18. September 2019
    
OSN prostriedok na svetovládu - Dolezite.sk

OSN prostriedok na svetovládu


  2010-06-24  (17:13)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - OSN prostriedok na svetovládu

Martin Herzan, úryvok z knihy Totalitní světovláda

 

Martin Herzan, spisovateľ a autor niekoľkých kníh literatúry faktov a filozofickej literatúry, básnik, umelec. Bojovník za ľudské práva, aktivista mnohých humanitárnych organizácií a reprezentant demokratických noriem. Od januára roku 1997 do septembra 2000 predseda Medzinárodnej organizácie pre odhaľovanie zločinov proti ľudskosti a ochrany ľudských práv.

Po II. svetovej vojne bol využitý moment celosvetového otrasu a svet tak zo strachu pred ďalšími vojnami dal vzniknúť OSN. Táto skôr len humanitárna a príručková organizácia dnes prerástla byrokraticky v skutočne celosvetovú a diktujúcu vládu. Zákony OSN sú dnes povinné pre celý svet, sú násilne uprednostnené pred akýmikoľvek inými štátnymi zákonmi a ak má akýkoľvek štát sebamenšie, hoci oprávnené pripomienky, je okamžite ostatnými členskými štátmi prehlasovaný a napádaný za narušovanie akéhosi medzinárodného priateľstva. V horšom prípade prichádzajú donucovacie prostriedky - hospodárske embarga, zákaz užívania zahraničných výhod i pôžičiek atď. ... V najhoršom prípade nastúpi dnes už neslávne známa celosvetová armáda OSN - Modré prilby. O tom, že nejde o elitu svetových ochrancov, ale o taktickú zastrašujúcu a zneužiteľnú armádu, svedčí mnoho prípadov.

V rokoch 1992 až 1994, keď mali vojaci OSN priniesť mier a humanitárnu pomoc hladujúcim ľuďom v Somálsku, vykonávali vojaci OSN tie najkrutejšie ohavností na nevinných civilistoch. Od ponižovania, rasizmu, znásilňovania, mučenia, až po svojvoľné vraždenie. Dodnes mám doma fotografiu z roku 1993 na ktorej dvaja vojaci OSN zaživa upaľujú malého somálskeho chlapca. Somálsko v roku 1997 vyžadovalo po OSN zaplatenie odškodného a oficiálne ospravedlnenie za krutosti spáchané touto svetovou armádou. 26 popredných štátnikov Somálska naviac prehlasuje, že toto je len špička ľadovca skutočných krutostí OSN v Somálsku. Pokiaľ viem, zatiaľ nedostali nič. Všetko sa medzinárodne ututlalo. Dokonca aj oni dvaja vojaci OSN, ktorí boli úplne zreteľne vyfotografovaní pri mučení malého chlapca a boli súdení, boli zbavení viny. Tak takto priatelia funguje OSN a svetová sila práva.

Človeka napadá, prečo tu vlastne máme OSN? Vznikla, aby zabránila ďalším vojnám a krutostiam. Aj keby sme chceli veriť, že Somálsko bola len výnimka v násilnosti OSN, potom sa možno obzrieť za podivným naplňovaním celosvetového mieru. Je vôbec nejaké? Veď od 2. svetovej vojny, v ktorej zahynulo 60 miliónov ľudí, v priebehu ďalších 50. rokov od založenia OSN prebehlo ďalších 340 vojen, v ktorých bolo zabitých 37 miliónov ľudí. A to všetko napriek tomu, že bolo v tej istej dobe 7000 konferencií o odzbrojení a mieri. Pričom ako sa uvádza, najmenej 20 väčších vojen podnietilo priamo OSN svojím konaním.

