19. September 2019
    
Pohanské vianoce a sviatky - Dolezite.sk

Pohanské vianoce a sviatky


  2011-12-13  (17:03)  |  Náboženstvo a mystika
  62% hlasovalo = 3  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pohanské vianoce a sviatky

 

Pre Rímanov bol 25. december dňom Natalis Solis Invicti – narodenie sĺnka v čase zimného sĺnovratu. V tento deň sĺnko , po tom ako dosiahlo najnižší bod, začína opäť rásť na oblohe čo je prvé znamenie zrodu nového cyklu pozitívneho pre človeka a jeho život, dni sa začinajú predĺžovať. Oslava zimného sĺnovratu sa v Ríme slavila ako Saturnalia, na počesť boha Saturna, odtiaľ sobota- saturday, patróna poľnohospodárov, a trvala od 17. do 25. decembra. Bujaré oslavy a ľudia si vymienali darčeky.

 

Do 3. storočia AD pôsobilo v Ríme množstvo náboženstiev a siekt- Rím a Perzia boli nábožensky tolerantné impéria. Cisár Aurelián zjednotil slavenie zímného slnovratu a bohov s tým spojených ako boli Appolo, Attis, Baal, Dionýs, Helios, Herkules, Horus, Mithra, Osiris, Perseus a Theseus do jednotného názvu Natalis Solis Invicti čím všetci rímania mohli slaviť svoj sviatok. V ten istý deň.

 

V tom čase mal Mithraizmus svoje miesto v Rímskej spoločnosti, zavedený bol legionármi Ríma ktorý bojovali v Perzii. Legionári akceptovali tento prastarý Indo-Iránsky kult nositeľa svetla a ochrancu prísahy, ktorý má pôvod v indických Védach. Mithra bol rovnako bohom sĺnka a deň jeho narodenia bol 25. december. Narodil sa z panny v jaskyni. Po narodení ho navštivili pastieri a osvietení muži, prinášajúc mu dary. Bol synom boha a sprostredkovateľom medzi bohom a pozemšťanmi. Považovaný bol za kráľa a spasiteľa. Obetoval sa aby zachránil ľudstvo. Žil v celibáte. Mal poslednú večeru s chlebom a vínom. Neďeľa- deň sĺnka-sunday- bola jeho dňom, nie sobota Yahveho. Jeho následovníci boli kŕstení (podobne pohanskí Slovania). Víno považovali za krv. Sami sa nazývali bratia. Rovnoramenný kríž, grécky kríž, v kruhu bol jeho symbolom, ako koleso Mithru- Wheel of Mithra, stal sa symbolom Templárov. Jeho následovníci križovali chlieb. Jeho matka nosila titul „matka božia.“ Reprezentoval systém v ktorom spoločnosť a bratstvo mali poraziť sily diabla. Považovali ho za cestujúceho učiteľa. Mal 12 spoločníkov reprezentujúcich zverokruh. Robil zázraky ako liečenie chorých, prebúdzal mŕtvych a vyháňal démonov. Umrel, bol pochovaný v hrobe, po troch dňoch vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia- ako sĺnko po sĺnovrate. Jeho hlavným sviatkom bol jarný sĺnovrat ktorý symbolizoval jeho zmŕtvychvstanie. Volali ho dobrý pastier. Bol nositeľom kĺúčov od kráľovstva. Bol nositeľom svetla a pravdy. Jeho symbolom bol slnečný kotúč a preto ho nazývali „svetlom sveta.“ Vševidiace oko bolo symbolom ktorý si vybral ako symboliku, že pred ním nič nemôže byť schované. Jeho náboženstvo nesie myšlienky ako: nebo a peklo- dobro a zlo, apokalypsu, súdny deň, zmŕtvychvstanie a druhý návrat na súboj dobra a zla. Keď umieral stáli pri ňom dvaja muži držiac v rukách fakle: jeden smerom nahor, druhý smerom nadol.

 

Je tu ešte 200 podobnosti medzi Ježišom a Horusom a 346 podobnosti medzi Ježišom a Krišnom.

 

Mithraizmus bol náboženstvom legionárov a vysoko postavených hodnostárov- mužov. Ich ženy na protest vytvorli vlastnú obdobu Mithraizmu s centrálnou postavou Ježiša- kresťanstvo.

Hlava rímsko-katolíckej cirkvi si dodnes chráni hlavu pokrývkou zvanou Mitra. Čo len dokazuje pohanské korene a pretrvávajúce spojenie Ríma s materiálnym bohom sĺnka. Podobne je to aj zo zakrútenou palicou. Množstvo kresťanských bohostánkov v Ríme je postavených na ruinách mithranei- bohostánkov Mithru. V podstate stoja na pohanskej pode.

 

V roku 312 cisár Konštantín stanovil kresťanstvo (centralizácia moci) ako štátne náboženstvo, ale kresťania neslávili vianoce do konca 4. storočia, niektoré odnože dodnes neslávia. Pred 4. storočím sa narodenie Krista datovalo medzi januárom a marcom, alebo v novembri. V skutočnosti presný dátum nebol známy. Pápež Július I. Spojil 25. december s narodením Krista aby tak zatraktívnil nové náboženstvo masám ktoré slavili materiálneho boha -slnko. A sputilo sa prenasledovanie pohanov, ktoré trvá dodnes.

 

Pohania sa delia na dve vetvy: severná slávi slnko (Slovania, Kelti,Germáni) a južná slávi mesiac, ako sa tešili že páliacemu dňu je koniec (Mezopotámia, arabský svet,Egypt, Afrika) a dodnes tieto odlišnosti ľahko rozoznáme podľa kalendára keď judaizmus a islam používajú mesačný kalendár.

 

Vianočný stromček

 

Pre pohanské, rozumej pred pohansko-kresťanské, kultúry, sláviace zimný slnovrat ako návrat života stelesneného v sĺnku, bol trvalo zelený stromček symbolom života v čase, keď úrodné stromy a polia boli bez života. Vianočné svetlá symbolizujú slnko.

 

Santa Claus, Ježiško, Mikuláš

 

Santa Claus je skrátená verzia mena svätý Mikuláš, anglicky Saint Nicholaus v Holandsku Sint Niclaas- Sint Klaas a potom poangličtené na Santa Klaus. Obdoba je Keltský Thor a Slovanský Veles.

 

Oslava nového roku

 

Oslavy nového roku boli známe 2000 rokov BC (pred Kristom) v Mezopotámii, kde oslava Akitu bola v čase jesenného alebo zimného sĺnovratu. Egypťanom, Peržanom a Féničanom začínal rok na jesenný sĺnovrat- 21. septembra. Grékom, do 5. storočia, na zimný sĺnovrat. Rímanom nový rok pripadal na prvého marca. Od roku 153 BC bol nový rok stanovený na 1. januára čo bolo potvrdené aj v juliánskom kalendári roku 46 BC. V stredoveku začínal kresťanom nový rok 25. marca, ale v anglo-saských krajinách 25. decembra. 1. január bol stanovený za prvý deň v roku gregoriánskym kalendárom.

 

Staroveké kultúry spájali nový rok s príchodom nového slnečného cyklu. V ríme to symbolizoval Janus boh brán, dverí a nového začiatku. Janus bol známy tým, že mal dve tváre ktorými pozeral dopredu a dozadu. Mesiac január nesie jeho meno.

 

Na nový rok sa zvyklo obdarúvať vládcov. Církev tento pohanský zvyk zakázala v roku 567 AD.

Starovekí Peržania sa na nový rok obdarúvali vajcami na prianie plodnosti a dobrej úrody.

 

Deň svätého Valentína

 

História dňa svätého Valentína sa viaže na rímsky sviatok Lupercalia, podľa boha Lupercusa, ktorý ochraňoval Rím pred divými vlkmi a tento sviatok sa slávil 15. februára.

 

Ako súčasť osláv dievčatá písali niečo svoje do suda. Mládenci to potom vyťahovali a ktorej vec vytiahli tá bola jeho symbolickou priateľkou nasledujúci rok.

 

 

V 3. storočí žil v Ríme kňaz menom Valentín. Cisár Claudius II si zmyslel, že vojaci budú efektívnejší ak nebudú ženatí a tak preventívne zrušil sviatok Lupercalia a obmedzil vojakom sa ženiť. Toto obmedzenie porušoval kňaz Valentín. Bol zajatý a sťatý. Sviatok Lupercalia sa neskôr vrátil do Ríma, ale kresťania pasovali Valentína na svätca a po ňom pomenovali sviatok.

 

Deň svätého Patrika

 

Slavený 17. marca v anglo-saských krajinách.

 

Narodil sa ako Maewyn Succat do rodiny rimanov v škótskom Kilpatriku.. Meno Patrik mu dal pápež Celestín. Ako 16 ročného ho uniesli do Írska kde bol 6 rokov otrokom v rodine druida, tu sa naučil keltský jazyk a druidské zvyky, odkiaľ sa mu podarilo újsť. Po tom ako sa stal kňazom stal sa reprezentantom Ríma na boj s kacírmi a pohanmi. Pápež Celestín ho požehnal na misiu a dal mu meno "Patercius" alebo "Patritius" čo v preklade znamená „otec jeho ľudu.“ Zomrel 17 marca 460 A.D. Jeho najväčším úspechom bolo spálenie asi 130 druidských kníh a likvidácia pohanských symbolov v Írsku.

 

Veľkonočné sviatky

 

Pohanská tradícia sa premenila na passover a veľkú noc. Pôvod má v Teutonskej mytológii a v kulte bohyne menom Ostara alebo Eostre čo sa premenilo na Easter. Mesiac apríl bol zasvätený tejto bohyni.

 

V gréckej mytológii to boli Demeter a Persepone, rímsky protajšok Ceres a Persepone, ktorých slavili v čase jarného slnovratu ako zrodu života po zime. Veľkonočné vajcia majú taktiež pohanskú históriu, keď znamenajú zrod života. Podľa rímskeho príslovia: „Všetok život pochádza z vajca.“ Maľovali sa na nich lúče na počesť slnku.

 

 

Halloween

 

Halloween sa slávil v predkresťanskom svete ako Hollow Evening- Hollow Eve. Slovensky: predvečer dňa dier v zmysle hrobov. Predtým ako vzdali poctu svojim predkom ich pozvali do svojich príbytkov, spolu s čarodejnicami a strašidlami, aby sa im zavďačili. Nasledujúci deň ich odprevadzali späť do hrobov pálením a na cestu im svietili. Dnes to je z toho pamiatka zosnulých a pálenie sviečok.

 

Keď kresťanskí misionári obaracali na vieru pohanov, snažili sa skĺbiť tradičné sviatky s kresťanskou doktrínou, čim sa pragmaticky vyhli prenasledovaniu tých ktorí prestúpili na kresťanstvo ich pohanskými súkmeňovcami. V podstate sa jedná o dnes známu centralizáciu. Obyčajný pohan neplatil dane. Tak pohanov pokresťanštili, ale v pohode im dovolili ponechať pohanské zvyky. Kresťanstvo nie je monoteistickým náboženstvom v pravom slova zmysle. Okrem svätej trojice máme panteón svätých ktorým sú pridelené funkcie.

Dnes by také niečo nebolo možné. Korporácie by už na to vlastnili autorské práva a kopírovanie by bolo trestné. Kresťanstvo je plagiát predošlých kultúr.

 

Slovanská mytológia

 

Slovania nebrali kresťanstvo vážne. Brali to iba ako dopĺnok ich zvykov a nástroj franskej moci. Spočiatku bolo iba náboženstvom elít- za úplatu a výsadné práva. Podobne ako svätý Patrik korumpoval druidov v Írsku čím ich štval jeden proti druhému. Práve to je dôvodom prečo sa slovanské tradície zachovali v takom rozsahu. A na rozdiel od Francúzov, Angličanov a veľkej časti západoeurópanov máme svoj pôvodný jazyk.

 

Centralizované náboženstvo

 

Centralizované náboženstvo sa stalo jedným z pilierov oligarchického mocenského systému.Preto církvi neplatia dane. Pokiaľ by sa jednalo o dane z milodarov tak to by ešte bolo pochopiteľné. Ale zvyčajne neplatia ani daň z majetku a biznisu. Mormonská církev vlastní niekoľko desiatok korporácii- biznisov, napríklad obchodné siete, nákupné centrá, kiná z čoho neplatia daň.

 

Náboženstvo je symbolom moci a nástrojom propagandy. Preto oligarchia obsadzovala čelné pozície v štruktúre. Prvorodený dedič bol nástupcom na trón. Ďalši sa stali nástrojmi zlučovania majetku čo sa premenilo na korporatizmus. A jeden z nich mal miesto v církvi.

 

Nástroj moci a propagandy

 

Prvé čo na dobytom území stavali boli kláštory, ktoré mali úlohu pevnosti a veľvyslanectva. Veľmi dobré poznáme militantné rády ako Templári, Teutonskí rytieri, Rytieri meča, Livonský rytieri ako križiakov. Ich úlohou boli násilím vnútiť ich nábožentvo na obsadených územiach. Rímska ríša schovávajúca sa za kríž vzala Ježišova slova: „Neprišiel som s mierom, ale prišiel som s mečom...“ doslova. Križiacke výpravy do svätej zeme ospravedlňovali oslobodením božieho hrobu.Otázkou potom je čí hrob oslobodzovali na severovýchode Európy?

 

Rímska kresťanská církev nerozbila atóm ani nevynašla elektrinu. Zato majú na listine oveľa praktickejšie vynálezy: centralizácia- ktorá sa stala vzorom súčasného centralizovaného štátu s monopolom moci a centrálnou bankou, genocída a vojnové výpravy ako prostriedok na dosiahnutie centralizácie- kto nie je s nami ide proti nám, policajný štát- inkvizícia. A samozrejme likvidácia kultúry do koreňa, kam by sme mohli zaradiť vypálenie knižnice v Alexandrii.

Veľmi praktické veci dennej potreby.

 

Ak všetko pôjde hladko, a oligarchii sa bude ekonomicky dariť, tak máme zaručený posmrtný život vo fiktívnom raji.

 

Podľa matematickej štúdie náboženstvo je v štádiu zániku v 9. krajinách. Šťastlivci sú občania týchto krajín: Austrália, Rakúsko, Česká republika, Kanada, Fínsko, Nový Zéland, Írsko, Holandsko a Švajčiarsko.

 

O obnovenie slovanských zvykov sa snaží Miroslav „Žiarislav“ Švický.

 

Článok zásadne nie je orientovaný proti niekomu. Berte to pozitívne. Poznám množstvo ľudí ktorí radi slávia sviatky, ale pretože nechodia do kostola tak sú v okolí vnímaní ako odpadlíci. Tu nájdu odpovede na otázky ako: Prečo máš vianoce keď nejdeš do kostola? Sviatky ktoré slavíme nepatria kostolu a už vôbec nie kresťanom. Fašiangy, turice, veľká noc, jánske ohne, pamiatka zosnulých, Mikuláš- Lucia, vianoce- stromček, svetlá a darčeky, oslavy nového roku to všetko tu bolo pred kresťanmi.  

 


Juraj Smrek
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (18:28)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  keď už sme pri tom, prajem všetkým pokojné a požehnané adventné obdobie, bez hádok a vzájomných urážok

http://i.imgur.com/mEDN0.jpg


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (18:34)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ...pridávam sa k blahoželaniu LenkyB...všetkým prajem pokojné a s BOHOM strávené príjemné Vianoce v kruhu svojich najbližších.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (18:37)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Pán Juraj Smrek - čo ste vy zač? Chcete, aby sa tu neustále ľudia hádali ohľadom náboženstva? Nemáte pokoja ani v tomto vianočnom období? Lebo vidím, že ste priveľmi aktívny.

Bublina - na scénu a poriadne sprdnúť pána Smreka. Som zvedavá


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (18:43)
50% hlasovalo = 2  
mínus plus
  pán Juraj Smrek sa len snaží zdiskreditovať Kresťanský a celosvetový sviatok...lenže dal by som krk nato, že ich bude sláviť spoločne s rodinou.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (18:45)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Možno bude sláviť chanuku. Alebo v depresii sedieť opitý v nejakej krčme...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (18:53)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ...či chanuku alebo Vianoce je úplne jedno, pretože slávia BOHA a o to v skutočnosti ide....samozrejme jednotlivci, ktorý sa budú úplne dištancovať si nepomôžu tak či tak, pretože nálada ľudí a okolie ich do týchto sviatkov vtiahnu aj nasilu...zapíjať budú len svoju depresiu z toho že im nevychádza ich plán nato ako zaujať ľudstvo svojim názorom, ktorý prezentujú ako pravdivý.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (19:08)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  Neviem, ako je to u maštaľných jasličkárov, ale ja tento rok opäť oslávim deň zimného slnovratu...


DrHujer . doducyve62   |   ip:87.197.15   |   2011-12-13  (19:09)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pripájam sa k prianiam. Juraj, dúfam, že aspoň raz v živote dostanete vianočný darček z lásky od milovanej osoby.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (19:13)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Pandemonium...my budeme sláviť Vianoce...nepripadá ti divné sláviť systém ako svet funguje?...no ale samozrejme je to tvoja vec:)


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (19:27)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Podľa najnovších správ bola potvrdená existencia častice, ktorá posúva poznanie a pokrok dopredu. Myslím, ovce, že by ste už tú modlársku šaškáreň mali radšej v tichosti zabaliť. :-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (19:31)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ...lenže tú časticu stvoril BOH, ovšem ak existuje, a nebude to len ďalšia vedecká hračka na upútanie pozornosti.


adam . cytetala8   |   ip:95.103.17   |   2011-12-13  (19:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  juraj smrek
ešte si zabudol na novší kult mitru, mitríka a demitru.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (19:34)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Zbalte to, jasličkári...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (19:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium...pochop...nejasaj pred jednou časticou, ľudia vedou iba chápu systém ako tu veci fungujú, ale na vznik života ti nedá dôkaz, žiadni vedec, len chápu systém a samozrejme pri ich ateistickom myslení žijú v domnení že sú bližšie k vzniku života, môžu BOHA popierať, ale sami nakoniec k nemu prídu.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze ideme na to..
komedia zacina!!:-DDD

vianoce su pohansky sviatok presne ako pise Juraj!!
Boh v biblii tieto samanske a demonske ritualy odsudzuje , rovnako ako zjavenia "mrtvych" ci vyvolavanie duchov alebo horoskopy a astrologicke vtakoviny!!

ludia neznajuci bibliu , tieto prekrutene sviatky ,ktore boli sikovne pripasovane na narodenie Krista ucitevaju,,nevediac,ze su oklamany a,ze slavia demonsky a pohansky ritual , odiaty do krestanstva!!
pre ludi znajucich bibliu to je jasne ako facka, lebo to je v biblii jasne napisane!!!

PS panmamínum..ty, taky triezvy a z nadhladom oslavujes nejake nebozenske drísty??
no tak ale toto??
ja chapem tvoj duchovny boj propti krestanstvu.. robis to v nevedomosti a pod taktovkou toho kto obyva tvoje telo..no toto je tiez nabozenska sračka ,,iba ze z ineho súdka ,,a z inymi menami!!!
coze ,,nerozlisujeme??
bud som triezvy,,a mam v tom prehlad,,alebo sa na triezveho len hram..a na dôkaz robim pred kazdym lastovičky!!
tak co teraz??


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (20:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...BOH ťa určite MILUJE a o tom nepochybujem, ale myslíš že by nás súdil za dni kedy sme slávili jeho narodenie a naše spasenie?...naozaj si to myslíš?...ja viem že BOH by bol určite rád ak by sme takto na BOHA mysleli a slávili jeho meno stále....BOH to za pohanský sviatok určite nepokladá, prečo ty?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (20:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer...
neprekrucaj..ja som toto nikdy nepovedal!!

alebo ano??

a preco to povazujem za pohansky sviatok??
no preto lebo to je napisane v biblii..!!
preto..

vies kde??


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...ne.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (20:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je radosť pozerať ovčie zápasy. Stavím 5 € na pacienta! :-DDD


adam . cytetala8   |   ip:95.103.17   |   2011-12-13  (20:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer
lebo by to nesedelo:
http://www.trnavka.sk/index.php/farske-oznamy/179-812-prikazany-sviatok-nepokvrneneho-poatia-panny-marie.html
buď by to bolo rýxle, alebo pomalé.
buď je nesprávny dátum jedno, druhé, alebo oba.
ale nemá zmysel dátumkáriť.drž sa písma!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (20:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam...ale ja hovorím o pointe nie o dátume.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins – zneužívaš kresťanstvo a Bibliu proti samotnému Bohu. Pretože Boh je láska a vianoce sú o láske a o rodine.

Truhlíček – teba by som si na vianoce špeciálne zobrala do parády. Najprv by som ťa umyla, ostrihala, dala najesť z medovníkov a ostatných koláčov, potom by sme si pozreli popolušku a ostatné rozprávky, zjedli kapustnicu, rybu a šalát, rozdali darčeky a vegetili. Na prvý a druhý sviatok vianočný by som ťa zoznámila s normálnou spoločnosťou bez obrátených krížov (dopredu by som ich však upozornila, aby brali ohľady, lebo medzi ľuďmi sa ešte cítiš nesvoj)

Nemusel by si sedieť niekde v tme pod stromom opitý z červeného vína a oslavujúci zimný slnovrat medzi nejakými satanistami či čo to máš vlastne za partiu…:)mkultra . jytewedu51   |   ip:78.98.86.   |   2011-12-13  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vianoce sú pre mňa sviatkom osobného osvietenia. Začalo sa to, keď som mal 7rokov. Bolo to pred Vianocami a v 1.triede na ZŠ došla debata na darčeky, ktorá sa zvrtla na hádku, či nosí darčeky Ježiško alebo rodičia. Väčšina detí vrátane mňa tvrdohlavo tvrdila, že Ježiško, ale pár "konšpiračných teoretikov" hovorilo, že rodičia ich kupujú. Tak som sa hneď v ten deň spýtal mamy, kto nosí darčeky. Povedala, Ježiško. Mama bola autorita, veril som jej, na druhú stranu som sa vždy divil ako dokáže rozniesť Ježiško všetkým darčeky na celom svete v tak krátky čas, navyše cez zatvorené okno... a nikto ho pri tom nevidel prichádzať ani odchádzať. Tak som v nestráženej chvíli prehľadal byt a našiel darčeky. Bol som šokovaný tak, ako dokáže byť šokované 7ročné decko. Zrútil sa mi svet, to čo mu som roky veril, to čo som tak zúrivo bránil, bol výmysel, lož, rozprávka pre deti. Navyše ma oklamali moji rodičia, ktorým som dovtedy bezvýhradne veril. A vtedy ma osvietilo. Uvedomil som si, že ak sú mi schopní klamať rodičia, v úplne nepodstatnej veci o tom, kto nosí darčeky, tak ako sú asi schopní klamať cudzí ľudia vo veciach, na ktorých naozaj záleží. Tak sa zrodil Truthseeker. Odvtedy som bral všetko z rezervou, to čo mi hovorili rodičia, vyučovanie v škole, reči autorít, správy v TV atď... Urobil som dobre a som rodičom vďačný za tú "nevinnú lož"

Pravda oslobodzuje.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultura....ale darčeky ti naozaj nosí JEŽÍŠKO...síce nie priamo, ale skrze tvojich blížnych, stráži a dohliada na ich kroky celý rok...obklopuje svojou MILOSŤOU A LÁSKOU, tak aby ste si všetci spoločne sadli za Vianočný stôl a OSLÁVILI BOŽIE NARODENIE.


green_tea . povijyke32   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (20:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pri tom ako sa prieme o to čo je čí a aký sviatok, nás postupne z vnútra rozožiera gýč a komercia, myslím že keď pán boh existuje, tak by bol asi radšej aby sme oslavovali tie staré sviatky ako to čo tu je dnes :) ... trh zo sviatku spravil veľký obchod, ktorého prípravy začínajú polrok dopredu.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (21:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  green...ja môžem kľudne sláviť Vianoce aj 6. Januára....ale dôležité pre nás všetkých je, že spoločne slávime BOŽIE NARODENIE.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (21:22)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Jer 10,3
Lebo ustanovenia národov? To je márnosť! Lebo to vytne, strom z lesa, dielo rúk remeselníka, ukresané sekerou.
Jer 10,4
Okrášli to striebrom a zlatom, upevní to klincami a kladivami, aby sa to neklátilo!
Jer 10,5
Sú jako palmový špalok tvrdý a nehovoria; musia ich nosiť, lebo nechodia! Nebojte sa ich, lebo neurobia zlého, ale nemôžu učiniť ani dobré.


