16. September 2019
    
Otvorený list Emila Páleša adresovaný Štefanovi Hríbovi - Dolezite.sk

Otvorený list Emila Páleša adresovaný Štefanovi Hríbovi


  2012-05-16  (22:09)  |  Z domova
  58% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Otvorený list Emila Páleša adresovaný Štefanovi Hríbovi

 

 

12. mája 2012

Redakcia Týždeň

Štefan Hríb

Partizánska 2, Bratislava

Vážený pán šéfredaktor, milý Štefan,

na stole ministra školstva leží žiadosť o založenie prvého waldorfského gymnázia na Slovensku. Aj 

jediná slovenská základná waldorfská škola je len vo večnom experimentálnom režime a jej schválenie 

je neisté. Je to zápas o to, či na Slovensku bude trvať ideový a výchovný monopol a budeme jedinou 

krajinou medzi susedmi, kde alternatívne školstvo nielenže nie je zrovnoprávnené so štátnym, ale bude 

rovno zakázané.

Štátny pedagogický ústav zveril posúdenie ľuďom, ktorí nemajú česť ani kompetenciu. Ich sebecký 

cieľ oklieštiť každú svetonázorovú a náboženskú konkurenciu je tam len zaodetý do zdanlivo odbornej 

reči. Spísal som odbornejšie protistanovisko, a poslal ministrovi. Chcem iniciovať otvorený 

a kvalifikovaný dialóg, ktorý by vniesol jasno do toho, aký má byť vzťah vedy, náboženstva a štátu. 

Neviem, či druhá strana vôbec príjme dialóg, ktorý musí prehrať  – výhodnejšie pre ňu je sa mu 

vyhnúť.

Čo  čakám od Vás: prispeli ste k tejto zamietavej situácii tými  painformáciami, čo ste zverejnili 

pred pár rokmi v Týždni. Napravte to. Teraz máte príležitosť. Pre nápravu by stačilo, keby ste aj 

oponovali, ale keby ste pri tom dodržali pravidlá žurnalistickej etiky: prizvať druhú stranu; neklamať 

a podľa možnosti vybrať kvalitných  ľudí. Nie menovať  ľudí ako František Šebej za expertov 

v oblastiach, o ktorých v živote nič nepočuli. František je môj bývalý vzor a učiteľ karate, ktorého si 

za to navždy vážim,  lebo to malo v mladosti na mňa  veľmi pozitívny vplyv. Ale jeho článok 

neobsahoval žiadnu inú logiku, než túto: „ak ja osobne niečomu nerozumiem, tak to musí byť 

sprostosť“.

Ale po poriadku: pozrime sa najprv, či Rudolf Steiner naozaj nebol duševne chorý magor. Myslím, 

že racionalita je spoločná platforma, ktorú obaja uznávame, tak sa o ňu opriem. Je holým faktom, že 

Steiner bol myšlienkovým predchodcom celého radu objavov súčasnej vedy a predbehol nimi svoju 

dobu o sto rokov. Mohol by to dokázať duševne chorý človek?

V roku 1910 Steiner vydal knihu, podľa ktorej vesmír má svoj počiatok v čase, vzniká v ohni 

obrovskej teploty (veľký tresk), potom sa premení na svetelné more (éra žiarenia) a nakoniec 

skondenzuje do hmotných častíc (éra látky). V tom čase ešte  univerzity verili v statický vesmír bez 

počiatku, kde večná a nezničiteľná hmota neustále koluje. Až po Steinerovej smrti, keď Edwin Hubble 

spozoroval červený posun vzdialených galaxií, sa začala hromadiť prvá evidencia, ktorá viedla k teórii 

Veľkého tresku. Einstein tomu oponoval, ale neskôr vyhlásil, že to bola jeho najväčšia chyba, akú

v živote urobil. Súčasná  kozmológia uznala, že vesmír má počiatok a delí jeho vývoj práve na 

horeuvedené fázy.

V prednáškovom cykle  z roku 1912 Steiner vysvetľuje, že Saturn bol pôvodne poslednou planétou 

slnečnej sústavy, pretože Urán a Neptún prileteli na svoje dráhy až neskôr. 90 rokov sa preto javil ako 

človek, ktorý ustrnul pri starých, astrologických názoroch. Až okolo roku 2000 to planetológia 

potvrdila. Superpočítače ukázali, že dráha Saturna je skutočne z hľadiska kozmogónie vonkajšou 

hranicou, za ktorou nie sú podľa zákonov fyziky podmienky pre vznik planét.

Steinerovská botanika sa na rastlinu díva ako na „obráteného človeka“: koreň je hlava, rytmický 

systém listov je hruď a kvet je pohlavný orgán. Veda po celé 20. storočie popierala podobnosť koreňa 

s hlavou. Znelo to ako nevedecká renesančná náuka o analógiách. Ale dnes sú toho plné odborné 

časopisy a vzniká nový pododbor: rastlinná neurobiológia.V koreni sa sústreďuje „inteligencia“ 

rastlín, odohrávajú sa tam procesy spracovania informácií a sú tam pletivá podobné neuronálnym 

pletivám zvierat. Uznalo sa, že koreň je porovnateľný s hlavou živočícha.

Goetheansko-steinerovská antropológia sto rokov upozorňovala na to, že spoločný predok človeka 

a ľudoopov sa podobal skôr na človeka, než na šimpanza; preto je vhodnejšie povedať, že ľudoopi sa 

vyvinuli z nás, nie my z ľudoopov. Pretože to bol okrajový názor, zaznávaný univerzitnými autoritami, 2

javilo sa to ako blud. Až keď konečne vykopali Ardipitheca vysvitlo, že tento okrajový prúd myslenia

 

mal doslova a do písmena pravdu. Je to najväčší súčasný objav paleoantropológie. Pracovalo na ňom 

50 popredných odborníkov z celého sveta a venovali tomu osobitné číslo Science v roku 2006.

Len za posledných desať-pätnásť rokov sa dá takýchto významných obratov vo vede vymenovať 

pol tucta. Povedzte, je možné, aby duševná choroba viedla k takým výsledkom? Pri zdravom rozume 

to nie je možné, aby sme Steinera klasifikovali ako potrhlého magora.  Jedine, ak by sme prijali 

konšpiračnú teóriu, že aj svetové univerzity sa zmagorili, keď dávajú za pravdu Steinerovi. Inak ale 

nie je niečo v poriadku s Vašou racionalitou v Týždni.

Roky sledujem Lampu a čudujem sa, prečo sa Vaše myslenie vždy zastaví pri určitej hranici  -

a nikdy nedospejete k potrebným podnetom, čo treba robiť, aby sa veci zmenili k lepšiemu. Či nevidíte 

cesty alebo sa zastavujete pred riešeniami zo strachu pred mocou?

Dospel som k názoru, že sa nachádzate v „informačnej čiernej diere“, kde svetlo (poznanie) 

nemôže von ani dnu. Kruh ľudí okolo Vás sa uzavrel a informácie obiehajú už len vnútri toho kruhu. 

Navzájom sa ubezpečujete, že za hranicami vášho mentálneho obzoru už neexistuje nič, čo by bolo 

hodné pozornosti. Mohli by ste si jeden druhému udeliť vyznamenania, ako intelektuálna elita, a po 

čase zabudnúť, že ste si ich udelili len vy sami, vo vašom ohraničenom svete.

Už pred rokami Vám poslucháči  posielali maily, aby ste na takú tému ako veda a náboženstvo 

prizvali v prvom rade Páleša. Maily poslucháčov aj zo dva-tri moje maily skončili v koši bez odozvy. 

