25. August 2019
    
Po stopách Krištofa Kolumbusa - Dolezite.sk

Po stopách Krištofa Kolumbusa


  2011-02-02  (16:33)  |  Ekonomika
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Po stopách Krištofa Kolumbusa

 

 

V 8. storočí moslimské vojská zo severnej Afriky obsadili väčšiu časť Ibérskeho polostrova a rozdelili ho na malé kráľovstvá známe ako Španielska ( Spains ). Okolo roku 980 začali Španieli znovudobývanie týchto kráľovstiev- Reconquista. Hlavným zdrojom financovania znovudobývania bol obchod s Ďalekým východom. Okolo roku 1400 uzavreli muslimské územia Ázie pre kresťanských obchodníkov a tak vznikla potreba hľadať nové obchodné cesty.

 

Koncom 13. storočia kráľovstvá Kastílsko a Aragónsko znovudobyli väčšinu územia okupovaného Maurami. V 1479 boli tieto dve kráľovstvá spojené svadbou Ferdinanda II. Aragónskeho s Izabelou Kastílskou. V 1482 bolo dobyté posledné muslimské kráľovstvo- Granada. Zdá sa, že to bol tento moment čo podnietil výpravnú cestu Kolumbusa.

 

Migrácia hebrejcov do Európy technicky začala pádom Jeruzalema 70 AD. Ale na Apeninskom polostrove sa hebrejci usadzovali stáročia pred Kristom. Od začiatku nového letopočtu sú známe púte hebrejcov zo Španielska, známych ako Shephardim podľa hebrejského názvu Iberského polostrova Shepharad, do Jeruzalema. Pavol dokonca spomína potrebu misijnej práce na Iberskom polostrove.

 

Pápežská bula z roku 1487 naštartovala Inkvizíciu v Španielsku zameraná proti kolaborantom počas 700 ročnej maurskej okupácie Španielska. Edikt o vylúčení z 31. marca 1492 nariadoval, že do východu slnka 3.augusta musí každý Hebrejec v Španielsku prestúpiť na kresťanstvo-konvertovať, alebo opustiť Španielsko a zanechať všetok majetok, alebo smrť. Asi 150 000 Hebrejcov opustilo Španielsko a zväčša sa načas usadili v Portugalsku, kde boli spočiatku vítaní, ale neskôr boli taktiež postavení pred rozhodnutie: konvertovať na kresťanstvo, opustiť Portugalsko alebo umrieť. A tak väčšina Hebrejcov zo Španielska skončila v Turecku, ktoré bolo za to odmenené. Zatiaľ čo ekonomiky Španielska a Portugalska upadli Otomanská ríša sa stala jednou z najmocnejších v histórii. Dvaja nasledujúci sultani Selim I. a Sulejman I. rozšírili územie ríše až po Viedeň.

 

Zaujímavou osobnosťou inkvizície bol konvertita Thomas de Torquemada, prvý Inquisitor General. Bol to práve on kto tlačil na Izabelu a Ferdinanda s inkvizíciou.

 

 

Námorná technológia 15. storočia

 

V rozpore s populárnym vedomím, väčšina európskych učencov sa prikláňala k myšlienke, že zem je guľatá.

 

Hvezdár Abraham Zacuto bol konzultantom Vasca da Gammu. Rabín Levi ben Gershon, ktorého matematický systém je základňou dnešnej trigonometrie, predstavil kvadrant známy ako Jakubova krabička, pomocou ktorej Kolumbus, da Gamma a Magellan navigovali lode. Abraham Ibn Esra, Jacob ben Machir a Jacob Carsoni vyvinuli astrolab, aparát na určovanie pozície podľa rovnobežiek a poludníkov. V kartografii, umenie a veda robiť mapy, sa Hebrejci nestratili rovnako. Abraham Cresques bol známym ako „Majster máp a kompasov.“ Jeho syn Jehudah ben Cresques predpovedal obdobie objavovania. Ale bol to mladý kartograf, námorník a dobrodruh ktorý skombinoval všetky tieto faktory a vydal sa na východ smerom na západ: Krištof Kolumbus.

