22. September 2019
    
Osud Slovenska vo svete riadeného chaosu - Dolezite.sk

Osud Slovenska vo svete riadeného chaosu


  2009-05-27  (23:01)  |  Z domova
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Osud Slovenska vo svete riadeného chaosu

Epigraf:

„Skončil sa bál,
zhasli sviece...“


Svet riadených chaosov


Riadený chaos je takmer oficiálne vyhlásená doktrína politiky Spojených štátov. Ak táto veľká krajina niekde niečo potrebuje – a takýchto miest je veľmi veľa -, potom riadený chaos sa robí povinne. Ako narkóza pred operáciou.

Najpikantnejšie je, že technológia riadeného chaosu našla uplatnenie aj v samotných Spojených štátoch. Pravda, nikto nevie, koľko odvahy budú mať lídri Ameriky, aby tento chaos riadili doma, či ho v skutočnosti vôbec riadia, alebo sa len pretvarujú, šikovne blufujú. Zato mimo Ameriky chaos rozsievajú štedro, z celej duše, ochotne – a darí da im to.

Niektorým krajinám s riadeným chaosom podľa amerického receptu sa nadmieru darí. Napríklad na Ukrajine zúri taký veľký chaos, že krajina onedlho začne zarábať nie na tranzite plynu, ale na verejnej manifestácii ukrajinského chaosu, najchaotickejšieho na svete. Davy zvedavcov sa už-už pohrnú na Ukrajinu, aby toto divadlo videli na vlastné oči. Ako v ZOO.

Prečo je ukrajinský chaos taký veľkolepý a pôsobivý? Pretože ho riadi Amerika, Európa a Rusko súčasne. Poslanci ukrajinského parlamentu sa medzitým navzájom unavene otĺkajú pred televíznymi kamerami, štuchaní kopancami zo všetkých strán. Pričom kto a prečo ich nakopáva, to ukrajinských poslancov už skoro ani nezaujíma, z dôvodu nemožnosti pochopiť veci nepochopiteľné a ustavične sa meniace. Tiež sú len ľudia, títo poslanci. A kopance sú pre nich tiež len kopance.
Veľké ciele demokracie na Slovensku sa už dosiahli


Slovensku sa v posledných rokoch darí menej než Ukrajine. V zmysle riadeného chaosu. Slovenskí politici sa preto musia spoliehať na svoje skromné sily.

Cieľom týchto poznámok je zhodnotiť, aké sú šance slovenskej politiky a slovenských politikov, aby zodpovedali novým výzvam a vo svete riadených chaosov nevyzerali ako biele vrany.

Od roku 1989 slovenská politika riešila tieto veľké úlohy:

- Zápas s hrozivou a surovou komunistickou minulosťou

Úloha je v podstate vyriešená – strašnú minulosť porazili, hoci ešte stále žije veľa ľudí, ktorí si kladú otázku, či naozaj bola minulosť až taká strašná? Či prítomnosť a budúcnosť nevyzerá oveľa strašnejšie? Ale to je iba dočasný jav – v tom zmysle, že títo čudní „zbytoční“ ľudia ešte žijú.

- Privatizácia

Táto úloha bola vynikajúco vyriešená – Slovákom nezostalo prakticky nič z toho, čo bolo vytvorené za éry hrozivého komunizmu. Západných nových pánov bývalého slovenského majetku nezastavilo dokonca ani to, že všetky tieto závody, fabriky, plynovody a poľnohospodárske družstvá boli vytvorené za cenu utrpenia národa v období komunistického útlaku. Že akosi je hanba brať od týchto chudákov to, čo získali za takú strašnú cenu. Ukázalo sa však, že brať vôbec nie je hanba, že je to dokonca príjemné – a nielen na Slovensku.

Privatizácia na Slovensku bola záclonkou, na ktorej bol nakreslený Mickey Mouse. Záclonku zatiahli a všetko cenné dali „starším“ na Západe. Práve tým, ktorí celé desaťročia vykrikovali, aké je všetko na Východe zlé a neefektívne. A potom toto všetko s chuťou zjedli, až tak pod zubami chrumkalo.

- Trhové reformy

Ich podstata – ochrániť na Slovensku záujmy nových „európskych“ vlastníkov a prispôsobiť slovenských obyvateľov na život po privatizácii. Teda bez vlastníctva výrobných prostriedkov, ako by povedal krutý dedko Marx. Žiť po novom, keď „o nás bez nás“ sa stáva hlavným pravidlom.