Pred rokom som osobne prosil Juraja Kušnierika o prelomenie tejto informačnej bariéry. Nedávno som 

Vás oslovil v jedálni. Nuž, áno, prečo by ste mali reagovať, keď vo Vašom svete som možno magor, 

rovnako ako Steiner? 

Viem si predstaviť. Napríklad náš spoločný priateľ Daniel Pastirčák prednáša po mestách tam, kde 

som predtým prednášal ja a hlása, že som teozof a mám to celé zle. Zbytočne mu osobne vysvetľujem, 

že nie som teozof - to je jedno, on to vie lepšie. Moja vlastná práca sa nijako nezakladá na teozofii ani 

antropozofii. Robím advokáta antropozofom a waldorfskému hnutiu nie preto, že verím v Steinera či 

Blavatskú. Ale pretože nemajú nikoho iného, pretože sa im krivdí, pretože ide o princíp.

Pretože som zažil  niečo podobné ako Steiner. Do môjho 28-eho roku vo mne všetci videli 

mimoriadne nadaného a nádejného akademického pracovníka. Nevedel som si vybrať medzi miestom 

vedúceho novozaloženej Katedry umelej inteligencie a koordinátorom európskeho grantu na Akadémii 

vied. Okolie zmenilo svoje správanie od chvíle, keď som začal hovoriť o „anjeloch“. Ako keby som 

mohol za to, že som objavil niektoré zákonitosti kolektívnej psychológie, ktoré boli známe už dávno, 

ale boli formulované v náboženských termínoch. Aj o elektrine a magnetizme sa kedysi hovorilo 

v magických termínoch, ale to neznamená, že ako jav neexistujú a že treba zakázať elektrotechniku. 

Pochopiť to  zrejme presahuje schopnosti slovenskej inteligencie, najmä tej, čo je nominovaná do 

politických funkcií. Rád zostanem s mojimi anjelmi na okraji spoločnosti.

Pozrime sa, či náhodou aj ja nie som magor. Zhrňme si za a proti:

a) Za hovorí fakt, že často tvrdím veci, ktoré sú v rozpore s názorom vážených osobností 

a všetkých svetových univerzít.

b) Proti hovorí fakt, že vážené osobnosti a univerzity musia často ustúpiť a priznať svoju chybu.

Myslenie na základe úcty k autoritám podľa bodu a) dospieva k názoru, že musím byť magor. 

Samostatné vecné myslenie podľa bodu b) dospieva k názoru, že som skôr nadpriemerne inteligentný 

človek, ktorý vidí veci skôr, než ostatní. Pár príkladov:

1. Už pred 25 rokmi som hromžil na genetický determinizmus a tvrdil, že gény sa dajú aj vypnúť 

alebo že  existuje dedičnosť získaných vlastností. Podľa vtedajšieho stavu vedomostí som bol 

lamarckista, čiže pavedec. Dnes vieme, že je to pravda a zaoberá sa tým nový pododbor – epigenetika.

Genetické vypínače sa našli - sú to metylové skupiny pripojené k DNK a odovzdávajú sa aj z rodičov 

na deti.

2. V roku 1997 som predniesol na univerzite v Košiciach, že účinnú látku proti AIDS by mohla 

obsahovať nejaká rastlina podobná slnečnici. Je to DCQA – univerzita v Bonne ju našla v roku 2006.

3. Tvrdil som, že vznik teplokrvnosti v evolúcii súvisí so vznikom citových väzieb a rodičovskej 

starostlivosti zvierat. Nezávisle, ale o niekoľko rokov neskôr ako ja, na to prišli ďalší. Dnes je to 

vedúca hypotéza o vzniku teplokrvnosti.3

4. Od roku 1990 skúmam časovú štruktúru dejín. Dokladám existenciu celosvetových 

synchrónnych rytmov v dejinách kultúrnej tvorivosti. Pretože autority ako Karl Popper existenciu 

takých rytmov vylúčili, môj výskum bol roky prehlasovaný za  diletantstvo alebo  podvod. Avšak 

popredný kalifornský odborník na historiometriu Simonton môj výskum označil za zaujímavý 

a doporučil ho publikovať. V roku 2004 sa sám otec chronobiológie Prof. Halberg z Minnesoty 

písomne vyjadril, že potvrdzuje existenciu  dlhodobých rytmov Páleša-Mikuleckého, pokladá ich za 

novú výskumnú úlohu chronobiológie – a prišiel to zopakovať aj osobne počas svojej prednášky na 

Univerzite Komenského. 

5. V mojich knihách už od 90-tych rokov stojí, že Stonehenge je pravdepodobne o 500 rokov starší, 

než sa všade uvádza. Londýnska univerzita to znova preskúmala až v roku 2008 a priznala si chybu: 

rádiouhlíkové vzorky boli vzaté z nesprávnej vrstvy. Stonehenge je presne taký starý, ako som hovoril 

ja.

6. Na bratislavskej katedre religionistiky sa mi posmievali, keď som pred 15 rokmi vyslovil 

domnienku, že staroveká Kréta uctievala skôr nejaké božstvo podobné Diovi, než Veľkú matku. 

Protirečil som tým názoru veľkého archeológa Evansa. Americký archeologický inštitút v súčasnosti 

pokračuje na vykopávkach v Knósse a natočil film, ktorý v roku 2010  bežal aj na televíznej stanici 

Spektrum: domnievajú sa, že tam v skutočnosti uctievali božstvo podobné Diovi  – a niektoré sošky 

Veľkej matky sa ukázali ako falzifikáty.

7. Od roku 1995 prednášam, že pandémia čiernej smrti v 14. storočí bola podmienená okrem iného 

aj tým, že vtedajší ľudia mali v krvi viac železa. V septembri 2009 univerzitou v Chicagu otriasol 

nečakaný prípad: profesor molekulárnej genetiky Casadaban pracoval s oslabeným kmeňom morovej 

baktérie, dodržal bežné ochranné postupy, ale bleskovo zomrel za jediný deň. Vyšetrovanie ukázalo, 

že mal genetickú odchýlku – hematochromatózu – v jeho tkanivách sa hormadilo železo.

Dokonca aj v politike a ekonomike, do ktorých sa myslím nevyznám, pretože to nie je moja 

odborná parketa – viem niekedy povedať pravdu skôr než odborníci, čo je čudné. V roku 1995 som 

v časopise Sophia zverejnil varovanie, aby sme neinvestovali do dolára,  lebo dolár raz padne 

a finančná bublina nás ohrozí. Experti tvrdili, že všetko je v poriadku. Nepamätám si, že by ste o tom 

hovorili v Lampe, skôr než sa to v roku 2008 stalo, hovorili?

V roku 1997 som v tom istom časopise vysvetľoval,  že prílev lacných peňazí na juhu Európy 

povedie iba k prejedeniu, zadlžovaniu a nakoniec k zaostávaniu - a nie k novým investíciám a ďalším 

ziskom ako na severe. A dával som príklad, že sa to už raz stalo v 16. storočí – keď sa do Španielska 

valilo zlato a striebro z novoobjavených Amerík. Na severe, v strede a na juhu Európy prevládajú iné 

duševné štruktúry – ľudia tam v rovnakých podmienkach reagujú inak. Dnes to každý vidí a hovorí sa 

o dvojrýchlostnej Európe.

Ani toto pre Vás nie sú dosť dôležité témy, aby si zaslúžili byť v Lampe alebo v Týždni? Nemala  

by práve inteligencia vidieť a upozorňovať na zlé následky chybných myšlienok vopred?  Prečo 

o všetkom hovoríte až keď sa to už stalo, keď už to vidí každý laik a je neskoro?