 

Rodinná história

 

Taliani tvrdia, že Kolumbus sa narodil v Ligúrii a že jeho otec bol Domenico Colombo, zvonár v Janove. Španieli tvrdia, že Cristobal Colon bol synom obchodníka s vlnou, Dominga Colona a jeho manželky Zuzany Fontanarossovej z Pontevedra. Iné zdroje uvádzajú, že Kolumbus bol Španiel žijúci v Taliansku, ktorý sa neskôr vrátil späť. DNA ukázala, že pokrvne bol Španielom.

 

V roku 1446 na Madeire slúžil rytier talianského pôvodu Bartolomeo Paestrello ako veliteľ na Porto Santo. Jeho dcéra sa neskôr vydala za Kolumbusa.

 

Portugalsko 15. storočia bol námornou veľmocou a európskym centrom navigácie a námorníctva.

Príchodiac do Lisabonu, v roku 1476, sa Kolumbus zapojil do práce po boku jeho brata v knižnom biznise a svoje diskusie s učencami zakončil prácou La Empresa de la Indies, Podnik s Indiou.

 

Cítil sa vyvoleným na misiu. Jeho meno Christ-Topher, čo znamená mať Krista v sebe, ho v tom utvrdzovalo. Kolumbus sa viac riadil proroctvami ako astronómiou. V jeho Libro de las Profecias zverejnil zbierku biblických pasáži: „...zem je zakrivená.“ Izák 40:22. Preto i objavenie Nového sveta neskôr vysvetľoval ako: „Naplnenie proroctiev Izáka.“

 

V roku 1483 bol jeho plán na výpravu na západ zamietnutý kvôli vzdialenosti.

 

V 1487 sa presťahoval do Španielska, kde na audiencii u kráľovnej Izabely predniesol jeho teologické podnety. Keďže kráľovná bola náboženský založená, tak jeho projekt bol presunutý na universitu v Salamanke na preštudovanie, ale v 1490 bol opäť zamietnutý pre vzdialenosť. Kráľovná Kolumbusovi prisľúbila, že jeho project bude znovuprehodnotený po dokončení znovudobytia.

 

Keď padla Granada v januári 1492 stál Kolumbus opäť pred kráľovnou. A tentoraz úspešne. Kolumbus vyplával 3. augusta pred úsvitom, ale posádky museli byť na lodiach 2. augusta. Jeho historickú plavbu nefinancovala kráľovná Izabela zálohovaním šperkov, ako sa mylne prezentuje, ale bohatí a vplyvní konvertiti: správca kráľovského majetku Louis de Santangel a Gabriel Sanchez, pokladník v Aragónsku, ale hlavne bankári Don Isaac Abravenal a Abraham Senior v nádeji objavenia zasľúbenej zeme.

 

Na Kanárskych ostrovoch bolo pestovanie cukru zodpovedné za brutalitu prvých dobyvateľov a za vyhubenie pôvodných obyvateľov-Gončov. A boli to cukrové plantáže ktoré generalizovali otrokárstvo a zotročovanie Berberov z afrického pobrežia. Kresťanskí piráti z Kanárskych ostrovov smerovali svoje cesty na trhy s otrokmi do Guinei a Angoly a v druhej polovici 16. storočia previedli svoj biznis na americký kontinent.

 

Prichádzajúc z Kanárskych ostrovov Kolumbusov prvý biznis na Hispaniole, celkom prirodzene, bolo pestovanie cukru a zotročovanie pôvodných obyvateľov. Nasledujúc kroky otca zakladateľa otroctva a rasizmu na americkom kontinente, Kolumbusa, dobyvatelia používali otrokov v

baniach, kameňolomoch, plantážach a stavaní opevnení. Vysoká úmrtnosť zotročených indiánov viedla

duchovného otca Bartolomea de Las Casasa k prosbám o nezotročovanie indánov a privážanie černochov.

