20. September 2019
    
Pohľad na Líbyu skrz nemecké média: stav núdze alebo manipulácia? - Dolezite.sk

Pohľad na Líbyu skrz nemecké média: stav núdze alebo manipulácia?


  2011-03-03  (18:04)  |  Zo sveta
  50% hlasovalo = 0  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Pohľad na Líbyu skrz nemecké média: stav núdze alebo manipulácia?

„Nevěřte všemu, co vidíte ve zprávách. (…). Žurnalistika se často stává obětí tajných služeb. (…). Media se využívají k přenesení poselství. Novináři často nemají ani zdání, že jednají ve smyslu záměrů tajných služeb. Klamání je součástí naší reality.“

Předem obecné konstatování: obrazové poselství z Libye se celkovou svojí stavbou liší od zpráv a informací z Tuniska a Egypta. A dále upozornění: následující článek není systematickou analýzou situace v Libyi, a v žádném případě si v tomto okamžiku nenárokuje vyvozovat prognostické předpovědi a závěry.

 

Zpravodajství z Libye: stav nouze nebo manipulace?

 

Není pochyb o tom, že každé zpravodajství z krizových oblastí, které ovládlo násilí a zachvátily emoce, je nesmírně těžké a riskantní, a sice nejen vzhledem nebezpečí, které pramení ze situace samotné. I zpravodajci mají svoje vlastní názory a postoje, a navíc jsou zde meze, které jim kladou media samotná, podléhající politickým nebo ekonomickým tlakům. Svoboda medií je v dnešní době iluzí, míru jejich objektivity se můžeme snažit posoudit pouze podle co největší snahy o dodržování metodologických a etických pravidel žurnalistiky. Pokud právě v tomto ohledu vyvstanou otazníky, musí začít zvonit varovný zvonec na poplach. Zde několik, samozřejmě neúplných, příkladů.

 

 

          - Německý konzervativní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) začátkem února ostře kritizoval veřejnoprávní televizní stanice ARD a ZDF za naprosto nedostatečné zpravodajství o situaci v Tunisku a Egyptě, a sice i poté, co tamní situace eskalovala.

 

          - Zatímco na většině záběrů z těchto dvou zemí byly vidět deseti- a statisícové masy lidí, ukazuje filmový materiál z Libye ve srovnání s nimi hloučky lidí. Ani v záběrech z Benghází nejsou vidět masy, navíc kamery filmují z blízka, takže celkový počet shromážděných nelze odhadnout.

 

          - Zprávy o masakrech nebo dokonce o střelby z letadel do demonstrantů citují buď jednotlivce, o kterých nikdo nemůže s určitostí říci, kdo skutečně jsou, a nebo „očité svědky“ bez bližšího určení. Není pochyb o tom, že právě v podobných situacích jsme odkázáni i na anonymní nebo nejisté informační prameny, vzhledem k hořkým zkušenostem z Iráku a Kosova bychom měli být více než opatrní. Autor článku ani v jedné z podobných zpráv neslyšel, že by i tito „přímí“ svědci řekli, že ty stovky, ba tisíce mrtvých sami viděli.

 

          - Zprávy uváděly, že proti demonstrantům zasahuje armáda včetně bojových letounů. Filmový materiál, který by tyto akce dokládal, zatím prezentován nebyl. Zároveň ale ukazovaly záběry těžce ozbrojených povstalců v Benghází a trosky budov. Kde jsou ale ti, se kterými o ně bojovali? Jednalo se tedy o zásah armády proti ozbrojencům, o střelbu do bezbraných obyvatel a nebo o obojí? Jak je možné, že toto město a celý libyjský východ, pokud informace souhlasí, byl dobyt během několika dnů, pokud se zde jednalo o spontánní lidové povstání? Zprávy sice ukázaly několik osob v uniformách, prý armádních přeběhlíků. Verifikace, zda se opravdu jedná o aktivní vojáky, je v dané situaci takřka nemožná. Ale i kdyby ano, není z toho patrno, že se jedná o masový fenomén. Vzhledem k tomu, že jde o město (Benghází) a dokonce o celou oblast (východ Libye) nacházející se v rukou povstalců, potom je zarážející, jak málo filmového materiálu z nich existuje. A to navzdory faktu, že z Benghází od počátku nepokojů vysílala stanice Radio Free Libya, která byla zdrojem – dlužno dodat velmi vágních – informací (Euronews). Obecně: každá země, každý režim, použije těžkou bojovou policejní techniku resp. armádu proti ozbrojenému povstání (srovnej např. kauzu Waco v USA, ve které bylo v roce 1993 dobýváno sídlo sekty Davidiánů, konflikt roku 1973 ve Wounded Knee mezi aktivisty kmene Sioux a americkými bezpečnostními složkami a nebo tzv. krizi Oka 1990 v Kanadě, ve které proti sobě stali bojovníci indiánského kmene Mohawk a kanadská armáda). Ve zprávách z Libye o jejím nasazení (proti bezbranným demonstrantům) se doposud jednalo o tvrzení, která nebyla ničím empiricky doložena. Důvody mohou být tyto:

 

 

               - jedná se o výmysl;

               - nebylo možné takové záběry pořídit nebo je dostat do zahraničí;

               - vizuální důkazy existují, ale v západních sdělovacích prostředcích pro jistotu prezentovány nejsou, protože se většinou jedná o zbraně z EU (zejména Francie, Itálie, Německa a Velká Británie, ale i Malty).

