19. August 2019
    
Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR! - Dolezite.sk

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!


  2013-05-19  (12:43)  |  Kultúra
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.

Pán premiér Fico, mám na Vás len dve otázky:

 

Myslíte si, že Základná zmluva so Svätou stolicou neodporuje Ústave SR (prvá hlava, prvý oddiel, základné ustanovenia, článok 1, bod 1 )?


Slovenská republika je zvrchovaný,

demokratický a právny štát.

Neviaže sa na nijakú ideológiu

ani náboženstvo.”

 


Myslíte si, že zmluva s Vatikánom sa nedá zrušiť?

 

Pán premiér určite viete, že Základná zmluva s Vatikánom podlieha ako medzinárodný zmluvný dokument Viedenskému dohovoru o zmluvnom práve napr. aj článku 27. Podľa neho ju SR musí plniť. Podľa tohto ustanovenia vnútroštátne právo neoprávňuje k nedodržaniu medzinárodných zmlúv. Toto však neplatí, pri Základnej zmluve s Vatikánom z dôvodu, že podľa článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve je zmluva neplatná ak bola v čase uzatvárania v rozpore so záväznou normou všeobecného medzinárodného práva. Zmluva s Vatikánom odporovala v čase uzatvárania a odporuje aj dnes viacerým takýmto normám!!(Neutralita štátu, rovnosť všetkých občanov pred zákonom...)

To znamená, že ak sa SR rozhodne napríklad zaviesť odluku cirkvi od štátu, budú splnené podmienky článku 62 Viedenského dohovoru o dôvode na ukončenie zmluvy a možno ju ukončiť. Je na to treba len politickú vôľu a Základná zmluva sa dá ukončiť!

 

Tu niekoľko linkov s viac informáciami zo slovenských médii z minulosti:

 

 

http://vatikanskezmluvy.wordpress.com/konkordaty/zakladna-zmluva/

 

 

http://www.topky.sk/cl/100535/1349824/

http://www.sme.sk/c/2525087/zmluva-s-vatikanom-moze-ohrozit-slobodu.html

http://www.sme.sk/c/5675637/francuzi-maju-sekularizmus-v-ustave.html

http://www.sme.sk/c/6395625/fico-pre-sviatky-preveri-zmluvu-s-vatikanom.html

http://aktualne.atlas.sk/rozhodnute-fico-cirkevne-sviatky-zrusit-nemoze-ochrani-ich-vatikanska-zmluva/slovensko/spolocnost/

 

Tu ešte niekoľko faktov   o tom, aký je Vatikán vlastne štát:

 

Vatikán – najväčší vojnový štváč

Kristus, učil lásku k nepriateľovi a život bez násilia: „Kto mečom bojuje, mečom zahynie“.
Pápež v Ríme, ako absolútny samovládca cirkevného štátu, viedol sám často vojny a zúčastňoval sa na občianskych vojnách. Pápeži stále znovu zosnovávali a podporovali vojny, áno celé národy poštvali proti sebe do vojny – tak ako Byzantcov proti východným Gótom, Frankov proti Langobardom, Normanov proti Štauferom a naopak.
Vatikán rozohnil v 17. storočí 30-ročnú vojnu v Nemecku a 1914 štval vyslanec Vatikánu vo Viedni Habsburgovcov proti Srbom do Prvej svetovej vojny.
Krátko pred Druhou svetovou vojnou odkázal Pápež Pius XII. Hitlerovi, že sa „zdrží akéhokoľvek zatracovania Nemecka, ak bude viesť vojnu proti Poľsku.“ (Deschner, Storočie dejín spásy, Zväzok 2, S. 41 nem. vyd.) Katolícki poľní duchovní posielali vojakov do bitiek s „Božím požehnaním“ vždy na oboch stranách frontov. Vatikán podporoval všetkých fašisticky a pravicovo orientovaných diktátorov v Európe a v Latinskej Amerike. Katolícky kardinál Frings žiadal ako prvý po Druhej svetovej vojne, aby bola Spolková republika opätovne vyzbrojená.
Katolícki duchovní sa rozhodujúco zúčastnili na genocíde chorvátskych fašistov na ortodoxných Srboch 1941-1943, na krvavých čistkách v Argentíne 1976-1983 a na genocíde Hutmov na Tutsioch v Ruande 1994.
Vedúci Jezuiti ospravedlňovali dokonca zavádzanie atómových zbraní a schválili tak zničenie celých národov.
Pápež Ján Pavol II. povedal počas vojny v Golfskom zálive 1991: „Nie sme žiadni pacifisti“. A v roku 1995 vyzýval ku „spravodlivej vojne“ v Bosne. A terajší Pápež odmietol ako kardinál Ratzinger pacifizmus ako „nekresťanský“ niekoľko mesiacov pred jeho zvolením. Teda - odmieta Krista!
Vatikán dodnes ospravedlňuje vo svojom katechizme aj trest smrti.
Intolerantnosť namiesto lásky k blížnemu.

Ježiš vyzval všetkých ľudí k bratstvu a rešpektoval ich slobodnú vôľu.
Cirkev ale inak mysliacich stále znovu krvavo prenasledovala. Od Markionitov cez Katarov a Bohumilov až k Waldensom a Krstiteľom vyhubila všetky hnutia, ktoré nadväzovali na pôvodné kresťanstvo. Svojimi štvavými heslami zodpovedá za židovskú pohromu, zaviedla inkvizíciu a rozdúchala vieru v čarodejnice. Rozširovala cirkevné učenie ohňom a mečom a tým má na svedomí genocídu Indiánov a vyplienenie celého kontinentu. Aj dnes Vatikán prenasleduje náboženské menšiny.
Cirkevné bohatstvo

Ježiš žil jednoducho a učil, že človek nemá „zhromažďovať poklady, ktoré zožerú mole a hrdza“.
Cirkev nahromadila počas mnohých stáročí náramné bohatstvo tým, že drancovala obyvateľstvo, bez milosti vyberala cirkevný desiatok, obohatila sa na obetiach inkvizície a upaľovaní čarodejníc, falšovala listiny, praktizovala duchovnú pretvárku dedičstva a zaisťovala si daňové slobody a štátne subvencie, ktoré sú v mnohých krajnách dodnes platné. To „dobré“, čo cirkev robí vo svete, to nefinancuje zo svojho obrovského bohatstva, ale z darov veriacich a subvencií jednotlivých štátov.
Tieto subvencie činia- bez započítania cirkevnej dane a štátnych subvencií na verejno-sociálne zariadenia cirkví - v Nemecku najmenej 14 miliárd Eur priamych subvencií a daňových oslobodení za rok. Aj platy biskupov, vrátane celého „dvoranstva“, sú platené štátom, v tomto prípade danými Spolkovými krajinami. Ako je tomu na Slovensku?

 

 

Pápež a cirkev – zvestovatelia zlého

Ježiš učil Boha lásky, ktorý všetky Svoje deti rovnako miluje a urobí všetko, aby ich mal znova pri Sebe. Večné peklo neučil. Neučil ani krstenie dojčiat, ale hovoril: „Najskôr učte a potom krstite.“
Cirkev však zaviedla nútený krst dojčiat a zachováva ho dodnes. Dojča nemá možnosť sa proti tomu brániť. To je proti Ježišovi Nazaretskému; je to manipulácia, duševné súženie bezbranných detí rodičmi v poverení cirkvi.
Tým to však ešte zďaleka nekončí: Cirkev rozširuje dodnes pohanskú predstavu trestajúceho Boha, ktorý potrestá večným zatratením tých ľudí, ktorí nenasledujú kňazskú kastu. Tým dodnes spôsobuje nespočetne mnohým ľuďom strach a hrôzu, podkopáva ich duševné zdravie a odcudzuje ich Bohu. To je hriech proti Svätému Duchu.
Zo všetkých týchto duševných zaťažení, ktoré cirkev spôsobuje ľuďom, vznikajú mnohé duševné choroby, okrem iných takzvané ekleziogénne (cirkevným dogmatizmom spôsobené) neurózy. Pretože je tým postihnutých tak veľa ľudí, vyplýva z toho aj stav dnešného sveta.Tvorba komplexov viny sexuálne nepriateľskej cirkvi


Cirkev spôsobuje ľuďom obrovské komplexy viny tým, že im stále znovu hrozí vinou a večným zatratením. Potom sa opovažuje tvrdtiť, že ona môže tieto hriechy prostredníctvom kňazov odpustiť, ktoré však, samozrejme, vôbec odpustiť nemôže. (Biblia tu bola vedome manipulovaná: V skutočnosti si majú ľudia navzájom odpúšťať hriechy v modlitbe Otčenáš - to je ešte správne zaznamenané: „ ... ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“.)
Sprostredkúva sa tu dojem: „Vy ste všetci hriešnici a dostanete sa dokonca do pekla, ak sa nepodriadite našim ceremóniám“ – to je duševné vydieranie. Keby to robil štát alebo nejaký spolok, potom by sa ihneď zasiahlo a bolo by povedané: To je duševný teror.
Tiež sexuálna nepriateľskosť cirkvi vedie k závažným problémom v spoločnosti, predovšetkým u kňazov. Nútený celibát nemá žiaden biblický základ, je to teda čisto cirkevná tradícia a k tomu neprirodzený stav, prejav cirkevnej sexuálnej nepriateľskosti. Vychádza z toho často pedofília a z nej vyplývajúce hrozné zločiny.Deti a mladiství sú otrokmi pedofilných kňazov

Napriek všetkým ubezpečovaniam a rečiam, sú sexuálne zločiny v radoch klerikálov ešte stále neobjasnené. Stále znovu sa deti a mladiství stávajú otrokmi pedofilných kňazov. Ďesaťročia boli pedofilní kňazi krytí cirkvou a prekladaní z jednej farnosti do ďalšej. Aj toto je hriech proti Svätému Duchu, pretože nielenže robí z mladých ľudí duševne traumatizovaných, ale ich ešte aj odcudzuje Bohu. Nespočetne mnoho detí z detských domovov, ktoré boli v katolíckych zariadeniach týrané, zneužívané a nútené k práci, nedostalo dodnes žiadne odškodnenie.Kto je „Svätý Otec“ v Ríme


Ježiš bol jednoduchým skromným človekom, ktorý vo všetkom vzdával úctu Bohu.
Jeho údajní nasledovníci sa po všetky doby obklopovali všetkým možným prepychom, pre ktorý musel národ krvácať. Udržiavajú kult osobnosti a nechávajú sa uctievať ako „Svätý Otec“, napriek tomu, že Ježiš povedal: „Nenechajte sa nazývať otcom“, a: „Len jeden je svätý, váš Otec v nebesiach“. My oslovujeme tohto Otca v
Otčenáši jednoducho ako „Otec“, Jeho údajného zástupcu na Zemi však máme oslovovať ako „Vaša svätosť“. Je ten vrchný kňaž rímskej cirkvi zaodetý do pohanských šiat azda viac ako Boh?