Pod vedením fanatických „monetaristov“ a „prívržencov trhu“ sa za osem rokov vlády Mikuláša Dzurindu Slovensko stalo preborníkom v reformách. Príkladným žiakom, ukážkovým výkladom, o ktorý otĺkajú hlavy všetkým tým slaboduchým, ktorí pochybujú.

- Euroatlantická integrácia

To bola najjednoduchšia úloha. Rovnako ako prikázať mladému peknému dievčaťu, aby sa v meste plnom vojakov-dobyvateľov zbavilo panenstva. Nie, aby si ho zachovalo – čo by nebolo také ľahké, ale práve naopak, prišlo oňho.

Takáto úloha sa ľahko plní, rozvážna dievčina sa ale musí postarať o to, aby sa jej nevinnosťou nezaoberalo príliš veľa vojakov súčasne.

Dnešné výkriky niektorých slovenských politikov o tom, aké ťažké bolo pre Slovensko vstúpiť do NATO a EÚ vyznievajú smiešne. Dá sa vôbec predstaviť, aby zástupy vzrušených vojakov nevenovali dievčaťu mužskú pozornosť, a ona ich musela v skutočnosti prosíkať a presviedčať?

- Vstup do eurozóny

Aj toto je dosť dvojzmyselná úloha. Slovensku bola po Slovinsku daná úloha presvedčiť na vlastnom svetlom vzore väčšie a tučnejšie ovce z nového eurointegračného stáda o nepochybnej užitočnosti prijatia eura a zrieknutia sa vlastných peňazí.Slovensko už druhý mesiac oslavuje euro ako víťazstvo rozumu nad živelnosťou – Slováci si vychutnávajú eurá, kým ich susedia nariekajú nad ruinami svojich zlotých či forintov. A ukrajinská hrivna, tá sa úplne stratila, je taká malinká, že ju nikto nemôže nájsť.

Všetko je to tak, zatiaľ.

Všetko sa to vysvetľuje ako prejav múdrosti a prezieravosti slovenských politikov. Ale onedlho môže byť všetko ináč.

Tak ako iní poslanci slovenského parlamentu aj ja som dostal pozvánku na slávnosť pri príležitosti prijatia eura. No nešiel som tam. Nielen preto, že pri príležitosti tejto slávnosti slovenských politikov v ich vlastnej krajine zbierali už tri hodiny pred začiatkom ceremoniálu do nejakého autobusu a potom ich zložitými manévrami, spletitou cestou, krok za krokom dopravovali až do sály. Celá táto procedúra sa vysvetľovala bezpečnostnými požiadavkami jednotlivých hláv európskych štátov, ktoré prišli na slávnosť a pre ktoré slovenskí poslanci očividne predstavovali zdroj zvýšeného nebezpečenstva.

Nešiel som tam aj z ideových pohnútok. Nie som presvedčený o spásonosnosti eura, pochybujem o dlhovekosti tejto meny a veľmi sa obávam dôsledkov jej krachu, ktoré Slovensko bude musieť teraz nevyhnutne zdieľať so silnými a mocnými.

Na túto tému jedna malá detská hádanka. Lev a škrečok mali spoločnú banku, ktorá sa volala – euro. Banka náhle krachla. Komu sa podarilo odniesť si zvyšky z tejto skrachovanej banky a kto ostal s prázdnymi rukami?

Pri všetkej svojej averzii k rôznym ceremóniám, určite však pôjdem na slávnosť pri príležitosti návratu slovenskej koruny. Hoci táto slávnosť nebude pompézna, skôr smutná, zato ozajstná. Prídem, samozrejme, ak budem pozvaný.
Slovensko a Slováci budú raz musieť precitnúť


A hoci je to ťažké, precitnúť bude treba. Precitnúť, to znamená pozrieť sa a uvidieť to, čo už mnohí v tomto svete dávno vidia.

Nevidia len niektoré európske národy, presnejšie, niektorí predstavitelia týchto národov.

Nevidia preto, lebo ich „dobrodinci-staroeurópania“, robili a robia všetko možné, aby utajili skutočný stav vecí.

Slepota neofytov demokracie bola a zostáva hlavnou podmienkou úspechu „dobrodincov“.

Uvidieť a pochopiť bude treba nasledovné:

Nie Západ s Amerikou „obšťastnili“ Slovensko, keď ho prijali do NATO a EÚ, ale naopak, Slovensko odovzdalo Západu a Amerike takmer všetko, čo malo, za pochybné miesto v tejto „rodine“ demokratických štátov Európy. Pochybné preto, lebo táto rodina, čoraz viac začína pripomínať terárium.

