20. August 2019
    
Pamäť vody ? Vám to už načisto preskakuje - Dolezite.sk

Pamäť vody ? Vám to už načisto preskakuje


  2011-11-15  (19:44)  |  Náboženstvo a mystika
  42% hlasovalo = 2  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pamäť vody ? Vám to už načisto preskakujeV nakladatelství Eminent vyšel v roce 2005 překlad knihy Léčivá síla vody s podtitulem „Důkazy fascinujících vlastností základního životního elementu“. Knihu původně připravili pro nakladatelství Koha-Verlag autoři Masaru Emoto a Jürgen Fliege, český překlad vyšel do jednoho roku. Autor Masaru Emoto vystudoval univerzitu v Jokohamě a zabývá se fotografováním ledových krystalů pod mikroskopem. Je přesvědčený, že ledový krystal si podržel původní strukturu kapalné vody, a že tedy fotografuje strukturu vody když fotografuje led. Protože krystaly ledu mu připadají vzájemně velice rozdílné, je přesvědčený, že rozdílná byla i původní struktura vody, než ji nechal zmrznout. Tvar struktury podle něho závisel na tom, jakým vlivům vodu podrobil, nebo spíš, jak na vodu zapůsobil, jestli jí říkal něžná slova, nebo ji nechal naslouchat hudbě. Duchovní složka vody se prý takto mění a tím se mění i její struktura. Masaru Emoto tu strukturu nechá zamrznout a jako ledový krystal ji zkoumá. Druhý autor Jürgen Fliege je duchovním a televizním moderátorem v ARD. Věří, že Bůh se zjevuje v každé kapce vody. Doplňuje Emotovy fotografie esoterickými úvahami zaměřenými na léčitelství. Kniha je svým vzhledem atraktivní, vytištěná na křídovém papíře se vkusnou typografickou úpravou a se zajímavými fotografiemi. Ani cena 299 Kč není přehnaná s přihlédnutím k profesionální tiskařské a grafické úrovni. To je však bohužel vše, co mohu o knize pozitivního napsat. Jinak tomu je s textovým obsahem. Opomenu perličky typu „voda má schopnost levitovat, navzdory gravitaci stoupá nahoru, a tímto způsobem vznikly prameny s takzvanou artéskou vodou…“ Pak by tedy levitovaly i balony naplněné teplým vzduchem nebo plynem o menší hustotě než je vzduch. Z fyziky by pan Emoto propadl i na střední škole. Jenže on si troufl mnohem výš, nad univerzity a nad významné vědecké ústavy. Celá kniha propaguje homeopatii, kineziologii, léčitelství a další esoterické obory. To vše je zaštiťované hantýrkou, která se tváří jako vědecká. Nejprve je v knize populárně popsaná vodíková vazba (dále píšu už zkratkou H-vazba), která vytváří propojení mezi vodíkem první molekuly a kyslíkem sousední molekuly vody. Protože v molekule vody jsou dva vodíky, předpokládáme, že každá molekula vody má schopnost vázat se k sousedním molekulám dvěma H-vazbami, a tak se vytvářejí klastry z molekul propojených do určité struktury. Potud se autoři drží vědeckých poznatků. Na úrovni molekul propojených do různě svinutých řetězců – klastrů už autoři rozvinují svou fantazii a své úvahy potvrzují svými dojmy z mikro-fotografií krystalů ledu. Na Stanfordské univerzitě vznikl před několika lety Stanford Environmental Molecular Science Institute (SEMSI), který se zabývá mimo jiné také strukturou vody, a to ve všech třech fázích. Podle SEMSI vznikají v kapalné vodě tetraedrové (tetraedr je čtyřstěn, jehož stěny jsou trojúhelníky) koordinace prostřednictvím jedné silné H-vazby, zatímco druhá H-vazba je slabá. Představme si tuto oslabenou vazbu takto: Osa OH-O (v OH je vodík na vrcholu čtyřstěnu molekuly vody, O je kyslík sousední molekuly vody) je buď prodloužená oproti klasické H-vazbě, nebo je mírně ohnutá. Oproti tomu jsou v ledu obě H-vazby velmi silné. Základní Emotova úvaha je tedy chybná. Jakmile kapka vody zmrzne, změní se základní mechanismus struktury, vytvářený H-vazbami. Molekula H2O se stane více symetrická se stejně silnými H-vazbami k sousedním kyslíkům. I kdyby kapalná voda měla jakkoliv „informacemi“ modifikovanou strukturu, zmrznutím by se tato „informační struktura“ ztratila. Emoto tedy nefotografuje strukturu vody, ale strukturu ledu. Nyní stručně pojednám o paměti vody. Podle autorů je paměť zapsaná do struktury kapalné vody
. Zároveň nás autoři poučí, čím jsou tyto modifikace struktury způsobované. Cituji: Voda slyší hudbu, protože hudba, to jsou vibrace a proto máme vidět v krystalech ledu například vliv Čajkovského Labutího jezera. Škoda, že nás autoři už nepoučili víc, jestli to je slavné pas de quatres, nebo leitmotiv labutě. Jinde je hezký obrázek ledového krystalu připisovaný Vivaldiho čtyřem ročním dobám. Nebo další fotografie krystalu vznikla tím, že voda opakovaně naslouchala skladbě Yesterday. Emoto má na svých mikrofotografiích vždycky krystal vytvořený na šestiúhelníku (hexagonální tvar), z jehož stran vybíhají ornamenty jako paličkované krajky. V každém ledovém krystalu existuje určitý ornament, který se neustále opakuje na stejném principu, jako se opakují fraktálové obrazce. Můžeme se podivovat, proč Emoto nezapřáhl do svých divů i teorii fraktálů. Asi by to vyžadovalo příliš velké studijní úsilí. Voda prý umí i číst: Každé slovo má duši, obsahuje určitý energetický náboj a japonsky napsané slovo děkuji má znak, který způsobuje pozitivní vibrace. Já se ptám, jak tomu je v našich evropských jazycích, v nichž nemáme jeden znak pro slovo děkuji, ale píšeme soustavu písmen – hlásek. U nás je asi voda zcela negramotná. Jenže podle Sheldraka citovaného v knize jsou v morfogenetickém poli uložené všechny informace ve formě vibrace a voda ty vibrace čte. Takže má kritická výtka o negramotnosti vody padá. Mám proto další otázku: Jak to, že jsme zatím nevyužili vodu jako největší encyklopedii? Čím to, že nemáme odpovídající čtecí zařízení? Kdo za to může? Odpověď znám předem: Můžou za to vědci, protože neuznávají morfogenetické pole. Kniha má titul Léčivá síla vody a autoři vysvětlují, že tato síla spočívá v dialogu s vodou. My myslíme mechanicky, zatímco voda prý zobrazuje skutečnost