Uvedomte si láskavo, že za hranicami Vášho myšlienkového obzoru existujú celé svety. 

Vzbudzujete nádej, ako keby ste chceli otvorene a dôsledne hľadať pravdu. Dostojte vlastnému ideálu 

zvedavého mysliteľa – neverte, presvedčte sa!

Tentokrát je to z mojej strany otvorený list, ktorý zverejňujem aj na mojom webe.

Emil Páleš, Sophia, n. o., www.sophia.sk

prílohy 2 ks:

List ministrovi školstva Doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc.

Protinázor k zamietavému posudku Mgr. Martina Kríža z ŠPÚ na waldorfské gymnázium

Zdroj:http://www.sophia.sk/polemiky/stefan-hrib

 


Vložil: Slavo
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2012-05-16  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skúška


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2012-05-16  (23:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo mi nechce odosielať príspevky? počítať predsa viem!


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2012-05-16  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo autor nepozná rozdiel medzi astronómiou a astrológiou?


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2012-05-16  (23:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď pozná také fundované slovo ako kozmogónia?


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2012-05-16  (23:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podľa mňa väčšinu listu len skopíroval a ani nevie, o čom to je. Smutné.


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2012-05-17  (00:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Do kelu aj s týmto systémom, keď mi to neodošle príspevok, keď zalomím na nový riadok. Zbytočne som stratil pol hodinu života.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (01:15)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Okolie zmenilo svoje správanie od chvíle, keď som začal hovoriť o „anjeloch“. Ako keby som mohol za to, že som objavil niektoré zákonitosti kolektívnej psychológie, ktoré boli známe už dávno, ale boli formulované v náboženských termínoch.

Tak ako Anjeli či kolektívnej psychológia ?jozef . cucexuso04   |   ip:87.197.12   |   2012-05-17  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko - to je čo za otázku?


Yanath . vepebeku80   |   ip:85.159.10   |   2012-05-17  (08:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to sa spytaj autora clanku


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Otázka je jasná, akurát syntax mi v rýchlosti ušla..
Oprava: 'Anjeli' či 'zákonitosti kolektívnej psychológie' ?
Autor by mal predsa vysvetliť či verí na kolektívnu psychológiu a jej zákonitosti alebo na anjelov - ak sa odvoláva na dva termíny.. Trochu to s tými anjelmi zamotal a zdá sa že mu to kolektívna psychológia jasne dala najavo..


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2012-05-17  (09:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko.

kolektivna psychologia pre vedecku komunitu a anjeli pre rozpravkovo zmyslajucu komunitu.

asi by to niekto nepochopil, keby ze im nepovies, ze myslienky nosia v kosickoch anjelici...

no nic. cela tato teoria mi pride zvlastna.
duch doby. ak vychadzame z toho ze mame net a k informaciam sa vsetci svorne dokazeme bez problemov dostat, tak neviem preco by na opacnych koncoch sveta ludia nemohli dopsiet k rovnakym zaverom, ved vsate platia tie iste "zakony"

skusme si ale maly test.
kolko je 2+2 ?
stavim sa ze vsetci teraz svorne myslime na to iste aj ked som to nikde nespomenul :)

resp. skuste mi niekto napisat naco budem mysliet o 10,00 potom vam poviem, ci existuju nejaki anjeli...
Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na ženskú.. Priznaj sa.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kucma a s tym testom 2+2 si prestrelil
http://www.youtube.com/watch?v=lZsM9HW5cjw&;feature=related


nik . xodepubi27   |   ip:195.80.16   |   2012-05-17  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a načo waldorfské gymnázium? veď na slovensku máme už súkromné slovanské, v ba, s predmetmi ako diplomacia=sis, a športujú tam golf.


volej . xerodupe8   |   ip:80.87.214   |   2012-05-17  (10:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko keby si o Pálešovi nepoučul prvý krát tak by si pochopil o čom je jeho život - venuje sa Angelologii (a nie kolektívnej psychologii)


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (10:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Volej
O Pálešovi nepočujem prvý krát ale o Tebe áno. Asi nevieš čítať..
Reagoval som len na to čo povedal Páleš..


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-05-17  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Už žiadne experimenty v školstve a ďalšie školy s exotickými názvami! Po rokoch násilného prerábania školstva je výsledok taký, že súčasní žiaci v porovnaní s absolventmi škôl za starého režimu, sú ďaleko hlúpejší a bez všeobecného rozhľadu. (ale googliť sa naučili perfektne!). Do života sa zákerne vplazili cirkevné školy so stredovekými názormi. Vidíme to aj na diskusiách, ktoré sú plné obmedzených hlupákov popierajúcich evolúciua a logiku. A hlavne do ničoho neťahať toho zákerného Lampa. Je to bigotná kostolná ovca s ktorou je každá myšlienka aj tak dopredu odsúdená na zánik...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.237.22   |   2012-05-17  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   "Freudovi patrí prvenstvo v tom, že objavil nevedomie ako súčasť psychiky, ktorá v sebe nesie podstatné dynamické prvky, utvárajúce osobnosť človeka a ovplyvňujúce jeho duševné zdravie, Jung preskúmal úplne novú rovinu nevedomia - kolektívnu. Z hĺbky oceánu kolektívneho nevedomia sa vynárajú prastaré vzorce, archetypy, ktoré ovplyvňujú dianie v individuálnom nevedomí človeka (možno ho môžeme vidieť ako loď na tom oceáne) a určujú, či každá neopakovateľná ľudská bytosť dôjde k svojmu cieľu v prístave na druhom konci oceánu. Ten cieľ sa volá individuácia, objavenie svojho skutočného ja - self, naplnenie podstaty svojej jedinečnosti. Každá udalosť je potom posudzovaná z hľadiska princípu finality: či prispieva k dosiahnutiu cieľa (individuácii) alebo mu bráni.

"K archetypom: nejde o zdedené predstavy ale o zdedené MOŽNOSTI predstáv...Naša osobná psychológia je iba tenkou pokožkou, ľahkým čerením na hladkej hladine oceánu kolektívnej psychológie. Onen mocný faktor, ktorý mení náš život a mení povrch nám známeho sveta a tvorí dejiny, je kolektívna psychológia. A kolektívna psychológia sa riadi zákonmi, ktoré sa zásadne líšia od zákonov nášho vedomia. Archetypy sú oné veľké rozhodujúce mocnosti, to ony vyvolávajú pravé udalosti, a nie náš osobný rozum a praktický intelekt. Nepochybne sú to archetypické obrazy, ktoré určujú osud človeka."

Pre niekoho anjeli alebo archetypy,pre iných Akáša,či nepoznaný a stále záhadný Vesmír a podľa C.G.Junga kolektívne vedomie/aj nevedomie/,nehľadaj rozdiel tam,kde nie je Piko.Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (11:32)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ANONYM

A anjelika doma máš, s krídelkami ? Dnes je to v móde, ľudia kupujú anjelikov..
Kolektívna psychológia - celkom pochopiteľný termín..
Ale Anjel.. To musíš veľa viet okolo toho napísať aby si nezblbol obecenstvo.. Ktoré sa aj tak veľmi rado bude ukájať predstavami..

Tak sa zdá že tak veľký človek ako je Páleš nepozná occamovu britvu.. Zrejme to bude zase nejakým duchovnom.


