20. Jún 2019
    
Posledný rozhovor o vitamíne C - Dolezite.sk

Posledný rozhovor o vitamíne C


  2010-01-20  (11:21)  |  Technológie
  55% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - Posledný rozhovor o vitamíne C

Aké zmeny ste očakávali v medicíne po publikovaní vašej knihy 'Vitamín C a nádcha'?


Keď bola kniha v roku 1970 vydaná, myslel som si, že medicína a bežní ľudia budú nadšení. Predpokladal som, že s otvoreným náručím privítajú fakt, že viac nebudú musieť trpieť mizernosti nádchy a podobné zápalové ochorenia. Myslel som si, že lekári budú radi, že sa nebudú musieť toľko naťahovať s prívalom pacientov s týmito ochoreniami, pre ktoré aj tak nikdy nebolo účinného lieku a budú sa môcť venovať vážnejším chorobám. Bol som ale nepríjemne prekvapený listom profesora medicíny z Mount Sinai College of Medicine, v ktorom sa ponosoval na moje vyjadrenie, že pravidelné 3 gramy vitamínu C deňne zabezpečia účinnú, aj keď nie 100 percentnú ochranu proti nádche.


Konzultoval som preto vtedajšiu medicínsku literaturu, v ktorej som hľadal dôkazy, ktoré boli v tom čase dostupné. Našiel som 4 kontrolované štúdie, ktoré boli dostatočne preverené, ktoré sa týkali, povedal by som skôr menších dávok vitamínu C, od 200 mg do 1000 mg deňne. Myslím, že najlepšou z týchto č štúdii bola tá od Dr Ritzla, švajčiarského lekára z Bazilei, ktorý podával v škole polovici chlapcov 1000 mg deňne a druhej polovici podával placebo. Bola to náhodná, dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia, v ktorej zdravotné sestry garantovali, že chlapci tablety riadne užili. Analitici nevedeli, komu bol podávaný vitamín C a komu len placebo. Výsledkom bolo 63% menej zápalových ochorení dýchacich ciest u chlapcov, ktorým bol podávaný vitamín naproti tým, ktorým bolo podávané placebo. Nuž, toto bola kvalitná štúdia.


Profesor medicíny Helsinskej Univerzity vo Finsku v článku o vitamíne C a nádche spomenul moju knihu a napisal, že sa po jej vydaní rozhodol urobiť prieskum odbornej literatúry s cieľom zistiť, koľko prác bolo od r 1970 vykonaných ohľadom efektívnosti vitamínu C proti nádche. Rozhodol sa, že akceptuje len práce, pri ktorých bol použitý aspon 1 gram vitamínu C. Niektoré práce použili aj 2 gramy a jedna 3 gramy deňne. Všetky štúdie boli dvojito zaslepené, to znamená, že ani lekari ani pacienti nevedeli, komu sa podáva skutočný vitamín C a komu placebo. Našiel 38 prác, ktoré boli urobené po roku 1970 a zodpovedali požiadavkam. 37 z 38 štúdii viedli k záverom, že vitamín C zohráva dôležitú ochrannú funkciu proti nádche.

Je nepochybné, že vitamín C vo vysokých dávkach chráni pred nádchou. Moje odporúčanie nie je 1 gram ani 2 gramy deňne ale 3 gramy, a pri najmenších príznakoch prechadnutia hneď 2 gramy navyše s tým, že ak symptómy nepominú, je potrebné užívať 1 gram každú hodinu až pokiaľ nevymiznú. Tento režim má zastaviť nádchu u takmer každého človeka. Niekomu to môže trvať niekoľko hodín, niekomu viac. Záleží na imunite. (Vo veľmi akútnych prípadoch nádchy a podobných ochorení boli podávané dávky až 1000 mg každých 15 minút. Jediným vedľajším účinkom bola hnačka, čo pri doplnaní čistej vody nepredstavuje riziko. Naopak, považuje sa za prečisťovaciu hnačku. Pozn. prekl.)Čo si myslíte o často počúvanej kritike, že dávky vyššie ako 100 mg deňne sú vyhodenými peniazmi, keďže vitamín C sa vyplavuje močom von z tela?Dôkazy ukazujú, že takéto tvrdenia su zavádzajúce. Podobné bludy som počúval už pred dvadsiatimi rokmi, keď sa podobne vyjadril Fred Stare, profesor medicíny z Harvadskej školy verejného zdravia. Rozhodol som sa jeho vyjadrenia preveriť. Osobne som užíval 10 gramov vitamínu C deňne. Namiesto 10 gramov bolo v moči zachytenom počas 24 hodin len 1 a pol gramu vitamínu C. Podobné vyjadrenia sa teda ani trochu nepribližujú pravde. Samozrejme, že niečo z prijatého askorbátu zostane v črevách a nevstrebá sa do krvi. Niektoré prieskumy ukázali, že je to približne jedna tretina, ktorá sa nevstrebá. To však nepredstavuje žiadny problem, ale naopak, výhodu, keďže nevstrebaný zvyšok chráni črevá pred toxínmi a karcinogńmi, ktoré sa nachádzajú vo fekálnom materiáli a taktiež podporuje pohyb v črevách – ma laxatívny (preháňací, očisťovací) účinok tým, že priťahuje do čriev väčšie množstvo vody. Teda dve tretiny (6.5 gramov z 10 g, ktoré som užíval) sa riadne vstrebali do krvi a len 1.5 gramu bola vylúčená do moču. Môžno teda položiť otázku, kam sa podelo 5 gramov vitamínu C? Odpoveďou je, a jasne to dokazujú experimenty, že 5 gramov bolo rapídne premenených na iné substancie a oxidačné produkty, ktoré, ako vieme, sú dôležitejšie na ochranu proti rakovine, ako samotný vitamín C. Vysoké davky vitamínu C produkujú látky, ktoré majú okrem iného aj protirakovinový efekt. Tieto látky sa stále skúmajú. (Pozn. prekl. Rozhovor bol urobeený v r. 1994. Dnes sa už vie, že týmito látkami sú okrem iného aj interferón a peroxid vodíka, ktoré prípadné rakovinové bunky zneškodňujú).Prečo je váš výskum ohľadom vžživových látok toľko napádaný? Je to kvôli ignorantstvu, prestíži, peniazom? Prečo je to všetko potlačované?


