18. September 2019
    
Obete organizovaného kresťanstva - Dolezite.sk

Obete organizovaného kresťanstva


  2009-12-28  (16:35)  |  Kultúra
  50% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Obete organizovaného kresťanstva

Starí Pohani

Počnúc od času, keď bolo kresťanstvo prijaté ako štátne náboženstvo (r. 315), nádherné inoverecké - pohanské kostoly boli kresťanmi zbúrané a „pohanskí“ kňazi pozabíjaní. V období medzi r. 315 a 6. storočím tisícky pohanov bolo zavraždených. Príklady: Svätyňa Eskulápa v Egejsku, Afroditin chrám v Golgate, Aphaka v Lebanóne, Heliopolis. Kresťanskí kňazi ako Marek z Aphaky alebo Cyril z Heliopolisu boli povestní ako „ničitelia chrámov“. Na pohanské bohoslužby bol od r. 356 rozsudok smrti. Kresťanský cisár Theodosius (408-450) dokonca deti nechal popraviť zato, že sa hrali s pozostatkami pohanských sôch, čo kresťanskí kronikári popisovali slovami: „úzkostlivo dodržiaval kresťanské učenie.“ V 6. storočí boli pohani zbavení všetkých práv. V 4. storočí bol filozof Sopatros popravený na žiadosť kresťanských úradov. Svetoznáma filozofka Hypatia z Alexandrie bola v r. 415 roztrhaná na kúsky pomocou sklenených črepín hysterickými kresťanmi, ktorých viedol kresťanský kňaz Peter.

Missie

Cisár Karol Veľký (Charlemagne) v r. 782 nechal zoťať 4500 Sasov, ktorí neboli ochotní prijať kresťanstvo. Sedliaci zo Stedingu – blízko mesta Altenesch (Nemecko), ktorí nemohli zaplatiť zničujúce cirkevné dane, boli povraždení dňa 27. 5. 1234, vrátane žien a detí (počet: 5 -11 tisíc) Bitka pri Belehrade v roku 1456: 80 000 Turkov pobitých. Poľsko v pätnástom storočí: 1019 kostolov zbúraných a 17 987 dedín zrovnaných zo zemou kresťanskými rytiermi (počet obetí neznámy). V Írsku v 16. - 17. storočí anglickí vojaci „pacifikovali“ a „civilizovali“ IRSKO, kde žili iba galicijskí „divoši Írovia“ - čiže „nerozumné zvery bez vedomosti o Bohu alebo o dobrých mravoch.“ Jeden zo zvlášť úspešných vojakov Humprey Gilbert nariadil , „aby sa hlavy tých čo boli zabití uťali a položili vedľa cesty. Toto úsilie civilizovať Írov naozaj vzbudilo strach u národa keď videli zoťaté hlavy svojich otcov bratov detí a príbuzných ležať na zemi“ (doslovný citát). Desaťtísíce Galských Írov padlo za obeť tomuto masakru.


Križiacke výpravy 1095-1201

Prvá križiacka výprava 1095 na rozkaz pápeža Urbana II.
V Semline (Maďarsko) zabitých tisícky (24. 6. 1096), Wieselburg (Maďarsko): ďalšie tisíce (12. 6. 1096) 9. 9. 1096 až 12. 9. 1096. za 4 dni Nikaia, Xerigordon (v tom čase turecké – veľa tisíc zabitých). Až po pápeža Jana (1098) celkovo 40 hlavných miest a 200 hradov dobytých. Počty vyvraždených neznáme. 3. 6. 1098 potom dobytá Antiochia (vtedy turecká) správy o zabitých sa líšia od 10 000 do 60 000. Neskôr, 28. 6. 1098 -100 000 Turkov (vrátane žien a detí). V tomto prípade Kresťania „inak neublížili ženám, ktoré našli v nepriateľských stanoch, iba im prebodli bruchá svojimi kopiami“ (citát: podľa kresťanského kronikára Fulchera z Chartres) . V Maraatan-numan 11. 12. 1098 tisícky zabitých... V dôsledku nasledujúceho hladu „už zapáchajúce mŕtvoly nepriateľa boli požierané kresťanmi“, ako napísal kronikár Albert Aquensis.
Jeruzalem bol dobytý 5. 007. 1099. Viac než 60 000 obetí (židov, moslimov – mužov, žien a detí). Podľa slov očitého svedka: „Pred Šalamúnovým chrámom bol taký masaker, že naši ľudia sa brodili v krvi nepriateľov až po členky“ a potom naši ľudia „šťastní a s výkrikmi radosti kráčali k hrobu SPASITEĽA, aby si ho uctili a vzdali mu vďaku“. Arcibiskup z Tyru, ktorý bol očitým svedkom, napísal: „Nebolo možné sa ani pozerať na obrovský počet zabitých bez hrôzy, všade ležali kusy ľudských tiel, a celá zem bola pokrytá krvou zabitých, nehovoriac o množstve bezhlavých tiel a množstva zohavených ľudských údov pohádzaných na všetkých miestach, čo vzbudzovalo hrôzu divákov. Ešte hroznejšie bolo pozerať na samotných víťazov, z ktorých odkvapkávala krv od hlavy až po päty – strašný pohľad pre každého. Bolo hlásené, že vo vnútri chrámu zahynulo asi 10 000 obetí.
Kresťanský kronikár Eckerhard z Aury zaznamenal, že dokonca v lete, čo nasledovalo, v celej Palestíne bol skazený vzduch od zápachu rozkladajúcich sa tiel.
Jeden milión obetí na životoch v prvej križiackej výprave. Bitka u Askalonu (12. 8. 1099) 200 000 „pohanov“ zabitých „V mene Našeho Pána Ježiša Krista“...


Štvrtá križiacka výprava12. 4. 1204 Konstantinopol bol dobytý, počet obetí neznámy (Mnoho tisíc, medzi nimi aj kresťanov).
Kresťanskí križiacki rytieri v r. 1203 (IV. križiacka výprava) vydrancovali Konstantinopol (Carihrad). Znesvätili hrobky cisárov v chráme Sofie, ženy vrátane mníšky boli znásilnené a povraždené. Mesto bolo prakticky rozborené. [R 74 ]
(Zvyšok križiackych výprav - pre úsporu miesta sa neuvádzajú podrobností ) Odhaduje sa, že až po pád Akkonu (1291) bolo pravdepodobne až 20 miliónov obetí na životoch (iba v samotnej „Posvätnej" zemi a arabsko-tureckých územiach).
Poznámka: Všetky tieto cifry sú podľa vtedajších kresťanských kronikárov.
Honba na kacírov

Už v r. 385 boli prví kresťania sťatí pre kacírstvo a to španielsky Priscillianus a jeho stúpenci. Stalo sa to v Trieru (Nemecko). Manechiáni, ktorí mali odlišné názory, boli vyvražďovaní vo veľkých počtoch medzi r. 372 až 444 n. l. po celej Rímskej ríši. (Mnoho tisíc obetí )
Albigénci, ktorí sa sami považovali za dobrých kresťanov, avšak neboli ochotní slepo poslúchať pápežské edikty a platiť dane Rímu sa stali obeťami, a na pokyn pápeža Innocenta III. boli masovo vyvražďovaní (pozri predchádzajúce). V Beziers (dnešné Francúzsko) boli všetci občania vyvraždení vrátane tých katolíkov, ktorí nechceli zradiť svojich albigenských priateľov. Za obeť vraždeniu padlo 20 - 70 tisíc. V Carcassonne 15. 8. 1209, tísícky zavraždených. Ďalšie mestá nasledovali po celých 20 rokov vojny pokiaľ takmer všetci Katharci (asi polovica obyvateľov krajiny Languedoc, terajšieho južného Francúzska) neboli celkom vyhubení. Keď toto ťaženie končilo (1229) bola založená INKVIZÍCIA v 1232, aby inkvizítori pátrali a vyhubili prežívajúcich a ukrývajúcich sa „kacírov“. Posledný z katarov bol upálený v r. 1324. Odhadovaný počet (iba katarov) asi jeden milión. Iní „kacíri“ boli Waldénci, Paulikianci, Runcariání, Jozefiti a veľa iných. Väčšina týchto sekt bola vyvraždená. (Zdá sa, že niektorí Waldénci prežili až dodnes, ale museli si vytrpieť 600 rokov prenasledovania). Odhady týchto obetí sú prinajmenšom stotisíc, (vrátane španielskej inkvizície, avšak nerátajúc do toho obete v Novom Svete - Amerike).
Španielsky inkvizítor Torquemada je údajne sám zodpovedný za vraždu upálením 10 220 ľudí. Ján Hus za svoju kritiku pápežskej neomylnosti a za obchodovanie s „odpustkami“ bol upálený v r. 1415. Univerzitný profesor B.Hubmaier upálený v r.1538 vo Viedni. Giordano Bruno, dominikánsky mních po sedemročnom uväznení bol upálený pre kacírstvo v Campo dei Fiori (Rím) 17. 2. 1600, pričom mu predtým prepichli jazyk klincom.