Hladomor vo svete neustupuje, naopak i cez OSN razantne stúpa a OSN už rezignuje na potravinovú pomoc a skôr hľadá nehumánne prostriedky znižovania stavu hladujúcich národností a to pod programom sterilizácie žien a antikoncepcie. Hovoria tomu regulácie pôrodnosti, ale keďže ide výhradne o občanov čiernej pleti, však otvárajú sa aj iné spojitosti, ako tento program chápať. Navyše či je toto ochrana detí, ktorou sa OSN tak chváli, čo je to za ochranu, keď sú nariadeniami deti zabíjané v interrupciách a nie je im dovolené úradnou pečiatkou prísť na svet. Takáto ochrana detí iste nie je veľmi drahá. Na druhej strane v civilizovanom svete, ako je USA si byrokratická ochrana detí vyslúžila vlny protestov. Zo zákonov OSN sú totiž deti masovo odoberané z fungujúcich rodín i za sebamenšie pochybenia rodičov a sú okamžite umiestňované v ústavoch pod štátnu výchovu. Rodičia sú zdesení, už zajtra im môžu navždy odobrať dieťa len za jeho vrodený horší prospech v škole, za sebamenšiu modrinu, ak si ju privodilo kdekoľvek, ale sú prípady odobratia detí i z náboženských alebo aj len mierne sociálnych rodinných dôvodov. Je veľmi ľahké zničiť detský život, okradnúť ho o lásku, rodinu a ohraničiť ho na štyri steny chladného ústavu akéhosi štátneho dohľadu. Ale ochranou detí, tak to môže nazývať skutočne len bezcitná byrokratická moc.

Realita vyzerá tak, že OSN sa odvracia od pôvodnej humanitárnej príručkovej organizácie a smeruje vo svojej pýche k diktovaniu a kontrole každého človeka na tejto Zemi a ku svetovému politickému vplyvu - k svetovláde. Veď už len názov OSN je skratkou pre Organizáciu Spojených Národov, teda máme čo sme chceli. OSN je dnes svetovou vládnucou silou, čaká sa už len na odovzdanie posledných zvyškov zákonodarstva a autonómie štátov. Zákon a armáda OSN budú v budúcnosti definitívne svetovládou. Vlády štátov budú len akýmisi krajskými koordinátormi, ktoré budú mať vopred z hora dané, ako sa majú zachovať. Poslanec Kongresu USA, John Rankin, kedysi výstižne prehlásil : " OSN je najväčší podvod v dejinách. "

Najväčší ohavností akejkoľvek svetovlády je to, že je absolútna. Že nemá a nepripúšťa opozíciu a iný názor. Tak tomu bude aj tu a každý vie, že to smrdí totalitou, ale zároveň všetci dúfajú, že je podpísané už toľko zmlúv a dohôd o ľudských právach, že sa nič zlého nemôže stať. Ale priznajme si, nezostáva skutočne len u dúfania? História jasne ukazuje, že každá zmluva aj každý zákon môže počas dňa padnúť a zmätok z dielne tvorcov prerastie svojho pána. Každý demokrat predsa vie, že je potrebné, aby boli aspoň dva rôzne svetonázory, aby sa mohli navzájom kontrolovať, dopĺňať a napomínať vo svojich chybách. Aby si tak žiadny z nich nedovolil postaviť sa proti slobode človeka, a keď tak niektorá zo strán urobí, aby ľudia mohli prejsť k druhej ideológii a nenechali sa trýzniť v neľudských podmienkach. Aby si ľudia mohli sami vybrať svoju ideológiu a nie byť násilne pričlenený k jednej jedinej svetovláde, ktorá má absolútnu moc a môže si s nami robiť čokoľvek sa jej zapáči, lebo nie je iného štátu ani vlády, ktorý by jej v tom zabránil. Jedna svetovláda je teda tou najohavnejšou plánovanou totalitou všetkých čias.OSN v jeho súčasnej podobe samozrejme ešte nemožno spájať s nejakou totalitou ani svetovou všemohúcnosťou, ale už dnes možno krútiť hlavou nad zvierajúcou sa pascou svetovlády. Tá pasca nie je úmyselným ťahom OSN, je to záležitosť tzv. tajnej vlády - najmä ekonomickej svetovej elity, ktorá svojím gigantickým finančným a svetovým vplyvom môže diktovať aj zákony. OSN je prvotný nástroj, ale domnievam sa, že aj ten raz nahradí skutočne gigantická globálna a hlavne tyranská svetovláda.