Nuž, o tom premýšľam už oddávna. Väčšina vedcov moje objavy a objavy mojích kolegov akceptovala a dôveruje mi. Avšak, bežný lekár je povinný rozdeliť si svoj čas a energiu na starostlivosť o množstvo pacientov. Nemá dostatok času na čítanie odbornej lekárskej literatúry. Nemá čas rozmýšľať nad tým, či je niečo nové a dôležité čo sa zistilo. Je odkázaný na medicínske a výživové inštitúcie a ja obviňujem práve tie, že sú zaujaté a že nie sú ochotné ísť ruka v ruke s novými poznatkami. A prečo sú zaujaté? Pred 40 či 50 rokmi, keď sa medicína pokúšala porozumieť chemickým liekom, prišli na to, že človeku možno dať isté maximálne dávky liekov bez toho, aby ho to otrávilo, v nádejí, že ho to zbaví konkrétnych symptómov choroby alebo mu to zachráni život. Isteže, sú isté lieky, ktoré su hodnotné a účinné, to nepopieram. A výskumníci si dali záležať na tom aby stanovili správne dávky týchto liekov. Avšak, k vitamínom, ako aj k vitamínu C mali rovnaký prístup, ako ku chemickým liekom. Povedali si, že vedia na čo je vitamín C, že zabraňuje skorbutu a jeho smrteľným následkom a stanovili minimálnu dennú dávku na to, aby človeka skorbut nepostihol. Nie je to veľa, stačí len máličko deňne. A tým bola vec uzavretá, podobne, ako pri chemických liekoch. A tak máme úradmi odporúčanú dennú dávku (ODD) vitamínu C 60 mg na to, aby sme neumreli na skorbut. A máme tiež 2 mg tiamínu, vitamínu B1, akurát na to, aby sme neochoreli na beriberi, a tak ďalej. Čo však vedci neurobili je, že neskúmali ďalej. Nezaujímala ich napríklad otázka typu, máme tu substanciu, u ktorej nebola zistená žiadna toxicita ani vo viac ako 1000 násobných ODD, ktoré zabránia skorbutu. Akú pridanú hodnotu a účinok možu mať vyššie, ako minimálne dávky vitamínov C, A, E, B vitamínov a iných , čo sa týka iných chorôb a zdravia človeka? Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, keď som začal skúmať vitamíny, som celú svoju kariéru venoval práve týmto otázkam. Začal som skúmaním odbornej literatúry a keďže v nej dovtedy žiadne odpovede na tieto otázky neboli, začal som odpovede hľadať ja. 25 rokov som hľadal správnu odpoveď na otazku, aké dávky týchto životodárnych substancii potrebuje naše telo na to, aby si udržalo optimálne zdravie?Ako sa dá porovnať vaša vízia ortomolekulárnej medicíny s víziou konvenčnej medicíny?Konvenčná medicína je založená na intoxikovaní (priotrávení) buniek. Ortomolekulárna medicína je založená na snahe dostať bunky do správneho (ortho – správny) stavu. Jeden z mojích kolegov na poli ortomolekulárnej medicíny začal používať pre konvenčnú medicínu pojem 'toximolekulárna' medicína, čo je veľmi správny a vystižný pojem, keďže konvenčná medicína je založená a závislá na liekoch, ktoré sú v podstate z väčšej časti toxickými látkami. Ťažko nájdete chemický liek, ktorý by mal, podobne ako vitamíny, minimálnu alebo nulovú toxicitu. Pri aspiríne (acylpirín) niektorým pacientom s ťažkou artritídou lekári odporúčajú 10 g deňne, pričom je známe zo štúdií, že už dávka aspirínu 28 g deňne zabila 50% z pacientov, ktorí sa ním pokúsili spáchať samovraždu. To je teda vizitka konvenčnej medicíny.Neodsudzujeme však celú konvenčnú medicínu. Ja a Dr. Cameron (chirurg) stále odporúčame pacientom podstúpiť konvenčnú operáciu, ak zhubný nádor predstavuje nebezpečenstvo pre okolité životne dôležité orgány. Takisto nepopierame, že v istých prípadoch je chemoterapia alebo aj rádioterapia potrebná, aj keď predstavujú obrovské nebezpečenstvo zničenia celého tela. Niekedy, ale len niekedy, je z chemoterapie trochu viac osohu ako škody.Povedzte nám o výskume váško spoločníka Dr Jariwallu ohľadom HIV.


