seba útočiť. Ďakujem :)


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto..
a aura na nabozenskych obrazoc je ofajc oddobovych maliarov ktory mali pohansky povod a prikreslovali k nabozenskym osobam svoje pohanske znaky ako napr. slnko ktore uctievali ako boha..

preto ta svetoziara okolo jezsovej hlavy..

zasa si domotany...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (12:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
na kolenách ťa prosím prestaň si čítať naše komentáre a aspoň sa prestaneš vyjadrovať... lebo aby si tu neustále do niekoho hučal, že to tak nie je... našu vnútornú pravdu nezničia tvoje úbohé slová nevedomosti... prestaň s tým, sereš si do huby...


joplins   |   ip:188.177.1   |   2011-02-10  (12:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  N

da sa predcasne odist..co by nie..

ty si originalny adept pre sektu

nabulikaju ti ,ze lati okolo raj v podobe komety a uz aj pijes volake ciankali a uberas sa oproti raju...

neskutocne..Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins Chlapče ,chlapče, poť pobozkám ťa !! a už sa neboj!! Oni potrebujú tvoj strach!!! Pokiaľ veríš BOHA tak sa nemusíš báť ničoho!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (12:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aura a energie: joplins http://www.youtube.com/watch?v=haq5zBXlK_Y


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zas som sem dal prispevok a nič :D už sa mi to nechce znova :D... mám doma celestínske proroctvo ale nevidel som to... ale to ako sa tam pozeral okolo seba a všetko to tak nádherne žiarilo... tak to poznám :) aj tú modrú auru :) kedysi som mal zelenú... no modrá je ešte úžasnejšia :)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  celestínske proroctvo: je v tomto filme veľa pravdy, aj v tom, ako sa dostať do vyšších vybrácií !


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn, teším sa s tebou! Začínaš chápať ako to funguje ! Čím nás bude viac , osvietime tmu a tma zmizne! Aj tý beťári ktorý nás okrádajú o energiu!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  este aby ste spravili aj pre nižšie sféry návod :)...
prosím...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aký?


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MAdness - súhlas...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na ďalší postup vpred...Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nezaťažuj sa minulosťou , budúcnosť nepoznáš ta ju nerieš , ži teraz a buď šťastný!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A šťastie a lásku daruj ostatným a vráti sa ti znásobená a takto pokračuj dokola ! To je zlatý vek ,zasľúbená zem!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže môžem naspäť zaliezť do ulity. nevyžaduje sa odo mna nič?...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (13:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stačí keď zalezeš do seba... :D že do ulity :D... otvor sa a v sebe nájdeš celý vesmír... hlavne by som doporučoval každy deň meditovať, sú rôzne druhy meditácie ja oblubujem slnečnú pretože vtedy zo mňa tá energia priam vystreluje.... a hlavne kvalitne nahravky meditačnej frekfencie... http://lobonya.wordpress.com/2011/02/08/meditacia-meni-strukturu-mozgu-%E2%80%93-najnovsi-vyskum/ mediatacia mení štruktúru mozgu :)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naučiť sa prijímať okolie také aké je ! Náhody neexistujú , všetko je zámer, ktorí musíme pochopiť,a posunúť sa vpred. joplins je tu na to, aby robil proti pol,ktorím nás posúva ďalej! Ďakujem joplins skutočne a úprimne !


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto to vysvetlil perfektne...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aj ja joplinsovi ďakujem, treba mať protipól stále na dohľad...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn ďakujem, a pošlem ti späť, aby sa šírilo to dobré a správne ďalej.


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale to horčičné semienko už prečítam,ked som si to objednal,aj ked ma teší že sú tu este väčší salámisti ako ja :)...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chápem joplinsa , tam kde sa nachádza on teraz ,ja som bol pred 20.r. Tiež som chcel zachrániť svet a skoro som zahubil seba!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som sa s joplinsom aj pobavil, mna baví argumentovať.
ale keď on nemá žiadne protiargumenty a to je potom nuda...


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preto považujem stalkera za masochistu :)))...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ono sa zabúda akosi na našich pomocníkov (anielov, energetické bytosti ) ktoré nám predkladajú určité situácie ktoré máme pochopiť, často krát sme hluchý a slepí !


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby ste ma pochopili .Koľko krát ste niečo chceli vedieť ?Zobrali ste knihu a bolo to tam kde sa otvorila ,alebo ste zapli TV a akurát dávali odpoveď na vašu otázku.Atď.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu sa dá povedať ,žiadajte a dostanete!


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a v slov. politike sa už pravičiari perou :D...


Zemislav   |   ip:213.81.16   |   2011-02-10  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cudujem sa, ze vas stale bavi plytvat energiou na joplinsa a jemu podobnym.
Jn: odides vtedy, kedy pride tvoj cas. Ale osvieteni ludia mozu odist aj svojvolne, ked ich uz na tomto svete nic nedrzi. Odporucam Tibetsku knihu o zivote a smrti :)


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (14:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemislav: Našu krajinu rozpredávajú.Lesy sa predávajú za smiešny peniaz do zahraničia.Cieľ je jasny..Nebude tu stromov viac iba holá zem plná kamionovej dopravy.Všetko to robia tí ktorí sa dostali k moci.A sprostí slováci ešte sami si rúbu lesy za vidinou smeišneho zisku ktorý je len krátkodobý a len pre určitú skupinu.
PREDÁVAJÚ NÁM LESY.A VY NIČ NEUROBÍTE?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemislav . smrť, je iná forma vedomia! Tu je prúser to , pokiaľ niekto vybračne rezonuje nižšími vibráciami . Potom jeho energetická bytosť ,čiže druhé JA.(duša) je vťahované do nižších dimenzií , kde sa necíti moc dobre . Preto sa hovorí o pekle ! V skutočnosti majú nad nim vädšiu moc tý,ktorý nám energiu berú teraz!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave . A kto za to môže ? Benedikt , Rockefeller, slobodomurári a ďalší mocní tohto sveta. Ktorím stačí tretina populácie ľudí na planéte.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (14:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto: Nie veru robíme to my sami našou ľahostajnosťou.A tým že sami im v tom pomáhame.NAOZAJ TO NECHÁME LEN TAK?Prosím ľudia naša zem je dôležitá nie peniaze.Láska je dôležitá nie moc.Nie peniaze nie zisk nie dobre platená práca.NAŠA ZEM JE NAŠA MATKA.Ak ju necháme zničiť budeme všetci za to tvrdo platiť.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aký kšeft urobili ? Podpísali dohodu s šedivákmi! Obe skupiny profitujú a chudoba je dojná krava!Jedny majú energiu a druhý peniažky a moc.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Spojme sa už konečne.Buďme ako jeden.Chránte si MAMIČKU ZEM.Iba kvôli nej máme možnosť žiť.Nie peniaze vám dávajú život.


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-02-10  (14:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  super..uz ste sa tu zisli vsetci osvieteni.-..

nie je o com..

patacajak. ja nemam protiargumenty..?? alebo to len ty prehliadas vo svojej nafukanosti??

inac znozku tolkych nezmyslov som uz dlho necital.. samy blabol.. sama fals..

no nic ,,satatn je majster v klamani a vy ste jeho ovocie.. aj s tymi rozpravakami..


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako som už písal davno.Tým že držíte systém podporujete banky,poisťovne,rúbete lesy,chodíte do práce podporujete tých ktorí majú záujem zničiť všetko krásne.
Nikdy asi na to neprídete NIKDY VÁM TO NEDOJDE.
IBA KEĎ SA SAMA ZEM OČISTÍ OD PARAZITOV KTORÍ SI HOVORIA ĽUDIA


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "www.youtube.com/watch?v=Op9XTAzPHr4&feature=player_embedded"

Čas zradcov


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins . hrob nad ktorím plačeš, uvidíš v zrkadle.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave. Smutné na tom celom je to že je toho veľa čo treba riešiť. Elektro smog ,Chemtrails,únik ropy, a toho je veľa ! A opäť poviem ,treba začať u seba!


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  U seba jasne.Ja som uz zacal velmi davno.


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-10  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto, nezabúdajte, že najefektívnejšie konanie je na lokálnej úrovni. najužitočnejšie je riešenie najfrekventovanejších problémov a problémov všedného dňa. Spotreba, energie, materiály, odpad, vzťah k životnému prostrediu, kultúre a iným jedincom. Globálne Vami neuchopiteľné a nevyriešiteľné problémy sui nechajte na čas, keď všetko vo Vašom okolí bude ok.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (15:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hujer! To snad nie si ani ty:)


DrHujer   |   ip:87.197.15   |   2011-02-10  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave, i vďaka tebe a všetkým tu sa stávam otvorenejším novým myšlienkam. Mnohému ste ma priučili. Vďaka:-)


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (15:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Koľko máte telefónov ? 2, a viac, viete koľko ste zabili včiel ? Viete o koľko zdvihnete cenu potravin? Najhoršie na tom je že sám Rockefeller povedal : Ale veď oni sami to budú chcieť. MÁ pravdu! Tak sme hlúpi!


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veď a o čom som hovoril... že už nechcem prilievať oheň do tohoto systému... lenže čoskoro skončím v tom stane ako som už na začiatku hovoril... takže mne vyčítať nič nemôžete... keď tam vonku umrem sám tak len preto, že ostatný nemali silu ale strach...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer. ďakujeme za pochopenie , dúfam že takých ľudí je viac čo im to niečo dalo. Ale cítim z vás divnú energiu.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn: Aj ja skončím v stane.No a čo!Ideš so mnou do divočiny?Nemám s kým ísť.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dávam do pozornosti MESIAC! Niečo sa hýbe.Už som o tom písal na http://orgo-net.blogspot.com/2011/02/vcerejsi-anomalie-ciste-vecerni-oblohy.html#comments

Mesiac v tomto období by mal vyzerať uplne inak.Ja neviem či hľadíte len do bedne TV ale ze si to ľudia nevšímate.

Člnok o tom na http://www.osud.cz/kolabuje-nebeska-mechanika


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja vás prichýlim :)...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave . Vedel som že slniečko vyšlo skôr a že zem sa vyosuje . Ale toto je zaujímavé!


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (17:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave
ja tam pôjdem isto, čakám už na presný čas... a hľadám to správne miesto... a hej ja som sa tento týždeň po večeroch pozeral na mesiac a naozaj je iný... a slniečko tento rok dáva extra energiu...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  344 koment :D poďme to zvýšiť :D


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hej, stojte chalani, vite koľkým ľuďom naženieme strach, to je špatné!Veď joplins sa pokaká a asi aj ďalší!


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D :D tak to ma pobavilo :D tento chlapík vie ako na to, ako žiť slobodne a šťastne... je to naozaj krásne aj to ako píše... aj ja chcem tak žiť ooooo.... http://www.vladoblas.estranky.cz/


petacajak   |   ip:195.91.10   |   2011-02-10  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a koľko je tu rekord?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď koniec sveta tisne sa , otvoria sa nebesá.
Zapálime pochodeň a zarás bude nový deň.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (17:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn: Paráda vďaka za odkaz.Už dlho o tom premýšľam že takto budem žiť:)Vlaste je to môja túžba od mala.
Ďakujem ti aj všetkým.:)


jojo   |   ip:213.151.2   |   2011-02-10  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osho-sektár,podvodník,boháč...???,a čo Pápež a cirkevní hodnostári sa vozia na fúriku??Ježiš povedal,Krišna povedal,Lao-c povedal,Apoštol ten a ten povedal...Vyrobili sme si z nich ideály a oni žiadny nemali,len žili svoj život a ukazovali,že sa to dá-žiť morálne,zodpovedne a slobodne.Sloboda je v podstate najväčší záväzok voči sebe-a o to tu ide.Krista za to ukrižovali,z Osha a jemu podobných ,robia zvrhlíkov.Každá doba žiada a zároveň prináša nové.Stačí ak si to dobré vyberieme a nesúdime iných-oči však máme otvorené a neveríme slepo nikomu.Ak to od nás niekto žiada-utekajme.Možno je dobré mrknúť do histórie pápežov.Koľkí boli zavraždení,lebo neposlúchli tých čo ich volili,ale chceli povedať aj skutočnú pravdu???,alebo koľkí naopak-prežili v bohatstve napriek tomu ,že plodili deti a dokonca so svojimi dcérami...Lepšie je si tu symbolicky podať ruky a ak nesúhlasím s vašimi názormi,budem sa biť za to,aby ste ich mohli vysloviť....aj toto povedal niekto múdrejší odomňa....


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave . Po dedovi mám nejaký funduš ,urobíme osadu? Problém je v tom ,že ho dostanem až po Apocalypse 2012 ale ja ho dostanem až 2013. takže neviem čo s tým urobiť.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dedo ťa má určite rád... a jedna osada na pozemku navyše :D :D to si nevšimne :D


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (18:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všimne určite, veď už je 30.r . po smrtí.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  počkaj teraz nad tým tak premýšlam... neurazil som ťa? bo som unahlene písal....


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mno ja som to tušil... prepač mi to...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pohodička, moji blízky sú večne živí , nedokážem sa s nimi spojiť, ale potom im to poviem. Ak neprídu k tebe ! Potiahnuť ťa za nohu.