ANONYM . sipyrige36   |   ip:85.237.22   |   2012-05-17  (11:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  piko,piko,som si istý,že nevieš o čom točíš.Citát z Viki.Na druhou stranu se i v současné přírodovědě vyskytuje řada částí, jejichž vztah k Occamově břitvě není bez problémů. Například v kvantové teorii pole se kvůli požadavku kalibrační invariance zavádí pomocná pole, která formálně odpovídají dalším částicím. Ukáže se ovšem (už v rámci teorie), že tato pole jsou „nefyzikální“ (nehmotná a neinteragující). Přesto je snazší a elegantnější budovat teorii za pomoci těchto nefyzikálních objektů. Ještě horší je situace u „interpretace“ mnoha fyzikálních pojmů. Přísně vzato, k výsledkům lze v mnoha teoriích dojít prostě spočtením příslušných rovnic a názornější představy o významu jednotlivých členů v rovnicích jsou nadbytečné. V occamovském duchu by bylo vhodné je z teorie odřezat, v praxi se ale ukazuje, že bez těchto „nadbytečných“ představ často lidé nejsou schopní o teorii uvažovat. K mnoha výrazným pokrokům přispěly i jen změny těchto představ.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (12:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ANONYM

Neboj nemam problem uvažovať bez anjelov a duchov..
Apropo nechaj sa ďalej unášať duchom doby ktorého spolu vytvárate..
Nič iné nad tým nie je, žiadni anjelici či archetypické obrazy..
Sú to vaše obrazy.. A občas niekto v tej teórii chaosu zamáva motílimi krídlami..
Žeby to bol Páleš.. ? Dosť možné.Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (12:16)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ANONYM

No len čítaj..
http://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3ria_chaosu

Nájdeš tam aj anjelika vpravo hore na fotke..
No čo také prevratné ten Páleš objavil ? :-))))


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:89.242.20   |   2012-05-17  (13:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám rád blbečkov, ktorí sa negatívnym spôsobom tak radi vyjadrujú k témam o ktorých v živote nepočuli ani mäkké f, napokon je to presne obraz a odraz spoločnosti vo vládnucich vrstvách.
Dám na to krk, že Angelológiu dejín od Páleša nečítal ani jeden z vás kritikov, a tým skôr už nemáte ani šajnu kto je to Steiner. Veď takýto mudrlanti nepotrebujú čítať nič keďže im je zrejme od prírody daná vyššia múdrosť aj poznanie.
Mňa tu ktorýsi xumaj označuje za trolla, ale podľa tunajších diskusií ste to práve vy, kto tu vyvoláva emócie, a to by bola ešte tá lepšia varianta lebo inak to svedčí len o vašich narcistických egách.

Pre všetkých

Len ignoráciou ich príspevkov sa vyhnete zbytočnému táraniu o ničom s

Pandemonium

Piko

Davo


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (13:23)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Mne stačí že som si prečítal čo ste okolo toho dokázali natárať..

No schválne dajme si kontrolnú otázočku.. Nech vieme kto je kto.

a.) Duch doby unáša nás
b.) My unášame ducha doby
c.) Unášame sa navzájom

Vzhľadom k tomu že sa unášať nenechám, tak tu budú unesení tárať o ignorancii..

Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2012-05-17  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne stačí aj nadpis, aby som pochopil významnosť, alebo bezvýznamnosť témy. Je to prirodzená intuícia, taký užitočný dar od prírody, ktorý mudrlanti nemajú. Preto sa nimrajú len v bezvýznamných hlúpostiach a nemajú praktický rozhľad. Ozaj a taká Angelológia je asi tak dôležitá pre život, ako dýchanie. Však, TenKtorySomTruhlik...? :-DDD


benares . pynuwogy50   |   ip:188.123.1   |   2012-05-17  (15:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  SomTenKtorySom nič si z toho nerob ,nedávno tu bolo video o kvantovej fyzike a mal si vidieť tie zasvätené komentáre.Vystihuje to veta „ak ja osobne niečomu nerozumiem, tak to musí byť sprostosť“.Inak -pán Páleš klobúk dole.


SomTenKtorySom . bocipera87   |   ip:89.242.20   |   2012-05-17  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  benares
žiaľ je to tak ako vravíš, ja sa snažím vidieť veci pozitívne a pravda ostane pravdou aj keď ju pár blbečkov bude retušovať. Skutočne úprimný hľadač Pravdy vie aj napriek svojim omylom kadiaľ vedie ceste. Alebo to aspoň tuší:-)


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-17  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hľadači pravdy ktorí o sebe vravia že majú pravdu ? To znie dosť nelogicky..


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.148   |   2012-05-17  (18:04)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Znie to presne na kostolné ovce, ktorým tú "jedinú správnu pravdu" pošukal... v sakristii ***. :-DDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.148   |   2012-05-17  (18:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pardon, pošuškal...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2012-05-17  (18:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej hej.. a takisto tú tvoju jeddinú pravdu ktorú ti vygeneroval ten tvoj zavírený filter na informácie!!:-DDD


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-05-17  (19:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty dvaja si porozumejú, jeden lepší ako druhý....


Vladimir . majuride91   |   ip:80.87.209   |   2012-05-17  (20:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  nesúhlasím s Emilom Pálešom
Waldorfská škola je veľmi nebezpečnou a sektárskou metodikou vzdelávania.

Rudolf Steiner je tiež čudácky sektármrbean . bagijehe78   |   ip:89.173.74   |   2012-05-18  (18:47)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
   Pán Páleš - vyčnievate z radu a veľmi ďaleko - to sa nerobí - samoľúbi kvázi intelektuáli to nemajú radi !


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-19  (07:39)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Ale no tak pánové, tu nejde o Páleša. Nesúhlasím s tým aby sme sa zase vracali do doby temna teóriami o Anjeloch.. Poprosím o inú definícu tohto fenoménu.. Veď od Páleša napokon bočia zrejme len kvôli daným náboženským termínom..
To neprerazíte, pretože bludy sa vo vedeckej obci podporovať nebudú..

Z wikipédie
Anjel (hebr.: מלאך - maleách; gr.: ἄγγελος - angelos; lat. angelus = posol) je [1]:
v kresťanstve, judaizme a islame nebeská bytosť, ktorá sa môže materializovať; prostredník medzi Bohom na jednej strane a ľuďmi a svetom na druhej strana
v démonológii prvotných a polyteistických náboženstiev jeden z dobrých či zlých duchov
v iránskom zoroastrizme zosobnenie dobrých síl, ktoré bojujú na strane boha dobra Ahura Mazdu proti bohu zla Ahrimanovi
Spôsob, ako si ľudia anjelov predstavujú, si stále žiada vracať sa k prameňom náboženského symbolizmu.

Takže je problém v definícii a keď to nechcete pochopiť tak Vaša vec..

Anjeli alebo archetypy,pre iných Akáša,či nepoznaný a stále záhadný Vesmír a podľa C.G.Junga kolektívne vedomie/aj nevedomie/

Nie je nikde definované ako Anjel.. A kopec blbcov by zase začalo tvrdiť že Anjeli existuju a k tomu by hneď prilepili boha a svoje náboženstvo.. Veď to poznáme.
Vo wikipedi jasne najdete definiciu slova Anjel a s definíciou ktorú ste tu uviedli sa ani trochu nezhoduje.


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-05-19  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, náboženský pojem Anjel by sa sme do súčanej vedeckej terminológie mohli preložiť ako vertikálny determinant alebo vertikálna príčinnosť.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-19  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aby ovčia paveda znela mudrlantskejšie, substituujme výraz "vertikálny determinant" na "transverzálny determinant" a šup s tým do scenára Star Trek, časť nazvaná Stretnutie s ***om v simulátore... LooL!