Potešilo ma, keď Dr. Jariwalla začal pracovať nad skúmaním vitamínu C a HIV. Jeho tím začal s experimentom rastu vírusu v bunke, pričom sa ukázalo, že 99% vírusu bolo zneškodneného v bunkách, kde boli vysolé hladiny askorbátu, vitamínu C. Tieto výsledky boli zverejnené v odbornom žurnáli Proceedings of the National Academy of Sciences.Už dávno predtým, ako Dr. Jariwalla započal svoj výskum, som písal prezidentovi Wellcome, ktorý vyrába AZT (liek proti HIV), s tým, že počiatočné predvýskumové prípravy preukázali isté dôkazy o tom, že vysoké dávky vitamínu C pomáhajú kontrolovať tento vírus a ak by sa podávali spolu s AZT, tento by bol prevdepodobne efektívnejší ako AZT bez vitamínu C. Mali sme totiž vynikajúce skúsenosti s vysokými dávkami pri znižovaní vedľajších účinkov iných chemických liekov, hlavne chemoterapie.


Neunúval sa mi ani len odpovedať.

Len u malej časti ľudí, ktorí sú HIV pozitívny, sa vyvinie AIDS. U mnohých ochorení sa zisťovali hladiny vitamínu C v krvi, aby sa vylúčila spojitosť s jeho nedostatkom. Žiadna štúdia však nejestvuje pokiaľ ide o to, či tí, u ktorých sa rozvinie AIDS, netrpia akútnym nedostatkom askorbátu v krvnom sére. Je veľmi pravdepodobné, že áno. Som presvedčený, že pacienti s HIV by mali veľký úžitok s vysokých dávok a pacienti s AIDS s ešte vyšších dávok vitamínu C. Je tiež omnoho lacnejšie užívať 50 gramov vitamínu C deňne, čo ročne stojí cca 365 USD, ako užívať chemiický liek AZT za 10000 USD.Ako rozhodujete o tom, koľko vitamínu C je akurát a ak odporúčate 3 gramy ako prevenciu, prečo je lepšie dávku rozdeliť?


Dospelí by mali prijať aspoň 2 gramy deňne (Pozn. prekl. V súčasnosti sa odporúča minimálne 3 g). Je veľmi veľa dôkazov potvrdzuijúcich omnoho lepšie zdravie pri 2 gramoch a ešte lepšie zdravie pri 4-6 gramoch. Nebádateľné zlepšenie zdravia je už pri dvojnásobnej ODD, teda 120 mg. Už pri takejto dávke bolo zaznamenaných menej úmrti na srdcovocievne príhody. Je jasné, že ako človek stárne, potrebuje stále viac vitamínu C. Celodennú dávku je dobré rozdelit na 3 krát, ale samozrejme, nič sa nestane, ak sa prijme naraz. Dávky možno zvyšovať až pokiaľ sa neobjaví laxačný (preháňací) efekt – zrýchlenie eliminácie odpadu v črevách, čo absolútne nie je na škodu, práve naopak. Moja rade teda je, že každý, kto si chce zabezpečiť dobré zdravie, nech prijíma toľko vitamínu C, pokiaľ nevyvoláva prílišnú hnačku.


Čo myslíte, aké spomienky budú mať na vás vaši oponenti?


Molekulárni biológovia si ma samozrejme budú pamätať ako jedného zo zakladateľov molekulárnej biológie. Chemici si ma vo všeobecnosti budú pamätať ako jedného zo zakladateľov modernej chémie – zmenenej z opisovej na viac rozumnú vedu. Rozumní lekári si ma budú pamätať ako človeka, ktorý sa podieľal na revolúcii v medicíne, ktorá môže lepšie slúžiť zdraviu človeka vďaka efektívnemu používaniu vitamínu C. Oponenti si na mňa moc pamätať nebudú, lebo sa toho kvôli nedostatku vitamínu C asi nedožijú, (smiech).


Výber z rozhovoru Tony Edwards pre QED BBC Television.