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-10  (18:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn:Neurazil však si nemohol vedieť.
Oto:Neviem čo je funduš:) Ale nápad z osadami sa mi páči.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=28LqCRpMajg&;feature=related


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (18:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Funduš je pozemok a ja skutočne nad tým premýšľam


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (18:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano nič nekončí... ja som sa vždy chcel odpojiť od tohoto systému, raz to príde a vtedy budem skutočne slobodný... chcel by som sa prebúdzat v prírode za úsvitu a cítit rannú rosu, jemný ranný vánok a tu krásnu zemskú voňu...


joplins   |   ip:94.191.13   |   2011-02-10  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jn .. a co budeme papkat??

toto su idealy..boze..

budeme zit z lasky.. ci z vesmirnej energie.. a budeme bezat polonahy ruka v ruke oproti zapadu slnka a vlasy na budu viat ako hrivy konske...

krasa..nadhera..uz sa tesim..

vezmi ma za ruku a vyved ma do vysin..prec od tohto hnusneho materialu..
ukaz mi raj..

PS ..daj si ciankali a bude ti dopriane..

heh


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins ano vesmirna energia... a čo ten starý osvietený muž čo 70 rokov nič nejedol a nepil a prijíma vesmírnu energiu??? ale pre teba je to asi nemožne tak neviem prečo sa namaham.... vieš niekto kto chce hlada spôsoby... a kto nechce hlada vyhovorky a ty si ten druhy... vies... ked sa ti vedomie trocha rozsiri tak zaklonis hlavu a zasmejes sa nebesiam... až ked sa uvedomíš...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia protipól sa nám vrátil :D


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Osha otrávilo CIA.
Zomieral v mukách.

Raz mu našili obchod s drogami,pričom sám dôrazne varoval všetkých,aby neotravovali telá drogami.
V USA ho väznili dokonca pod cudzím menom!
Celý život bojoval proti politikom a pokryteckým-manipulujúcim náboženstvám.
Bol vyhostený prakticky zo všetkých krajín sveta-jeho myšlienky kockatých rozčuľovali.
Manželstvo je forma prostitúcie...
Koľko si len za tento názor vypočul...
Propagoval iba jedno-naučte sa byť ticho a Boh k vám začne prehovárať.
Jeho náuka bola o tom,ako naučiť byť ticho.
Nedával rozumy-kládol dôraz na vlastnú skúsenosť-všetko ostatné považoval za falošné.

Matku Terezu nazval Terezou strašnou.
Prečo?
Prehovárala indické prostitútky-deti,aby neišli na interupciu,ale porodili dieťa-že ona ich vychová.
Aj tak bolo-ale dieťa vyrástlo a vo veku 15 rokov sa ocitlo na ulici.
A tak stále dookola.

Osho bol maximálne úprimný človek.
Povedal:

Vaša cirkev potrebuje úbožiakov,lebo keby boli všetci šťastní,cirkev by nebola potrebná.
Náboženstvá sa snažia produkovať úbohých-lebo bez nich by neexistovali.

Osho nebol proti Kristovi-snažil sa iba o úprimný vzťah s Bohom-s Kristom a so samým sebou...

Súdte Osha až potom,čo ho aspoň trocha spoznáte!

petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (19:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja sa tiež trochu čudujem Jn a prave. Chlapci veď využívať výdobytky modernej doby je tiež príjemné...nechápem prečo by som sa ich mal vzdávať, keď boli stvorené aj pre mňa?...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
a čo tie výdobytky robia s matkou zemou to ti tučím nevadí...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a aj oto-vi:)


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  robia jej určite zle, to uznávam, ale matka zem má aj samoočisťovací proces, ktorému verím...
už Adam začal robiť matke zemi zle a stále nás nesie...
potrebné je aby ľudia radikálne ubrali zo svojich potrieb a nie skľzli do asketizmu...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  myslím že oveľa schodnejšie je obmedziť používanie napr. mob. telefónu ako jeho zahodenie...
tú energiu na jeho výrobu zahodením matke zemi nevrátiš...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - ty si asi celý deň drichmal. už (alebo ešte?) o piatej tu strašiť...ty si iný čávo:)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je naozaj pekné že tomu veríš, len aby si sa neprepočítal... ano je potrebné aby ľudia ubrali zo svojich potrieb... lenže nikto s tým ešte nezačal a ani sa nikomu nechce presne ako tebe... cely svet o tom hovori ako ty ale skutek utek... ako budem žiť život je moja vec... výdobytky pchh pouhá materiálni skušenost... duchovná cesta nevedie bohatstvom a materializmom ak nevieš... keby si bol duchovnejšie vyššie, materiálnym pôžitkom by si sa vysmial... a koľko ľudí na svete ešte dnes žije bez výdobytkov a žijú šťastne...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nespal-makal.
Ja žijem v inej časovej dimenzii-nepoznám pojmy ako deň,či noc...
:-D


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (20:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
ty snáď ani nevieš že tie mobily potrebujú signály... a signáli zabíjajú prírodu... a tých signálov je dnes na Zemi tolko, že ani nevieš... ešte veľa toho musíš naštudovať...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - ale ja som začal...
začínam veci využívať rozumne...snáď okrem automobilu - ale hádam aj na chôdzu dojde :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viem že potrebujú signály - nerobte zo mňa tupca...
keď sa zajtra na rozumné využívanie dajú aj fero hruška a ďuro slivka, tak to pôjde k lepšiemu...
veď tu sami píšete že podstatná je cesta a chuť...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - ja mám tvoje príspevky rád, ale zatial odsad podsad :)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
hej hej ja už radšej nechcem vedieť...:D je tu hotový guláš aj s marmeládou v tých komentoch... idem sa odpojiť od hrubohmotného sveta aspoň na chvílu zabudnem... nerobím s teba hlupáka to som ani nepovedal... majte sa všetci krásne ľudia, hlavne nezabúdajte na to, že ste ľudia a všetci sme bratia :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a všetci tu píšete ako sa tešíte na novú dobu...
ja si myslím že ten čo novú dobu nastolí si s nejakým elektrosmogom ľahko poradí...
odhadujem že budeme navzájom komunikovať oveľa ekologickejšie a ľahšie...
už sa teším:)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - len zabúdaj...v jemnohmote:)...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (20:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn-ja si myslím,že návrat na stromy nie je tou pravou cestou.
Ale ani pretechnizovaná spoločnosť.
Cestu by som videl kdesi uprostred.
Rozumné využívanie technologií pre dobro ľudstva.
Musíme sa naučiť všetkých nakrmiť a mať dostatok čistej energie.
Maximálne spojenie s prírodou,plus rozumné využívanie techniky a technologií.
Máš pravdu napr.aj s tými včelami.
Zatiaľ síce nedokázali,že je to kvôli vysokofrekvenčným vlnám,ale včely sú základ života.
Len málokto si to uvedomuje...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chlapci - treba napísať priamo že ruším vaše jemnohmotné kruhy...ja sa stiahnem :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - súhlas


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (20:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To by si ma mal vidieť teraz-tie kruhy pod očami mám až po bradu...
Ale že vraj pomáha masť na zlatú žilu...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prečo sa tu musíte stále nepriamo urážať??? alebo si robiť posmech.... stalker dobre hovorí...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj by som čosi napísal o úžasnej knihe Fatu-Hiva,ktorá pojednáva o návrate k prírode,ale bojím sa inkvizícii na čele s dj.joplinsom.
Ved všetky odpovede sú iba v Biblii!
A ja blbec som minule volal opravára...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  viem že včely majú teraz ťažký život...ale prečo nieje napr. vôbec tlak verejnosti na čistý produkt(med)...ludia sa spokoja s kadejakými náhraškami a žbrndami namiešanými z cukru...
rozpliesť ten bič čo si na seba ľudstvo ušilo bez pomoci nedokáže...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa vždy dohodnem!
Dnes som sa s jedným skoro pohádal na tému,kto musí ísť viac.
Tak sme išli nakoniec spolu,ale ja som zdrhol,lebo on sa chcel šermovať...
:-D


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja nechcem nikoho ani nepriamo urážať, nieto ešte priamo...
ja zatiaľ vo vašej jemnohmote nefungujem...ale stačí vám zatiaľ že to pripustím alebo striktne neodmietam? :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si dokonca teraz chcem chvílu užiť stav ktorý mám...som šťastný aj v hrubohmote - ako to nazývate:)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - páčiš sa mi keď dáš do toho aj trochu humoru :)...
ale toho Osha ti tu zatiaľ väčšina ofrflala:)...
no ja som si knihu objednal - uvidíme jak ten slepý povedal:)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nerozumieš tomu... a vyzera akoby si si robil posmech keď o tom hovoriš...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  necítim že by som si robil posmech - naozaj...
ja len zatiaľ stojím nohami na zemi - snáď ma zato neukameňujete :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pripúšťam že asi tomu nerozumiem ale som šťastný ako som teraz a vám vaše nezávidím a prajem...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj chlapci už som tu. Ideme hľadať cestu ?


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale veď ty si robiš jeden posmech za druhym a vyvracaš to pritom jasny dôkaz je v komente... "ja len zatial stojim nohami na zemi" ... a jediny kto tu chcel kamenovat bol joplins... prečo si mysliš že duchovne vzdelavajuci človek ako ja sa dá zrovnávat s katolíkom... ja si posmech nerobím keď niečomu nerozumiem, no chápem že to je prirodzená ludská obrana...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak tu náhodou niekoho zavádzate alebo nebodaj si vymýšlate, je to len váš problém...
ja od vás predsa nežiadam dôkaz ako neveriaci Tomáš - to zme tu mali pred 2000 rokmi:)...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa mňa je vyvážený stred duchovna a materiálu ta najlepšia cesta.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - to ty si neveriaci keď ti raz volakto povie že si posmech nerobí, tak mu láskavo ver!...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vidíš oto...
vy tu tiež potrebujete semtam oponenta :)...
a zrazu sa nemusí konať ani funduš :)...


ANONYM   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo vy, ja propagujem my, každý môže mať názor.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  teraz by som potreboval pomoc Madness...
ten tiež v živote nič neprečítal a zatial si vystačí...
prečo by som mal doslova študovať vaše komenty a hľadať v nich nejaké skryté významy?...
spolieham sa na srdce...zatiaľ si s tým vystačím...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo vy, ja propagujem my, každý môže mať názor.
To som ja Oto prešiel som na 2 . počí..
petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym - súhlas " my "


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak , ja súhlasím s tebou , rob to čo cítiš že je správne.Vieš koľko borcov študuje a trt tomu rozumie?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - prečo by som sa nemohol na vaše komenty pozrieť aj trochu kritickým okom?...
či nieste na to zviknutí? :)...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niečo o včelách .. http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007040011


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Petacajak
nebyť kritiky nebyť oponentou :) "prečo by som sa nemohol na vaše komenty pozrieť aj trochu kritickým okom? či nie ste na to zvyknutý?" to ma má pobaviť? :) alebo z čoho vychádza ten koment....
Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak ,samo že môžeš , cítim z teba smútok užaj sa zasmej smiech ruší negatívne veci.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len sa mi zdáš urazený - to je všetko...
aj ja môžem spozornieť, či si nemyslíš: čo tento hrubohmotný nám tu blábolí, nie?...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto :)
Jn - prečo sa o svojich jemnohmotných úletoch nebavíte súkromne?...
keď tu môžete naraziť na takého tupca ako som ja? :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  máte predsa na seba kontakt aj osobný keď si tak rozumiete nie?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dal si si za jeden ? neplač . neodchádzajú príspevky z tejto starej škatule.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  každý máme svoje telo, svoju cestu... a nie ja nemyslím, ja preciťujem... tie slová by ma ani nenapadli neviem kam na to chodíš... znovu ti hovorím nezrovnávaj ma s Joplinsom alebo s katolíkmi... a prestaň si domýšlat bludy a ilúzie, škodíš tým sebe ale aj nám...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemám na nikoho kontakt z tohto fora


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no keď preciťuješ, pocítil si niekedy že ťa zrovnávam s joplinsom? čo to tu trepeš?...
ukáž mi kde? :)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sám sa označuješ za tupca... ale to nevyšlo z naších úst, ale z tvojích... o to tu ide ja nič nerobím :)... ty len domýšlaš, pretože myslienky tvoria...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - no hold ja som nesčítaný buran :)...
nemám nárok sa preto s tebou trochu poškádliť?...:)))


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mám tu teplo a škatula mrzne !!! No nebolo by lepšie telepaticky ?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kr.a pošlite tých šedivákov do prdele nádych výdych -POHODA .korunná čakra teplo!!!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ja rád tvorím :)))...a sebakritiku si zatiaľ nedám vziať - keď si sám poviem že som tupec, tek určite nebudem hádzať zodpovednosť na teba...si precitlivelý :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  že sa ty sám trochu s joplinsom zrovnávaš? :)))...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ako ja? či som si nedal za jeden?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Môj syn má jedno porekadlo :Ako myslíš tak je!Žiadaš dostaneš ! Čo si žiadate to dostávate,pozor na myšlienky. Vy si tvoríte myšlienky!