Honba na bosorky

Od počiatkov kresťanstva až po r. 1484 bolo upálených alebo obesených mnoho tisíc nevinných obetí, no orgie vraždenia bosoriek začali až neskôr. V období medzi 1484 až 1750 podľa moderných vedcov padlo za obeť mnoho stotisíc obetí, z nich 80 % žien , ktoré boli upálené alebo obesené. (Neúplný zoznam v knihe Burning of Witches - A Chronicle of Burning Times).


Náboženské vojny

Križiacke výpravy 15. storočia proti husitom - zabitých mnoho tisíc. V r. 1538 pápež Pavel III. vyhlásil krížovú výpravu proti odpadlíckemu Anglicku a vyhlásil všetkých Angličanov za otrokov Cirkvi (na šťastie nepodarilo sa mu uskutočniť zámer).
V r. 1568 španielsky inkvizičný tribunál nariadil popravu troch miliónov rebelantov v terajšom Holandsku (vtedy patrilo Španielsku). Tisícky boli skutočne popravení.
Vo Francúzsku asi 20 000 Hugenotov bolo povraždených na rozkaz pápeža Pia V., až po 17. storočie bolo 200 000 Hugenotov nútených utiecť z ich vlasti.
V 17. storočí katolíci zavraždili Gasparda de Coligny, protestantského vodcu. Po tom čo ho zavraždili, „zohavili jeho telo, uťali mu hlavu a jeho genitálie, a potom ho hodili do rieky. Avšak to nestačilo, pretože ich napadlo, že nie je hodný toho, aby bol potravou pre ryby – teda jeho telo vytiahli a obesili na šibenici v Montfauleone, aby bolo potravou pre červy a vrany.“
V 17.storočí katolíci dobyli mesto Magdeburg (Nemecko) a približne 30 000 protestantov bolo vyvraždených - „V jedinom kostole bolo nájdených päťdesiat žien, ktorým uťali hlavy“ ako vraví básnik Friedrich Schiller: „Spolu s deťmi, čo matky kojili“.
V tridsaťročnej vojne 17-tého storočia najmenej 40% celkovej populácie Nemecka bolo vyhubených.


Zaobchádzanie so ŽidmiUž v 4. a 5. storočí boli synagógy zbúrané. Počet zabitých Židov neznámy.
Uprostred štvrtého storočia bola prvá synagóga zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu v severnom Taliansku. Prvá známa vypálená synagóga bola blízko rieky Euphrat na rozkaz biskupa Kallinikona v r. 388. Z rozhodnutia Koncilu v Tolede bolo 694 Židov vzatých do otroctva, ich majetok konfiškovaný a ich deti nasilu pokrstené. Biskup v Limoges (Francúzsko) v r. 1010 prikázal, aby boli Židia v meste, čo sa nechcú dať pokrstiť vyhnaní, alebo zabití. Pri prvej krížovej výprave boli masakry na Židov v mestách Worms (18. 5.1096) - Mainz (27. 5. 1096) - spolu 1100 zabitých - v Kolíne, Neusse, Altenahr, Wevelinghovern, Xanten, Moers, Dortmund, Kerpen, Trier , Metz, Regensburg, Praha a iné. Všetky mestá v Nemecku, okrem Metz/Francúzsko, Praha / Česko) Celkové obete sa odhadujú na 12 000.
Druhá križiacka výprava: 1147 - Stovky Židov boli zabití v Ham, Sully, Carentan a Rameru (miesta vo Francúzsku).
Tretia križiacka výprava: Anglické Židovské spoločenstvá vyhnané 1189 -1190, Fulda (Nemecko) 1235: 34 židovských mužov a žien zabitých. 1257 - 1267: židovské spoločenstvá v Londýne, Canterbury, Northamptone, Lincolnu, Cambridgi a v iných mestách vyhubené. 1290 v Česku a v Poľsku údajne 10 000 židov pobitých. V Nemecku počnúc pogromom v meste Deggendorf (1337) sa vražedná vlna proti Židom rozšírila na 51 ďalších miest v Bavorsku , Rakúsku a Poľsku. V r.1348 všetci Židia v Basel (Švajčiarsko) a Strasbourgu (Francúzsko) dvetisíc ľudí bolo zaživa upálených. Iba v tomto jednom roku bolo zabitých viac Židov ako kresťanov za 200 rokov prenasledovania kresťanov v starej Rímskej ríši. V r.1389 v Prahe 3 000 Židov zavraždených. V 1391 v Seville pod vedením arcibiskupa Martineza 4 000 Židov zabitých, 25 000 predaných do otroctva. Bolo ich ľahko nájsť, pretože všetci Židia museli nosiť farebný „znak hanby“, počnúc od desiatich rokov veku. V roku 1492 keď sa Krištof Kolumbus vydal na plavbu za objavením Nového Sveta, bolo viac než 150 000 Židov vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrela na ceste. V r. 1648 Chmielniczkého masakre. V Poľsku asi 200 000 Židov zabitých a tak to pokračuje storočie za storočím až po spaľovacie pece v Auschwitzi.