holograficky. My tu schopnost nemáme, ale můžeme se poučit od vody. Civilizační jevy mají negativní vliv na živoucí organismy, tedy i na nás. Je uveden příklad. Sklenice s vodou je umístěná vedle mobilu. Když se z ní zmrazí kapka, objeví se led bez jakékoliv struktury, voda v blízkosti zapnutého mobilu zazmatkuje, což značí nesmírně škodlivý vliv mobilu. Stačí však do skleničky s vodou říct slova láska, věčnost a výsledek se projeví jako led s perfektní hexagonální strukturou a mobil nám už neubližuje. Léčivou účinnost lázeňských minerálních pramenů můžeme ještě zesílit. Například v Bad Bluman vytvořil F. Hundertwasser (původním jménem Stovoda) lázeňský komplex s typicky zakřivenými liniemi a s charakteristickým vlastním architektonickým rukopisem. Autoři knihy píší, že Hundertwasserovy zakřivené linie zesilují léčivý efekt místních horkých minerálních pramenů. Je tomu tak proto, že křivost linií lépe odpovídá prastaré paměti léčivé vody. O pár stránek dál však autoři brojí proti vodě obsahující minerální látky, protože ty prý zanášejí mezibuněčné prostory, a to je škodlivé. Proto propagují destilovanou vodu k pití a k vaření. Jsem z toho zmaten, jak to tedy je? Mám pít vodu obsahující rozpuštěné látky, nebo ne? Avšak destilací ztratila voda své informace a proto je nutné ji před pitím postavit ve sklenici na slunce, protřepat ji, pustit jí příjemnou hudbu a laskavě k ní promlouvat. Podobných protimluvů je v knize víc. Autoři vysvětlují škodlivost říčních znečištěných vod, ale o pár kapitolek dál vychvalují uzdravující účinky vody Gangy, jedné z nejvíce znečištěných řek Léčivost Gangy vysvětlují tím, že ve zmražené kapce této vody objevili krystal podobný lotosu. Protože jedním z nejčastěji používaných slov je struktura vody, je nutné se zmínit také o současných znalostech založených na experimentálním a modelovém zkoumání struktury vody. Termín struktura vody není výmyslem jurodivých myslitelů. Tento termín je používaný vědeckou obcí již přes osmdesát let a struktura kapalné vody se zkoumá proto, aby bylo možné vysvětlit fyzikální charakteristiky vody (bod varu, bod tání, změny hustoty kapalné vody ad..). V nejstarších modelech jsme mluvili o společné existenci volných vodních molekul a mikro-ledovců, lépe řečeno nano-ledovců o velikosti nanometrů. Útvary připomínající ledovce mají trvání několika pikosekund, pak se rozpadnou. Z většiny jejich molekul a z původně volných molekul vznikají na několik dalších pikosekund nové nano-ledovce. Byl to model mžikajících ledovců dobře použitelný také v popularizaci. Dosud se neustálila představa o určitém modelu struktury vody, existuje několik modelů, které se prověřují tak, že se z nich počítají fyzikální charakteristiky (bod tání, bod varu, hustota ad.) a srovnávají se s daty platnými pro kapalnou vodu. Několik příkladů modelů vody následuje. Z tetraedrických koordinací vznikají cyklické pentamery (molekuly uspořádané do pětiúhelníku) nebo hexagonální útvary (hexamery), dále bi- cyklooktamery a tricyklodekamery. Tyto malé klastry jsou celkem stabilní a při interakcích vytvářejí ikosaedralové klastry obsahující 280 molekul. Klastry jsou otevřené s malou hustotou umožňující uzavření volných nevázaných molekul. Tyto fluktuující sebe replikující sítě jsou obvykle symetrické. Jiné modely jsou dodekaedrální se strukturou ledu „ice Ih“. Dále jsou perkolační modely, nebo smíšený dvoustavový model obsahující struktury ledu „ice Ih“ a „ice II“. Struktura vody se mění v těsné blízkosti iontů rozpuštěné látky nebo u pevného povrchu jemných suspenzí, kde částečky mají rozměr mikrometru a méně. Tyto změny jsou v popředí současných výzkumů a mají velkou praktickou použitelnost. Molekuly ve všech uvedených modelech se spojují a odpojují s frekvencí odpovídající jejich fyzikálním „poměrům“ se statistickou pravděpodobností v měřítku pikosekund. Tím je tedy paměť vody omezená na trvání pikosekund. Když je struktura vody určitým způsobem ovlivněná rozpuštěnou látkou a rozpuštěná látka se odstraní např. homeopatickým ředěním, vrací se struktura vody do původních stavů v pikosekundách. Paměťová struktura vody proto nemůže existovat v měřítku našeho „lidského“ času, tedy v minutách, hodinách nebo dokonce dní. Texty obsažené v knížce nejsou v souladu s výsledky výzkumů špičkových teoretických pracovišť. Autoři používají vlastní terminologii a svéráznou okultní teorii oblečenou do jakýchsi vědeckých termínů. Knížku lze tedy doporučit pouze čtenářům přesvědčeným o existenci čehosi neexistujícího. Některá tvrzení nevyvolávají jen trpký úsměv, ale ohrožují opravdu zdraví lidí. Na mnoha „duchovních“ postupech propagovaných v knize můžou bohatnout podvodníci. Chytrák inspirovaný knihou Emota a Fliegeho navlékne punčošku na plastovou láhev s vodou a prohlásí, že punčošku obohatil vesmírnou silou a kvantovou vibrací. Tvrdí pak, že pomocí punčošky vylepšil strukturu vody do tvaru příznivého živému organismu, a že tato voda způsobí, že všechny škodliviny člověk okamžitě vymočí. Když spočítám mizivé náklady na velkosériovou výrobu punčošek a nemizivé náklady na reklamu, stále mi vychází, že chytrák se stane milionářem při desetitisícovém počtu podvedených lidí, kteří si punčošku zakoupí. I to bude zásluhou posuzované knihy. Tak to mi napadlo při četbě knihy. A ejhle, chytráci mě dokonce předběhli a jakési punčošky již prodávají. Jen zatím nevím, jakou magickou mocí napustili ty punčošky. http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1179743306
skeptik
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-11-15  (21:27)
46% hlasovalo = 3  
mínus plus
  Pochvala autorovi komentára. Duchovných podvodníkov treba odhaľovať a bez milosti vysmiať. Ale predsa by ma štatisticky zaujímalo, koľko hlupákov si tú smiešnu knihu od toho šarlatána kúpilo a praktikovalo popisované hovädiny s fľaškou vody...