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy si tvoríte myšlienky! a ja iba doplním... a myšlienky tvoria vás!!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The Secret poznáte?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale veď to je pekné nie?...
stávame sa spolutvorcami...
čo keď chce najvyšší tvorca aby som sa myšlienkami sám vytvoril akého ma potrebuje pre svoje dielo?...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poznám aj knihu aj film...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čo keď ma potrebuje práve takéhoto neotesaného?...
napr. aj kôli tejto debate?...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   To vy môžete nadávať že prší ,ale môžete sa tešiť že prší!!to ja váš pohľad a nie nikoho iného!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a vás zasa potrebuje aby ste žbrílali po jemnohmote...ja vám to ale vôbec nezávidím...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (22:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak, už pochop že to ti si tvorca ,ty si Božia bunka (iskra )ako chceš.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-10  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.cez-okno.net/clanok/2012/co-mayove-vzkazuji-o-pocatku-noveho-veku já s písničkou du jak ten ptáček tralalalalalalala


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (22:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chápem - ver mi!...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  (ne)závidím...vieš čo prezrádzaš?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no daj...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-10  (22:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chlapci bolo mi s vami dobre ale ja chodím spávať so sliepkami a dnes už nadsluhujem. ešte počkám 5 minút či mi oto prezradí čo prezrádzam...nádych-výdych-pohoda.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto-vidíš?
Osho vravel-dávajte si pozor na vlastné túžby!
Poviem vám jedno veľké tajomstvo:
Všetky vaše túžby budú raz splnené!

Ja som z toho tešil,ale potom som prečítal Knihu duchov a pochopil v plnom rozsahu,čo to obnáša...
Budeš sa rodiť dovtedy,kým si to všetko neužiješ...
Túžba po bohatstve zapríčini to,že sa raz narodíš ako zazobanec a zistíš všetky plusy a hlavne mínusy...
Osho potom povedal,že čakateľov na život pracháča je veľa,preto si treba počkať aj zopár životov.
Buddha hovoril niečo podobné:
Utrpenie spôsobujú túžby.
Odhod túžby a nebudeš trpieť...
To len zjednodušene-v prípade,že to čítajú laici...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (22:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker . ja poznám Osha málo! Ale viem že všade sa dá nájsť niečo dobré! Všetky vaše túžby budú raz splnené! píšeš ! a teraz si predstav po čom túžia kresťani ? po treste a smrti ! no neni to choré?


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker , čo hovorí Osho o paralélnych svetoch, vesmírnych ľuďoch atď.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To im už z hláv nevytlčieš.
Ale máš na mysli pseudokresťanov,alebo skutočných kresťanov uctievajúcich láskavého Krista a milujúceho Boha?
Lebo Osho odkázal Kristovi,aby sa radšej na Zem nevracal,lebo ho znovu ukrižujú.
Tí tzv.kresťania...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (22:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Budeš sa rodiť dovtedy,kým si to všetko neužiješ... píšeš , to je presne zákon spätného pôsobenia! (karmicky)Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja by som povedal že všetci majú strach ! Boja sa Boha .UFO a vlastne všetkého! Strach je sviňa , do slova dokáže paralyzovať.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (23:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič.
Osho dával skôr praktické rady a komentáre ku každodennému životu.
Paralelné svety...
Opäť záleží na definícii.
Lebo podľa Osha existuje iba TU a TERAZ.
Minulosť je mrtva,budúcnosť ešte nenastala a jediné,čo máme je prítomnosť.
Dával návody na to,ako máme žiť skutočný život v prítomnosti.
Kristus tiež vravel-nestarajte sa o zajtrajší deň!
Radil ako nemyslieť na mrtvu minulosť,ani ako nežiť v snoch,ale vymačkať čo najviac šťavy z prítomnosti.
Ludia si predstavujú čas ako priamku,po ktorej sa pohybuje bod zvaný prítomnosť.
Za bodom je minulosť,pred ním budúcnosť.
Vieš ako Osho charakterizoval nekonečno?
Nie niečo nekonečne daleko od toho bodu!
Večnosť definoval ako vertikálnu priamku na bod zvaný prítomnosť.
Vznikne tak-nie náhodou-kríž...
stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je presne zákon spätného pôsobenia! (karmicky)
Presne!
Len ja sa už bojím svoje myšlienky vyslovovať.
Dôsledok tolerantného prístupu farizejských inkvizítorov a vymetačov kostolov.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  TU a TERAZ. ja to chápem a má pravdu ale aj tak som zvedaví na všeličo ako to funguje ako celok!


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pomôže jedine TU a TERAZ


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (23:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Skoda-už nemôžem pokecať-musím ísť do duchien.Dobrú noc tebe,aj prípadným okoloidúcim...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Máš jednu slabosť chceš zachrániť svet! To som robil aj ja ! Dnes som múdrejší, Mŕtvych treba nechať mŕtvym ...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-10  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je pravda-povedal to Kristus.
S tým súhlasím.
Mám skôr problém rozpoznať,kto je mrtvy a kto len spí...


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježíš odpovedal viac na otázky ako kázal ,tak že nechaj nech sa pýtajú.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V spánku sme zraniteľnejší treba požiadať o ochranu.


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-10  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikto nič tak dobrú! Dúfa že sa čitateľ začína prebúdzať a chápať čo s čím súvisí ! Verte, neverte , každopádne je všetko inak ako sa zdá. Žijú medzi nami a snami !Ako na nebi tak aj na zemi ! Koľko živočíšnych druhov je na zemi?Zopakujem sme len článok v potravinovom reťazci .Buďme radi že potrebujú iba našu negatívnu energiu ! Ľudia žerú celé bytosti nižšieho druhu , zvieratká ,rastliny a tak. Premýšľajte o tom ,čo je a čo nieje pravda !


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-11  (00:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty KOKOS očividne si z nás robia prdel. Presne takto sú zahalené bytosti ktoré nás ovládajú!A ľudia čo s nimi spolupracujú (temna vláda) takto sypú bordel na hlavy a ešte aj elektro smog. Sila jak hovado!§ Illuminati TV Spot - O2, Chemtrails,......http://www.youtube.com/watch?v=MmSGBSwUf3Q&;feature=player_embedded


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-11  (00:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sme vaše Sestry a Bratia z Vesmíru a vnímame vás ako jedného z nás a milujeme vás všetkých bez výhrad...http://www.vzostup.sk/salusa-9-februar-2011


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-11  (00:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.vzostup.sk/sheldan-nidle-8-februar-2011


Oto   |   ip:178.41.13   |   2011-02-11  (00:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Petr Chobot, Mimozemská přítomnost...http://www.cestyksobe.cz/hoste-ve-studiu/hoste-ve-studiu/20.html


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (07:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No super-zasa Chobot. Priezvisko už hovorí za všetko. Tento blb otrávil v 2001 cez 30 ludí , je nesvojprávny ,má opatrovníka , namiesto basy sedel v blázninci a stále má svojich obdivovatelov. Je vidieť že ludská blbosť je najhorší vírus.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto - dakujem za link na vzostup.
k včerajšku - nesmiete sa na mňa hnevať ale internet je prostriedok, ku ktorému treba pristupovať veľmi obozretne...hlavne k názorom prezentovaných jeho prostredníctvom...
viem že dosť ľudí sa naspeeduje a potom tu blábolí - preto tá opatrnosť z mojej strany...
ale v každom prípade chcem pokračovať na ceste hľadania pravdy :)...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak .Dobré ránko a aj ostatným. Gratulujem že si sa rozhodol hľadať pravdu!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  napr. by som rád vedel, čo viedlo stalkera vybrať si taký nick, pretože rozumiem jeho anglickému významu :)...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez . Buď opatrný , rozhodol si sa súdiť a môže sa stať že budeš odsúdený. Ak poznáš zákon S.P. Ano máš pravdu že Peter CH. bol odsúdený ale skús vypočuť aj jeho verziu ako to bolo! A potom rozhodni kde je PRAVDA...http://www.cestyksobe.cz/hoste-ve-studiu/hoste-ve-studiu/17.html


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak ..To sa musíš spýtať jeho ja netuším.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem či mám nárok tu niekomu niečo odporúčať :)...ale mali by si ludia púšťať poznatky do hláv len pomaly...niektorím zaostáva ich vývoj za množstvom poznania ktoré si púšťajú do hláv a potom im z toho prepína :)...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K tej pravde , ja sám netuším kde vlastne je a ako to vlastne je .Domnievam sa že to čo tvrdím môže aj keď nemusí biť tak!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je dalšie úskalie dostupnosti informácií z netu...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (08:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niektorím zaostáva ich vývoj za množstvom poznania ktoré si púšťajú do hláv a potom im z toho prepína :)...
daj príklad tých niektorých, nech vieme koho súdiš :)


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto - samozrejme ani ja si neuzurpujem môj patent na videnie pravdy...
inak by som tu netrávil čas...toto fórum mi pomáha aby som videl pohľad ostatných...
cítim z teba že ty si neni celkom odtrhnutý od pozemskej reality...
aj tu platí vrana k vrane sadá :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nesúdim vôbec nikoho - naozaj - ver mi!
ak si si nevšimol hovorím všeobecne :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a hlavne čo tebe zjavne nejde do makovice - hovorím o svojich pocitoch :)...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak .Tuším že joplins nám "nadával" do osvietencov .Ale čo to vlastne je osvietený ? Nieje to náhodou to že si pochopil (že ťa TRKLO) ?


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa cítim biť duchovný materialista veď žijeme momentálne v hmote.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (08:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je uplne jasne že hovoriš o svojich pocitoch... a o koho pocitoch by si hovoril o susedovich? to čo za koment? :D


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak - hovorím o svojich pocitoch....no práve ,to sú tvoje pocity ako vieš aké mám ja?


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak cíti aké maš pocity :D od včera sa dostal na kristovu priečku :D


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-11  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  POZOR POZOR!!! :))Dávam do povedomia tento článok.
http://probuzeni.blogspot.com/2011/02/pozor-cbs-zada-o-fotografie-chemtrails.html
Konečne začína pravda vychádzať na povrch.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (08:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prave
teším sa s tebou... bola to len otázka času a som rád že sa to rozbieha v plnom prúde...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (08:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak ..niekedy mám s teba pocit že sa trýzniš sám a zbytočne ! Tak už pochop svoju veľkosť a úlohu ktorú práve robíš . Veď niektoré tvoje skutky sú nasledovania hodné!! Si úžasná bytosť ako aj veľa ďalších!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - podľa mňa si úplne mimo :)...
uvedomujem si že som ti viackrát napísal dovetok "ver mi" - s tým je koniec...
vaša reč nech je ano-ano,nie-nie...mám pocit že ty máš veľké problémy z vierou - všeobecne :)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blížime sa k 500 .... http://www.youtube.com/watch?v=GRZdmosgzfs tu je nádherne vylíčená pravda o ropnej naplánovanej katastrofe...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
zas tie tvoje pocity :D


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - oto mi píše"mám s teba pocit" - život je o pocitoch:)))...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  páči sa my OrgoNet že tvrdí--- Ale buďte slušní a dejte najevo, že jste „tak šťastní, Super!


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nehľadajte chyby ,hľadajte riešenia je10000 dôvodov prečo sa to nedá .A možno stačí 1 ako to urobiť (pochopiť).


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak ja sa riadim celý život svojimi pocitmi a málokedy ma sklamali a teraz ma tu bude presviedčať nejaký jemnohmotný magor že nie sú potrebné? :)))...a môžež byť aj mimozemský anjel ako hovorí stalker aj mimo tento priestor a čas :)))...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som Jn trochu ubral s tými podporními prostriedkami :)))...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (09:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mohol si si odpustiť ten posledný koment... ja ťa o ničom nepresviedčam... ako som už včera povedal ty si sám všetko domýšlas a tvoje myšlienky len tvoria... aby mi mohol niekto ublížiť musím mu to najprv dovoliť, ale také výsady nikomu nedávam... neviem čo zlé som povedal že mi posielaš negativizmus...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ha ha ha petacajak je správne že sa riadiš pocitmi !!! Len tie pocity neotáčaj proti sebe (netráp sa buď šťastný a spokojný)


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozri sa kamarád - zastrč kolty - ako hovorí oto mali by sme sa radšej spojiť a hľadať spoločne dôvod prečo sa to DÁ!...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hľadám ako neotáčať pocity proti sebe...
neviem ako na to... nejaká rada? :)...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odložme zbrane lebo len hlupáci bojujú!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som za oto - bolo by ale fér keby Jn aspom slúbil že si bude tie svoje jemnohmotné úlety posielať potrubnou poštou :)))...mňa to skrátka irituje... ja mu jeho modré kruhy pred očami neberiem, ak ich miluje tak mu ich prajem ale nech ide s nimi niekde do preč :)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja sa ťa pýtam na pôvod negativizmu a ty mi hovoríš že kamarát zastrč kolty, ja som žiadne kolty nevystrčil a ani žiadne nemám... hovoríš o mne akoby si hovoril o sebe... ja nemusím nič napísať a iritujem ťa tak to je sila :D neviem či si nahodou ty niečo nedávaš :D


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myšlienka je ako magnet, pokiaľ sa s ňou zaoberáš (pripustíš si ju ) tak sa množí a nabaľuje na seba rovnorodé ! Uvedomme si aký svet chceme vidieť taký vidíme !!Ja vo vás vidím úžasne bytosti aj keď niekedy trucovité .


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jn - skús mi spraviť radosť - vykašli sa na mňa! :)...