Slovensko je sponzor Západu, Slováci rovnako ako iné, prevažne slovanské národy obetavo zachránili Západ pred krachom pred dvadsiatimi rokmi, keď sa nebojácne hruďou vrhli na guľomet. Ako legendárny ruský vojak Alexander Matrosov.

Slovensko a Slováci sa plazili po lese so zranenými nohami a jedli šišky z jedlí – ako iný hrdina sovietskej mytológie Alexej Meresjev. A potom tancovali a doteraz tancujú s protézami namiesto nôh. Pravda lietadlá neriadia – tie im nezostali.

Rozpad Sovietskeho zväzu, sovietskeho bloku a Varšavskej zmluvy bol záchranou pre rozpadávajúcu sa západnú civilizáciu. Záchranou na dlhých dvadsať rokov.

„Civilizované“ národy Západnej Európy a Amerika uskutočnili s „postkomunistickými“ Slovanmi“ bezprecendentne výhodnú výmenu hodnôt. Národom bývalého sovietskeho impéria, mimochodom, aj bývalej socialistickej Juhoslávie, podhodili svoje „hodnoty“ – táraniny o slobode, demokracii, ľudských právach a výhodách „trhu“. Výmenou za to dostali reálne hodnoty týchto národov.

V prípade Slovenska skutočné hodnoty vyzerajú takto: prakticky celý priemysel, energetika, plynovody a ropovody, telekomunikácie, banky, dopravný systém. Ostatné pre Západ nepotrebné drobnosti, napríklad vyspelé poľnohospodárstvo alebo vinohradníctvo, zbrojársky priemysel boli zmetené zo stola a vyhodené na smetisko dejín.

Plus k tomuto všetkému Západ získal aj lacnú kvalitnú pracovnú silu, pripravovanú v Československu ešte v období komunistických zločinov. Za prostriedky generácií, ktorí trpeli totalitou a snívali o tom, že sa raz nadýchnu slobody. A tak sa nadýchli a stále nadychujú.

Komunisti, ktorí sa v skromnom množstve zachovali dokonca aj na Slovensku, s obľubou nazývajú to, čo sa deje - neokolonializmom. Radi odhaľujú kompradorskú buržoáziu. A vystihujú podstatu, niet čo namietať, okrem jednej veci: a vy, drahí súdruhovia, prečo ste moc odovzdali tak nežne a rozochvene? Aby ste mohli opäť študovať Marxa v ilegalite?
Čo priniesla sloboda?


Čo reálne získali sami Slováci za dvadsať rokov slobodného života? Keď precitnú, pokúsia sa pozrieť sa na to, čo dostali, triezvymi očami a zamyslia sa, či je toho veľa alebo málo.

Možnosť kedykoľvek ísť do zahraničia. Dostali ju, cestujú, mnohí umývajú riady v kaviarňach a reštauráciách v Anglicku, Írsku, a ešte viac v Rakúsku. Samozrejme, nie všetci, sú Slováci, ktorí do zahraničia chodia na dovolenky. Ale tých nie je až tak veľa.

Možnosť postaviť si veľký dom podľa vlastného vkusu. Aj tá je. V lepšom prípade dostupná pre desatinu Slovákov – za cenu dvadsať až tridsaťročnej odysey zadĺženosti.

Možnosť kúpiť si auto a jazdiť na ňom. Táto možnosť sa ako jediná realizuje masovo, lebo malé nové auto je desať až dvadsaťnásobne lacnejšie než malý nový dom.

Za obdobie slobody a demokracie Slováci kúpili nie menej ako dva milióny nových áut západných výrobcov a s pôžitkom na nich jazdia.

Tu pravda, vzniká trochu netaktná otázka: tým, že si kupovali pekné západné autá, koho vlastne živili?

Odpoveď: živili práve tých, komu odovzdali všetko svoje, štátne, celonárodné, totalitné, získané ťažkou prácou.

Onedlho začnú Slováci dospievať k celkom prostým záverom. Áno, závody, fabriky a plynovody sme odovzdali prakticky zadarmo. Áno, na týchto odovzdaných závodoch sme začali pracovať pre blaho nových vlastníkov a za neveľké peniaze.