 

Dostať sa do obrazu čoho bol Las Casas svedkom uveďme približné štatistické čísla: V roku 1500 žilo na zemi približne 400 miliónov ľudí z čoho asi 80 miliónov na americkom kontinente. V polovici 16. storočia z tých 80 miliónov zostalo 10. V Mexiku z 25 zostal 1 milión v roku 1600.

 

Kolumbus na Hispaniole

 

História tohto ostrova je mikrokozmom toho, čo sa stalo na celej zemi. Pred príchodom Kolumbusa bol celý ostrov pokrytý lesom a indiáni Taino tu žili ako v raji.Kultúra Taino, taktiež Arawak-Taino, bola veľmi jemná, gentmanská. Charekterizuje ju priateľskosť, veselosť, šťastie a vysoko organizoavná hierarchia. Nemali zbrane a nepoznali ich. Nevedeli nič o vraždení pre moc a bohatstvo. Vlastnosti viacmenej cudzie vyspelej západnej civilizácii.

 

Prvé čo Kolumbus spravil po príchode na Hispaniolu bolo, že zajal asi 2000 miestnych dedinčanov ktorí vítali jeho posádku. Člen výpravy Miguel Cueno písal ako si vzal za služobnú mladú indiánku. Keď odmietala sex, tak ju znásilnil. Kolumbus miestnych nálepkoval politicky korektným označením „kanibali“ aby mohol odôvodniť genocídu a násilie. Španielskému kráľovskému páru napísal v roku 1493:

 

„Je možné, v mene Najsvätejšej trojice, predať toľko otrokov ako sa dá. Tu je toľko otrokov, rovnako ako dreva, že napriek tomu že sú to živé bytosti majú cenu zlata.“

 

Kolumbus a jeho muži používali Taino ako sexuálnych otrokov. Kolumbus rozdával svojim mužom miestne ženy na znásilnenie ako odmenu. Ako začal predávať Taino do iných častí sveta ako otrokov, sexuálne otrokyne boli dôležitou súčasťou biznisu. Ako písal priateľovi:

 

„Je možné zarobiť stovky castellanos ( španielske mince ) za ženy rovnako ako za farmy. A je tu množstvo obchodníkov, ktorí majú záujem o tieto ženy. Dnes idú na odbyt 9-10 ročné dievčatá.“

 

Pre Taino sa život stal neznesiteľným, čo Pedro de Cordoba písal kráľovi Ferdinandovi v 1517:

 

„Ako dôsledok ťažkej otrockej práce Taino páchajú samovraždy. Občas páchajú hromadné samovraždy po stovkách. Ženy odmietajú rodiť. Ak oťehotnejú, tak niečo použijú aby potratili. Ak porodia, tak zabíjajú svoje deti, aby ich ubránili pred potupným otroctvom.“

 

Pred príchodom Kolumbusa žilo na Hispaniole asi 1.5- 3 milióny Taino. V 1496 to bolo 1.1 milióna, podľa sčítania ktoré spravil Bartolomej Kolumbus. V 1516 ich bolo menej ako 12 000. 1542 menej ako 200. V roku 1555 už nežil ani jeden Taino na Hispaniole.

 

Ako vraví Kolumbus:

 

„ Nikto sa nesmie obávať vziať na svoje ramená akúkoľvek službu pre nášho Spasiteľa ak je to v medziach služobníctva jemu.“

 

"Krištof Kolumbus nielenže otvoril dvere do nového sveta, ale je aj príkladom pre nás všetkých tým, že ukazuje, aké monumentálne činy môžu byť vykonané cez vytrvalosť a vieru."

 

George H. Bush

 

Dnes na ostrove žije asi 19 miliónov ľudí v otrasných podmienkach.

Ak poletíte lietadlom ponad Haiti na ostrove Hispaniola, na ktorom zakotvil Kolumbus, bude sa vám zdať, že niekto vzal horák a vypálil všetku zeleň ostrova. Ešte aj oceán v okolí hlavného mesta Port-Au-Prince je hnedý zo splaškov a zeminy ktorú sem naplavila voda. Hispaniola je zrkadlom hodnôt západnej, takzvanej, civilizácie. Pokiaľ chcete vedieť o týchto hodnotách viac tak skúste knihu: Columbus and Other Cannibals.