Sloven . nekipexu03   |   ip:193.200.1   |   2012-05-19  (12:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ľudský tvor, ktorý sa snaží pochopiť všetko rozumom, ma ihneď na všetko aj odpoveď, hlavne na Boha, Ježiša, anjeloch, archanjeloch....On vie všetko, aj to, že všetko je to výmysel, lebo to mu ten jeho prízemný rozum hovorí. Prízemný, to je presne vystihnutie rozumu, že až kam dovidí, na prízemie, aj to na jeho najspodnejšiu časť, ďalej nemôže, lebo naviac nemá, a nikdy nebude mať, len na táraniny a bludy, ktoré si dokáže sformulovať, čo sa týka rámca mimo jeho chápania.

Rozumár sa smeje, hromží, nadáva smerom k nebu, ako keby sa to samého neba dotklo. Veru nedotklo, to len on nechápe, že to všetko sa dotýka len jeho samého, naňho to raz spadne, nie na nebo, na ktoré hromžil...hlupák....


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-19  (12:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Cherubinológ, neútoč mi na bránicu bezprostredne po obede...! (pozor, Vševedko, nepomýl si výraz bezprostredne s bezprízorne) :-DDDDDDDDDDDDDDD


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-19  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo
No dobre lenže Anjel je bytosť medzi nebom a zemou ak sa nemýlim.. To že náboženstvo je nejako spojené s jeho znovuobjavením vertikálnych príčin ktoré v minulosti náboženstvá pripisovali Anjelom - teda nejakým bytostiam v podstate existenciu tých bytosti vyvracia... Potvrdí síce to že náboženstvá mali nejaké kvázi reálny základ vypozorovaný z ľudských dejín, či z vertikálnych príčin ako vravíš ale v podstate to existenciu tých bytostí akurát tak vyvráti a dostane to reálnejšiu formu vysvetlenia určitých javov, prípadne toho prečo vlastne predstavy o anjeloch vznikli.. A Anjel ostane už len umeleckou formou vyjadrenia vertikálnych príčin ktoré sú vnímané čisto racionálne.. K vertikálnym príčinám sa škoda modliť. Všetci predsa vieme že vertikálne príčiny existujú.. Ak tam našiel zákonitosti ktoré sa opakujú a sedia z náboženskými predstavami, to nikomu nič okrem poznania neprinesie.. Veda a náboženstvo sa nikdy nedajú dokopy, samotná veda tých anjelov nakoniec vyvráti zhovadí a dodrbe...

Anjeliky na cintorínoch ako umelecká forma vertikálnych príčin... :-))
No sranda.. Dosť choré.. Anjel by mal ostať anjelom.. Viera vierou a veda vedou..
Ak to spojíš a racionálne vysvetlíš viera bude v riti... Ostane poznanie.
Mne to vyhovuje ale čo tuto Sloven, mali by sme mu nechať tých anjelikov ku ktorým sa môže pomodliť.. K vertikálnym príčinám nie je dôvod sa modliť, je dobré ich poznať.


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-05-20  (10:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko, realita zostane realitou nech ju pomenujeme akokoľvek. Ako si prišiel nato, že keď pojem Anjela nahradíme termínom vertikálna príčinosť, tak to existenciu Anjelov vyvracia? Nie nevyvracia. Jednoducho termín vertikálna príčinosť nám hovorí len to, že máme dočinenia so silami ktorých účinky sú pozorovateľné na časovej osi dejín (synchronicita a peridicita), v evolúcií a aj vo vývine jednotlivca. Či sú tieto sily Anjeli, mimozemštania alebo nejaké neosobné kozmické žiarenie, to sa s prísne vedeckého hľadiska nedá uzavrieť.
Ja osobne verím, že sú to Anjelské bytosti. Ináč trocha si ma prekvapil, že si ochotný akceptovať termín vertikálna príčinnosť alebo vertikálny determinant.Jung už ako starec napísal, že mohol kľudne hovoriť o bohoch a démonoch ale radšej zvolil neutrálny pojem archetyp, pretože ten nieje zaťažený náboženskými predsukami:).


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2012-05-20  (10:59)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Nikdy nepochopím, odkiaľ berú anjeličkári tú drzosť verejne sa ozývať v 21. storočí...


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-20  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  O ano, asi to bude preto že si nepotrpím na náboženské predstavy vysvetľovania sveta. Ja to vidím jednoducho tak že všetko sa dá vysvetliť racionálne, rozhoduje o tom len miera poznania. Dnes archetypické procesy v nevedomí zajtra zdôvodnené procesy vedomosťami.. Synchronicita sa vraj nedá vysvetliť kauzalitou. Ako dlho to bude platiť ?
To nevieme.. To si tiež len v danej dobe myslíme.. V každom prípade, sme stále súčasťou spoznávacích procesov ......... Tak zatiaľ čo sa týka Anjelikov sme už v oblasti viery a vedy ktorá sa vždy rozchádza v jednom a tom istom bode..

Teda Ty veríš na nejaké anjelské bytosti.. No a čo ťa k tomu vedie keď sám píšeš že z prísne vedeckého hľadiska sa to nedá uzavrieť ? Prečo práve Anjelov keď ako píšeš to Anjeli nemusia byť..


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-05-20  (23:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko ak akceptuješ pojem archetyp ako oprávnený nemal by si mať problém ani s pojmom anjel lebo poukazujú na to isté.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.24   |   2012-05-21  (01:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavo
Tak prečo mám problém s výrazom Anjel.

Archetyp nemám problém. Ale vnímam ten výraz tak trochu ináč ako Ty, myslím si o tom niečo iné ako Ty.. Myslím že je to mozgom, jeho stavbou, funkciami ktoré sa evolučne vyvíjali, ktoré nepoznáme a sú skrátka geneticky dané a súvisia s duśevným stavom a genetickým vývojom mozgu, niečo čo skrátka existuje ako určitý genetický vzorec myšlienkových pochodov, nejaká schéma uvažovania či vnútorného vnímania a nie je to nić vonkajšie čo existuje mimo nás aj keď sa nám to tak môže javiť a možno aj javí... Je to málo preskúmané, to nevedomie a archetypy-odkiaľ sa berú a možno to tak aj dlho ostane..
Tam je proste rozdiel ty to vnímaš ako niečo vonkajšie a ja ako niečo vnútorne geneticky dané..

No a tú vertikálnu príčinu beriem ako príćinu dejín.. Tá sa proste ťahá vertikálne s človekom z pokolenia na pokolenie.

Aké máme dôkazy že archetyp je niečo čo sa nachádza mimo ľudský mozog ?
Máme nejaké dôkazy alebo nie ?

Anjel je popisovaný ako bytosť mimo nás..
Archetyp sa mi nezdá niečo mimo nás..
Tak skús, snáď sa k niečomu dopracujeme..


Slavo . titeduvi40   |   ip:92.245.5.   |   2012-05-22  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdravím Piko, odpovedám oneskorene, potreboval som trocha viac času a hlavne kľudu, ktorý som nemal, takže až teraz. Píšeš:
"Aké máme dôkazy že archetyp je niečo čo sa nachádza mimo ľudský mozog ?
Máme nejaké dôkazy alebo nie ?"
Máme napríklad takéto pozorovanie http://www.youtube.com/watch?v=bHC2zzAdN7s
, ktoré podľa mňa dosť jednoznačne ukazuje nato, že výlučná lokalizácia vedomia do mozgu sa ukazuje ako koncepčný omyl.
Potom je tu široká evidencia zážitkov v blízkosti stavu smrti, kedy pacienti
jednotne vypovedali, že sa oddelili od svojho tela. Preto je podľa mňa správne hovoriť, že človek Má svoje telo a nie, že JE svojim telom.
Keď v nejakom rozhovore hovoríš JA, tak automaticky ukazuješ na svoju hruď , na svoje srdce, neukazuješ na svoju hlavu. To samozrejme nieje dôkaz len taká indícia.
Mravce: ďalší pekný príklad. Kde sa nachádza ten konkrétny mozog ktorý ich riadi?
Pre vyššie spomenuté indície si myslím, archetypy nie su viazané alebo závislé na mozgu.
diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + dva =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Monika, Chill out!