Ubo . womemexe51   |   ip:178.40.15   |   2011-11-15  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nechcem diskutovat o tom ci je to pravda alebo nie, ale pridavam link na zaujimave video o tejto teme.
http://www.youtube.com/watch?v=ZAGKlT5eA5w&;Fero . lifuroru61   |   ip:78.98.222   |   2011-11-15  (22:16)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  autor clanku zije v dobe vedeckej, blbecek


sketa . wyweseri29   |   ip:74.63.112   |   2011-11-15  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nalial som si pohar citej vody a laskam sa s nou pri pocuvani Jozka Raza spievajuceho o laske,aby bola zdrava,ale zajtra si radsej zavolam profesionalneho ezoterika,lebo som velmi chory na hlavu.ak to nezaberie,budem volat ezoterikovi kazdy den az pokial sa nevyliecim.


djhhih . gobeqahy43   |   ip:78.45.70.   |   2011-11-15  (22:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Věda jsou sice rovnice a teorie, ale vše by mělo být oveřeno v praxi, aby to vědecké skutečně bylo.

Tedy ať si každý ověří pokusem, jestli je to pravda nebo ne.

Pokus se dělá tak, že se voda dá do vhodné nádoby, které nevadí zmrznutí (tedy ne skleněná).
Voda v nádobě se naprogramuje, třeba "posíláním" jí nějaké energie (vděčnost, láska, nebo naopak nenávist či ignorování).

Pak se ta nádoba strčí do mrazáku, a nejlepší je, když se pravidelně po určitých intervalech fotí, případně se při tom může znovu programovat.

Pokud energetická paměť vody nebo alespoň její schopnost reagovat na energie existuje, měl by vyfocený tvar zmrzlé vody se výrazně a opakovaně lišit podle toho, jakou energií jsme ji naprogramovali.

To focení opakovaně v průběhu mrznutí doporučuji proto, že největší rozdíly by neměly být až u úplně zmrzlé vody, ale spíše uprostřed průběhu mrznutí.

Takže hurá do toho, jeden experiment je víc než stovky dohadů a teorií.


Bludar . wuhapeju80   |   ip:178.41.25   |   2011-11-15  (22:38)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  a co takto aj nejake odseky v clanku spravit, aby sa to aj dalo citat ??

aj ked podla nazvu sudim ze to bude nieco plnohodnotne....


sketa . wyweseri29   |   ip:74.63.112   |   2011-11-15  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  medzery tam boli,ale nezaznamenalo ich,lebo clanok bol vlozeny cez proxybrowser.
tu je original http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&;sec=1179743306


sketa . wyweseri29   |   ip:74.63.112   |   2011-11-15  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  masura je neseriozny vedec.fotografuje lad a mysli si,ze fotografuje strukturu kvapalnej vody.je to sarlatan a fotografuje strukturu ladu a nie vody.voda ma inu strukturu ako lad.

tu je porovnanie struktury ladu a kvapalnej vody http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=14648

masura tvrdi,ze pri pozitivnej energii vznikaju krasne vodne krystali.z toho vyvodzujem,ze na 100 percent prekrucuje informacie,pretoze krasne vodne krystali vzniknu v oboch nadobach a nadavanim,alebo vyznavanim lasky to nezmenite.jeho ezotericke bludy su pavedecke rozpravky pre 8 rocne deticky.sketa . wyweseri29   |   ip:74.63.112   |   2011-11-15  (23:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  oprava - masura nie je dokonca ani vedec a nema vedecke vzdelanie.ma pochybny doktorat z alternativnej mediciny.to je ako keby bol exorcista alebo knaz pripisujuci svatenej vode specialne vlastnosti na zaklade subjektivnych pocitov.