Transcribed by Chris Gupta


Zdroj: www.badatel.sk


JL
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Homosapiens   |   ip:89.173.88   |   2010-01-20  (13:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako existuje falošné náboženstvo, tak existuje aj falošné zdravotníctWHO, zvlášť jeho farmaceutická mafia. Odkedy syntetizujú umelo lieky, tak s každým liekom nám zanesú ďalších nové choroby. Stačí si prečítať ich príbalový letáčik o kontraindikáciach na daný liek. Tiež existuje uzus, že žiaden liek sa nesmie vylepšovať, ale musí sa vyrobiť nový liek. Tak sa točí biznys so zdravím ďalej. A to sme ešte nespomenuli zamlčavanie obsahu vakcín, ako napríklad poslednej proti prasačej chrípke. Ozaj priliehavý názov od tých, ktorý ju nechali umelo vyrobiť v laboratóriach. Zabezpečili si tým nesmrteľnosť a ich akcionári a členovia dozorných rád vyslúžili americkí vojnoví veteráni doživotnú rentu. Ozaj smutná história. Už sa len máme načo tešiť, keď Chazarskí ilumináti presadia NWO s celosvetovým ministerstvom zdravotníctva, tak ako sa o to pokúsily s umelo vyvolanou a histericky médiami prezentovanou prasacou pandémiou. Prvý pokus im nevyšiel. Čakajme ďalší. Ak sa im podarí tak, ich prvým výnosom bude zákaz všetkých vitamínov, naordinovanie GM potravín s nano časticami, zvýšenie povinných odvodov do zdravotných poisťovní na úrovni 90% mzdy spolu s celosvetovým zákazom alternatívnej medicíny. Len tak sa im podarí vyšľachtiť nadčloveka, ktorý ich šľachetný záujem neprežije.


zero   |   ip:217.115.2   |   2010-01-20  (14:53)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Měl jsem životní období,kdy jsem musel požívat vysoké dávky vit.C. Měl jsem překyselený organismus plný kyselých úsad a k uspokojujícímu chodu těla byly tyto nutné,aby se aspoň minimální množství vitamínu dostalo na potřebné místo. Postupem času se mi podařilo změnit Ph organismu a v současnosti nemám potřebu užívat umělé vitamíny,protože vitamíny obsažené v jídle se mohou dostat v těle tam kde je jich zapotřebí. Příjmu vit.totiž nebrání ucpané buněčné membrány toxiny. Jím téměř denně menší množství syrového kysaného zelí. Nejenže obsahuje vit.,ale hlavně obsahuje bakterie které v těle konkurují plísním,kvasinkám a mikroskopickým houbám. Přijatelné množství těchto patogenů produkuje méně metabolitů které způsobují překyselení. Kdo chce vědět víc,může si přečíst tuto knihu:http://knihy.abz.cz/prodej/ph-zazrak-na-hubnuti


rumburak   |   ip:95.102.28   |   2010-01-20  (17:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  OSPRAVEDLNUJEM SA ZA OFF-TOPIC: (k tíme cenzurovania t-comom)
Každodenne navštevujem stránky dolezite.sk aj afinabul.blog.cz, kde mi stále napíše že moj ISP cenzuruje internet(mam od t-comu:D) v škole som si všimol - necenzuruje.

Chcem sa spýtať, či musím stále pred vstupom na tieto stránky vkladať URL do anonymizéra.
Ovplyvňujem nejak chod webu, ak tu som (alebo na afinabule) a píše, že CENZURUJEM ?
vdakaab   |   ip:78.141.71   |   2010-01-20  (18:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  je zvláštne že tento človek nepozná pomery vo vede a v medicíne zvlášť, primár novorodeneckého oddelenia pošle rodičku domov a má po termíne, je to vrah? rodička v Spiskej zomrela, primár zostal bez bakšišu, ale post mu zostal a čaká na dalšie obete, ktoré nedajú, lebo nemajú, lekárska komora zo znalcami ho očistia a potvrdia že zubatá bola práve vo dverách, tak niekoho museli pustit na druhý svet


sheddow   |   ip:84.47.114   |   2010-01-20  (19:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://www.badatel.sk/documents/Vitamin_C-liecba.pdf


Pao   |   ip:195.98.9.   |   2010-01-20  (19:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Na doplnenie: na otázky v tomto rozhovore odpovedal Linus Pauling, držiteľ Nobelových cien za chémiu a za mier. Rozhovor je z roku 1994. Linus Pauling bol jedným z priekopníkov kvantovej chémie, molekulárnej biológie a ortomolekulárnej medicíny. Pre skeptikov: dožil sa 93 rokov. Slušné, nie? :-)


Anty   |   ip:91.127.1.   |   2010-01-20  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze iba tolko ze neni jedno co si clovek vezme 3g naraz alebo na 3x za den pretoze vsetci co sa zaujimaju o vit. C vedia ze sa velmi richlo "spaluje" a nadmerna davka skonci v creve so stolicou a v konecnom dosledku sa vyluci z tela NEVSTREBANY.preto je lepsie doplnat Cecko v mensich davkach viac krat zaden.INAK SUPER CLANOK SA TO ZACINA ROZBIEHAT PO FORACH :)) LEN CO S TOHO KED INIEKCNA FORMA JE LEN NA PREDPIS :( a je najucinnejsia podla vyskumov telo neni schopne pojat obrovske davky traviacim systemom,ale "kabel je kabel". . .