Jer 10,8
(Ale všetci do jedného sú zhovädilí a sprostí. Naučenie čakať od márností, od dreva!

pohansky ritual bôzika Juloga,,kedy pohania ozdobovali stromy ,okraslovali ich zlatom a striebrom..a ked tancovali okolo neho ,,tak ze vraj sa zjavovali pod stromom dary..
takto to praktizovali pohania..!!!

kto chce vidiet ,vidi,.,,kto nie ten neuvidi ani keby si ho dotlkol v maziari spolu s tlčou!!


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...a slávime meno juloga?...ak by sme k sláveniu BOŽIEHO NARODENIA nepoužívali stromček, aj vtedy by si ich označil za pohanské?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ŠTĚDRÝ VEČER A VÁNOCE
Původ těchto svátků pochází z pohanského Babylona, kdy se 24. a 25. prosince konaly slavnosti na počest syna královny Aštarote a byly nazývány: „Dny dítěte.“ Ozdobený stromek byl součástí těchto oslav, kdy navečer 24. prosince byl babylonský bůžek Julog vhozen do stromečku a z něho pak padaly dárky bohů, přinášející štěstí lidem v novém roce (Jeremjáš 10:3,4). V Evropě se začaly objevovat vánoční stromky až na počátku 19.století. Dnešní oslava štědrého dne má souvislost s narozením Krista, ale tento čas není možno znát, protože jej Bible nikde neuvádí (Matouš 1:18-25).


green_tea . povijyke32   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins nech pohania mali morálku akúkoľvek, nech si praktizovali čokoľvek, tý čo chceli pohanov moralizovať videli v prvom rade to zlato na stromoch a možnosť zbohatnúť :) čo im tam po nejakom pohanovi :)


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (21:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
ty asi nechces pochopit,ze??

tu nejde o to, ci slavis juloga alebo nie..
toto je len priklad toho ako satan "preoblieka" sviatky do krestanskeho rucha a popritom ludia v neznalosti praktizuju pohanske ritualy!!!

skoro vsetky sviatky su len pokracovanim pohanskych kultov len su dopasovane na urcity datum a maju vyzor krestanstva!!ň
nechapes??
takisto zneuzil aj postavu marie,,na jeho zvody a zjavenia!!
madona z dietatom.., osiris a isis..maria z jezisom..-je to stale ten isty davnoveky kult len v novom obleku!!
sviatky to iste..

staci len ked budes rozmyslat nad tym a skumat historiu,,nie len ozaj papagajovat co robia vsetci tí co su v doslovnom zajati TRADICIÍ!!!
mkultra . jytewedu51   |   ip:78.98.86.   |   2011-12-13  (21:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins:
Je to zaujímavé, vidieť tie symboly Vianoc - všade samé päť a šesťcípé hviezdy - zväčša červené. Anjelikovia. Niektorí hodne strašidelný. Napríklad včera som videl insitnú kresbu anjelika. Blonďavý, zo šesťcípou hviezdou na čele, oči mal celé čierne, také dve čierne diery a v ruke držal lucernu. Som si hovoril, že toho anjela z niekade poznám. :-)Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (21:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Myk-myk zas žrebuje sväté čísla z rukáva. Len či sú tie pravé a nezrúti sa mu potom vysnívaný svet, ako emkultúrnikovi keď zistil, že darčeky nenosí cez zatvorené okno ten krížikový trpák. LoooL! Ovce, vy ma tak viete vždy rozosmiať...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins...a v ktorej BIBLII BOH zakazuje sláviť jeho NARODENIE?...poznáš taký verš?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (21:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pansalmonium..sa bavi??
usmieva sa do obrazovky..
sem tam vy"déčkuje" dlhotrvajuci smiech na znazornenie jeho momentalnej psychickej pohody..za chutneho požierania kroasanu co mu doniesla mamina ako pamlsok pred tym ako ho ulozi babacinkat..

to je mile...:-)))


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (21:50)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  mkultra..
to som si vsimol uz davnejsie.,
napriklad aj anjelov znazornenych ako zeny!!
démoni..

tu su vsetky sviatky ...ako krasne to je vsekto prekrutene..

LIDOVÉ TRADICE A NÁBOŽENSKÉ ZVYKY

MASOPUST
Tyto veselé každoroční oslavy mají svůj původ v pohanském rituálu pro začátek nové etapy úrody země a skončení užívání zásob úrody minulé. Taneční reje jsou pak rituálem vzývání plodivých sil země i uctíváním slunce (Ezechiel 8:16,17). Masky a převleky i označování dalších lidí (saze, vejce) mají určitým způsobem změnit identitu člověka a docílit tím lepšího spojení se s tajemnými silami pro zajištění nové úrody (Ezechiel 13:18,21). Zároveň se i upaluje nebo topí ve vodě figurina coby symbol zimy nebo smrti.

VELIKONOCE
U nás běžný zvyk velikonočních vajíček pochází ze starobabylonského kultu uctívání bohyně a královny nebes Aštarote (1.Samuel 7:3,4). Na její svátek se pekly kulaté koláče se znamením kříže, což bylo babylonské mystické znamení života (Jeremiáš 44:19). Zdobená vajíčka pak byla rekvizitou tohoto pohanského svátku, kdy podle báje spadlo veliké vejce z nebe do řeky Eufratu a z něho se zrodila bohyně Aštarote. Pošlehávání čerstvými pruty, které mohou být i různě spletené (označení "pomlázka" je od slova pomladit), má zajistit přelití posilující životadárné energie stromů, z kterých byly vzaty. Jedná se tak o bezbožné uctívání přírody (Ozeáš 4:13).

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Světec jménem Mikuláš žil ve 3.stol.n.l. a do povědomí lidí se dostal tím, že tajně obdaroval tři dcery zadluženého otce, čímž je zachránil před jejich prodejem za dluh. Stal se pak biskupem východořímské říše a tradice nadělování darů od Mikuláše se dostala do Čech ve 13. století (Matouš 7:11).

ŠTĚDRÝ VEČER A VÁNOCE
Původ těchto svátků pochází z pohanského Babylona, kdy se 24. a 25. prosince konaly slavnosti na počest syna královny Aštarote a byly nazývány: „Dny dítěte.“ Ozdobený stromek byl součástí těchto oslav, kdy navečer 24. prosince byl babylonský bůžek Julog vhozen do stromečku a z něho pak padaly dárky bohů, přinášející štěstí lidem v novém roce (Jeremjáš 10:3,4). V Evropě se začaly objevovat vánoční stromky až na počátku 19.století. Dnešní oslava štědrého dne má souvislost s narozením Krista, ale tento čas není možno znát, protože jej Bible nikde neuvádí (Matouš 1:18-25).

POHÁDKY A POVĚRY
Mezi lidmi se vypráví spousta pohádkových příběhů a bájí, které se těší značné oblibě hlavně u dětí. V nich se setkávají se soupeřením řady různých postav dobra a zla jako jsou: rarášci, skřítkové, trpaslíci, víly, rusalky, vodníci, sudičky, kouzelní dědečkové, hejkalové, strašidla, bílé paní, polednice, bezhlaví rytíři i čerti. Všechny tyto postavy vznikly v pověrčivých myslích starých Slovanů, na základě jejich silné víry v duchy. Tyto pohádkové postavy tak představují duše zemřelých buď dobrých nebo zlých lidí (1.Timoteus 4:7 / Koloským 2:8).

KŘEST NEMLUVŇAT
Tato praktika je bezvýznamná a nebiblická. Jan Křtitel v Bibli říká, že křtí ponořením do vody na znamení pokání, coby uvědomění si hříchů (Marek 1:4). Tuto věc malé dítě není schopno vůbec chápat až do okamžiku, kdy rozezná rozdíl mezi dobrem a zlem (5.Mojžíš 1:39). Člověk může přijmout platný křest i pokání až ve chvíli plného pochopení těchto věcí (Přísloví 20:11).

RŮŽENEC
Tato modlitební pomůcka byla převzata z indického hinduismu a slouží pouze k mechanickému opakování a odpočítávání modliteb (Matouš 6:7). Jedná se o fyzickou a duševní rutinu, která nemá s pravou modlitbou v Duchu svatém nic společného. (Efezským 6:18)

PŘIJÍMÁNÍ
Katolická církev provádí praktiku, při které údajně pokaždé dochází k opravdovému proměnění oplatky a vína v živého Ježíše Krista a k jeho opakovanému obětování. Toto se údajně pak děje nadpřirozenou schopností kněze. Ježíš však učil lámání chleba a pití z kalicha coby připomínání si jeho jediné oběti (Židům 10:10 / Jan 19:30) ve vylití své krve za hříchy světa. (Lukáš 22:17 / 1.Korintským 11:23-29)

DUŠIČKY
Zapalování svíček na hrobech za zemřelé pochází z keltského pohanského rituálu. Hořící svíčky měly přivolat duše zemřelých a ty se měly v jejich plamenech očistit od hříchů (Ezechiel 18:4). Tato praktika, stejně tak jako posmrtný očistec, je samozřejmě nebiblická, včetně sloužení mše za hříšné duše mrtvých (Žalm 22:30).

ZPOVĚĎ
Kněžská zpověď byla zavedena již ve starém Babyloně a byla zneužívána k získávání informací o lidech a k jejich ovládnutí i vydírání, společně s pozdějším prodáváním odpustků (2. Petr 2:3). Známá formální zpověď v kostelích je bezvýznamná, protože součástí pravého pokání je i definitivní odklonění se od hříchu (Přísloví 28:13). Odpuštění hříchů si nelze nijak koupit ani je získat od kněze. Hříchy odpouští v pokání jedině Bůh sám (Žalm 32:5 / 1.Jan 1:7-9).

ČERNÉ OBLEČENÍ A KOSTELY
Nošení černého oblečení na pohřby a mše pochází z pohanského kultu, kdy černá barva měla přítomným zaručit nenápadnost a skrytost před údajnými útoky duchů zemřelých. Stejně tak i tmavé a ponuré prostory kostelů a chrámů nemají s pravou vírou nic společného. Bible potvrzuje nevázanost živého Boha na lidských stavbách (Skutky 17:24) a odmítá jakékoliv zasvěcování i uctívání svatých míst či budov (Jan 4:21,23).

KŘÍŽ
Uctívání kříže a křižování se rukou pochází z babylonského kultu boha Tamúza (Ezechiel 8:14,15) a z tvaru písmene „Tau“ – T. Jakékoli klanění se čemukoli jinému, nežli živému Bohu, je hříchem modloslužby (Izajáš 2:8 / Lukáš 4:8). Přestože byl Ježíš ukřižován, hovoří Bible o kříži jen jako o symbolickém břemenu naší víry v samotném následování Ježíše Krista (Lukáš 14:27).

UCTÍVÁNÍ ANDĚLŮ A SOCH
Dětské modlitbičky k andělíčkům vypadají sice roztomile, ale Bible i sami andělé varují před jejich jakýmkoliv pohanským uctíváním (Koloským 2:18 / Zjevení 22:8,9). Toto platí i o sochách, soškách a jakýchkoli obrazech (Izajáš 45:20 /46:6,7).

PAPEŽSKÝ ÚŘAD
Úřad hlavy katolické církve si přivlastňuje řadu privilegií, které patří jedině Bohu (Jan 10:3). Nechává se nazývat Svatým Otcem (Matouš 23:9), prohlašuje se za neomylného (Římanům 3:4) a nechává se uctívat klaněním a líbáním ruky (Lukáš 4:8). Tvrdí, že je zástupcem Krista na Zemi a hlavou celé Kristovy církve (Efezským 1:22).

SVATOŘEČENÍ
Prohlašováním lidí za svaté si církve přivlastňují Boží kompetence (Římanům 10:6,7) a vynášejí tím vlastní soud, který patří jen Bohu (l.Korintským 4:5). Známé modlení se k řadě mrtvých svatých a jejich uctívání, včetně uctívání jejich ostatků či různých relikvií (Ezechiel 43:7), je jasnou modloslužbou (l.Korintským 10:20).lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-13  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mkultura...lenže NWO nespí ani teraz...nauč sa rozlišovať to správne a to je, koho NARODENIE sa oslavuje, JEŽIŠA KRISTA...nášho BOHA.


Krovak . fugeputy8   |   ip:93.174.18   |   2011-12-13  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...Keltsky Thor ni eje skor Germansky Thor?
jo a nerobi Svicky skor to ze si tvori vlastne slovanske tradicie? Teda inak povedane z coho sa vacsina nedochovalo to si dovymyslime?


mkultra . jytewedu51   |   ip:78.98.86.   |   2011-12-13  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosím vás, už nereagujte na Pandemonia. Čo nevidíte o čom to je? Pandemonium iba plní úlohu. A vy mu to uľahčujete.

Pandemonium, robíš si srandu z našej "nevedomosti" ale čo ty vieš? Z tvojich príspevkov sa to zistiť nedá, ešte ani raz si neprezentoval zmysluplnú myšlienku, ešte ani raz si nenapísal, niečo, čo vieš ty! Najväčšia tragédia je, že si evidentne metalista a nevieš o metale nič. NIČ.
Začni teda pekne od seba a zisti si, čomu veria kapely, ktoré počúvaš. Rýchlo zisťíš, že máš doma také, ktoré si dávajú na krk pentagram a hovoria Apage len pre efekt a šou, ale aj také, ktoré sa naozaj venujú čiernej mágii. A svoju hudbu robia svedomito, tak, aby naozaj vyvolávali temné stvorenia. Napríklad taký Burzum, má pesničky, v ktorých reálne preklína ľudí. Otvor si oči človeče. Máš internet, skús si niečo aj naštudovať alebo sa spýtaj na koncerte niekoho, kto do toho vidí, keď už nám neveríš.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (22:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - čo ty máš proti ženám?

Mimochodom si totálne mimo, človek sa už nestačí čudovať. A nechápem, čo za ľudia vôbec chodia na túto stránku, keď už vianočné blahoželania vymínuskujú - zrejme sociopati neschopní ničoho dobrého.


sando . dexepady6   |   ip:85.237.22   |   2011-12-13  (22:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins má pravdu. Snažiť sa zakryť hystóriu by bola chyba.Lepšie je ju poznať a poučiť sa z nej.Asi všetci uctievame nejakého Juga, aj keď o tom nevieme.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (22:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja neviem ako ty, ale ja na vianoce uctievam narodenie Krista. Možno vy doma máte nejakého Juga, to už ja neviem.


aztek . hogulado   |   ip:188.121.1   |   2011-12-13  (22:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer . faliqevu33 : ... ja viem že BOH by bol určite rád ... ufff že by nový prorok???


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (22:35)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  lenka..
neviem co si zasa kde vycitala,,no ja nemam proti zenam nic..
celkom mi chutia..(hlavne v gulasi)..:-DDD

no k veci.
ja som mimo??
a nie je to nahodou tak,ze ty si len zaslepena a samozrejme po precitani argumentu ktory bori tvoj pernikovy domcek katolickej neomylnosti a dokonalosti Bozej,,sa rozculena??

nechces nijako prijat fakty..ani keby ti ich o hlavu tlkol!!
stale budes nejako vykrucat.
na nic nevies argumentovat biblicky,,len z katechizmu alebo z tradicii babiek!!

ci uz o zjaveniach marie..ci svoatkoch..ci udtievani mrtvych.,. ci noseni drevenych modiel na nosidlach po rime..ci OCIVIDNE pohanske ritualy oblecene co krestanstva,,nechces a nechces nijako priznat!!!
nekomunikujes na tu temu len napadas!!

nevidis co sa tu deje??
precitaj si uz konecne bibliu miesto katechizmu..a mozno sa ti otvoria oci!!
nechapem katolikov..nijako ich nemozem pochopit,ze robia nieco co nie je v biblii,,hoc keby to nerobili ,bolo by im lahsie ..a oslobodili by sa..
no oni nie..
ôaj ked to tam nie je..ja to budem a budem robit..
budem si stale vymyslat nejake vyhovorky..miesto jednoducheho odstupenia od okultizmu,,ritualov,,carodejnictva..a magie!!!

je to s vami zle!!!


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-13  (22:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže JA napádam? LOL. Bibliu mám prečítanú, neboj sa.
Ale fajn. Teda niektorým prajem požehnané a pokojné vianoce a niektorým neprajem nič. Dufam, že ste spokojní, kto chce kam, pomôžme mu tam:)


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (22:44)
58% hlasovalo = 2  
mínus plus
  lenka..
ved daj argument proti marii z jezisom, ze to nie je pokracovanie kultu z babylonu tej osiris a isis,,ci ako..
daj argument,,ze svätoziara na obrazoch svätych nie je vmiesany pohansky kult slnka..

daj argument,ze mitry co pouzivaju kat,knazi aj s papezom nie su pokracovanim pohanskeho kultu boha dagona..

daj argument ,ze to tak nie je..
ze vianoce ako ich pozname dnes s tymi maskaradami ,nie su prebrate z babylonu..
veda daj..neutekaj!!
ked si za tym jasne stojis,,tak to obhaj!!

ja sa tu snazim ludom povedat to co viem..co som sa docital,,co som pozistoval..
a ty len vsetko vzdy zahras do auto nejakym nasratym prispevkom,,a ides!!

cely vatikan je preplneny symbolmi a znakmi z pohanskych kultov,,
nevidis to??
chces to popriet??
ako to vlastne s tebou je??

mkultra . jytewedu51   |   ip:78.98.86.   |   2011-12-13  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pridávam sa k Joplinsovi (pozri si babylonsky kult Nimrod-Semiramis-Tammuz=narodeny 25.12.), tiež nechápem ako niekto môže prečítať Nový Zákon a ignorovať tie nadčasové paralely medzi tým, čo kritizuje Ježíš (farizeji, zákoníci) a tým, čo reprezentuje RKC.

Poznáte ten vtip- Príde povodeň, chlapík vylezie na strechu domu, ide okolo čln s hasičmi a hovoria:podťe, zachránime vás. Chlapík na to, nie, mňa zachráni Boh. Priletí záchranársky vrtulník a pilot kričí, nastúpte zachránime vás. Chlapík, nie, mňa zachráni Boh. Nakoniec stúpne voda, chlapík sa utopí a príde pred Boha. Hovorí, Bože veď som tak čakal, že mi pomôžeš, prečo si ma nezachránil? Boh mu hovorí: Ten čln a vrtuľník bolo, čo?

Milí katolíci, neverte mi, čo píšem, to je v poriadku. Aby to nebolo ako s tým vtipom. Prečo sa klaniate dielam z dreva a kameňa, prečo ignorujete Bibliu, prečo ignorujete dejiny Vatikánu, zoznamy biskupov, ktorý sú slobodomurármi, účty Vatikánu v Rotschildovej Bank of England, atď.


ENICK . cewawybe82   |   ip:94.136.14   |   2011-12-13  (23:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  BOH sa nenarodil, pretože BOH nemá počiatok ani koniec a je mimo čas a priestor !!!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (23:17)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ja viem preco to spolahlivo vsetko ignoruju..

jedom znamy raz povedal toto.." ked ta niekto oklame na trznici o 100 eciek,,nic sa nedeje..zijes..
keby ta niekto obral o cely tvoj majetok..stale sa este nic vazne nedej.,.stale zijes..
keby ti vzal aj posledne trenirky a ostal by si sam ,holy na ulici..stale sa nic nedeje..lebo zijes..

no ked ta niekto vovedie do bludu..vtedy to zacina byt vazne..
vtedy ti ide o krk..a to nie len ten telesny.."

oni to ignoruju preto lebo su v zajati tradicii..okultizmu..domiesanych sviatkov a ritualov..nevidia to,
myslia si ,ze konaju Bohu sluzbu..no nevedia ,ze su oklamaní..
budu sa s tebou hadat aj do smrti..
tie puta len tak lahko nepovolia..Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (23:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo neexistuje, to sa nemohlo ani narodiť... :-D


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ENICK.
presne..
on len prsiel z jednej dimenzie do nasej.. vzal na seba ludsku podobu..a zomrel za nas..aby sme my nemuseli..aby on zostal spravodlivy,,a aby aj trest bol vykonany..

je to proste dokonale!!!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-13  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a ty panobyčkárium este nebabacinkas??
uz aj do hajan!!
hadam chces vypadat zajtra dobre na poste,,ked si pojdes prebrat "dafku"..
ak budes babackat len 5 hodin,,budes mat cervene ocka,,a mozu ta obvinit,ze uzivas v neprimeranom mnozstve napoje z vyssím obsahom alkoholu,,a mohol by si prist o "dafku v hmotnej nudzi"..

zdrmol este jednu od sepultury a sup sup..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (23:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, ale už počítam ovce...


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.25   |   2011-12-13  (23:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins- mňa len zaráža tvoja neotrasiteľná istota ako sa opieraš o knižku ako je biblia :-)ako keby priletela priamo od boha a nezložili ju obyčajný ľudia tak ako tebou opovrhovaný katechizmus... si v takej istej rici ako katolíci či iný náboženský fanatici.... nuž ale keď ťa to v živote teší a napĺňa nič proti tomu - to je dôležité...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-13  (23:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On má vraj zaručene tú pravú. Takú roháčovskú. Sám to minule priznal.