 


Ježiš nechcel kňazskú kastu

Ježiš nedosadil kňazov a nezriadil ani cirkev. On ľuďom priblížil vnútorné náboženstvo srdca, lebo: „Ríša Božia je vo vnútri vo vás!“
Cirkev však urobila z pozitívnych náznakov skorého kresťanstva hladký protiklad toho, čo Ježiš chcel: hierarchicky vybudovanú kňazskú cirkev s rituálmi, nádobami, ošatením a zvykmi, ktoré všetky dokázateľne pochádzajú z pohanstva. Cirkev viazala a viaže ľudí na vonkajšie pohanské rituály, ako uctievanie svätých, púte, rituálne slúženie omše, svätenú vodu, sakrálne ceremónie a drží ich tým uväznených vo vonkajšom náboženstve.


Cirkev - nepriateľská k ženám a deťom

Ježiš sa vždy zasadzoval za ženy a za ich rovnoprávnosť.
Cirkev však utláča ženy od jej vzniku a označuje ich ako ľudí druhej triedy, nechala ich v období upaľovania čarodejníc trýzniť vyberanými metódami mučenia a ukrutne popravovať. Z nemanželských detí kňazov sa stali cirkevní otroci. Dodnes nie sú ženy v cirkvi rovnoprávne. Deti, ktoré vzniknú zo zväzku s kňazmi, sa odnímu svojim otcom a sú odbavené len s minimálnymi alimentami.


Zrada na zvieratách


Ježiš miloval zvieratá. Keď sa postil v púšti, priblížili sa k nemu a spriatelili sa s Ním. Prví kresťania žili prevažne vegetariánsky a vylučovali zo svojich obcí okrem vojakov aj poľovníkov.
Cirkev zvieratám dodnes upiera dušu a ospravedlňuje dodnes mnohonásobné trýznenie zvierat pri pokusoch, masovom chove a poľovaní. Cirkevným učením založená podstatná ľahostajnosť, áno opovrhovanie prírodou a zvieratami, má podstatný podiel na dnešnom bezhraničnom brutálnom vykorisťovaní prírody na celej Zemi. Koniec koncov, tu má svoje korene aj klimatická katastrofa.

Napriek týmto všetkým jasným protirečeniam sa cirkev doteraz označuje ako „kresťanská“.

 

Pramene:

Karlheinz Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums (doteraz deväť zväzkov)
Karlheinz Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, Die Politik der Päpste im 20. Jahrhundert, Opus Diaboli
Horst Herrmann, Kirchenfürsten
Horst Herrmann, Passion der Grausamkeit
J.R. Grigulevic, Ketzer-Hexen-Inquisitoren
Hubertus Mynarek, Die neue Inquisition
Hubertus Mynarek, Herren und Knechte der Kirche
Peter de Rosa, Gottes erste Diener
Curzio Maltese, Scheinheilige Geschäfte – die Finanzen des Vatikans
Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirche
Vladmir Dedijer, Jasenovac – das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan
Wer sitzt auf dem Stuhl Petri?, Band 1-3, Verlag Das Wort
Wynfrith Noll, Wenn Frommsein krank macht
Ernst Klee, „Die SA Jesu Christi“
Neuner und Roos, Der Glaube der Kirche
Carl Anders Skriver, Der Verrat der Kirchen an den Tieren
Elinor Burket und Frank Bruni, Das Buch der Schande – Kinder und sexueller Missbrauch
in der katholischen Kirche

A. B.
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.66   |   2013-05-19  (14:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako samovyhlaseny hovorca premiera Fica tu poviem na plnu hubu ze kym budu nase veriace ovce sproste ako motyky - premier fico nepôjde proti ľuďom.


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-19  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Snívajte s nami.
milý autor, netušíte aká moc sa skrýva za Vatikánom, a nik si nemôže len tak beztrestne zrušiť s nimi zmluvu a odcupkať.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Neriskuješ? Stojí Fico "pico" za to?


chladomor . juqofasi08   |   ip:158.195.2   |   2013-05-19  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikán v posledných desaťročiach stráca moc, je to evidentné. Svedčia o tom aj nedávne turbulencie, ktorých výsledkom je, že teraz majú dvoch pápežov - jedného naozajstného a druhého emeritného.

Ústup Vatikánu nezmení žiadna legislatíva. Skupinu skutočne oddaných katolíkov tvorí len časť najstaršej generácia a mladí ľudia poväčšine nie sú kresťanmi a ak aj áno, tak sa títo nešťastníci - kristovi otroci - hlásia skôr ku rôznym protestantským či iným cirkvám.

Navyše v dnešnej dobe má nematerialisticky založený človek prístup ku mnohým iným učeniam ako len ku kresťanstvu a každý si môže veriť čomu chce, čo je oproti stavu spred sto rokov veľký pokrok.


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.98   |   2013-05-19  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A. B.

Pises: "Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov."

Tato zmluva, podla teba, moze zapricinit velke problemy, je v nej skryty vybusny potencial, moze priviwst nasu krajinu do nemalych problemov...

CO JE OBSAHOM TEJTO ZMLUVY???

Cital si ju, alebo sa opieras len o nejake clanky? Ake konkretne problemy moze sposobit? Preco si tuto zmluvu necitoval? Preco si na nu nedal ani odkaz? Vies vobec o com pises?

Osobne nemam ani ponatia, ci takato zmluva vobec existuje a uz vobec neviem, co je jej obsahom?

Informacna hodnota clanku je podobna, ako Informacna hodnota vyhlasenia - "Dzindzik ohrozuje zdravie ludi na Orave, treba okamzite urobit oneee..."
Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.66   |   2013-05-19  (16:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Co mam riskovat ukulele - snad nie to ze som povedal pravdu - co si o tom myslim ?
To predsa riskujem stale.

Treba si uvedomit tri veci..

1. Nemozeme tu vatikansku zmluvu zrusit lebo to sa mnohym veriacim nedobre pocuva ak by sa zrusit mala, a Fico hovori ludom to co chcu pocut. Oni ked pocuju nieco proti vatikanskym zaujmom - tak to boze chran.
2. Mozeme tu vatikansku zmluvu zrusit lebo aj to sa mnohym dobre pocuva, a to by Fico povedal keby neexistoval bod cislo 1.
3. Bez ohladu na to co fico povedal, spravit moze aj tak nieco ine.. A co, to zalezi od toho ako a odkial vetrik pofukuje. Fico aj tak urobi vsetko preto aby nestratil moc, a ako sa sam vyjadril politika je boj o moc. Ani dnes nie je vatikan taky slaby a nepopularny aby bol fico mocnejsi a mohol si tu zmluvy rusit bez toho aby sa to dotklo jeho schopnosti udržať si v budúcnosti nielen moč ale aj moc a aby tento nepopulisticky krok vobec schvaloval - pretoze samotnemu ficovi by to neprinieslo ziadny osobny prospech mocnara do buducna.

A preto je tu jedina moznost - a to aby aj nase veriace ovecky z bodu 1. boli tvrdo za zrusenie vatikanskej zmluvy - vtedy moze premier fico aspoň hovorit to co chcu ludia počuť. A co bude robit - to nevie ani pan boh a ludia z vatikanu to dobre vedia a preto nielen s nasim premierom maju iste poriadne dohody co a ako - skor nez by sa spoliehali len na boziu volu.. Taku zmluvu potom ani boh nezrusi.

Howgh.


zdendo . nuhenijo82   |   ip:85.237.22   |   2013-05-19  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...cirkev tu bola aj pred zmluvou a bude aj po zrušení vašej zmluvy, ten ktorý si myslí že Cirkev zanikne ak sa zruší Vatikanska zmluva, tak asi nežije v reále.


izak . javutuvo5   |   ip:178.40.12   |   2013-05-19  (19:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre zdeno:vatikanska zmluva obmedzuje prava ludi ktori nechodia do kostola .obmedzuje prava ludi v inych nabozenstvach.napriklad aj pravo na potrat.toto neni stat toto je veznica.prakticky na SK je dovolene iba robit na zbohatlikov a spat.


zdendo . nuhenijo82   |   ip:85.237.22   |   2013-05-19  (19:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  izak

V dnešnej dobe máš právo na všetko, dokonca aj na tvoje potraty, môžeš beztrestne zavraždiť dieťa.


zdendo . nuhenijo82   |   ip:85.237.22   |   2013-05-19  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikánska zmluva Vám práva neberie, zobrali ste si ich sami, vašou neschopnosťou štrajkovať, ste zbabelci za počítačom, ktorý sa tu hrajú na znalcov všetkého, ale viete len to čo chcete vedieť, pravda Vám nevyhovuje lebo sa nehodí do vašich životov, prajem pekný večer, vy cirkevní znalci.

Do ulíc Slovač, lebo v opočnom prípade majú vaše slová váhu hovien.


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.66   |   2013-05-19  (19:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zdendo tak sa nehnevaj - ak si myslis ze Vatikanska zmluva je naša zmluva - asi nežiješ v reale.
Jaka naša zmluva - šak vatikanska ta ne.


zdendo . nuhenijo82   |   ip:85.237.22   |   2013-05-19  (19:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...to je jeden hlas voči všetkým voličom ktorý si zvolili politické strany ktoré ju podpísali, máš právo sa vyjadriť, ale to je asi tak všetko, chyba je stále len vo vás.


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-05-19  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A čo keď celá Vatikánska misionárska aktivita aj s prebytkom voľných peňazí zariadí...


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-05-19  (20:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ..zariadí , vyrieši Rómsku.. diaľničnú ..zamestnaneckú...nóóó...