Domorodé obyvateľstvo

Počnúc od Krištofa Kolumbusa podrobovanie Ameriky znamenalo propagáciu kresťanstva najnevyberanejšími spôsobmi. Ihneď, akonáhle vystúpili na suchú zem na prvých obývaných ostrovoch Karibského mora Kolumbus zajal šesť domorodcov, o ktorých prehlásil: „mali by byť dobrými sluhami a ľahko z nich urobím kresťanov, pretože sa mi zdá, že nepatria k žiadnemu náboženstvu“. Ďalej hovorí o Indiánoch ako „ctiteľoch modiel“ toľkých „otrokoch koľko len španielska koruna si bude želať.“ Jeho spoločník Michele de Cuneo, taliansky šľachtic hovoril o domorodcoch ako o „zvieratách“, pretože jedia keď sú lační a „milujú sa otvorene kedy sa im zachce“. Na každom ostrove kde Kolumbus zakotvil umiestnil kríž s príslušným vyhlásením („requiremento“) znamenajúcim , že zaberá zem do vlastníctva svojho katolíckeho patróna v Španielsku. Ak sa domorodci zdráhali ( alebo nerozumeli o čo ide) pokračuje Kolumbus: „Uisťujem vás, že s pomocou Božou vstúpime násilne do vašej krajiny a povedieme vojnu proti vám a podrobíme vás jarmu a poslušnosti cirkvi, spôsobíme vám toľko zla čo len vládneme tak ako vazalom, čo odmietajú prijímať svojho pána.“ Guvernér kolónie „Záliv Massachusetts“ John Winthrop poveril nových plantážnikov (kolonizátorov) v New Englande, aby vniesli evanjelium do týchto častí sveta a vytvorili baštu proti kráľovstvu Antikrista“ Približne dve tretiny domorodého obyvateľstva zahynulo na kiahne zavlečené sem kolonistami ešte predtým než začali násilnosti. Toto bolo vyhlasované ako „zázračná láskavosť a predvídavosť Božia“ v záujme kresťanstva. Guvernér napísal v r. 1634: „Pokiaľ ide o domorodcov, tí takmer všetci zomreli na kiahne, takže Boh takto zabezpečil naše vlastnícke právo na to čo tu máme. Na Hispaniola po príchode Kolumbusa domorodé obyvateľstvo (Arawakovia) , ktorí boli šťastný a mierumilovný ľud, obývajúci ostrov s bohatými prírodnými zdrojmi, skutočný raj na zemi, čoskoro utrpeli stratu na životoch 50 000 ľudí. Tí čo prežili podľahli znásilňovaniu, vraždám, zotročeniu a španielskym nájazdom. Jeden z očitých svedkov to popísal takto: „Tak veľa Indiánov pomrelo, že to nebolo možné zrátať, všade na zemi ležali mŕtvi Indiáni. Zápach bol obrovský, smrtonosný.“ Indiánsky náčelník Hatuey ušiel so svojimi ľuďmi, bol však chytený a upálený zaživa. Keď ho uväzovali na kôl františkánsky kňaz ho nabádal, aby prijal Ježiša, aby sa jeho duša dostala do neba, namiesto do pekla. Hatuley odpovedal, že ak v nebi sú kresťania , radšej pôjde do pekla.“(Čo sa stalo s jeho súkmeňovcami bude popísané neskôr).
Španieli sa rozkošou vyžívali vo vymýšľaní najrôznejších zverstiev. Vyrobili šibenicu, kde sa prsty nôh dotýkali zemi, aby sa obete neudusili hneď. Potom obesili naraz tridsať Indiánov na počesť Ježiša Krista Nášho Spasiteľa a jeho Dvanásti Apoštolov. Potom zabalili telá do slamy a pálili ich za živa.“
Inokedy mali pôžitok z toho ak jednou ranou mečom uťali niekomu celé rameno, alebo celú nohu až od panvy, alebo hlavu ako mäsiari. Vasco (de Balboa) nariadil , aby štyridsať Indiánov bolo roztrhaných na kúsky špeciálne cvičenými psami. Ostrov s ôsmymi miliónmi obyvateľov do konca r. 1496 stratil pri Kolumbusovom príchode v r. 1492 až polovicu obyvateľov, napokon boli všetci domorodci vykynožení, takže Španieli boli „nútení“ dovážať otrokov z iných Karibských ostrovov, tých však stihol rovnaký osud. Za štvrť storočia boli milióny domorodcov zabitých. Potom Španieli vtrhli do vnútrozemia Mexika v Strednej Amerike. Kultúra týchto miest bola čoskoro úplne devastovaná a domorodci vyvraždení. Do konca 16. storočia sa asi 200 000 Španielov prisťahovalo do Ameriky a asi 60 miliónov domorodcov bolo vyvraždených. Nelíšili sa v tomto ani zakladajúci kolonisti Severnej Ameriky. Podľa európskych štandárd vojna proti Indiánom bola iba „detská hračka“. Podľa slov niektorých: “ Tieto vojny sú menej krvavé, takže nebolo veľa vyvraždených na žiadnej z bojujúcich strán. Títo Indiáni aj keby bojovali sedem rokov, nezabijú viac než sedem ľudí a naviac Indiáni obvykle ušetria ženy a deti“. Na jar 1612 si niektorí Anglickí kolonisti obľúbili život medzi priateľskými a štedrými domorodcami a z Jamestownu sa mnohí k domorodcom nasťahovali (vyriešilo to ich sexuálne problémy, na názor cirkvi sa nepýtali) „Guvernér Thomas Dale ich nechal pochytať, niektorí boli obesení, iní lámaní na kolese, alebo zastrelení. Takéto „elegantné“ popravy boli však výsadou iba Angličanov, ktorí chceli žiť ako Indiáni. Voči domorodcom sa používali iné metódy. V oblasti terajšieho Massachussetts prebiehala genocída, ktorú teraz voláme „Vojna s Peqoutmi“. Zabijaci boli Puritánski Kresťania z New Englandu. Keď našli mŕtveho kolonistu nik sa nezdržiaval vyšetrovaním, ale spustila sa lavína pomsty proti Narragansetským Indiánom, napriek dohovorom s ich náčelníkom. Keď ich Pequotskí Indiáni, čo boli nepriatelia Narragansetských vítali, vypálili aj týmto všetky ich osady. John Masson, puritánsky zástupca veliteľa napísal po jednom takomto masakre: „A naozaj taký hrozný teror spustil na nich Všemohúci Boh, že bezhlavo utekali priamo do horúcich plameňov, kde zahynuli, nad nimi bol Boh, ktorý sa smial nepriateľom Jeho národa. Takýto rozsudok dal Boh proti POHANOM, zaplniac celé miesto mŕtvymi mužmi, ženami a deťmi“ teda „PÁN s potešením udieral našich nepriateľov do ich zadnej časti tela, aby nám dal ich zem do nášho dedičstva,“ Masonov osobný priateľ to hneď aj ospravedlnil Bibliou: „strašný bol krvavý pohľad pre mladých vojakov, avšak Sväté Písmo vyhlasuje, že niekedy ženy a deti musia zahynúť s rodičmi." Kolonisti dokonca vycvičili špeciálnych psov na chytanie a roztrhávanie Indiánov. Pequotov takto prakticky takmer úplne vyvraždili. Kňaz John Endicott napísal guvernérovi a požiadal ho, aby mu zo zajatcov pridelil jednu mladú ženu, dievčinu a chlapca. Vierolomnosť kresťanov pri mierových dohodách bola bežná. Citujeme Štátneho radu štátu Virginia: "Mierové zmluvy boli podpísané s dopredu uváženým zámerom porušiť ich“. „Ako náhle Indiáni dostanú pocit istoty, budeme vo výhode, že ich prekvapíme a ustrihneme im rožky“. V r. 1624 šesťdesiat po zuby ozbrojených Angličanov podrezalo 800 bezbranných Indiánov, mužov, žien a detí. V jedinom masakri vo vojne „Kráľa Filipa“ v r. 1675 a 1676 zabili 600 Indiánov. Pred príchodom Angličanov kmeň západných Abenakiov v New Hampshire a Vermonte rátal 12 000 hláv. Za menej než pol storočia z nich ostalo iba 250 na žive (95 % vyvraždení). Kmeň Potumtuckov mal viac než 18 000 členov. Po päťdesiatich rokoch iba 920 ostalo(95 % vyhubených). Quiripi -Unquachog: pôvodne 30 000, ostalo 1500 (95 % vyhubených). V Massachusetts z pôvodného počtu 44 000 ostalo 6 000 (81% strata). Toto sú iba niekoľké orientačné čísla. Celkový počet vyhubených Indiánov v oboch častiach kontinentu je 150 miliónov v období od r. 1500 do r. 1900. Vo viacerých krajinách ako Brazília a Guatemale to pokračuje doteraz.


Ďalšie neslávne udalosti v dejinách USA

V štáte New England kňaz Solomon Stoddard v r. 1703. „Predložil oficiálnu žiadosť guvernérovi, aby vyplácal kolonistom úhradu na zakúpenie a výcvik špeciálnych psov, na hony poriadané na Indiánov ako na medvede.“ Masaker pri Sand Creek (Colorado) 12. 11. 1864 plukovník John Chivington, predtým metodický farár a stále ešte predstavený tejto cirkvi nechal postrieľať všetkých obyvateľov Cheyenskej osady (asi 600), zväčša ženy a deti, napriek tomu, že náčelník sa vzdal a mával bielou vlajkou (zabitých 400-500). Pod dozorom farára Rufusa Anderona prebiehalo vyvražďovanie na Hawai, kde bolo 90% obyvateľstva likvidovaných do r. 1870. Tento kňaz v tom videl úplne prirodzený postup: „amputáciu chorého údu od tela“Zverstvá dvadsiateho storočia:

Katolícke vyhladzovacie tábory

V druhej svetovej vojne v r. 1942-1943 bolo v Chorvátsku veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašovci pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. Boli dokonca zriadené aj koncentračné tábory pre deti! Najznámejší z týchto táborov bol v Jasenovaci, na čele ktorého stál františkánsky farár. Pravoslávni Srbi (a podstatná časť Židov) tu boli vyvražďovaní. Svoje obete upaľovali v peciach ako nacisti, na rozdiel od týchto však hádzali do ohňa obete zaživa (Nacisti ich najprv usmrcovali v plynových komorách). Inokedy Ustašovci obete zapichávali ako prasiatka, alebo zastrelili. Počet obetí: 300 000 až 600 000 (v pomerne maličkej krajine). Mnohí zo zabijakov boli františkáni. Tieto zverstvá boli také, že prizerajúci sa nacistickí príslušníci SS zo „Sicherheitsdienstu“ sa sťažovali Hitlerovi (pravda, márne). Pápež o tom vedel, ale neurobil nič, aby tomu zabránil.
Katolícky horor vo Vietname

V r. 1954 sa Severný Vietnam oslobodil z francúzskeho područia (s finančnou podporou USA dvoch miliárd dolárov). Veľa katolíkov ušlo na Juh v dôsledku protikomunistickej propagandy, hoci bola náboženská sloboda zaručená pre všetkých. V južnom Vietname zabránila klika katolíckej lobby vo Washingtone spolu s vatikánskym hovorcom v USA, kardinálom Spellmanom demokratickým voľbám v Južnom Vietname a prezidentom Južného Vietnamu sa stal katolícky fanatik Ngo Dinh Diem. Došlo k nevídanej diskriminácii, pretože všetka pomoc vrátane potravín od USA sa katolíkom prideľovala zdarma, zatiaľ čo budhistické dediny a obyvatelia museli za ne platiť, alebo boli ignorované. Zaviedol sa aj režim, ktorý predstihol americký „McCartyzmus“. Prezident Južného Vietnamu vydal výnos, podľa ktorého: „osoby pokladané za nebezpečné pre štátnu obranu a verejnú bezpečnosť sa výkonnou mocou uväznili v koncentračných táboroch“. Tisícky budhistických disidentov a mníchov boli poslaní do koncentrákov. Na protest sa budhistickí intelektuáli často poliali benzínom a umierali upálením. Poznámka: Budhisti upaľovali sami seba, kresťania upaľovali bez výnimky vždy druhých. Tieto koncentračné tábory sa zmenili vo vyhladzovacie tábory. Podľa odhadov počas obdobia tohto teroru (1955-1960) najmenej 24 000 ľudí utrpeli zranenia a 80 000 bolo popravených, 275 000 bolo uväznených a mučených a 500 000 bolo poslaných do koncentračných táborov. V nasledujúcich desaťročiach tisícky amerických vojakov položili svoje životy za to, aby bránili takýto režim.