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-13  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pfuuu,ovce ak sa vas admin nezbavi,tak to tu moze zabalit alebo premenovat na blazinec-tu dosiahnete nabozensky orgazmus.

http://afinabul.blog.cz/1103/edward-hendrie-odhalenie-tajomstva-velkeho-babylonu


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (00:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bubla..
ked sa admin zbavi jednych ovcí ,,hned preberu stafetu ine ovce.. napriklad z kosiara Vaskeho a jeho 3 cesty..
alebo hinduisticke ovce..
ateisticke ovce..alebo blekmetaloví barani..
dalej to mozu byt ekonomicke ovce..politicke ovce.. HZééétDéééé ééééS

takze az tak velmi by som sa na tvojom meste nerozdrapoval,,a pozrel by som sa na seba do zrcátka ,,ze ako to z mojim ovcim vyzorom a ovciarstvom vlastne vypada!!!

joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (00:11)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  beko..
otrasitelne,,neotrasitelna..
bibliu pisali ludia toje pravda..
no nic to nemeni na tom,ze sa plní..
ked sa prestane,,alebo sa zacnu diat veci ktore v biblii niesu..a ja budem mat 80 rokov..sam osobne tu na tuto stranku napisem ,ze som sa mylill.a kazdemu vratane pantruhlikária sa ospravedlnim..

no dovtedy, ma tu musite trpiet..
alebo este do casu kedy bud budem z tejto zeme vzaty..alebo ma antikrist zabije..

inak to nevidim..

PS, pankratkovetárium..
a kolko si uz tych oveciek narátal??
Beko . padihavi9   |   ip:109.79.25   |   2011-12-14  (00:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bublinka ak chceš nahnať ovečky späť do košiara aby boli v bezpečí, skús použiť ovčiarskeho psa... malo by to fungovať :-)


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-14  (00:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ludia – čo nechápete, že tam, kde je láska – tam nemá satan žiadnu moc? Trasiete sa ako osiky, bojíte sa o svoju životnú úroveň, bojíte sa NWO, toho a tamtoho. Ale nechápete, že zlo nemá žiadnu moc, kým máte v sebe lásku a kým ste s Bohom? Presne to chce, aby sa z vás stali paranoidné rozstrasené trosky plné strachu a nenávisti.
Mne je jasne, že Vatikán je dnes košer, ale mam sa kôli tomu vykašlať na vianoce? Prečo? Čo je dobré je dobré a kým sa vo svete udržiava dobro, tak to ešte ako tak funguje.

Bublina – kedy zdrbeš Smreka, že sem pridáva články o náboženstve? či ty si trúfaš len na dievčatá, ty slaboch?LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-14  (00:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beko - vyborny vtip, dlho som sa tak nenasmiala


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.25   |   2011-12-14  (00:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins - doležité je aby si sa strpel ty sám :-)a to či sa dá biblia preniesť do života je ako s opisom horoskopov, na množstvo udalostí čo sa deje a udeje sa vždy niečo nájde a hodí... raz som čítal jednu takú múdru knižku ako je biblia (aj tú som čítal) a tam jeden ujo hovoril o tom že nie je dôležité akou cestou (vierou) sa v živote vydáš ale aká ťa bude napĺňať a aká ti prinesie v živote radosť, takže to čo vyhovuje tebe nemusí inému... aj na tej najkrajšej ceste môžeš zísť z cesty a zablúdiť lebo tú cestu si riadi každý sám, je na nej veľa záludností a lákadiel... takže je dobré sústrediť sa sám na seba, neurážať druhých len preto že idú inou cestou (možno pre nich tou správnou) a makať sám na sebe namiesto žabomyších vojen a chytania sa za slovíčko kde sa na konci hádajúci nezhodnú ani na tom akú farbu má hovno...


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.25   |   2011-12-14  (00:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lenka šak trochu života do toho umierania...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-14  (00:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja sa nechystám umierať, ja sa chystám žiť večne :)
Na umieranie sú tu ateisti


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.25   |   2011-12-14  (00:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Lenka tak to je dobre :-), mňa by len zaujímalo čo si mám pod tým "večným životom" predstaviť... už som na to počul aj čítal veľa teórii, len neviem ktorej sa chytiť... :-)


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (00:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  beko..
tak teraz si prestrelil s tym prirovnanim biblie a hmlistych horoskopov..

biblia sa plni na 100%..vsetko dopodrobna..neda sa to dopasovat aj na to aj na hento..
je to na urcity cas,,a musi byt urcita konstalacia proroctiev naraz..
a doteraz sa vsetko splnilo..
ostava este par proroctiev..par udalosti..a pride koniec..
nasa generacia to zazije urcite..

no ale,ty si ver comu chces..
mne to je suma fuk..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (01:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tej tvojej detskej knižôčke sa plní všetko presne tak, ako si to vybájiš podľa svojich predstáv, pejko. To by bolo v poriadku, keby si s tými nezmyslami neotravoval okolie...


ANONYM . sipyrige36   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (01:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beko, ovecky netreba nahanat do kosiara,treba ich prebrat od cakania na mesiasa na akciu,aby mu s tym pomohli.ANo,smiesne to je,ale len pre cloveka,ktory nevidi tragedie,ktore sa odohravaju...Chodte rozpravat niekomu,kto pride o dom ,deti o rodicov,socialne samovrazdy,atd...,
Joplins:tak ty uz hras vyssi level ,co taky David Icke,co trieska to iste dokola,chudak, neunavne,aby sa dalsi a dalsi dozvedeli pravdu. Nejde o Vaskeho tretiu cestu,ide o peniaze vydavabe statom a bez uroku.

Lena: pan Smrek je dnes najvacsi k* ko* t na dolezite.sk, spokojna? Zavidim mu jeho problemy.Ak sa mu do zajtra rozsvieti,pisat vie,nech napise nieco,co ludi zjednoti.To je moja vyzva.O 3 mesiace uz moze byt neskoro.Podpisuje sa menom tak sa jeho meno moze stat synonymom zjednocovania ludi na veciach,co ich spajaju a nie rozostvavat ich.Leda ze by to bol tajny jew,ktory s potesenim do*ebava stranky na dolezite.sk.
Ineho narusitela tu nevidim,len provokatorov vo veciach svetonazoru.Spokojna? Zajtra mu zacnem nadavat viac.Aj to cloveka unavi.
Myslim,ze tu su uz vsetci zaradeni,tak naco provokovat?

http://www.youtube.com/watch?v=hIOwRysjaUk&;feature=youtu.be
a tu mu eset posielam inspiraciu: najdolezitejsie je vydavat statne peniaze a bez uroku a potom moze verit a neverit v co chce a oslavovat, ako a co chce.Kdo ako vie a kdo ako moze a vobec pri tom nemusi skodit inym,ak nepodporuje nebodaj aj nevedomky kriminalne globalne zlocinecke krearury.
PS:este ma plne brucho a nohy v teple.

Uz mam toho svetonazoroveho idiotstva fakt plne zuby.bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (01:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kaslem na co verite ,musime si zabezpecit vlastnu menu a bez uroku.
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (01:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  samonasieraca, schyzofrenicka pankomička..
este raz sa ta spytam a pomaly..
"kto ta tu stym odtravuje"??

naco to citas??
naco tu chodis??
naco reagujes??
naco ??

chod na humanizmus.sk..tam ta nikto otravovat nebude..
ja ked mam silny pocit ,ze ma niekto alebo nieco otravuje ,tak sa to snazim eliminovat,,a na netovych diskusiach sa bud hadam..lebo ma to bavi..alebo odchadzam lebo ma to otravuje a nebavi!!!

to co ty te splietas v kazdom druhom 3slovnom prispevku je cista schyza!!
otravujes sa sam tym ,ze si tu a reagujes!!

ci si uz nacisto drbnuty??

takze , pirulku pekne prehltnut,,zaliat nech sa skor vstrebe..a sup sup pod duchnu..
rano bude zasa lepsie,,neboj..
:-DDDDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (01:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kalem na vasu vlastnu menu bez uroku.. musite sa znovuzrodit..aby ste boli zachraneni!!


bogy . covowejo77   |   ip:195.91.94   |   2011-12-14  (01:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Popravim clanok: na jesen nie je slnovrat, ale je jesenna rovnodennost.

K vianociam: stari Slovania volali ten sviatok ako Kračún, Kračun. Cize ked je najkratsi den v roku a Slnko sa zacne zdanlivo vracat spat na svojej puti pri jeho vychode a zapade.
To ze Slnko dosiahlo svoj najkrajnejsi bod a nastal slnovrat mozno zbadat az o 1 az 2. Pretoze vtedy vidno ze sa Slnko vracia.

Zaujimave je ze madari prevzali (ako mnoho dalsich slov) toto slovanske slovo do madarskeho jazyka. Samozrejme ho mierne skomolili aby vyzeralo viac mekeke-brekeke-hatmatilsky. Vysledkom je slovo karácsony (čítaj: karáčoň).
My slovaci sme presedlali na slovo Vianoce... Podobne ako sme presedlali z nasich povodnych bozstiev na Jahveho a Jeziska...

P.S.

Stari slovania mali ako zaciatok noveho roku tiez na jesen. A podobne aj zaciatok dna sa evidoval vecer, pri zapade Slnka.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (01:30)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  chlapci ,,keby som neveril biblii tak som v prvej linii roxorovej revolucie..

lenze jej verim a to zo mna cini totalne vymletu ovcu..ktora caka zbozne trasuc sa na svojho spasitela,,ktora nebude nijako bojovat proti svetovlade,,lebo vie,,ze to je nezvratny osud sveta,,ktory bude ukonceny bez zasahu ludskej ruky..a nasledne nastupi kralovstvo ktore bude zalozene na inom principe a nebude mat nikdy konca!!

keby som nebol taka fanaticka ovca,,uz by som aj zakladal stranky,,a posielal letaky do schranoch po nociach z vytlacenymi 3-timi cestami vaskeho!!

ale ja som ,,tatransky orloj,,hlasna vuvuzela z po tatier,,ktora z koliby vykrikuje proroctva a verse..a ktoru zastavi len rapture alebo gulka do tej prazdnej palice!!!

sme na dvoch rozdielnych frontoch..
vy bojujete proti telu a krvi.. proti politike a urokom..

a ja bojujem proti...
Ef 6,12
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

a toto je rozdiel ktorý vy nevidite,..


JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-12-14  (08:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie je nič neobvyklé, že k článku sa nikto nevyjadril.Kresťania si de facto vyrobili svoj nový sviatok, ktorý má byť sviatkom pokoja a zmierenia. Nuž nech je, som za. Ale čo ten Ježiš tam? Či dokonca Ježiško?
Zmieriť sa so lžami, to nemienim. Ale rád by som mal Vianoce ako sviatky pokoja od kresťanských táranín. Aspoň raz do roka. Prosím, trocha tolerancie, milí kresťania!


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-12-14  (08:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pohanov si vymysleli krestania
smutne ze si autor nedal tu namahu to zistit
na nasom uzemi zili Rodoverci a ti slavili SLNOVRAT

ziaden stromcek
ale iba zdobene vetvicky !!!
naco by zabijali strom ked nemuseli
pre pobavenie ?
ved to boli najvacsi pragmatici
preto aj slavili Slnovrat, alebo kludne aj vianoce

hlavne ide o novy start roku , pomale prebudzenie prirody , slnka , zivota

samozrejme v spolocnosti rodiny
v kruhu lasky rodu

pekne sviatky prajem vsetkym


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (12:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins tvoj fanatizmus ti viac škodí ako prospieva ale na to prídeš časom... keď sa tak ženieš za niečim a na koniec tam dorazíš zistíš že si tam sám... tvoj fanatizmus je ovládaný tvojim silným egom ktoré ti nakoniec zničí všetko na čom tak buduješ... ale to len tak na okraj, mne osobne je to so srdca jedno...sú aj fanatici ktorí veria horoskopom tak ako ty biblii a ospravedlňujú to pozíciami planét a hviezd ktoré tam skutočne sú... budú sa hádať do krvi tak ako ty ale komu na tom záleží (iba ďalšiemu so silným egom aby sa mohol hádať a šíriť jed okolo seba)... nepochopím tvoje neustále urážky iných, to mi dáva za pravdu že si úplne "posunutý" a pripomínaš mi vyšinutých kazateľov ktorý v nepríčetnosti vykrikujú state z biblie na uliciach veľkomiest... trochu som pocestoval a videl som ich dosť po svete, ty si niečo podobné v internetovej podobe... nehladiac na odozvu... :-) skús pocestovať a porozprávať sa z inými fanatikmi biblie a budeš v šoku ako ju berie za každým iná osoba inak ale rovnako fanaticky si presadzuje svoje... v podstate tým odpudzuje všetkých a izoluje sa do sfér kde už nemôže zmeniť nič aj keby to smerovalo k samotnej bráne nebeskej... ludia si prečítajú pár slov na papieri, na základe toho a krátkej životnej skúsenosti (čo už je nejakých 30 až 60 rokov života oproti večnosti vesmíru, že :-) ) ktorú zažili si vytvoria svoju realitu ktorej veria ako jedinej a správnej.... dokopy sme všetci len zmetený, preto toľko názorov a ciest... nuž ale pokiaľ tím človek neuráža a nezneucťuje iných nech si verí čomu chce, hlavne že to napĺňa životným šťastím jeho... za tie roky mocenských bojov cirkvi a iných mocipánov sa s biblie stala len kôpka papiera ktorá postráda zmysel už len kôli tomu že tam chýba obrovská časť informácii, pretože biblia je zložená s iných kníh, takže je to len výcuc z výcucu ako sme to volali v škole... preto si tam milý Joplins nájdeš to čo potrebuješ a tak presne ti to sedí na udalosti ktoré sa udiali, dejú a udejú... neber to v zlom a skús sa dostať zo škatuľky do ktorej si sa dobrovolne uzavrel a zamkol... vidíš len jej steny z vnútra a uniká ti realita bitia ktorá je za jej stenami, keby bol život a boh tak jednoduchý ako je to v biblii opísané bolo by to krásne jednoduché...


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (12:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus, prešiel som si fázou fanatizmu, zúfalstva, beznádeje nad situáciou na zemi do fázy úžasu nad týmto svetom a životom, "snažím" sa uvedomiť si realitu sveta...slnko mesiac, zem... to že sa deň mení na noc, aké krásne je nadýchnúť sa alebo vidieť očami, môcť sa prebehnúť lesom, či ponoriť do hĺbok oceánu, pozorovať život v prírode ako plynie, len človek ktorý je na pokraji smrti si dokáže uvedomiť to podstatné čo je v živote skutočne dôležité...po dlhých rokoch som si život usporiadal tak ako som chcel, mám prácu ktorú milujem uživí mňa, aj moju rodinu, mám dostatok času na svoje záujmy (ale ani to nie je stav nemenný, je to len teraz a tu)... nervoval som sa nad spoločnosťou, bezcharakternosťou, politikmi a inými hlúposťami... nehovorím že na to kašlem a hodil som to za chrbát ale neberiem to smrteľne vážne ako niektorí... veľa vecí nemôžem ovplyvniť a vždy sa opýtam sám seba či s tým niečo môžem urobiť, ak je odpoveď áno tak urobím pre to 100% ak nie kašlem na to idem ďalej životom a čakám čo mi prinesie... vládne tu spoločná mentalita ovládaná médiami, náboženstvami, a tréningu ktorí sme dostávali od malička od rodičov, školy, kamarátov spoločnosti (sme len dobre vytrénované zvieratká) každý si myslíme že to čomu veríme je to pravé a jediné, ostatný sú proti nám ovce... veríme tomu a sme niektorí ochotný biť sa do krvi... keby sme sa presunuli do budúcnosti tak by sme sa z chuti zasmiali nad svojou hlúposťou ako berieme realitu v súčasnosti, lebo čo je to vlastne realita... raz mi dobrý kamarát povedal (možno to aj nie je od neho, ale od kamaráta jeho kamaráta :-)), "vieš veľa ľudí ide tam, odkiaľ ja sa už vraciam" :-)


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (12:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus a k tým ľuďom čo stratili domy či byty, nie je to sranda ale možno je to len cesta ako pochopiť niektoré veci v živote ako transformovať svoj starý život na niečo iné... nič sa nedeje bez príčiny...


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (13:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  beko: tieto veci nech si kazdy riesi podla svojej urovne.
My vsak potrebujeme jednu univerzalnu zalezitost - bezurocny ekonomicky system,cez ktory nas nebudu moct vysavat nejake sion-psychopati a ni ti miestni.
Toto a nic viac.
Potom nech si kazdy ide,skusa ,vracia sa ,pomenuva si a blaznie sa a znova vytriezvieva na vsetky mozne sposoby.bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (13:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=w076rdi4BbE&;feature=related


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  beko..
novy psycholog na dolezite.sk.
vdaka za rozbor mojho zivota a psychiky..ktoru si si vytiahol zo svojich predsudkov,cim si sa sam dodrbal,,
si zapredsudkovany a ked pouzijem tvoje argumenty , v zajati vlastnych predstav o svete a Bohu..mysliac si o sebe ,ze aky si inteligentny a ako si to ty uz vsetko prekukol a odhalil,stal si sa trapnym..
takych samozvanych psychologov , ktory na zaklade 4 prispevkov vedia presne ,ze ja som "len doma sediaci debilek ,pracujuci na druzstve" ktry nikdy v zivote nebol za hranicami svojho okresu,,a ktorí seba vyzdvihuju pri kazdej moznej prilezitosti,,a ktorí takisto nechapu ani to ,ze clovek ktory o sebe napise ,ze je fanaticka ovca to mysli sarkasticky,, tu uz bolo a je destiatky!!

si totalne mimo..ale ja ti to neberem,.,,
mas silne ego,,ktore robi teba sameho vo svojich ociach znaleho,, a sveta zbehleho,,a teda takeho vsevedka..a ja sa mozem nad tym len pousmiat..
nevies o mne zhola nic..no súdov si vyniesom neurekom, co zasa len dokazuje,ze si zapredsudkovany ohladom krestanov a krestanstva..na ktorych pozeras pravdepodobne ako vsetci samozvany psychologovia cez katolicku organizaciu,.a teda co krestan,,to katolik!!!

tvoje predsudky ta usvedcili,,
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (13:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bubla..
ktoremu bodu z tych co som ti napisal v predchadzajucich prispevkoch nerozumies??

chcem si s tebou tieto veci veci vyjasnit,,tak mi odpis ako si predstavujes "zosadenie" rotschildov a rockefelerovv" a kralovske rodiny z modrou krvou,,ktore maju zakorenene v tych sprostych kotrbach ,ze su vyvolení vladnut,,a rozne ine mocne bankarske rodiny..ktore ovladaju NATO. Banky..a vsetko, z tronu a ako chces na celom svete zaviest bezurocny system a vaskeho tretiu cestu???

odpovedz mi prosim ta , triezvo a normalne..lebo sa mi zda ,ze sa budeme stale len hadat!!
dik..


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (13:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins keď si pozrieš môj nick tak vôbec nie som na dôležité nový, chodím sem pravidelne aj keď málokedy potrebujem reagovať... utvrdil si ma že si len úbožiak zavretý vo svojom svete (škatulke) a neznamená to že si nebol nikde vo svete (slepí a chluchý môže ísť kamkoľvek a nič neuvidí a nepočuje) a nemá zmysel na teba reagovať... tvoje reakcie sú typické, ak niekto s tebou nesúhlasí tak je mimo a hneď ho začneš urážať, ako som ti už napísal skôr sústreď sa sám na seba a tie svoje drísty si nahraj a púšťaj dookola aby si sa mohol počúvať aký si velký a vlastne už spasený... budeš sedieť po pravici boha, fajčiť najlepšie cigarety, piť najlepší chlast, a bude ťa obšťasňovať 99 panien... na moje ego sa ty vyser a pestuj si to svoje, ktoré ťa skôr či neskôr dostane tak kam smeruješ...


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (13:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: tesi ma ze si napisal v podstate toto:
Keby som neveril, tak by som jednal.Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bublinka - tie kurwy pracujú na tom o čom tu píšeš tak dlho že by trvalo 3x tak dlho zmeniť to čo tu je na niečo iné... je to psychopatický plán moc múdrých hláv aby sa to dalo jednoducho zmeniť...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíš, falošná vedma, už ťa bijú za otravovanie tvojim fanatizmom aj iní, nielen ja. Len ty nič stále nechápeš a drístaš všade dookola tie svoje pochybné konce sveta podľa rozprávkovej knižky. :-)


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (13:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: najblizsie je to najdolezitejsie.My teda nebudeme zosadzovat chliev idiotov co su v amerike CD,alebo britsky kralovsky cirkus atd,to musia urobit miestni, urobime viac nez dost,ked zosadime tych, co nam tu dosadili sorosovske hyeny.


bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (14:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Beko: cely psychopaticky plan je zalozeny na tom,ze im ludia verili,lenze nastastie to v poslednom case dost prehnali a ludia sa prebrali a mnohi sa este preberaju.
A to este mnohi nemali moznost poznatt,ako ich sprosto oklamali s celym sion-ortodoxnym ekonmickym systemom urecenym na vysavanie ekonomik celych statov.
Sion-rothchild Zid = peniaze.Toto si treba hlboko uvedomit. Musime ich odpojit od penazi aj s celou elou sion-rothchild propagandou.
To nebude antisemitizmus.Svine zvratene fasisticke.


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bublinka máš nejaký plán na to (ako to zmeniť)? Lebo "ONI" majú plán aj na niekoľko krokov dopredu... prídu iný degeškovia a skúsia ich uplatiť ak ich neuplatia tak ich zdiskreditujú alebo sa im niečo "náhodou" stane...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  beko, ale si zapenil..:-DD

kde je tvoj nadhlad skuseneho svetobeznika??
nejak si sa nam rozfrkal ako besny pejo..

presne ta, nereaguj na mna,, a nebudem ani ja,,.
nerob tu svoje detske rozbory..a nevystatuj sa tu ake ty mas ostre oci,,ako bystrozraky,..a my vsetci ostatny mame 9-tky dioptrie..
samozvany mudrc,psycholog,cestovatel a vsevidiaci vsevedko..

zalez do budy svojho rozumu....