Áno, zarobené peniaze už cudzích, v nedávnej minulosti ešte vlastných závodoch, Slováci platia opäť Západu v hypermarketoch, obchodných centrách, autopredajniach a servisoch. A majú, ako všade, samé Tescá a Lidly.

Áno, Slováci konzumujú potraviny druhej alebo tretej triedy, podporujúc cudzích farmárov.

A ako chudobní, kupujú si nové autá kvôli postaveniu a prestíži – podporujúc cudzie závody. Bežný Francúz alebo Nemec o novom aute už dávno nepremýšľa, lebo je to preňho drahé. Ale Slovákovi to neprekáža, nie je to preňho drahé. Tak ho naučili – treba mať nové auto. Akoby mu do mozgu vytetovali: Musíš si kúpiť, aby si ťa vážili.

Aj peniaze si Slováci ukladajú do cudzích bánk – je to veľmi dôverčivá krajina, ktorá sa rozhodla, že principiálne nezostane ani jedna slovenská banka.

A cudzie banky Slovákov strihajú ako ovce.

Slováci sa budú musieť dozvedieť, že hoci sú oveľa chudobnejší ako mnohí iní v Európe, ceny na mnohé veci sú neúmerne vysoké.

Napríklad ceny slovenských mobilných operátorov šokujú bohatých Dánov a Holanďanov. Jeden z nich mi poradil, aby som si kúpil telefón v Holandsku a telefonoval ním na Slovensku – je to oveľa výhodnejšie, ich holandský roaming vychádza lacnejšie ako miestne slovenské tarify.

Slováci si budú musieť všimnúť, ako obchodné centrá v susednom Rakúsku čoraz viac pripomínajú veľké blšie trhy, kde všade počuť tureckú hudbu. Čoskoro tam zavrú tieto centrá. Ale, oni, Slováci prichádzajú do svojich „Palácov konzumu“ s celými rodinami ako do posvätného chrámu. Slávnostne vyobliekaní. A tam radostne a rozochvene odovzdajú svoje peniažky tým, koho tak obetavo zachránili.

Nakoniec niektorým Slovákom je súdené uvidieť, že cudzím sa neodovzdali iba materiálne veci – cudzím boli odovzdané vlastné noviny, rozhlas, televízia. Skomiera slovenský film, prázdne sú knižnice, všetci čítajú iba to, čo si povinne musia prečítať naozaj vzdelaní ľudia tohto sveta, napríklad, že „v poradí 197 posteľový partner Madonny je od nej o tridsať rokov mladší“. Taká jednoduchá, zrozumiteľná správa – a koľko radosti vie naraz všetkým priniesť!

Slováci z roka na rok strácajú to, čo sa označovalo slovom kultúra. Cudzí vychovali slovenské deti v duchu novej viery vo víťazstvo peňazí, ktoré ale Slováci nikdy nemali a ani nebudú mať. S výnimkou hŕsky šťastlivcov, ktorí sa stihli zúčastniť na lukulských hodoch demokracie.

Túto hŕstku ozančujú vedeckým termínom – „postkomunistická elita“. Politici, bankári, veľkí magnáti drobného biznisu, ktorých v Rusku doteraz volajú oligarchami. Na Slovensku sa pre nich vymyslel pekný obraz – „mladí žraloci“.

Prečo žraloci, je jasné. A mladí preto, že k „veľkým slovenským peniazom“ sa z nejakého dôvodu predrali ľudia tesne po tridsiatke. Tak nejako to náhodne vyšlo.

Autor: Sergej Chelemendik  Zdroj: http://chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=678

 Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
klifton   |   ip:95.102.54   |   2009-05-28  (06:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pravda, holá, jednoduchá, krutá


podkova   |   ip:91.127.72   |   2009-05-28  (07:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Malo by to ísť von na plagáty-veľmi triezvy pohľad na Slovensko)!


joplins   |   ip:94.191.21   |   2009-05-28  (07:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak toto by bolo treba natlacit ako letaky a vyhodit nad slovenskymi mestami z lietadla. VELMI DOBRE..


jamaja   |   ip:88.212.36   |   2009-05-28  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Žiaľ pravda preveliká...skutočne by si to malo prečítať čo najviac ľudí. Snažme sa to šíriť kde sa to len dá!


raoul duke   |   ip:85.248.66   |   2009-05-28  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  po par vetach som vedel, ze to pisal chelemendik... xD viac niet co dodat


marta   |   ip:78.99.31.   |   2009-05-28  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neskutočne pravdivé


stepri   |   ip:84.47.121   |   2009-05-28  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  plne suhlasim, ale nariekat nestaci , treba riesit, tak co s tym?! Demokraticky system je prehnity tak ho treba vymenit. Zacnime odznova. Odzakladov....