Viete, OSN je skvelá a užitočná organizácie, len je tajnou vládou zneužívaná pre vytvorenie svetovlády, lebo len ona má dnes tú moc ju uskutočniť. Je to jediný celosvetový mozog postihujúci všetky oblasti života. Mozog, v ktorý majú ľudia dôveru a pod ktorého ruky budú ochotní odovzdať v dôvere svoje životy.

Roku 1945 vznikla OSN, ktorá mala zabezpečovať mier, upevňovať demokratické princípy vo svete a zabezpečovať životné úrovne v chudobných krajinách. Nikto by nič nenamietal. Ale už 26. júla 1949 veci dostali iný spád, keď senátori USA schválili rezolúciu č. 56 o pretvorení OSN na celosvetovú vládnu federáciu. 9. februára 1950 komisia senátu pre zahraničné veci uviedla rezolúciu č. 66 pod názvom "Predstava svetového poriadku ", v ktorej sa uvádza, že jednotlivé štáty musia odovzdať svoje národné zvrchovanosti pod svetovládnu moc OSN. Rezolúcia 66 doslova začína slovami : "Súčasná charta OSN bude zmenená, aby zabezpečila ústavu pre svetovládu". Takto bol absolútne prekrútený zmysel OSN a nasmerovaný k politicko - svetovládnej byrokracii. Je nutné spomenúť, že ešte v tom istom roku, 17. februára 1950, bolo v senáte USA oficiálne vyhlásenie: "Budeme mať svetovládu, či sa vám to páči alebo nie, jedinou otázkou je, či svetovládu dosiahneme násilím alebo súhlasom". Verejnosť bola zhrozená týmito slovami. V roku 1968 vyzval vládny asistent sekretára USA, Richard Gardner, k ukončeniu národnej suverenity. Zrada strieda zradu. V roku 1975 v americkom kongrese podpísalo 32 senátorov a 92 reprezentantov deklaráciu, ktorá úplne otvorene núti k vytvoreniu globálnej svetovlády. Kongresmanka Majrorie Hortová odmietla toto podpísať sa slovami: "To by znamenalo vzdať sa našej národnej suverenity medzinárodným organizáciám". Ale čo je jedna odvážna kongresmanka proti celej zohranej mašinérii. Len si spomeňte na výroky mnohých prezidentov USA. George Busch vyhlásil: "Čo svetu povieme, to sa stane". W. Wilson vyhlásil: "Ostatné krajiny sa budú riadiť naším vedením". A tretí prezident do počtu, H. Hover, zase povedal: "Môžeme svoju politiku diktovať celému svetu". Dňa 5. marca 1994 podpísal prezident USA Bill Clinton výkonné nariadenie prezidenta č. 13 , v ktorom odovzdáva zvrchovanosť USA pod moc OSN. Ku všetkej hrôze však príkaz dodatočne označený ako PDD - 25 dáva OSN možnosť rozmiestniť svoje vojenské jednotky do akéhokoľvek suverénneho štátu a to bez udania dôvodu. Znamená to teda snáď, že armáda OSN môže kedykoľvek obsadiť bezdôvodne akýkoľvek štát. Majú také násilné zákony zmysel? Pre vytvorenie svetovlády bez sporu áno.

Ak zhrnieme súčasnú situáciu, vieme, že svet sa globalizuje pod jednu svetovládu. Už dnes máme oficiálnu nadnárodnú svetovládu OSN, ktorá čoskoro prevezme kontrolu nad každou otázkou ľudského života v každom štáte. Tá istá OSN vlastní svetovou armádu /Modré prilby/ a buduje svetovú výzvednú službu. Štáty padnú, s nimi aj národné kultúry, národná hrdosť, jazyk i tradície. Jedinou potvrdenou kultúrou bude univerzálna globálna občianska spoločnosť jednej svetovej ústrednej svetovej kultúry, ktorá zapácha socialistickou kolektivizáciou. Vlády samotné už teraz verbujú aj neziskové organizácie, ktoré za veľmi vysoké finančné odmeny majú vytvárať spoločenskú klímu a šíriť osvetovú výchovu ku svetoobčianstvu.