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bubla..
mas na mysli volby?
myslis,ze ozaj mozu volby nieco zmenit..

mozno som nechapavy,,no to co si mi napisal, nic neriesi!
tí ludia su chraneni a to mi ver ,ze dost dobre na to, aby sa k nim hocikto dostal,,a zbural im ich domcek..

nic v zlom bratu..no vidim to ako naivne!!Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (14:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jopla, ty máš ale svetový rozhľad z toho dánskeho lešenia! Aj s rozprávkovou bibliou v ruke. :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (14:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale ja netvrdim,ze mam rozhlad!
ja som hlupy clovek..
robotujem na cudzom,,nemam na to aby som zarobil na slovensku,,tak som tu..lebo za normalnu robotu co viem , si zarobim na to na co potrebujem..
moj rozhlad je asi taky siroky, ze viem o com su banky,,o com su uroky..a viem kde to speje..a preto sa snazim zarobit si na dom bez banky,,to je cele..

nemam ani ekonomicku skolu,,ani politologiu,,ani harvard..
som robos..bublinka . pahequji50   |   ip:178.40.15   |   2011-12-14  (14:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: uz sa deju nejake veci po svete, nehovorim, zaciatok nebol na nas,sme na to prilis maly ,ale casom sa budeme musiet pridat a verim ze aj budeme vediet co robit.
Tie svine tento sion-fasisticky boj prehraju.V podstate znicia sami seba.Ja neviem,ako ty, mne sa zda,ze uz im to nejako skripe a to nemam na mysli krizu,tu vytvorili sami,mam na mysli skor,ze ich lzi uz nemaju taku moc.Ze zacinaju robit chyby.Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (14:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Joplins zas tvoja klasika :-) Zapenil? hmmm ty ma vidíš cez kameru na PC? ani som ti nevynadal ani sa nevyhrážal ani nič tak neviem podľa akých predsudkov si to určil, :-) človek ako ty ma nemôže nasrať lebo rozčulovať sa nad niečím takým ako si ty je len strata času (v podstate si len netoleratný voči iným) :-)vyžívaš sa v tom, ako provokovať? tak si to uži lebo to je jediné čo zmôžeš okrem "výcucu z výcucu"... posielať ma nikam nemusíš, rozum je len malá časť toho čím vnímam všetko naokolo... a ty si vlastne v ktorej sekte?


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-12-14  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins to ze pracujes ta cti
to je fajn
to ze vidis banke do krku je tiez super
si sikovny muz
ale mal by si obcas brat ohlad na to, ze nemas ten rozhlad
pretoze biblia nie je rozhlad
je to rozpravka ktoru zacal pisat palo a poto uz si kazdy do nej daval co mu chutilo

mimochodom pandemonium , ty tiez nepises ako keby si ten rozhlad mal
to ze si bol na metalovom festivale z teba svetobeznika nespravi
:)Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zásadný problém Jopličky tkvie v stihomame, že ona jediná na svete je v pracovnom pomere. Navyše si umanula, že vie čítať budúcnosť podľa odstavcov v rozprávkovej knižke. Kým neprekoná nutkanie tlačiť biblické kaleráby každému na počkanie, bude vždy len na smiech...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  bubla.
opakujem. zda sa mi to naivne.
oni nerobia chyby.to sa ti len zda.
vsetky tie revolucie a pretvaranie sveta je plan.
ich banky ovladaju skoro cely svet,,a ten ktory nie,,na tom sa momentalne pracuje..iran ..ci afrika..


skusim z mojho pohladu- NWO bude zalozene na financnych trokach svetovych mien..
ludia budu coraz viac volat po zmene,, occupy wall street a rozne ine shity su len na oklamanie ludi celeho sveta,,ze uz prichadza nieco nove!!
vela ludi sa "zobudza"..vela ludi vola po zmene..po novom systeme..po novych ludoch..

a ked bude svet uz dostatocne vynervovany,,a zostresovany,..z krizy,,z hrozby atomovej vojny..pride dlho ocakavana zmena!!

uvidis mozno 90% toho co ocakavas!!
svetovym parlamentom sa vyriesi hrozba vojny..
svetovym financnym institutom z jednou menou sa vyriesi kriza a inflacia..
zmena politickeho systemu..
odstranenie vsetkych skorumpovanych politikov bude samozrejme nasledovat!!

ludia budu salet!!

vsetci budu slintat..
Occupy walls treet bude mozno uspesne..
ziadne burzy..ziadne peniaze..

velke finale sa bude diat mozno za velkeho "odpustenia svetych dlhov"
ludia budu rycat..vsetci budu lapeni do tej pasce..lebo im bude dane to co chcu..a co sa im vlastne len podhodilo do mysle aby chceli..
vsetko bude nove.. a super..

a to bude prave ta pasca!!
pametaj co ti pisem..
cokolvek pride , bude ofajc..a klam,,nech by to vypadalo akokolvek dobre!!
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (14:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  beko..
dobre..
mier..

nehnevaj sa..
len len..
to je tvoj nazor na bibliu..ja to vidim inak..
ani jeden z nas nemusi mat zakonite pravu..
aj ty aj ja..,tomu len verime!!
ja, ze to je pravda..ty ,ze to je klamstvo!

ale ok..
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (14:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panmaminum..
ja som v tomto stihomame len v suvislosti s tebou..
ja viem velmi dobre ,ze 99% ludi ci tu chodi , pracuje!
to len ty si sa tu nechal pocut ,ze si za vodou..a ponizujes ludi co pracuju..ty a nikto iny!!

tak sa trosku skonsoliduj..a ak je to dosledok tvojej schyzy ,,tak to beremm,len mi slub ,ze budes pravidelne papat pirule od toho dobreho uja v bielom plasti..
ok??:-DDD


Beko . padihavi9   |   ip:109.79.19   |   2011-12-14  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins ale ja sa nehnevám, nemám na čo... :-) neublížil si mi ničím... to že ma tituluješ je mi jedno, nepoznáme sa osobne a vychádzame z toho čo kto napíše... páči sa mi že začínaš pochybovať o pravde "ja to vidim inak..ani jeden z nas nemusi mat zakonite pravu...":-) skladáme si každý svoju mozaiku pravdy, ale to nie je celá pravda to je len časť pravdy, lebo celá pravda sa vidieť asi nedá... ani ja nepíšem ak si prečítaš moje príspevky všetko ako dogmu ale len útržky z toho čo je mi dovolené vnímať... nechcem mudrovať, je to len taká filozofia o všetkom a o ničom ak človek veľa číta a počúva, je fajn že sa tu stretne banda ktorá je viac otvorená ako väčšina na zemi...


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (14:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sľúb nám všetkým, podtatranská vedma, že sa budeš liečiť zo závislosti od armageddonu, lebo inak hrozí, že sa jedného dňa z tých svojich biblických kalerábov obesíš na povale svojej novej koliby.


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-12-14  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium ty nepracujes ?
lebo nechces ?


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-12-14  (15:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pandemonium?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jopla si musí predovšetkým uvedomiť, že sú aj ľudia, ktorí už nemusia pracovať výhradne pre svoje zabezpečenie, ale len tak, pre radosť. Na to ale treba mať hlavu a nie iba dutinu lebečnú plnú biblických kalerábov. Potom nech sa nesťažuje, že je iba gastarbeiter v Reich EU, čo celý deň bez ohľadu na počasie len robí na lešení myk-myk s kľúčom...


lenlen . lovegigu11   |   ip:85.239.25   |   2011-12-14  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze tvoja odpoved je, ze pracujes, lebo chces pracovat ?Zemislav . mymygage45   |   ip:213.81.16   |   2011-12-14  (16:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nestrácajte s Joplinsom čas. On je ako pokazený prehrávač, do ktorého vložil farárko kazetu ( a možno nie len kazetu :D ) , keď bol ešte malý chlapec a doteraz sa toho drží :D Jemu aj keby niekto nevyvrátiteľné fakty lial jedným uchom dnu, tak mu druhým zase vytečú, na rozdiel od biblie, ktorá mu tam zaschla :D


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (16:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ale je aspoň vďačný objekt humoru. Keď mám dobrú náladu, rád si o ňu poobtieram topánky. V tom je tá proročka nezastupiteľná... :-)


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (16:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zeminkoslavicek,,
tie tvoje nevyvratitelne fakty z vedy.sk myslis??
tie rozpravky o bradatych polochujoch a bolobohoch dreva, kamena, stastia a nestastia??

toto si malna mysli??

neviem neviem ci to nie je len tvoja utkvela predstava prameniaca zo zneuzivania maleho zemislavka tatinom rovnako perverznymako je terat sam!!
co??

zemislavko,.,vyklop nam svoje smutky na stranke..
ako ti to zly tatino robil..a teraz utekas k svarogom a morenam o pomoc.. pomahajuc si mrkvickami a petrželom na tvojech chorej ceste za pravdou!!

neboj sa..mas na to..:-DDD


eros . ribequgu   |   ip:86.42.112   |   2011-12-14  (16:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najhlavnejsie je nebyt fanatik!

Lepsi marketing ako cirkev nema ani najbohatsia korporacia. Mas verit a drzat hubu. Na nic sa nepytat. A ked neveris pojdes do pekla. Tak ludia radsej veria. Dokonca si volakedy platili za odpustky. Tak to je nonsens najhrubsieho zrna! Nehovoriac o svinstvach napachanych RKC.

Len bez nabozenstva tu moze byt raj na tejto zemi.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (16:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panmaminum...
takze ty precujes pre potesenie??

a co take robis??
v utulku pre macicky uklizíš hovínka??
a z coho zijes??
z coho platis ucty??
z coho pratis koncerty..a cervene vino ktore tak lúuuubis??
lubis krasany,,a tie nieco stoja!!
mamina dava??
alebo mas na ucte napchane od tatina ??
alebo mas nejaky tajny sorosov fond??

nijako toto nemozem pochopit..

PS.. ty si do mna utieras topanky lebo som vdacny objekt??
no si ma pobavil..
tie tvoje milion krat zopakovane slova,,povazujes za utieranie topanok ked mas dobru naladu?,

uz nie raz som bol svedkom tvojho stiahnutia chvosta..a pravdepodobneho fukania si bolaciek po prestrelke:-DDD

takze bud trosku uprimny..a netaraj uz tolko..
aj tak ti to tu nikto neveri,,:-DDDDDPandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (17:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tvojim prorockým kalerábom tu verí už len pacient. Ostatní objektívne ohodnotia vaše príspevky tak, že si ich nestihnem ani prečítať. Takže: "Jopla, drž rozprávkovú knižku a nezavadzaj...!" :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja ju budem drzat ,,o to sa ty neboj..lebo ta knizka predpovedala aj vznik EU..aj globalny obchod..aj globalny parlament(ktory este nie je),,aj globalnu menu..aj globalnu vojnu (ku ktorej sa schyluje)..aj takych ako si ty ,ktorí to nebudu za riadnych okolnosti vidiet..a budu sa len debilne chechtat!!!

vsetky normanle weby hovoria o tom istom...schyluje sa k bankerskemu svetovemu prevratu..
kazdy to vidi..
umele krizy.. moc v rukach par rodin..
umele revolucie..
umele demonstracie..
oblbovanie cez TV..Occupy wall street je zincenovana ,na podproru "svetoveho prebudenie" aby mohli ustanovit globalnu vladu..zvrhnut banky..a aby sa dostalo kazdemu to po com tuzi!!!

len ty,,blbecek,,tu stala trieskas o triezvosti..a o ovcej knihe..
stale tu omielas o nicom,, o volbach..o meciarovi!!

tvoj rozhlad co sa tyka udalosti na svete,,je ohraniceny na krcmu do ktorej chodis..volebnu miestnost..a muziku ktoru pocuvas!!

"kup si kolyriovej masti, a potri si oci,aby si videl!!"
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-14  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zemislav...odsudzuješ niekoho, kto verí?...kto súdi teba?...ty nám tu svoju vieru takisto prezentuješ ako hotovú vec, ktorá je nemenná, celý tvoj príspevok na joplinsa, môžeš kľudne porovnať aj sám zo sebou.joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..na neho si daj pozor..
on papa mrkvicku a vdaka nej velmi dobre vidi:-DD
a potom aj soju papa,,a po nej musi velmi dobre zhnitym prdiet!!

a este aj kalerbik papa,,a potom tlakuje 240 kilo,,davajce ši na mně pozor!!

on nikoho neuraza..stale to opakuje.. a to,ze to ty alebo ja vidime..je len nasa schyza!!
on neuraza,,jasne??:-DDDD

svarog a morena nahrad!!
kaleraby do zaludka a do hlavy tiez!!
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-14  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins...zemislav je niečo ako groover?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A, dve ovce s teplou vodou sú už pohromade. Príliš rozsiahlo píšeš, proročka! Kto by strácal čas prehadzovaním tvojich kalerábov? Už sa netras toľko rozčúlením, tvoje siahodlhé výlevy sú toho jasným dôkazom.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jaaaj prepac..
zabudol som ,,myslel som ,ze si normalny clovek ktory zvladne dlhsi odstavec..:-DDD
ospravedlnujem sa..
takze oddnes len kratko a jasne..
musim sa prisposobit tvojmu iq a schopnosti analyzovat pisany text..

no neviem ci som to uz aj teraz neprehnal!!

ak by si mal problem aj s touto dlzkou..daj mi vediet..
a druhy pokus je pod ciarou..daj znac ci tvo tvoj mozocek zachytil.
---------------------------------------------------------------

si blblecek, a blbeckom aj zostanes..:-DDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíš, že to ide, keď ťa niekto nakopne! Už sa lepšíš. Popracuj na skĺbení myšlienky s textom a nauč sa svoje kaleráby podať stručne. :-D


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (17:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  supeeer..
takze na toto reagujes..
toto si dokazal rozanalyzovat??
fajn..
este niekolko rokov..a bude stihat aj suvetia:-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-14  (18:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  môj prvý príspevok:

prajem všetkým pokojné a požehnané adventné obdobie, bez hádok a vzájomných urážok

http://i.imgur.com/mEDN0.jpg

skryjete a potom sa tu hádate a urážate. Ste zúfalci


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (18:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Buď rada, že ti to skryli. Hneď ti totiž naň zakontroval pacient so zvýrazneným oplzlým slovom.


Zemislav . mymygage45   |   ip:95.103.24   |   2011-12-14  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: to som nemal na mysli, ale nevadí. Už dávno, keď som si diskusie len čítal, som zistil, že máš problém s pochopením jednoduchého textu a preto ťa tá biblia asi tak zvábila :) Môj tato nie je fanatický kresťan, takže s preťahovaním detí nemá skúsenosti :D A urazil som ťa až posledným príspevkom, lebo už sa nedá pozerať na tie tvoje drísty :) Taká guma ako ty sa len tak ľahko nenájde. A 240kg netlakujem, ale to bol mŕtvy ťah. Vysvetlím ti to, aby si to pochopil: to je také niečo, ako keď ideš fúrik zdvihnúť :D Ale máš pravdu, že máš schýzu. Svaroga a Morenu som tu nikdy nevyzdvihoval, ale ty to vo svojej popletenej hlavičke vidíš zrejme inak. Želám Vám tu príjemný večer a tebe Lenka pekné oslavy zimného slnovratu.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (18:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A máš, čo si chcela, sektárska Jopla...!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (18:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  juuuj..zaminko..
jediny zbehly na tomto svete..
trapny az to stipe aj cez monitor..vsevedko,,truhlicek..
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panchujovinum..

a ty sa vyjadri.. co pisem zle??

co take co hovorim sa nestane..a ake mas na to argumenty!!

no daj ,,podel sa s nami o tvoj pohlad na vec..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-14  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidíš, na aký krátky príspevoček si sa zrazu zmohla. Len ťa treba rozčúliť... :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (19:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz to dlho trvat nebude, kedy prestanem komunikovat s tebou uplne..
si o clovek o nicom..lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-14  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins...ja na tohoto človeka reagujem už len výnimočne...pochopil som ho.


Zemislav . mymygage45   |   ip:178.41.15   |   2011-12-14  (22:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins: podľa seba súdim teba ? :) Ja som sa tu nikdy netituloval za vševeda s patentom na rozum na rozdiel od teba. Ty všeznalec, ktorý sa zmôže akurát tak na citovanie biblie. Dokážeš prísť na nejaké znalosti aj sám, alebo dokážeš len preberať učenie niekoho iného ? Nie je dobré slepo veriť niečomu, čo si sám neoveríš a pokiaľ toto nepochopíš, tak sa na svojej duchovnej ceste nikam neposunieš a zostaneš len ovcou, ktorá slepo nasleduje svojho pastiera, aj keby ju viedol do jamy levovej...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-14  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne..
no moze to byt aj tak ,ze ma ten pastier vedie z jamy levovej von..a ty vo svojej nadutosti na svoj "vlastny rozum" mozes bludit po tmavom lese roznych uceni a teorii az do konca sveta!!!


aj toje moznost!!
no samozrejme, ze ty ju neprijmes..
lebo ja som ten zmanipulovany debil.. a ty si ten volny, samostatny , triezvy,,nezmanipulovany,,hladac pravdy!!

tak tak..len tak dalej..treba sa utvrdzovat v tom comu verime!!erik11nwoo . vukiruce10   |   ip:91.127.75   |   2011-12-14  (23:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  zobudte sa ovce. váš boh už dávno zomrel, ak vôbec niekedy nejaký bol :DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (00:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  za chvilu budes pred tym Bohom stat!!
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-15  (00:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takýto jednoriadkový príspevok by si mala písať vždy. Ešte keby tak bol rozumný... Ale nevadí, možno časom, keď precitneš do reality a zistíš, že žiadna modla neexistuje.


Mors . redulibo88   |   ip:95.103.37   |   2011-12-15  (00:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dlhá verzia:

Prečítal som si (verte neverte) celú diskusiu a čo sa týka článku, hneď od začiatku komentárov som videl len urazených veriacich. Akoby samotné prečítanie článku spôsobovalo naprogramovaným hlavám samodeštrukčné sekvencie. V polovici diskusie sa mi to aj potvrdilo.

Objektívna pravda neexistuje, preto by si mal každý veriaci uvedomiť, že jeiné čo môže považovať za Boha je ľudská láska. Biblia je len súbor presonifikovaných vlastností človeka.

Einstein to povedal za všetkých, asi nejako takto: Neexistuje tma, chlad a ani zlo. Len neprítomnosť svetla, tepla a dobra. Nechcem nikoho urážať, ale ako môže inteligentný človek lipnúť na jedinej a nehýnucej pravde, ktorá vo svojej podstate vlastne nikdy nemôže existovať? Jedna (objektívna) pravda nie je, všetko je to len o pohľade jednotlivca a pokiaľ ten jednotlivec nie je zosobnený Boh, nemôže mať vlastne pravdu.

Podľa mňa (!) môžme chápať pravdu ako kultúru spoločenstva, v ktorom žijeme. Tak ako bol vyššie príklad o Ježiškovi, ja rád používam tento:
Keby som sa v našej spoločnosti s niekým stretol a na pozdrav ho kopol do píštali, asi by mi nikto neveril moju pravdu(!), že som ho "len" pozdravil. No ak by sme boli v kultúre, ktorá to má zauživané, tak by sa nič nedialo.
Áno, je to pritiahnuté za vlasy, ale stojí to za zamyslenie.

Ešte by som sa rád vyjadril k spomenutému NWO.
Osobne rozlišujem dva typy ľudí: na tých čo dokážu rozlíšiť vnímanie od myslenia a na tých, ktorí to nedokážu. Vzhľadom na danú sitáciu vo svete, poviem len rečnícku otázku: Vieme si predstaviť svet bez AUTORÍT? Ja osobne áno, ale som presvedčený o tom, že drvivá väčšina ľudí nie. A ani ich taký systém nikdy nemohol napadnúť. (Malá vsuvka:Boh je tiež autorita(!)) My, ľudia dokážeme spolu existovať len v dvoch možných systémoch, prvým je Anarchia - resp. Utópia, čo však vieme, že sa nikdy nestane, pretože by sme museli ako druh vymrieť a začať sa učiť morálne zodpovedne žiť od znova, a tým druhým je DIKTATÚRA či hocijaká jej odnož. Nie som globalista, nie som sionista a nenazval by som sa ani Európanom, pretože som hrdý na svoje korene a vážim si svojich predkov, takže sa pokladám za Slovana.

No keď sa pozriem na svet, žiadna ekonomika ani žiadna jej zmena už nikdy toto ľudstvo nezachráni, ani človek, ktorý by chcel presvedčiť ľudí, že musia začať zmenu od seba, mnohí by to nepochopili a boli by sme len tam kde sme => toto je morálny úpadok, každý serie na každého a zaujíma sa o svoje blaho.

Krátka verzia:

Sme v riti.


bruno . tunagexu1   |   ip:62.178.15   |   2011-12-15  (03:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Pandemonium si rozdvojená osobnost


bruno . tunagexu1   |   ip:62.178.15   |   2011-12-15  (03:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano v realite si rozdvojená osobnost


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-15  (07:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins vás ťahá z bahna nevedomosti. Duša ktorá neobnoví svoj vzťah s Bohom je stratená..
JA . mosimima27   |   ip:81.89.60.   |   2011-12-15  (07:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mors
s tvojou krátkou verziou plne súhlasím, s podstatou dlhej tiež, i keď v detailoch by sa dalo čosi vytknúť. No čo, sme na tom tak, ako vždy, keď už nevieme, čo z blbosti ešte pohnojiť.


adam . cegawapa72   |   ip:195.80.16   |   2011-12-15  (07:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mors
teraz v krátkj aj dlhej verzii, tvrdíš vlastne to isté čo joplins.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (07:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  neviem, či joplins môže niekoho vyťahovať, keď sám pôsobí, že je na dne. Najprv by sa mal dať trocha dokopy.


lenlen . lovegigu11   |   ip:195.212.2   |   2011-12-15  (09:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins na mna z poslednych prispevkov posobi ako male dieta
ktore zistilo ze spravilo chybu ale bude si stat za svojim nech to stoji co to stoji
tvrdohlavost az na strop

vsak ak tomu veris, tak ti to tu predsa nemoze nijak vyvratit, pretoze viera sa nezaklada na logickych zakladoch a argumentoch, ale na dogme v ktoru veris
tak nechapem co tak prskas

furt tu hlasas boziu lasku, ale tvoje prispevky su plne nenavisti
predbehol si aj pandemonia a jeho lasku ku krestanom
pekny den prajemDamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-15  (16:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Konkrétne vam dvom už nemá ako pomôcť, a ateisti ho počúvať nebudú ;)

Počúvajte Lenlena, on to má v hlave v poriadku najviac. Aspoň z tých čo pravidelne diskutujú. Inač úroveň diskusijí klesne na lacný trolling o politike a ekonomike.
LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (18:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja proti joplinsovi nemám nič, práve naopak, celkom som si ho obľúbila ako špecifickú postavičku dôležite.sk – lenže, vysvetlím to. Joplins je človek, ktorý si vytvára svoje vlastné peklo. upadá do zúfalstva a beznádeje, komplet všetko neguje, všetko je zbytočné a márne, všade je zlo, všetko je zlé, všetci ludia v cirkvi sú satanisti, sviatky sú zlé, totálny paranoidný konšpirátor, ktorý sa snaží ľudí presvedčiť, že tento jeho biedny stav je tá správna cesta životom a to ľudí znechucuje a ani sa nečudujem. Podľa mňa sa z „konšpiračných teórií“ trocha zbláznil

Joplins – niečo pre teba :)
http://www.youtube.com/watch?v=pcOYnu_-c98&;ob=av2n
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-15  (19:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  On, ak sa z tých osídiel kostolných bludov včas nedostane, tak raz skončí za svojou kolibou na prvom strome. Vo vrecku mu nájdu rozlúčkový list s jedinou vetou: "Zrútil sa mi svet - koniec sveta sa opäť nekonal..." :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (19:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  opravdu marvine??