Iron Maiden   |   ip:62.168.12   |   2009-05-28  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomu sa hovori - schopnost vediet nastavit zrkadlo s realnym obrazom. Niet co dodat. Skvely clanok.


lujza   |   ip:78.99.6.9   |   2009-05-28  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak prečo hlasovali všetci (aj SNS) za prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorá nahráva do karát všetkému, čo autor kritizuje?


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (11:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  clanek je dukazem toho, ze i prevleceny bolsevik muze mit v necem pravdu, neobeslo se to ovsem bez naznaku, ze za komousu prece bylo vsechno lepsi. Suma sumarum, zlodej krici "chytte zlodeje". Soudny clovek by mel uvazit, ze volba mezi dvema zlodeji neni zadna volba, tomu se rika z blata do louze.


Hades   |   ip:88.27.155   |   2009-05-28  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A tu mate knihy na stiahnutie, oporucam knihu "socializmus vs kapitalizmus" kde su uvadzane statisticke udaje a grafy a tabulky, v realnych pravdivych cislach, ekonomickych ukazovatlov apod. A knihu "zamatova revolucia a rodeo velkych samcov" kde pekne sa opisuje falosna tvar tzv. demokracie.
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy/knihy.html?task=showCategory&;catid=47
To budete zirat.


Stan   |   ip:91.190.17   |   2009-05-28  (11:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Re Hades:
no zirat budou pouze naivkove, kteri dodnes nepochopili podstatu dnesniho systemu, soudruh Ondrias srovnava socialismus s tim co on povazuje za kapitalismus, ocividne nema poneti co to kapitalismus je. Soucasny system rozhodne kapitalismus neni,nybrz oligarchie nebo plutokracie krizena socialismem, kapitalismus prestal 1913 existovat. Porovnava tedy dva zkorumpovane zlodejske systemy ktere si nemaji co vycitat.


Dovidenia priatelia, drzim vam tu palce.   |   ip:91.148.15   |   2009-05-28  (11:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Uprimne zdravim vsetkych, ktorych to tu a takisto v globale trapi. Sledujem to a jedine co mi to prinasa je nechut, apatia az stavy spravit s tym nieco radikalne, co by sa dostalo v momente do celosvetovej rotacie. Lenze tu nastava zlom. Pesiak nahradi pesiaka. Nerieste to na co nemate dosah. Skuste mikrosvet.

Vsetci a zvlast na internete sa tlapkaju popleci, su presvedceni, ze nasli pravdu, vyzyvaju konat. Nakoniec to, ale vzdy konci pri otazke - co s tym? H0vNO. Sme atomizovany a tu najviac stracame lebo v takychto veciach je naozaj sila len v jednote a nasa mentalita nam to neumoznuje. Pozrite sa na protesty v juznych krajinach, uroven demokracie vo Svajciarsku - to je historicky podmienene. My mame v tomto smere velmi biednu historiu.

Neberte to osobne, ale verim tomu, ze drviva vacsina "svetoriesicov" tu bude aj o rok, o dva az kym im to nedojde. Ked mas ideal, rob s nim nieco prave TERAZ!

Ja to nedokazem. Idem do zahranicia robit manualne, ale v jednej technologii, ktora ma predpoklad kriza-nekriza a ako sa poznam vypracujem sa od piky. Manualna praca je to co ma naplna, pretoze je nevyhnutne potrebna, clovek citi a vidi co spravil, nieco tu zanecha. Zvlast ked to postupne odstavi "spinavsie" energeticke zdroje.

Rap-nerep tito chlapci mali a maju pravdu, najskor tym, ze je nadcasova.