Svetovláda chce, aby sa ľudia klaňali jednému fanatickému svetovládnemu oltáru, ktorý má byť zmesou novodobých náuk New Age a nezmyselných historických okultných náboženstiev.

Takmer všetky vlády sveta začali nelegálne alebo pod ochranou osobitného zákona registrovať v tajnosti každého občana do špeciálnych zložiek, ktoré slúžia ako rozhodujúci posudok. Tieto databázy sú elektronicky spracované a zo všetkých kútov sveta napojené na jeden ústredný počítač svetovládu.

Po celom svete dnes ľudia umierajú na choroby, ktoré sú umelo vytvorené k fanatickému ideálu zníženiu počtu obyvateľov planéty. Na odstránenie boli vybrané neuspokojivé národy, rasy a jednotlivci.

Po celom svete dnes prebiehajú plány na okamžité uchvátenie tlače, televízie a všetkých médií pre propagandu svetovlády. Po celom svete svetovláda vytvára vlnu nepokojov a kriminality, aby tak prinútila občanov vzdať sa svojich ľudských práv a prijala drastické obmedzenia svojich slobôd za ideál potlačenia /vykonštruovanej/ kriminality. Po celom svete sú likvidovaní odporcovia totalitných praktík a ochrancovia ľudských práv. A o dosadzovaní figúrok do vlád na svete ani nehovoriac.

Médiá sú plné vyzdvihovania globalizácie a svetovlády, ale o takýchto veciach mlčí. Ľudia to nevedia, čítajú len všeobecné propagandistické bláboly o akomsi svetovom priateľstve. Fakty ale taja a dobre vedia prečo. Ostatne siahnite si do svedomia, informovala Vás niekedy vláda alebo úrady o tomto? Nie, samozrejme oni nás pripravujú a spracovávajú iba na vyslovenie súhlasu. Máme súhlasiť s niečím, čo nás má spútať a zotročiť. Až príde deň D, budeme ako stádo oviec súhlasiť s niečím, o čom do hĺbky nebudeme nič vedieť. Až potom ľudia spoznajú, že za tými slovami o aproximácii sveta nebolo mienené medziľudské a mierové priateľstvo, ale iba politické a hospodárske machinácie, ako sa zmocniť kontroly a moci nad kľúčovými oblasťami každého národa, štátu a ľudského života.

Môžete si myslieť, že ide len o strašenie, bláznivé bláboly a naivné predstavy zakomplexovaného snílka. Veď aj ja som si to kedysi myslel a vysmieval som sa tomu, bez toho, aby som sa tým nejako zaoberal. Ale spoznal som, že nie je otázkou viery to uznať. Existujú priame a neodškriepiteľné dôkazy tejto pripravovanej tyranie sveta. A keď ich poznáte, potom nie je už potrebná viera, ale vlastný rozumný úsudok a svedomie pre to, aby ste zavrhli budovanie svetovlády. Snáď Vám to málo, čo v tejto knihe píšem, dovedie k premýšľaniu. Pre niekoho bude ťažké to prijať, aby nemusel meniť svoje doterajšie pohodlné názory na svet za pravdivé, ale jemu nevyhovujúce. Myslím si, že táto kniha by mala siahnuť mnohým do svedomia a otvoriť im oči. Veľa ľudí vie, že svetovláda bude, ale už vôbec nevie, aký bude jej účel. A práve touto nevedomosťou a naivnou dôverou pochoduje do univerzálneho globálneho otrockého systému svetovlády.

 

Zdroj: voltaire.netkosice.sk


Marian
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-25  (11:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Herzán dokonca spomína v knihe koncentračné tábory v Čechách.


filip   |   ip:95.102.30   |   2010-06-25  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Všetko sa to deje ľuďom na očiach a predsa to nevidia.


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-25  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No len tie veľké koncentračné tábory nikto nenašiel:-)


blb   |   ip:87.197.10   |   2010-06-25  (15:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer este ste nepoculi o taboroch Fema http://www.youtube.com/watch?v=0P-hvPJPTi4


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-06-25  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Čechách?