Masakry v Rwande

V r. 1994 v trpasličom africkom štáte Rwande boli na stovky tisícok civilného obyvateľstva vyvražďovaných v konflikte, ktorý sa obvykle popisuje ako medzi etnickými skupinami Hutu a Tutzi. Starostlivo sa utajovala aktívna účasť katolíckeho kléru na masakroch r. 1994 v Rwande. Ako prvé sa vynorili správy vyvracajúce účasť katolíckej cirkvi na masakroch v katolíckych denníkoch, ešte dávno predtým, než niekto vzniesol žalobu proti takejto účasti. Potom v Nemecku v spravodajskom vysielaní „S2 Aktuel“ 18. 10. 1996 bolo zverejnené toto: „Anglikánske a katolícke mníšky sú obviňované, že sa aktívne zúčastnili vo vraždení. Najmä konanie niektorých katolíckych kňazov upútalo záujem verejnosti v hlavnom meste Rwandy, v Kigali po mnohé mesiace. Išlo o kňaza Cirkvi Svätej Rodiny, ktorý vraždil Tutziov najbrutálnejším spôsobom. Bolo o ňom hlásené, že sprevádzal milíciu Hutuov, čo plienili všetko a mal pod kapucňou strelnú zbraň. V jeho farnosti sa skutočne odohral hrozný masaker Tutziov, ktorí hľadali u neho útočisko. Dokonca po dvoch rokoch sa mnohí katolíci zdráhajú vstúpiť do ich kostola, pretože vyhlasujú že účasť istej časti kléru v masakroch bola s istotou preukázaná. Nie je v Rwande azda ani jediný kostol, v ktorom by neboli brutálne vyvražďované ženy, utečenci a deti kľačiaci pred krucifixom. Podľa očitých svedkov kňazi vydávali ukrývajúcich sa Tutziov do rúk milície Hutu, ktorí ich potom mačetami vraždili rad radom. V súvislosti s týmito udalosťami opätovne sa spomínajú mená dvoch benediktínskych mníšok, ktoré sa nateraz ukrývajú v belgickom kláštore, aby unikli trestnému stíhaniu. Podľa tých čo prežili, jedna z nich zavolala vraždiacich Hutuov a zaviedla ich k mnohým tisícom ukrývajúcich sa civilných bezbranných utečencov čo hľadali úkryt v kláštore. Vrahovia týchto potom vyviedli pred bránu a tam ich v prítomnosti mníšky popravovali. Tá druhá mníška tiež priamo spolupracovala s vrahmi milície Hutu. Očití svedkovia vypovedali, že chladnokrvne sa prizerala na vraždenie ľudí a dokonca potom priniesla benzín, ktorým vrahovia polievali telá a pálili ich často aj za živa.

V predchádzajúcom uvedené škody spôsobené ľudstvu a ľudskej civilizácii boli zapríčinené zväčša ľudským faktorom, ktorého konanie bolo modifikované kresťanstvom. Túto časť treba však rozvíjať ďalej s rozbormi pôsobenia kresťanstva na vzťahy človeka k prírode, vede a ľudskej spoločnosti. K tejto množine analytických názorov uvediem na tomto mieste iba jeden príklad: Kresťanský názor o tom, že morové rany boli Božím trestom je nezmysel – zapríčinilo ich náboženské učenie!!! Mor (pestis bubonica) je infekčné ochorenie, spôsobené baktériami Yersinia pestis, ktoré sú prenášané na človeka blchami z nakazených hlodavcov, najmä potkanov. Kresťanstvo od samotného počiatku zavrhlo antický helénsky ideál HARMÓNIE TELA A DUCHA. Pestovanie tela, šport, časté kúpele, ktoré boli v starom Grécku samozrejmou súčasťou života sa stali pohanským kacírstvom a hriechom. Fyzické telo sa stalo podľa kresťanského učenia predmetom odporu, prekážajúce rozvíjať nábožného ducha, kúpať sa, umývať sa pravidelne mydlom sa vyhlasovalo za niečo v rozpore s „náboženskou skromnosťou“ [E 102] Prior na Sorbone menom Jozef Lambert dokonca vyhlasoval, že : “Každé dotýkanie sa tela je už vážny hriech“ [E 102]. Nečudo, že ľudia v dôsledku tohto učenia pokladali za veľkú cnosť zavrhovať akúkoľvek hygienu, spali v prachu na zemi, a preto ich telo sa hemžilo všami, blchami, svrabom a to aj u ľudí, ktorí boli bohatí, ba aj šľachtici, kniežatá a králi boli zavšivení, plní bĺch a svrabu. Ako náhle teda vznikol rezervoár morovej nákazy u krýs, Blchy ich už okamžite preniesli na „pobožných kresťanov“, ktorí sa z pobožnosti neumývali a nekúpali. Toto vysvetľuje prečo v starom Grécku nepoznali mor, zatiaľ čo kresťanský stredovek bol ním strašne decimovaný. Jedna takáto epidémia počas 6. storočia vyhubila 100 miliónov ľudí (nie len v Európe, ale aj priľahlých častiach Stredného východu a Ázie). V 14. storočí ČIERNA SMRŤ vyhubila štvrtinu až polovicu populácie Európy, čiže asi 75 miliónov ľudí. Čo bolo na tom najabsurdnejšie však je, že kresťania toto všetko pripisovali nie chybám, ktoré oni sami hlásali, ale Božiemu hnevu. Keď epidémie vyhasli stavali ďakovné morové stĺpy rôznym svätým, ktorým pripisovali zásluhu za oslobodenie od moru.

Zdroj: Helen Ellerbe : The Dark Side of Christian History (1998 Horningstar and Lark)
Peter de Rosa : Temné papežství (1996 ETC)
http://www.geocities.com/Athens/5195/victims.html
web antikrist

http://www.reformation.org/holocaus.html

http://www.srpska-mreza.com/library/facts/manhattan-vatican.html

Zdroj: http://www.putnici.sk/blog.php?newsid=8210


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
klifton   |   ip:78.99.115   |   2009-12-28  (18:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  všetko OK. len si zabudol na jedno : Kresťanstvo vytvorili Židia. A dlho, veľmi dlho boli vedúci predstavitelia kresťanstva židia a neskôr (hlavne v Španielsku) obrátení židia.

A ako sa hovorí poturčenec horší od Turka.


Lumr   |   ip:89.173.88   |   2009-12-28  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hovoríte o tzv. falošnom kresťanskom náboženstve , ktoré ako štátne náboženstvo vzniklo v Rímskej ríši na základe štátnej objednávky , novoobráteného rímskeho cisára Konštantína v r. 325 na Nícejskom koncile?


putnik   |   ip:188.112.7   |   2009-12-28  (18:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes je v srdciach mnohych ludi tolko nenavisti, ze ludstvo ma velmi blizko k tomu, aby "prelialo vsetku svoju krv".
(Poslime vojakov zaviest mier a demokraciu v krajinach, kde maju jadrove zbrane, ci ine zbrane hromadneho vrazdenia, a povazujme partizanov/banditov/teroristov, ktorych krajinu okupujeme za blaznov, ak tie zbrane pouziju.)
A teraz menej poeticky - mozno je nacase prestat tolerovat netolerantnost a pestovat tolerantnost. Mozno je nacase, aby nasa vlada prestala presadzovat nasu kulturu, nas mier, nase zaujmy (naozaj nase) napr. v Afganistane a zacala riesit potreby obcanov tejto krajiny.
Alebo len ja mam pocit, ze veci opisane v clanku sa netykaju len prisne katolickej cirvi a minulosti?


klifton   |   ip:78.99.115   |   2009-12-28  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  putnik:

ak chceš hovoriť o týchto veciach, vyser sa na "kresťanov" a hovor, alebo píš presne o tom o čom chceš písať.
potom možno zistíš, že swú zase za tým tí istí.