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Ale čo si sa ty tak napajedil? :))))) Moja provokačná otázka vyplynula z faktu, že moja prvá reakcia sa nepáčila adminovi a hneď ma zcenzuroval tak preto som sa tak pýtala. :)))

Ďalšia vec, nuž tí čo hovoria otvorene, priamo a "pravdu" tú som dala zámerne do uvodzoviek pretože vieme, že každý máme tú svoju to majú poväčšinou zložité a občas sa potom stretnú so situáciami, ktoré by sa im ani vo sne nesnívali. Ja som si pár takých zažila. :)))) Takže všetci, čo sú otvorení a hovoria čo si myslia sú v potenciálnom riziku, čo je fakt. Ale teší ma, že takí ľudia sú, kiež by ich bola väčšina. Doladenie odtieňov videnia a chápania, čo sa okolo nás deje by už nemal byť taký problém, dôležitá je zhoda v podstate a jadre problémov.ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko


Nuž a s F*i*c*o*m máš bohužiaľ absolútnu pravdu vo všetkom, je jedno na ktorú stranu by sa otočil vetrík a kam by začal pofukovať a to vo všetkých oblastiach politiky a opatrení týkajúcich sa občanov a nášho národa. :(((((

Nemáš ako hovorca "p*i*c*a" nejakú alternatívu na nápravu? :))))
ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Admin

Tá cenzúra trošku presahuje medze. Z troch príspevkov mi cenzuruje dva??? Ale, ale, vari nie si citlivučký na pána premiéra Fica.

Alebo hej?


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.66   |   2013-05-19  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ukulele nie som napajedeny.. Ale najedeny, som sa dnes obžral. :-)
Asi Ta pomylilo to Howgh. V indianskej reči to myslim znamena - "dohovoril som" alebo take niečo.


Klopi . myhujehu81   |   ip:88.212.40   |   2013-05-19  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ... trvalú prosperitu--SK--- A "my" 5. 4 milion.. A pupok.. a naši Češi , ktorí sa pomaly ani nevedia ..Otče--náš---A budeme...frajeri... TAK aj nejakú, zmluvu, aj nejaké nové modlenie, aj furt, okamžite "zrichtovať" móres aj Vatikánom, aj s čertom diablom!!!


Piko . syfaqyxy   |   ip:95.103.66   |   2013-05-19  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A klopi Vy tu nekonšpirujete teraz - kto ma potom na Vas reagovat ked uz mame aj clanok - ako reagovat na odporcov konspiracii. :-)
Maju teraz vyčistene pole konšpiratori a Vy hned tuto prvy - taka konšpiracia - že a čo keď vatikanska misionarska aktivita zariadi romsku pracu. Tak jedine na cintorine možno hej, ked nariadi že mrtvoly treba zakopavat 6 metre pod zem a na pohreboch treba hrat jedine ciganske clive pesnicky tak cigani bud mat potom roboty viac. To by sedelo. A keď sa prevali ešte aj to že Ježiš bol rom, tak to len bude potom parada.


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-19  (20:24)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Keby sme zrušili zmluvu s vatikánom aj jej dodatky, prestal by štát dotovať cirkev jedinú, vrátili by sa "jej" majetky, podľa práva do vlastníctva štátu...nemusela by vláda vypožičiavať peneži za nehorázny úrok, nemusela by robiť škrty v rozpočte a finančne prenasledovať najslabšie skupiny občanov...odstránilo by sa tým dosť veľa problémov...aj ovce cirkevné by mali pochopiť...dosť bolo rozkoše...


ORANGUTAN . farobuve93   |   ip:58.179.10   |   2013-05-19  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako som vyrozunel z diskusie, cela ta vatikanska zmluva je o potratoch...

Zelezniciar krici: "Nebehajte mi tu po trati!" V zapati prichadza odpoved: "My nie sme potrati, my sme prislusnici VB..." (pre mladsie rocniky, VB = verejna bezpecnost, dnes policia...)

Nerozumiem, preco sa Vatikan zaobera prislusnikmi VB...? Zeby ti policajti boli veriaci...?


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (21:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan

Len taká malá úvaha mi prišla na rozum po prečítaní tvojho príspevku. Snáď ma admin nezruší.

Spravím si takú malú dedukciu na potenciálne pomenovanie slušnou formou tých, čo nám tu robia zákonmi a svojimi rozhodnutiami značný marast.

Vatikánska zmluva pojednávajúca o potratoch a slobodnej nevôli žien, ktoré by mali porodiť proti svojej vôli by sme Vatikánsku zmluvu mohli vyložiť a pretransformovať možno aj takto.

Mám strach že mi to tu zase admin nepustí, tak radšej napíšem do dvoch častí.


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Orangutan

Čisto teoreticky, keby sa náš pán prem*i*é*r* rozhodol, pre zrušenie Vatikánskej zmluvy, spôsobil by si tým podľa úvahy a teórie Pika mocenský potrat seba a svojich verných. Tak čo s tými potratmi teda robiť?


ukulele . fogyloqy46   |   ip:87.244.22   |   2013-05-19  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Piko

Čo je tak dobré, že ťa to priviedlo k obžerstvu?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-19  (21:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Radšej zrušiť potratovú zmluvu s pátričkárskou mafiou, než otvárať ústavu. Ústava je napísaná dobre. Hneď by sa ňu vrhli kadejakí pofidérni vylepšovatelia, ktorí by zaňuchali príležitosť k účelovým zmenám. Napríklad, hungaroidná piata kolóna by požadovala zmeniť hneď v preambule formu "my, národ slovenský..." na "my, občania Slovenska..." Neprípustné!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2013-05-19  (21:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no ja radsej by som poprosil splnomocnenie panbozka k udeleniu pravomoci ho zastupovat v jeho mene tymito cirkusanatmi z vatikanskej maneze...

ci vsemohuci nevie pisat?


333 . xohohaqo72   |   ip:85.216.14   |   2013-05-19  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  omg.,...


ale ste naivní jak traky,poniektorí,,,a prave ten čo tu vykrikuje že veriaci su ovce...tak dokonale


vatikan je najvačšia inštitucia,,,,na jej čele dnes sedí ten čo ma ,,v ,bibli sa vola antikrist,,,,prišiel ayb zviedol ,,,nielen neveriacich ako si ty pikolino, teba ma davno na palici,,,ale tych čo ešte veria,,,a su katolíci,,,malo z nich si to dokaže priznať tak ako si ty nedokažeš priznať že si davno na jeho palici:)


vatikan služil židom a služiť bude ,,,pokial ho potrebuju,,,na získanie moci,,,,preto kat,farary žehnali hitlerovi,,,a prdlajs koli polsku,,,inak ten članok je znoška debilit ,,,a autor zjavne nepozna alebo pozná a prekruca...keby chapal podstatu veci,,,tak by chapal že politici všetci aj kral. rodiny sa klanaju satle vatikanu,,,teda jeho najhlavnejšiemu predstavenemu,,,a tento boj okolo kat cirkvi je len boj na oko aby sa osôlabil jej vlyv,,,až tak aby sa zaviedlo jednotne naboženstvo,,,aj s moslími,,,,nemože byť vlada nad svetom celým .pár ľudmi pokial nebude jednotne a jedine naboženstvo svetove..a toto čo sa deje je presne sučsť plánu,,,preto nikda nepríde o k odlučeniu ,,,rkc od štátu...pokial nezanikne,,,len naivne ovečky neveriace žiju vo svojom omyle že sa to da ,,,a dobrovolne bez boja:)


joplin to vamjasne napísal,,,ale vypluskovali ste niekoho čo ma naozory riadnej prpečenej ovečky:)ale pozor neveriacej,

JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-19  (22:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ústavu SR vypracovali bývali komunisti a nie slobodný občania SR a mafiáni z HZDS, SNS, SDL, keď už dnes sú títo komunisti na smetisku politických strán – čiže fašistických mafií Slovenska, ktorí zotročili svoj národ a taktiež svojvoľné si napišali a schválili volebný zákon, aby tieto mafie neboli odvolateľné svojimi voličmi pri tunelovaní a rozkrádaní štátu.
Taktiež vatikánsku zmluvu spísali bývali komunisti, ktorí povstupovali do pravicových a vraj aj kresťanských strán.
Občania Slovenska skôr než došlo k ratifikácii a podpísaniu Vatikánskej zmluvy,

nedostali možnosť prijať alebo odmietnuť v referende Vatikánsku zmluvu. Nakoľko na Slovensku žije značne množstvo veriacich, ktorí taktiež platia dane štátu.

Aj keď som ateista, tak braním veriacich Slovenska aj napriek tomu, že ja osobne považujem Vatikán za najstaršiu politickú organizáciu v Európe ba dokonca vo svete a ako viete, tak ja politické záujmové skupiny považujem za mafie..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-19  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Plazivá demontáž štátnosti vedie aj cez nenápadné prepisovanie základného zákona štátu, akým je ústava. Naznačil som v predošlom príspevku príklad reálneho nebezpečenstva na základe substitúcie jediného slovíčka. Samozrejme, existujú aj lokálni blázni, krikľúni a notorickí kverulanti nespokojní ani so svojou vlastnou zbytočnou existenciou, ale tí sú každému na smiech a nepredstavujú svojimi smiešnymi požiadavkami absolútne žiadnu hrozbu. Najmä takí, čo sa hľadali celý život a ani nad hrobom ešte nevedia, kde je sever...

:-DDD


Rudolf_Vasky . dawokate39   |   ip:78.98.18.   |   2013-05-20  (02:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nech žije Fico - ale nie dlho !

http://www.youtube.com/watch?v=YFvUukjfFjo


karol . kocemike23   |   ip:77.247.22   |   2013-05-20  (06:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Panebože...to je trápne video od Vaského...

vie že problém je v úroku a v zisku a že všetci politici slúžia bankárom...a on útočí na Fica ktorý je oproti ostatným politikom to najmenšie zlo...i ked mu zobral názov jeho strany, to na veci nič nemení...

Zial Bohu Rudko Vaský sa už nezmení,patrí mu vdaka za knihu Tretia cesta,takému niečomu by sa mal venovat a nie natáčat trápne videá s deťmi a cigáňmi...vari na staré kolená rozum potratil???


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (06:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Rudolf Vasky ste čestný človek už aj z dôvodu, že uvediete svoje meno a priezvisko pri svojich názoroch a presvedčeniach.