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (09:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto prosím... tvoje komenty sú pravdivé a úžasné zároveň.... preto ťa žiadam prečítaj si čo mi píše a povedz čo cítiš...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  novidíš oto - reč hodná veľkého ducha...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  trucovití - sme skrátka jeho roztratené ovce, každá blúdi ale on nás tak miluje...
roztratená ovca nieje jedna je nás viac a dlho sme blúdili, takže sa už navzájom ani nepoznáme že sme vlastne ovce...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (09:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto | ip:178.40.15 | 2011-02-11 (08:18)
Ja som ho neodsúdil.Podstata je tá že okradol, otrávil ludí bol za to i odsúdený no ako nesvojprávny si to nemusí odsedieť. Je škoda že zrušily stránky ktoré mu robila jeho žena-asi zistili že na tých pôvodných to už fakt presolili tak teraz ubrali s tým konaním dobra a hladajú dalších mantinelov ktorý im budú financovať ich cesty po svete. Ja osobne verím že nie je blázon on len využíva ludí a plní si svoje cestovatelské sny. Nepísal by som to ale mám priatelov z mesta kde vyrastal tak o ňom viem trocha súkromnejšie veci.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (09:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  od oto pocity žiadaš " a potedz čo cítiš" a odomňa ich odmietaš - anjel :)))...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.minarcik.cz/noviny/dolezal_cajicek.htm


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto milujem vety, veci čo majô hlbku, bravo
a slepého nechám slepím...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mmmmmmmmmm


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  niektoré komentáre nemôžem odoslať!


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez riaď sa srdcom (alebo pocitmi????)pokiaľ ti P.CH.nič nehovorí choď ďalej!


zunipe   |   ip:213.81.19   |   2011-02-11  (09:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no toto je des, chlapci vy ste ženatí? máte deti? staráte sa o rodiny? tak šupu-šup od internetu pracky preč
a pomáhajte aj svojim ženám, keď už musia sedieť v robote a makať, kým vy sa tu vylievate... pokoj s vami, aj jemná hmota
aj všeličo iné...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (09:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.petr-chobot.eu/biografie.htm ----fantáziu majú super trocha si pogooglite trocha rátajte zistite ako to mal napr. s pasom a potom velebte


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  musíte si uvedomiť ktoré (bytosti , energie )chcete kŕmiť


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zunipe ... veď som včera uvaril, aj riad umyl, tak čo potom???


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechceli ženy rovnoprávnosť??


zunipe   |   ip:213.81.19   |   2011-02-11  (10:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto zlatý... a teraz robíš čo pre blaho vzťahu??? chýba vám tu nejaký ženský protipól... uvariť a umyť riad
nie je vždy to pravé ako potešiť svoju polovičku... ale pokračujte v debate, nenechajte sa rušiť, len jeden z vás spravil tú chybu,
že prezradil svojej žene, kde prispieva hehe


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   O dvoch vlkoch v nás...a už idem pá pá ..http://www.liber.sk/?cat=44


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zunipe - ty si evidentne žena, tie by sme určite privítali...
ja som doma s 4,5 ročným chlapcom lebo majú v škôlke chrípku ale on je relatívne zdravý a teraz hrá hokej v podkroví :)...varím popri tom hovädzinu "Stroganov"...pred chvíľou som mojim chlapom dával 3 dlaždice čo im chýbajú na stavbe, o chvílu pôjdem po bedničky čo mi jedna pani zohnala, inak krásne prší ľadovec :)...dá sa robiť viac?...komunisti by povedali - dá!...:)))


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zunipe Ale sa vrátim a dúfam že aj ty.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  cha cha cha - zuzka ahoj !!!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no prečítaj si toho Jn - to je čistý pacient :)...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (10:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://karolinaloskotova.blog.cz/1008/co-je-zac-petr-chobot ---mesiáš---


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a budem sa snažiť ťa aj viac potešiť - slubujem :)...


zunipe   |   ip:213.81.19   |   2011-02-11  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nebudeme si tu rozprávať podrobnosti, mňa váš súkromný život ani veľmi nezaujíma, v podstate k tejto téme ani
nemám veľmi čo povedať, mňa len zaráža a možno aj vytáča, že kým vy si tu vylievate duše, ja a mne veľa podobných
žien musí sedieť v robote... môžte oponovať - veď sem prispievaš aj ty, tak asi tej roboty toľko nemáš...
určite ste počuli o tom, že žena je multitasking... no tak aj ja...
a k rovnoprávnosti - chceli veru chceli, ale dovolím si tvrdiť, že keby vtedy vedeli, kam to v budúcnosti povedie,
ostali by pekne sedieť doma..
no a najlepší postreh - áno som žena! a nielen komunisti ale aj vaše ženy by povedali, že sa dá robiť viac, sme
proste večne nespokojné a nenažrané :D ale nebudem tu rušiť vaše spiritualistické kruhy a určite sa nevrátim, lebo
tu k tomu nemám nič múdre na zverejnenie


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A 666 prispievatel do tejto diskusie vyhrava:)


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez. Budem sviňa. Môžem ??? Aluške by som položil jednu otázku ! A okamžite zistíš pravdomluvnosť "jej" hodnotenia. Samozrejme že s tváre sa dá vyčítať všeličo ! Pre Alušku kedy si naposledy masturbovala???Okamžite zistíš či je pravdomluvná.


ANONYM   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Všetci klamú!


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (11:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Toto čo si napísal hovorí o Tebe vela. Ja som ten link dal preto aby si ludia pozreli i inú stranu veci. Ja som jeho rovesník a moji priatelia jeho spolužiaci takže čítaj jeho bludy ja ostanem pri rozhovoroch s ludmi ktorý ho na rozdiel od Teba reálne poznajú. Na jedno mi odpovedz-ako môže mysliaci človek spadnúť tak hlboko že berie niečo čo si prečítal za realitu? Mimochodom najdi si niečo i o jeho žene-to je tiež celkom zaujímavá figúrka.


11   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (11:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez Vieš aj Ježiša nepochopili a ukrižovali:(


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no tak to asi nebola zuzka :)...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez čo také o mne hovorí ? To že som presne takí akého ma chceš vidieť? Áno máš pravdu, som len obyčajný človek! Plný hriechu a čo ja viem čoho ešte ! Som presne taký ako všetci ostatný .Papám ,kakám ale aj žeriem a seriem! Dúfam že si vo mne nechcel vidieť ničo viac.


joplins   |   ip:212.27.20   |   2011-02-11  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vsetkym super duchovnym jemnohmotnym jedincom,, hehe

Ja som SaLuSa zo Síria a som potešená, že konečne vidíte vývoj a viete, že skutočné zmeny prídu veľmi skoro. Sme pripravení konať hneď ako budú vhodné podmienky a tešíme sa na stretnutie s vami. Najskôr prídu zmiešané pocity, ale vieme, že nebude trvať dlho a prekonáte všetky pochybnosti o našich zámeroch. Sme vaše Sestry a Bratia z Vesmíru a vnímame vás ako jedného z nás a milujeme vás všetkých bez výhrad.

sme s vami a milujeme vas,,pochadzame z jendj vzdialenej hviezdy,,zvanej XM55677899086554333333
jo je oficialny nazov,,
meme zlte vlasy a ziatu okolo hlavy,, chodime v modrych oblekoch( tiez ziariacich) a okolo zeme mame sto tisic lodi ktore cakaju na spravyn okamzik aby sme mohli vyvolenych vziat zo zeme...

milujeme vas neskutocne,, vsetkych bez rozdielu...
PS..na palube mame uz Mussoliniho a Pinocheta s AMINOM..

JE TO OK..

my vas milujeme a chranime vas,, v jednom kuse vam pomahame aj ked o tom neviete.

nas sef je astar seran,, sme jedna velka milujuca rodina,, Jezis a asrat su bratia..

isis a horus su bratranci a sesternice..

faraoni su tu tiez..vsetci sa spolu radujeme na palube ves, lode..

je to super.. pridte k nam milujeme vas,, budeme stastny aako banda buzikov na party,,len pridte,,pridte,,

cakame vas a milujeme vas,, neskutocne vas milujeme..

PS2... skuste si uz najst nejaky pokec,, napr POKEC:SK a nezahlcujte tu diskusiu kratkymi prispevkami..

alebo si vymente T.C s mate po probleme..


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len to že si zaslepený ked neuznávaš realitu. Premýšlaj-daj mi 120 000 kč a pod so mnou do Peru.Zisti si kolko by Ta realne tento výlet vyšiel.
11- on bol pochopený a odsúdený za otrávenie a podvod-len spravil zo seba magora aby nesedel. Teraz hladá nových sponzorov na cestovanie


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins . Čo je to láska ? Odpovedz !


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez Hovorí s teba závisť!


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   joplins . je to láska keď opustím manželku?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - nepoužívaj môj pojem jemnohmotní - vymysli si svoj!...nepotrebujem tvoje kopírovanie :)...


Barbaronan   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak
tak už som videl všelijakých všeznalcov, namyslených ako ty... ale ty si jeden z tých najlepších lebo zosmiešňuješ ľudí čo majú určite v sebe viac pravdy a života akú ti kedy budeš mať... mal by si prestať fetovať ty narkobaron... serieš si do papulky a páči sa ti to ešte si to aj obhajuješ... sa konečne preber ty hnisavec... a vyber si už konečne ten análni kolík z prdele pretože potom si stále nabručaný... zbohom ty falusiak pozdravuj svoje smradlavé ego čo ti aj z riti vytrča...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľa ľudí netuší čo to láska vlastne je ,nehovoriac o nezištnej láske.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  barbaronan - tak ty si iný inteligent :)))...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (12:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No povedz-tak to my objasni komu a čo som závidel s mojimi príspevkami


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak Nádych- výdych korunná čakra Kľud ! Niečo sa vracia späť !!!


aleba   |   ip:213.81.19   |   2011-02-11  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  podľa mňa tu vyhráva Jn a jeho druhý (alebo koľký vlastne) nick Barbaronan... alebo žeby sa mu niekto nalogoval
pod tou istou ipečkou???


zunipe   |   ip:213.81.19   |   2011-02-11  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sorry, nejako sa aj mne podaril dať iný nick hihi


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto-ja by som sa chcel pobaviť o znaku jin a jang...
ja v ňom vidím celé fungovanie sveta...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez Fakt neviem ako mám povedať nebojujte!!! Neobviňujte sa ,ubližujete sebe a nikomu inému.


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  môj sused sa zase raz ukázal.... akurat že na túto ip adresu je napojenych 7 počítačov... neviem či sa to podobá môjmu písaniu... mám doma ešte druhý net... keby som cel napojím sa na ten a mam inu ip adresu... zas taky glupy nie som


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak .Veď žijeme v dualite .


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (12:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zunipe - dík za upozornenie. zjavne je Jn dobrý a Barbaronan zlý policajt jednej a tej istej osoby :)))...a ešte k tomu jemnohmotnej :)))...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  noooo - lenže mne s toho vychádza že zlo je tiež vytvorené cielene najvyšším včítane jeho predstaviteľov...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Samozrejme !Bez zla by sme nedokázali vidieť dobro ! Preto mu ďakujem že je !Inak by sme nedokázali pochopiť čo to zlo vlastne je.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ale potom strach že satan stojí za každým rohom je úplne bezpredmetný...


Jn   |   ip:213.151.2   |   2011-02-11  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  som sa napojil na druhý net....ooo ale teraz to nezapadá do tvojej teorie o dobrom a zlom policajtovi :D


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (13:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak je to tak, ospravetlňujem sa ti...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satan ,zobral na seba túto úlohu z lásky k ľuďom ! AAA už vidím ako ma bičujú !!Je to veľmi nevďačná úloha!!! Pokiaľ pozná me zákon S.P.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (13:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to tiež učiteľ...


Jn   |   ip:213.151.2   |   2011-02-11  (13:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nemáš sa za čo ospravedlňovať... to by si mi musel ublížiť a to ti ja nedovolím... nič sa nestalo ale susedovi dám kvalitnú knižku ako byť ticho :D


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   A veľký buď ho pochopíme alebo nie to je naša slobodná vôľa.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dokonca by som sa nebál povedať... - ale to by nás naozaj zbičovali :)))...


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak potom neviem kto dal právo jemu ubližovať


ANONYM   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je jeho úloha daná Boho a on si ju obsere !


Jn   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-11  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hmm asi internet počítač klávesnica monitor + slaboduchosť :D


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonym som ja musel som reštartovať...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tušil som že to nepochopia!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  múdro - určitým témam sa treba vyhnúť...ja som len potreboval vedieť či to aj niekto iný vidí rovnako ako ja, alebo či som už načisto pošahaný :)))...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  plus a mínus dava dáva pohyb (život) ako vo vesmíre tak aj na zemi.


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď ľudia pochopia zákon, akcia a reakcia,S.P., tak nebudú tak blbí aby ubližovali sami sebe !Hoď loptu o stenu a vráti sa ti späť . A teraz ju šľahni poriadne a uvidíš že možno ti aj hubu rozbije. Bude lepšie ak budeš hádzať nad hlavu to čo chceš aby sa ti vrátilo. To je ten zlatý vek zem zasľúbená Treba pochopiť systém:


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mhm ak sa jemu vráti to čo si požičal čakajú ho napínavé zážitky


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oklameš teba oklamú ,ukradneš tebe ukradnú,bojuješ proti tebe budú bojovať .Pripočítaj k tomu karmu a prestaň si sťažovať že ťa niekto trestá! Zvaliť viny na niekoho iného je slaboduché.


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (13:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak by to bola pravda ako by bolo fajn na svete


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preto treba robiť dobrá a správne veci .Niečo daruješ (vzdáš sa toho )a to sa ti vráti. Daruj slobodu a lásku a dostaneš späť inú lepšiu :


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (13:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otrávim 32 ludí iných okradnem-som to ja len dobrák


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  otrávim 32 ludí iných okradnem-som to ja len dobrák Budem sviňa : čo ťa po ňom čo urobil jemu sa to vráti!Staraj sa o seba aby si niečo také neurobil .Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tu vlastne súdiš a posudzuješ , hodnotíš,čo sa ti vráti ?Teba budú nie on ale iní.