Peter_oY   |   ip:78.99.123   |   2010-06-25  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu knihu som precital a je to zaujimavy kusok :]] Odporucam si to precitat, nieje to az take hrube a kedze je to starsia knizka este z minuleho storocia su tam aj kolko krat zapomenute hriechy, ktore mladsie rocniky nepoznaju :]


Marian   |   ip:213.151.2   |   2010-06-26  (08:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Známky zubožení se šíří - Útok na strednú triedu

Rumuni zaútočili na prezidentský palác. Demonstranti protestují proti chystaným úsporným opatřením vlády. Informovala o tom agentura AP. Rumunský nejvyšší soud rozhodl, že chystané snížení platů a penzí je částečně v rozporu s ústavou. Demonstranti požadují, aby prezident tyto vládní změny neschválil. Proti úsporným vládním reformách se v posledních týdnech protestuje i v řadě dalších zemích, např. v Řecku, Německu a Francii.

Ve zkratce. Smlouva na dobu neurčito neočekávejte, zkušební lhůta bude prodloužena, zatímco padáka můžete dostat kdykoliv se váš nadřízený špatně vyspí. Politické figurky, které si do čela ČR a SK zvolili přes obrovské mediální kampaně s chytrým využitím stupidity voličů pohlaváři světových elit, začínají plnit příkazy a budou se snažit zničit střední třídu. Mezi nimi je i naše budoucí vláda. ODKAZ ZDE.

Zmena Zákonníka práce bude zrejme jedna z prvých, ku ktorej sa nová vláda odhodlá. Najvážnejší kandidát na ministra práce Jozef Mihál (SaS) má už jasnú predstavu, ako bude vyzerať. Postupovať chce podľa typického pravicového vzorca, ktorý tu platil do roku 2006 - voľnejšie ruky zamestnávateľov znamenajú pružnejší pracovný trh a vyššiu zamestnanosť.

Už úvod vládnych téz naznačuje, že štát bude viac chrániť bohatých ako chudobných

Nekonečné pracovné zmeny a šikanovanie. Netradičné metódy kórejských zamestnávateľov potvrdil Inšpektorát práce. Vo fabrikách dochádza k sporom so zamestnancami, dokonca aj k fyzickým útokom.

Ekonomika jednotlivých států stojí především na kupní síle střední třídy. Pokud střední třída nemá peníze, firmy nemají odbyt výrobků, nastává propouštění, ekonomika se hroutí atd….. Dá se to zobrazit na jednoduché rovnici: Prosperující střední třída = velký růst ekonomiky, strádající střední třída = velmi malý růst ekonomiky. Nyní vstupujeme ovšem do další éry. Nastává destrukce střední třídy, neboť elity si začínájí uvědomovat, že střední třída může být probuzena a proto je nebezpečná. Je tedy třeba jí zničit, k čemuž jí slouží nástroje jako naší hlavní političtí představitelé. A jak to chtějí udělat?
Propaganda spočívá především v tom, že se firmám umožní ze strany trhu práce takové podmínky, díky kterým by se měly snížit jejich náklady na jednotlivé zaměstnance. Neznamená to nic jiného, než že vedení firem bude ještě daleko více parazitovat na svých zaměstnancích. Scénář bude vypadat pravděpodobně takhle: Prodlouží se zkušební doba. V této zkušební době budou noví zaměstnanci brát mnohem menší peníze, než kdyby pracovali ve firmě již po této zkušební lhůtě. Pokud bude mít firma dostatek zakázek, prodlouží takovému zaměstnanci smlouvu po dobu nezbytně nutnou, po té bude stejně propuštěn. Smlouva na dobu neurčito na sebe vezme rysy dávné historie, kterou kdysi někdo prožil ale už se nebude nikdy opakovat. Ale co více.
Zaměstnavateli se tento způsob bude velmi zamlouvat, neboť dostane od státu provizi že vás zaměstnal, bude vám dávat minimum peněz a v případě vašeho propuštění vám nedá žádné odstupné. Bude tedy bohatnout, zatímco pro vás bude čím dál větší problém koupit si nové či ojeté auto, LCD televizi, přestanete chodit do restaurací, nebudete moci si postavit svůj vysněný dům neboť si nejste jistí svou prací. Banky tedy zaznamenají pokles hypoték, který již nastal nyní. Vašim bývalým zaměstnavatelům nastanou posléze těžké časy vzhledem k tomu, že si nekoupíte nový Braun holící strojek, do kterého vyráběl planžety, protože na něj zkrátka nebudete mít.
Jestli-že stát tvrdí že se mu tento systém vyplatí, lže. Stoupne množství vyplácených podpor v nezaměstnanosti, sociální výdaje na občany rovněž vzrostou. Každý nepracující občan vedený na ÚP stojí stát nemalé peníze, ať už dostává různé příspěvky a podpory nebo ne. Rovněž díky poklesů a stagnace platů střední třídy, ( hlavně dělníků ) stát přichází o velmi značné částky ve formě sociální a zdravotní daně. Ekonomika tedy začne stagnovat.
Co říci na závěr? Nebojte se občané, naší politikové si na konci roku najdou dostatečně dobrou výmluvu až budou obhajovat vzrůstající rozpočtový schodek, aby ji již téměř bezzubá mašina daňových poplatníků opět zbaštila…
http://www.budicek.hovnet.cz/
http://afinabul.blog.cz/1006/utok-na-strednu-triedu
Zdroj + video: http://www.tvina.sk/index.php?program=2&;video=1797