 

 

          - Zprávy o najatých žoldnéřích z Čadu a jiných zemích, kteří prý šíří děs a hrůzu, měly být doloženy záběry několika zajatců. Dlužno dodat, že tito ubožáci vypadali spíše jako ilegální stánkaři než jako cvičení zabijáci. Tak např. stanice Euronews přinesla 23. února záběry tří údajných černých Afričanů-žoldáků. V civilu, s vystrašenými pohledy, dva mladíčci a jeden starší muž, odhadem mezi 50 a 60 lety. 26. 2. televizní stanice ARD: v hale podobající se tělocvičně bylo rovněž prezentováno několik zubožených postav. Jeden ze zajatců tvrdil, že prý byl v Čadu najat na práci v Libyi a teprve po přistání mu byl vnucen samopal s příkazem střílet do odpůrců režimu. I tyto „důkazy“ vyvolávají velké pochybnosti. Je Kaddáfí opravdu odkázán na rekrutování dobrovolníků, kteří o konečném účelu nic nevědí a kteří očividně na podobné akce nejsou vycvičeni? A pokud ano, mohou tito „žoldáci“ vůbec reálně nějakým způsobem přispět k udržení jeho moci? 27. 2. přinesla Euronews zprávičku, která by mohla být v této souvislosti velmi zajímavá – za předpokladu, že by existoval zájem pátrat po pozadí a souvislostech. Komise pro lidská práva při OSN vyjádřila obavu o osud 11 000 afrických žadatelů o asyl (sic!) v Libyi, které by prý povstalci mohli považovat za Kaddáfího žoldnéře.

 

Několik obecných poznámek

 

          - Záběry z Libye ukazují – na rozdíl od Tuniska a Egypta, ale i Bahrajnu – mezi povstalci minimální počet žen. Ty se objevují naopak před kamerami televizních stanic v Evropě během ne zrovna početných demonstrací exilových Libyjců. Zajímavé je, že většina z nich měla hlavu pokrytou šátkem, což je naprosto protichůdný trend, než jaký panoval v Libyi samotné.

 

          - Symbolem protivníků Kaddáfího, který lze ponejvíce vidět na záběrech z Benghází, se stala vlajka předrevoluční monarchie (bílý půlměsíc a hvězda na černém podkladě v jejím středu představují symbol regionu Cyrenajka kolem Benghází, ze kterého pochází královský rod). Toto je první náznak toho, které síly na východě země za povstáním stojí a kterým směrem se bude zřejmě vývoj za asistence Západu ubírat. Pokud se prosadí, lze počítat nejen s odstraněním Kaddáfího moci, ale i ekonomických a sociálních opatření včetně práv žen, které zavedla revoluce důstojníků v roce 1969. Z londýnského exilu se již ozval dědic svrženého krále Idrise, Muhammad Rida (syn králova synovce). Ten samozřejmě slibuje demokracii a obnovení monarchie prý nepovažuje za prvořadý cíl. Nelze pochybovat o tom, že se jedná o osvědčenou a opatrnou „diplomatickou“ frázi, která za nejisté situace v první fázi převratu neprovokuje, zároveň ale nic nevylučuje. Známe z vlastní zkušenosti.

 

          - Sanusijská varianta islámu, ke které se hlásila bývalá královská dynastie, sice patří k jeho – zjednodušeně a ve zkratce řečeno – osvíceneckým a tolerantním variantám, je ale otázkou, proč masové sdělovací prostředky zarytě mlčí o existenci militantní islamistické opozice (příklad: Libyan Islamic Fighting Group), které Kaddáfího nenávidí. Pro vnějšího pozorovatele je momentálně její síla a vliv na východ země velmi těžko odhadnutelná.

 

          - Celkový politický scénář včetně jeho mediální kulisy nápadně připomíná kauzy Irák a Kosovo. Podivné a neurčité, často si vzájemně odporující informace ze země, odvolávání se na anonymní „očité svědky“, zprávy o masových vraždách páchaných paravojenskými i vojenskými jednotkami. Dalším stupněm je pozvolné zapojení „mezinárodního společenství“ do procesu. To nejprve varuje, potom hrozí sankcemi a nakonec přejde k tomu, co je vlastním účelem celé akce: vojenská intervence, s mandátem OSN nebo bez něj.

 

          - Pokud se i v případě Libye jedná o podobnou strategii, potom je docela možné počítat s jugoslávsko-súdánskou variantou (rozdělení státu) pro případ, že se povstalcům nepodaří Kaddáfiho svrhnout a neuchopí moc v celé zemi, tedy i v Tripolitánsku. Ropné bohatství se nachází na východu země (Cyrenajka / Benghází) a je tedy pravděpodobné, že by právě tam směřovala první fáze „humanitární intervence“ NATO, EU nebo obojího. Na tuto alternativu vývoje nás již opatrně připravuje jak generální tajemník NATO Rasmussen, tak i Barak Obama.

 

          - Je rovněž možné, že „humanitární mise“ k zajištění ropných ložisek se připravuje v každém případě, tedy i po pádu Kaddáfiho. Pokud by idea návratu monarchie v Tripolitánsku na západě země nenašla širokou podporu, s čímž je nutno počítat, bude zapotřebí zahraniční síly, která zajistí „stabilitu“ a umožní přechod k „svobodným volbám“ a lá Kosovo.

 

Pokus o závěr

 

Bude zajímavé pozorovat, jakým způsobem se Západ bude snašit udržet vliv v Tunisku, které se nadále bouří proti „přechodné vládě“, Egyptě a Bahrajnu a jak dostat pod kontrolu Libyi. Kaddáfi byl sice po návštěvě Tonyho Blaira v roce 2004 škrtnut z listiny „darebáckých států“ a postupně začal otevírat libyjský trh „zahraničním investorům“ – ovšem za podmínek, ve kterých si stát ponechal rozhodující vliv a kontrolu nad jejich činností. Plukovník udělal kšefty s Itálií, Francií, Velkou Británii a Německem, od těžby ropy až po zbrojní zakázky. Sám se finančně „angažoval“ zejména v Berlusconiho Itálii. Již sedmým rokem dostává finanční „dotace“ od EU za to, že zadržuje africké uprchlíky dříve, než dosáhnou evropské břehy. „Terorista“ Kaddáfi se tedy postupně změnil v obchodního partnera, nicméně s rizikem nevypočítatelnosti. Navíc je jasné, že se z prozápadní Libye dá vyždímat daleko víc než tomu bylo doposud.