DrHujer   |   ip:91.127.12   |   2010-01-21  (19:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anty, nevyužitý vitamín C ( kyselina L-askorbová, E300, C6H8O6 ) sa primárne vylučuje močom. Takže ako správne tvrdíš treba v menších dávkach a pravidelne, pokiaľ ide o terapeutickú dávku. Zdravý organizmus pri vyváženej strave ( vyvážená strava, pravidelný príjem stravy ) nepotrebuje dodávať túto látku vo farmakologickej forme.


Sarapata   |   ip:87.197.16   |   2010-01-22  (15:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dr Hujer, tak sa mi zda, ludstvo uz zabudlo na to, co je to vyvazena strava


DrHujer   |   ip:95.102.20   |   2010-01-24  (20:38)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Sarapata, máš pravdu. Ja som taký amatérsky gastroturista a je mi občas veľmi ťažko na duši pri ponuke stravovania. Kuchári a majitelia reštaurácii majú v rukách neuveriteľnú moc, ktorú nemá temer žiaden politik a nedokážu ju správne využiť..samozrejme až na výnimky. A ľudia v súkromí takisto.MATQO   |   ip:147.232.1   |   2010-02-09  (14:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vie mi niekto povedať niečo o MMS?


DrHujer   |   ip:213.160.1   |   2010-02-09  (14:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Multimediálne správy ( MMS ) si mrkni u operátora.


bublinka   |   ip:84.47.91.   |   2010-02-09  (14:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DrHujer,nehanbis sa,robit si srandu s choreho cloveka?:)

MATQ0:ked sa pytas,urcite si si uz nasiel nejake info na internete a ak mam spravny pocit,ze sa pytas na skusenosti,tak ti poviem len tolko ze to funguje a riadne.
Inak je jedna velmi dobra ceska stranka ale teraz si nepamatam adresu.Hladaj.
PS:funguje to prekvapujucou rychlostou.Neboj sa.


MATQO   |   ip:147.232.1   |   2010-02-09  (18:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ďakujem pekne :) Chory niesom, ale ma to zaujalo.. Tiež som chcel vedieť kde to môžem dostať. SoM z KE a našiel som stránku regeneracnecentrum.sk ..Nemáte s nou niekto skúsenosť?


richard   |   ip:217.144.1   |   2010-10-08  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  co sa tyka mna skusal som megadavky pocas prechladnutia a blolesti hlavy uz okolo 12teho grami ma prestala bolet hlava avsak nadcha a hrdlo pobolievalo dalej, ale myslim si ze na tu hlavu to funguje len to treba tie vysoke davky aspon 24 hodin, co sa da dost casto cez noc...


mam   |   ip:90.178.22   |   2011-04-15  (10:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  MMS:rozsahle zkusenosti jsou na foru U pramene v sekci zdravidiskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


jeden + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID


 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID2013-05-28  (09:14)  |  Technológie
Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.

VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV


 - VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV2013-05-28  (09:13)  |  Technológie
Jak tak místní, státní a federální vláda hledá způsoby, jak zavést legislativu k omezení vlastnictví, převozů a prodeje poloautomatických zbraní a jejich doplňků, příznivci druhého ústavního dodatku přichází s novými inovativními způsoby jak ošálit systém nenažraně lačnící po zničení vaší schopnosti bránit sebe a svou rodinu.


Pozor na brýle Google


2013-05-17  (12:02)  |  Technológie
Koncem tohoto roku prodělá naše společnost nejpodivnější formu společenské změny – a bude to znamenat hodně sporů a konfliktů. Příčina? Brýle Google.


Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš


2013-05-16  (09:44)  |  Technológie
Kdokoliv užívajíc Skype svolil, aby tato společnost četla vše, co píše. Společnost The H v Německu od heise Security teď objevila, že tato pobočka Microsoftu tohoto privilegia v praxi využívá. Krátce pod odeslání HTTPS URL přes službu instant messaging se těmto URL dostane neoznámené návštěvy z ústředí Microsoftu v Redmontonu.


Kriticky o okuliaroch google glass


2013-05-15  (19:42)  |  Technológie
Nejsem sám, komu dochází dalekosáhlé následky rozšíření šmírovacích systémů na rozpoznání obličejů a jejich okamžité porovnání s databázemi na všechny kolemjdoucí. Mark Hurst, zakladatel analytické společnosti Creative Good, o tom sepsal článek "The Google Glass feature no one is talking about, který jsem si tímto dovolil přeložit a zpřístupnit českému a slovenskému publiku.


Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou


2013-05-07  (09:17)  |  Technológie
Rebecca Morelle viděla první test této zbraně z 3D-tiskárny v Austinu v Texasu. První zbraň zhotovená technologií 3D tisku už v US úspěšně střílela. Ta kontroverzní skupina Defense Distributed, která vytváří takovéto on-line stahovatelné výrobní plány, už takto střelnou zbraň vyrobila.