Lumr   |   ip:89.173.88   |   2009-12-28  (18:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V Zjavení Ján napísal, že špiritistickými praktikami boli zvedené všetky národy a že vo falošnom náboženstve bola nájdená krv všetkých, ktorí boli zabití na zemi. Inýmislovami ako odpoveď pre pútnika: je jedno či veľký alebo malí, ale všetci ktorí príjmu pečať 666 sú vinní, to znamená že niele tí za oponou ale aj tí, ktorí tomu ich divadlu tlieskajú.


klifton   |   ip:78.99.115   |   2009-12-28  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lumr: mohol by si mi dať presne verš, kde to je napísané?Lumr   |   ip:89.173.88   |   2009-12-28  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zjavenie Jána 18:23,24,celá 18 kapitola hovorí o zničení falošného náboženstva z rúk jeho politických milencov, na čím budú roniť falošné krokodílie slzy obchodníci, ktorí sa na falošnom uctievaní dobre nabalili, viď ich vianočné zisky...


jerry   |   ip:213.162.6   |   2009-12-28  (19:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takuto propagandu proti krestanom nepisali ani komunisti za totality. Tomuto sa hovori: Totalna oplantanost zido-bolsevistickou tak zvanou demokratickou propagandou. A bolo by dobre keby ste si precitali aj tu druhu stranu . Alebo ma s toho niekdo strach.


klifton   |   ip:78.99.115   |   2009-12-28  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lumr: zobraziť vo verzii: KJVCZ KJV

Zj 18:21(KJVCZ)I zdvihl jeden silný anděl kámen jako žernov veliký a hodil jím do moře, řka: Tak prudce uvržen bude Babylon, to město veliké, a již více nebude nalezeno.
Zj 18:22(KJVCZ)A hlas na harfy hrajících, a zpěváků, a pišťců, a trubačů nebude více v tobě slyšán, a žádný řemeslník žádného řemesla nebude v tobě více nalezen, a zvuk žernovu nebude v tobě více slyšán.
Zj 18:23(KJVCZ)Ani světlo svíce nebude v tobě více svítiti, a hlas ženicha ani nevěsty nebude v tobě více slyšán, ješto kupci tvoji bývala knížata zemská, a tráveními tvými v blud uvedeni byli všickni národové.
Zj 18:24(KJVCZ)Ale v něm nalezena jest krev proroků a svatých i všech zmordovaných na zemi.

je to z biblie českej Králickej, to sa dá vysvetliť hocijako.


grizzly   |   ip:38.108.17   |   2009-12-28  (20:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kto akými zbraňami bojuje, takými aj zhynie! Katolícka církev sa rada odvoláva na akcie komunistov proti cirkvi. Akokoľvek, bol to iba slabý odvar toho, čo po celé stáročia nám Vatikán ordinuje. Pokiaľ sa pred mojími očami niekto žaluje na zločiny komunistov proti cirkvi, tak hodím do neho kameňom. Rovno doprostred čela.
PS: Po nikom kameňe hádzať nebudem. Tu som si vypožičal citát z biblie, aby som poukázal, že pešiaci sme vždy gniavení medzi ich kolesami. Takže je mi to úplne jedno, koľko nejaká cirkev a jej pohlavári trpeli. Tak im bolo treba.


Lemr   |   ip:89.173.88   |   2009-12-28  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aj z Kralickej Biblie z roku 1613 je tomu možné rozumieť. Už aj z tých štyroch veršov. "Babylon" /zmätok/ je biblické označenie falošnej cirkvi s jej špiritistickými rituálmi, ktorými už "nebude trávit v blud všickni národové", pretože "bude prudko zvržen a už nikdy viac nebude nalezen", za krv prorokov, svatých a všetkých zabitých na zemi. Ako som napísal, že Bibliu treba skúmať v kontexte s napísaným, napr. ako som ti napísal, keď si prečítaš celú 18 kapitolu Zjavenia, tak sa ti rozsvieti.


grizzly   |   ip:38.108.17   |   2009-12-28  (21:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Putnikovi: Učme sa históriu predtým ako sa zopakuje na nás.


grizzly   |   ip:38.108.17   |   2009-12-28  (21:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jerrymu: Ukáž nam druhú stranu, Jerry, prosíme ťa o to. Lebo my si vypočujeme každého, prečítame všetko, ale vždy spravíme vlastný prieskum. Takže akonáhle nám ukážeš druhú stranu tak to prečítame a budeme porovnávať s dostupnými faktami a potom vyvodíme záver. Ja osobne odmietam akékoľvek diskusie o druhej strane, pretože druha strana ma takú prevahu, že sa nám len veľmi ťažko darí predierať sa z klbka dezinformácii do ktorého nás zakuklili za účelom ich profitu. Oni totiž s obľubou používajú tie isté metódy, s časovým odstupom. Ľudstvo postupne zabúdalo a tak sa história mohla s kľudom zopakovať. Ukaž nám druhú stranu, prosíme ešte raz.


sxg   |   ip:78.99.148   |   2009-12-28  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Druhá strana:
http://afinabul.blog.cz/0912/verte-neverte-ale-co-dukazy


Martin   |   ip:195.168.5   |   2009-12-28  (22:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne z toho vychádza iba jedno - útlak katolíckej a iných cirkví falošnými komunistami = karma z minulosti. Píšem "falošnými komunistami" preto, lebo niekto tu spomínal falošné kresťanstvo. A dobrých komunistov nie je možné obviňovať z toho, čo urobili tí falošní.


bublinka   |   ip:95.102.13   |   2009-12-28  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  alebo aj utlak falosneho krestanstva falosnymi komunistami.

Tich dobrich krestanov a komunistov je ako safranu,povedzme.


HenryFord   |   ip:95.103.36   |   2009-12-28  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  njn chudaci zidia,v zivote nikomu nic nespravili a potom takyto utlak,pogromy a masove vyhananie snad zo vsetkych krajin a este aj ten holokaust!!!,ja uz viem ten antisemitizmus to je odplata krestanov za ukrizovanie krista alebo strach z obriezky popripade zavist rukami poctivo zarobenych penazi,nic viac za tym isto nebude,ved veci sa deju len tak,zakon akcie a reakcie neexistuje!!!!

PS:pre idiotov myslene ironicky,s clankom suhlasim, cirkev je najvacsia svetova mafia,ale ten odsek o zidoch je dobry shit,nech si autor nieco o judaizme zisti,alebo nech neodpisuje vsetko hala-bala z knizky a ako uz tu niekto spomynal krestanstvo vymysleli zidia,stary aj novy zakon je s zidmi o zidoch ale pre gojimov


sxg   |   ip:78.99.148   |   2009-12-28  (23:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  The Jewish Genocide of Armenian Christians
http://www.jewishracism.com/Jewish_Genocide_Enlarged.pdf
Rwanda:
Francie se zachovala hůř než Belgie. Snažila se dlouho stát v této oblasti velmocí, a proto poskytovala národu Hutu nepřetržitě zbraně a důležité suroviny. Popravčí čety z kmene Akazu dostaly od Francouzů vojenský výcvik. Francouzské jednotky, které dorazily do Rwandy ke konci masakrů v roce 1994, byly naprosto zmateny realitou jednoho milionu mrtvých Tutsiů - bylo jim řečeno, že mají zabránit masakrování národa Hutu národem Tutsi.

Existují důkazy o tom, že francouzští vojáci během genocidy nutili některé Tutsie nastoupit do vrtulníku a potom je z výšky shazovali dolů nebo důkazy dosvědčující francouzské vojáky, kteří v červnu 1994 nutili Tutsie, aby vyšli ven ze svých skrýší. Poté je nechali na pospas milicím. Když se za tři dny vrátili, byla už většina Tutsiů mrtvá… Ke svědectvím Tutsiů o tomto zločinu se přidal i bývalý člen hutuských milicí a dva hutuští vojáci. Všichni tři jsou nyní ve vězení ve Rwandě.
Bashir:
Vtedajší izraelský premiér Ariel Šaron o masakre vedel, nepodnikol však žiadne kroky. Izraelskí vojaci nič netušiac, v tichosti napomáhali tomuto ničivému trojdňovému aktu genocídy okupovaním Libanonu.
LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-12-29  (07:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to smiešne, ako v každom druhom članku nadavate, ako vam media vymyvaju mozgy a potom totalne podliehate anticirkevnej propagande ako cvičene opičky. Mne sa zda, že komunisticka antipropaganda bola len slabý odvar, len príprava na to, čo nastane teraz.

Kým tu viac ako po tisícročie vládla cirkev, doviedla túto civilizáciu do dosť dobrého stavu. Uvidíme, kam vedú civilizáciu židia, ktorí tu vládnu dnes. Nechajme sa prekvapiť. Jasne, že židom(nie všetkym) bolo zle nedobre počas vlady cirkvi a nemohli vykonavať svoju obľubenu užeru na ľudoch a priživovať sa, resp. cirkev im to zatrhla a teraz sa sťažuju na kresťanstvo na každom kroku. A dobreže kresťanov neobvinia ešte aj z toho, že večer zapadá slnko. Tá ich neznášanlivosť ku kresťanom je očividna.