Anpin . fyqonete85   |   ip:192.249.3   |   2011-11-16  (06:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Držitel Nobelovy ceny objevil vědecký základ homeopatie
Více zde: http://zmok.webnode.cz/news/a65/Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-16  (07:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No, keď mohola byť na Nobelovu cenu navrhnutá aj taká kreatúra, ako Havel, tak prečo by nejaký "vedec" s tou cenou nevyhlásil, že objavil "vedecký" základ šarlatánstva? Akurát Nobel by sa v hrobe obrátil, ako jeho cenu hlboko zdegradovali.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-16  (08:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keď mohol Nobelovu cenu dostať indický sektár a duchovný otec New Age – Mahatmá Ghándí, keď mohol nobelovu cenu za mier získať Barack Obama, a dvakrát navrhnutý bol Bill Clinton, keď bol v roku 1938 navrhnutý na nobelovu cenu mieru Hitler a ked nobelova cena mieru má byť udeľovaná za tzv. „arabskú jar“, potom o nejakým nobelových cenách sa baviť nemá zmysel. Toľko k nobelovým cenám :)
nnnk . luwebecu34   |   ip:193.200.1   |   2011-11-16  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tú knihu som nečítal, ale mám inú skúsenosť s homeopatiou.
Po tom, čo mi roky nedokázala pomôcť "vyspelá" lekárska veda, pomohol mi homeopatický liek.
A či môže byť voda naprogramovaná?
Môže.
Doneste chorému dieťaťu vodu s tým, že si želáte aby sa mu stav zlepšil a prípadne mu ešte povedzte, že je to zázračná voda, po ktorej sa vylieči.
Je to určite lepšie, ako mu napustiť vodu a položiť bez slova na stolík.
Ved tí slávni vedátori nedokážu objasniť, prečo funguje placebo efekt.
Možno existujú energie a energetické polia, ktoré nedokážeme zmerať.
To však ešte neznamená, že neexistujú.
V súvislosti so samotným článkom ma napadla iná fascinujúca vec:
Jedinečnosť každej snehovej vločky.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-11-16  (10:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pan skeptik

pred par desiatkami rokmi nik nevedel nic o elektromagnetickom poli ani o radioaktivite
to znamena ze tieto javy neexistovali ?

ani dnes ich nevidime , len mame pristroje ktore potvrdzuju ich existenciu resp ich ucinok

zo slnka vidime len 1 % spektra energii ktore vyzaruje
ktovie kolko toho slnko vyzaruje a my to nevieme ani zmerat

ale vy ste presvedceny, ze voda pamat nema
zaujimave
tento vas pristup je velavravny
radim si vas ku krestnaskej inkvizicii

navyse ak byste sa zaujimal o problematiku tak by ste takuto hluspost nenapisal
"Duchovní složka vody se prý takto mění a tím se mění i její struktura. "
:) duchovna zlozka ? vtipalek


nnnk . luwebecu34   |   ip:193.200.1   |   2011-11-16  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To je pravda.
Keby si niekto pred 500 rokmi postavil chalúpku na mieste s výskytom prírodného rádioaktívneho materiálu a narodilo by sa mu 20 mutantov, tak by tiež tomu nechápal a možno by označil miesto za čertovo pole.
Potom by sa o 500 rokov neskôr vedci na tom zabávali až do momentu, keby tam rádioaktivitu namerali.


havMnau . wutifute93   |   ip:188.167.1   |   2011-11-16  (12:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  preco nie je zverejneny moj prispevok


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-11-16  (12:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB prosim, ked spravis pre ludi aspon tisicinu toho co spravil Ghandi , tak sa ohlas
ale inac si len uboha soplana co tu tara hluposti a otieras si hubu o ludi, ktorym nesiahas ani po patylenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-11-16  (12:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium nie je nic lahsie, ako si to predsa vyskusat a dokazat, alebo vyvratit

pardon
je
kydat spoza klavesnice
vlastne to ti ide dost dobre


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-16  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len len a ty si tu kto? Ty mne môžeš vykať človeče.
Na Ghandiho mam svoj nazor a vďaka, nemám záujem spraviť pre ludi, to, čo spravil on. Thats it.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-11-16  (12:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB ja viem, ze ty nemas zaujem robit pre ludi to co Ghandi
pretoze krestania radsej vzdy len nastrcia paprcku akoby robili
prosia
o pomoc
parazita jahveho alebo jezisa
ale ist osobne prikladom a pomahat a pracovat ?
to je vam cudzie
boh nas varuj nejaka osobna obeta
och
nechajte nas modlime , vyrusujete


Bertold . lewynube39   |   ip:95.103.22   |   2011-11-16  (14:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Voda má pamäť! Pokiaľ neveríte skúste si naštudovať disociáciu vody elektrickým prúdom a trochu pochopiť princíp o vrstvách vytvorených vodou na základe jej (vodnej) skúseností...Stačí troch zagoogliť...(Water disotiation - hlavne M


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2011-11-16  (14:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nnnk a nieje to tými slovami? Tak ako vo väčšine prípadov?


julo . hukogodi76   |   ip:89.176.40   |   2011-11-16  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nepoznam ho osobne,ale niektore medicinske postupy,dnes oznacovane za alternativne,su starsie a ucinnejsie,ako zapadna vedecka medicina.Pasteur tiez nebol doktor a jeho nezmyslom sa dnes veri...
Pamat vody?Nehoraznost!Skoro ako pamat kremika-ved je to suter...!