 

ZDROJ: www.aiall.org

 


JL
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
gomez   |   ip:91.127.25   |   2011-03-03  (19:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  veľmi dobre napísané


lunex   |   ip:77.93.216   |   2011-03-03  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ropa je cieľom. tomu je podriadené všetko. teraz mi to pripadá tak, že tie predošlé problémové krajiny boli len loutky a zastierací manéver. veď americanos sa tam už údajne hotujú priniesť princípy demokracie a zásady slobody.


Odi   |   ip:212.158.1   |   2011-03-04  (08:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Po dlouhe dobe fakt kvalitni prispevek, ne zbirka zvastu. Jenom vice takovychto prispevku. Skoda, z eneexistuji noviny, kde pisou autori stejne kvalitni prispevky :(


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-03-04  (09:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ve včerejších TV zprávách hlásili, že Haagský soud uvažuje o tom, že začne soudit zločiny Kaddáfiho. A já se ptám- kdo odsoudí tyto domluvené organizované zločince z Haagu, kteří zavraždili Miloševiče, protože mu nemohli nic dokázat? A proč titíž zločinní soudci nechávají pobíhat po světě bez povšimnutí hromadného vraha Thacyho, který vraždil mladé Srby a jejich orgány rozprodával? A proč nechávají beztrestně pobíhat po světě válečnou zločinkyni Allbrichtovou, která veřejně před celým světem prohlásila, že 500 000 mrtvých iráckých dětí stálo za to? A proč nechávají pobíhat po světě válečného zločince Clintona, který nechal bombardovat srbské civilní obyvatelstvo? A proč nechávají pobíhat po světě dalšího válečného zločince Bushe, který.....a tak bych mohla pokračovat donekonečna.

A proč si nevšímají toho, že američtí zločinci celý svět sprejují hliníkem, který způsobuje Alzheimera, rakovinu- ničí lidi, zvířata i rostliny?
joplins   |   ip:94.191.23   |   2011-03-04  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarmila..

preto lebo najsilnejsioa rodina na svete rothschildovci , ktori vsetko kupili a teraz to uz tu riadia su satanisti co obetuju deti a zalozili skoro vsetky dolezite institucie na zemi vratane Haagu!!!

sudcovia sa tiez sem tam zidu v robach a obetuju si nejake to dietatko.. a ked nie ,, tak len v strachu pocuvaju prikazy tych krivonosych opiciakov..

preto .. ono totizto ryba smrdi od hlavy.. a tu smrdi poriadne...
biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-03-04  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila môžem vás uistiť, že vami spomenutí zločinci si na Božom súde "ani nepípnu" a bude s nimi pohnojená zem. Podpísali si svoj ortieľ smrti sami, tým že sa stali priamimi uctievačmi diabla tým, že napodobnili svojim správaním jeho bezhraničnú chamtivosť a túžbu po nepoctivom zisku, klamstvami a podvodmi,byť uctievaní, ktorými sa držia pri moci. Sláva patrí za všetko Bohu ostatné je sprosté modlárstvo.
Celé ľudské dejiny rieši jediná vec. Kto má právo vládnuť? Či milujúci Stvoriteľ, alebo uzurpátor jeho vlády, ktorý sa k nej dostal lžou, ktorej uverili prví ľudia. Boh lásky a slobodnej vôle to pripustil, lebo je všemohúci a schopní napraviť akékoľvek škody ktoré Satan napáchal na ľudstve.Keď bude bezozvyšku dokázané, že Diabol vládnuť nad ľudstvom nedokáže násilím a podvodmi, bude navždy zničený.

Pre každého ,kto by chcel v budúcnosti uvažovať o podobnom pokuse nezávislosti na Stvoriteľovi, Boh ponechá tento proces hry nezávislosti človeka na Bohu vyhniť precedentne až do konca. Už nikdy viac preto nedovolí, aby takáto vzbura proti Stvoriteľovi vznikla, pretože jednoducho poukáže na to, ako raz dopadla na zemi.

Hoci sme v tom nevinne, môžeme z vďaky tomu, čo máme, čo vieme o Darcovi všetkého, čo nás obšťastňuje, postaviť sa na jeho stranu. Kto to však dokáže? Dokážu to len tí, ktorí sa nenechajú oklamať okultnými satanistami a ktorí nájdu v sebe odvahu plávať proti prúdu, svojimi postojmi, názormi a konaním Božej vôle, ktorou je na dnešnú dobu príkaz Nového kráľa zeme, Krista, hlásať dobré posolstvo o jedinej nádeji na prežitie, ktorým je zásah Božieho kráľovstva.

Nikdy z ľudí na elity nemá dosah, lebo špiritistickými trikmi bola zvedená celá zem a majú v rukách falošné náboženstvá, chamtivý obchodný systém a falošných politikov. Takisto Satana Diabla nikto z ľudí nie je schopný detronizovať. To dokáže jedine Kristus v nebi. A on to aj onedlho urobí. Smutné na celom všetkom je to, že Diablovi sa ovládnuť celé ľudstvo nepodarí, preto ho dovedie masmediálnou manipuláciou do konfliktu z Bohom. Prežijúci na novú zem spravodlivosti, preto musia byť schválení Bohom. O to by sa mal každý zaujímať aby ho poznal a zistil prečo nás stvoril. A vybrať sa opačnou cestou akou ide svet, ktorý Satan doviedol do slepej uličky, bezvýchodiskoveho stavu. Nebyť Biblie, sprievodcovi ľudskými dejinami, tak z toho nevýjdeme.