http://www.ceknito.sk/video/62400

Moze sa to zdat ako ulet, ale ak je niekto ako ja (a myslim, ze je ich vela) rozkopnite vsetky tie iluzie a domnele puta a chodte prec, pomozte sami sebe.
Mucahtte   |   ip:91.127.7.   |   2009-05-28  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dobrý článok..... Gratulácia za mozog u niektorých jedincov


klifton   |   ip:91.127.11   |   2009-05-28  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  PRE Lujza: neviem ako hlasovali, ale skúsme zistiť ako hlasoval autor .o), SNS pod vedením Psotu nie je na dobrej ceste, jediná strana, ktorá by mala obhajovať záujmy Slovákov je v rukách nenažraného a skompromitovaného človeka (viem o čom hovorím). To nahráva do kariet oponentom, čo sa ukazuje aj vo verejnoprávnych médiach. Vidíme rôzné kauzy, ktorej aktérmi sú ľudia z SNS. Ale: prečo sa tak deje? SNS leží v žalúdku veľa ľuďom a organizáciam, ktoré by radi urobili zo Slovenska druhé Srbsko s Kosovom. Slovensko potrebuje svoju národnú stranu, ale bez takých, ktorí ju budú kompromitovať. Potrebujeme skutočných národovcov, ktorí sa nedajú zastrašiť žiadnou lobbistiskou skupinou. Držme si palce.


Balduin   |   ip:84.245.71   |   2009-05-28  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa obavam ze boj uz davno skoncil. Pravdou je ze SNS nikdy nebola narodne orientovana strana iba synteticky vyrobok pre masu ludi, staci povedat par antimadarskych fraz plus spomenut niake vizie a oblb je na svete. Slovenska statnost a narodne citenie skoncilo v roku 1945, je to asi primitivny nazor ale zialbohu to tak citim.


klifton   |   ip:84.47.12.   |   2009-05-28  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Balduin: boj nikdy nekončí!!! pozri sa na židov a ich protokoly....


v 1945 naše národné cítenie neskončilo, len sa nám ho čechoslovakisti snažili sprotiviť.
A keď sa pozrime do súčasnosti tak sa nám ho snažia PROTIVIť STáLE: stačí pozrieť do TV - americký film detinskej úrovne, argentísko-brazílsko-španielsko-taliansko-nemecka telenovela opakujúca tisíckrát ten istý dej donekonečna. Keď si predstavím tých ľudí čo do toho ČUMIA celé hodiny je mi zle. (vidím to na svojich rodičoch ..... našťastie som manželke mozog zachránil). Jednoducho všetko možné, len nie niečo, čo by nás pozdvihlo a poukazalo na naše korene. (za socializmu bolo aspoň zopár filmov, ktoré ukazovali naša SLOVENSKÉ zvyky a slovanské korene-to už nie je inn - škoda)


duves   |   ip:83.168.16   |   2009-05-28  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Presne, tak mi to ray jeden byvaly policajt a estebak povedal. Este som bol mlady a tym zmenam od roku 1990 som nerozumel.


Gaspar   |   ip:212.5.194   |   2009-05-28  (16:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok mi hovorí presne z hĺbky duše. Kedysi dávno som sa aj snažil s ľuďmi o tom rozprávať ale dosť rýchlo ma to prešlo. Slovač je neskutočne tupá a vždy žrala aj s navijakom to čo jej cez mádiá trúbila oficiálna propaganda. Preto je tak jednoduché tomuto národu vládnuť. Keď im niekto ští do ksichtu, oni tvrdia že prší. :-)


martin   |   ip:89.176.24   |   2009-05-28  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  toho chlapa treba na hrad.


lujza   |   ip:78.99.6.9   |   2009-05-28  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre KLIFTON
Náš parlament, Národná rada Slovenskej republiky, prijala Lisabonskú zmluvu 10. apríla 2008. Z prítomných 109 poslancov hlasovalo za 103, piati proti a jedna poslankyňa nehlasovala. Tu by sme sa mohli pristaviť, aký postoj k zmluve zaujali jednotlivé kluby a poslanci. Klub KDH sa na hlasovaní nezúčastnil, všetci jeho poslanci boli neprítomní. Z klubu ĽS-HZDS hlasovali všetci poslanci za, až na Ľudmilu Muškovú, ktorá nehlasovala. Klub SDKÚ-DS bol celý neprítomný. Z klubu SMERu-SD hlasovali všetci poslanci za. Z klubu SMK-MKP hlasovali všetci poslanci za, okrem Lászlóa Nagya, ktorý nebol prítomný. Z klubu SNS hlasovali všetci poslanci za, okrem Jozefa Ďuračku, ktorý nebol prítomný.


riso   |   ip:91.127.51   |   2009-05-28  (19:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Martin
No neviem, niekedy sa neviem zbaviť pocitu, že tý ktorí ťahajú za nitky majú obsadené obe strany a hrajú "teátro". Tak nikdy neprídu o reálnu moc. A ten chlapík, čo s ním chceš ísť na hrad - z neho mi naskakuje až husia koža. Neviem sa zbaviť pocitu, že je to len "agent provokatér". Skrátka základná technika kontroly poznaj tých, ktorí by ti mohli prerásť cez hlavu a snaž sa ich ovládnuť.