:-))


nnnk . luwebecu34   |   ip:93.174.93   |   2011-11-16  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer - priznávam, že placebo efekt je o psychológii.
Účinnosť placeba sa zvyšuje "dobrým podaním".
Ale skúsme inak.
Ak je taký malý rozdiel medzi účinnosťou placeba a liekom s účinnou látkou, čo by sa stalo v prípade, že by sme účinný liek podali s presne opačným prístupom, s akým podávame placebo?
Mohlo by sa potom za ideálnych okolností stať, že placebo bude mať vyššiu účinnosť.

Ja viem - snažíš sa poukázať na to, že voda nie je nosičom tejto informácie.
Ja sa zas snažím povedať, že existuje niečo, čomu sme ešte neporozumeli a možno aj voda môže byť nosičom nejakej informácie.

Možno pozitívnou myšlienkou vyvolávam reakciu, lebo aj myšlienka je energia.
Tá sa prejaví tak, že otlačí nejakú správu do vody a človeku je potom podaná so slovami na rovnakej vlnovej dlžke, čo má za následok aktiváciu tej energie.Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-11-16  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer - no, onehdy som testoval spinovanie vody (velmi zhruba staci pohar s vodou chytit do dlani a chvilku na nan usmievat), tak chutila inak. Aj cloveku ktoremu som dal porovnat nezavisle dva pohare (na statisticky prieskum nemam cas ;-) ). Podobne je to aj s tzv modrou slnecnou vodou (inak povedane voda nechana aspon hodinku na slnku v modrej flasi chuti ovela lepsie nez v hnedej flasi). Co ma dovadza k myslienke, ze ta myslienka vie spravit svoje.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-16  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Myšlenka má opravdu sílu . Koukněte na tohle :

http://www.para-normals.estranky.cz/clanky/zahady-a-tajemno/tulpa.html


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-16  (17:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Jen dodám , že to co vytvořila Alexandra David Neelová byl lepší kousek než co prováděl Ježíš a přesto ji nikdo nepovažoval za bůhvíco . Prostě normální věc v orientě .


nnnk . luwebecu34   |   ip:93.174.93   |   2011-11-16  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myšlienka má svoju silu.
Dokonca sa to dá aj vedecky dokázať.
Myslením mozog spaľuje energiu.
Mozog spaľuje kalórie podobne ako ktorýkoľvek sval.
Z fyziky vieme, že energia nemôže zaniknúť - môže sa iba premeniť.
Teda ak rozmýšľam, energia "kamsi" prúdi, alebo na "čosi" sa premieňa.
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-16  (17:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chick.
tak preco pani alexandra nema najrozsirenejsiu ,najprekladanejsiu a najkontroverznejsiu knihu v dejinach ludstva??

preco ju nemaju hinduisti ani budhisti??
preco sa nepocita na celom svete letopocet od pani alexandry..ale od Jezisa??

hehe..

mas smolu mlady..
snazis sa,,a snazis..no fakty hovoria proti tebe..
mozes sa aj na kotrbu postavit..

na videnou..


illuminatedBimbo . wavapihi67   |   ip:95.103.5.   |   2011-11-16  (18:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pravda a poznanie sa nepotrebuje vnucovať ,pretože hlúposť a neznalosť si žiadaju len dalšie otázky a dôkazy.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-16  (18:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak preco pani alexandra nema najrozsirenejsiu ,najprekladanejsiu a najkontroverznejsiu knihu v dejinach ludstva??
-------------------------------------------------------------------------------
A proč by mněla mít ? To co se naučila v Tibetu od vysokých Lámů jen pro ty nejschopnější . Není to učení pro masy lidí ... A za druhé . Oni to považovali ještě do nedávné doby za tajné učení . Až když viděli , že Tibet bude zničen komunisty , teprve pak dovolili aby se jejich učení rozšířilo i na západ . Aby pokračovalo na západě ...


preco sa nepocita na celom svete letopocet od pani alexandry..ale od Jezisa??
------------------------------------------------------------------------------------

Tak myslím , že celému světu dominuje západní civilizace . Je nejbohatší a nejmocnější - asi proto se to prosadilo . Ale mám dojem , že některé kultury si dodnes zachovávají i své počítání času souběžně se západním .

Paní Alexandra byla v Tibetu na počátku 20 století , tedy v době kdy už platilo zavedené počítání času ... Asi usoudila , že je moudré do toho počítání času nezasahovat :-)radimko . cyryqyxe60   |   ip:91.191.11   |   2011-11-16  (21:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  skeptik, drzost Ti naozaj nechýba. Odhadujem, že si dosť mladá duša, blúdiaca po svete, hľadajúca správnu cestu pre vývoj; preto Ťa skúsim nasmerovať do oblastí kde drzosť, v kombinácii s duchovným prázdnom a obmedzenou schopnosťou vytvoriť si vlastný názor, dokážeš využiť:
POLITIKA. Možes sa, samozrejme, snažiť presadiť aj tu - želaný rešpekt a úctu však len ťažko získaš, a nám zbytočne odčerpás množstvo energie.laci . nocyvifa32   |   ip:88.212.36   |   2011-11-16  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no nabuduce precitam clanok :))) kazdopadne pointa je v pozitivnom mysleni a jeho posobenie na okolie a ludi..ale to asi nie kazdemu tukne..