 

 

http://www.thedyinggod.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Hispaniola

http://www.hartford-hwp.com/archives/43a/100.html

http://hudsonvalleygeologist.blogspot.com/2010/10/columbus-day.html

http://www.liberalslikechrist.org/Columbusnohero.org/amholocaust-5.html

http://www.jewishjournal.com/bloggish/item/was_christopher_columbus_a_jew_20091012/

https://www.commondreams.org/views04/1011-27.htm

http://www.blacksandjews.com/CharsheeMcIntyreJews%26Slavery.html

http://www.blacksandjews.com/Welcome.html

http://tracingthetribe.blogspot.com/2009/10/dna-was-columbus-jewish.html

http://www.opednews.com/articles/Why-Jews-Around-the-World-by-Rabbi-Michael-Lern-110201-477.html

www.hiddenfromhistory.or


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Sirius   |   ip:193.110.1   |   2011-02-07  (22:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcel by som vidieť aká krásna nedotknutá príroda bola v celej amerike pred príchodom ,,civilizovaného,, národa...


L   |   ip:95.103.15   |   2011-02-08  (16:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bol Kolumbus naozaj Spaniel? Ja len, ked sa citil ako vyvoleny...........


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-02-08  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zaujímavé myšlienky a svedectvá možno nájsť v knihe ktorú napísal Ruggero Marino: Kryštof Kolumbus, POSLEDNÍ Z TEMPLÁŘU .Podľa knihy bol Kolumbus syn pápeža Inocenta VIII. RKC podporovala kolonizáciu Ameriky, pretože v nej videla možnosť šíriť kresťanstvo, a získať zlato potrebné pre financovanie žoldnierov, ktorí mali obraňovať západné hodnoty pred dobývačnými Tatármi, Turkami, Mongolmi.


esi   |   ip:217.112.1   |   2011-02-09  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vrtajú dajaké studne na Haiti:

http://www.jakbydlet.cz/clanek/504_praga-–-haiti.aspx


JS   |   ip:64.121.12   |   2011-02-09  (03:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Podla DNA je Spaniel. Trik je v tom, ze v niektorych spolocenskych vrstvach je to inak ako to vyzera. Tak ako konverti v Spanielsku nadalej prevadzkovali judaizmus doma. Tak su krestania a moslimovia ktori doma prevadzkuju judaizmus.


JS   |   ip:64.121.12   |   2011-02-09  (04:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Okrem ineho jeho brat Berco nebol jeho celym bratom. Pani Kolumbusova dlho spala az sa prespala. Ktovie ci to tako Kolumbus vedeli.


tondo   |   ip:188.123.1   |   2011-02-11  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolumbus neobjavil prvy ameriku. amerika bola objavena niekolkokrat. Napr. Turci maju stare mapy zobrazujuce Ameriku z obdobia pre Kolumbusom atd...


tondo   |   ip:188.123.1   |   2011-02-11  (20:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolumbus neobjavil prvy ameriku. amerika bola objavena niekolkokrat. Napr. Turci maju stare mapy zobrazujuce Ameriku z obdobia pre Kolumbusom atd...


marek   |   ip:85.159.10   |   2011-06-28  (01:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kolumbus sa narodil v Janove, o tom sme sa aj ucili :-) a za Sapnielsko robil vypravy, pretoze kralovna mu to platila :-), v taliansku anglicku portugalsku a francuzsku mu to odmietli ako to skusal, takze tak.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2011-06-28  (02:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako pise Tondo. Amerika bola viackrat objavena a padla do zabudnutia, tak tomu bude aj tentoraz v inom zmysle slova. Amerika je otravena Zem, kde ludia blaznia. Prave sme svedkami padu americkeho sna a upadku Ameriky...cyklicky sa to s nimi opakuje.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?