Nonsensm   |   ip:85.135.17   |   2011-03-04  (09:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://tvina.sk/index.php?program=1&;video=2113
Aktualna cast, pretocte na 9:45....
http://www.youtube.com/watch?v=XYesnOD6_gQ
V skratke : Podla vyhlasenia ruskej armady sa bombardovanie civilistov v Lybii nestalo, informacie pochadzaju zo satelitnych zaberov, na ktorich nie je preukazatelne ,ze by boli vobec nasadene vzdusne sily...
Zavery si urobte sami...preco nam media klamu ? ...mimochodom lodky usa su uz pri pobrezi Lybii.....


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-03-04  (10:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Taky to tak vidím joplins.

Včera jsem se podívala na ten dokumentární film o chemtrails-http://dokumentarni.tv/zivotni-prostredi/co-to-na-svet-sprejuji-what-in-the-world-are-they-spraying. Z toho filmu je vidět, že si čím dál víc lidí uvědomuje, do jak bezútěšné situace se lidstvo dostalo. Že totiž 99,9 procent obyvatelstva je zcela ovládnuto 0,1 procentem „elity“. Planetu ovládli bezskrupulózní domluvení zločinci, kterých je mizivě malé množství. Nás, běžných občanů je asi 7 miliard a domluvených zločinců, kteří nás totálně ovládli, není víc než pouhých 7 milionů. Jak úděsné. A ono to není ve skutečnosti ani těch 7 milionů. Ve skutečnosti je to tak, že je to jen pár spřízněných bankéřských rodin a všichni ostatní jsou jejich dobře zaplacení poskoci.

Biblisto, už nemám čas, Vám odpovím zítra.

Lu   |   ip:178.40.12   |   2011-03-04  (10:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Európske médiá dnes už otvorene informujú o amerických, francúzskych a britských špeciálnych jednotkách, ktoré sa vysadili vo východnej časti krajiny.
"Ak cena ropy dosiahla 120 dolárov za barel, tak je to výstražný signál pre svetovú ekonomiku. Líbyjskú ropu možno krátkodobo nahradiť zvýšenou ťažbou saudskoarabského čierneho zlata. Lenže my potrebujeme ceny pohybujúce sa od 90 do 100 dolárov za barel, nie v rozpätí 120 do 150 dolárov," trafil klinec po hlavičke Richard Dalton, britský veľvyslanec v Tripolise (1999 - 2002) v článku pre štvrtkové vydanie denníka The Telegraph.


janov   |   ip:78.98.52.   |   2011-03-04  (11:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jarmila,sirak dolu ,je to tak


jka   |   ip:195.98.13   |   2011-03-04  (13:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V článku sa píše, že novinári nevedia, čo píšu. Ak je to pravda tak potom, čo robia vydavatelia. Podľa mňa aj novinári aj vydavatelia vedia, čo píšu a vydávajú za pravdu. Propaganda, diverzia, polopravda, účel.
Inak - bol som v Líbyi 5 rokov a 7 mesiacov. Pracoval som v zdravotníctve. Mával som cez 120 pacientov denne, domácich aj cudzincov. Viem po arabsky slovom aj písmom. A preto s pokojným svedomým môžem povedať, že pravdy v médiách o Líbyi niet. Napríklad v Líbyi žije v priemere 10 krát toľko cudzincov ako domácich, a to sú tí, ktorí utekajú...


jka   |   ip:195.98.13   |   2011-03-04  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len tak na dokreslenie. V Líby začala svoju činosť aj jedna známa tvár - úplne nezávislá novinárka. CIA ju použila napríklad v Kosove, Iraku, Afganistane. Pozrite si hlavne jej úplne nezávislého manžela Jamesa Rubina.Tu je link na ňu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Christiane_Amanpour


Slovak   |   ip:193.200.1   |   2011-03-04  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chce se mi zvracet...z toho všetkého, že čo sa tu deje, za podpory tých, ktorí majú ten dojem, že im táto planéta patrí, tak aj všetko čo je na nej, teda aj ľudia. Ale nepatrí, myslím si, že už čoskoro sa ten ich domček z karát, plný zvratkov, začne rúcať...Zem sa dala do pohybu, ktorý je obrovský, sily prírody sú už tiež v poriadnom pohybe, silu Slnka už čoskoro spoznajú tiež, všetka elektronika bude už čoskoro v háji, a potom uvidíte, ten zmätok, ktorý nastane, peniaze, zbrane, armády, bunkre... im budú na nič, tak ako všetkým ich poskokom, nič ich neochráni, lebo ich cieľom bolo ovládnuť túto Zem, zničiť ľudstvo, a robiť zo seba vládcov...Tak ako sa hovorí: ,,Všetko je len dočasu!"...a to dočasu už je na svojom vrchole...


Voltaire   |   ip:88.212.36   |   2011-03-04  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tento článok si prečítajte v slovenčine ako aj „Islamské znamenie času v politike a náboženstve“, „Úpadok Spojených štátov otvára nové perspektívy“, „Francúzsky novinár: Arabský svet sa túži oslobodiť od imperializmu“.
Toto a iné zaujímavé príspevky na: http://voltaire.netkosice.skSlovak   |   ip:193.200.1   |   2011-03-04  (15:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Docela dobrý článok o skupine Bilderberg...alebo...všetko zo všetkým súvisí...: http://kicera.blog.sme.sk/c/154216/Skupina-Bilderberg.html
markoj   |   ip:96.48.83.   |   2011-03-05  (04:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je to az nuveritelne ako si spijene staty robia vo svete co chcu pod zastitom mieru.je len otazkou casu ,kedy pridu robit poriadok aj k nam na slovensko.podobne ako to bolo v kosove.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2011-03-05  (08:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
Pane biblisto, já to vidím vše trochu jinak než Vy. Jak je jasně vidět, globální vládnoucí zločinci si z Božího soudu evidentně nic nedělají- protože na něho nevěří. Patrně jsou to ateisti již od starověku- to jim však nebrání v tom, že s pomocí tří monoteistických náboženství si udržují svou obrovskou moc nad věřícími ovcemi judaismu, křesťanství a islámu.