 - Monika, Chill out!2013-05-30  (10:45)  |  Z domova
Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.

Zastavme SMER! (bankrot a peklo)


 - Zastavme SMER! (bankrot a peklo)2013-05-28  (08:49)  |  Z domova
Ťažko sa mi počúvajú slová premiéra, ako sa musia uskromniť všetci pracovníci v štátnej sfére, ak tu nechceme zhasnúť a všetci odtiaľto odísť. Zvlášť ak zakrátko po týchto vyjadreniach začne vyzdvihovať potrebu usporiadania olympiády a výstavby futbalových štadiónov či diaľnic.


Ja som vám to hovoril!


 - Ja som vám to hovoril!2013-05-27  (09:31)  |  Z domova
Nový premiér v Japonsku Shinzo Abe sa pustil do zlepšovania ekonomiky. Ekonómovia si sťažovali na defláciu a deficity obchodnej bilancie. Deflácia podľa nich spôsobovala to, že ľudia odkladali spotrebu a ekonomika nemohla rásť. Deficity v obchodnej bilancií boli vďaka tomu, že silný jen predražuje ceny japonských produktov a exportu sa preto nemôže dariť.


Jiří Krampol: Trilogie...


2013-05-25  (11:41)  |  Z domova
Nejen běžní obyvatelé, ale i umělci jsou už ze současné politické situace znechuceni. Také herci Jiřímu Krampolovi vadí nadměrné odměny úředníků a manažerů firem ovládaných státem. Ti podle Krampola často "vše zkurví a poserou ze všech stran". A ještě za to dostanou miliony. Herec a moderátor Jiří Krampol si ohledně hodnocení současné situace v politice, byznysu a jejich propojení servítky nebere. On, jako zasloužilý umělec, si prý za film vydělá stěží na špatné kolo. Zatímco leckterý 23letý manažer, který třeba ani nemá maturitu, bere milionové odměny.


Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!


2013-05-25  (11:01)  |  Z domova
Pred pár dňami som si na facebooku prečítala šokujúcu správu, ktorá opísala komunikáciu občana s policajtom.


Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!


2013-05-23  (09:05)  |  Z domova
Vlády v Európe už dávno odhalili príčinu krízy. Nie je za ňou ani rozkolísaný finančný systém (ktorému pomocou centrálnej banky a eurovalu naďalej posielame stovky miliárd), ani lacnými euroúvermi vytvorené realitné bubliny v Španielsku či Írsku, ani nezmyselné štátne výdavky.


BRUSEL POŽADUJE OD OBČANŮ POVINNÉ BANKOVNÍ KONTO


2013-05-21  (09:45)  |  Z domova
Nejnovější studie ukazují, že se 58 milionů občanů Evropské unie obejde bez bankovního účtu. Této informace se chopila Evropská komise a přichází s novou direktivou, která „má zajistit právo na běžný účet i bez ohledu na příjmy obyvatele kdekoli v EU.“


Reakcia rómskej komunity na zákaz výkupu kovov...


2013-05-18  (01:16)  |  Z domova
„V tomto sa jedná o jasnú diskrimináciu nás rómov“, vyjadril sa hovorca rómskej odbojovej skupimy „Otvorené kanalizačné šachty“, Sandokan Sajtó. „Čo my teraz urobíme s 1463-ma kanalizačnými poklopmi a 62-ma pamätnými tabuľami, ktoré sme dva roky akumulovali v rámci vytvárania rómskeho fondu dôchodkového zabezpečenia?“, opýtal sa nášho redaktora... „Viete koľko nás to stálo roboty, to všetko dotrepať na Luník IX., aby nás pri tom nechitili gádžovia?“, pokračoval v otázkach... „Nech nám gádžovia zaplatia aspoň za robotu!“ ukončil svoju výpoved k tomuto opatreniu...


JAK REAGOVAT NA ODPŮRCE KONSPIRAČNÍCH TEORIÍ


2013-05-17  (10:56)  |  Z domova
Mluvíš jak zastánce konspiračních teorií.“ ODPOVĚĎ: „Zastánce konspiračních teorií? Řekni mi popravdě, kde jsi tento termín slyšel... v televizi? (Smích). ... Pojďme si to objasnit. Myslíš si, že lidé, kteří jsou u moci, nejsou schopni páchat zločiny a lhát veřejnosti? Vážně jsi tak naivní?“ (Smích).


Slováci budú musieť odchod z krajiny nahlásiť, inak ich bude štát pokutovať...


2013-05-16  (16:49)  |  Z domova
Občan Slovenskej republiky, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Vyplýva to z novely zákona o hlásení pobytu občanov, ktorú schválili poslanci NR SR.


Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


2013-05-12  (11:26)  |  Z domova
Šokujúci príbeh Ivany Boórovej - AUTENTICKE SVEDECTVO - VIDEO 1


EU chce regulovat pěstování VEŠKERÉHO ovoce a zeleniny (dokonce i na soukromých zahrádkách)


2013-05-09  (09:16)  |  Z domova
Evropská komise chce nařídit zemědělcům a zahrádkářům používání standardních osiv. Staré a vzácné odrůdy mají jen malou šanci na schválení, jejich pěstování bude trestné ze zákona – dokonce i na soukromých zahrádkách


Ján Počiatek drogový test odmieta - podali sme žalobu.


2013-05-06  (18:26)  |  Z domova
Dňa 3.5.2013 sme na Okresnom súde Bratislava I podali žalobu o splnenie povinnosti z verejného prísľubu o ochranu dobrej povesti právnickej osoby proti Ing. Jánovi Počiatkovi.Združenie GINN vyzvalo dna 14.3.2013 otvoreným listom Ministra Jána Počiatka, aby sa podrobil testu na prítomnosť návykových a psychotropných látok v tele. Test z vlasov poskytne informáciu o užívaní drog v najdlhšom časovom horizonte. List bol doručený Ministrovi, jeho hovorcovi, vláde, premiérovi, prezidentovi a ďalším zainteresovaným osobám a verejno-právnym médiam. Minister dal verejný prísľub, že nemá problém kedykoľvek absolvovať test na prítomnosť akejkoľvek drogy. Martin Daňo ho na taký test vyzval. Počiatek za to na neho podal trestné oznámenie. List, ktorý Počiatek dostal začala preverovať Národná kriminálna agentúra.


Rozlúčka s čitateľmi


2013-05-06  (11:39)  |  Z domova
Týmto by som sa rád rozlúčil s tými, ktorí si moje texty čítali. Na túto stránku som vkladal svoje články nezištne, zdarma. Dnešným článkom kapitalizmus vs. socializmus sa s vami lúčim.


Paraziti a zločinci pseudo demokracie...