Koho zaujima aj realny pohľad na veci, nielen šialena anti-propaganda, nech si prečita napr. o inkvizícii z pera cirkevného historika o skutočnostiach, ktoré vysvitli po otvorení vatikánskych archívov:

http://katologia.szm.com/inkvizicia-I-judak.pdf

http://friedo.szm.com/inkvizicia-II-judak.pdf

Každy, kto mal moc sa branil voči nepriateľom stavajuceho režimu. To, že dnes sionisti zabiju za mesiac viac ľudi ako inkvizícia za 400 rokov vám už žili netrha?

Ďalšia vec, križiacke výpravy, je pravda, že niektoré z nich sa neskôr zvrhli na drancovanie, ale ked si zistime aj niečo z historie, tak v tej dobe pôsobili výbojný moslimovia, ktorí chceli dobyť Európu. Byzantská ríša v tej dobe prosila pápeža, aby jej poslal vojsko, lebo nezvládala nápor moslimov. A tieto výpravy v konečnom dôsledku poskytli Europe čas, aby sa pripravila na vojnu.

Nie všetko je naozaj tak, ako sa to dnes prezentuje. Cirkev priniesla našej civilizácii mnoho, ale to vám už sionisti nepovedia, tak to neviete. Prijimate len čierne cirkevne legendy vs. holokaust, zlý biely kresťanskí antisemiti a nekonečné a nespravodlivé utrpenie spravodlivých. Lol.julo   |   ip:94.113.13   |   2009-12-29  (08:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka:ak si zistovala nieco z tej historie,mozno si si vsimla,na akej civilizacnej urovni bol v tej dobe moslimsky svet..myslim,ze keby sa im tu Europu podarilo dobit,dnes by sme moc nelutovali a ktovie,ci by sme na tom neboli o mnoho lepsie.
Skus sa odputat od toho,ze si krestanka...alebo sa pozri na pokrestancovanie Slovanov.Rad by som bol pohan,ako oni:-)


ggg   |   ip:195.146.1   |   2009-12-29  (08:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  budme objektivny. masakre boli aj v predkrestanskej dobe - v egypte na zidoch, rimania na barbaroch, ale aj v inych nabozenstvach v sucasnosti. je to typicka ludska povaha bojovat proti tomu co im je cudzie, lebo kazdy je presvedceny o svojej pravde...


HenryFord   |   ip:95.102.21   |   2009-12-29  (08:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlavne ta pasaz kde ich v chorvatsku upalovali za ziva a zapichavali ako prasiatka ma dojala skoro az k szlzam :))),nieco podobne som cital ze robili sionisticko-bolsevicke jednotky v katalansku pocas spanielskej obcianskej vojny knazom a jeptiskam,pribijanie zivych ludi na brany kostolov,znasilnovanie upalovanie,ale s rezervou ,ludia si potrpia na rozny folklor a rozpravky,alebo taka Katyn v polsku,teror NKVD komisarov v rusku(zidovsky povod),genocida palestincanov po 48,vyhladzovanie dedin vyrezavanie nenarodenych deti.....
este k tym kriziackym vypravam,nebyt ich modlime sa k mekke 3xdenne,taka basen Turcin ponican a x dalsich autorovi asi nic nehovori
ako pise Lenka pozitivny prinos prevysuje tie negativa,nebyt kriza mame multiculty otroctvo davno a nie az teraz


gojim   |   ip:82.119.97   |   2009-12-29  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja som krestan, ale tento clanok to je zmes jednej blbosti za druhou. Nemilo ma to prekvapilo, lebo tento server mam velmi rad. Jezis je a bol pre zidov jednym z najvacsich nepriatelov. zial. Autor tak isto robi obrovsku chybu, ze nerozlisuje medzi krestanstvom a rímskym katolicizmom.To je ako ohen a voda, katolicizmus je pokracovatel starobabylonskej tradicie+manipulacia vedomia jeho clenov s tym spojena. Krestanstvo je uplne nieco ine ... Je mi luto, ze ste sa vidali cestou spochybnovania Boha a Jezisa Krista, to velmi dobre neskonci ... :-((


Raviel   |   ip:78.99.60.   |   2009-12-29  (10:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hm zaujímave, v živote som nepočul žeby sa existovali dva druhy katolícismu...
Mohol by si to nejako priblížiť opísať nám v čom sa vlastne konkrétne líšia.


Pitkin   |   ip:193.87.13   |   2009-12-29  (10:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bublinka: Ja som bol ich členom a dodnes ma to mrzí. Povedal som si, že už do žiadnej inej strany v živote nevstúpim. Stačilo. Dnes nepatrím nikam, čítam bibliu a hľadám tú správnu cestu. Pekný deň.


Godwinson   |   ip:85.216.13   |   2009-12-29  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď človek A úmyselne pripraví o život človeka B, ktorý spáchal len to, že verí v niečo iné, alebo je trochu iný a nežije dokonale v súlade s vierou A, tak je vrah. Môže nad sebou mávať krížom, polmesiacom, vlajkou s hviezdičkami a pruhmi, alebo kosákom a kladivom. Jeho spoločenstvo môže "pozmeniť" zákon, môže "hrdinu" ospevovať, klásť mu na hruď vyznamenania, navždy ostane vrahom!
Podobne ak A siahne nasilu na legitímne nadobudnutý majetok B, bude to vždy lúpež. Aj keď "posvätená" napr. teóriou nadhodnoty.


bublinka   |   ip:95.102.25   |   2009-12-29  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ach,Godwinson,takto to sedi-nasilu legitímne nadobudnutý majetok.
Velmi sa mi paci,ked vypravate,ako by sa nejaky miliardar ani z riti nepohol,ked by nemal zarobit to,co si momentalne mysli,ze ma na to pravo.Druhy sa vsak ma z riti pohnut,aby tomu uprdenemu zadarmo utrel rit.Vies co,chod do kelu aj tvojim na silu nadobudnutym legitimnym majetkom,i keby ste mali civilizaciu znicit pre vase majetky.Tu nemam ani na mysli velke ,ale aj tie celkom male,pre ktore sa dokazu rozhadat cele rodiny a aj pozabijat a to len preto,ze taki ako ty tu obhajujes sku*veny system.

Chod medzi bezdomovcov a opytaj sa kolko je aj medzi nimi podnikatelov,ty chudak,co si mysli,ako by mu uz len chcel nieco zobrat.


klifton   |   ip:91.127.37   |   2009-12-29  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka:
súhlas .o))


DavidB   |   ip:213.81.13   |   2009-12-29  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebudem sa rozpisovat ...proste skvely clanok a az velmi pravdivy...


otaznik   |   ip:217.6.58.   |   2009-12-29  (13:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ak existuje zakon karmy, a on urcite existuje, tak sa potom spanieli, anglicania, francuzi a pod. - a vobec takmer cela biela rasa - ma na co tesit...

Mozno ta zaplava farebnych na zapade, napr. anglicko ci francuzsko, usa nevynimajuc, je uz ukazatelom a indikatorom pomalej, systematickej, zakonnej odplaty s cielom vymazania tychto narodov (alebo celej rasy?) tak, ako to tieto narody spravili s inymi (farebnymi) narodmi. A je uplne jedno ci pod krestanskymi alebo mamonarskymi vlajkami...


longchi   |   ip:78.16.251   |   2009-12-29  (14:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vy riesite co vsetko zle sa stalo????? a neriesite co dobre kvoli tomu bolo??
keby nebolo kriziackych vyprav, pisali by sme vsetci z prava do lava! Mne to je osbne jedno, ale neverim, ze vam aj hej! Mylite si katolikov so zidmi vedenymi aglikanmi! Mali by ste sa aj naucit prave dejiny, nielen tie, ktore vas spasia na poslednu chvilu! Svet neriadia katolici, svet riadia zidia s ateistami, ktori ich nasleduju ako ovce a vy bez viery( viera v lasku, slobodu, bratstvo...)patrite k nim! Lebo jednoducho cakate ze pride dobro samo, ale k nemu treba aj prispiet a usilovat sa, aby bolo dobre! Obetovat sa jeden pre druheho, to je zaklad nasho krestanstva a nie zidovske propagandy osocujuce nevinnych, alebo tych na ktorych sa uz davno zabudlo. Aj krestanstvo sa formuje a vylepsuje, aj ked ma este svoje chyby! Judaizmus a islam, nie!


jozef   |   ip:87.197.12   |   2009-12-29  (14:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Godwinson:
OK, tomu sa hovorí zásah. A stačilo stručne bez vykecávania.


bublinka   |   ip:95.102.25   |   2009-12-29  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jozef,godwinson:
joze ,godwinson to este nevie,ale jeho bohom su peniaze.Aj prostrednictvom nich sa deju zlociny priamo nam pred nosom,tu a teraz.Nevieme to?Nevidime to? ó aka "nevinnost.