Aby to nebolo tak ,ze prejde este par rokov,,a v tvojej dutine lebecnej sa zacnu odohravat urcite myslienkove pochody,zacnu ti do seba zapadat "sialene proroctva joplicky z podtatranskej koliby" po vzhliadnuti tvojich oblubenych sprav na TV Markiza a Joj..a zacnes si klast otazku-"zeby ten debil mal pravdu?"..
to je moznost cilo 1

a potom tu je este cislo 2 a ta znie-
mozno sa nepreberies nikdy..budes si pestovat svoje dlhe mastne vlasky,,nosit obnosene mikiny z nasivkami a pentagramami..
dalej budes pojedat svoje oblubene "pamlsky"od maminy kazde rano..
poberat "dafky" pot lacne cervene..
volit HZDS aj ked bude z elektry uz len muzeum a ty uz minies mozno aj dve cele podpory na sviecky pre Vladimíra na hrob..
vobec nic si nevsimnes..dalen budes koncertovat..
predierat sa kríkmi v brezovom hájiku za sídliskom ked pojdes na "dunenie severskeho metalu" ...
az jedneho dna budes postaveny pred volbu..
dam si ten cip ci nedam??
dam si mam pokoj!!!
nedam si ho ,nenatankujem..nenajem sa,,nekupim mikinku z novou kostrickou..nezaplatim inkaso..ani pôzicku co som si ako blby zobral z banky..nekupim krabičiara na nase opilecke seansy,,ba dokonca ani nevojdem do mojho oblubeneho lacneho LIDLA!!!
a tak si z poslusnosti,,zo strachu..z blbosti,,nevedomosti,,zatemnenosti..a prizemnosti ten cip nechas vopchat pod kozu na tvojej chudej ,bielej ruke z ohryzenymi nechtami, zo zbytkami cierneho laku..a veselo s kamosmi zamieris ako spravny svetoobcan, spokojny zo svojim rozhodnutim,ze niesi vymleta ovca z koliby,,ale spravny lojalny poskok sionistickeho systemu ktory z teba urobl ovecku horsiu ako bol svojho casu Joplins na dolezitom,sk, do chrámu vasho zivota teda LIDLA kde si nakupite cervene v akcii a oslavite "novy vek" novej civilizacie , pod vedenim triezvych a vyspelych ludi, bez nabozenstva a ovci!!!

a to bude tvoj koniec!!
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (19:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenočka moja zlatá..
takze ja si vytvaram peklo a uz som podla teba pred obesenim ,tak???:-DDD

presudky pracuju ako maju..kedy si naposledy menila rozvody na predsudkoch?? gumy nove..natankovane Shell W-Power Vatikan.
tahaju dobre..140 katolickych koni.. na okne zaveseny ruzenec..niet sa co cudovat:-DD

no k veci.
vsetko je zle preto lebo to zlé je!!
vsetky sviatky co oslavujete su pohanske..
vsetky sochy co mate v kostoloch su modlosluzba..
vsetky ritualy co robite su carodejnictvo..
a s tym sa treba zmierit..lebo ked sa toho budes drzat tak sa ti to zmeni v horiacu drevenu pannu mariu v rukach a zazijes na vlastnej kozi "hořící missisipíííí"

ja ta len varujem a chapem aj to ,ze buram tvoj pernikovy domcek viery a to ta velmi boli,preto strečkuješ!!
aj ja som strečkoval,ked som zistil pravdu..
branil som sa jej..
prislo slovo od Boha, -ktore mi odriapalo ryne z domceka,,ja nervy!!
potom prislo dalsie,,-okna von..zima v domceku ako v ruskej rozpravke..ja zasa nervy..!!
dalsia pravda o nabozenstvach..- strecha nikde..ostala iba buda..a ja nie a nie si to priznat..vykrucal som sa ako uhor!!

a prom prisial vlk na tom bagri z gulou,,a roztrieskal mi cely moj dovymyslany,tradičny starobabkovsky svet a ja som to musel prijat..
a vtedy sa to stalo..
ked som to prijal,,tak som zostal slobodny..a videl som veci v inom svetle..a pravda o vsetkych tychto nabozenstvach a systemoch mi bola zjavena..

a tak som tu,,slobodny od predsudkov,,nabozenstiev..systemov..knazov,,katechizmov..tradicii..a drbem tu kazdemu o hlavu pravdu,,hoc ma nikto neberie vazne!!
no jedneho dna budu musiet..
a aj ty budes musiet..a spomenies si na mna..ver mi..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-15  (19:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dlhé, nudné... Myslíš, ovca, že ťa niekto aj dočíta do konca?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (19:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  predsa ty..
keby si to necital,nevedel by so o com to je..:-DDDD

ja som tvoj pastier ty moje jahnatko.
ja ta teraz ucim a hovorim ti aky budes za par rokov..
a sejem do tvojej prazdnej kapustnej hlavky slovo Bozie ktore ma moc zachranit tvoju biednu ciernu dusu..

takze len citaj,,aj ked viem ,ze ti to ide tazko..ze ti od zakladky ostalo iba "slabikovanie" textu..no ked sa cez to preluskas,,neolutujes!!veri mi panbéééovcium..ja som posol ktory zahranuje tvoj zivot cez slovo Bozie..


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (20:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  panotrombelium...co povies..

na tomto som vyrastal..
http://www.youtube.com/watch?v=GoscoLSMlaQ
helloween,,S.D.I..debustrol.. bol som hlupy,,mal svom vlasy pod lopatky,,pil som a bil som sa s kazdym co nevypadal ako ja:-DDD

teraz si pripominam tie casy..dobreeeee..
keby som ta stretol v civile,,a mam MP3 s tymto na blatnikoch,,tak ti zlomim sáň v priebehu jedneho mihnutia tvojho prepiteho oka..:-DDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (20:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - len či to bol Boh, kto ti toto urobil...

Vysvetlím ti to - ano, suhlas, vo Vatikáne sa dejú divné veci. Ale ty k tomu nepristupuješ konštruktívne, že riešme problém, ale zbúrajme všetko, čo je dobré - totálne deštruktívne.
Ak na čele štátu stojí zlý politik, tak nie štát je zlý, ale toho politika treba odvolať - toto je konštruktívne riešenie. A presne tak je to aj z cirkvou a so všetkým ostatným.
Sviatky, čo oslavujeme nemôžu byť pohanské, keďže oslavujeme kresťanského Boha - príchod Ježiša Krista.
Sochy, obrázky a kríž - nie sú žiadna modloslužba. Je to pripomínanie si tých, ktorým veríme a ktorých milujeme. Keď si dáš zarámovanú fotku rodičov do bytu - je to modloslužba???
Rituály, čo sa robia sú motlitba a eucharistia - v svätej spovedi vyznáš svoje hriechy (každý určite pozná pocit úľavy, keď sa niekomu vyrozpráva z toho, čo ho ťaží a o tom to je) a potom sa pomodlíš k Bohu (ako nás to naučil Ježiš v Biblii) a prijmeš eucharistiu - naozaj to funguje - môžem potvrdiť, že eucharistia je naozaj telo Kristovo.

preto si myslím, že to, čo sa ti stalo ti neurobil Boh, ale ten druhý - ten čo každému našepkáva - osloboďte sa. Ale od koho? A stojí táto "sloboda" naozaj za to? Nepripadáš mi ako vyrovnaný človek..


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ohladom čipov - je mi jasné, že to raz príde, že každý sa bude musieť rozhodnúť sám za seba, či sa pokloní "šelme"...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (20:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vieš kedy môžeš povedať, že oslavujú pohanské sviatky? Keď v Amerike, namiesto Ježiša Krista oslavujú Santa Clausa, keď namiesto všech svätých majú haloween, všade vešajú tekvice a prezliekajú sa za strašidlá. Vtedy môžeš povedať, že oslavujú pohanské sviatky. Dokážeš pochopiť ten rozdiel?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (20:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenočka..
dobre. skusim ja!

ty si schopna prekrutit aj holu pravdu naopak a prispôsobit si to svojej viere!
ono to funguje tak,ze satan ked klame,,tak pripodobnuje veci na 99% na pravdu..a malokto tuto loz prekukne!!
pohanske sviatky oblecene do krestanskeho šatu ,dejuce sa paralelne z krestanskymi udalostami dodavaju skoro 100%-tnu pravost toho ktoreho ritualu!!
satan bol dokonaly v krase a mudrosti..
ten tvor disponuje inteligenciou tak velkou ,ze ziaden clovek mu nemoze konkurovat a oklame kazdeho kto nestoji prisne a nekompromisne v slove Bozom!!
a tym myslim , to co je napisane,,,je napisane.. co napisane nie je,,nad tym nespekulujem,,a nech by to vypadalo akokolvek milo,krestansky, nabozensky,,nech by sa mi zjavoval sam jezis kristus,,tak tomu N.E.V.E.R.Í.M. lenka!

no tebe nerobi problem verit zjaveniam marie,,hoc v biblii nikde take napisane nieje..hoc je tam jasne varovanie od Jezisa ze sa satan preoblieka za anjela svetla,,a klame ludi "laskou,falosnymi proroctvami,a uzdravovanim" ze bude robit dokonca aj väcsie zazraky,,ked bude spravny cas,,aty tomu veris..kluckujes.. si priviazana k tradicii..a nechces to nijako priznat a oslobodit sa!!

nechapem,,lebo by sa ti vobec nic nestalo,,o nic by si neprisla,,akurat o okovy ktore mas na krku!!
no clovek co je v blude, sa takisto ako narkoman snazi zchranit svoje okovy..brani ich zo vsetkych sil,,nechce si ich dat odobrat..a nechce byt volny!!
tak ako hriech je sladky na kratky cas..a ludia sa ho nechcu vzdat,,tak isto nabozenske okovy su sladke a ludia ich brania do krvi,hoc to postrada akukolvek logiku!!

Boh nebude nikoho sudit za to ,ze na NEMODLIL K MARII!
Boh ale bude sudit ludi za to ,ze sa k nej modlili namiesto neho!!
Boh nebude skudi ludi za to, ze NECHODILI DO LURD A NEBOZKAVALI RUKY PAPEZOVI!!
NO BUDE ICH sudit za to,ze sa nomodlili v duchu a v pravde k nemu za zavretymi dverami a nepomahali nudznym!!
Boh nebude ludi sudit za to,ze neodriekavali 1000 krat za den jednu a tu istu vetu ako pokazene CD!!
no bude sudit ludi za to,ze nevniesli slovo Bozie do kazdej cinnosti svojho zivota!!
chapes ci to pisem??Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC.lyrokema, pozor na prorockého podtatranského peja.vydecahovie! Už mu dochádza trpezlivosť a začína besnieť. Ako to poznám? Tak, ako keď pacient začne zvýrazňovať oplzlé slová, tak táto maudrcka sa zas rozpisuje, ako keby ašpirovala na Pulitzera. :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenka..musis pochopit ako satan na tejto zemi operuje..
precitaj si bibliu este raz..alebo aj 7 krat ked bude treba ,,a zistuj to!!
pytaj si od Boha mudrost,ktory ju dava kazdemu bez rozdielu,kto o nu prosi!!
ked pochopis jeho kroky a jeho taktiku tak pochopis aj to,ze satan nerobi len zle veci,,a len strasidla,,a krv,,a obete a cierne kukly a kapucne!!
toto je pre deti,lenka!!

on klame sofistikovane..pre kazdeho ma to co dany clovek ziada!!
pre hinduistov ma mudrych guru, zitie z prámy, uzdravovanie v gange..zazraky..
pre katolikov ma milú mariu ktora vzdy zahadne chce aby " sa ludia klanali JEJ NEPOSKVRNENEMU SRDCU"!!!
ozajstna maria by take nikdy nepovedala,lebo vedela ,ze je len clovek,,a ze nie je bez hriechu a neposkvrnena!!!
no satan z nej urobil falosneho spoluvykupitela!!

musis na tieto veci pozerat cez slovo Bozie, nie cez tradicie babky..a krasnej atmosfery v kostole!!!
to je zradne!!
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pansomarium..
to bude asi tym,ze mam co povedat..
keby som mal prazdnu kotolnu ako ty.. tak by som pisal aj ja 3 slovne vety,,o nicom..a este by som to aj vytahoval ako nieco vzacne!!:-DDDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Počul si už, pejko, o takom úsloví "menej je viac"? Tak sa učkaj, nech netrčíš celý život na tom lešení. Hovorím ti to ako tvoj tútor. Dobrá rada zdarma.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pankoňomrdum...
ludia schopni napisat dlhsi suvisly text, nemaju problem ho po precitani analyzovat ,co sa o tebe povedat neda ,kedze sa stale stazujes ,zakryvajuc to sarkazmom,ze to je na tvoju kapaciu prilis dlhe a zlozite,..

takze dobra rada od tvojho pastiera,ktory ti vklada pomaly instrukcie co by si mal robkat ked sa tento system zvrhne na satansky kotol,je uc sa pouzivat dlhsie suvetia v jednom prispevku a nezasieraj tu diskusiu spamovanim kratkych nicnehovoriacich a uplne bezvyznamnych prispevkov!!

PS. pusti si manovar, co som pastol vyssie ,,.a naladime sa na jednu dlzku..a budeme kamosi,,,co ty na to??:-DDDDDDD


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-15  (21:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins v mnohom máš pravdu ale podávaš to dosť nekompromisne a kruto. Človek prekrytý falošným egom to takto nikdy neprijme.

Inač ti kvitujem že sa toľko snažíš..


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to taký náš podtatranský Sizyfos. Valí pred sebou do kopca tú svoju rozprávkovú knižočku a skutek utek...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover..
vdaka kamo..
ja to len tak z nudy..
no tato tema je fakt velmi horuca a rad sa o tomto hadam,bavim ,diskutujem:-)))

niekedy si aj ja uvedomim ,ze som prestrelil, a viem,ze to vyvola len odpor a hadku..ale tak to uz je..


PS..a ty si??


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pankoňomrdum..
tak teraz si ma pobavil..
jem hrusku pri vrtkych rytmoch manowaru,,a az som si oprskal monitor:-DDD
teraz si u mna ziskal male bezvyznamne plus,,mozes sa pochvalit o tomto uspechu pred kamosmi v putike..no bude dobre keby si si tento moj prispevok vydrúkoval,,aby ti verili:-DDD

zlepsujes sa..:-DD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
si ty uz len mamrd.. ze " vali si do kopca knizocku" :-DDDDDDDDDD


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (21:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins – poškrabkal ťa pod bradou holobriadok groover – verný služobník krišnamurtiho a rozlial si sa od šťastia na kolomaž. Už si zabudol na svoju teóriu? Pandemonium je aspoň ateista a nenazýva sa otrokom nejakého démona :)

Inak – vôbec to nebolo tvrdé, som zvyknutá na tvrdšiu komunikáciu od niektorých jednotlivcov, ale bolo to strašne mimo – oklamal teba, to si si niekedy dokázal pripustiť, keď vieš, aký geniálny klamár to je?
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenočka,,nie je vsetko zlato co sa blyští..nie je vsetko dobre co sa zjavuje z plachtou cez hlavu a vravi o konci sveta..a takisto nie je groover ako groover..
myslim ,ze toto bol z tvojej strany urychleny sud..lebo ja toho cloveka nepoznam..a nemyslim,ze to je ten isty groover ako ten co tu propagoval "dámprasatám" a "parámaparámtaraám" bludy!!

ak ak hej..tak to ma trosku domylene,,lebo ked suhlasi s tym co pisem ja tak je krestan a pozna bibliu,,a nemoze ucitevat modrokožne osemruke blbosti!!!

takze??
co teraz bude??


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (21:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Každý tu našu podtatranskú proročku len fackuje a fackuje. A ona len drží a nastavuje druhé spuchnuté líce. Chcela by diskusne prevýšiť všetkých, no je to len jej zúfalé želanie. Asi závidí, že iní to niekam dotiahli a ona musí stáť a stáť len na tom pokadenom lešení s ohmataným prorockým manuálom. Nuž, každý má taký osud, aký si ho zariadi...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenocka..
oklamal mna??
pozri, dokaz mi to slovom Bozim.,.
napis mi kde to je v biblii napisane,ze to tak mame robit,,ze sa bude zjavovat maria,,a ze to bude posol od boha!
napis mi kde je ,to ze Boh jej da taku istu moc ako ma sam, ze maria bude schopna pocut modlitby milionov ludi z celeho sveta..ze bude spoluvykupitelkou Jezisa...lebo jeho obet bola nie dost dobra,,a bude treba pomocnicku!!!
daj mi vediet kde to je,,lebo ja som to tam nemohl najst!!

daj mi vediet kde je napisane,ze satan ma pravo robit len zlo,,lebo je tak debilny,ze on ine nevie..
a daj mi aj to kde sa Boh v biblii opravuje,,a davana znamost ludom ze sa zmylil ked pisal ,ze satan sa bude preobliekat za anjela svetla,,ze on to tak nemyslel,,a ze satan sa bude zjavovat len ako rohaty ,smrdlavy cert z vidlami v ruke,ktoreho hned kazdy identifikuje a utecie od neho!!!
daj mi to prosim ta vediet.,.lebo ja hladam a neviem kde to je!!

vdaka moc:-)))


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-15  (22:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže ja keď s tebou nesúhlasím, tak nie som kresťan? Tomu sa už hovorí EGO joplins :)
Myslím, že vôbec netušíš o čom vlastne kresťanstvo je


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC vydrž chvíľu, teraz niečo zapotí mne.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (22:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  očúvaj ma pekný..tvoj cas preplneny euforiou z opojenia lacnym krabiciarom a vrtulovania pri reprakoch sa blizi do velkeho finale!!

pozorne citaj vsetko co pisem,aby si vedel co mas robit ked to pride!!
ty chytis ten uchytany prorocky manual do ruky vtedy ked to tu bude uz velmi zle..
podla stavu v ktorom sa nachadzam ja teraz tu ostanem asi aj ja..
ak nam bude fungovat net..a bude aj dolezite.sk..tak tu budem,,a budem ta informovat dalej ,,a mozme sa stretnut..a budeme spolu bojovat a kazat po svete,,kym nas antikrist nazabije!!

beres??:-DDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (22:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na tvojej strane dverí bude guľa...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (22:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lenocka.. je mi luto ,no musim ti dat studenu sprchu!!

nie kazdy kto chodi do kostola,,ci vie nieco o Jezisovi,,albo Bohu je krestan!!

no nejdem ti vysvetlovat nic..ale skusim to inak..
budem ti pisat verse z biblie..a ty sama odpovedaj,,aby si nenapadala stale len mna..
budes sa hadat z Bohom!!

takze- kto su tito ludia?? "Mat 7,21
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mat 7,22
Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili?

Mat 7,23
A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!


vsimni si ,ze tí ludia ho poznali,,robili v jeho mene divy,,uzdravovali,,a kriesili mrtvych..
kto to podla teba bude??

a skus uprimne,,podla srdca.,.nie podla nasratych katolickych tradicii,,prosim!!


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dnes boli vylosované tieto biblické čísla... :-DDDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pekný..len si ich precitaj,, a uloz na hardisk,bude ti to treba ked pretriezvies z démonizmu!

aj pre teba tu mam jedno..

Mat 21,31
Ktorýže z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu: Ten prvý. A Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho.

Mat 21,32
Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou, a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili.

vidis mameluk,,mas velku sancu dostat sa do kralovstva bozieho..
dokonca mas väcsiu sancu ako mnohi katolici,,ci evanjelici..
ty si ten lotor,,ten nezbednik,,ten ktory potrebuje uzrdavit a zachranit..a presne po takych ako si teraz ty prisiel Jezis umriet!!
ukladas??

:-DDD


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-15  (22:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nenamáhaj sa s kopírovaním hlúpostí. Aj tak odstavce s číslami po tebe nečítam. Takých čísiel ti každý nakaká za kýbeľ...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (22:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  dobre môj pekný..
uz nebudem..
ja som ti len chcel povedat,ze si horky kandidat na fantickeho kazatela, ked pride doba po zmiznuti ludi,,alebo po vytrhnuti,,ci po anglicky rapture!!
potom mnohy uveria a budu chodit,,a kazat slovo Bozie a budu zato zabijaní ako zajace..
takze vies co ta caka..
len ukladaj na disk,,vsetko co tu pisem..jedneho dna sa ti tie puzzle poskladaju rovno pred ockami..


:-DDDD


adam . cytetala8   |   ip:178.40.88   |   2011-12-15  (22:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Takých čísiel ti každý nakaká za kýbeľ..."
že to tak neskúsi! asi nevie, nemá na to.


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-15  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium je stratený prípad. Vzorka spoločnosti. Trochu mi zovrela krv.. keď čítam tie hlúposti čo napísal. Tu je škoda pokory, keď si to človek neváži.


Blbcovi nevysvetlis, ze je blbec, lebo je prilis blby aby to pochopil.
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-15  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover..
no to vieme uz davno..a tak sme zmenili taktiku..
to je ako ked sa dospely rozprava z dietatom a vravi mu "ňo ťo ťi majinky djobťek" ťju ťju ...
a ono reaguje,,usmieva sa..

no akonahle zvysis hlas a zamracis sa,,ono aj na to reaguje velmi rychlo,lebo deticky maju velmi dobre vyvynutu citlivost na atmosferu..
a ked mu takto povies,on sa hned roznadava..a rozovcuje..a uz je po srande!!

:-DDD
taky je..
musis ist nizsie..a tak si najdes cestu k nemu..

ze bubik??


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (10:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
no tebe nerobi problem verit zjaveniam marie,,hoc v biblii nikde take napisane nieje.

neverte, ze zem je gulata, ci netopier cicavec, nic take predsa v biblii nie je.Pandemonium . darujete36   |   ip:85.248.61   |   2011-12-16  (11:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jemu nerobí problém veriť každej hlúposti. Len realita mu uniká...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja netvrdim, ze ma z vacsej casti pravdu, hlavne co sa tyka stavu okolo nas, ako zijeme, akym sposobom sa vyvijame, ako nas par spolocnosti ovlada, ci ovladne. Ale utkvelo prisposobovat tento stav k niecomu, co spiskali ludia pred niekolko tisic rokmi, bez znalosti prirody, vesmiru, ci fyzikalnych zakonov, coho dokazom je obsah tej knihy. To potom musime uvetrit aj Sibyle, ci Nostradamovi, da Vincimu, Vernemu. Ale ti, aj ked im vychadza takmer vsetko, to nepodmienuju modleniu sa k neznamej entite, aj keby bola akokolvek dokonala, ci spravodliva.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-16  (12:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ", to nepodmienuju modleniu sa k neznamej entite, aj keby bola akokolvek dokonala, ci spravodliva."

pýcha ti to nedovolí


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (12:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chpaci a dievčence..


1- neviem co tu vy dvaja robite, kedze sa stale stazujete ako vas kostolne dristy a krestansky terorizmus otravuje,,a uz sa trasiete od vzrusenia kedy bude svet bez krestanstva ako najväcsej pliagy ludstva!!
vynechajte tuto diskusiu..
chodte debatovat o ekonomike,,a politike!!
samonasieraci pankoňomrdum nemoze vystat ovce ani Boha,,a uz vobec nie krestanov,,no stale sa sem pcha ako hlísta do zadku a vypisuje ako ho my otravujeme!!