Demontáž štátnosti vykonal udavač ľudí – konfident ŠTB - Bulo Von Elektra, komunista Robert Fico s krikľúňom a zlodejom, parazitom v spoločnosti ožranom Janom Slotom, keď ratifikovali Lisabonskú zmluvu a bez súhlasu obyvateľstva odovzdali do 70 vládnych kompetencii centrále psychopatov v Bruseli a zadlžili Slovensko
Prečo diktátor Fico zadlžuje Slovensko. všetci komunistický špinavci , zlodeji čo zničili štát a majú plnú hubu štátnosti sa stretli v mafiánskej strane Smer z HZDS, SNS, SDL, keď im voliči dali kopačky v slobodných voľbách. Títo komunistický zločinci potom čo rozkradli, vytunelovali Slovensko, zadlžili Slovensko, tak dnes majú plnú hubu obavy o Slovensku štátnosť. Sú to zlý ľudia, ktorí vykonávajú vedome sociálnu genocídu na slovenskom obyvateľstve, sú to vrahovia slovenského národa, ktorí si zaslúžia doživotné vezenie a konfiškáciu osobného majetku. Ja by som dal hlasovať v referende aj o zavedení trestu smrti na Slovensku pre týchto zločincov.

Keď môžu mať trest smrti v USA, tak prečo nemôžeme mať aj u nás na Slovensku pre vlastizradcov zo Smeru, HZDS, SNS, SMK, ktorí majú plnú hubu štátnosti, ale keď boli u moci tak konali tak, ako im psychopati z Bruselu nariadili.JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (07:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pán Vaský, príďte do Košíc 17.novembra 2013 a ja Vám na kameru poviem to čo si myslím o zastupiteľskej kvázi demokracií na Slovensku a v celom svete na plnú hubu.

Pán Vaský ľudia Slovenska si neuvedomujú, ako ich zadlžuje SMER.

Uvedomia si to podľa mňa už o päť či desať rokov, keď všetci, ktorí dnes majú strach vyjadriť svoj názor a radšie mlčia, nech si prstý za nich pália iný ľudia.

Veľmi dobré video ste natočil pán Rudolf Vaský. Dakujem Vám a vážim si Vás.JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (07:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tomu pánovi čo Vám pán Vaský povedal, že vláda bola demokratická zvolena ste mal povedať, že klame sám seba klame a to čo tvrdí nie je pravda z dôvodu, že volebný zákon v našej krajine prijala úzka skupina ľudí, komunistická a zlodejská mafia, keď odmietla občiansku spoločnosť a nedovolila obyvateľstvu Slovenska si vytvoriť a schváliť volebný zákon s imperatívnym mandátom.
A tak dodnes nám vládnu ľavicové a pravicové mafie korporatívneho globálneho fašizmu.Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.65   |   2013-05-20  (07:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zasíkaný dedo, hľadaj, kde je sever...

:-DDD


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prečo milujú nevzdelaný a prefíkaný ľudia Smer a Róberta Fica pán Vasky?!:

• Preto, že odmietal, aby sa ľudia Slovenska sa v referende vyjadrili k Lisabonskej zmluve ktorou odovzdal centrále diktátu Bruselu do 70 vládnych kompetencii SR a hrubo porušil Ústavu SR?

• Preto, že odmietal zrušiť trestnoprávnu imunitu pre ústavných činiteľov SR?


• Preto, že odmieta Robert Fico, právnik občiansku spoločnosť, ktorou by si občania mohli vytvoriť dôležitý volebný zákon a odstaviť politické zločinecké mafie Slovenska a priamo mať pravo si voliť policajného riaditeľa SR, predsedu najvyššieho sudu, generálneho prokurátora SR, manažéra verejnoprávnych médií čím by boli stíhateľné, trestné stíhateľný v súlade trestného zákona a Ústavy SR a to politické mafie na Slovensku čo vytunelovali, rozkradli, predali Slovensko a zadlžili Slovensko?
Slovenský národ stratil štátnosť v diktáte fašistickej EU z dôvodu, že hajzli z HZDS, SNS, Smeru, SMK ratifikovali Lisabonskú zmluvu a odovzdali do 70 významných vládnych kompetencii centrále diktatúry Bruselu?
Je my smutno, že množstvo ľudí na Slovensku žije v neznalosti demokratickej spoločnosti v ľudských právach a tom v akom zadlžení sa nachádza naša krajina pre ďalšie generácie strednej vrstvy, mladých ľudí aj tých čo sa ešte len narodia pán Vasky a tak mi sme ich nepriatelia, zlý ľudia, že sa opovážime hovoriť pravdu a otvárať oklamaným ľudom Slovenska oči dokorán..
Jozin . lufyceju90   |   ip:212.37.65   |   2013-05-20  (08:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najprv by som si chcel prečítať tú zmluvu, ak niekto má kink, nech, prosím ho zverejní - ďakujem. Potom, možno, sa aj vyjadrím, ak sa mi nebude páčiť. Vedomosti z druhej ruky nemusia byť korektné.


dedoJozefVarga . rilixevu31   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, zlý duch , krtek, troll internetových webov a serverov--DDD .


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (08:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium
Hľadaj kde je juh, nakoľko zadlžené Slovensko skončí v naručí krízy Portugalska, Grécka, Španielska, Cypru s holým zadkom kvôli HZDS, Smeru, SNS a SMK to je najväčších debilov Slovenska.

Ja aj ked som ateista a nepriateľ Vatikánu, tak si želám pravo veriacich slovenska sa vyjadriť k Vatikánskej zmluve v referende už aj po funuse, pretože našnu štátu aj oni odvadzaju dane. takto si predstavujem občianskú spoločnosť na mojom rodnom Slovensku, mojej vlasti.


tomm . jehibaqe7   |   ip:85.216.23   |   2013-05-20  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zidobolsevici zas v akcii


Andrej . bomefumi93   |   ip:91.229.29   |   2013-05-20  (09:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikanska zmluva je neplatna,neprebehlo ziadne referendum,ziadne hlasovanie,ziadna verejna diskusia,KDH si jednoducho svojvolne vysvetlilo svoje posobenie vo vlade maleho cigana zo Spisa ako pravo na rozhodovanie v takej zavaznej veci,ako je Vatikanska zmluva.Dedkovia a babky z kostolov,ktori su volicskou zakladnou KDH su uz davno vo veku,kedy sa rozhoduju podla zelani "pana farara" nez hlasu vlastneho rozumu.Ta farizejska strana nema s krestanstvom nic spolocne,okrem nazvu,v skutocnosti je to strana zaskodnikov,tunelarov,zlatopadakovych jednorazovych uradnikov a eurokomisarov,ktori v europarlamente maju tak "vyrazny hlas",ze dodnes nenavrhli vobec nic a su len pritakavaci akychkolvek debilnych napadov,ktore skrsnu v hlavach eurohujerov v liderskych statoch.Tu neziju iba krestania,su tu aj grekokatolici,pravoslavni,ako aj ateisti,ktori sa rohodne nechcu podriadovat napadom geriatrickych pacientov vo Vatikane,mekky podvodov,hriechu,zvratenosti a pokrytectva.V Rakusku je obrovsky trezor,aky nema ziadna banka na svete a v nom ukryva cirkev svoje hriechy od r.365 az po dnesok.Velmi dobre vedia,preco ich nechcu dat preskumat ziadnym odbornikom,ani vedcom,to by katolicka cirkev velmi rychlo prestala existovat a tym by zmizol aj bezstarostny zivot v luxuse a prepychu tych,ktori naivitu oveciek vyuzivaju..


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (10:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doposiaľ sa ľudstvu našej planéty nikdy nepodarilo vytvoriť si občiansku spoločnosť a nikdy neboli vedený ľudia k tomuto v rodinách rodičmi, v školách cez školské osnovy a taktiež mienkotvornými médiami vo svojich krajinách.

Dôvod?

Pretože psychopati si chceli udržať moc a silu ekonomického, politického postavenia v komunitách žijúcich v národných štátoch či už to bolo ba začiatku 20 storočia. V polovici 20 storočia aj na konci 20 storočia. Na začiatku 21 storočia si vytvorili normy a pravidla bez vôle ľudu vo svojich krajinách, ktoré vedu k globálnej diktatúre aj za pomoci Vatikánu, najstaršej politickej organizáciu, ktorá v čase a priestore menila farbu podielu na vytváraní svetovej vlády ohlupovaním svojich veriacich úprimné veriacich v existenciu jediného Boha a jeho syna Ježiša.
Každý ma právo veriť čomu chce, ale ľudia majú pravo si vytvoriť občiansku spoločnosť a cez ktorú sa ma plniť vôľa väčšiny, ktorá uzná v obmedzení aj vôľu menšiny vo veciach verejných.
Bohužiaľ je to všetko opačne ako má byť. V tomto príspevku sa vyhnem

hrubým urážkam

ústavný činiteľov, ktorých si nectím a nechcem si ich vážiť ako autority spoločnosti a režimu, ktorý nám nanútili podvodom už v minulosti pri vzniku svetových náboženstiev či v dobe pokroku vzdelaného ľudstva našej krajiny či iných krajín sveta.

Ja osobne nemám problém ich napadať , ponižovať, vysmievať sa im či urážať hromadným emailom čo som zdokumentoval aj na tomto webe v mojich článkoch pretože som duchom slobodný človek a moja vôľa je demokracia v občianskej spoločnosti pretože nie som zbabeli a nebojím sa ani perzekúcii, väzenia či smrti za správnu vec za demokraciu a nie pseudo demokraciu v našej krajine aj vo svete.KUKO . juxowave40   |   ip:82.229.18   |   2013-05-20  (10:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  K Ficovi - ked uz sme pri nom - zase mina prostriedky obcanov na stavbu atomovych elektrarni. Ked v inych krajinach odchadzaju od atomu (napr Angelika vseveduca), Fico si ten "biznis" nenecha ujst.
Doteraz este ZIADNA atomova elektraren na svete nebola po ukonceni prevadzky rozobrana a zlikvidovana. Tieto elektrarne nam zostavaju ako "pomniky smrti" - pamatnici nasich nezodpovednych aktivit na tejto krasnej a jedinecnej planete, ktoru ludstvo za poslednych 200 rokov dokazalo zdevastovat do takej miery, ze je ohrazena jeho existencia.
(namiesto vyuzitia inych energii - tak ako to mienil Tesla, ktoreho doslova umlcali koli ich biznisu)
Navyse vieme, ze atomove elektrarne su ucinnou zbranou v rukach tych, co maju HAARP (vid Japonsko).

FICO - preco ty doslova pchas tolko nasich penazi do tychto pomnikov smrti???
IDE TI LEN O BIZNIS - to je evidentne - z velkych investovanych sum su potom aj velke provizie.
DOTERAZ ZIADNA ATOMOVA ELEKTRAREN PO UKONCENI CINNOSTI NEBOLA RIADNE ZLIKVIDOVANA A ROZBRANA.
Fico ich buduje dalej - samozrejme s kamosmi, s ktorymi si dobre rozumie..