2013-05-05  (12:52)  |  Z domova
Pozrite si video dokument o politickej a podnikateľskej mafii Václava Havla, Václava Klasa a Milana Kňažka, Vladimíra Mečiara a ďalších mafiánov pluralitných politických strán po sametovom podvode komunistickej strany v roku 1989. Keď mafia pluralitných komunistických strán Václava Havla a Václava Klausa vytvorila legislatívu v neprospech obyvateľstve Československa, tak sa začali postupne obyvatelia Československa zadlžovať. Nakoniec mafie pluralitných strán v Československu si rozdelili aj obe krajiny Česko a Slovensko, a napísali a schválili si Ústavy oboch krajín a tiež dôležitý volebný zákon bez súhlasu obyvateľstva v referende z dôvodu, aby boli nekontrolovateľní a nikým neodvolateľní , a tak aj týmto spôsobom sa pluralitným politickým mafiám a zločincom Československa sa podarilo ovládnuť justíciu, políciu (občania si nesmú priamo voliť a aj priamo odvolať pri nedôvere GP, ústavných sudcov, predsedu najvyššieho sudu, riaditeľa slovenskej polície, manažéra RTVS, a aj takto na spôsob komunistov ovládli verejnú správu krajiny a hlavne sa im podarilo presvedčiť ľud oboch krajín, že v našej krajine po roku 1989 sú voľby slobodné a demokratické, že aj mi občania žijeme v právnom a demokratickom štáte.


Zánik socializmu alebo čo by bolo keby.


2013-05-05  (10:38)  |  Z domova
Na internete mate niekoľko viac menej zabavných teórii o príčinach pádu socializmu. Na rozmýšľanie vám dávam ešte jednu. Mohol by som po vzore nezávislých médii hrdo vyhlásiť ,že moje informácie pochádzajú z dobre informovaných zdrojov blizkých KGB, ŠTB a vo photoshope vyrobiť nejakú zábavnú fotografiu ,ale nechce sa mi.


Prečo sa Marx pri kapitalizme mýlil


2013-05-02  (09:13)  |  Z domova
Prejav Dr. Madsena Pirieho (z Adam Smith Institute), v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s tvrdením: „Karl Marx mal pravdu. Kapitalizmus po roku 2008 sa rozpadáva pod nátlakom jeho vlastných protikladov.“


20 PŘÍZNAKŮ, ŽE V EVROPĚ ZAČÍNÁ DALŠÍ VELKÁ EKONOMICKÁ DEPRESE


2013-05-02  (09:12)  |  Z domova
Další Velká deprese už běží – jenom ještě nedosáhla do Spojených států. V Evropě se věci nadále zhoršují a zhoršují, ale většina lidí ve Spojených státech to ještě nepostřehla. Po celou dobu se mě lidé ptají, kde je ten „ekonomický kolaps“, co má nastat.


Pražané, hlídejte si dnes, zvláště večer a v noci své děti !!!


2013-04-30  (10:54)  |  Z domova
Ať si to přečtou hlavně Pražáci, protože se to týká jejich dětí dnes 30.4.2012 na dětské čarodějnické show na Ladronce v Praze : Dnes 30.4.2013 proběhne na Ladronce v Praze dětský den plný her a zábavy s čarodějnickou tématikou a Valpuržinou nocí. Akce se koná pod záštitou Nadace Terezy Maxové, která tam bude také přítomna. A nyní proč to vlastně píši :


Úvaha o Tisovi a Slovenskom štáte 1939-1945


2013-04-28  (13:42)  |  Z domova
Slovenský národ má právo na sebarealizáciu, na svoj vlastný vývoj a na samostatnosť. Má právo na svoj vlastný štát. Treba si jasne uvedomiť , že SLOVENSKÝ ŠTÁT BY VZNIKOL TAK ČI TAK aj bez Hitlera, aj bez tej hroznej doby. Skôr alebo neskôr. Tak ako vznikla Slovenská republika 1.1.1993 bez nejakých vojensko-mocenských tlakov. Ona vznikla slobodne. Slovenský štát by teda vznikol preto, lebo túžil po samostatnosti, po existencii! Bol životaschopný. To, že jeho vznik sprevádzali také udalosti aké boli – to je zhoda okolností. Aj to, že Tiso bol u Hitlera (no a čo keď bol, aj všetci mocní vtedajšej svetovej politickej špičky s ním boli rokovať a oni mu dokonca aj ustupovali) a dohadovali sa o budúcnosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEŠLO O VOĽBU VÄČŠIEHO ALEBO MENŠIEHO ZLA ale slovenský národ išiel cestou samostatnosti – teda prirodzenou cestou! Bol to dar od Boha, že sme vznikli v tejto celosvetovo ťažkej dobe.


Politický proces diktatúry EU !!!


2013-04-26  (07:26)  |  Z domova
Podpálenie vlajky EU trestný čin-!!! Spoločne proti genocíde európskych národov, za slobodu a sociálnu spravodlivosť! Dobrý deň vážení priatelia. Oznamujem vám, že dňa 3.5.2013 o 9:00 hod. sa na Slovensku v budove Okresného súdu Bratislava, číslo dverí 19 uskutoční súdny proces vo veci pálenia vlajky EU. Nakoľko mám dôvodnú obavu, že spomenutý súdny proces bude nespravodlivý a zároveň ohrozuje slobodu a demokraciu, privítam pokiaľ sa tohto súdu osobne zúčastníte, aby ste ho monitorovali. Som človek, žijúci v jednom z najchudobnejších a najskorumpovanejších štátov EU (na Slovensku). Môj slovenský národ je dnes postupne likvidovaný v dôsledku vysokej nezamestnanosti (takmer 15 %), nízkych platov, vysokých cien, stratou potravinovej sebestačnosti (pod úrovňou 50 %) a nelogickou sociálnou politikou. Z tohto dôvodu predpokladám, že sociálnymi a ekonomickými reformami po roku 1989 bola na Slovensku naplnená skutková podstata zločinu genocídy. Podľa medzinárodného práva je genocída spáchaná, pokiaľ niekto úmyselne uvedenie ktorúkoľvek skupinu do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. O genocíde slovenského národa svedčí najmä dlhodobý demografický vývoj SR po roku 1989 (výrazné starnutie populácie). V danej veci vás tiež žiadam, aby ste sa pokúsili preveriť, ako by u vás (vo vašom štáte) pri protestnom podpálení vlajky EU postupovali súdy, prípadne, či už k obdobnému protestnému konaniu u vás došlo. Rovnako Vás prosím, aby ste moju správu podľa možnosti šírili ďalej.


Keď mafia je zákon...