10 MODERNÍCH METOD OVLÁDÁNÍ MYSLI


2013-05-03  (09:05)  |  Technológie
Čím více se zabýváte ovládáním mysli, tím více si musíte myslet, že existuje nějaký koordinovaný plán, který je realizován již velmi dlouho a jehož cílem je učinit z lidí nemyslící stroje. Po celou dobu, co jisté skupiny usilují o ovládnutí mas, snaží se o ovládnutí mysli jedinci, kteří zkoumají lidské chování v zájmu toho, aby podřídili celé masy vůli úzké „elity“.


VIDEO: PODPRAHOVÉ SIGNÁLY V REKLAMĚ, ANIMOVANÝCH FILMECH A HUDBĚ


2013-04-25  (09:20)  |  Technológie
Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny.


VORTEXOVÁ ELEKTRÁRNA JAKO ALTERNATIVNÍ ZDROJ ENERGIE


2013-04-23  (10:05)  |  Technológie
Zkušební prototyp této elektrárny zkonstruovala společnost Sumatel v Savojsku. Věž vysoká 300 m by dala výkon 242 MW pro teplotní gradient 30 stupňů. Francouzský letecký inženýr Edgard Nazare pracoval v 60. letech v Alžíru, kde pozoroval větrné víry na Sahaře. Výsledkem jeho přemýšlení byl francouzský patent N° 1439849/P.V. 983953 podaný 3. srpna 1964 v Paříži (Générateur de cyclones artificiels). Na základě jeho návrhu podala 31. března 1982 skupina dalších vědců a inženýrů průmyslový patent N° 8205544/2524530 (Procédé pour la construction de tours de centrales aérothermiques). První zkušební prototyp této elektrárny najdete na fotografii v anotaci. Zkonstruovala jej společnost Sumatel v roce 1997, a to v Savojsku.


Čo je Bitcoin? (titulky) a ako ich "zadarmo" získať


2013-04-15  (12:41)  |  Technológie
Titulky nastav v pravo dole funkciou CC. Mining v poole Keďže príjem zo solo miningu je naprevidelný a ťažko predvídateľný, začali sa mineri združovať do skupín, tzv. mining poolov. Ak jeden zo skupiny nájde validný blok, rozdelí sa odmena medzi všetkých spravodlivým dielom podľa množstva odvedenej práce.


STANOU SE VÝPRAVY K HVĚZDÁM SKUTEČNOSTÍ?


2013-04-03  (09:19)  |  Technológie
Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny. Dá se doletět do neslunečních planetárních soustav rychleji rychlosti světa? Ano, říká Harold White. Se svým týmem v NASA vyvíjí supersvětelný (superluminal) motor pro cesty ke hvězdám. Do soustavy Alfa Centauri 4 světelné roky od Slunce doletí taková loď za pouhé dva týdny.


Bashar - Jak funguje teleportace


2013-03-25  (23:15)  |  Technológie
převzato od uživatele: LIGHTENINGIAM1111 channeling: Darryl Anka www.bashar.org


Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?


2013-03-17  (10:46)  |  Technológie
Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Rub a líc internetu rozhovor s hackerem Varovné signály a vše neznámé o internetu


2013-03-15  (20:21)  |  Technológie
Video.


SÍLA MYŠLENKY (z cyklu Pološero, ČT)


2013-03-12  (09:42)  |  Technológie
Objevujeme, co už od pradávna víme...Jaké možnosti a jakou sílu má vlastně lidská myšlenka? Existují věci a jevy, které se zdají být za hranicí reality. A my na to znovu přicházíme. (Česká televize 2012, režie Pavel Dražan)


Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!


2013-03-10  (10:39)  |  Technológie
21. září 2012 bude v nadaci Keshe uveřejněna první fáze její kosmické technologie a gravitačních a magnetických systémů, které vyvinula, pro všechny vědce na celém světě zároveň, pro výrobu a kopírování. Od toho okamžiku přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv skutečný význam. To proto, že jakmile bude postaven první létající systém a uveden do provozu pro veřejnost, doba cesty například z Teheránu do New Yorku potrvá maximálně 10 minut.


MIT OBJEVILA UMÍSTĚNÍ PAMĚTI: JEDNOTLIVÉ NEURONY


2013-03-08  (08:52)  |  Technológie
Výzkumníci MIT ukázali vůbec poprvé, že paměť je skladována v určitých specifických mozkových buňkách. Nabuzením určitých svazků neuronů byli výzkumníci schopni subjekt donutit, aby si vybavil určité vzpomínky. Odstraněním těchto neuronů by subjekt tyto vzpomínky ztratil.


V USA SE PODAŘILO VYTVOŘIT NESMRTELNOU BUŇKU


2013-02-25  (09:21)  |  Technológie
Americkým vědcům se podařilo vyvinout buňku, která zůstane živá i po smrti. Je to sice paradoxní, ale mrtvá buňka je neuvěřitelně životaschopná. Vydrží například mnohem vyšší tlak a vyšší teplotu než buňka obyčejná.