Kdo má právo vládnout? V rodových společnostech existovala přímá demokracie, lidé si vládli hlasováním sami. To bylo naposled, kdy lidé měli pravou demokracii. Pak už se jen 5000 let společnost rozdělovala na vládnoucí menšinu a podřízenou většinu- na otrokáře a otroky.

Aby dnešní podmanění „otroci“ dosáhli změny a zvrhli oněch 0,1 procento vládců, bude muset AKTIVNĚ každý jednotlivec SÁM ZA SEBE přiložit ruku k dílu, nespoléhat se na Boha, ani na placené agenty, kteří svolávají demostrance, které nejsou k ničemu, ale SÁM, striktně a ve velkém musí žádat přímou demokracii, jaká existuje již celá staletí ve Švýcarsku. Jinak se celý problém nikdy nehne z místa a svět bude napořád rozdělen na velmi malou hrstku vládnoucích zločinců a masu 99,9 nemohoucích otroků. Předpokládám, že i lidem na Slovensku došlo, že zastupitelská demokracie je velký podvod.

A ještě malá poznámka: OT: V Česku jsme již 12 dní bez chemtrails, dnes je opět velmi jasná modrá obloha bez jediného umělého letadlového mraku.

gomez   |   ip:91.127.25   |   2011-03-05  (09:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  prvé 3 odstavce ++++++


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-03-05  (11:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pani Jarmila vládnucí zločinci sú okultní satanisti, teda nemôžu byť ateisti. /Spomeňme len ich Satanské omše Bohemian grove, alebo Šalamúnov prsteň s ktorým sa Rotchild priamo radí zo Satanom etc./Teda vládnuce elity navonok môžu vystupovať s mnohorakým krytím aj ateistickým , ale v skutočnosti uctievajú Satana a vedú boj o vládu nad svetom so Stvoriteľom. Spýtajte sa to ktoréhokoľvek špiritistu, potvrdí vám to. Slobodomurári 33 stupňa to vedia tiež. Ich zvrátená istota spočíva v tom, ako správne píšete, že Satan ovláda všetky svetové náboženstvá, ktoré ich v tom podporujú.Čiže aj exorcisti...

Čo sa týka práva vládnuť, nemôžme vyčítať Bohu, že nechal celé ľudstvo ísť cestami nezávislosti, tak ako chceli? Je predsa Bohom lásky a slobodnej vôle a nikoho nikdy nebude nútiť aby ho chválil nasilu. Ľudstvu tak umožnil, aby hľadali slobodne hocijaký spôsob vlády, ktorí by im vyhovoval, hoci ateistický...

V každom prípade jednotlivé kultúry vznikali s potreby poznať Boha a hľadali odpoveď na otázky prečo nás stvoril a aký má život zmysel. Jediní ktorí to vedel presne, boli tí ktorým to Boh zjavil. Boh však nie je stranícky a postaral sa o to , aby jeho písané slovo Bibliu mali k dispozícii všetci, ktorí chcú úprimne spoznať Boha a jeho veľkolepé predsavzatie so zemou od ktorého neodstúpil.

Mňa k Biblii pritiahla pravdivá história a proroctvá, čiže dopredu zapísané dejiny. Predpovedaný vzostup a pád svetových mocností od Egypta, Asýrie, Medo-Perzie, Grécka, Ríma a Anglo Americkej svetovej veľmoci, sa splnil do bodky. Pred nami je finále, keď na Boží pokyn budú odstránenie politickými zložkami spomenuté svetové náboženstvá, okrem jedného, ktoré sa zastáva Božieho práva vládnuť nad zemou. Božia vláda nazvaná Božie kráľovstvo, bude jediná vláda nad zemou vykonávaná z neba, ktorá je schopná priviesť ľudí k dokonalosti a večnému životu v raji. Prv ako začne vládnuť odstráni všetky politické a obchodné zložky sveta, ktoré sa postavia proti nej.

Akým spôsobom zrealizuje Božie kráľovstvo správu na zemi? To uvidíme. Možno, že nie presne ako si to prajete vy, lebo sa to nebude volať priama demokracia ale priama teokracia. Môžeme si byť istí,že keď za výber zemských správcov bude zodpovedať Boh, jeho kritéria výberu budú spravodlivé a aj výsledok bude dokonalý. Výsledkom bude stav "radosti a pokoja vo svätom duchu, lebo milujúca láskavosť a právo sa stretnú a spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú". Zjavenie opisuje, že k Biblii bude pridaný Dodatok o spôsobe vlády. /Zjavenie 20:12-15/

Mne pripadá skôr utópiou vaša predstava zaviesť priamu demokraciu ako majú vo Švajčiarsku po celom svete. Vo Švajčiarsku potrebujú mať súčasné vládne elity kľud, lebo tam majú jeden z hlavných finančných stanov /BIS/, preto akceptujú aj priamu demokraciu.

P.S. Aj nad Slovenskom je nebo modré 12 dní. Zrejme to súvisí s pripravovanou bezletovou zónou nad Líbiou, lebo umelé mračná by im prekážali. Akonáhle dokončia humanitnú akciu Líbijská "ropná sloboda", budú nás práškovať ďalej. Potrebujú mať predsa spacifikovaní zverinec.


joplins   |   ip:212.27.29   |   2011-03-05  (12:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  biblista..
z polovice pises dobre. no potom zacnes vytahovat tu tvoju vladu na zemi ktora bude ustanovena .. a odstranene nabozenstva OKREM JEDNOHO ,,TOHO PRAVEHO a uz si tam kde si nechcel byt..

priatelu.. mas vela znalosti z biblie to sa neda popriet.. no maju ich aj iny ludia,,nie len jehovisti..

a keby si tusi ako vami manipuluju a pripravuju vas na vladu antikrista ,,asi by si sa zhrozil a utiekjol odtial..

bol na vas vymysleny neskutocny klam.. vsetko do seba zapada..
to ako mate prekrutene neiktore pasaze biblie,,niektore verse,, ktore vas vedu v ustrety antikristovej svetovlade..