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pochopil niekto ? stačí ano -nie . Aby som nedral gate zbytočne.


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takže tebe je jedno že to je podvodník-máš ho ako svojho guru-fu to už je logika


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem pomôcť aby aj mne niekto pomohol.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (14:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja by som tiež chcel pomôcť ale sa ešte musím učiť trpezlivosti :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (14:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a takej blahosklonnosti s akou sa na nás díva Kristus - ako na deti...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez. Ja som sám sebou a nepotrebujem vodcu , mne stačí sloboda, odkaz som tam dal preto lebo sám verím že tu nežijeme samy ,že tu funguje systém o ktorom sa nevie. Ja počúvam čo kto hovorí ale je my jedno kto to hovorí! Počúvam peknú pieseň a vôbec nepoznám autora.


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (14:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počúvam peknú pieseň a vôbec nepoznám autora-to si pekne napísal hovorí to o tom že teba nezaujíma čo je pravda ale to čo sa páči tebe


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veď pravda je to čo sa tebe páči pokiaľ máš srdce s pravdou v súzvuku...


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak Vidím že zrnko padlo do úrodnej pôdy ! Pokiaľ to dokážeš precítiť a máš s toho dobrí pocit, tak je to správne.


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  petacajak aj tento blog sa my páči...http://barboraopelkova.blog.cz/1102/proc-vetsinu-lidi-vzestup-v-r-2012-nezajima


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  srdce s pravdou v súzvuku-problém je v tom že to čo sa tu snažíte napísať o chobotovy s tým nekorešponduje.
máš s toho dobrí pocit, tak je to správne- u teba teda prevážil vlastný pocit nad faktami? To hovorí o zvrátenosti ludí tejto spoločnosti. Rodia sa mesiáši,osvietený,tý pravý ale nechcú si vidieť dalej od nosa. Ja nemám vôbec súcit s tými čo okradol a oblbol - ludia miesto toho aby žily svoj život v pokore hladajú únik spasenie v chymérach a takýto zmetci ich využijú.


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (14:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Oto-a kto som JA keď nás poznáš všetkých? ...odpovedz my a ja ti pravdu o vesmírnych ľudoch poviem.


Oto   |   ip:178.40.15   |   2011-02-11  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Anonymus netuším kto si a neviem kedy som povedal že všetkých poznám. Ale daj niečo!


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No tak ti nič nepoviem....žiadna znalosť žiadna odmena...


Oto   |   ip:95.103.18   |   2011-02-11  (15:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Túto energiu som cítil pri (H)


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  akú? nič som ti neposlal...


Oto   |   ip:95.103.18   |   2011-02-11  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neni najlepšia.


Oto   |   ip:95.103.18   |   2011-02-11  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Alebo si len upír ?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (15:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  blog O.K. - tam ma zaujalo päť božských energií. v Tomášovi je to päť stromov...
stalker to vysvetľoval ako 5 zmyslov ale neviem či je to presné...


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...a čo si sa dozvedel? povedz my.. oko moje zvedavé je..možno aj ja ti niečo pošuškám....


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  upír? iné nemáš, SVETLA sa nebojím...skús znova.


Oto   |   ip:95.103.18   |   2011-02-11  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem neprosím si žiadne odpovede AHOOJ


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíš Oto, nepoznáš ma a chceš pre mňa to najlepšie, ako vieš čo práve potrebujem? prinesú my vesmírny ľudia zajtra chlieb? prinesie my ho pekár ktorý múku kúpil od mlynára a mlynár ju kúpil od sedliaka a sedliakovi zrno dal BOH. Všetko rastie a žije na tejto zemi len vďaka jeho vôly. Jediný kto nás spasí bude ON, alebo majú vesmírny ľudia aj recept na večný život?


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zato ja by som sa tvojej odpovede dočkal rád, alebo ma zrazu už nemiluješ?


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  anonymus - sprav mi radosť - neprovokuj :)...


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak nech netrepe o nekonečnej láske, keď na zemi vládne zlo. Ak by som niekoho tak neskutočne miloval, tak z čistej lásky ho nechám zúbožiť, aby pochopil že zlo nieje dobré? vesmírny ľudia HLÚPOSŤ aj diabol sa smeje. Niekto tu asi nepochopil že skutočný problém vychádza z nás a našich rozhodnutí tu na zemi. A zrazu ak mu niekto položí priamu otázku: ako ma môže milovať, keď pri prvých slovách my povie ahoj, prečo sa ma nesnaží presvedčiť a ešte my tu do upírov vynadá.


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (15:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lebo nikto ťa nemôže presviedčať - na všetko musíš prísť sám :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-11  (15:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o žiadnych piatich stromoch sa v Tomášovi nepíše - sorry...


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahááááá tak ale potom nech na prihlášku dopíšu, milujeme vás ale až keď ste nám verný. Ináč umriete. Toto fakt nepochopím.


Oto   |   ip:178.41.36   |   2011-02-11  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Túto energiu poznám , a ver never si upír ,aj keď o tom nevieš ! Vráť čo si dlžný a potom sa budem s tebou baviť . Zabudol si daj tam kde si vzal ! Tohto sa nedá zbaviť je to provokatér takže ja skončím držím palce na vašej ceste!


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (16:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Zabudol si daj tam kde si vzal ! nezabudol len my nikto doteraz nepovedal ako ju mám vrátiť. Oto-nie som provokatér ani upír a dokonca nechcem ani zosmiešňovať tvoj svet. Ja si musím po práci pospať ak chcem v piatok žúrovať. V práci lietam a na jej konci ledva sadám do auta na cestu domov. Najviac ma ale hnevá že tvoja viera si protirečí a to vo všetkom, miluješ a zároveň ma obviňuješ, miluješ a lúčiš sa so mnou, miluješ a necháš ma umrieť. Vieš čo je vôbec láska? ver my ja som bol tak zamilovaní, že by som pre ňu umrel a to kedykoľvek a keď ma nechala, rešpektoval som jej slobodnú vôlu. Rok my trvalo sa z toho dostať a ti tvrdíš že tvoja láska je večná? poznal si ti vôbec čo je láska?


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto:
upir ma provokatersku povahu??
a zomna aku energiu citis?


Oto   |   ip:178.41.36   |   2011-02-11  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nezačínajte o voľnej energii, lebo to je jeho parketa!


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (16:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto-energiu získavaš zo zeme, jedlom ktoré ješ, kto tu energiu do nej dal? na toto my odpovedz? milujúci.


Oto   |   ip:178.41.36   |   2011-02-11  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rád ti pomôžem ale musíš pochopiť že ty si chcel iba vlastniť danú osobu inak by si sa jej vzdal bez trápenia a nemusel si trpieť. Nikto nežiada od teba aby si trpel pre lásku . Nezištná láska neočakáva opätovanie! Upír je ten čo má zablokovanú životnú energiu a kradne ju iným a nemusí si toho ani biť vedomí !


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto:
upir nieje v ziadnom pripade provokater
prave naopak je velmo "vludny"
az by som povedal ze sa chce stat tebou mat rovnake nazory rovnake myslienky byt ako ty lebo len tak sa moze dostat ku tebe ma v povahe ta zasipat darmi doslova chce aby si bol od jeho osoby zavisli a on tak moze zit s tvojej vytality su velky lychotnici,,pochybujem ze annonymus je upir:)skor neposlusny skriatok:P...
skor mam pocit ze si uz unaveny z argumentacie a pc monitor ma tiez tendenciu vyciciavat energiu,,,skus troska vypnut:)niekde som cital ze pri pritomnosti upira citis cudny pocit v oblasti brucha ak ho mas tak annonymus je ciciak:P...


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a teraz čo? ináč ja som ešte nepoznal nikoho koho nechal milujúci partner a netrápil sa. Chcel by som byť taký chladný občas sa to aj zíde ak vám nebodaj niekto umrie. A ako si mám odblokovať svoju životnú energiu ale pýtam sa vážne skúsim to a poviem ti.


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classigue- nie som ani škriatok, len ma najviac dokáže nahnevať, že keď ma niekto o niečom presviedča ako to v skutočnosti JE a doslova protirečí, som robotník ale nie idiot. Potom si začínam o sebe myslieť že sa musím nechať viesť jeho rukou aby som mal istotu. Istotu už mám u BOHA ale to s tím nesúvisí ide o to aby si o mne nemyslel že som zaostalí a potrebujem jeho pomoc.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  annonymus:
to ze som napisal ze si skriatok bola len reakcia na toho provokatera:)
onich sa pise ze su provokatery a este sa aj smeju natom ked ludi zvadzaju s cesty...
ked nieco napisem ja, nikdy si to neber osobne, lebo ani ja si nic neberem osobne a zvykne sa mi stat ze nedavam pozor nato co pisem, tak ak som ta urazil tak sorry...a inak nieje dolezite co si iny myslia o tebe podstatne je co vies sam o sebe..to ze ludia vedia malo o sebe robi aj to ze ta ludia zacnu povazovat za upira, nepochopi nejake stavy ktore ma, a v sugeruje si ze si upir dost casto si ludia v sugeruju aj to ze su okultne napadany ale vecsinou ide o ludi ktory su emocne slaby a zalezitosti ktore vytvaraju zmetok v ich zivote nema absolutne nic co spolocne s inou osobou...Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V pohode mal by si oddýchnuť. Faktom zostáva že keby tu už boli tak dlho ako hovorí už dávno by boli vyrytý niekde na skale, aby mali dôkaz že tu boli. Ale oni sa zjavia v 20 stor. a začnú tvrdiť Božie slová a stavať sa proti nemu, ani neveria že existuje, ale potom kto stvoril túto zem ak nie oni? sekta jak vyšitá a je my jedno čo si o tom "oto" myslí.....vylepení sú ešte aj na zástavke...


Stnost   |   ip:78.136.15   |   2011-02-11  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Admine- někdo si tady z toho dělá chlív! Nediskutuje vůbec k tématu a přecpává diskuzi tak, aby v ní pak nebylo možné najít nic podnětného (jako jehlu v kupce sena) a většinu odradí už předem se tím probírat.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (18:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
neviem ocom ste sa bavili o stvoreni to som nesledoval...
ale co sa tyka zjavenia "vieri" o upirstve urcite niesu z 20 storocia:)
ved len legenda o napichovacovy vladovy 3 su zo 16 st.:)upiri neprisli na svet s Bramom Stokerom:)
vo vela kulturach sa hovori o bytostiach ktore sa zivia ludskov vytalitou.
PS:ked je niekto upir to neznamena ze je zly, boh nedeli ludi na dobrych a zlych to robia je len sami ludia,,tvrdit ze je upir zly, je to iste ako tvrdit ze komar je zly, ale komar nieje zly, mozno otravny ale nieje zly a pokial sa viem pred komarom branit tak sa ani nebojim jeho existencie.


gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (18:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus -to nemá zmysel s nimi písať. to je vzorka tejto priblblej spoločnosti kde si kade-kto o sebe myslí že on je ten správny osvietený prebudený. Stačí kolko ludí chodí na superstar a podobné stupidity a kolký sa cítia urazený ked im niekto povie že sú len trapáci bez talentu,charakteru a zdravého rozumu. Toto je ukážka kam spejeme-svoj pocit jedinečnosti týto ludia nezmenia i navzdory faktom. Oni vidia len to čo chcú ich realita nezaujíma.iou   |   ip:178.41.36   |   2011-02-11  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=Tr_YQ7Q7uwI&;feature=player_embedded


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (18:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  gomez:
co ma podla teba zmysel?
ty si o sebe nic nemyslis?
ak nie, tak preco pises svoj nazor?
a co je zle natom ked clovek svet vnima podla seba?
nieje zle zit vo svojom svete, zle je svoj svet vnucovat inym,,,
ocom je podla teba sloboda???otom ze budem primat realitu taku aku my podsuvaju iny?gomez   |   ip:91.127.14   |   2011-02-11  (19:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ved o tom som písal dali si podsunúť magoriny od chobota a pravda je inde


ivka   |   ip:178.41.36   |   2011-02-11  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto sú energetickí upíri?http://zena.sme.sk/c/4190745/kto-su-energeticki-upiri.html


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-11  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ivka:
zaujimavy clanok:)


ivka   |   ip:95.102.21   |   2011-02-11  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus píšeš že:Ja si musím po práci pospať ak chcem v piatok žúrovať. V práci lietam a na jej konci ledva sadám do auta na cestu domov. Máš problém pochopiť že robiť pre peniaze je nezmysel (zoderieš sa ) Peniaze musia robiť pre teba. Návod ti nedám poraď si sám!... Inak prepáč s niekym som si ťa pomýlil!

ivka   |   ip:95.102.21   |   2011-02-11  (19:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zmenil som meno nech vás netrápim


mkultra   |   ip:91.127.18   |   2011-02-11  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudia nechcem byť negatívny, ale mám pri počítači také zariadenie, ktoré sa volá New Age BS-meter a po načítaní stránky s týmto článkom okamžite skratovalo a zhorelo. Tento článok je hlúposť na toľkých úrovniach, až neviem s kade začať, ale myslím, že ho ani netreba rozoberať. Ale aj tak mi to nedá, trochu si rypnem.
1, Do roku 2035 bude Zem veľmi čistá- radioaktívne izotopy uránia a plutónia majú veeľmi dlhý polčas rozpadu, na Zemi boli odpálené stovky atómových bômb, v oceánoch je odhadom 100 milónov ton plastu pričom každý rok sa vyprodukuje odhadom daľších 100 milionov ton a menej ako 5% sa recykluje.
2, Seriózne, máte pocit, že sa do roku 2035 rozplynú korporácie len tak sami od seba? Že bankári odovzdajú bohatsvo v prospech chudoby len pre to, že je to správne? Máte pocit, že sa narodí nový mladý Rotschild a povie: oci, ale ja chcem byť dobrý? Veď by bol obratom obetovaný Molechovi!
3, zmizne rozdiel medzi mužom a ženou .... Pre záujemcov, vygooglite si obrázok Baphometa, tzv. Goat of Mendes, a uvidíte ako taký mix vyzerá.