royalista   |   ip:91.127.15   |   2009-05-28  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre riso : tiež mám už dlhšiu dobu ten pocit , že autor je len obyčajný agent KGB (GPU .... atd ako sa teraz volajú ruské tajné služby). Písať vie - to uznávam , ale vlastne jeho články nič okrem anylýzy (niekedy scestnej) neprinášajú - žiadne východiská. A to že hlasoval za Lisabonkú zmluvu ma totalne dostalo.


Hades   |   ip:83.37.21.   |   2009-05-28  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Asi si budeme musiet nakupit vajicka, skveli priklad aby polotici zacali pocuvat hlas ludu
http://zpravy.idnes.cz/video-paroubka-a-vedeni-cssd-trefily-v-centru-prahy-desitky-vajec-pyz-/domaci.asp?c=A090527_151424_domaci_jw
Stan
ale dolezite su tam cisla statistik. Ktore nam akosi dnes nechu uverejnit. Mna nezujima jeho ideologia a presvedcenie. Ale fakty v jeho knihach. A v tom mas pravdu, s tym kapitalizmom, lebo to co sa deje je prave meno imerializmus.


klifton   |   ip:84.47.62.   |   2009-05-29  (07:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Lujza: v tom prípade p. Chelemendík nemá nijaké právo písať takéto úvahy. Mrzí ma to.

už som si začal myslieť, že je to "charakter". Škoda.


klifton   |   ip:84.47.62.   |   2009-05-29  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Lujzu: napísal som mu mail :


vážený pán poslanec, akým právom píšete takéto články, keď ste sám hlasovali za prijatie Lisabonskej zmluvy a tým ste pomohli dostať Slovensko do otroctva eurobyrokracie. Tento váš článok je uverejnený na http://dolezite.sk/Osud_Slovenska_vo_svete_riadeneho_chaosu_.html . Ak by to váš vzácny čas dovoľoval, prosil by som vás, keby ste sa k tomu mohli vyjadriť, najlepšie priamo v diskusii.som zvedavý :o)))))))


royalista   |   ip:91.127.15   |   2009-05-29  (08:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Klifton : keď som vystupil proti autorovi pri jeho článku na Dôležitom "Ruská Spravodlivosť a svetové zlo" - tak ma tam išli doslova zabiť.
Teraz som rád že sa pomaly prichádza na to kto to asi je.AdminIna   |   ip:217.119.1   |   2009-05-29  (10:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chelemendik má talent popísať skutočnosti zaujímavým spôsobom.Čo mi vadí,je fakt,že neponúkne riešenie .Ani náznakom.Čo je účelom takýchto článkov?Strašiť a demoralizovať?A potom keď to prikáže predseda,tak hlasovať za Lisabon.Fakt ,nerozumiem čo ten chlap vlastne chce.
Istý čas som takto čítal respektíve počúval medialne vystúpenia Grigorija Mesežnikova,neveriacky krútil hlavou,ale ten sa už vyfarbil......Takže počkajme si na ďalšie kroky pána Chelemendika.


klifton   |   ip:91.127.11   |   2009-05-29  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   pre royalista: dajme tomu, že nech je, kto je, ale píše s prehľadom a pravdivo, či sa nám to páči, alebo nie. (ak niekto namaľuje super obraz, ktorý ma chytí za srdce, alebo zloži skladbu .......... atď, v podstate ma nezaujíma, či je to narkoman, ožran, sexualny maniak apod. .... mňa oslovuje vysledný produkt). na druhej strane, ak tvorí diela, ktoré majú ovplyvňovať myslenie a správanie sa ľudí, zaujíma ma, či sám toto dodržuje. Aj keď musím uznať, že článok je napísaný v tvare konštatujúcom a nie formou výzvy a v tom prípade by sa toho čo napísal držať nemusel. Potom tu ide len o jedno: vodu káže, víno pije. :o)))))))


klifton   |   ip:91.127.11   |   2009-05-29  (12:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre Hades: súhlasím s tebou.


qwdqwdij   |   ip:92.52.12.   |   2009-05-29  (13:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&;hraj=822