 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?2013-05-26  (17:26)  |  Ekonomika
Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?

Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu


2013-05-14  (10:03)  |  Ekonomika
V průběhu posledních deseti let vládní instituce, německý kancléřský úřad, Mezinárodní energetická agentura, americké ministerstvo energetiky,... operují s argumentem, že vrcholu světově vytěžitelného množství ropy a zemního plynu již bylo dosaženo, nebo že již tato hranice byla překročena. Vžil se pro to termín „Peak Oil“ – ropný zlom. Následovat má už jen hrozivý růst cen a nedostatek energie.


Komu patří peníze v bance?


2013-04-26  (10:08)  |  Ekonomika
Lidé často žijí v přesvědčení, že když své peníze vloží do banky, stále jsou to „jejich“ peníze, že je mají v bance uschovány. Omyl. Hluboký omyl...


BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ


2013-04-25  (09:18)  |  Ekonomika
Finanční firma Boston Consulting Group prohlašuje, že krize eurozóny musí být řešena radikálním vyvlastněním normálních střadatelů. Mysleli jste si, že žijete ve společenském systému, ve kterém je soukromé vlastnictví nedotknutelné a že být pilný, spořivý a odpovědný vůči svým potomkům je ctností? Tak se probuďte z iluze!


Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová manipulace trhu se zlatem


2013-04-22  (09:14)  |  Ekonomika
Byl jsem první, kdo poukázal na to, že Federální rezervní systém manipuloval všechny trhy, nejen ceny dluhopisů a úrokové sazby, a že Fed manipuluje trh se zlatem za účelem ochrany směnné hodnoty amerického dolaru, který je ohrožen kvantitativním uvolňováním FEDu. FED zvyšuje nabídku dolarů rychleji, než jak roste jejich poptávka a tím je cena či směnná hodnota dolaru předurčena k poklesu.


Trh s papírovým zlatem kolabuje


2013-04-18  (09:46)  |  Ekonomika
Nedostatek fyzického zlata určeného na prodej v Asii. Oficiální historkou předloženou „spolehlivými“ finančními analytiky je, že cena zlata se propadla v důsledku „poklesu obav“, že centrální banky budou nyní schopny „krmit“ inflační tlaky, a tudíž že jednoho dne začnou opět důvěřovat americkému dolaru.


Zlato a jeho propad – co za ním může být?


2013-04-17  (12:58)  |  Ekonomika
Co je původem? Řada komentářů dávala propad zlata do souvislosti s prodejem kyperského zlata. To však vůbec nemusí být pravda. Toto je první ze série extrémních pohybů.


Už je to tady: Největší holandská banka oznámila klientům, že nedodá jejich zlato


2013-04-17  (09:18)  |  Ekonomika
Minulý týden došlo k pověstnému překročení Rubikonu na trhu s investičním zlatem ve fyzické podobě, když jedna z největších evropských bank v Evropě vypověděla smlouvy se svými klienty a informovala je, že dodávky fyzického investičního zlata nebudou možné.


HODNOTA BITCOINU PŘESÁHLA 1 MILIARDU DOLARŮ, ZATÍMCO DALŠÍ MĚNY SE HROUTÍ


2013-04-09  (14:01)  |  Ekonomika
Během jen několika málo let je Bitcoin už měnou, s níž je třeba počítat. Jejich hodnota už přesáhla 1 miliardu dolarů s tím, že pro budoucnost se počítá s většími zisky. Jelikož jde o revoluční a nezávislou virtuální měnu, tak se mnozí hrnou k bitcoinům ve snaze vyhnout se zabrání peněz v bankách a propadající se ekonomice spjaté s centrálními bankami. A navíc se široká škála příležitostí k využití Bitcoinů už stává běžnou věcí, jelikož popularita této inovativní a bezpečné měny roste.