Haraburde . fofuqune02   |   ip:78.98.103   |   2011-11-17  (01:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hmm. tak akože vedci v rakúsku a švajčiarsku su blbí, keď tvrdia, že voda ma pamäť?
Dokumentárny film od vysielaný na STV2

http://vimeo.com/26682811

http://www.youtube.com/watch?v=vumk_qNQgZU&;feature=related


Haraburde . fofuqune02   |   ip:78.98.103   |   2011-11-17  (01:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ešte jeden dokumentárny z názvom "Tajný projekt voda"

http://www.youtube.com/watch?v=gQwjGLsgmoo&;feature=results_main&playnext=1&list=PL6AE67542D4DD85AC


laci . hofixebu18   |   ip:212.5.205   |   2011-11-17  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si myslim ze je to zle napisane a kazdy sa ide z toho posrat ze ma pamat , podla mna to je iba normalna reakcia na silu myslienky nic viac .....


laci . hofixebu18   |   ip:212.5.205   |   2011-11-17  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja si myslim ze je to zle napisane a kazdy sa ide z toho posrat ze ma pamat , podla mna to je iba normalna reakcia na silu myslienky nic viac .....


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-11-17  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
to laci

Možná to tak je , že voda má paměť .

Koukni na toto :
http://malec.borec.cz/bordel/Rupert_Sheldrake-Morficka_rezonance.pdf

Údajně se všechny myšlenky (duševní energie) zachycují všude v přírodě i v prostoru a vytváří jistá uskupení , pole , různých kvalit (egregory) energií a ty pak zpětně ovlivňují vše živé i neživé . Vznikají dobré i zlé egregory ... Pak rozhoduje převaha té či oné energie ... Traduje se , že by postačilo 100 lidí (nepřetržitě produkující dobré mentální energie do prostoru) k tomu aby změnili svět k lepšímu ... Kdysi dávno stačilo 10 spravedlivých na to , aby bylo odvráceno neštěstí


entita2 . nihyryfe42   |   ip:91.148.22   |   2011-11-17  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Keby voda pamet nemala nemal by ju nikto.Človeče aj tvoj mozog je s vody....!


jano . cosapasi73   |   ip:81.92.247   |   2011-11-18  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Verte že voda má pameť a velkú.A je štastie že sa vyparuje a znovu padá na zem očistená.


DrHujer . doducyve62   |   ip:91.127.68   |   2011-11-18  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jano, hm, očistená moc nieje. Kedysi to bývalo síce horšie, ale voda, ktorá sa vyparuje je väčšinou čistejšia, než tá ktorá padá na zem.


slavka . megapiqy41   |   ip:85.237.22   |   2011-11-19  (11:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenlen, úbožiak, keby kresťania nepracovali, neobetovali sa, neboli by tu napr ani nemocnice, zdrav. sestry - pôvod slova sestra pochádza od rádovej sestry.....Ale pre takúto spodinu, aká sa vyskytuje na tomto fóre je škoda hubu drať....


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-11-21  (11:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavka: to ze nemocnice boli spociatku cirkevne neznamena, ze by to bez cirkvi neslo. Taketo institucie fungovali davno pred tym nez nieco ako cirkev vobec vzniklo. Za to ze ich tvorila jej patri cest, ale nevymyslela ich ani pre ne nie je nevyhnutna.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-21  (12:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "to ze nemocnice boli spociatku cirkevne neznamena, ze by to bez cirkvi neslo."

argument jak "sviňa"julo . hukogodi76   |   ip:89.176.40   |   2011-11-21  (12:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavka-a ja blbec myslel,ze povodne je "sestra" oznacenie osoby zenskeho pohlavia,s ktorou mam spolocneho minimalne jedneho rodica..ale rad som sa nechal poucit,dik:-)


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-11-21  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: to je argument na hlasku "keby kresťania nepracovali, neobetovali sa, neboli by tu napr ani nemocnice" co je logicky nezmysel "keby bolo keby" - zobrat historiu "vymazat" z nej jeden prvok a potom sa tvarit ze by sa ten prvok nevyskytol. Nie je to proti cirkvi, je to proti demagogii, ktoru tu prezentovala slavka


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-11-21  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slavka co to trepes
sestra je oznacenie surodenca zenskeho pohlavia

riadne ste sa obetovali krestankovia to ano
po dedinach pytat prachy od starych ludi ,
lebo na mladych si netrufnete
klamat do oci

zhrnat ,klamat, manipulovat
obeta hodna parazitaLenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-21  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slavka neprezentovala žiadnu demagogiu. Slavka napisala ako to bolo. Demagogiu si prezentoval ty, keď si vyslovil svoj dohad, že by to šlo bez cirkvi.