Keď človek A úmyselne pripraví o život človeka B, ktorý spáchal len to, že verí v niečo iné, alebo je trochu iný a nežije dokonale v súlade s vierou A, tak je vrah. Môže nad sebou mávať krížom, polmesiacom, vlajkou s hviezdičkami a pruhmi, alebo kosákom a kladivom.ALEBO DOLAROM? Jeho spoločenstvo môže "pozmeniť" zákon, môže "hrdinu" ospevovať, klásť mu na hruď vyznamenania, navždy ostane vrahom!
Podobne ak A siahne nasilu na legitímne nadobudnutý majetok B, bude to vždy lúpež. Aj keď "posvätená" napr. teóriou nadhodnoty.

Trosku poopravene.
otaznik   |   ip:217.6.58.   |   2009-12-29  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to longchi:
1. v com sa krestanstvo (este) vylepsuje? Myslis, ze mu skutocne vylepsenie umoznia napr. tebou menovany zidmi ovladani anglikani a ateisti?

2. preco sa podla teba nevyvija napr. islam? Nie si prilis ovplyvneny sionistami vlastnenymi mediami a tym ako na povel siriacimi nenavistnymi informaciami voci arabom/islamu?


longchi   |   ip:78.16.251   |   2009-12-29  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to otaznik:
Mas to trochu pomylene bratku. Este zopar krat to precitaj, pockaj zopar rokov, kym sa uvedomis a potom pochopis, co som napisal! A nie, niesom antisemita a proti islamu nic nemam, skor ten judaizmus mi trosku smrdi ak nato narazas. No ved len studuj, ale v dobrych knihach (co bude asi pre teba problem)!!


LenkaB   |   ip:88.212.6.   |   2009-12-29  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vidim, že mnohi tu tomu rozumiete ako hus do piva. V prvom rade, keby moslimovia dobyli Europu, tak tu dnes nie sme. A namiesto toho, aby ste boli radi, že existovali ľudia-naši predkovia, ktori za nas bojovali a obetovali vlastne životy, na nich viete iba kydať. smutne


putnik   |   ip:188.112.7   |   2009-12-29  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  klifton:
Hovorim/pisem k vacsine, nie k tym, co su "za tým".
O sebe, o tebe, o nas. Alebo mas pocit, ze vinny je len ten, kto si vrazdu objedna a najomny vrah je nevinny? Ak su ludia "za tym", su aj ludia "nie za tym". K tym duhym hovorim - som jeden z nich.
.
grizzly:
Historia je o tom, co bolo. Buducnost to, co bude. Mozme vytvorit buducnost z toho, co uz vieme. A mozme vytvorit buducnost z toho, co este nevieme.
Zabudnut na minulost by znamenalo opakovat tie iste chyby. (Suhlasim s Tebou.) No vytvarat "novu" buducnost, na to je potrebne viac ako len spomienky na "stare". (Vravim prestanme opakovat chyby. Tie iste schemy myslenia a konania vidim aj vo vztahu k inym veciam/udalostiam/skupinam ludi. Skusme prijat uplne "nove" myslienky a na nich stavat buducnost. Zmenou cinov nic nezmenime, pokial nezmenime najprv nase postoje. (Pokial bude nasilne presadenie nazoru prijatelne, dovtedy budu rozne prejavy nasialia.) Pokial clovek ma rodost, ked maju vsetci rovnaky nazor ako on, pokial ma clovek zlost, ked maju ostatni iny nazor ako on - dovtedy je potrebne "liecit" cloveka. A liecime/ucime sa snad uz dost dlho.)
.
Z mojho pohladu uzitocny clanok. (Ako akakolvek skusenost kazdeho z nas ...)


Kriziak   |   ip:91.127.68   |   2009-12-29  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bytosti zastavajuce si mohamedanskych a zidovskych psov, kydajuc pritom na krastanstvo si zasluzia byt v tichosti utratene...


interbulo   |   ip:88.212.36   |   2009-12-29  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teda, kompilát, jedna báseň...Ako možno tohto autora brať vážne, keď pozbieral z každého rožka troška, dal tomu akúsi formu a urobil z každého magora!! Či tu, či tam...žiadna náväznosť, žiadna idea...akurát nenávisť...:-(((


ten   |   ip:88.102.23   |   2009-12-29  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani Geobels by se nemusel stydět za takový článek. Jen mi tam chybí, že křesťané zapálili Řím. A ječtě bych jim přišil Globální oteplování, Bin Ládina a mandelinku bramborovou.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2009-12-30  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja si myslim, ze tych niekolko desiatok milionov ludi, co muselo zomriet pre taku krasnu a uslachtilu myslienku akou je krestanstvo, je velmi prijatelna obet.Inak by sme tu predsa nemali tak dokonaly svet. Vzdy ma hreje srdiecko a upadne slza , ked vidim ako nam predstavitelia tejto filantropickej organizacie ukazuju ako sa mame k sebe spravat, aby bol svet este lepsi.


hektor   |   ip:217.119.1   |   2009-12-30  (20:49)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  pár dovetkov pre tých ktorý sa pýtaju na pozitíva kresťanstva napíšem len pre Slovenský národ a našu identitu :

cyril a metod - písmo kňazi

Matej Bell - Kňaz

Štúr - Hurban atď - buditelia a politici obaja evenialicky knazi

Dobšinský , sládkovič , kráľ a celá šturovská generácia - spisovateľia povedšinou evanielicky knazi

BernoláK - katolícky kňaz

M.R. Štefánik - syn evenielickeho kňaza

Hlinka - KATOLíCKY kňaz

Murgaš - kňaz

Atď .


Slovensko a Slováci nikdy nemali nič cenejšie ako kresťanstvo.


Najvýznamnejšie osobnosti Slovenska boli Kňazi .

Tak nechápem tu otázku a význame.


Nessuno   |   ip:188.167.2   |   2009-12-30  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes a denne sa v mene demokracie, vedy, pokroku, materializmu, hedonizmu a inym kravinam sliape po ludskej hodnote, v mene penazi a vyssich ziskov ZOMIERAJU denne tisicky ludi, deje sa to TERAZ, ale to zrejme nevadi?


anonym   |   ip:70.148.19   |   2009-12-31  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tu chybaju protiargumenty. Ak si Lenka mysli, ze cirkev podporuje pokrok, preco upalili Jan Husa? Katolicka cirkev zo sidlom vo Vatikane inkviziciou zalozila POLICAJNY STAT a genocidou veriach na juhu francuzka SYSTEM GENOCIDY ako boja proti odporcom, neskor banidti, lumpenproletariat a dnes teroristi.


anonym   |   ip:70.148.19   |   2009-12-31  (07:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapci a dievcata prosim vas uvadzajte iba surove fakty a argumenty. Pocity nie su doveryhodnym faktorom na zmenu videnia sveta


anonym   |   ip:70.148.19   |   2009-12-31  (07:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pocity nie su doveryhodnym faktorom na zmenu videnia sveta. Laska. Ak porovname lasku s poctom rozvedenych ludi, teda tych co lasku stratili... a potom sa nejade novy milovnik. Ja osobne nikdy nepochopim, preco sa teketo animalne pudy niekto snazi zovseobecnovat. Alebo si predkladame fakty alebo sme zamilovani


anonym   |   ip:70.148.19   |   2009-12-31  (07:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka, je rozdiel byt otrokom moslimov a otrokom ....


LenkaB   |   ip:88.212.40   |   2009-12-31  (07:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonym –cirkev napriek množstvu čiernych legiend, zdôraznovania všetkych chyb, zamlčiavania pravdy, zamlčiavania všetkeho dobreho čo spravila atd. si myslim, že vladla asi dobre, lebo kresťanska civilizacia to dotiahla dosť ďaleko. Teraz, ked vládne banková úžernícka internacionála, ide to dole vodou. Dneska je antikresťanský úžernícky režim, no tak sa nadáva na cirkev, ktorá v minulosti proti týmto úžerníkom bojovala a zakazovala im vykonavať užeru. Kedysi sedeli na lavičkach a čakali na zakaznikov, dnes maju postavené obrovské chrámy (banky) a ľudia im tam nosia všetky svoje majetky (ešte aj od nich požičané)

rafael   |   ip:89.173.87   |   2009-12-31  (08:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Re hector, ak by tu napr. teraz vladli komunisti 1000 rokov , tak aj po tych tisic rokoch, by zastanci ich rezimu tvrdili to iste. To znamena, ze vo vsetkych oblastiach zivota by to bolo len dielom komunistov, ktori sa postarali o pokrok.tak to bolo aj pocas cirkevneho rezimu, tiez len vstupom do ich organizacie, mohol clovek nieco dosiahnut.Takze argument typu, keby tu nebola cirkev, tak by sme nepoznali pismo, jazyk, kulturu, alebo technicky pokrok stoji na vode.


pipin   |   ip:91.127.23   |   2009-12-31  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kvoli vašej cirkvi tu vývoj zastal minimalne na 1000 rokov, vid Galileo


rafael   |   ip:217.119.1   |   2009-12-31  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re rafael :

len tak mimochodom , cirkev tu nevládla , vždy vládla svetská moc, vieš ešte o nejakom inom národe kde by v podstate jeho naj. osobnosti boli knazi ? ja nie

Apropo celá šturovská generácia, boli evanielicky kňazi ktorý mali všetko len nie moc a určite tu nevládli .