Hellp   |   ip:91.103.24   |   2009-05-29  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze :) JA som sa zamyslal nad skutocnostami ktore sa tu opisuju a hovorim si ze riesenia su asi len dve (teda jedno ale cesty k nim su dve)
Jedno: Spravime si opat revoluciu ale nebude uz taka nezna.(no ked nie je so suhlasom SIS :)) ). Spravime defenestraciu s tou skupinou co si to zasluzia a vystahujeme vodicov merecedsov , SUV a spriaznenych zralokov:)))
Dva: Je to prirodzeny vyvoj ktory nam ukazuje ze by sme sa uz konecne mali prestat venovat prevazne hromadeniu kramu ktory aj tak nepotrebujeme a zacali sa venovat sebe (napr. Lekcia ako tvorit a davat lasku .... ci Ako tvorit a davat energiu )

:)Hallenbeck   |   ip:92.232.72   |   2009-05-29  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja navrhujem taketo riesenie kedze autor neponuka ziadne riesenia.
Po osemdesiatom deviatom sme mali taku velku sancu ako v medzivojnovom obdobi ked sme mohli byt totalne samostanty a sebestacny narod. Dvakrat sme to premrhali. Moje riesenie je trosku odvazne a mozno aj sialene ale mohlo by to fungovat.
Monetarny a bankovy system funguje na principe papierikov ktore nemaju vlastne ziadnu hodnotu. Ak si myslia ti milionari Rotschilovcom podobni, poslanci a vsetci ti co si v parlamente tvoria zakony na vlastne vyhody ze to funguje tak tu je moje sialene riesenie. Nech cela europa a cele USA vratane Slovenska vyuziju to ze dostali od bank dlh vo forme bezplatnych papierikov a to tak ze vypovieme okamzite a to zo dna na den platby akychkolvek uverov a hypotek (koniec koncov pripad USA a Velkej Britanie) a prestaneme platit za to co je vlastne nase! Co nastane? Banky sa budu snazit prirodzene exekuovat a habat vseky majetky za ktore prestaneme platit. Oazka znie: KOMU PO EXEKUCII TIETO NEHNUTELNOSTI A MAJETKY PREDAJU AK VSETCI PRESTANEME PLATIT NARAZ? Nebude ich mat kto kupit. To polozi tento uzernicky system na lopatky tak rychlo ze si ani nestihnu uverit ze ich bezcenne papieriky nemaju ziadnu hodnotu oproti tomu co mame v rukach sami.
BANKY sa trasu len aby nieco podobne nenastalo. A navyse teraz ked ceny nehnutelnosti padli tak hlboko ze keby exekuovali uz nikdy by to nepredali za taku cenu za aku bol poskytnuty uver. BANKY su len radi ze hypoteky sa splacaju aj v malych splatkach a to je paka ktoru mozeme vsetci vyuzit ale naraz a stopercentne. Ak to spravia vsetci americania, europania a slovaci vratane vsetkych tich ktorich postihol monetarny system bohatych bankarov, zo dna na den si budu moct tie svoje mikrocipy a vsetky papieriky napchat viete kam!
Trochu sialene ale mohlo by to fungovat nemyslite?


Jožo   |   ip:89.102.15   |   2009-05-31  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa zahr.zdrojov chcú ilumináti rozdro
biť štáty čo najviac aby ich lepšie ovládali. Soros financ
uje Maďarov v ich prot
islovenskom ťažení.
Nech sú Slota a Mečiar akíkoľvek,ale majú pravdu v tom, že keby sa Slováci nebrá
nili maďarskej expanzi
i, tak by nás zožrali aj s chlpami a Slováci by boli zase len sluhovia Maďarov a
Rakúšanov, či po novom
Iluminátov od Jordánu.


bublinka   |   ip:178.40.12   |   2010-05-03  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kedysi tu byvali aj taketo dobre clankydiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + tri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Jak se vyhnout zubnímu kazu

Prevence vzniku zubního kazu je mnohem jednodušší a efektivnější, než je jeho léčba pomocí plomb nebo jiných stomatologických zákroků. Navíc vám může tato prevence ušetřit značné množství finančních prostředků. Léčba zubního kazu vás může stát stovky dolarů v závislosti na míře poškození.


V USA byl zahájen prodej žárovek, které mohou svítit ...

Zabijak kortizol - ovládnite stresový hormón a ovlá...

Dobré správy pre Slovensko!

Kniha Ilumináti od Henry Makowa

Potraviny které vám zlepšují paměť

Archív

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!


Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Hlinové vystúpenie v parlamente

Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.2683 s