pametaj.. satan klame aj vtedy ked klame.. a napodobnuje vsetko akoby to bolo od Boha.. na 99,9% sa to podobana pravdu.. na 99,9% ,,nen to nezabudaj!!

poprekrucali ste Bozie slovo na vlastnu skazu..hovori ti nieco tento vers??

na vlastnu skazu..
PS.. nechcem tu zahlcovat diskusiu o tomto ..lebo to nie je tema.. no rad by som s tebou popisal nikde v inom , starsom clanku..
mam par otazok...


biblista   |   ip:188.167.8   |   2011-03-05  (15:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins choď na článok Dostali jsme zadarmo nová BMV

a pýtaj sa ma. Rád ti odpoviem.mk   |   ip:89.102.20   |   2011-03-11  (22:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://zajimejse.webnode.cz/


problemLibye   |   ip:87.197.99   |   2011-06-18  (19:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  media informuju uplne zvasty,verit im moze len hlupak,problem nie je Kaddafi,ale v tom,ze chce len naspat peniaze za dodanu ropu od USA..ak mate tovar,ktory ide na odbyt a odberatel vam neplati faktury,najdete vsi ineho odberatela,ktory bude platit nacas a v plnej vyske.Kaddafi vyhlasil,ze bude ropu predavat Cine a Rusku,no tak USA musi pouzit vojensku silu,tie zvratky v mediach su len propagandou,zakryvajucou pravdu.diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


dva + štyri =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013


2013-05-23  (09:03)  |  Zo sveta
Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.

Google-Berg: Globální elita se transformuje na technokratickou revoluci


2013-05-15  (09:53)  |  Zo sveta
Autoritářská, anti-demokratická mocenská síť se přeznačkuje jako trendy fórum ve filantropickém stylu. Tajnůstkářská Skupina Bilderberg v současnosti prodělává velkou transformaci, při níž během toho, jak elita urychluje svůj plán na konsolidaci technokratické agendy, spatříme, jak se ona i další vysoce profilované sítě slijí pod standartou Googlu.


USA se lekly úspěchů syrské armády


2013-04-27  (20:08)  |  Zo sveta
Hysterie rozpoutaná USA kolem syrských chemických zbraní souvisí s bojovým úspěchem vládní armády, prohlásil syrský ministr informací Omran Zuabí v rozhovoru s náměstkem předsedy Rady Federace RF Iljasem Umachanovem. Zuabí rovněž zdůraznil, že „syrská vláda nepoužila a nikdy nepoužije chemické zbraně.“


To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta deje každý deň


2013-04-22  (09:10)  |  Zo sveta
Ľudský život má rovnakú cenu v Afganistane, Iraku, Jemene, Pakistane, Sýrii, Lýbii, Srbsku, Kosove, Nórsku, aj v USA. Ak matka príde o svoje dieťa v akejkoľvek časti sveta, je jej bolesť rovnako veľká. Ak otec príde o syna, syn, či dcéra o rodiča, ak prídete o svojich priateľov, prídete o kus svojho srdca, nech ste narodení v Somálsku, Rwande, Mali, Egypte, alebo na Slovensku.


Norové mění investiční politiku


2013-04-20  (11:50)  |  Zo sveta
Norský fond spravující devizové rezervy země zásadním způsobem přehodnotil svoji měnovou investiční politiku. Z portfolia vyřadili cenné papíry zemí, které provozují monetární expanzi.


USA kontra svet v štatistických číslach


2013-04-19  (01:59)  |  Zo sveta
Dve sady medzinárodných rebríčkov boli vydané nedávno. S jednou z nich prišla UNICEF pod názvom "Životné podmienky detí v bohatých krajinách." Druhý vydalo Svetové ekonomické fórum ako "Správu o svetovej konkurencieschopnosti" (The Global Competitiveness Report 2012-2013)


NIGEL FARAGE SE ROZOHNIL: „JSTE OBYČEJNÍ ZLOČINCI“


2013-04-18  (09:38)  |  Zo sveta
„Už před lety paní Thatcherová rozpoznala pravdu za Evropským projektem,“ připomíná Nigel Farage z UKIP svým ‚kolegům‘ z Evropského parlamentu, „viděla, že to je o odebrání demokracie od národních států a o předání této moci nesmírně neodpovědným lidem.“


SVĚDEK: ÚŘADY PŘED BOSTONSKÝMI EXPLOZEMI OHLAŠOVALY CVIČENÍ


2013-04-17  (09:14)  |  Zo sveta
Svědek dvou explozí na bostonském maratonu uvedl, že před tím, než bomby explodovaly, bylo několikrát ohlašováno „cvičení“. Řekl, že „mu bylo divné“, že se na místě před neštěstím objevili psi cvičení na vyhledávání bomb. Trenér přespolních běhů z University of Mobile Ali Stevenson řekl Local 15 News, že „z tlampačů se opakovaně ozývalo hlášení, že se jedná o cvičení a že není třeba se ničeho obávat“.


Globalizácia nie je pre každého


2013-04-15  (09:57)  |  Zo sveta
Vedeli ste, že v rámci globalizácie stojí auto vyrobené v Nemecku dvakrát toľko na Slovensku, ako v USA alebo v Kanade? Vedeli ste, že štvorkolesová kosačka na trávu od firmy Husquarna, ktorá na Slovensku stojí 7000 €, stojí v Kanade $ 3100? Že výborný drevoobrabací stroj od nemeckej firmy Bosch stojí na Slovensku € 1650, a v Kanade $ 710?


Další internetová bublina praskla, hodnota Bitcoinu zase raketově padá


2013-04-13  (11:15)  |  Zo sveta
Lehce nabyl, lehce pozbyl. Tak by se dal charakterizovat Bitcoin. Od včerejšího pozdního odpoledne hodnota virtuální měna padá raketovým tempem. Za jeden tak Bitcoin ztratil skoro 3/4 své hodnoty.