Chápem, že Boh z Biblie nie je taký populárny ako rozprávky o kundalíni, pretože On nám dal slobodnú vôľu a rešpektuje ju, preto chce, aby sme sa sami rozhodli, že nechceme páchať hriechy a chceme žiť správne. Zmena musí prísť z nášho vnútra a musíme sa my sami pre ňu rozhodnúť, každý za seba.
Preto chápem, že mnohá kundalína by radšej bola, kebyže tá zmena príde zvonka a sama od seba. Dostaneš všetko, za nič ... No nekúp to!


Anonymus   |   ip:92.52.9.1   |   2011-02-11  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ivka-nezmysel? či siať a žať je nezmysel? tieto návody na bezprácny zárobok z nás robia to čo sme teraz, tento svet je dôkaz. Kto si myslí že nakŕmi rodinu bez toho aby zasial je blázon a len zbytočne nahráva podvodníkom. Poradil som si ivka, žijem čestne.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-11  (20:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra:
Už som počul aj taký názor,ktorý hovorí,že tie svine hore urobili dohodu s mimošmi.
Mimoši zabezpečia ozdravenie planéty-ale nie pre nás-obyčajných ľudí!
Pre seba!
A terajších vládcov sveta nechajú potom-už vo svojom svete-na pokoji...
Samozrejme to bude spočiatku tak,že ľudia budú príchodom cudzincov nadšení.
Vyčistia moria a rieky nejakými ich riasami do takej miery,že bude možné piť priamo z rieky!
To isté urobia aj so vzduchom,poskytnú čistú energiu,nové technologie a naučia nás liečiť mnohé choroby.
Všetko to budú ale len korálky pre blbých domorodcov...
Ide im o planétu a nechcú viesť vojnu-chcú ju prevziať potichu a s naším súhlasom-bez konfliktu.
Ale ked pravda vyjde najavo,bude už neskoro...ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-11  (22:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Tu končím, tak na rozlúčku od Ota a ivky....http://www.youtube.com/watch?v=NLleQTHzrLM


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-11  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Muž ktorí sa podobá!!!http://www.youtube.com/watch?v=qcPTYUAJoSw&;feature=related


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-02-11  (22:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia sa prebudzaju. :)))ANONYM   |   ip:195.91.11   |   2011-02-12  (07:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ivkaaoto - niektorích trápiš príjemne...

dobré ráno :)


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-12  (07:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ja :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-12  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dík aj za katapult - hudba mého mládí - snad příšťí ráno bude líp :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (07:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam radosť v srdiečku že niekto predsa vie o ktorej LÁSKE hovorím . Kúsok tej pravej, pocíti rodič keď sa pozerá na svoje dieťa ,iba ju cíti a nežiada aby mu to dieťa lásku vrátilo ,jednoducho iba má pocit, že miluje a najradšej by sa vtelil do toho dieťaťa ! (vidí sa v ňom) asi tak!


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-12  (07:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no lenže nesmieš si tie problémy dieťaťa veľmi pripúšťať k telu - potom máš špatné dny :)...


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-12  (07:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ludia majú strašné problémy a ak sa bude duchovno otvárať mnohým, budú ich chcieť vyriešiť čo najskôr - nehľadiac že je podstatný aj čas za ktorý to musia stráviť. ty si nesmieš ich problémy veľmi pripúšťať k telu - inak ťa zadusia :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (07:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Láska manželov, často krát je iba sebectvo a túžba vlastniť (kšeft)http://www.youtube.com/watch?v=93Ww62PyC9I&;feature=related.....http://www.youtube.com/watch?v=vC02SSs5yro


petacajak   |   ip:195.91.11   |   2011-02-12  (08:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rozumiem - u nás je tiež divná atmosféra, tiež musím končiť - idem to nejako ukludniť :).


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (08:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   no lenže nesmieš si tie problémy dieťaťa veľmi pripúšťať k telu : ANO ,dopúšťaš sa vtedy súdenia a posudzovania !!! To je to špatné čo kresťan považuje za hriech ale to je iba doporučenie a nie príkaz !!!


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vtedy nezažívaš tú pravá lásku, v danom okamžiku lebo hodnotíš , nemiluješ !! Hodnotíš či je dieťa šťastné , zdravé Atď. Sámého seba okrádaš o ten skutočný pocit skutočnej lásky v danom okamihu !


mkultra   |   ip:78.98.76.   |   2011-02-12  (08:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
Súhlasím, ja som tiež čítal výpovede ľudí, čo tvrdili, že na amerických podzemných základniach sa dá nájsť všeličo iné okrem ľudí. Scenár, ktorý si načrtol je podľa mňa celkom reálny. Mimozemšťanov považujem za ultimátny úskok Satana. Prakticky celá ľudská populácia si začína uvedomovať, že cesta, ktorou sa uberáme vedie len ku skaze a zničeniu našej planéty. Problem, reaction, solution. Stačí len spraviť problém dosť veľký a ľudia budú pripravení opustiť staré dogmy a starý spôsob myslenia.
Viem si celkom dobre predstaviť, že v hodine dvanástej sa ukážu mimozemšťania a zachránia nás pred vlastnou skazou - ktorú však v najväčšej miere spôsobili práve ich nasadení agenti, ako napr. Illuminati bloodlines.
Keďže však považujem koncept mimozemšťanov za diablov trik, neverím, že im ide primárne o planétu. Ide im o ľudí a ich duše.
Preto Satan nemá problém uzdraviť planétu a zbaviť ľudí chorôb, pretože jemu nejde o zničenie Zeme, ale iba o zničenie ľudí. Kľudne sa stavím, že ak by sa uskutočnil ten scenár, ktorý si načrtol a mimozemšťania by uzdravili planétu tak by to spravili len pre to, aby vyzerali ako tí dobrí a aby sme im uverili, že nám chcú pomôcť aj tým posledným darom. Darom zo všetkých najväčším. Som presvedčený, že nakoniec by nám mimozemšťania ponúkli, že nás vylepšia. Budeme môcť byť ako oni, budeme bohovia, budeme žiť večne - stačí, aby sme chceli a oni nám vylepšia DNA. Plus nám nechajú "učiteľa", ktorý nás povedie k svetlým zajtrajškom.

Toto je zlomový bod, ak ste čítali Bibliu tak viete, že sa to celé točí okolo genetiky. Boh stvoril človeka na svoj obraz a diabol sa od vtedy snaží nás geneticky znehodnotiť. V Biblii je napísané, že "mimozemšťania" tu už minimálne raz boli - naučili nás mnohé zakázané veci, mali sex zo ženami a na Zemi vyprodukovali mnoho GMO-geneticky modifikovaných organizmov. Dospelo to až k tomu, že Zem bola očistená potopou. Avšak v Starom zákone sú znova zmienky o obroch čo majú šesť prstov. Takže problém pretrval.
Týmto sa znova dostávam k New Age, pretože New Age dáva veľký dôraz na to, že nás čaká skvelá zmena a naša DNA sa zmení. Obávam sa, že mnoho sklamaných new agerov ľahko podľahne vábeniu "vylepšenia DNA" od mimozemšťanov ak sa im ho nedostane od kosmického žiarenia.
Uvidíme, čakajú nás každopádne neobyčajné časy.

Ešte by som rád dal do pozornosti dve veci. Neviem či ste to postrehli, ale na jeseň nás má navštíviť kométa Elenin, presná trajektória ešte nie je známa, výpočty ukazujú, že by mala preletieť relatívne blízko. Zaujímavé je, že ju objavil rus Elenin 10.decembra 2010 na 18palcovom teleskope. To samo o sebe dalo vzniknúť mnohým konšpiráciam. Totižto NASA už roky vylepšuje svoje postupy, aby včas dokázala odhaliť objekty prichádzajúce do nášho solárneho systému, majú obrovské teleskopy. Objavili napr. asteroid Apophis, ktorý sa tu ukáže až roku 2036. Je podozrivé, že by neodhalili kométu, ktorá je už tak blízko. Kométa bola odhalená menej ako rok predtým ako preletí blízko nás a viac menej amatérom s relatívne malým teleskopom. Niečo tu nehraje.

Druhá vec, ktorú by som rád dal do pozornosti - objavilo sa nové video s UFO a je ozaj zaujímavé - real alebo fake - posúďte sami
Youtube - Jerusalem UFO 2011 Video 4 Syncronized
http://www.youtube.com/watch?v=0zVg9rOcIEU


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už som niečo podobné videl-na vlastné oči.
Takže ak niekto tvrdí,že všetky takéto videá sú podvrhmi-beriem ho tiež s rezervou.
I ked tú možnosť samozrejme nevylučujem.

Osobne si myslím,že vesmír je plný života.
V tomto sa líšim od tzv.kresťanov,ktorí veria tomu,že v celom vesmíre sme sami.
Vo vesmíre je množstvo civilizácii a tiež si myslím,že tie technologicky vyspelejšie nemusia byť nevyhnutne vyspelejšie aj po duchovnej stránke.
Inak povedané-môžu žiť ako v seriáli Star Trek a popritom holdovať napr.kanibalizmu...
Bol som zhrozený,ked som videl na Discovery nejaký dokument o nových zbraniach a reportér tam nadšene opisoval nejaký nový guľomet,ktorý dokáže vystreliť za sekundu o x nábojov viac,ako ten starší typ...
Keby všetok ten um,úsilie a hlavne peniaze boli použité zmysluplne,tak tu už možno máme raj na Zemi...

Preto je možné,že niektorá rasa nám môže pripadať ako banda stelesnených démonov,ale je tiež možné,že je nablízku aj vyspelá rasa-duchovne na úrovni,ktorá má ušľachtilé zámery...ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (08:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra Ano Ano Ano to je ten biblický odkaz! Že (satan - mimozemšťan) použije oheň z neba aby nás pomýlil a ovládol tu treba byť opatrný ! Ďakujem za všetkých !


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker Otvárajú sa ti oči ,Hurá .stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (09:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ivkaaoto:
Otvárajú sa mi oči?
Fíííha!
Musíš ma dobre poznať,ked si myslíš,že som ich mal doteraz zatvorené...
Satan = mimozemšťan?
Nič nové pod slnkom,že sa ľudia boja toho,čo nepoznajú.
Považovať všetko tam "vonku" za nepriateľské nie je ten správny prístup.
Ivkaaoto-dúfam,že nepatríš k Vesmírnym ľudom,lebo tie ich drýsty sú určené pre tých,čo seno žerú...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (09:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker Prepáč !!! Nemyslel som to osobne ! Len chcem povedať že všetko so všetkým akosi súvisí!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (09:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nič sa nedeje-len to nadšenie sprevádzané výkrikom "hurá" ma pobavilo nemám 15,ani 20,dokonca ani 30 rokov.
Hladaniu pravdy sa aktívne venujem od puberty-možno trochu skôr.
takže som sa už čo-to naučil.
Voči "vesmírnym ľudom" ľudom mám výhrady,lebo zneužívajú určité pravdy na výrobu nestráviteľného kokteilu.
Ich názory-ako celok nie sú stráviteľné.
Zopár postrehov však považujem povšimnutia hodné.PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - ako vás tý mimozenšťania ovplyvňujú a ešte ste ich ani nevideli...
počkaj ako vás ovplyvnia keď ich uvidíte :)...

ivkaaoto - to som ja...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ivkaaoto - čo ty takto popri tomto robíš?...
ja som napr. v podkroví a vymieňam zásuvku na zváračke...
toto som z druhého kompu v podkroví...
nechaj ich nech popri nás plynú a podme sa baviť iba my spolu, semtam zareagujeme aj na nich :)...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ovplyvnia iba ovplyvniteľných.
Ovplyvniteľní = neznalí,alebo slabí...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo si mal doma búrku v šerbli? :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo ty? si neznalý a slabý ? :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to bolo pre stalkera.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (10:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie-vlastním totiž kryptonit...
http://www.youtube.com/watch?v=OTPk_CMB1j4


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no a už zrazu opravujem gauč :)))...