2- rafael: sibyla ani nostradamus ci da vinci nenapisali nic take co by stalo za povsimnutie a co by sa tykalo nejakeho sudu , ci osudu cloveka!!
mne je jedno ako si si to ty vysvetlil..ze sa nic take nestane..
ako som uz povedal, ak sa nic nestane do 20 rokov , prehodnotim svoju vieru..a ak toto tu este bude fungovat (co pochybujem) tak sa ti osobne ospravedlnim ( aj pankoňomrdovi) za vsetky utrapy co som vam sposobil!!
20 rokov, chlapci..
´ked sa unia rozpadne,, ked zaniknu vsetky pokusy o svetovladu..
ked zaniknu pokusy o svetvu menu a vratime sa ku korune..a budeme za 20 rokov kupovat chlieb ako za komancov..
keb bude izrael stale izraelom ako doteraz..aj o 20 rokov..
tak vam kadzemu darujem po 10 000 platnych penazi v tej dobe!!

deal??:-)))


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vies ako to je v skutocnosti rafael??
ty sa bojis si to priznat,ze sa nieco deje co je väcsie ako ty..co si zavrhol..nemas na to ziaden vplyv..a hoc aj vidis ,ze sa to nejak podozrivo plni podla tej knihy, aj tak si nasilu zatvaras oci pred tym..a zosmiesnujes!!

je to ako som uz pisal lenke. je to tvoj domcek ktory ti buram a ty si ho branis..

"„Indivíduum je hendikepované v momente, keď sa stretne s konšpiráciou tak monštróznou, že nemôže uveriť tomu, že existuje.“ John Edgar Hoover.
adam . cytetala8   |   ip:195.80.16   |   2011-12-16  (12:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins
ale pozor na tie sľuby a príssahy!
http://www.odkrytepravdy.cz/clanky/duchovni-okenko/prekvapuji-vas-bozi-rozhoduti.html


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (13:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  adam..
neprisahal som..len som povedal,ze ak sa to nestane do 20 rokov tak sa im osprevedlnim a zaplatim :-))
viem o com je prisaha!!
vase ano nech je ano a nie nech je nie..co je nad to je od zleho!

ale dobre..berem.


adam . cytetala8   |   ip:195.80.16   |   2011-12-16  (13:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to je pravda,že si neprissahal, ani božie meno do toho nevkladal a to čo píšeš rafaelovi je fakt.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (13:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, co je pysne na tom neuverit vymyslenym bajkam? Ci nie je nahodou viac pysne klanat sa k niecomu, coho existenciu nikto nikdy nedokazal, a dokonca ani jeho moralno volove vlastnosti tejto vymyslenej postavicky. Co ak ak by aj teoreticky nieco take, co ma spojitost s nasou existenciou, bolo tak zahladene do seba, ze by sa spraval ako egoisticky stvoritel? Aj tak sa mu treba lanat, modlit, uctievat, nie je to to iste, co vycitate napr. satanistom? On ich predsa tiez podla vas potrebuje kvoli svojmu uctievaniu. Je tazke si priznat, ze to co kritizujete u inych prevadzate sice z inych pohnutok, ale predsa rovnako.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (13:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins o 20 rokov mi mozes akurat tak praskovy cukor fukat do ... Ten tvoj alibizmus je uchvatny, vsetkych tu zahrnas jedinou pravdou, ale nechavas si otvorene vratka, aka to dovera v zdrap papiera z mytov daleko starsich ako prvi Zidia trtkali ovce...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, nechapes, ze ja mam podobny nazor na tuto situaciu ako ty? Nechapes ,ze podobni tebe, su tu aj dalsi? Ale podmienovat to otvoreniu nebies, jazdcom Apokalypsy, alebo navrat postavicky, ktorej existencia sa nikdy nepreukazala, je uz ina vec. A nemyslim si, ze Nostradamus, ci Siobyla nemali pravdu, urcite daleko jasnozrivejsiu ako spominany zdrap papiera pertraktovany tvojou malickostou.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-16  (13:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael - ako by si riešil túto morálnu krízu, keď ľudia čím viac popierajú Božie zákony, tým do väčšieho morálneho bahna a marazmu upadajú?
Ten "zdrap papiera" totiž obsahuje tieto pravidlá.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (13:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nejdem ta presviedcat a hnat ti vodu na mlyn pre tovje posmievanie..
ver si comu chces..

uz som ti to raz pisal a zopakujem to znova..
tebe sa bude pravda o biblii a Bohu zjavovat postupne, zakazdym ked sa nieco odohra,,a tebe sa vynoria vety ,ci verse z doleziteho.sk od joplinsa a ostatnych,tak si to spojis,,a zasa postupis o schodicek vyssie,,a zasa sa posunies a rozsiris svoje priznania!!

nie je ti dane vidiet pravdu v celku. lebo to je dane len ludom ktorí to prijali,,
ti ktorí sa vzpieraju nevidia ani ked ich pravda tlcie pästou do nosa 60 krat za sebou,,nic nezaznamenavaju !!

ked tu bude za par rokov svetovlada,,priznas..
ked sa rozhojní pokoj a bezpecnost ,tak ty vtedy zaspis, tak ako je napisane,ze zaspi cely svet!!

3,5 roka bude fajne,,a ty uz budes kricat,ze konecne je tu osvieteny vek bez tmarstva a nabozenstva..a budes si krochkat..

potom sa volaco posere,,dakomu prepne v gebuli z tych mocnych,,a ked uvidis,ze sa niekto robi bohom..tak vtedy ti to dopne!!
vtedy sa zlaknes,,a budes premyslat!!
no skor nie..
do toho casu budes ovcovat,,enciklopediovat,,a Occamovat..a fabulovat..

neda sa inak,,len tuto debatu na urcity cas zabalit..rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (13:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chammurapiho zakonnik nedodrzuju rovnako, dokonca je ovela starsi ako ten tvoj. Bozie zakony, ako vsetci vieme, hlavne prvych 5 bodov je znoska nezmyslov, a druhych 5 dokaze kazdy normalny clovek dodrziavat aj bez vymyslenej bozskej entity. To, ze sa nedodrziavaju, nema za dosledok popieranie niecoho, ale vyvoj cloveka spejuceho tam, kam patri, do stratena, ako kopec inych zivocisnych druhov pred nim. Alebo hadam dinosaury, ci trilobity vymreli pre popretie boha?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins bud chlap a otvorene to povedz, je to iste, vsetko ide podla knihy trtkacov oviec, vsetci ste osprosteli, lebo tomu nechcete verit, a na dovazok, si jediny, kto tu kopku pozbieranych nezmyslov pochopil. Bud chlap a vzdaj sa vsetkeho hmotneho, rozdaj to chudobe, vyskoc na rebrinak a sir svoju jedinu pravdu ludom celeho sveta, ved uz aj tak ideme dole z kopca. Neschovavaj sa za anonymitu internetu a chod propagovat tuto tvoju teoriu medzi ostatnych.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (13:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  o com to meles??
ked nevies co zo sebou, tak zacnes vytahovat debiliny..
kazdy vie,ze takto to nefunguje..
si cisty provokater...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (14:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...načo sa tu hráš?...prečo robíš z niečoho dobrého, zlú vec?...ty maj svoj svet plný dinosaurov a vedeckých faktov, ktoré ak overíš zistíš že život nikdy nikomu nedajú...ale nerob z nás niečo čo tu neustále tvrdíš s tvojimi posmeškami...takto sa budem chovať ak sa zo mňa stane ateista?...nie ďakujem takto sa správať určite nechcem....a inteligenčne klesnúť na úroveň vyhľadávača už vôbec nie.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (14:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takze nemas gule, nie si chlap, nestojis si za svojim? Ja na tvojom mieste, by som predsa nelipol na ziadnych hmotnych statkoch a svoju i ked sialenu jedinu pravdu by som musel povedat aj tym, ktori nechodia na toto forum, ale pre teba je daleko jednoduchsie a lahsie si honit triko bez nejakej spatnej vazby, ze jolopinsku? Si rovnaky pokrytec ako FC, ci vyznavaci osemrukych entit, si presne taky isty...Samozrejme, ze tvoja posledna reakcia ta nakopla, lebo je to pravda, dristas z drevenice, rit mas v teple, ale bliziaci sa koniec sveta s tebou nepohne, nerozdelis sa o teplo domova s tymi, ktori ho nemaju. Ale len dristas a dristas, nebesa otvaras, gymnastu cakas...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (14:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svieca nasa doharajuca, ja sa na nic nehram, rozpravky a divadelne predstavenia su predsa vasou parketou.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (14:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  arogantny spratek si bol a aj zostanes:-DDD

provokater ktory by v realnom zivote mohol v mojej blizkosto oxidovat asi tak 4 minuty kym by ju kupil..

zalez na strom odkial prisli tvoji predkovia a skus si olizat rozmnozovacie organy,lebo zvieratka to tak robia aj kvoli ociste a aj ako dobre vieme kvoli odburavaniu stresu..

myslim,ze ako dokonaly potomok jastericky a hermafroditneho slimacika by si to mohol dokazat..co?:-DDDDDD

a poprosim , uz na moju adresu len jeden prispevok,,ten posledny,,ktorym si ukojis ego ,,ze mas posledne slovo,,a teda pravdive..vrat mi urazky..a potom si prilep na monitor papierik z " joplinsovi nepis"!!!
dakujem..
mas posledne slovo..


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale ja nedoháram, kto ti to povedal?...čo to tu trepeš o rozdávaní majetku?...myslíš že sme hlupáci?...ateisti by nás nechali umrieť od hladu a taký ako ty by do nás ešte aj kopali, ak by sa im naskytla príležitosť...nie radšej zostaneme žiť po svojom a starať sa o svoje rodiny...nemíl si pojem s dojmom rafael, boli sme tu prvý...sektou sa môžu nazvať ateisti...dokonca ste si začali privlastňovať všetko, aj naše životy...ak sa čo i len troška zamyslíš nad BOŽÍM SLOVOM, pochopíš že všetko o čom rozpráva, má presný protiklad v tomto svete...preto sa ťa pýtam rafael...pripadá ti tento svet spravodlivý?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..
on je provokaterske decko..
argumenty typu "rozdaj vsetko a dom podpal a chod pod most" sa vytahuju vtedy ked sa uz nema co povedat:-DDD

takze jednym uchom dnu a druhym von..
prazdne kydy..


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (14:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  svieca tlejuca, takze ty si lepsi clovek od ateistu len tym, ze uctievas neznamu entitu? To je asi tak vsetko, cim sa od nas lisis. Svojim zakrnenym a zuzenym pohladom na svet okolo nas si presvedceny, ze obdivovanim neznameho sa mozes nadradovat nad tymi, ktori neveria vasim hlupym bajkam? Si naozaj presvedceny o tom, ze ti, ktori nezdielaju tvoje halucinacie, nedokazu byt svojim blizkym, ci okoliu prospesnejsi? O ty svieca dotlinajuca, dharajuca, je mi ta velmi luto. A joplinsku, nezvladas to, uz nadavas, osocujes, tvoj boh ti to nakoniec aj tak zrata, chudatko zbludene, rebriniakom opovrhujuce....


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No vidno, joplins, ze tu bibliu citas povrchne, ved tvoj hrdina z druhej casti, kym ho nepribili na tie dva tramy o skromnosti a rozdavani hovoril, ale pre teba je to provokacia, lebo sa to tyka teba, pokial len dristas o otvoreni nebicka, ci cipoch, ci navrat Godota, to ti ide lepsie. V tom vidis len provokaciu, zato ja vidim provokaciu v tom tvojom tendencnom a neprilis zrozumitelnom blabotani.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (14:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ja sa nepovyšujem, prečo? a kvôli čomu?...teraz si fakt kopol vedľa, ani si ma neštrajchol, nepochopil si ma, nevadí...takže znova....ja sa ti milý rafael snažím len vysvetliť, že tento svet je presný protiklad toho čo sa píše v BIBLII...nechápem prečo ma urážaš?...joplinsa napomínaš a ty robíš to isté....chcete nám nanútiť vieru, vierou...prečo?.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (14:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale my žijeme v skromnosti, poniektorý Kresťania už na pokraji chudoby...a hádaj kto to má na svedomí?...taký ktorý ani náhodou nedodržujú DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (14:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svieca doharajuca, tvoja skromnost je obdivuhodna, teda leda tak tvoj nekriticky pohlad na svoju skromnost. Vies, keby si teda dodrziaval tie nezmyselnosti v prvych 5 bodoch, ale ty dokonca sa bijes do prs za svoju skromnost. Nepouzivaj teda pocitac, nepripoj sa na internet a rozdaj usetrene peniaze tym, ktori nemaju na chlieb. Urobis dva dobre skutky, ten druhy bude ten, ze nebudes zamorovat akykolvek portal nezmyselnymi dristami o neexistujucich postavickach.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale ja som človek 21.stor. nie žiadny mních, trocha sa ti to vymyká z rúk už nedávaš žiadne rozumné argumenty, len prskáš okolo seba ako mača...pochop to že pracujem som pre spoločnosť prospešný a tak kŕmim aj chudobných, samozrejme nie priamo ale formou daní a odvodov....nechápem prečo my vyčítaš internet, nestačia ti moje dane?


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2011-12-16  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak veriaci.
clovek, ktory sa chce nazvat veriacim by mal vediet v co veri.
takze aku formu ma ta vasa entita?
je to osoba? vec? nikto alebo nieco?
alebo je to len tak, slovo?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No a vidis ateita robi presne to iste. Len sa neschovava za nejake prikazanie, vidis tu paralelu? Si rovnako materialisticky zalozeny, ako vsetci ostatni, len dristy mas duchovnejsie, ale podstata je rovnaka, si ale daleko vacsi farizej, hras sa na nieco, co nikdy nebudes. Ved ak beries knihu trtkacov ovci a koz aspon trocha vazne, mnissky sposob zivota ta musi naplnat neuveritelnym blahom. Ale to je typicke u kazdej sekty, dristat a zhrnat, dristat a prskat na tych, ktori nedristaju s nami, ale proti nam, a pritom vsetci len zhrnate a zhrnate....Ja totiz namiesto dristov som uz neraz pomohol, ale nie kvoli povolenke za putou k neznamym entitam, ale z ludskych pohnutok. Nepotrebujem Chammurapioho zakonnik, ani ten, ktori okopirovali polodivosi s xenofobnym citenim.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-16  (15:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael, pozor, aby ťa neporazilo od tej nenávisti


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie rafael, vysvetlil si si to úplne opačne, vidím že nevidíš základné rozdieli medzi životom a VIEROU, ja žijem spoločenský život, ak by Kresťania nežili spoločenský život, nemal by si ani chlieb...len ateisti si začali privlastňovať tento spôsob života, ktorý mimochodom vznikol z Kresťanských predkov.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  FC, ja nerozlisujem ludi podla halucinacii, ja ich mam rad vsetkych rovnako..


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-16  (15:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teraz to bude zaujímavé! Podtatranský pejo tu už má svoju nápomocnú ovcu. Pacient dostal vychádzku. Bude zábava...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Svieca pomaly zhasnuta, vacsiu blbost uz nevypotis, toto je tvoj strop. Inak chlieb si peciem doma a kvaskovy, vlastnorucne pestovany.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ja tvoju vieru tiež nenazývam halucináciou...nemôžeš vynechať tie urážky?...toto ťa naučili kamaráti vedci, že sme blázni?...prečo si to myslíš?...a ako argument lebo ty si neuveril, na toto určite nestačí.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tatransky orloj to nezvladol psychycky


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..môj strop?...ja mám dosť argumentov, môžme kľudne pokračovať...ale bez tých urážok prosím.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nehovor, ze ti tvoji fanusikovia gymnastu mi zsiali obilie a zozali a namleli muku, lebo to sa mi veru nezda.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A Tatransky orloj som este chcel potesit hrubkou, ale on ma uz nema vobec rad, kniha oviec mu to sice nezakazuje, ale charakter neovplyvnis ani jednou knihou.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale veď to robia doteraz...a mimochodom rafael...to čo si vypestuješ ty sám na chlieb, ktorý zješ...máš len vďaka BOHU...viem že neveríš, ale je to tak.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-16  (15:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  " FC, ja nerozlisujem ludi podla halucinacii, ja ich mam rad vsetkych rovnako.."

vidim LOL


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-12-16  (15:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pandemonium ! Tvá převaha nad joplinsem je evidentní :-)))) ... Už mu nestačí sprosté slova a proto se uchyluje k výhrůžkám fyzického násilí . Je vidět , že je v koncích .

On ale za to jaký je nemůže ! Za jeho tragický duševní stav mohou evidentně jeho rodiče . Určitě pocházeli ze sociálně slabých vrstev , byli nekultivovaní , primitivní , zlostní a svou genetickou výbavu prostě přenesli na potomka . :-))) Navíc byl asi týraný ... Měj s ním proto soucit


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (15:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ja to nezvladam psychicky?
myslim,ze clovek ktory dokaze ustupit od vyčínania debila bez toho aby mu odplacal ,je vyhrou a povedal by som znakom kludu a vyrovnanosti!!
takze papa,,
uz ti prisiel na pomoc aj pankoňomrdum a uz si mozte teraz "honit" do kríža..do toho tvaru ktory ma koňomrd tak rad:-DDD

ty "vlastnoručne pestovany chlieb" ..


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  chik..ako vies??
vsetko si uplne trafil..:-DDDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chick...ale čo nepovieš?...a kedy teba učili urážať príbuzních a vlastne pre teba úplne cudzích ľudí?...toto ťa učia tvoje dokonalé védy?...ja neurážam ani samotných diskutujúcich,a nikdy by som si nedovolil uraziť úplne cudzích ľudí, ktorý sa nemôžu ani brániť...nie si dokonalý ako sa tu opisuješ...prepáč ale asi nechápeš ani tvoje védy ktoré tu tak rád prezentuješ ako dokonalosť samu.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-16  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins - skonsoliduj sa, alebo sa nenazývaj kresťanom. to, čo pišeš sa neda čitať


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jolopinsku, urazanie a osocovanie je tvoj sposob kludneho odchodu? O ty stratena dusa zamilovana do neznamej entity, patologicky cakajua na otvorenie nebies a jazdcov Apokalypsy, to bol dostojny odchod ako sa patri. Inak som rad, ze citas vsetko, co pisem, len to tazko chapes, ale nevadi, kvasok si sam pestujem ty Nostradamus, ale to este do drevenice nedorazilo, lebo v biblii sa to nepisalo...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ja si rád chlieb kúpim, pomôžem tým poľnohospodárstvu...nebuď taký lakomí pustí pár drobných do obehu.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (15:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lucifer..v pohode..
man moze rozhodit len inteligentny clovek, nie buran z ciech..
ked vidis trosku za golier takym ubabrancom ,tak sa pousmejes a je to ok.
pozname take zo zivota ,ze cim je clovek primitivnejsi tym viac utoci na tvoju rodinu,,alebo pouziva nadavky ktore sa tykaju rodicov..lebo nema co ine povedat,,je bezmocny a tak robi to,,co aj jeho sameho zranuje a dufa ,ze tym trafí na citlive mieto!!

cigani robia presne to iste..takze klud,nereagovat na nich..a oni sa stiahnu ako hlisty..

PS. kde sme to skoncili minule o marii??LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-16  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael - ty sa tiež nemáš čím chváliť...Váš hriech je väčší ako môj-však?

majte sa, idem si užiť pekný víkend a nepožerte sa navzájom


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (15:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jasne rafik..
ja zijem v drevenici za 5 milionov a ty v bytovke na dlh..a mne sa ides vysmievat..drevenice dnes stavaju len tí co na to maju,,ostatny byvaju v 2 izbovych bytoch na ktory maju hypoteku tak ako ty, blbecku!
:-DDDD
daj si studenu sprchu.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (15:58)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vysvetli mi prepanajana taku sprostost, co si napisal, ze kupou chleba pomahas polnohospodarom, ale ja tym, ze si ho peciem doma sam, podla teba nie. Myslis si, ze ja peciem chlieb z marmelady svieca zhasnuta?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael....mne je úplne jedno čo a ako robíš vo svojom súkromí a už vonkoncom my je jedno čo jedávaš...a že nepomáham poľnohospodárstvu?...to si robíš teraz srandu, alebo ti to mám fakt vysvetliť?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins, vies o mne prd a este nezmyselne dedukujes, v zivote som si nezobral halier z banky. Ja nepotrebujem, ani som nikdy nepotreboval pozicku, skacem len do vysky svojej vyplaty, ze je vyssia ako u ostatnych je uz ina vec, ale do toho ta ako vzdy prd.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (16:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hlavne ,ze ty vies vsetko o mne..


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No svieca uplne zhasnuta, vysvetli mi, cim viacej ako ja pomahas polnohospodarom? Hadam len nie tym, ze ja kupim slovensku muku a upeciem si doma chlieb, ale ty si kupis chleba vyrobeny nejakou zahranicnou firmou vlastniacou obchod, kde chlieb kupis. To by ma fakt zaujimalo, tie tvoje myslienkove pochody.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...chlieb a poľnohospodárstvo, sú dve neoddeliteľné súčasti...ak sa prestane kupovať chlieb, pekáry skrachujú, ak skrachujú pekári, poľnohospodári môžu zostať zo svojimi kombajnami doma...už chápeš?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No viem, ze si si nespravne vylozil jednu z mnohych kniziek dostupnych na trhu a ovlada ta priam paranoicky, ze uz si ani neuvedomujes, aky si smiesny a zaroven zalostny.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nie, vysvetli mi to este raz, takze kedze ja si kupim od nasich polnohospodarov muku, tak oni skrachuju, lebo tych zhruba 100 kg muky rocne, co ja od nich kupim nekupia retazce na pecenie chleba. Tak potom matematicky to sedi rovnako, len ty so svojim malym doharajucim plamienkom uz nechapes suvislosti.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...že sa zrovna ty odvolávaš na knihy?...ty čerpáš vedomosti z čoho?...dokonca im veríš.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...úbohé prekrúcanie a vkladanie slov do jasných súvislostí, kvôli tebe nikto neskrachuje, nefandi si...ja hovorím o celej spoločnosti.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale aby v tom bolo jasno, ja som ti vysvetlil prečo kupujem chlieb ja, prečo si ho ti pestuješ a pečeš mne je úplne jedno.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  no vidim, ze polnohospodarstvo ti velmi nejde, preto teraz prechadzas na ine, ale nevadi. Tvoj nazor, ze nezdielanim rovnakych halucinacii, automaticky musim verit vedcom, je rovnaka blbost ako skrachujuci pestovatel obilia pri domacom peceni chleba. To je totiz to iste, ak ty neveris v inu vieru, automaticky veris potom aj ty vedcom, ale to je asi na teba privelke susto debatovat s tebou o sofizme.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty si uz docista sfuknuta svieca, pestujem kvasok, nie muku ani chlieb, ale kedze asi nevies co je kvasok, tazko to pochopis.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ani ma to nezaujíma ako si pestuješ kvások, a vôbec neprechádzam na iné, kedy a kde odbáčam od tvojich príspevkov?.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (16:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chlapci hádate sa na diskusii o vianočných sviatkoch o tom kto viac pomáha poľnohospodárom? Doobre Vám ideeee!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...mimochodom niečomu určite veríš však?...a určite si sa s týmito znalosťami nenarodil, preto hovorím že aj teba ovládajú myšlienky kníh alebo článkov na nete...teraz si to pochopil?...preto nechápem čo vyčítaš joplinsovy?