Zajtra o 20H50 bude na TV- Arte relacia:
"Atomove elektrarne - rozobratie nemozne?" - hodinovy dokument, pozerajte.
http://www.arte.tv/guide/de/046961-000/akw-rueckbau-zu-welchem-preis
http://www.arte.tv/guide/fr/046961-000/centrales-nucleaires-demantelement-impossible


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-20  (10:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jozefvarga, si to prehnal, neguješ vlastné vyjadrenia...máš vôbec jasno v tom, čo tvrdíš ? zastávaš sa veriacich Slovenska, akým právom obhajuješ stúpencov najšpinavšej cirkvi ?
podľa teba tiež HZDS a SNS sú najväčšími vinníkmi, akosi opomínaš uviesť pravých vinníkov, pcháš sa im do análu, lebo ti neodpovedajú na tvoje besné e-maily ?
popri určitej dávke patriotizmu, ktorá občas z tvojich príspevkov vykukne, vzápätí všetko poprieš...
keď budeš Vaskému hovoriť na kameru, nezabudni uviesť, že táraš vo svojom mene, ako súkromná osoba, v žiadnom prípade ti nedávame mandát hovoriť v mene občanov, nezabudni...


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Robert Fico, náš premiér a predseda strany Smeru je podľa môjho presvedčenia nečestný právnik a človek, pretože odmieta občiansku spoločnosť a hrajú divadielko s kámošmi s pravice zastrašovaním ľudí pravicou, len aby dostali pravica a ľavica k voľbám nevzdelaných ľudí a aby si legalizovali moc nad ľuďmi v našej krajine. Tento spôsob je známi vo ste ako moderná zastupiteľská kvázi demokracia.

Psychopati politickej organizácie Vatikánu po celé stáročia zastrašovali ľudí existenciou pekla čo obkukali od semitov žijúcich v arabských krajinách pred niekoľkými tisícročiami pred n.l.

no zdôrazňujem, že aj napriek tomu si ctím a vážim morálny život kresťanov na Slovensku aj vo svete na rozdiel od Pandemonia a Pika, bývalých komunistov. Doposiaľ sa ľudstvu našej planéty nikdy nepodarilo vytvoriť si občiansku spoločnosť a nikdy neboli vedený ľudia k tomuto v rodinách rodičmi, v školách cez školské osnovy a taktiež mienkotvornými médiami vo svojich krajinách.

Dôvod?

Pretože psychopati si chceli udržať moc a silu ekonomického, politického postavenia v komunitách žijúcich v národných štátoch či už to bolo ba začiatku 20 storočia. V polovici 20 storočia aj na konci 20 storočia. Na začiatku 21 storočia si vytvorili normy a pravidla bez vôle ľudu vo svojich krajinách, ktoré vedu k globálnej diktatúre aj za pomoci Vatikánu, najstaršej politickej organizáciu, ktorá v čase a priestore menila farbu podielu na vytváraní svetovej vlády ohlupovaním svojich veriacich úprimné veriacich v existenciu jediného Boha a jeho syna Ježiša.

Veriaci kresťania sú čestný a dobrý ľudia aj keď ja verím v enfinitizmus čo je absolútna jediná nekonečná pravda a to verím v nekonečnosť času a priestoru vo vesmíre a v evolučný vývoj všetkého vo vesmíre.
Neverím v existenciu Boha pradávnych semitov, ktorí starý zákon obkukali od inej kultúry, ktorý napišali 20 zvitkov GENEZIS a s ktorej semiti vytvorili zlodejstvom písaných veci starý zákon. .KUKO . juxowave40   |   ip:82.229.18   |   2013-05-20  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera . wewusyre87
Nas Joško Varga nech ta nemrzi, my ho mame radi a to co hovori nam hovori z duse.
Ty si hovor za seba !
Aky bol vlastne tvoj nazor na vec? - uvedeny v clanku?
- uniklo mojmu postrehu...


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (11:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera . wewusyre87

Ja so nikdy sa nepchal do zadku nikomu v mojom osobnom živote a hovorím a píšem to čo cítim nie pod pseudonymom , ale pod svojim menom a priezviskom.

Tvoj názor na mňa ti neberiem. Mame slobodu slova a myslenia, ale nie už základne pravo občanov národnej väčšinovej komunity vytvoriť si občiansku spoločnosť, jedinú demokraciu vo svete. Pre mňa občanom je aj ten čo sa nenarodil na Slovensku, ale žije trvale dlhodobo na Slovensku a odvádza dane Slovensku. Ha som sa narodil na Slovensku a hlásim sa k Slovensku, nakoľko je to moja vlasť Slováka.

Moje deti majú rôzne štátne občianstvo, pretože v minulosti som uzavrel sobáš s cudzou štátnou príslušníčkou a tak sme sa na občianstve našich deti dohodli.

Samozrejme, že niektorým občanom Slovenska to prekáža, pretože odmietajú občiansku spoločnosť a preferujú národnú čistú rasu ako kedysi Adolf Hitler a jeho pohrobkovia aj v 21 storočí.

Ja nie som Slovak zlodej a mafián – GORILA ako sú podľa môjho presvedčenia niektorí bossovia parlamentných mafii v NR SR pred rokom 1989 aj po roku 1989 dodnes.Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.65   |   2013-05-20  (11:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zasíkaný dedo, si nejako až podozrivo akčný. Nemáš dnes náhodou vysedávať v čakárni na kontrolu k urológovi...?

:-DDD


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-20  (11:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JozefVarga, kritizuješ KDH a pritom obhajuješ veriacich, ktorí sú pod priamym vplyvom tejto strany ? to odporuje tvojej predstave demokratickej spoločnosti...či nevidíš, koľko sa im vychádza v ústrety na úkor väčšiny občanov SR ?

tiež poznám niekoľko čestných ľudí spomedzi veriacich, ktorí veria úprimne a čestne žijú, netušiac, ako sú cirkvou podvádzaní, ALE...


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (12:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera . wewusyre87
Veriaci Slovenska nezdieľajú všetko čo chce KDH. Veriacich kresťanov aj keď som ja ateista si budem vždy vážiť pre ich čistotu k morálnemu životu aj keď mám na Vatikán iný pohľad ako veriaci kresťania Slovenska či celého sveta, pretože som duchom slobodný človek. Je ich pravom veriť v existenciu Boha a jeho syna Ježiša a mojim pravom je neveriť v Existenciu v Boha.

Ja k nim k kresťanom budem stále cítiť úctu kvôli ich presvedčeniu v čistotu morálneho života, ktorá neexistuje u nás ateistov. Nikdy som nebol komunistom aj keď dnes som ateista a v minulosti som bol taktiež veriaci kresťan.

Verím v možnú demokratickú občiansku spoločnosť a to, keď to občania našej vlasti budú chcieť si vytvoriť a schváliť občiansku novelu volebného zákona a nenechajú si vyplachovať rozum komplicmi politických mafií z konšpiračných médií hlavného prúdu- verejného spravodajstva, ktoré formuje verejnú mienku a týmto spôsobom dostávajú voličov podvodu a klamstvami k voľbám legitimovať legálne čiže voliť politické mafie v našej krajine aj v iných krajinách sveta,

kde si občania nemohli slobodne prijať a schváliť dôležitý volebný zákon demokracie, vôli ľudu väčšiny, ktorá rešpektuje aj práva menšiny v menšej miere ako pravá väčšiny.Pandemonium . darujete36   |   ip:212.37.65   |   2013-05-20  (12:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nikdy nebol komunista a teraz je z neho druhý Lenin... Predtým dral kostolné lavice, dnes je ateista... Dedo, nájdi sa už aspoň teraz, tesne nad hrobom a zisti si, kde je sever...

:-DDD


DedoJozefVarga . fucudemu51   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (13:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je nepopierateľný fakt, že legislatívu tunelovania a rozkladania Slovenska tvorila menšina v zastupiteľskej kvázi demokracií a že nikdy to nebola vôľa väčšiny obyvateľstva od určitého času, keď k voľbám chodili 60 % oprávnených voličov bez pravá imperatívneho mandátu a práva odmietnuť akýkoľvek zákon či medzinárodnú zmluvu prijatú v NR SR a tak pravom som nazval súčasný systém, že mafia je zákon, že politické strany v celom svete sú mafie, ktoré ľudstvo musí dostať od spoločenskej moci v každej krajine sveta s výnimkou zopár krajín sveta aj spôsobom občianskej rebélie neúčasti na voľbách.

Pandemonium, vinko červené zmišané s Ficovov colou klamstiev a podvodov,

teraz už odchádzam do zamestnania tvoriť hodnoty za 400 € mesačne, aby si Ty debil, si so svojimi mafiánmi mohol užívať nakradnutí majetok občanov Slovenska, takže dnes debil z HZDS už sa ti neprihovorím.ANONYM . nihanosy20   |   ip:82.229.18   |   2013-05-20  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Sakirujesekera . wewusyre87
Nas Joško Varga nech ta nemrzi, my ho mame radi a to co hovori nam hovori z duse.
Ty si hovor za seba !
Aky bol vlastne tvoj nazor na vec? - t j k clanku? - uniklo mojmu postrehu...

A ty Pandik to tiez nemas k tomu urologovi daleko - medzi nami kamaratmi - tvoja palicka snehuliacik to ma uz tiez davno "v suchu"
...tak nechaj Joška Vargu nech sa vyjadri, hovori dobre, aj Rudolf Vasky dobre hovori a urobil dobre video.

Nevies ze nemozu byt vsetci geniovia? (Geniokrc)

A ty admino, preco mi schovavas prispevok, hm??

Nevies Panduš kto mi urobil tie sakarede fotky? - to bolo pre teba zamerne?


KUKO . wygoryti45   |   ip:82.229.18   |   2013-05-20  (13:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Sakirujesekera . wewusyre87
Nas Joško Varga nech ta nemrzi, my ho mame radi a to co hovori nam hovori z duse.
Ty si hovor za seba !
Aky bol vlastne tvoj nazor na vec? - t j k clanku? - uniklo mojmu postrehu...

A ty Pandik to tiez nemas k tomu urologovi daleko - medzi nami kamaratmi - tvoja palicka snehuliacik to ma uz tiez davno "v suchu"
...tak nechaj Joška Vargu nech sa vyjadri, hovori dobre, aj Rudolf Vasky dobre hovori a urobil dobre video.

Hovoria pre ludi, so spravnym pristupom a stylom.
Nevies ze nemozu byt vsetci geniovia? (Geniokrc)

A ty admino, preco mi schovavas prispevok, hm??