Po homosexualite pedofília a skupinové „manželstvá“? Správy z Holandska to naznačujú


2013-04-12  (13:45)  |  Zo sveta
Dnes je už zrejmé, že tzv. homosexuálna agenda je len drobnou súčasťou frontálneho útoku na morálny kódex Európy. Smutné je, že zatiaľ čo tá, v kresťanstve zakotvená, a dnes likvidovaná morálka zabezpečila našej civilizácii prežitie, úspech a rozvoj, jej deštrukcia nám prinesie len smrť. Preto je povinnosťou každého človeka postaviť sa liberálnemu zlu, nech má akúkoľvek podobu.


Hlavné správy


2013-04-11  (09:16)  |  Zo sveta
Skutočná hrozba nepochádza z KĽDR, ale z USA. Prevencia je len “predohrou” ku globálnej vojne.


Sergej Chelemendik: Európa leží pri nohách Euróazijskeho zväzu – Programový text hnutia Dobrá sila - Časť 1.


2013-04-09  (14:18)  |  Zo sveta
Prognóza budúcnosti Európy sa ešte nedávno zdala byť hmlistá a záhadná. Dnes to tak nie je – po historickom rozkradnutí multikultúrnej pokladničky na Cypre žiadne hádanky v súvislosti s blízkou budúcnosťou EÚ už nezostali.


KÝM SKUTEČNĚ BYLA MARGARET THATCHER?


2013-04-09  (13:59)  |  Zo sveta
Záplava titulků v Británii hlásí, že po mrtvici zemřela Železná Lady a bývalý ministerská předsedkyně Margaret Thatcher. Odpočívej v pokoji. Tato první ženská ministerská předsedkyně rozvinutého světa transformovala sklerotickou britskou ekonomiku, kromě toho však i vytrhala zuby odborům a podnikla „ústup pouze k hranicím role státu“ politikou zbavení se velkých znárodněných průmyslů a rozprodejem radničních bytů jejich obyvatelům.


Terorismus


2013-04-08  (16:56)  |  Zo sveta
Brzy po pádu Sovětského svazu Spojené státy poznaly, že bez nepřítele nelze žít. Ztratily strašáka komunismu kterým udržovaly svoje obyčejné občany ve strachu, že když přijdou komunisté tak nastolí diktaturu proletariátu a seberou jim všechen majetek, že lidé ztratí svobodu, kterou ovšem nikdy neměli protože měli diktaturu kapitálu. Nepřítel je na světě. Válka proti terorismu je nádherná válka, je to nekonečná válka. Terorismus nelze porazit. Denně vyrůstají noví teroristé. To je ideální. Víc si vládci nemohou přát.


Celosvetová vizualizácia za účelom zmeny


2013-04-08  (11:02)  |  Zo sveta
Kdo věří, uvěří…. Přeposílám a dodávám: - někdy se nám zdá, že to nefunguje jen proto, že změna není hned podle našich představ. Nezapomínejme, že úspěch je vždycky skryt v trpělivosti a vytrvalosti a věci se zkraje mohou dít skrytě pod povrchem. Tak jako když v zimě skryty pod zemí miliony mikroorganizmů mění v půdě odpady na životodárnou sílu, kterou zjara převezmou rostliny pro svoji potřebu a tu ještě následně předávají dál...


Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO


2013-04-04  (09:14)  |  Zo sveta
Bylo by naivním věřit, že likvidace daňového ráje na Kypru byl „strašlivý omyl“ evropské politiky, učiněný ve vznešeném boji se společnostmi z daňových rájů obecně, nebo s těmi, ve kterých ruští oligarchové perou své peníze. Analýza ukazuje, že je to součástí plánu na vytvoření nového světového řádu, nutnou pro nadcházející kolaps americké dluhové pyramidy. Je do tohoto procesu zapojeno i Rusko?


Bývalá reportérka CNN o falšovaní spravodajstva


2013-04-03  (09:22)  |  Zo sveta
Manipulácia, falošné spravodajstvo, selektovanie informácií – denný chlieb vysielania CNN. Amber Lyon, bývalá reportérka CNN, fotografka, filmárka a trojnásobná držiteľka ocenenia Emmy Award, ešte ako zamestnankyňa vyniesla na svetlo praktiky v CNN, kde dostala príkazom vysielať falošné spravodajstvo, vymazať informácie nepriaznivé pre Obamovú vládu, vhodne selektovať, čo imidžu vlády prospieva ako i špecificky manipulovať správy.


Zaplaceno ve vteřině: Spojené státy končí s pokladnami


2013-04-02  (17:24)  |  Zo sveta
Washington – V amerických obchodech začala tichá revoluce. Tradiční fronty a pípání pokladen totiž střídá moderní bezhotovostní technologie. Ústřední pokladny tak už možná brzo budou minulostí. Platit by měli zákazníci jedině kartou, a to kdekoliv v obchodě. Nový způsob platby začínají používat hlavně velké řetězce včetně inovativních Apple Stores. Tato obchodní strategie reaguje na dlouhodobé průzkumy, podle nichž odejde z obchodů kvůli dlouhému čekání ve frontě až 15 procent zákazníků.


ČO TO JE?


2013-03-30  (13:24)  |  Zo sveta
prosím kuknite si toto videiko poriadne ,a vyjadrite svoj názor naň.


Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní nábožensko-politické říše


2013-03-29  (15:24)  |  Zo sveta
Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše. O tom se Stalinovi s Hitlerem ani nesnilo. Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.


Pravda o 11. 9.


2013-03-26  (17:28)  |  Zo sveta
Lož do času, pravda na veky! Presne ako v prípade 11. septembra 2001


Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“


2013-03-25  (12:20)  |  Zo sveta
Téma zlatých rezerv USA dnes přetřásají všichni. Existencí nebo neexistencí tohoto žlutého kovu v trezorech a sklepeních amerických depozitářů se dnes zabývají jak v samotných Spojených státech, tak mimo jejich hranice. Již mnoho let americký kongresman Ron Paul usiluje o kompletní audit oficiálních zlatých rezerv USA, které jsou od r. 1934 evidovány v bilanci ministerstva financí, avšak je to extrémně spletitá záležitost.