A to si si sám aj logicky pomenoval:

„co je logicky nezmysel "keby bolo keby" - zobrat historiu "vymazat" z nej jeden prvok a potom sa tvarit ze by sa ten prvok nevyskytol.“

Nanešťastie si zabudol napadnúť aj argument prispievateľa „lenlen“:

“krestania radsej vzdy len nastrcia paprcku akoby robili
prosia
o pomoc
parazita jahveho alebo jezisa
ale ist osobne prikladom a pomahat a pracovat ?
to je vam cudzie
boh nas varuj nejaka osobna obeta
och „

u ktorého Slávka správne vzniesla námietku, že bol chybný a zakladal sa na účelovej lži. Ešte niečo z rýchlokurzu logiky?Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-11-21  (13:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: tak podme analyzovat tvrdenie:
"keby kresťania nepracovali, neobetovali sa, neboli by tu napr ani nemocnice"
aj ked teoreticky je vyznamov toho tvrdenia viacero, ale myslim ze to tiez mozme pretransformovat na "nemocnice su vysledkom krestanskej historie". (a krestanskeho pohladu na svet a toho ako nas krestansky svet fungoval. A medzi inym poukazuje zvyskom toho tvrdenia na to, ze nemocnice vznikli posobenim klastorov a mnichov a mnisiek) Urcite to nehovori o tom, ze by ne-krestania nevedeli postavit a prevadzkovat nemocnicu.

To v praxi inak znamena, ze slavka tvrdi ze keby sme spravili myslienkovy pokus a pred dvetisic rokmi vymazali krestanstvo tak by sme teraz zili bez nemocnic. Lenze takto zmenenu historiu akosi nevies rozumne predikovat, takze to co pise slavka je to demagogia.

Navyse uz v starovekom grecku sluzili niektore chramy ako nemocnice, alebo ked kuknes wiki (klucove slovo hospital), tak je tam uvedeny zaznam z obdobia okolo roku 400 nl kde cinsky budhisticky mnich, ktory cestoval po Indii opisuje institucie, ktore jednoznacne funkciu nemocnic plnia.

Takze ako to je?


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-11-21  (13:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB:
keby to napisala menej fanaticky nemam proti tomu namietky.
a lenlen-a nemam potrebu komentovat. Jednak to bol skor osobny utok a navyse je smutnou pravdou, ze takto funguje drviva vacsina ludi na slovensku, ktori sa k krestanstvu hlasia.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-21  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Krovak - ja už som na tuto temu povedala, čo som chcela. Mimochododom, keby drviva väčšina ludi na Slovensku, ktori sa ku kresťanstvu hlasia nič nerobila, tak 300 000 morgošov a 100 000 politikov nema čo žrať...


Krovak . fugeputy8   |   ip:194.154.2   |   2011-11-22  (09:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB: lebo ti politici a morgosi sa ku krestanstvu nehlasia, vsak?
O ine mi islo - kolko krestanov ide kazdu nedelu na omsu, pravidelne na spoved, ale hned ako z kostola vylezu zacnu ohovarat a klebetit o svojich bliznych? Kolko z nich "nepokradne", "nezosmilni" a podobne?


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-22  (09:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najväčší pokrytci a zákeráci sú práve medzi veriacimi... (Odpozorované zo života okolo seba)


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (10:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To neviem, kto sa hlási a kto sa nehlási. Ale hlásiť sa k niečomu a byť niečim sú dve. Na to ti odpovedal Pán Ježiš:

Matúš 7: 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten,
kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom
mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov
nečinili?
23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia
neprávosti!

Samotný Ježiš sa narodil Panne Márii a tesárovi Jozefovi – teda chudobným a vlastnými rukami sa živiacim ľuďom. A on ako syn tesára tiež manuálne pracoval – svojich najbližších apoštolov si vyberal z pomedzi pracujúcich – rybárov a pod., takže Kristov príklad je jasný...

Pandemonium – je to možné. Diabol najviac útočí na tých, ktorí usilujú o svoju spásu. množstvo tých, ktorým je to jedno majú relatívny kľud, o tých záujem nemá, preto veľa z nich si žije v pohode, ale toho, kto sa rozhodne žiť podľa Boha, toho prenasleduje na každom ktroku a pokúša ho tými najhoršími spôsobmi. A množstvo z nich nakoniec aj podľahne..
rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-22  (10:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, ludom najviac imponuju vymysleni hrdinovia z radu pracujucich, ideologia s komunistickou priam ocividna. Ale je dobre, ze aspon niekto veri rozpravkam o chudobnom tovarysovi a jeho neutichajucom pracovnom elane, s ktorym to az na kriz dotiahol, aby sa obetoval za nas vsetkych. Skoda len, ze tejto rozpravke veria len ti, ktori maju silnu vieru bez akychkolvek dokazov, alebo treba napisat nastastie?


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (10:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RPVP (registrovaný partner Vaša Patejtdla) - Ježiš tu bol skôr ako komunizmus...


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-22  (10:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, to ale nemeni nic na tom, ze chudobny tovarys pristal podla legendy na skrizenych brvnach.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-11-22  (10:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..

nechapem o co ti ide..
keby si kritizoval cirkvi,ci ludi ktori sa tvaria ako krestania,nepoviem nic..lebo je to pravda..

no to,ze tu trapne vypisujes infantilne urazky na osobu ktora ani nic zle neuci,,ani nekaze , ba naopak sa znazi podla biblie naviest ludi k laske k bliznemu a to aj sposobom ktory je normalnemu cloveku cudzi,,teda nastavit aj druhe lice ked ta udru po jednom..tak toto je uz fakt na povazenie co si ty za idiota!!
bez urazky..no zjavne mas zatemneny mozog ,lebo vobec nerozlislujes co vo vlastne urazas,,a v snahe blysnut sa tu nejakym rafaelovskym humorom , tu vymyslas traposiny na ktore ani pandamanik nestaci!!

preco neurazas takto isto aj budhu,,ved aj ten kazal o laske ci??

no myslim,ze stebou sa dotahovat je len strata casu ako vzdy..
uz teraz som olutoval ,ze som na teba reagoval..
rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-22  (11:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nemozno niekoho urazit, koho existencia je zasvisla len na tom, ci v neho veris, alebo nie, rovnako ako ty nemozes urazit modrych bohov so siestimi rukami, ci Astara Sarona, az toto konecne pochopis, mozno zistis, ze tie podobenstva v najrasistickejsiej, najxenofobnejsej knihe vsetkych cias, ktora ospevuje vyvrazdovanie nezidovskych narodov, nie su tym, co sa ti zda tak jasne. inak si pre mna len obycajny Zidofil, ktory sa zamiloval do naroda, o ktoreho historii nema ani sajnu.