Nevies Panduš kto mi urobil tie sakarede fotky? - to bolo pre teba zamerne?


John11146 . vexutefo87   |   ip:89.103.12   |   2013-05-20  (19:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Satanasa skor vzkriesia technokrati-carodejnici ala Merlin ako nejaki pomylenci hlasajuci bud prosperitu alebo poslusnost na slovo.
Aspon si precitajte 'tu' knihu a kaslite na polouvarene zlataniny.

Daj to na tento sposob, co v tej zmluve vlastne je, a neodbocuj.
http://dolezite.sk/LISABONSKA_SMLOUVA_VE_SROZUMITELSTINE_110.html


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-20  (23:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium, kapustová hlava ty nevieš že Lenin odmietal občiansku spoločnosť a že s 5 tisíc frankami od slobodomurárskej veľkolóže Francúzska a kedže lenin bol jej členom, tak mal príkaz urobiť po revolúcii buržoáznej v Rusku proti cárovi, revolúciu boľševičku s jedným výstrelom z Auróry lem preto, že Francúzsko a Veľká Británia mali v gatiach nasraté, keď sa k moci dostala buržoázia Ruska, ktorá keby bola pokračovala zaostalom Rusku v ekonomike, tak dorazí na dno ekonomiku Francúzska, Nemecka, veľkej Británie za desať či 15 rokov , Ty nevzdelaný debil pandemonium.

A tak dodatočne slobodomurári Francúzska, Veľkej Británie k Stalinovi po odprataní Lenina vytvorili Hitlera a postavili týchto dvoch psychopatov proti sebe, aby sa tieto krajiny zadlžili a ťahali za slabší koniec ekonomickej moci v druhej polovici 20 storočia v Európe a Ázii .

Debil pandemonim, lepič plagátov u mafiána Vladimíra Mečiara, tvoj Boss mafie zradil národné zaujmi Slovenska keď už podpísal prístupové rokovania o vstupe do EU v roku 1993 a zradil Slovensko v roku 2009, keď bez súhlasu občanov Slovenska vydal s mafiánom Ficom, súčasným priemerom SR do 70 vládnych kompetencií Slovenska diktatátu v Bruseli, bábike SB, MMF, a zadlžuje trestnoprávne Slovensko dodnes.Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (00:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno pandebilium-kapustná hlava, tvoj zasíkaný šéf z Elektry čo si ani zaboha nevie spomenúť odkiaľ na ňu má je boss mafie..

A ty si len kapustná hlava a lepič plagátov..
keby som mal viac času ako nemám keďže som na "lešení" tak by som ti tu natrhol tvoj diskusný kakáč, ako to bolo doteraz vždy..

:-DDDD


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-21  (08:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins . xuhydime11

Správny postreh. Dávam Ti veľké ++JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-21  (09:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Naši ctený mafiáni v politických stranách slúžia ochotne Bruselu v zastúpení samozvaných psychopatov MMF a SB a nie svojmu ľudu.

Ja iné svoje presvedčenie nepoznám a čo Ty kapustová hlava a lepič plagátov z HZDS u Bulka Von Elektru,

aký máš názor Ty kapustová hlava Pandenonium??? - DDDSakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-21  (19:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JozefVarga, sa teš do dôchodku, budeš mať viac času na rozšírenie svojich vedomostných obzorov, niekedy máš pomerne jasné vlastenecké chvíle, ale častokrát si v príspevkoch odporuješ...
tvoje obviňovanie VM je ako obohratá platňa...
keď sa budeš viac venovať objektívnym zdrojom informácií, pochopíš, ako si sa mýlil...jednostrannosť - toto ti tu vyčítame...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera.


Jáj , herodesa ja tvojho, no daj nejaké "objektívne" názory na toho človeka z elektry na ktorú nevie odkiaľ má prachy!!

No daj, nech zmúdriem aj ja.
Či nevidíme si pred nos?
Je to špinavý politik ako každý iný, špekulant, obratný v reči čo vie pomotať hlavy ako dôchodcom tak aj velice mladým a pandebiliovi..
Hrabal pre seba, rozdával ako zo svojho, privatizoval, za jeho vlády vznik mafie, rezešovci si ho nevedia vynachváliť..

No ale daj nejaký "objektívny" ,,Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-21  (20:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten starý urínový geriater sa nevie tešiť zo života. Je to smutný prípad skrachovanej existencie zmietajúcej sa v nenávisti voči všetkému naokolo. On má aj nejaké vlastenecké chvíle? Že som si nevšimol! Tento patologický kverulant má akurát tak permanentné záchvaty notorickej grafománie a svojimi bezvýznamnými výplodmi zmäknutého mozgu otravuje každého. Ani vo vysokom kmetskom veku nenašiel sever a nie je schopný objektívnej analýzy. Ako šašo tohto portálu je však užitočný akurát na to, aby som si (a nielen ja) na ňom brúsil slohový ostrovtip.

:-DDD


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-21  (20:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jopli, ťa mrzia prachy na elektru, ani spávať nemôžeš ? sme sa mu na ňu zložili, však si to zaslúži, nemyslíš ? a teraz čo ?

radšej si zaspievaj tú tvoju gitarovú, čo si zavesil na You tube : "Je to tak" ...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sekera.
No mňa to až tak nemrzí, ja to hovorím len preto lebo to nevie vysvetliť hlavne majiteľ a nie je to 5 korún.
Stálo to tuším 35 melónov, a on nevie odkiaľ??
Tak potom je aj on zlodej,,či ako to ty vidíš??
A keby sa mu nechá možnosť tak nakradne toľko čo sa mu ani do vagóna nezmestí, kedže vieme, že peňazí nie je nikdy dosť..

No ty to zjavne v zápale lásky k idolu (ako napokon každý k hocijakému inému idolu) nevidíš a poctivo prehliadaš a ešte sa tu snažíš aj o vtip z poskladaním sa a ospravedlnením ,že si to zaslúži!!

Ja ti niečo poviem, ako to je možné ,že sú slováci takí tupí??
Prečo môže rakúsky prezident bývať v bytovke z ostatnými ľudmi a chodiť na nákupy do billy ktorú má vedľa??

Toto mi vysvetli!!

Prečo by mečiar nemohol bývať v dome za 5 melonov a žiť ako človek,,a potom hlásať pravdu, a biť sa??
Prečo najprv vyrabuje čo sa dá, predá, nevie prísť na to odkiaľ má 35 mil. a potom sa tu robí neviniatko a ty mu to žereš aj z nevijákom a ešte tu vypisuješ aj koK0tiny,..
Vysvetli mi to prosím ťa..Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sekera..
a žiadne video som na jutup nedal.,nie som ja fasbuku, nedavam nikde žiadne videa..
no ak si ma niekde akože našla na jutube,,tak mi to daj,,chcem vedieť aké myšlienky ta viedli k tomu ,že som to bol ja..
diky,.,


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-21  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pod prezývkou Joplins na tomto serveri bolo diskutérom odporučené videjko s pesničkou, ktorá ma zaujala, priznal si textové autorstvo, naspieval to niekto iný, je to dávnejšie, treba by bolo pohľadať...
ty nie si ten istý Joplins ? ktorý šiel na keltské stretnutie, a na nejaký čas sa stratil z fóra...teda neviem...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (21:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak to nie som.
no vidím,že ani tripcode nepomáha.Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-21  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jopli, k téme VM, žiadaš vysvetlenie...
pamätáš sa možno, ako na elektre dzurindovci výbušninou otvárali otvorené dvere ?
vieš si predstaviť, že by VM býval, ako rakúsky prezident, v bytovke...chcel by si byť vtedy jeho susedom ? zdá sa ti to byť normálne ?

k ďalšiemu sa nejdem vyjadrovať, bolo by to nadlho...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-21  (21:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Netreba mu nič vysvetlovať. To nie je ten komický prorocký emigrantský gastarbeiter. Toho prehltol pred časom lev. Ako som už i ja raz spomenul, toto je len nepodarený plagiát...

:-DDD


perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.55   |   2013-05-21  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sakiru
keď už ti ide o to, elektra bola 41 melónov a jeden z dôvodov prečo je tak drahá je, že to má nepriestrelné okná proti guľometu. 1m2 takého okna stál zhruba 7000 SK vtedy.
no a spočítaj si tie okná.
preto to museli rozbíjať výbušninou, ináč by použili aj baranidlo. celé to bolo veľké divadlo, na zelený štvrtok sťa krista ho lapali, ale okovy mu nenasadili ako iným, ešte aj mával. a to ho vyvážal až špeciálny útvar z ba, krajskému nedôverovali.
tí čo to filmovali dobre vedeli, že spoza druhých pancierových dverí sa im nič nestane. a policajti presne vedeli ako rozbiť 1 dvere. lebo ak by nevedeli tak by tam normálny dal kumulačku a vymietlo by to aj čižmičku s kamerou.
keby si mal trochu kritického myslenia a nebol agent, tak by si to tak nežral. jolopuk má pravdu. VM si pamätajú ešte ako v nemšovej aj s bacom odrbával ľudí o pozemky. tá banda má za ušami viac ako dosť!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (22:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sekera..
tak toto hádam ani nemyslíš vážne.
Či by som chcel byť jeho susedom keby mu davali na dvere výbušniny??

to je akože čo toto? argument na obhajobu toho,že si nevie spomenúť odkiaľ má 40 melonov na ružový dom??
teda nech radšej mafiani žiju "oddelene" v prepychových domoch aby náhodou ked ich budú strieľať neprišli bežní ludia k ujme na zdraví!!


Tak takúto logiku som už dlho nepočul ,nevidel, nečítal a ani necítil..

sorry sekera,,ale toto je moc už aj na mna,.,
Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-21  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  perseus, celé to bolo jedno absurdné, barbarské divadlo, ale zaujíma ma, prečo výbušninou otvárali OTVORENé dvere, kde je tu logika ?

nie som agent, mýliš sa...ale viem dosť, aby ma médiá nezblbli, ako tuto mnohí celé desaťročia tvrdia nepravdy za pravdy vydávané...opakujú, čo im médiá účelovo podsunuli...


perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.55   |   2013-05-21  (22:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  scéna bola inštalovaná, bolo to treba zahrať. ako sa hrá mnoho iných vecí pre verejnosť.

pozri,
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=257422&;SID=2&P=1

a čižmička tu bude tvrdiť ako markíza bola proti VM a ako ANO bolo proti . blbosť,oni ťahajú spolu. v tomto prípade to bol rudko + katka.


perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.55   |   2013-05-21  (22:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no daj si ten výpis úplný.