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafeal...prepáč neovládajú, uveril si im.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sando...to je nič pri turínskom plátne sme sa dostali až k slnečnej sústave.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael, prezraď ako pestuješ kvások. Podľa mňa sú kvások kvasnice alebo droždie nie?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No kvasok urcite nie su kvasnice, kvasok sa zaraba tak, ze kazdy den zmiesas vodu s mukou, najlepsie celozrnnou a kazdy den sa ten proces opakuje. Po 5-6 dnoch mas kvasok hotovy a pridavas do muky, namiesto kvasnic. Vyhodou je dlhsia cerstvost chleba, menej plesni a je stravitelnejsi.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (16:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takto to uz chodi na dolezitom.sk
zacne sa dvoma biednymi prispevkami ktore tu daju naznalí pomerov..a nastupuju psychopati..ktorí sa budu hadat aj o smradlavych ponozkach ,hlavna ,ze sa hadaju!!
o to tu hlavne ide:-DDDDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  uz tu boli pokial si pamätam, aj clanky zo 700 prispevkami..samozrejme o vsetkom moznom,len nie o tom zasratom clanku!!
ibaj perie lietalo..
:-DDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No ty mas co hovorit, ved ty kazdu diskusiu, ci uz je to recept na plnenu papriku, alebo nedomykavost klopni zvrhnes na roztvorenie nebies a prichod nejakej neznamej entity.


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (16:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak že iba vodu a múku? a potom čo? Pridávam vodu aj múku do toho? Asi som to celkom nepochopil. Iba raz to spravíš , alebo stále pridávaš do toho istého. A nedáva sa tam ani cukor? Ani nič iné?


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (16:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  400+ komentárov bolo keď som tu hodil védske poznanie.. ;)


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (16:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DamayantiGroover...ano a Chick nám predviedol kam to smeruje.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (16:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  damayanti groover..ty si ten isty groover, co tu bol aj minule??
ten stary groover,,??

ten isty mlady groover 21 rocny,,ktory ma jasno v kali yugach a krisna,brahma,siva guru,damprasatám a parámparám,???
rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (16:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Kazdy den, prvy den das 200 g muky a stvrt litra vody, druhy den 200g muky a osminu litra vody, treti den 100 g muky a osminu litra vody ,stvrty den ako predosly, a takto pokracujes stale, po 5-6 dnoch odoberies cast kvasku na chlieb, ale zakazdym musis kazdy den pridat 100 g muky a osminu litra vody. Charakteristickym znakom dobre urobeneho kvasku je prijemna ovocna vona, akonahle citis aceton, je pokazeny. Toto sa robi pri normalnej izbovej teplote.


Anonym . nureruli05   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (16:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zbytočne sa hádate Jehova boh a stvoriteľ to už onedlho dúfam ukončí toto naše trápenie.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..ja to priznavam..je to tak..
ja za vsetkym vidim Boha..vsetko co sa deje na tomto svete ma nejaku spojitost z bibliou a proroctvami,,okrem receptu na plnenu papriku..

neda sa inak,,cely svet sa okolo toho toci,,a vsetko smeruje k jednemu a tomu sitemu cielu!!
neda sa tomu vyhnut!!

a ani ty sa tomu nevyhnes.. uz si sa narodil,, a tvoj zivot inak ako smrtou skoncit nemoze,,a po smrti nikde inde ako pred Boha ist tiez nemozes!!

nemas sancu,,nemas vychodiska..ani ked sa 500 krat na tu sisatu hlavu psotavis..a keby si milion klavesnic vypísal svojimi posmeskami,,aj tak skoncis len tak ako to hovori Biblia!!

si proste nahraty!!
totalne nahraty!!


Sando . woduwame77   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (16:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Díky aspoň viem ako si pripraviť chlieb. Keď budem v núdzi alebo keď sa stanem pekárom."D"


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-12-16  (16:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   chik..ako vies??
vsetko si uplne trafil..:-DDDD

To je přece jasné , že jsem to trafil :-))) . Existuje věda , genetika - to za prvé . Bůh ( pokud existuje ) nemá určitě " prsty" v tom tvém kritickém duševním stavu . Pokud ano pak by to nebyl Bůh ale K R E T É N !!! :-))) - to za druhé . Pak je tu ještě třetí možnost a sice karma . To by naznačovalo , že tvůj další vývoj je již nasměrován ( do pekla ) . Ne na věky jak tvrdí Bible , ale jistě na dost dlouho .

Já to vidím na smíšený vliv . 60 procent primitivní rodiče a 40 procent tvé vlastní přičinění ... Lenka má pravdu . Měl by ses dát dohromady . Zkus prosit Pána o to , aby z tebe udělal slušného člověka :-)))joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (16:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  čik..
to sa uz neda..
odhalil si ma.
som pred tebou ako nahy!!
cela moja rodina,moja minulost,,moja dusa..

vsetko si uplne trafil..

si baječný..:´-DDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins o ano, nic nenarobim, skratka ma to zarmuti, ked rozhodim sandal, ze sice zomriem, ale postavim sa pred toho tvojho srandistu, ktoreho ste si takto atropopaticky a antropomorfne vysnili. O ake sklamanie by podla teba islo, ak by sa po smrti vsetci mali dostavit pre tou tvojou vysnivanou superegocentricky zmyslajucou bytostou? Ved po smrti, vsetko okrem smrti, musi byt vsetko lepsie. Uz na vojne sme si vraveli, ze vydrzime aj s bodakom v adku, takze pomsta tvojho vybajeneho monstra nemoze byt horsia, ak je len stipka pravdy o tom jeho altruizme.


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Ó Áno..

Príčina nezhody v každom náboženstve je forma nie obsah.
//Zbytočne sa hádate Jehova boh a stvoriteľ to už onedlho dúfam ukončí toto naše trápenie.//

Nie Jehova, Allah ani nikto iný. Vy sami si to budete musieť upratať. Je naivne myslieť si že človek niečo pokazí a Boh to tu bude chodiť upratovať ako nejaký sluha. To je lacné pochopenie Boha.. Čo si každý zasial, to zožne. Čas poukazuje na činy každého človeka.
lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...nechápem tvojim silným slovám, kto sa i prezentuje ako monštrum?...dobro a láska?...nebudem ti tu vysvetľovať čo bude po smrti, pretože ja v tom mám jasno, ale čo ma na tebe zaráža, že urážaš niekoho, v koho ani neveríš...divné že reaguješ na témy a diskusie týkajúce sa môjho BOHA...dokonca ho urážaš...tak veríš, alebo nie?...lebo tvrdíš že nie, ale príspevky svedčia o niečom inom....ja tvojho darwina tiež neurážam a viem že klame celý svet.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  groover..
v prvom rade sa ti ospravedlnujem,ze som ta urazal..

a v druhom rade.. nemas pravdu:-))
K Bohu nikto nemoze prist svojimi skutkami ,lebo je prilis cisty a vzdialeny ludskej spravodlivosti!!
nikto nedosiahne takeho stupna svätosti aby mohol predstupit pred Boha a mavat mu pred ocami svojimi zasluhami a tlacit ho k muru ,ze teraz musi za to nieco dat,ci odpustit!!

takto to nefunguje!!

Bez Boha a jeho pomoci ,su vsetci stratení!!
no nejdem sa s tebou o tom hadat!
mas svoje,,ja svoje..
vydrzme este chvilu,,a bud sa naplnia proroctva alebo nie!
no ja verim ,ze sa naplnia,,a ked sa to stane..vsetky nabozenstva padnu..vsetky hrodby,,vsetky klamstva..vsetky sekty!!

treba pockat!!


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DamayantiGroover...a čo si ti zasial?


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael viera v definitívnu smrť je ilúzia. Stačí trochu popremýšlať..

Každých 7 rokov sa ti vymenia do bodky všetky bunky v tele. Znamená to však že budeš iný Rafael, iná osoba ?

Nie. Budeš to stále ty.

To jednoducho a krásne ilustruje to že ty ako aj každá iná živá bytosť na tejto planéte je samotná iskra života v tele. Telo sa mení, ale tá živá bytosť zostáva rovnaká. V iluzórnom vedomí sa však živá bytosť považuje za telo, myseľ alebo inteligenciu. To je ale nesprávny pohľad.

Živá bytosť nevzniká žiadnou chemickou reakciou. Vedecké poznatky empírie končia práve tam kde sa musí aplikovať kvintesencia rozumu a filozofie.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vidim ,ze sofizmus naozaj nechapes...Som ale rad, ze zasa ides do sfer, ktorym absolutne nerozumies, Darwin evoluciu nevymyslel.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DamayantiGroover ...recykláciu?...vrátil sa už z druhého sveta niekto, kto si pamätal svoj predchádzajúci život?...nie?...tak ako môže naprávať svoje hriechy z minulosti?...a vôbec nechápem ako ich môže napraviť ako zviera...dáš my odpoveď groover.


Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-12-16  (17:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   chik..ako vies??
vsetko si uplne trafil..:-DDDD

To je přece jasné , že jsem to trafil :-))) . Existuje věda , genetika - to za prvé . Bůh ( pokud existuje ) nemá určitě " prsty" v tom tvém kritickém duševním stavu . Pokud ano pak by to nebyl Bůh ale K R E T É N !!! :-))) - to za druhé . Pak je tu ještě třetí možnost a sice karma . To by naznačovalo , že tvůj další vývoj je již nasměrován ( do pekla ) . Ne na věky jak tvrdí Bible , ale jistě na dost dlouho .

Já to vidím na smíšený vliv . 60 procent primitivní rodiče a 40 procent tvé vlastní přičinění ... Lenka má pravdu . Měl by ses dát dohromady . Zkus prosit Pána o to , aby z tebe udělal slušného člověka :-)))

čik..
to sa uz neda..
odhalil si ma.
som pred tebou ako nahy!!
cela moja rodina,moja minulost,,moja dusa..

vsetko si uplne trafil..

si baječný..:´-DDD
-----------------------------------------------------------------------------------
Nevím jestli jsem báječný , ale existuje něco jako logika ( to je to , co ty nepoužíváš protože to neznáš :-))) ) Ano všechno jsem trefil , to je logické :-))) Jinak tomu ani být nemůže .

Inteligentní rodiče mají inteligentní děti - to je logika . Primitivové mají primitivní děti - to je také logika . Čemu na logice nerozumíš :-)))


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ani sa s tebou o sofizme nebavím, a darwin bol príklad nato, aby si neurážal niekoho v koho ani neveríš, ja darwinovi neverím, preto ma ten človek ani nezaujíma....mimochodom netvrdím že vymyslel evolúciu, ale že ho neurážam.


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins

Ak dovolíš vysvetlím ti ako ta vidím ja. Keď najdeš logický lapsus či trhlinu tak ma upozorni.

Keď Boh nesúdi skutky tak čo potom súdi ? Istý systém existuje a môžeš ho vnímať všade priamym pozorovaním, skúsenosťou. Už Ježis vravieval že to čo zaseješ to zožnieš. Preto je otázka pochopenia Boha na tvojich vlastných činoch a konaní. Preto si myslím že za slová vravia skutky.

Človek od Boha nemá nič žiadať ale mal by stále pre neho niečo robiť a všetko mu venovať s láskou. Súhlasíš ? Neviem ako to vidia Kresťania.. ale myslieť si že to je jedno je podľa mňa trošku naivné. Hlavne ak človek myslí svoju vieru, poznanie vážne.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...daj vedieť ak sa budeme baviť o sofizme....Chick...to nieje logika, inteligencia jedinca nemá nič spoločné s rodičmi...rodičia ho vychovajú, ale svoj život už dožije sám.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (17:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...jedine v tvojej hlave ,,a jedine zo sarakstickou prichutou sa moze toto odohrat tak ako si napisal!!
ked sa to stane..otvoris ustocka..slova zamrznu..

jedina moznost ktora pre teba existuje ,ak ostanes v tejto temnej mysli je ,ze ze prehras!!
nemas sancu nijako s tym vydrbat..
ak Boh je..tak si totalne nahraty..ako sysel..
ak Boh nie je..
budeme nic..aj ty aj ja..ziadne myslienky,,ziadne vycitky..ziadna radost..ziadne sudy!!
takze zlahcovanie situacie ti nepomoze!!
realita je realita..a ty si momentalne na spatnej strane zakopu..

uz sa delostrelectvo chysta..suradnice boli nahlasene,,letecka podpora uz startuje..a vy si brusite polamane bodaky..a do zasobnikov si paskujete posledne 2 zmocene naboje!!
ked to zacne padat..a uvidis tie bomby tak sa tam poseres cely od hlavy az po päty v tom zakope,,,zahodis aj pusku aj encyklopedie a Occamovou britvou sa sam podrezes ako švinka!!

len musis este trosicku vytrimac!!

vasa darwinovska demagogia je odsudena na potupnu smrt,,aj z kostrickami..
prichadza "hořící missisipíííííí"!!!
:-DDDDD


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ved ty sa so mnou uz minimalne 2 hodiny soristicky bavis, len nechapes, co to je. A cim Darwin klame cely svet?


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins, dosli tabletky, ci nebodaj si ich vedome vysadil, nezvladas to veru nezvladas, ale podla Groovera, v co viac verim, je kazdych 7 rokov obmena vsetkych buniek, mozno aj tvojich, neuronove korelaty su nastavene dost zle, obnova ti len a len pomoze.


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Rafael

Neodpovedal si my na jasný argument, ktorý je podložený na empirickom fakte. Miesto toho predkladáš teóriu evolúcie ktorá je len na úrovni domnienok. Sofizmus môžeš používať pri diskusii o iracionálnych veciach. Tu sa bavíme o jasných skutočnostiach. Keď naozaj rozumieš metodike o verifikácii povahy javov tak my buď dáš rozumný protiargument alebo prijmeš to čo ti píšem.

Lucifer

Veľmi rád ti to vysvetlím. Ale najprv mi musíš povedať či už v tom máš jasno.. Lebo na úrovni tvojich predsudkov veľmi pochybujem že si schopný otvoriť sa niečomu novému. Mám s tebov už svoje skúsenosti a nemám chuť zbytočne spamovať ;)


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..ale zvladam ,,som v pohode ,,len ma tesi ,ze sa to uz blizi a uvidis sam na vlastne bulvy vsetko co som ti pisal!!

mne si v podstate ukradnuty cely aj z tvoji zdravym kvaskom do chlebika..a occamovou britvou..

takze az tak mi na tom nezalezi aby som ta tu presviedcal..

hadaj sa o nicom z niekym inym,,uz ma to nebavi..


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael

Teóriu ohľadom evolúcie sme už riešili v inom članku. Ani behom 50 komentárov nikto nedokázal poukázať na nejaké fakty ktoré nasvedčujú o skutočnej platnosti teórie.

Keď sa snažíš z niečoho vytvoriť niečo čo tam nie je, tak nikdy neuspeješ. Aj samotný vedci berú evolučnú teóriu s rezervov. Netreba byť príliš vášnivý pri jej presadzovaní. Jej logika nepresahuje napríklad ani filozofiu mnohých pseudovied a ich štruktúr. Preto je to na rovnakej úrovni ako akákoľvek iná viera, či poznanie ktoré nie je úplne vysvetlené.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DamayantiGroover...mám v tom jasno, pre mňa EXISTUJE LEN JEDEN BOH a to môj...prepáč len som sa pýtal.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover sofizmus som pouzil na argument nasej dohasinajucej sviece, ze ti, co neveria v jeho boha, automaticky veria vedcom, v tom ten sofizmus, a v tom je jeho nepochopenie. Darwinovi predsa nemusim verit, ani Lamarckovi, ci Wallacemu, ale jedno je neodskriepitelne, evolucia je empiricky a dokonca aj logicky davno zdovodnena. A s tou vierou vedcom, nikto z nas predsa nevidel, ze Slnko je vacsie ako Zem, napriek tomu to nie je viera, ani teoria ale fakt. A debatu o verifikacii, ci falzifikacii mam uz s tebou davno za sebou, obaja vieme, o com to je.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...prepáč ja si nezvyknem diskusie pomenovávať...a už vôbec nechápem prečo by som aj mal.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...ale ja verím tomu čo hovoria vedci...to čo vysvetľujú je systém v ktorom žijeme...ale ja VIEM že tento systém nastavil BOH.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael..prepáč STVORIL tento systém BOH.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...a prečo ma vlastne nazývaš dohárajúcou sviecou?


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael

Zámerne mystifikuješ. Lebo teória evolúcia nie je dokázana ani na pôde logiky a ani empiricky. Keď to tvrdíš tak uveď nejaký dôkaz. Žiadna vedecká fakulta ba ani všeobecná verejnosť toto netvrdí. Teória evolúcia ma síce veľký rešpekt v západnej vede, no jej vierohodnosť nie je absolútna. Má svoje lapsusy nedostatky a veľké trhliny vo vysvetlovaný mnohých skutočností. Od pôvodu druhov po ich zmenu atď. Také zmýšlanie sa nazýva paradigma. Keď mnoho ľudí stále prehliada isté skutočnosti len aby sa vyhli konfrontácie s realitou. Ohľadom týchto teórii som skeptik.

Dnešné vysvetlovanie evolúcie má k sci fi bližšie ako mnohé sekty. Napríklad teória Involúcie je povahovo lepšia na pochopenie života a jeho rozmanitosti. Nemôžeš niečo brať ako fakt len preto lebo nevieš ako inak by to mohlo fungovať. Taká dedukcia je predom určená k nezdaru. Už aj zo stredoveku je známe že poznanie nikdy nekolovalo medzi laickou verejnosť ale v revolučných myšlienkach.

Konzervatívne názory z čias Dárwina sa stále menia, a v súčasnej doby sa držia len na západe. Paradigma sa vlyvom času zlomí a otvorí sa prístupnejšie myslenie bez predsudkov.
rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No hadaj, ma to asi nieco spolocne s receptom na kvasok, ci samou podstatou slova, ktorym sa tu prezentujes?


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Lucifer

Poznáme rovnakého Boha. Keď vidíš obsah a nie formu, tak to uznáš za pravdu..

Keď to tak nie je tak veríš v drevenú alebo vymyslenú modlu, nie v skutočného Boha ku ktorému môže vzhliadať každá ľudská bytosť.

Predstav si domorodca v džungli ktorý vie o Bohu ale nazýva ho Bongo Bongo :) Síce je forma a jeho nazývanie tejto skutočnosti odlišné, predsá ma namysli to isté čo človek v Európe alebo Amerike.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover tvoje nepochopenie, ci neznalost nemoze sposobit absenciu evolucie, alebo ju co len trocha nastrbit. Rovnako ako tvoje ponimanie eteru vyvratene sice uz zopar desiatok rokov si doteraz nezaregistroval, lebo by to narusilo vedy, ktore o existencii eteru predpokladali, tak je to aj s evoluciou, je falzifikovatelna, a tym padom aj vedecka teoria, cim je falzifikovatelna, si nastuduj, ale ako vies falzifikovatelnost jej dava punc vedeckej teorie, co sa osemrukym bohom nikdy ani neprisnije.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  narusilo vedy myslim tym védy...


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  narusilo vedy myslim tym védy...


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (17:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DamayantiGroover...jediné čo spája nás dvoch je viera, nie naše učenia o BOHU.

rafael...nebudem hádať. moje prezentácia ťa uráža ako vidím a čítam o svojej osobe.


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (17:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael stále si nepodal ten dôkaz. Keď sa naozaj riadiš vedeckou platnosťou neurčitosti tak vieš že to je len domnienka, teória, nie dôkaz. Choď si prečítať všeobecnú platnosť logiky ktorá ma svoj pôvod v samotnóm Grécku. Tam máš presne určené na čom spočíva dôkaz a absolútna empirická platnosť ktorú ta teória však nespĺňa.

Nepoznáš ani metodiku verifikácie pravdy. Induktívny charakter dnešnej vedy je vzostupný spôsob ktorý sa vzťahuje na priame postupy ktoré sa dajú zopakovať a opakovane dokázať jasnými faktami. Keď sa tým neriadiš a na druhej strane veríš vede, tak sa sám klameš. Keby si bol rozumný tak mi otvorene priznáš že tomu veríš, lebo tak to v skutočnosti je.

A o opaku nepresvedčíš nikoho rozumného. Absolútny dôkaz o evolúcii je len v tvojej hlave. Nie na poli objektívnej reality. Keď nevieš rozlišovať subjektívny svet a objektívny tak sa budeš sám klamať. Na jednej strane sa vysmievaš Bohom ale na druhej strane robiš to isté.

Ja ti otvorene priznávam že moje poznanie o Bohu sa empiricky nedá dokázať a že pre vedu je na poli viery. Už sa neriadim zastaralou metodikou verifikácie. Táto veda s jej teóriou neurčitosti sa sama odsudzuje k nezdaru.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ked si v Grecku tak uz aj Lucretius spominal evoluciu, a to vsetko na zaklade logiky, a dokazy som tu predkladal nielen ja ,ale aj vela inych, to, ze si nepamatas ani jeden, je chyba v tvojom zuzenom pohlade na svet.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (17:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover, falzikovateknost evolucie je len v tom, ze by sa napr. nasli v prekambriu cicavce, to je jediny sposob, ako ju falzifikovat, verifikaciu evolucie poprosim nastudovvat....


DamayantiGroover . mecoxyqi76   |   ip:217.119.1   |   2011-12-16  (18:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael vidím že na teba argumenty neplatia, a neodpovedáš mi ani priamo. Preto sa s diskusie stiahnem. Ďakujem za spoločnosť. ;)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Experiment

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poznatok

http://sk.wikipedia.org/wiki/Logika


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover ja zabavne, ze si zastancom toho, co nie je ani logicke, ani empiricke, ani falzifikovatelne ani verifikovatelne, ale napadas presne ten typ teorie, ktory splna vsetky hore spomenute atributy. Nechapes svoj vopred prehraty boj? Nechapes, ze tvoja teoria boha s osmimi rukami tu bude len dovtedy, pokial ty a tebe podobni budu pertraktovat tieto dristy? A pre uplnost, nielen tvoje dristy o hinduizme, ci inych o krestatnstve, islame. Ale teoria heliocentrizmu, ci evolucie, ci rozpinania vesmiru nezahynie len preto, ze zomru jeho propagatori, ona totiz je faktom.


rafael . qelyhutu11   |   ip:89.173.16   |   2011-12-16  (18:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover ja zabavne, ze si zastancom toho, co nie je ani logicke, ani empiricke, ani falzifikovatelne ani verifikovatelne, ale napadas presne ten typ teorie, ktory splna vsetky hore spomenute atributy. Nechapes svoj vopred prehraty boj? Nechapes, ze tvoja teoria boha s osmimi rukami tu bude len dovtedy, pokial ty a tebe podobni budu pertraktovat tieto dristy? A pre uplnost, nielen tvoje dristy o hinduizme, ci inych o krestatnstve, islame. Ale teoria heliocentrizmu, ci evolucie, ci rozpinania vesmiru nezahynie len preto, ze zomru jeho propagatori, ona totiz je faktom.