martintrue   |   ip:95.105.17   |   2010-06-26  (09:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mam tuto knihu, uz ani neviem ako dlho. Urcite veci su nad porozumenim a nie kazdy po precitani si povie dobra kniha - skor o co mu ide, naco je dobre o tom premyslat, ked my obycajni ludia s tym aj tak nic nespravime. Neostava len cakat a cakat a cakat ako tento "cirkus" vlastne skonci. Svet je na pokraji velkych zmien, alebo....?
Ale odporucam precitat.


sxg   |   ip:95.102.14   |   2010-06-27  (00:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer, áno aj v Čechách, začína to tábormi pre zrujnovaných občanov, potom sa to oplotí...
Ako sa staneš bezdomovcom? Je hypotekárna kríza.
http://www.advojka.cz/archiv/2010/13/zmizet-z-ulic-zmizet-z-oci
PS: Vieš prečo je pri každom meste TESCO, Hypernova...s kameramy? Vypraceš a máš väzenie.


ANONYM   |   ip:95.102.24   |   2010-06-27  (07:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://afinabul.blog.cz/1006/miklos-radi-banky-musime-zachranovat precitajte si toto,ze by to bol cesta ako naplnit tie lagre?v amerikae vraj prebieha 200 000exekucii.co vam ostane ked vam vezmu dom alebo byt.asi pojdete dobrovolne ak nemate kde bvat do tabora,a uz ste tam a uz vas maju.tento clanok daleko od pravdy neni .
hujer
uz su aj u nas koncentracne tabory- korejske firmy,zatial to volaju ale firmy.a chodis tam len na pra hodin.


Overview   |   ip:213.151.2   |   2010-06-28  (09:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zjavenie 16:14,16.


clovek   |   ip:217.114.2   |   2010-06-28  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Obcania sirme toto dalej:

KOLOBEH MYSLENIA IDIOTOV

1. Pravicový zlepenec nechce pomoc Grécku.
2. Zároveň však chce, aby to bolo podpísané (strach z EÚ).
3. Podpísať to má však Fico.
4. Keby to podpísal, budú ho masívne kritizovať, pretože (pokračujte v bode 1)


Uite   |   ip:89.173.88   |   2010-06-28  (10:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OSN prostriedok na svetovládu NA JEDNU HODINU, tak ako to opisuje Zjavenie 17:12-14 " A desať roov, ktoré si videl znamená desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale ako králi dostanú moc na jednu hodinu s divým zvieraťom. Tí majú jeden úmysel a preto dávajú svoju silu a právomoc divému zvieraťu. Tí budú bojovať s Baránkom, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo je Pán Pánov a Kráľ Kráľov. Aj tí povolaní a vyvolení s ním".