Všedci hore menovaný boli v nemilosti u vtedajších mocných a mnohý sníh aj sedeli tak prosím nehovor o 1000 ročnej cirkevnej moci najme nie v spojitosti s menovaními .

majmä po roku 1918 mali slováci aj iných vzdelancou ako kňazou a nik z ních sa ani len nepriblížil svojím významom kňazom ktorých som menoval


andrej   |   ip:92.52.43.   |   2010-01-01  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To nie su obete krestanstva ako takeho, ale obete ludi, ktori krestanstvo zneuzili pre svoj prospech, popripade ho nespravne pochopili


bublinka   |   ip:84.47.12.   |   2010-01-01  (21:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  aha,aha
takze sa da povedat toto krestanstvo nie je krestanstvo ,ako ta sprievodkyna co stitkovala listky a pomilila sa a povedala tato dierka nie je dierka.


slnecnica   |   ip:91.191.95   |   2010-01-02  (13:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.magnificat.sk/nd/clanky/zjavme.html
http://www.magnificat.sk/nd/clanky/zegypt2.html
Ak je Katolícke naboženstvo nepravé, tak to by sa nemohli diať také veci. Vidieť, že ti niekto ubližoval a nevieš sa s tým vyrovnať. Takéto skutočnosti sa dejú a diali po celom svete stovky. Ak toto niekto nepovažuje za dôkaz pravosti náboženstva, tak potom je slepí alebo sa rozhodol bojovať proti Cirkvi aj napriek faktom o pravosti. Čo povieš na Turzovku, Litmanovu, Garabandal, La Salette, Lurdy, Fatimu? To, že niekto zneužil náboženstvo pre svoje záujmy, to neznamená, že náboženstvo je zlé alebo nepravé. Nečítal som tento článok, ale už názov hovorí o tom, čo sa v ňom píše - žvasty! A tak je to iba zabíjanie času čítať to. Je to iba zaslepená nenávisť, alebo plánovaná propaganda? Možno že ani samotný pisateľ v tom nemá jasno čo vlasne chce.


bublinka   |   ip:95.102.23   |   2010-01-02  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  poinat s celeho tvojho prispevku je ta ze nabozenstvo sa da zneuzit,tak ako vsetky idei a aj sa to robi,to nie je minulost.


rafael   |   ip:89.173.87   |   2010-01-03  (10:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnecnica mas pravdu , toto je dokaz, ze je to vsetko pravda. Na toto a podobne udalosti caka tato cirkev. Ak ma toto byt argument, ze si to vsetko cirkev nevymyslela, tak mi ta je uprimne luto.


ipom   |   ip:91.127.10   |   2010-01-03  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tento server sa zhumploval a bohuzial zacinat mat od pravdy, ktora je DOLEZITA velmi a prevelmi daleko. Zahcuje sa polopravdami, ba dokonca štvrťpravdami vidavanymi za plnu pravdu. Smutne. Akurat sa Ludia zbydocne matu a odvracaju od toho co doteraz drzalo nasu kulturu prizivote. Je smutne, ze sa tu publikuju cim dalej castejsie clanky, ktore si hrdo daju do pouzitej literatury internetove zdroje, Bohuzial pochybneho charakteru ako informacneho zdroja.Kultura zomiera, zachranme ju !!!!


pipin   |   ip:91.127.23   |   2010-01-04  (23:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy pochybujete o tom , že katolici upalovali ludi zaživa? ... :D, "Středovek neskončil, středověk trvá..."
Poznám aj náckov, ktorí pochybujú dokonca o koncentračných táboroch za druhej svetovej.


jozef   |   ip:87.197.12   |   2010-01-05  (00:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pipin, snáď si tu nechcel vyprovokovať nejakého popierača? Chabý pokus.


kacir   |   ip:88.212.36   |   2010-01-06  (15:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mňa by zaujímalo, či sa už niekedy zjavila panenka Mária alebo podobná "celebrita" aj neveriacemu, ktorý o kresťanskom náboženstve nikdy, nepočul. A stavím sa, že tí všetci čo ju uvideli, potvrdili že vyzerá presne ako na svätom obrázku...


marekFPM   |   ip:78.98.48.   |   2010-01-07  (16:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak povytrhavane veci z konextu to som ešte nevydel, som si prečital iba prve dvaodstavce ale su to polopravdy a autor vôbec nbeberie ohlad na danu dobu. To že od roku 356 bol trest smrti za uctievanie rímskych bohov to je prosím Vás z akeho zdroja lebo ktorý historik toto tvrdi???? Ved vtedy bolo krestanstvo iba zrovnopravnene!!!!!!!!!
Križiacka výprava bola vyhlasená pápežom aj na obranu Belehradu, neskôr Viedne a to už nikomu neprekážalo.. veď potom kritizujte pápeža aj za to že zachranil Uhorsku a v bitke pri Lepante celú Europu a to boli tiež križiacke výpravy.....
Nič nie je take jednoznačne jak sa zdá +
Otazka to tu môže pisať každy??? Lebo tento članok je čisto jednostranny a nie su v nom len polopravdy o ktorych by sa dalo diskutovat ale doslova bludy!!
Tak s pozdravom
Marek


firex   |   ip:84.73.186   |   2010-02-18  (23:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ostava otazka, co dokaze clovek zmenit okolo seba ked vidi ze sa deje nepravost?
zrejme kazdy si to 100x rozmysli ked ma nadej ze jemu sa ublizi o trochu menej az kym na neho nepride rad, potom uz je neskoro


JohanKlaiderson   |   ip:95.103.72   |   2010-10-06  (14:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konečne prestaňme ohovárať minulosť! Žili ako najlepšie vedeli, lebo ich nik lepšie nenaučil! Z minulosti si treba vziať len dobré veci a ponaučenia. Zle udalosti treba mať na pamäti. Treba budovať novú celosvetovú spoločnosť bez vojen vrážd a násilia.A keďže je už málo miesta na zemi ,treba začať spoločnými silami a rozumom riešiť energiu ,potraviny, bývanie na mori aj mimo zeme.


EduardPaleka . vifetebu7   |   ip:178.40.13   |   2015-01-16  (03:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nebudem vstupovať do týchto jalových a zbytočných polemík,angažovaných "vševedkov"!Jedno však viem, celkom isto - za históriou a pôsobením všetkých náboženstiev, tým kresťanským nevinímajúc, SA TIAHNU POTOKY, RIEKY KRVI A VLIEVAJÚ SA DO OCEÁNU LUDSKEJ HLúPOSTI, TUPOSTI A BESTIALITY !!!diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


sedem + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Torontské protokoly (podľa novinára, ktorý ich uverejnil) dokazujú že plán vytvorenia Nového Svetového Poriadku (ďalej NWO) sa zosnoval už pred niekoľkými desaťročiami, napriek tomu, že pojem New World Oorder „legalizoval” 11.9.1990 vo svojom prejave prezident USA Busch starší. Úzka skupina ľudí, ktorá sa usiluje o vytvorenie NWO svoje „ako na to?“ zaktualizovala už pred najmenej 45 rokmi, čím vytvorili scenár na najbližšie roky.


Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..

Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

SEXUÁLNE ŠKANDÁLY PÁPEŽOV

Myslíte si, že pápeži dodržiavali desať Božích prikázaní? Neverte tomu! Mnohí z nich boli vyslovení zločinci, vrahovia, smilníci. Utajované hanebné skutočnosti z dejín svätej stolice a Vatikánu. ...Bonifác I. (418 – 422) bol ďalší syn kňaza, ktorý sa stal pápežom. Nebolo to ale bez problémov, lebo mal soka menom Eulálius. Obaja boli riadne zvolení a na pápeža vysvätení v rovnaký deň, 27. decembra 418. Ale úspešný bol Bonifác, pretože bol blízkym priateľom Gally Placidie, sestry cisára Honoria. Udalosti dospeli do krajnosti, keď v roku 440 n. l. pápeža Sixtusa III. (432 – 440) postavili pred súd za zvedenie mníšky.


Uhlíkovka: Největší daň v dějinách lidstva je p...

SMEKNĚME

The Arrivals

Kniha: PEDOFILI V SUTANÁCH - OCHRÁNTE SI DETI

Je to možné?

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2995 s