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-16  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael...faktom?...a kde máš dôkaz?


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-16  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak, ako sme poobede predpokladali príchodom klauna Lucifera skvelú komédiu, tak sa aj stalo. Teraz vás, s dovolením, opustím a vyrazím do baru. Je piatok podvečer a už sa zvolávame. Ale i tam - hoci len na pozadí - si ešte vychutnám záverečný bék, epilóg hlavného komika dnešného predstavenia - našej sviece napoly zhasnutej spod Tatier. Ideš, Jopla, máš svojich 15 minút slávy...!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (20:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ty cikula vyštípaná:-DDDDDD

daj si toho lacného štjaka co chlasceš z tlupou na moje zdravie..joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a akoze sa "zvolávate"??
dedinským mobilom - "vidim ta dobre ,počujem ta slabo"???:-DDD
Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-16  (20:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bravóóóó! To je tvoj záverečný majsterštuk! Poprosím aj ostatných ostanding ovation... :-DDD


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (20:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.youtube.com/watch?v=B_j1iUaQyKA&;feature=related
toto je ten zaverecny majsterstuk..

vsimni si co tam maju na tom podiu..:-DDD
to je inteligencia...
takito musia ovladnut svet..a vtedy bude dobre..

este dobre,ze sa stretavate len v katakombach ako potkani ,,lebo keby vyjdete takto na ulicu ,tak vas stare totky pozabijjau sietovkami z nakupom:-DDDD


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (21:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to jasne, clovek si boha vyveril.
no a co akoze sa tym meni?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (21:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..nikto si nic nevyveril..
Boh je, a dava sa poznat tym ktorí o to stoja..
tí ktorí nie,,tí su slepi a nic ich nepresvedcí o opaku..

ja som bol tiez taky..kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (21:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ale vyveril. sak hadam je to len viera...
este sa zopakujem, pretoze som nedostal odpoved.
takze:

clovek, ktory sa chce nazvat veriacim by mal vediet v co veri.
takze aku formu ma ta vasa entita?
je to osoba? vec? nikto alebo nieco?
alebo je to len tak, slovo?
joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (21:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak tohle pane generale vím uplně přesně..

Boh je bytost zo svetla!!
byva v nepristupnom svetle ktore nikto z ludi nikdy nevidel...(tak opisal starovekymi slovami inu dimenziu pisatel tohto veršu)..

on je otcom svetla,,a je zo svetla..
no myslim ,ze je to asi ine svetlo ako tu pozname my,,teda fotony..
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze ina dimenzia nez tento svet?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (21:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano ,,ina dimenzia..
Jezis sam o sebe povedal,ze nie je z tohto sveta!!

a myslim ,ze mal na mysli inu dimenziu ,lebo to tak vychadza z kontextu biblie a nie inu planetu,,to aby bolo jasno!!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (21:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak predsa mam pravdu.
boh na tomto svete neexistuje, ledaak v inej dimenzii...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (21:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma ..
ty si predstavujes ine dimenzie ako bubliny vo vani vedla seba??

nikde nie je napisane,,ani to nie je dokazane,ze by sa nemohli dimenzie prelínat!!
co ked su ine dimenzie na uplne inom principe,,a jednoducho nie su viditelne nasim ociam??

podla biblie to aj tak je, lebo je napisane,ze -

...a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania,
Sk 17,27
aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niktorého z nás.

nie je daleko od nikoho z nas!!
ci by ho snad nejak nahmatali!!

je tak blizko pri nas,ze ti kazdu sekundu pozera do tvare..


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
ak by sa prelinali, tak by neboli z inej, ale tejto, prelinajucej sa dimenzii...
nie je daleko od nas, no to nie je ani paralelny vesmir.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (22:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma..mozno mas pravdu..
nikto to nevie..
mozno sa prelinaju,,mozno nie..
mozno tu je 10 rozmerov a my vnimame len 3..a tych ostatnych 7 su tie kde ziju ine bytosti,,hoc su tu s nami, nezasahuju telesne..
neviem..
a mozno po smrti zrazu precitnes a uvidis aj tych 7 ..
moze to tak byt, no nemusi..kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (22:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze dohoda.
to nevieme.
naco nasilna pravda?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (22:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hm..dohoda..
keby sa mi nezhoduju udalosti na svete,,a cely ten system,,a chod svete s tym co tam je napisane,.tak by sme sa aj dohodli..

lenze ty nikdy nepristanes na to,ze to co sa deje bolo napisane a,ze to ide presne podla toho!!

tak neviem..
mne to proste inak neda..keby som to nevidel a nezhodovalo by sa to..tak by som si zil svoj zivot a nestaral sa..
no ked to vidim,,tak sa inak neda..
bol by som blby ako noc keby som to len tak zahodil za hlavu!!

ale v podstate mas pravdu,,dohoda.
ja to neviem na 100% ani ty..
no ja tomu verim a moju vieru dost podopiera ta perfektna zhoda udalosti z tym coje napisane..

ja za to nemozem:-)))


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (22:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hej hej.
tebe sa zda, ze pride koniec sveta do 20 rokov...
aj keby neviem ake NWO tuto planetu ovladlo, tak to nemoze znamenat koniec sveta, pretoze by to sotva znamenalo koniec obeznice zeme - Mesiaca.
je dost smutne, ze ta tvoja viera ti dava tak pesimisticky pohlad na svet, ale brat ti to by bol nezmysel...
mozno si blby ako noc len kvoli tomu, ze sa zaoberas takymi "viziami"


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mozno som blby..

a mozno si blby ty..a zistis to az neskor!!
je tu ta moznost..
vsetko je mozne..a aj to ,ze si bol uplne dokonale oklamany velmi inteligentvou duchovnou bytostou ktora sa hra s tvojim rozumom a ma ta totalne v hrsti!!
je to mozne??

a ci to bude znamenat koniec sveta..
tu je jedna presmycka!!
tak ako "apokalypsa" neznamena koniec sveta,,ale nieco ako "odhalenie" alebo zjavenie..takisto sa pouziva termin koniec sveta,,no bude to len predohra pred ozajstnym koncom ,,ten sa bude diat o par storoci neskor..no to ti vysvetlovat nejdem..

ten "koniec sveta" je vlastne to,ze sa dejiny sveta dostanu do slepej ulicky a elity tohto sveta ktore sluzia satanovi to dotiahnu k svetovlade a pri nejakom rituali sa satan ako duchovna bytost inkarnuje do ludskeho tela..bude parodovat Jezisa..
bude sa vydavat za spasitela a nakoniec aj Boha!!

a ten koniec sveta bude vlastne len to,,ze tento finalny ludsky "vyrobok" teda svetovladu pod vedenim satana v ludskom tele bude moct zastavit uz len Boh,,lebo ludia budu vsetci zotrocení,,a aj tak na to nemaju aby ho porazili..

takze to bude prichod bytosti z inej dimenzie ktora satana odstrani!!

toje to finale na ktore sa caka..

a dalej.!!
dalej to je uz iny pribeh..


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pomaly nadobudam pocit, ze to co tvrdis je uz tvoje zelanie, tvoja "viera", len kvoli tomu, aby si nevyzeral ako debil...
v tomto pripade ti nezelam vela stastia!


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (23:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ako debil??
a pred kym?
pred vami? ani jedneho z vas nepoznam osobne a ani sa nikdy nestretneme..
za chvilu mozno zmenia net ,,ked pride cipovanie ,tak bude net len pre tych co ho maju,,a budu sa logovat pod svojim menom a fotkou,,a anonymita zmizne..
no ja tu uz nebudem..


verim tomu preto lebo sa to deje..
a ty tomu neveris preto lebo si slepy!!
to je cele..


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (23:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ano pred nami.
a keby si so svojimi viziami predstupil pred zvysok sveta, tak by si bo debil pred zvyskom sveta...
kym ty predstupis pred:
"net ,,ked pride cipovanie ,tak bude net len pre tych co ho maju,,a budu sa logovat pod svojim menom a fotkou,,a anonymita zmizne..
no ja tu uz nebudem.."
tak ked tu nebudes a trapis sa tym si trapny tak ako tvoje vizie...

joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ž 116,10
Uveril som, preto som hovoril. No, ja som bol veľmi strápený.

2 Kor 4,13
Ale majúc toho istého ducha viery, podľa toho, čo je napísané: Uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme

hovorim preto lebo som uveril,a robi mi to radost.,.
je to moja naoblubenejsia tema..

nie preto aby som JA bol niekto..
zle to chapes.
aj ked tu uz nebudem ,tak tie slova co ste citali ,vas mozu zachranit,,ked si po ocividnych udalostiach spomeniete na joplinsa a na to co hovoril..

mozno aj ty jedneho dna pochopis..a mne nejde o to aby som sa nad teba vyvysoval,ze "ja som ti to hovoril"

ide o zivot!!


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-16  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  tak joplinsi.
tvoj svet je skor inodimenzionalny, nerealny, fantasticky, hypoteticky, spekulativny, donkichotsky, utopicky, absurdny, irealny, abstraktny, myticky, virtualny, iluzivny...
je vela slov, len jedna pravda...
a mozno neveris, ale zijem! aj bez viery v tvoju postrealisticku entitu.
dobru noc.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-16  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ži!


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-17  (00:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jopla, Jopla, ovca z päť miliónovej kolibky... :-DDD Šesť z piatich normálnych diskutujúcich sa zhodlo, že si náboženský psychopat. Chceš k tomu na svoju obhajobu ešte niečo dodať? Asi zbytočne. Tak teda dovi, dopo, kreatúra. A už neotravuj...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (01:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hehe..samonasieraci pribuch..ja ta neotravujem..ty sa otravujes sam..
ak toto nevies pochopit ,,tak chod na psychiatriu nech ti pomozu!!

a to, ze som nabozensky psychopat je uplne v najlepsom poriadku,,ja sa nehadam,,ba co viac,,uplne sa k tomu hlasim.!!

:-DDDD
tak dovi dopo ty cikula vyštipana..


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-17  (12:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  “Lenka má pravdu . Měl by ses dát dohromady .
Inteligentní rodiče mají inteligentní děti - to je logika . Primitivové mají primitivní děti - to je také logika . Čemu na logice nerozumíš :-)))”

To ale platí aj pre teba. Lebo tiež sem chodíš urážať (jeho rodičov vôbec nepoznáš) a tárať hlúposti, okrem toho, že Lenka má pravdu :)

Kucma - Boha spoznáš jedine cez lásku, inak žiadne reči o svetlách a iných dimenziách nepomôžu.

Joplins – niektorí najväčší svätci, ktorí neustále pomáhali ľuďom a žili totálne čistým životom si neboli istí, či prídu do neba. Pokiaľ človek nemá pocit, že stale neurobil dosť a automaticky si uzurpuje miestenku v nebi – tomu sa hovorí pýcha….

Joplins – cele to tvoje prorokovanie a pôsobenie je úplne nanič bez obyčajnej lásky.

Svätý Pavol v liste Korinťanom:

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.[3]
Chick . gusyhela76   |   ip:93.99.51.   |   2011-12-17  (13:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   “Lenka má pravdu . Měl by ses dát dohromady .
Inteligentní rodiče mají inteligentní děti - to je logika . Primitivové mají primitivní děti - to je také logika . Čemu na logice nerozumíš :-)))”

To ale platí aj pre teba. Lebo tiež sem chodíš urážať (jeho rodičov vôbec nepoznáš) a tárať hlúposti, okrem toho, že Lenka má pravdu :)

-----------------------------------------------------------------------------------

Dobrá tedy . Když za jeho černou duši nemohou rodiče (přenos genetických informací ) pak kdo tedy ? ... Neznáš to biblické ? "Poznáte je po ovoci" ...kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-17  (13:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  LenkaB
ja som sa hadam pytal jasne, tak neviem preco vam robi problem definovat v co vlastne verite.
je to osoba? vec? niekto alebo nieco?


kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-17  (13:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a to s inymi dimenziami zacal joplins.
jasne ze je to blud.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (15:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma ..to z inymi dimenziami je blud??

ved ty si na tom horsie ako katolikcy tmari v 10-tom storoci!!!

aj oni verili,ze zem je placka a slnko sa toci okolo zeme!!

keby citali bibliu vedeli by ,ze to tak nie je!
a ty v dnesnej dobe popieras existenciu inych dimenzii,a este sa hlsis k triezvemu ,ateistickemu rozumu??

mal by si sa prehodnotit..


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-17  (16:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Povedz nám, ovečka Jopla, prčo sa tak nasilu a dobrovoľne sama zosmiešňuješ? Platia ti za to?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (16:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  vies preco?
lebo ja som sa na tento svet narodil, aby som rozosmieval ludi ako si ty!
to je jediny moj ciel v zivote.
aby si sa ty mal dobre..a bol stastny.!

takze, si stastny??:-DDD


lucifer . faliqevu33   |   ip:78.141.69   |   2011-12-17  (16:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins...im to nevysvetlíš, poznáš to o Lazarovi...cestu poznajú, ale vykročiť už musia sami...ja myslím že nieje potrebné ako a kedy sa Slávia Vianoce...ale ide o Narodenie Nášho SPASITEĽA JEŽÍŠA KRISTA...o tom sú Vianoce, že túto veľkú oslavu môžme prežívať v kruhu svojej rodiny, nieje dôležité ako, ale prečo....ináč len tak medzi rečou...najväčší ateisti a dajú si nicky, jeden meno Anjela...druhý meno démona...asi platený provokatéra na rozbitie morálky...ale v pohode.


Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-17  (16:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mne nič nechýba. Ak ťa toto životné poslanie napĺňa radosťou, pokračuj v tom. Len zmierni trochu, aby mi neroztrhlo bránicu. Viera a náboženstvo je nekonečný zdroj humoru.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (16:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to som stastny ,ze sa mi darí.
Lebo ako vsetci vieme ,smiech lieci..kto sa casto a dlho smeje , bude dlho a zdravo zit!

a to je dobre!Pandemonium . darujete36   |   ip:188.123.1   |   2011-12-17  (16:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak už máš dobrý skutok na dnešný deň za sebou a môžeš ísť spať. Ja zatiaľ stihnem jedno spoločenské posedenie. Už sa opäť zvolávame.


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  laznickym mobilom "vidim ta dobre ,no pocujem ta slabo"!!??

ja si zatial dam zo 200 brušakov a nejake tie tlaky...a precitam si daco z biblie..aby som bol pripraveny telesne aj duchovne..
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-17  (17:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
zase sa ti to pletie. ja nepopieram existenciu inych dimenzii, to si zase odkial nabral?

blud je ale to, co s tymy dimenziami tvrdis ty.
narazam konretne na to: "velmi inteligentvou duchovnou bytostou ktora sa hra s tvojim rozumom" a na druhej strane tvrdis, ze mysel cloveka je slobodna, teda ma slobodnu volu vole.

prehodnot sa sam...teista.
no nic, hlavne ze veris...no ale v co vlastne?


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (17:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kucma.
dobre ja som to zle pochopil, ty si to zle napisal,,
nechajme dimenzie..nevieme ako funguje..a ich existenciu len tusime..

slobodna vola samozrejme je! no to neznamena ,ze ta slobodna vola je u cloveka stale!
narodis sa, mas slobodnu volu..
zijes striedmo, mas ju tiez..
pokial si neubijes svedomiena smrt nejakym spôsobom zivota,,tak ju stale mas!
no stava sa dost casto,ze clovek svojim hlupym spravanim a vystavovanim sa urcitym tlakom spadne do zavislosti alebo otupí svoje svedomie natolko ,ze uz nepocuje hlas svedomia ktore mu hovorí čo je dobré a čo zlé!!

no clovek vo všeobecnosti vždy pocuje svoje svedomie ktore mu hovori co je dobre a co zlé,,a je na človeku čo urobí,ci sa dá na stranu dobra alebo zla!!
a to je slobodná vôľa!!

no napríklad taky masový vrah!
vie tiež, že to čo robí je zlé, no robí to stále, lebo je otrokom mozno duchovnej bytosti ,možno psychickej poruchy!!
(aj ked su urcite prípady, kedy je clovek tak porušený, že svedomie nema,,a nevníma žiadne výčitky svedomia a robí zlo uplne normálne!!)..no to uz je o niecom inom..
kucma . fyvafixa2   |   ip:88.212.37   |   2011-12-17  (17:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
mozno duchovnej bytosti, mozno psychickej poruchy.
mne je to davno jasne...
tak napriklad masovy vraz tiez pocituje lasku, lasku k vrazdeniu. no a tak sa postupne dostavame k rozlusteniu zvratenych textov biblie. vrazda je v podstate len urcity druh lasky...


joplins . vydecahe78   |   ip:94.145.22   |   2011-12-17  (18:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  slovičkarenie nikdy nerobilo dobrotu!!

vzdy sa dostanes do slepej ulicky a nakoniec rezignujes!!

"to je ako ze, gulka z 9-tky do cela je uricty druh pohladenia!!

o tomto sa bavit nejdem..serem na to..


bublinka . pahequji50   |   ip:91.127.58   |   2011-12-17  (18:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins: zaplat Pan Boh, ze si na to prisiel, aj to je cesta.


kucma . fyvafixa2   |   ip:195.146.1   |   2011-12-19  (07:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins.
to ze to zase nechapes ma znova neprekvapuje.
chcel som tym povedat asi to, ze je jednoduchsie uverit tomu, ze to co ty volas "laska" je len jednoducho naklonnost, vyvolana chemickymi (napr.) procesmi, nez nejaky prilev "energie" (alebo v co vlastne veris, lebo som to doteraz nepochopil) od dokonalej duchovnej bytosti.
tato naklonnost moze byt k hocicomu, bohuzial aj k takemu pripadu, aky som uviedol. a myslim, ze su rozne priklady toho, preco to nemoze pochadzat od tvojej vyssej dokonalej entitiy...


Miko . vejeribi95   |   ip:195.146.1   |   2011-12-23  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ahoj Joplinks.
Prečítal som si celú diskusiu s Tebou. Prekvapuje ma že tak veriaci človek ako ty, ktorý sa chce riadiť bibliou používa slová, ktoré by Ježiš nikdy nepoužil. Citujem: ,,serem na to, drbnutý, debil...a podobne. Tieto výrazy by pravý kresťan nemal nikdy brať do úst...v biblii sa píše že ani nadávači nezdedia Božie Kráľovstvo. Myslím, že máš na čo ešte pracovať. Ten kto sa vyhlasuje že je kresťan, musí tak konať a žiť podľa toho. Okrem toho sa v tvojich príspevkoch vôbec neobjavila pokora, empatia s ľudmi.Hádaš sa tu z ľudmi, ktorí bibliu ani nečítali a snažíš sa obhajovať svoju pravdu. Opäť Ježiš by to nerobil...prečo? Raz povedal,, nehádžte perly sviniam - skúmajte kto si to zaslúži" Ježiš by iste tu na tomto fóre sa nehádal a neponižoval, urážal druhých.Všetci vedia, že Vianoce sú pohanské a aj tak ich oslavujú - nech. V dobe Noeho tiež vedeli ľudia, že nerobia dobre - Noach im to zvestoval ale s nikím sa nehádal a nepresviedčal niekoho arogantným spôsobom o pravde. Tí ľudia, ktorí robili to čo bolo zlé v Božích očiach už neexistujú - zabudla sa ich pamiatka a podobne to bude i dnes....


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-23  (14:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som rád, že mu to pripomínajú aj iní. Niektorí z nás, ktorí tu s ním diskutujeme, pracujeme na jeho výchove a zaradení medzi ľudí s pokrokovým svetonázorom už niekoľko mesiacov. Je s ním ťažká práca (napokon, ako s každým sektárom), ale snáď trpezlivosť prinesie pozitívne výsledky.


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (15:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Inak začínam sa o Joplinsa báť, snáď ho nechytila vianočná depresia...


Pandemonium . darujete36   |   ip:78.98.160   |   2011-12-23  (15:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len aby sa už nehúpal na povale svojej drevenej kolibky za tri (či päť?) miliónov. To sa u sektárov v depresii stáva...


LenkaB . lyrokemu25   |   ip:88.212.40   |   2011-12-23  (16:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  a čo sa stáva u vás, pokrokových a bezduchých? Sedatíva, Valium, Prozac, osobný psychoanalitik, alkohol, tiež žiadna výhra...
Ja som práve dopiekla banánovú roládu, dala do aromalampy vianočný vonný olej a idem si dať vaňu so sviečkami a vychutnávať vianočnú atmosféru a budem myslieť na vás depresívnych...


lucifer . faliqevu33   |   ip:178.40.18   |   2011-12-23  (17:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ...skúška.


ela . newylepy89   |   ip:85.237.22   |   2013-10-30  (17:30)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  krestanstvo a katolicizmus su dve rozdielne veci... netreba si to stale pliest!! prvi krestania neslavili vianoce, nepalili sviecky na slnovrat, ani nesibali zeny na velku noc. katolicizmus je zmotany s pohanstvom, skutocne krestanstvo NIE.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


šesť + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Evanjelium podľa Tomáša

Podla niektorých ide o najčistejšie evanjelium-keďže bolo nájdené iba nedávno.


Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Amerika dluží 222 tisíce miliard USD

Zhroucení finanční "pyramidy" je otázkou 2 – 5 let. Dluh Spojených států je dvacetkrát větší, než se oficiálně uvádí – říká americký ekonom Laurence Kotlikoff v interview s RT. Podle jeho propočtů činí 222 tisíce miliard dolarů. Tak drastický rozdíl mezi statistikou a realitou – říká ekonom - je možný jen proto, že se stále víc závazků prostě tají.


Kam volali 11/9 Rothschildové?

Za papežským pučem je peněžní skandál

Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?

Katolicismus odchází z Evropy

Politická drzosť

Archív

Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Když jsme na gymplu měli při různých angličtinářských a esejistických příležitostech jmenovat lidi, se kterými bychom chtěli jít na večeři, které obdivujeme, kteří nás inspirují atp., ustálila se mi trojice Lance Armstrong, Václav Klaus a Jaromír Jágr. Z gymnázia už jsem nějaký ten pátek pryč a jsem rád, že jsem od těchto inspirujících osobností s výrokem o mladické hlouposti nemusel znechuceně odstoupit. Všechny tři se mi také (z různé vzdálenosti) poštěstilo vidět naživo.


Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom ...

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Masmédiá ako mocný nástroj na ovládanie ľudí

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo


Generated in 0.7377 s