mkultra   |   ip:78.98.76.   |   2011-02-12  (10:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, to, že sme vo vesmíre sami nie je podľa mňa v súlade s kresťanským svetonázorom, je to skôr cirkevná dogma z čias stredoveku. Ide o to z akého uhlu sa človek pozerá na vznik života. Z vedeckého pohľadu, život na Zemi vznikol vďaka mixu tých správnych faktorov a vzhľadom na nekonečnosť vesmíru, je takmer isté, že tieto podmienky nastali aj niekde inde - takže vesmír je plný života.
Biblický pohľad je, že život na Zemi vznikol ako vedomý a cieľený akt Boha. Znamená to, že sme vo vesmíre sami? Nie, Biblia to predsa vylučuje! Pred človekom boli predsa stvorené aj iné formy vedomia/života - anjeli. Domovom anjelov sú ... nebesá. Otázka znie čo sa skrýva pod pojmom nebesá. Sú to iné planéty v iných súhvezdiach? Napr. kabala spája určité skupiny anjelov z rôznymi súhvezdiami. Alebo sa myslí pod pojmom nebesá ešte niečo viac, iné dimenzie, paralelné vesmíry apod. Ja si skôr myslím, že sa jedná o iné dimenzie.
Dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že anjeli majú rovnako slobodnú vôľu ako my a ako všetko živé. Skupina okolo Lucifera sa rozhodla uplatniť si svoju vôľu a jednoducho si robia čo chcú. Znova chcem dať do pozornosti, že evidentne sa Lucifer snaží hrať na Boha a tvorí vlastné formy života - keďže ale nie je Boh, je obmedzený iba na modifikovanie už existujúcich foriem života v tomto hmotnom vesmíre - našej dimenzii.
Čiže svojím spôsobom nemám problém veriť na fyzických mimozemšťanov - iba pochybujem o ich pôvode, čiže neverím, že vznikli na inej planéte tak ako my, ale boli umelo vytvorení z DNA na Zemi. - napríklad alien greys - aká je ich hlavná agenda? Zber genetického materiálu a genetické modifikácie. Tiež stojí za zmienku, že tak ako existujú svedectvá o únosoch mimozemšťanmi, tak existujú svedectvá, v ktorých ľudia tvrdia, že sa ubránili únosu iba tým, že sa obrátili na Boha.
Alebo koluje historka o jednom vysokom armádnom veliteľovi, ktorý bol prvýkrát vzatý na najnižšie podlažie komplexu Dulce (základňa pod letiskom v Denveri) a keď tam zbadal šedých emzákov, z hrôzou zvolal: "Jesus Christ!" Načo sa emzáci rozpŕchli ako keby im išlo o život. Takéto historky beriem z rezervou, ale predsa to stojí za zváženie, ak vás niekedy budú obťažovať šedáci, v reálnom svete alebo vo sne, skúste sa obrátiť na Boha o pomoc a sledujte čo sa stane ;)


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - a čo je kryptonit???...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultura

kristus - učiťeľ...

satan - učiteľ...

skús porozmýšlať ? :)...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (10:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PeterZ-z kryptonitu sa vyrábajú kvalitné klince.
Keby si sa kamarátil s jaštermi-ako ja,gauč by ti držal pokope...
Ked ti namontujú kľučku aj zvnútra,tak sa ozvi...

mkultra-súhlas.
Niektoré udalosti považujem za pravdivé,ale aj tak im dosť dobre nerozumiem.
Napríklad také mrzačenie dobytka...

Co sa týka dogiem-máš pravdu.
Jedna dogma plodí druhú.
Príklad?
Tvrdenie:
Vo vesmíre sme sami,lebo ak by boli ľudia aj na iných planétach,kto by ich spasil?
Ved Kristus je iba jeden!
Alebo nemajú nárok na spasenie?
Záver?
To teda znamená,že sme vo vesmíre sami!

Pseudokresťania sa sami zamotávajú do svojich bludov...

Inak-čo sa týka vesmíru...
Podľa Kardeca je vo vesmíre obývaná každá jedna planéta,či dokonca mesiace,hviezdy,ale aj menšie telesá.
Ak sme na Mesiaci nenašli žiaden život,ešte to neznamená,že tam nie je.
Kardec vraví o bytostiach menej hmotných,ktoré naše hmotné zmysly nevnímajú.
Inak-ak spomínam Mesiac počul som,že skrýva nejaké strašné tajomstvo.


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker , dobré video, takýchto priam zbožňujem! ha ha ha !Ale s tromi entitami, ktoré nás programujú majú pravdu. Osobne som sa s nimi stretol ako malý chalan , vtedy však som nechápal s kým som to vlastne komunikoval.
PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (10:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - to sa ani nedá reagovať...
to je riadna zlátanina čo si napísal :)...


prave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-12  (11:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: Čo sa týka únosu ľudí akože mimozenšťanmi tak to nebudú mimáci ale vláda ktorá experimentuje na ľudoch.Nemusí to byť pravda ale...Prečo nie však?Tam na nich robia pokusy hypnóza atd...
Mimáci to vraj nerobia.Maximálne dostanete od nich pusinku:)To ako vážne.:)

A na tomto som sa veľmi pobavil čo si napísal že:Ked ti namontujú kľučku aj zvnútra,tak sa ozvi...:)))))
PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vysvetlíš mi tri entity? :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  už som si myslel že si išiel niekde von ...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pozri si vyššie, spravil som to isté čo ty včera len ja mám aj IP inu :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra. ďakujem za pomoc , máš lepší výklad ako ja, tak prosím pokračuj! Ja totiž píšem jedným prstom .


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto - otvor oči - máš tu kamaráta na tvojej úrovni :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja mám ešte veľa otázok pre teba...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra+prave:
Jednoducho je to nejaké divné.
Spomínané mrzačenie dobytka.
Videl som dokumenty,čítal som detaily...
Zdá sa mi to dosť vierohodné,ale...
Mimoši majú údajne v USA a inde základne kryté vládou.
Tak potom prečo lietajú nad farmami a prenasledujú kravy úbohých farmárov,ked si môžu bez problémov urobiť vlastnú farmu,kde budú mať x kráv a môžu si ich mrzačiť do nemoty?PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sme ako roztratené ovce - ani nevieme že sme ovce :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mimoši, majú údajne v USA a inde základne kryté vládou. Ale bohu žiaľ tou ktorú si ľudia nevolia ale tá ktorá tu skutočne vládne . Politici sú iba šaškovia na skutočnej šachovnici .


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oto - tak ty si ma nevšímaš naschvál? :)...a prečo? :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PeterZ , lebo robíš zlého policajta ako si tvrdil.


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenže som napísal aj že sa chcem zmeniť - chcem byť dobrý policajt ...
prečo mi nechceš pomôcť ? :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PeterZ , vysvetlíš mi tri entity?: Bytosti ktoré programujú človeka na získanie negatívnej energie ktorú človek vyprodukuje napríklad strachom ! (


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  či niesme všetci na ceste ?...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre - nejako musím odlíšiť neg. energiu - ako ?...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najskôr pochop že tu sú určité vrstvy energie !


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mne to musíš vysvetliť ako malému chlapcovi - ja niesom sčítaný :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre - dalej ?...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježíš pracoval s vyššími energiami ,pozitívnejšími (Kristovými ) jeho meno je Nazaretský .Ale som ťa domotal! Ha ha


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo chceš vedieť , ja neviem všetko !!!


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ak mi nemôžeš alebo nechceš dať info. tak rešpektujem...
ale ja vo svojom okolí naozaj nemám človeka s ktorým by som mohol postupovať ďalej aj keď aj moja žena je dobrá :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja neviem čo potrebujem teraz vedieť aby som - o krok postúpil:)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nazaretský - mne to nič neevokuje...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Domotám ťa? Tvoju ženu si si vybral už v minulom živote tak že je tvojim učiteľom ,úúúžasným !!!


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako sa mám kontrolovať či ide so mňa politívna energia ? :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čomu si viac otvorený vidím že písmo S:V: ti nejde


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (11:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to viem - ale potrebujem sa aj baviť s niekým ako si ty :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  znechutil mi to otec - tvrdé katolícke jadro :)...


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja som si všetko odvodil vlastnou hlavou - ja som ťažký pacient :)...


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Treba vylúčiť niektoré zlozvyky . Keď sa ráno zobudíš naplánuj si ten krásny deň aký si želáš (dáš žiadosť) pomôž tomu a dodrž plán.


Pridajprspevokdofra   |   ip:193.200.1   |   2011-02-12  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

dva + jeden =
_____________
_____________
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

__________________________________________
.
.

...


________________________________________________________________


Pridajprspevokdofra   |   ip:193.200.1   |   2011-02-12  (12:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

dva + jeden =
_____________
_____________
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

__________________________________________
.
.

...


________________________________________________________________


PeterZ   |   ip:91.127.53   |   2011-02-12  (12:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odstaňujem zlozvyky - ale to nejde naraz...


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-02-12  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  suhlasim s MK ULTRA-

Jezis ako aj satan a ostatne duchovne bytosti su mimozemstania..jezis to sam povedal,, nie som z tohto sveta,,keby som , tak by sa moji bojovnici za mna bili..

dalej..nebesia su ine dimenzie.. -ked sa jezis vrati na zem..je napisane,ze sa otvori nebo.. (nejaka brana do inej dimenzie sa otvori blizko zeme)

je to napisane takym jazykom aby ttmu rozumeli ludia tej doby..

dalej..mimozemstania su len napodobeniny ktore tu predvadza satan, lebo potrebuje zviest ludi do bludu..

filmy, knihy,, clanky, videjka, spravy o unosoch,,bliziacich sa lodiach..o tom ,ze OSN mala nejakz miting na ktorom priznala existenicu UFO.. ze sa chystaju na stretnutie a ocakavaju ,ze nebudu priatelsky... je len kvoli jednej veci..

a to ze--- v biblii je opis udalosti pri ktorej zmiznu zo sveta ludia..ludia ktory sa rozhodli zit s Jezisom a odovzdali mu zivot..ň
tito ludia budu vytrhnuti.. a v doslovnom preklade je napisane " premeneni v okamziku..alebo in atomo) a vytrhnuti v oblaku naproti panovi..

toto vytrhnutie a zahadne zmiznutie ludi bude musiet satan nejak pred svetom ospravedlnit a zakamuflovat..
mozno povie ,ze ich uniesli mimozemstania a, ze su zli a treba zjednotit ludstvo (NWO) aby sme mohli bojovat priti tomuto vesmirnemu nepriatelovi..( filmy independance day, ci skyline).

satam pride na konci casu z velkou mocou klamstva a divmi pred ktorymi bude v uzase cela zem..


ivkaaoto   |   ip:95.102.21   |   2011-02-12  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš katolíci sú v podstate dobrí ľudia len nepochopili odkaz Ježišov . Peter ty si skala a na tej skale postavím cirkev ::: ktorú ani brány pekelné nepremôžu. No čo prekonával by si vlastnú bránu? Dáš kľučku a je! ha ha


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D

joplins...
Kristus je mimozemšťan?
Mohol by si upresniť z akej planéty?

:-D

Lebo mne vytýkaš to,že verím v reinkarnáciu a ty sa zubami nechtami držíš biblie a teraz vypustíš toto...

Sila!
Každý deň ma niečo pobaví.
Naposledy ma pobavil rafael,ked tvrdil,že odrezaním stromu uvidíme letokruhy...ANONYM   |   ip:95.103.16   |   2011-02-12  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no len by som chcel ak môžem aj seba považovať za kľučku - aby sa so mnou dala brána aj otvoriť :)...


PeterZ   |   ip:95.103.16   |   2011-02-12  (12:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to ja


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (12:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym-aj podľa mňa je Doors jedna z najlepších kapiel:
http://www.youtube.com/watch?v=X6Tto1JnLXcprave   |   ip:94.229.32   |   2011-02-12  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker: písal som o únosoch ľudí nie o mrzačení zvierat.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-12  (12:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jim morrison the lizard king:)
the doors velmo dobra kapela
a vobec cela hudba od 60-70 rokov je najlepsia:)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PeterZ: Oto ťa volá do debaty o Hudovi-asi má problém napísať do tejto debaty-ozvi sa mu.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  classique-to áno...
Mal som rád aj grunge,alebo naše punk-kapely.
Hlavne Slobodnú Europu.
Vážení!
Toto nie je mimo témy!
Posúdte sami:
http://www.youtube.com/watch?v=ehhRlHriI3E&;feature=related


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nefunguje?
Neumite navazat spojeni?
Skúste:
http://www.youtube.com/watch?v=ehhRlHriI3E&;playnext=1&list=PLCD0B35DA6F8EBCC8


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-12  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  na jimovy je najlepsie to ze ak ho nepoznas lepsie tak budi dojem takeho
obdtrhaneho fetaka:)ale ja to citim tak ze to bol jeho umysel,on nemal rad ked ludia milovali jeho osobu on chcel aby ludia milovaly jeho hudbu,
toto uz vdnesnom svete nevidis..dnes chce byt kazdy milovany ale maju u riti milovat no aspon v hlavnom prude...
to PODVOD je s ktoreho roku?mkultra   |   ip:78.98.76.   |   2011-02-12  (13:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prešiel som si veľa konšpiračných teórií, skúmal rôzne svetonázory a povie vám, že po čase človek zistí, že Biblia má jednoducho pravdu. Netvrdím, že je to 100%ná pravda - pretože existuje veľa rôznych prekladov a tlaky na skreslenie odkazu knihy kníh sú enormné.
Avšak základ platí - existuje jeden Boh- Stvoriteľ, existujú "nehmotné" formy života/vedomia, ktoré sú za hranicou nášho sveta, Boh je milosrdný a ponúka nám spásu skrze Jeho Syna, kvalitu života ovplyvňujeme my sami tým, do akej miery rešpektujeme a dodržiavame univerzálne Božie zákony.