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-22  (12:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja, napríklad, urážam každú modlu, ak to chcete počuť takto. Medzi náboženstvami rozdiely nerobím. Tiež si rád robím srandu zo sektárov, ktorí príslušné bludy hlásajú medzi ľudí, obzvlášť smiešne proroctvá.


rafael . qelyhutu11   |   ip:188.167.7   |   2011-11-22  (12:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nielen, ze si presvedcenie najrozsirenejsich nabozenstiev protireci,ale su zalozene na dokazoch takych krehkych, ze su prijatelne len aktom slepej viery.Pokial ale clenovia tychto nabozenstiev veria napr. v posmrtny zivot, preco za tym ucelom neurobia rozumny pokus, Uspech mat nemusia, ale skusit by to mohli. Dejiny ukazali, ze tajomstva, o ktorych si nabozenske spolky mysleli, ze len oni ich dokazu vysvetlit, napr. vek Zeme, podlahli utoku vedy. Pravdive odpovede navyse maju ku konvencnemu nabozenstvu velmi daleko. Pokial zjavene nabozenstva nieco zjavili, bola to skutocnost, ze sa obvykle mylili.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (12:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak neberte Krista ako modlu, berte Ježiša ako brata, ako príklad čestného a silného života, ako toho, čo zomrel pravdu, ktorého ukrižovali pyšni namysleni a povyšujuci sa ľudia len preto, že im chrsol pravdu do oči


Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-11-22  (14:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím, ale až po úraze hlavy...!


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-11-22  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  len pozor, aby sa ti nestalo niečo podobné:

http://magazin.atlas.sk/zdravie/muz-sa-po-uraze-hlavy-zobudil-ako-gay-/776303.html


pEET . kipadupy48   |   ip:195.146.1   |   2011-11-23  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nečítal som diskusiu, ale toto som našiel na nete pred 2 rokmi, odskúšal som test s ryžou, vyskúšajte aj vy ...
Rovnaká ryža, rovnaká voda, rovnaké poháre, na jednej "zlý" text na jednej "dobrý" ... a on tam bol fakt brutálny rozdiel po týždni ...

Ale jediné čo som skúšal bol ten pokus :D


pEET . kipadupy48   |   ip:195.146.1   |   2011-11-23  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to sketa:

Ty nevieš, načo slúži Sysifos ????

Sú horší ako väzenská MENSA :D ...


jano . guhipabe94   |   ip:78.98.149   |   2011-12-22  (11:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Komu určite preskakuje tak to je utor článku a jemu podobným napr. členo spolku Sysifos


b33ro . quxoculi17   |   ip:109.74.14   |   2012-11-30  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=5zWgTUr0GwU
možno vás presvedčí tento dokument ja osbne tomu verím prečo aj nie ?


slavien . kehogesy44   |   ip:212.89.22   |   2013-02-07  (15:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ježiš tu bol skôr ako komunizmus

Žijem už pomerne dlho, ale žiadny komunizmus som nezažil.
"Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb"


Bynk . lojuwafe17   |   ip:195.91.17   |   2018-02-12  (15:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
slavka . megapiqy41 | ip:85.237.22 | 2011-11-19 (11:29)
50% hlasovalo = 0
mínus plus
Lenlen, úbožiak, keby kresťania nepracovali, neobetovali sa, neboli by tu napr ani nemocnice, zdrav. sestry - pôvod slova sestra pochádza od rádovej sestry.....Ale pre takúto spodinu, aká sa vyskytuje na tomto fóre je škoda hubu drať....

Slávka, sorry ale čo majú preboha nemocnice spoločné z krestanstvom? Ak o tom nevieš, tak prvé nemocnice mali už starý Egypťania a Gréci tisíce rokov pred krestanstvom.... :-)diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + päť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

12 pravidel survivalu 2/2

Ti, kdo přežijí nebezpečí našeho světa, ať už ve hře nebo v podnikání nebo ve válce, v důsledku nemoci nebo finanční pohromy, učiní tak přes cestu transformace. Ale tento transcendentální stav se neobjeví zázračně když ho je potřeba. Vyvěrá ze životních zkušeností, postojů a postupů tvořících jednu osobnost – jádro, ze kterého se čerpá síla. Zážitek přežití je nesrovnatelný dar: Tento dar vám řekne kdo opravdu jste.


Slováci a pozadie Anglosasov

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Facebook má patent na sledování uživatelů

Tabakové spoločnosti tajili, že cigarety sú radioaktí...

Steve Jobs zomrel

Archív

Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce?

2. března 2013 protestovaly proti vládě škrtařů v Portugalsku statisíce lidí, jen v Lisabonu jich bylo půl miliónu, od té doby opět mlčení. Mlčí se o revolučních událostech v Řecku, Albánii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, mlčí se o demonstracích ve Francii, Německu, Maďarsku, Rumunsku. Cenzura je totiž dobrým nástrojem totality.


Otvorený list politikom: Nesiahajte na vklady v bankách

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Stručne k Ládinovej smrti


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.4081 s