Kyperská krize z pohledu tradera


2013-04-06  (19:39)  |  Ekonomika
Kyperská krize ovládla titulky médií. Zkušenější investoři i tradeři místo debat o variantách řešení vyhledávají způsoby, jak na aktuální situaci vydělat. Je to prostě tak, krize a katastrofy na finančních trzích mohou být skvělou příležitostí k zisku. Byl jsem požádán, abych ukázal, jak využívám takové situace k zobchodování. Pojďme se tedy podívat, jak krize na finančních trzích může přinést slušný zisk bez zbytečného rizika.


Světová finanční pyramida v číslech


2013-04-06  (15:33)  |  Ekonomika
Ptáte se, proč je světová ekonomika v tak vážných problémech? A jak si vlastně může být tolik lidí jistých, že světový finanční systém nakonec zkolabuje? Pravdou je, že pokud se na celou věc podíváme přes optiku tvrdých čísel, není tak náročné pochopit, proč je světová finanční pyramida odsouzena k zániku.


Hromadí si Rusko s Čínou zlato, protože plánují zabití petrodolaru?


2013-04-04  (09:57)  |  Ekonomika
Bude se ropa brzy obchodovat v měně, která je tisíce let stará? Co by systém „zlata za ropu“ znamenal pro petrodolar a US ekonomiku? Hromadí si Rusko a Čína ohromná množství zlata, protože plánují zabití petrodolaru? Už od 70. let byl US dolar tou měnou, kterou mezinárodní komunita používala k obchodování ropy po celém světě. To vytvořilo ohromnou poptávku po US dolarech a po US dluhopisech. Co se ale stane, když zbytek světa začne ten v rostoucí míře méně stabilní US dolar odmítat a počítání ve zlatě by se mohlo objevit v měnovém vypořádávání mezinárodního obchodu? Skutečností je, že není třeba mít moc představivosti, abychom si to spočítali.


Co se dá očekávat od zlata a stříbra v nejbližších týdnech?


2013-04-03  (09:27)  |  Ekonomika
Trpělivost a pevné nervy. Jediná tvrdá měna světa, zlato, opět poroste. Nachazíme se v nejdelším období konsolidace od roku 2001. Inflační deprese je však na cestě. Biliony nově tvořených peněz ze vzduchu zatím sedí v bankách, přibývají každým dnem a čekají na příležitost. Jakmile se hráze protrhnou, svět zaplaví inflační povodeň, která bude zničující pro úspory v papírových penězích. Kupní síla zmizí, životní náklady skokově narostou a příjmy většiny populace budou v nejlepším stagnovat.


Po Cypre potopa?


2013-04-02  (09:09)  |  Ekonomika
Schválil sa záchranný balík pre Cyprus. Má hodnotu 10 mld. euro a je podmienený tým, že na záchranu sa poskladajú i majitelia vkladov nad 100 000 euro, ktorí môžu prísť o 40 % svojich vkladov, pričom niektoré odhady hovoria aj o 80 %. Predstavitelia EU verklíkujú, že ide o jednorazové a úplne ojedinelé opatrenie.


História sa opakuje-netreba nič vymýšlať-všetko tu už bolo- banková mafia


2013-03-31  (14:34)  |  Ekonomika
Článok ktorí ba sa mali všetci občania naučit naspamat už v základnej škole a dennne sa ho modliť po očenáši.


Svetová finančná pyramída v číslach


2013-03-27  (12:51)  |  Ekonomika
Pýtate sa, prečo je svetová ekonomika v tak vážnych problémoch? A ako si vlastne môže byť toľko ľudí istých, že svetový finančný systém nakoniec skolabuje? Pravdou je, že ak sa na celú vec pozrieme cez optiku tvrdých čísel, nie je až tak náročné pochopiť, prečo je svetová finančná pyramída odsúdená na zánik. Celkový dlh vo finančnom systéme Spojených štátov je v súčasnosti približne 56 biliónov dolárov, zatiaľ čo vklady na bankových účtoch predstavujú približne len 9 biliónov dolárov. To znamená, že aj keby sme vybrali všetky bankové vklady v USA do posledného centu a znásobili ich šesťkrát, ešte stále by to nestačilo na zaplatenie nahromadených dlhov.