volej   |   ip:80.87.214   |   2010-06-30  (06:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dr,Hujer. Asi pred 3-4 rokmi som cital tu knihu. Nepamatam si presne kde napisal to miesto kde bol ten tabor v CZ kde previezli mladych americanov, ale viem, ze ked som si to zadal do googla predstav si naslo odkaz nejakeho dennika (a nebol to jediny odkaz), kde to spominali, ze tam nasli mladych americanov, ktorych v zapati deportovali (otazka je kam). Nedavno - mozno rok dva sa cosi velmi podobne prevalilo v Polsku...


volej   |   ip:80.87.214   |   2010-06-30  (06:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dr.Hujer - pamatám si len ze to bolo niekde pri Brne


volej   |   ip:80.87.214   |   2010-06-30  (06:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dr. Hujer: Ako sa ukázalo z vyšetrovania, tí istí Američania nemali koncentračné tábory len tu pri Brne v Českej republike, ale unášali svojich občanov i do podobných ...
diesirae.ic.cz/00DIES%20IRAE%20kapitola20.html - V pamäti


slovenskykral   |   ip:86.26.143   |   2010-07-01  (15:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uite

:)


ano presne
slovenskykral   |   ip:86.26.143   |   2010-07-01  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  autor: fajn clanok...

presne povedane... skoda ze tam autor neuviedol /zo strachu asi/ vsetko...

FILIP: ano, mame vsetko na ociach a vidime to, ale vacsina sa snazi radsej nevenovat tomu pozornost...

dalsia vec je, ze niektory to vsetko vnimaju, ale kedze pomenovavame veci nespravne tak sa to uplne zle chape.

je to asi tak:su nam predkladane slepe ulicky a falosna pravda...
urcite ulicky su oznacene znackami, tieto znacky sem davaju urcity ludia /cestari/, ktori ale su len falosny hladaci pravdy... ulicku ktora je slepa, ale oznacili ako normalnu, my tam ideme hladat pravdu, ale najdeme len falosne odkazi...

presne tito ludia pouzivaju aj ciastocne odhalenu pravdu k tomu aby vytvorili novu, pozmenenu... navadzaju nas tak presne do tich slepich uliciek...


Vierona   |   ip:178.41.17   |   2011-06-01  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V letech 1992 az 1994, když měli vojáci OSN zajištovat mír a humanitární pomoc hladovějícím lidem v Somálsku, prováděli vojáci OSN ty nejkrutější zrůdnosti na nevinných civilistech. Od ponižování, rasismu, znásilnování, mučení, až po svévolné vraždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993 na níž dva vojáci OSN zaživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyžadovalo po OSN zaplacení odškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto světovou armádou. 26 předních státníků Somálska navíc prohlašuje, že toto je pouze špička ledovce skutečných krutostí OSN v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostali nic. Vše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci OSN, kteří byli zcela zřetelně vyfotografováni při mučení malého chlapce a byli souzeni, byli zproštěni viny. Tak takto, přátelé, funguje také OSN a ona světová síla práva.

Člověka napadá, proč zde vlastne máme OSN ? Vznikla, aby zabránila dalším válkám a krutostem. I kdybychom chtěli věřit, že Somálsko byla jen vyjímka v násilnosti OSN, pak se lze ohlédnout za podivným naplňováním celosvětového míru. Je vůbec nějaké ? Vždyt od 2. světové války, ve které zahynulo 60 milionu lidí, v průběhu dalších 50. let od založení OSN proběhlo dalších 340 válek, v nichž bylo pozabíjeno 37 milionu lidí. A to vše navzdory tomu, že bylo v téže dobe ucineno 7000 konferencí o odzbrojení a míru. Přičemž, jak se uvádí, nejméně 20 větších válek podnítilo přímo OSN svým jednáním.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Hrdinne NATO vrazdeni deti a celych rodin v Libyi
Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu

Ako sa trampuje na Slovensku

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

UFO z reálného pohledu

Dahlia Wasfi – strhující projev (české titulky)

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles


Generated in 0.3814 s