2013-04-24  (12:26)  |  Z domova
Počas svojho života až vo veku 61 rokov som dospel k poznaniu, že predstieraná demokracia v rôznych krajinách sveta aj v našej krajine je diktatúra mafií záujmových skupín vždy menšiny a nemá nič spoločné s demokraciou čiže ľudovou vládou volených zástupcov ľudu. Tuto mafiu tvoria v počiatku zmien v spoločnosti a to menenia izmov a ideológii, ideí ľudia, ktorí bez širokého konsenzu s občanmi, súhlasu väčšiny obyvateľstva napíšu a schvália významné normy a pravidla fungovania spoločnosti v následných dekádach desaťročí. Bolo a opakovalo sa to stále v stredoveku, monarchii, kapitalizme, komunizme a odpornom integračnom a globalizačnom procese, najväčšom nešťastí ľudstva našej planéty v 21 storočí. Pri týchto mafiánskych a zločinných diktatúrach politických strán, slepej justície, poslušnej polície a médií hlavného prúdu s službách komunistov alebo majetných ľudí krajín sveta dochádza k porušovaniu základných práv občanov aj napriek tomu, že bola prijatá Charta európskej únie v tomto storočí a Všeobecná deklarácia ľudských práv v OSN v roku 1949. Takže aj v 20 a 21 storočí je mafia zákon vychytralej zločinnej a diktátorský orientovanej menšiny občanov vo všetkých krajinách sveta s výnimkou Švajčiarska a v poslednom čase aj Islandu, keď obyvateľstvu v prvom rade v čase a priestore bolo odoprené vytvorenie si občianskych Ústav a volebných zákonov a tak mafia záujmových skupín menšiny, ktoré reprezentujú politické strany našla komplicov v slepej justícii, media hlavného prúdu a polici, keď občania si nemôžu voliť priamo policajného riaditeľa, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora, ústavných sudcov a to aj s imperatívnym mandátom tj. - aj s pravom odvolať týchto ústavných činiteľov každej krajiny sveta pri strate dôvery u väčšiny obyvateľstva a tak podľa môjho presvedčenia nám mafie záujmových zločincov tvoria legislatívu, ktorú občania, väčšina občanov nemá pravo ani možnosť odmietnuť, takže tu mame aj v 21 storočí organizovaný zločin mafii bielych golierov-!!! Je to moje hlboké a jedine presvedčenie. Možná, že som jediný v našej krajine, ktorí sa opovážil osobne emailom povedať ustaným mafiám čo cíti a v akom svete žijeme aj v našej krajine. Prajem prijemný deň. S pozdravom Jozef Varga


„Reakcia“ na nervózne reakcie Lipšica počas „Témy dňa“ na TA3


2013-04-22  (17:37)  |  Z domova
V niektorých prípadoch Lipšic evidentne netrafil, t.j. nebola to Harabinova, ale Karabinova súdna rada, za druhej Dzurindovej vlády. Navyše to že to vtedy orgány nepreverovali, nedokazuje, že je to v poriadku.


Tajný svet zlata - Dokument 2013


2013-04-22  (13:17)  |  Z domova
V dokumente odznie zopár silných myšlienok. Napríklad: Zlato smeruje tam, kde je vytvárané bohatstvo. Zlato smeruje na východ. Čo to znamená pre Západ? Pokiaľ máte hodinku času, dokument stojí za pozretie.


Komunistům nejde o komunismus, ale o parazitování na práci jiných


2013-04-20  (14:25)  |  Z domova
Neustále narážím na nářky levicových spoluobčanů, jak je to strašné v tom kapitalismu. Jak ten podnikatel-kapitalista zotročuje své zaměstnance. Nemohu s tím souhlasit. Zaměstnanec dobrovolně uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnavatel a dobrovolně přistupuje na jeho podmínky.


JSME POVINNI TRUCHLIT, JEN KDYŽ UMÍRAJÍ AMERIČANÉ?


2013-04-19  (09:28)  |  Z domova
Když zemřou tři lidé v USA, ČT diváky unavuje non-stop live přenosy, ale když umírají lidé jinde na světě, odbyde se to krátkou agenturní zprávou. Jsou snad životy občanů USA cennější než životy příslušníků jiných národů? Co v posledních týdnech předvádí Česká televize, hraničí s fanatismem.


TAKHLE SE CÍTÍTE, KDYŽ VÁM GLOBÁLNÍ ELITA ZKONFISKUJE ŽIVOTNÍ ÚSPORY


2013-04-18  (09:43)  |  Z domova
Co byste dělali, kdybyste se jednoho dne probudili a zjistili jste, že vám banksteři „legálně“ ukradli asi 80 procent vašich životních úspor? Většina lidí zjevně předpokládá, že většina střadatelů, kteří byli na Kypru obráni, jsou „ruští oligarchové“ nebo „movití evropští magnáti“, pravdou ale je, že ti jsou jen zlomečkem tohoto příběhu. Jak uvidíte níže, jsou to malé podničky a stárnoucí penzisté, kteří byli tou konfiskací bohatství, co se odehrála na Kypru, naprosto zdevastováni.


Slobodný vysielač pod dohľadom SIS a US ambasády


2013-04-16  (18:39)  |  Z domova
Akýsi horlivý sudca už podpísal príkaz na odpočúvanie telefónu redaktora Slobodného vysielača. Už len to dosvedčuje “nepohodlnosť” informácií na tomto vysielači, napríklad v archíve Informačná vojna.


Blíži sa k nám mor zvaný homosexualita


2013-04-16  (12:56)  |  Z domova
Európske národy postupne strácajú svoju tvár zdravých národov. Rovnako ako zanikli veľké civilizácie v minulosti, postupne umiera aj pôvodná Európa. Nie však v dôsledku krvilačnej vojny, ale dôsledkom vymývania mozgov, liberalizmu, či kapitalizmu,ktorý ničí naše európske národy fyzicky. Rozpredáva majetok cudzincom, z ľudí robí otrokov a vyciciava národy ako pijavica.


Prednáška - Bože ochraňuj Slovensko 2 - Iba na prednáškach Sergeja Chelemendika môžete získať tieto dôležité informácie o vašej budúcnosti


2013-04-15  (12:50)  |  Z domova
Slovenská mentalita a epocha turbulencií – vyhrotenie negatívnych procesov v spoločnosti, ako vytvoriť súkromnú stratégiu života a prežitia. Ako bude reagovať slovenská spoločnosť na blížiaci sa kolaps sociálneho systému - možné scenáre rozvoja - ako kolaps systému môže vyzerať....


Medzinárodný deň gádžov.


2013-04-13  (23:38)  |  Z domova
A tak niečo k transparentu nespokojných Rómov v Košiciach : Dosť hladu a biedy ! - Juj, priatelia drahí, zo samej duše mi hovoríte. Dosť veru hladu a biedy slušných pracujúcich ľudí- bielych, čiernych, žltých, zelených, makových aj takových. Dosť biedy pre tých, čo odvádzajú nehorázne dane socialistickým vodcom na to, aby prežili darebáci, ktorí sa vlastnými rukami nechcú, či nedokážu ani len umyť, nieto pracovať pravidelne aspoň s lopatou, ktorí sa vysmievajú gádžom, ako na nich dennodenne drú.


Infostat potvrdzuje, asociálni Rómovia sa najviac rozmnožujú!


2013-04-12  (11:40)  |  Z domova
S ohľadom na prehlbujúci rómsky problém, ako aj blížiaci sa kolaps sociálneho systému, požiadala pronárodná minovládna organizácia Ľudia v ohrození (ĽVO) dňa 14.2.2013 Úrad vlády SR o vypracovanie reálnej prognózy demografického vývoja Rómov na Slovensku. Čelní predstavitelia ĽVO sa v žiadosti zároveň pokúsili upozorniť kompetentné štátne orgány na nebezpečenstvo vzniku vojnového konfliktu. Ako príčina bola uvedené najmä vysoká pôrodnosť asociálov na východnom Slovensku, ktorá už dnes negatívne ovplyvňuje náš sociálny systém a ekonomiku štátu.


Ďaľšie z domova...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

What the Bleep !? Down the Rabbit Hole CZ titutlky

Druhé pokračovanie legendárneho dokumentu What the Bleep do we know !? Najnovšie poznatky kvantovej fyziky aplikované do praxe. Kresťania zrejme pravdu nemali, no smiať sa nebudú ani Ateisti! Nezaujímať sa o túto tému je ako byť jednou nohou v hrobe.


Najnovšie vedecké poznatky jasne dokazujú že Krestania...

Staro-nový fenomén vo vykurovaní – INFRA

Fico a jeho emisie

Pravda o vzniku vesmíru !

POĽSKO SMÚTI ..... tragédia alebo následok činu????

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.3103 s