Pentagon (TERORISTICKÝ ÚTOK 9/11)


2013-02-24  (12:07)  |  Technológie
Podle svého názvu (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed celé struktury se nachází zahrada s několika stromy. Jeho stavba začala 11. září 1941. Na přelomu století prošel významnější renovací, některé strany byly ztvrzeny ocelí. 11. září 2001 (přesně 60 let po začátku stavby) se stal cílem teroristického útoku. Byl na něj naveden unesený Boeing 757 z letu 77.


Bioprinting - nová technologie pro výrobu umělého masa


2013-02-19  (09:00)  |  Technológie
Po zavedení tohoto způsobu získávání masa a kůže by tak poklesl celkový rozsah zabírané plochy země o neuvěřitelných 99%, spotřeba vody by klesla o 96%, elektrické energie o 45 % a ubylo by také celých 18% z celkového objemu emisí CO2 - pro zvířata by pak samozřejmě tato změna znamenala konec utrpení ve velkochovech a na jatkách.


Výrobca sa naozaj pokusil odstaviť môj výrobok, viac krát - Nervy mám


2013-02-07  (11:49)  |  Technológie
Písalo sa to tu viac krát že výrobcovia dávajú do výrobkov "kazítka" ktoré majú za úlohu po určitej dobre pokaziť výrobok aby ste si kúpili druhý. Aj to že sa dali nájsť tak to zase začali reišiť softwarovo aby sa kazítko nedalo nájsť. Veril som tomu už predtým ale teraz keď som si skúsil na vlastnej koži a takmer ma dobehli tak mám chuť vražiť už je to osobné.


Asteroid nás mine, nebezpečí přetrvá


2013-02-04  (09:52)  |  Technológie
Ti z nás, kteří čekali a nedočkali se v prosinci konce světa, mají další důvod k obavám. 15. února proletí kolem Země pětačtyřicetimetrový asteroid DA14. Maximální sblížení bude činit 28 tisíc kilometrů. Od 90. let ještě tak blízko Země neprolétalo žádné nebeské těleso takových rozměrů.


Zapomeňte na zedníky, vytiskněte si vlastní dům


2013-01-30  (09:09)  |  Technológie
Převratná technologie 3D tisku pokročila k další metě. Vydaří-li se experimenty, zcela to změní architekturu i budoucnost stavebnictví.


Tažný paprsek z Hvězdných válek a Star Treku existuje


2013-01-25  (09:00)  |  Technológie
Brněnským vědcům se podařilo jako prvním na světě potvrdit, že tažný paprsek známý například ze sci-fi filmů Hvězdné války či Star Trek funguje. Svůj objev zveřejnili v prestižním časopise Nature Photonics.


Hacker z argentiny zveřejnil mapu nezabezpečených domácích kamer


2013-01-23  (19:13)  |  Technológie
Jeden Argentinský hacker veřejnosti ukazuje, že je důležité si pečlivě stahovat nový firmware.


Domácí spotřebiče vás budou špehovat


2013-01-11  (09:14)  |  Technológie
Bloomberg přináší zprávu, která upřesňuje, jak zdánlivě nevinné elektrické spotřebiče jako vařič rýže a lednička jsou nyní vyráběny s operačním systémem Android od Googlu a s internetovým připojením. Samozřejmě že tento článek zdůrazňuje, že je to dobrá věc, užitečný inovativní technologický skok. Pravdou však je, že tyto přístroje se nyní stávají nástrojem pro vaše špehování ve vašem vlastním domě.


Televízory, ktoré sledujú VÁS: Panasonic odhalil nové sady, ktoré spoznajú ich vlastníka


2013-01-10  (09:27)  |  Technológie
Sme stále viac zvyknutí sledovať naše televízory, avšak Panasonic to všetko dokázal zmeniť – televízory sa budú pozerať na nás, kým my sa budeme pozerať na nich. Spoločnosť tvrdí, že nové sady televízorov Viera, ktoré boli odhalené na Consumer Electronics Show v Las Vegas dokážu spoznať ich vlastníkov a nastaviť sa podľa ich obľúbených nastavení a kanálov.


VIDEO: Mladý génius a sny v kódech


2013-01-10  (09:23)  |  Technológie
Santiago Gonzalez je 14 letý génius. Mladý Američan miluje programování, až se mu zdají sny v programátorských kódu. Santiago je mimořádně inteligentní chlapec a jeho životní příběh sledují světová média už minimálně poslední dva roky. Od svých jedenácti let studuje na špičkové americké technické univerzitě, na prestižní Colorado School of Mines. Dnes patří k jejím nejprestižnějším žákům. Každé ráno vstává o 5:30 h na na jeho nočním stolku nesmí chybět zápisník. Proč?


NÁŠ DENNÍ CHLÉB - (ukážte to deťom na školách vy promovaní pokrytci v kravatách)


2013-01-09  (13:56)  |  Technológie
V supermarketu na pultu, úhledně zabalené, to vypadá dobře! Ale kolik je za tím utrpení zvířat? Jak vlastně vzniká náš „denní chléb"? Režisér Nikolaus Geyrhalter ve svém dokumentu přináší děsivě chladnou impresi obrazů a informací ze současného zemědělského průmyslu..