Bitcoin pro začátečníky


2013-03-26  (09:59)  |  Ekonomika
Všichni jistě máme v živé paměti, co se nedávno událo na Kypru – tamní vláda na požadavek Evropské unie provedla měnovou reformu a znárodnila svým obyvatelům část úspor. Je zcela evidentní, že vzhledem k děravým státním rozpočtům a neschopnosti států omezit své výdaje budou tyto scénáře pravděpodobně přicházet častěji a po celé Evropě.


Spolehlivý žlutý kov


2013-03-18  (09:08)  |  Ekonomika
V posledních deseti letech se stalo Rusko největším kupcem zlata ve světě. Experti se dohadují, zda není ještě před Ruskem Čína. Podle oficiálních údajů je to Rusko, které zvýšilo zásoby zlata o 570 tun. Existují však podezření, že Čína své údaje o nákupu zlata Čínskou národní bankou poněkud snižuje. Údajně utajováním skutečných rezerv připravují čínští finančníci jakousi velmi vychytralou strategickou linii s úmyslem předvést svou sílu ve „vhodnou chvíli“. Překvapení má být například spojeno s tím, že se najednou Čína objeví jako největší držitel zlata a zatlačí do pozadí dosavadního „šampiona“ – strýčka Sama.


VATIKÁN CHCE „CENTRÁLNÍ BANKU SVĚTA“


2013-03-18  (09:04)  |  Ekonomika
Vatikán volá po “globálním veřejném úřadu” a světové centrální bance, aby spravovali finanční záležitosti, až nastane zrežírovaný ekonomický kolaps. Dokument vydaný vatikánským ministerstvem spravedlnosti a míru “by měl být rajskou muzikou pro demonstranty z ‘Okupace Wall Street’


Zavedie nový pápež Bitcoin menu vo Vatikáne?


2013-03-18  (08:55)  |  Ekonomika
Najdôležitejšou neekonomickou udalosťou tohto týždňa bolo zvolenie pápeža. Tento post prekvapivo obsadí Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, ktorý podobne prekvapivo nepochádza z Európy – ako prvý pápež od roku 741.


Maďarsko vytvorí systém štátneho bankovníctva


2013-03-14  (23:16)  |  Ekonomika
Nový systém založený na sieti družstevných sporiteľní, ktoré kontroluje štát, zlepší dostupnosť úverov a zníži závislosť podnikateľov na pôžičkách v cudzej mene, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán.


Indie a reálne používání zlata


2013-03-14  (09:20)  |  Ekonomika
Naposledy jsem se Indii specificky věnoval v červnu loňského roku v souvislosti s repatriací zlata. Nyní se na ní podívám znovu. Pokud jde o zlato, o Indii se často mluví v souvislosti s omezením dovozů. Přitom Indie se do trhu se zlatem aktivně zapojuje. Připojila se k Turecku, které začalo využívat zlato v mezinárodním obchodě.


Čo dnes znamenajú pojmy gramotnosť a negramotnosť?


2013-03-13  (06:22)  |  Ekonomika
Ako je možné, že 80% absolventov stredných škôl v New York city je braných za negramotných? Úlohou vzdelávania je pripraviť ľudí do života tak, aby mladí ľudia našli miesto v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Pokrok priniesol tlak na spoločnosť zvýšiť laťku v pohľade na gramotnosť a negramotnosť. Čo teda gramotnosť a negramotnosť znamenájú v dnešnej dobe?


Zlato proti strachu z inflace


2013-03-12  (09:54)  |  Ekonomika
Německá Bundesbanka začala v uplynulých týdnech stahovat velkou část svých zlatých rezerv z New Yorku a Paříže do trezorů ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento krok znamená revoluci, protože je to poprvé od druhé světové války.


Má zlato reálnu hodnotu 20.000 USD za 1 uncu?