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-21  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Diskutujem s deťmi...FINITO...


perseus . tituqojo66   |   ip:91.127.55   |   2013-05-21  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :D tak predsa, a ja som si myslel, že so zašťatými starcami!


konateľ
(od: 23.01.2013)
MUDr. Rudolf Zajac
Jozefa Kronera 7112/2
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 14.02.2013
(od: 15.03.2013)
Mgr. Katarína Tóthová
520
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 23.01.2013 Skončenie funkcie: 14.02.2013

presun firmy, či splátka dlhov?

dobrú noc sakiru, a nech sa ti sníva o VM, a možno budeš mať tú česť, robiť mu pedintra, ale pozor na polúcie!


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-21  (23:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sekera,,
možno som bol v určitých veciach zmanipulovaný, môže byť..

no tvoja obhajoba je viac ako chorá..
krásne vidno ako si zmanipulovaný, a prehliadaš do očí bijúce fakty a obhajuješ ich stupídnym spôsobom a rátam,že ti to ani nepríde blbé...

na každom šplochu pravdy trochu,
vlado je nie neviniatko, a ty to vieš a vie to aj padebil,.len ste počas jeho vlády ťažili a tak ho zastávate,,to je celé..
poznám takých ludí aj vo svojom okolí..
keby rýžovali za dzurindu,,tak by velebili jeho..

proste prospechári..


to ešte raz ta poprosím,,prečítaj si po sebe tie príspevky a obhajoby či ti z odstupom času niečo náhodou nevyskočí ako úplná blbosť,..

lebo to bol tlak--


JozefVarga . wajefuti49   |   ip:62.197.22   |   2013-05-21  (23:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sakirujesekera . wewusyre87
V. Mečiar raz keď strana HZDS privatizovala tak verejne pred kamerami TV vyslovil tieto slova.

Áno, moji ľudia dostali fabriky, štátny majetok za 1 korunu z dôvodu, aby nemuseli splácať úvery na privatizáciu majetku fondu národného majetku a vyplácať svojim zamestnancom minimálne mzdy.

Pýtam sa, dali mu na takýto právny skutok ktorý vykonal ostatný občania Slovenska?

Nie!!!

A tak to čo urobil je trestný čin na doživotie.

Ďalej, Ústavu SR formulovali jeho ľudia až na maličkosti, záväzné maličkosti veľmi dobre.
To nepopieram.

Ale už v roku 2009 nikdy nepochopím, ako mohli bez súhlasu občanov lízať zadok MMF a SB v zastúpení Bruselu a odovzdať Lisabonskou zmluvou do 70 významných kompetencii SR s Ficom mafiánom Bruselu a spáchať trestný čin vlastizrady ľudí, ktorí sa pred ratifikovaní Lisabonskej zmluvy hlásili k suverénnej SR aj Ústavou SR, ktorú hrubo pošliapali, porušili ako ústavný činitelia.

A ty Pandemonium, kapustová hlava lepiča plagátov u Bossa Mafie v HZDS kuš debil -!!!Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2013-05-22  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okrem mechúra trpíš aj insomniou, skrachovaná košická existencia?

:-DDD


Sakirujesekera . wewusyre87   |   ip:92.52.36.   |   2013-05-22  (11:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, urazil si ma, za vlády VM som neťažil, ani desať halierov slovenských ! toto si nedovoľuj, dieťatko neinformované...
tliachaš somariny, že je VM môj idol lásky a pod., škoda času...


Joplins . xuhydime11   |   ip:94.145.22   |   2013-05-23  (00:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jaký precitlivelý..dívajme..
Prestaň sa tu chovať ako somár, sekera..
Keď si neťažil tak si neťažil,,ide o tvoje zaslepené obhajovanie toho človeka,,ktoré by si si mal po sebe nahlas čítať aby si vedel čo potíš.

Neviete ani jeden vysvetliť prešľapy ktoré ten mafián narobil, a keď vám človek voľačo napíše tak skákate ako perá z divána..

No doteraz najlepší hlod na tomto webe som sa dočítal od teba,sekera.
" Či by som vraj chcel byt susedom Mečiara (v bytovke) keby mu prídu vyhodiť dvere do luftu semtexom??"

To mi pripomína- "Či by som chcel aby ma zrazil Mečiar na starej škodovke ktorá nemá žiadne inovácie od výrobcov na ochranu chodcov pri prípadnej kolízii,,,alebo na mercedese ktorý je nimi prešpikovaný..

Odpoveď- no jasan, že na "mejdle" tak mu ho kúpme,,keď nás už má zrážať..

Toto je ozaj sila,,nad sily,,toto som ešte nezažil..

:-DD


Milanko . behohupa22   |   ip:78.99.70.   |   2014-02-17  (19:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vatikánska zmluva sa dá jednostranne zrušiť. Vatikán nemá moc, aby donútil Slovenskú republiku k jej dodržiavaniu. ... Ako prvý krok k zrušeniu zmluvy treba, aby Ústavný súd SR vyhlásil Vatikánsku zmluvu za protiústavnú (čo aj je). ... Ale kto urobí podanie v tomto smere na Ústavný súd SR?
...
P.s. podanie môžu podať LEN: 1. 1/5 poslancov Národnej rady SR - parlamentu, 2. generálny prokurátor SR, 3. Kancelária prezidenta SR - prezident, 3. sudca Ústavného súdu. ... Ale kto bude mať tú odvahu (musí počítať so šikanou zo strany katolíckej cirkvi a katol. laikov) ???diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + šesť =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov


2013-04-06  (00:58)  |  Kultúra
Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.

Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ dabing cz


2013-03-10  (11:20)  |  Kultúra
Změna totalitního režimu u nás po roce 1989 měla i negativní stránky. Uvolnila se prostituce, drogový trh a začal se rozvíjet výdělečný pornoprůmysl. V tomto odvětví jsme se totiž během několika let vypracovali až na úplnou světovou špičku. Proč se dnes nad tímto dříve tak výnosným podnikáním stahují mračna?


Nešťastné děti - ukážte pravdu zákazníkom !!!


2013-02-28  (22:41)  |  Kultúra
Ukážka ľudskej brutality a primitivity. Žiadajte, aby vám ukázali pravdu v reklamných spotoch !!!


Mystérium Hudby


2013-02-17  (12:33)  |  Kultúra
Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60-tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa ?


Odhalenie Hudobného Priemyslu (1-11) video


2013-01-09  (21:14)  |  Kultúra
Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom ? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.


Odkiaľ sa vzal názov Slovák


2012-10-09  (14:09)  |  Kultúra
V určitom štádiu debaty prišla na rad téma odkiaľ sa vzal názov Slovák. V tom čase som sa výraznejšie zaoberal skrytými stránkami javov a vecí a úplne spontánne ma začali napádať myšlienky, ktoré neskôr začali mať logiku a súvis. Predniesol som svoju úvahu a zožal som dlhotrvajúci smiech


Modré z neba prerastá Markíze cez hlavu


2012-09-11  (21:33)  |  Kultúra
V stredu som po dlhšej prestávke videla Modré z neba a ostala som v úžase. Markíza prešla do vyššieho levelu vyhrocovania emotívnych situácií na zvyšovanie sledovanosti postavenom na ľudskom nešťastí. Slzy, spomalené zábery na plačúce deti a do toho roztrasený hlas Vila Rozborila. Modré z neba už nemá nič spoločné s pôvodným zámerom o plnení snov bežným ľuďom. Je to továreň na emotívne vypäté situácie. Tomu je prispôsobený výber tém, spôsob natáčania a dramatizácie.


Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov


2012-08-31  (08:24)  |  Kultúra
Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.


Bosenské pyramídy


2012-07-28  (02:19)  |  Kultúra
Medzinárodná konferencia o pyramídach v Bosne, ktorá sa konala v roku 2011.


Autentická reportáž studentky veterinární medicíny ze své praxe na jatkách


2012-07-23  (12:32)  |  Kultúra
Poměrně dlouho jsme váhali, než došlo ke zveřejnění tohoto článku. Po jeho přečtení asi pochopíte proč. Ke konečnému rozhodnutí přispěla diskuse o souvislosti vegetariánství s duchovním pokrokem, která se tady rozvinula. Článek opravdu není vhodný pro slabší povahy.


Prejav, na ktorý sa nezabúda


2012-07-18  (11:52)  |  Kultúra
Prejav od Ch. Chaplina, z filmu Diktátor - 1940, ktorý je vždy aktuálny a nadčasový, tak ako v roku 1940, tak ako dnes, v roku 2012...


Cesta do duše človeka: Úvod


2011-12-26  (22:01)  |  Kultúra
Obrazne sa hovorí, že dušou počítača je procesor. Naprogramovaným procesorom človeka je DNA, o čom bude reč. Ako sa archeólógia stala viac vedeckou, namiesto propagandy, a otvorenou, vďaka internetu, umožňuje nám pozrieť sa do hľbín histórie oveľa otvorenejšie. Pozrime sa na niektoré momenty z približne 500 000 ročnej histórie inteligentného života na zemi predtým, ako sa pozrieme na jadro samotného procesora- DNA.


Kvantový aktivista - film o spiritualitě kvantové fyziky


2011-12-12  (14:06)  |  Kultúra
V tomto inspirativním filmu revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé.


Život pochádza zo života


2011-11-13  (15:27)  |  Kultúra
Současná biologie staví na prědpokladu, že život je možné vysvětlit z hlediska chemie a fyziky, které obratem vysvětlují všechny jevy na základě vzájemného pusobení atomových částic... To je příčina našeho současného úpadku v otázkach pohledu na človeka, neboť lidská bytost se tímto stává buď nevedomým automatem, nebo pouhou smésicí automatických instinktu. Z tothoto duvodu muže být věda použita jako záštita bezohledného násilí a zároveň se v současné době největší měrou podílí na chybách lidstva, které mohou mít katastrofální následky.


Ježíš v Indii - dokument, 2008


2011-11-08  (16:10)  |  Kultúra
Vynikající dokument! - Kde byl Ježíš během svých „tajných let" mezi 12-ti a 30-ti lety svého věku??? Nový zákon o tomto období mlčí, ovšem v Indii je známo, že se Ježíš vydal na Východ, kde žil s hinduisty a buddhisty. Do jaké míry jsou tyto informace založeny na pravdě? Dokumentem provází bývalý fundamentalista z Texasu, který byl vyloučen z místní provinční církve, protože se PTAL NA PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK. Řekli mu: "Kdyby Bůh chtěl, abys toto věděl, dočetl by ses o tom v Bibli. Takže se starej raději o své spasení." Ovšem taková odpověď pro něj nebyla dostatečná a tak se vydal pátrat... Americký dokument, režie: Paul Davids.