A ešte jedna vec, vždy som mal problém uveriť knihe Genezis, ako je možné, že Boh stvoril Zem za šesť dní, keď existujú empirické dôkazy o tom, že horniny sú staré miliardy rokov. Kto má pravdu? Vedci alebo Biblia? Podľa mňa majú pravdu aj vedci aj Biblia. Odpoveď priniesla kvantová fyzika. Čas totižto nie je konštanta. Čím väčšia gravitácia, tým pomalšie plynie čas - Einsteinov príklad o cestovaní rýchlosťou svetla. Toto je empirický fakt.
A vieme, že vesmír sa rozpína, čiže v počiatkoch, keď bola stvorená Zem, bol oveľa viac nahustený, čas plynul podstatne pomalšie.
To znamená, že prebehla akási časová inflácia. Ak však berieme čas ako konštantu, je jasné, že nám vyjde, že horniny sú staré miliardy rokov. Tu je podstata omylu. Keďže sa vesmír stále rozpína, gravitačné sily slabnú, čiže ak dnes vedci tvrdia, že táto hornina má 1miliardu rokov, zistili sme to rozborom, tak o jednu miliardu rokov neskôr im ten istý prístroj neukáže - táto hornina je stará dve miliardy rokov, ale ukáže im, že je stará 3,4,5 miliárd rokov stará v závislosti od rýchlosti rozpínania vesmíru.
Howg!


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-02-12  (15:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultra..
presne.. s tym vesmirom a casom som uz pisal asi pred 5 mesiacmi do prispevku no prehliadli to..chcel som napisat o tom clanok no nemohol som na nete najst knihu kde som sa to docital.. nie je nikde v PDF..
je od Slavomira Ravika..Boh zije..
uzasna kniha ktora sa zaobera dokazmi Bozej existencie ale bez nabozenskych doktrin, cisto len podla organizacie a poriadku v prirode a vesmire..
zacina vesmirom..potom slnecna sustava.. nasa zem.. priroda.. zvierata,,clovek , ludske telo...a mozog..
su tam inforamcie co ti vystrelia mozeg z hlavy.. a je tam aj tato teoria o zhusteni casu a tym nahromadene miliardy rokov za podstatne kratsiu dobu..

super...no skoda ,ze nie je ta kniha na nete..bysom sem dal nejake info ,,

inac..100% suhlas..zo vsetkym co pises..


joplins   |   ip:94.191.24   |   2011-02-12  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker..
prosim ta ako to citas??
ved som napisal jasne ,ze podla mna je Jezis mimozemstan (lebo to aj sam o sebe povedal) no nie ,ze je z inej planety..

je z inej dimenzie.. z dimenzie ktora nepodlieha plynutiu casu..
z dimenzie ktora funguje na principe svetla..

ja neprekvapujem..to len predsudky v tvojej hlave ti brania rozmyslat o ludoch co si s nimi pises normalne..
namyslas si o sebe ,ze si jediny co pozna tu komplikovanu pravdu a ostatny su farizeji a vymetaci kostolov...

ja si vioem prelozit do modernej reci ..-otvori sa nebo.. a viem ,ze to bude brana do inej dimenzie..
a kedze Jezis o sebe povedal ,ze nie je z tohto svete-- tak je asi z ineho..(no nie z inej hmotnej,prasnej planety!!)

nepristupne svelto kde prebyva Boh ktore nikto z ludi nikdy nevidel , si viem tiez prelozit do moderneho jazyka,,je to ina domenzia..
toto je normalne stalker..alebo nie??

velice si prekvapeny,ze aj vymetaci kostolova vedia rozmyslat, lebo tvoje ego si namysla ,ze to vies len ty.. chyba..!!stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-12  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-skúsim tvojim štýlom:
žiadna iná dimenzia neexistuje,lebo sa o nej v Písme nepíše.
Ak áno,ukáž mi kde.
A skús si overiť aj pôvodný text-nie iba preklad!
Uveril si falošnému diablovmu učeniu!
Tvrdiť,že Ježiš je mimozemšťan,že dokázal chodiť po vode...
Chodiť po vode vedeli aj iní!
http://www.youtube.com/watch?v=IsgeW_8i0Y4


PeterZ   |   ip:95.103.16   |   2011-02-12  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultura - má to logiku...


PeterZ   |   ip:95.103.16   |   2011-02-12  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty brďo aj joplins napísal príspevok ktorému sa nedá nič vytknúť - gratulujem :)...


PeterZ   |   ip:95.103.16   |   2011-02-12  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  už som to tu písal viackrát joplins - sme roztratené ovce a ani navzájom sa nepoznáme že sme vlastne ovce...
ale cítim že prichádza čas, keď sa začneme spoznávať :)...


PeterZ   |   ip:95.103.16   |   2011-02-12  (18:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - bol som 24.12.2010. na polnočnej omši.

skrátka sa mi ešte nechcelo spať,zobral som si foťák, prešiel sa asi 600 m do kostola, aj som nafotil nejaké pekné foto...
ale farár si vybral na tú príležitosť takú ťažkú tému že keď som sa rozhliadol tak všetci sedeli ako zmoknuté sliepky. namiesto toho aby povedal veriacim - radujte sa veselte sa hovno máte podelte sa :)...Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-02-12  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Mkultura

Zem nevznikla za 6 dni a take bludi ani nepotvrdis. Navise to nie je empiricky fakt. Ak vies vobec vyznam slova empiricky tak by si ho tam nepouzil. Nikto to nezazil na vlastnu pest a preto je to len vec pre spekulaciu vedcov. Nasa zem sa v podstate nachadza na okraji galaxie takze pokial sa tyka casu z pohladu galaxie je slnecna sustava velmy mlada.

Co sa tyka dimenzii tak nic nieje oddelene. Vsetko je navzajom spojene a prekryva sa to. Dokonca aj mimopriestorove javy. Hmota a priestor ma tiez svoju vlnovu dlzku. My mozme operovat s javmy na rovnakej vlnovej dlzke.. teda hybat hmotou, pocut zvuk vidiet svetlo atd. To je sprektrum v ktorom posobi clovek a spektrum ktore ma nanho aj spetny vplyv. Ked je nieco uz na velmy odlisnej vlnovej dlzke tak to na nas ma len minimalny vplyv/popripadne ziadny a v nasej realite sa to ani nevyskitne. V minulosti vedel clovek vnimat viac z tohto spektra a preto maju taku rozmanitu mytologiu a ich poznatky dodnes udivuju modernu vedu. Dnesny clovek sa stal majstrom vo vnimani toho co mu je blizke ( v tomto pasme ) ale vzdialil sa tomu minulemu. No deje sa zmena vo vedomi ludi a nase spektrum reality sa postupne zvysi a odkryju sa veci ktore sme predtym do nasej reality nedokazali zahrnut.


joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-12  (19:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker ..znova ..ako tot citas??

nepreskakuj slova..a citaj pomaly co pisem..

ja si prekladam do moderneho jazyka, to co bolo napisane starym..

1- Boh byva v nepristupnom svetle ktore nikto z ludi nevidel.. ( to znamena stalker, ze ani vedci z hablovymi teleskopami..ani infra kamerami..ani ziadnymi snimacmi na ultrafilaove svetlo..
je to svelto ktore nikto z ludi nevidel

ako si to vysvetlujes ty??

2- ak som uveril falosnemu diablovmu uceniu.. tak sa nicoho nebojim..
lebo Boh slubil, ze si svoje slovo ustrazi do konca.. a ani ciarocka ani pismenko sa zo zakona nepominie, kym sa vsetko nestane..a tomuto ja verim..

pokial nechal diabla ci ludi zmenit jeho slovo..a ja verim bludom..tak sa budem moct na sude tymto argumentom branit..


PS..no a ak to je tak ako hovoris..ako si si isty ,ze ty poznas tu spravnu kombinaciu ..tie spravne vynatky z kazdeho ucenia ktore do seba spravne zapadaju a na zaklade toho bude spaseny..??

(jaj prepac ja som zabudo,,ty nejdes byt spaseny..ty sa budes donekonecna prevtelovat.. ty nemas nic zo spasou..
sorry...
joplins   |   ip:95.209.22   |   2011-02-12  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover.

bludy?? to znamena, ze ani nepripustas moznost ,ze v case ked bol vesmmir konstruovany..bolo vsetko inac.. ze cas plynul inak.. lebo vesmir bol mensi??

jedina spravna teoria ,je ta ktorej veris ty??

zisti si co znamena slovo teoria a skus si to dat na misku vah.. (ak nie si slepy)


mkultra   |   ip:78.98.76.   |   2011-02-12  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover, ja sa ťa nesnažím presvedčiť za každú cenu, je to proste moja viera. Iba poukazujem na to, že moderná fyzika nemôže vylúčiť stvorenie počas šiestich dní, ale naopak môže ho podporiť.

slovo empirický som použil tuším správne - empirický - opierajúci sa o skúsenosť, daný skúsenosťami
Einstein vyslovil teóriu, že čas plynie inak pre cestovateľa cestujúceho rýchlosťou svetla. Vysvetlil ako gravitácia ovplyvňuje plynutie času. Vtedy to bola teória, dnes je to overené a dokázané. Vedci spravili pokus a jedny atómové hodiny umiestnili vo výške 0m nad morom, druhé umiestnili na kopec - neviem presnú výšku, každopádne po čase vznikla odchýlka. Taktiež si vedci všimli, že družice na orbite s časomierou po čase vykazovali odchýlku. Preto niektoré družice, ktoré potrebujú presný čas majú špeciálny softvér, ktorý upravuje túto odchýlku, aby čas, s ktorým operuje družica sa zhodoval s tým na Zemi.
marcous   |   ip:95.102.16   |   2011-02-12  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  naj kapela podla mna toto http://www.youtube.com/watch?v=BcL---4xQYA


Groover   |   ip:217.119.1   |   2011-02-12  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Joplins

Teoria vzdy bude len teoriou pokial sa nedokaze pravda. Ci uz moja alebo tvoja. Prave preto je to len nasa teoria ze nevieme istotne ci to naozaj je. Vynimkou je len realizacia alebo intuicia ktora je zriedkava a vzacna v dnesnej spolocnosti. (Nemylit si vieru s realizaciou)

RE: Mkultura

Empiricky: Opierajuci sa o skusenost ( opakovatelne overitelnu, zmyslovu ) 5 zmyslov vseobecne znamu aj pre vetsi kolektiv ludi a preto tam mozme zahrnut aj sirsie okruhy ezoteriky (aury atd).
Podla toho sa urcuje aj miera vseobnecne "objektivnej" pravdy.
V tej dobe sa to slovo rozsirilo hlavne aj preto aby oddelili fantazie od faktov.

Pokial sa jedna o cas tak su tu hned dva druhy:

Mentalny a Fyzicky..

Fyzicky pozname z hodin, rocnich obdobi, dna a noci atd.
Mentalny je tvoreny nadhladom, pocitmi, zaujatostou a spojenim s okolitym svetom. (malo znamy dnesnej spolocnosti: sny,koma,SRT,meditacia)
Vznik zeme je fyzicky jav s ohromnou komplexnostou ktory sa odvija az z postupneho vzniku celej galaxie a nasledneho roztrusenia energie do vsetkych zakuti. 6 dni moze vypovedat skor len o potencialnej energii z ktorej bola zem vytvorena. Ide totiz o to v akom stadiu to chcete nazvat zem. Z mentalneho hladiska sa da zajst dalej a oznacit fyzicke dianie v kratkych momentoch ako za predlhu dobu v pocte zmien ktore museli byt vnimane -> aby existovali a navzajom reagovali ( existencia reakciou a podnetom , Steiner o etere a nerastnom svete ) Tiez ziaden fakt, cisto teoria ktora vsak dava velmy hlboky zmysel a komplexnost v sirokom uhle. Cas sa na vsetkych urovniach nevnima rovnako hoci fyzicky cas ich viac zjednocuje. Ako 1 z 5 keyframoch(policok) na flashi pokial viete co mam na mysli.
vreckovkaNAdvaSMRKY   |   ip:81.89.56.   |   2011-02-13  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover
tak ty máš najviac pravdu zo všetkých... nie je dôvod prečo s tebou nesúhlasiť... dávam palec hore.


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-13  (10:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  marcous:
nieje je to ta skladba ktoru treba pustit od zadu aby clovek chapal ocom to je?


Krovak   |   ip:193.93.73   |   2011-02-13  (11:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klasik: bol som zvedavy ked to na zeppelinov niekto vytiahne :-D blbe je ze sa to da "najst" prave iba v studiovej nahravke a nazivo to uz akosi nefunguje. Kde bude asi problem


classique   |   ip:217.12.49   |   2011-02-13  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  krovak:
no neviem zeby vtom ze ta nahravka bola upravena?


adam   |   ip:78.99.27.   |   2011-02-13  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
veru minule som aj ja xodil po vode a neni som z gurunu,
ani mesiáš.
obyčajne to praktizujú napr. hokejisti a niektorí ix potom majú za takýx malýx
mesiášov.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2011-02-13  (16:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-D
Bůh ti žehnej adame...
Takže na konci to bude Ježiš vs Satan?
Aj som si myslel...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Kedy dobehneme západ?

Pracoval som v nemeckej firme, ktorá má pobočky po celej Európe. Na Slovensku pre túto firmu pracovalo v roku 2008, približne 70 ľudí. Zárobok, za prácu bez nadčasov, bol v tej dobe, 14-17 000 sk. Podľa druhu práce.


Vzniklo hnutie novej ekonomiky

Den bez lékaře, nákupů, médií

Kruhy - fenomén inteligencie.

Sčítanie obyvateľov 2011 - kampaň

Akce NWOO k "mezinárodnímu" dni informování ...

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.8711 s