2013-03-08  (17:07)  |  Ekonomika
Podľa bretton-woodskej kalkulácie má zlato hodnotu 20 000 dolárov za 1 uncu. Globálny monetárny systém je založený na krehkých základoch dôvery. Vďaka pôsobeniu centrálnych bánk, tlak na systém bude aj naďalej rásť.


Mýty o zlých kapitalistech


2013-03-05  (10:47)  |  Ekonomika
"Nevěřím, že něčí chudoba je způsobena bohatstvím jiných. Nevěřím, že něčí neschopnost je způsobena schopností jiných. Nevěřím, že něčí nemoc se zhoršuje zdravím jiných." Michael Howard


Kde je inflace?


2013-02-26  (10:32)  |  Ekonomika
Kritici rakouské školy popichují rakušáky, jakým je například Robert Murphy, protože v americké ekonomice je momentálně velmi nízká inflace.


BITCOIN: MŮŽE FINANČNÍ MONOPOLY ZNIČIT INTERNETOVÁ TECHNOLOGIE?


2013-02-18  (09:05)  |  Ekonomika
Velké banky ničí naši ekonomiku … a naši zemi. Jsou doslova vedeny jako zločinné podniky (což už přiznávají i média mainstreamu), vlastní i naše politiky a to ony podněcují k těm nejhorším a nejautoritářštějším tendencím v naší vládě. Jak nedávno uvedl ten bývalý dohlížitel nad výkupem bank z dluhů, velké banky „nám pořád ještě drží zbraň u hlavy,“ a – potud, pokud ony vládnou hornímu bidýlku – věci se zlepšovat nezačnou.


Světový bankovní byznys: Šokující údaje


2013-02-13  (13:09)  |  Ekonomika
Výbor pro finanční stabilitu (FSB) byl vytvořen na summitu G20 v dubnu 2009, v době, kdy byla světová finanční krize v plném proudu. Na konci roku 2012 vydal svoji Zprávu o monitorování globálního stínového bankovnictví, vyhodnocující informace o aktivitách bank a dalších finančních subjektů v r. 2011 (1). Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů, hodnotu srovnatelnou s globálním GNP ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku…


Elektro varování pro Slováky


2013-02-10  (23:45)  |  Ekonomika
Pokud se v příštích 20 letech rozhodnete navštívit ČR, chovejte se tak, jako by žádná elektřina vůbec neexistovala.


Made in Czechoslovakia - tohle by mělo zajímat každého občana ČR


2013-02-10  (21:14)  |  Ekonomika
České značky se vyrábějí mimo ČR. Zde zůstaly jen obchodní a logistická centra. Již víte, proč má ČR nejvyšší nezaměstnanost od roku 1933 ? Z čeho se tu budou platit daně ?


Kto profituje z inflácie?


2013-02-01  (09:18)  |  Ekonomika
Inflácia, vždy a všade, je primárne spôsobená nárastom peňažnej zásoby a kreditu. V skutočnosti, inflácia je nárast peňažnej zásoby a kreditu. (pozn. inflácia definovaná ako nárast cenovej hladiny je zmena pôvodnej definície. Jedná sa o súvisiace, ale rozdielne javy.)


Ďaľšie z ekonomiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Impérium Rothschildov

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Svet v kolízii

Prezident Obama s manželkou, vysokými politiky G-20 byl účastníkem tajné rituální "černé mše" ve Štrasburku. Jaká je skutečná příčina klimatických změn na Zemí?


Rumunski Maďari vypracovali mapu autonómie

„Je to priamy dôkaz, že zranená nebola,“

Piata kolóna

"Vyšší Vzdělávání": Jak vychovávat šť...

Otvorený list podpredsedovi vlády Slovenskej republiky...

Archív

Hlinové vystúpenie v parlamente

Čistý otras!!! Humus!!! Neuveriteľné!!! Že vraj politici nemajú nadriadených!!!


Ľ. Huďo -Decembrové udalosti vo svete

„Čakáme na Obamu, Rada Európy a WHO v tomto prípade ...

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Otevřený dopis pro RATO (NATO a jeho krysí žoldáky)


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2557 s