VIDEO: Nevídaný jev ve vesmíru


2013-01-09  (10:21)  |  Technológie
Astronomové prozkoumali hvězdu HD 142527, kterou zachytili v blízkosti jiných planet. Obrovská masa plynu, která se nacházela kolem zmiňované obří formující se planety je poprvé, kdy byla ve vesmíru zpozorována.


Software ke stažení: Vybavte si počítač programy zdarma


2013-01-07  (00:46)  |  Technológie
Tohle samozřejmě není konečný ani nejlepší výčet programů, které můžete získat zcela zdarma. Pokud si je oblíbíte a přesvědčí vás, pak zkuste rovnou nějaký linuxový operační systém, kde jsou mnohé z těchto aplikací doma. Může to být třeba přenosný Slax nebo tradiční Ubuntu či Linux Mint.


Ďalšie prekvapenie na Google Earth...


2012-12-28  (14:02)  |  Technológie
Žeby opäť niečo zabudli urobiť, alebo čo sa opäť našlo, čo tam nemalo byť...?


Ďaľšie z technológií...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Cirkevný matrix - CIRTRIX
EgbebleAugustn . munolumo99:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Ježiš je rómsky kráľ
EgbebleAugustn . liwawelu36:   Chcete byť členom Illuminátov a dostať svoje srdce túžbu po peniazoch, moci, sláve všetko bude vaše v živote, čo musíte urobiť, aby ste získali všetko toto je pre vás prísť a byť členom bratstva Illuminati všetko kedy ste ......

Olej z marihuany vyléčil rakovinu tříletému d...
ValerieDesolaov . magoxuko57:   Dobrý deň, môj manžel trpel metastázami rakoviny pľúc v januári

Cirkev porušuje prikázania?
DARIO . wofugefu67:   

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Kedysi bol takmer v každej dedine fungujúci kamenný mlyn. Avšak v 30. rokoch sa uskutočnilo najväčšie vymieranie kamenných mlynov v histórii ľudstva. Kamenný mlyn nahradil mlyn s oceľovými valcami. Aký je rozdiel medzi mlynom, ktorý melie s mlynskými kameňmi a moderným mlynom, ktorý melie s oceľovými valcami? Spolu s kamennými mlynmi vymrelo aj poznanie našich praotcov o technike šetrného mletia obilia, pri ktorom zostávajú všetky živiny zo zrnka zachované, hlavne obilný klíčok.


Etikoterapia

Václav Havel – z jiné strany mince

Emil Páleš: Jezuiti

Slováci majú viac ako 8000 ročné etnické gény

TORONTSKÉ PROTOKOLY

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Škoda Octavia dobieha Superb

Po štyroch rokoch podstúpila Škoda Octavia druhej generácie plastickú operáciu. A nielen to. Po prvýkrát sa pod jej prednú kapotu dostávajú novučičké maloobjemové benzínové turbomotory s priamym vstrekovaním, či 7-stupňová prevodovka DSG! Koncern Volkswagen teda na Škode tentoraz naozaj nešetril.


Martin Herzán - Totalitní svetovláda 1/2

Martin Herzán - Totalitní svetovláda 2/2

Najlepší strelec Corgoň ligy vládne futbalovej Eur...

Hrozí internetu kolaps?

Starý most - pamiatkou budú zrejme len časti

Archív

Masové protesty proti diktatúre integračnému procesu v Bulharsku

Integračný proces podľa politikov a konšpiračným súkromných médií hlavného prúdu totálne úslužných súkromným veľkopodnikateľom globálneho procesu kapitalizmu, tak tento integračný proces mal zlepšiť zamestnanosť a život občanom Európy. Až teraz po 19 rokoch tohto integračného hnusu Európy vidíme všetci v Európe, že tento proces vedie k sociálnej a národnej genocíde bežných ľudí v Európe, čo je zločin. Európa bude po nastolení komunisticko-kapitalistickej diktatúry psychopatov v národných parlamentoch a euro parlamente za pár rokov v ohni nepokojov a stane sa policajným super štátom z vôle súdruhov pluralitných strán verne slúžiacim hnusným kapitalistom v Európe a celom svete z dôvodu zníženia populačného nárastu ľudstva vo svete. Ľudia sa majú pravo brániť, brániť si svoje životy pred sociálnou genocídou všetkými dostupnými prostriedkami, vyhnať z parlamentov a vlád parazitov a všetkých uväzniť na doživotie a to všetky politické pluralitné strany, ktoré sa podujali redukovať vo svojich krajinách obyvateľstvo, hlavne ekonomickým a sociálnym systémom, kým sami si nekalím spôsobom zabezpečili socializmus sociálnych istôt dnes aj do budúcnosti.


Obama podepsal novelu, která ruší strop státního ...

Lietadlá spred tisícročí

Dědicové Geobblese jsou miliardáři, vlastní polovinu ...

Momentky z, ehm, z EHMK2013

Obamovi rodičia sa ho plánovali vzdať


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made


Generated in 0.187 s