Postoj západnej vedy k reinkarnácii


2011-10-16  (10:19)  |  Kultúra
Od svých počátků věda považovala reinkarnaci za pouhou náboženskou víru nebo pověru a zamítla zkoumání jejích tezí a důsledků. Jenže věda, což je jejím hlavním problémem, není schopná vysvětlit fenomén života. I přesto, že se snažila vysvětlit základ a původ života pomocí biochemických kombinací hmoty, nemohou tyto teorie uspokojivě vysvětlit například otázky ohledně tak rozmanitého množství životních druhů, vrozené schopnosti nebo zkušenosti lidí, kteří zažili klinickou smrt.


Náš Domov - Nosso Lar


2011-10-03  (13:20)  |  Kultúra
K zamysleniu nad doležitými otázkami našej existencie.


Filmová rozprávka "Obušku z pytle ven!" a jej reverzne-rasistický podtext


2011-09-21  (15:17)  |  Kultúra
Krátka úvaha o škodlivosti niektorých rozprávok


Kipling- pieseň mužov


2011-07-28  (19:39)  |  Kultúra
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadneš v lež, když, nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebeřeš,


Prečo podporujeme hnutie Zeitgeist EN.


2011-06-30  (20:57)  |  Kultúra
Video EN.


O Esklarmonde Katarov, najospevovanejšej žene stredoveku


2011-06-16  (20:51)  |  Kultúra
Jej totožnosť oproti posvätne uznávanej Esklarmonde z Foix potvrdil v prácach v anglickom jazyku Richard Stanley, keď si všimol tú skutočnosť, že všetci historici sa v angličtine odvolávali na ten istý zdroj z francúzskeho jazyka. Vznikol dojem, akoby nik nebol preskúmal staré okcitánske balady a romantické príbehy trubadúrov z onoho času, ako napríklad balady Guilhelma Montanhigola, ktorý bol priamym svedkom udalostí, ktoré popisuje. To viedlo k objavu mladšej Esklarmondy, ktorá oveľa lepšie zapadla do popisu nadľudskej ženskej bytosti ospevovanej nespočetnými baladami.


Čo najčastejšie ľudia lutujú na smrteľnej posteli ?


2011-06-15  (20:50)  |  Kultúra
Keď pani Bonnie Ware, zdravotná sestra, ktorá roky pracovala s umierajúcimi ľuďmi, zverejnila svoj zoznam hlavných 5 ľútostí ktoré ľudia vyjadrujú na smrteľnej posteli, trochu sme si tu v TNW zaplakali. Podľa blogu nasledujúce ľutovania zverejnené v r. 2010 v Observer, a my sme ich skopírovali nižšie. Ale miesto babičkiných rád ohľadne nenaplnených snov sme každé poľutovanie doplnili o niektoré skvelé rady ohľadne toho, ako tieto ľútosti v digitálnom veku nemať.


Medzi riadkami - Rozhovor s autorom knihy Skutočný príbeh o Mikešovi


2011-06-04  (16:13)  |  Kultúra
Moju pozornosť začiatkom tohto roku upútala malá, ale významná publikácia, ktorá bola vy-daná v obmedzenom náklade. Je s podivom, že tieto informácie boli u nás doteraz neznáme. No môže nás tešiť, že Slovensko drží takpovediac prím pokiaľ ide o vydanie tohto raritného diela. Preto vám prinášame veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor s autorom a vydavateľom v jednej osobe, ktorý nám miestami ochotne zodpovedal pár otázok v príjemnom prostredí miestnej krčmy.


Mapa vedomia, mapa Vesmíru.


2011-05-20  (10:03)  |  Kultúra
Záblesk Ničota Plastičnosť Neporozumenie Dotyk Bolesť Hľadanie Zásah Tón Úžas Spokojka Citlivosť Dezorientácia Kĺzanie Skok Súvislosti Dno Plynutie Neviera Synergia Pochopenie Osvietenie Vôľa Svety Nekonečno Krútenie Tlkot Skepsa Posun Vyžarovanie Žiarivosť Jasnosť Zrýchlenie Blahosklonnosť Chvenie Bzučanie


Konzum - KONFLIKT


2011-05-11  (20:14)  |  Kultúra
Nie iba hip-hopove kapely bubnuju na poplach pred alarmujucim stavom konzumnej spolocnosti. Skupina Konflikt zaradila do posledneho albumu Somnium aj piesen Konzum, ktora kritizuje tento styl zivota a smerovanie ludstva. zaujal ma dobry text, hudba a fotky co piesen sprevadzaju a preto to sharujem...


Debordelizácia hlavy: čo máte riešiť


2011-05-09  (17:56)  |  Kultúra
Na zmenšenie zmätku vo svojej hlave, okrem odstránenia dilem, potrebujete ešte: ...


Pravda za pozadím porno fantázie.


2011-04-18  (13:36)  |  Kultúra
Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro lights ...


Islam je z časti nepravé Vierovyznanie .


2011-04-17  (15:35)  |  Kultúra
Aj u nás na Slovensku občas pozoruje ako dospelých adolescentov rodičia nútia chodiť do kostola , ale aká je to viera keď to robím iba z vôle rodičov . Viera je podľa mňa vec presvedčenia , niečo v čom si snažím nejaké dobro vhodné pre moju dušu a povahu . Raz sa ma otec spýtal či nejdem do kostola ,lebo som trocha meškal , hneď som ho poslal niekam viera je osobná vec človeka . Blízka minulosť , prečo niektorý hudobníci začala dávať do skladieb satanské znaky ¬? Jedna teória je že ich rodičia od nich vyžadovali dosť veľkú nábožnosť a keď boli starší rozhodli sa tomuto vyhlásiť , možno im aj pán Boh dá za pravdu , že to bola od rodičov šikanovanie ,len to mohli slušnejšie vysvetliť a neurážať pána Boha , kázať môžeme malým deťom ktorý sa ničomu nerozumejú . Aká je potom islam viera , keď je tam všetko prikázané zákonom . Ten kto je neveriaci je iba otrokom štátu . Andrej Kotleba autor


A ČO AK SA ZEM NETOČÍ? PREČO NEVZDELANÍ ĽUDIA MILUJÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE


2010-12-22  (19:49)  |  Kultúra
Pošpekuloval nedávno na stránkach Sme autor, ktorý sa snaží vidieť spoločnosť a – prečo sa zastavovať len pri nej - už aj prírodné vedy „inak“. De omnibus dubitandum! je základ descartesovskej metodickej skepsy, ktorá stála pri zrode modernej vedy. Klásť skeptické otázky sa preto môže ľahko javiť ako uplatnenie vedeckého prístupu. Prístup je však vedecký len v prípade, keď je skepsa kombinovaná s tvrdým nadretím dát a poznatkov, ktoré sa snažíme spochybniť . V opačnom prípade nejde o vedu, ale o veľmi lacnú a povrchnú snahu o originálnosť tam, kde chýbajú elementárne základy.


Aleister Crowley - hrdina našich čias


2010-11-23  (12:12)  |  Kultúra
Jeho životopisec J. Symonds o ňom napísal: "Nepoznal žiadne zábrany. Žiadostivo sa vrhal do každého dobrodružstva, ktoré zodpovedalo jeho nálade (čim strašnejšie, tým lepšie), a nemal žiadny strach pre šialenstvom ... Jeho potreba fantastických dobrodružstiev bola neukojiteľná ... Nemal žiadnu úctu k svojmu alebo inému telu." "Vo svojej vzbure proti bohu sa Crowley postavil na jeho miesto. Nebol to len dočasný postoj, ale presvedčenie, ktoré mu vydržalo a ktoré ovplyvnilo celý jeho život."


HOMOSEXUALITA U ZVIERAT JE MÝTUS


2010-11-11  (18:54)  |  Kultúra
1. Homosexualita je daná geneticky; 2. Homosexualita je nezvratná; 3. Keďže aj u zvierat nachádzame homosexuálny model, homosexuálne správanie je prirodzené


Ježiš


2010-10-14  (15:09)  |  Kultúra
V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.


Ďaľšie z kultúry...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – lobby pedofilov

Je důležité vědět, že program propagace a šíření homosexuality byl obsažen i v různých nacistických plánech pro oblast východní Evropy. Existovaly dva oficiální plány na snížení populace východní Evropy(např. i v Čechách či Polsku) pomocí potratů, antikoncepce a legalizace a zavedení homosexuality. U těchto populačních plánů byla homosexualita vždy přítomna.


Pološero KONEC PORNA V ČECHÁCH DOKUMENT CZ ZAJÍMAVÉ ...

Náhodný výber z archívu

Berieme si späť svoju krajinu

Berieme si späť svoju krajinu ! nám. Slobody, BRATISLAVA 19.1.2013


Lidstvo páchá akt sebevraždy v gigantickém měřítku...

Od deda Sorosa nie je nič zadarmo!

Ako som nikomu nedal prácu

Áno, medzi poslancami máme aj Supermana !

Čo nové v Grécku?

Archív

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)

Vzkaz pro NATO: Přestaňte lákat chudé a nezaměstnané mladé muže z Egypta, Tuniska, Pákistánu a Afghánistánu do svého odporného západního tažení do Libye, zastavte posílání těchto mladých lidí na smrt, přestaňte jim lhát o tom, kolik jim zaplatíte a přestaňte používat cizince k podněcování vašich děsivých, sobeckých, ropných válek v Libyi. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít nějaké slitování pro krysy, které zaměstnává NATO jako nájemné žoldáky (v rozporu s mezinárodním právem) v Libyi. Teď ale říkám těmto mladým mužům, kteří byli vlákáni do této pasti příslibem tisíců dolarů… že budou zabiti a pokud nebudou zabiti, vrátí se domů bez peněz. V invalidním vozíku (najatém od NATO, nepochybně za cenu obrovských splátek). Paralyzováni. NATO bankrotuje a tisícovky žoldáků v Libyi přestaly bojovat, protože už několik týdnů nedostaly zaplaceno.


Cenzura českých médií sílí, bojí se mocní revoluce...

Hlinové vystúpenie v parlamente

Keď je Beňová v emóciách môžete porušovať z...

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne


Generated in 0.5006 s