RUŠTÍ VŮDCI VARUJÍ: „HNED VYBERTE VŠECHNY PENÍZE ZE ZÁPADNÍCH BANK!“


2013-03-25  (09:26)  |  Zo sveta
„Naléhavý oběžník“ ministerstva zahraničí rozeslaný dnes ambasádám po celém světě radí jak ruským občanům, tak společnostem, aby „okamžitě“ zrušili investice svých aktiv v západních bankovních a finančních institucích, jelikož roste strach Kremlu, že jak Evropská unie, tak Spojené státy připravují tu největší krádež soukromého bohatství v moderní historii.


Čínsky drak a ruský medveď skrátili americkému orlovi pazúry


2013-03-21  (10:18)  |  Zo sveta
Jednotky USA v Japonsku v danej chvíli pozostávajú z 35 000 príslušníkov USPACOM, dvoch atómových lietadlových lodí, piatich torpédoborcov a štyroch fregát. V prístavnom meste Jokosuka si americké jednotky vytvorili základňu. Na ostrove Okinava sa nachádza približne 17 000 vojakov morskej pechoty. Japonská flotila pozostáva z 3 nosičov vrtuľníkov, 8 raketových torpédoborcov, 20 fregát a 16 ponoriek.


Rekordní inflace v Argentině nutí lidi kupovat zlato


2013-03-21  (09:10)  |  Zo sveta
Aktuální míra inflace v Argentině dosahuje 26 procent. Množství peněz v ekonomice narostlo minulý rok o 38 %. Argentinská vláda, která tištěním peněz financuje svůj chod, odmítá, že by na vysoké inflaci měla podíl. Dokonce přistoupila k pokutování a věznění ekonomů, kteří nesouhlasili s oficiálními informacemi o nízké inflaci.


Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví


2013-03-19  (17:39)  |  Zo sveta
Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.


Naštrbený imidž Matky Terezy


2013-03-15  (23:24)  |  Zo sveta
Skupina kanadských vedcov likviduje mýtus altruizmu, ktorý okolo seba vybudovala počas svojho života Matka Tereza. Vedci došli k záveru, že jej zbožný imidž je len obyčajným dobre premysleným konštruktom vybudovaným pomocou masovej mediálnej kampane a v rozpore s faktami.


Konec amerického snu - část 2


2013-03-11  (10:39)  |  Zo sveta
Našel jsem fantastický web, který rozbíjí představy některých lidí u nás o Spojených státech. Jmenuje se Endofamericandream.com (Konec amerického snu) a ukazuje nám Ameriku zbavenou všech příkras. Obávám se, že to zkazí žaludek mnoha lidí u nás, kteří v USA vidí svůj vzor. Autor webu Michael žádá, aby jeho informace byly co nejvíce šířeny a proto budu tento seriál článků postupně uvádět.


Tak Chaveza nakoniec tie ... dostali !!


2013-03-10  (13:38)  |  Zo sveta
Venezuelský viceprezident Nicolás Maduro dnes oznámil, že za rakovinou, ktorá sužuje prezidenta Huga Cháveza, bol "útok" jeho nepriateľov. Údajne ide o ďalšie spomedzi mnohých sprisahaní, ktoré proti nemu viedli počas 14 rokov na čele krajiny, informovala agentúra Reuters.


Lov na deti - zločiny juvenilnej justície !!!


2013-03-10  (13:33)  |  Zo sveta
Ďalšia forma ničenia tradičného poriadku, rodiny a likvidácie bielej rasy. Je to súčasťou agendy, ktorá zahrnuje podporu homosexuálov a inakosti, podporu imigrácie, feminizmu atď... Proste jedno veľké ferizejsko talmudistické prekrúcanie tradičných hodnôt a poriadku, ktoré má pôvod v právnom systéme, presnejšie v jeho devastácii. LEN PRE SILNÉ POVAHY !!!


10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZPŮSOBŮ MANIPULACE VEŘEJNOSTÍ PODLE NOAMA CHOMSKEHO


2013-03-08  (08:54)  |  Zo sveta
Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.


Ďaľšie zo sveta...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
PaniWeatBeatrice . kanevehu0:   Som pani Weat Beatrice, legitímna pôžička pôžičky, dávam pôžičku veľmi vážnym ľuďom, ktorí potrebujú pôžičky finančnej podpory. Potrebujete pôžičku, aby ste svoje účty mohli odstrániť? Ak potrebujete pomoc naliehavo......

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Etikoterapia

Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám poškodzujú zdravie - závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov ľudia „pustia do svojho vnútra“, tak za všetky následky nesú sami zodpovednosť. Už Sokrates povedal, že telo je iba obalom duše . Ak ochorie duša, ochorie aj telo.


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

,,Energy from the vacuum - Science Series " časť 14 " zatajená technológia z 2. svetovej vojny

V 14 časti energy from the vacuum uvidíte zdokumentované dvôkazi a teóriu o zatajenej technológií z 2 svetovej vojny.


Dobre rano Slovensko!

Scientológia je totalitná sekta

Ako je to vlastne s tými prachmi?? Pravdivý obraz finan...

Trefa do čierneho : Po vypočutí tejto správy budete ...

IRAN

Archív

Svoboda ve světě podle americké organizace Freedom House

Americká nezisková organizace Freedom House vydala nový žebříček svobody ve světě. Podle očekávání euroatlantické země jsou nejsvobodnější a „darebácké státy“ naopak nesvobodné.


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Ed Vaizey podpořil „dvourychlostní Internet“

Ľ. Huďo - Februárové udalosti vo svete

Dane by sa mohli zrušiť a štát by dokázal existovať!


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.2581 s